0OPĆENITO


001   Znanost i znanje

ADRIAS (Split)
Adrias : zbornik radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu = Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal / [Davorin Rudolf (glavni urednik, editor-in-chief)]. - Sv.3(1989)- . - Split : Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1989- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Adrias Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu = ISSN 1330-8173. - Drugi medij: Adrias (Split. Online) = ISSN 1848-7807. - Ne izlazi 1990-1992 ; 2001-2003 i 2011.
ISSN 0352-9924 = ADRIAS (Split)

001
7
(05)
(082)
HS03/09-00001

ANALI Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku = Annals of the Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek / [urednici Vlasta Piližota, Julijo Martinčić]. - Sv.15(1999)- - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstveni i umjetnički rad,, 2000- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku = ISSN 0352-4191. - Drugi medij: Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (Online) = ISSN 1848-7831.
ISSN 1332-456X = ANALI Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

001
(05)
HS03/09-00002

GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Godišnje izvješće ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo = Annual report ... / Republic of Croatia, State Intellectual Property Office ; [glavni i odgovorni urednik Nikola Kopčić]. - 1992/97(1998)- . - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske,, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1332-1544 = GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

001.894
347.77
HS03/09-00003

HRVATSKI glasnik intelektualnog vlasništva : službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo / [glavni urednik Željko Topić]. - God.3,br.6(31. prosinca 1996)-god.16,br.4(2009). - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske,, 1996-2009. 16 sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Od god.3,br.6(1996)-god.6,br.6(1999) tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Hrvatski patentni glasnik = ISSN 1330-1578. - Nastavlja se kao: Hrvatski patentni glasnik = ISSN 1330-1578.
ISSN 1331-2030 = HRVATSKI glasnik intelektualnog vlasništva

001.894
347.77
(05)
HS03/09-00004

IN (Rijeka)
In : glasnik inovatora / [glavni urednik Ivan Tićak]. - God.1,br.1(listopad 1994)- . - Rijeka : Teh-nova : Savez inovatora PGŽ, 1994-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1330-8114 = IN (Rijeka)

001.895
(051)
HS03/09-00005

INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)
Interdisciplinary description of complex systems : scientific journal / [Josip Stepanić editor-in-chief]. - Vol.1,issue 1/2(2003)- . - Zagreb : Croatian Interdisciplinary Society, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Interdisciplinary description of complex systems (CD-ROM) = ISSN 1334-5230.
ISSN 1334-4684 = INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)

001
(051)
HS03/09-00006

INVENTUM : informativno stručno glasilo / [glavni urednik Pavao Havliček]. - God.1,br.1/2(2004)- . - Zagreb : Hrvatska zajednica tehničke kulture,, 2004- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Hrvatski inovator = ISSN 1331-6079.
ISSN 1334-658X = INVENTUM

001.895
(05)
HS03/09-00007

IRT 3000 (Zagreb)
IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije / [glavni i odgovorni urednik Darko Švetak]. - God.1,br.1(2007) ; god.2,br.2=1(2008)- . - Zagreb : Profidtp,, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=1(2008); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-5951 = IRT 3000 (Zagreb)

001.895
(051)
HS03/09-00008

ISTRAŽIVANJE i razvoj u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1997- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1087 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Znanstvenoistraživačke i istraživačko-razvojne organizacije u ... = ISSN 1331-3452.
ISSN 1332-8247 = ISTRAŽIVANJE i razvoj u ...

001
(083.41)
HS03/09-00009

RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin / The Croatian Academy of Sciences and Arts ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Miroslav Šicel]. - Knj.1(1986)- . - Varaždin : Zavod za znanstveni rad,, 1986- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin (Online) = ISSN 1848-7890.
ISSN 0352-9509 = RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin

001
(05)
HS03/09-00010

RADOVI Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; [glavni i odgovorni urednik Slobodan Kaštela]. - Sv.1(2007)- . - Zagreb ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Online) = ISSN 1848-7912. - Ne izlazi 2010.
ISSN 1846-9787 = RADOVI Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

001
7
(05)
HS03/09-00011

Vidi br.: HS03/09-00048

Vidi br.: HS03/09-00650

002   Dokumentacija

KATALOG službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske (Tisak)
Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske / HIDRA [i.e.] Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija = Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia / Croatian Information Documentation Referral Agency ; [uredila Marta Softa]. - [God.]1(1995)-god.16(2010). - Zagreb : HIDRA,, 1995-2010. 16 sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Preuzima: Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia = ISSN 1330-7444. - Drugo izdanje: Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia = ISSN 1330-7444. - Drugi medij: Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske (Online) = ISSN 1334-0255. - Prilog: E-arhiv službenih publikacija dokumenata tijela javne vlasti Republike Hrvatske [Elektronička građa] = ISSN.
ISSN 1330-7452 = KATALOG službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske (Tisak)

002
(497.5)
(05)
HS03/09-00012

004   Računalna znanost i tehnologija. Računarstvo

ADVANCED engineering : international journal / [main editor Boris Obsieger]. - Year 1,no.1(2007)-year 6,no.2(2012) ; year 7(2013)- - Ičići : Revelin,, 2007-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-5900 = ADVANCED engineering

004
(051)
HS03/09-00013

BUG (Zagreb)
Bug : [časopis za informatiku] / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Rosandić]. - 1992,br.1- . - Zagreb : BUG,, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Bug on line = ISSN 1332-6430. - Prilog: Bug[2] = ISSN 1848-5421.
ISSN 1330-0318 = BUG (Zagreb)

004
007
(051)
HS03/09-00014

CADAM ... (Book of abstracts)
CADAM ... : book of abstracts / International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing; editor Boris Obsieger. - 1 (2003)-3 (2005) - Zigo : Rijeka, 2003-2005. 3 sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Spojeno sa: Matrib ... (Zagreb) = ISSN 1849-2142; u:Spojen s: CADAM ... : selected papers u: CADAM ... : proceedings. - Spojen s: CADAM ... : selected papers u: CADAM ... : proceedings. - Druga vrsta veze: CADAM ... (CD-ROM) = ISSN 1849-5176.
ISSN 1849-515X = CADAM ... (Book of abstracts)

004
(082)
(05)
HS03/09-00015

CADAM ... (CD-ROM)
CADAM ... [Elektronička građa] / International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing ; editor Boris Obsieger. - 1 (2003)-3 (2005) - Rijeka : Zigo,, 2003-2005. 3 optička diska (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Druga vrsta veze: CADAM ... (Selected papers) = ISSN 1849-5168.
ISSN 1849-5176 = CADAM ... (CD-ROM)

004
(082)
(086)
(05)
HS03/09-00016

CADAM ... (Proceedings)
CADAM ... : proceedings / International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing ; editor Boris Obsieger. - 4(2006)- - Rijeka : Zigo,, 2006- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Spojeno: CADAM ... (Selected papers) = ISSN 1849-5168; i:Spojeni: CADAM ... : book of abstracts i: CADAM ... : selected papers. - Spojeni: CADAM ... : book of abstracts i: CADAM ... : selected papers.
ISSN 1849-5184 = CADAM ... (Proceedings)

004
(082)
(05)
HS03/09-00017

CADAM ... (Selected papers)
CADAM ... : selected papers / International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing ; editor Boris Obsieger. - 1 (2003)-3 (2005) - Zigo : Rijeka, 2003-2005. 3 sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Spojeno sa: Matrib ... (Zagreb) = ISSN 1849-2142; u:Spojen s: CADAM ... : book of abstracts u: CADAM ... : proceedings. - Spojen s: CADAM ... : book of abstracts u: CADAM ... : proceedings. - Druga vrsta veze: CADAM ... (CD-ROM) = ISSN 1849-5176.
ISSN 1849-5168 = CADAM ... (Selected papers)

004
(082)
(05)
HS03/09-00018

CASE ... (Rijeka)
CASE ... : metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / [urednik Mislav Polonijo]. - [1(1989)]- . - Rijeka : CASE,, [1989]- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-448X = CASE ... (Rijeka)

004.4
(05)
HS03/09-00019

CIT. Journal of computing and information technology
CIT : journal of computing and information technology / [editor-in-chief Sven Lončarić]. - Vol.1,no.1(Mar. 1993)- . - Zagreb : University Computing Centre,, 1993-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Journal of computing and information technology = ISSN 1846-3908.
ISSN 1330-1136 = CIT. Journal of computing and information technology

004
(051)
HS03/09-00020

EDUPOINT (Tisak)
Edupoint : časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju = journal on application of information technologies in education / [glavna urednica, editor-in-chief Daliborka Pašić]. - Br.1(2002/03)-br.3(2004/05) . - Zagreb : CARNet,, 2003-2005. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Od br.3(2004/05) tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Edupoint = ISSN 1333-5987.
ISSN 1334-2738 = EDUPOINT (Tisak)

004:37
37
(051)
HS03/09-00021

ENTER (Zagreb)
Enter : kompjuterski časopis koji svi razumiju / [glavni urednik Miroslav Rosandić]. - 2002,br.1(listopad)-2010,br.86. - Zagreb : Bug : SysPrint,, 2002-2010. 9 sv. : ilustr. ; 28 cm. + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Drugi medij: Enter (Zagreb. Online) = ISSN 1847-9359.
ISSN 1333-7882 = ENTER (Zagreb)

004
008
(05)
HS03/09-00022

EQIBELT : workshops ... : proceedings / Tempus joint european project UM_JEP 19105-2004, Education quality improvement by e-learning technology ; [editor-in-chief Zoran Bekić]. - 2006-2007/2008. - Zagreb : SRCE,, 2006-2009. 2 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.

004.738.5:37](063)
37:004.738.5](063)
082
HS03/09-00023

GLASNIK HSIN-@ : informativno stručno glasilo Hrvatskog saveza informatičara / [odgovorni urednik Ivo Šeparović]. - God.1,br.1(svibanj 2002)-god.10,br.17(siječanj 2012) [i. e. prosinac 2011]. - Zagreb : Hrvatski savez informatičara,, 2002-2012 [i. e. 2011]. 10 sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-6533 = GLASNIK HSIN-@

004
061.2
(051)
HS03/09-00024

HACKER (Zagreb)
Hacker : dokaz da postoje korisne ovisnosti / [glavni i odgovorni urednik Damir Đurović]. - 1994,br.1(studeni)-2005,br.117(listopad). - Zagreb : Europapress holding, 1994-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Score : tvoj mini časopis za maksi zabavu = ISSN.
ISSN 1330-7126 = HACKER (Zagreb)

004
(051)
HS03/09-00025

INFOTREND (Zagreb)
Infotrend : informatička tehnologija u poslovanju / [glavni i odgovorni urednik Branko Kosec]. - 1992,br.1-1992,br.5 ; 1993,br.6=1-2014,br.195=4. - Zagreb : Teledom, 1992-2014. 200 br. : ilustr. ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavlja se kao: Glas umirovljenika (Zagreb. 1983) = ISSN 1333-1310. - Drugi medij: Infotrend (Online) = ISSN 1332-6414. - Prilog: Oracle informacije = ISSN 1331-1212. - Dvostruka numeracija brojeva od 1993,br.6=1; prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0393 = INFOTREND (Zagreb)

004
007
(051)
HS03/09-00026

INFUTURE ... (Zagreb)
INFuture ... : the future of information science / [uredili Hrvoje Stančić ... et al..]. - [1](2007)-4(2013) ; 2015- - Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti = Faculty of Humanities ad Social Sciences, Department of Information Sciences,, 2007- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1847-8220 = INFUTURE ... (Zagreb)

004
007
HS03/09-00027

ITI ... (CD-ROM)
ITI ... [Elektronička građa] : proceedings of the ... International Conference on Information Technology Interfaces / editors Vesna Lužar-Stiffler, Iva Jarec, Zoran Bekić. - [Vol.]24(2002)- . - Zagreb : SRCE University Computing Centre,, 2002- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: ITI ... (Tisak) = ISSN 1330-1012.
ISSN 1334-2762 = ITI ... (CD-ROM)

004
007
(063)
HS03/09-00028

KOM ... : komunikacijske tehnologije i norme u informatici / [urednik Mislav Polonijo]. - 1995- . - Rijeka : CASE, 1995. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Komunikacijske tehnologije i norme u informatici = ISSN 1334-4471. - Prilog: KOM 2005 : komunikacijske tehnologije i norme u informatici, 28.11.-30.11.2005, Opatija = ISSN.
ISSN 1334-4463 = KOM ...

004.7
(063)
(05)
HS03/09-00029

MIPRO ... (CD-ROM)
MIPRO ... [Elektronička građa] : conference proceedings = zbornici radova / ... International Convention = ... Međunarodni skup. - 25 (2002)- - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO,, 2002-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hev. i na engl. jeziku. - Drugi medij: MIPRO ... (Tisak) = ISSN 1847-3938.
ISSN 1847-3946 = MIPRO ... (CD-ROM)

004
621.3
(051)
HS03/09-00030

MIPRO ... (Tisak)
MIPRO ... : proceedings / International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microeletronics = Međunarodni skup MIPRO ; edited by Petar Biljanović, Karolj Skala. - 21 (1998)- . - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO,, 1998-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: MIPRO ... (CD-ROM) = ISSN 1847-3946.
ISSN 1847-3938 = MIPRO ... (Tisak)

004
621.3
HS03/09-00031

MREŽA (Zagreb. Tisak)
Mreža : časopis za IT profesionalce / [glavni urednik Miroslav Rosandić]. - 1996,prosinac-1998,br.4/5. ; god.5,br.[1](2000)- . - Zagreb : BUG,, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Mreža (Zagreb. Online) = ISSN 1332-6422. - Prilog uz: Bug (Zagreb) = ISSN 1330-0318.
ISSN 1331-2839 = MREŽA (Zagreb. Tisak)

004
(051)
HS03/09-00032

PC chip (Tisak)
PC chip : jednostavnost tehnologije / [glavni urednik Jasmin Redžepagić]. - 1995,br.6- . - Zagreb : A1 video, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Chip exclusive = ISSN 1330-6707. - Prilog: PC chip = ISSN. - Druga vrsta veze: PC chip (Online) = ISSN 1333-9605.
ISSN 1331-0542 1330-6707 (pogrešan) = PC chip (Tisak)

004
(051)
HS03/09-00033

PC play (Zagreb)
PC play / [glavni i odgovorni urednik Igor Sečen]. - 1998,br.0-2010,br.136/137. - Zagreb : Vidi-TO,, 1998-2010. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm + posteri + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Prilog: Playzone = ISSN.
ISSN 1331-7113 1331-7121 (pogrešan) = PC play (Zagreb)

004
(05)
HS03/09-00034

VIDI (Zagreb)
Vidi : informatički časopis / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Novak]. - 1994,br.1(listopad)- . - Zagreb : Vidi-TO,, 1994- . sv. ; 30 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Vidi.hr = ISSN 1333-9656. - Prilog: 100 godina suvremenog računalstva = ISSN.
ISSN 1330-626X = VIDI (Zagreb)

004
(051)
HS03/09-00035

Vidi br.: HS03/09-00899

Vidi br.: HS03/09-00045

Vidi br.: HS03/09-00910

Vidi br.: HS03/09-00912

Vidi br.: HS03/09-00630

Vidi br.: HS03/09-00909

Vidi br.: HS03/09-00675

Vidi br.: HS03/09-00911

Vidi br.: HS03/09-00858

Vidi br.: HS03/09-00044

006   Norme i normizacija. Mjeriteljstvo

BILTEN Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom : stručno znanstveni časopis za protueksplozijsku zaštitu / glavni i odgovorni urednik Nenad Marinović. - God.31,br.1/2(2003)-god.38,br.1/2(2009). - Zagreb : Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom,, 2003-2009. sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Bilten Komisije za ispitivanje S-uređaja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo = ISSN 1330-5395. - Nastavlja se kao: Bilten Komisije za ispitivanje S-uređaja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo = ISSN 1330-5395. - God.33(2005) izišao samo jedan broj.
ISSN 1845-0172 1330-5395 (pogrešan) = BILTEN Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

006.88
614.83
(051)
HS03/09-00036

GLASILO DZNM / [glavni urednik Marijan Andrašec]. - God.7,br.1/2(1999)-god.13,br.3(2005). - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,, 1999-2005. sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: DZNM glasilo = ISSN 1331-4238. - Nadomješta je: DZNM glasilo = ISSN 1331-4238. - Prilog: Službene obavijesti : [oglasnik za službene obavijesti] = ISSN.
ISSN 1331-9183 = GLASILO DZNM

006
006.91
(05)
HS03/09-00037

HZN glasilo : službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme / [glavna urednica Snježana Zima]. - God.1,br.1(2005)-god.4,br.6(2008). - Zagreb : Hrvatski zavod za norme,, 2005-2008. 4 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Glasilo DZNM = ISSN 1331-9183. - Nastavlja se kao: Glasilo DZNM = ISSN 1331-9183. - Prilog: Oglasnik za normativne dokumente : CD-ROM = ISSN.
ISSN 1845-6456 = HZN glasilo

006
(05)
HS03/09-00038

N&Q : normizacija & kvaliteta : interno glasilo Grupe Končar / [uređuje Smilja Hero]. - God.29,br.1(2001)-god. 32,br.4(2004). - Zagreb : Končar elektroindustrija, Ured za normizaciju i kvalitetu,, 2001-2004. 3 sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Normizacija & kakvoća = ISSN 1330-156X.
ISSN 1333-185X = N&Q

006.3
658.56
(051)
HS03/09-00039

NOVOSTI EAN Croatia : stručno glasilo Hrvatskog udruženja za kodiranje / [glavna urednica Klara Karivan]. - 1999,br.1-2005,br.12. - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kodiranje,, 1999-2005. 6 sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: CRO-EAN novosti = ISSN 1330-9803. - Nastavlja se kao: CRO-EAN novosti = ISSN 1330-9803.
ISSN 1331-9353 1330-9803 (pogrešan) = NOVOSTI EAN Croatia

006.87
(05)
HS03/09-00040

NOVOSTI GS1 Croatia / [glavna urednica Klara Karivan]. - 2006,br.13(svibanj)- . - Zagreb : GS1 Croatia,, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Novosti EAN Croatia = ISSN 1331-9353.
ISSN 1845-8734 = NOVOSTI GS1 Croatia

006.87
(051)
HS03/09-00041

Vidi br.: HS03/09-00913

Vidi br.: HS03/09-01070

Vidi br.: HS03/09-00037

007   Informacijske znanosti. Kibernetika

INFORMATOLOGIA (Zagreb)
Informatologia / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković]. - [Vol.]23,[no.]3(1991)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 1991- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Nastavak: Informatologia Yugoslavica = ISSN 0046-9483. - Drugi medij: Informatologia (Online) = ISSN 1848-7793. - Prilog: Informatologia. Separat speciale = ISSN 1332-1463.
ISSN 1330-0067 = INFORMATOLOGIA (Zagreb)

007
(051)
HS03/09-00042

INFORMATOLOGIA. Separat speciale / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković]. - 1999,no.8 ; 2005,no.9- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo,, 1999- . sv. ; 29 cm.    
Neredovito. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Informatologia Yugoslavica. Separat speciale = ISSN 1332-9642. - Prilog uz: Informatologia (Zagreb) = ISSN 1330-0067. - Ne izlazi 2000-2004 ; 2008.
ISSN 1332-1463 1330-0067 (pogrešan) = INFORMATOLOGIA. Separat speciale

007
(05)
HS03/09-00043

ITI ... (Tisak)
ITI ... : proceedings of the ITI ... International Conference on Information Technology Interfaces / editors Vesna Luzar-Stiffler, Iva Jarec, Zoran Bekić. - [Vol.1(1979)]- . - Zagreb : SRCE University Computing Centre,, [1979]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: ITI ... (CD-ROM) = ISSN 1334-2762.
ISSN 1330-1012 = ITI ... (Tisak)

007
004
(063)
(05)
HS03/09-00044

JOURNAL of humanoids (Print)
Journal of humanoids / [editors-in chief Sven Behnke, Fumio Nagashima]. - Vol.1,no.1(2008). - Rijeka : In-Teh,, 2008. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-160X = JOURNAL of humanoids (Print)

007.52
004.896
(051)
HS03/09-00045

PRE-CONFERENCE proceedings of the Special Focus Symposium on ... CIESKS: Communication, Information and Economic Science in the Knowledge Society / INTERSymp ... - International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics (Baden-Baden) ; [editors Vladimir Šimović, Damir Boras, George E. Lasker]. - 6(2008)- - Zagreb : UFZG [i. e.] Faculty of Teacher Education = Učiteljski fakultet,, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.

007(063)
(082)
HS03/09-00046

SUSTAVI : znanstveno-popularni časopis za razumijevanje sustava / [glavni i odgovorni urednik Josip Stepanić]. - God.1,br.1(2007)- . - Sesvete : Hrvatsko interdisciplinarno društvo,, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnjak.
ISSN 1846-5080 = SUSTAVI

007
HS03/09-00047

SUSTAVSKO mišljenje : glasnik Hrvatskog društva za sustave / [urednik Juraj Božičević]. - 1992,[br.]1-5 ; vol.2,[br.1](1993)- - Zagreb : CROSS - Hrvatsko društvo za sustave,, 1992- . 29 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1330-5638 = SUSTAVSKO mišljenje

007
001
(051)
HS03/09-00048

SUVREMENE hrvatske teme : [godišnjak Hrvatskog društva za sustave] / uredio Juraj Božičević. - 2007- - Zagreb : Hrvatsko društvo za sustave,, 2007-. sv. ; 26 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-6451 = SUVREMENE hrvatske teme

007
(05)
HS03/09-00049

Vidi br.: HS03/09-00027

Vidi br.: HS03/09-01025

Vidi br.: HS03/09-00026

Vidi br.: HS03/09-00014

Vidi br.: HS03/09-00751

Vidi br.: HS03/09-00738

Vidi br.: HS03/09-00854

Vidi br.: HS03/09-00028

008   Kultura i civilizacija. Futurologija

15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu / [urednici Tomislav Brlek, Bruno Kragić]. - God.1,br.1(1957)- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Zagreb, Centar za kulturu, 1957- . sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 0031-6296 = 15 dana

008
7
(051)
HS03/09-00050

ANTOLOGIA delle opere premiate : ... concorso d'arte e di cultura "Istria nobilissima" / [comitato di redazione Elvio Guagnini ... et al.]. - [Vol.1]([1968])- - Trieste : Universita popolare ; Fiume : Unione Italiana, [1968]-. 24 cm.    
Godišnje.

008
32
(051)
HS03/09-00051

BILTEN Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije, Visoko / [uredili Vine Mihaljević, Mijo Nujić, Mato Pelivan]. - Br.1(1997)- . - Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije, Visoko,, 1997- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Bilten Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb (Online) = ISSN 1849-7802. - Ne izlazi 1998. i 2003.
ISSN 1332-3830 = BILTEN Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije, Visoko

008
061.23
(05)
HS03/09-00052

BRAČKI zbornik / [glavni urednik Ivo Šimunović]. - Br.1(1940)- . - Supetar : Brački zbornik ; Naklada Boškković, 1940- . 24 cm.     - (Biblioteka Skalić ; 22(2007)-)
Neredovito. - 75. obljetnica života Petra Šimunovića 22(2007). - Ne izlazi 1941-1953, 1955-1956, 19581959, 1961-1966, 1970, 1973-1974, 1976-1981, 1983, 1985-1986, 1988-1993, 1996, 1998-2000, 2002-2006.
ISSN 0524-1847 = BRAČKI zbornik

008
908(497.5)(210.7 Brač)
(082)
HS03/09-00053

CULTURELINK : network of networks for research and cooperation in cultural development / [editor-in-chief Biserka Cvjetičanin]. - 1990,[no.1]-1999,[no.]27 ; vol.10,[no.]28(1999)-vol.15,[no.]44(2004). - Institute for International Relations, 1990-2004. 44 br. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Culturelink review = ISSN 1333-1027. - Prilog: Culturelink. Special issue = ISSN 1332-9200.
ISSN 1016-1082 = CULTURELINK

008
(051)
HS03/09-00054

CULTURELINK. Special issue
Culturelink : network of networks for research and cooperation in cultural development. Special issue / [editor-in-chief Biserka Cvjetičanin]. - 1991-2002/03. - Zagreb : Institute for International Relations, 1992-. 10 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Culturelink = ISSN 1016-1082. - Ne izlazi za 1994.
ISSN 1332-9200 = CULTURELINK. Special issue

008
HS03/09-00055

DOMETI (Rijeka)
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci / [glavni urednik Goran Crnković]. - God.1,br.1(1968)-god.26,br.5/6(1993) ; god.4=(1971)/1994,br.11-12(1994) ; god.5,br.1/6(1995)- . - Zagreb : Matica hrvatska, Ogranak, 1968-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - God.24,br.10/11/12(1991) je ujedno i Književna revija (Osijek), god.31,br.4/5(1991). - Od god.4,br.11=(1971)/1994 izdavanje Dometa ponovno preuzima Matica hrvatska, Ogranak Rijeka i nastavlja oznaku godišta i brojeva na god.4,br.10(1971) koji je zadnji svezak Matica izdala.
ISSN 0419-6252 = DOMETI (Rijeka)

008
821
821.163.42
(051)
HS03/09-00056

HRVATSKA revija (Zagreb)
Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske / glavni urednik Mladen Klemenčić. - God.1,br.1/2(1928)-god.18,br.1/2(1945) ; god.1,sv.1(1951)-god.50,sv.4(2000) ; obnovljeni tečaj, god.1,br.1(2001)- . - Zagreb : Matica hrvatska,, 1928- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Od god.1(1951)-god.14(1964) tekst na hrv. jeziku, uvodnici na španj. jeziku. - Drugi medij: Hrvatska revija (Online) = ISSN 1334-2037. - Ne izlazi 1946-1950. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije u Argentini.
ISSN 1330-2493 = HRVATSKA revija (Zagreb)

008
009
821.163.42
(051)
HS03/09-00057

KAŠTELANSKI zbornik / [glavni urednik Tonči Burić]. - Br.1(1987)- . - Kaštel Kambelovac : "Bijaći", društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela ; Muzej grada Kaštela, 1988- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1990-1992,1995,1997-1998,2000-2002, 2004-2006,2008-2010.
ISSN 0353-3212 = KAŠTELANSKI zbornik

008
908(497.5-37 Kaštela)
(05)
HS03/09-00058

KOLO (1995)
Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu / [glavni urednik Ernest Fišer]. - God.5,br.1/4(1995)- . - Zagreb : Matica hrvatska,, 1995- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Kolo Matice hrvatske = ISSN 0354-057X. - Drugi medij: Kolo (Online) = ISSN 1334-0522. - Prilog: Kolo : izvanredno izdanje = ISSN.
ISSN 1331-0992 = KOLO (1995)

008
821.163.42
821
7
(051)
HS03/09-00059

KULTURA i umjetnost u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1039 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Kultura i umjetnost ...) = ISSN 1330-3554.
ISSN 1331-4424 = KULTURA i umjetnost u ...

