Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Aceklofenak -- In vitro -- In vivo  HA10-01363 
 
Ad hoc mreže -- Mobilne mreže -- Autoregresijsko modeliranje -- Vremensko modeliranje  HA10-00976 
 
Adenoid cistični karcinom -- Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice  HA10-01124 
 
Adipocitokini -- Masno tkivo -- Debljina -- Ateroskleroza -- Metabolički poremećaj  HA10-01389 
 
Adolescenti -- Akne -- Acne vulgaris  HA10-01418 
 
Adrenokortikalni karcinom -- Nadbubrežna žlijezda -- Citološka analiza  HA10-01149 
 
Agresivnost -- Ratni veterani -- Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Alkoholizam -- Komorbiditet  HA10-00999 
 
Akulturacija -- Briga o zdravlju -- Rizični čimbenici  HA10-01119 
 
Akutna limfoblastična leukemija -- Burkittov limfom -- Citološki nalaz  HA10-01255 
 
Albert Schweitzer  HA10-01894 
 
Aleksandar Flaker  HA10-02066  HA10-02072  HA10-02077  HA10-02080 
 
Aleksandar Šandor Augustinčić  HA10-02067 
 
Alen Bović -- Ivan Vidić  HA10-01956 
 
Alternarijska pjegavost -- Jabuka  HA10-01624 
 
Amaurosis fugax  HA10-01474 
 
Ameloblastom -- Prijeoperacijska dijagnostika  HA10-01410 
 
Amenofis IV.  HA10-01168 
 
Aminokiseline -- Pleurotus cornucopiae -- Trovalentni krom  HA10-01758 
 
Amnijska membrana -- Rožnični transplantat -- Transplantacija  HA10-01100 
 
Amoksicilin -- Kitozan -- In vitro  HA10-01375 
 
Ana Horvat  HA10-01933 
 
Analiza sidrenja -- Sidreni sustav -- API pravila -- DNV pravila  HA10-01606 
 
Andrej Nikolaidis  HA10-01023 
 
Angioimunoblastični T-limfom -- Citološka punkcija -- Imunofenotipizacija -- B-stanični limfom  HA10-01131 
 
Angiosarkom dojke -- Citološka analiza -- Histološka analiza  HA10-01090 
 
Anorexia nervosa -- Anoreksija -- Adolescenti -- Poremećaji hranjenja -- Psihički poremećaji -- Liječenje  HA10-01394 
 
Anti-filozofija  HA10-00996 
 
Antimikrobna aktivnost -- Probiotici -- Mliječna kiselina -- Starter kultura  HA10-01749 
 
Antioksidacijsko djelovanje -- Slobodni radikali -- Fitinska kiselina  HA10-01750 
 
Antioksidacijsko djelovanje -- Želatina -- Meduza -- Polipeptidi  HA10-01767 
 
Apoptoza -- Maligni melanom  HA10-01234 
 
Apoptoza leukemijskih stanica -- Akutna mijeloična leukemija -- Citomorfologija -- Citokemija  HA10-01105 
 
Armiranobetonski nosač -- Vlačno naprezanje -- Višeetapno prednapinjanje -- Proračun  HA10-01591 
 
Aroreksija -- Bulimija -- Impulzivno ponašanje  HA10-01404 
 
Arterijska hipertenzija -- Kardiovaskularni rizik -- Unos soli -- Sol  HA10-01307 
 
Arterijska hipertenzija -- Prekinuti luk aorte -- Aortografija  HA10-01507 
 
Aseptički meningitis -- Perceptivna gluhoća -- Vestibulopatija -- Nuspojave -- Ibuprofen -- Ranitidin -- Ciprofloksacin  HA10-01403 
 
Asfalt modificiran usitnjenom gumom -- Automobilska guma -- Utjecaj na okoliš  HA10-01583 
 
Aspiracijska citologija -- Protočna citometrija -- Limfom  HA10-01094 
 
Astronomske tablice -- Kalendar svetog Krševana -- Efemeride -- Julijanska reforma kalendara  HA10-01061 
 
Ateroskleroza -- Kardiocerebrovaskularne bolesti -- Lp-PLA2  HA10-01428 
 
Atrazin -- Kinetika biodegradacije -- Matematički model  HA10-01737 
 
Auguste de Marmont  HA10-01577 
 
AŽ košnica -- Alberti-Žnidaršičeva košnica -- LR košnica -- Langstrot Rutova košnica -- Vukelićeva hranilica -- Pčelinji proizvod  HA10-01687 
 
Bacillus cereus -- Kolagenolitička proteaza -- Metaloproteaza -- Kolageni -- Životinjske kosti  HA10-01742 
 
Bakterijska pjegavost lišća -- Šećerna repa -- Pseudomonas syringae pv. aptata  HA10-01625 
 
Baldassare d'Anna  HA10-01794 
 
Baltazar Bogišić  HA10-02093 
 
Barit  HA10-01074 
 
Baza mamile -- Patohistološki nalaz -- Retroareolarno tkivo -- Intraoperacijska citologija  HA10-01180 
 
Bazeocelularni karcinom -- Kožni tumori -- Izlaganje UV zračenju -- Zaštita od sunca  HA10-01347 
 
Belgijske nuklearne obitelji -- Genetička analiza -- Nasljednost -- Sintetičke karakteristike -- Antropometrijske karakteristike  HA10-01160 
 
Belostenec  HA10-01845 
 
Benezzo Gozzoli  HA10-01812 
 
Bespašni period -- Prihrana pčela -- Zimska zaliha pčela -- Šećer -- Prihrana medom  HA10-01671 
 
Bespilotne ronilice -- Praćenje 3D pravca  HA10-00970 
 
Bestijarij -- Iluminacije -- Franjevačka kultura  HA10-00993 
 
Bevacizumab -- Triamcinolon -- Makularni edem  HA10-01376 
 
Bezglutenska prehrana -- Tjelesna masa -- Celijakija -- Djeca  HA10-01315 
 
Bežične mreže -- Teorija vjerojatnosti -- Spektralna analiza -- WCDMA sustav -- Markovljev lanac -- CTMC tehnika  HA10-00977 
 
Bibliografija -- Arheologija  HA10-02050 
 
Bibliografija -- Bullettino di archeologia e storia dalmata -- Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku  HA10-02056 
 
Biciklističke staze -- Smireni promet  HA10-01597 
 
Biheviorističko učenje -- Konstruktivističko učenje -- Podučavanje  HA10-01039 
 
Biodinamičko pčelarstvo  HA10-01689 
 
Bioetanol -- Šećerna repa -- Metoda odzivne plohe -- Fermentacija  HA10-01734 
 
Biokemijske mreže -- Analiza sustava -- Matematički model  HA10-01732 
 
Biološko suzbijanje -- Štetni insekti  HA10-01627 
 
Biopolimeri -- Fermentacija -- Polihidroksialkanoati -- Polilaktonska kiselina  HA10-01740 
 
Biosorptin -- Rhizopus nigricans -- Matematički model  HA10-01738 
 
BK virusna nefropatija -- Transplantirani bubreg  HA10-01155 
 
Bogdan Igor Antonyč  HA10-01918  HA10-01927 
 
Bogdan Mesinger  HA10-02078 
 
Bolest kože -- Karcinom kože -- Stariji bolesnici  HA10-01351 
 
Bolesti mokraćnog mjehura -- Dijagnostika i terapija -- Djeca  HA10-01121 
 
Bolesti pčela -- Njuh psa -- Dresirani pas  HA10-01690 
 
Bolesti štitnjače -- Imunoanaliza -- Antitireoidna antitijela -- IgA vrijednosti  HA10-01441 
 
Bolnička prehrana -- Sol -- Dijeta DASH  HA10-01358 
 
Bolno rame -- Hemodijaliza -- β2-mikroglobulin  HA10-01273 
 
Bolonjski studijski proces -- Studenti tehnike -- Udžbenik  HA10-01049 
 
Boris Maruna  HA10-02079 
 
Borovnica -- Antioksidansi -- Antocijanini  HA10-01779 
 
Borovnica -- Fenoli -- Antioksidansi  HA10-01763 
 
Botrytis cinerea -- Grožđe -- Kvasac -- Siva plijesan  HA10-01753 
 
Branimir Donat  HA10-02069 
 
Brioni (brod) -- Rečina (brod)  HA10-02101 
 
Brod za prijevoz općeg tereta -- Metoda konačnih elemenata -- Koncentracija naprezanja  HA10-01622 
 
Brodogradnja -- Brodovi za prijevoz rasutih tereta  HA10-01611 
 
Brodogradnja -- Brodska hidrodinamika -- Empirijski spektar gustoće valova -- Tabainov spektar  HA10-01064 
 
Brodogradnja -- Metoda dodirivanja platica oplate -- Drveni brodovi  HA10-01062 
 
Brodogradnja -- Obnovljivi izvori energije -- Solarna energija -- Vjetroelektrana -- Energetska učinkovitost  HA10-01555 
 
Brodogradnja -- Projektiranje broda  HA10-01614 
 
Brodogradnja -- Vjetroelektrane -- Solarne elektrane -- Energetski razvoj -- Kogeneracija  HA10-01620 
 
Brodski propeler -- Viskozna učinkovitost  HA10-01617 
 
Brodski vijak -- Predviđanje buke -- CFD metoda -- Kavitacija krila vijka  HA10-01605 
 
Brodski vijak -- Propulzijski sustav broda -- Viskozni otpor -- Gubitak energije  HA10-01607 
 
Bronhoalveolarni lavat -- Laboratorijski testovi  HA10-01191 
 
Bronhoalveolarni lavat -- Polimorfonuklearni leukociti -- Transplantacija  HA10-01230 
 
B-stanična kronična limfocitna leukemija  HA10-01115 
 
Budizam na Zapadu -- Budizam  HA10-01013 
 
Carlos Fuentes  HA10-01899  HA10-01898 
 
Carski rez -- Porodna bol -- Bioetika -- Medicinska etika -- Zakonski propisi  HA10-01521 
 
Cassia -- Metanolni ekstrakt -- Fenoli -- Flavonoidi  HA10-01365 
 
Celijačni trunkus -- Slezenska arterija -- Jetrena arterija -- Želučana arterija -- Transplantacijska kirurgija -- Anatomija  HA10-01444 
 
Cerebrovaskularne bolesti -- Sol -- Unos soli -- Prehrana  HA10-01327 
 
Certifikacija bitumenskih mješavina -- Tvornička kontrola proizvodnje -- Europske norme  HA10-01787 
 
Cervantes Saavedra, Miguel de -- Gundulić, Ivan  HA10-01873 
 
Cervikalna intraepitelna lezija -- Citologija -- Histološka dijagnoza  HA10-01125 
 
Cervikalna intraepitelna neoplazija -- HPV test -- Cervikalna citologija  HA10-01114 
 
Cervikalna intraepitelna novotvorina -- HPV L1 protein -- Imunocitokemijska analiza -- Citološki razmaz -- Displazija vrata maternice  HA10-01140 
 
Cervikalna intraepitelna novotvorina -- Skvamozna intraepitelna lezija visokog stupnja -- Citološka dijagnoza  HA10-01181 
 
Cesta-Varaždin  HA10-01787 
 
Cestovna mreža Hrvatske -- Razvoj prometa -- Francuska uprava  HA10-01577 
 
Cestovna obilaznica  HA10-01584 
 
Cestovne prometne nesreće -- Društveni gubici -- Direktiva 2008/96/EC  HA10-01718 
 
Cestovni prijevoz -- Prijevoz poštanskih pošiljaka -- Sigurnost i zaštita poštanskih pošiljaka  HA10-01716 
 
Charcotovo stopalo -- Dijabetes -- Osteoartropatija -- Neuropatija  HA10-01396 
 
Cheddra sir -- Lactobacillus casei -- Probiotici -- γ-aminobutrična kiselina  HA10-01748 
 
Chopin  HA10-01827 
 
Chopin u filozofiji  HA10-01827 
 
Cijena liječenja -- Prijelom kosti lica  HA10-01356 
 
Ciklični adenozin monofosfat -- D-galaktozamin -- Lipopolisaharid -- Oštećenje jetre -- Miševi  HA10-01371 
 
Cink -- Kronični gastritis -- Oksidativni stres -- Helicobacter pylori  HA10-01238 
 
Cirkulacija -- Makularna degeneracija -- Poremećaj sluha  HA10-01116 
 
Cista jajnika -- Citološka analiza -- Punkcija -- Sklerozacija alkoholom  HA10-01099 
 
Cistocela -- Vaginalna plastika  HA10-01498 
 
Citodijagnostika -- Citološka punkcija -- Tumor štitnjače  HA10-01146 
 
Citodijagnostika -- Karcinom dojke  HA10-01152 
 
Citodijagnoza -- Tumor dojke  HA10-01147 
 
Citologija -- Dijagnostika -- Adenom paratiroidnih žlijezda -- Ultrazvuk  HA10-01129 
 
Citološka analiza -- Bolest zglobova -- Zglobna tekućina  HA10-01171 
 
Citološka analiza -- Bronhoalveolarni lavat  HA10-01213 
 
Citološka aspiracijska punkcija -- Hodgkinov limfom -- Anaplastični velikostanični limfom -- Patohistologija -- Citološka dijagnoza  HA10-01263 
 
