0OPĆENITO


00   Prolegomena. Teorija znanja i kulture. Propedeutika

001   Znanost i znanje. Organizacija intelektualnog rada

FILIPOVIĆ, Nikolina Iris
Promjena znanstvene slike svijeta u kontekstu opće teorije o sistemima / Nikolina Filipović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 401-411  
 Elektronička verzija članka
Znanost -- Teorija sustava -- Otvoreni sustav -- Zatvoreni sustav -- Samoorganizacija
Bertalanffy, Ludwig von

001
5
HA14-05849

002   Dokumentacija

Vidi br.: HA14-06460

003   Sustavi pisanja i pisma. Znakovi i simboli. Kodovi. Grafičko predstavljanje

DAMJANOVIĆ, Stjepan
Novi uzlet hrvatske filologije / Stjepan Damjanović. - Ilustr.
Prikaz knjige: Žagar, Mateo. Uvod u glagoljsku paleografiju I : (X. i XI. st.) / Mateo Žagar. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikosvovlje, 2013.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 3 ; str. 236-243
Žagar, Mateo
Glagoljica -- Paleografija

003
930
HA14-05850

Vidi br.: HA14-06474

Vidi br.: HA14-06815

004   Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka

Vidi br.: HA14-06252

Vidi br.: HA14-06387

Vidi br.: HA14-06294

Vidi br.: HA14-05910

Vidi br.: HA14-06589

Vidi br.: HA14-06138

Vidi br.: HA14-06183

Vidi br.: HA14-06253

Vidi br.: HA14-06276

Vidi br.: HA14-06259

Vidi br.: HA14-06003

Vidi br.: HA14-06232

Vidi br.: HA14-06238

Vidi br.: HA14-06280

Vidi br.: HA14-06374

Vidi br.: HA14-05985

Vidi br.: HA14-05855

Vidi br.: HA14-06233

005   Menadžment

TOMŠIĆ, Dina
Darko Tipurić: Iluzija strategije - Razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća, Zagreb, Sinergija d.o.o., 2014. : [Prikaz] / Dina Tomšić.
Prikaz knjige: Iluzija strategije - Razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća / Darko Tipurić. Zagreb, Sinergija d.o.o., 2014.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 3 ; str. 260-264  
 Elektronička verzija članka
Menadžment -- Strateški menadžment -- Poduzeća -- Poslovna strategija
005
33
HA14-05851

IVANČIĆ, Valentina, ekonomistica
Ivona Vrdoljak Raguž, Lara Jelenc, Najla Podrug: Izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću. Dubrovnik, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, 2013. : [Prikaz] / Valentina Ivančić.
Prikaz knjige: Izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću / Ivona Vrdoljak Raguž, Lara Jelenc, Najla Podrug. Dubrovnik : Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, 2013.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 1 ; str. 110-112  
 Elektronička verzija članka
Konkurentska prednost -- Menadžment -- Strateški menadžment -- Uslužni menadžment -- Poslovna politika
005
339
HA14-05852

VRANČIĆ, Tanja
Kako aktivirati graditeljstvo u kriznim situacijama? : uspješno održan drugi Hrvatski graditeljski forum / Tanja Vrančić i Branko Nadilo. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 11 ; str. 1027-1044
Znanstveno-stručni skup -- Hrvatsko graditeljstvo -- Građevinarstvo -- Energetska učinkovitost -- Održiva gradnja
Hrvatski graditeljski forum

005
624/625
HA14-05853

006   Normizacija i norme

Vidi br.: HA14-06229

Vidi br.: HA14-06284

01   Bibliografije. Katalozi

LANDEKA, Ankica
Bibliografija časopisa Diacovensia (1993.-2013.) / Ankica Landeka.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 67-130  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Časopisi
01
27
050
HA14-05854

Vidi br.: HA14-06547

Vidi br.: HA14-06801

02   Knjižničarstvo

ČONČ, Tea
Elektronički izvori znanstvenih informacija za povjesničare i uloga knjižnica u podršci znanstvenome radu / Tea Čonč.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 20-22. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 12 (2014), 1(23) ; str. 1-22  
 Elektronička verzija članka
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Knjižnice -- Znanstvene informacije -- Elektronički izvori -- Knjižnični katalozi -- Online katalozi -- Povijest -- Humanistika
02
004
94
HA14-05855

BARBIĆ-DOMAZET, Tijana
Glazbena građa u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, s posebnim osvrtom na Spomen-sobu Antonija Smareglie / Tijana Barbić Domazet, Nuša Hauser. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i internetski izvori: 21 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 144-158  
 Elektronička verzija članka
Glazbena baština -- Glazbena građa -- Glazbene zbirke -- Knjižnice -- Ostavštine
Smareglia, Antonio
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

02
78
HA14-05856

Vidi br.: HA14-06552

Vidi br.: HA14-06576

Vidi br.: HA14-06798

050   Serijske publikacije. Periodika

Vidi br.: HA14-05931

Vidi br.: HA14-06789

Vidi br.: HA14-05955

Vidi br.: HA14-05936

Vidi br.: HA14-05887

Vidi br.: HA14-05930

Vidi br.: HA14-05929

Vidi br.: HA14-05964

Vidi br.: HA14-05854

Vidi br.: HA14-06641

06   Organizacije. Udruge. Nagrade

RIMAN, Barbara
Slovenska društva u Hrvatskoj između dva svjetska rata (1918.-1941.) / Barbara Riman.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 101-130  
 Elektronička verzija članka
Društva -- Slovenska društva -- Prosvjetna društva -- Kulturna društva
06
HA14-05857

Vidi br.: HA14-05937

Vidi br.: HA14-05932

069   Muzeji. Stalne izložbe

BILIĆ, Rašeljka
Arhitektonsko babilonstvo / Rašeljka Bilić. - Ilustr.
Izložba: (Ne)postojanost prostora, Dom HDLU-a, Galerija Prsten, Zagreb, 24.9.-12.10.2014.
U: Kontura art magazin. - ISSN 1334-6555. - 24 (2014), 126 ; str. 70-71
Izložbe -- Tematske izložbe -- Arhitektura -- Prostor
069
72
HA14-05858

ŽEBČEVIĆ Matić, Maja
Devedeset godina požeškog muzeja : prilog proučavanju povijesti Gradskog muzeja u Požegi / Maja Žebčević Matić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 3 jed.
U: Historia Possegana novae themae. - ISSN 1849-9058. - (2014), 1 ; str. 214-224
Muzeji -- Povijesni prikaz -- Obljetnice
Gradski muzej Požega

069
HA14-05859

GJUKIĆ-BENDER, Vedrana
Fortepijano Antona Waltera u Dubrovačkim muzejima / Vedrana Gjukić-Bender. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 208-217  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbeni instrumenti -- Fortepijano
Walter, Anton
Dubrovački muzeji

069
78
HA14-05860

MATAIJA, Tamara
Franciscus Kresnik fecit - glazbeni instrument kao muzejski predmet / Tamara Mataija. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 64-75  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Muzejski predmeti -- Ostavštine -- Glazbeni instrumenti -- Violina
Kresnik, Franjo
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

069
78
HA14-05861

BRKOVIĆ, Jasmina
Glazba u hrvatskim muzejima, muzej glazbe? / Jasmina Brković. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 11-23  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazba -- Glazbena baština -- Glazbene zbirke
069
78
HA14-05862

STAKLAREVIĆ, Željko
Glazba u muzeju tehnike - zbirke fonografije Tehničkog muzeja u Zagrebu / Željko Staklarević. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 200-207  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbene zbirke -- Fonografija -- Gramofoni
Tehnički muzej u Zagrebu

069
78
HA14-05863

VINAJ, Marina
Glazbena ostavština Valpovačkog vlastelinstva - oslik kulturne povijesti Slavonije / Marina Vinaj. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 100-114  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Ostavštine -- Muzejske knjižnice -- Glazbene zbirke -- Glazbena baština -- Vlastelinske obitelji
Obitelj Prandau-Normann
Muzej Slavonije Osijek

069
78
HA14-05864

JELAVIĆ, Željka
Glazbene radionice u Etnografskome muzeju Zagreb : nematerijalna kulturna baština / Željka Jelavić. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 2 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 43-51  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazba -- Glazbene radionice -- Nematerijalna kulturna baština
Etnografski muzej Zagreb

069
78
39
HA14-05865

ERNEČIĆ, Dražen
Glazbenik Tomo Šestak i Zlatno doba austrougarske Koprivnice / Dražen Ernečić. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 20 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 92-99  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Ostavštine -- Glazbene zbirke -- Glazbenici
Šestak, Tomo
Muzej grada Koprivnice

069
78
HA14-05866

VRBANIĆ, Vilena
Instrumenti s tipkama u zagrebačkim muzejima : pregled i prijedlozi za njihovo predstavljanje / Vilena Vrbanić. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 256-257. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 247-258  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbeni instrumenti -- Instrumenti s tipkama
Muzej za umjetnost i obrt -- Muzej grada Zagreba -- Hrvatski povijesni muzej

069
78
HA14-05867

ŠUVAK, Dragica
Kelemenov glazbeni zemljopis / Dragica Šuvak. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 190-199  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbene zbirke -- Skladatelji
Kelemen, Milko
Zavičajni muzej Slatina

069
78
HA14-05868

PERČI, Ljerka, povjesničarka
O početku Osječke muzejske glazbene srijede i istraživanju glazbene baštine u Muzeju Slavonije Osijek / Ljerka Perči. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 264-273  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbena baština
Muzej Slavonije

069
78
HA14-05869

KATALINIĆ, Vjera
Od arhivske prašine do glazbenog podija : izvori i posrednici / Vjera Katalinić, Lucija Konfic. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 24-34  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazba -- Glazbena građa -- Muzikologija
069
78
HA14-05870

PETROVIĆ Osmak, Željka
Povijest izložbene djelatnosti glazbenih instrumenata u Etnografskome muzeju u Zagrebu / Željka Petrović Osmak. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 35-42  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbeni instrumenti
Etnografski muzej Zagreb

069
78
HA14-05871

TURNER-VUČETIĆ, Flora
Sherlock pod povećalom / Flora Turner-Vučetić. - Ilustr.
Izložba: Sherlock Holmes: The Man Who Never Lived and Will Never Die, Muzej Londona, 17.10.2014.-12.4.2015.
U: Kontura art magazin. - ISSN 1334-6555. - 24 (2014), 127 ; str. 81
Izložbe
069
HA14-05872

GLIGOREVIĆ, Ljubica
Vinkovački etnološki postav i glazbena baština / Ljubica Gligorević. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 52-63  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbeni instrumenti -- Etnomuzikologija
Gradski muzej Vinkovci

069
78
39
HA14-05873

ZGAGA, Višnja
Zašto muzej glazbe / Višnja Zgaga.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 351-355  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbene zbirke
069
78
HA14-05874

TARBUK, Nela
Zbirka glazbenih instrumenata iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt s osvrtom na njihovu ulogu u drugim oblicima muzejskog djelovanja / Nela Tarbuk. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 218-230  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbeni instrumenti
Muzej za umjetnost i obrt

069
78
HA14-05875

ŠPERANDA, Mirjana
Zbirka glazbenih predmeta u Povijesnom odjelu Gradskog muzeja Požega / Mirjana Šperanda. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 231-246  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Glazbene zbirke
Just, Vilim
Gradski muzej Požega

069
78
HA14-05876

ČAKŠIRAN, Vlatko
Zbirka Kraker u Sisku / Vlatko Čakširan. - Ilustr.
Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Muzeologija. - ISSN 0353-7552. - 51 (2014) ; str. 76-91  
 Elektronička verzija članka
Muzeji -- Kolekcionarstvo -- Privatne zbirke -- Gramofoni -- Fonografija -- Radiofonija
Kraker, Velimir
Gradski muzej Sisak

069
78
HA14-05877

Vidi br.: HA14-06565

Vidi br.: HA14-06586

Vidi br.: HA14-06557

Vidi br.: HA14-06581

Vidi br.: HA14-06554

Vidi br.: HA14-06560

Vidi br.: HA14-06550

Vidi br.: HA14-06558

Vidi br.: HA14-06419

Vidi br.: HA14-06576

Vidi br.: HA14-06485

Vidi br.: HA14-06508

Vidi br.: HA14-06416

Vidi br.: HA14-06469

Vidi br.: HA14-06462

Vidi br.: HA14-06524

Vidi br.: HA14-06535

Vidi br.: HA14-06523

Vidi br.: HA14-06513

Vidi br.: HA14-06490

Vidi br.: HA14-06418

Vidi br.: HA14-06471

Vidi br.: HA14-06534

Vidi br.: HA14-06499

Vidi br.: HA14-06110

Vidi br.: HA14-06767

Vidi br.: HA14-06424

Vidi br.: HA14-06539

Vidi br.: HA14-06412

Vidi br.: HA14-06478

Vidi br.: HA14-06396

Vidi br.: HA14-06489

Vidi br.: HA14-06479

Vidi br.: HA14-06541

Vidi br.: HA14-06397

Vidi br.: HA14-06411

Vidi br.: HA14-06401

Vidi br.: HA14-06507

Vidi br.: HA14-06409

Vidi br.: HA14-06514

Vidi br.: HA14-06421

Vidi br.: HA14-06540

Vidi br.: HA14-06495

Vidi br.: HA14-06493

Vidi br.: HA14-06529

Vidi br.: HA14-06519

Vidi br.: HA14-06525

Vidi br.: HA14-06405

Vidi br.: HA14-06510

Vidi br.: HA14-06480

Vidi br.: HA14-06404

Vidi br.: HA14-06406

Vidi br.: HA14-06536

Vidi br.: HA14-06518

Vidi br.: HA14-06502

Vidi br.: HA14-06509

070   Novine. Tisak. Novinarstvo

JELIĆ, Marija, sociologinja
Jedinstvena zgrada kao problem visokoškolskog glazbenog obrazovanja u Hrvatskoj : medijski odjeci izgradnje Muzičke akademije u Zagrebu 2003-2012. / Marija Jelić. - Ilustr.
Tema broja: Dalmatinska beneventanska tradicija : nova otkrića. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 23 jed. - Summary.
U: Arti musices. - ISSN 0587-5455. - 45 (2014), 2 ; str. 249-282  
 Elektronička verzija članka
Zgrade -- Medijsko izvještavanje -- Medijska analiza
Muzička akademija u Zagrebu

070
78
HA14-05878

RAJTIĆ Žlof, Ksenija
Vjerodostojnost medijskog izvještavanja o referendumu o braku : (na primjeru Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, Novog lista, Slobodne Dalmacije, Glasa Koncila, Globusa, Hrvatskog Slova, 7 Dnevno i Glasa Podravine) / Ksenija Žlof, Franjo Maletić, Slobodan Hadžić. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 183-195  
 Elektronička verzija članka
Novinarstvo -- Mediji -- Medijsko izvještavanje -- Vjerodostojnost -- Profesionalni standardi -- Referendum o braku
070
HA14-05879

Vidi br.: HA14-05993

Vidi br.: HA14-06364

Vidi br.: HA14-06542

09   Rukopisi. Rijetka i posebno značajna djela

ZRNIĆ, Lidija
Ostavština Većeslava Henneberga u arhivima Ministarstva kulture RH / Lidija Zrnić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. - ISSN 0350-2589. - 36 (2012) ; str. 23-34  
 Elektronička verzija članka
Rukopisi -- Ostavštine -- Arhivistika -- Kulturna baština
Henneberg, Većeslav
Ministarstvo kulture RH

09
7.0
930
HA14-05880

BRATULIĆ, Josip
Trogirski (Jagićev) Život svetog Jeronima : u spomen na Vatroslava Jagića u povodu 90. obljetnice smrti / Josip Bratulić. - Ilustr.
Sadrži i tekst prijepisa Život svetog Jerolima: str. 32-41. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 1/2 ; str. 27-41
Jagić, Vatroslav
Propovijedi -- Prijepisi -- Rukopisi -- Jezik -- Autorstvo

09
27
HA14-05881

Vidi br.: HA14-06512

Vidi br.: HA14-06556

Vidi br.: HA14-06531

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


11/12   Metafizika. Ontologija. Kozmologija. Estetika

SAVIĆ, Jelena, filozofkinja
Bit je istine sloboda : Heideggerovo poimanje biti istine u predavanju »O biti istine« / Jelena Savić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 295-308  
 Elektronička verzija članka
Metafizika -- Bitak -- Sloboda -- Istina
Heidegger, Martin

11/12
HA14-05882

ROIĆ, Sanja
Metafisica, legge e storia : ricerche e prospettive su Giambattista Vico / Sanja Roić. - Ilustr.
Osvrt na Simpozij Metafisica, legge e storia: ricerche e prospettive su Giambattista Vico, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-16.7.2014.
U: La battana. - ISSN 0522-473X. - 50 (2014), 193 ; str. 106-112
Talijanska filozofija 17./18. st. -- Humanizam -- Metafizika -- Lingvistika -- Književnost
Vico, Giambattissta

11/12
82
81
HA14-05883

Vidi br.: HA14-06395

Vidi br.: HA14-06543

Vidi br.: HA14-06555

Vidi br.: HA14-06572

Vidi br.: HA14-06561

13   Filozofija uma i filozofija duha. Metafizika duhovnog života. Paranormalno. Okultno

KOJČIĆ, Zoran
Communicating philosophical counselling / Zoran Kojčić.
Tematski blok: Perpectives of philosophy today. - Bibliografija: 6 jed. - Sažetak.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 2(40) ; str. 85-94  
 Elektronička verzija članka
Filozofsko savjetovanje -- Komunikacija -- Psihoterapija
13
615
HA14-05884

NULTY, Timothy J.
Hubert Dreyfus and the last myth of the mental / Timothy J. Nulty.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 49-64
Filozofija uma -- Kartezijanska paradigma -- Intencionalnost -- Utjelovljenje -- Metodološka ograničenja
Dreyfus, Hubert -- McDowell, John

13
HA14-05885

MESTER, Béla
Locke's theory of education as a philosophical anthropology / Béla Mester.
Tematski blok: Perpectives of philosophy today. - Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 2(40) ; str. 71-84  
 Elektronička verzija članka
Filozofska antropologija -- Teorija odgoja -- Odgoj -- Ljudska priroda
Locke, John

13
37
HA14-05886

Vidi br.: HA14-05913

14   Filozofski sustavi i gledišta

RADIĆ, Stjepan, filozof
Filozofski naglasci u Diacovensiji / Stjepan Radić.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 23-28  
 Elektronička verzija članka
Filozofija -- Teologija -- Časopisi
14
050
HA14-05887

BIRAČ, Dimitrije
Kritika Misesove kritike Marxa / Dimitrije Birač.
Bibliografija i internetski izvori: 18 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 6 ; str. 614-634  
 Elektronička verzija članka
Marksizam -- Kritika marksizma -- Filozofija -- Dijalektički materijalizam -- Kapitalizam
Von Mises, Ludwig -- Marx, Karl

14
33
HA14-05888

HARTMUT, Rosa
Nijedna stvar nema svoje vrijeme? : Fleksibilni ljudi u mahnitim prilikama / Rosa Hartmut ; s njemačkog preveo Boris Perić. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 184-193
Vrijeme -- Sekvenca -- Trajanje -- Povijest -- Sadašnjost -- Vremenitost -- Povijesnost
14
HA14-05889

ŠIMENC, Marjan
Philosophy for children and philosophy as therapy / Marjan Šimenc.
Tematski blok: Perpectives of philosophy today. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Sažetak.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 2(40) ; str. 13-33  
 Elektronička verzija članka
Filozofija za djecu -- Filozofija -- Terapija
Wittgenstein, Ludwig

14
37
HA14-05890

KOVAČEVIĆ, Vlaho
Vrijednosna orijentacija i kršćanske vrijednosti / Vlaho Kovačević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 221-238  
 Elektronička verzija članka
Vrijednosne orijentacije -- Kršćanske vrijednosti -- Personalizam -- Tradicionalizam -- Globalizacija
14
27
HA14-05891

Vidi br.: HA14-06624

Vidi br.: HA14-06805

Vidi br.: HA14-06003

Vidi br.: HA14-05969

Vidi br.: HA14-05974

Vidi br.: HA14-05968

Vidi br.: HA14-05967

Vidi br.: HA14-06590

Vidi br.: HA14-06544

Vidi br.: HA14-06797

159.9   Psihologija

GRAO-CRUCES, Alberto
Association of physical self-concept with physical activity, life satisfaction and Mediterranean diet in adolescents / Alberto Grao-Cruces, Alberto Nuviala, Antonio Fernández-Martínez, José A. Pérez Turpín. - Ilustr.
Bibliografija: str. 9-10. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 1 ; str. 3-11  
 Elektronička verzija članka
Samopoimanje -- Tjelesna aktivnost -- Zadovoljstvo tjelesnim izgledom -- Zadovoljstvo životom -- Mediteranska dijeta -- Adolescenti -- Spolne razlike -- Anketno istraživanje
159.9
613
HA14-05892

PRAPER, Peter
Ego-psychological indicators of differential diagnosis between borderline and psychotic personality / Peter Praper.
Bibliografija: 24 jed. - Sažetak.
U: Klinička psihologija. - ISSN 1847-3172. - 7 (2014), 1/2 ; str. 87-96
Ego-psihologija -- Psihoanalitička dijagnostika -- Diferencijalna dijagnoza -- Psihotične ličnosti
159.9
HA14-05893