008
7
(083.41)
HS03/09-00060

KUPUSOV list : [www.kupus.net] / [glavni urednik Ivan Kralj]. - 2009,br.1- . - Zagreb : Mali prst,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-2605 = KUPUSOV list

008
HS03/09-00061

LUŠKO libro : godišnjak Društva "Vela Luka" / [urednici Nikica Borovina Cico i Branko Žuvela Doda]. - Br.1(1993)- . - Zagreb : Društvo "Vela Luka",, [1993]- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1330-6561 = LUŠKO libro

008
908(497.5 Vela Luka)
(051)
HS03/09-00062

MAKARSKO primorje (Makarska. 1990)
Makarsko primorje / urednik Marinko Tomasović. - [Br.]1(1990) ; br.2(1995)- . - Makarska : Gradski muzej, 1990. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1991-1994, 1996, 1998, 2001-2002, 2004, 2007-2009 i 2011.
ISSN 0353-8125 = MAKARSKO primorje (Makarska. 1990)

008
908(497.5-37 Makarska)
(05)
HS03/09-00063

NOVA Akropola : filozofija, humanizam, kultura / [glavni i odgovorni urednik Andrija Jončić]. - 1991,br.1- . - Zagreb : Nova Akropola,, 1991- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Nova Akropola (Online) = ISSN 1849-6237. - Ne izlazi 1992-1995.
ISSN 1330-9714 = NOVA Akropola

008
(051)
HS03/09-00064

TREĆI program Hrvatskog radija / [uredništvo Slavica Bastaić Batinović ... et al.]. - 1990,[br.]27- . - Zagreb : Hrvatska radio-televizija, Hrvatski radio, Treći program,, 1990- . sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Zbornik Trećeg programa Radio Zagreba = ISSN 0351-3424. - Ne izlazi za 2007.
ISSN 0353-9873 = TREĆI program Hrvatskog radija

008
009
(051)
HS03/09-00065

TVRĐA : časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti / [glavni i odgovorni urednik Žarko Paić]. - 2000,br.1/2- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2000. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-9146 = TVRĐA

008
821
(051)
HS03/09-00066

ZAMBAK (Split)
Zambak : bilten Kulturnog društva Bošnjaka "Preporod" Split / [glavni i odgovorni urednik Ibrahim Duraković]. - God.1,br.1(1994)- - Split : Kulturno društvo Bošnjaka Preporod, 1994-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Ne izlazi 1996.
ISSN 1848-6711 = ZAMBAK (Split)

008(=1.497.6)
(=1.497.6)
(055)
HS03/09-00067

Vidi br.: HS03/09-01396

Vidi br.: HS03/09-01260

Vidi br.: HS03/09-01273

Vidi br.: HS03/09-00322

Vidi br.: HS03/09-01341

Vidi br.: HS03/09-01251

Vidi br.: HS03/09-01296

Vidi br.: HS03/09-01284

Vidi br.: HS03/09-01344

Vidi br.: HS03/09-00321

Vidi br.: HS03/09-00115

Vidi br.: HS03/09-01402

Vidi br.: HS03/09-01384

Vidi br.: HS03/09-00099

Vidi br.: HS03/09-00318

Vidi br.: HS03/09-00314

Vidi br.: HS03/09-00312

Vidi br.: HS03/09-01289

Vidi br.: HS03/09-00316

Vidi br.: HS03/09-00307

Vidi br.: HS03/09-00069

Vidi br.: HS03/09-01277

Vidi br.: HS03/09-01146

Vidi br.: HS03/09-00317

Vidi br.: HS03/09-01403

Vidi br.: HS03/09-00329

Vidi br.: HS03/09-00320

Vidi br.: HS03/09-01298

Vidi br.: HS03/09-01340

Vidi br.: HS03/09-00301

Vidi br.: HS03/09-01335

Vidi br.: HS03/09-01269

Vidi br.: HS03/09-01278

Vidi br.: HS03/09-01327

Vidi br.: HS03/09-00071

Vidi br.: HS03/09-00302

Vidi br.: HS03/09-00315

Vidi br.: HS03/09-01411

Vidi br.: HS03/09-01391

Vidi br.: HS03/09-01349

Vidi br.: HS03/09-00022

Vidi br.: HS03/09-01261

Vidi br.: HS03/09-01389

Vidi br.: HS03/09-00324

Vidi br.: HS03/09-01147

Vidi br.: HS03/09-01440

Vidi br.: HS03/09-01345

Vidi br.: HS03/09-00309

Vidi br.: HS03/09-00294

Vidi br.: HS03/09-01257

009   Humanističke znanosti

AUTSAJDERSKI fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost / [glavni i odgovorni urednik Tea Benčić Rimay]. - God.1,br.1/2(2005)-god.3,br.5/6(2009); god.4,br.1/2=7/8(2010) ; god.5,br.9/10(2010)- - Zagreb : Institut "Vlado Gotovac",, 2006- . 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva god.4,br.1/2=7/8(2010); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.5(2010) teče samo druga numeracija.
ISSN 1845-9528 = AUTSAJDERSKI fragmenti

009
(051)
HS03/09-00068

EUROPSKI glasnik / [Dražen Katunarić (glavni urednik)]. - Br.1(1996) ; god.2,br.2(1997)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 1996-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Le messager Europeen = ISSN 0984-2624.
ISSN 1331-0232 = EUROPSKI glasnik

009
821
008
HS03/09-00069

STATUS quaestionis (Zagreb)
Status quaestionis : časopis za filozofska, društvena i kulturna pitanja = journal for philosophical, social and cultural issues / glavni urednik, editor-in-chief Ivan Čulo. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Institut Fontes Sapientiae,, 2007- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-4181 = STATUS quaestionis (Zagreb)

009
1
HS03/09-00070

SVJETLO (Karlovac. 1884)
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja / [Vladimir Cvitanović (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1.siečnja 1884)-god.21,br.5(18.siečnja 1905) ; god.1,br.1-3(listopad/prosinac 1965) ; god.2,br.1=4(siječanj 1966)-god.4,br.3=20(ožujak 1968) ; 1968,br.[21](travanj)-1970,br.43(rujan) ; god.6[!],br.1-4/5(travanj-rujan/listopad 1971) ; [god.6!],br.6[!](studeni 1990) ; 1991,br.1(veljača)- . - Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak, 1884- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Svjetlo = ISSN. - Prilog uz: Karlovački tjednik, = ISSN 0022-9059 god.16,br.16/17(1968)-god.18,br.36(1970). - Ne izlazi 1887-1888,1906-1964 i 1972-1989. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1966)-god.4,br.3=20(1968); druga teče od početka izlaženja publikacije. - 1902,br.1-5 označeni kao god.17; br.6-51 kao god.18.
ISSN 0353-9180 0353-9188 (pogrešan) = SVJETLO (Karlovac. 1884)

009
008
(051)
HS03/09-00071

TABULA (Pula)
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti = acta Departamenti litterarum humaniorum = rivista del Dipartimento di scienze umanistiche = journal od the Department of Humanities / [Robert Matijašić glavni urednik]. - 1(1999)-7(2004) ; 8(2010)-. - Pula : Filozofski fakultet,, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na tal. jeziku. - Nadomješta: Radovi (Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR znanstveno-nastavne djelatnosti Pula) = ISSN 0352-9576. - Drugi medij: Tabula (Pula. Online) = ISSN 1849-1685. - Ne izlazi 2005-2009.
ISSN 1331-7830 = TABULA (Pula)

009
(051)
HS03/09-00072

Vidi br.: HS03/09-00258

Vidi br.: HS03/09-00057

Vidi br.: HS03/09-00183

Vidi br.: HS03/09-01277

Vidi br.: HS03/09-00065

Vidi br.: HS03/09-01253

Vidi br.: HS03/09-01265

Vidi br.: HS03/09-01263

Vidi br.: HS03/09-01301

Vidi br.: HS03/09-00598

Vidi br.: HS03/09-01136

01   Bibliografije. Katalozi

HRVATSKA bibliografija na CD-ROM-u. Niz A, Knjige [Elektronička građa] = Croatian bibliography on CD-ROM. Series A, Books / glavni urednik Lobel Machala. - 2000-1990/2003. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica,, 2003-2005. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje nadopunjavanje kumulativnog diska. - Drugi medij: Hrvatska bibliografija. Niz A, Knjige (Online) = ISSN 1333-8072.
ISSN 1333-8242 = HRVATSKA bibliografija na CD-ROM-u. Niz A, Knjige

01
(01)
(086)
(05)
HS03/09-00073

HRVATSKA bibliografija. Niz A, Knjige (Tisak)
Hrvatska bibliografija. Niz A, Knjige / Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; [glavni urednik Lobel Machala]. - 1989,br.1/3(1994)-2006,br.5. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1994- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Bibliografija knjiga tiskanih u SR Hrvatskoj = ISSN 0350-8722. - Drugi medij: Hrvatska bibliografija. Niz A, Knjige (CD-ROM) = ISSN 1333-8242.
ISSN 1330-0423 = HRVATSKA bibliografija. Niz A, Knjige (Tisak)

01
(01)
(05)
HS03/09-00074

HRVATSKA bibliografija. Niz B, Prilozi u časopisima i zbornicima (Tisak)
Hrvatska bibliografija. Niz B, Prilozi u časopisima i zbornicima / Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; [glavna urednica Branka Sorokin]. - 1990,br.1(1991)-1999,br.11/12(2003) - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1991-. 10 sv. ; 29 cm.    
Mjesečnik. - Nastavak: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova u časopisima SR Hrvatske = ISSN 0351-0115. - Nastavlja se kao: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova u časopisima SR Hrvatske = ISSN 0351-0115.
ISSN 1330-0415 = HRVATSKA bibliografija. Niz B, Prilozi u časopisima i zbornicima (Tisak)

015
HS03/09-00075

HRVATSKA bibliografija. Niz C, Serijske publikacije (Tisak)
Hrvatska bibliografija. Niz C, Serijske publikacije / Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; [glavna urednica Elza Erdelji]. - 1991, br.1-2002. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1992-2004. 12 sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1330-0431 = HRVATSKA bibliografija. Niz C, Serijske publikacije (Tisak)

015
(05)
HS03/09-00076

Vidi br.: HS03/09-01419

02   Knjižničarstvo. Čitanje

HRČAK : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva / [urednica Ana Sudarević]. - God.1,br.1(veljača 1992)-god.1,br.3(prosinac 1992) ; 1997,br.1=4(travanj)- . - Osijek : Hrvatsko čitateljsko društvo, 1992. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 1993-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od 1997,br.1=4-1998,br.3/4=5/6; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8454 = HRČAK

028
(05)
HS03/09-00077

IZVJEŠĆE o radu za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Tisak)
Izvješće o radu za ... / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - [1998]- . - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica,, [1999]- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izvješće o radu za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Online) = ISSN 1333-6231. - Prilog: Dopuna Izvješća o radu za ... godinu (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) = ISSN 1848-5685.
ISSN 1333-6193 = IZVJEŠĆE o radu za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Tisak)

027.54
(05)
HS03/09-00078

KNJIŽNIČARSTVO : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje / [glavna urednica Marina Vinaj]. - God.=year 1,br.=no.1(1997)-god.=year 11/12, br.=no.1/2(2007/2008). - Osijek : Društvo knjižničara Slavonije i Baranje, 1997-2008. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Godišnja izvješća zagrebačkih muzeja = ISSN 1331-3320. - Ne izlazi 2003.
ISSN 1331-145X = KNJIŽNIČARSTVO

02
(051)
HS03/09-00079

LIBELLARIUM : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova = journal for the history of writing, books and memory institutions / [glavni urednik, editor-in-chief Zoran Velagić]. - God.=vol.1,sv.=no.1(2008)-god.=vol.3,sv.=no.2(2010). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo,, 2008-2010. 3 sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Drugi medij: Libellarium (Online) = ISSN 1846-9213.
ISSN 1846-8527 = LIBELLARIUM

02
(051)
HS03/09-00080

NOVOSTI (Hrvatsko knjižničarsko društvo. Tisak)
Novosti / Hrvatsko knjižničarsko društvo ; [glavni urednik Irena Kranjec]. - 1999,br.12-2007,br.38. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo,, 1999-2007. 9 sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Novosti (Hrvatsko bibliotekarsko društvo) = ISSN 1330-416X. - Drugi medij: Novosti (Hrvatsko knjižničarsko društvo. Online) = ISSN 1333-9575.
ISSN 1331-808X = NOVOSTI (Hrvatsko knjižničarsko društvo. Tisak)

02
(051)
HS03/09-00081

PLAN rada za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica)
Plan rada za ... / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - 2000- . - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica,, 2000- . 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Plan i program rada za ... godinu (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) = ISSN 1845-643X.
ISSN 1334-6334 1333-6193 (pogrešan) = PLAN rada za ... (Nacionalna i sveučilišna knjižnica)

027.54
(05)
HS03/09-00082

PROGRAM ... (Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara)
Program ... / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara ; [urednica Dijana Machala]. - 2002- . - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica,, 2001- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-0743 = PROGRAM ... (Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara)

021
(05)
HS03/09-00083

PROGRAM kooperativne katalogizacije, tečajevi ...
Program kooperativne katalogizacije ... : tečajevi / Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; [uredile Dorica Blažević, Vesna Hodak]. - 2004-[200?] - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica,, 2004-[200-]. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-6830 = PROGRAM kooperativne katalogizacije, tečajevi ...

021
(05)
HS03/09-00084

PROLJETNA škola školskih knjižničara Republike Hrvatske : zbornik radova / [urednik Miroslav Mićanović]. - 7(1995)- - Rijeka : Agencija za odgoj i obrazovanje, 1996-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-6074 = PROLJETNA škola školskih knjižničara Republike Hrvatske

02
(05)
HS03/09-00085

SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. - [1] (1997)- - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998-. sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva 1846-5544 ; knj.26...)
Godišnje.
ISSN 1849-4080 = SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji

02
069
930.25
(05)
(082)
HS03/09-00086

SVEZAK : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja / [glavna urednica Zorka Renić]. - God.1,br.1(1999)- . - Bjelovar : Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja,, 1999- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-8578 = SVEZAK

02
(051)
HS03/09-00087

VJESNIK bibliotekara Hrvatske / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Jelica Leščić]. - God.1,br.1/3(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1950- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., njem. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Online) = ISSN 1334-6938.
ISSN 0507-1925 = VJESNIK bibliotekara Hrvatske

02
(051)
HS03/09-00088

ZBORNIK radova / Međunarodni stručni skup Knjižnica - središte znanja i zabave ; [urednici Frida Bišćan, Željko Mavretić, Jasmina Milovčić]. - [1(2005)]- . - Karlovac : Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić",, [2006]-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. na sloven. jeziku.

02(063)
(082)
HS03/09-00089

030   Opća referentna djela

RADOVI Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku (2001)
Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. [Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku] / [glavni i odgovorni urednik Dalibor Brozović ; Ljerka Schiffler-Premec (glavna urednica Razdjela)]. - Sv.7=knj.9=2000(2001) ; knj.10=2001(2007). - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža,, 2001-2007. 2 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Radovi (Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku) = ISSN 1332-0440. - Ne izlazi 2002-2006. - Dvostruka numeracija svezaka; prva je numeracija Razdjela, druga Radova.
ISSN 1333-1574 = RADOVI Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku (2001)

030
(05)
HS03/09-00090

050   Serijske publikacije

KUCHNIK : pučki kalendar za ... godinu / [urednik Josip Ščrbašić]. - 2004- . - Vinkovci : "Privlačica" [etc.] ,, 2003- . sv. : ilustr. ; 20 cm.     - (Biblioteka Izvanredna izdanja / "Privlačica" ; knj.49 ; knj.50)
Godišnje.
ISSN 1846-9868 = KUCHNIK

050.9
(05)
HS03/09-00091

06   Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji

AMAC. Almae matris Croaticae alumni
AMAC : Almae Matris Croaticae alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu / [glavna urednica Greta Pifat-Mrzljak]. - 2003,br.1=6- . - Zagreb : Sveučilište,, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: AMA Croatica = ISSN 1334-1472. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1334-1081 = AMAC. Almae matris Croaticae alumni

061.2:378
378.1
(051)
HS03/09-00092

ANNUAL report ... (National foundation for civil society development)
Annual report ... / National foundation for civil society development ; [editor-in-chief Ruža Beljan]. - 2004- . - Zagreb : National Foundation for Civil Society Development,, 2005-. sv. : ilustr. : ; 23 cm.    
Godišnjak. - Drugo izdanje: Godišnji izvještaj o radu za ... godinu (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) = ISSN 1847-1234.
ISSN 1847-1242 = ANNUAL report ... (National foundation for civil society development)

061.1
HS03/09-00093

ANNUAL report ... (Ruđer Bošković Institute)
Annual report ... / Ruđer Bošković Institute ; [editor Nela Pivac]. - 2003- . - Zagreb : Ruđer Bošković Institute,, 2004- . sv. : ilustr. ; 26 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Annual report ... (Ruđer Bošković Institute. Online) = ISSN 1847-5086.
ISSN 1334-854X = ANNUAL report ... (Ruđer Bošković Institute)

061.6:5
(05)
HS03/09-00094

BAŠTINA (Virovitica)
Baština : časopis Gradskog muzeja Virovitica / [urednik Dubravka Sabolić]. - [God.1,br.1(2004)] ; god.2,br.2(2008)- . - Virovitica : Gradski muzej Virovitica,, 2004- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Dvogodišnjak.
ISSN 1334-8752 = BAŠTINA (Virovitica)

069
HS03/09-00095

BILTEN (Savez izviđača Hrvatske. 2000)
Bilten / Savez izviđača Hrvatske. - 2000,br.441(veljača/ožujak)- . - Zagreb : Savez izviđača Hrvatske,, 2000- . sv. ; 21 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Bilten Saveza izviđača Hrvatske = ISSN 1332-2524.
ISSN 1332-7186 1332-2524 (pogrešan) = BILTEN (Savez izviđača Hrvatske. 2000)

061.213
HS03/09-00096

GLAS Gradskog muzeja Karlovac / [glavni i odgovorni urednici Antonija Družak, Sanda Kočevar]. - God.1,br.1/2(prosinac 2002)-god.7[br.1](2008) ; god.8,br.6(2009)- . - Karlovac : Gradski muzej,, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-879X = GLAS Gradskog muzeja Karlovac

069
(051)
HS03/09-00097

GLASNIK slavonskih muzeja : glasilo Muzejske udruge Istočne Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Marina Vinaj]. - 1966,br.1(prosinac)-1979,br.40 ; n.s.,1980,br.1-1981,br.4=43 ; god.17,br.4=44(1982)-god.22/23,br.54/55(1987/88) ; 1997,br.1 ; god.25,br.2=57(1998) ; god.36[i.e. 26],br.3=57[i.e. 58](2002) ; god.27,br.4(2006)- . - Osijek : Muzejska udruga Istočne Hrvatske,, 1966- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Neredovito.
ISSN 0352-3268 = GLASNIK slavonskih muzeja

069
930.25
HS03/09-00098

GODIŠNJA nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ... / [glavni i odgovorni urednik Mijo Ivurek]. - 1994-[2005]. - Zagreb : INA,, 1994-[2006]. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Zbornik radova (Znanstveno-stručni simpozij hrvatskih grafičara Blaž Baromić) = ISSN 2459-6515.
ISSN 1848-0292 = GODIŠNJA nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ...

061.2
008
(05)
HS03/09-00099

GODIŠNJAK (Ogranak Seljačke sloge Buševec)
Godišnjak Ogranka Seljačke sloge Buševec / [urednik Ana Katulić]. - God.1,br.1(1964) ; god.4,br.2(1968) ; god.6,br.3(1969)-god.12,br.9(1975) ; br.10(1977)-br.12(1979); god.13,br.13(1980); br.14/16(1983) ; god.20,br.17(1984) ; br.18(1985) ; god.22,br.19(1986)-god.39,br.35/36(2001/2002) ; br.37(2003)- . - Buševec : Ogranak "Seljačke sloge",, 1964-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7097 = GODIŠNJAK (Ogranak Seljačke sloge Buševec)

061.2
(05)
HS03/09-00100

GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak / [glavni urednik Davorka Obradović]. - [Br.]1(2000)- . - Sisak : Gradski muzej Sisak,, 2000- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2002 i 2004 ; 2011 - 2015.
ISSN 1332-9308 = GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak

069
(051)
HS03/09-00101

GODIŠNJI izvještaj Instituta "Ruđer Bošković" = Annual report of the Ruđer Bošković Institute / [glavni urednik Mladen Andreis]. - 1996- . - Zagreb : Institut "Ruđer Bošković",, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnji izvještaj o radu Instituta "Ruđer Bošković" = ISSN 1332-084X. - Nastavlja se kao: Godišnji izvještaj o radu Instituta "Ruđer Bošković" = ISSN 1332-084X.
ISSN 1332-0858 = GODIŠNJI izvještaj Instituta "Ruđer Bošković"

061.6:5
(05)
HS03/09-00102

GODIŠNJI izvještaj o radu za ... godinu (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
Godišnji izvještaj o radu za ... godinu / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - 2004-2008. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva,, 2005-2009. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnjak. - Nastavlja se kao: Civilnodruštvo.hr = ISSN 1845-2515. - Drugo izdanje: Annual report ... (National foundation for civil society development) = ISSN 1847-1242.
ISSN 1847-1234 = GODIŠNJI izvještaj o radu za ... godinu (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

061.1
HS03/09-00103

INFORMATICA museologica / [urednica, editor Lada Dražin Trbuljak]. - 1973,br.21-1990,br.1/2 ; [god.]21,br.3/4(1990)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1973-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Bilten informatica museologica = ISSN 1330-4615. - Drugi medij: Informatica museologica (Online) = ISSN 1849-4277. - Dvostruka numeracija brojeva od 1983,br.1/2=63/64-1990,br.1/2=89/90; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2325 = INFORMATICA museologica

069
(051)
HS03/09-00104

INFORMATIKA, inovacije, tehnika : IIT : bilten za promicanje tehničke kulture / [glavni urednik Ivan Tićak]. - God.1,br.1/2(2008)- . - Rijeka : Zajednica tehničke kulture Rijeka,, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-6648 = INFORMATIKA, inovacije, tehnika

061.237:62
(051)
HS03/09-00105

IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ... : INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila Zagrebački velesajam, ... / [urednica Snježana Radovanlija Mileusnić]. - [198-]- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar,, [198-]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-3686 = IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ...

069
(05)
HS03/09-00106

IZVJEŠĆA hrvatskih muzeja / [urednica Markita Franulić]. - 1999-2004. - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar,, 2000-2005. 6 sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X.
ISSN 1332-8662 = IZVJEŠĆA hrvatskih muzeja

069
(05)
HS03/09-00107

IZVJEŠĆA hrvatskih muzeja ... (CD-ROM)
Izvješća hrvatskih muzeja/ [Elektronička građa] / urednici Markita Franulić, Želimir Laszlo, Zlata Babić. - 2005- - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar,, 2006- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Preuzima: Izvješća zagrebačkih muzeja ... = ISSN 1331-274X.
ISSN 1846-2200 = IZVJEŠĆA hrvatskih muzeja ... (CD-ROM)

069
(05)
(086)
HS03/09-00108

IZVJEŠĆA zagrebačkih muzeja ... / [glavni urednik Želimir Laszlo]. - 1996-2004. - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar,, 1997-2005. 9 sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnja izvješća zagrebačkih muzeja = ISSN 1331-3320. - Preuzima je: Godišnja izvješća zagrebačkih muzeja = ISSN 1331-3320.
ISSN 1331-274X = IZVJEŠĆA zagrebačkih muzeja ...

069
(05)
HS03/09-00109

IZVJEŠĆE o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u ... godini / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge ; [urednik Vesna Lendić Kasalo]. - [2006]- . - Zagreb : Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske,, [2007]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-649X = IZVJEŠĆE o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u ... godini

061.2
(051)
HS03/09-00110

IZVJEŠĆE o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u ... godini / [urednik Igor Vidačak]. - 2007/2008- - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.

061.1(497.5)
(497.5)
(058)
HS03/09-00111

LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ... / urednik Slavko Cvetnić. - Knj.95(1991)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1949) = ISSN 0373-9902.
ISSN 1330-0725 0373-9902 (pogrešan) = LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ...

061.12
(06)
HS03/09-00112

MG (Rovinj)
MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre / [urednik Katarina Marić]. - God.1,br.1(1995) ; god.2(1996)- . - Rovinj : Društvo muzealaca i galerista Istre, 1995-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1997,2002, 2005 i 2007.
ISSN 1331-1336 = MG (Rovinj)

069
(05)
HS03/09-00113

MUZEOLOGIJA / [glavni urednik, editor-in-chief Višnja Zgaga]. - Sv.1(1953)-sv.19(1975) ; br.20(1976)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar,, 1953- . Ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Muzeologija (Online) = ISSN 1849-0913.
ISSN 0353-7552 = MUZEOLOGIJA

069
(051)
HS03/09-00114

NAGRADA INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ... / INA - Industrija nafte, Hrvatski kulturni klub = Ina-Preis ... für die Förderung der kroatischen Kultur im Ausland / Ina - Erdölindustrie AG, Kroatischer Kulturklub ; [glavna i odgovorna urednica Žana Goić]. - [2006]- - Zagreb : INA,, [2007]- . sv. ; 27 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ... = ISSN 1848-0292.
ISSN 1847-8174 = NAGRADA INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ...

061.2
008
(05)
HS03/09-00115

PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
Planovi rada za godinu ... / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Academia scientiarum et artium Croatica ; [urednik Dobriša Skok]. - 1992- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Planovi rada za godinu ... (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti) = ISSN 1330-6774.
ISSN 1330-3643 = PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

061.1
(051)
HS03/09-00116

POSLOVNA Hrvatska ... [Elektronička građa] = Business Hrvatska ... - [2000]- . - Zagreb : Zavod za poslovna istraživanja = Institute for Business Intelligence,, [2000]- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Prilog: Registar novih računa poslovnih subjekata [CD-ROM] = ISSN.
ISSN 1845-4097 = POSLOVNA Hrvatska ...

061.5(497.5)
(086)
(05)
HS03/09-00117

PULA film festival / [urednik Zlatko Vidačković]. - 50(2003)-51(2004). - Pula : Javna ustanova Pula film festival,, 2003. 2 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedno na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavlja se kao: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku = ISSN 0350-8447.

061
(036)
HS03/09-00118

RUĐER (Zagreb. 1995)
Ruđer : znanstveno glasilo Instituta "Ruđer Bošković" / [glavni urednik Mislav Jurin]. - [1995,br.1=12]-2000,br.5=27 ; 2001,br.1-2001,br.[12] ; vol.3,br.1(2002)-[vol.8,br.3/4(2007)]. - Zagreb : Institut "Ruđer Bošković",, 1995-2007. 8 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od [1995,br.1=12]-2000,br.5=27; druga je nastavak prethodnog naslova. - Ne izlazi 1997-1999.
ISSN 1333-5693 = RUĐER (Zagreb. 1995)

061.6:5
(05)
HS03/09-00119

VIJESTI muzealaca i konzervatora / [urednica, editor-in-chief Nada Vrkljan-Križić]. - [19]97,[br.]1-2011.br-1/2 ; 2012- . - Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo,, 1997- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske = ISSN 0042-6083.
ISSN 1331-2448 = VIJESTI muzealaca i konzervatora

069
(05)
HS03/09-00120

VJESNIK Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / glavni urednik Slavko Cvetnić. - God.1,br.1/2(1992)-god.12,br.1/4(2003) . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,, 1992-2004. 12 sv. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Vijesti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti = ISSN 1330-464X.
ISSN 1330-0873 = VJESNIK Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

061.12
(051)
HS03/09-00121

ZBORNIK Dubrovačkih muzeja / Ivo Dabelić, glavni urednik. - 1(2004) ; 2(2012)-. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji,, 2004-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2005-2011.
ISSN 1849-8876 = ZBORNIK Dubrovačkih muzeja

069
(05)
(082)
HS03/09-00122

ZBORNIK radova (Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem)
Zbornik radova / Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem ; [urednice Mila Škarić, Renata Brezinščak]. - 1(2001)- - Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo,, 2001-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1848-4417 = ZBORNIK radova (Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem)

069
37
(05)
(063)
HS03/09-00123

ZMAJSKE vijesti : godišnjak Družbe Braća hrvatskog zmaja / [urednik Dragutin Feletar]. - 2009,br.1- - Zagreb : Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja",, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-1132 = ZMAJSKE vijesti

061.2
(05)
HS03/09-00124

Vidi br.: HS03/09-00086

Vidi br.: HS03/09-00644

Vidi br.: HS03/09-00809

Vidi br.: HS03/09-00475

Vidi br.: HS03/09-01342

Vidi br.: HS03/09-00707

Vidi br.: HS03/09-01206

Vidi br.: HS03/09-01023

Vidi br.: HS03/09-00304

Vidi br.: HS03/09-01315

Vidi br.: HS03/09-01362

Vidi br.: HS03/09-00024

Vidi br.: HS03/09-00323

Vidi br.: HS03/09-00052

Vidi br.: HS03/09-01407

070   Novinarstvo. Novinstvo

MEDIJSKA istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije = Media research : Croatian journal for journalism and the media / [glavna urednica, editor-in-chief Nada Zgrabljić Rotar]. - God.=vol.1,br.=no.1(1995)- . - Zagreb : Doron : Fakultet političkih znanosti, 1995- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medijska istraživanja (Online) = ISSN 1846-6605.
ISSN 1330-6928 = MEDIJSKA istraživanja

070
659.3
316.77
(051)
HS03/09-00125

NOVINAR (Zagreb. 1984)
Novinar : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske / [glavna urednica Goga Simonović]. - 1984,br.1-1991,br.9/10 ; god.47,br.1/2(1992)-god.64[i.e.66],br.3/5(2012) ; 2012,br.6/8- - Hrvatsko novinarsko društvo : Sindikat novinara Hrvatske, 1984- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Informativni bilten Društva novinara Hrvatske (Zagreb. 1973) = ISSN 1330-7614. - Drugi medij: Novinar online = ISSN 1333-0357.
ISSN 1330-1543 = NOVINAR (Zagreb. 1984)

070
(051)
HS03/09-00126

Vidi br.: HS03/09-00280

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

ARCOBALENO (Rijeka)
Arcobaleno : mensile per ragazzi / [caporedattore Tiziana Dabović]. - Anno 43,n.9(novembre 1990)- . - Rijeka : EDIT,, 1990- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Il pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590. - Od god.44(1991)-anno 58(2006) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, i od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1330-1470 = ARCOBALENO (Rijeka)

087.5(497.5=131.1)
(051)
HS03/09-00127

BARKOCA : horvatorszagi magyar gyermeklap. - 1996,sz.1- . - Eszek = HunCro,, 1996- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Horvatorszagi magyarsag = ISSN 1218-1269.
ISSN 1333-0462 = BARKOCA

087.5(497.5=511.141)
(05)
HS03/09-00128

BIJELA pčela : list za svu djecu / [glavni urednik Tatjana Oluić]. - 1994, br. 1- . - Rijeka : SKD Prosvjeta Zagreb, Pododbor Rijeka,, 1994- . sv. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm.    
Mjesečno. - Ćir. i lat.
ISSN 1331-5455 = BIJELA pčela

087.5(497.5=163.41)
(051)
HS03/09-00129

DETSKY koutek (1994)
Detsky koutek : [mesičnik pro česke deti v Chorvatsku] / [odpovedna redaktorka Libuše Stranikova]. - Roč. 60, č. 1(zari 1994/95)- . - Daruvar : Jednota,, 1994- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Naš koutek = ISSN 0351-7713. - Objavljivana pod istim stv. nasl. od 1929. do 1960.: Detsky koutek (1929) = ISSN 1330-1829.
ISSN 1330-5905 = DETSKY koutek (1994)

087.5(497.5=162.3)
087.5
(05.053.5)
HS03/09-00130

DRVO znanja : enciklopedijski časopis za mlade / [uredila Snježana Knezović]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : SysPrint,, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Prilog: Planet sporta = ISSN 1332-9502.
ISSN 1331-2022 = DRVO znanja

087.5
(051)
HS03/09-00131

KLUB (Rijeka)
Klub : časopis za književnost i umjetnost. - God.1,br.1(1995)- . - Rijeka : Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Klub 4,, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-1790 = KLUB (Rijeka)

087.5
(051)
HS03/09-00132

MODRA lasta : poučno-zabavni časopis za učenike osnovne škole / [glavna urednica Željka Horvat-Vukelja]. - God.6,br.55(1960)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1960- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Djeca za djecu = ISSN 1330-2078. - Prilog: = ISSN.
ISSN 0352-3586 = MODRA lasta

087.5
(051)
HS03/09-00133

RADOST (Zagreb)
Radost : ilustrirani književni list za djecu / [glavni urednik Joža Skok]. - God.1,br.1(1951)- . - Zagreb : Večernji list, God.64(2013)- sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje.
ISSN 0351-3688 = RADOST (Zagreb)

087.5
(051)
HS03/09-00134

SMIB (Zagreb)
Smib : smilje i bosilje : poučno-zabavni list za djecu / [Snježana Marić, glavna urednica]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Školska knjiga,, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Prilog: = ISSN.
ISSN 0352-3578 = SMIB (Zagreb)

087.5
(051)
HS03/09-00135

VENČYK : časopys za dzecy y mladež = Vjenčić : časopis za djecu i mladež = Vinočok : časopys dlja ditej i molodi / [Vera Pavlović (glavni i odgovorni urednik)]. - Rok 1,č.1(1971)-rok 12,č.12(1982) ; 1991,č.15[!]-[2004,č.32] ; 2005,č.33=1- . - Vukovar : Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske = Sojuz Rusinoh i Ukraincoh Republiki Gorvatskej, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1993. i 1996. - Od 2005,č.33=1 dvostruka numeracija brojeva; prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-2189 = VENČYK

087.5(497.5=161.2)
(051)
HS03/09-00136

Vidi br.: HS03/09-00130

Vidi br.: HS03/09-00338

Vidi br.: HS03/09-00242

Vidi br.: HS03/09-00023

Vidi br.: HS03/09-00245

Vidi br.: HS03/09-00500

Vidi br.: HS03/09-00444

Vidi br.: HS03/09-00344

Vidi br.: HS03/09-00381

Vidi br.: HS03/09-00343

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


ACTA Iadertina / Sveučilište u Zadru , Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju i Odjel za sociologiju ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Zlatko Miliša]. - Vol.1(2004)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru,, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nadomješta: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije) = ISSN 0352-6798. - Drugi medij: Acta Iadertina (Online) = ISSN 1849-1243.
ISSN 1845-3392 = ACTA Iadertina

1
37
316
(05)
HS03/09-00137

CROATIAN journal of philosophy / [editor Nenad Miščević]. - Vol.1,no.1(2001)- . - Zagreb : Kruzak,, 2001- . sv. ; 23 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Croatian journal of philosophy (Online) = ISSN 1847-6139.
ISSN 1333-1108 = CROATIAN journal of philosophy

1
(05)
HS03/09-00138

DANI Frane Petrića = Days of Frane Petrić = Frane Petrić Tage = Giorni di Francesco Patrizi / [urednici Ivana Zagorac, Ivica Martinović]. - 3(1994)- - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo,, 1994-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Numerička oznaka odnosi se na godine održavanja manifestacije.
ISSN 1848-2228 = DANI Frane Petrića

1Petrić, F.
1:32
(063)
(05)
HS03/09-00139

EUROPEAN journal of analytic philosophy / [editor Majda Trobok]. - Vol.1,no.1(2005)- . - Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy, 2006- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnjak. - Drugi medij: European journal of analytic philosophy (Online) = ISSN 1849-0514.
ISSN 1845-8475 = EUROPEAN journal of analytic philosophy

1
(05)
HS03/09-00140

FILOZOFSKA istraživanja / [Ante Čović, glavni i odgovorni urednik]. - 1980,br.1-1981,br.5 ; god.3,br.6-7(1983) ; god.4,sv.1=8(1984)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1980- . sv. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Synthesis philosophica = ISSN 0352-7875. - Drugi medij: Filozofska istraživanja (Online) = ISSN 1848-2309. - Dvostruka numeracija svezaka od god.4,sv.1=8(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-4706 = FILOZOFSKA istraživanja

1
(05)
HS03/09-00141

GODIŠNJAK za filozofiju ... / uredio Davor Pećnjak. - 2003- . - Zagreb : Institut za filozofiju,, 2003- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-8558 = GODIŠNJAK za filozofiju ...