Citološka dijagnoza -- Limfni čvor  HA10-01128 
 
Citološka punkcija -- Adenomatoidni čvor -- Štitnjača -- Folikularni tumor  HA10-01192 
 
Citološka punkcija -- Apokrini hidradenom  HA10-01154 
 
Citološka punkcija -- Aspiracijska citologija -- Karcinom Merkelovih stanica  HA10-01151 
 
Citološka punkcija -- Gušterača -- Endoskopski ultrazvuk  HA10-01153 
 
Citološka punkcija -- Hepatocelularni karcinom -- Ciroza jetre  HA10-01236 
 
Citološka punkcija -- Histološki pregled -- Hondroidni siringom  HA10-01150 
 
Citološka punkcija -- Tumor parotide  HA10-01148 
 
Citološka punkcija štitnjače  HA10-01254 
 
Citološki razmaz -- Folikularni limfom -- Molekularna analiza -- Polimerazna lančana reakcija  HA10-01127 
 
Cristoforo Cortese -- Sassetta  HA10-01792 
 
Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije (Košljun, Krk)  HA10-01801 
 
Crkva sv. Franje (Ancona, Italija)  HA10-01811 
 
Crkva sv. Franje (Montefalco, Italija)  HA10-01812 
 
Crkva sv. Franje (Oristano, Sardinija)  HA10-01816 
 
Crkva sv. Franje (Udine, Italija)  HA10-01819 
 
Crkva sv. Franje (Vilnius, Litva) -- Crkva sv. Bernardina (Vilnius, Litva)  HA10-01802 
 
Čakavica -- Dijalekti  HA10-01846 
 
Češka kalikstinska (utrakvistička) crkva  HA10-01810 
 
Čitanje -- Pisanje -- Preventivno-korektivni softver -- Defektologija -- Logopedija  HA10-01044 
 
Darinka Hanžek  HA10-01055 
 
Debridement -- Kronična rana -- Devitalizirano tkivo  HA10-01497 
 
Dekstrometorfan hidrobromid -- In vitro istraživanje -- In vivo istraživanje -- Tablete -- Topljivost u ustima  HA10-01367 
 
Denis Peričić  HA10-02007 
 
Depopulacija -- Deagrarizacija -- Deruraliacija -- Revitalizacija  HA10-02065 
 
Depresija -- Istraživanje -- Studenti medicine -- Odabir tema  HA10-01120 
 
Depresija -- Somatizacija -- Anksioznost -- Temporomandibularni zglob -- Temporomandibularni poremećaj  HA10-01399 
 
Desnokretni reverzibilni proces -- Ogrjevni toplinski spremnik -- Carnotov proces  HA10-01524 
 
Dijabetes -- Amputacijska kirurgija -- Ortopedska pomagala -- Protetika  HA10-01512 
 
Dijabetes -- Inzulin -- Hiperglikemija -- Aortalne endotelne stanice -- Upala adhezijskih molekula  HA10-01179 
 
Dijabetes -- Vrijednost fosfata u serumu -- Respiratorna slabost  HA10-01409 
 
Dijabetička neuropatija -- Neuropatska bol -- Dijabetičko stopalo  HA10-01431 
 
Dijabetičko stopalo  HA10-01341 
 
Dijabetičko stopalo -- Angiopatija -- Polineuropatija -- Osteoartropatija -- Dijagnoza  HA10-01402 
 
Dijabetičko stopalo -- Hiperbarični kisik  HA10-01442 
 
Dijabetičko stopalo -- Kirurško liječenje  HA10-01400 
 
Dijabetičko stopalo -- Mikroangiopatija -- Dijabetička retinopatija -- Dijabetička nefropatija  HA10-01424 
 
Dijabetičko stopalo -- Mikrobiologija -- Antibiotici  HA10-01412 
 
Dijabetičko stopalo -- Prehrana -- Kronična rana -- Nutritivna skrb  HA10-01401 
 
Dijabetičko stopalo -- Previjanje rana -- Dijabetički vrijed -- Analiza troškova i koristi  HA10-01461 
 
Dijabetičko stopalo -- Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Dijabetički ulkus -- Amputacija -- Kardiovaskularni rizik  HA10-01451 
 
Dijabetičko stopalo -- Ulceracija -- Off-loading stopala -- Ortopedsko liječenje  HA10-01392 
 
Dijalektološka istraživanja  HA10-01851 
 
Diomed -- Diomedove ptice -- Diomedov otok -- Mitologija  HA10-01011 
 
Divlje jestive biljke -- Preživljavanje -- Priprema hrane -- Rat -- Opsada Sarajeva  HA10-01261 
 
Dizalica topline -- Sustav grijanja  HA10-01544 
 
Djeca -- Inteligencija -- Ravenove matrice u boji -- Faktorska analiza -- Latentna struktura -- Istraživanje  HA10-01003 
 
Djeca -- Oralno zdravlje -- Stomatologija -- Demografske značajke -- KEP-indeks  HA10-01470 
 
Djeca -- Porodna masa -- Rast -- Novorođenčad  HA10-01209 
 
Djeca -- Zubi -- Trajni molari -- Zdravstveno stanje 1977.-2007.  HA10-01469 
 
Dječje bolesti -- Cerebralna paraliza -- Rehabilitacija -- Teorija neuronalne grupne selekcije -- Motoričko poboljšanje -- Istraživanje  HA10-01414 
 
Djelo Dubravka  HA10-00983 
 
Djelo Osamljenici -- Dezintegracija likova  HA10-00981 
 
Doksicilin hiklat -- Folin-Ciocalteuov reagens -- Spektrofotometrija  HA10-01382 
 
Dragutin Rucner -- Jela Pavlović  HA10-00969 
 
Drvni peleti -- Proizvodnja peleta -- Tržište  HA10-01550 
 
Državna cestovna mreža -- Cestovna infrastruktura -- Kolnik -- Obnova državne ceste  HA10-01596 
 
Dubrovačke legende (knjiga) -- Hrvatsko-češke veze  HA10-02091 
 
Dud -- Antioksidacijsko djelovanje -- Fenoli  HA10-01772 
 
Duktalni karcinom dojke -- Medularni karcinom dojke -- Citološka punkcija  HA10-01253 
 
Duško Kečkemet  HA10-01817 
 
Dvostruka transplantacija bubrega  HA10-01485 
 
Đuro Radinović  HA10-02068 
 
Edukacija poljoprivrednika -- Rad u polju -- Kukuruzna zlatica  HA10-01655 
 
Ekološka svijest -- Ekološka kriza -- Korupcija -- LNG terminal  HA10-01025 
 
Ekološki otisak -- Cestovni promet -- Emisija CO2 -- Apsorpcija CO2 -- Turizam  HA10-01719 
 
Ekološki proizvod -- Med -- Ekološko pčelarstvo  HA10-01663 
 
Ekološko pčelarenje  HA10-01665 
 
Ekološko pčelarstvo -- Biodinamičko pčelarstvo -- Prirodno rojenje  HA10-01664 
 
Ekološko pčelarstvo -- Satna osnova  HA10-01662 
 
Ekološko saće -- Voskov moljac -- Ekološko pčelarstvo  HA10-01678 
 
Eksopolosaharidi -- Probiotici -- Metoda odzivne plohe -- Mliječna kiselina -- Lactobacillus plantarum  HA10-01141 
 
Ekumenizam  HA10-01017 
 
Električna energija -- Uvoz -- Cijena  HA10-01565 
 
Električna energija -- Vodne snage -- Hidroelektrana  HA10-01568 
 
Električna struja -- Osigurač -- Fotonaponski sustavi  HA10-01545 
 
Elektroenergetski sustav -- Hidroelektrane -- Kišno razdoblje  HA10-01571  HA10-01570 
 
E-mail servis -- E-pošta -- Medicinske konzultacije -- Web anketa -- Mrežna anketa  HA10-01322 
 
Endometrijski rak -- VEGF A -- Gustoća tumorskih kapilara  HA10-01266 
 
Endoskopija -- Sukcija lipoma -- Lipektomija  HA10-01488 
 
Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija -- Citološka analiza -- Razmaz brisa četkicom  HA10-01109 
 
Endoskopski ultrazvuk -- Gušterača  HA10-01283 
 
Endoskopski ultrazvuk -- Subepitelni tumor -- Želudac  HA10-01291 
 
Energetska infrastruktura -- Elektroenergetski sustav -- Potrošnja energije  HA10-01534 
 
Energetska politika -- Globalni energetski kodeks -- Energetska povelja  HA10-01528 
 
Energetska svojstva zgrade -- Toplinska energija za grijanje -- Sustav ventilacije i klimatizacije  HA10-01549 
 
Energetska učinkovitost -- Krovne kotlovnice -- Kondenzacijski kotlovi  HA10-01548 
 
Energetska učinkovitost -- Ušteda energije  HA10-01526 
 
Energetski pozitivna zgrada -- Toplinska aktivacija pročelja -- Oprema za grijanje, hlađenje i klimatizaciju  HA10-01546 
 
Energetski projekti -- Financijska potpora  HA10-01529 
 
Energija -- Energetska potrošnja  HA10-01530 
 
Enerika Bijač  HA10-01929 
 
Engleska književnost 1900-1945.  HA10-01885 
 
Engleski roman 18. st.  HA10-01888 
 
Epifreatska spilja -- Podzemne vode -- Krš  HA10-01082 
 
Epilepsija -- Tumor mozga -- Trudnoća -- Bioetička dilema  HA10-01289 
 
Epiteloidni hemangioendoteliom -- Transplantacija jetre  HA10-01137 
 
Erozija -- Fliš  HA10-01083 
 
Eseji -- Književne kritike  HA10-01895 
 
Esejistika  HA10-01981 
 
Estetika  HA10-00998 
 
Estetski adhezivni materijali -- Klasifikacija -- Smola -- Matrica -- SEM  HA10-01463 
 
Etanol -- Biogorivo -- Fermentacija -- Šećerna repa  HA10-01735 
 
Europska unija  HA10-01528  HA10-01527  HA10-01529  HA10-01556 
 
Europska Unija  HA10-01717 
 
Fabijan Lovrić  HA10-01877 
 
Faceta savinutog zgloba  HA10-01250 
 
Familijarna hemofagocitna limfohistiocitoza -- Genski defekt -- Transplantacija  HA10-01145 
 
Farmakogenomika -- Varfarin -- Klinička praksa -- Genski polimorfizam -- Genom  HA10-01276 
 
Fenologija -- Fitofenologija -- Zoofenologija  HA10-01185 
 
Fermentirani sok -- Salmonella typhimurium -- Lactobacillus -- Cikla -- Antimutagena aktivnost  HA10-01764 
 
Fermetirana pelud -- Pčelinji kruh -- Perga -- Pčelinji proizvod  HA10-01666 
 
Filozofija odgoja -- Pedagogijski akt -- Odgoj  HA10-00997 
 
Fitopatologija -- Glasilo biljne zaštite  HA10-00988 
 
Fizička aktivnost -- Prekomjerna težina -- Mišićno-koštani sustav -- Bivši sportaši  HA10-01231 
 
Fluorokinolonski antibiotici -- Spektroskopija -- NMR značajke  HA10-01372 
 
Folikularna cista čeljusti -- Alveolotomija -- Cistektomija  HA10-01489 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  HA10-01526 
 
Fonostruktura marijinskih pjesama  HA10-01954 
 
Fotodermatoza -- Fotosenzitivnost -- Djetinjstvo  HA10-01439 
 
Fotonaponski modul -- Solarni energetski sustav  HA10-01573 
 
Fotonaponski sustavi -- Nazivna jakost struje -- Nadstrujna zaštita -- Rastalni uložak  HA10-01567 
 
Fotoprotekcija -- UV zračenje -- Antioksidansi -- Polifenoli -- Fotostarenje -- Karcinom  HA10-01332 
 
Francesco De Hruschka  HA10-02071 
 
Frano Vlatković  HA10-02028 
 
Franjevačka ikonografija  HA10-01795  HA10-01808  HA10-01812  HA10-01811  HA10-01810  HA10-01804  HA10-01793  HA10-01791 
 
Franjevačka ikonografija -- Animalistički simbolizam -- Smrtni grijesi -- Talijansko slikarstvo  HA10-01792 
 
Franjevačka ikonografija -- Evangelizacija  HA10-01820 
 
Franjevačka ikonografija -- Pokajanje  HA10-01807 
 
Franjevačka ikonografija -- Talijansko slikarstvo -- Alter Christus  HA10-01790 
 
Franjevački propovjednici -- Opservantski pokret  HA10-01806 
 
Franjevački reformistički red  HA10-01809 
 
Franjevački samostani -- Oltarne slike  HA10-01794 
 
Franjevci  HA10-01799  HA10-02095 
 
Franjevci -- Barokna umjetnost  HA10-01805 
 
Franjevci -- Klarise  HA10-01814 
 
Franjevci -- Mecene  HA10-01010 
 
Franjevci -- Opservantski pokret -- Gotičko fresko slikarstvo  HA10-01802 
 
Franjo Josip I.  HA10-02094 
 
Fruktooligosaharidi -- Inulin -- Endoinulinaza -- Probiotici -- Prebiotici -- Bifidogenski učinak  HA10-01777 
 
