Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

18. nacionalni kongres  HA14-10910 
 
Adaptivni filtar -- Algoritam filtriranja -- Numerička simulacija  HA14-10896 
 
Adaptivni filtar -- Algoritam filtriranja -- Šum -- Uklanjanje šuma -- Video signali  HA14-10893 
 
Akustički model -- Mehanički model -- Oscilator -- Govorni trakt -- Simulacija  HA14-10775 
 
Algoritam pretraživanja -- Genetski algoritam -- Stabilizator napona -- Elektroenergetski sustav -- Simulacija  HA14-10630 
 
Algoritam raspoređivanja -- Alokacija resursa -- Heuristička metoda -- Upravljanje memorijom  HA14-10626 
 
Algoritam upravljanja -- Prediktivno upravljanje -- Optimizacija -- Mobilni roboti  HA14-10618 
 
Alighieri, Dante  HA14-11004 
 
Amplituda -- Analogni sklop -- Valna transformacija -- Simulacija -- Dijagnostika kvarova  HA14-10885 
 
Arbelos -- Arhimedove kružnice  HA14-10748 
 
Argentinska književnost 20. st. -- Pisanje  HA14-11008 
 
Argentinska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA14-11009 
 
Arheološka istraživanja -- Nalazišta -- Tumuli  HA14-11045 
 
Arheološki lokaliteti -- Arheološka istraživanja -- Zavičajna baština -- Groblja  HA14-11046 
 
Arhitektura -- Biografija  HA14-10970 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Zgrade -- Urbano nasilje -- Kritika  HA14-10974 
 
Arhivsko gradivo -- Kaptolski registri  HA14-11055 
 
Arterijska hipertenzija -- Lijekovi -- Renin -- Angiotenzin -- Aldosteron -- Klinička istraživanja  HA14-10778 
 
Atlantska plovidba d.d.  HA14-10934 
 
Autobiografija -- Slikarstvo  HA14-11049 
 
Baczyński, Krzysztof Kamil  HA14-11014 
 
Balta, Ivan  HA14-11050 
 
Bankarstvo -- Mobilno bankarstvo -- Mobilno plaćanje -- Potrošači -- Trgovci  HA14-10690 
 
Banke -- Dječja štednja -- Kamate  HA14-10688 
 
Bárdossy, György  HA14-10760 
 
Bayesov teorem -- Rényijeva entropija -- Čestični filtar -- Praćenje objekata -- Matematički model  HA14-10616 
 
Bezuba gornja čeljust -- Protetska opskrba -- Pokrovna proteza -- Retencija zuba -- Teleskopske krunice -- Dentalni implantati -- Uporabni vijek -- Oseointegracija -- Trajnost konstrukcije -- Klinička pouzdanost -- Zadovoljstvo pacijenata  HA14-10871 
 
Bežična lokalna mreža -- WLAN -- Optimizacija rojem čestica -- Neuronske mreže -- Evolucijski algoritmi -- Genetski algoritam  HA14-10625 
 
Bežične mreže -- MIMO sustavi -- Interferencija -- Antena -- Numerička analiza  HA14-10933 
 
Bibliografija  HA14-10638 
 
Bibliografije -- Godišnjaci  HA14-10636 
 
Biografija -- Bibliografija  HA14-11050 
 
Biografije -- Našički kraj  HA14-11047 
 
Biološka raznolikost -- Fauna -- Flora  HA14-10772 
 
Boellein, Klaudija  HA14-10667 
 
Borges, Jorge Luis  HA14-11008 
 
Branitelji -- Post-traumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Domovinski rat  HA14-10662 
 
Bratovštine -- Povijesni prikaz  HA14-10663 
 
Breton, André  HA14-10969 
 
Brodski pogon -- Dizel brodski motori -- Optimizacija -- Izgaranje -- Ubrizgavanje goriva -- Emisija plinova  HA14-10918 
 
Brodski pogon -- LNG brodovi -- Ukapljeni prirodni plin -- Električni pogon -- Ubrizgavanje goriva -- Optimizacija  HA14-10917 
 
Bubrezi -- Bubrežne bolesti -- Kronična bubrežna bolest -- Fibrilacija atrija  HA14-10789 
 
Camus, Albert -- Sartre, Jean Paul  HA14-10990 
 
Centar za povijesna istraživanja (Rovinj)  HA14-10745 
 
Centralna projekcija -- Ortogonalna projekcija -- Udaljenost točaka -- Kvartika  HA14-10749 
 
Certificiranje -- Certifikati -- Digitalni certifikati -- Elektroničko poslovanje -- E-servisi  HA14-10635 
 
Clair, Jean  HA14-10994 
 
Clair, Jean -- Breton, André  HA14-10991 
 
CPU -- Centralna procesorska jedinica -- Implementacija -- Algoritam za prepoznavanje -- Računalni vid -- Keramičke pločice  HA14-10619 
 
Crkva sv. Stjepana  HA14-10643 
 
Crkvena baština -- Izložba  HA14-10641 
 
Časne sestre -- Biografija  HA14-10667 
 
Časopisi -- Tjednici  HA14-10637 
 
Češka književnost 21. st -- Proza  HA14-11017 
 
Češka književnost 21. st. -- Proza  HA14-11011  HA14-11012  HA14-11013 
 
Članstvo u EU -- Pristupni pregovori  HA14-10678 
 
Ćopić, Branko  HA14-10992 
 
Damiš, Ivan  HA14-10669 
 
DC-DC pretvarač -- Istosmjerni pretvarač -- Autoindustrija -- Učinska elektronika  HA14-10902 
 
DC-DC pretvarač -- Istosmjerni pretvarač -- Učinska elektronika -- Energetska elektronika -- Mikromreža -- Simulacija  HA14-10895 
 
Deformacije glave i lica -- Rascjep usne i nepca -- Palatoplastika -- Operacija zatvaranja nepca -- Poremećaji disanja -- Djeca  HA14-10810 
 
Demokracija -- Totalitarizam -- Globalizacija -- Politika -- Modernost -- Kriza  HA14-10676 
 
Dentalna implantologija -- Minimalno invazivna stomatologija -- Maksilarni sinus -- Augmentacija sinusa -- Zubni implantati  HA14-10848 
 
Dentalna medicina -- Dijagnostika -- Magnetska rezonancija  HA14-10835 
 
Dentalna medicina -- Kompjutorizirana tomografija  HA14-10865 
 
Dentalna medicina -- Restaurativna stomatologija -- Kompoziti  HA14-10828 
 
Dentalna trauma -- Endodontska terapija -- Zubna pulpa -- Vitalitet pulpe  HA14-10830 
 
Dentalni implantati -- Prednji zubi -- Nadogradnja zuba -- Keramički materijali -- Cirkonijev oksid -- Estetska stomatologija -- Klinička opravdanost  HA14-10851 
 
Dermatologija -- Koža -- Fotoosjetljivost -- Fotodermatoza -- Hiperpigmentacija -- Diltiazem  HA14-10784 
 