1
(05)
HS03/09-00142

MEDITERANSKI korijeni filozofije : simpozij / [urednice Marita Brčić, Mira Matijević]. - 2007; [2(2008)]- - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju,, 2007-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4387 = MEDITERANSKI korijeni filozofije

1
(063)
(05)
HS03/09-00143

PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine / [Ljerka Schiffler (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1975)-god.8,br.16(1982) ; god.9,br.1/2=17/18(1983)- . - Zagreb : Institut za filozofiju, 1975- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Online) = ISSN 1847-4489. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1/2=17/18(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2791 = PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine

101(091)
(051)
HS03/09-00144

PROLEGOMENA (Zagreb)
Prolegomena : časopis za filozofiju = journal of philosophy / [glavni urednik, editor-in-chief Filip Grgić]. - God.1,br.1(lipanj 2002)- . - Zagreb : Udruga za promicanje filozofije = Society for the Advancement of Philosophy : Centar za Hrvatske studije Sveučilišta = University of Zagreb, Croatian Studies, 2002- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Pojedini brojevi izlaze na engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Prolegomena (Zagreb. Online) = ISSN 1846-0593.
ISSN 1333-4395 = PROLEGOMENA (Zagreb)

1
(05)
HS03/09-00145

RADOVI (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije)
Radovi / Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar ; [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Erma Ivoš]. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. - Sv.1=god.24(1984/85)-sv.12=god.35(1995/96) ; sv.13=god.36(1997)-sv.18=god.41(2002).. - Zadar : Filozofski fakultet,, 1985-2003. 24 cm.    
Godišnje. - Djelomice nastavak: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio društvenih znanosti) = ISSN 0352-1397. - Nadomješta je: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio društvenih znanosti) = ISSN 0352-1397. - Ne izlazi 1997. - Dvostruka numeracija svezaka; prva je numeracija Razdjela, druga Radova.
ISSN 0352-6798 = RADOVI (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije)

1
159.9
316
37
(05)
HS03/09-00146

SYNTHESIS philosophica / [editor-in-chief Ante Čović]. - Vol.1,fasc.1/2(1986) ; vol.2,fasc.1=3(1987)- . - Zagreb : Croatian Philosophical Society, 1986- . sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl., njem. i na franc. jeziku. - Drugo izdanje: Filozofska istraživanja = ISSN 0351-4706. - Drugi medij: Synthesis philosophica (Online) = ISSN 1848-2317. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,fasc.1=3(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-7875 = SYNTHESIS philosophica

1
(05)
HS03/09-00147

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu / [glavna urednica, editor Renata Relja]. - God.1,br.1(2008)- . - Split : Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu,, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 2459-5128.
ISSN 1846-9426 = ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu

1
316
37
811
821
(051)
HS03/09-00148

Vidi br.: HS03/09-00070

Vidi br.: HS03/09-00139

Vidi br.: HS03/09-00621

Vidi br.: HS03/09-00597

Vidi br.: HS03/09-00229

Vidi br.: HS03/09-01290

13   Filozofija uma i duha. Metafizika duhovnog života. Okultizam

Vidi br.: HS03/09-01256

159.9   Psihologija

DANI Ramira i Zorana Bujasa : program i sažeci priopćenja = Ramiro and Zoran Bujas' Days, : program and abstracts / [Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju = Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences ; urednici Damir Ljubotina ... et al.]. - 17(2005)- - Zagreb : Filozofski fakultet,, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-6946 = DANI Ramira i Zorana Bujasa

159.9
(05)
(082)
HS03/09-00149

KLINIČKA psihologija : časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina / [glavna i odgovorna urednica Slavka Galić]. - Vol.1,br.1/2(2008)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap,, 2009-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Klinička psihologija (Online) = ISSN 2459-6264.
ISSN 1847-3172 = KLINIČKA psihologija

159.9
(051)
HS03/09-00150

PRO mente Croatica : revija za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju / [glavni i odgovorni urednik Miro Jakovljević]. - God.1,br.1/2(1997)- . - Zagreb : Pro mente,, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-2774 = PRO mente Croatica

159.913
613.86
(05)
HS03/09-00151

PSIHOLOGIJSKE teme = Psychological topics / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Ingrid Brdar]. - Br.6/7(1997/98)-br.13(2004) ; vol.14,br.1(2005)- . - Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje vol.14(2005)-vol.19(2010). - Vol.18,no.2(2009) tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Godišnjak Odsjeka za psihologiju = ISSN 1330-9706. - Drugi medij: Psihologijske teme (Online) = ISSN 1849-0395.
ISSN 1332-0742 = PSIHOLOGIJSKE teme

159.9
(051)
HS03/09-00152

REVIEW of psychology : international journal of Croatian Psychological Association / [editor-in-chief Vesna Buško]. - Vol.1,no.1(1994)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap,, 1994- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Revija za psihologiju = ISSN 0352-1605. - Drugi medij: Review of psychology (Online) = ISSN 1849-0905.
ISSN 1330-6812 = REVIEW of psychology

159.9
(051)
HS03/09-00153

SUVREMENA psihologija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Predrag Zarevski]. - Vol.1,br.1/2(1998)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap,, [1999]- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-9264 1330-6812 (pogrešan) = SUVREMENA psihologija

159.9
(051)
HS03/09-00154

Vidi br.: HS03/09-00146

17   Etika

Vidi br.: HS03/09-00762

Vidi br.: HS03/09-00243

Vidi br.: HS03/09-00760

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


22   Biblija

BIBLIJA danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta / [glavni i odgovorni urednik Mario Cifrak]. - God.1,br.1([1996])-god.7,br.1=23(2002) ; n.s., god.1=8,br.1(2003)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, [1996]- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=5(1997)-god.7,br.1=23(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije; dvostruka numeracija godišta od n.s., god.1=8(2008); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5757 = BIBLIJA danas

22
(05)
HS03/09-00155

DON Bosco danas : salezijanski vjesnik : glasilo Salezijanske obitelji / [urednik Anto Stojić]. - God.34=1,br.1(1990)-god.47=14,br.[4](2003) ; 2004,br.1- . - Zagreb : Hrvatski Salezijanski provincijalat, 1990-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Salezijanski vjesnik = ISSN 0352-9355. - Drugi medij: Don Bosco danas (Online) = ISSN 1845-2655. - Dvostruka numeracija godišta od god.34=1(1990)-god.47,br.[4](2003); prva je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1330-1713 = DON Bosco danas

22
(051)
HS03/09-00156

23   Dogmatika

BLAŽENI Augustin Kažotić : vjesnik za širenje štovanja i za kanonizaciju / [glavni urednik Marijan Biškup]. - God.1,br.1(1967)-god.2,br.1(1968) ; god.3,br.1(1977)-god.21,br.23(1995) ; god.29,br.24(1996)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol,, 1967-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1969-1976. - God.29(1996) označava zbroj svih godišta od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-5928 = BLAŽENI Augustin Kažotić

235.3
(05)
HS03/09-00157

FRA Rafo Kalinić : žrtva svoga svećeništva / [glavni i odgovorni urednik Petar Bezina]. - 1990 ; god.2,br.1(1991)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja,, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-6588 = FRA Rafo Kalinić

235.3
(051)
HS03/09-00158

GLASNIK sv. Josipa : list štovatelja sv. Josipa / [glavni i odgovorni urednik Marijan Radanović]. - God.1(1873)-god.73(1945) ; god.1,br.1(1984)-god.9,br.4(1992) ; god.10=82,br.1(1993)- . - Karlovac : Nacionalno svetište sv. Josipa, 1873-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Vijesti rkt. župe Majke Božje Snježne = ISSN. - Ne izlazi 1946-1983. - Dvostruka numeracija godišta od god.10=82(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-4550 1330-4542 (pogrešan) = GLASNIK sv. Josipa

235.3
(051)
HS03/09-00159

LJUDIMA prijatelj : glasnik sv. Leopolda Bogdana Mandića / [glavni urednik Goran Rukavina]. - God.14,br.1=51(1984)- . - Osijek : Hrvatska kapucinska provincija, Centar za promicanje i štovanje sv. Leopolda Mandića,, 1984- . sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Prijatelj ljudi = ISSN 1331-6346. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=51(1984); druga je nastavak numeracije prethodnih naslova.
ISSN 1331-6354 = LJUDIMA prijatelj

235.3
(051)
HS03/09-00160

MARIJA : vjerski list za Marijine štovatelje / [urednik Petar Lubina]. - God.1,br.1(1963)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja,, 1963- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.28,br.1=274(1990); druga teće od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-1476 = MARIJA

235.3
(05)
HS03/09-00161

MARIJIN Trsat : vjesnik Svetišta / [glavni i odgovorni urednik Lucije Jagec]. - God.1,br.1(1967)-god.39,br.2/3(2005) ; 2005,br.4-2014:br.3 ; god.48,br.1(2015)- - Rijeka : Uprava Svetišta Majke Božje Trsatske, 1967-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.6=10(1968)-god.21,br.4=87(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 22,br.1(1988) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-7032 = MARIJIN Trsat

235.3
(051)
HS03/09-00162

SLUGA Božji dobri otac Antić : glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Tadić]. - God.33,br.1=125(2003)- . - Split : Provincijalat Provincije presvetog Otkupitelja, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Dobri otac Antić = ISSN 1331-646X. - Dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-4498 = SLUGA Božji dobri otac Antić

235.3
(051)
HS03/09-00163

VJESNIK biskupa Langa : list bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu / [glavni urednici Nikola Markušić, Petar Sakač]. - 1971,br.1-1976,br.16 ; god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001) ; god.32,br.99(2002)- - Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište,, 1971- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-4351 = VJESNIK biskupa Langa

235.3
(051)
HS03/09-00164

24   Praktična teologija. Moralna teologija

CRKVENA kulturna dobra : analecta : godišnjak Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije / glavni urednik, editor Juraj Kolarić. - God.1(2003)- . - Zagreb : Zagrebačka nadbiskupija, Nadbiskupski duhovni stol, Ured za kulturna dobra, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-2452 = CRKVENA kulturna dobra

246
(05)
HS03/09-00165

NAŠA katedrala : [časopis Odbora Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale] / [glavni urednik Mijo Gabrić]. - 1998,br.1-2002,br.7 ; br.8(2004)- . - Zagreb : Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale,, 1998- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2003.
ISSN 1331-5927 = NAŠA katedrala

246
726
(05)
HS03/09-00166

PASIONSKA baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture = Patrimoine de la passion : passion as an inexhaustable source of inspiration for culture / [urednik Jozo Čikeš]. - [19]98-2000 ; 3(2002)- . - Zagreb : Udruga Pasionska baština,, 1999- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na franc. jeziku.
ISSN 1334-8264 = PASIONSKA baština ...

246
(05)
HS03/09-00167

Vidi br.: HS03/09-01168

25   Pastoralna teologija

Vidi br.: HS03/09-00521

26/27   Opća povijest Crkve

ADVOCATA Croatiae : list Svetišta i župe Majke Božje Remetske / [Ljubica Benović (glavna urednica)]. - God.1,br.1(1996)- . - Zagreb : Svetište Majke Božje Remetske,, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 34 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1331-4092 = ADVOCATA Croatiae

262.2
(051)
HS03/09-00168

AVE Maria (Zagreb)
Ave Maria : glasilo Sestara dominikanki Kongregacije Svetih anđela čuvara / [uređuje Slavka Sente]. - [19--]- . - Zagreb : Sestre dominikanke Kongregacije Svetih anđela čuvara,, [19--]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva: god.15,br.1=42(1996); druga se nastavlja na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1334-7179 = AVE Maria (Zagreb)

271
(05)
HS03/09-00169

BRAT Franjo : list franjevačkih zajednica / [glavna urednica Antica-Nada Ćepulić]. - God.1,br.1(1977)-god.2,br.8(1978) ; god.3,br.1=9(1979)- . - Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 1977-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=9(1979); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5433 = BRAT Franjo

271.3
(051)
HS03/09-00170

FRATERNITAS : glasilo Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca / [urednik Ljudevit Anton Maračić]. - [1965]-god.30,br.4(1994) ; 1995,br.1- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, [1965]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2001.
ISSN 1332-7941 = FRATERNITAS

271.3
(051)
HS03/09-00171

GLASNIK Gospićko-senjske biskupije / [uredio Draženko Tomić]. - God.1,br.1(2000)-god.2,br.5(2001) ; god.3,br.1=6(2002)- . - Gospić : Biskupijski ordinarijat,, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=6(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-0101 = GLASNIK Gospićko-senjske biskupije

262.3
(051)
HS03/09-00172

GLASNIK Srca Isusova i Marijina / [glavni urednik Mirko Nikolić]. - God.54,br.6/12(1945) ; 1963,br.1-1965,br.12 ; god.57,br.1(1966)- . - Zagreb : Hrvatska pokrajina Družbe Isusove,, 1945- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik Srca Isusova = ISSN 1334-255X. - Ne izlazi 1946-1962.
ISSN 1330-0202 = GLASNIK Srca Isusova i Marijina

271.5
(051)
HS03/09-00173

GLASNIK sv. Ante (Knin)
Glasnik sv. Ante : glasilo Samostana i Župe sv. Ante, Knin / [urednik Petar Klarić]. - God.1,br.1(Božić 2000) ; god.2,br.1=2(2001)- . - Knin : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Samostan i Župa sv. Ante, sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(2001); druga se nastavlja na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1333-1388 = GLASNIK sv. Ante (Knin)

262.2
HS03/09-00174

GODIŠNJAK Porečke i Pulske biskupije...
Godišnjak Porečke i Pulske biskupije ... / [odgovara Ilija Jakovljević]. - [1994]- . - Poreč : Biskupski ordinarijat,, [1994]- . sv. ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-6613 = GODIŠNJAK Porečke i Pulske biskupije...

262.3
(05)
HS03/09-00175

GRAD na Gori : list imotskih župa / [glavni i odgovorni urednik Ante Babić]. - God.1,br.1(Božić 1979)- . - Imotski : Franjevački samostan, Imotski dekanat,, 1979- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(1980); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-4372 = GRAD na Gori

262.2
(051)
HS03/09-00176

HRVATSKA vjernost : glasilo Crkve hrvatskih mučenika na Udbini / [glavni i odgovorni urednik Ante Bežen]. - God.1,br.1(2006)- . - Gospić : Biskupija gospićko-senjska,, 2006-. sv. : ilustr. u boji ; 28 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-6990 = HRVATSKA vjernost

262.2
(051)
HS03/09-00177

IGNACIJEV put : informativni list za prijatelje Družbe Isusove / [glavni i odgovorni urednik Niko Bilić]. - 1985,[br.]1(Uskrs)-1985[br.]2(Božić) ; god.2,br.1=3(1986)- . - Zagreb : Provincijalat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, 1985-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Našim prijateljima = ISSN 1331-8519. - Ne izlazi 1995. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1986); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića; od god.12,br.17=2(1996)-god.13,br.19=2(1997) prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića; od god.14,br.1=20(1998) druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1331-8500 = IGNACIJEV put

271
282
(051)
HS03/09-00178

KALENDAR spomenica : za godinu ... / [glavni i odgovorni urednik Dragan Majić]. - 1999 ; god.2(2000)- . - Dugo Selo : Župni ured Savski Nart,, 1998- . sv. ; 21 cm.     - (Biblioteka Verbum Nostrum Croaticum ; br.9 -)
Godišnje.
ISSN 1333-3003 = KALENDAR spomenica

262.2
(05)
HS03/09-00179

KATEHETSKI glasnik / [glavni urednik Josip Šimunović]. - God.1,br.1(rujan 1999)-god.4,br.2=8(2002) ; god.5,br.1=9(2004) ; god.6,br.1=10(2008)- . - Zagreb : Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije,, 1999- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2003 ; 2005-2007 i 2010.
ISSN 1332-0114 = KATEHETSKI glasnik

268
HS03/09-00180

KATEHEZA : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih / [glavni i odgovorni urednik, Chefredakteur Rudi Paloš]. - God.1,br.1(1979)- . - Zagreb : Salesiana, 1979- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Kateheza (Online) = ISSN 2459-6272.
ISSN 0351-9007 = KATEHEZA

272
(051)
HS03/09-00181

KRIŽ (Zagreb. 1995)
Križ : glasilo Križarske organizacije / [glavni urednik Hrvoje Magdić]. - God.15,br.1(1995)- . - Zagreb : Veliko križarsko bratstvo,, 1995- . 21 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Križarska straža = ISSN 1331-517X. - Ne izlazi 2004-2013.
ISSN 1331-5161 = KRIŽ (Zagreb. 1995)

267
(051)
HS03/09-00182

KVARNERSKI vez : list za vjerski, kulturni i društveni život / [glavni urednik Anton Valković]. - God.1,br.1(travanj 1997)- . - Krk : Biskupija Krk, 1997- . sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=10(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-4327 = KVARNERSKI vez

262.3
009
(051)
HS03/09-00183

LAĐA (Zagreb)
Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture / [glavna urednica Ružica Razum]. - God.1,br.1(2006)-god.1,br.2(2006) ; god.2,br.1=3(2007)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, Ured za vjeronauk u školi, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Lađa : radni listovi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2007); druga se nastavlja na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1846-2057 = LAĐA (Zagreb)

268
(051)
HS03/09-00184

LANTERNA sv. Marka / [uređuje Marko Stanić]. - God.1,br.1(1964/65)-god.22,br.1(1986) ; 1997,br.1- . - Korčula : Župni ured, 1964-. sv. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 1987-1996.
ISSN 1332-1811 = LANTERNA sv. Marka

262.2
(051)
HS03/09-00185

MOSTOVI ... (Slunj)
Mostovi ... : godišnjak Slunjskog dekanata / [glavni i odgovorni urednik Mile Pecić]. - God.1,br.1(1980)-god.2,br.1(1981) ; god.2,br.2=4(1981)-god.6,br.1=9(1985) ; 1987- . - Slunj : Slunjski dekanat, 1980-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nadomješta: Župna panorama = ISSN 1333-3364. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=4(1981)-god.6,br.1=9(1985).
ISSN 1333-3356 = MOSTOVI ... (Slunj)

262.2
(05)
HS03/09-00186

NAŠA družba : vjesnik Družbe sestara Presvetog Srca Isusova / [odgovara Felicita Špehar]. - God.1,br.1(1968)- . - Rijeka : Sestre Presvetog Srca Isusova,, 1968- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=12(1972); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8276 = NAŠA družba

271
(051)
HS03/09-00187

NOVA prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja / [glavni i odgovorni urednik Josip Balabanić]. - [God.]1,br.1(proljeće/ljeto 2003)- . - Zagreb : Kršćanski akademski krug,, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Nova prisutnost (Online) = ISSN 1848-8676.
ISSN 1334-2312 = NOVA prisutnost

261.6
(051)
HS03/09-00188

OBNOVLJENI život : časopis za filozofiju i religijske znanosti / [glavni urednik, editor-in-chief Tadija Milikić]. - God.26,br.1(1971)- . - Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove,, 1971- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Život (Zagreb. 1919) = ISSN 1330-1926. - Drugi medij: Obnovljeni život (Online) = ISSN 1849-0182.
ISSN 0351-3947 = OBNOVLJENI život

261.6
(051)
HS03/09-00189

OMIŠKI ljetopis / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Banić. - God.1,br.1(2002)- . - Omiš : Župa sv. Mihovila arkanđela,, 2002- . sv. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2005-2007, 2010.
ISSN 1333-8315 = OMIŠKI ljetopis

262.2
(05)
HS03/09-00190

POČECI : časopis bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja / [glavni urednik Ivan Režić]. - God.1,br.1(1996)-god.3,br.3(1998) ; god.4,br.1=4(2003)-god.8,br.1=8(2007) ; god.9,br.1=9(2011)-. - Split : Franjevački bogoslovski klerikat,, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Počeci (Online) = ISSN 2459-6167. - Ne izlazi 1999-2002 i 2008-2010. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=4(2003); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-0569 = POČECI

272
(051)
HS03/09-00191

POLJICA (Gata)
Poljica : godišnjak Poljičkog dekanata / [glavni i odgovorni urednik Vlade Đuderija]. - God.1,br.1(1976)-god.3,br.3(1978) ; god.4,br.1=4(1979)-god.11,br.1=11(1986) ; god.12,br.12(1987)- . - Gata : Župe Poljičkog dekanata,, 1976- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=4(1979)-god.11,br.1=11(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2009.
ISSN 0352-4116 = POLJICA (Gata)

262.2
(058)
HS03/09-00192

POSVEĆENI život : prinosi redovničkoj obnovi / [glavni urednik Petar Bašić]. - 1996,br.1-2006,br.1/2=19/20 ; god.12,br.1/2=21/22(2007)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara : Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica,, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od 1997,br.1=3; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-7180 = POSVEĆENI život

271
(05)
HS03/09-00193

PRIJATELJ malenih : informativni bilten prijatelja Malog Isusa / [odgovara Irena Olujević]. - [God.1,br.1(1995)]- . - Zagreb : Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa,, [1995]- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=5(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8942 = PRIJATELJ malenih

271
(05)
HS03/09-00194

RADOSNA vijest : misijski informativni list / [glavni urednik Milan Špehar]. - God.1,br.1(1972)-god.3,br.[12](1974) ; god.4,br.1=19(1975)- - Zagreb : Papinska misijska djela, 1972-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=19(1975); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1331-1204 = RADOSNA vijest

266
(051)
HS03/09-00195

SLUŽBA Božja : liturgijsko-pastoralna revija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Anđelko Domazet]. - God.1,br.1(1960/61)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1961-. sv. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Služba Božja (Online) = ISSN 1849-1057.
ISSN 0037-7074 = SLUŽBA Božja

264
(051)
HS03/09-00196

SLUŽBA riječi : građa za obnovljenu liturgiju / [glavni urednik Aldo Starić]. - God.1,br.1(1969/70)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost,, 1969- . sv. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Religiozni odgoj i kateheza = ISSN 1332-0491. - Od 1979. godine imaju oznaku A, B, ili C, što označuje liturgijske godine.
ISSN 0351-5567 = SLUŽBA riječi

264
(05)
HS03/09-00197

SLUŽBENE vijesti Hrvatske biskupske konferencije / urednik Vjekoslav Huzjak. - 1992,br.1=17-2000,br.2=13 ; god.9,br.1=14(2001)- . - Zagreb : Tajništvo Hrvatske biskupske konferencije,, 1992- . 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Službene vijesti Biskupske konferencije Jugoslavije = ISSN 1332-2346. - Dvostruka numeracija brojeva od 1992,br.1=17-1993,br.1=18; druga teče od početka izlaženja prethodnog naslova; dvostruka numeracija brojeva od 1994,br.1=2; druga teče od osnutka Hrvatske biskupske konferencije 1993.
ISSN 1332-2354 = SLUŽBENE vijesti Hrvatske biskupske konferencije

262.3
(05)
HS03/09-00198

SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske / [odgovorni urednik Antun Perčić]. - God.1,br.1(1997)- . - Varaždin : Biskupski ordinarijat,, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-954X = SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske

262.3
(051)
HS03/09-00199

SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije / uredio Ilija Jakovljević. - God.50,br.1(1999)-god.58,br.5(2007) ; god.59=11,br.1(2008)- . - Poreč : Biskupski ordinarijat,, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Crkvene obavijesti (Poreč) = ISSN 1330-2213. - Dvostruka numeracija godišta od god.59=11(2008); druga označava zbroj godišta tekućeg naslova.
ISSN 1331-761X = SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije

262.3
(05)
HS03/09-00200

SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije / [urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(1997)- . - Požega : Biskupski ordinarijat,, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-8195 = SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije

262.3
(051)
HS03/09-00201

SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije / [odgovara Ivan Devčić]. - God.1,br.1(18. listopada 2000)- . - Rijeka : Riječka nadbiskupija,, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje 2007-. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X.
ISSN 1332-8956 = SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije

262.3
(051)
HS03/09-00202

SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije / uredio Nedjeljko Pintarić. - God.85,br.1(1998)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol,, 1998- . sv. ; cm.    
Pet puta godišnje. - Nastavak: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke = ISSN 1332-1978. - Prilog: Zajedno u Kristu : papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj, Zagreb, 4.-5. lipnja 2011. = ISSN.
ISSN 1332-196X = SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije

262.3
(05)
HS03/09-00203

U službi Malog Isusa : vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa / [uređuje i odgovara Irena Olujević]. - [1957]-god.19,br.12(1975) ; 1976,[br.1]-1979,br.3 ; god.23,br.1(1980)- . - Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.31,br.4=270(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8624 = U službi Malog Isusa

271
(051)
HS03/09-00204

VERITAS (CD-ROM)
Veritas [Elektronička građa] : glasnik sv. Antuna Padovanskoga / glavni urednik Marko Puškarić. - 1999/2003-1999/2006. - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca,, 2004-2006. 1 optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje nadopunjavanje kumulativnog diska. - Drugi medij: Veritas (Zagreb) = ISSN 0352-5708.
ISSN 1845-8866 = VERITAS (CD-ROM)

27
(086)
(051)
HS03/09-00205

VERITAS (Zagreb)
Veritas : glasnik sv. Antuna Padovanskoga / [glavni urednik Ivan Bradarić]. - God.7,br.1(1968)-god.21,br.12(1982) ; god.22,br.1=249(1983)-god.46,br.9=508(2007) ; 2007,br.10=509(listopad)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1968-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik sv. Antuna Padovanskoga = ISSN 1330-7320. - Drugi medij: Veritas (CD-ROM) = ISSN 1845-8866. - Dvostruka numeracija brojeva od god.22,br.1=249(1983); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 0352-5708 = VERITAS (Zagreb)