Fulminantna meningokokna sepsa -- Dijete  HA10-01407 
 
Gabionska konstrukcija -- Materijali za izradu gabiona -- Cestogradnja  HA10-01579 
 
Gajeta falkuša -- Rekonstrukcija broda -- Pomorska baština  HA10-01616 
 
Ganoderma lucidum -- Lycium barbarum -- Polisaharidi -- Slobodni radikali  HA10-01769 
 
Gastroezofagealna refluksna bolest -- GERB -- Barrettov jednjak -- Adenokarcinom jednjaka -- Maligne bolesti -- Prehrana  HA10-01237 
 
Gaucherova bolest -- Genetski poremećaj -- Citološka punkcija -- Homozigot  HA10-01259 
 
Geoekološko vrjednovanje -- Metoda relativnog vrjednovanja reljefa -- Turizam  HA10-02059 
 
Geomorfološka obilježja -- Geološka obilježja -- Historijska geografija -- Municipij Rider -- Agrarno vrjednovanje  HA10-02060 
 
Georg Frauenfeld  HA10-02057 
 
George Sand  HA10-01904 
 
Geotrichum candidum -- Penicillium camemberti -- Glukoza -- Aminokiseline -- Biomasa  HA10-01743 
 
Gian Antonio Guardi  HA10-01803 
 
Gingivni zenit -- Dužinska os zuba  HA10-01464 
 
Girolomo da Santa Croce  HA10-01801 
 
Glad -- Uzrok smrti  HA10-01251 
 
Glad u književnosti  HA10-01880 
 
Glagoljica  HA10-02034 
 
Glazirana glinična keramika -- Neglazirana glinična keramika -- Keramička obnova zuba -- Hrapavost površine  HA10-01465 
 
Globalni komunikacijski sustav -- Komunikacijska mreža  HA10-01728 
 
Gljivični keratitis -- Kontaktne leće -- Terapeutska keratoplastika  HA10-01516 
 
Gnojni tonzilitis -- Mioperikarditis -- Tjelovježba -- Nogometaši -- Srčani zastoj -- Nagla kardijalna smrt  HA10-01454 
 
Goethe -- Carl Gustav Jung  HA10-01892 
 
Gogolj  HA10-01880  HA10-01917 
 
Gogolj -- Chagall  HA10-01878 
 
Goli otok (koncentracioni logor) -- Politički progoni  HA10-01028 
 
Goli otok (koncentracioni logor) -- Politički zatvorenici  HA10-01030 
 
Goran Gretić  HA10-00995 
 
Goran Tribuson -- Mihail Bulgakov  HA10-01928 
 
Gornji ekstremiteti -- Donji ekstremiteti -- Vaskulometrija -- Dijabetičko stopalo  HA10-01267 
 
Gospodarenje javnim cestama -- Prometna politika -- Ulaganje u ceste  HA10-01720 
 
Govor mjesta  HA10-01849 
 
Govor pomurskih Hrvata  HA10-01854 
 
Gradski vrt -- Gradski park -- Ptičja nastamba -- Sjenica (ptica)  HA10-01059 
 
Granica -- Pograničje  HA10-02062 
 
Granular cell tumor -- Citološka punkcija  HA10-01164 
 
Grgo Gamulin  HA10-01955  HA10-01943  HA10-01029 
 
Grgo Gamulin -- Vladimir Singer  HA10-01032 
 
Grgo Peranić  HA10-01983 
 
Grid -- Usluge za učenje -- Obrazovanje -- Suradničko učenje -- Grid usluga -- CSCL  HA10-00971 
 
Gubitak mišićne mase -- Starenje  HA10-01205 
 
Gušterača -- Upala ektopičnog tkiva gušterače -- Akutni pankreatitis -- Akutni abdomen  HA10-01413 
 
Haiku pjesništvo  HA10-01874 
 
Harold Pinter  HA10-01886 
 
Heidegger  HA10-00996 
 
Hematom slezene -- Citomegalovirusna infekcija -- Mononukleoza  HA10-01452 
 
Hemodijaliza -- Lipoproteini plazme -- Kolesterol -- Prehrana  HA10-01306 
 
Hemoragijski šok -- Kardiopulmonalni poremećaji -- Slezena -- Autotransplantacija -- Svinje  HA10-01393 
 
Hepatitis B -- Hepatitis C -- HIV -- Intravenski ovisnici  HA10-01359 
 
Herbologija -- Korov -- Glasilo biljne zaštite  HA10-00989 
 
Hernija -- Intervertebralni disk -- Lumbosakralna kralježnica -- Tomografija  HA10-01408 
 
Hidroagregat -- Hidroelektrana Zakučac -- COMPASS  HA10-00978 
 
Hidroelektrana -- Hidroenergetski sustav Vinodol -- Električna energija  HA10-01564 
 
Hidroelektrana -- Proizvodnja električne energije  HA10-01551 
 
Hidroelektrana -- Vjetroelektrana -- Električna energija  HA10-01532 
 
Hidroelektrana -- Vjetroelektrana -- Električna energija -- Obnovljivi izvori energije  HA10-01539 
 
Hidroelektrana Tri doline -- Brana -- Električna energija  HA10-01531 
 
Hidrogel -- Oftalmološka primjena -- Mukoadhezivni polimeri -- Moksifloksacin hidroklorid  HA10-01385 
 
Hidrogeokemijska analiza -- Krški izvori -- Kvaliteta vode  HA10-01069 
 
Hipertenzija -- Transplantacija bubrega -- Darivatelj bubrega  HA10-01321 
 
Hispanoamerički kulturni identitet  HA10-02092 
 
Hitna torakotomija  HA10-01487 
 
HIV -- AIDS -- Rizik -- Prevencija -- Seksuali radnici  HA10-01166 
 
HIV -- Savjetovanje -- Testiranje  HA10-01346 
 
Homer  HA10-01042 
 
Homocistinurija -- Cistationin-sintaza  HA10-01168 
 
HPV DNA test -- ASC-US -- CIN -- Citologija -- Cervikalne lezije  HA10-01106 
 
Hrvati u Mađarskoj -- Pomurski Hrvati  HA10-02085 
 
Hrvatska dječja književnost -- Animalistika -- Motiv košute -- Genoveva  HA10-02022 
 
Hrvatska dječja književnost 19. st.  HA10-02010 
 
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda  HA10-01805 
 
Hrvatska književnost -- Internetska recepcija  HA10-01961 
 
Hrvatska književnost 15.-18. st. -- Komparativna književnost  HA10-02013 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Napoleonovo doba u hrvatskoj književnosti  HA10-01998 
 
Hrvatska kultura -- Kroatologija  HA10-02086 
 
Hrvatska moderna umjetnost -- Nacionalni identitet -- Nacionalni likovni izraz -- Historijsko slikarstvo  HA10-01788 
 
Hrvatske ceste  HA10-01596 
 
Hrvatski jezik -- Dativ povratne zamjenice  HA10-01868 
 
Hrvatski jezik -- Kroatistika -- Lingvistika -- Fonetika -- Normiranje jezika  HA10-01859 
 
Hrvatski jezik -- Naglasno usavršavanje -- Prefingirani glagoli -- Glagol mašiti  HA10-01860 
 
Hrvatski jezik -- Prijedložni izrazi  HA10-01844 
 
Hrvatski leksik  HA10-01863  HA10-01853  HA10-01862 
 
Hrvatski pjesnici 20. st.  HA10-01979 
 
Hrvatski roman  HA10-01956 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Pojam vremena  HA10-02009 
 
Hrvatsko stomatološko nazivlje -- HRSTON  HA10-01870 
 
Humani papiloma virus -- Cerviks uterusa -- Karcinom pluća -- Citološka analiza  HA10-01126 
 
Humani parvovius B19 -- Hereditarna sferocitoza -- Aplastična kriza  HA10-01104 
 
Hvarski rodovi -- Neretvani (pleme) -- Plemići zvjezdanog križa  HA10-02076 
 
Idiopatska intrakranijska hipertenzija -- Djeca  HA10-01437 
 
Ignjat Alojzije Brlić  HA10-01842 
 
Ikonografija  HA10-01803 
 
Imigranti -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Psihičko zdravlje  HA10-01002 
 
Impaktirani zub -- Retinirani zub -- Kirurški zahvat -- Oralna kirurgija  HA10-01466 
 
Imunofenotipizacija -- Citološka punkcija -- Protočna citometrija -- Limfni čvor  HA10-01157 
 
Imunofenotipizacija stanica -- Akreditacija medicinskih laboratorija  HA10-01284 
 
In vitro -- In vivo -- Algino-pektinska mikrosfera -- Alginatna mikrosfera -- Bioadhezija  HA10-01379 
 
Indeks tjelesne mase -- Dijeta -- Samoprocjena -- Adolescenti  HA10-01304 
 
Individialna onkologija -- Molekularna medicina -- Molekularna farmakologija -- Citologija -- Patologija -- Sistemska biologija  HA10-01286 
 
Inflamatorni miofibroblastični tumor -- Larinks  HA10-01419 
 
Informacijske i komunikacijske tehnologije -- Obrazovni sustav  HA10-00980  HA10-01045 
 
Informacijski sustavi za vozača -- Interaktivni sustavi -- Fuzzy logika -- Inteligentno upravljanje -- Parkiranje -- Biomimetički sustavi  HA10-00972 
 
Ingvinalna hernija -- Ravna polipropilenska mrežica -- Trodimenzionalna prolenska mrežica  HA10-01483 
 
Inovativni koncept broda -- Višekriterijski projektni okoliš -- IMPROVE projekt -- Tanker za kemikalije  HA10-01608 
 
Insekticidi -- Ptice -- Kućica za ptice  HA10-01648 
 
Instrumental jednine I-vrste -- Hrvatski jezik  HA10-01852 
 
Interkulturalna profesionalna komunikacija -- Tehnički jezik  HA10-01729 
 
Iridovirus -- Mikrosporidijalna infekcija -- Nosema ceranae -- Varroa destructor -- Nestajanje pčela  HA10-01670 
 
Isak Babelj  HA10-01889 
 
Iskaz djece -- Kazneni postupak -- Forenzički intervju -- Svjedočenje na sudu  HA10-01006 
 
Istarski ipsilon -- Autocesta -- Europska mreža cesta  HA10-01581 
 
Isus Krist  HA10-01014 
 
Iva Grgić Maroević  HA10-01875  HA10-01872 
 
Ivan August Kaznačić  HA10-01996 
 
Ivan Gundulić  HA10-00983 
 
Ivan Kukuljević Sakcinski  HA10-01855 
 
Ivana Simić Bodrožić  HA10-01962 
 
Ivo Kalinski  HA10-01963 
 
Ivo Vojnović  HA10-01991 
 
Ivo Vojnović -- Henrik Ibsen  HA10-01871 
 
Iz prošlosti Boke kotorske -- Historiografski radovi -- Etnonimi i lingvonimi  HA10-01839 
 
Izgradnja rampe -- Pješačka zona  HA10-01582 
 
Izvedbena životinja -- Ubijanje životinja na sceni -- Etika životinjskih izvedbi -- Performans -- Kazalište  HA10-01831 
 
Jack Kerouac  HA10-01884 
 
Janko Polić Kamov -- Miroslav Krleža  HA10-01966 
 
Jasna Horvat -- Konstantin Filozof Solunski  HA10-02034 
 
Javna rasvjeta -- Urbana sredina -- Svjetlosno onečišćenje  HA10-01813 
 
Jelena Anžujska  HA10-01799 
 
Jezične akademije -- Jezična pitanja -- Standardizacija jezika  HA10-02088 
 
Jezično posuđivanje -- Prevedenice -- Nazivlje -- Hrvatski jezik -- Jezik posrednik  HA10-01856 
 
Jezik -- Filmska umjetnost  HA10-01836 
 
Jezik -- Filozofija jezika  HA10-00994 
 
Jorge Luis Borges  HA10-00998 
 
Josef Karásek -- Milivoj Šrepel  HA10-02091 
 
Josip Eugen Šeta  HA10-01970 
 
Josip Pavičić  HA10-02021 
 
Josip Škerlj  HA10-01989 
 
Josip Vončina  HA10-01867 
 
Jozef Stadler  HA10-01833 
 
Juan José Millás  HA10-01906 
 
Juan Mihovilovich Hernández  HA10-01905 
 
Jugo -- Fen -- Vegetacija -- Ekološki učinak  HA10-01071 
 
Julije Bajamonti  HA10-01070 
 
Juraj Ćurin  HA10-02070 
 
Jurij Nečiporenko  HA10-01917 
 
Juvenilna mijelomonocitna leukemija -- PTPN11 mutacija  HA10-01184 
 
Kadulja -- Gomoljasta končara -- Medonosno bilje  HA10-01706 
 
Kajkavsko narječje  HA10-01855 
 
Kajkavsko narječje -- Prevođenje na kajkavsko narječje  HA10-02011 
 
Kajkavsko pjesništvo  HA10-01990 
 
Kamene alatke  HA10-02051 
 
Karbonske stijene  HA10-01068 
 
Karcinom -- Biofarmaceutici -- Glikoproteini -- Terapija karcinoma  HA10-01370 
 
Karcinom bubrega -- Bubrežni tumori -- Metastaza -- Očne žilnice  HA10-01423 
 
Karcinom cerviksa  HA10-01309 
 
Karcinom dojke -- Makrofagi -- Antimetastaski učinak -- Indometacin  HA10-01103 
 
Karcinom dojke -- Morfometrijska analiza -- May-Grünwald-Giemsa metoda -- Citološka punkcija  HA10-01203 
 