Difuzijska jednadžba -- Digitalna slika -- Obrada digitalne slike -- Nelinearne jednadžbe -- Linearne jednadžbe -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe  HA14-10629 
 
Dječja književnost -- Književnici  HA14-10992 
 
Dječji vrtić Maza  HA14-10733 
 
Dječji vrtići -- Pedagoško djelovanje -- Parkovi -- Uređenje okoliša  HA14-10733 
 
Domovinski rat -- Ratna stradanja -- Logori -- Bojišta  HA14-11064 
 
Domovinski rat -- Vojno-redarstvena akcija Oluja -- Ratna stradanja  HA14-11063 
 
Drveće -- Stabla -- Mitovi -- Narodna vjerovanja -- Etnobotanika  HA14-10769 
 
Dvorci -- Kašteli -- Povijesni pregled  HA14-10976 
 
Ekonomska politika -- Gospodarstvo -- Gospodarski rast -- Izvoz  HA14-10692 
 
Elektroničko poslovanje -- E-račun  HA14-10958 
 
Elektroničko poslovanje -- E-servisi -- E-račun -- Zakonska regulativa  HA14-10952 
 
Elektroničko poslovanje -- Internetski marketing  HA14-10956 
 
Elektropokretač -- Električni otpor -- Zavojnica -- Baterija -- FEM -- Metoda konačnih elemenata  HA14-10915 
 
Endodoncija -- Apikalna kirurgija -- Dijagnostičke metode -- Digitalna volumenska tomografija -- DVT -- Trodimenzionalna slika -- Zračenje -- Dijagnostička točnost  HA14-10806 
 
Endodoncija -- Zubna pulpa -- Vitalitet zuba -- Senzibilitet zuba -- Dijagnostičke metode -- Evidencija  HA14-10804 
 
Endodontsko liječenje -- Gubitak zuba -- Protetski nadomjestak -- Zubna krunica -- Metalokeramička krunica -- Titanij -- Reakcija nepodnošljivosti -- Odabir materijala -- Keramička krunica  HA14-10875 
 
Endodontsko liječenje -- Korijenski kanal -- Endodontski instrumenti -- Krivotvorine -- Cijena -- Kakvoća -- Pravne posljedice -- Pravna odgovornost  HA14-10809 
 
Energetika -- Svjetsko energetsko tržište -- Međunarodna pravna regulativa -- Povijesni pregled -- Buduće smjernice  HA14-10718 
 
Energija vjetra -- Vjetroelektrane -- Vjetroturbine -- Pučinske vjetroelektrane -- Vjetroenergetika  HA14-10883 
 
Epidemije -- Povijesni prikaz  HA14-10777 
 
Ergela Valpovo  HA14-10929 
 
E-servisi -- E-usluge -- Poduzetnici -- Građani  HA14-10685 
 
Estetska stomatologija -- Parodontna kirurgija -- Izbjeljivanje zubi -- Keramičke ljuskice  HA14-10862 
 
Estetska stomatologija -- Usna šupljina -- Gubitak zubnog tkiva -- Kompozitna restauracija  HA14-10823 
 
Estetska stomatologija -- Zubni materijali -- Zubna krunica -- Litijev disilikat -- Cirkonijev oksid  HA14-10836 
 
Estimator brzine -- Matematički model -- Teleoperacija -- Sinkroni motor -- FPGA -- Programabilni sklop s vratima  HA14-10621 
 
Euroatlantske integracije -- Europske integracije  HA14-10682 
 
Euroatlantske integracije -- Europske integracije -- Članstvo u EU  HA14-10677 
 
Europska komisija  HA14-10729 
 
Europska unija  HA14-10725  HA14-10932  HA14-10712  HA14-10732  HA14-10692  HA14-10674  HA14-10678  HA14-10677  HA14-10675 
 
Europska Unija  HA14-10730 
 
Europske integracije -- Politička vlast -- Normativna moć -- Institucije Europske unije  HA14-10674 
 
Europske integracije -- Regionalizacija -- Politička situacija  HA14-10675 
 
Europski sud pravde  HA14-10719 
 
Europsko pravo -- Decentralizacija -- Nacionalni sudovi -- Pravna procedura -- Pravna zaštita -- Individualna prava -- Prava pojedinca  HA14-10726 
 
Europsko pravo -- Izazovi globalizacije -- Interno tržište -- Pravna regulacija -- Modeli pravne regulacije -- Meko pravo  HA14-10716 
 
Europsko pravo -- Međunarodno pravo -- Korporacijsko upravljanje -- Korporacijsko pravo -- Ekonomske reforme -- Akademska disciplina -- Uvođenje novih predmeta  HA14-10741 
 
Europsko pravo -- Nacionalno pravo -- Članstvo u EU -- Korporativno pravo -- Usklađivanje prava -- Iskustva iz prakse  HA14-10724 
 
Europsko pravo -- Nacionalno pravo -- Decentralizacija -- Sudska zaštita -- Pravni lijekovi -- Princip korisnosti  HA14-10715 
 
Europsko pravo -- Trgovačko pravo -- Zajedničko tržište -- Interno tržište -- Pravna regulacija -- Pravna implementacija  HA14-10723 
 
Europsko pravo -- Tržišno natjecanje -- Pravo konkurencije -- Primjena prava konkurencije -- Iskustva  HA14-10721 
 
Europsko tržište -- Ekonomska kriza -- Socijalna prava -- Ljudska prava -- Politika okoliša -- Perspektive  HA14-10693 
 
Europsko tržište -- Interno tržište -- Tržišni principi -- Pravne prilagodbe -- Pozitivna iskustva -- Negativna iskustva  HA14-10719 
 
Fibonaccijevi brojevi -- Zlatni rez -- Vizualizacija -- Hiperbolička geometrija -- Afina transformacija  HA14-10753 
 
Filologija -- Lingvistika -- Indologija -- Biografija  HA14-10983 
 
Filozofija -- Antisemitizam -- Nacistički režim -- Židovstvo -- Domovina  HA14-10647 
 
Filozofija -- Antisemitizam -- Povijest -- Židovi  HA14-10645 
 
Filozofija -- Mišljenje -- Nacizam -- Ideologija rase -- Metafizika -- Kritika  HA14-10660 
 
Filozofija -- Nacionalsocijalizam -- Antisemitizam -- Povijest  HA14-10657 
 
Filozofija -- Nacionalsocijalizam -- Antisemitizam -- Židovstvo -- Povijest -- Kritika  HA14-10651 
 
Filozofija -- Nacionalsocijalizam -- Fašizam -- Kritika  HA14-10661 
 
Filozofija -- Nacionalsocijalizam -- Totalitarizam -- Drugi svjetski rat -- Koncentracijski logori -- Povijest  HA14-10646 
 
Filozofija -- Nacizam -- Biografija  HA14-10656 
 
Filozofija -- Nacizam -- Nacionalsocijalizam -- Narod -- Kritika  HA14-10650 
 
Filozofija -- Nacizam -- Nacionalsocijalizam -- Narod -- Povijest -- Šutnja  HA14-10655 
 
