Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Adenokarcinom -- Adenokarcinom prostate -- Klasifikacija -- Patologija -- Gradus  HA17-04036 
 
Advent u Zagrebu  HA17-04137 
 
Aerodinamičke karakteristike -- Buka -- Projektil -- Fourierova transformacija -- Numerička simulacija  HA17-03996 
 
Aerosoli -- Mjerenje količine aerosola -- Optička dubina -- Satelitska mjerenja -- AERONET  HA17-04000 
 
AHP -- Analitički hijerarhijski proces -- DEA -- Analiza omeđenih podataka -- Distribucija plina -- Prirodni plin -- Linearno programiranje  HA17-03936 
 
Antikoagulantna terapija -- Novi oralni antikoagulansi -- Krvarenje -- Hitna stanja  HA17-04037 
 
Antikorupcijska politika -- Javne službe -- Međunarodne organizacije -- Međunarodna suradnja  HA17-03966 
 
Aortna stenoza -- Aortni zalistak -- Transkateterska zamjena aortnog zaliska -- Rezultati  HA17-04048 
 
Arendt, Hannah -- Schmitt, Carl  HA17-03861 
 
Arhitektonski projekti  HA17-04145  HA17-04137 
 
Arhitektonski projekti -- Dječji vrtići  HA17-04133  HA17-04126 
 
Arhitektonski projekti -- Dvorana za izvedbene umjetnosti  HA17-04139 
 
Arhitektonski projekti -- Edukacijski centar  HA17-04147 
 
Arhitektonski projekti -- Fakulteti  HA17-04132 
 
Arhitektonski projekti -- Hoteli  HA17-04124 
 
Arhitektonski projekti -- Kampusi  HA17-04141  HA17-04136 
 
Arhitektonski projekti -- Obiteljske kuće  HA17-04131 
 
Arhitektonski projekti -- Palače -- Obnova  HA17-04134 
 
Arhitektonski projekti -- Planinarska skloništa -- Obnova  HA17-04140 
 
Arhitektonski projekti -- Poslovne zgrade  HA17-04128 
 
Arhitektonski projekti -- Prenamjena -- Kuće  HA17-04142 
 
Arhitektonski projekti -- Škole  HA17-04138  HA17-04127 
 
Arhitektura -- Arhitektonska istraživanja -- Arhitektonski projekti -- Umjetnost  HA17-04123 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Arhitekti  HA17-04135  HA17-04143 
 
Arhitektura -- Okoliš -- Etika  HA17-04129 
 
Arhitektura -- Urbanizam -- Urbanistički plan  HA17-04144 
 
Arhivska građa -- Povijesni izvori -- Gradovi -- Dokumenti  HA17-04238 
 
Aristofan -- Thomas Hobbes -- Jean-Jacques Rousseau  HA17-03872 
 
Ašoka, indijski vladar  HA17-03983 
 
Atropa belladona -- Bunika -- Zlouporaba droga  HA17-04024 
 
Augustinus, Aurelius -- Aurelije Augustin -- Toma Akvinski -- Thomas Aquinas, sanctus  HA17-03908 
 
Autoritarnost -- Rat -- Religija -- Masmediji -- Globalno nasilje  HA17-03920 
 
Bačić, Antun -- Vilov, Stjepan -- Pavić, Emerik  HA17-03886 
 
Badminton -- Sportaši -- Juniori -- Ozljede -- Rameni zglob -- Prenaprezanje -- Prevencija  HA17-04206 
 
Bakić, Petar  HA17-04236 
 
Bakterije -- Legionella pneumophila -- Adhezija -- Sustavi hlađenja -- Istraživanje  HA17-04009 
 
Bakterije -- Stafilokoki -- MRSA -- Bolničke infekcije -- Kontaminacija -- Otpornost na antibiotike  HA17-04011 
 
Balet -- Hrvatski plesači -- Hrvatska plesna scena 20. st. -- Povijest  HA17-04155 
 
Beton -- Krivulja naprezanja -- Naprezanja i deformacije -- Visoka temperatura -- Mehanička svojstva  HA17-04055 
 
Beton -- Reciklirani agregat -- Leteći pepeo -- Tlačna čvrstoća  HA17-04077 
 
Betonski stupovi -- Nosivost -- Stabilnost  HA17-04076 
 
Bežične mreže -- Prikupljanje energije -- Integrirani krugovi -- Autonomni uređaji  HA17-04066 
 
Bežične senzorske mreže -- Distribuirano računanje -- Algoritmi  HA17-04088 
 
Bežične senzorske mreže -- Potrošnja energije -- Poljoprivredno zemljište  HA17-03841 
 
Bežično umrežavanje -- Pristupne točke -- Upravljanje -- SDN -- Softverski definirana mreža  HA17-03850 
 
Bicikliranje -- Vozači -- Fizičke karakteristike -- Pravilna pozicija  HA17-04185 
 
Biće -- Nebiće -- Ontologija -- Neprijatelj -- Javno -- Totalitarizam -- Politika -- Filozofija politike  HA17-03861 
 
Bilušić, Stjepan  HA17-04144 
 
Bioraznolikost -- Flora -- Fauna -- Zaštita okoliša -- Prostorno planiranje -- Turizam  HA17-04004 
 
Bipolarni poremećaj -- Dijadijsko prilagođavanje -- Bračni odnos  HA17-04029 
 
Bogoslužje -- Pokora -- Sakrament pomirenja -- Opće odrješenje -- Povijesni pregled  HA17-03898 
 
Bolničke infekcije -- Bakterije -- Acinetobacter baumannii -- Dezinfekcija -- Otpornost na antibiotike  HA17-04010 
 
Brak -- Obitelj -- Obiteljski odnosi -- Savjetovalište  HA17-03891 
 
Brak -- Obitelj -- Pastoral obitelji -- Duhovnost  HA17-03881 
 
Brak -- Razvedeni -- Civilno vjenčani -- Pastoral  HA17-03895 
 
Brašno -- Artocarpus altilis -- Svojstva brašna  HA17-04110 
 
Brodske vibracije -- Pumpe -- Vibrodijagnostičke metode -- Optimizacija -- Ekonomski aspekti  HA17-04079 
 
Budimirov, Bogdan  HA17-04131 
 
Burza -- Fiskalne varijable -- Tranzicijska tržišta  HA17-03948 
 
Bušotina -- Rotacijsko bušenje -- Automatizirani sustavi -- Bušaća kolona -- Torzijske vibracije  HA17-04074 
 