Karcinom dojke -- Rektalna metastaza -- Imunohistokemijska analiza  HA10-01449 
 
Karcinom grlića maternice -- Karcinom cerviksa -- Viloglandularni karcinom -- Patohistologija  HA10-01268 
 
Karcinom Merkelovih stanica -- Kožni tumori -- Fotoeksponiranost  HA10-01422 
 
Karcinom mokraćnog mjehura -- Kirurško liječenje  HA10-01505 
 
Karcinom prostate -- Disekcija aorte -- Operacija -- Liječenje  HA10-01455 
 
Karcinom prostate -- Starija životna dob -- PT2 stadij -- PT3 stadij  HA10-01443 
 
Karcinom želuca -- Biopsija -- Citološka analiza -- Patohistologija  HA10-01091 
 
Kardiovaskularni rizik -- Klinički model -- Kompjutorske metode -- Sustavna biologija -- Hiperhomocisteinemija  HA10-01092 
 
Karlovac  HA10-01351 
 
Karotidna stenoza -- Retinalna mikroangiopatija -- Radioterapija -- Karcinom larinksa  HA10-01285 
 
Kartografija -- Linija Grimani  HA10-02098 
 
Kategorija određenosti -- Kategorija neodređenosti -- Pridjevi -- Hrvatski jezik  HA10-01864 
 
Keramička proizvodnja -- Antička Issa -- Helenistička i rimska keramika -- Keramičke peći -- Keramika tipa Gnathia -- Ergasteria  HA10-02053 
 
Ki-67 -- P53 -- Progesteronski receptori -- Tumor maternice -- Imunohistokemijska analiza  HA10-01143 
 
Kinematička evaluacija hoda -- Potkoljena amputacija  HA10-01511 
 
Kirurgija -- Lumboishialgija -- Korijen spinalnih živaca -- Anomalije živčanih korijena -- Literatura  HA10-01473 
 
Klima -- Pčela  HA10-01079 
 
Klimatske promjene -- Paleookoliš -- Razina mora  HA10-01080 
 
Klinefelterov sindrom -- Akutna bazofilna leukemija -- 47 XXY kariotip  HA10-01186 
 
Klinička citologija  HA10-01282 
 
Klinička citologija -- Citološka analiza -- Bolesti dojke  HA10-01196 
 
Klinička citologija -- Citološka pretraga -- Djeca -- Odrasle osobe  HA10-01117 
 
Klorogenska kiselina -- Enzimska oksidacija -- Polifenol oksidaza  HA10-01065 
 
Kluyveromyces marxianus -- Organsko otapalo -- Inulinaza  HA10-01761 
 
Književna recepcija  HA10-01966 
 
Književni žanrovi -- Hrvatska dječja književnost -- Bajke -- Basne  HA10-02049 
 
Književno djelo -- Prikaz  HA10-02028 
 
Književnost i ideologija  HA10-00990 
 
Komunalni otpad -- Lokalna zajednica -- Sindrom NIMBY -- Tranzicija  HA10-01600 
 
Kongenitalna luksacija koljena -- Poremećaj kuka -- Dijete  HA10-01477 
 
Koronarni čimbenici rizika -- Infarkt miokarda -- Prevalencija  HA10-01336 
 
Korov -- Šećerna repa  HA10-01640 
 
Košnica rodna voja -- Košnica eko-voja  HA10-01679 
 
Koštana srž -- Mezenhimalne matične stanice -- Regeneracija kostiju  HA10-01172 
 
Koštana trauma -- Kasnoantička populacija  HA10-01112 
 
Koštani morfogenetski protein 7 -- Pijelonefritis -- Bubrežna fibroza  HA10-01110 
 
Koštani morfogenetski protein-7 -- Karcinom bubrežnih stanica -- Tumorski biomarkeri  HA10-01142 
 
Koštani morfogenetski proteini -- Karcinom prostate -- Metastaze  HA10-01235 
 
Koštani prijelomi -- Metatarzalne kosti -- Reumatoidni artritis -- Kortikosteroidna terapija  HA10-01453 
 
Kranijalna morfologija -- Geometrijska morfometrija -- Klaster analiza  HA10-01161 
 
Križarske kronike -- Graal  HA10-01903 
 
Križevački štatuti -- Hrvatska usmena drama  HA10-01051 
 
Križni put -- Redovnici sv. Bernarda  HA10-01797 
 
Krležologija  HA10-01938 
 
Kromosom Y -- Forenzika -- Geni  HA10-01288 
 
Kromosom Y -- Tandemsko ponavljanje  HA10-01133 
 
Kromosomska abnormalnost -- Limfom -- Citološka punkcija -- Fluorescentna metoda  HA10-01227 
 
Kronična limfatična leukemija -- Kronična mijeloična leukemija -- Citološka punkcija  HA10-01245 
 
Kronična rana -- Dijabetes  HA10-01435 
 
Kronična rana -- Liječenje -- Timski rad  HA10-01462 
 
Kronični sinovitis -- Sinovijalni sarkom -- Kirurški zahvat  HA10-01481 
 
Kronično zatajenje bubrega -- Hemodijaliza -- Oštećenje sluha -- Starenje  HA10-01349 
 
Krš -- Klimatske promjene -- Upravljanje okolišem  HA10-01067 
 
Krš -- Podzemne vode -- Izotopi  HA10-01087 
 
Krški izvori vode -- Podzemne vode  HA10-01078 
 
Krvotvorne matične stanice iz periferne krvi -- Transplantacija -- Odmrzavanje stanica  HA10-01221 
 
Kućno kazalište -- Kazalište kao oblik društvenosti -- Samostanski teatar -- Božićna pastorala -- Glumice  HA10-01830 
 
Kukuruz -- Brašno -- Antioksidansi -- Proteini  HA10-01760 
 
Kulturna baština -- Nastanak grada -- Europski gradovi -- Urbanizam  HA10-02087 
 
Kulturni identitet -- Hrvatski jezik -- Jezični identitet -- Jezik hrvatskih medija -- Jezična norma  HA10-02089 
 
Kvaliteta kosti -- Dobne i spolne razlike  HA10-01111 
 
Kvaliteta prehrane -- Dom za starije i nemoćne osobe -- Revidirani indeks kakvoće prehrane  HA10-01130 
 
Kvaliteta zraka  HA10-01348 
 
Kvaliteta života -- Moždani udar  HA10-01303 
 
Kvaliteta života -- Operacija srca  HA10-01302 
 
Kvasac -- Rhodotorula glutinis -- Karotenoidi -- Beta-karoten -- Ergosterol  HA10-01741 
 
Kvasac -- Saccharomyces cerevisiae -- Proteini -- Glukan  HA10-01173 
 
Kvasac -- Transkripcijska regulacija -- Kromatin -- Promotor (DNA)  HA10-01272 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Autoimune bolesti -- Autoimuni test -- Imunofluorescencija -- Enzimski imunotest  HA10-01188 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Izvananalitička faza -- Laboratorijska pogreška  HA10-01258 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Laboratorijska pogreška -- Sigurnost bolesnika  HA10-01187 
 
Laboratorijska dijagnostika -- Predanalitičke pogreške -- Kompjutorski programi  HA10-00974 
 
Lactobacillus -- Antioksidacijsko djelovanje -- Probiotici -- Sirutka -- Fermentacija -- Lipidna peroksidacija  HA10-01751 
 
Lactobacillus plantarum -- Bakteriocini -- DNA -- DNK -- Deoksiribonukleinska kiselina  HA10-01212 
 
Laparoskopija -- Laparotomija -- Hernioplastika -- Richterova hernija  HA10-01495 
 
Laparoskopija -- Oksidacijski stres -- Ishemijsko prekondicioniranje -- Jetra  HA10-01182 
 
Laparoskopska kolecistektomija -- Žučni kamenac  HA10-01493 
 
Laparoskopska kolecistektomija -- Žučnjak  HA10-01509 
 
Laparoskopski zahvat -- Perforirani ulkus dvanaestnika  HA10-01494 
 
Laringokela -- Karcinom larinksa -- Patofiziološki odnos  HA10-01108 
 
Laserska trabekuloplastika -- Pseudoeksfolijativni glaukom -- Očni tlak -- Alergija  HA10-01508 
 
Lateralizacija -- Motoričke sposobnosti -- Predškolska djeca  HA10-01229 
 
Ledeno doba -- Erozija -- Geneza plaže  HA10-01088 
 
Leksikografska obradba -- Modno-odjevni nazivi -- Hrvatski rječnici  HA10-01857  HA10-01858 
 
Lentigo -- Izloženost suncu  HA10-01420 
 
Leopold Auburger  HA10-01841 
 
Leukemija -- Morfometrijska analiza -- Stanična analiza -- Analiza osobina regije nukleolarne organizacije -- Tumorska masa  HA10-01204 
 
Ležište ugljena -- Palinomorfi -- Ostrakodi -- Foraminifere  HA10-01072 
 
Likovne interpretacije  HA10-01822 
 
Likvorska intraabdominalna pseudocista -- Hidrocefalus -- Laparatomija  HA10-01387 
 
Limfedem -- Kompresijska terapija  HA10-01430 
 
Limfocitna leukemija -- Hodgkinova bolest -- Richterov sindrom  HA10-01167 
 
Limfom -- Citomorfološka analiza -- Punkcija tankom iglom -- Glava -- Vrat  HA10-01158 
 
Limfom -- Morfološka analiza -- Imunofenotipizacija -- Citogenetska analiza -- Molekularna genetika  HA10-01113 
 
Limfomatoidna granulomatoza -- Limfatične stanice -- Citološki nalaz -- Histološki nalaz  HA10-01377 
 
Lipidi -- Kvasac -- Lipomyces starkeyi -- Biogorivo -- Škrob  HA10-01189 
 
Lipoliza -- Fermentacija -- Rhizopus microsporus  HA10-01776 
 
Lisne uši -- Šećerna repa  HA10-01632 
 
Lisni miner rajčice -- Tuta absoluta  HA10-01646 
 
Listeria monocytogenes -- Patogena bakterija -- Biofilmovi -- Fotosentizacija  HA10-01770 
 
Lokalna anestezija -- Spinalna anestezija -- Artroskopija -- Bol  HA10-01496 
 
Lom kosti -- Paratiroidni adenom  HA10-01478 
 
Lorenzo Licini Rubcich  HA10-02098 
 
Lucas Cranach stariji -- Sv. Franjo  HA10-01798 
 
Luigi Pirandello  HA10-01907 
 
Ljubo Wiesner  HA10-01979 
 
Ljubomir Micić  HA10-01926 
 
Ljudmila Ulickaja  HA10-01922 
 
Makrofagi -- Morfometrijska analiza -- DNA image analiza -- Bronhoalveolarni lavat  HA10-01201 
 
Makularna degeneracija  HA10-01314 
 
Makularna degeneracija -- Kromoterapija  HA10-01480 
 
Makularna degeneracija -- Sunčeva svjetlost  HA10-01136 
 
Makularna degeneracija -- Sunčeva svjetlost -- Benediktinski samostan na Rabu  HA10-01107 
 
Makularna degeneracija -- Sunčeva svjetlost -- Optička radijacija  HA10-01193 
 
Mali otoci -- Depopulacija -- Demografija -- Stanogradnja -- Turizam -- Otočni krajolik  HA10-02061 
 
Maligni melanom  HA10-01316 
 
Maligni tumori -- Kožni tumori -- Melanom  HA10-01330 
 
Malnutricija -- Bolesti probavnog sustava  HA10-01390 
 
Mamografija -- Rak dojke -- Obiteljska medicina -- Edukacijski programi  HA10-01450 
 
Mandarine -- Uzgoj mandarina -- Agrumi -- Povijest  HA10-01639 
 
Maori -- Starosjedilačke teologije  HA10-01019 
 
Marija Jurić Zagorka  HA10-02012 
 
Marija Magdalena  HA10-01807 
 
Marijanska ikonografija  HA10-01801 
 
Marin Držić  HA10-02015 
 
Marketinška etika -- Etički kodeks -- Etika odgovornosti  HA10-01726 
 
Maslina -- Istrska belica -- Fermentacija  HA10-01765 
 
Masna bolest jetre -- Biopsija jetre -- Nealkoholični steatohepatitis -- Alanin aminotransferaza  HA10-01290 
 
Mastektomija -- Ultrazvučni nož -- Monopolarni elektrokauter -- Karcinom dojke  HA10-01472 
 
Matična rešetka -- Hanemanova rešetka -- Košnica  HA10-01680 
 
MatWeb -- Steel Selector -- CES -- Baza podataka -- Odabir materijala  HA10-01535 
 