Filozofija -- Ontologija -- Židovi -- Bitak -- Nacionalsocijalizam -- Antisemitizam -- Partikularizam -- Povijest  HA14-10648 
 
Filozofija -- Politika -- Ambigvitet -- Odluka -- Narod -- Povijest  HA14-10649 
 
Filozofija -- Politika -- Nacionalsocijalizam -- Antisemitizam -- Židovi -- Židovstvo -- Bitak -- Povijest  HA14-10654 
 
Fina  HA14-10635  HA14-10952 
 
Flora -- Vaskularna flora  HA14-10770 
 
Fosili -- Školjkaši -- Rudisti  HA14-10768 
 
Fotografija -- Dječji portreti  HA14-10979 
 
Fotonaponski sustav -- Maksimalna snaga -- Pretvarač snage -- Proizvodnja energije -- Napon  HA14-10886 
 
Francuska književnost -- Književna analiza -- Prijateljstvo -- Pobuna  HA14-10990 
 
Francuska književnost -- Književna kritika  HA14-10997 
 
Francuska književnost -- Proza  HA14-11006 
 
Francuska književnost 20. st. -- Dnevnik  HA14-11010 
 
Franjevci  HA14-10669 
 
Geologija -- Biografija  HA14-10760  HA14-10758 
 
Giuricin, Antonio Gian  HA14-11042 
 
Glagoljski rukopisi  HA14-10643 
 
Glavinić, Vera  HA14-10734 
 
Glazba -- Povijest glazbe -- Klasična glazba -- Umjetnička glazba -- Tradicija  HA14-10980 
 
Glazba -- Terapija glazbom -- Muzikoterapija -- Glazbeno obrazovanje  HA14-10981 
 
Goll, Yvan  HA14-10996 
 
Gospodarstvo -- Ekonomika poduzeća -- Distribucija -- Marketinški kanali -- Opskrbni lanci -- Maloprodaja -- Poslovni modeli -- Informacijske tehnologije  HA14-10708 
 
Gospodarstvo -- Europsko tržište -- Eurozona -- EU fondovi  HA14-10712 
 
Gospodarstvo -- Gospodarski razvoj -- Tržište -- Izvoz  HA14-10691 
 
Gradovi -- Povijest  HA14-10972 
 
Gradski muzej Nova Gradiška  HA14-10979 
 
Građevinarstvo -- Građevinska poduzeća -- Unaprijeđenje kvalitete -- Organizacija poslovanja -- Nodeli poslovanja -- EFQM model  HA14-10913 
 
Građevinska industrija -- Koncentracija građevinske industrije -- Strateška udruživanja  HA14-10909 
 
Građevinska industrija -- Lean menadžment -- Održivost -- Studije -- Utjecaj na okoliš  HA14-10914 
 
Građevinska industrija -- Projektni menadžment -- Tehnološke inovacije -- Produktivnost -- Kompetitivnost -- Društvena odgovornost  HA14-10910 
 
Građevinski projekti -- Građevinske lokacije -- Ugovori -- Problemi -- Izvedba projekta  HA14-10912 
 
Građevinski projekti -- Podovi -- Armirani beton -- Čvrste betonske ploče -- Šuplje betonske ploče -- Vrijeme izvedbe  HA14-10907 
 
Građevinski projekti -- Upravljanje projektima -- Procjena troškova -- Planiranje troškova -- Planiranje vremena -- BIM  HA14-10908 
 
Građevinski radnici -- Motivacija radnika -- Analitički hijerarhijski proces -- Poboljšanje poslovnih procesa -- Faktorska analiza -- Učinak  HA14-10911 
 
Grijanje -- Ventilacija -- Klimatizacija -- Neizraziti regulator -- Fuzzy logika -- Algoritam roja čestica  HA14-10967 
 
GSM mreža -- Mobilna telefonija -- Bazna stanica -- Izlazna snaga -- Funkcija gustoće vjerojatnosti  HA14-10887 
 
Heidegger, Martin  HA14-10659  HA14-10647  HA14-10648  HA14-10657  HA14-10654  HA14-10653  HA14-10645  HA14-10656  HA14-10655  HA14-10660  HA14-10652  HA14-10644  HA14-10651  HA14-10661  HA14-10649  HA14-10650 
 
Heidegger, Martin -- Nietzsche, Friedrich  HA14-10646 
 
Historiografija  HA14-11054 
 
Hrana -- Kakvoća hrane -- Kvaliteta života -- Potrošači -- Kupovna moć  HA14-10932 
 
Hraste, Mate  HA14-10987 
 
Hrvatska drama 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA14-11033 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika -- Katalonska književnost -- Poezija  HA14-10995 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Emigrantska književnost -- Poezija -- Pisma -- Biografija  HA14-11038 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Pjesme -- Priče  HA14-11019 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Pjesništvo -- Emigrantska književnost  HA14-11043 
 
Hrvatska književnost 21. st -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-11031 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-11041 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Romani -- Književna kritika  HA14-11040 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA14-11039 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dječja književnost  HA14-11044 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA14-11030  HA14-11032 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Humoristična proza -- Dijalektalna književnost -- Čakavsko narječje  HA14-11025  HA14-11026  HA14-11024  HA14-11023 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopisi  HA14-11034 
 
Hrvatski hidrografski institut  HA14-10756 
 
Hrvatski jezik -- Čakavsko narječje -- Leksik -- Kuhinja  HA14-10989 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Čakavski dijalekt  HA14-10987 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Mjesni govori -- Leksik  HA14-10988 
 
Hrvatsko gospodarstvo -- Prehrambena industrija -- Poljoprivredni proizvodi -- Uvoz -- Izvoz -- Turizam  HA14-10703 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Istriotska književnost -- Istriotski jezik  HA14-11042 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Pjesme  HA14-11018 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Poezija -- Pjesme  HA14-11035 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-11029 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA14-11020  HA14-11027  HA14-11022  HA14-11028  HA14-11021 
 
Humanizam -- Povijest -- Kultura -- Društvenost -- Historiografija  HA14-11057 
 
Implantoprotetika -- Periimplantitis -- Gubitak implantata -- Multimorbiditet -- Zubne proteze -- Stabilnost -- Retencija  HA14-10866 
 
Inozemni turizam -- Hrvatski turizam -- Prehrambeni proizvodi -- Poljoprivredni proizvodi -- Plasman proizvoda  HA14-10965 
 
Internetski marketing -- Web -- Web stranice -- Mrežne stranice -- Web dizajn  HA14-10962 
 
Inverter -- Algoritam roja čestica -- Optimizacija -- Modulacija  HA14-10888 
 
Ispravljač -- Viši harmonici -- Električni krug -- Simulacija -- Fourierov red  HA14-10900 
 
Istosmjerni pretvarač -- Modulacija širine impulsa -- PID regulator -- Simulacija  HA14-10903 
 
Jauk-Pinhak, Milka  HA14-10983 
 
Jezikoslovci -- Književni kritičari -- Stvaralaštvo  HA14-10984 
 
Kardiologija -- Bolesti miokarda -- Kardiomiopatija  HA14-10785 
 
Kardiologija -- Dijagnosticiranje -- Ehokardiografija  HA14-10783 
 
Kardiologija -- Srce -- Kardiovaskularni rizik  HA14-10795 
 
Kardiologija -- Srce -- Kateterizacija srca -- Transseptalna punkcija -- Elektrofiziologija  HA14-10794 
 