Bušotine -- Električni otpor -- Geološki model  HA17-04003 
 
Cement -- Beton -- Jalovina -- Trajnost konstrukcije  HA17-04116 
 
Cjevovod -- Naprezanje -- Proračun naprezanja -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Numeričke metode  HA17-04059 
 
Crkveni oci -- Pokora -- Grijeh -- Oproštenje  HA17-03897 
 
Crnković, Ivan  HA17-04126 
 
Časopisi -- Ekonomija -- Trgovina -- Novinarstvo  HA17-03857 
 
Čazmanski arhiđakonat  HA17-04244 
 
Članovi uprave -- Zapošljavanje članova uprave -- Menadžerski ugovori -- Ugovori o zapošljavanju -- Pravni okvir  HA17-03977 
 
Čorak Slavenska, Mia  HA17-04155  HA17-04157 
 
Čorak Slavenska, Mia -- Karina, Lilian  HA17-04156 
 
Deformacija kralježnice -- Skolioza -- Biomehanika hoda -- Pedobarografija  HA17-04183 
 
Deformacije tla -- Odron zemlje -- Pareto analiza -- Geodetska mjerenja  HA17-03927 
 
Delalex, Gilles -- Moreau, Yves  HA17-04141 
 
Deliberacija -- Eksperimentiranje nad životinjama -- Prava -- Specizam  HA17-03870 
 
Demografija -- Popis stanovništva -- Struktura stanovništva -- Povijesni izvori  HA17-03914 
 
Difuzijska jednadžba -- Parcijalne diferencijalne jednadžbe -- Diferencijalne jednadžbe -- Perlit -- Pročišćavanje voda -- Raspodjela veličine čestica -- Matematički model  HA17-04078 
 
Digitalna slika -- Kontrast -- Poboljšanje kvalitete -- MATLAB okruženje  HA17-03840 
 
Digitalna trgovina -- Elektronička trgovina -- Europska trgovina -- VAT sustav -- Zakonodavna regulativa  HA17-03947 
 
Dijalog -- Istina -- Racionalnost -- Teologija  HA17-03880 
 
Diller, Elizabeth -- Scofidio, Ricardo -- Renfro, Charles -- Gilmartin, Benjamin  HA17-04147 
 
Diskurs -- Pripovjedna sposobnost -- Djeca -- Gramatička točnost  HA17-04218 
 
Dizajn -- Umjetnost -- Industrijski dizajn -- Dizajn namještaja -- Industrija namještaja  HA17-04118 
 
Dizelski motor -- Emisija štetnih plinova -- Izgaranje -- Matematički model -- Numerički model  HA17-04060 
 
Djeca -- Predškolska dob -- Fizička aktivnost -- Igra  HA17-04203 
 
Djeca -- Predškolska dob -- Tjelesna aktivnost -- Igra  HA17-04202 
 
Djeca -- Predškolska dob -- Tjelesna aktivnost -- Pedometar  HA17-04166 
 
Djeca u ratu -- Vojnici -- Zlostavljanje -- Postmoderni rat -- Prava djeteta -- Etički aspekti  HA17-03876 
 
Domovinski rat -- Vojne postrojbe  HA17-03988 
 
Domovinski rat -- Vojska -- Društvo -- Civilno-vojni odnosi  HA17-03979 
 
Dronovi -- Rat -- Etika -- Ljudska prava -- Borba protiv terorizma -- Ciljana ubojstva  HA17-03877 
 
Drugi svjetski rat -- Vojne operacije -- Antifašizam  HA17-04240 
 
Drugi vatikanski koncil  HA17-03906 
 
Društvena povijest -- Plemstvo  HA17-04237 
 
Drvni klasteri -- Opskrbni lanac -- Konkurentnost -- Funkcionalna povezanost  HA17-03926 
 
Država -- Etnička situacija -- Etničke skupine -- Nacionalne manjine -- Manjinsko-većinska situacija  HA17-03931 
 
Državni arhiv u Splitu -- Sveučilišna knjižnica u Splitu -- Arheološki muzej u Splitu  HA17-03837 
 
Duša -- Cyberspace -- Geopolitika -- Terorizam  HA17-03871 
 
Dvoranski sportovi -- Sportski ples -- Kondicijski trening  HA17-04175 
 
Đakonat -- Žene -- Župa -- Pastoralni rad  HA17-03909 
 
Đakovačko-osječka nadbiskupija  HA17-03891 
 
Đukić, Sandro  HA17-04117 
 
Ekipni sportovi -- Agilnost -- Reakcijski trening  HA17-04208 
 
Ekonometrijska analiza -- Funkcija troškova -- Željeznička infrastruktura  HA17-03944 
 
Ekonomska tranzicija -- Životni standard -- Šok-terapija -- Postupne reforme  HA17-03950 
 
Elektrohidraulički pogoni -- Servomehanizam -- Regulacija brzine -- Lyapunovljeva stabilnost -- Simulacija  HA17-04061 
 
Elektromagnetski zaporni pojasevi -- Antenski nizovi -- Mikrotrakaste antene -- Smanjenje sprege  HA17-04063 
 
Emocije -- Krivnja -- Sram -- Izolacija -- Blagoslov  HA17-03868 
 
Etika -- Pokusi na životinjama  HA17-03875 
 
Europska unija  HA17-04100 
 
Europska Unija  HA17-03959 
 
Europski sud za ljudska prava  HA17-03967  HA17-03973 
 
Farrell, Yvonne -- McNamara, Shelley  HA17-04146 
 
FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Teleskopska ruka -- Izvijanje -- Numerička simulacija  HA17-03839 
 
Fernández-Galiano, Luis  HA17-04143 
 
Film -- Hrvatski igrani film -- Redateljice  HA17-04154 
 
Filozofija povijesti -- Rat -- Svjetska povijest -- Eurocentrizam -- Totalitarizam -- Nacizam -- Komunizam  HA17-03867 
 
Fizička aktivnost -- Intenzitet vježbanja -- Pozitivni učinci -- Starenje  HA17-04211 
 
Fizička aktivnost -- Sportaši -- Tjelesne sposobnosti  HA17-04176 
 
Fizička aktivnost -- Sportski trening -- Statičko istezanje  HA17-04167 
 
Flavonidi -- Oksidacijski potencijal -- Molekulsko modeliranje  HA17-04104 
 
Florjanc, Katja -- Dragišić, Lidija -- Bizjak, Breda -- Jelkić, Emir -- Vogelnik Saje, Ajda  HA17-04133 
 