Maura Del Serra  HA10-01910 
 
Maurice Blanchot  HA10-01876 
 
Med -- Gerontologija -- Starenje -- Bolesti  HA10-01684 
 
Med -- Lijek -- Hrana  HA10-01681 
 
Med -- Matična mliječ -- Propolis -- Pelud -- Pčelinji proizvod -- Prirodni proizvod  HA10-01682 
 
Med -- Prehrana -- Dijetoterapija -- Ljekovitost meda  HA10-01683 
 
Medicinski fakultet -- Suvremene nastavne metode  HA10-01047 
 
Medicinski fakultet u Zagrebu  HA10-01298 
 
Medicinski laboratorij -- Upravljanje kvalitetom -- Norme  HA10-01279 
 
Medicinski plin -- Lijek  HA10-01381 
 
Medonosna pčela -- Oprašivanje -- Apiterapija -- Pčelinji proizvod  HA10-01714 
 
Medonosno bilje  HA10-01702 
 
Međimurski govori  HA10-01865 
 
Međudržavna granica -- Dvojni suverenitet -- Demilitarizacija  HA10-01038 
 
Melanom kože -- Displastični nevus -- hTERT -- Dijagnostika  HA10-01448 
 
Melioracija -- Poljoprivreda -- Jendečenje  HA10-01635 
 
Memoari  HA10-01943  HA10-01029 
 
Menopauza -- Kineziterapija -- Vježbanje -- Istraživanje  HA10-01520 
 
Menstrualne karakteristike -- Menstrualni ciklus -- Bračni status žena -- Istraživanje  HA10-01027 
 
Metastaze -- Karcinom pluća ne-malih stanica -- Citološka punkcija  HA10-01194 
 
Meteorološka poslanica -- Nebeske pojave -- Potres  HA10-01070 
 
Metoda konačnih elemenata -- Otpornost na sudar -- Granica loma -- Brodska konstrukcija  HA10-01619 
 
Metoda odzivne plohe -- Mliječna kiselina -- Sirutka  HA10-01781 
 
Metoda odzivne plohe -- Umjetna neuronska mreža -- Genetski algoritam -- Soja  HA10-01757 
 
Metopropol sukcinat -- Box-Behnkenov model  HA10-01369 
 
Mezoporozni silikati  HA10-01378 
 
Mezoteliom pleure -- Direktna digitalna radiografija -- Ultrazvuk -- Kompjutorizirana tomografija  HA10-01440 
 
Michele Carcano  HA10-01806 
 
Mijeloidni sarkom dojke -- Mijeloična leukemija  HA10-01206 
 
Mikrobiologija -- Infekcija rane -- Dijabetičko stopalo  HA10-01425 
 
Milan Moguš  HA10-01848 
 
Miloš Milošević  HA10-01839 
 
Milutin Barač  HA10-02075 
 
Mineralna gustoća prsne kosti -- Osteoporoza -- Medijana sternotomija -- Starija životna dob -- Istraživanje  HA10-01447 
 
Mioepitelni karcinom podušne žlijezde -- Tumorske stanice -- Histološki pregled  HA10-01207 
 
Miro Gavran  HA10-01959 
 
Miroslav Krleža  HA10-01936  HA10-01845  HA10-01822 
 
Misionarstvo  HA10-01016 
 
Mitohondrijska DNK -- Kromosom Y -- Autosomalna DNK -- Mbenzele Pigmeji -- Bantu  HA10-01197 
 
Mitralni zalistak -- Kirurška tehnika  HA10-01490 
 
Mjerna nesigurnost -- Validacija metode -- Laboratorij  HA10-00979 
 
Mliječna kiselina -- Lactobacillus amylovorus -- Glukoza -- Saharoza -- Škrob -- Fermentacija  HA10-01739 
 
Mliječna kiselina -- Metoda odzivne plohe -- Folati  HA10-01766 
 
Mliječni proizvodi -- Bakterije mliječne kiseline -- Molekularni pristup  HA10-01686 
 
Modificirano atmosfersko pakiranje -- Matematički model -- Voće  HA10-01747 
 
Mokraćni sustav -- Mokraćovod -- Dvostruki ektopični slijepi ureter -- Urinarna infekcija  HA10-01484 
 
Molekularna genetika 20. st. -- Genetski inženjering  HA10-01274 
 
Molndal tehnika -- Laparoskopska kolecistektomija -- Previjanje rana  HA10-01475 
 
Morfometrijska analiza -- Citomorfologija -- Endometrij  HA10-01132 
 
Morfometrijske karakteristike -- Neuropeptid Y -- Lobulus parietalis inferior -- Neuroni -- Imunoreaktivnost  HA10-01202 
 
Morfometrijske karakteristike -- Štitna hrskavica -- Ljudi -- Istraživanje  HA10-01427 
 
Morgan, Thomas Hunt  HA10-01274 
 
Mostogradnja  HA10-02082 
 
Mostogradnja -- Obnova mosta  HA10-01585 
 
Mošt -- Vino -- Mikotoksini -- Okratoksin A  HA10-01656 
 
Motoričke sposobnosti -- Antropometrijske karakteristike -- Džudisti  HA10-01102 
 
Motoričke sposobnosti -- Endomorfna komponenta -- Rukometašice  HA10-01200 
 
Motoričke sposobnosti -- Karataši  HA10-01170 
 
Moždani udar -- Nefarmakološka prevencija -- Prehrana -- Pušenje -- Alkohol -- Fizička aktivnost  HA10-01331 
 
Mreže radijalnih osnovnih funkcija -- Dvodimenzionalno opisivanje brodske geometrije  HA10-01063 
 
Mukoepidermoidni karcinom -- Odontogena upala  HA10-01429 
 
Multipla skleroza  HA10-01355 
 
Multipla skleroza -- Epidemiologija  HA10-01318 
 
Multipla skleroza -- Prehrana  HA10-01354 
 
Multipla skleroza -- Temporomandibularni poremećaji zgloba -- Pomak diska -- Prikaz -- Literatura  HA10-01456 
 
Multipla skleroza -- Trudnoća -- Encefalomijelitis -- Štakori  HA10-01294 
 
Multipli mijelom -- Citogenetička analiza -- Florescentna in situ hibridizacija -- Kromosomi  HA10-01123 
 
Mumija, antropologija -- Mikrobiološka analiza -- Paleopatologija -- Paleoradiologija  HA10-01195 
 
Mutacija T315I -- Kronična mijeloična leukemija -- ABL kinaza -- Imatinib mesilat -- Rezistencija na lijekove  HA10-01416 
 
Muzej na Internetu -- Tipologija -- Terminologija  HA10-00991 
 
Muzika -- Hrvatska književnost -- Talijanska književnost  HA10-02090 
 
Nadlaktična kost -- Humerus -- Prijelom kosti -- Suprakondilarni prijelom -- Kirschnerova žica -- Djeca  HA10-01506 
 
Naftni izvori  HA10-01086 
 
Nanokapsuliranje -- Box-Behnkenovo dizajniranje -- Heparin  HA10-01384 
 
Nanomaterijali -- Mikromaterijali -- Mikroelektromehanički sustav -- Nanoelektromehanički sustav  HA10-01538 
 
Naselja porječja Bednje  HA10-02099 
 
Natrijev alginat -- Želatinski mikrogel -- IPN  HA10-01374 
 
Navodnjavanje  HA10-01634 
 
Neandertalac -- Usporedba -- Moblinost -- Izolacija -- Zubna mjerenja  HA10-01232 
 
Nedeljko Ješić  HA10-02032 
 
Ne-Hodgkinov limfom -- Probavni sustav  HA10-01223 
 
Ne-Hodgkinov limfom -- Serumski imunoglobulini -- Hiperalbuminemija -- Hipoalbuminemija  HA10-01243 
 
Nehrđajući čelik -- Zavarivanje -- Korozija  HA10-01540 
 
Nekontrastna kompjutorizirana tomografija -- Perfuzijska kompjutorizirana tomografija -- Akutni ishemijski moždani udar -- Trombolitička terapija  HA10-01397 
 
Nekrotizirajuća sarkoidna granulomatoza -- Leđna moždina -- Citološka analiza -- Histopatološka analiza  HA10-01208 
 
Nenad Piskač  HA10-01990 
 
Neonatalna hemofagocitna limfohistiocitoza -- T limfociti -- Makrofagi  HA10-01210 
 
Neretva mojoj ženi slična -- Pjesništvo  HA10-01989 
 
Neretvani (naziv) -- Neretljani (naziv) -- Pravopis  HA10-01834 
 
Neuroimaging tehnika -- Forenzična psihijatrija -- Snimanje mozga -- Kazneno djelo  HA10-01005 
 
Neverbalna komunikacija -- Dom za starije osobe -- Štićenici  HA10-01211 
 
Nevoidni melanom  HA10-01388 
 
Nezrela rajčica -- Fermentacija -- Alkoholna dehidrogenaza -- Natrij klorid  HA10-01762 
 
Nikica Petrak  HA10-02002  HA10-01981  HA10-01994  HA10-01995  HA10-02001  HA10-02008  HA10-01952 
 
Nikica Petrak -- Miroslav Krleža  HA10-01975 
 
Nikola Kraljić  HA10-00985 
 
Nivacija -- Periglacijalni reljef -- Kriofrakcija  HA10-01077 
 
Nogomet -- Nogometni suci -- Nogometaši -- Vjerovanje u sreću -- Percepcija moći  HA10-01832 
 
Numerički model -- Eksperimentalno ispitivanje -- Betonske ploče  HA10-01578 
 
Njemačka reformacija  HA10-01798 
 
Obilaznica -- Državna cesta -- Most  HA10-01599 
 
Obiteljska zgrada -- Energija za hlađenje i grijanje -- Toplinska izolacija -- Prozori  HA10-01525 
 
Obnova državne ceste -- Sigurnost vožnje -- Dionica Čilipi-Karasovići  HA10-01594 
 
Obnovljivi izvori energije -- Biogorivo  HA10-01542 
 
Obnovljivi izvori energije -- Biogorivo -- Električna energija -- Prirodni plin -- Tržište  HA10-01536 
 
Obnovljivi izvori energije -- Električna energija -- CO2 -- Vjetroelektrana -- Kogeneracija  HA10-01543 
 
Obnovljivi izvori energije -- Etanol -- Biogorivo -- Fermentacija  HA10-01557 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Solarni kolektori  HA10-01527 
 
Oborinske vode -- Urbano područje -- Kanalizacijski sustav -- Slivnici -- Sustav odvodnje  HA10-01586 
 
Očuvanje cestovne infrastrukture -- Održavanje cestovnih kolnika -- Izrada proračuna  HA10-01598 
 
Odbacivanje bubrega -- Biopsija bubrega -- Imunocitologija urina  HA10-01260 
 
Odontogena keratocista -- Impaktirani treći kutnjak -- Citokeratin -- Alveolotomija  HA10-01471 
 
Održivi razvoj poljoprivrede -- Obiteljsko gospodarstvo -- Energetska infrastruktura  HA10-01630 
 
Održivo pčelarstvo -- Higijenska pojilica  HA10-01667 
 
Oftalmolog  HA10-02070 
 
Okluzija retinalne vene -- Anti-VEGF terapija  HA10-01280 
 
Oksalna kiselina -- Zimska zaštita pčela  HA10-01692 
 
Okularna dirofilarioza -- Zoonoze -- Dirofilaria repens -- Dirofilaria immitis -- Filaroza pasa i mačaka  HA10-01501 
 
Operacija koljena -- Ligamenti -- Postoperativna analgezija -- RMK -- Rehabilitacija  HA10-01415 
 
Operacija srca -- Životne navike -- Kardiovaskularno zdravlje  HA10-01297 
 
Opuzenska prezimena -- Antroponomastika  HA10-02074 
 
Oratorij Bratovštine flagelanata sv. Rufina  HA10-01825 
 
Organski ugljik -- Podzemne vode -- Krš -- Fekalne bakterije  HA10-01081 
 
Organsko otapalo -- Spektrofotometrija -- Antihipertenzivi  HA10-01362 
 
Osiguravajuće društvo -- Podaci o strankama -- Poslovni informacijski sustav  HA10-01033 
 
Osteofitična apozicija -- Sindrom lumbalnog lateralnog recesusa -- Histomorfološka analiza  HA10-01165 
 
Osteogenesis imperfecta -- Stanična terapija -- Genska terapija -- Kolagen  HA10-01436 
 
Osteoporoza -- Prijelomi bedrene kosti -- PFNA -- Implantacija  HA10-01445 
 
Osteosinteza -- Osteoporotični prijelomi -- Vijak  HA10-01499 
 
Oštećenje kože -- Sunčevo zračenje -- Maligni melanom -- UV zračenje  HA10-01305 
 
Otočni turizam -- Zdravstveni turizam -- Prirodni činitelji -- Urbanizacija -- Devastacija  HA10-01035 
 
Otpadna voda -- Sustav grijanja i hlađenja -- Zatvoreni rashladni sustav  HA10-01533 
 
Ozljeđivanje učenika -- Slobodno vrijeme -- Satovi tjelesne kulture -- Individualni sportovi -- Grupni sportovi -- Istraživanje  HA10-01299 
 