BARIĆ, Renata
Goal orientation and intrinsic motivation for physical education : does perceived competence matter? / Renata Barić, Jadranka Vlašić, Saša Cecić Erpič. - Ilustr.
Bibliografija: str. 123-125. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 1 ; str. 117-126  
 Elektronička verzija članka
Tjelesni odgoj -- Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Učenici osnovne škole -- Motivacija -- Zadatak -- Kompetentnost -- Percepcija kompetentnosti -- Ciljna orijentacija -- Intrinzična motivacija -- Dobne i spolne razlike
159.9
613
HA14-05894

HREPIĆ, Amalija
Kognitivno-bihevioralni pristup u tretmanu nesanice : prikaz slučaja / Amalija Hrepić Gruić.
Bibliografija: 27 jed. - Abstract.
U: Klinička psihologija. - ISSN 1847-3172. - 7 (2014), 1/2 ; str. 57-67
Kognitivno-bihevioralna terapija -- Spavanje -- Nesanica -- Liječenje
159.9
HA14-05895

BARTOLAC, Andreja
Pristup kognitivne usmjerenosti na izvedbu dnevnih okupacija (CO-OP) za djecu s ADHD-om / Andreja Bartolac, Claire Sangster Jokić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 44 jed. - Summary.
U: Klinička psihologija. - ISSN 1847-3172. - 7 (2014), 1/2 ; str. 69-86
Djeca -- ADHD -- Hiperaktivnost -- Kognitivna usmjerenost -- Terapija
159.9
HA14-05896

MASTEN, Robert
Psychological response of athletes to injury / Robert Masten, Klemen Stražar, Iztok Žilavec, Matej Tušak, Manca Kandare. - Ilustr.
Bibliografija: str. 132-133. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 1 ; str. 127-134  
 Elektronička verzija članka
Sportske ozljede -- Operacija koljena -- Rehabilitacija -- Muževnost -- Motivacija sportaša -- Psihološka potpora -- Sportski treneri -- Samoučinkovitost
159.9
617
796/799
HA14-05897

HEIN, Vello
Relationships between perceived teacher's autonomy support, effort and physical self-esteem / Vello Hein, Agnese Caune. - Ilustr.
Bibliografija: str. 225-226.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 2 ; str. 218-226  
 Elektronička verzija članka
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Srednjoškolci -- Teorija samoodređenja -- Samopoimanje -- Motivacijski slijed -- Psihološke potrebe -- Nastavnici -- Podrška -- Samopoštovanje -- Anketno istraživanje -- Etničke razlike
159.9
796/799
HA14-05898

MAVAR, Mladen
Sklonost ovisničkom ponašanju i školski problemi kod adolescenata / Mladen Mavar, Dario Vučenović. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed. - Summary.
U: Klinička psihologija. - ISSN 1847-3172. - 7 (2014), 1/2 ; str. 5-21
Adolescenti -- Ovisničko ponašanje -- Ovisnost -- Škola -- Istraživanje
159.9
37
HA14-05899

RIČKA Žauhar, Zrinka
Stvaranje pjesmica u svrhu terapijske promjene u radu s djecom / Zrinka Rička Žauhar.
Bibliografija: 36 jed. - Abstract.
U: Klinička psihologija. - ISSN 1847-3172. - 7 (2014), 1/2 ; str. 41-56
Psihoterapija -- Djeca -- Terapijske metode -- Dijaloška igra
159.9
HA14-05900

HREBAC Hlobik, Marija
Utjecaj humora na učinak u rješavanju problemskih matematičkih zadataka i anksioznost / Marija Hrebac Hlobik, Nina Pavlin-Bernardić. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Abstract.
U: Klinička psihologija. - ISSN 1847-3172. - 7 (2014), 1/2 ; str. 23-39
Humor -- Studenti -- Matematika -- Anksioznost -- Istraživanje
159.9
HA14-05901

Vidi br.: HA14-06050

Vidi br.: HA14-06583

Vidi br.: HA14-05910

Vidi br.: HA14-06506

Vidi br.: HA14-05913

Vidi br.: HA14-05971

Vidi br.: HA14-06173

Vidi br.: HA14-06108

Vidi br.: HA14-06100

16   Logika. Simbolička logika. Matematička logika. Spoznajna teorija. Epistemologija

SLEAT, Matt
A defence of the radical version of the asymmetry objection to political liberalism / Matt Sleat.
Bibliografija: str. 89-90.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 73-90
Rawls, John
16
32
HA14-05902

MELCHIOR, Guido
A generality problem for bootstrapping and sensitivity / Guido Melchior.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 46-47.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 31-47
Konceptualni modeli -- Bootstrapp metoda -- Mentalni prikazi -- Urođeni pojmovi -- Problem općenitosti -- Pouzdanost
16
81
HA14-05903

GÄRDENFORS, Peter
A semantic theory of word classes / Peter Gärdenfors.
Symposium on Gärdenfors' book The geometry of meaning. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 192-194.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 41 ; str. 179-194
Filozofija jezika -- Kognitivna semantika -- Semantička teorija -- Vrste riječi -- Konceptualni prostor -- Geometrija misli
16
81
HA14-05904

RÉCANATI, François
Empty thoughts and vicarious thoughts in the menatl file framework / François Récanati.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 9-11.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 1-11
Mentalne mape -- Prazni pojmovi -- Prepoznavanje -- Indeksiranje -- Pripisivanje -- Singularno mišljenje
16
HA14-05905

MIŠČEVIĆ, Nenad
The geometry of offense : pejoratives and conceptual spaces / Nenad Miščević. - Ilustr.
Symposium on Gärdenfors' book The geometry of meaning. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 213-214.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 41 ; str. 195-214
Uvrede -- Pejorativi -- Govor mržnje -- Konceptualni prostori -- Kognitivna lingvistika
Gärdenfors, Peter

16
81
HA14-05906

GASCOIGNE, Neil
The metaphilosophical significance of scepticism / Neil Gascoigne.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 29-31.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 13-30
Metafilozofija -- Epistemologija -- Filozofska skepsa -- Epistemološki skepticizam -- Antički skepticizam
Stroud, Barry -- Sosa, Ernest

16
HA14-05907

MUTANEN, Arto
Possible-worlds semantics, fiction, and creativity / Arto Mutanen.
Tematski blok: Perpectives of philosophy today. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Sažetak.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 2(40) ; str. 53-69  
 Elektronička verzija članka
Logika -- Semantika mogućih svjetova -- Fikcija -- Kreativnost
16
HA14-05908

Vidi br.: HA14-05958

Vidi br.: HA14-06627

Vidi br.: HA14-06623

Vidi br.: HA14-05909

Vidi br.: HA14-06619

Vidi br.: HA14-06620

Vidi br.: HA14-06621

Vidi br.: HA14-05916

Vidi br.: HA14-06618

17   Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija

BOTTING, David
A dialectical view of "freedom and resentment" / David Botting.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 42 ; str. 325-341
Dijalektika -- Sloboda -- Ljutnja -- Moralna praksa -- Kompatibilizam -- Inkompatibilizam
Strawson, P. F.

17
16
HA14-05909

VULETIĆ, Suzana
Bioetičke konotacije interneta / Suzana Vuletić, Ana Jeličić, Silvana Karačić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 525-558  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Cyber-kriminal -- Internet -- Adolescenti -- Ovisnost o internetu -- Istraživanje
17
159.9
004
HA14-05910

VULETIĆ, Suzana
Bio-etički i eko-teološki poticaji za zaštitu okoliša i života / Suzana Vuletić, Luka Tomašević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 3(40) ; str. 289-314  
 Elektronička verzija članka
Bioetika -- Teologija -- Kršćanstvo -- Ekologija -- Zaštita okoliša
17
502/504
HA14-05911

KLAMPFER, Friderik
Consequentializing moral responsibility / Friderik Klampfer.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 148-150.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 121-150
Filozofija morala -- Moralna odgovornost -- Napuštanje -- Krivnja -- Reakcija -- Posljedičnost
17
HA14-05912

CORREIA, Vasco
From self-deception to self-control : emotional biases and the virtues of precommitment / Vasco Correiara.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 321-323.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 42 ; str. 309-323
Emocije -- Akrazija -- Iracionalnost -- Pristranost -- Samozavaravanje -- Samokontrola
17
13
159.9
HA14-05913

ŠTOJS, Tihana
Istraživanja na ljudskim subjektima : povijesni razvoj, načela i primjeri neetičnih postupanja / Tihana Štojs.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 91-111  
 Elektronička verzija članka
Medicinska etika -- Nirnberški kodeks -- Helsinška deklaracija -- Eksperimenti nad ljudima -- Informirani pristanak -- Etičke dvojbe
17
61
HA14-05914

JELKIĆ, Vladimir
Matoševa recepcija Nietzschea : o 100. obljetnici smrti Antuna Gustava Matoša (1914-2014) / Vladimir Jelkić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 37-48  
 Elektronička verzija članka
Nietzscheova filozofija -- Individualizam -- Kršćanstvo -- Moderna
Matoš, Antun Gustav -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm

17
821.163.42
HA14-05915

GEIRSSON, Heimir
Moral Twin Earth, intuitions, and kind terms / Heimir Geirsson.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 109-110.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 40 ; str. 91-110
Epistemologija -- Misaoni eksperimenti -- Konceptualni prostor -- Eksternalizam -- Intuicija -- Nesporazum
Putnam, Hilary

17
16
81
HA14-05916

ZENKO, Franjo
Nova i stara pravednost? / Franjo Zenko.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 442-452  
 Elektronička verzija članka
Pravednost -- Teorija pravednosti -- Načelo supsidijarnosti -- Politički liberalizam
17
32
HA14-05917

LÖSCHKE, Jörg
Second-personal reasons and special obligations / Jörg Löschke.
Bibliografija: str. 307-308.
U: Croatian journal of philosophy. - ISSN 1333-1108. - 14 (2014), 42 ; str. 293-308
Međuljudski odnosi -- Moralna odgovornost -- Moralne obveze -- Osobni razlozi -- Rješenje
Darwall, Stephen

17
HA14-05918

STRAHOVNIK, Vojko
Some aspects of epistemic value and role of moral intuitions in ethics education / Vojko Strahovnik.
Tematski blok: Perpectives of philosophy today. - Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 2(40) ; str. 35-51  
 Elektronička verzija članka
Filozofija morala -- Epistemičke vrijednosti -- Moralne intuicije -- Etika -- Podučavanje
17
37
HA14-05919

Vidi br.: HA14-06704

Vidi br.: HA14-05944

Vidi br.: HA14-06181

Vidi br.: HA14-06074

Vidi br.: HA14-06395

Vidi br.: HA14-06182

Vidi br.: HA14-06098

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


21/29   Religijski sustavi. Religije i vjere

LIPIEC, Dariusz
A parson in the era of transformations / Dariusz Lipiec.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 2(39) ; str. 201-217  
 Elektronička verzija članka
Župnici -- Župe -- Pastoral -- Crkva
272
HA14-05920

VOLF, Miroslav
A religion of love / Miroslav Volf.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 458-471  
 Elektronička verzija članka
Kršćanska vjera -- Ljubav -- Teološko gledište
Isus Krist -- Paulus, sanctus -- Sveti Pavao -- Ioannes, sanctus -- Sveti Ivan

27
HA14-05921

ČATIĆ, Ivica
Apsolutni „Ja jesam“ u Izlasku 3,14 i u Hošee 1,9 / Ivica Čatić, Ivan Andelfinger. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 3(40) ; str. 329-361  
 Elektronička verzija članka
Božje ime -- Analiza teksta -- Prevođenje
27
HA14-05922

VULETIĆ, Suzana
Blaženstvo siromaštva : duhovni privilegij ili socijalna potlačenost? / Suzana Vuletić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 421-424  
 Elektronička verzija članka
Siromaštvo -- Socijalno siromaštvo -- Evanđeosko siromaštvo -- Crkva
27
316
HA14-05923

MACUT, Ivan
Bratstvo - temelj i put za mir : poruka pape Franje za Svjetski dan mira 2014. : kratko tumačenje i aktualizacija / Ivan Macut.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 559-575  
 Elektronička verzija članka
Bratstvo -- Mir -- Siromaštvo
Franciscus, papa -- Papa Franjo

27
HA14-05924

IKIĆ, Niko
Communio i successio u teologiji Petrove službe / Niko Ikić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 2(39) ; str. 219-231  
 Elektronička verzija članka
Petrova služba -- Papinstvo -- Primat pape -- Biskupi -- Teologija -- Ekleziologija -- Communio -- Successio
Katolička crkva

272
HA14-05925

VRANJEŠ, Nikola
Crkva koja izlazi : aktualnost apostolske pobudnice Evangelii gaudium pape Franje / Nikola Vranješ.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 447-468  
 Elektronička verzija članka
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Crkva -- Evanđelje -- Pastoral -- Obitelj -- Župa -- Crkveni dokumenti

272
HA14-05926

MATOŠEVIĆ, Lidija
Crux sola est nostra theologia : Isus iz Nazareta u reformacijskoj teologiji Martina Luthera / Lidija Matošević.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 49-65  
 Elektronička verzija članka
Teologija križa -- Indulgencije -- Oproštajnice -- Reformacija -- Protestantizam
Luther, Martin -- Isus Krist

27
HA14-05927

DA-DON, Kotel
Četvorica su ušla u vrt (Pardes) / Kotel DaDon.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 379-399  
 Elektronička verzija članka
Pardes -- Zohar -- Talmud -- Židovstvo -- Judaizam -- Misticizam
Ben Azaj -- Rabi Akiva -- Ben Zoma -- Aher

21/29
HA14-05928

VIŠATICKI, Karlo
Diacovensia - analiza "Biblijskih tema" / Karlo Višaticki.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 29-34  
 Elektronička verzija članka
Biblijske teme -- Časopisi
27
050
HA14-05929

PAŽIN, Zvonko
Diacovensia 1993.-2013. : liturgijski prilozi / Zvonko Pažin.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 11-16  
 Elektronička verzija članka
Liturgija -- Euharistija -- Časopisi
272
050
HA14-05930

ILIĆ, Zdenko
Diacovensia i kanonsko pravo / Zdenko Ilić.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 55-64  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Crkva -- Kanonsko pravo -- Časopisi
272
348/349
050
HA14-05931

MOŠKATELO, Ivica
Dolske bratovštine / Ivica Moškatelo. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 8 jed. - Summary.
U: Prilozi povijesti otoka Hvara. - ISSN 0353-0957. - 12 (2014) ; str. 139-146  
 Elektronička verzija članka
Bratovštine -- Povijest
Župa Dol

27
06
HA14-05932

PAVLIĆ, Richard
Doprinos Drugoga vatikanskog sabora čovjeku kao teološkoj temi / Richard Pavlić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 3(40) ; str. 315-328  
 Elektronička verzija članka
Čovjek -- Teologija -- Antropoloigija
Katolička crkva
Drugi vatikanski sabor

27
272
HA14-05933

KOROV, Tomislav
Doprinos Katoličke crkve u razvoju vjerskoga turizma i njegove implementacije u sveukupnu turističku ponudu / Tomislav Korov.
Međunarodna konferencija "Hodočašća i sveta mjesta u središnjoj i istočnoj Europi : mjesto, politika i vjerski turizam", Zadar, 27.-30.9.2012. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 2(39) ; str. 233-253  
 Elektronička verzija članka
Hodočašće -- Vjerski turizam -- Turizam -- Vjera
Katolička crkva

272
338.48
HA14-05934

BRATULIĆ, Josip
Fra Anđelko Badurina : in memoriam / Josip Bratulić. - Ilustr.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 3 ; str. 202-204
Teologija -- Povijest umjetnosti
Badurina, Anđelko

27
7(091)
HA14-05935

VUKOVIĆ, Davor, svećenik
Fundamentalno-teološki i dogmatski prilozi u časopisu Diacovensia / Davor Vuković.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi. - Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 17-22  
 Elektronička verzija članka
Fundamentalna teologija -- Dogmatika -- Časopisi
27
050
HA14-05936

NOVAK, Zrinka
Hvarska Bratovština Sv. Duha u kasnom srednjem i ranom novom vijeku / Zrinka Novak. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Prilozi povijesti otoka Hvara. - ISSN 0353-0957. - 12 (2014) ; str. 113-138  
 Elektronička verzija članka
Bratovštine -- Povijest
Bratovština Sv. Duha -- Hvarska biskupija

27
06
HA14-05937

DUČKIĆ, Anita
Iskustvo osobne i obiteljske duhovnosti kod pripadnika karizmatskih zajednica »Dobri Pastir« i »Maranatha« / Anita Dučkić, Slavica Blažeka Kokorić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 239-259  
 Elektronička verzija članka
Karizmatske zajednice -- Religioznost -- Duhovnost
Dobri pastir -- Maranatha

27
HA14-05938

EDELMANN, Eric
Isus govoraše aramejski : Kristova poruka u srcu najstarijeg Evanđelja / Eric Edelmann ; prevela s francuskoga Ana Kapraljević.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 4 ; str. 149-155
Evanđelje -- Vjera -- Spoznaja
Isus Krist

21/29
HA14-05939

VRANDEČIĆ, Josip
Ivo Banac, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Profil-Svjetlo riječi, Zagreb, 2013. : [prikaz] / Josip Vrandečić.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 180-182  
 Elektronička verzija članka
Banac, Ivo
Hrvati -- Katoličanstvo -- Povijest
Katolička crkva

272
322
HA14-05940

CIFRAK, Mario
Je li Isusova smrt bila plod krivoga razumijevanja i besmislenoga udesa? / Mario Cifrak, Tomislav Smiljanić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 2(39) ; str. 255-266  
 Elektronička verzija članka
Isusologija -- Isusova smrt -- Teologija -- Evanđelja
27
HA14-05941

SASS, Hans-Martin
John baptized Jesus? / Hans-Martin Sass.
Bibliografija: 7 jed.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 317-322  
 Elektronička verzija članka
Mandejci -- Kršćani Svetog Ivana -- Gnosticizam -- Kršćanske sekte
Ivan Krstitelj, sveti -- Isus Krist

27
HA14-05942

BARIŠIĆ, Anto, teolog
Josip Blažević, New age i kršćanstvo. Enciklopedijski priručnik, Split, Verbum, 2014. : [Prikaz] / Anto Barišić.
Prikaz knjige: New age i kršćanstvo / Josip Blažević. Split : Verbum, 2014.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 168-170  
 Elektronička verzija članka
New age -- Kršćanstvo
21/29
HA14-05943

VULETIĆ, Suzana
Luka Tomašević, Bioetika iz teološke perspektive, Pergamena, Zagreb, 2014. : [prikaz] / Suzana Vuletić.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 579-581  
 Elektronička verzija članka
Tomašević, Luka
Bioetika -- Teologija

27
17
HA14-05944

VIŠATICKI, Karlo
Marko Tomić (28. 11. 1952. – 30. 7. 2014.) : in memoriam / Karlo Višaticki. - Ilustr.
Sadrži i: Homilija na misi zadušnici za mr. sc. Marka Tomića - 7. listopada 2014. / Ivica Raguž: str. 401-402.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 3(40) ; str. 397-402  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Svećenici
27
HA14-05945

RAPIĆ, Mirica
Molitvenik Putni tovaruš Katarine Zrinski i ostale molitvene knjižice obitelji Zrinski-Frankopan / Mirica Rapić. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed.
U: Svjetlo (Karlovac. 1884). - ISSN 0353-9180. - (2014), 3/4 ; str. 77-94
Molitvenici -- Plemstvo -- Biografski prilozi
Zrinski, Katarina -- Obitelj Zrinski-Frankopan

27
929
HA14-05946

MURIĆ, Branko
Narod Božji kao nositelj navještaja Crkve : Evangelii gaudium i misionarska preobrazba Crkve / Branko Murić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 469-495  
 Elektronička verzija članka
Franciscus, papa -- Papa Franjo
Crkva -- Misionarstvo -- Misionari -- Pastoral -- Crkveni dokumenti

272
HA14-05947

MUSA, Ivica
Neki "isusovački" pastoralni naglasci pape Franje / Ivica Musa.
Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 515-524  
 Elektronička verzija članka
Crkva -- Pastoral -- Papinstvo
Papa Franjo -- Franciscus, papa
Isusovci

272
HA14-05948

KARLIĆ, Ivan
Neki naglasci odnosa između Crkve i politike u svjetlu koncilske i postkoncilske teološke misli kao kritika i korektiv / Ivan Karlić, Tomislav Smiljanić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 23-36  
 Elektronička verzija članka
Demokracija -- Etički relativizam -- Politika -- Teologija
Katolička crkva
Drugi vatikanski koncil

272
322
HA14-05949

IVANČIĆ, Jasna
O Albi Vidakoviću u ozračju njegovih dviju obljetnica (1914 – 1964) / Jasna Ivančić.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 432-441  
 Elektronička verzija članka
Crkvena glazba -- Muzikologija -- Hrvatski skladatelji 20. st. -- Svećenici -- Život i rad
Vidaković, Albe

27
78
HA14-05950

VEDRIŠ, Trpimir
O podrijetlu i najranijem kultu zadarskog zaštitnika Sv. Krševana / Trpimir Vedriš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.
U: Ars Adriatica. - ISSN 1848-1590. - 4 (2014) ; str. 29-42  
 Elektronička verzija članka
Sveci zaštitnici -- Kult
Sv. Krševan

27
930.85 (497.5)
HA14-05951

RAGUŽ, Ivica
O siromasima – teološko promišljanje / Ivica Raguž.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 427-445  
 Elektronička verzija članka
Siromaštvo -- Teologija -- Crkva
27
HA14-05952

KERO, Pavao
O stotoj obljetnici smrti Mate Dujma Dvornika, zadarskoga nadbiskupa i metropolita Dalmacije (1914. - 2014.) / Pavao Kero. - Ilustr.
Sadrži i priloge na str. 86-91. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 3 ; str. 82-91
Nadbiskupi -- Metropoliti -- Biografija
Dvornik, Mate Dujam