Foster, Norman  HA17-04135 
 
Foucault, Michel  HA17-03921 
 
Fra Ante Gnječ  HA17-04082 
 
Franjevci  HA17-04228 
 
Fritz Jahr  HA17-04012 
 
Ftalati -- Plastični proizvodi -- Alkoholna pića -- Toksičnost -- Ljudsko zdravlje -- Zakonska regulativa  HA17-04023 
 
Fuzzy logika -- Neizrazita logika -- Numerička simulacija -- Kosina -- Stabilnost  HA17-03851 
 
Gašparović, Vjekoslav -- Sterpin, Helena -- Jurcan, Emil  HA17-04145 
 
Generacija Y -- Zaposlenici -- Poslovna očekivanja -- Preferencije nagrada -- Nematerijalne nagrade  HA17-03855 
 
Geološki model -- Ekonomski modeli -- Ležište ugljena -- Rudnik -- Površinski kop  HA17-03999 
 
Geotermalna voda -- Istražne bušotine  HA17-04069 
 
Geotermalna voda -- Istražne bušotine -- Geološke karakteristike  HA17-04001 
 
Ginekomastija -- Kirurška terapija  HA17-04034 
 
Glagoljaši -- Hrvatski jezik -- Glagoljski misali -- Hrvatska leksikografija -- Rječnici -- Suvremenici -- Biografija  HA17-04228 
 
Glaukom -- Očni tlak -- Depresija -- Kvaliteta života -- Komorbiditet  HA17-04030 
 
Glazba -- Humor u glazbi -- Osobine ličnosti -- Psihološko gledište  HA17-04153 
 
González, María -- López de la Cruz, Juanjo  HA17-04138 
 
Gospodarstva u tranziciji -- Nacionalni strateški dokumenti -- Europski strateški dokumenti -- Regionalni razvoj -- Lokalna uprava  HA17-03942 
 
Gradovi -- Gradska jezgra -- Urbanizam -- Prostorno uređenje  HA17-04122 
 
Gradovi -- Kulturno-povijesna baština -- Štovanje svetaca -- Srednji vijek  HA17-04234 
 
Gradski prijevoz -- Autobusna stanica -- Razmak stanica -- Optimizacijski model  HA17-04091 
 
Građanska prava -- Kršenje građanskih prava -- Zaštita građanskih prava  HA17-03976 
 
Građevna čestica -- Toplinski tok -- Urbano područje -- Urbano planiranje -- Arhitektonski dizajn  HA17-04121 
 
Grafički dizajn -- Konceptualna umjetnost -- Vizualna kultura -- Časopisi -- Izložbe  HA17-04119 
 
Grkokatolička crkva  HA17-03883 
 
Gujavice -- Eisenia fetida -- Elektromagnetno polje -- Genotoksičnost -- Oksidacijski stres -- Imunosni odgovor -- Istraživanje  HA17-04006 
 
Han narod -- Han jezik -- Chan budizam -- Religija -- Teologija -- Mišljenje  HA17-03893 
 
Henke, Dieter -- Schreieck, Marta  HA17-04136 
 
Heraklit  HA17-03874 
 
Hibridni algoritam -- Algoritam pretraživanja -- Provjera softvera  HA17-03838 
 
Hidrauličko frakturiranje -- Bušotine -- Kompresori -- Optimizacija proizvodnje -- Naftna polja  HA17-04071 
 
Hidroelektrane -- Ekološki standardi -- Obnovljivi izvori energije  HA17-03993 
 
Hotelska poduzeća -- Upravljanje ljudskim potencijalima -- Human resources management -- HRM -- Outsourcing  HA17-03854 
 
Hrvati -- Iseljenici -- Manjinski jezik -- Nasljedni jezik -- Očuvanje jezika  HA17-03915 
 
Hrvati u Irskoj -- Mladi -- Suvremene migracije -- Iskustva emigranata  HA17-03918 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatska proza 21. st.  HA17-04231  HA17-04227  HA17-04229 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA17-04230  HA17-04232  HA17-04226 
 
Hrvatska vatrogasna zajednica  HA17-04021 
 
Hrvatski jezik -- Govornici -- Govorni jezik -- Pisani jezik -- Jezični korpus  HA17-04216 
 
Hrvatski jezik -- Posuđenice -- Naglasci -- Naglasna norma -- Prozodija  HA17-04219 
 
Hrvatski jezik -- Rječnici -- Strane riječi -- Hispanizmi -- Posuđenice  HA17-04222 
 
Imenovanje -- Stečajni upravitelj -- Stečajni sudac -- Trgovački sud  HA17-03930 
 
Imigracija -- Migracije životnih stilova -- Umirovljeničke migracije -- Povratne migracije  HA17-03912 
 
INA  HA17-03951 
 
Inflacija -- Nezaposlenost -- Kriza -- Philipsova krivulja  HA17-03925 
 
Inovacije -- Internacionalizacija -- Kompanije -- Poduzeća -- Kinesko gospodarstvo  HA17-03836 
 
Internet -- Društvene mreže -- Kompjutorske igre -- Adolescenti -- Djeca -- Rizično ponašanje  HA17-04027 
 
Internet -- Ovisnost -- Mentalno zdravlje -- Adolescenti  HA17-04033 
 
Internet stvari -- IoT -- Sportske aktivnosti -- Bežične komunikacije -- Računalstvo u oblaku  HA17-04089 
 
Internet stvari -- Mrežno usmjeravanje -- Protokol za usmjeravanje -- Bežične mreže  HA17-03848 
 
Intervencije u poljoprivredi -- Izravni troškovi -- Obračun troškova -- Donatorska potpora -- Financijska održivost  HA17-03949 
 
Iseljavanje -- Hrvati  HA17-03917 
 
Istina -- Dijalog -- Posebnost -- Univerzalnost -- Kršćanstvo  HA17-03884 
 
Istina -- Racionalnost -- Dijalog -- Jedinstvo  HA17-03899 
 
Izlijevanje nafte -- Naftne platforme -- Bušotine -- Analiza rizika  HA17-03992 
 
Jabuka -- Polifenol oksidaza -- Kumarin -- Derivati  HA17-04111 
 
Javni dug -- Ekonomski rast -- Nelinearni model -- Održivost rasta -- Bruto domaći proizvod -- BDP  HA17-03945 
 
Jehovini svjedoci -- Zdravstvena zaštita -- Odbijanje liječenja -- Zakoni -- Rezultati  HA17-04038 
 
Judo -- Sportaši -- Trening -- Natjecanja -- Oporavak  HA17-04193 
 
Juretić, Ivan -- Loher, Robert Jonathan  HA17-04140 
 
Jušić, Hana  HA17-04154 
 
Kamenice -- Ostrea edulis -- Vegetacija -- Zaštita okoliša  HA17-04085 
 
Karotidna stenoza -- Karotidne arterije -- Kirurška terapija -- Smjernice  HA17-04046 
 