27
(051)
HS03/09-00206

VJESNIK Đakovačke i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Dugalić]. - God.41=116,[br.]1(1988)-god.47=122,br.3(1994) ; god.122,br.4(1994)-god.136,br.5(2008). - Đakovo : Biskupski ordinarijat,, 1988-2008. 20 sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Vjesnik Đakovačke biskupije = ISSN 1331-0860. - Nastavlja se kao: Vjesnik Đakovačke biskupije = ISSN 1331-0860. - Dvostruka numeracija godišta od god.41=116(1988)-god.47=122,br.3(1994); prva je nastavak numeracije prethodnog nasl., druga je nastavak prvotnog nasl.: Glasnik Biskupije djakovačko-sriemske; od god.122,br.4(1994) publikacija nastavlja samo s drugom numeracijom.
ISSN 1331-0879 = VJESNIK Đakovačke i Srijemske biskupije

262.3
(05)
HS03/09-00207

VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Dugalić]. - God.136,br.6(2008)- . - Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat,, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije = ISSN 1331-0879.
ISSN 1847-0521 1331-0879 (pogrešan) = VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

262.3
(051)
HS03/09-00208

VJESNIK franjevaca trećoredaca / [uređuje Danijel Gornik]. - God.9,br.1(1971)- . - Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca,, 1971- . 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša = ISSN 1332-7666. - Prilog: Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca 1963. - 2013. [DVD-ROM] = ISSN.
ISSN 1332-7658 = VJESNIK franjevaca trećoredaca

271.3
(05)
HS03/09-00209

VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja / [glavni urednik Ante Udovičić]. - God.50,br.1(2001)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja,, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Vjesnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split = ISSN 1332-1218.
ISSN 1334-8248 = VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja

271.3
(051)
HS03/09-00210

VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri / [glavni i odgovorni urednik Josip Jozo Sopta]. - God.7,br.1/2(1965)- . - Zadar : Franjevački provincijalat sv. Jeronima, 1965-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Preuzima: Zajedno (Zagreb) = ISSN 1331-8497. - Prilog: Zajedno : bilten Vijeća frajevačkih zajednica = ISSN.
ISSN 1331-8470 = VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

271.3
(051)
HS03/09-00211

VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije / [urednik Slavko Slišković]. - 1968,br.12-13 ; god.6,br.14(1969)-god.40,br.[95](2003) - Zagreb : Dominikanski provincijalat,, 1968-2003. 40 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Neredovito. - Nastavak: Vjesnik dominikanske provincije = ISSN 1331-7679. - Nastavlja se kao: Vjesnik dominikanske provincije = ISSN 1331-7679.
ISSN 1331-7660 = VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije

271.2
(05)
HS03/09-00212

VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije / [urednik Ivan Martinić]. - God.41,br.96(2004)- - Zagreb : Dominikanski provincijalat,, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije = ISSN 1331-7660. - Ne izlazi 2006.
ISSN 1848-1736 1331-7660 (pogrešan) = VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije

271.2
(05)
HS03/09-00213

VJESNIK Nadbiskupije splitsko-makarske / [glavni urednik Drago Šimundža]. - God.17[i.e. 16],br.6(1969) ; 1970,br.1- . - Split : Nadbiskupski ordinarijat,, 1969- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Biskupije splitske i makarske = ISSN 1332-022X. - Prilog: Naša sinoda : bilten Pripremnog odbora : prilog Vjesniku Nabiskupije splitsko-makarske = ISSN. - Ne izlazi 1992-2001. - 2005. izašla tri broja.
ISSN 0042-7659 = VJESNIK Nadbiskupije splitsko-makarske

262.3
(051)
HS03/09-00214

VJESNIK Zadarske nadbiskupije / odgovara Ivan Prenđa. - [195-]-1957,br.6 ; god.6,br.1(1961)-god.24,br.12(1979) ; god.15[i.e. 25],br.1(1980)-god.18[i.e. 28],br.12(1983) ; god.29,br.1(1984)-god.47,br.11/12(2002) ; 2003,br.1/2- . - Zadar : Nadbiskupski ordinarijat,, [195-]- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Posebno izdanje povodom smrti Pape Ivana Pavla II = ISSN.
ISSN 1331-7016 = VJESNIK Zadarske nadbiskupije

262.3
(051)
HS03/09-00215

VOX minorum : glasilo odgojnih ustanova Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca; sjemeništa, postulature, novicijata i klerikata / [glavni urednik Ivan Bradarić]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca,, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-0904 = VOX minorum

271
HS03/09-00216

ZAJEDNIŠTVO : glasilo Požeške biskupije / [glavni urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(veljača 2007)- . - Požega : Biskupski ordinarijat,, 2007- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-4076 = ZAJEDNIŠTVO

262.3
(05)
HS03/09-00217

ZLATNO pero : vjera i kultura, crkva jedna, Papa svjedok : [časopis za tematiku vjere i kulture i Crkve jedne] / [glavni i odgovorni urednik Bogdan Malešević]. - God.1,br.1(travanj 1998)- . - Zagreb : Grupa Bauer, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5803 = ZLATNO pero

261.6
(051)
HS03/09-00218

ZVONA (Čakovec)
Zvona : mjesečni list čakovečkih župa / [glavni i odgovorni urednik Stanko Belobrajdić]. - God.5,br.11(1999)- . - Čakovec : Župa sv. Nikole biskupa,, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Zvona svetog Nikole = ISSN 1332-4659.
ISSN 1332-4640 = ZVONA (Čakovec)

262.2
(051)
HS03/09-00219

ŽIVO vrelo : liturgijsko-pastoralni list / [glavni i odgovorni urednik Ante Crnčević]. - God.7,br.16(1990)- . - Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji,, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Liturgijsko pastoralni listić Živo vrelo = ISSN 1332-0505. - Prilog: Bogoslužni prostor = ISSN 1333-3445.
ISSN 1331-2170 = ŽIVO vrelo

264
(051)
HS03/09-00220

ŽUMBERAČKI krijes : [kalendar ...] / [glavni urednik Nikola N. Kekić]. - 1978- . - Zagreb : Žumberački vikarijat Križevačke biskupije, 1977-. sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-764X = ŽUMBERAČKI krijes

262.3
(051)
HS03/09-00221

28   Kršćanske crkve, zajednice i sekte

ADVENTISTIČKI pregled (1999)
Adventistički pregled : [glasilo Kršćanske adventističke crkve] / [glavni i odgovorni urednik Branko Bistrović]. - God.7=50,br.3(1999)- . - Zagreb : Kršćanska adventistička crkva, Jadranska unija konferencija, 1999-. sv. ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Pregled (Zagreb. 1999) = ISSN 1331-8764. - Dvostruka numeracija godišta od god.7=50,br.3(1999); druga je zbroj godišta prethodnih naslova.
ISSN 1331-9272 = ADVENTISTIČKI pregled (1999)

286
(051)
HS03/09-00222

BIBLIJSKI pogledi : [časopis Adventističkog teološkog fakulteta] / [urednik, editor Dragutin Matak]. - Vol.1,br.1(1993)-. - Maruševec : Adventistički teološki fakultet,, 1993-. 13 sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Biblijski pogledi (Online) = ISSN 1849-0832. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,br.1=3(1994); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-1497 = BIBLIJSKI pogledi

286
(051)
HS03/09-00223

BOGOSLOVSKA smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik, editor -in-chief Željko Tanjić]. - God.1,br.1(1910)-god.32,br.1/4(1944) ; god.33,br.1(1963)- - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 1910-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Bogoslovska smotra (Online) = ISSN 1848-9648. - Prilog: Katolička društvena nauka ; Katolička sociologija / Jordan Kuničić = ISSN. - Prilog uz: Katolički list = ISSN 1331-7636 god.61(1910)-god.62(1911). - Ne izlazi 1945-1962.
ISSN 0352-3101 = BOGOSLOVSKA smotra

282
(051)
HS03/09-00224

CRKVA u svijetu : CUS / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Nediljko Ante Ančić]. - God.1,br.1(1966)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1966- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Crkva u svijetu (Online) = ISSN 1848-9656.
ISSN 0352-4000 = CRKVA u svijetu

282
(051)
HS03/09-00225

CROATICA Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Franjo Šanjek]. - God.1,br.1(1977)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost,, 1977- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., tal. i na lat. jeziku. - Drugi medij: Croatica Christiana periodica (Online) = ISSN 1848-9982.
ISSN 0350-7823 = CROATICA Christiana periodica

282
(051)
HS03/09-00226

DANICA ... (Zagreb. 1971)
Danica ... : hrvatski katolički kalendar / [glavni i odgovorni urednik Radovan Grgec]. - 1972-1987 ; god.107(1988)- . - Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1971-. sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Katolički godišnjak za godinu ... = ISSN 1330-4267. - Prilog: Danica ... : džepni kalendar = ISSN.
ISSN 0414-9866 = DANICA ... (Zagreb. 1971)

282
821.163.42
(051)
HS03/09-00227

DIACOVENSIA : teološki prilozi / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Ivica Raguž. - God.1,br.1(1993)-god.5,br.1(1997) ; god.6,br.1=6(1998)- . - Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Diacovensia (Online) = ISSN 1849-014X. - Ne izlazi 2000-2001. - Dvostruka numeracija brojeva od god.6,br.1=6(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-2655 = DIACOVENSIA

282
(05)
HS03/09-00228

DISPUTATIO philosophica : international journal on philosophy and religion / [editors in chief Ivan Koprek, Christian Beck, Josef Quitterer]. - 1999,no.1-2001,no.3 ; 2002,no.1- . - Zagreb : Faculty of Philosophy of the Society of Jesus,, 1999- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na engl., tal. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Disputatio philosophica (Online) = ISSN 1849-0174.
ISSN 1332-1056 = DISPUTATIO philosophica

282
1
(05)
HS03/09-00229

GLAS crkve (Zagreb)
Glas crkve : službeno glasilo Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj / [odgovorni urednik Ruben Knežević]. - 1996,br.1-2010,br.38/39 ; god.17,br.40(2012)- - Zagreb : Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj,, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1331-4130 = GLAS crkve (Zagreb)

286
(051)
HS03/09-00230

GLAS pravoslavlja (Pačetin)
Glas pravoslavlja : versko-poučni i informativni bilten Srpske pravoslavne crkve / [glavni i odgovorni urednik Predrag Azap]. - [2000,br.1]-2001,br.4 ; god.3,br.5(2002)-god.5,br.18(2004). - Bršadin : Srpska pravoslavna parohija Pačetin,, 2000-2004. 5 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1333-4352 = GLAS pravoslavlja (Pačetin)

281.96
(05)
HS03/09-00231

GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)
Glasnik reformacije : [glasilo Reformnog pokreta adventista sedmog dana] / [odgovorni urednik Aleksandar Spasovski]. - God.42,br.[1](1994)- . - Zagreb : Reformni pokret adventista sedmog dana,, 1994- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Lat. i ćir. - Odijeljeno od: Glasnik reformacije = ISSN 0431-9443.
ISSN 1333-1655 = GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)

286
(051)
HS03/09-00232

GOSPA Sinjska : godišnjak Svetišta / [glavni i odgovorni urednik Nedjeljko Jukić]. - God.1,br.1(1922)-god.23,br.4/7(1944) ; god.22[!],br.1(1948)-god.24,br.10(1950) ; god.1,br.1(1974)- . - Sinj : Svetište čudotvorne Gospe Sinjske, 1922-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1945-1947 i 1951-1973. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=5(1975)-god.33,br.1=70(2006); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5107 = GOSPA Sinjska

282
(051)
HS03/09-00233

ISTINA (Knin)
Istina : list Srpske pravoslavne eparhije dalmatinske / [glavni urednik Fotije]. - God.1,br.1(1988)-god.4,br.7(1991) ; god.1,[br.1/2](2000)- . - Knin : Istina - izdavačka ustanova Eparhije dalmatinske, 1988-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ćir. - Ne izlazi 1992-1999.
ISSN 1845-7053 1451-2181 (pogrešan) = ISTINA (Knin)

281.96
(05)
HS03/09-00234

IZVORI : časopis za duhovni život / [glavni i odgovorni urednik Damir Špoljarić]. - God.23,br.1(1980)- . - Zagreb : Evanđeosko pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj, 1980- . ilustr. 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Pentekostna vijest = ISSN 1330-299X. - Prilog: Vođa : bilten za omladinski rad : prilog Izvorima br. ... = ISSN.
ISSN 1330-2191 = IZVORI

284
HS03/09-00235

KAČIĆ : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja = acta Provinciae ss. Redemptoris Ordinis Fratrum Minorum in Croatia / [glavni i odgovorni urednik, director principalis et responsabilis Hrvatin Gabrijel Jurišić]. - God.1(1967)- . - Split : Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja,, 1967- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - God.23/24(1991/92) nije izišlo. - Ne izlazi 1968,1985-1987,1989,1994,1996,2001-2002,2005-2007 i 2009-2010.
ISSN 0453-0578 0543-0578 (pogrešan) = KAČIĆ

282
(082)
(05)
HS03/09-00236

KAIROS (English ed.)
Kairos : evangelical journal of theology / [editor Stanko Jambrek]. - Vol.1,no.1(2007)- . - Zagreb : Biblijski institut,, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (Hrvatsko izd.) = ISSN 1846-4580. - Drugi medij: Kairos (English ed. Online) = ISSN 1848-2511.
ISSN 1846-4599 = KAIROS (English ed.)

284.9
(051)
HS03/09-00237

KAIROS (Hrvatsko izd.)
Kairos : evanđeoski teološki časopis / [glavni urednik Stanko Jambrek]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Biblijski institut,, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (English ed.) = ISSN 1846-4599. - Drugi medij: Kairos (Hrvatsko izd. Online) = ISSN 1848-2503.
ISSN 1846-4580 = KAIROS (Hrvatsko izd.)

284.9
HS03/09-00238

KANA (Zagreb)
Kana : kršćanska obiteljska revija / [glavni i odgovorni urednik Albert Turčinović]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost,, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Ladonja : Kanin prilog za Istru = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=8(1971); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-2828 = KANA (Zagreb)

282
(051)
HS03/09-00239

LOCI communes : časopis za teološka istraživanja / [glavni urednik Davorin Peterlin]. - God.1,br.1(2009)- . - Zagreb : Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik",, 2008-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnjak.
ISSN 1846-9051 = LOCI communes

284
HS03/09-00240

LOGOS (Slavonski Brod)
Logos : duhovni i informativni časopis Evangeličke crkve / [odgovorni urednik Jakov Mrčela]. - [1993],br.1-1995,br.3/4 ; god.3,br.5(1995)-god.11,br.3/4(2003) ; god.12,br.1(2008)- . - Slavonski Brod : Evangelička crkvena općina,, 1993- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Dvomjesečnik. - Ne izlazi 2004-2007.
ISSN 1332-1277 = LOGOS (Slavonski Brod)

284.9
HS03/09-00241

MAK. Mali koncil
MAK : mali koncil : dječji mjesečni list / [glavni urednik Vojmil Žic]. - God.12,br.4=121(travanj 1977)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol,, 1977- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Mali koncil = ISSN 1331-2723. - Prilog: Vjeronaučna služba riječi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.12,br.4=121(1977); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova; od god.31(1996) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1331-2731 = MAK. Mali koncil

282
087.5
(051)
HS03/09-00242

MIROTVORNI izazov : časopis za kulturu mira i nenasilja / [glavni urednik Ljiljana Berić]. - God.2,br.5(1993)- . - Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1993-. sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Izazov (Zagreb. 1992) = ISSN 1334-9740.
ISSN 1334-9732 = MIROTVORNI izazov

282
172.4
(05)
HS03/09-00243

NOVI svijet (Zagreb. 1991)
Novi svijet : [mjesečnik Pokreta fokolara] / [glavna urednica Đina Perkov]. - God.27,br.1(siječanj 1991)- . - Križevci : Djelo Marijino - Pokret fokolara, 1991-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-226X = NOVI svijet (Zagreb. 1991)

28
(051)
HS03/09-00244

ODJEK (Zagreb)
Odjek : časopis za mladež / [glavni urednik Zlatko Musija]. - God.1,br.1(1990)- . - Zagreb : Odjeljenje za mladež Kršćanske adventističke crkve,, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na sloven. jeziku. - Drugi medij: Odjek on-line = ISSN 1332-618X. - Izdano sa: Adventistički pregled (1993), = ISSN 1330-4968.
ISSN 1331-5994 = ODJEK (Zagreb)

286
087.5
(051)
HS03/09-00245

PUT, istina i život : [list za duhovno prosvećenje] / [glavni i odgovorni urednik Gavrilo Vučković]. - God.1,br.1(1997)- . - Sokolovac : Bratstvo manastira Lepavina,, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Ćir. - Dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-2405 = PUT, istina i život

281.96
(051)
HS03/09-00246

RIJEČKI teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Josip Grbac]. - God.1,br.1(1993)-god.7,br.2(1999) ; god.8,br.1=15(2000)- . - Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Riječki teološki časopis (Online) = ISSN 1849-0921. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=15(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0377 = RIJEČKI teološki časopis

282
(051)
HS03/09-00247

SVESCI (Kršćanska sadašnjost)
Svesci = Communio / Kršćanska sadašnjost ; [glavni i odgovorni urednik Aldo Starić]. - 1987/89,br.65-1991,br.70/73 ; god.26,br.74(1992)-god.27,br.78/81(1993) ; 1994,br.82/84-2001,br.105/106(2003). - Zagreb : Kršćanska sadašnjost,, 1989-2003. 13 sv. ; 29 cm.    
Tromjesečnik. - Nastavak: Svesci (Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost") = ISSN 0352-8391. - Nastavlja se kao: Svesci (Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost") = ISSN 0352-8391.
ISSN 1331-0348 = SVESCI (Kršćanska sadašnjost)

282
HS03/09-00248

SVETI Sava Gornjokarlovački : časopis Eparhije gornjokarlovačke / [glavni i odgovorni urednik Slaviša Simaković]. - 2002,br.1- . - Karlovac : Eparhija gornjokarlovačka, 2002-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ćir.
ISSN 1334-3467 = SVETI Sava Gornjokarlovački

281.96
(05)
HS03/09-00249

TKALČIĆ : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis / [glavni urednik Stjepan Razum]. - God.1,br.=nr.1(1997)- . - Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić",, 1997- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-3517 = TKALČIĆ

282
HS03/09-00250

VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)
Vijesti / Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica ; [odgovara Maria-Ana Kustura]. - 2001,[br.]1-2005 ; god.36,br.1(2008)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara : Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica,, 2001- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Vijesti Konferencije VRPJ i Unije VRPJ = ISSN. - Od god.36 (2008) oznaka godišta je zbroj godina izlaženja prethodnih publikacija. - Ne izlazi 2006-2007.
ISSN 1846-8497 = VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)

282
(051)
HS03/09-00251

ZNACI vremena (Latinično izd.)
Znaci vremena : [časopis za osobnu, obiteljsku i društvenu duhovnost utemeljenu na Bibliji] / [odgovorni urednik Dragutin Matak]. - God.1,br.1(1969)-god.23,br.1(1991) ; god.24,br.1(2000)- . - Zagreb : CIB Znaci vremena, 1969-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 1992-1999.
ISSN 0353-0434 = ZNACI vremena (Latinično izd.)

286
(051)
HS03/09-00252

Vidi br.: HS03/09-00178

Vidi br.: HS03/09-00740

Vidi br.: HS03/09-01284

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


DIJALOG (Split)
Dijalog : časopis za kulturu života i življenja / Zora Birimiša (glavna urednica). - God.1,br.1(veljača 1995)-god.3[i.e. 4],br.10(1998) ; god.1,br.1(1999)-god.4,br.5(2002) ; god.5,br.6(2005) ; god.5[i.e. 6],br.7(2007)- . - Split : Hrvatska akademska udruga, 1995-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 2003-2004 i 2006.
ISSN 1331-8381 = DIJALOG (Split)

3
(05)
HS03/09-00253

DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Renata Franc]. - God.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Društvena istraživanja (Online) = ISSN 1848-6096. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0288 = DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)

3
(051)
HS03/09-00254

PILAR (Zagreb)
Pilar : časopis za društvene i humanističke studije / [glavni urednik Srećko Lipovčan]. - God.1,br.1(2006) ; year 1,issue 2(2006)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar",, 2006- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Year 1,issue 2(2006) i year 4(2009) tekst na engl. jeziku. - Drugi medij: Pilar (Online) = ISSN 1848-8773. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.3=1(2007); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-3010 = PILAR (Zagreb)

3
(051)
HS03/09-00255

RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti / glavni i odgovorni urednik Eugen Pusić. - Knj.30=knj.459(1991)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti = ISSN 0351-3289. - Drugi medij: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti (Online) = ISSN 1848-7904. - Dvostruka numeracija svezaka; prva je numeracija Razreda, druga Rada.
ISSN 1330-0768 0375-1015 (pogrešan) = RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti

3
(051)
HS03/09-00256

RICERCHE sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno)
Ricerche sociali / Centro di ricerche storiche Rovigno ; [direttore responsabile Giovanni Radossi]. - [1989] ; n.2(1990/91)-n.8/9(1998/99) ; n.10(2001)-n.11(2002) ; n.12(2004)- . - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Unione italiana ; Universita popolare, [1989]-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1990, 1998, 2000, 2003 i 2007.
ISSN 0353-474X = RICERCHE sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno)

3
94(497.5)
(051)
HS03/09-00257

SUVREMENE teme (Tisak)
Suvremene teme : međunarodni časopis za društvene i humanističke znanosti = Contemporary issues : international journal for social sciences & humanities / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Vladimir Lay]. - God.1,br.1(2008)- - Zagreb : Centar za politološka istraživanja,, 2008-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Suvremene teme = ISSN 1847-2397.
ISSN 1849-2428 = SUVREMENE teme (Tisak)

3
009
(051)
HS03/09-00258

Vidi br.: HS03/09-01289

30   Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija

NOVINE Galerije Nova
Novine Galerije Nova. - [2003,br.1]- . - Zagreb : Što, kako i za koga ; AGM,, 2003-. sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1849-8388 = NOVINE Galerije Nova

304
793
(054)
HS03/09-00259

Vidi br.: HS03/09-00267

Vidi br.: HS03/09-00268

305   Rodne studije

KRUH & ruže (Tisak)
Kruh & ruže : [feministički časopis Ženske infoteke = feminist magazine of Women's Infoteka] / [glavna i odgovorna urendica, editor-in-chief Darija Marić]. - 1993,br.0(jesen)-2008,br.34. - Zagreb : Ženska infoteka,, 1993-2008. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Kruh i ruže (Online) = ISSN 1333-0594.
ISSN 1332-2745 = KRUH & ruže (Tisak)

305-055.2
(051)
HS03/09-00260

TREĆA : [časopis Centra za ženske studije] / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nataša Govedić]. - Vol.1,br.1(srpanj 1998)- . - Zagreb : Centar za ženske studije,, 1998- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1331-7237 = TREĆA

305-055.2
(051)
HS03/09-00261

311   Statistika

ENERGETSKA statistika u ... = Energy statistics ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2003- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1189 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2005.
ISSN 1334-5834 = ENERGETSKA statistika u ...

311.3:620.9
620.9
(051)
HS03/09-00262

MJESEČNO statističko izvješće (Državni zavod za statistiku)
Mjesečno statističko izvješće / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Monthly statistical report / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - God.1,br.9(1992)- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1992- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Mjesečno statističko izvješće (Republički zavod za statistiku) = ISSN 1332-652X.
ISSN 1330-0334 = MJESEČNO statističko izvješće (Državni zavod za statistiku)

311.312
(051)
HS03/09-00263

PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Program publiciranja ... = Publishing programme ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić Bojić]. - 1993- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Publishing program ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-2361. - Drugi medij: Program publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-0611.
ISSN 1330-2353 = PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311.312
(05)
HS03/09-00264

STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Statističke informacije ... = Statistical information ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1992- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1993- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Od 1992-1995. tekst na hrv. jeziku; od 1996. tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Statistical information ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-3368. - Drugi medij: Statističke informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-062X.
ISSN 1330-335X = STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311
(051)
HS03/09-00265

STATISTIČKI ljetopis Primorsko-goranske županije...
Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije ... / [glavni i odgovorni urednik Eduard Cvitković]. - [God.]3(1998)- . - Rijeka : Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Statistički ljetopis Županije primorsko-goranske... = ISSN 1331-0615. - Ne izlazi 2001.
ISSN 1331-7369 = STATISTIČKI ljetopis Primorsko-goranske županije...

311.313
HS03/09-00266

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa]. Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; urednik, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić. - 2001- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2001- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-6738 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)

311
308
(083.4)
(086)
(05)
HS03/09-00267

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Tisak)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - God.33(2001)- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2001- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nastavak: Statistički ljetopis ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske) = ISSN 1330-0369. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-3305 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Tisak)

311
308
(083.4)
(05)
HS03/09-00268

STATISTIČKI ljetopis Zagreba ... = [Statistical yearbook of Zagreb] / [glavni urednik Iva Razumović]. - God.41(1992)- . - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku, 1992-. sv. ; 24 cm. + zemljop. karte    
Godišnje. - Nastavak: Statistički godišnjak Zagreba = ISSN 0561-9416.
ISSN 1330-3678 = STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...

311.314
(051)
HS03/09-00269

314   Demografija

MATICA (1993)
Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation / [glavni urednik, chief editor Hrvoje Salopek]. - God.43,br.3(1993)- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika,, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Nova Matica = ISSN 0353-8052. - Drugi medij: Matica (Online) = ISSN 1846-5765. - Prilog: Heroji Vukovara : promo DVD-ROM / redatelj Eduard Galić = ISSN.
ISSN 1330-2140 0025-5920 (pogrešan) = MATICA (1993)

314.743(=163.42)
(051)
HS03/09-00270

MIGRACIJSKE i etničke teme / [glavna urednica, editor-in-chief Sanja Lazanin]. - God.17,br.1/2(2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti = Institute for Migration and Ethnic Studies,, 2001- . sv. ; 25 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Migracijske teme = ISSN 0352-5600. - Drugi medij: Migracijske i etničke teme (Online) = ISSN 1848-9184.
ISSN 1333-2546 = MIGRACIJSKE i etničke teme

314
323.15(=1/=8)
(051)
HS03/09-00271

PRIRODNO kretanje stanovništva u ... / Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1998- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1032 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Prirodno kretanje stanovništva ...) = ISSN 1330-3597. - Prilog: Rastavljeni brakovi u ... = ISSN 1332-3946.
ISSN 1331-5021 = PRIRODNO kretanje stanovništva u ...

314.8
(083.41)
HS03/09-00272

RASTAVLJENI brakovi u ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1998-2002. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2000-2004. 5 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1082; 1108; 1139; 1167; 1202)
Godišnje. - Nastavak: Razvedeni brakovi u ... = ISSN 1331-503X. - Nastavlja se kao: Razvedeni brakovi u ... = ISSN 1331-503X. - Prilog uz: Prirodno kretanje stanovništva u ... = ISSN 1331-5021.
ISSN 1332-3946 = RASTAVLJENI brakovi u ...

314.55
(083.41)
HS03/09-00273

RAZVEDENI brakovi u ... (Zagreb)
Razvedeni brakovi u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2003- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2004- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1233- .)
Godišnje. - Nastavak: Rastavljeni brakovi u ... = ISSN 1332-3946.
ISSN 1846-1271 1332-3946 (pogrešan) = RAZVEDENI brakovi u ... (Zagreb)

314.55
(051)
HS03/09-00274

ZOV Srijema : glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata / [glavni urednik Zlatko Žužić]. - God.1,br.1(1995)-god.1,br.6(1995) ; god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999) ; god.5,br.24(1999)- . - Zagreb : Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, 1995-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-7258 = ZOV Srijema

314.745.22
(051)
HS03/09-00275

ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Women and men in Croatia ... / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić. - 2006- - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2006-. sv. : graf. prikazi ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4603 = ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ...