Ozonski sloj -- Ozon -- Atmosfera -- Ozonska rupa  HA10-01060 
 
Pagetova bolest stidnice -- Citološka analiza  HA10-01270 
 
Paleokršćanska ikonografija -- Hemoragija -- Magija -- Krv  HA10-01789 
 
Paleopatologija -- Mumija -- Paleoradiološka analiza -- CT  HA10-01178 
 
Palež lišća mrkve -- Alternaria dauci  HA10-01633 
 
Palež lišća mrkve -- Kemijsko suzbijanje  HA10-01651 
 
Palijativna medicina -- Medicinska etika -- Palijativna skrb -- Hospicijska skrb  HA10-01333 
 
Pallister Killian sindrom -- Citogenetska analiza  HA10-01214 
 
Pametna mreža -- Električna mreža -- Električna energija -- Elektroenergetski sustav  HA10-01572 
 
Papa Nikola IV  HA10-01010 
 
Papa test -- Vaginalni razmaz -- Cervikalni karcinom -- Citološka dijagnoza  HA10-01215 
 
Parametarsko ljuljanje -- Kontejnerski brodovi -- Rezonancija  HA10-01618 
 
Parkinsonova bolest -- Karotidne arterije -- Ultrazvuk -- Istraživanje  HA10-01459 
 
Parni kondenzat bitumena -- Rak kože -- Pokusne životinje  HA10-01588 
 
Parobrodi -- Promet -- Povijest  HA10-01723 
 
Parvovirus B 19 -- Transplantacija jetre -- Citološka analiza  HA10-01216 
 
Pastorala -- Petrarkizam -- Dubrovačka književnost  HA10-02003 
 
Patogene gljive -- Korov -- Veliki čičak -- Krpasta češljugovina  HA10-01658 
 
Paul Auster  HA10-01887 
 
Paul Kupelweiser  HA10-02101 
 
Pčelar  HA10-02075 
 
Pčelarska vaga -- Medenje  HA10-01699 
 
Pčelarski listovi  HA10-01668 
 
Pčelinja komunikacija  HA10-01669 
 
Pčelinja matica  HA10-01713 
 
Pčelinja matica -- Zamjena matice -- Kvaliteta matice -- Feromon  HA10-01661 
 
Pčelinja zajednica -- Lažna matica  HA10-01695 
 
Pčelinja zajednica -- Produktivnost pčela -- Feromon -- Matica -- Bolesti pčela  HA10-01701 
 
Pčelinji otrov -- Ploča sakupljač -- Lijek  HA10-01703 
 
Pčelinji vosak -- Pčelinji proizvod  HA10-01696 
 
Pčelinji vosak -- Proizvodnja voska  HA10-01677 
 
Pedagoška tradicija -- Odgoj -- Odgojne vrijednosti -- Starogrčki odgojni sadržaj  HA10-01042 
 
Pedro de Gante -- Junípero Serra  HA10-01791 
 
Pelud -- Fermentirana pelud -- Farmakološka svojstva  HA10-01691 
 
Pelud -- Peludna alergija -- Liječenje peludom  HA10-01697 
 
Pelvični ganglioneurom -- Histološka analiza  HA10-01217 
 
Peptid -- Suncokret -- Proteinski hidrolizat -- Antioksidacijsko djelovanje  HA10-01778 
 
Percepcija -- Automobili -- Crte lica -- Pokreti očiju  HA10-01004 
 
Petar Berke  HA10-01954 
 
Petar Hektorović  HA10-02090 
 
Petar Šegedin  HA10-00981 
 
Petar Šimunović  HA10-01866 
 
Petko Vojnić Purčar  HA10-02029  HA10-02014  HA10-02047  HA10-01960 
 
Petronije Arbiter  HA10-01896 
 
Phytophthora ramorum -- Rododendron -- Hrast -- Bukva  HA10-01647 
 
Pigmentirani vilonodularni sinovitis -- Artroskopija  HA10-01476 
 
Pilomatrikom -- Citološka dijagnoza  HA10-01096 
 
Pirimidin -- Glukopiranozil-pirimidin karbonitril -- Antimikrobno djelovanje  HA10-01364 
 
Pisma  HA10-00969 
 
Pitomi kesten -- Aerobiologija -- Pelud -- Peludni kalendar -- Alergija  HA10-01098 
 
Pivo -- Matičnjak (biljka) -- Majčina dušica -- Ganoderma lucidum  HA10-01746 
 
Pivski kvasac -- ß-glukan  HA10-01756 
 
Pjegavost lista -- Šećerna repa  HA10-01638  HA10-01644 
 
Pjesništvo  HA10-01910 
 
Plamenik -- Plin -- Sigurnost  HA10-01554 
 
Plamenjača -- Zimska salata -- Zaštićeni uzgoj -- Bremia lactucae -- Kemijsko suzbijanje  HA10-01643 
 
Plantago psyllium -- Vezivo -- Paracetamol  HA10-01373 
 
Plućna hipertenzija -- Milrinon -- Liječenje -- Operacija srca  HA10-01366 
 
Počelo je u Rimu -- Književno djelo  HA10-01847 
 
Podvodni cestovni tuneli  HA10-01589 
 
Podvodno zavarivanje -- Platforma  HA10-01569 
 
Podzemne vode  HA10-01085 
 
Podzemne vode -- Hidrodinamičke karakteristike -- Hidrokemijske karakteristike  HA10-01076 
 
Poezija  HA10-01993 
 
Poezija -- Bibliografija  HA10-01929 
 
Poganska baština -- Slavenska mitologija -- Vile -- Vukodlak -- Kult mrtvih -- Crni ovan  HA10-01054 
 
Polifenoli -- Volatili -- Višnja -- Bobičasto voće -- Džem  HA10-01773 
 
Poliketidi -- Neribosomalno sitetizirani peptidi -- Homologna rekombinacija -- Aktinobakterija  HA10-01736 
 
Polimorfizam gena -- Toll-like receptori -- Karcinom prostate  HA10-01218 
 
Poliomavirus -- Nefropatija -- Transplantacija  HA10-01219 
 
Poliomavirus -- Transplantirani bubreg -- Decoy stanice -- Citološka analiza  HA10-01264 
 
Poliptih 14. st. -- Sv. Franjo  HA10-01821 
 
Polisaharidi -- Eksopolisaharidi -- Probiotici -- Prebiotici -- Glukan  HA10-01774 
 
Politički zatvorenici  HA10-01032 
 
Politika -- Mitologizacija -- Ideologizacija -- Nacionalni imaginarij  HA10-02096 
 
Pomorska baština -- Brodogradnja  HA10-01613 
 
Pomorsko gospodarstvo -- Marketing usluga -- Tržišna promocija -- Globalno tržište  HA10-01727 
 
Ponderirani sustav kriterija -- Kvaliteta vaterpolista -- Profesionalna orijentacija  HA10-01135 
 
Populacijska genetika -- Kromosom Y -- Haploskupine -- Haploskupina J -- Haploskupina E  HA10-01239 
 
Postaurikularni keloid  HA10-01492 
 
Postinfekcozni glomerulonefritis -- Epstein-Barrov virus -- Mononukleoza  HA10-01220 
 
Post-traumatski stresni poremećaj -- Ratni veterani -- Supruge veterana -- Skrbništvo  HA10-01000 
 
Potkožni T-stanični limfom -- Citološka punkcija -- Patohistološki nalaz  HA10-01252 
 
Potopljeni brodovi -- Dizelsko gorivo -- Neutronska inspekcija -- TNT eksploziv  HA10-01610 
 
Potpuna proteza -- Resorpcija rezidualnog grebena -- Trajanje bezubosti -- Indeks tjelesne mase  HA10-01467 
 
Potrošnja električne energije -- Obnovljivi izvori energije  HA10-01547 
 
Potrošnja energije -- Sunčeva energija -- Solarni toplinski sustavi  HA10-01552 
 
Povijesna fonologija -- Hrvatski jezik  HA10-01848 
 
Povijest hrvatske književnosti  HA10-01937 
 
Pravo na rođenje u učenju crkve -- Književno djelo  HA10-00986 
 
Prebiotici -- Probiotici -- Sinbiotici -- Imunološki sustav -- Dijetalna vlakna  HA10-01222 
 
Predmenstruacijski disforični poremećaj -- Serotonin  HA10-01313 
 
Predmenstrualni period -- Psihofizičke karakteristike  HA10-01225 
 
Prednapeti nosači kabelima bez spoja -- Dokaz nosivosti -- Proračun naprezanja  HA10-01580 
 
Predškolska djeca -- Motorička dimenzija -- Morfološka dimenzija -- Roditelji -- Socioekonomski status  HA10-01024 
 
Predškolski vrtić -- Predškolska edukacija -- Spremnost za školu -- Motoričke sposobnosti -- Fizička aktivnost -- Motoričke vježbe  HA10-01041 
 
Prehrambene i životne navike -- Studenti  HA10-01298 
 
Prehrana -- Inicijativa DAFNE  HA10-01323 
 
Prehrana -- Kardiovaskularne bolesti -- Liječnik obiteljske medicine -- Sol  HA10-01339 
 
Prehrana -- Sol -- Kardiovaskularne bolesti  HA10-01338 
 
Prehrana -- Sol -- Kardiovaskularne bolesti -- Hipertenzija  HA10-01344 
 
Prehrana -- Sol -- Unos soli -- Hipertenzija -- Djeca -- Adolescenti  HA10-01334 
 
Prehrana -- Sol -- Unos soli -- Kardiovaskularne bolesti -- Svjetska zdravstvena organizacija  HA10-01343 
 
Prehrana pčela -- Šećer -- Proteini -- Prezimljavanje pčela -- Pčelinja pogača  HA10-01700 
 
Prehrana žena -- Pretilost  HA10-01312 
 
Preitrohanterički prijelom -- Gama čavao -- Operativna tehnika  HA10-01515 
 
Prepoznavanje lica -- Koeficijent korelacije -- DCT koeficijent -- Osvjetljenje -- Diskretna kosinusna transformacija  HA10-00973 
 
Presbiopija -- LASIK monovision -- Multifokalna intraokularna leća  HA10-01482 
 
Pretilost -- Hipertenzija -- Intenzivna skrb -- Savjetovanje -- Smanjenje tjelesne mase -- Kardiovaskularni parametri  HA10-01433 
 
Pretilost -- Prekomjena debljina -- Djeca -- Adolescenti  HA10-01300 
 
Prevalencija alkoholizma -- Ovisnost -- Srednjoškolci -- Studenti  HA10-01340 
 
Prijelom kuka -- Starija dob -- Gerijatrijska traumatologija  HA10-01320 
 
Prijeoperacijska prehrana -- Operacija kuka -- Spinalna anestezija -- Žučnjak -- Tanko crijevo  HA10-01486 
 
Prijevodi na hrvatski jezik  HA10-01899 
 
Prikazi sv. Franje -- Gotika -- Romanika  HA10-01824 
 
Primakin -- Nesteroidni protuupalni lijekovi -- Dvojni lijek -- Slobodni radikali -- Antioksidativno djelovanje -- Antioksidansi  HA10-01380 
 
Primitivne religije  HA10-01020 
 
Primitivne religije -- Religije Oceanije  HA10-01018 
 
Prirodni plin -- Uravnoteženje transportnog sustava -- Energija uravnoteženja  HA10-01537 
 
Prirodnoslovno-matematički fakultet  HA10-02068 
 
Prirođene srčane bolesti -- Kardiokirurgija -- Socioekonomski status -- Kvaliteta života -- Djeca  HA10-01335 
 
Probiotici -- Crijevna mikroflora -- Lactobacillus -- Bifidobacterium -- Kvasac  HA10-01775 
 
Proizvodnja asfalta -- Asfaltni materijali  HA10-01786 
 
Proizvodnja asfalta -- In situ recikliranje -- Emisija ugljika  HA10-01590 
 
Proizvodnja meda  HA10-01693 
 
Projektiranje sastava asfalta -- Otpornost asfalta -- Bitumen  HA10-01595 
 
Projektiranje solarnih sustava -- Računalna aplikacija -- Sunčeva energija  HA10-01553 
 
Prolaps genitalnih organa -- Metabolizam kolagena -- Matriksna metaloproteinaza-1  HA10-01144 
 
Promet u mirovanju -- Gradska četvrt -- Parkirna mjesta  HA10-01721 
 
Propluzija motornog čamca -- MAESTRAL 700 -- Brzina čamca -- Spojler  HA10-01615 
 
Prosječna visina -- Geografski položaj -- Klima -- Etnicitet  HA10-01175 
 
Prosjek ocjena -- Diplomski studij -- Znanstvena produktivnost  HA10-01050 
 
Prostorni identitet -- Historijska geografija -- Hodonimi -- Vernakularna regija  HA10-02063 
 
Prošek -- Desertno vino -- Fermentacija  HA10-01745 
 
Proširenje podvožnjaka -- Armiranobetonska konstrukcija -- Željeznička pruga  HA10-01593 
 
Proteini -- Peptidi -- Kvaliteta hrane -- Proteomika  HA10-01752 
 
Proteza koljena -- Gubitak krvi  HA10-01398 
 
Protočna citometrija -- Endoskopski ultrazvuk -- Citološka analiza -- Klonalnost -- Limfni čvor  HA10-01156 
 