27
929
HA14-05953

VRHOVSKI Peran, Suzana
Odnos obitelji i medija u papinskim porukama za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije / Suzana Peran.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 261-278  
 Elektronička verzija članka
Masovni mediji -- Sredstva javnog priopćavanja -- Crkveni dokumenti -- Obitelj -- Medijska pismenost
27
316
HA14-05954

DŽINIĆ, Ivo
Pastoralno-teološka i katehetska tematika u časopisu Diacovensia od 1993. do 2013. godine / Ivo Džinić.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 51-54  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Pastoral -- Katehetika -- Časopisi
27
050
HA14-05955

MACUT, Ivan
Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2014. : prijevod i kratko teološko tumačenje / Ivan Macut.
Sadrži i: Prijevod Papinog teksta na str. 382-384. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 3(40) ; str. 381-393  
 Elektronička verzija članka
Svjetski misijski dan 2014. -- Papini govori -- Teologija
Franciscus, papa -- Papa Franjo

27
HA14-05956

PETRIĆ, Hrvoje, povjesničar
Prilozi za popis župnika i upravitelja župa Podravine od srednjega vijeka do 20. stoljeća / Hrvoje Petrić.
Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 218-223  
 Elektronička verzija članka
Župnici -- Svećenici -- Popisi
272
HA14-05957

KRAJNC, Slavko
Razumijevanje nekih misnih dijelova u svjetlu Peirceove teorije znakova / Slavko Krajnc.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 2(39) ; str. 143-162  
 Elektronička verzija članka
Liturgija -- Misa -- Teorija znakova -- Govor tijela -- Geste -- Fenomenologija
Peirce, Charles Sanders

272
16
HA14-05958

MARSCHÜTZ, Gerhard
Rod – trojanski konj? : teološke napomene uz nedavnu raspravu o rodu na katoličkom području / Gerhard Marschütz.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 181-203  
 Elektronička verzija članka
Spol -- Rodna ideologija
Kuby, Gabriele
Katolička crkva
Drugi vatikanski koncil

27
305
HA14-05959

KUHAR, Kristijan
Slavenski liturgijski izvori od IX. do XIII. stoljeća / Kristijan Kuhar.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 3(40) ; str. 363-379  
 Elektronička verzija članka
Liturgijske knjige -- Liturgija -- Rimski obred -- Bizantski obred -- Liturgijska tipologija -- Prevođenje
272
811.163.42
HA14-05960

ŠKILJAN, Filip
Starokatolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj / Filip Škiljan.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 1 ; str. 195-213  
 Elektronička verzija članka
Crkvena povijest -- Drugi svjetski rat
Starokatolička crkva -- Rimokatolička crkva

272
HA14-05961

BRACANOVIĆ, Joško
Sv. Nikola i Hvar / Joško Bracanović. - Ilustr.
Sadrži i priloge na str. 104-111. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Prilozi povijesti otoka Hvara. - ISSN 0353-0957. - 12 (2014) ; str. 85-112  
 Elektronička verzija članka
Životopis -- Crkve -- Bratovštine -- Čašćenje svetaca
Sv. Nikola

27
72
HA14-05962

VUKOVIĆ, Davor, svećenik
Svećenik i radost – od iskustva do navještaja evanđelja / Davor Vuković.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 4(41) ; str. 497-513  
 Elektronička verzija članka
Svećenici -- Radost -- Navještanje evanđelja -- Svjedočenje vjere
27
HA14-05963

VULETIĆ, Suzana
Teološki prikazi iz područja moralne teologije u dva desetljeća časopisa Diacovensia / Suzana Vuletić.
Tema broja: O 20. obljetnici časopisa Diacovensia - teološki prilozi.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 1(38) ; str. 35-39  
 Elektronička verzija članka
Teologija -- Moralna teologija
27
050
HA14-05964

DOMAŠ, Jasminka
Žena u judaizmu / Jasminka Domaš.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 453-457  
 Elektronička verzija članka
Žena -- Judaizam -- Židovstvo -- Talmud
Židovska zajednica -- Bet Israel

21/29
HA14-05965

Vidi br.: HA14-05933

Vidi br.: HA14-06482

Vidi br.: HA14-05881

Vidi br.: HA14-05854

Vidi br.: HA14-06171

Vidi br.: HA14-06790

Vidi br.: HA14-05891

Vidi br.: HA14-06451

Vidi br.: HA14-06754

Vidi br.: HA14-06503

Vidi br.: HA14-06484

Vidi br.: HA14-06224

Vidi br.: HA14-06622

27   Kršćanstvo

272   Rimokatolička crkva

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


304   Društvena pitanja. Društvena praksa. Kulturna praksa

CRITICAL Art Ensemble
Bioparanoja i kultura kontrole / Critical Art Ensemble ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 222-231
Estetizacija tijela -- Raspad tijela -- Kultura kontrole -- Bioparanoja -- Biološki rat -- Dezinfekcija
304
HA14-05966

PAIĆ, Žarko
Dvije rasprave o moći vladavine : od informacijske ekonomije do politike događanja / Žarko Paić. - Ilustr.
Sadrži: Korporacija i vrijeme : o kontingentnome objektu želje ; Na rubu kaosa : kraj revolucije, politika otpora i spektakl subverzije. - 7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 8-44
Politička filozofija -- Korporativni kapitalizam -- Informacijska ekonomija -- Otpor -- Subverzija -- Revolucija -- Kaos
304
14
HA14-05967

MALABOU, Catherine
Heidegger i promjena / Catherine Malabou ; s francuskog preveo Leonardo Kovačević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 48-55
Filozofija 20. st. -- Politička filozofija -- Društveno-političke promjene -- Metamorfoze -- Migracije
Heidegger, Martin

304
14
HA14-05968

MILENKOVIĆ, Ivan, filozof
Logika pobune : nemoguće identifikacije Jacquesa Rancièra / Ivan Milenković. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 58-65
Politička filozofija -- Demokracija -- Politička pobuna -- Identifikacija -- Subjektivacija
Rancièr, Jacques

304
14
HA14-05969

SOKULSKI, Mateusz
Poljska kultura 1948.-1956. : perspektiva jugoslavenskog veleposlanstva u Poljskoj kao izraz legitimizacije vlastitog režima / Mateusz Sokulski.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 2 ; str. 345-360  
 Elektronička verzija članka
Kultura -- Komunizam -- Međunarodni odnosi
304
327
HA14-05970

Vidi br.: HA14-05994

Vidi br.: HA14-06031

Vidi br.: HA14-06111

Vidi br.: HA14-05971

Vidi br.: HA14-05989

305   Rodne studije. Osobe s interdisciplinarne točke gledišta

TRINH, T. Minh-Ha
Ne ti / kao ti : postkolonijalne žene i međusobno povezana pitanja identiteta i razlike / Trint T. Minh-ha ; s engleskog preveli Karolina Hrga i Martin Beroš. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 216-219
Postkolonijalizam -- Povijesnost -- Žene -- Politička svijest -- Identitet -- Drugost
305
304
159.9
HA14-05971

Vidi br.: HA14-05959

314   Demografija

MRDULJAŠ, Saša
Brojnost i vjerska pripadnost stanovništva otočnog, primorskog i zagoranskog dijela Dalmacije po popisu iz 1890. godine / Saša Mrduljaš.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 361-377  
 Elektronička verzija članka
Popis stanovništva -- Stanovništvo -- Vjerska pripadnost -- Nacionalni identitet
314
HA14-05972

AJLEC, Kornelija
Egipatska vlada i rješavanje izbjegličke problematike tijekom Drugoga svjetskog rata / Kornelija Ajlec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 2 ; str. 295-318  
 Elektronička verzija članka
Migracije -- Izbjeglice -- Drugi svjetski rat
314
94
HA14-05973

Vidi br.: HA14-06823

Vidi br.: HA14-05975

Vidi br.: HA14-05986

316   Sociologija

HESSINGER, Philipp
Kriza i metamorfoza protesta : šezdesetosmaški pokret i prijelaz na kapitalizam umreženja / Philipp Hessinger. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 85.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 68-85
Društveno-političke promjene -- Društvene vrijednosti -- Politički aktivizam -- Protestni pokreti -- Umreženi kapitalizam -- Projektpolis
316
329
14
HA14-05974

ŠKILJAN, Filip
Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo : od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije / Filip Škiljan, Dragutin Babić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 39 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 25 ; str. 141-159  
 Elektronička verzija članka
Romi -- Identitet -- Predrasude -- Stigmatizacija -- Diskriminacija -- Socijalna distanca
316
314
HA14-05975

RUSAC, Silvia
Volontiranje u starijoj životnoj dobi / Silvia Rusac, Gordana Dujmović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 2 ; str. 279-293  
 Elektronička verzija članka
Starije osobe -- Volontiranje -- Motivacija
316
364/365
HA14-05976

Vidi br.: HA14-05923

Vidi br.: HA14-06570

Vidi br.: HA14-06551

Vidi br.: HA14-06549

Vidi br.: HA14-06567

Vidi br.: HA14-05954

Vidi br.: HA14-06204

Vidi br.: HA14-06561

32   Politika

Vidi br.: HA14-06809

Vidi br.: HA14-06101

Vidi br.: HA14-06033

Vidi br.: HA14-06810

Vidi br.: HA14-06476

Vidi br.: HA14-06593

Vidi br.: HA14-05902

Vidi br.: HA14-06595

Vidi br.: HA14-06364

Vidi br.: HA14-05917

Vidi br.: HA14-06782

321   Oblici političke organizacije. Države kao političke sile

FUČEK, Marko
Konsolidacija jugoslavenskoga socijalizma kroz ideološke aparate države / Marko Fuček. - Ilustr.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 29 jed. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 3 ; str. 515-534  
 Elektronička verzija članka
Socijalizam -- Socijalističko društvo -- Ideološki aparati države
Althusser, Louis
Komunistička partija Jugoslavije

321
HA14-05977

Vidi br.: HA14-05992

322   Odnosi između Crkve i države

TROGRLIĆ, Stipan
Napetosti i sukobi između Katoličke crkve u Istri i Oblasnog Narodnog odbora za Istru 1945.-1947. / Stipan Trogrlić.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 2 ; str. 323-344  
 Elektronička verzija članka
Crkva i država -- Lokalna vlast -- Sukobi -- Agrarna reforma -- Vjeronauk
Katolička crkva -- Narodni odbor

322
HA14-05978

ŠTUHEC, Ivan-Janez
Sekularna Europa i novo pozicioniranje religije u društvu / Ivan Janez Štuhec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 5-22  
 Elektronička verzija članka
Crkva i država -- Vjerske zajednice -- Sekularizacija -- Religija -- Sloboda vjeroispovijesti
322
HA14-05979

Vidi br.: HA14-06805

Vidi br.: HA14-05940

Vidi br.: HA14-05949

323   Unutarnji poslovi. Unutarnja politika

PRODAN, Tonći
Komparativna analiza protuterorističkih stragegija Sjedinjenih Američkih Država i Europske Unije / Tonći Prodan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 66-68. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 49-69  
 Elektronička verzija članka
Suvremeni terorizam -- Protuterorizam -- Sigurnosne strategije -- Sigurnosni modeli -- Rezultati -- Usporedba
323
HA14-05980

RAJKOVIĆ, Ana, povjesničarka
Odnos Ivana Supeka prema jugoslavenskoj ljevici (1939.-1972.) / Ana Rajković.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 2 ; str. 381-399  
 Elektronička verzija članka
Ljevica -- Marksizam -- Boljševici -- Hrvatsko proljeće
Supek, Ivan
Kopenhagenska škola -- ZAVNOH

323
HA14-05981

NAZOR, Ante, ml.
Proces pokušaja normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa i mirne reintegracije Republike Srpske Krajine 1994./1995. na okupiranom području zapadne Slavonije / Ante Nazor, Janja Sekula Gibač.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 7-36  
 Elektronička verzija članka
Domovinski rat -- Mirna reintegracija -- Hrvatsko-srpski odnosi
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda

323
355/359
94(497.5)
HA14-05982

RIMAN, Barbara
Slovenska zajednica u Rijeci od 1945. do 1991. godine / Barbara Riman. - Ilustr.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 3 ; str. 535-554  
 Elektronička verzija članka
Nacionalne manjine -- Slovenci -- Slovenske zajednice
323
327
HA14-05983

RUPIĆ, Mate
Uhićenja i likvidacije u selima kotara Donji Andrijevci novim vlastima nepoćudnih osoba pred izbore za Ustavotvornu skupštinu 1945. godine / Mate Rupić, Vladimir Geiger, Branko Ostajmer.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 79-100  
 Elektronička verzija članka
Politička povijest -- Komunistička represija -- Uhićenje -- Ustavotvorna skupština -- Izbori -- Jugoslavenska armija
323
342
HA14-05984

Vidi br.: HA14-06616

Vidi br.: HA14-06690

Vidi br.: HA14-05991

324   Izbori. Plebisciti. Referendumi. Izborni rezultati

HARAMIJA, Predrag, ekonomist
Internet i izborna kampanja : svojstva izbora za gradonačelnika grada Zagreba 2013. / Predrag Haramija.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 341-359  
 Elektronička verzija članka
Lokalni izbori 2013. -- Gradonačelnik Zagreba -- Izborna kampanja -- Politička komunikacija -- Internet
324
004
HA14-05985

325   Zauzimanje teritorija. Kolonizacija. Kolonijalizam

KUTI, Simona
Izbjegličke studije i migrantski transnacionalizam : od ignoriranja do novih mogućnosti / Simona Kuti.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 43-46. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 29-47  
 Elektronička verzija članka
Izbjeglice -- Tipologija -- Izbjegličke studije -- Transnacionalizam -- Migracijske studije -- Transnacionalne aktivnosti
325
314
HA14-05986

327   Međunarodni odnosi. Svjetska politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika

BABIĆ, Ivana, novinarka
Javne politike u procesu globalizacije i europeizacije i politika zapošljavanja / Ivana Babić Krešić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 3 ; str. 413-430  
 Elektronička verzija članka
Politika zapošljavanja -- Javna politika -- Europeizacija -- Globalizacija
Europska Unija

327
331
HA14-05987

GALOVIĆ, Romana
NATO i Sovjetski Savez u hladnom ratu / Romana Galović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34 jed. ; internetski izvori: 3 jed.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 1/2 ; str. 113-132
Hladni rat -- Međunarodni odnosi -- Svjetska politika
NATO -- Sjevernoatlantski savez -- Varšavski ugovor

327
HA14-05988

CASTELLS, Manuel
Razgovori s Manuelom Castellsom : politika i moć / Manuel Castells ; [razgovarao] Martin Ince ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 88-95
Međunarodna politika -- Politika i gospodarstvo -- Porezna politika -- Politički aktivizam -- Politika i mediji -- Umreženost
Castells, Manuel

327
339
304
HA14-05989

Vidi br.: HA14-05983

Vidi br.: HA14-06004

Vidi br.: HA14-05970

Vidi br.: HA14-05992

328   Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade

Vidi br.: HA14-06057

329   Političke stranke i pokreti

LIČINA Ramić, Aida
Ideologizacija mladih u Bosni i Hercegovini na primjeru Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (1974.-1986.) / Aida Ličina Ramić. - Ilustr.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 31 jed. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 3 ; str. 475-494  
 Elektronička verzija članka
Socijalizam -- Mladi -- Ideologizacija -- Stipendiranje -- Prosvjetna politika -- Omladinske radne akcije -- Titov fond
329
37
HA14-05990

MATIĆ, Marija
Ima li populizma u hrvatskoj politici? : Analiza političkog djelovanja Milana Bandića i Željka Keruma / Marija Matić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 14 jed. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 167-181  
 Elektronička verzija članka
Predstavnička demokracija -- Političko djelovanje -- Izborna kampanja -- Političke poruke -- Sadržaj -- Kvalitativna analiza
Bandić, Milan -- Kerum, Željko

329
323
HA14-05991

PANDŽIĆ, Josip
Kriza međunarodnog libaralnog poretka i permanentni hegemonski rat / Josip Pandžić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 101-103. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 89-103  
 Elektronička verzija članka
Političke ideologije -- Liberalizam -- Realizam -- Levijatan -- Politička hegemonija -- Međunarodni odnosi -- Ratovi
329
327
321
HA14-05992

ZUBAK, Marko, povjesničar
Omladinski tisak i kulturna strana studentskoga pokreta u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (1968.-1972.) / Marko Zubak.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 37-53  
 Elektronička verzija članka
Studentski pokret -- Mediji -- Omladinski tisak
329
070
HA14-05993

MILBANK, John
Plavi laburisti, Laburisti jedne nacije i postliberalizam : kršćansko socijalističko čitanje / John Milbank ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 158-165
Liberalizam -- Postliberalizam -- Radničke stranke -- Socijalističko učenje -- Kooperativno učenje -- Kršćanski socijalizam
Plavi laburisti -- Laburisti jedne nacije

329
331
304
HA14-05994

RAJČIĆ, Tihomir
Srpska stranka u Dalmaciji i njezino pragmatično uključivanje u politiku "novoga kursa" / Tihomir Rajčić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 2 ; str. 341-361  
 Elektronička verzija članka
Političke stranke
Srpska stranka

329
HA14-05995

NAMETAK, Muhamed
Uloga omladinskih radnih akcija u stvaranju socijalističkoga društva u Bosni i Hercegovini 1945.-1952. godine / Muhamed Nametak.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 17 jed. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 3 ; str. 437-452  
 Elektronička verzija članka
Socijalizam -- Socijalističko društvo -- Omladinske radne akcije
329
94
HA14-05996

Vidi br.: HA14-06111

Vidi br.: HA14-06004

Vidi br.: HA14-05974

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

DOĞRU, Bülent
Are output fluctuations transitory in the MENA region? / Bülent Doğru. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 1 ; str. 35-55  
 Elektronička verzija članka
Poslovni ciklusi -- BDP -- Bruto domaći proizvod -- Makroekonomija -- Ekonometrija
33
HA14-05997

KNYAZEV, Yury
Contemporary socially regulated market economy / Yury Knyazev.
Bibliografija: str. 191-192. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 2 ; str. 179-193  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska teorija -- Individualizam -- Kolektivizam -- Uloga države -- Tržišno gospodarstvo
33
HA14-05998

PODRUG, Najla
Cross-cultural adaptation of Croatian expatriates / Najla Podrug, Mate Krišto, Matea Kovač. - Ilustr.
Bibliografija: str. 470-472. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 5 ; str. 453-472  
 Elektronička verzija članka
Hrvatski iseljenici -- Kulturološka adaptacija -- Psihološka prilagodba
33
HA14-05999

KRNIĆ, Branko
Makroekonomske neravnoteže u hrvatskoj ekonomiji : dualitet između financijskog i realnog sektora / Branko Krnić, Dubravko Radošević. - Ilustr.
Bibliografija: str. 28-34. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 1 ; str. 3-34  
 Elektronička verzija članka
Financijski kapitalizam -- Makroekonomija -- Ekonomska nestabilnost -- Nacionalna ekonomija
33
HA14-06000

VERCELLONE, Carlo
Prema društvenom blagostanju zajedničkog? / Carlo Vercellone.
Bibliografija: str. 202-203. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 2 ; str. 194-204  
 Elektronička verzija članka
Kognitivni kapitalizam -- Javni dug -- Dužnička kriza -- Ekonomija znanja
33
HA14-06001

SAJTER, Domagoj
Stečaj: okvir za malverzacije ili za namirenje vjerovnika i rehabilitaciju povjerenja? / Domagoj Sajter. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 313-316. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 4 ; str. 294-317  
 Elektronička verzija članka
Stečajni postupak -- Vjerovnici -- Dužnici -- Hrvatska poduzeća -- Trgovački sud
33
34
HA14-06002

Vidi br.: HA14-06438

Vidi br.: HA14-05851

Vidi br.: HA14-06316

Vidi br.: HA14-05888

331   Rad. Zaposlenost. Posao. Ekonomika rada. Organizacija rada

TERRANOVA, Tiziana
Besplatan rad / Tiziana Terranova ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 98-111
Informacijska industrija -- Medijska industrija -- Umreženi kapitalizam -- Digitalna ekonomija -- Kolektivitet -- Vrijednost rada
331
14
004
HA14-06003

THERBORN, Göran
Klasa u 21. stoljeću / Göran Therborn ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 144-155
Političke revolucije -- Klasni odnosi -- Radnička klasa -- Srednja klasa -- Konzumerizam -- Geopolitika
331
329
327
HA14-06004

BAKOTIĆ, Danica
Organizacijska predanost zaposlenika u hrvatskim poduzećima : privatni sektor vs. javni sektor / Danica Bakotić, Josip Bušić. - Ilustr.
Bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 3 ; str. 222-240  
 Elektronička verzija članka
Organizacijska predanost -- Zaposlenici -- Javni sektor -- Privatni sektor -- Hrvatska poduzeća
331
658
HA14-06005

PENAVA, Suada
Utjecaj organizacijskih promjena na pojavu otpora od strane zaposlenika / Suada Penava, Dževad Šehić. - Ilustr.
Bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 6 ; str. 576-597  
 Elektronička verzija članka
Organizacijska promjena -- Otpor zaposlenika -- Zaposlenici -- Deskriptivna statistika -- Empirijsko istraživanje
331
HA14-06006

Vidi br.: HA14-06306

Vidi br.: HA14-05994

Vidi br.: HA14-06031

Vidi br.: HA14-06033

Vidi br.: HA14-05987

332   Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Ekonomika stanovanja

RAŠIĆ Bakarić, Ivana
Ekonomska uspješnost gradova u Hrvatskoj : statistička analiza / Ivana Rašić Bakarić, Hrvoje Šimović, Maruška Vizek. - Ilustr.
Bibliografija: str. 134-137. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 2 ; str. 115-138  
 Elektronička verzija članka
Ekonomski rast -- Uspješnost poslovanja -- Jedinice lokalne samouprave -- Gradovi -- Analiza varijance -- Statistička analiza
332
35
HA14-06007