Kardiologija -- Srce -- Srčana funkcija -- Zatajenje srca  HA14-10797 
 
Kardiologija -- Srčani zalisci -- Mitralni zalistak -- Transezofagealna ehokardiografija  HA14-10782 
 
Kardiologija -- Srčanožilni sustav -- Miokard -- Sepsa -- Septički šok  HA14-10791 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Akutni koronarni sindrom -- Intervencijska kardiologija  HA14-10781 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Arterijska hipertenzija -- Kardiovaskularni rizik -- Terapija -- Perindopril -- Amlodipin  HA14-10787 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Arterijska hipertenzija -- Liječenje -- Telmisartan -- Hidroklorotiazid  HA14-10793 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Šparoga -- Hranjive tvari -- Antioksidativna svojstva  HA14-10798 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Slikovna dijagnostika  HA14-10786 
 
Kardiovaskularne bolesti -- Vitamin D -- Koncentracija -- Srčana funkcija  HA14-10796 
 
Kaskadni izmjenjivač -- Istosmjerna struja -- Inverter -- Simulacija -- Matematički model  HA14-10889 
 
Katančić, Matija Petar  HA14-10670 
 
Klimatske prilike -- Mikroklima  HA14-10763 
 
Književnici -- Književno stvaralaštvo -- Biografija  HA14-10993 
 
Književnici -- Pjesnici -- Književni kritičari -- Korespondencija -- Biografija  HA14-10996 
 
Književnici -- Tisak  HA14-10642 
 
Kompenzator -- Genetski algoritam -- Optimizacija -- Energetski sustav -- Oscilacije  HA14-10623 
 
Kompenzator -- Kontroler -- Prigušenje vibracija -- Modalna analiza -- Elektromehaničke oscilacije  HA14-10898 
 
Komunikacija -- Socijalna interakcija -- Neverbalna komunikacija -- Govor tijela  HA14-10672 
 
Komunistička partija Kine  HA14-10910 
 
Konkurentnost -- Prometni pravci -- Prijevozne usluge -- Logistika -- Korisnik usluga  HA14-10935 
 
Kontejnerske luke -- Propusnost luke -- Dinamički model  HA14-10938 
 
Kontejnerske luke -- Transportni lanac -- Pomorski prijevoz -- Konkurentnost  HA14-10951 
 
Kontejnerski promet -- Terminali -- Prometni koridor  HA14-10936 
 
Konji -- Uzgoj konja -- Vrste konja -- Ekonomska povijest -- Povijesna analiza  HA14-10929 
 
Koprowski, Hilary  HA14-10773 
 
Korać, Stanko  HA14-11016 
 
Korespondencija -- Filozofija -- Nacizam -- Nacistički režim  HA14-10659 
 
Koronarna bolest srca -- Klinička praksa -- Perkutana koronarna intervencija -- Stenoza  HA14-10790 
 
Kravar, Zoran  HA14-10998 
 
Kronične upalne bolesti -- Psorijaza -- Kardiovaskularni rizik -- Lijekovi -- Antihipertenzivni lijekovi  HA14-10792 
 
Kruzing turizam -- Krstarenje -- Nautički turizam -- Planiranje krstarenja -- Turistički aranžmani  HA14-10697 
 
Kuća Europe -- Muzička akademija  HA14-10974 
 
Kuglični ležajevi -- Brodovi -- Dijagnostika kvarova -- Vibracije -- Akustička mjerenja -- Statistička analiza  HA14-10921 
 
Kulterman, Udo  HA14-10968 
 
Kulturni identitet -- Tradicijska kultura -- Naseljavanje -- Multikulturalnost -- Povijesni pregled  HA14-11058 
 
Lagrangeov model -- Ispravljač -- Linearizacija -- Povratna veza -- Strujno-naponska karakteristika  HA14-10757 
 
Lijekovi -- Amlodipin -- Nuspojave -- Kožne promjene  HA14-10788 
 
Lijekovi -- Rosuvastatin -- Hiperlipidemija -- Klinička istraživanja  HA14-10779 
 
Likovni umjetnici -- Udruženja -- Izložbe  HA14-10978 
 
Lingvistika -- Slavistika -- Slavenske književnosti -- Biografija  HA14-10985 
 
LNG brodovi -- Ukapljeni prirodni plin -- Opskrbni lanac -- Plovidbeni putevi -- Stohastičko programiranje -- Matematički model  HA14-10942 
 
Lokalna samouprava -- Komunalne djelatnosti -- Javne službe -- Koncesija  HA14-10731 
 
Luka Ploče  HA14-10951 
 
Luka Rijeka  HA14-10936  HA14-10938 
 
Lulić, Antun  HA14-11048 
 
Magaš, Boris  HA14-10970 
 
Malo poduzetništvo -- Kreditiranje -- Banke -- Komparativna analiza  HA14-10689 
 
Maloprodaja -- Poslovne jedinice  HA14-10701 
 
Maloprodaja -- Poslovne jedinice -- Maloprodajni lanci  HA14-10700 
 
Maloprodaja -- Poslovne jedinice -- Prehrambeni sektor  HA14-10699 
 
Maloprodaja -- Trgovina povrćem -- Dobavljači -- Potrošači -- Koncentracija maloprodavača -- Struktura tržišta  HA14-10710 
 
Manevriranje brodom -- Navigacija -- Lukobran -- Sigurnost plovidbe -- Simulacija  HA14-10944 
 
Manifestacije -- Međunarodni turizam -- Sportski događaji -- Svjetske izložbe -- Dodana vrijednost  HA14-10696 
 
Marketing -- Internet -- Web stranice -- Društvene mreže -- Metrika  HA14-10961 
 
Marketing -- Izravni marketing -- Promocija -- Odnosi s javnošću  HA14-10960 
 
Marketing -- Komunikacija -- Masovni mediji -- Oglašavanje  HA14-10959 
 
Markovljevi procesi -- Pouzdanost -- Simulacijski model -- Informacijski sustav -- Elektronička karta  HA14-10617 
 
Martinović, Joco  HA14-10993 
 
Maruna, Boris  HA14-11038 
 
Matejka, Ladislav  HA14-10985 
 
Matica hrvatska  HA14-10640  HA14-10636 
 
Mažuran, Ive -- Sršan, Stjepan  HA14-11054 
 
Medijska pedagogija -- Nastavni proces -- Vizualne nastavne metode -- Slike  HA14-10735 
 
Međunarodna politika -- Proširenje NATO-a -- Politika otvorenih vrata  HA14-10683 
 
Međunarodni odnosi -- Međunarodna sigurnost  HA14-10681 
 
Međunarodni odnosi -- Sigurnosna politika -- Obrambena politika  HA14-10680 
 
Međunarodni odnosi -- Transatlantski odnosi -- Nacionalna sigurnost  HA14-10684 
 
Međunarodno gospodarstvo -- Ekonomske integracije -- Regionalne ekonomije -- Državni suverenitet -- Ograničenje suvereniteta  HA14-10709 
 