314
316
(05)
HS03/09-00276

Vidi br.: HS03/09-00788

Vidi br.: HS03/09-00789

Vidi br.: HS03/09-01440

316   Sociologija

CIVILNO društvo (Tisak)
Civilno društvo : časopis za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj / [glavna i odgovorna urednica Cvjetana Plavša-Matić]. - God.5,br.18/19(2008)- . - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva,, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečnik. - Nastavak: Civilnodruštvo.hr = ISSN 1845-2515. - Drugi medij: Civilno društvo (Online) = ISSN 1847-2753.
ISSN 1847-1226 1845-2515 (pogrešan) = CIVILNO društvo (Tisak)

316.3
HS03/09-00277

GODIŠNJAK Titius : [godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke = anals of interdisciplinary research in the Krka river basin] / [glavni urednik, editor-in-chief Šime Pilić]. - God.1,br.1(2008)- . - Split : Znanstveni projekt "Titius" ( Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Split),, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-0742 = GODIŠNJAK Titius

316
(051)
HS03/09-00278

MEDIA, culture and public relations = Mediji, kultura i odnosi s javnostima / [glavni i odgovorni urednik , editor-in-chief Mario Plenković]. - 2002,[br.]1-2 ; [god.]2,[br.]1(2003) ; [god.]3,[br.]2(2012)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo,, 2002- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Media, culture and public relations (Online) = ISSN 1848-8374. - Ne izlazi od 2004-2011.
ISSN 1333-6371 = MEDIA, culture and public relations

316.7
659.4
(051)
HS03/09-00279

MEDIANALI : međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima / [glavni urednik Stjepan Malović]. - God.1,br.1(2007)- . - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku,, 2007- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medianali (Online) = ISSN 1849-0719.
ISSN 1846-436X = MEDIANALI

316.7
070
659.4
(051)
HS03/09-00280

NACIONALNA konferencija (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti)
Nacionalna konferencija = National Conference / [odgovorna urednica Jadranka Kosor]. - 2005 ; 2(2006)- - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,, 2005-. sv. ; 24 cm.    
Godišnjak.
ISSN 1847-6457 = NACIONALNA konferencija (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti)

316
364
HS03/09-00281

POLEMOS (Zagreb)
Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = journal of interdisciplinary research on war and peace / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mirko Bilandžić. - Sv.1,br.1(1998)-sv.3,br.1(2006) ; sv.3,br.2=6(2000) - . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Jesenski i Turk, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Polemos (Zagreb. Online) = ISSN 1848-8870. - Dvostruka numeracija brojeva od sv.3,br.2=6(2000); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1331-5595 = POLEMOS (Zagreb)

316
32
355/359
(051)
HS03/09-00282

REVIJA za sociologiju / [glavni i odgovorni urednik, editor Jadranka Čačić-Kumpes]. - God.1,br.1(1971)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1971- . sv. ; 25 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Revija za sociologiju (Online) = ISSN 1846-7954.
ISSN 0350-154X = REVIJA za sociologiju

316
(051)
HS03/09-00283

SOCIJALNA ekologija (Zagreb)
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [ journal for environmental thought and sociological research = Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Cifrić]. - Vol.1,no.1(siječanj/ožujak 1992)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Socijalna ekologija (Online) = ISSN 1849-0360. - Prilog: Social ecology (Zagreb) = ISSN 1330-982X. - 2010. izišla 3 broja.
ISSN 1330-0113 = SOCIJALNA ekologija (Zagreb)

316.334.5
504.03
(051)
HS03/09-00284

SOCIOLOGIJA i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja / [glavna i odgovorna urednica Ankica Marinović Bobinac]. - God.45,br.175=1(2007)- . - Zagreb : Institut za društvena istraživanja,, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nadomješta: Sociologija sela = ISSN 0038-0326. - Drugi medij: Sociologija i prostor (Online) = ISSN 1849-0387. - Dvostruka numeracija brojeva; prva se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije.
ISSN 1846-5226 = SOCIOLOGIJA i prostor

316.334.5
(051)
HS03/09-00285

SOCIOLOGIJA sela : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja = [quartely journal for spatial and sociocultural development studies = revue pour la recherche du developpement spatial et socio-culturel] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief, redacteur en chef Ankica Marinović Bobinac]. - God.1,br.1/2(1963)-god.29,br.114(1991) ; god.30,br.115/116=1/2(1992)-god.44,br.174=4(2006). - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1963-. 44 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavlja se kao: Bilten Zajednice elektroprivrednih poduzeća Hrvatske i Instituta za elektroprivredu u Zagrebu = ISSN 1330-2272. - Druga vrsta veze: Sociologija i prostor (Online) = ISSN 1849-0387. - Dvostruka numeracija brojeva od god.30,br.115/116=1/2(1993); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0038-0326 = SOCIOLOGIJA sela

316.334.5
(051)
HS03/09-00286

Vidi br.: HS03/09-00276

Vidi br.: HS03/09-01256

Vidi br.: HS03/09-00137

Vidi br.: HS03/09-00148

Vidi br.: HS03/09-00146

Vidi br.: HS03/09-00125

32   Politika

ANALI Hrvatskog politološkog društva / [glavni i odgovorni urednik Zdravko Petak]. - God.1(2004)- . - Zagreb : Hrvatsko politološko društvo,, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Anali Hrvatskog politološkog društva (Online) = ISSN 1847-5299.
ISSN 1845-6707 = ANALI Hrvatskog politološkog društva

32
(05)
HS03/09-00287

MALI Levijatan : studentski časopis za politologiju / [urednica Tina Lončar]. - Br.1(2006) ; god.2,br.2(2008)-god.3,br.3(2009). - Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,, 2006-2009. 3 sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Mali Levijatan (Online) = ISSN 1849-1014. - Ne izlazi 2007.
ISSN 1846-0771 = MALI Levijatan

32
(051)
HS03/09-00288

POLITIČKA misao : časopis za politologiju / [glavni i odgovorni urednik Dragutin Lalović]. - God.1,br.1(1964)- . - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 1964- . sv. ; 23 cm.    
Pet puta godišnje. - Od god.32(1995) peti broj svakog godišta na engl. jeziku. - Preuzima: Croatian political science review = ISSN 1332-5663. - Drugi medij: Politička misao (Online) = ISSN 1846-8721.
ISSN 0032-3241 = POLITIČKA misao

32
(051)
HS03/09-00289

POLITOLOŠKI vjesnik : glasnik Hrvatskog politološkog društva / [glavni urednik Damir Grubiša]. - God.1,br.1(2002)-god.2,br.1(2003). - Zagreb : Hrvatsko politološko društvo,, 2002-2003. sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1333-6614 = POLITOLOŠKI vjesnik

32
(051)
HS03/09-00290

REPUBLIKA Hrvatska (Zagreb. 1951)
Republika Hrvatska : [glasilo Hrvatske republikanske zajednice] / [glavni i odgovorni urednik Ante Birin]. - God.1,br.1(1951)- . - Zagreb : Hrvatska republikanska zajednica,, 1951- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i povremeno uvodnik na španj. jeziku. - Preuzima: Rakovica = ISSN.
ISSN 1332-1064 = REPUBLIKA Hrvatska (Zagreb. 1951)

32
(05)
HS03/09-00291

REPUBLIKA Hrvatska (Zagreb. 1996)
Republika Hrvatska : mali vodič ... = Republic of Croatia : mini guide / HIDRA [i.e.] Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija ; glavna urednica Danica Horvat. - [God.]1,[br.]1(1996) ; [god.]2,[br.]1(1998)- . - Zagreb : HIDRA ,, 1996- . 29 cm.    
Godišnje. - Od god.7,br.1(2003) tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Republic of Croatia (Print) = ISSN 1331-1271. - Drugi medij: Republika Hrvatska (Online) = ISSN 1334-0220. - Ne izlazi 1997.
ISSN 1331-1263 = REPUBLIKA Hrvatska (Zagreb. 1996)

32(497.5)
35(497.5)
(058.7)
HS03/09-00292

Vidi br.: HS03/09-00282

Vidi br.: HS03/09-00051

323   Unutarnja politika

ARTEFAKTI : izvori za historiju Srba u Hrvatskoj / [glavni urednik Miodrag Milošević]. - God.1,br.1(1994)-god.4/5,br.3(2000) ; 2001,br.4/5- . - Rijeka : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Zagreb, Pododbor Rijeka,, 1994- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Neredovito. - Tekst na srp. i na hrv. jeziku; Lat. i ćir.
ISSN 1332-3628 = ARTEFAKTI

323.15(497.5=163.41)
94(497.5=163.41)
HS03/09-00293

BEHAR (Zagreb)
Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja / [glavni i odgovorni urednik Sead Begović]. - God.1,br.1(1900/01)-god.10,br.24(1909/10) ; god.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", 1900-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Behar journal = ISSN 1334-5079. - Ne izlazi 1911-1991.
ISSN 1330-5182 = BEHAR (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
008
(051)
HS03/09-00294

BEJAHAD : židovska kulturna scena = [Beyachad] : the Jewish cultural scene / [urednica, editor Blaženka Vrdoljak-Šalamon]. - Vol.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Bejahad - Međunarodna židovska kulturna scena, 2001-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1333-0721 = BEJAHAD

323.15(497.5=411.16)
(05)
HS03/09-00295

BJULETEN' Predstavnika ukrains' koi nacional' noi menšini mista Zagreba = Bilten Predstavnika ukrajinske nacionalne manjine grada Zagreba / [golovnyj i vidpovidal' nyj redaktor, glavni i odgovorni urednik Slavko Burda]. - 2005,br.1- . - Zagreb : Predstavnik ukrains' koi nacional' noi menšini mista Zagreba = Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine grada Zagreba,, 2005- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Tekst usporedo na ukr. i na hrv. jeziku.
ISSN 1845-4828 = BJULETEN' Predstavnika ukrains' koi nacional' noi menšini mista Zagreba

323.15(497.5=161.2)
(05)
HS03/09-00296

BOŠNJAČKA pismohrana : časopis Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju / [glavni urednik Filip Mursel Begović]. - Sv.1,br.1/4(1999)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, [2000]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-2362 = BOŠNJAČKA pismohrana

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS03/09-00297

BOŠNJAČKI glas : kronika događanja u bošnjačkoj zajednici u Republici Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Ibrahim Ružnić]. - 2006,br.1(ožujak)- . - Rijeka : Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1846-3215 = BOŠNJAČKI glas

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS03/09-00298

CRNOGORSKI glasnik (Zagreb)
Crnogorski glasnik : glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba / [glavni urednik Zoran Drašković]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Vijeće crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba, 2000- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Facta Montenegrina = ISSN 1332-4551.
ISSN 1332-4977 = CRNOGORSKI glasnik (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.16)
(05)
HS03/09-00299

ČESKY lidovy kalendar ... / [hlavni a odpovedny redaktor Libuše Stranikova]. - 1953- . - Daruvar : Jednota, 1952-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 0411-6321 = ČESKY lidovy kalendar ...

323.15(497.5=162.3)
(059)
HS03/09-00300

DEUTSCHES Wort : Blatt der Deutschen und Österreicher in Kroatien = Njemačka riječ : list Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj / [glavna urednica, Chefredakteurin Renata Trischler]. - N.s.=N.F., 1993,br.=Nr.1(ožujak=März)- . - Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj = Deutsche Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauscwaben in Kroatien, 1993-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst usporedo na njem. i na hrv. jeziku.
ISSN 1330-7185 = DEUTSCHES Wort

323.15(497.5=112.2)
008
(051)
HS03/09-00301

DUMKY z Dunaju : [litopys Sojuzu Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej : = [litopys Sojuzu rusyniv i ukrainciv Respubliky Horvatii] = Misli s Dunava : [ljetopis Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske] / [urednica, redaktorka Vera Pavlović]. - [No.]1(1989)-[no.]2(1990) ; [no.]3=1990/2000(2000)- . - Vukovar : Sojuz Rusynoh y Ukraincok Republyky Gorvatskej = Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske,, 1989- . 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na rusin., ukr. i na hrv. jeziku. - Tekst na lat. i ćir.
ISSN 0353-6076 = DUMKY z Dunaju

323.15(497.5=161.2)
008
HS03/09-00302

GLAS Roma = Graju alu caganjilor = Romano akharipe / [glavni i odgovorni urednik Mirko Leich]. - God.5,br.16/17(2000) ; god.1,br.1(listopad 2003)- . - Čakovec : Udruga Roma Bajaša Međimurske županije, 2000-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnjak. - Tekst na hrv. i na rom. jeziku. - Nastavak: Romano akharipe = ISSN 1330-3961.
ISSN 1333-0942 = GLAS Roma

323.15(497.5=214.58)
HS03/09-00303

GODIŠNJAK Njemačke narodnosne zajednice ... = VDG Jahrbuch ... : zbornik radova ... Znanstvenog skupa "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu" / urednica Renata Trišler. - 1995-2007 ; god.15(2008)-god.16(2009). - Osijek : Njemačka narodnosna zajednica, 1995-2009. sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na njem. jeziku. - Nastavlja se kao: Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia = ISSN 1330-7444.
ISSN 1331-7172 = GODIŠNJAK Njemačke narodnosne zajednice ...

323.15(497.5=112.2)
061.2
(058)
HS03/09-00304

HD magazin (Split)
HD magazin : časopis Hrvatsko-njemačkog društva Split = Zeitschrift der Kroatisch-Deutschen Gesellschaft Split / [glavna urednica, Chefredakteurin Jadranka Matić]. - 2006,br.[1]- . - Split : Hrvatsko-njemačko društvo Split,, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Nepoznato. - Tekst usporedo na hrv. i na njem. jeziku. - Nastavak: HD bulletin (Split) = ISSN 1334-3351.
ISSN 1846-1891 = HD magazin (Split)

323.15(497.5=112.2)
HS03/09-00305

HORVATORSZAGI magyar naplo
Horvatórszági magyar napló : fuggetlen hetilap / [fo- es felelos szerkeszto, glavni i odgovorni urednik Bisztrican Niketa]. - [2001]- . - Beli Manastir : Magyar Egyesületek Szövetsége = Savez mađarskih udruga,, [2001]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Ne izlazi 2003-2004.
ISSN 1333-6517 = HORVATORSZAGI magyar naplo

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS03/09-00306

HORVATORSZAGI magyarsag : az uj Magyar kepes ujsag melleklete: horvatorszagi magyar havilap / [felelos szerkeszto Andocsi Janos]. - Evf.1,sz.[1](1994)- . - Eszek : HunCro Sajto es Nyomdaipar : Horvatorszagi Magyarok Demokratikus Kozosseggenek megbizasabol, 1994-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Barkoca = ISSN 1333-0462.
ISSN 1218-1269 = HORVATORSZAGI magyarsag

323.15(497.5=511.141)
008
(05)
HS03/09-00307

IDENTITET (Zagreb)
Identitet : magazin / [glavni i odgovorni urednik Igor Palija]. - God.1,br.1[maj 1996]- . - Zagreb : Srpski demokratski forum,, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Tekst na hrv. i na srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Posebni br.(2003) ujedno je i br.68(2003).
ISSN 1331-386X = IDENTITET (Zagreb)

323.15(497.5=163.41)
(051)
HS03/09-00308

IN linea d'aria : periodico dell'Istituto italiano di cultura di Zagabria / [direttore responsabile Maria Caterina Magliocca]. - 2000,n.0(settembre)- . - Zagreb : Istituto italiano di cultura di Zagabria, 2000-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na tal. i na hrv. jeziku.
ISSN 1333-0020 = IN linea d'aria

323.15(497.5=131.1)
008
(051)
HS03/09-00309

INCONTRI (Zagreb)
Incontri : periodico della minoranza italiana della cita di Zagabria = Susreti : glasilo talijanske nacionalne manjine grada Zagreba / [redatttore, urednik Giovanni Mucciacciaro]. - Anno=god.1,no.=br.1(2009)- . - Zagreb : Il rappresentante della minoranza italiana della citta di Zagabria,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnjak. - Tekst na hrv. i na tal. jeziku na obrnuto tiskanom smjeru.
ISSN 1847-0807 = INCONTRI (Zagreb)

323.15(497.5=131.1)
HS03/09-00310

INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)
Informatori : mujore e Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë = mjesečnik Unije Zajednice Albanaca u Republici Hrvatskoj / [kryeredaktor, glavni urednik Ton Marku]. - Viti=god.6,nr.=br.1(1998)- . - Zagreb : Unioni i Bashkësive shqiptare në Republikën e Kroacisë,, 1998- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Informatori (Bashkesia Shqiptare ne Republiken e Kroacise) = ISSN 1332-8417.
ISSN 1846-3975 = INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)

323.15(497.5=18)
(051)
HS03/09-00311

JEDNOTA (Daruvar)
Jednota : [organ Svazu Čechu v Republice Chorvatsko] / [reditelka a hlavni a odpovedna redaktorka Libuše Stranikova]. - Roč.1,č.1(1946)- . - Daruvar : Jednota,, 1946 - . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Prilog: Studnice = ISSN 1332-0947.
ISSN 0021-5791 = JEDNOTA (Daruvar)

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS03/09-00312

LJETOPIS crnogorski / [urednici Dragutin Lalović, Radomir Pavićević]. - Br.1(2002/03)- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske,, 2004- . 27 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1334-7128 = LJETOPIS crnogorski

323.15(497.5=1.497.16)
(051)
HS03/09-00313

LJETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" / urednik Čedomir Višnjić. - Sv.1(1996)- . - Zagreb : SKD Prosvjeta,, 1996- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Ćir.
ISSN 1332-3636 = LJETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS03/09-00314

MAKEDONSKI glas (Zagreb)
Makedonski glas : [glasilo Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj = spisanie na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska] / [glaven urednik Marina Apostolovska-Vujaklija]. - God.1,[br.1](1993)- . - Zagreb : Zajednica udruga Makedonaca u Republici Hrvatskoj,, [1993]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na mak. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat.
ISSN 1333-7769 = MAKEDONSKI glas (Zagreb)

323.15(497.5=163.3)
008
(051)
HS03/09-00315

NOVA dumka / [Gabrijel Takač (glavni i odvičatel'ni redakor)]. - Rok 1,č.1(1971/72)-rok 27,č.106(1998); rok 28,č.107=1(1999)- . - Vukovar : Sojuz Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej,, 1972- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1995-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od rok 28,č.107=1(1999); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-3181 = NOVA dumka

323.15(497.5=161.2)
008
(051)
HS03/09-00316

NOVI odmev : glasilo Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom / [urednik Silvin Jerman]. - Leto 1,št.1(december 1996) ; 1997,št.2- - Zagreb : Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom,, 1996-. sv : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i na sloven. jeziku.
ISSN 1331-548X = NOVI odmev

323.15(497.5=163.6)
008
(051)
HS03/09-00317

PANORAMA (Rijeka)
Panorama : rivista quindicinale / [redattore capo responsabile Mario Simonovich]. - Anno 1,n.1(1952)- . - Rijeka : Edit,, 1952- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polumjesečno. - Drugi medij: Panorama (Rijeka. Online) = ISSN 1334-4692.
ISSN 0475-6401 = PANORAMA (Rijeka)

323.15(497.5=131.1)
008
(051)
HS03/09-00318

POLITIČKI zatvorenik (Tisak)
Politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ) / [glavni urednik Tomislav Jonjić]. - God.4,br.38(1994)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika,, 1994- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Zatvorenik = ISSN 1331-467X. - Drugi medij: Politički zatvorenik (Online) = ISSN 1334-0328.
ISSN 1331-4688 = POLITIČKI zatvorenik (Tisak)

323.28
343.3
(051)
HS03/09-00319

PRAMEN (Našice)
Pramen : kulturno-spoločensky časopis Slovakov v Chorvatsku / [šefredaktor Andrej Kuric]. - [1992,č.1]-1995,č.11/12 ; roč.5,č.1(1996)- . - Savez Slovaka = Zvaz Slovakov, [1992]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-0512 = PRAMEN (Našice)

323.15(497.5=162.4)
008
(05)
HS03/09-00320

PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek / [redaktorka Libuše Stranikova]. - Č.26(2008)- . - Daruvar : Jednota,, 2008-. sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek = ISSN 1330-3880.
ISSN 1847-1676 1330-3880 (pogrešan) = PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS03/09-00321

PREHLED kulturnich, literarnich a školnich otazek / [redaktorka Marie Selicharova]. - 1962-1964 ; č.4(1965)-č.25(2007). - Daruvar : Jednota,, 1962-2007. 25 sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na češ. i na hrv. jeziku. - Nastavlja se kao: Bilten za bolesnike = ISSN 1330-4194. - Ne izlazi 1995,2002 i 2004.
ISSN 1330-3880 = PREHLED kulturnich, literarnich a školnich otazek

323.15(497.5=162.3)
008
(05)
HS03/09-00322

PREPORODOV journal / [glavni i odgovorni urednik Ismet Isaković]. - [2003,br.45]- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod",, [2003]-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Behar journal = ISSN 1334-5079.
ISSN 1334-5052 = PREPORODOV journal

323.15(497.5=1.497.6)
061.22(497.5=1.497.6)
(051)
HS03/09-00323

PROSVJETA (Zagreb. 1955)
Prosvjeta : [novine za kulturu] / [glavni i odgovorni urednik Milorad Novaković]. - God.13,br.411(januar 1955)-god.28,br.610(septembar 1971) ; god.1=26[i.e.29],br.1=610(1994)-god.19=44,br.108=718(2012) ; 2012,br.109- - Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta,, 1955- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Ćir. - Nastavak: Srpska riječ (Zagreb) = ISSN 1333-0810. - Ne izlazi 1972-1993. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od 1=26,br.1=610(1994)-god.18=43,br.105=715(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5439 = PROSVJETA (Zagreb. 1955)

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS03/09-00324

RODNA riječ (Zagreb)
Rodna riječ : glasilo Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj = Rodna reč : organ na Nacionalnata obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija / [glavna urednica, glaven redaktor Marija Ivanova]. - 2003,br.1- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Bugara u RH = Nacionalna obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija,, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i na bug. jeziku; oba su teksta tiskana u međusobno obrnutim smjerovima. - Ćir. i lat.
ISSN 1334-613X = RODNA riječ (Zagreb)

323.15(497.5=163.2)
(051)
HS03/09-00325

ROMANO čaćipe : romano lil = Romska istina : časopis Roma u Republici Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Alija Mešić]. - God.10,br.19(2005)-god.12,br.28(2008) ; god.15[i.e.13),br.29(2008)-god.17[i.e.15),br.38(2010) ; god.16,br.39(2011)- - Zagreb : Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije,, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Romengo čaćipe = ISSN 1331-4211. - Br.23(2006) nije izišao.
ISSN 1845-6413 = ROMANO čaćipe

323.15(497.5=214.58)
(051)
HS03/09-00326

ROMENGO čaćipe : [kroacika romani patrini] = Romska istina : [časopis Roma u Hrvatskoj] / [glavni i odgovorni urednik Salih Zvizdić]. - God.1,br.1(travanj 1997)-god.9,br.18(studeni 2004). - Zagreb : Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije, 1997-. 9 sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na rom. i na hrv. jeziku. - Nastavlja se kao: Annual report ... (Karlovačka banka) = ISSN 1332-1455.
ISSN 1331-4211 = ROMENGO čaćipe

323.15(497.5=214.58)
(05)
HS03/09-00327

ROVÁTKÁK
Rovátkák ... / [szerkesztettek Krijak Krisztina, Micheli Tuende, Molnar Monika]. - 1995- . - Eszek : HunCro Mediaközpont, 1996- . sv. ; : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje. - Nije izišao za 1998.
ISSN 1333-0772 = ROVÁTKÁK

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS03/09-00328

SMOTRA : časopis Hrvatsko-njemačkog društva za kulturnu, znanstvenu i gospodarsku suradnju = Rundschau : Zeitschrift der Kroatisch-deutschen Gesellschaft fuer kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit / [glavni urednik, Chefredakteur Mladen Štulhofer]. - God.=Jg.1,br.=Nr.1(1995)-god.=Jg.3,br.=Nr.5/6(1997) god.=Jg.4,br.=H.7/8(2004) ; god.=Jg.5,br.=H.9/10(2007/2008). - Zagreb : Hrvatsko-njemačko društvo za promicanje kulturnih, znanstvenih i gospodarskih odnosa,, 1995- . 24 cm.    
Neredovito. - Tekst usporedo na hrv. i na njem. jeziku. - Ne izlazi 2005-2006.
ISSN 1330-6987 = SMOTRA

323.15(497.5=112.2)
008
HS03/09-00329

UJ Magyar kepes ujsag : horvatorszagi magyar hetilap / [foszerkeszto Krijak Krisztina]. - Evf.1,sz.1(1996)- - Eszek : HunCro Médiaközpont : Horvátorzági Magyarok Demokratikus Közössége : Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsának ; Horvátorzági Magyar Újságírók Szövetségének, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Nastavak: Magyar kepes ujsag = ISSN 0460-5578. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od evf.3=49,sz.3=1456(1998)-evf.5=51,sz.17=1520(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije; od evf.5,sz.18(2000) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-0135 = UJ Magyar kepes ujsag

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS03/09-00330

VJESNIK ukrajinske zajednice u Hrvatskoj = Visnik ukrains'koj gromadi v Horvatii / [glavni urednik, golovnij redaktor Oksana Martinjuk]. - 2009,br.=no.1- . - Vukovar : Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske = Ukrainska gromada Respubliki Horvatija,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ćir.
ISSN 1847-327X = VJESNIK ukrajinske zajednice u Hrvatskoj

323.15(497.5=161.2)
(051)
HS03/09-00331

Vidi br.: HS03/09-00271

324   Izbori. Referendumi

IZBORI ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske)
Izbori ... / [priredile Milka Berisha ... et al.]. - 2000 ; 2003 ; 2005 ; 2009-. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2000- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1126 ...)
Nepoznato. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Izbori ...) = ISSN 1330-4275.
ISSN 1332-7291 = IZBORI ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske)

324
(05)
HS03/09-00332

327   Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika

CROATIAN international relations review / [editor-in-chief Mladen Staničić]. - Vol.1,no.1(1995)- . - Zagreb : Institute for International Relations (IMO), 1995-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Croatian international relations review (Online) = ISSN 1848-5782. - Prilog: Dossier = ISSN.
ISSN 1331-1182 = CROATIAN international relations review

327
(051)
HS03/09-00333

DIPLOMATIC Academy proceedings / [editors Mladen Andrlić, Valerija Šegota]. - Vol.6,no.1(2004) ; vol.7,no.1(2009) ; vol.8,no.1(2011)- . - Zagreb : Diplomatic Academy, Ministry of Foreing Affairs and European Integration Republic of Croatia, 2004- . 24 cm.    
Neredovito. - Nastavak: Diplomatic Academy year book = ISSN 1332-0467.
ISSN 1334-7659 = DIPLOMATIC Academy proceedings

327
HS03/09-00334

DIPLOMATIC Academy year book / [editors Petar Turčinović, Zoran Pičuljan]. - Vol.1,no.1(1999)-vol.5,no.1(2003). - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy,, 1999-2003. 4 sv. ; 24 cm.    
Godišnjak. - Nastavlja se kao: Vodič za brucoše = ISSN 1331-8101. - Drugo izdanje: Zbornik Diplomatske akademije = ISSN 1331-9094.
ISSN 1332-0467 = DIPLOMATIC Academy year book

327
HS03/09-00335

EUROSCOPE (Zagreb)
Euroscope / Institut za međunarodne odnose ; [urednica Višnja Samardžija]. - God.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 1992-. sv. ; 31 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Perspektive politike EU prema Hrvatskoj u svjetlu Solunskog summita : CD-ROM = ISSN.
ISSN 1330-8637 = EUROSCOPE (Zagreb)

327
339.5
(051)
HS03/09-00336

GLAS Paneurope / Hrvatska paneuropska unija = Foedus Paneuropaeum Croaticum ; [glavni urednik Željko Obad]. - God.1,br.1(1996)- - Zagreb : Hrvatska paneuropska unija,, 1996-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Paneuropa Croatica = ISSN 1333-0799.
ISSN 1333-0780 = GLAS Paneurope

327
(051)
HS03/09-00337

GODIŠNJAK ... (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija)
Godišnjak ... / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija = Yearbook ... / Ministry of Foreign Affairs and European Integration ; [urednica, editor Olga Kresović-Rogulja]. - 2005-2007. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,, [2006]-2007. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavlja se kao: Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu = ISSN 1332-0513.
ISSN 1846-1166 = GODIŠNJAK ... (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija)

327
354.11
087.7
(05)
HS03/09-00338

GODIŠNJAK Šipan ... = Yearbook Šipan ... / urednica, editor Lidija Čehulić. - 2003-2004. - Zagreb : Politička kultura,, 2004-2005. 2 sv. ; 24 cm.     - (Biblioteka Međunarodne studije = Edition International studies)
Godišnje. - Nastavlja se kao: Hrvatski inovator = ISSN 1331-6079.
ISSN 1334-6776 = GODIŠNJAK Šipan ...