Vidi br.: HA14-06317

Vidi br.: HA14-06319

334   Oblici organizacije i suradnje u gospodarstvu

JURIČIĆ, Damir
The economics of combining subsidy with public-private partnership / Damir Juričić, Danijel Kušljić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst; bibliografija: 39 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 1 ; str. 56-88  
 Elektronička verzija članka
Javno-privatno partnerstvo -- Subvencije -- Ekonomičnost -- Javne investicije
334
HA14-06008

336   Financije. Bankarstvo. Novac

RUSNÁKOVÁ, Martina
Design principles of capped bonus and capped twin-win certificates / Martina Rusnáková, Zuzana Gordiaková, Monika Harčariková. - Ilustr.
Prilog na str. 376-381. - Bibliografija: 37 jed. - Sažetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 4 ; str. 352-382  
 Elektronička verzija članka
Financijski proizvodi -- Investicije -- Certifikati -- Derivativi
336
HA14-06009

ŠKRINJARIĆ, Tihana, ekonomistica
Modeliranje prinosa dionica na Zagrebačkoj burzi pomoću Markovljevih lanaca / Tihana Škrinjarić, Vedran Kojić. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 3 ; str. 207-221  
 Elektronička verzija članka
Markovljevi lanci -- Statistički model -- Tržište dionica -- Dionice
Zagrebačka burza

336
51
HA14-06010

ŠIMOVIĆ, Hrvoje
Mogućnosti i ograničenja fiskalne politike u Hrvatskoj / Hrvoje Šimović, Tomislav Ćorić, Milan Deskar-Škrbić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 569-575. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 6 ; str. 541-575  
 Elektronička verzija članka
Fiskalna politika -- Ekonomski rast -- VAR model -- Vektorski autoregresijski model
336
HA14-06011

BOTRIĆ, Valerija
Money demand during crisis - (post) transitional perspective / Valerija Botrić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 16-18.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 4 (2014), 1 ; str. 3-19  
 Elektronička verzija članka
Financije -- Novac -- Potražnja za novcem -- Gospodarska kriza -- Posttranzicijske zemlje
336
338
HA14-06012

RAŠIĆ Bakarić, Ivana
Osnovne značajke poreza na nekretnine : njegova primjena u Hrvatskoj i ostalim zemljama članicama Europske unije / Ivana Rašić Bakarić. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 411-415. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 5 ; str. 385-415  
 Elektronička verzija članka
Porez na imovinu -- Porez na nekretnine -- Fiskalna politika -- Komparativna analiza
Europska Unija

336
HA14-06013

MAMIĆ Sačer, Ivana
Primjena elektroničkog poslovanja u računovodstvenim servisima : studija slučaja Republike Hrvatske / Ivana Mamić Sačer, Boris Tušek, Sandra Žager. - Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 2 ; str. 139-154  
 Elektronička verzija članka
E-poslovanje -- Elektroničko poslovanje -- Računovodstvo -- Pametna kartica -- Hrvatske tvrtke
336
657
HA14-06014

Vidi br.: HA14-06052

Vidi br.: HA14-06087

Vidi br.: HA14-06473

Vidi br.: HA14-06075

338   Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene

BUTURAC, Goran
Država i ekonomija: gdje je Hrvatska? / Goran Buturac. - Ilustr.
22. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini", Opatija,12.-14.11.2014. - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 6 ; str. 513-540  
 Elektronička verzija članka
Državni sektor -- Globalizacija -- Porezno opterećenje -- Javni dug
338
35
HA14-06015

VUKOVIĆ, Ksenija
Poduzetnička uloga u 19. stoljeću u Hrvatskoj : mogućnosti korištenja književnog narativa / Ksenija Vuković.
Bibliografija: str. 610-612. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 6 ; str. 598-613  
 Elektronička verzija članka
Poduzetništvo -- Hrvatska književnost 19. st. -- Narativnost
Tomić, Josip Eugen

338
821.163.42
HA14-06016

RATKAJEC, Hrvoje
Prostorni vidici industrijalizacije u Istri od 1918. do 1940. : primjeri razvoja rudarske industrije i industrije građevnih materijala / Hrvoje Ratkajec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 2 ; str. 319-339  
 Elektronička verzija članka
Industrijalizacija -- Gospodarska politika -- Rudarstvo -- Ugljenokopi -- Boksit -- Povijesni prikaz
338
622
94
HA14-06017

GEIGER, Vladimir
Racionirana i zajamčena opskrba stanovništva Hrvatske u Prvom svjetskom ratu : aprovizacija, 1914.-1918. / Vladimir Geiger, Edgar Fabry. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 114-118. - Summary.
U: Numizmatičke vijesti. - ISSN 0546-9422. - 56 (2014), 67 ; str. 87-118
Prvi svjetski rat -- Aprovizacija -- Opskrba stanovništva -- Gospodarsko stanje
338
94(497.5)
HA14-06018

PERIĆ, Jože
Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća / Jože Perić, Branko Blažević, Daniel Dragičević. - Ilustr.
Bibliografija: 81 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 5 ; str. 416-452  
 Elektronička verzija članka
Ekonomska politika -- Hotelijerstvo -- Turizam -- Hotelska poduzeća
338
640.4
HA14-06019

Vidi br.: HA14-06020

Vidi br.: HA14-06012

338.48   Turizam

ŽAGAR, Ivan, povjesničar
"A u mjestu samo jedna gostionica, neugledna i vlažna i - ništa više" : o razvojnom putu turizma i participaciji u gospodarstvu pojedinih mjesta Puljštine od 1960-ih do 1980-ih / Ivan Žagar. - Ilustr.
Tema broja: Socijalizam na klupi. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 512-513. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 3 ; str. 495-514  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Povijest turizma -- Gospodarstvo -- Gospodarski razvoj
338.48
338
HA14-06020

PANDŽA Bajs, Irena
Čimbenici očekivane i doživljene vrijednosti za potrošača : primjer turističke destinacije Dubrovnik / Irena Pandža Bajs. - Ilustr.
Bibliografija: str. 290-293. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 4 ; str. 271-293  
 Elektronička verzija članka
Faktorska analiza -- Marketing -- Kvaliteta usluga -- Turistička destinacija
338.48
659
HA14-06021

NADILO, Branko
Među najljepšima i najbolje smještenima : gradnja marine u Zadru / Branko Nadilo. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 4 ; str. 381-384
Marine -- Izgradnja marine -- Jahte -- Nautički turizam
Marina Zadar

338.48
624/625
HA14-06022

KOS, Goran, inženjer prometa
Model vođenja cikloturističkih ruta na primjeru Bjelovarsko-bilogorske županije / Goran Kos, Zoran Klarić, Petar Feletar. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 76-98  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Biciklizam -- Cikloturizam -- Biciklističke staze
338.48
656
HA14-06023

CAREVIĆ, Dalibor
Tehničko-ekonomski parametri marina u Hrvatskoj / Dalibor Carević, Goran Lončar, Neven Kuspilić. - Ilustr.
Bibliografija:16 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 10 ; str. 909-915  
 Elektronička verzija članka
Marine -- Nautički turizam -- Tehničko-ekonomski pristup -- Izgradnja marine -- Troškovi izgradnje -- Broj vezova
338.48
624/625
HA14-06024

NIKŠIĆ Radić, Maja
Učinci turističkih transnacionalnih korporacija na zemlje u razvoju i manje razvijene zemlje / Maja Nikšić Radić, Martina Lukinić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 81-83. - Abstract.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 4 (2014), 2 ; str. 69-83  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Transnacionalne korporacije -- Globalizacija -- Inozemna ulaganja -- Zemlje u razvoju
338.48
339
HA14-06025

DEMONJA, Damir
Uloga marketinga u razvoju kulturnog turizma u Hrvatskoj / Damir Demonja, Tatjana Gredičak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 25 ; str. 112-128  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Kulturni turizam -- Marketing
338.48
HA14-06026

LONČARIĆ, Biljana
Uloga turističkih zajednica u procesu stvaranja preduvjeta za konstituiranje regionalne turističke organizacije u Slavoniji / Biljana Lončarić, Berislav Bolfek, Milan Stanić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 47-50.
U: Oeconomica Jadertina (Tisak). - ISSN 1848-4956. - 4 (2014), 1 ; str. 35-50  
 Elektronička verzija članka
Turizam -- Turističke zajednice -- Turističke regije -- Regionalizacija -- Destinacijski menadžment
338.48
HA14-06027

Vidi br.: HA14-05934

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo

KATUNAR, Martin
The evolution of the EU’s foreign trade policy / Martin Katunar, Mihael Maljak, Stefan Martinić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 123-142  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno gospodarstvo -- Trgovinska politika -- Slobodna trgovina -- Vanjska trgovina -- Razvoj
339
HA14-06028

NEFAT, Ariana
Materijalizam, statusna i upadljiva potrošnja studenata u Hrvatskoj / Ariana Nefat, Dragan Benazić. - Ilustr.
Prilog na str. 258-259. - Bibliografija: 42 jed. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 3 ; str. 241-259  
 Elektronička verzija članka
Materijalizam -- Potrošnja -- Studenti -- Društveni status
339
HA14-06029

MALČIĆ, Hrvoje
Plemenita općina Turopolje i velikogoričko sajmište 1860.-1899. / Hrvoje Malčić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; izvori: 2 jed. ; bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Kaj (Zagreb). - ISSN 0453-1116. - 47 (2014), 1/2 ; str. 107-126  
 Elektronička verzija članka
Sajmovi -- Prihodi -- Gospodarstvo
Plemenita općina Turopolje

339
HA14-06030

STANDING, Guy
Prekarijat / Guy Standing ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 114-129
Neoliberalni kapitalizam -- Globalizacija -- Tržišna konkurentnost -- Prekarizacija -- Klasni odnosi -- Nesigurnost
339
331
304
HA14-06031

DUKOVSKI, Vedran
Problemi opskrbe i trgovine na području Zone B Julijske krajine u Istri 1945.-1947. godine / Vedran Dukovski.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 2 ; str. 277-294  
 Elektronička verzija članka
Trgovina -- Krijumčarenje -- Crno tržište -- Povijesni prikaz
339
HA14-06032

SEYMOUR, Richard
Svi smo mi prekarni : o konceptu prekarijata i njegovim pogrešnim uporabama / Richard Seymour ; s engleskog preveli Martin Beroš i Karolina Hrga. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 132-141
Društvene klase -- Prekarijat -- Kapitalizam -- Marksizam -- Tržište rada -- Zapošljavanje
339
331
32
HA14-06033

LUKIĆ, Radojko
Utjecaj povrata roba na performanse u maloprodaji / Radojko Lukić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 102-104. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 1 ; str. 89-104  
 Elektronička verzija članka
Maloprodaja -- Povrat robe -- Zadovoljstvo kupaca -- Odnosi s kupcima -- Upravljanje odnosima s kupcima -- Kvaliteta usluge
339
658
HA14-06034

Vidi br.: HA14-06025

Vidi br.: HA14-05989

Vidi br.: HA14-05852

34   Pravo. Pravna znanost. Pomoćne pravne znanosti

IVIČEVIĆ Karas, Elizabeta
Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu / Elizabeta Ivičević Karas.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 271-294  
 Elektronička verzija članka
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Transnacionalno pravo -- Ne bis in idem -- Ljudska prava -- Temeljna prava
Europski sud za ljudska prava -- Europski sud pravde

34
341
HA14-06035

Vidi br.: HA14-06002

341   Međunarodno pravo

KAURIN, Sanja
Azil u suvremenom međunarodnom pravu / Sanja Kaurin.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 87-108  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno pravo -- Hrvatsko zakonodavstvo -- Izbjeglice -- Izbjegličko pravo -- Zaštita ljudskih prava -- Teritorijalni azil -- Načelo non-refoulement
341
HA14-06036

DERENČINOVIĆ, Davor
Doseg isključenja provjere dvostruke kažnjivosti iz Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije / Davor Derenčinović.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 249-270  
 Elektronička verzija članka
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja -- Europski uhidbeni nalog -- Dvostruka kažnjivost
341
343/344
HA14-06037

NOVOSELEC, Petar
Druga novela Kaznenog zakona / Petar Novoselec.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 439-466  
 Elektronička verzija članka
Kazneno pravo -- Noveliranje kaznenog zakona -- Prijepori -- Izmjene -- Razlozi izmjena
341
343/344
HA14-06038

TURUDIĆ, Ivan, pravnik
Europski uhidbeni nalog s osvrtom na praksu hrvatskih sudova / Ivan Turudić.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 327-353  
 Elektronička verzija članka
Kazneno pravo -- Nacionalno pravo -- Nadnacionalno pravo -- Europski uhidbeni nalog -- Sudska praksa -- Pravosudna suradnja
341
343/344
HA14-06039

GOLDNER Lang, Iris
Europsko pravo kao okvir pravosudne suradnje u kaznenim stvarima / Iris Goldner Lang.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 239-248  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno pravo -- Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja
341
343/344
HA14-06040

PLEIĆ, Marija, pravnica
Izvršenje sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti s aspekta zaštite prava zatvorenika s duševnim smetnjama / Marija Pleić. - Ilustr.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 46 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 467-508  
 Elektronička verzija članka
Zatvorski sustav -- Sigurnosne mjere -- Prava zatvorenika -- Zaštita prava -- Psihijatrijsko liječenje -- Liječenje od ovisnosti
341
343/344
HA14-06041

RAJČIĆ, Ivana, pravnica
Legal control over decisions taken by the United Nations organs and judicial review of the Security Council decisions / Ivana Rajčić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 109-122  
 Elektronička verzija članka
Međunarodno pravo -- Pravna kontrola -- Pravne odluke
Ujedinjeni narodi -- Međunarodni sud pravde -- Vijeće sigurnosti

341
HA14-06042

ROŠIĆ, Marijo
Najznačajniji aspekti međunarodne policijske suradnje Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije / Marijo Rošić. - Ilustr.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 295-326  
 Elektronička verzija članka
Europski uhidbeni nalog -- Kriminalistička policija -- Policijska suradnja -- Međunarodna suradnja
Europol

341
351.74
HA14-06043

OSET, Snježana
Prekršajnopravna zaštita od nasilja u obitelji / Snježana Oset.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 579-618  
 Elektronička verzija članka
Obitelj -- Nasilje u obitelji -- Kazneno pravo -- Međunarodno pravo -- Zakonska zaštita
Vrhovni sud Republike Hrvatske -- Europski sud za ljudska prava

341
343/344
HA14-06044

BURIĆ, Zoran
Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije / Zoran Burić, Danka Hržina. - Ilustr.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 355-400  
 Elektronička verzija članka
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja -- Prekogranična suradnja -- Prikupljanje dokaza -- Učinkovitost
341
343/344
HA14-06045

KRBEC, Iztok
Priznanje i izvršenje stranih odluka prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije / Iztok Krbec.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 401-438  
 Elektronička verzija članka
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja -- Međunarodna suradnja -- Sudska praksa -- Uzajamno priznavanje -- Izvršenje presuda
341
343/344
HA14-06046

KOLAKUŠIĆ, Mislav
Sudac Mislav Kolakušić : intervju / Mislav Kolakušić ; [razgovarale] Danijela Đekić, Zrinka Žužul.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 15-20  
 Elektronička verzija članka
Hrvatsko pravosuđe -- Hrvatski pravnici -- Hrvatsko sudstvo -- Reforma pravosuđa
Kolakušić, Mislav
Trgovački sud u Zagrebu

341
HA14-06047

NOVOKMET, Ante
Sudska kontroloa nepokretanja kaznenog postupka : institucionalni i procesni aspekt / Ante Novokmet.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 34. jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 645-678  
 Elektronička verzija članka
Kazneno procesno pravo -- Kazneni postupak -- Pokretanje kaznenog postupka -- Minimalni standardi prava -- Hrvatsko pravo -- Europsko pravo
341
343/344
HA14-06048

Vidi br.: HA14-06083

Vidi br.: HA14-06035

Vidi br.: HA14-06054

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

Vidi br.: HA14-05984

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

VULETIĆ, Igor
Dometi koncepta "organiziranog aparata moći" / Igor Vuletić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 1 ; str. 23-38  
 Elektronička verzija članka
Organizirani aparat moći -- Posredno počiniteljstvo -- Koncepti -- Poredbeno pravo -- Primjena
343/344
HA14-06049

ZORIĆ, Jadranka
Inteligencija i činjenje kaznenih djela / Jadranka Zorić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 4 ; str. 311-319  
 Elektronička verzija članka
Inteligencija -- Kaznena djela -- Psihologijski kriteriji -- Ubrojivost
343/344
159.9
HA14-06050

DEŽMAN, Zlatko
Kaznenopravna zaštita cestovnog prometa prema KZ Slovenije i KZ Hrvatske / Zlatan Dežman ; preveo Aleksandar Karakaš.
Tematski blok: Iz stranog i međunarodnog kaznenog prava. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 1 ; str. 135-161  
 Elektronička verzija članka
Cestovni promet -- Sigurnost cestovnog prometa -- Kazneno zakonodavstvo -- Uvjeti kažnjivosti
343/344
HA14-06051

KRUŽIČEVIĆ, Kristian
Krivotvorenje novca : procjena ugroženosti hrvatskog monetarnog sustava / Kristian Kružičević, Dean Savić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 12 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 3 ; str. 271-277  
 Elektronička verzija članka
Novac -- Krivotvorenje novca -- Monetarni sustav -- Ugroženost -- Nacionalna strategija
343/344
336
HA14-06052

KRTINIĆ, Tomislav
Neka pitanja primjene odredbi Prekršajnog zakona / Tomislav Krtinić, Marijan Šantek. - Ilustr.
Sadrži i: Obavezni prekršajni nalog ; Prekršajni nalog: str. 345-349. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 4 ; str. 320-349  
 Elektronička verzija članka
Prekršaj -- Počinitelj prekršaja -- Kazne -- Uhićenje -- Mjere opreza
343/344
HA14-06053

ŠUGMAN Stubbs, Katja
Ocjena dokaza pribavljenih u inozemstvu : teorijski problemi i slovenska sudska praksa / Katja Šugman Stubbs ; sa slovenskog preveli Ivana Rajačić i Darijo Gospiš.
Tematski blok: Iz stranog i međunarodnog kaznenog prava. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 1 ; str. 111-133  
 Elektronička verzija članka
Sudska praksa -- Procesno pravo -- Dokazi -- Međunarodno pravo -- Međunarodna pravna pomoć
343/344
341
HA14-06054

MEŠTROVIĆ, Nera
Otzi : primjer kriminalističke istrage u arheološkim okvirima / Nera Meštrović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 4 ; str. 350-360  
 Elektronička verzija članka
Kriminalistika -- Kriminalistička istraga -- Arheologija -- Homo tyrolensis
Ötzi

343/344
902/904
HA14-06055

MARTINOVIĆ, Igor, pravnik
Pledoaje za brisanje zakonske odredbe o sastojcima krivnje / Igor Martinović.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 1 ; str. 3-22  
 Elektronička verzija članka
Kazneno djelo -- Krivnja -- Nepravo -- Sastojci krivnje -- Zakonska definicija -- Kaznenopravne sankcije
343/344
HA14-06056

LANŠČAK, Nikola
Politička korupcija kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti : teorijski pristupi kopenhaške škole / Nikola Lanščak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 162-165. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 147-166  
 Elektronička verzija članka
Politička korupcija -- Nacionalna sigurnost -- Sigurnosne prijetnje -- Sigurnosni značaj -- Sigurnosna analiza -- Sekuratizacija
Kopenhaška škola

343/344
328
HA14-06057

TOMAŠEVIĆ, Goran
Pravni položaj okrivljenika u kaznenom postupku dalmatinskih statuta / Goran Tomašević, Antonija Krstulović Dragičević, Marija Pleić.
Tematski blok: Iz povijesti kaznenog prava. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 18 jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 1 ; str. 77-108  
 Elektronička verzija članka
Srednjovjekovno pravo -- Dalmatinski statuti -- Kazneni postupak -- Pravni položaj okrivljenika -- Procesni položaj okrivljenika
343/344
94(497.5)
HA14-06058

NIKŠIĆ, Siniša
Prekršajna djela zlouporabe droga i učinci nakon dekriminalizacije kaznenog djela posjedovanja droge bez namjere njezina stavljanja u promet te osvrt na neke aspekte prekršajnog zakona / Siniša Nikšić.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9. jed. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 619-641  
 Elektronička verzija članka
Prekršajni zakon -- Maloljetnici -- Narkotici -- Posjedovanje droga -- Zlouporaba droga -- Dekriminalizacija
343/344
HA14-06059

MRŠIĆ, Željko, kriminalist
Prekršajna kriminalistika ili metodika kriminalističkog istraživanja prekršaja / Željko Mršić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 11 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 3 ; str. 264-270  
 Elektronička verzija članka
Kriminalistika -- Prekršaji -- Prekršajno zakonodavstvo -- Kriminalističko istraživanje prekršaja -- Metodologija istraživanja -- Nastavni plan
343/344
378
HA14-06060

RITTOSSA, Dalida
Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje : teorijski i praktični problemi / Dalida Rittossa, Igor Martinović.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 509-548  
 Elektronička verzija članka
Kaznena djela -- Seksualni delikti -- Sudska praksa -- Zakonodavni okvir
343/344
HA14-06061