Međunarodno gospodarstvo -- Slobodno tržište -- Europsko pravo -- Ordoliberalizam -- Socijalna ekonomija -- Sudski aktivizam  HA14-10714 
 
Međunarodno tržište -- Pravna regulativa -- Lobiranje -- Proces odlučivanja -- Izazovi  HA14-10722 
 
Metapolitika -- Zlo -- Nacizam -- Duhovni nacizam -- Antisemitizam -- Država -- Politička filozofija -- Židovstvo -- Metafizika  HA14-10653 
 
Micić, Ljubomir  HA14-10996 
 
Milanković, Milutin  HA14-11051 
 
Mjesec (Zemljin satelit) -- Nagib Mjeseca -- Koeficijent smjera -- Astronomsko opažanje  HA14-10755 
 
Mobilni robot -- Laserski senzor -- Mapiranje tla -- Algoritam pretraživanja  HA14-10966 
 
Moderno društvo -- Multikulturalnost -- Nacionalne manjine  HA14-10671 
 
More -- Bura -- Zaleđivanje mora  HA14-10767 
 
Morska tehnologija -- Brodogradilišta -- Pučinske vjetroelektrane -- Istraživanje mora -- Marikultura  HA14-10879 
 
Morska tehnologija -- Brodovi  HA14-10919 
 
Morska tehnologija -- Podvodna tehnologija -- Podmorje -- Projektiranje -- Istraživanje  HA14-10878 
 
Morske luke -- Informacijska sigurnost -- Poslovni proces -- Model upravljanja  HA14-10945 
 
Morske luke -- Troškovi rada -- Simulacijski model -- Upravljanje informacijama  HA14-10950 
 
Morske luke -- Troškovi rada -- Smanjenje troškova -- Simulacijski model  HA14-10948 
 
Morski organizmi -- More -- Buka -- Zagađenje bukom -- Zaštita od buke -- Akustička analiza  HA14-10747 
 
Nadralizam -- Totalitarizam -- Okultizam -- Spitirizam -- Teozofija -- Književnost -- Umjetnost -- Komunizam -- Ekspresionizam -- Nasilje -- Psihoanaliza  HA14-10969 
 
Nadrealizam -- Ideologija -- Avangarda -- Ezoterija -- Kritika  HA14-10994 
 
Nadrealizam -- Kritika  HA14-10991 
 
Nadzor prometa -- Videosignali -- Cestovni promet -- Prepoznavanje vozila -- Vremenski uvjeti  HA14-10634 
 
Napon -- Stabilizator napona -- Hebbov zakon učenja -- PI regulator -- Algoritam upravljanja  HA14-10752 
 
Narodne nošnje -- Zbirke  HA14-10745 
 
Naselja -- Sela -- Česi -- Povijest -- Arhivski izvori  HA14-11060 
 
Nastavnici -- Talijanski jezik i književnost -- Hrvatski jezik i književnost -- Biografija  HA14-10734 
 
NATO -- Sjevernoatlanski savez  HA14-10684  HA14-10683 
 
Neizrazita logika -- Fuzzy logika -- Mobilne mreže -- Ad hoc mreže -- Usmjerni protokol  HA14-10622 
 
Nekretnine -- Promet nekretninama -- Oporezivanje -- Proračun  HA14-10713 
 
Nepoštena poslovna praksa -- Trgovci -- Potrošači -- Zaštita potrošača  HA14-10732 
 
Nihilizam -- Pesimizam -- Optimizam -- Kultura -- Vrijednosti -- Religija -- Društvo  HA14-10658 
 
Nogometni klub Šparta  HA14-10982 
 
Novinski članci -- Nasilje -- Kazneno pravo -- Povijesni prikaz  HA14-10720 
 
Njemačka filozofija -- Antisemitizam  HA14-10652 
 
Njemačka filozofija -- Antisemitizam -- Židovstvo -- Nacionalsocijalizam  HA14-10644 
 
Njemačka književnost 21. st. -- Proza  HA14-11000 
 
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva -- Agroturizam -- Održivi ruralni razvoj  HA14-10694 
 
Obljetnice  HA14-10640 
 
Obnovljiva energija -- Vjetroelektrane na moru -- Vjetroturbine -- Offshore tehnologija -- Brodogradnja  HA14-10880 
 
Obrazovanje -- Znanost -- Zajednički projekti -- Implementacija -- Pravna regulativa  HA14-10739 
 
Odgoj -- Spolnost -- Kontracepcija -- Kršćanske vrijednosti  HA14-10668 
 
Odgoj -- Zdravstveni odgoj -- Spolnost -- Školstvo  HA14-10737 
 
Odijevanje -- Poslovno odijevanje  HA14-10743 
 
Odontogena infekcija -- Periapikalni proces -- Upalni procesi -- Limfom -- Parotitis -- Diferencijalna dijagnostika  HA14-10840 
 
Odontogena infekcija -- Upalni procesi -- Terapija -- Diferencijalna dijagnostika  HA14-10841 
 
OFDM -- Frekvencijski multipleks -- Algoritam raspoređivanja -- Alokacija resursa -- Bežične mreže -- Simulacija  HA14-10899 
 
OFDM -- Frekvencijski multipleks -- Srednja kvadratna pogreška -- Metoda najmanjih kvadrata -- Simulacija  HA14-10892 
 
Omjer signal-šum -- Feding -- Radiokomunikacije -- Prijem signala -- Analiza performansi  HA14-10897 
 
Optička vlakna -- Svjetlovodna tehnologija -- Brodski sustav -- Rukovanje teretom  HA14-10949 
 
Oralna kirurgija -- Treći kutnjak -- Umnjak -- Kirurški zahvat -- Cijeljenje rane  HA14-10801 
 
Oralna kirurgija -- Živci -- Osjeti -- Oštećenje živca  HA14-10845 
 
Oralna kirurgija -- Žlijezde slinovnice -- Bolesti oralne sluznice -- Oralno zdravlje  HA14-10800 
 
Orfelin, Zaharija  HA14-10642 
 
Ortodoncija -- Ortodontske naprave -- Fiksni ortodontski aparat -- Demineralizacija zubi  HA14-10807 
 
Ortodoncija -- Zubni niz -- Alveolarna kost -- Koštano tkivo -- Parodont -- Klasifikacija -- Dijagnostičke metode -- Tomografija -- Trodimenzionalna dijagnostika  HA14-10818 
 
Ortodoncija -- Zubni niz -- Ektopični zubi -- Ortodontsko-kirurški zahvat  HA14-10816 
 
Osteonekroza čeljusti -- Onkološki bolesnici -- Kemoterapeutici -- Bifosfonati -- Resorpcija koštanog tkiva -- Antiresorptivni lijekovi -- Angiogeneza -- Inhibitori angiogeneze -- Imunomodulatori -- Nuspojave lijeka  HA14-10780 
 