Protočna citometrija -- Monociti -- Metabolički poremećaj  HA10-01199 
 
Protočni plinski uređaj -- Ugljični dioksid -- Trovanje  HA10-01350 
 
Pseudocista -- Bedreni mišić  HA10-01162 
 
Pseudoeksfolijativni glaukom -- Glaukom otvorenog kuta  HA10-01504 
 
Psorijaza -- Kvaliteta života -- Psihološki aspekti  HA10-01007 
 
Ptice -- Pčelinjak -- Plašilo za ptice  HA10-01659 
 
Puccio Capana  HA10-01825 
 
Pučka pobožnost -- Veliki tjedan -- Žudije (običaj) -- Nošenje križa  HA10-01052 
 
Pustinje -- Književno djelo  HA10-01992 
 
Pušenje cigareta -- Tumor grla -- Oboljenje larinksa  HA10-01311 
 
Pyostomatitis vegetans -- Upala crijeva  HA10-01446 
 
Q-groznica -- Endokarditis  HA10-01405 
 
Q-groznica -- Epidemiologija  HA10-01226 
 
Rabdomiosarkom -- Citogenetska analiza -- Molekularna analiza -- Citokemija -- Protočna citometrija  HA10-01233 
 
Računalno potpomognuto prevođenje -- Strojno prevođenje -- Prevodilački alati -- Kvaliteta prijevoda  HA10-01838 
 
Rade Jarak  HA10-01992 
 
Radioaktivni sedimenti -- Minerali  HA10-01075 
 
Radovan Ivšić  HA10-02016 
 
Raglius alboacuminatus -- Molestanski štetnik  HA10-01649 
 
Ragusa -- Podrijetlo riječi  HA10-01837 
 
Rajka ptica -- Percepcija raja -- Hrvatska glagoljaška književnost -- Prilika (književna forma)  HA10-01985 
 
Rak debelog crijeva -- Metastaza -- Slezena -- Splenektomija  HA10-01491 
 
Rak grlića maternice -- Imunološki test -- Citološki nalaz -- Humani papilomavirus -- HPV  HA10-01138 
 
Rak grlića maternice -- Nacionalni probir -- Citološki nalaz -- Papa test  HA10-01310 
 
Rak prostate -- Transrektalni ultrazvuk -- Biopsija -- Dijagnostika  HA10-01292 
 
Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice -- Ginekološka citologija  HA10-01522 
 
Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice -- HPV -- Citološki pregled -- Histološki pregled -- DNA test -- RNA test -- P16INK4a inhibitor  HA10-01097 
 
Rak vrata maternice -- Karcinom grlića maternice -- HPV test -- Humani papiloma virus -- Spolno prenosive bolesti -- RFLP analiza  HA10-01198 
 
Rat -- Javnozdravstveni sustav  HA10-01342 
 
Razgovorni frazemi -- Frazeologija -- Hrvatski jezik -- Razgovorni jezik  HA10-01861 
 
Registar pčelinjaka i pčelara -- Katastar pčelinjih paša  HA10-01685 
 
Reinhard Lauer  HA10-01843 
 
Reklame -- Reklamni diskurs -- Naša sloga (list) -- Semiotika -- Društveni diskurs  HA10-00992 
 
Rekonstrukcija dojke -- Mastektomija -- Rak dojke  HA10-01479 
 
Religije Oceanije  HA10-01021  HA10-01014 
 
Religije Oceanije -- Moana  HA10-01012 
 
Repina nematoda -- Šećerna repa  HA10-01650 
 
Respiratorna infekcija -- Djeca -- Ratno razdoblje -- Poslijeratno razdoblje  HA10-01345 
 
Reverzna transkripcija -- Transkripcijski faktori Ikaros -- Hematopoetske stanice -- Leukemija  HA10-01101 
 
Rimsko brončano posuđe -- Arheološki muzej Split  HA10-02054 
 
Rimskodobna nekropola  HA10-02055 
 
Riža -- Proteini -- Alkalna proteaza  HA10-01755 
 
Robert de Cléry  HA10-01903 
 
Robopčela -- Umjetna inteligencija -- Insektoidna robotika -- Oprašivanje  HA10-01698 
 
Roland Barthes  HA10-01879 
 
Rudolf Štajner  HA10-01689 
 
Rukomet -- Hrvatski rukometaši -- Fizičke značajke -- Fiziološke značajke -- Istraživanje  HA10-01293 
 
Ruska književnost -- Postmodernistički roman  HA10-01925 
 
Ruska književnost -- Psi u književnosti  HA10-01919 
 
Ružmarinova zlatica -- Štetnik  HA10-01652 
 
Sabrina P. Ramet  HA10-01031 
 
Saće -- Zamjena saća -- Uzimljenje pčela  HA10-01673 
 
Samostan Pedralbes -- Kapela sv. Mihovila  HA10-01814 
 
Samostan sv. Klare (Napulj)  HA10-01808 
 
Samoubojstvo -- Meteorološki čimbenici -- Travanj  HA10-01329 
 
Sandro Penna  HA10-01901 
 
Santal -- Tjelesna figura -- Antropometrijsko somatotipiziranje  HA10-01265 
 
Satna osnova -- Pokretno saće -- Vosak  HA10-01675 
 
Selekcija matica -- Apis mellifera carnica -- Kvaliteta legla  HA10-01704 
 
Seminom testisa -- Adjuvantna radioterapija -- Citogenetička metoda -- Kromosomska aberacija -- Mikronukleus  HA10-01122 
 
Senilna makularna degeneracija -- Umjetna leća -- Prirodna leća  HA10-01224 
 
Senilne pjege -- Fotostarenje kože -- Melanom  HA10-01240 
 
Septički artritis -- Streptococcus sanguis -- Citološka analiza -- Polimorfonuklearni leukociti  HA10-01241 
 
Seril-tRNA sintetaza -- Archaea -- Escherichia coli -- Amber mutacija  HA10-01244 
 
Serotonin -- Kortizol -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Suicidalno ponašanje  HA10-01242 
 
Serumska razina kalcija -- Hemodijaliza  HA10-01228 
 
Shizofrenija -- Suicidalno ponašanje -- Genski polimorfizam  HA10-01275 
 
Sigurnost cestovne infrastrukture -- Direktiva 2008/96EC  HA10-01717 
 
Sigurnost plovidbe -- Prijevoz opasnog tereta -- Međunarodni propisi  HA10-01724 
 
Silimarin -- HPMC  HA10-01383 
 
Sindrom Charles Bonnet -- Makularna degeneracija -- Vidna halucinacija  HA10-01271 
 
Sindrom hiperstimulacije jajnika -- Indukcija ovulacije -- VEGF -- FSH -- Patogeneza -- Posrednici  HA10-01523 
 
Sindrom masne embolije -- Trauma -- Patofiziološke primjene  HA10-01257 
 
Sindrom Ondinine kletve -- Apneja -- Infarkt produžene moždine -- Vaskularna lezija  HA10-01395 
 
Sisavci -- Lagomorpha -- Canidae -- Felidae -- Mustelidae  HA10-01084 
 
Siva mrena -- Fakoemulzifikacija  HA10-01500 
 
Slabinski mišić -- Starenje -- Imunohistokemijska analiza  HA10-01169 
 
Slavoljub Stanković  HA10-01916 
 
Slavomir Sambunjak -- Zaneta Sambunjak  HA10-02043 
 
Slavonski pisci -- Hrvatski jezik  HA10-01850 
 
Slikarska dekoracija -- Franjevačka ikonografija  HA10-01819 
 
Slobodan Prosperov Novak  HA10-01923 
 
Slobodan Šnajder  HA10-02033 
 
Snelgrova daska -- Košnica  HA10-01705 
 
Socijalna podrška -- Posttraumatski stresni poremećaj -- Branitelji  HA10-01248 
 
SOHI -- Zbirka pjesama  HA10-00985 
 
Sojin jogurt -- Probiotici -- Sojine klice -- Slobodne aminokiseline  HA10-01771 
 
Sol -- Dnevni unos soli -- Prehrana  HA10-01337 
 
Sol -- Unos soli -- Ishrana  HA10-01361 
 
Sol -- Unos soli -- Kardiovaskularne bolesti -- Gerontologija -- Starije osobe  HA10-01324 
 
Sol -- Unos soli -- Povišeni krvni tlak -- Moždani udar -- Srčani udar  HA10-01352 
 
Sol -- Unos soli -- Prehrana -- Rak želuca  HA10-01353 
 
Sol -- Unos soli -- Prevencija  HA10-01328 
 
Solarni kolektori -- Toplinska energija  HA10-01574 
 
Solarni toplinski sustavi -- Sunčeva energija  HA10-01556 
 
Soliterne pčele -- Osmia lignaria -- Bumbar -- Voćnjak  HA10-01694 
 
Somatotip -- Djeca -- Adolescenti -- Istraživanje  HA10-01249 
 
Sonja Bašić  HA10-01883 
 
Sovjetska književnost -- Kruh u književnosti  HA10-01924 
 
Sparivanje matica -- Pčelinja matica -- Trut -- Obilježavanje matice  HA10-01674 
 
Spekularna mikroskopija -- Glaukom -- Rožnica -- Endotel  HA10-01513 
 
Spolne razlike -- Fizička izvedba -- Fizička aktivnost -- Tjelesna težina -- Pubertet  HA10-01095 
 
Spomenici -- Pil svetog Florijana  HA10-01818 
 
Sposobnost starijih osoba -- Psihičko zdravlje -- Fizičko zdravlje -- Institucijska skrb -- Izvaninstitucijska skrb  HA10-01159 
 
Srčani šum -- Dijete -- Zabrinutost roditelja -- Pedijatrija  HA10-01287 
 
Srpskohrvatski standardni jezik  HA10-01840 
 
Stanko Lasić  HA10-00986 
 
Stanovništvo -- Zemljopisni položaj -- Povijest -- Zaseoci -- Crkve  HA10-02100 
 
Stanje okoliša -- Model DPSIR -- Turizam -- Stanovništvo -- Pritisci na okoliš -- Održivi razvoj  HA10-02058 
 
Stanje okoliša -- Samočišćenje mora -- Model DPSIR -- Zagađenje mora  HA10-02064 
 
Starenje kože -- Liječenje -- Antioksidansi -- Retinoidi -- Kemijski piling  HA10-01426 
 
Starenje kože -- UV zračenje -- Fotostarenje  HA10-01247 
 
Staro saće -- Vosak  HA10-01708 
 
Starosjedilačke teologije  HA10-01015 
 
Statička ravnoteža -- Dinamička ravnoteža -- Test balansa  HA10-01176 
 
Statistički test -- Statističko zaključivanje -- Statističko ispitivanje hipoteze  HA10-01022 
 
Stećci -- Bogumili -- Bosanska crkva  HA10-02097 
 
Stereotaksijska biopsija -- Maligni gliom mozga -- Kirurško liječenje  HA10-01517 
 
Stigmatizacija  HA10-01809 
 
Stjepan Krasić  HA10-01847 
 
Stjepan Matičević -- Josip Marinković  HA10-00997 
 
Stonske zidine -- Likovna baština Stona  HA10-01815 
 
Streptomyces -- Probiotici -- Xiphophorus helleri -- Aktinobakterije  HA10-01139 
 
Stres -- Nadbubrežna žlijezda -- Hipotalamus -- Hipofiza -- Simpatikus -- Fiziološka reakcija  HA10-01295 
 
Stručni studij graditeljstva na Graditeljskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu  HA10-01048 
 
Strukturna optimizacija -- Naborana poprečna pregrada -- Nehrđajući čelik -- Tanker za prijevoz kemikalija  HA10-01623 
 
Suhoća usta -- Liječenje -- Tretman laserom -- Istraživanje  HA10-01468 
 
Suicidalno ponašanje -- Samoubojstvo -- Djeca -- Adolescenti  HA10-01008 
 
Suncokret -- Medonosna biljka -- Hibridi suncokreta -- Merkantilni hibrid -- Tretirano sjeme -- Klima -- Kvaliteta nektara  HA10-01707 
 
Sunčanje -- Rak kože -- Zaštita od sunca  HA10-01325 
 
Sunčeva svjetlost -- Makularna degeneracija  HA10-01317 
 
Sunčeva svjetlost -- Sunčeva korona -- Mrežnica (oko) -- Makularna degeneracija  HA10-01510 
 
Surfaktin -- Biosinteza -- Fermentacija -- Bacillus subtilis  HA10-01744 
 
Sustav neprekidnog napajanja -- Rastalni ulošci -- Poluvodiči -- Baterije  HA10-01575 
 
Sustav regionalnog upozorenja -- Operator prijenosnog sustava -- Elektroenergetski sustav  HA10-01558 
 
Sv. Franjo  HA10-01809 
 
Sv. Franjo -- Sv. Elizabeta Ugarska  HA10-01804 
 
Sv. Franjo Asiški -- Papa Inocent III -- Giotto  HA10-01820 
 
Sv. Ljudevit Tuluški -- Juraj Dalmatinac  HA10-01811 
 
Svećenstvo -- Seksualno nasilje nad maloljetnicima  HA10-01009 
 
SWA brod -- Dizajn broda -- Propulzori  HA10-01621 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Kožne bolesti  HA10-01417 
 
Šećerna bolest -- Diabetes mellitus -- Polimorfizam gena -- Antidijabetici -- Farmakogenetika  HA10-01277 
 