Kasava -- Vitamina A  HA17-04109 
 
Katekizmi -- Franjevci -- Budimski kulturni krug  HA17-03886 
 
Katolička crkva  HA17-03881  HA17-03895  HA17-03909 
 
Kirurško liječenje -- Rak dojke -- Depresija -- Kvaliteta života  HA17-04042 
 
Klesarska škola  HA17-04148 
 
Klesarstvo -- Kamenoklesarstvo -- Obrti -- Umjetnost -- Restauracija  HA17-04148 
 
Klinički bolnički centar Zagreb  HA17-04048 
 
Književnost -- Poezija -- Kultura -- Racionalnost -- Identitet  HA17-04223 
 
Kohezijska politika -- Ekonomska kohezija -- Socijalna kohezija -- Kvaliteta institucija -- Konvergencija  HA17-03958 
 
Komasacija -- Građevinska parcela -- Građevinsko zemljište -- Parcelacija -- Konsolidacija zemljišta  HA17-03972 
 
Komprimirani plin -- Stlačeni prirodni plin -- Prirodni plin -- Postrojenja -- Transport plina  HA17-04075 
 
Kondenzator -- Predviđanje pogreške softvera -- Elektronički uređaji -- SVM -- Metoda potpornih vektora  HA17-04065 
 
Koolhaas, Rem -- Pestellini Laparelli, Ippolito  HA17-04134 
 
Košarka -- Sportašice -- Trening -- Fizičko opterećenje -- Oksidacijski stres  HA17-04209 
 
Kozmopolitizam -- Imperij -- Globalno upravljanje -- Mir  HA17-03869 
 
Kozmos -- Svijet -- Rat -- Mir  HA17-03860 
 
Kropf, Željko  HA17-04149 
 
Kršćanstvo -- Identitet -- Kršćanska zajednica -- Duh Sveti  HA17-03887 
 
Kršćanstvo -- Teologija -- Racionalnost -- Indijske religije -- Vjera  HA17-03888 
 
Kulturna baština -- Povijesne građevine -- Razvoj turizma -- Mikroregija -- Poduzetništvo  HA17-03955 
 
Kulturno-povijesna baština -- Sakralna arhitektura  HA17-04130 
 
Kupoprodaja -- Menadžer prodaje -- Razvoj odnosa s kupcem -- Zadovoljstvo menadžerom prodaje -- Otvorena komunikacija -- Povratna informacija  HA17-04096 
 
Kvaliteta dobiti -- Trošak financiranja -- Korporativno upravljanje -- Asimetrija informacija -- Obračunske veličine  HA17-04094 
 
Laban, Rudolf  HA17-04159  HA17-04158 
 
Laboratorijske životinje -- Eksperimentlani modeli  HA17-04016 
 
Laboratorijski miševi -- Uzgoj -- Tehnološki uvjeti  HA17-04084 
 
Lévinas, Emmanuel  HA17-03880 
 
Likopen -- Okratoksin A -- Bakar -- Cink -- Jetra -- Bubreg -- Mikotoksini -- Štakori  HA17-04007 
 
Liturgija -- Euharistija -- Misno vino  HA17-03910 
 
Lokalne javne službe -- Kvaliteta usluge -- Upravljanje kvalitetom -- SERVQUAL metodologija  HA17-04097 
 
Luteranska crkva  HA17-03894 
 
Luteranska crkva -- Katolička crkva  HA17-03906 
 
luteransko-rimokatolički razgovori -- Ekumenizam -- Jedinstvo kršćana -- Povijest  HA17-03906 
 
Luteranstvo -- Žene -- Ređenje -- Upravljanje -- Ređenje žena -- Rodna ravnopravnost  HA17-03905 
 
Luther, Martin  HA17-03907  HA17-03878  HA17-03902 
 
Machiavelli, Niccolò  HA17-03864 
 
Mađarska književnost -- Romani  HA17-04233 
 
Majka Terezija  HA17-03885 
 
Makijevelizam -- Menadžeri -- Poslovni svijet  HA17-03864 
 
Maloprodaja -- Geolociranje -- Zadovoljstvo potrošaća  HA17-03937 
 
Maloprodaja -- Ponašanje potrošača -- Socioekonomski pristup -- Političko-kulturni pristup  HA17-04099 
 
Matković, Blanka  HA17-04240 
 
Međunarodni odnosi -- Regionalna suradnja -- Europske integracije  HA17-03923 
 
Međunarodno pravo -- Uporaba sile -- Agresija -- Samoobrana -- Terorizam -- Rat  HA17-03964 
 
Menatalno zdravlje -- Migranti  HA17-04035 
 
Mentalno zdravlje -- Globalno zdravlje -- Psihijatrija -- Religija -- Suosjećanje -- Empatija  HA17-04045 
 
Mentalno zdravlje -- Upitnici -- Medicinska rehabilitacija  HA17-04031 
 
Migracije -- Izbjeglice -- Granični režimi -- Izbjeglička kriza -- Migrantska kriza  HA17-03963 
 
Migracije -- Melioracija -- Okoliš -- Ekonomski razvoj -- Demografski razvoj  HA17-03916 
 
Migracije -- Migrantska kriza -- Izbjeglice  HA17-03962 
 
Migracije -- Razvoj -- Povećani učinak -- Doznake  HA17-03913 
 
Migracije -- Regionalne organizacije  HA17-03924 
 
Mikrohistorija -- Sinjska alka -- Nastavno gradivo -- Izvannastavne aktivnosti -- Metodika poučavanja  HA17-04242 
 
Mikroreaktori -- Difuzija -- Reakcijski mehanizmi  HA17-04105 
 
Mjerenje naprezanja -- CAD -- Računalom podržano projektiranje -- Mehatronički sustav -- Simulacija  HA17-04067 
 
Mobilizacija -- Biopolitika -- Rat -- Mir  HA17-03873 
 
Modeli poduzeća -- Ekonomska teorija -- Ugrađenost -- Fiktivne robe -- Heterodoksna ekonomija  HA17-03938 
 
Modeli poduzeća -- Tranzicija -- Samoupravljanje -- Privatizacija -- Ekonomska renta  HA17-03932 
 
Motociklizam -- Sportski klubovi  HA17-04215 
 
Multimedijalni projekti -- Multimedijalna umjetnost -- Fotografije -- Performansi  HA17-04117 
 