Otoci -- Prostorno planiranje -- Gospodarstvo -- Demografija -- Infrastruktura -- Održivi razvoj  HA14-10971 
 
Otpornost na kvar -- Reluktantni motor -- Pretvarač snage -- Modularni dizajn  HA14-10891 
 
Parodontitis -- Kronični oblik -- Klorheksidin -- Antibakterijski učinak -- Antiinfekcijski lijekovi -- Antibiotska terapija -- Amoksicilin -- Metronidazol -- Mikrokirurgija -- Potporna terapija -- Konzervativno liječenje  HA14-10799 
 
Parodontologija -- Deformacije glave i lica -- Rascjep usne i nepca -- Alveolarna kost  HA14-10814 
 
Parodontologija -- Parodontalna kirurgija -- Recesija gingive -- Tunelska tehnika  HA14-10831 
 
Parodontologija -- Parodontitis -- Parodontološka terapija -- Regeneracija tkiva  HA14-10824 
 
Parodontologija -- Zubni korijen -- Korijenska perforacija -- Gingivni transplantat -- Terapija  HA14-10872 
 
Pčelarstvo -- Uzgoj pčela -- Pčelinja paša -- Željezno drvo -- Medonosno drvo  HA14-10931 
 
Pelargonija -- Presadnice -- Štetnici -- Zaštita bilja -- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo  HA14-10771 
 
Peruanska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA14-11005 
 
Petlevski, Sibila  HA14-11040 
 
Platforme -- Nafta i plin -- Podmorje -- Eksploatacija  HA14-10906 
 
Plemstvo -- Slavonska književnost -- Književnici  HA14-11037 
 
Plovna dizalica -- Pomorska povijest -- Brod Gruž -- Brod Plitvice  HA14-10934 
 
Plovna dizalica Veli Jože -- Plutajuća dizalica -- Pomorska povijest  HA14-10940 
 
Poduzeće -- Poslovanje poduzeća -- PEST analiza -- Kupci -- Dobavljači  HA14-10687 
 
Politički nemiri -- Državni praznici  HA14-10679 
 
Politički sustav -- Daytonski sporazum -- Europske integracije  HA14-10673 
 
Poljaci -- Pjesnici -- Poljsko pjesništvo 20. st.  HA14-11014 
 
Poljoprivredna proizvodnja -- Hrana biljnog podrijetla -- Pesticidi -- Sredstva za zaštitu bilja -- Štetni učinci  HA14-10925 
 
Poljoprivredna proizvodnja -- Obiteljska gospodarstva -- Udruženja -- Klasteri  HA14-10924 
 
Poljoprivredna proizvodnja -- Permakultura -- Održiva poljoprivreda -- Ekološka poljoprivreda  HA14-10926 
 
Poljska književnost 20. st. -- Proza  HA14-11015 
 
Pomorci -- Međunarodna posada -- Komunikacija -- Statistička analiza  HA14-10947 
 
Pomorska meteorologija -- Luke -- Klimatski uvjeti -- Vjetar  HA14-10761 
 
Pomorska navigacija -- Nautičke karte -- ENC -- Elektroničke navigacijske karte  HA14-10756 
 
Pomorski engleski -- Engleski jezik -- Peljarenje -- Pilotaža  HA14-10937 
 
Pomorski sustavi -- Pouzdanost -- Analiza pouzdanosti -- Metoda stabla kvara -- Opskrbni lanac  HA14-10939 
 
Pomorsko dobro -- Ribarstvo -- Koncesija -- Ribarstvena politika  HA14-10730 
 
Poslovanje -- Poslovni sustavi -- Lean menadžment  HA14-10954 
 
Poslovice -- Izreke -- Budala  HA14-11036 
 
Poslovno odijevanje -- Odijevanje  HA14-10744 
 
Potrošači -- Trgovci -- Oglašavanje -- Digitalni marketing -- Društvene mreže -- Mobilno poslovanje  HA14-10953 
 
Povijest sporta -- Nogomet  HA14-10982 
 
Povijest umjetnosti -- Arhitektura -- Biografija  HA14-10968 
 
Povjesničari -- Enciklopedisti -- Stvaralaštvo  HA14-11053 
 
Povjesničari -- Srpska povijest  HA14-11059 
 
Povratna logistika -- Logistika -- Optimizacija procesa -- Upravljanje zalihama  HA14-10957 
 
Povrtne kulture -- Blitva -- Sjeme -- Proizvodnja sjemena  HA14-10928 
 
Pravoslavne crkve -- Inventar  HA14-10666 
 
Prediktivno upravljanje -- Elektrane -- Kruta goriva -- Nelinearni model -- PID regulator -- Simulacija  HA14-10894 
 
Prehrambeni proizvodi -- Pakiranje proizvoda -- Deklariranje proizvoda -- Označavanje proizvoda -- Zakonske odredbe  HA14-10964 
 
Prekogranična suradnja -- Ekonomska suradnja -- Pravna regulativa -- Harmonizacija -- Strana ekonomija -- Europske integracije  HA14-10702 
 
Problem usmjeravanja vozila -- Optimizacijski model -- Algoritam pretraživanja  HA14-10754 
 
Projektno upravljanje -- Projektni menadžment -- Marketinška orijentacija -- Marketinško obrazovanje -- Studij menadžmenta -- Menadžment u građevinarstvu  HA14-10955 
 
Putnici -- Kruzeri -- Kruzing turizam -- Krstarenje -- Europsko tržište  HA14-10695 
 
Računarstvo u oblaku -- Brodarska poduzeća -- Implementacija -- Mrežni operator  HA14-10624 
 
Rijeke -- Akumulacijska jezera -- Povijest  HA14-10764 
 
Rijeke -- Riječne doline -- Hidrološke karakteristike -- Meteorološke prilike -- Poplave -- Oborine  HA14-10759 
 
Robot -- Njihalo -- Podupravljanje -- Nelinearni sustavi -- Linearizacija -- Lagrangeove jednadžbe -- Simulacija  HA14-10633 
 
Ro-ro brodovi -- Prometni koridor -- Putnički brod -- Sigurnost na moru  HA14-10946 
 
Rosenfeld, Aleksander -- Reisner, Victor von  HA14-11037 
 
Roterdamska pravila -- Odgovornost prijevoznika -- Izuzete opasnosti  HA14-10728 
 
Rumunjska književnost 20./21. st. -- Pjesništvo  HA14-11001 
 
Sabirnica -- Elektromagnetska kompatibilnost -- Trafostanica -- Transformator -- Simulacija  HA14-10890 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve  HA14-10973 
 
Sakralna arhitektura -- Rimokatoličke crkve -- Konzervatorska istraživanja  HA14-10975 
 
Sakralne građevine -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-10977 
 
Samoorganizirajuće mreže -- Mobilne mreže -- Algoritam grupiranja -- Neizrazita logika -- Fuzzy logika  HA14-10631 
 
Sateliti -- Određivanje položaja -- Senzori -- Eulerovi kutovi -- Algoritam pretraživanja -- Matrica rotacije  HA14-10916 
 