JARAMAZ-RESKUŠIĆ, Ivana
Sudska korupcija u republikanskom Rimu : problem i rješenja / Ivana Jaramaz Reskušić.
Tematski blok: Iz povijesti kaznenog prava. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 1 ; str. 41-76  
 Elektronička verzija članka
Rimsko pravo -- Sudska praksa -- Korupcija -- Kaznena odgovornost -- Zakonske kazne
343/344
347
94
HA14-06062

GLIHA, Dino
Temelji kaznenog postupka protiv pravnih osoba te položaj i uloga predstavnika pravne osobe / Dino Gliha.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 49-62  
 Elektronička verzija članka
Kazneno pravo -- Kazneni postupak -- Pravna osoba -- Kaznena odgovornost -- Predstavnik pravne osobe -- Autorsko pravo
343
HA14-06063

GABELICA, Mislav
Zagrebačka veleizdajnička parnica 1909. godine / Mislav Gabelica.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 131-157  
 Elektronička verzija članka
Veleizdajnički proces
Hrvatsko-srpska koalicija -- Srpska samostalna stranka

343/344
HA14-06064

DURAKOVIĆ, Adnan
Zasjeda kao operativno-taktička radnja i kao taktika kriminalaca / Adnan Duraković. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 19 jed. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 11-27  
 Elektronička verzija članka
Kriminalne taktike -- Zasjeda -- Policijska patrola -- Teško ubojstvo -- Analiza zasjeda -- Odgovor na zasjedu
343/344
HA14-06065

Vidi br.: HA14-06085

Vidi br.: HA14-06087

Vidi br.: HA14-06082

Vidi br.: HA14-06080

Vidi br.: HA14-06192

Vidi br.: HA14-06075

Vidi br.: HA14-06074

Vidi br.: HA14-06079

Vidi br.: HA14-06040

Vidi br.: HA14-06039

Vidi br.: HA14-06037

Vidi br.: HA14-06045

Vidi br.: HA14-06048

Vidi br.: HA14-06044

Vidi br.: HA14-06072

Vidi br.: HA14-06038

Vidi br.: HA14-06046

Vidi br.: HA14-06041

346   Gospodarsko pravo. Pravo državnog nadzora nad gospodarstvom

Vidi br.: HA14-06298

347   Građansko pravo

SAJTER, Domagoj
Efikasnost hrvatskih trgovačkih sudova u procesuiranju stečajnih predmeta / Domagoj Sajter. - Ilustr.
Bibliografija: str. 176-177. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 2 ; str. 155-178  
 Elektronička verzija članka
Stečajni postupak -- Bankrot -- Efikasnost pravosuđa -- Trgovački sud -- Statistička analiza
347
HA14-06066

ČOLIĆ, Luka
Intelektualno vlasništvo i nove tehnologije / Luka Čolić. - Ilustr.
U: Kontura art magazin. - ISSN 1334-6555. - 24 (2014), 126 ; str. 26-27
Intelektualno vlasništvo -- Autorska prava -- Umjetnička djela -- Digitalizacija -- Nove tehnologije
347
HA14-06067

ŽELJKO, Darija
Obiteljskopravni položaj žena u Hrvatskoj u razdoblju od 1914. do 2014. godine / Darija Željko.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 21-48  
 Elektronička verzija članka
Građansko pravo -- Obiteljsko pravo -- Pravna povijest -- Položaj žena -- Promjene zakona -- Neravnopravnost spolova
347
HA14-06068

RAŠIĆ, Mario, pravnik
Povrat u prijašnje stanje u parničnom postupku / Mario Rašić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 75-86  
 Elektronička verzija članka
Parnični postupak -- Povrat u prijašnje stanje -- Propuštanje radnje -- Opravdani razlozi -- Rimsko pravo -- Hrvatsko zakonodavstvo -- Restitutio restitutionis non datur
347
HA14-06069

Vidi br.: HA14-06062

Vidi br.: HA14-06762

347.7   Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava

KRPAN, Petra, povjesničarka umjetnosti
Nekonvencionalni žigovi / Petra Krpan.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Pravnik (Zagreb). - ISSN 0352-342X. - 47 (2014), 96 ; str. 63-74  
 Elektronička verzija članka
Nekonvencionalni žig -- Mirisni žig -- Zvukovni žig -- Registracija žiga -- Razlikovnost žiga -- Opisnost žiga -- Generičan žig
347.7
HA14-06070

TOMAS Žiković, Ivana
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj / Ivana Tomas Žiković, Dejan Bodul, Saša Žiković. - Ilustr.
Bibliografija: str. 346-351. - Summary.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 65 (2014), 4 ; str. 318-351  
 Elektronička verzija članka
Stečajni zakon -- Poslovni subjekti -- Insolventnost -- Financijsko poslovanje
347.7
HA14-06071

348/349   Crkveno pravo. Posebne grane prava

Vidi br.: HA14-05931

Vidi br.: HA14-06076

Vidi br.: HA14-06081

35   Javna uprava. Državni ustroj. Lokalna, regionalna, središnja uprava

PAVLOVIĆ, Šime
Kriminološki pregled i kaznenopravna zaštita postupaka javne nabave / Šime Pavlović.
Materijal za 27. savjetovanje udruženja: Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - ISSN 1330-6286. - 21 (2014), 2 ; str. 549-577  
 Elektronička verzija članka
Kazneno pravo -- Međunarodno pravo -- Javna nabava -- Kriminološki aspekti -- Zakonska zaštita
35
343/344
HA14-06072

KRALJIĆ, Tihana
Upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji u proteklih dvadeset godina i pogled u budućnost / Tihana Kraljić. - Ilustr.
Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 196-217  
 Elektronička verzija članka
Regionalna uprava -- Regionalni razvoj -- Upravljanje razvojem -- Regionalni indeks konkurentnosti -- Indeks razvijenosti -- Administrativni ustroj
35
HA14-06073

Vidi br.: HA14-06015

Vidi br.: HA14-06007

351.74   Policija

BEVANDA, Damir
Etička pitanja u radu s informatorima / Damir Bevanda.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 1 ; str. 58-72  
 Elektronička verzija članka
Policija -- Policijski službenici -- Policijska etika -- Organizirani kriminal -- Informatori -- Etičko gledište
351.74
343/344
17
HA14-06074

KALEB, Zorislav
Kaznena djela protiv tržišta kapitala i vrijednosnih papira prema novome Kaznenom zakonu / Zorislav Kaleb.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 1 ; str. 82-89  
 Elektronička verzija članka
Tržište kapitala -- Vrijednosni papiri -- Povlaštene informacije -- Zlouporaba informacija
351.74
343/344
336
HA14-06075

KALEM, Davor
Međusobni odnosi i poslovno ponašanje policijskih službenika / Davor Kalem. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 27 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 2 ; str. 156-181
Policijski službenici -- Poslovno ponašanje -- Poslovno odijevanje -- Međusobni odnosi -- Međusobna komunikacija
351.74
348/349
HA14-06076

POSILOVIĆ, Davor
O nekim pitanjima pružanja policijske pomoći - asistencije / Davor Posilović, Željko Mršić, Marijan Šantek. - Ilustr.
Sadrži i pomoćne obrasce: Potvrda o usmenom zahtjevu za pružanje pomoći policije: str. 127 ; Službena zabilješka šefa smjene o zaprimljenom usmenom zahtjevu za pružanje pomoći: str. 128. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 2 ; str. 105-128  
 Elektronička verzija članka
Policija -- Policijska pomoć -- Policijska asistencija -- Policijska intervencija -- Pravna osoba -- Javne ovlasti
351.74
HA14-06077

BABOSELAC-MARIĆ, Marinela
Obilježja policijske kulture / Marinela Baboselac-Marić.
Bibliografija: 34 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 3 ; str. 239-250  
 Elektronička verzija članka
Policijski posao -- Policijska kultura -- Organizacijska kultura -- Elementi organizacijske kulture
351.74
HA14-06078

DATZER, Darko
Policijski izvidi u Engleskoj i Walesu / Darko Datzer, Irma Deljkić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 1 ; str. 41-57  
 Elektronička verzija članka
Policija -- Policijski izvidi -- Kazneni postupak -- Kazneno postupovno pravo
351.74
343/344
HA14-06079

VIDIČEK, Goran
Povezanost psihološke dobrobiti i zadovoljstva životom sa sociodemografskim karakteristikama studenata specijalističkog studija kriminalistike / Goran Vidiček, Joško Sindik, Joško Vukosav. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 2 ; str. 129-139  
 Elektronička verzija članka
Specijalistički studij -- Studij kriminalistike -- Studenti kriminalistike -- Sociodemografske značajke -- Zadovoljstvo životom -- Psihološka dimenzija
351.74
343/344
HA14-06080

JURAS, Damir
Prava policijskih službenika u postupku zbog povrede službene dužnosti / Damir Juras.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 33 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 2 ; str. 93-104  
 Elektronička verzija članka
Policijski službenici -- Službena dužnost -- Povreda službene dužnosti -- Radno pravo -- Disciplinska odgovornost -- Disciplinski postupak -- Disciplinski sud
351.74
348/349
HA14-06081

VNUČEC, Zvonimir
Pravna osnova za odbačaj kaznenih prijava podnesenih od strane policije / Zvonimir Vnučec, Jasna Babić, Ana-Marija Horjan, Marijan Šuperina. - Ilustr.
Nastavak iz br. 3/2011. - Bibliografija: 36 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 1 ; str. 1-23  
 Elektronička verzija članka
Kriminalitet -- Kaznene prijave -- Odbačaj kaznenih prijava -- Pravna osnova -- Policijski postupak
351.74
343/344
HA14-06082

FILIPOVIĆ, Hrvoje, pravnik
Prikaz novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama / Hrvoje Filipović. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 2 ; str. 187-196  
 Elektronička verzija članka
Osobe s duševnim smetnjama -- Postupanje policije -- Prisilno zadržavanje -- Smještaj -- Nadzor -- Međunarodno pravo
Europski sud za ljudska prava

351.74
341
HA14-06083

VRĐUKA, Alenko
Primjena operativne analize rizika kod zaštite državne granice na kopnu / Alenko Vrđuka. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 3 ; str. 223-237  
 Elektronička verzija članka
Državna granica -- Zaštita državne granice -- Kopnena granica -- Zone rizika -- Analiza rizika -- Upravljanje zaštitom
351.74
368
658
HA14-06084

KARLOVIĆ, Ruža
Učinak edukacije na stavove zaposlenika benzinskih postaja i prodavaonica o prevenciji razbojništva na području nadležnosti Policijske uprave zadarske / Ruža Karlović, Ivana Marić, Ivo Jakić, Sandra Veber. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 17 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 3 ; str. 251-263  
 Elektronička verzija članka
Razbojništvo -- Prevencija razbojništva -- Lokalna zajednica -- Benzinske postaje -- Prodavaonice -- Samozaštita
Policijska uprava Zadar

351.74
343/344
HA14-06085

KRALJ, Željko, kriminalist
Unutarnja kontrola i nadzor policije / Željko Kralj.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: 13 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 1 ; str. 73-81  
 Elektronička verzija članka
Policija -- Unutarnja kontrola -- Nadzor -- Ovlasti
351.74
658
HA14-06086

BUMBAK, Marin
Vještačenje sumnjivih novčanica u Nacionalnom centru za analizu novčanica Hrvatske narodne banke / Marin Bumbak, Zvonimir Ćorić. - Ilustr.
Bibliografija i elektronički izvori: 13 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 1 ; str. 24-40  
 Elektronička verzija članka
Novčanice -- Krivotvorenje novčanica -- Valute -- Vještačenje -- Indikativ -- Izvještaj o vještačenju
Hrvatska narodna banka -- Nacionalni centar za analizu novčanica

351.74
343/344
336
HA14-06087

CAPAN, Mirko
Zadovoljstvo životom i viktimizacija kod policijskih službenika / Mirko Capan, Joško Sindik. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 4 ; str. 297-310  
 Elektronička verzija članka
Policijski službenici -- Kaznena djela -- Prekršaji -- Viktimizacija -- Zadovoljstvo životom
351.74
HA14-06088

Vidi br.: HA14-06043

355/359   Vojni poslovi. Ratna vještina. Vojna znanost. Obrana. Oružane snage

ČORALIĆ, Lovorka
Karlovčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama : (18. stoljeće) / Lovorka Čoralić. - Ilustr.
Sadrži i: Popis karlovačkih vojnika: str. 73-77. - Izvori i bibliografija: 24 jed.
U: Svjetlo (Karlovac. 1884). - ISSN 0353-9180. - (2014), 1/2 ; str. 66-80
Karlovčani -- Mletačka vojska -- Kopnene postrojbe -- Vojna povijest -- Arhivska građa
355/359
94(497.5)
HA14-06089

ŠABANIĆ, Emir
Korejski rat (1950.-1953.) : sukob s dugoročnim posljedicama / Emir Šabanić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 141-442. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 125-143
Drugi svjetski rat -- Korejski rat -- Hladni rat -- Političke doktrine -- Trumanova doktrina
Truman, Harry S.

355/359
94
HA14-06090

MALEŠ, Milan
Postrojbe i ljudstvo s područja općine Ozalj u Domovinskom ratu 1990. - 1996. / Milan Maleš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Svjetlo (Karlovac. 1884). - ISSN 0353-9180. - (2014), 1/2 ; str. 89-107
Domovinski rat -- Vojne postrojbe -- Branitelji
355/359
94(497.5)
HA14-06091

BRLEČIĆ, Rudolf Mihael
Prijedlog sadržaja za edukaciju učenika osnovnih škola o Domovinskom ratu / Rudolf Mihael Brlečić.
U: Svjetlo (Karlovac. 1884). - ISSN 0353-9180. - (2014), 3/4 ; str. 47-76
Domovinski rat -- Učenici osnovnih škola -- Edukacija -- Povijest
Karlovačka županija

355/359
94(497.5)
37
HA14-06092

GODIĆ, Darjan
Stanje morala, bojne spremnosti i problemi opskrbe u 18. korpusu Srpske vojske Krajine / Darjan Godić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 2 ; str. 243-264  
 Elektronička verzija članka
Domovinski rat -- Borbeni moral -- Bojna spremnost -- Logistika
Srpska vojska Krajine

355/359
HA14-06093

DERENČIN, Robert
Špijuni, njemačke podmornice i Španjolska u Drugom svjetskom ratu / Robert Derenčin.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i elektronički izvori: str. 121-123. - Summary.
U: Polemos (Zagreb). - ISSN 1331-5595. - 17 (2014), 1/2(33/34) ; str. 105-124  
 Elektronička verzija članka
Drugi svjetski rat -- Obavještajne radiokomunikacije -- Obavještajne službe -- Špijunaža -- Podmornice
355/359
94
654
HA14-06094

ČORALIĆ, Lovorka
Zagrepčani u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću / Lovorka Čoralić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 1 ; str. 119-127  
 Elektronička verzija članka
Vojna povijest -- Kopnena vojska -- Zagrepčani
355/359
HA14-06095

PULEZ, Željka
Zašto se (još uvijek) šuti o ratnim zločinima? / Željka Pulez.
Ulomak iz neobjavljene knjige Ž. Pulez: Zločini u Domovinskom ratu.
U: Svjetlo (Karlovac. 1884). - ISSN 0353-9180. - (2014), 1/2 ; str. 108-113
Domovinski rat -- Ratni zločini
355/359
HA14-06096

Vidi br.: HA14-05982

Vidi br.: HA14-06415

Vidi br.: HA14-06814

Vidi br.: HA14-06813

Vidi br.: HA14-06780

Vidi br.: HA14-06328

364/365   Socijalna skrb. Sigurnost stanovanja

Vidi br.: HA14-05976

368   Osiguranje

Vidi br.: HA14-06084

37   Obrazovanje

ANDRIĆ Radišić, Aleksandra
Darwinova teorija evolucije : radionice "Darwin danas" za djecu mlađe školske dobi / Aleksandra Andrić Radišić, Irella Bogut, Zvonimir Užarević.
Tematski blok: Prilozi za razvoj nastavne prakse. - Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 1(39) ; str. 83-92  
 Elektronička verzija članka
Djeca mlađe školske dobi -- Pedagoške radionice -- Teorija evolucije
Darwin, Charles Robert

37
HA14-06097

ŠKERBIĆ, Matija Mato
Etika sporta kao novi nastavni predmet? / Matija Mato Škerbić. - Ilustr.
Tematski blok: Prilozi za razvoj nastavne prakse. - Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 21 jed. ; dokumenti: 8 jed. - Summary.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 1(39) ; str. 47-66  
 Elektronička verzija članka
Etika -- Filozofija sporta -- Sport -- Nastavni predmeti -- Metodika
37
17
796/799
HA14-06098

KRUŠIĆ, Vlado
Igrokazi, svečanosti, deklamacije, igre i školska prikazivanja - kazališne, predstavljačke i dramske aktivnosti djece i mladeži druge polovice 19. stoljeća / Vladimir Krušić.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 48-52. - Summary.
U: Hrvatski. - ISSN 1845-8793. - 12 (2014), 2 ; str. 21-52  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Mladi -- Škole -- Deklamiranje -- Igrokazi -- Kazalište -- Igra
37
379.8
HA14-06099

PATEKAR, Jakob
Implikacije razvojnih obilježja djece rane školske dobi za nastavu stranoga jezika / Jakob Patekar.
Tematski blok: Prilozi za razvoj nastavne prakse. - Bibliografija: 26 jed. - Summary.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 1(39) ; str. 67-81  
 Elektronička verzija članka
Djeca rane školske dobi -- Pažnja -- Pamćenje -- Nastava -- Strani jezik
37
159.9
HA14-06100

JAGIĆ, Suzana
Izvannastavni i izvanškolski rad učitelja u regiji Hrvatskog zagorja (1918-1939) / Suzana Jagić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 1 ; str. 175-194  
 Elektronička verzija članka
Učitelji -- Izvannastavni rad -- Prosvjetna politika -- Školstvo
37
32
HA14-06101

MIHELČIĆ, Natalija
Kolumbovim tragovima otkrića svijeta / Natalija Mihelčić. - Ilustr.
Tematski blok: Prilozi za razvoj nastavne prakse. - Sadrži i priloge na str. 102-105. - Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 1(39) ; str. 93-105  
 Elektronička verzija članka
Nastavni predmeti -- Povijest -- Geografija -- Matematika -- Međupredmetno povezivanje
37
HA14-06102

ŠULENTIĆ Begić, Jasna
Nastava glazbe u primarnom obrazovanju u europskim državama / Jasna Šulentić Begić, Amir Begić. - Ilustr.
Tematski blok: Prilozi za razvoj nastavne prakse. - Bibliografija: 12 jed. ; internetski izvori: 21 jed. - Summary.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 1(39) ; str. 23-45  
 Elektronička verzija članka
Nastava glazbe -- Primarno obrazovanje -- Učitelji
37
78
HA14-06103

DIKLIĆ, Marjan
Osvrt na školstvo u ninskom kraju / Marjan Diklić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Zadarska smotra. - ISSN 1330-4577. - 63 (2014), 4 ; str. 64-77
Školstvo -- Povijest školstva -- Kulturna povijest
37
930.85(497.5)
HA14-06104

TRŠKAN, Danijela
Portfolio u nastavi povijesti / Danijela Trškan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 12 (2014), 1(23) ; str. 23-34  
 Elektronička verzija članka
Portfolio -- Nastava povijesti -- Ocjenjivanje -- Samovrednovanje
37
94
HA14-06105

VOLNER, Hrvoje
Prilog poznavanju djelovanja "pokreta narodnog prosvjećivanja" na području Slavonije od 1945. do 1951. godine / Hrvoje Volner.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Časopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 46 (2014), 1 ; str. 55-78  
 Elektronička verzija članka
Prosvjeta -- Narodni odbori -- Obrazovni tečajevi -- Narodna sveučilišta -- Knjižnice -- Povijesni prikaz
37
HA14-06106

MILAS, Mate
Prilog proučavanju povijesti nastave gramatike / Mate Milas.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 25 jed. - Summary.
U: Hrvatski. - ISSN 1845-8793. - 12 (2014), 2 ; str. 53-75  
 Elektronička verzija članka
Nastava hrvatskoga jezika -- Gramatika -- Povijest
37
811.163.42
HA14-06107

SINDIK, Joško
Razlike u dječjim kompetencijama koje ukazuju na spremnost za polazak u školu / Joško Sindik, Mirela Glibić, Vesna Marušić, Ranka Đunđenac. - Ilustr.
Tematski blok: Prilozi za razvoj nastavne prakse. - Bibliografija: 16 jed. - Summary.
U: Metodički ogledi. - ISSN 0353-765X. - 21 (2014), 1(39) ; str. 9-22  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Spremnost za školu -- Kompetencije -- Istraživanje
37
159.9
HA14-06108

PISK, Silvija
Srednjovjekovne moslavačke utvrde / Silvija Pisk, Stela Kos. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 12 (2014), 2(24) ; str. 133-143  
 Elektronička verzija članka
Nastava povijesti -- Projektna nastava -- Lokalna povijest -- Srednjovjekovne utvrde
37
94(497.5)
HA14-06109

JAGIĆ, Suzana
Z pinklecom na pleči v muzej : projekt OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu / Suzana Jagić, Sonja Poljak, Draženka Stančić.
Bibliografija i izvori: 12 jed. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 12 (2014), 2(24) ; str. 117-131  
 Elektronička verzija članka
Nastava povijesti -- Dodatna nastava -- Projektna nastava -- Osnovna škola -- Muzeji
37
94
069
HA14-06110