Muzeji -- Zbirke -- Arhivsko gradivo -- Arheološko naslijeđe  HA17-03859 
 
Nacionalne manjine -- Zapošljavanje -- Posebne mjere zapošljavanja -- Javna uprava  HA17-03919 
 
Nacionalni park Krka  HA17-03957 
 
Načelo 3R -- Transparentnost informacija -- Vrednovanje alternativnih metoda  HA17-04086 
 
Naselja -- Povijesni izvori -- Pisani izvori  HA17-04243 
 
Nogomet -- Igra -- Sportska tehnika -- Djeca  HA17-04199 
 
Nogomet -- Nogometna utakmica -- Igra  HA17-04212 
 
Nogomet -- Sportaši -- Antropometrijske karakteristike -- Tjelesne sposobnosti -- Brzina trčanja  HA17-04174 
 
Nogomet -- Sportaši -- Brzina trčanja -- Energetski kapacitet  HA17-04197 
 
Nogomet -- Sportaši -- Morfološke karakteristike -- Igračka pozicija  HA17-04171 
 
Nogomet -- Sportaši -- Yo-Yo test -- Izdržljivost  HA17-04198 
 
Nogomet -- Sportašice -- Trening -- Kondicijske sposobnosti  HA17-04162 
 
Nogomet -- Trening -- Funkcionalne sposobnosti -- Nogometni klubovi  HA17-04196 
 
Notacija -- Parametar trajanja -- Geometrizacija parametra trajanja -- Nota korijena broja -- Instrument krug  HA17-04151 
 
Njemačka književnost  HA17-04224 
 
Njemački jezik -- Konverzacija -- Naglasci -- Prozodija  HA17-04221 
 
Obitelj -- Dijete -- Zaštita djeteta od roditelja -- Ograničenje roditeljskog prava  HA17-03967 
 
Obiteljsko pravo -- Djeca -- Podrijetlo -- Očinstvo -- Utvrđivanje očinstva  HA17-03971 
 
Obiteljsko pravo -- Kriza -- Razvod braka -- Pravna pomoć  HA17-03969 
 
Obiteljsko pravo -- Nasljedno pravo -- Bračni drugovi -- Izvanbračni drugovi  HA17-03968 
 
Obiteljsko pravo -- Obiteljska medijacija -- Djeca -- Pravni položaj  HA17-03965 
 
Obiteljsko pravo -- Ovršno pravo  HA17-03973 
 
Obiteljsko pravo -- Pravna kultura -- Sustav vrijednosti  HA17-03975 
 
Obiteljsko pravo -- Roditelj -- Dijete -- Roditeljska skrb -- Socijalno roditeljstvo  HA17-03974 
 
Obiteljsko pravo -- Roditeljska skrb -- Prava djeteta  HA17-03970 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Energija vjetra -- Investicije  HA17-04057 
 
Odbojka -- Sportaši -- Morfološke karakteristike -- Motoričke sposobnosti  HA17-04180 
 
Odbojka -- Vrhunski sportaši -- Trening -- Kondicijska pripremljenost -- Trenažni proces  HA17-04204 
 
Odgoj -- Obrazovanje -- Prostor  HA17-03989 
 
Održiva potrošnja -- Modna industrija -- Generacija Z  HA17-03939 
 
Održivi gospodarski rast -- Inozemna izravna ulaganja -- FDI strategija -- Industrijske razvojne zone -- Tehnološke zone  HA17-03960 
 
Opatice -- Ženski đakonat -- Ređenje žena -- Povijest -- Svećenička služba  HA17-03890 
 
Opskrba plinom -- Energetska sigurnost -- Energetska politika  HA17-04056 
 
Organizacije -- Učiteljska udruženja -- Upravna povijest -- Dokumenti  HA17-03858 
 
Organizacijska inteligencija -- Organizacijska sposobnost -- Konkurentnost  HA17-03933 
 
Ovisnost -- Internet -- Kockanje -- Online kockanje -- Prevalencija  HA17-04025 
 
Ovisnost -- Ovisnost o internetu -- Prevalencija -- Simptomatologija -- Liječenje  HA17-04032 
 
Palača Esterházy  HA17-03955 
 
Pametne zgrade -- Rasvjeta -- Upravljanje rasvjetom -- Kontrola pristupa -- Sustav kontrole pristupa -- IoT -- Internet stvari  HA17-03844 
 
Pametni gradovi -- Mjerenje buke -- Akustično okruženje -- Zvučni okoliš  HA17-03842 
 
Paprika -- Zelena paprika -- Površinska reakcija -- Osmotska dehidracija -- Sušenje  HA17-04107 
 
Parčić, Dragutin Antun  HA17-04228 
 
Parni generatori -- Generatori pare -- Modernizacija  HA17-04058 
 
Patriotizam  HA17-03872 
 
Pavlove poslanice -- Prijevodi -- Grčki jezik -- Latinski jezik -- Njemački jezik -- Teologija  HA17-03907 
 
Peračić, Dinko -- Šilje, Roman  HA17-04132 
 
Performanse -- Poduzeća -- Poslovne karakteristike -- Konkurentnost poduzeća  HA17-04095 
 
Perko, Nevenka  HA17-04160 
 
Peruanska arhitektura -- Arhitektonski projekti  HA17-04146 
 
Piljevina -- Drvna obrada -- Kontaminacija -- Gljivice -- Steroli -- Plinska kromatografija  HA17-04008 
 
Pisma -- Arhivsko gradivo -- Matične knjige  HA17-03837 
 
Plan grada -- Gradska jezgra -- Kulturno-povijesna baština  HA17-04125 
 
Plastično tečenje -- Hidrauličko uravnoteženje -- Mjerna nesigurnost -- Monte-Carlo simulacija  HA17-04051 
 
Plejić, Toma -- Pelivan, Lea  HA17-04124 
 
Plemstvo -- Dokumenti -- Arhivsko gradivo  HA17-04235 
 
Ples -- Hrvatski plesači -- Kazališni amateri -- Povijesni izvori  HA17-03991 
 
Ples -- Plesna umjetnost -- Društveni pokreti -- Kultura tijela -- Nacizam  HA17-04159 
 
Ples -- Plesna umjetnost -- Hrvatski plesači -- Povijest hrvatskog plesa  HA17-04157 
 
Ples -- Plesna umjetnost -- Moderni ples -- Tjelesna kultura -- Ideologija -- Društveno-političke prilike  HA17-04158 
 
Ples -- Plesna umjetnost -- Narodni plesovi -- Biografija  HA17-04160 
 
Plesna olimpijada u Berlinu 1936.  HA17-04155  HA17-04156  HA17-04159  HA17-04158  HA17-04160  HA17-03991  HA17-04157 
 