Schulz, Bruno  HA14-11000 
 
Seibold, Eugen  HA14-10758 
 
Serijske publikacije -- Informatičke tehnologije -- Elektronički časopisi  HA14-10639 
 
Simulacijski model -- DVB-SH -- Digitalna televizija -- Mobilna televizija  HA14-10632 
 
Sinkroni motor -- Elektromotorni pogon -- Dijagnostika kvarova -- Matematički model -- Simulacija  HA14-10901 
 
Sinkroni motor -- Servomehanizam -- Matematički model -- Neuronske mreže -- Pozicioniranje -- Simulacija  HA14-10884 
 
Sinkroni stroj -- Vektorsko upravljanje -- Dinamički model -- PowerNet  HA14-10905 
 
Sloboda kretanja -- Kvalificirani radnici -- Profesionalci -- Tržište rada -- Priznavanje diplome -- Usklađivanje nacionalnih prava  HA14-10717 
 
Splitski kaptol  HA14-11055 
 
Srpska književnost 20. st. -- Hrvatska književnost 20. st. -- Sjećanja -- Memoari  HA14-11016 
 
Staklarstvo -- Česi -- Povijest  HA14-11061 
 
Stanojević, Stanoje  HA14-11053 
 
Stanovništvo -- Matične knjige krštenih  HA14-11052 
 
Stanovništvo -- Rodoslovlje -- Obiteljsko porijeklo  HA14-10670 
 
Stomatologija -- Adhezivna restoracija -- Boja zuba -- Dentalna estetika  HA14-10870 
 
Stomatologija -- Dentalna implantologija -- Čeljust -- Kirurški zahvat  HA14-10855 
 
Stomatologija -- Dentalna implantologija -- Implantoprotetika -- Zubni implantati  HA14-10857 
 
Stomatologija -- Dentalna medicina -- Stomatolozi -- Profesionalno sagorijevanje  HA14-10858 
 
Stomatologija -- Dentalni implantati -- Cirkonski implantati -- Klinički slučajevi  HA14-10868 
 
Stomatologija -- Ekstrakcija zuba -- Alveolarni greben -- Dentalni implantat  HA14-10839 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Endodontska terapija -- Koferdam tehnika  HA14-10821 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Koronarne restauracije -- Keramička krunica  HA14-10873 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Postendodontska nadogradnja -- Zubna krunica  HA14-10822 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Restaurativna stomatologija -- Zubni kolčić  HA14-10863 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Zubna pulpa -- Dijagnostika -- Radiologija  HA14-10805 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Zubni korijen -- Korijenski kanal  HA14-10829 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Zubni korijen -- Korijenski kanal -- Dezinfekcija -- Ozon  HA14-10846 
 
Stomatologija -- Endodoncija -- Zubni korijen -- Korijenski kanal -- Liječenje  HA14-10827 
 
Stomatologija -- Implantati -- Gubitak implantata -- Čimbenici rizika  HA14-10812 
 
Stomatologija -- Implantati -- Keramičke nadogradnje -- Cirkonijev oksid -- Litijev disilikat  HA14-10817 
 
Stomatologija -- Implantati -- Zubna krunica -- Rehabilitacija zuba -- Augmentacija kosti  HA14-10861 
 
Stomatologija -- Implantologija -- Dentalni implantati -- Komplikacije  HA14-10854 
 
Stomatologija -- Implantologija -- Implantati  HA14-10815 
 
Stomatologija -- Implantologija -- Implantoprotetika -- Zubni mostovi -- Zubna krunica  HA14-10876 
 
Stomatologija -- Karijes -- Klinička istraživanja  HA14-10808 
 
Stomatologija -- Karijes -- Remineralizacija  HA14-10803 
 
Stomatologija -- Kompozitne restauracije -- Kompozitni materijali -- Zubna krunica  HA14-10874 
 
Stomatologija -- Korektivna kirurgija -- Dentalna implantologija -- Čeljust -- Povećanje kosti -- Kirurški zahvat  HA14-10826 
 
Stomatologija -- Laserska tehnologija  HA14-10802 
 
Stomatologija -- Mliječna denticija -- Odontogeni tumor -- Poremećaj nicanja zubi  HA14-10842 
 
Stomatologija -- Ortodoncija -- Frenektomija -- Dijastema  HA14-10877 
 
Stomatologija -- Ortodoncija -- Oralna kirurgija -- Ortodontsko-kirurški zahvat -- Mandibularni očnjak  HA14-10844 
 
Stomatologija -- Ortodoncija -- Ortodontska terapija -- Djeca -- Mliječna denticija  HA14-10843 
 
Stomatologija -- Pacijenti -- Hepatitis C -- Infektivni rizici  HA14-10847 
 
Stomatologija -- Parodontitis -- Parodontološka terapija -- Furkacija -- Amputacija korijena  HA14-10849 
 
Stomatologija -- Parodontologija -- Parodontitis -- Etiologija -- Liječenje -- Antibiotici  HA14-10853 
 
Stomatologija -- Parodontologija -- Ultrazvučni strugač -- Srčani bolesnici -- Srčani elektrostimulator -- Defibrilator  HA14-10856 
 
Stomatologija -- Parodontologija -- Zubni implantati  HA14-10850 
 
Stomatologija -- Pedodoncija -- Karijes -- Mliječna denticija  HA14-10832 
 
Stomatologija -- Pedodoncija -- Karijes -- Prevencija karijesa -- Djeca  HA14-10859 
 
Stomatologija -- Periimplantitis -- Periimplantni mukozitis -- Nekirurška terapija -- Prevalencija  HA14-10838 
 
Stomatologija -- Restauracija frontalnih zubi -- Kompozitne ispune -- Korekcija boje  HA14-10869 
 
Stomatologija -- Sinusi -- Paranazalni sinusi -- Maksilarni sinus -- Maksilarni sinusitis -- Digitalna volumna tomografija  HA14-10867 
 
Stomatologija -- Termomehanička kompakcija -- Endodontska terapija -- Zubni korijen  HA14-10834 
 
Stomatologija -- Torus mandibularis -- Kirurška terapija  HA14-10820 
 
Stomatologija -- Usna šupljina -- Mezenhimalni tumori -- Fibrom -- Hiperplazija  HA14-10811 
 
Stomatologija -- Usna šupljina -- Slina -- Hiposalivacija  HA14-10813 
 
Stomatologija -- Zubna protetika -- Parodontitis -- Periimplantitis -- Protetska rehabilitacija  HA14-10860 
 
Stomatologija -- Zubna protetika -- Retainer -- Adhezivno cementiranje -- Cirkonijeva keramika  HA14-10852 
 
Stomatologija -- Zubna protetika -- Zubna krunica -- Dentalna keramika  HA14-10864 
 
Strateški menadžment -- Brodogradnja -- Poslovni sustav -- Brodogradilišta  HA14-10920 
 
Strojni elementi -- Svornjak -- Toplinska obrada -- Površinska obrada -- Indukcijsko kaljenje  HA14-10881 
 