327.5(4-12)
(05)
HS03/09-00339

MEĐUNARODNE studije = International studies : časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju / glavni urednik Radovan Vukadinović. - Vol.1(2000) ; vol.1[i.e. 2],br.1(2001)- . - Zagreb : Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije : Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije : Euroavangarde, 2000- . sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Drugi medij: Međunarodne studije (Online) = ISSN 2459-623X.
ISSN 1332-4756 = MEĐUNARODNE studije

327
(051)
HS03/09-00340

NOVA diplomacija : časopis za diplomatska predstavništva = New diplomacy : magazine for diplomatic missions / [glavna urednica, editor-in-chief Daniela Dumass]. - God.=year 1,br.=issue 1(2008)- . - Zadar : Nova diplomacija,, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1846-7709 = NOVA diplomacija

327
HS03/09-00341

YEARBOOK Šipan ... (Zagreb)
Yearbook Šipan ... / International Summer School Šipan ; [editor in chief Lidija Čehulić Vukadinović]. - 2005- . - Zagreb : Political Culture,, 2006-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Šipan ... = ISSN 1334-6776. - Prilog: Energetska sigurnost i kritična infrastruktura : zbornik radova / urednik Siniša Tatalović = ISSN.
ISSN 1846-4149 = YEARBOOK Šipan ... (Zagreb)

327
(051)
HS03/09-00342

328   Parlamenti. Vlade

CROATIA in ... (Zagreb. 2000)
Croatia in ... : Croatian government bulletin / [executive editor Igor Mrduljaš]. - Vol.4,no.1/2(Dec. 2000)-vol.7,no.35(2003). - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Public and Media Relations Office,, 2000-2003. 3 sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Croatian government bulletin = ISSN 1331-3223. - Nastavlja se kao: Croatian government bulletin = ISSN 1331-3223. - Drugi medij: Croatian government bulletin (Online) = ISSN 1334-0301.
ISSN 1332-9855 = CROATIA in ... (Zagreb. 2000)

328
087.7
(051)
HS03/09-00343

CROATIA in focus : Croatian government bulletin / [executive editor Tomislav Mazal]. - Vol.8,no.1(Mar. 2004)- . - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Public Relations,, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Pet puta godišnje. - Nastavak: Croatia in ... (Zagreb. 2000) = ISSN 1332-9855.
ISSN 1334-7047 = CROATIA in focus

328
087.7
(05)
HS03/09-00344

329   Političke stranke i pokreti

DOM (Zagreb. 1990)
Dom : glasilo Hrvatske seljačke stranke / [glavni urednik Srđan Marković]. - God.1=84,br.1(veljača 1990) ; 1990,br.2(prosinac) ; 1993,br.1(srpanj)-1996,br.30(svibanj) ; god.6,br.31(1998)-god.11,br.94(2003). - Zagreb : Hrvatska seljačka stranka, 1990-2003. 11 sv. ; 30 cm.    
Mjesečnik. - Nadomješta: Slobodni dom (Zagreb. 1943) = ISSN 1333-4123. - Nadomješta je: Slobodni dom (Zagreb. 1943) = ISSN 1333-4123. - Ne izlazi 1991-1992 i 1997.
ISSN 1330-5271 = DOM (Zagreb. 1990)

329
HS03/09-00345

GLASNIK HDZ : unutarstranačko glasilo Hrvatske demokratske zajednice / [glavni urednik Božo Biškupić]. - 1993,br.149(10. prosinca)-br.150(22. prosinca) ; god.6,br.151(1994)- . - Zagreb : Hrvatska demokratska zajednica,, 1993- . sv. ; 27 cm.    
Devet puta godišnje. - Nastavak: Glasnik Hrvatske demokratske zajednice (1993) = ISSN 1330-3198. - Ne izlazi 1996.
ISSN 1331-2111 = GLASNIK HDZ

329
(05)
HS03/09-00346

HRVATSKA ljevica : list za demokraciju i socijalnu pravdu / [odgovorni urednik Mira Šuvar]. - God.1,br.1(1994)-god.11,br.7/8(2004). - Zagreb : Razlog, istraživanje i komunikacije, 1994-2004. 11 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.4=18(1995), druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-8300 = HRVATSKA ljevica

329
(05)
HS03/09-00347

HRVATSKI demokršćanin : glasilo Hrvatske kršćanske demokratske stranke / [glavni i odgovorni urednik Ivan Keglević]. - God.1,br.1(1994)-god.3,br.13(1996) ; god.8[i.e. 9],br.8[i.e. 14](2002)-7[i.e.10],br.15(2003). - Zagreb : Hrvatska kršćanska demokratska stranka,, 1994-2003. sv. ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1334-2592 = HRVATSKI demokršćanin

329
HS03/09-00348

POLITIČKE stranke u Republici Hrvatskoj (Tisak)
Političke stranke u Republici Hrvatskoj / HIDRA ; glavna urednica Danica Horvat. - [Br.]1(1995)-br.4(1998) ; br.5(2001)- . - Zagreb : HIDRA [Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija],, 1995- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Političke stranke u Republici Hrvatskoj (Online) = ISSN 1334-0247. - Ne izlazi 1999-2000.
ISSN 1330-741X = POLITIČKE stranke u Republici Hrvatskoj (Tisak)

329
(05)
HS03/09-00349

ULTIMATUM! (Zagreb)
Ultimatum! : desničarske novine / [glavni i odgovorni urednik Mladen Schwartz]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Hrvatski pravaški pokret, 2000-. sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Neredovito. - Prilog: Ultimatum!!! : desničarske novine : Sinjska Alka = ISSN. - Dvostruka numeracija od god.2,br.1/2=3/4(2001); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-431X = ULTIMATUM! (Zagreb)

329
HS03/09-00350

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

ACTA historico-oeconomica (Zagreb)
Acta historico-oeconomica : časopis za ekonomsku povijest / glavni i odgovorni urednik Ivan Erceg. - Vol.18(1991)- . - Zagreb : Komisija za ekonomsku povijest Društva povjesničara Hrvatske : Školska knjiga,, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Acta historico-oeconomica Iugoslaviae = ISSN 0350-3631. - Ne izlazi 1998-1999 i 2002.
ISSN 1330-0024 = ACTA historico-oeconomica (Zagreb)

33(091)
(05)
HS03/09-00351

CROATIABIZ.COM (Tisak)
Croatiabiz.com : časopis o suvremenom poslovanju / [glavni urednik Mate Renić]. - God.1,br.1(2001)-god.4,br.23(2004) ; 2004,br.24-2005,br.37/38. - Zagreb : Olympic International,, 2001-2005. 5 sv. ; 30 cm + CD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Croatiabiz.com (Online) = ISSN 1333-9648.
ISSN 1333-8668 = CROATIABIZ.COM (Tisak)

33
(05)
HS03/09-00352

EKONOMIJA (Zagreb)
Ekonomija = Economics : časopis za ekonomsku teoriju i politiku / [glavni i odgovorni urednik Guste Santini]. - God.1,br.1/3(1994)- . - Zagreb : Rifin, 1994-. sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-0636 = EKONOMIJA (Zagreb)

33
(051)
HS03/09-00353

EKONOMSKA i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : scientific research journal for economic and environmental history / [urednici, editors-in-chief Hrvoje Petrić, Drago Roksandić]. - Vol.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju : Sekcija za gospodarsku povijest Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti : Međunarodni istraživački projekti "Triplex Confinium" Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Meridijani, 2005- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska i ekohistorija (Online) = ISSN 1849-0190.
ISSN 1845-5867 = EKONOMSKA i ekohistorija

33
9
504.03
(05)
HS03/09-00354

EKONOMSKA istraživanja = Economic research / [glavni i odgovorni urednik Marinko Škare]. - Vol.11,no.1/2(1998)- . - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" = Juraj Dobrila University of Pula, Department for Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 1998-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavak: Gospodarstvo Istre = ISSN 0353-2860. - Drugi medij: Ekonomska istraživanja (Online) = ISSN 1848-9664.
ISSN 1331-677X = EKONOMSKA istraživanja

33
(051)
HS03/09-00355

EKONOMSKA misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Đuro Benić]. - God.1,br.1(1992)- . - Dubrovnik : Sveučilište = University of Dubrovnik, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nadomješta: Zbornik radova (Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu. Dubrovnik) = ISSN 0350-8536. - Drugi medij: Ekonomska misao i praksa (Online) = ISSN 1848-963X.
ISSN 1330-1039 = EKONOMSKA misao i praksa

33
(051)
HS03/09-00356

EKONOMSKI pregled : [mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Teodorović]. - God.1,br.1(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro, 1950-. sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Ekonomist (Zagreb. 1935) = ISSN 1331-9019. - Drugi medij: Ekonomski pregled (Online) = ISSN 1848-9494.
ISSN 0424-7558 = EKONOMSKI pregled

33
(051)
HS03/09-00357

EKONOMSKI vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku / [glavni i odgovorni urednik Željko Turkalj]. - God.1,br.1(rujan 1988)- . - Osijek : Ekonomski fakultet,, 1988- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Ekonomski vjesnik (Online) = ISSN 1847-2206.
ISSN 0353-359X = EKONOMSKI vjesnik

33
(05)
HS03/09-00358

FORBES (Hrvatsko izd.)
Forbes / [glavni urednik Viktor Vresnik]. - 2008, prosinac- . - Zagreb : EPH media, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1847-022X = FORBES (Hrvatsko izd.)

33
(051)
HS03/09-00359

GOSPODARSTVO & održivost / [glavna urednica Ljerka Šimunić]. - God.1,br.1(travanj 2005)- . - Zagreb : Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj,, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Gospodarstvo & održivost (Online) = ISSN 1845-4666.
ISSN 1845-4402 = GOSPODARSTVO & održivost

330.34:504
504.03
(05)
HS03/09-00360

HRVATSKO gospodarstvo ... godine / Hrvatska gospodarska komora. - 2006- - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora,, 2007-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-644X = HRVATSKO gospodarstvo ... godine

33
(497.5)
(05)
HS03/09-00361

INVESTICIJE u ... (Zagreb)
Investicije u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - [1995]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, [1997]- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1332-0297 ; br.[1045] ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Investicije ...) = ISSN 1330-4046.
ISSN 1331-2510 = INVESTICIJE u ... (Zagreb)

330.3
(083.41)
HS03/09-00362

ZAGREB international review of economics & business / editor Ivan Lovrinović. - Vol.1,no.1(May 1998)- . - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zagreb international review of economics and business (Online) = ISSN 1849-1162. - Prilog: Zagreb international review of economics & business : special conference issue = ISSN.
ISSN 1331-5609 = ZAGREB international review of economics & business

33
65
(051)
HS03/09-00363

ZAGREB journal of economics / [editors Mate Babić, Robert Mundell]. - Vol.1,no.1(1997)-vol.7,no.10(2003). - Zagreb : Croatian Institute for Banking and Insurance,, 1997-2003. 8 sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-4599 = ZAGREB journal of economics

33
(051)
HS03/09-00364

ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu / [glavni urednik Mato Grgić]. - God.1,br.1(2003)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet,, 2003- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1845-495X.
ISSN 1333-8900 = ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

33
(05)
HS03/09-00365

ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivo Sever. - God.15,sv.1(1997)- . - Rijeka : Ekonomski fakultet = Faculty of Economics,, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Zbornik radova (Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka) = ISSN 1330-6308. - Drugi medij: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-7520.
ISSN 1331-8004 1330-6308 (pogrešan) = ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

33
(051)
HS03/09-00366

Vidi br.: HS03/09-01022

Vidi br.: HS03/09-01032

Vidi br.: HS03/09-00463

Vidi br.: HS03/09-00982

Vidi br.: HS03/09-00867

Vidi br.: HS03/09-01028

331   Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati

GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
Godišnjak ... / Hrvatski zavod za zapošljavanje ; [urednica Marica Barić]. - 1996- . - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje,, 1997- . sv. : graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Zavoda za zapošljavanje = ISSN 1330-4089. - Drugo izdanje: Yearbook (Croatian Employment Service) = ISSN 1849-4420. - Drugi medij: Godišnjak (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online) = ISSN 1849-4854.
ISSN 1331-2618 = GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

331.5
(05)
HS03/09-00367

REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...
Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; br.1042 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2000 i 2005.
ISSN 1331-3444 = REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...

331.5
(05)
HS03/09-00368

ZAPOSLENOST i plaće u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1999- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0277 ; br.1041-)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Zaposlenost i plaće ...) = ISSN 1330-3147.
ISSN 1331-5048 = ZAPOSLENOST i plaće u ...

331.5
(083.41)
HS03/09-00369

Vidi br.: HS03/09-00537

Vidi br.: HS03/09-00786

Vidi br.: HS03/09-00784

334   Gospodarske organizacije i udruženja

ENTERPRISE in transition : proceedings / International Conference on Enterprise in Transition ; [managing editor Biljana Crnjak-Karanović]. - 2(1997)-[7(2007)] - Split : Faculty of Economics, 1997-[2007]. 5 sv. ; 25 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Enterprise in transition (CD-ROM) = ISSN 1846-2693.
ISSN 1846-2618 = ENTERPRISE in transition

334
338
(05)
(063)
HS03/09-00370

EUKONOMIST : mjesečnik hrvatskih poduzetnika / [glavni urednik Većeslav Kocijan]. - God.1,br.1(ožujak 2005)- . - Zagreb : MZB,, 2005- . Ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-3856 = EUKONOMIST

334.7
(051)
HS03/09-00371

NEWS & views (Amcham)
News & views : magazine of the American Chamber of Commerce in Croatia / [editor Damir Vucić]. - 2002,no.1(May/Jun.)- . - Zagreb : American Chamber of Commerce in Croatia,, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Newsletter (Amcham) = ISSN 1334-1138.
ISSN 1333-6487 = NEWS & views (Amcham)

334.788.2
(051)
HS03/09-00372

ZADRUGA (Zagreb)
Zadruga : magazin za zadružno poduzetništvo / [glavni i odgovorni urednik Vidmir Raič]. - God.1,br.1(2006)-god.4,br.20(2009) - Zagreb : Hrvatski savez zadruga,, 2006-2009. 4 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavlja se kao: Industrija u ... (Mjesečni izvještaj) = ISSN 1331-3487.
ISSN 1845-982X = ZADRUGA (Zagreb)

334.7
(05)
HS03/09-00373

Vidi br.: HS03/09-00420

336   Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav

ANNUAL report ... (Croatian Bank for Reconstruction and Development)
Annual report ... / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - 1995- . - Zagreb : Croatian Bank for Reconstruction and Development,, 1996- . sv. ; 28 cm.    
Godišnjak. - Nastavak: Annual report (Croatian Credit Bank for Reconstruction) = ISSN 1332-2923. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) = ISSN 1332-2893.
ISSN 1332-2915 = ANNUAL report ... (Croatian Bank for Reconstruction and Development)

336.71
HS03/09-00374

ANNUAL report ... (Croatian National Bank. Tisak)
Annual report ... / Croatian National Bank. - 1997- . - Zagreb : Croatian National Bank,, 1998- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Annual report ... (National Bank of Croatia) = ISSN 1330-9358. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Tisak) = ISSN 1331-6397. - Drugi medij: Annual report ... (Croatian National Bank. Online) = ISSN 1334-0107.
ISSN 1331-6567 = ANNUAL report ... (Croatian National Bank. Tisak)

336.7
(05)
HS03/09-00375

ANNUAL report ... (Erste & Steiermaerkische Bank)
Annual report ... / Erste & Steiermaerkische Bank. - 2000- . - Rijeka : Erste & Steiermaerkische Bank,, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Preuzima: Annual report ... (Riječka banka) = ISSN 1332-4144. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Erste Steiermaerkische Bank) = ISSN 1334-370X.
ISSN 1334-3718 = ANNUAL report ... (Erste & Steiermaerkische Bank)

336.71
(05)
HS03/09-00376

ANNUAL report ... (Hrvatska poštanska banka)
Annual report ... / Hrvatska poštanska banka. - 1992- 2002. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka,, 1993-2003. sv. ; 28 cm.    
Godišnjak. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Hrvatska poštanska banka) = ISSN 1334-7764.
ISSN 1333-0926 = ANNUAL report ... (Hrvatska poštanska banka)

336.71
HS03/09-00377

ANNUAL report ... (Jadranska banka)
Annual report ... / Jadranska banka. - 1996-2003. - Šibenik : Jadranska banka,, 1997-2003.. 7 sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Jadranska banka) = ISSN 1332-280X.
ISSN 1332-2818 = ANNUAL report ... (Jadranska banka)

336.71
(05)
HS03/09-00378

ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)
Annual report ... / Raiffeisenbank Austria. - 2000- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria,, 2001-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1332-3016. - Drugi medij: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria. CD-ROM) = ISSN 1846-5757.
ISSN 1334-7756 = ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS03/09-00379

ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria. CD-ROM)
Annual report ... [Elektronička građa] / Raiffeisenbank Austria. - 2005- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria,, 2006-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1334-7756.
ISSN 1846-5757 = ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria. CD-ROM)

336.71
(051)
(086)
HS03/09-00380

ANNUAL report of the Ministry of Finance ... (Tisak)
Annual report of the Ministry of Finance ... /. - 1994/97- . - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia,, [1998]- . sv. ; 33 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće Ministarstva financija ... (Tisak) = ISSN 1331-6125. - Drugi medij: Annual report of the Ministry of Finance ... (Online) = ISSN 1333-9591. - Ne izlazi za 2001.
ISSN 1331-6192 1331-6125 (pogrešan) = ANNUAL report of the Ministry of Finance ... (Tisak)

336
087.7
(061)
HS03/09-00381

BANKA (Regionalno izd.)
Banka : financijsko-poslovni mjesečnik / [glavna urednica Marina Ralašić]. - God.1,br.1(2002)- . - Zagreb : Marketing Zagrebačke banke,, 2002- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Drugo izdanje: Banka (Zagreb) = ISSN 0353-6335.
ISSN 1333-7793 = BANKA (Regionalno izd.)

336.71
(051)
HS03/09-00382

BANKA (Zagreb)
Banka : financijsko-poslovni mjesečnik / [glavni urednik Željko Ivanković]. - 1989,br.1(prosinac)-1990,br.6 ; god.2,br.1(1991)- . - Zagreb : Marketing Zagrebačke banke, 1989-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Drugo izdanje: Banka (Regionalno izd.) = ISSN 1333-7793. - Drugi medij: Banka magazin = ISSN 1333-9680. - Prilog: Godina novog početka = ISSN 1847-8395. - Izdano sa: Tržište kapitala = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=8(1991)-god.3,br.6=18(1992); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-6335 = BANKA (Zagreb)

336.71
(051)
HS03/09-00383

BANKS bulletin (Tisak)
Banks bulletin / Croatian National Bank. - Year 1, no. 1 (Mar. 2001)-year 12, no. 25 (Dec. 2012). - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department,, 2001-2012. 12 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Bilten o bankama (Tisak) = ISSN 1333-1035. - Drugi medij: Banks bulletin (Online) = ISSN 1334-0123.
ISSN 1333-1043 = BANKS bulletin (Tisak)

336.7
(05)
HS03/09-00384

BILTEN (Hrvatska narodna banka. Tisak)
Bilten / Hrvatska narodna banka. - God. 3, br. 23 (siječanj 1998)-god. 19, br. 194 (srpanj 2013). - Zagreb : Hrvatska narodna banka,, 1998-2013. 247 br. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Bilten (Narodna banka Hrvatske) = ISSN 1330-9374. - Drugo izdanje: Bulletin (Croatian National Bank. Tisak) = ISSN 1331-6028. - Drugi medij: Bilten (Hrvatska narodna banka. Online) = ISSN 1334-0042.
ISSN 1331-6036 = BILTEN (Hrvatska narodna banka. Tisak)

336.7
(051)
HS03/09-00385

BILTEN o bankama (Tisak)
Bilten o bankama / Hrvatska narodna banka. - God. 1, br. 1 (2001)-god. 12, br. 25 (2012) - Zagreb : Hrvatska narodna banka,, 2001-2012. 12 sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Banks bulletin (Tisak) = ISSN 1333-1043. - Drugi medij: Bilten o bankama (Online) = ISSN 1334-0115.
ISSN 1333-1035 = BILTEN o bankama (Tisak)

336.7
(05)
HS03/09-00386

BULLETIN (Croatian National Bank. Tisak)
Bulletin / Croatian National Bank. - Year 3,no. 23 (Jan. 1998)-year 19, no. 193 (June 2013). - Zagreb : Croatian National Bank,, 1998-2013. 186 br. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Bulletin (National Bank of Croatia) = ISSN 1330-9382. - Drugo izdanje: Bilten (Hrvatska narodna banka. Tisak) = ISSN 1331-6036. - Drugi medij: Bulletin (Croatian National Bank. Online) = ISSN 1334-0050.
ISSN 1331-6028 = BULLETIN (Croatian National Bank. Tisak)

336.7
(051)
HS03/09-00387

CARINSKI glasnik (Zagreb)
Carinski glasnik : [interno glasilo Carinske uprave Republike Hrvatske] / [glavni urednik Mladen Barišić]. - God. 1, br. 1 (lipanj 2007)-god. 2, br. 3 (lipanj 2008). - Zagreb : Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava,, 2007-2008. 3 br. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-4874 = CARINSKI glasnik (Zagreb)

336
(051)
HS03/09-00388

CARINSKI vjesnik / [glavni urednik Mladen Barišić]. - 1992,[br.1]-1996,br.2 ; god.5,br.3/4(1996)- . - Zagreb : Institut za javne financije,, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-0911 = CARINSKI vjesnik

336.2
(051)
HS03/09-00389

FINANCIAL stability (Zagreb)
Financial stability / Croatian National Bank. - Year 1, no. 1 (2008)-year 6, no. 10 (2013). - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department,, 2008-2013. 10 br. : ilustr. ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Macroprudential analysis = ISSN 1845-5972. - Drugo izdanje: Financijska stabilnost = ISSN 1846-9256. - Drugi medij: Financial stability (Zagreb. Online) = ISSN 1847-0017.
ISSN 1846-9264 = FINANCIAL stability (Zagreb)

336
(05)
HS03/09-00390

FINANCIAL theory and practice (Print)
Financial theory and practice / [editor-in-chief Katarina Ott]. - Vol.32,no.1(2008)- . - Zagreb : Institute of Public Finance,, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Financijska teorija i praksa (Tisak) = ISSN 1332-3970. - Drugi medij: Financial theory and practice (Zagreb) = ISSN 1845-9757.
ISSN 1846-887X = FINANCIAL theory and practice (Print)

336
(051)
HS03/09-00391

FINANCIJSKA stabilnost / Hrvatska narodna banka. - God. 1, br. 1 (2008)-od. 6, br. 10 (2013). - Zagreb : Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost,, 2008-2013. 10 sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Makrobonitetna analiza = ISSN 1845-5980. - Drugo izdanje: Financial stability (Zagreb) = ISSN 1846-9264. - Drugi medij: Financijska stabilnost (Online) = ISSN 1846-940X.
ISSN 1846-9256 = FINANCIJSKA stabilnost

336
(05)
HS03/09-00392

FINANCIJSKA teorija i praksa (Tisak)
Financijska teorija i praksa : [časopis za financijsku teoriju i praksu] / [glavna urednica Katarina Ott]. - God.24,br.1(2000)-god.33,br.4(2009). - Zagreb : Institut za javne financije,, 2000-2009. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Financijska praksa = ISSN 0350-5669. - Drugo izdanje: Financial theory and practice (Print) = ISSN 1846-887X. - Drugi medij: Financijska teorija i praksa (Online) = ISSN 1333-9354.
ISSN 1332-3970 0350-5669 (pogrešan) = FINANCIJSKA teorija i praksa (Tisak)

336
(051)
HS03/09-00393

GODIŠNJE izvješće ... (Erste & Steiermaerkische Bank)
Godišnje izvješće ... / Erste & Steiermaerkische Bank. - 2000- . - Rijeka : Erste & Steiermaerkische Bank,, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Preuzima: Godišnje izvješće ... (Riječka banka) = ISSN 1332-4152. - Drugo izdanje: Annual report ... (Erste & Steiermaerkische Bank) = ISSN 1334-3718.
ISSN 1334-370X = GODIŠNJE izvješće ... (Erste & Steiermaerkische Bank)

336.71
(05)
HS03/09-00394

GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)
Godišnje izvješće ... / HBOR [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - 1995- - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak,, 1996- . sv ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnje izvješće ... (Hrvatska kreditna banka za obnovu) = ISSN 1332-2907. - Drugo izdanje: Annual report ... (Croatian Bank for Reconstruction and Development) = ISSN 1332-2915.
ISSN 1332-2893 = GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)

336.71
HS03/09-00395

GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Tisak)
Godišnje izvješće ... / Hrvatska narodna banka. - 1997- . - Zagreb : Hrvatska narodna banka,, 1998- . sv. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnje izvješće ... (Narodna banka Hrvatske) = ISSN 1330-9366. - Drugo izdanje: Annual report ... (Croatian National Bank. Tisak) = ISSN 1331-6567. - Drugi medij: Godišnje izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Online) = ISSN 1334-0093.
ISSN 1331-6397 = GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska narodna banka. Tisak)

336.7
(05)
HS03/09-00396

GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska poštanska banka)
Godišnje izvješće ... / Hrvatska poštanska banka. - 2000-2002. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka,, 2001-2003. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Hrvatska poštanska banka) = ISSN 1333-0926.
ISSN 1334-7764 1333-0926 (pogrešan) = GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatska poštanska banka)

336.71
(051)
HS03/09-00397

GODIŠNJE izvješće ... (Jadranska banka)
Godišnje izvješće ... / Jadranska banka. - 1996- . - Šibenik : Jadranska banka,, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Jadranska banka) = ISSN 1332-2818.
ISSN 1332-280X = GODIŠNJE izvješće ... (Jadranska banka)

336.71
(05)
HS03/09-00398

GODIŠNJE izvješće ... (Karlovačka banka)
Godišnje izvješće ... / Karlovačka banka ; [urednik Marijan Bakić]. - 1996- . - Karlovac : Karlovačka banka,, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Od 2001. tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Annual report ... (Karlovačka banka) = ISSN 1332-1455. - Drugo izdanje: Annual report ... (Karlovačka banka) = ISSN 1332-1455. - Ne izlazi za 1998.
ISSN 1332-1447 = GODIŠNJE izvješće ... (Karlovačka banka)

336.71
(05)
HS03/09-00399

GODIŠNJE izvješće ... (Međimurska banka)
Godišnje izvješće ... = Annual report ... / Međimurska banka. - 2001-2004. - Čakovec : Međimurska banka,, 2002-2005. 4 sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Godišnje izvješće ... (Međimurska banka. Online) = ISSN 1845-1160.
ISSN 1334-8523 = GODIŠNJE izvješće ... (Međimurska banka)

336.71
(05)
HS03/09-00400

GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)
Godišnje izvješće ... / Raiffeisenbank Austria. - 1995- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria,, 1996- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Od 1995-1999 tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1334-7756.
ISSN 1332-3016 = GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS03/09-00401

GODIŠNJE izvješće ... (Varaždinska banka)
Godišnje izvješće ... / Varaždinska banka. - 1995-2002. - Varaždin : Varaždinska banka,, 1996-2003. 8 sv. ; 30 cm.    
Godišnjak. - Nastavak: Poslovno izvješće ... (Varaždinska banka) = ISSN 1332-2958. - Drugo izdanje: Annual report ... (Varaždinska banka) = ISSN 1332-2931.
ISSN 1332-294X = GODIŠNJE izvješće ... (Varaždinska banka)

336.71
HS03/09-00402

GODIŠNJE izvješće ... (Varaždinska burza)
Godišnje izvješće ... / Varaždinska burza = Annual report ... / Varaždin Stock Exchange. - 2004. - Varaždin : Varaždinska burza,, 2005. sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Poslovno izvješće ... (Varaždinska burza) = ISSN 1334-868X.
ISSN 1845-6367 1845-868X (pogrešan) = GODIŠNJE izvješće ... (Varaždinska burza)

336.76
(05)
HS03/09-00403

GODIŠNJE izvješće Ministarstva financija ... (Tisak)
Godišnje izvješće Ministarstva financija : za ... godinu. - 1994/97- . - Zagreb : Ministarstvo financija Republike Hrvatske,, [1998]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report of the Ministry of Finance ... (Tisak) = ISSN 1331-6192. - Drugi medij: Godišnje izvješće Ministarstva financija ... (Online) = ISSN 1333-9583. - Ne izlazi za 2001.
ISSN 1331-6125 = GODIŠNJE izvješće Ministarstva financija ... (Tisak)

336
(05)
HS03/09-00404

HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)
Hrvatsko novčano tržište : ... znanstveno-stručna konferencija [Elektronička građa]. - 8 (2005)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,, 2005-. optički disk (CD ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-3789 = HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)

336.76
(05)
(086)
HS03/09-00405

INFORMACIJA o financijskim rezultatima neprofitnih organizacija Republike Hrvatske u ... godini : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja / Financijska agencija, Središnji ured Zagreb. - 1999(2000)- . - Zagreb : Financijska agencija, 2000-. sv. ; 30 cm.    
Godišnjak. - Djelomice nastavak: Informacija o financijskim rezultatima neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika Republike Hrvatske u ... godini = ISSN 1332-3903.
ISSN 1333-3577 = INFORMACIJA o financijskim rezultatima neprofitnih organizacija Republike Hrvatske u ... godini

336.126.5
HS03/09-00406

MACROPRUDENTIAL analysis / Croatian National Bank ; editor-in-chief Relja Martić. - Year 1,no.1(2005)-year 3,no.6(2007). - Zagreb : Croatian National Bank, Publishing Department,, 2005-2007. 3 sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta je: Mehanizacija šumarstva = ISSN 0352-5406. - Drugo izdanje: Makrobonitetna analiza = ISSN 1845-5980. - Drugi medij: Macroprudential analysis (Online) = ISSN 1845-6332.
ISSN 1845-5972 = MACROPRUDENTIAL analysis

336(497.5)
HS03/09-00407

MAKROBONITETNA analiza / Hrvatska narodna banka. - God.1,br.1(2005)-god.3,br.6(2007). - Zagreb : Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost,, 2005-2007. 3 sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta je: Mehanizacija šumarstva = ISSN 0352-5406. - Drugo izdanje: Macroprudential analysis = ISSN 1845-5972. - Drugi medij: Makrobonitetna analiza (Online) = ISSN 1845-6057.
ISSN 1845-5980 = MAKROBONITETNA analiza

336
(05)
HS03/09-00408

POREZNI propisi ... : važeći pročišćeni tekstovi / [urednik Hrvoje Zgombić]. - 1999-2008. - Zagreb : Faber & Zgombić plus,, 1999-2008. 5 sv. ; 21 cm.    
Dvogodišnje. - Nastavlja se kao: Vijesti Konferencije VRPJ i Unije VRPJ = ISSN.
ISSN 1846-7091 = POREZNI propisi ...

336(497.5)
(05)
HS03/09-00409

POREZNI vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - [God.1],[br.]1(listopad 1992)- . - Zagreb : Institut za javne financije,, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Priručnik o nadzoru transfernih cijena = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.8=1(1993)-god.2,br.17/18=10/11(1993); prva teče od početka tekuće godine.
ISSN 1330-0903 = POREZNI vjesnik

336.2
(051)
HS03/09-00410

POREZNI vjesnik. Poseban broj
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske. Poseban broj / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - God.6,br.2a(1997)-god.20,br.12e(2012) ; 2013,br.1- - Zagreb : Institut za javne financije,, 1997- . sv. ; 20 cm.    
Neredovito. - Prilog uz: Porezni vjesnik = ISSN 1330-0903.
ISSN 1333-073X = POREZNI vjesnik. Poseban broj

336.2
(05)
HS03/09-00411

POREZNO pravo / [urednik Hrvoje Zgombić]. - 2009,[br.]1-2009,[br.]4. - Zagreb : Zgombić & partneri,, 2009. 4 sv. ; 21 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Porezni propisi ... = ISSN 1846-7091.
ISSN 1847-0866 = POREZNO pravo

336(497.5)
(05)
HS03/09-00412

POSLOVNI magazin / [glavni urednik Vlado Brkanić]. - God.1,br.1(siječanj 2003)- . - Zagreb : RRiF plus,, 2003- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: RRIF-ov poslovni magazin = ISSN 1334-0875. - Prilog uz: Računovodstvo, revizija i financije = ISSN 0353-8087.
ISSN 1334-0905 = POSLOVNI magazin

336
(051)
HS03/09-00413

POSLOVNO izvješće ... (Varaždinska burza)
Poslovno izvješće ... / Varaždinska burza = Annual report ... / Varaždin Stock Exchange. - 2002-2003. - Varaždin : Varaždinska burza,, 2003-2004. 2 sv. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnje izvješće ... (Varaždinsko tržište vrijednosnica) = ISSN 1845-3899. - Nastavlja se kao: Godišnje izvješće ... (Varaždinsko tržište vrijednosnica) = ISSN 1845-3899.
ISSN 1334-868X = POSLOVNO izvješće ... (Varaždinska burza)

336.76
(05)
HS03/09-00414

PRAVO i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu / [glavni urednik Vilim Gorenc]. - God.6,br.1(siječanj 1997)- . - Zagreb : RRiF-plus,, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Izvješća za gospodarsku praksu = ISSN 1330-4402. - Drugi medij: Pravo i porezi (CD-ROM) = ISSN 1845-6383. - Prilog uz: Radni odnosi i zapošljavanje: zbirka aktualnih propisa = ISSN.
ISSN 1331-2235 = PRAVO i porezi

336.2
34
(051)
HS03/09-00415

PRAVO i porezi (CD-ROM)
Pravo i porezi [Elektronička građa]. - 2001/2003- . - Zagreb : RRiF-plus,, 2003-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje nadopunjavanje kumulativnog diska. - Drugi medij: Pravo i porezi = ISSN 1331-2235.
ISSN 1845-6383 = PRAVO i porezi (CD-ROM)

336.2
34
(086)
(051)
HS03/09-00416

RRIF-OV porezni priručnik ... / [glavni urednik Vlado Brkanić]. - 2006- - Zagreb : RRiF-plus,, 2006-. sv. ; 25 cm.     - (Biblioteka porezi)
Godišnje. - Prilog: Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja : Odjeljak IX : (izdvojeni dio II. dijela) = ISSN.