Plesna umjetnost -- Baletne predstave -- Politika -- Društveno-političke prilike -- Nacizam  HA17-04156 
 
Plinovod -- Nadzor trase -- Dronovi -- Lean menadžment -- Vitki menadžment  HA17-04052 
 
Plinske bušotine -- Optimizacijski model -- Proizvodnost -- Frakturiranje  HA17-04072 
 
Plinsko polje -- Naftno polje -- Naftna bušotina -- Kompresorska stanica  HA17-04070 
 
Plivanje -- Trening -- Trenažni proces  HA17-04170 
 
Pokusne životinje -- Povijesni razvoj -- Razvoj lijekova  HA17-04013 
 
Polany, Karl  HA17-03938 
 
Policijski službenici -- Privođenje -- Tehnike zahvata -- Tjelesna pripremljenost  HA17-04188 
 
Poljoprivredna proizvodnja -- Regulacija poplava -- Odvodni tunel -- Arhivsko gradivo  HA17-04082 
 
Poljoprivredni strojevi -- Sijačica -- Cikla -- Sjetva cikle -- Brzina sjetve -- Mehaničke sijačice  HA17-04081 
 
Ponašanje -- Genetika -- Metote genetskog inženjerstva  HA17-04014 
 
Porezni sustav -- Složenost poreznog sustava -- Porezna struktura -- Korupcija  HA17-03946 
 
Posebni rezervat Malostonski zaljev i Malo more  HA17-03994 
 
Poslanice -- Egzegeza -- Hermeneutika -- Novi zavjet -- Stari zavjet  HA17-03896 
 
Poslovna inteligencija -- BSC -- Uravnotežena karta ciljeva -- Skladištenje podataka -- Školstvo -- Lokalna uprava  HA17-04098 
 
Poslovni modeli -- Vrste poslovnih modela -- Inoviranje poslovnih modela  HA17-03856 
 
Poslovno odlučivanje -- Upravljanje projektima -- Projektni menadžment  HA17-04101 
 
Postsocijalističke zemlje -- Imigrantsko poduzetništvo -- Postsovjetski imigranti -- Izravna strana ulaganja  HA17-03922 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Ratne traume -- Religioznost -- Duhovnost -- Mentalno zdravlje -- Kvaliteta života  HA17-04044 
 
Posttraumatski stresni poremećaj -- PTSP -- Suočavanje -- Duhovnost -- Religioznost  HA17-04047 
 
Potrošači -- Stavovi -- Prehrana -- Prehrambene navike -- Zdrava prehrana -- Cjelovite žitarice -- Povrće -- Voće  HA17-04017 
 
Povijesna geografija -- Povijesni izvori -- Antika  HA17-04241 
 
Povijest -- Kršćani -- Mučenici -- Muslimani  HA17-04239 
 
Požar -- Detektori -- Simulacija  HA17-04022 
 
Praćenje objekata -- Fuzzy logika -- Neizrazita logika -- Evolucijski algoritam -- Strojni vid -- Optimizacija  HA17-03847 
 
Prava djece  HA17-03961 
 
Pravedni rat  HA17-03908 
 
Prehrambene navike djece -- Oglašavanje prehrambenih proizvoda -- Masovni mediji -- Komunikacija roditelja i djece  HA17-04102 
 
Pretkliničko oslikavanje -- Animalni modeli -- Mikro-CT -- Mirko-MRI -- Mikro-PET  HA17-04002 
 
Prijelom palčane kosti -- Uzroci -- Ozljede -- Djeca  HA17-04039 
 
Pristupanje Europskoj uniji -- Reforme -- Korporativno upravljanje -- Računovodstvo  HA17-04093 
 
Pro mente Oberösterreich  HA17-04040 
 
Programiranje -- Pogreške -- Lociranje -- Rudarenje podataka  HA17-03843 
 
Proizvodi -- Usluge -- Društveno odgovorno poslovanje  HA17-03943 
 
Prosopis africana -- Fermentacija -- Starter-kulture -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA17-04108 
 
Psihogerijatrija -- Stariji ljudi -- Domovi za starije i nemoćne osobe  HA17-04041 
 
Psihosociajlna pomoć -- Socijalna psihijatrija -- Liječenje  HA17-04040 
 
PSO algoritam -- Algoritam roja čestica -- Optimizacija rojem čestica -- Kontrolni algoritam -- PID regulator -- Proporcionalno-derivacijski regulator -- Pneumatski strojevi  HA17-03995 
 
Pukotine -- Poroznost -- Stijene -- Mehanička svojstva -- Tlačna čvrstoća  HA17-03997 
 
QFD -- Razvoj funkcije kvalitete -- Upravljanje kvalitetom -- Novinski tisak  HA17-04090 
 
Radić, Smiljan  HA17-04139 
 
Rafinerija nafte Rijeka  HA17-04058 
 
Rascjep usne i nepca -- Kirurško liječenje -- Adolescenti -- Mentalno zdravlje -- Kvaliteta života  HA17-04028 
 
Rat -- Društvo -- Politika  HA17-03921 
 
Rat -- Mir -- Sukob  HA17-03874 
 
Rat -- Pojedinac -- Liberalizam -- Politička filozofija  HA17-03866 
 
Rat -- Politika -- Mir -- Pravda -- Vladari -- Indijska povijest -- Budizam  HA17-03983 
 
Rat -- Strategija -- Oružane snage  HA17-03978 
 
Rat -- Terorizam -- Ontološki status  HA17-03862 
 
Rat -- Vojno obrazovanje -- Vojna obuka  HA17-03985 
 
Rawls, John  HA17-03866 
 
Redundantni mehanizam -- Manipulator -- Planiranje putanje -- Varijacijska metoda  HA17-04053 
 
Reformacija -- Crkvena povijest -- Konfesionalnost -- Katoličanstvo -- Protestantizam -- Religija -- Sekularizacija -- Povijest  HA17-03903 
 
Reformacija -- Kršćanske crkve -- Dijalog -- Ekumenizam -- Jedinstvo kršćana  HA17-03889 
 
Reformacija -- Kršćanstvo -- Utjecaji -- Misionari  HA17-03900 
 
Reformacija -- Oprosti -- Indulgencije -- Sakrament pokore -- Solidarnost -- Crkva  HA17-03878 
 
Reformacija -- Povijest -- Kršćanstvo -- Ekumenizam  HA17-03894 
 
Reformacija -- Radikalizacija -- Crkva -- Kapitalizam -- Izrabljivanje -- Židovi -- Kritika  HA17-03902 
 