Vidi br.: HA14-06574

Vidi br.: HA14-06582

Vidi br.: HA14-06573

Vidi br.: HA14-05890

Vidi br.: HA14-06781

Vidi br.: HA14-06546

Vidi br.: HA14-05990

Vidi br.: HA14-06583

Vidi br.: HA14-05919

Vidi br.: HA14-05886

Vidi br.: HA14-06092

Vidi br.: HA14-06203

Vidi br.: HA14-06575

Vidi br.: HA14-06778

Vidi br.: HA14-06632

Vidi br.: HA14-06562

Vidi br.: HA14-06553

Vidi br.: HA14-06564

Vidi br.: HA14-06578

Vidi br.: HA14-06115

Vidi br.: HA14-06812

Vidi br.: HA14-05899

378   Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij

HUTNYK, John
Kultiviranje studija Kapitala / John Hutnyk ; s engleskog preveo Miloš Đurđević. - Ilustr.
7. Subversive Festival: Moć i sloboda u doba kontrole: mreže-ideologija-alternative, Zagreb, 3.-17.5.2012. - Biobibliografske bilješke uz tekst.
U: Up & underground. - ISSN 1332-5124. - (2014), 25/26 ; str. 168-181
Akademska zajednica -- Lijeva politička teorija -- Desna politička teorija -- Politička aktivizam -- Akademski marksizam -- Kapitalizam
Marx, Karl

378
329
304
HA14-06111

Vidi br.: HA14-06060

379.8   Slobodno vrijeme

Vidi br.: HA14-06099

39   Kulturna antropologija. Etnografija. Običaji. Tradicija. Način života

NOVOSEL, Domagoj, povjesničar
Fašnički običaji u Gračanima kraj Zagreba / Domagoj Novosel. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Kaj (Zagreb). - ISSN 0453-1116. - 47 (2014), 1/2 ; str. 97-106  
 Elektronička verzija članka
Fašnički običaji -- Fašnik -- Povijest
39
HA14-06112

MLINAR, Ana
Obnova Vaclavekovog mlina u Piljenicama / Ana Mlinar. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. - ISSN 0350-2589. - 36 (2012) ; str. 151-162  
 Elektronička verzija članka
Mlinovi -- Kulturna baština -- Obnova
39
664
72
HA14-06113

DIMŠIĆ, Katarina
Prele i predenje u Požeškoj kotlini / Katarina Dimšić. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 124-126. - Abstract.
U: Historia Possegana novae themae. - ISSN 1849-9058. - (2014), 1 ; str. 106-126
Etnologija -- Običaji -- Predenje -- Preslice -- Simbolika
39
HA14-06114

DOJA, Albert
Socializing enchantment : a socio-anthropological approach to infant-directed singing, music education and cultural socialization / Albert Doja.
Bibliografske bilješke uz tekst ; biobliografska bilješka o autoru: str. 209 ; bibliografija: str. 140-146. - Sažetak.
U: International review of the aesthetics and sociology of music. - ISSN 0351-5796. - 45 (2014), 1 ; str. 115-147
Djeca -- Uspavanke -- Glazbeni odgoj -- Socijalizacija -- Antropološko gledište
39
37
78
HA14-06115

KOLUMBIĆ-ŠĆEPANOVIĆ, Mirjana
Tradicijsko odijevanje urbane Dalmacije / Mirjana Kolumbić. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Prilozi povijesti otoka Hvara. - ISSN 0353-0957. - 12 (2014) ; str. 251-262  
 Elektronička verzija članka
Tradicijsko odijevanje -- Narodne nošnje -- Gradovi
39
HA14-06116

Vidi br.: HA14-06804

Vidi br.: HA14-05873

Vidi br.: HA14-05865

Vidi br.: HA14-06791

Vidi br.: HA14-06567

Vidi br.: HA14-06559

Vidi br.: HA14-06580

Vidi br.: HA14-06443

Vidi br.: HA14-06802

Vidi br.: HA14-06204

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


Vidi br.: HA14-05849

502/504   Ekologija. Očuvanje prirodnih resursa. Opasnosti za okoliš. Zaštita okoliša

NADILO, Branko
Pojavljuju se lignje i hobotnice : realizacija projekta Eko-Kaštelanski zaljev / Branko Nadilo. - Ilustr.
Internetski izvori: str. 862.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 9 ; str. 857-862
Kanalizacijski sustav -- Zaštita morskog okoliša -- Pročišćavanje voda -- Vodoopskrba -- Odvodnja
Agencija Eko-Kaštelanski zaljev

502/504
628
HA14-06117

VRANČIĆ, Tanja
Ugrožen biljni i životinjski svijet, ali i ljudsko zdravlje : svjetlosno onečišćenje / Tanja Vrančić. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 2 ; str. 175-178
Svjetlosno onečišćenje -- Javna rasvjeta -- Urbana naselja -- Umjetni izvori svjetla -- Zaštita okoliša
502/504
71
HA14-06118

Vidi br.: HA14-05911

Vidi br.: HA14-06307

Vidi br.: HA14-06312

Vidi br.: HA14-06443

Vidi br.: HA14-06336

51   Matematika

TOMANOVIĆ, Zvonko
Inicijalne i vremenski ovisne deformacije oko malog kružnog otvora u laporu / Zvonko Tomanović. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 12 ; str. 1087-1096  
 Elektronička verzija članka
Naprezanje i deformacije -- Laboratorijska ispitivanja -- Numerički model -- Tuneli -- Projektiranje tunela
51
624/625
HA14-06119

Vidi br.: HA14-06247

Vidi br.: HA14-06263

Vidi br.: HA14-06305

Vidi br.: HA14-06149

Vidi br.: HA14-06010

Vidi br.: HA14-06275

52   Astronomija. Astrofizika. Svemirska istraživanja

POLJANČIĆ, Ivana
An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings / I. Poljančić-Beljan, R. Jurdana-Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, and A. Hanslmeier. - Ilustr.
Bibliografija: str. 93.
U: Central European astrophysical bulletin. - ISSN 1845-8319. - 38 (2014), 2 ; str. 87-93  
 Elektronička verzija članka
Sunčeva rotacija -- Diferencijalna rotacija -- Brzina rotacije -- Sunce -- Sunčeve pjege
52
HA14-06120

REISS, Martin A.
Identification of coronal holes and filament channels in SDO/AIA 193Å images via geometrical classification methods / M. Reiss, M. Temmer, T. Rotter, S. J. Hofmeister, and A. M. Veronig. - Ilustr.
Bibliografija: str. 104.
U: Central European astrophysical bulletin. - ISSN 1845-8319. - 38 (2014), 2 ; str. 95-104  
 Elektronička verzija članka
Koronina šupljina -- Sunčeva korona -- Sunce -- Sunčev vjetar
52
HA14-06121

TOMCZAK, Michal
Multiperiodicity in quasi-periodic pulsations of flare hard X-rays : a case study / M. Tomczak and Z. Szaforz. - Ilustr.
Bibliografija: str. 122.
U: Central European astrophysical bulletin. - ISSN 1845-8319. - 38 (2014), 2 ; str. 111-122  
 Elektronička verzija članka
Sunce -- Sunčevi bljeskovi -- Rendgensko zračenje -- Sunčeva korona -- X-zrake
52
HA14-06122

BRAJŠA, Roman
Preliminary results on the solar rotation determined tracing SDO/AIA coronal bright points / R. Brajša, D. Sudar, I. Skokić and S. H. Saar. - Ilustr.
Bibliografija: str. 109-110.
U: Central European astrophysical bulletin. - ISSN 1845-8319. - 38 (2014), 2 ; str. 105-110  
 Elektronička verzija članka
Sunčeva rotacija -- Diferencijalna rotacija -- Sunce -- Sunčeva korona -- Koronine svijetle točke
52
HA14-06123

528   Geodezija

PAVLEŠ, Ranko
Srednjovjekovni posjedi uz gornje tokove Velike i Komarnice / Ranko Pavleš. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 136-148  
 Elektronička verzija članka
Posjedi -- Srednjovjekovni posjedi -- Toponimi -- Naselja -- Međe
528
HA14-06124

Vidi br.: HA14-06775

53   Fizika

KUŠNEROVA, Milena
Mjerenje fizikalnih svojstava poliuretanske žbuke / Milena Kušnerová, Jan Valíček, Marta Harničárová. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 10 ; str. 899-907  
 Elektronička verzija članka
Poliuretanska žbuka -- Građevinski materijali -- Metode mjerenja -- Fizikalna svojstva -- Specifični toplinski kapacitet -- Toplinska vodljivost
53
69
HA14-06125

MALIKI, Mustapha
Numeričko modeliranje toplinskog odgovora u ovojnicama zgrada / Mustapha Maliki, Nadia Laredj, Hassan Naji, Karim Bendani, Hanifi Missoum. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 11 ; str. 987-995  
 Elektronička verzija članka
Numerički model -- Fizikalna svojstva -- Prijenos topline -- Prijenos tvari -- Toplinska izolacija -- Zgrade
53
69
HA14-06126

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

Vidi br.: HA14-06761

Vidi br.: HA14-06135

Vidi br.: HA14-06128

Vidi br.: HA14-06141

Vidi br.: HA14-06145

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

GULAM, Vlatko
The analysis of the flysch badlands inventory in central Istria, Croatia / Vlatko Gulam, Davor Pollak, Laszlo Podolszki. - Ilustr.
Bibliografija: str. 13-15.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 1 ; str. 1-15  
 Elektronička verzija članka
Tlo -- Fliš -- Erodirano tlo -- Erozija -- Denudacija -- Prostorna analiza
55
HA14-06127

DURN, Goran
Bulk and clay mineral composition indicate origin of terra rossa soils in Western Herzegovina / Goran Durn, Radica Ćorić, Neven Tadej, Uroš Barudžija, Vedran Rubinić, Stjepan Husnjak. - Ilustr.
Bibliografija: 69 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 3 ; str. 171-183  
 Elektronička verzija članka
Tlo -- Crvenica -- Mineralni sastav
55
54
HA14-06128

SOKAČ, Branko
Clypeina lagustensis n.sp., a new calcareous alga from the Lower Tithonian of the Lastovo Island (Croatia) / Branko Sokač, Tonći Grgasović, Antun Husinec. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 2 ; str. 75-86  
 Elektronička verzija članka
Vapnenačke alge -- Clypeina lagustensis -- Taksonomija -- Stratigrafija
55
56
HA14-06129

KULUŠIĆ, Anita
Dinaride evaporite mélange : diagenesis of the Kosovo polje evaporites / Anita Kulušić, Sibila Borojević Šostarić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 73-74.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 1 ; str. 59-74
Evaporiti -- Sedimentne stijene -- Ležišta -- Dijageneza
55
HA14-06130

REDŽIĆ, Safeta
Distribution and bioavailability of manganese in soil in the vicinity of the "Bužim" abandoned mine / Safeta Redžić, Galiba Sijarić, Tidža Muhić-Šarac, Ekrem Pehlić, Damir Hrnjica. - Ilustr.
Bibliografija: str. 55-58.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 1 ; str. 45-58  
 Elektronička verzija članka
Tlo -- Rudnici -- Teški metali -- Mangan -- Bioraspoloživost
55
HA14-06131

ŞENGÖRÜR, Bülent
The examination of the performances of methods used in separating the total stream flow in different rivers / Bülent Şengörür, Cemile Dede and Emrah Doğan. - Ilustr.
Bibliografija: str. 11-12. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 1 ; str. 1-12  
 Elektronička verzija članka
Protok vode -- Rijeke -- Hidrološki model -- Digitalno filtriranje -- Algoritam filtriranja
55
HA14-06132

KUMBUYO, Chisomo Patrick
Fluctuation of rainfall time series in Malawi : an analysis of selected areas / Chisomo Patrick Kumbuyo, Hiroshi Yasuda, Yoshinobu Kitamura and Katsuyuki Shimizu. - Ilustr.
Bibliografija: str. 26-27. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 1 ; str. 13-28  
 Elektronička verzija članka
Količina oborina -- Sezonske oborine -- Spektralna analiza
55
HA14-06133

JURKOVIĆ, Ivan, geolog
Geochemical characteristics and genesis of Mačje Jame and Vranjski Potok As-Cu-bearing iron occurrences west and southwest of the town of Busovača, Mid-Bosnian Schist Mountains (MBSM) / Ivan Jurković, Hazim Hrvatović. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 2 ; str. 145-161  
 Elektronička verzija članka
Rudnici -- Tlo -- Geokemijske karakteristike -- Željezo -- Taloženje
55
622
HA14-06134

STAFILOV, Trajče
Geochemical properties of topsoil around the open coal mine and Oslomej thermoelectric power plant, R. Macedonia / Trajče Stafilov, Robert Šajn, Florije Sulejmani, Katerina Bačeva. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 1 ; str. 33-44  
 Elektronička verzija članka
Tlo -- Geokemijska analiza -- Toksični elementi
55
54
HA14-06135

TÓTH, Tivadar M.
Geochemistry of the Görcsöny Ridge amphibolites (Tisza Unit, SW Hungary) and its geodynamic consequences / Tivadar M. Tóth. - Ilustr.
Bibliografija: str. 30-32.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 1 ; str. 17-32  
 Elektronička verzija članka
Geokemijska istraživanja -- Geodinamika -- Hercinska orogeneza -- Metamorfne stijene -- Kemijski sastav -- Amfiboliti
55
HA14-06136

BENAC, Čedomir
Geotechnical properties in relation to grain-size and mineral composition : the Grohovo landslide case study : (Croatia) / Čedomir Benac, Maja Oštrić, Sanja Dugonjić Jovančević. - Ilustr.
Bibliografija: 32 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 2 ; str. 127-136  
 Elektronička verzija članka
Klizišta -- Padine -- Nagib terena -- Fliš -- Glina -- Geotehničke karakteristike
55
HA14-06137

RUŽIĆ, Irena
Influence of soil moisture and dynamic vegetation coupling on numerical simulations of surface temperature, precipitation and evaporation over the Europe / Irena Ružić and Ivana Herceg Bulić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 73-75. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 1 ; str. 55-75  
 Elektronička verzija članka
Temperatura zraka -- Vlažnost tla -- Oborine -- Klimatske promjene -- Numerička simulacija
55
004
HA14-06138

SAHA, Subhendu Brata
Intra-seasonal variability of cloud amount over the Indian subcontinent during the monsoon season as observed by TRMM precipitation radar / Subhendu Brata Saha, Soma Sen Roy, S. K. Roy Bhowmik and P. K. Kundu. - Ilustr.
Bibliografija: str. 50-53. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 1 ; str. 29-53  
 Elektronička verzija članka
Monsunske oborine -- Količina oborina -- Konvektivna naoblaka -- Ljetni monsun -- Sezonska varijabilnost
55
HA14-06139

KUSPILIĆ, Neven
Jednostavna istina - rijedak hidrološki događaj : katastrofalna poplava Save i poplavni rizici / Neven Kuspilić, Dijana Oskoruš, Tatjana Vujnović. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 7 ; str. 653-661
Poplave -- Količina oborina -- Vodni val -- Slivno područje -- Vodostaj -- Hidrološka analiza
55
HA14-06140

ILIJANIĆ, Nikolina
Metal deposition in deep sediments from the Central and South Adriatic Sea / Nikolina Ilijanić, Slobodan Miko, Branko Petrinec, Zdenko Franić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 203-205.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 3 ; str. 185-205  
 Elektronička verzija članka
Geokemijska istraživanja -- Morski sedimenti -- Teški metali -- Taloženje
55
54
HA14-06141

ĐERIĆ, Nevenka
New data on the age of an Upper Cretaceous clastic-carbonate succession in Brežđe (NW Serbia) / Nevenka Đerić, Nataša Gerzina. - Ilustr.
Bibliografija: 38 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 3 ; str. 163-170  
 Elektronička verzija članka
Geološka istraživanja -- Sedimenti -- Klastično-karbonatne naslage
55
HA14-06142

SHALTOUT, Mohamed
Recent precipitation trends and future scenarios over the Mediterranean sea / Mohamed Shaltout and Anders Omstedt. - Ilustr.
Bibliografija: str. 147-149. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 2 ; str. 127-150  
 Elektronička verzija članka
Oborine -- Količina oborina -- Klimatske promjene -- Klimatski model
55
HA14-06143

RAKOVEC, Jože
The role of advection and of work done by forces in the gustiness of the Bora flow / Jože Rakovec, Rahela Žabkar and Mark Žagar. - Ilustr.
Prilog na str. 101-103. - Bibliografija: str. 99-100. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 2 ; str. 81-103  
 Elektronička verzija članka
Bura -- Advekcija -- Mahovitost vjetra -- Numerička simulacija
55
HA14-06144

NAZZAL, Yousef
Statistical characterization of the hydrochemical data's of groundwater in the arid land of Wadi AdDawasir area, Saudi Arabia : a probabilistic assessment / Yousef Nazzal, Nassir S. N. Al-Arifi, H. A. Kishawy, Khaled M. Al-Kahtany, Awad Alshmrani. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 3 ; str. 207-216  
 Elektronička verzija članka
Podzemne vode -- Hidrokemijske karakteristike -- Sušna područja -- Vadi
55
54
HA14-06145

VRANČIĆ, Tanja
Svi dosadašnji vodostaji nadmašeni za cijeli metar : katastrofalne poplave na istoku Hrvatske / Tanja Vrančić. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 10 ; str. 937-952
Poplave -- Proboj nasipa -- Sanacija nasipa -- Poplavljena područja
55
626/627
HA14-06146

NADILO, Branko
Tekla voda Karašica : dvojbe s dužinom i ušćem dviju rijeka / Branko Nadilo. - Ilustr.
Bibliografija: str. 174.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 2 ; str. 164-174
Rijeke -- Gatski kanal -- Poplavna područja -- Obrana od poplava -- Melioracija
55
626/627
HA14-06147

KOVAČIĆ, Miron
Terrestrial heat flow density in the Zagreb - Karlovac area / Miron Kovačić. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 2 ; str. 137-143  
 Elektronička verzija članka
Geotermalne karte -- Toplinski tok -- Geotermalna energija
55
HA14-06148

BARBALIĆ, Darko
Trendovi indikatora hidroloških promjena / Darko Barbalić, Neven Kuspilić. - Ilustr.
Bibliografija: 24 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 7 ; str. 613-624  
 Elektronička verzija članka
Slivno područje -- Vodni režim -- Hidrološke prilike -- Upravljanje vodama -- Neparametarske metode -- Statistička analiza
55
51
HA14-06149

HADŽI-NIKOVIĆ, Gordana
Utjecaj početnih uvjeta na čvrstoću nezasićenog zbijenog lesnog tla / Gordana Hadži-Niković, Slobodan Ćorić, Laslo Čaki. - Ilustr.
9. Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva, Opatija, 12.-14.6.2014. - Bibliografija: 29 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 3 ; str. 225-235  
 Elektronička verzija članka
Nezasićeno tlo -- Zbijeno tlo -- Posmična čvrstoća -- Vlažnost tla -- Ispitivanja tla
55
622
HA14-06150

DAS, Ananda Kumar
Verification of WRF rainfall forecasts over India during monsoon 2010: CRA method / Ananda Kumar Das, Mansi Bhowmick, P. K. Kundu and S. K. Roy Bhowmik. - Ilustr.
Bibliografija: str. 124-126. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 2 ; str. 105-126  
 Elektronička verzija članka
Monsunske oborine -- Količina oborina -- Ljetni monsun -- Prognostički model
55
HA14-06151

BERMANEC, Vladimir
Zlato u Dravi i Muri - geološka geneza i mineraloška analiza / Vladimir Bermanec, Ladislav Palinkaš, Marin Šoufek, Vladimir Zebec. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 25 ; str. 7-18  
 Elektronička verzija članka
Zlato -- Ispiranje zlata -- Mineraloški sastav -- Geološka građa
55
HA14-06152

Vidi br.: HA14-06186

56   Paleontologija

PECIMOTIKA, Gabrijela
Planktonic foraminiferal biostratigraphy and paleoecology of Upper Cretaceous deposits from the Palmyride Region, Syria / Gabrijela Pecimotika, Blanka Cvetko Tešović, Vlasta Premec Fućek. - Ilustr.
Bibliografija: str. 106-108.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 2 ; str. 87-110  
 Elektronička verzija članka
Biostratigrafija -- Paleoekologija -- Fosili -- Foraminifere -- Planktonske foraminifere
56
HA14-06153

ELAMRI, Zaineb
Santonian planktonic foraminiferal biostratigraphy of the northern Tunisia / Zaineb Elamri, Sherif Farouk, Dalila Zaghbib-Turki. - Ilustr.
Bibliografija: str. 124-126.
U: Geologia Croatica. - ISSN 1330-030X. - 67 (2014), 2 ; str. 111-126  
 Elektronička verzija članka
Foraminifere -- Planktonske foraminifere -- Biostratigrafija
56
HA14-06154

Vidi br.: HA14-06129

57   Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost

577   Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika

Vidi br.: HA14-06165

578/579   Virologija. Mikrobiologija

PODRAVEC, Dražen
Komparativna faunističko-mikrobiološka istraživanja bunarske vode Virja od 1986. do 1989. godine / Dražen Podravec. - Ilustr.
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 75 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 39-75  
 Elektronička verzija članka
Voda -- Podzemne vode -- Pitka voda -- Bunarska voda -- Fizičko-kemijska svojstva -- Mikrobiološka istraživanja -- Bakterijska svojstva -- Faunistička svojstva
578/579
628
HA14-06155

58   Botanika

JANKOVIĆ, Ivana B.
Compounds of the methanolic leaf extract as chemotaxonomic markers for the Campanula pyramidalis complex (Campanulaceae) / Ivana B. Janković, Milica M. Drobac, Dmitar V. Lakušić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 488-490.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 481-490  
 Elektronička verzija članka
Campanula pyramidalis -- Zvončići (biljka) -- Taksonomija -- Flavonoidi -- Fenolna kiselina
58
HA14-06156