336
(05)
HS03/09-00417

TEB-OV priručnik o porezima / [urednik Ida Dojčić]. - God.[21(1993)]- . - Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje,, [1993]- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: TEB-ov priručnik o porezu na promet = ISSN 0351-0875. - Prilog: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN.
ISSN 1334-2495 = TEB-OV priručnik o porezima

336
(051)
HS03/09-00418

Vidi br.: HS03/09-01085

Vidi br.: HS03/09-00527

Vidi br.: HS03/09-01080

Vidi br.: HS03/09-01081

Vidi br.: HS03/09-01082

Vidi br.: HS03/09-01083

338   Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

500 najboljih : 500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj = The best 500 : the top 500 creators of value added in Croatia / [glavni urednici, editors-in-chief Siniša Grgić, Miodrag Šajatović]. - 2003- . - Zagreb : Lider press : FINA : ZAPI, 2003- . 28 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1845-4119 = 500 najboljih

338
658
(051)
HS03/09-00419

ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja / FINA. - 2002- . - Zagreb : Financijska agencija - FINA,, 2003-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-5434 = ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini

338
334.7
(06)
HS03/09-00420

CIJENE i troškovi života u ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996-2003. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1997-2004. 8 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1046 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Cijene i troškovi života ...) = ISSN 1330-3104. - Nastavlja se kao: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Cijene i troškovi života ...) = ISSN 1330-3104.
ISSN 1331-3460 = CIJENE i troškovi života u ...

338.5
(083.41)
HS03/09-00421

CIJENE u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2004- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2005- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1282- .)
Godišnje. - Nastavak: Cijene i troškovi života u ... = ISSN 1331-3460.
ISSN 1846-1298 1331-3460 (pogrešan) = CIJENE u ...

338.5
(083.41)
HS03/09-00422

CROATIA exclusive ... / [editor in chief Maja Cvetković]. - [19]93- . - Zagreb : ProTim, 1993-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1995, 1997 i 2000.
ISSN 1333-5960 = CROATIA exclusive ...

338
339
(05)
HS03/09-00423

CROATIAN economic outlook quarterly / The Institute of Economics, Zagreb, Department for Macroeconomic Analysis and Policy ; [Andrea Mervar (editor)]. - 1999,no.1(Dec.)- . - Zagreb : The Institute of Economics,, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Croatian economic outlook quarterly (Online) = ISSN 1847-7852.
ISSN 1332-3067 = CROATIAN economic outlook quarterly

338
(05)
HS03/09-00424

CROATIAN economic survey ... / editorial board Zdravko Marić ... [et al.]. - 1993-1995 ; no.4=1996/99(2002)- . - Zagreb : Institute of Economics, 1994- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Croatian economic survey (Online) = ISSN 1846-3878. - Ne izlazi 1997-2001. i 2009.
ISSN 1330-4860 = CROATIAN economic survey ...

338
(051)
HS03/09-00425

EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (CD-ROM)
Ekonomska politika Hrvatske u ... [Elektronička građa] : zbornik radova / ... tradicionalno savjetovanje. - 17=2009(2010)- - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro,, 2009-. optički disk (CD-ROM) ; 8-12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska politika Hrvatske u ... (Tisak) = ISSN 1849-6482.
ISSN 1849-6849 = EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (CD-ROM)

338
(05)
HS03/09-00426

GODIŠNJE izvješće o konkurentnosti Hrvatske ... - Sv.1(2002)-sv.2(2004) ; 2006- . - Zagreb : Nacionalno vijeće za konkurentnost,, 2003- . 30 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske ... (CD-ROM) = ISSN 1334-4056. - Prilog: Hrvatska na putu prema četrdeset najkonkurentnijih zemalja? : sažetak = ISSN.
ISSN 1334-3114 = GODIŠNJE izvješće o konkurentnosti Hrvatske ...

338
339.137.2
HS03/09-00427

GOSPODARSKA kretanja / Hrvatska gospodarska komora ; [glavna urednica Jasna Belošević Matić]. - God.1,br.1(1998) - god.17,br.12(2014) ; 2015,br.1/2 - - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-4437 = GOSPODARSKA kretanja

338
(051)
HS03/09-00428

HUMAN development report (Zagreb)
Human development report : Croatia ... / UNDP Croatia ; [Deborah Bayley, Tara Susanna Cameron Bray, Helena Gorančić-Lazetić]. - 1997- . - Zagreb : United Nations Development Programme - UNDP Croatia, . sv. ; 28 cm.    
Dvogodišnje. - Drugo izdanje: Izvješće o društvenom razvoju = ISSN 1333-4786. - Prilog: Izvješće o društvenom razvoju [Elektronička građa] : mladi u Hrvatskoj 2004. / scenarij i režija Martina Globočnnik = ISSN.
ISSN 1332-3989 = HUMAN development report (Zagreb)

338.2
(05)
HS03/09-00429

INDUSTRIJA u ... (Mjesečni izvještaj)
Industrija u ... Mjesečni izvještaj / [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1997-2002. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1999-2003. 5 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1051 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Industrija ... Mjesečni izvještaj) = ISSN 1330-3082. - Nastavlja se kao: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Industrija ... Mjesečni izvještaj) = ISSN 1330-3082.
ISSN 1331-3487 = INDUSTRIJA u ... (Mjesečni izvještaj)

338.45
(083.41)
HS03/09-00430

INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)
Industrijska proizvodnja u .... Godišnji izvješaj - PRODCOM - rezultati = Industrial production in .... Annual PRODCOM results / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2003- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; 1187 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Industrija u ... (Godišnji izvještaj) = ISSN 1332-246X. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1334-594X = INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)

338.45
(061)
HS03/09-00431

INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... Detaljni kratkoročni pokazatelji
Industrijska proizvodnja u .... Detaljni kratkoročni pokazatelji = Industrial production in .... Detailed short-term indicators / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2004-2008. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2006-2009. 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1254- .)
Godišnje. - Nastavak: Industrijska proizvodnja u ... Kratkoročni rezultati = ISSN 1846-128X. - Nastavlja se kao: Industrijska proizvodnja u ... Kratkoročni rezultati = ISSN 1846-128X.
ISSN 1846-1875 = INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... Detaljni kratkoročni pokazatelji

338.45
(061)
(05)
HS03/09-00432

INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... Kratkoročni rezultati
Industrijska proizvodnja u .... Kratkoročni rezultati / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2003. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2005. 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1219- .)
Godišnjak. - Nastavak: Industrija u ... (Mjesečni izvještaj) = ISSN 1331-3487. - Nastavlja se kao: Industrija u ... (Mjesečni izvještaj) = ISSN 1331-3487.
ISSN 1846-128X 1333-6657 (pogrešan) = INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... Kratkoročni rezultati

338.45
HS03/09-00433

INTELEKTUALNI kapital : uspješnost na nacionalnoj, županijskoj i poduzetničkoj razini ... - 2003-2006; 2008- - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004- . 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2007. i 2009.
ISSN 1845-6359 = INTELEKTUALNI kapital

338
(05)
HS03/09-00434

IZVJEŠĆE o društvenom razvoju : Hrvatska ... / UNDP Hrvatska ; [Seth Landau, Susan Legro, Sandra Vlašić]. - 2001- . - Zagreb : Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska), 2002-. sv ; 28 cm.    
Dvogodišnje. - Drugo izdanje: Human development report (Zagreb) = ISSN 1332-3989. - Prilog: Izvješće o društvenom razvoju : Hrvatska = ISSN.
ISSN 1333-4786 = IZVJEŠĆE o društvenom razvoju

338.2
(05)
HS03/09-00435

OSNOVNI strukturno-poslovni pokazatelji industrije u ... (Godišnji rezultati)
Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u .... Godišnji rezultati = Main structural-business indicators on industry in .... Annual results / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2004- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0277 ; br.1188-)
Dvogodišnje.
ISSN 1334-8833 = OSNOVNI strukturno-poslovni pokazatelji industrije u ... (Godišnji rezultati)

338.45
(051)
HS03/09-00436

PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika / [glavna urednica Andrea Mervar]. - 1991,br.1-2001,br.89 ; god.12,br.90(2002)-god.22,br.133(2013) ; god.23,br.1=134(2014)-. - Zagreb : Ekonomski institut : Ministarstvo financija Republike Hrvatske, 1991-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Privredna kretanja i ekonomska politika (Online) = ISSN 1847-7860. - Dvostruka numeracija brojeva od god.23,br.1=134(2014); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1330-187X = PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika

338
(051)
HS03/09-00437

PROCEEDINGS (International conference "Valis Aurea")
Proceedings / International Conference "Vallis Aurea" ; editor Branko Katalinić. - 1(2008)- - Požega : Polytechnic of Požega ; DAAAM International,, 2008-. str. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1847-8204 = PROCEEDINGS (International conference "Valis Aurea")

338
(063)
HS03/09-00438

Vidi br.: HS03/09-00370

Vidi br.: HS03/09-00496

338.48   Turizam

ACTA turistica (Zagreb)
Acta turistica / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Nevenka Čavlek]. - God.1,br.1(1989)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, Katedra za turizam,, 2001-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Acta turistica (Online) = ISSN 1848-6061.
ISSN 0353-4316 = ACTA turistica (Zagreb)

338.48
(051)
HS03/09-00439

ACTA turistica nova / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Vukonić]. - Vol.1,no.1(2007)-vol.9,no.1(2015). - Zagreb : Utilus,, 2007-2015 . 9 sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nastavlja se kao: Osnovne škole i dječji vrtići. Kraj školske godine ... i početak školske godine ... = ISSN 1331-8551. - Drugi medij: Acta turistica nova (Online) = ISSN 1848-8471.
ISSN 1846-4394 = ACTA turistica nova

338.48
(051)
HS03/09-00440

CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo / [glavni urednik Ante Gavranović]. - God.1,br.1(1994)-god.3,br.12(1997) ; god.4,br.1=13(1998)-god.6,br.[6]=[29](2000) ; god.7,br.[1](2001)- . - Zagreb : Masmedia,, . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=13(1998)-god.6,br.6=29(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5506 = CRO turizam

338.48
(05)
HS03/09-00441

MANAGEMENT in the function of increasing the tourism consumption / ... International Scientific Conference, Opatija ; [editor in chief Franjo Radišić]. - 2(2000)- . - Opatija : Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka,, 2001-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1846-288X = MANAGEMENT in the function of increasing the tourism consumption

338.48
(063)
(05)
HS03/09-00442

PRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo / [urednik izdanja Zoran Deković]. - God.1,br.1(prosinac 2004)- . - Zagreb : Egro naklada,, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1334-9937 = PRO turizam

338.48
640.4
(051)
HS03/09-00443

PROMET turista u primorskim gradovima i općinama u ... = Tourist turnover in seaside resorts and municipalities ... / [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1997-2005. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1998-2006. 9 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1056 ...)
Godišnje. - Nastavak: Promet turista u primorskim gradovima u ... = ISSN 1331-3428. - Nastavlja se kao: Promet turista u primorskim gradovima u ... = ISSN 1331-3428.
ISSN 1331-6761 = PROMET turista u primorskim gradovima i općinama u ...

338.48
083.41
HS03/09-00444

TOURISM (Zagreb)
Tourism : interdisciplinary journal / [editor-in-chief Sanda Čorak]. - Vol.48,no.1(2000)- . - Zagreb : Institute for Tourism : Croatian National Tourist Board, 2000- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Odijeljeno od: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugo izdanje: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugi medij: Tourism (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1545.
ISSN 1332-7461 = TOURISM (Zagreb)

338.48
640.4
(051)
HS03/09-00445

TOURISM and hospitality management / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Jože Perić]. - God.1,br.[1]-2(1995) ; vol.2,no.1(1996)- . - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management ; WIFI Institut for Economic Promotion, Austrian Economic Chamber ; Alexandreion Technological Educational Institution (T.E.I.) of Thessaloniki, 1995- . 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Tourism and hospitality management (Online) = ISSN 1847-3377.
ISSN 1330-7533 = TOURISM and hospitality management

338.48
640.4
(051)
HS03/09-00446

TOURISM in figures ... / Republic of Croatia, Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development. - 2004- . - Zagreb : Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development,, 2005- . sv. : ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Croatian tourism in figures ... = ISSN 1845-903X. - Drugo izdanje: Turizam u brojkama ... = ISSN 1845-9056.
ISSN 1845-9064 = TOURISM in figures ...

338.48(497.5)
(05)
HS03/09-00447

TURIST plus : revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja / [glavni i odgovorni urednik Željko Marušić]. - God.1,br.1(prosinac 1998)- . - Zagreb : M-Trgovina,, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-6982 = TURIST plus

338.48
(05)
HS03/09-00448

TURIZAM : znanstveno-stručni časopis / [glavni urednik Slavija Jačan Obratov]. - God.4,br.1(1956)- . - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica : Institut za turizam, 1956-. sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku; od vol.48(2000) tekst na hrv. jeziku. - Nastavak: Turistički pregled = ISSN 1330-2418. - Djelomice se nastavlja kao: Turistički pregled = ISSN 1330-2418. - Drugo izdanje: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461.
ISSN 0494-2639 = TURIZAM

338.48
640.4
(051)
HS03/09-00449

TURIZAM i hotelska industrija ... : novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu : knjiga sažetaka / ... bienalni međunarodni kongres = Tourism & hospitality industry ... : new trends in tourism and hospitality management : abstracts / ... Biennial International Congress ; [urednik, editor Zoran Ivanović]. - 18(2006)- - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,, 2006 - . sv. ; 30 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Godišta s prethodnih kongresa (1972-1998) u organizaciji istoimenog Fakulteta obrađena su pod nasl.: Hotelska kuća = ISSN 0352-0242 te kao omeđene publikacije (2000-2004). - Druga vrsta veze: Hotelska kuća = ISSN 0352-0242.
ISSN 1848-4573 = TURIZAM i hotelska industrija ...

338.48
(063)
(05)
HS03/09-00450

TURIZAM info : časopis za turizam i ugostiteljstvo / [glavna urednica Barbara Požarić]. - [2003,br.1]- . - Opatija : Info lab,, [2003]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečnik.
ISSN 1847-4780 = TURIZAM info

338.48
640.4
HS03/09-00451

TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)
Turizam u ... = Tourism ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1997- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1027 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Turizam ...) = ISSN 1330-3112.
ISSN 1331-341X = TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)

338.48
(083.41)
HS03/09-00452

TURIZAM u brojkama ... / Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - 2004. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske,, 2005. 1 sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Hrvatski turizam u brojkama ... = ISSN 1845-9048. - Drugo izdanje: Tourism in figures ... = ISSN 1845-9064.
ISSN 1845-9056 = TURIZAM u brojkama ...

338.48(497.5)
(051)
HS03/09-00453

TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Tourism in seaside resorts and municipalities / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2006- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ,, 2007- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća = Statistical reports / Državni zavod za statistiku 1332-0297 br.1326 ...)
Godišnje. - Nastavak: Promet turista u primorskim gradovima i općinama u ... = ISSN 1331-6761.
ISSN 1846-4777 = TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ...

338.48
(083.41)
(051)
HS03/09-00454

UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam / [glavna urednica Silvana Jakuš]. - God.16,br.1/2(1968)- god.61,br.7/8(2013) ; god.62,ožujak(2014)- - Zagreb : U.T. Ugostiteljski i turistički marketing, 1968-. sv : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: UT. Ugostiteljstvo i turizam = ISSN 0041-557X. - Drugo izdanje: UT (Zagreb, Zagreb), = ISSN 1330-6863. - Prilog: HTI = ISSN. - God.47,br.7(1999) nije izašao.
ISSN 1330-6766 = UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)

338.48
640.4
(051)
HS03/09-00455

Vidi br.: HS03/09-01390

Vidi br.: HS03/09-01015

Vidi br.: HS03/09-01014

Vidi br.: HS03/09-00767

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi

CROATIAN arbitration yearbook / [general editor Hrvoje Sikirić]. - Vol.1(1994)- . - Zagreb : Permanent Arbitration Court Croatian Chamber of Economy : Croatian Arbitration Association, 1994- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na engl. i na njem. jeziku. - Prilog: Review of arbitration in Central and Eastern Europe = ISSN 1332-6961.
ISSN 1330-6219 = CROATIAN arbitration yearbook

339
347.7
(051)
HS03/09-00456

DISTRIBUTIVNA trgovina u ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatsk ; [priredila Ljiljanka Boras]. - 2000- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2002- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku 1332-0297 ; br.1158 ...)
Godišnje. - Nastavak: Trgovina u ... = ISSN 1331-3509.
ISSN 1333-6657 = DISTRIBUTIVNA trgovina u ...

339
(083.41)
HS03/09-00457

PRE-CONFERENCE proceedings of the Special Focus Symposium on Catallactics : quantitative-behavioural modelling of human actions and interactions on markets / International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics , Baden-Baden ; [editors Otto Loistl, Michael Hüetl, Vladimir Šimović]. - 1(2003)-5(2007). - Zagreb : UFZG [i. e.] Faculty of Teacher Education, 2003-2007. 5 sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 9539932629 (V. Šimović) =

339.13(063)
(082)
HS03/09-00458

REGIONALNI indeks konkurentnosti Hrvatske
Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske. - 2007- - Zagreb : Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Hrvatske: Nacionalno vijeće za konkurentnost : Hrvatska gospodarska komora,, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnjak.
ISSN 1846-9663 = REGIONALNI indeks konkurentnosti Hrvatske

339
(05)
HS03/09-00459

STATISTIKA robne razmjene Republike Hrvatske po proizvodima i zemljama te zemljama i proizvodima u ... [Elektronička građa] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - 2002/2003- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2005-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm + priručnik za korisnika    
Godišnje. - Nastavak: Statistika robne razmjene Republike Hrvatske po proizvodima i zemljama u ... = ISSN 1332-3237.
ISSN 1846-131X = STATISTIKA robne razmjene Republike Hrvatske po proizvodima i zemljama te zemljama i proizvodima u ...

339.5
(05)
(086)
HS03/09-00460

SUVREMENA trgovina (Zagreb)
Suvremena trgovina : stručni časopis za trgovinu / [glavni i odgovorni urednik Tihomir Sertić]. - Vol.17,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Seniko studio, 1992-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Supermarket (Zagreb) = ISSN 0350-4824. - Prilog: Suvremena kategorija : specijalizirani dodatak časopisu = ISSN.
ISSN 1330-0180 = SUVREMENA trgovina (Zagreb)

339.1
658.8
(05)
HS03/09-00461

TRŽIŠTE (Zagreb)
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu = Market : review for marketing theory and practice / [glavni urednik, editor-in-chief Đurđana Ozretić Došen]. - God.1,br.1(1989)-god.10,br.1/2(1998) ; god.11=1999,br.1/2[2001]-god.14=2002,br.1/2[2003] ; god.15=2003,br.1/2[2005]- . - Zagreb : CROMAR-Hrvatska zajednica udruga za marketing : Ekonomski fakultet, Katedra za marketing, 1989-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tržište (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1383. - Ne izlazi 1999-2000 i 2004.
ISSN 0353-4790 = TRŽIŠTE (Zagreb)

339.1
658.8
(051)
HS03/09-00462

Vidi br.: HS03/09-00427

Vidi br.: HS03/09-00336

Vidi br.: HS03/09-01073

Vidi br.: HS03/09-00423

34   Pravo. Pravna znanost

CONTEMPORARY legal and economic issues / editors Ivana Barković, Mira Lulić. - 2007 ; 2(2009)- - Osijek : Faculty of Law,, 2007-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1847-6171 = CONTEMPORARY legal and economic issues

34
33
(05)
HS03/09-00463

GODIŠNJAK Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba / urednik Jakša Barbić. - [Br.]1(2002)- . - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta,, [2003]- . sv. ; 24 cm.    
ISSN 1334-0697 = GODIŠNJAK Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba

34
(05)
HS03/09-00464

HRVATSKA pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - God.1,br.1(siječanj 2001)- . - Zagreb : Inženjerski biro,, 2001- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Hrvatska gospodarska revija = ISSN 1330-9145.
ISSN 1332-8670 = HRVATSKA pravna revija

34
(05)
HS03/09-00465

PRAVNI vjesnik : časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = journal des sciences juridiques et sociales Faculte de droit, J.J. Strossmayer d'Osijek = journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Igor Bojanić]. - God.1=8(1985) ; god.2(1986)- . - Osijek : Pravni fakultet,, 1985- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Godišnjak Pravnog fakulteta u Osijeku = ISSN 0351-1987. - Drugi medij: = ISSN 1849-0840. - Dvostruka numeracija godišta god.1=8(1985); druga je nastavak numeracije prethodne publikacije; od god.2(1986) teče samo prva numeracija.
ISSN 0352-5317 = PRAVNI vjesnik

34
(051)
HS03/09-00466

PRAVNIK (Zagreb)
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja / [urednik, editor-in-chief Laurenz Vuchetich]. - God.1,br.1(1967/68)-god.7,br.6/7(1973) ; 1974,br.8/9-1985,br.22/23 ; god.19,br.1/2(1986)- . - Zagreb : Udruga Pravnik, 1967-. sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Pravnik (Zagreb. Online) = ISSN 1848-6355. - Prilog: 40 godina časopisa Pravnik = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.20,br.1=35(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-342X = PRAVNIK (Zagreb)

34
(051)
HS03/09-00467

PREGLED propisa : usklađeno sa stanjem na dan ... : propisi domaćeg prava, međunarodni ugovori / [glavni urednik Vlado Brkanić]. - [God.1,br.0](2000)- . - Zagreb : RRiF-plus,, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1333-2619 = PREGLED propisa

340.136
(051)
HS03/09-00468

PROPISI.HR : [časopis za pravnu praksu] / [glavna urednica Sandra Mihelčić]. - 2007,prosinac- . - Zagreb : Centar za management i savjetovanje,, 2007- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-646X = PROPISI.HR

34
(051)
HS03/09-00469

VJEŠTAK (Zagreb)
Vještak / [glavni i odgovorni urednik Dragan Radić]. - God.1,br.1(1983)-god.31,br.1/2(2011) ; god.33,br.1/2(2013)-. - Zagreb : Hrvatsko društvo sudskih vještaka, 1983-. sv: ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Nije izišlo god.32(2012).
ISSN 0352-4337 = VJEŠTAK (Zagreb)

340.6
(05)
HS03/09-00470

ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Nenad Hlača]. - God.12(1991)-god.15(1994) ; vol.16,br.1(1995)- . - Rijeka : Pravni fakultet,, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta "Vladimir Bakarić" u Rijeci = ISSN 0352-6445. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-8314. - Prilog: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement = ISSN 1333-1264.
ISSN 1330-349X = ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)

34
(05)
HS03/09-00471

ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Racolta di scritti della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Rijeka]. Supplement / glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić. - Vol.18,suppl.(1997)-vol.19,suppl.(1998) ; 2001,br.1-2003,br.3 ; vol.31,br.1(2010)- . - Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta,, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Godišnjak. - Prilog uz: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991) = ISSN 1330-349X. - Ne izlazi 1999-2000 i 2004-2009.
ISSN 1333-1264 = ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement

34
HS03/09-00472

ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Sammelschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Universite de Zagreb = Collected papers of the University of Zagreb Law School] / [glavna urednica, editor-in-chief, Chefredakteurin, redacteur en chef Dubravka Hrabar]. - 1948 ; 1951 ; god.3(1953)- . - Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1948- . sv ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1849-1154. - Prilog: Posebni broj povodom 60. obljetnice Zbornika : god.1(1948)-60(2010) = ISSN. - Ne izlazi 1949-1950 i 1952.
ISSN 0350-2058 = ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu

34
(051)
HS03/09-00473

ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Split] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Arsen Bačić]. - God.1(1963)- . - Split : Pravni fakultet,, 1963- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 1847-0459. - Dvostruka numeracija brojeva od god.32,br.1/2=39/40; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0584-9063 = ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu

34
(051)
HS03/09-00474

Vidi br.: HS03/09-00415

Vidi br.: HS03/09-00416

341   Međunarodno pravo

CROATIAN yearbook of European law & policy / [editor-in-chief Siniša Rodin]. - Vol.1(2005)- . - Zagreb : Faculty of Law, University,, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Croatian yearbook of European law & policy (Online) = ISSN 1848-9958.
ISSN 1845-5662 = CROATIAN yearbook of European law & policy

341(4-67EU)
061.1(4-67EU)
(05)
HS03/09-00475

NACIONALNI program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji (CD-ROM)
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji [Elektronička građa] / Vlada Republike Hrvatske = National programme for the integration of the Republic of Croatia into the European Union / Government of the Republic of Croatia. - 2005-2006. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,, 2005-2006. 2 optička diska (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavlja se kao: Matrib ... (Zagreb) = ISSN 1849-2142. - Drugi medij: Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji = ISSN 1846-2456. - Druga vrsta veze: National programme for the integration of the Republic of Croatia into the European Union = ISSN 1846-2472.
ISSN 1849-4293 = NACIONALNI program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji (CD-ROM)

341.17(497.5:4-67 EU)
(05)
(086)
HS03/09-00476

PREGLED prakse Europskog suda za ljudska prava / glavna urednica Štefica Stažnik. - Vol.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske,, 2005- . sv. : ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1845-7932 = PREGLED prakse Europskog suda za ljudska prava

341.645.2
(05)
HS03/09-00477

Vidi br.: HS03/09-00485

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

AMNESTY (Zagreb)
Amnesty : bilten Amnesty Internationala Hrvatske. - 1996,br.1-1997,br.2 ; 1999,br.3-1999,br.4 ; 2001,br.5 ; 2004,br.6 ; 2008,br.7- . - Zagreb : Amnesty International Hrvatske,, 1996- . Ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1998, 2000, 2002-2003, 2005 i 2007.
ISSN 1332-7720 = AMNESTY (Zagreb)

342.7
(06)
HS03/09-00478

DIJETE i društvo : časopis za promicanje prava djeteta / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ; [glavna urednica, editor Dubravka Maleš]. - Vol.1,br.1(prosinac 1999)- . - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 1999-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-3210 = DIJETE i društvo

342.7-053.2
HS03/09-00479

ZBORNIK radova Hrvatsko-francuskog pravnog simpozija
Zbornik radova Hrvatsko-francuskog pravnog simpozija = Recueil des actes Colloque juridique franco-croate / [glavni i odgovorni urednik Damir Aviani]. - God.=anne 1(2007)- . - Split : Sveučilište,, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Godišnjak. - Tekst na hrv. i na franc. jeziku.
ISSN 1847-3547 = ZBORNIK radova Hrvatsko-francuskog pravnog simpozija

342.9
35
HS03/09-00480

Vidi br.: HS03/09-00507

Vidi br.: HS03/09-00555

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

HRVATSKI ljetopis za kazneno pravo i praksu = [Croatian annual of criminal law and practice] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Davor Krapac]. - God. 1 (1994)-god. 22 (2015). - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu = Croatian Association of Criminal Sciences and Practice,, 1994-2015. 22 sv ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nastavlja se kao: Planovi rada za godinu ... (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti) = ISSN 1330-6774. - Drugi medij: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Online) = ISSN 1847-263X. - Prilog: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu : prilozi (Microsoft Word, Microsoft Excell) : CD-ROM = ISSN. - 1994. izašao samo jedan broj.
ISSN 1330-6286 = HRVATSKI ljetopis za kazneno pravo i praksu

343
(051)
HS03/09-00481

KRIMINOLOGIJA & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nivex Koller-Trbović]. - Vol.1,br.1(1993)-vol.20,br.2(2012). - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za kriminologiju, 1993-2012. 20 sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Kriminologija & socijalna integracija (Online) = ISSN 1848-7963.
ISSN 1330-2604 = KRIMINOLOGIJA & socijalna integracija

343.9
364
(051)
HS03/09-00482

MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2000- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1118; 1150 ...)
Godišnje. - Nastavak: Maloljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3088.
ISSN 1332-165X = MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.915
(051)
HS03/09-00483

POČINITELJI prekršaja u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - [1998]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, [1999]- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1094]; 1119; 1151 ...)
Godišnje.
ISSN 1332-1676 = POČINITELJI prekršaja u ...