Reformacija -- Religijska kultura -- Kršćanstvo  HA17-03892 
 
Regionalni razvoj -- Regionalno planiranje -- Regionalni institut  HA17-03941 
 
Rekristalizacija -- Mikrotvrdoća -- Udarna žilavost -- Zavarivanje trenjem -- Legure aluminija  HA17-04054 
 
Religija -- Multikulturalnost -- Kulturalna raznolikost -- Filozofija -- Monadologija -- Komunikacija  HA17-03882 
 
Renesansna glazba -- Teorija kontrapunkta -- Pokretni kontrapunkt -- Jednostavni kontrapunkt -- Složeni kontrapunkt  HA17-04152 
 
Revitalizacija -- Naftna polja -- Plinska polja  HA17-04073 
 
Rezerve ugljikovodika -- Proizvodnja nafte i plina -- Razrada ležišta nafte -- Naftne kompanije  HA17-03951 
 
RFID oznake -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Senzori -- Antene -- UHF -- Ultra-visoke frekvencije -- Internet stvari  HA17-04064 
 
Ricœur, Paul  HA17-03863 
 
Ritam -- Poliritmija -- Razlikovno trajanje -- Glazbena analiza  HA17-04150 
 
Ritmička gimnastika -- Učenici -- Motoričke sposobnosti -- Koordinacijske sposobnosti  HA17-04178 
 
Robotika -- Uslužni roboti -- Robotski čistač podova -- Lokalizacija -- Širokopojasne tehnologije  HA17-03853 
 
Robusnost -- Kontrolni algoritam -- Bilinearna forma -- Kvadratne forme -- Teorija kontrole  HA17-04050 
 
Rodna raznolikost -- Nadzorni odbori -- Profitabilnost poduzeća -- Deskriptivna statistika -- Višestruka regresijska analiza  HA17-04087 
 
Rudarenje podataka -- Strojno učenje -- SOA -- Servisno orijentirana arhitektura -- Smart Grids -- QoS -- Kvaliteta usluge  HA17-03852 
 
Rukomet -- Sportaši -- Antropometrija -- Motoričke sposobnosti  HA17-04165 
 
Rukomet -- Sportaši -- Juniori -- Kondicijska pripremljenost -- Tjelesne sposobnosti  HA17-04168 
 
Rukomet -- Sportašice -- Dob -- Natjecanja -- Selekcija  HA17-04210 
 
Rukomet -- Sportašice -- Kondicijska pripremljenost  HA17-04195 
 
Sadra -- Stijenski materijal -- Tlačna čvrstoća -- Vlačna čvrstoća  HA17-03998 
 
Sakramenti -- Sakrament pomirenja -- Ispovjednik -- Pokornik -- Povreda -- Izopćenje  HA17-03904 
 
Senzori -- RFID -- Radiofrekvencijska identifikacija -- Antene -- UHF -- Ultra-visoke frekvencije  HA17-04062 
 
Sigurnosna politika -- Obrambena politika -- Državna sigurnost -- Obrana  HA17-03986 
 
Simultano prevođenje -- Prevoditelji -- Početnici -- Govor -- Karakteristike -- Pokazatelji napretka  HA17-04220 
 
Sirova nafta -- Naftna ekonomija -- Svijet  HA17-03935 
 
Sistemski eritemski lupus -- Sistemska bolest -- Uzroci smrti -- Komorbiditet  HA17-04049 
 
Slikarstvo  HA17-04149 
 
Smithson, Alison -- Smithson, Peter  HA17-04128 
 
Sok -- Lubenica -- Serendipity Berry -- Dioscoreophyllum cumminsii -- Gvinejski krumpir -- Mikrobiološka analiza  HA17-04113 
 
Sportaši -- Dijagnostika -- Motoričke sposobnosti  HA17-04194 
 
Sportaši -- Kondicijska priprema -- Tjelesne sposobnosti -- Postaktivacijska potencijacija -- Trenažni program  HA17-04182 
 
Sportaši -- Ozljede mišića -- Tretmani -- Oporavak -- Mišićna jakost  HA17-04161 
 
Sportaši -- Prehrana  HA17-04186 
 
Sportaši -- Prehrana -- Ugljikohidrati -- Sportska aktivnost  HA17-04213 
 
Sportaši -- Tjelesne sposobnosti -- Skok u vis -- Tretmani  HA17-04163 
 
Sportaši -- Trenažni proces -- Tjelesne sposobnosti  HA17-04177 
 
Sportaši -- Trening -- Trenažni proces -- Kondicijski treneri -- Interkulturalizam  HA17-04184 
 
Sportske aktivnosti -- Djeca -- Motoričke sposobnosti  HA17-04164 
 
Sportske aktivnosti -- Judo -- Djeca -- Predškolska dob -- Motoričke sposobnosti  HA17-04200 
 
Srednjovjekovni islam -- Ekonomska misao -- Poslovna etika -- Obveze i ugovori -- Kamate  HA17-03929 
 
Stanovništvo -- Migracije -- Matične knjige  HA17-03911 
 
Starije osobe -- Blago kognitivno oštećenje -- Potpomognuto življenje -- I -- Korisničko sučelje -- Multimodalna interakcija -- Internet stvari  HA17-03845 
 
Suicid -- Samoubojstvo -- DSM-5 -- Odrasli  HA17-04026 
 
Superkritični fluidi -- Ugljični dioksid -- Ekstrakcija -- Visokotlačna komora -- Ugrađeni računalni sustavi -- IoT -- Internet stvari  HA17-04103 
 
Sveti Ambrozije  HA17-03897 
 
Svetice -- Ljubav -- Čovjekoljublje -- Siromaštvo  HA17-03885 
 
Svjetska zdravstvena organizacija  HA17-04036 
 
Svjetski luteranski savez  HA17-03905 
 
Svjetski ratovi -- Filozofija politike -- Otuđenje -- Dehumanizacija  HA17-03865 
 
Širokopojasne mreže -- Implementacija -- DBA algoritmi -- Alokacija dinamičke propusnosti -- XG-PON mreža  HA17-03846 
 
Šumski požari -- Vremenski uvjeti -- Meteorološki podaci  HA17-04018 
 
Talijanska književnost  HA17-04225 
 
Tamarind -- Bezalkoholna pića -- Kunu-zaki -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA17-04114 
 
Tekstilna industrija -- Tepisi -- Tehnologija izrade -- Dizajniranje -- Proizvodnja  HA17-04115 
 