KOČIĆ, Aleksandra
Distribution and morphological variations of invasive macrophytes Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John and Elodea canadensis Michx in Croatia / Aleksandra Kočić, Janja Horvatić, Sven D. Jelaska. - Ilustr.
Bibliografija: str. 445-446.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 437-446  
 Elektronička verzija članka
Rasprostranjenost -- Elodea nuttallii -- Vodene biljke -- Invazivne biljke -- Morfološke značajke
58
HA14-06157

SCIANDRELLO, Saverio
Distribution patterns and floristic analysis of the Colymbada tauromenitana (Guss.) Holub populations in Sicily (Italy) / Saverio Sciandrello, Sonia D’Agostino. - Ilustr.
Bibliografija: str. 397-400.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 385-400  
 Elektronička verzija članka
Colymbada tauromenitana -- Biljke -- Bioraznolikost -- Ekologija -- Floristička analiza
58
HA14-06158

ALI, Murad
Effect of water deficiency and potassium application on plant growth, osmolytes and grain yield of Brassica napus cultivars / Murad Ali, Jehan Bakht, Gul Daraz Khan. - Ilustr.
Bibliografija: str. 310-314.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 299-314  
 Elektronička verzija članka
Uljana repica -- Brassica napus -- Prinos zrna -- Rast biljaka -- Prolin
58
663
HA14-06159

TOMAN, Mihael Jožef
The influence of selected factors on the distribution of epilithic diatoms in a torrential river the Kamniška Bistrica (Slovenia) / Mihael J. Toman, Ana M. Grošelj, Igor Zelnik. - Ilustr.
Bibliografija: str. 461-463.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 447-463  
 Elektronička verzija članka
Dijatomeja -- Alge kremenjašice -- Rasprostranjenost -- Rijeke
58
HA14-06160

SAGLAM, Aykut
Leaf rolling reduces photosynthetic loss in maize under severe drought / Aykut Saglam, Asim Kadioglu, Mehmet Demiralay, Rabiye Terzi. - Ilustr.
Bibliografija: str. 329-332.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 315-332  
 Elektronička verzija članka
Suša -- Kukuruz -- Fotosinteza -- Uvijanje lista -- Prinos zrna
58
631/635
HA14-06161

BRANA, Slavko
Least adder’s-tongue (Ophioglossum lusitanicum L.) in Croatia : distribution, ecology and conservation / Slavko Brana, Nina Vuković, Mitja Kaligarič. - Ilustr.
Bibliografija: str. 478-480.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 471-480  
 Elektronička verzija članka
Ophioglossum lusitanicum -- Paprati -- Rasprostranjenost -- Ugrožene vrste -- Flora
58
HA14-06162

JOGAN, Jernej
Muhlenbergia schreberi J. F. Gmel (Poaceae), a new naturalized species in Croatia / Nejc Jogan. - Ilustr.
Bibliografija: str. 469-470.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 465-470  
 Elektronička verzija članka
Muhlenbergia schreberi -- Poaceae -- Trave -- Naturalizirana vrsta -- Neofiti
58
HA14-06163

ŠAJNA, Nina
New insights into the anatomy of an endemic Hladnikia pastinacifolia Rchb. / Nina Šajna, Jelka Šuštar-Vozlič, Mitja Kaligarič. - Ilustr.
Bibliografija: str. 382-384.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 375-384  
 Elektronička verzija članka
Anatomija biljaka -- Endemske biljke -- Hladnikia pastinacifolia -- Apiaceae -- Štitarke
58
HA14-06164

CHATURVEDI, Kanupriya
PCR detection assay for sex determination in papaya using SCAR marker / Kanupriya Chaturvedi, Padmakar Bommisetty, Arpita Pattanaik, Vasugi Chinnaiyan, Dinesh M. Ramachandra, Aswath Chennareddy. - Ilustr.
Bibliografija: str. 296-298.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 291-298  
 Elektronička verzija članka
Dvodomna biljka -- Carica papaya -- Papaja -- Determinacija biljaka -- PCR -- Polimerazna lančana reakcija
58
577
HA14-06165

VUJČIĆ, Valerija
Physiological and biochemical responses of Fibigia triquetra (DC.) Boiss. to osmotic stress / Valerija Vujčić, Sandra Radić Brkanac. - Ilustr.
Bibliografija: str. 356-358.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 347-358  
 Elektronička verzija članka
Antioksidacijski enzimi -- Osmotski stres -- Fibigia triquetra (DC.) Boiss. -- Trobridi sijedac -- Statistička analiza
58
HA14-06166

LJUBIČIĆ, Ivica, agronom
Plant diversity and chemical soil composition of rocky pastures in relation to the sheep grazing intensity on the northern Adriatic islands (Croatia) / Ivica Ljubičić, Mihaela Britvec, Sven D. Jelaska, Stjepan Husnjak. - Ilustr.
Bibliografija: str. 432-435.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 419-435  
 Elektronička verzija članka
Biljne vrste -- Bioraznolikost -- Kemijski sastav tla -- Ispaša
58
636/639
HA14-06167

NIKOLIĆ, Nataša, biolog
Responses of wheat (Triticum aestivum L.) and maize (Zea mays L.) plants to cadmium toxicity in relation to magnesium nutrition / Nataša Nikolić, Milan Borišev, Slobodanka Pajević, Milan Župunski, Mirjana Topić, Danijela Arsenov. - Ilustr.
Bibliografija: str. 369-373.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 359-373  
 Elektronička verzija članka
Pšenica -- Triticum aestivum L. -- Kukuruz -- Zea mays L. -- Katalaza -- Fotosinteza
58
631/635
HA14-06168

KABAŠ, Eva N.
Towards detecting bioclimatic nich – species distribution modelling in four maple species (Acer spp.) / Eva Kabaš, Vera Batanjski, Peter Glasnović, Dražen Vicić, Aljoša Tanasković, Nevena Kuzmanović, Dmitar Lakušić, Jasmina Šinžar-Sekulić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 414-417.
U: Acta botanica Croatica. - ISSN 0365-0588. - 73 (2014), 2 ; str. 401-417  
 Elektronička verzija članka
Javor -- Acer spp. -- Rasprostranjenost -- Bioklimatologija -- GIS -- Geografski informacijski sustav
58
91
HA14-06169

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


61   Medicinske znanosti

Vidi br.: HA14-05914

612   Fiziologija

NISHIMURA, Kazuki
Circadian variations in anaerobic threshold / Kazuki Nishimura, Koji Nagasaki, Hidetaka Yamaguchi, Akira Yoshioka, Yuka Nose, Sho Onodera, Noboru Takamoto. - Ilustr.
Bibliografija: str. 169-170.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 2 ; str. 164-170  
 Elektronička verzija članka
Tjelesna aktivnost -- Vježbanje -- Test opterećenja -- Anaerobni prag -- Srčana frekvencija -- Plućna ventilacija -- Kronobiologija -- Dnevni ritam -- Prevencija bolesti
612
796/799
HA14-06170

Vidi br.: HA14-06597

613   Higijena. Osobno zdravlje i higijena

KRAŠIĆ, Wolfy
Djelovanje kapucinskog protualkoholnog društva "Sveta vojska" / Wollfy Krašić.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Zusammenfassung.
U: Historijski zbornik. - ISSN 0351-2193. - 67 (2014), 1 ; str. 129-149  
 Elektronička verzija članka
Alkoholizam -- Antialkoholna kampanja -- Prvi svjetski rat
Hrvatski katolički pokret -- Društvo Sveta vojska -- Kapucini

613
272
94(497.5)
HA14-06171

MAYORGA-VEGA, Daniel
Effect of a short-term physical education-based flexibility program on hamstring and lumbar extensibility and its posterior reduction in primary schoolchildren / Daniel Mayorga-Vega, Rafael Merino-Marban, Francisco Vera-Estrada, Jesús Viciana. - Ilustr.
Bibliografija: str. 232-233.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 2 ; str. 227-233  
 Elektronička verzija članka
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Učenici osnovne škole -- Tjelesno vježbanje -- Slabinska kralježnica -- Fleksibilnost -- Istezanje mišića
613
HA14-06172

LOCHBAUM, Marc
Effects of achievement goals on perceptions of success and achievement emotions in minority children / Marc Lochbaum, Sarah Stevenson. - Ilustr.
Bibliografija: str. 208-209.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 2 ; str. 202-209  
 Elektronička verzija članka
Tjelesno vježbanje -- Izvannastavne aktivnosti -- Učenici osnovne škole -- Manjine -- Hispano-Amerikanci -- Afro-Amerikanci -- Pretilost -- Emocije -- Motivacija -- Samopouzdanje -- Percepcija uspjeha -- Usmjerenost na zadatak -- Usmjerenost na uspjeh -- Etničke razlike
613
159.9
HA14-06173

PEDIŠIĆ, Željko
Levels and correlates of domain-specific physical activity in university students : cross-sectional findings from Croatia / Željko Pedišić, Marija Rakovac, Jason Bennie, Danijel Jurakić, Adrian E. Bauman. - Ilustr.
Bibliografija: str. 19-21. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 1 ; str. 12-22  
 Elektronička verzija članka
Tjelesna aktivnost -- Studenti -- Pušenje -- Konzumacija alkohola -- Indeks tjelesne mase -- Sociodemografske značajke -- Samoprocjena zdravlja -- Spolne razlike -- Regionalne razlike -- Anketno istraživanje -- Javno zdravstvo -- Prevencija bolesti
613
614
HA14-06174

PEDIŠIĆ, Željko
Measurement issues and poor adjustments for physical activity and sleep undermine sedentary behaviour research : the focus should shift to the balance between sleep, sedentary behaviour, standing and activity / Željko Pedišić. - Ilustr.
Bibliografija: str. 142-145. - Sažetak.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 1 ; str. 135-146  
 Elektronička verzija članka
Tjelesna aktivnost -- Spavanje -- Sedentarno ponašanje -- Stajanje -- Utjecaj na zdravlje -- Raspodjela vremena
613
HA14-06175

RAPIĆ, Mirica
Obitelj kao osnovna jezgra palijatvne skrbi : prikaz slučaja / Mirica Rapić, Birgitta Maćešić, Marina Rapić Mrgan.
U: Svjetlo (Karlovac. 1884). - ISSN 0353-9180. - (2014), 1/2 ; str. 81-88
Palijativna skrb -- Medicinska skrb -- Obitelj
613
HA14-06176

SOÓS, István, psiholog
Physical activity, sedentary behaviour, use of electronic media, and snacking among youth : an international study / Istvan Soos, Stuart J.H. Biddle, Jonathan Ling, Pal Hamar, Iosif Sandor, Iulianna Boros-Balint, Peter Szabo, Jaromir Simonek. - Ilustr.
Bibliografija: str. 162-163.
U: Kinesiology (Zagreb). - ISSN 1331-1441. - 46 (2014), 2 ; str. 155-163  
 Elektronička verzija članka
Srednjoškolci -- Tjelesno vježbanje -- Sedentarno ponašanje -- Elektronički mediji -- Gledanje televizije -- Zdrava prehrana -- Utjecaj na zdravlje -- Raspodjela vremena
613
HA14-06177

Vidi br.: HA14-05892

Vidi br.: HA14-05894

614   Javno zdravstvo. Prevencija nesreća

ŠIPUŠ, Marijan
3D metoda gašenja požara i utjecaj vatrogasne mlaznice na termodinamički efekt / Marijan Šipuš. - Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 1 ; str. 36-47  
 Elektronička verzija članka
Požari -- Gašenje požara -- 3D tehnika gašenja požara -- Hlađenje požarnih plinova
614
HA14-06178

MOKORIĆ, Marija
Analiza Hainesova indeksa na Jadranu s ciljem poboljšanja procjene opasnosti od požara raslinja / Marija Mokorić, Tomislav Kozarić, Lovro Kalin. - Ilustr.
Bibliografija: 9 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 2 ; str. 46-61  
 Elektronička verzija članka
Požari -- Atmosferske prilike
614
HA14-06179

GORIČKI, Zoran
Analiza opasnosti i mjere zaštite pri spašavanju iz ruševina / Zoran Gorički. - Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 1 ; str. 60-70  
 Elektronička verzija članka
Spašavanje -- Ruševine
614
HA14-06180

VULETIĆ, Suzana
Biomedicinski i moralno-etički aspekti distanazije : u agoniji umiranja pred medicinskom beskorisnošću / Suzana Vuletić, Brankica Juranić, Štefica Mikšić, Željko Rakošec.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Diacovensia. - ISSN 1330-2655. - 22 (2014), 2(39) ; str. 163-200  
 Elektronička verzija članka
Distanazija -- Umiranje -- Palijativna skrb -- Biomedicina -- Etika -- Eutanazija
614
17
HA14-06181

GAJSKI, Lidija, liječnica
HPV cjepivo – nepotrebno, beskorisno, štetno : kako je suvišan medicinski postupak uveden u zdravstvene sustave širom svijeta / Lidija Gajski.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 113-128  
 Elektronička verzija članka
Humani papiloma virus -- HPV -- Cijepljenje -- Farmaceutski marketing -- Rak vrata maternice -- Etičke dvojbe
Europska udruga za rak vrata maternice -- ECCA

614
17
HA14-06182

PIŠKOR, Darko
Moderna mobilna ICT rješenja i usluge u službi vatrogastva / Darko Piškor. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 2 ; str. 4-19  
 Elektronička verzija članka
Vatrogastvo -- Mobilne aplikacije -- Pametni telefoni
614
004
HA14-06183

VRDOLJAK, Milan
O utjecaju promjenjivog stanja atmosfere iznad požarišta na performanse helikoptera / Milan Vrdoljak, Danijel Vuković, Josip Rašić. - Ilustr.
Bibliografija: 7 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 2 ; str. 37-45  
 Elektronička verzija članka
Požari -- Gašenje požara -- Matematičko modeliranje -- Helikopteri
614
629
HA14-06184

ŽUPANČIĆ, Igor
Oblici energija kapljevine pumpnih postrojenja dinamičkih turbopumpi s radijalnim rotorima / Igor Župančić. - Ilustr.
Bibliografija: jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 1 ; str. 48-59  
 Elektronička verzija članka
Vatrogasno vozilo -- Pumpe
614
HA14-06185

TOMAŠEVIĆ, Ivana, fizičarka
Ocjena požarne sezone 2013. godine i usporedba s požarnom sezonom 2012. godine / Ivana Tomašević, Višnja Vučetić. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 1 ; str. 19-35  
 Elektronička verzija članka
Požari -- Temperatura zraka -- Meteorološke prilike
614
55
HA14-06186

LJUBIČIĆ, Anita, liječnica
Pokazatelji zdravstvenog stanja vatrogasaca tijekom provođenja obuke u simulatoru plamenik udara / Anita Ljubičić, Branko Petrinec, Veda M. Varnai, Jelena Macan. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 1 ; str. 4-18  
 Elektronička verzija članka
Vatrogasci -- Zdravlje
614
HA14-06187

MILOVANOVIĆ, Bojan
Presudan pravilan odabir materijala : javno ispitivanje fasada i širenja požara / Bojan Milovanović. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 6 ; str. 592-594
Protupožarna zaštita -- Vatrogasne mjere -- Toplinska izolacija -- Ispitivanje materijala -- Građevinski materijali -- Fasade
614
69
HA14-06188

ROSAVEC, Roman
Primjena zrakoplova pri gašenju požara / Roman Rosavec, Željko Španjol, Damir Barčić, Domagoj Palčić. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 2 ; str. 20-36  
 Elektronička verzija članka
Požari -- Gašenje požara -- Helikopteri
614
HA14-06189

BOGNOLO, Dario
Taktička primjena sustava za dobivanje komprimirane pjene / Dario Bognolo, Kršulja Marko, Teodor Zeoli. - Ilustr.
Bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Vatrogastvo i upravljanje požarima. - ISSN 1848-347X. - 4 (2014), 2 ; str. 62-70  
 Elektronička verzija članka
Požari -- Gašenje požara pjenom
614
HA14-06190

Vidi br.: HA14-06174

Vidi br.: HA14-06361

615   Farmakologija. Terapeutika. Toksikologija

PANDEY, Prem Chandra
Fluoride-induced impact of aluminium industrial power plant on plants and human inhabiting areas / Prem Chandra Pandey, Pavan Kumar, Meenu Rani, Swati Katiyar and Vandana Tomar. - Ilustr.
Bibliografija: str. 167-168. - Sažetak.
U: Geofizika (Zagreb). - ISSN 0352-3659. - 31 (2014), 2 ; str. 151-168  
 Elektronička verzija članka
Fluorid -- Ljudsko zdravlje -- Štetni učinci -- Fitotoksičnost -- Biljke -- Industrijska postrojenja
615
66
HA14-06191

Vidi br.: HA14-05884

Vidi br.: HA14-06201

Vidi br.: HA14-06195

Vidi br.: HA14-06196

Vidi br.: HA14-06197

616   Patologija. Klinička medicina

JANČIĆ, Mario, kriminalist
Analiza sudsko-medicinskih obdukcija žrtava ubojstva u riječkoj regiji od 2006. do 2010. godine / Mario Jančić, Dunja Marinović, Dražen Kovačić, Tija Žarković Palijan. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 154 jed. - Summary.
U: Policija i sigurnost (Zagreb). - ISSN 1330-0229. - 23 (2014), 2 ; str. 140-155  
 Elektronička verzija članka
Nasilna smrt -- Sudska medicina -- Tjelesne ozljede -- Vještačenje -- Obdukcija -- Analiza
616
343/344
HA14-06192

ZAKANJ, Zora
Cephalohaematoma : possible perinatal neurorisk factor / Zora Zakanj. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 14-18
Novorođenčad -- Kefalhematom -- Ultrazvučna dijagnostika -- Neurorizični čimbenici -- Perinatalno oštećenje mozga
616
HA14-06193

BARBARIĆ Babić, Vinka
Conventional radiological diagnostics of the most common patological conditions of the gastrointestinal tract in newborns / Vinka Barbarić Babić, Ivica Sjekavica, Ivana Jurca, Ana Čolić. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 6-13
Novorođenčad -- Neonatologija -- Probavni sustav -- Radiološka dijagnostika
616
HA14-06194

PULJIZ, Ivan
Kliničke i epidemiološke značajke piogenog spondilodiscitisa u hospitaliziranih bolesnika / Ivan Puljiz. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Summary.
U: Infektološki glasnik. - ISSN 1331-2820. - 34 (2014), 1 ; str. 7-13  
 Elektronička verzija članka
Piogeni spondilodiscitis -- Epidemiologija -- Klinička slika -- Dijagnoza -- Čimbenici rizika -- Terapija
Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu

616
615
HA14-06195

BRUKETA, Tomislav
Klinički entiteti infektivne gangrene / Tomislav Bruketa, Ivan Puljiz. - Ilustr.
Bibliografija: 35 jed. - Summary.
U: Infektološki glasnik. - ISSN 1331-2820. - 34 (2014), 1 ; str. 41-46  
 Elektronička verzija članka
Nekrotizirajuće infekcije -- Infekcije mekog tkiva -- Infektivna gangrena -- Kirurško liječenje -- Antibiotska terapija
616
615
HA14-06196

PULJIZ, Ivan
Kronična Q-groznica kao uzročnik vertebralnog osteomijelitisa i discitisa / Ivan Puljiz, Zoran Vranjican, Neven Papić, Martina Salaj, Oktavija Đaković Rode. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary.
U: Infektološki glasnik. - ISSN 1331-2820. - 34 (2014), 1 ; str. 47-51  
 Elektronička verzija članka
Serologija -- Bakterijske infekcije -- Q groznica -- Vertebralni osteomijelitis -- Discitis -- Antimikrobna terapija
616
615
HA14-06197

MIŠIĆ-MAJERUS, Ljiljana
Leptospiroza u Koprivničko-križevačkoj županiji : učestalost, prostorni raspored po naseljima, prisutnost vjerojatnih infektivnih serovara i klinička obilježja - rezultati istraživanja od 1970. godine do 2014. godine / Ljiljana Mišić-Majerus. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Summary.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 99-106  
 Elektronička verzija članka
Infektivne bolesti -- Zoonoze -- Leptospiroza -- Kliničke karakteristike -- Učestalost -- Rasprostranjenost -- Istraživanje
616
HA14-06198

ŠIMUNOVIĆ, Marko
Spontaneus rupture of the renal collecting system in the posterior urethral valve in newborn / Marko Šimunović, Ivica Sjekavica, Maja Lemac, Kristina Vrljičak. - Ilustr.
Bibliografija: 14 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 4 ; str. 131-134
Novorođenčad -- Mokraćni sustav -- Bubrežni kanalići -- Kanalni sustav bubrega -- Spontana ruptura -- Urinom
616
HA14-06199

Vidi br.: HA14-06202

Vidi br.: HA14-06200

Vidi br.: HA14-06201

Vidi br.: HA14-06219

617   Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

KEJLA, Zvonko
Kirurško liječenje spondilodiscitisa / Zvonko Kejla, Vide Bilić, Tihomir Banić, Nenad Somun, Ivan Coc. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Summary.
U: Infektološki glasnik. - ISSN 1331-2820. - 34 (2014), 1 ; str. 15-21  
 Elektronička verzija članka
Bolesti kralježnice -- Osteomijelitis kralježnice -- Spondilodiscitis -- Patogeneza -- Dijagostika -- Kirurško liječenje
617
616
HA14-06200