Šećerna bolest -- Gangrena -- Kožne infekcije  HA10-01434 
 
Šećerna bolest -- GLP-1 -- GIP -- DPP-4 -- Krvne žile -- Glitazoni -- Inkretinski lijekovi  HA10-01432 
 
Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Dijabetička retinopatija -- Djeca  HA10-01519 
 
Šećerna repa  HA10-01645 
 
Šećerna repa -- Bakterioza  HA10-01626 
 
Šećerna repa -- Bolesti ponika  HA10-01628 
 
Šećerna repa -- Korov  HA10-01631 
 
Šećerna repa -- Korov -- Herbicidi  HA10-01641 
 
Šećerna repa -- Pepelnica -- Hrđa -- Pjegavost lista -- Plamenjača -- Gljivična bolest  HA10-01636 
 
Šećerna repa -- Trulež korijena  HA10-01653 
 
Šećerna repa -- Virusna bolest -- Žutica -- Mozaik (virus)  HA10-01657 
 
Šime Šugar Ivanov  HA10-01999 
 
Škrob -- Lima grah -- Proteini  HA10-01754 
 
Španjolska književnost -- Kriminalistički roman  HA10-01908 
 
Španjolska književnost -- Ženski likovi  HA10-01913 
 
Špilja -- Vapnenac -- Speleogeneza  HA10-01073 
 
Štetnici -- Šećerna repa  HA10-01654 
 
Štiljmark i Vasilevski  HA10-01920 
 
Štitaste uši -- Maslina  HA10-01642 
 
Štitnjača -- Biopsija -- Citološka punkcija -- Citološki neodređen nalaz -- Tumorski biljezi  HA10-01093 
 
Šumska biomasa -- Gorivo -- Ogrjevna vrijednost -- Proizvodnja električne energije  HA10-01560 
 
Talijanski prijevodi  HA10-02015 
 
Talijansko slikarstvo 13. st. -- Franjevačka propovijed  HA10-01823 
 
Tea Benčić Rimay  HA10-01977 
 
Tehnički jezik -- Tehnička kultura -- Popularna kultura  HA10-01835 
 
Tekuća citologija -- Lezija vrata maternice -- Humani papilomavirus -- Cervikalna intraepitelna novotvorina  HA10-01190 
 
Temperatura vode -- Krški izvor -- Opskrba vodom  HA10-01089 
 
Teorija književnosti  HA10-01876 
 
Thomas Mann  HA10-01895 
 
Tibor Toth  HA10-02081 
 
Tijelo za grijeh -- Književno djelo  HA10-00984 
 
Tiofenkarbohidrazid -- Tienopirazol -- Tienopirimidin -- Antitumorsko djelovanje -- Antioksidativno djelovanje  HA10-01368 
 
Tjelesna površina -- Visokorizična djeca -- Prevalencija -- Morbiditet  HA10-01406 
 
Tjelesna sprema -- Stariji muškarci  HA10-01296 
 
TLIF metoda -- Unilateralna transpedikularna fiksacija -- Aksijalna lumbalna bol  HA10-01514 
 
T-limfoblastični limfom -- Citogenetska abnormalnost  HA10-01256 
 
Tonko Tabain  HA10-01064 
 
Toplinska energija -- Sustav vodenog hlađenja -- Energetska potrošnja  HA10-01559 
 
Toplinska izolacija -- Instalacije hlađenja -- Klimatizacija  HA10-01782  HA10-01783  HA10-01784  HA10-01785 
 
Tradicijski nakit -- Samoborski kraluš  HA10-01056 
 
Tradicionalno pčelarenje  HA10-01710 
 
Tradicionalno pčelarenje -- Šumsko pčelarstvo -- Slaveni -- Košnica  HA10-01709 
 
Trajektno pristanište -- Pomorska infrastruktura  HA10-01725 
 
Transmasne kiseline -- Hidrogene masti -- Utjecaj na zdravlje  HA10-01780 
 
Transplantacija bubrega -- Koštana pregradnja  HA10-01174 
 
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica -- Mijeloična leukemija  HA10-01118 
 
Transplantacija rožnice -- Keratoplastika -- Iris fiksacijska leća  HA10-01502 
 
Traumatska ozljeda mozga -- Ozljede mozga  HA10-01308 
 
Trichoderma harzianum -- Azospirillum brasilense -- Rajčica -- Enzimi -- Fiksacija dušika  HA10-01278 
 
Trombendarterektomija -- Moždani udar -- Neurološki deficit  HA10-01438 
 
Tromboembolijske bolesti -- Tromboza -- Mediteranska liga za prevenciju tromboembolijskih bolesti  HA10-01357 
 
Trombotička trombocitopenička purpura (TTP) -- ADAMTS13 proteaza -- Terapija izmjenom plazme -- Klinička praksa  HA10-01457 
 
Trudnoća -- Porođaj -- Novorođenče -- Hereditarna senzomotorna neuropatija -- Charcot-Marie-Toothova bolest  HA10-01458 
 
Trut -- Trutovsko leglo -- Varoa -- Pčelinja zajednica  HA10-01711 
 
Tržište plina -- Treći energetski paket -- Energetska politika  HA10-01563 
 
Tuberkuloza donjeg režnja -- Kompjutorizirana tomografija  HA10-01421 
 
Tumor -- Hodgkinov limfom -- Primarni gastrični non-Hodgkin limfom -- Endemsko područje  HA10-01163 
 
Tumorski biljeg CA19-9 -- Tumorski biljeg CEA i AFP -- Imunoanaliza -- Karcinoembrionalni antigen  HA10-01262 
 
Turistička ponuda -- Turizam -- GIS tehnologija  HA10-01036 
 
Turizam -- Razvoj turizma -- Zaštićena područja -- Održivi razvoj -- Prirodni resursi  HA10-01034 
 
Turska vlast -- Mletačka uprava -- Crkveno uređenje  HA10-02102 
 
Ubod pčele -- Pčelinji otrov -- Alergija -- Zaštitna oprema -- Apiterapija  HA10-01688 
 
Ubojstvo u obitelji  HA10-01001 
 
Učitelj-mentor -- Učitelj-pripravnik  HA10-01043 
 
Učiteljski ugled  HA10-01040 
 
Udžbenički tekstovi -- Rani leksički razvoj -- Dječja lingvistika -- Hrvatski jezik  HA10-01869 
 
Ugljični dioksid -- Plinska i naftna ležišta -- Zbrinjavanje stakleničkih plinova -- Onečišćenje  HA10-01541 
 
Ugljikov trag -- Plastične vrećice -- Energija  HA10-01562 
 
Ukapljeni naftni plin -- Terminal -- Skladišni prostor -- Pumpno-kompresorska stanica  HA10-01561 
 
Ulkus želuca -- Ulkus dvanaesnika -- Gastroduodenalno krvarenje -- Gastroduodenoskopija -- Ligatura arterije  HA10-01503 
 
Umreženo društvo -- Globalna komunikacija -- Teleposao -- Globalni virtualni timovi  HA10-01730 
 
Upravljanje ljudskim potencijalima -- Moderno poslovanje -- Menadžment poduzeća -- Restrukturiranje poduzeća -- Liderstvo  HA10-01715 
 
Urbana sredina -- Bežična tehnologija -- Moderna komunikacija -- Globalizacija  HA10-01731 
 
Urolitijaza -- Magnezijev hidrogenurat oktahidrat  HA10-01066 
 
Urotelni tumor -- Mokraćni mjehur  HA10-01460 
 
UV zračenje -- Halo nevi -- T limfociti -- Maligni melanom  HA10-01386 
 
UV zračenje -- Imunološki sustav -- Autoimune bolesti -- Reagulacijski T limfociti  HA10-01177 
 
UV zračenje -- Rak kože -- Zaštitna odjeća  HA10-01360 
 
Uzdužni termički profili -- Nadzor meteo uvjeta na cestama -- Sigurnost cestovnog prometa  HA10-01592 
 
Uzgoj matica -- Matična rešetka -- Matičnjak (pčelarstvo) -- Nicot set  HA10-01712 
 
Vasil Tocinovski  HA10-01921  HA10-00984 
 
Ventilacija maskom -- Klinička primjena -- Cirkulacija -- Hipoventilacija -- Hiperventilacije -- Cirkulatori  HA10-01411 
 
Vertebroplastika -- Prijelom trupa kralješka -- Visokoviskozni cement -- Niskoviskozni cement  HA10-01518 
 
VII. legija Claudia pia fidelis -- Portretne stele -- Rimski vojnici -- Salona  HA10-02052 
 
Vile -- Legende -- Obitavališta vila -- Vještice  HA10-01053 
 
Vile -- Pretkršćanska vjerovanja -- Molitve -- Perun  HA10-01057 
 
Vinko Čandrlić  HA10-02082 
 
Vinova loza -- Phomopsis cotoneastri  HA10-01637 
 
Vinova loza -- Virus -- Sorta Syrah -- Crvenilo lišća  HA10-01629 
 
Visokotlačna komora -- Potkožno masno tkivo -- Dušik  HA10-01134 
 
Višetrupni brod -- SWA brod -- SWATH brod -- Katamaran -- Trimaran  HA10-01612 
 
Višnja -- Antocijanini -- Dozrijevanje  HA10-01759 
 
Vizualna percepcija -- Multimedijalna poruka -- Internet -- Eye tracker metoda -- Vizualna antropologija  HA10-01269 
 
Vjerovanja o životinjama -- Animalističke predodžbe -- Etnografska građa -- Smrt i zagrobni život  HA10-01058 
 
Vjerska tolerancija -- Vjerska sloboda -- Komunikacija -- Povjerenje među narodima -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija  HA10-01026 
 
Vjetroenergija -- Vjetroelektrana -- Električna energija  HA10-01566 
 
Vodoopskrba -- Akumulacija  HA10-01602 
 
Vodoopskrba -- Kakvoća vode -- Obrada vode  HA10-01603 
 
Vodoopskrba -- Kakvoća vode -- Otoci -- Krš  HA10-01601 
 
Vodoopskrba -- Kakvoća vode -- Vodocrpilište  HA10-01604 
 
Vožnja -- Alkohol -- Utjecaj alkohola -- Alkoholizirani vozač -- Stavovi vozača -- Ponašanje vozača -- Prometna nezgoda -- Mladi  HA10-01326 
 
Vratilni vod -- Statveni ležaj -- Mjerenje zračnosti  HA10-01609 
 
Vrcaljka -- Pčelarski alat  HA10-02071 
 
Vrijes -- Ericacaceae -- Medonosna biljka -- Med  HA10-01676 
 
William Philips  HA10-00990 
 
Yosa Buson  HA10-01881 
 
Zadovoljstvo liječnika radom -- Obiteljski liječnici -- Bolnički specijalisti  HA10-01183 
 
Zagonetke  HA10-02042 
 
Zagrijavanje meda -- Apiterapija -- Hidroksi-metil-furfural  HA10-01660 
 
Zakon o javnim cestama  HA10-01037 
 
Zapisi -- Putovanja  HA10-02057 
 
Zažablje  HA10-02102 
 
Zbijanje asfaltnog sloja -- Indikator kvalitete asfaltnog kolnika -- Bitumenska mješavina  HA10-01587 
 
Zdenka Pozaić  HA10-01826 
 
Zdravstveni djelatnici -- Sveučilišno obrazovanje  HA10-01046 
 
Zdravstveno stanje -- Tranzicijsko razdoblje -- Rat  HA10-01319 
 
Zein -- Ksantham guma  HA10-01768 
 
Zeleni put -- Turistička prometnica -- Sportsko-rekreacijska atrakcija  HA10-01576 
 
Zglob kuka -- Endoproteza kuka -- Biomehaničke promjene -- Kliničke promjene -- Prijelom bedrene kosti  HA10-01391 
 
Zidno slikarstvo -- Mariologija  HA10-01800 
 
Zimska zaliha pčela -- Prihrana medom  HA10-01672 
 
Zlouporaba alkohola -- Studenti  HA10-01301 
 
Znanstvena produktivnost -- Biomedicina -- Biomedicinski časopisi -- Medicinski fakultet -- Klinička bolnica  HA10-01281 
 
Zoocidi -- Entomologija -- Štetnici -- Glasilo biljne zaštite  HA10-00987 
 
Zora Dirnbach  HA10-02027  HA10-01967  HA10-02018  HA10-02045  HA10-01988 
 
Zoran Tadić  HA10-01829 
 
Zrakoplov -- Dvokrilac -- Filtriranje -- Složenost algoritma -- Kombinatorni dizajn  HA10-00975 
 
Zvonimir Bartolić  HA10-01935  HA10-01937  HA10-01938  HA10-01865  HA10-02084  HA10-02085  HA10-02073  HA10-02083 
 
Željka Lovrenčić  HA10-01945 
 
Ženska književnost  HA10-01882 
 
Ženska pobožnost -- Franjevci  HA10-01796 
 
Židovi u Hrvatskoj -- Židovski glazbenici -- Hrvatska kultura -- Sinagogalni zbor -- Zagrebačka sinagoga  HA10-01828 
 
α-glukozilglicerol -- Saharoza posforilaza -- Biokatalitička sinteza  HA10-01733