Telekomunikacije -- Optičke komunikacije -- Pasivne optičke mreže -- Simulacija -- Matlab  HA17-04068 
 
Tjelesna aktivnost -- Tjelovježba -- Pilates -- Kondicija -- Zdravstveni učinci  HA17-04172 
 
Tjelesna aktivnost -- Trening -- Ekscentrični trening -- Mišićna kontrakcija  HA17-04191 
 
Tjelesna aktivnost -- Vježbanje -- Pravilno izvođenje -- Fitnes -- Ozljede  HA17-04181 
 
Tjelesna aktivnost -- Zdravstvena prevencija -- Motoričke sposobnosti -- Psihičko zdravlje -- Kognitivno funkcioniranje -- Samopoštovanje  HA17-04192 
 
Tjelesna aktivnost -- Zdravstvena prevencija -- Psihičko zdravlje  HA17-04173 
 
Tjelesna aktivnost -- Žene -- Kondicija  HA17-04190 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura -- Nastava -- Učenici -- Kondicijska priprema -- Pretilost  HA17-04201 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura -- Trening snage -- Motoričke sposobnosti -- Funkcionalne sposobnosti -- Studenti  HA17-04214 
 
Transgenetični miševi -- Ciljana mutacija gena -- Eksperimentalni mišiji model  HA17-04005 
 
Tranzicijske zemlje -- Tranzicijska ekonomija -- Proizvodni jaz -- Kalmanov filter -- Model nevidljive komponente  HA17-03934 
 
Trčanje -- Trening  HA17-04205 
 
Trening -- Fizička aktivnost -- Zagrijavanje -- Vježbe istezanja -- Statičko istezanje -- Dinamičko istezanje  HA17-04207 
 
Trgovina na malo -- Strateški savezi  HA17-04100 
 
Trudnoća -- Postpartalni period -- Abdomen -- Muskulatura -- Trening  HA17-04169 
 
Tržište rada -- Zapošljavanje -- Izbor struke -- Profesionalni interesi  HA17-03940 
 
Turizam -- Prirodna baština -- Javno dobro -- Konkurentnost -- Naselja -- Planiranje  HA17-03953 
 
Turizam -- Promidžba -- Upravljanje -- Razvojni potencijali -- Zaštita prirode  HA17-03957 
 
Turizam -- Prostor -- Prostorno planiranje -- Arhitektura  HA17-03956 
 
Turizam -- Zaštita okoliša -- Zaštita prirode -- Baština -- Održivi razvoj  HA17-03952 
 
Uključenost građana -- Administrativni teritoriji -- Objektivno blagostanje -- Subjektivno blagostanje  HA17-04120 
 
Umjetni kuk -- Legure titana -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Mehaničko ponašanje  HA17-04015 
 
Univerzalnost -- Istina -- Humanost -- Kultura  HA17-03863 
 
Upravljačka jedinica -- Poluga -- Automobilska tehnika -- Zamorna čvrstoća -- Optimizacija  HA17-04080 
 
Upravljanje događajima -- Upravljanje destinacijom -- Održivi turizam -- Kulturni turizam -- Turistički klasteri  HA17-03954 
 
Upravljanje rizicima -- Baze podataka -- Citatne baze podataka -- Serijske publikacije -- Citiranost -- Bibliometrija  HA17-03849 
 
Vatrogastvo -- Web aplikacije -- ICT sistemi  HA17-04021 
 
Veslanje -- Sportaši -- Morfološke karakteristike -- Faktor uspješnosti  HA17-04187 
 
Vino -- Metali  HA17-04112 
 
Visoko obrazovanje -- Ekonomija -- Poslovna ekonomija -- Metodološki i tehnološki aspekti  HA17-03990 
 
Vjerska povijest -- Župe -- Franjevci  HA17-03879 
 
Vjerske skupine  HA17-03883 
 
Vjerski prijelazi -- Pravoslavlje -- Rimokatoličanstvo -- Grkokatoličanstvo  HA17-04244 
 
Vlastelinstvo -- Biskupije -- Zakonodavstvo -- Gospodarstvo  HA17-04236 
 
Vojna moć -- Ratna mornarica -- Državna sigurnost -- Mirnodopske operacije -- Nadzor mora -- Vanjska politika  HA17-03981 
 
Vojna strategija -- Obrana -- Geostrategija -- Vojna operacija  HA17-03980 
 
Vojne operacije -- Prvi svjetski rat -- Vojna geografija -- Vojna geologija  HA17-03984 
 
Vojne operacije -- Vojne strategije -- Strateški cilj -- Logistička potpora -- Oprema  HA17-03982 
 
Vojne operacije -- Vojne strategije -- Zapovjednici  HA17-03987 
 
Vozila -- Inteligentni transportni sustavi -- Bežične senzorske mreže -- Komunikacija  HA17-04092 
 
Vozila -- Motorna vozila -- Cestovni promet -- Požar -- Uzroci požara -- Vještačenje  HA17-04020 
 
Waltz, Kenneth -- Chomsky, Noam  HA17-03865 
 
Wœffray, Denis -- Bonnard, Genevieve  HA17-04127 
 
Xenakis, Iannis  HA17-04150 
 
Zadruga Praksa  HA17-04145 
 
Zaduženost -- Ekonomija -- Gospodarski rast  HA17-03928 
 
Zagrebačka burza  HA17-04087 
 
Zajednički projekti -- Projekti -- Kompanije -- Poduzeća -- EU fondovi  HA17-03959 
 
Zannost o laboratorijskim životinjama -- FELASA -- CroLASA -- Edukacija  HA17-04083 
 
Zaštita okoliša -- Kamenice -- Turizam -- Prostorno planiranje  HA17-03994 
 
Zdravstvene usluge -- Percipirana vrijednost -- Kvaliteta usluge -- Lojalnost pacijenata -- Mjerni instrument  HA17-04019 
 
Zdravstveni lokus kontrole -- Depresija -- Rak dojke -- Sociodemografski čimbenici  HA17-04043 
 
Zglobovi -- Pokretljivost -- Vježbe aktivacije  HA17-04179 
 
Znanstvena komunikacija -- Znanstveni diskurs -- Retoričke strategije  HA17-04217 
 
Žitarice -- Mikotoksini -- Fumonizini -- Zearalenon -- ELISA  HA17-04106 
 
Životinjska etika -- Bioetika -- Bioetički standardi  HA17-04012 
 
Žrtve nasilja -- Kršćanstvo -- Teologija -- Mesijanstvo -- Domorodački narodi -- Spasenje -- Eshatologija  HA17-03901