PULJIZ, Ivan
Ne-nekrotizirajuće bakterijske infekcije kože / Ivan Puljiz, Tomislav Bruketa.
Bibliografija: 40 jed. - Summary.
U: Infektološki glasnik. - ISSN 1331-2820. - 34 (2014), 1 ; str. 33-39  
 Elektronička verzija članka
Bakterijske infekcije kože -- Staphylococcus aureus -- Streptococcus pyogenes -- Celulitis -- Erizipel -- Impetigo -- Terapija
617
616
615
HA14-06201

ĐAPIĆ, Tomislav
Osteomijelitis i septički artritis u djece i adolescenata / Tomislav Đapić, Krešimir Crnogaća, Nadomir Gusić. - Ilustr.
Bibliografija: 51 jed. - Summary.
U: Infektološki glasnik. - ISSN 1331-2820. - 34 (2014), 1 ; str. 23-32  
 Elektronička verzija članka
Djeca -- Mladi -- Infektivne bolesti -- Osteomijelitis -- Septički artritis -- Tuberkuloza
617
616
HA14-06202

BREITENFELD, Darko
Oštećena očna funkcija u glazbenika / D. [Darko] Breitenfeld, N. [Nada] Jagetić, D. [Dominik] Juran, A. [Ana] Kopić, M. [Mekuria] Zenebe. - Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed. - Summary.
U: Tonovi (Zagreb). - ISSN 0352-9711. - 29 (2014), 2(64), ; str. 95-97
Vid -- Očna funkcija -- Glazbenici -- Slabljenje vida -- Siva mrena -- Glaukom
617
37
HA14-06203

Vidi br.: HA14-05897

618   Ginekologija. Porodiljstvo

ZUBAK, Marija
Abortus u 19. stoljeću / Marija Zubak.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.
U: Povijest u nastavi. - ISSN 1334-1375. - 12 (2014), 2(24) ; str. 145-155  
 Elektronička verzija članka
Abortus -- Zakonska regulativa -- Kontracepcija
618
316
39
HA14-06204

ŽIVKOVIĆ, Nikica
Acute massive fetomaternal hemorrhage in the term pregnancy : a survey of two cases / Nikica Živković, Ivan Zmijanović, Nelka Tomić, Krešimir Živković, Milan Pavlović, Dubravko Habek. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 4 ; str. 135-138
Trudnoća -- Krvarenja -- Fetomaternalna hemoragija -- Fetalna anemija -- Fetalna hipoksija -- Kardiotokografija
618
HA14-06205

HABEK, Dubravko
Acute total tumorous uterine inversion in postmenopausal woman / Dubravko Habek, Zlatko Hrgović, Krešimir Živković, Nikica Živković.
Bibliografija: 7 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 3 ; str. 101-102
Maternica -- Tumori -- Postmenopauza
618
HA14-06206

BARIŠIĆ, Tatjana
Birth weights and lengths of newborns at University clinical hospital in Mostar / Tatjana Barišić, Darija Erić Pehar, Vajdana Tomić, Dragan Soldo, Vjekoslav Mandić, Ana Bošković. - Ilustr.
Bibliografija: 28 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 3 ; str. 85-90
Novorođenčad -- Fetalni rast -- Porođajna masa
618
HA14-06207

TIKVICA Luetić, Ana
Comparison of the effect of different vacuum cups on maternal and neonatal outcomes / Ana Tikvica Luetić, Dubravko Habek, Matija Prka, Stanojević Milan, Tea Blažević, Anja Golub, Luka Djulabić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 4 ; str. 111-115
Porođaj -- Vakuum ekstrakcija -- Perinatalni ishod
618
HA14-06208

JOVICA, Jelena
Comparison of the influence of different ovulation induction protocols on cumulative pregnancy rates in an IVF/ET program / Jelena Jovica, Sanja Zovkić, Romana Dmitrović. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 19-24
In vitro fertilizacija -- Indukcija ovulacije -- Trudnoća
618
HA14-06209

RADAKOVIĆ, Branko
Effects of adenomyosis on fertility and success rates of treating infertility in women / Branko Radaković, Miroslav Kasum, Franjo Grgić. - Ilustr.
Bibliografija: 42 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 2 ; str. 54-59
Trudnoća -- Adenomioza -- Neplodnost -- In vitro fertilizacija
618
HA14-06210

ČERVAR-ŽIVKOVIĆ, Mila
Endothelin in human placenta / Mila Červar-Živković. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 1-5
Posteljica -- Placenta -- Preeklampsija -- Trofoblast
618
HA14-06211

BOMBAČ, Lea
Impact of mode of delivery on neonatal intraventricular haemorrhage and mortality in very preterm birth / Lea Bombač, Brina Stare, Miha Lučovnik, Ivan Verdenik. - Ilustr.
Bibliografija: 17 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 3 ; str. 73-76
Prijevremeni porod -- Porođaj -- Novorođenčad -- Nedonoščad -- Perinatalni ishod
618
HA14-06212

BLJAJIĆ, Danko
The impacts of gestational diabetes and obesity of mothers on insulin resistance and adipokines levels in the umbilical blood / Danko Bljajić, Jozo Blajić, Marina Ivanišević, Edina Berberović, Josip Đelmiš, Davor Mayer, Ksenija Tuškan. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 25-29
Gestacijski dijabetes -- Pretilost -- Adipokini
618
HA14-06213

VULIĆ, Marko
Is there a difference in incidence of preeclampsia in twin pregnancies concieved spontaneously and after assisted conception / Marko Vulić, Damir Roje, Zoran Meštrović, Zdeslav Benzon, Anđela Mišerda, Dragica Kopić. - Ilustr.
Bibliografija: 34 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 2 ; str. 49-53
Blizanačka trudnoća -- Medicinski potpomognuta oplodnja -- Preeklampsija -- Perinatalni ishod
618
HA14-06214

KARADŽA, Magdalena
Laparoscopic cornual resectial in management of interstitial pregnancy : a case report / Magdalena Karadža, Franjo Grgić, Dubravko Barišić. - Ilustr.
Bibliografija: 39 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 30-34
Laparoskopija -- Izvanmaternična trudnoća
618
HA14-06215

MAYER-PICKEL, Karoline
Maternal and neonatal outcome in women with antiphospholipid syndrome and systemic lupus erythematodes / Karoline Mayer-Pickel, Dietmar Schlembach, Manfred G. Mörtl, Uwe Lang, Mila Cervar-Zivkovic. - Ilustr.
Bibliografija: 40 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 2 ; str. 43-48
Antifosfolipidni sindrom -- Sistemski eritemski lupus -- Preeklampsija -- Trudnoća
618
HA14-06216

KAŠTELAN, Snježana
Ophthalmia neonatorum / Snježana Kaštelan, Ema Kasun, Željko Štajcer, Boris Kasun. - Ilustr.
Bibliografija: 23 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 4 ; str. 121-126
Novorođenčad -- Konjunktivitis -- Novorođenački konjunktivitis -- Infekcije -- Antibiotska profilaksa -- Liječenje
618
HA14-06217

PAVIČIĆ-BALDANI, Dinka
Oralna hitna kontracepcija : izjava Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju Hrvatskog liječničkog zbora / Dinka Pavičić Baldani, Marina Šprem Goldštajn, Velimir Šimunić, Lana Škrgatić, Neda Smiljan Severinski, Miro Šimun Alebić, Siniša Šijanović, Martina Šunj, Mihajlo Strelec, Branko Radaković, Miro Kasum, Krunoslav Kuna, Tatjana Pavelić Turudić i Goran Vujić.
Bibliografija: 31 jed. - Summary.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 3 ; str. 91-96
Hitna kontracepcija -- Neželjena trudnoća
618
HA14-06218

MARIJIĆ, Vlatka
Perioperative management and anesthesia in a patient with unregulated hyperthyroidysm : case report / Vlatka Marijić, Ljiljana Mihaljević, Ivan Vasilj, Slobodan Mihaljević.
Bibliografija: 26 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 4 ; str. 127-130
Jajnici -- Cista jajnika -- Akutna bol -- Ultrazvučna dijagnostika -- Cistektomija -- Endokrinološki poremećaji -- Hipertireoza -- Anestezija
618
616
HA14-06219

ŠEGREGUR, Jadranko
Placenta increta partialis - methotrexate conservative therapy : a case report / Jadranko Šegregur, Nermin Karahasan. - Ilustr.
Bibliografija: 17.jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 2 ; str. 65-68
Posteljica -- Placenta -- Terapija
Prikaz slučaja

618
HA14-06220

FUREŠ, Rajko
Prognostic significance of bcl-2, nm 23 and her-2 protein expression in breast cancer / Rajko Fureš, Božena Šarčević, Dubravko Habek, Siniša Šijanović, Zlatko Hrgović, Cvjetko Lež, Stanko Belina. - Ilustr.
Bibliografija: 48 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 3 ; str. 77-84
Karcinom dojke -- Tumori -- Prognostički pokazatelji
618
HA14-06221

BERBEROVIĆ, Edina
The relation of glucose and adipokines to birthweight in type 1 diabetic pregnancy / Edina Berberović, Marina Ivanišević, Marina Horvatiček, Saša Kralik-Oguić, Josip Đelmiš. - Ilustr.
Bibliografija: 25 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 4 ; str. 116-120
Trudnice -- Glukoza -- Adipokini -- Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Novorođenčad -- Porođajna težina
618
HA14-06222

ELVEĐI-GAŠPAROVIĆ, Vesna
Ultrasound and magnetic resonance imaging in antenatal diagnosis of sacrococcygeal teratoma / Vesna Elveđi Gašparović, Petrana Beljan, Snježana Gverić Ahmetašević, Snježana Škrablin. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 2 ; str. 62-64
Tumori -- Fetus
618
HA14-06223

DA-DON, Kotel
Umjetna oplodnja u židovstvu / Kotel DaDon.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.
U: Nova prisutnost. - ISSN 1334-2312. - 12 (2014), 1 ; str. 67-90  
 Elektronička verzija članka
Umjetna oplodnja -- Medicinska znanost -- Talmud -- Halaha -- Judaizam -- Židovstvo
618
21/29
HA14-06224

STANIĆ, Žana
Unrecognized leiomyoma causing acute pain in puerperium / Žana Stanić, Damir Roje, Teo Budimir, Ivan Kuzmić-Prusac, Sonja Britvić-Pavlov.
Bibliografija: 20 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 3 ; str. 97-100
Puerperij -- Babinje -- Miom -- Tumori
618
HA14-06225

HABEK, Dubravko
Uterine gangrene after uteroplacental apoplexy / Dubravko Habek.
Bibliografija: 6 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 2 ; str. 60-61
Trudnoća -- Gangrena -- Maternica
618
HA14-06226

ŠKRGATIĆ, Lana
Uterine perforation with levonorgestrel-releasing intrauterine system : case report / Lana Škrgatić, Dinka Pavičić Baldani, Dubravko Barišić, Ante Ćorušić, Mario Ćorić, Vesna Elveđi Gašparović. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Sažetak.
U: Gynaecologia et perinatologia (Zagreb). - ISSN 1330-0091. - 23 (2014), 1 ; str. 35-37
Perforacija maternice
618
HA14-06227

62   Inženjerstvo. Tehnika. Tehnologija

NADILO, Branko
Dojmljivo, otkačeno i vrlo skupo : gradnja novog središta tvrtke Apple / Branko Nadilo. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 11 ; str. 1059-1065
Poslovne zgrade -- Arhitektonski projekti -- Energetska učinkovitost
Apple Inc. -- Tvrtka Apple

62
72
HA14-06228

KOVAČEVIĆ, Saša-Meho
Europska klasifikacija tla za inženjerske potrebe / Meho Saša Kovačević, Danijela Jurić-Kaćunić. - Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 9 ; str. 801-810  
 Elektronička verzija članka
Klasifikacija tala -- Granulometrijski sastav tla -- Europske norme -- Norma EN ISO 14688-1 -- Smjernice EU -- Inženjerstvo
Europska unija

62
006
HA14-06229

KŐMŰVES, Péter
Materijal neobičnih svojstava : aerogel i njegova primjena u građevinarstvu / Péter Kőműves. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 4 ; str. 387-388
Aerogel -- Toplinska izolacija -- Građevinski materijali -- Fizikalna svojstva
62
69
HA14-06230

ANDROIĆ, Boris
Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila / Boris Androić, Darko Dujmović, Josip Pišković. - Ilustr.
Bibliografija: 26 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 10 ; str. 929-935  
 Elektronička verzija članka
Čelične konstrukcije -- Šuplji profili -- Hladno oblikovanje -- Otpornost materijala -- Zavarivanje
62
HA14-06231

GUCUYEN, Engin
Utjecaj korozije na izvanobalne konstrukcije / Engin Gucuyen, R. Tugrul Erdem. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 11 ; str. 981-986  
 Elektronička verzija članka
Korozija -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Naftne platforme -- Numerička analiza -- Izvanobalne konstrukcije
62
004
HA14-06232

620   Ispitivanje materijala. Elektrane. Ekonomika energije

ČIZMAR, Dean
Analiza duktilnosti lameliranih drvenih nosača male visine / Dean Čizmar, Domagoj Damjanović, Krunoslav Pavković, Vlatka Rajčić. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 5 ; str. 395-406  
 Elektronička verzija članka
Duktilnost -- Drvene konstrukcije -- Ispitivanje materijala -- Mehanička svojstva -- Numerički model -- Metoda konačnih elemenata
620
004
HA14-06233

VERAPATHRAN, Maruthachalam
Beton visokih uporabnih svojstava sa čeličanskom zgurom kao agregatom / Maruthachalam Verapathran, P. Murthi. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 7 ; str. 605-612  
 Elektronička verzija članka
Beton -- Čeličanska zgura -- Abrazija -- Tlačna čvrstoća -- Savojna čvrstoća -- Modul elastičnosti
620
69
HA14-06234

BAŞARAN, Hakan
Ispitivanje zidanih građevina s armiranom žbukom na vibracijskom stolu / Hakan Başaran, Ali Demir, Muhiddin Bağcı, Emre Ercan. - Ilustr.
Bibliografija: 31 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 7 ; str. 625-633  
 Elektronička verzija članka
Zidane građevine -- Seizmička otpornost -- Žbuka -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička analiza
620
69
HA14-06235

VRANČIĆ, Tanja
Neograničen i obnovljiv izvor energije : noviteti u iskorištavanju solarne energije / Tanja Vrančić. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 4 ; str. 378-380
Solarne elektrane -- Elektrane na nebu -- Sunčeva energija -- Obnovljivi izvori energije
620
HA14-06236

KONDRES Tomažić, Petra
Nužan integrirani pristup i dodatno stručno osposobljavanje : SEEDpass EU projekt - polazišta i ciljevi / Petra Kondres Tomažić. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 11 ; str. 1074-1077
Pasivna kuća -- Zelena gradnja -- Projektiranje zgrada -- Energetska učinkovitost -- Održiva arhitektura
Europska unija
SEEDpass projekt

620
72
HA14-06237

ERDEM, R. Tugrul
Otpornost betonskih elemenata na udarno opterećenje / R. Tugrul Erdem, Engin Gucuyen, Erkan Kantar, Muhiddin Bagci. - Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 6 ; str. 523-531  
 Elektronička verzija članka
Betonske grede -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička simulacija -- Udarno opterećenje -- Tlačna čvrstoća -- Raspodjela naprezanja
620
004
HA14-06238

GRDIĆ, Zoran Jure
Otpornost na hidroabraziju i mehanička svojstva betona s dodatkom gume / Zoran Grdić, Gordana Topličić-Curčić, Nenad Ristić, Dušan Grdić, Petar Mitković. - Ilustr.
Bibliografija: 44 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 1 ; str. 11-20  
 Elektronička verzija članka
Abrazijska otpornost -- Abrazija -- Otpornost materijala -- Mehanička svojstva -- Beton -- Reciklirana guma
620
624/625
HA14-06239

KOUSHFAR, Kiarash
Prionljivost armaturne šipke u spoju od polimera armiranog vlaknima / Kiarash Koushfar, Ahmad Baharuddin Abd. Rahman, Yusof Ahmad, Mohd Hanim Osman. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 4 ; str. 301-310  
 Elektronička verzija članka
Armaturne šipke -- Polimeri armirani vlaknima -- Mehanička svojstva -- Naprezanje -- Ispitivanje materijala
620
69
HA14-06240

NETINGER, Ivanka
Procjena otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja prema indirektnim postupcima / Ivanka Netinger, Martina Vračević, Janja Ranogajec, Snežana Vučetić. - Ilustr.
9. Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva, Opatija, 12.-14.6.2014. - Bibliografija: 28 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 3 ; str. 197-209  
 Elektronička verzija članka
Opeka -- Vodoupojnost -- Tlačna čvrstoća -- Građevinski materijali -- Otpornost na smrzavanje -- Ispitivanje materijala
620
69
HA14-06241

KARLEUŠA, Radoslav
Sava teče mirno i neiskorišteno : rasprave o hidroelektranama na Savi u Zagrebu / Radoslav Karleuša. - Ilustr.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 12 ; str. 1163-1164
Hidroelektrane na Savi -- Male hidroelektrane -- Protočne hidroelektrane -- Protok vode
620
HA14-06242

DOKŠANOVIĆ, Tihomir
Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih legura / Tihomir Dokšanović, Damir Markulak, Ivica Džeba. - Ilustr.
Bibliografija: 66 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 2 ; str. 115-125  
 Elektronička verzija članka
Legure -- Aluminij -- Mehanička svojstva -- Deformacijska svojstva -- Ispitivanje materijala -- Zavarivanje aluminija
620
669
HA14-06243

EZZIANE, Mohammed
Svojstva vlaknima ojačanih mortova nakon izlaganja visokim temperaturama / Mohammed Ezziane, Laurent Molez, Tahar Kadri, Raoul Jauberthi. - Ilustr.
Bibliografija: 16 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 5 ; str. 425-431  
 Elektronička verzija članka
Mort -- Žbuka -- Građevinski materijali -- Duktilnost -- Čelična vlakna -- Ispitivanje materijala
620
69
HA14-06244

KARMEGAM, Aarthi
Uporaba granitne prašine u samozbijajućem betonu / Aarthi Karmegam, Arunachalam Kalidass, Dileepan Ulaganathan. - Ilustr.
Bibliografija: 30 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 11 ; str. 997-1006  
 Elektronička verzija članka
Samozbijajući beton -- Granit -- Portland cement -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala
620
69
HA14-06245

MRAKOVČIĆ, Silvija
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona / Silvija Mrakovčić, Nina Čeh, Vedrana Jugovac. - Ilustr.
Bibliografija: 22 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 2 ; str. 107-113  
 Elektronička verzija članka
Beton -- Granulometrija -- Vlačna čvrstoća -- Tlačna čvrstoća -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala
620
69
HA14-06246

Vidi br.: HA14-06391

621   Strojarstvo. Nuklearna tehnika. Strojevi

TRAVAŠ, Vanja
Oscilacije vodnih masa u vodnoj komori generičkog oblika / Vanja Travaš. - Ilustr.
Bibliografija: 20 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 4 ; str. 323-334  
 Elektronička verzija članka
Hidraulički tranzijenti -- Oscilacija vodnih masa -- Vodna komora -- Numerički model -- Metoda konačnih elemenata -- Jednadžba kontinuiteta
621
51
HA14-06247

621.3   Elektrotehnika

ZSIBORÁCS, Henrik
Photovoltaics systems on the two banks of Drava River / Henrik Zsiborács, Gábor Pinter, Béla Palyi, Lóránt Bali. - Ilustr.
Bibliografija: 29 jed. - Sažetak.
U: Podravina (Samobor). - ISSN 1333-5286. - 13 (2014), 26 ; str. 173-182  
 Elektronička verzija članka
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Fotonaponski sustavi -- Solarni paneli -- Domaćinstva
621.3
HA14-06248

622   Rudarstvo

Vidi br.: HA14-06150

Vidi br.: HA14-06134

Vidi br.: HA14-06017

624/625   Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Gradnja prometnica

CURIĆ, Enes
Analiza nosivosti betonskih pragova za skretnice i križišta pri statičkom i dinamičkom opterećenju / Enes Curić, Dragoljub Drenić, Zoran Grdić. - Ilustr.
Bibliografija: 11 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 12 ; str. 1117-1124  
 Elektronička verzija članka
Željezničke pruge -- Betonski pragovi -- Nosivost pruge -- Dinamičko opterećenje -- Norma EN13230-4:2009
624/625
HA14-06249

HALICIOGLU, Fahriye H.
Analiza stanja konstrukcije tradicijskih kameno-drvenih kuća u Turskoj / Fahriye H. Halicioglu, Ferit Cakir, Sevilay Demirkesen. - Ilustr.
Bibliografija: 27 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 8 ; str. 727-737  
 Elektronička verzija članka
Povijesne građevine -- Kameni zidovi -- Graditeljska baština -- Seizmički proračun -- Statička analiza -- Metoda konačnih elemenata
624/625
HA14-06250

KUŠAR, Matej
Analiza stanja mostova na državnim cestama u Sloveniji / Matej Kušar, Jana Šelih. - Ilustr.
Bibliografija: 21 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 9 ; str. 811-822  
 Elektronička verzija članka
Mostovi -- Cestovna mreža -- Državne ceste -- Upravljanje mostovima -- Obrada podataka -- Metoda najmanjih kvadrata
624/625
HA14-06251

ROGAČ, Milivoje
Analiza utjecaja pojasnica na kritično koncentrirano opterećenje tankostijenog I-nosača / Milivoje Rogač, Olga Mijušković, Duško Lučić, Srđa Aleksić. - Ilustr.
Bibliografija: 12 jed. - Summary ; Zusammenfassung.
U: Građevinar (Tisak). - ISSN 0350-2465. - 66 (2014), 4 ; str. 311-321