Sud Europske unije  HA14-10716 
 
Sunčeva energija -- Solarne ćelije -- Fotonaponske ćelije -- Električna energija  HA14-10882 
 
Sundhaussen, Holm  HA14-11059 
 
Svatovski običaji -- Svatovsko govorenje -- Kršćanstvo  HA14-10742 
 
Svećenici -- Biografija  HA14-10669 
 
Svetišta -- Marijanska svetišta  HA14-10665 
 
Svjetsko gospodarstvo -- Europsko gospodarstvo -- Pravna regulativa -- Nacionalna legislativa -- Harmonizacija -- Implementacija  HA14-10727 
 
Svjetsko gospodarstvo -- Pravna regulativa -- Nacionalna legislativa -- Harmonizacija -- Implementacija  HA14-10707 
 
Škole -- Dvojezična nastava  HA14-10738 
 
Španjolska književnost -- Poezija  HA14-11007  HA14-11003 
 
Španjolska književnost 20. st. -- Proza  HA14-11002 
 
Šum -- Generator šuma -- Prijenosna funkcija -- ADC -- Analogno-digitalni pretvarač -- Povratna veza  HA14-10627 
 
Šumski rezervati -- Šumska vegetacija -- Hrast kitnjak -- Hrast lužnjak -- Ekološki uvjeti  HA14-10922 
 
Talijanska književnost -- Hrvatska književnost -- Književni utjecaji  HA14-11004 
 
Telefonija -- Gubitak paketa -- Internet telefonija -- Mobilna telefonija -- Telekomunikacije  HA14-10615 
 
Tenzorski produkt -- Trenje -- Pneumatski cilindar -- Aktuator -- Histereza  HA14-10750 
 
Teorija književnosti -- Hrvatska književnost -- Biografija  HA14-10998 
 
Tlo -- Temperatura tla -- Sjevernoatlantska oscilacija  HA14-10765 
 
Toponimi -- Ubikacija -- Naselja -- Brojnost naselja -- Položaj naselja  HA14-11062 
 
Transportne mreže -- Opskrbni lanac -- Logistika -- Optimizacija -- Matematički model  HA14-10943 
 
Tranzijenti -- Uzemljivački sustavi -- Maxwellove jednadžbe -- Numerička analiza  HA14-10904 
 
Trgovačke marke -- Maloprodajni lanci -- Nacionalno gospodarstvo  HA14-10711 
 
Trgovina -- Distributivna trgovina -- Maloprodaja -- Marža -- Profitna marža  HA14-10706 
 
Trgovina -- Pokazatelji uspješnosti -- Poslovni modeli -- Poslovni procesi -- Financijska perspektiva  HA14-10704 
 
Trgovina -- Prekovremeni rad -- Zaštita radnika -- Prava radnika -- Žene  HA14-10686 
 
Trgovina -- Proizvođači -- Poslovno partnerstvo -- Asortiman proizvoda -- Kvaliteta proizvoda -- Opskrbni lanac -- Marketing  HA14-10705 
 
Trgovina -- Trgovišta -- Povijest  HA14-11056 
 
Trokut -- Četverokut -- Upisana kružnica -- Nagelova točka -- Trigonometrija -- Kromogeometrija  HA14-10751 
 
Troškovi -- Logistika -- Pomorski putevi -- Prometni koridor  HA14-10941 
 
Tržište kapitala -- Dioničarska društva -- Dioničarski aktivizam -- Prava dioničara -- Pravna regulativa -- Institucionalni investori  HA14-10729 
 
Turističke agencije -- Elektroničko poslovanje -- Web portali -- Elektronički marketing  HA14-10698 
 
Učenje stranog jezika -- Talijanski jezik -- Učenici -- Osnovno školstvo -- Motivacija  HA14-10736 
 
Udruženje umjetnika Zemlja  HA14-10978 
 
Ultrazvučni motor -- Mikroračunalo -- Putujući val -- Algoritam upravljanja -- Digitalni regulator  HA14-10620 
 
Umjetnički amaterizam -- Folklorni ansambli -- Zborovi -- Umjetnički voditelji -- Biografija -- Sjećanja  HA14-11048 
 
Uršulinke  HA14-10667 
 
Uzgoj ribe -- Marikultura -- Kavezni uzgoj  HA14-10930 
 
Valić, Fedor  HA14-10776 
 
Veznici -- Prijedlozi -- Engleski jezik -- Akademsko pisanje  HA14-10986 
 
Vida, Viktor  HA14-11043 
 
Vinaver, Stanislav  HA14-10984 
 
Vino -- Desertno vino -- Prošek -- Podrijetlo  HA14-10963 
 
Vinova loza -- Ekološki uzgoj -- Zaštita bilja -- Ekološko vinogradarstvo  HA14-10927 
 
Virusologija -- Poliomijelitis -- Biografija  HA14-10773 
 
Visoko obrazovanje -- Reforma školstva -- Kriza obrazovanja -- Međunarodne integracije -- Dvopredmetni program -- Diplomski studij  HA14-10740 
 
Višejezgrena računala -- MPEG standardi -- Dekodiranje -- Video signali -- Skalabilnost  HA14-10628 
 
Vjerske zajednice -- Crkva bosanska -- Krivovjerje  HA14-10664 
 
Vjerski običaji -- Proštenja -- Marijanska svetišta  HA14-10746 
 
Vjetrovi -- Bura -- Građevinske konstrukcije -- Opterećenje vjetrom  HA14-10762 
 
Vremenska prognoza -- Satelitski podaci -- Munje -- Konvekcija -- Indeksi nestabilnosti  HA14-10766 
 
WTO -- Svjetska trgovinska organizacija  HA14-10707  HA14-10727 
 
WTO -- World Trade Organization  HA14-10709 
 
Zaštita potrošača -- Hrvatsko zakonodavstvo -- Zakoni -- Direktive  HA14-10725 
 
Zdravstvena ekologija -- Medicina rada -- Biografija  HA14-10776 
 
Zdravstvo -- Zdravstveni sustav -- Povijesni pregled  HA14-10774 
 
Znanstvenici -- Književnici -- Biografija  HA14-11051 
 
Zubi -- Bruksizam -- Kraniomandibularne disfunkcije -- Hormoni -- Žene  HA14-10825 
 
Zubna protetika -- Fiksna protetika -- Zubni mostovi -- Estetske ljuske -- Adhezijska tehnika -- CAD/CAM polimeri  HA14-10833 
 
Zubna protetika -- Fiksna protetika -- Zubni mostovi -- Kontraindikacije -- Endodontsko liječenje -- Retencija zuba -- Uporabni vijek -- Trajnost konstrukcije -- Klinička pouzdanost -- Implantacija -- Mobilni zubni nadomjestak -- Usporedba i analiza  HA14-10819 
 
Zubna protetika -- Ortodoncija -- Oligodoncija -- Keramički nadomjesci  HA14-10837 
 
Žitarice -- Tritikale -- Oplemenjivanje  HA14-10923 
 
Župa Bezgrješnog začeća BDM  HA14-10641 
 
Župa Virje  HA14-11052 
 
Župna crkva u Valpovu  HA14-10977