343.23
(083.41)
HS03/09-00484

PRAĆENJE suđenja za ratne zločine : izvještaj za ... / Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek : Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću : Građanski odbor za ljudska prava ; uredili Robert Adrić, Mladen Stojanović i i Katarina Kruhonja. - 2006-2011. - Osijek : Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek,, 2006-2012. 6 sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Zbornik dramskih tekstova i sinopsisa praizvedenih na Susretima zagrebačkih kazališnih amatera ... godine = ISSN 1849-6024. - Drugo izdanje: Monitoring of war crime trials = ISSN 1847-0653.
ISSN 1847-0564 = PRAĆENJE suđenja za ratne zločine

343
341
(051)
HS03/09-00485

PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2000- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1117; 1149 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Punoljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3096.
ISSN 1332-1668 = PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.91
(083.41)
HS03/09-00486

Vidi br.: HS03/09-00319

347   Građansko pravo

GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)
Godišnjak ... : aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : [građansko, trgovačko, radno i upravno pravo u praksi] / Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu ; [uredili Mladen Žuvela, Daria Katica, Marina Majić]. - Br.5(1998)-br.15(2008); 16(2009)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu : Organizator,, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak (Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske) = ISSN 1330-6227.
ISSN 1332-6015 1330-6227 (pogrešan) = GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)

347
(05)
HS03/09-00487

INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)
Informativni ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga / [glavna urednica Marija Spajić]. - God.35(1992)- . - Zagreb : Inženjerski biro,, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Informativni ING registar saveznih, republičkih i pokrajinskih propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga = ISSN 1333-2007. - Drugo izdanje: Informativni ING registar predpisov, sodnih odločb, uradnih mnenj, strokovnih člankov in knjig, = ISSN 1330-5980. - Prilog: Porezni propisi 2007 = ISSN.
ISSN 0352-3209 = INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)

347
65.01
(051)
HS03/09-00488

ING pregled sudske prakse : odluke (presude, rješenja i sl.) : u godini ... / [glavni urednik Ante Šumelj]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : Inženjerski biro,, 1997- . sv. : ; 25 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1331-2073 = ING pregled sudske prakse

347
(05)
HS03/09-00489

IZBOR odluka / Vrhovni sud Republike Hrvatske ; [glavni urednik Ivo Grbin]. - 1993- . - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske,, [1993]- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Pregled sudske prakse = ISSN 0350-445X.
ISSN 1330-5999 = IZBOR odluka

347.95
(05)
HS03/09-00490

IZBOR odluka ... (Upravni sud Republike Hrvatske)
Izbor odluka ... / Upravni sud Republike Hrvatske ; [urednik Ante Galić]. - [1995]-2011. - Zagreb : Upravni sud Republike Hrvatske,, [1996]-2011. 12 sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: TEB-ov priručnik o porezu na promet = ISSN 0351-0875.
ISSN 1333-7068 = IZBOR odluka ... (Upravni sud Republike Hrvatske)

347.9(497.5)
(05)
HS03/09-00491

JAVNI bilježnik : [časopis Hrvatske javnobilježničke komore] / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Marčinko]. - God.1,br.1(svibanj 1997)- . - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora,, 1997- . 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-5978 = JAVNI bilježnik

347.961
(05)
HS03/09-00492

ODVJETNIK : glasilo i časopis Hrvatske odvjetničke komore / [glavni i odgovorni urednik Leo Andreis]. - God.1,br.1(1927)-god.15(1941) ; god.1=16,br.1(1951)-god.19=34(1969) ; god.43,br.1(1970)- . - Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora, 1927-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Imenik odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore : 2003. = ISSN. - Ne izlazi 1942-1950. - Dvostruka numeracija godišta od god.1=16(1951)-god.19=34(1969); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 43(1970) nova numeracija godišta u koju su uračunate sve kalendarske godine od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0029-8530 = ODVJETNIK

347.96
(051)
HS03/09-00493

347.7   Trgovačko pravo

IZBOR odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske / [uredila Ljiljana Hrastinski Jurčec]. - Br.11(2006)-br.16(2010) ; br.17(2012)- - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske,, 2006- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova = ISSN 1334-9880. - Ne izlazi 2011 i 2013.
ISSN 1847-3229 = IZBOR odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

347.7
(051)
HS03/09-00494

POREDBENO pomorsko pravo = Comparative maritime law / [glavni urednik, editor-in-chief Davorin Rudolf]. - God.39,br.153/154(1997) ; god.40,br.155(2001)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod,, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Uporedno pomorsko pravo = ISSN 0353-5487. - Drugi medij: Poredbeno pomorsko pravo (Online) = ISSN 1848-8927. - Ne izlazi 1998-2000.
ISSN 1331-9914 = POREDBENO pomorsko pravo

347.79
(051)
HS03/09-00495

PRAVO u gospodarstvu : [časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu = a journal for business law theory and practice] / [glavni urednik Miljenko Giunio]. - Vol.33,no.5/6(1994)- . - Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 1994-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Privreda i pravo = ISSN 0032-8952.
ISSN 1330-5476 0032-8952 (pogrešan) = PRAVO u gospodarstvu

347.7
338
(051)
HS03/09-00496

ZBIRKA odluka hrvatskih trgovačkih sudova / [pripremili i uredili Zdravko Junačko, Renata Vugrinčić]. - Br.8(2004)-br.10(2005). - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske,, 2004-2005. 3 sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova = ISSN 1331-7326. - Nastavlja se kao: Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova = ISSN 1331-7326.
ISSN 1334-9880 = ZBIRKA odluka hrvatskih trgovačkih sudova

347.7
(05)
HS03/09-00497

ZBORNIK Hrvatskog društva za autorsko pravo (Tisak)
Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo / [urednik Igor Gliha ... et al.]. - Vol.1(2000)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo za autorsko pravo, 2001-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo (CD-ROM) = ISSN 1333-4336. - Ne izlazi 2003.
ISSN 1333-4328 = ZBORNIK Hrvatskog društva za autorsko pravo (Tisak)

347.78
(05)
HS03/09-00498

Vidi br.: HS03/09-00004

Vidi br.: HS03/09-00003

Vidi br.: HS03/09-00456

348/349   Posebne grane prava

RADNO pravo : stručni časopis / [urednik Krešimir Rožman]. - 2004,br.1(prosinac)- . - Zagreb : Rosip,, 2004- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-1500 = RADNO pravo

349.2
(051)
HS03/09-00499

35   Javna uprava

BILTEN o sigurnosti u cestovnom prometu ... / Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova ; [glavni i odgovorni urednik Goran Volarević]. - 1980-2005 ; god.33(2006)- . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel za analitiku, 1981-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-2863 = BILTEN o sigurnosti u cestovnom prometu ...

351.81
087.7
(051)
HS03/09-00500

GLASILO Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Irena Bakal]. - 2002,br.4/5-2003,br.8/9 ; 2004,br.1/2- . - Zagreb : Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske,, 2002- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Glasilo Saveza gradova i općina Republike Hrvatske = ISSN 1331-209X.
ISSN 1334-9856 1331-209X (pogrešan) = GLASILO Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske

352
(05)
HS03/09-00501

GOSPODARSKI glasnik Karlovačke županije / [glavna i odgovorna urednica Jasna Plevnik]. - God.1,br.1(2000)- . - Karlovac : Županijska komora Karlovac,, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1332-9413 = GOSPODARSKI glasnik Karlovačke županije

353(497.5-35 Karlovac)
(061)
(05)
HS03/09-00502

HRVATSKA javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = [Croatian public administration : a journal for theory and practice of public administration] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Koprić]. - God.1,br.1(1999)-god.4,br.3/4(2002) ; god.5,br.1(2005)-god.10,br.4(2010). - Zagreb : Institut za javnu upravu : Novi informator : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Društveno Veleučilište u Zagrebu, 1999-2010. 12 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavlja se kao: Godišnji izvještaj o radu Instituta "Ruđer Bošković" = ISSN 1332-084X. - Ne izlazi 2003-2004. - God.5(2005) izišao samo jedan broj.
ISSN 1331-6443 = HRVATSKA javna uprava

35(497.5)
(497.5)
(051)
HS03/09-00503

MEĐIMURSKA županija u brojkama ... / Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. - [2006]- . - Čakovec : Ured državne uprave u Međimurskoj županiji,, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-7822 = MEĐIMURSKA županija u brojkama ...

353(497.5-35Čakovec)
HS03/09-00504

NARODNE novine (CD-ROM)
Narodne novine [Elektronička građa] : službeni list Republike Hrvatske / glavni urednik Boris Šprem. - [1990,br.1(siječanj)(1999)]- . - Zagreb : Narodne novine,, 1999- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Narodne novine (Online) = ISSN 1333-9273. - Druga vrsta veze: Narodne novine. Međunarodni ugovori = ISSN 1330-0032.
ISSN 1331-7725 = NARODNE novine (CD-ROM)

354
(086)
(05)
HS03/09-00505

NAŠA Baška : list Općine Baška / [glavni urednik Milivoj Dujmović]. - God.1,br.1(2000)-god.9,br.29(2008) ; 2013,br.29- - Baška : Općina Baška ; Glosa,, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2009-2012.
ISSN 1333-3887 = NAŠA Baška

352(497.5)
(05)
HS03/09-00506

PUČKI pravobranitelj (Zagreb)
Pučki pravobranitelj : izvješće o radu za ... godinu = Croatian People's Ombudsman : activity report for ... / [uredila, editor Milena Gogić]. - 2008- . - Zagreb : Ured pučkog pravobranitelja,, 2009-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekstovi na hrv. i na engl. jeziku tiskani u međusobno obrnutim smjerovima.
ISSN 1847-4616 = PUČKI pravobranitelj (Zagreb)

35
342.7
HS03/09-00507

REPUBLIKA Hrvatska. Ministarstvo kulture ... / [glavni i odgovorni urednik Božo Biškupić]. - 2004- . - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4054 = REPUBLIKA Hrvatska. Ministarstvo kulture ...

354.34
(051)
HS03/09-00508

SOS 112 : glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje / [glavni urednik Zdravko Šuker]. - God.1,br.1(2009)- . - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1847-523X = SOS 112

351
(051)
HS03/09-00509

ZBORNIK radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja")
Zbornik radova / Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja" = Book of papers / International Conference "Crisis Management Days"; urednik Ivan Toth. - 2008 ; 2(2009)- . - Velika Gorica : Veleučilište,, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-6791 = ZBORNIK radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja")

351(063)
(082)
HS03/09-00510

Vidi br.: HS03/09-00338

Vidi br.: HS03/09-00480

Vidi br.: HS03/09-01030

Vidi br.: HS03/09-00292

Vidi br.: HS03/09-01044

351.74   Policija

MIR i povjerenje : glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske / [glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać]. - 2006,rujan. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Odjel za odnose s javnošću,, 2006. 1 sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - Nadomješta je: Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ... = ISSN 1330-6456.
ISSN 1846-7083 = MIR i povjerenje

351.74
(05)
HS03/09-00511

MIR, ugled, povjerenje : MUP : glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske / [glavna i odgovorna urednica Marija Kreš]. - 2006, rujan ; god.1,br.1(2006)- . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Mir i povjerenje = ISSN 1846-7083.
ISSN 1846-3444 = MIR, ugled, povjerenje

351.74
(051)
HS03/09-00512

NATIONAL security and the future / [editor-in-chief Miroslav Tuđman]. - Vol.1,no.1(Spring 2000)-vol.9,no.4(2008) - Zagreb : St. George Association = Udruga sv. Jurja,, 2000-2008. 9 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Nacionalna sigurnost i budućnost = ISSN 1333-0934. - Drugi medij: National security and the future (Online) = ISSN 1846-1425.
ISSN 1332-4454 = NATIONAL security and the future

351.74
355.02
(05)
HS03/09-00513

POLICIJA i sigurnost (Zagreb)
Policija i sigurnost / [glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać]. - God.1,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova = ISSN 1330-3015. - Drugi medij: Policija i sigurnost (Online) = ISSN 1848-428X.
ISSN 1330-0229 = POLICIJA i sigurnost (Zagreb)

351.74
(051)
HS03/09-00514

ZAŠTITA (Zagreb)
Zaštita : časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine / [glavni urednik Nikola Milijević]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Tectus : HGK - Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti : Hrvatski ceh zaštitara,, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Osam puta godišnje. - Drugi medij: Zaštita (Online) = ISSN.
ISSN 1845-7134 = ZAŠTITA (Zagreb)

351.74/.75
(051)
HS03/09-00515

355/359   Vojništvo

CROMIL : croatian military magazine / [editor-in-chief Željko Stipanović]. - Year 1,no.1(March 2009)- . - Zagreb : Ministry of Defense of the Republic of Croatia,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Prilog: Pet godina članstva Republike Hrvatske u NATO-u : DVD rom = ISSN.
ISSN 1847-2036 = CROMIL

355
(05)
HS03/09-00516

DEFENDOLOGIJA / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Ivan Glavina]. - God.1,br.1(1994) ; god.2,br.1(1999)- . - Zagreb : Defimi, 1994-. 30 cm.    
Tromjesečno. - Preuzima: Defendološki glasnik = ISSN 1331-7814. - Drugo izdanje: Defendology = ISSN 1331-7504. - Ne izlazi 1995-1998.
ISSN 1330-8564 = DEFENDOLOGIJA

355.45
(05)
HS03/09-00517

HRVATSKI domobran (Zagreb. 1991)
Hrvatski domobran : časopis Udruge Hrvatski domobran / [glavni i odgovorni urednik Ivan Dujmović]. - God.1,br.1(1991)-god.3,br.2(1993) ; god.3,br.3=19(1993)- . - Zagreb : Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran, 1991- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.3=19(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8810 = HRVATSKI domobran (Zagreb. 1991)

355.11
(051)
HS03/09-00518

HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)
Hrvatski vojnik / [glavni urednik Željko Stipanović]. - God.1,br.1(studeni 1991)-god.5,br.89/90(svibanj 1995) ; god.5,br.1(lipanj/srpanj 1995)-god.14,br.109/110(2004) ; god.1,br.1(listopad 2004)-god.9,br.393(2012) ; 2012,br.394- - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Služba za odnose s javnošću i informiranje,, 1991- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Preuzima: Obrana (Zagreb. 2000) = ISSN 1332-6856. - Drugi medij: Hrvatski vojnik.hr = ISSN 1333-9036. - Prilog: Ružo crvena : CD-ROM / Klapa Sv. Juraj - HRM = ISSN.
ISSN 1330-500X = HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)

355.11
(051)
HS03/09-00519

HUSAR (Zagreb)
Husar : slikovni časopis za vojnu povijest i militariju / [odgovorni urednik Velimir Vukšić]. - God.1,br.1(2004)- . - Zagreb : Carski husar,, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Husar (Deutsche Ausg.) = ISSN 1849-0646.
ISSN 1334-7071 = HUSAR (Zagreb)

355/359
623
(051)
HS03/09-00520

OBAVIJESTI Vojnog ordinarijata : službeno glasilo Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj / uredio Mladen Čobanović. - 1998,br.1(Božić)-2010,br.41 ; god.14,br.1=42(2011)- . - Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj,, 1998- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=42(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-5332 = OBAVIJESTI Vojnog ordinarijata

356.363
253
(051)
HS03/09-00521

OBRANA (Zagreb. 2000)
Obrana : tjednik Ministarstva obrane RH / [glavni urednik Željko Stipanović]. - God.1,br.1(lipanj 2000)-god.5,br.214(rujan 2004). - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Služba za odnose s javnošću i informiranje,, 2000-2004. 5 sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tjedno. - Nadomješta: Velebit = ISSN 1330-7517. - Preuzima je: Velebit = ISSN 1330-7517.
ISSN 1332-6856 = OBRANA (Zagreb. 2000)

355
(05)
HS03/09-00522

RATOVI kroz stoljeća / [glavni urednik Luka Jagarić]. - [2008],br.1- . - Zagreb : Aurum izdavaštvo,, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm. + DVD-ROM    
Mjesečno.
ISSN 1846-9930 = RATOVI kroz stoljeća

355/359
94
(051)
HS03/09-00523

Vidi br.: HS03/09-00282

Vidi br.: HS03/09-00513

36   Socijalni rad. Osiguranje

GODIŠNJE izvješće (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)
Godišnje izvješće : o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za ... godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za ... godinu / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje = Croatian Institute for Health Insurance. - 1999/2000- . - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,, 2000- . 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-3496 = GODIŠNJE izvješće (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

369.22
(06)
HS03/09-00524

HAGENIN bilten : [bilten Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja] = Hagena bulletin : [bulletin of Agency for Supervision of Pension Funds and Insurance] / [glavni urednik, editor-in-chief Toni Lukšić]. - God.= year 1,br.=no.1(prosinac 2002)- . - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja,, 2002- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1333-8773 = HAGENIN bilten

368.914
(05)
HS03/09-00525

HRVATSKI umirovljenički list : [glasilo Matice umirovljenika Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Branko Cvetković]. - God.48,br.1=7(srpanj 1992)- . - Zagreb : Matica umirovljenika Hrvatske, 1992- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glas umirovljenika (Zagreb. 1983) = ISSN 1333-1310. - 1994,br.3-8 numerirani kao god.47.
ISSN 1331-2812 = HRVATSKI umirovljenički list

368.914
(051)
HS03/09-00526

IZVJEŠĆE o mirovinskim tržištima u Republici Hrvatskoj u ... / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja ; glavni urednik Dražen Rajković. - 2002- . - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja,, 2003- . sv. ; 30 cm.    
ISSN 1334-2843 = IZVJEŠĆE o mirovinskim tržištima u Republici Hrvatskoj u ...

368.914
336.714
HS03/09-00527

IZVJEŠĆE o poslovanju društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u osiguranju od automobilske odgovornosti u ... godini / Hrvatski ured za osiguranje. - 1994-2007. - Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje,, 1995-2008. 14 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnjak. - Nastavlja se kao: Brašno - kruh ... = ISSN 1848-2597.
ISSN 1848-0926 = IZVJEŠĆE o poslovanju društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u osiguranju od automobilske odgovornosti u ... godini

368
HS03/09-00528

IZVJEŠĆE o tržištu obveznih osiguranja u prometu - s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti / Hrvatski ured za osiguranje. - 2008- - Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje,, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izvješće o poslovanju društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u osiguranju od automobilske odgovornosti u ... godini = ISSN 1848-0926. - Drugi medij: Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu - s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti = ISSN.
ISSN 1848-0918 = IZVJEŠĆE o tržištu obveznih osiguranja u prometu - s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti

368
(05)
HS03/09-00529

LJETOPIS socijalnog rada / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada = [Annual of social work / University of Zagreb, Faculty of law - Department of Social Work] ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković]. - Sv.14,br.1(2007)- . - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada,, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ... = ISSN 1330-6456. - Drugi medij: Ljetopis socijalnog rada (Online) = ISSN 1848-7971.
ISSN 1846-5412 1330-6456 (pogrešan) = LJETOPIS socijalnog rada

364
(051)
HS03/09-00530

LJETOPIS Studijskog centra socijalnog rada ... / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković. - 1994-1995 ; sv.3(1996)-sv.6(1999) ; sv.7,br.1(2000)-sv.13,br.2(2006). - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, Studijski centar socijalnog rada,, 1994-2006. 6 sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavlja se kao: Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU = ISSN 0350-1485.
ISSN 1330-6456 = LJETOPIS Studijskog centra socijalnog rada ...

364.4
(05)
HS03/09-00531

MIROVINSKO osiguranje (Zagreb. 2003)
Mirovinsko osiguranje : revija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje / [glavni urednik Mihovil Rismondo]. - 2003,br.1(lipanj)- . - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,, 2003- . 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1334-305X = MIROVINSKO osiguranje (Zagreb. 2003)

369.5
(051)
HS03/09-00532

OSIGURANJE (Zagreb)
Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja / [glavna urednica Nensi Botica Jukić]. - God.36,br.1/2(1996)- . - Zagreb : Croatia osiguranje,, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Osiguranje i privreda = ISSN 0030-6193.
ISSN 1330-9692 0030-6193 (pogrešan) = OSIGURANJE (Zagreb)

368
(051)
HS03/09-00533

REVIJA za socijalnu politiku = Croatian journal of social policy / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Siniša Zrinščak]. - God.1,br.1(siječanj/ožujak 1994)- . - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 1994- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Revija za socijalnu politiku (Online) = ISSN 1845-6014.
ISSN 1330-2965 = REVIJA za socijalnu politiku

364
(051)
HS03/09-00534

S vama : polugodišnjak Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem" / [glavna urednica Nada Ratković]. - 2004,br.1 ; 2006,br.2/3- . - Zagreb : Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem",, 2004- . sv. ; : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2005.
ISSN 1334-9058 = S vama

364.65-056.2/.3
(05)
HS03/09-00535

SOCIJALNA skrb u ... / [urednik Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996(1998)- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1998- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1040 ...)
Dvogodišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Socijalna skrb ...) = ISSN 1330-3384.
ISSN 1331-422X = SOCIJALNA skrb u ...

364.4
HS03/09-00536

SUH : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske / [glavni urednik Nikola Kustić]. - God.1,[br.1](1995)-god.20,br.216(2014) . - Zagreb : Sindikat umirovljenika Hrvatske,, 1995-2014 . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavlja se kao: Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia = ISSN 1330-7444.
ISSN 1331-3703 = SUH

368.914
331.105.44
(051)
HS03/09-00537

SVIJET osiguranja : SO : [mjesečnik financijske industrije] / [glavni urednik Nikola Milijević]. - God.1,br.1(prosinac 1998)- . - Zagreb : Tectus,, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-7695 = SVIJET osiguranja

368
(051)
HS03/09-00538

TRŽIŠTE osiguranja u RH / Hrvatski ured za osiguranje ; [priredile Mihaela Premor Andrijanić, Tanja Stahuljak]. - 2007- - Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje,, 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-0942 = TRŽIŠTE osiguranja u RH

368
HS03/09-00539

ZBIRKA akata (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
Zbirka akata / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ; [glavna urednica Marica Imprić-Jurić]. - 1999,[sv.]1- . - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,, 1999- . sv. ; 20 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1334-2460 = ZBIRKA akata (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

369.5
(05)
HS03/09-00540

ZBIRKA uputa (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
Zbirka uputa / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ; glavna urednica Marica Imprić-Jurić. - 1999,[sv.]1-2002,[sv.]1 ; 2002,[sv.]2(2004)- . - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,, 1999- . 29 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2003.
ISSN 1845-3406 = ZBIRKA uputa (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

369.5
(05)
HS03/09-00541

ZBORNIK ... Savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta
Zbornik ... Savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta. - 16(2008)- - Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje,, 2008-. sv. ; 30 cm.    
Godišnjak. - Nastavak: Zbornik s ... Savjetovanja o obradi i likvidaciji međunarodnih automobilskih šteta. = ISSN 1848-0934.
ISSN 1848-073X = ZBORNIK ... Savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta

368
HS03/09-00542

ŽIVOT s mirovinom : mjesečnik umirovljenika / [glavni urednik Darko Draženović]. - God.1,ogledni br.(ožujak 2005)- . - Zagreb : Amfiteatar,, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-5840 = ŽIVOT s mirovinom

368.914
(051)
HS03/09-00543

Vidi br.: HS03/09-00281

Vidi br.: HS03/09-00787

Vidi br.: HS03/09-00819

Vidi br.: HS03/09-00820

Vidi br.: HS03/09-00482

Vidi br.: HS03/09-00808

Vidi br.: HS03/09-00825

37   Odgoj i obrazovanje

ANALI za povijest odgoja / [glavna urednica, editor-in-chief Štefka Batinić]. - [Vol.]1(1992) ; vol.2(2003)- . - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 1992-. 24 cm.    
Godišnje. - Djelomice nadomješta: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972.
ISSN 1330-1020 = ANALI za povijest odgoja

37(091)
(051)
HS03/09-00544

BJELOVARSKI učitelj = [Bjelovar's teacher] : časopis za odgoj i obrazovanje / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Strugar]. - God.1,br.1(svibanj 1992)-god.8,br.2/3(1999) ; god.9,br.1/3(2004)- . - Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora,, 1992- . 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2000-2003.
ISSN 1330-0954 = BJELOVARSKI učitelj

37
(05)
HS03/09-00545

DIJETE, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima / [glavna i odgovorna urednica Sanja Brajković]. - 1999,br.1(svibanj)-2007,br.21 ; 2009,br.22-2013,br.30. - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1999-2013. 30 br. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1331-9299 = DIJETE, škola, obitelj

37.018.1
373.3
(051)
HS03/09-00546

DJECA u Europi : zajednička publikacija mreže europskih časopisa / [glavna i odgovorna urednica Helena Burić]. - God.1,br.1(2009)-god.6,br.11(2014) ; god.7,br.12=27(2015)- - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak,, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1847-2796 = DJECA u Europi

37
(051)
HS03/09-00547

MAGISTRA Iadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja = University of Zadar, Department of Teacher and Preschool Teacher Education ; [glavni urednik, editor-in-chief Robert Bacalja]. - God.1,sv.1(2005/06)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2006-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Sveučilište u Zadru. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece) = ISSN 1334-5982. - Drugi medij: Magistra Iadertina (Online) = ISSN 1849-0018.
ISSN 1846-3606 = MAGISTRA Iadertina

37
(051)
HS03/09-00548

MEĐUNARODNE Eko-škole u Republici Hrvatskoj : [bilten ...] = International Eco-schools in the Republic of Croatia : bulletin ... / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Kutle]. - No.=br.2(June 2002)- . - Zagreb : Udruga Lijepa naša, 2002-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Europske Eko-škole u Republici Hrvatskoj = ISSN 1845-481X.
ISSN 1845-4801 = MEĐUNARODNE Eko-škole u Republici Hrvatskoj

37.033
502/504
(05)
HS03/09-00549

METODIČKI ogledi : časopis za filozofiju odgoja / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Milan Polić]. - Vol.1,[no.]1(1990)-vol.6,no.2=11(1995) ; vol.7,no.1/2=12(2000)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo,, 1990- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Metodički ogledi (Online) = ISSN 1848-2325. - Ne izlazi 1996-1999. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,no.1=2(1991); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-765X = METODIČKI ogledi

37
(051)
HS03/09-00550

NAPREDAK (Zagreb. 1991)
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Miljković]. - Vol.132,br.1(1991)- . - Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor,, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Pedagoški rad = ISSN 0031-384X. - Drugi medij: Napredak (Online) = ISSN 1848-8641.
ISSN 1330-0059 = NAPREDAK (Zagreb. 1991)

37
(051)
HS03/09-00551

ODGOJNE znanosti = Educational sciences = Erziehungswissenschaften / [Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet = University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ; glavni urednik, editor-in-chief Milan Matijević]. - Vol.8,br.1=11(2006)-vol.12,no.2(2010). - Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education,, 2006-2010. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., njem. i na engl. jeziku. - Nastavak: Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu = ISSN 1332-0513. - Nastavlja se kao: Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu = ISSN 1332-0513. - Drugi medij: Odgojne znanosti (Online) = ISSN 1849-1790. - Dvostruka numeracija brojeva; druga označava ukupan broj izašlih brojeva.
ISSN 1846-1204 = ODGOJNE znanosti

37
(051)
HS03/09-00552

ONI mogu više i bolje / glavna i odgovorna urednica Jasna Blažević. - Knj.9(2005) ; knj.2=10(2006)- . - Rijeka : Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, 2005- . sv. ; 24 cm.     - (Knjižni niz Upravnog odjela za školstvo i društvene djelatnosti Primorsko-goranske županije)
Godišnje. - Drugi medij: Oni mogu više i bolje (CD-ROM) = ISSN 1849-5923. - Dvostruka numeracija brojeva od knj.2=10(2006); druga se odnosi na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1845-254X = ONI mogu više i bolje

37
(05)
HS03/09-00553

PEDAGOGIJSKA istraživanja : znanstveni časopis / [glavni i odgovorni urednik Nikša Nikola Šoljan]. - God.1,br.1(2004)- . - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo : Školska knjiga,, 2004-. sv. : ilustr. ; 26 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Pedagogijska istraživanja (Online) = ISSN 1849-8787.
ISSN 1334-7888 = PEDAGOGIJSKA istraživanja

37
(051)
HS03/09-00554

SMOTRA projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo ... / Agencija za odgoj i obrazovanje = Education and Teacher Training Academy ; [urednik Miroslav Mićanović]. - 2006- . - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje,, 2006- . sv. ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-4572 = SMOTRA projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo ...

37.014:342.7
342.7:37
HS03/09-00555

ŠKOLSKI vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja / [glavni i odgovorni urednik Šime Pilić]. - God.2,br.1(1952)-[god.38,br.1/4(1989)] ; god.39=1990/93,br.1/2(1993)- . - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak : Filozofski fakultet Sveučilišta : Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti, 1952- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Bilten Prosvjetnog savjeta grada Splita = ISSN 1330-2043. - Drugi medij: Školski vjesnik (Online) = ISSN 1849-532X.
ISSN 0037-654X 0037-456X (pogrešan) = ŠKOLSKI vjesnik

37
(051)
HS03/09-00556

VUKOVARSKO-SRIJEMSKI učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja / [urednik Anica Bilić]. - God.1,br.1(2004) ; br.2(2005)- . - Vukovar : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Vukovarsko-srijemske županije,, 2004- . Ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-983X = VUKOVARSKO-SRIJEMSKI učitelj

37
HS03/09-00557

ZBORNIK radova (Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu)
Zbornik radova / Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu ; [glavni urednik Zdenko Kosinac]. - 1(2003)- . - Split : Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu,, 2003- . 24 cm.    
Dvogodišnje. - Nadomješta: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet u Zadru. OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu) = ISSN 0352-4140.
ISSN 1334-3068 = ZBORNIK radova (Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu)

37.01
(051)
HS03/09-00558

ZBORNIK radova (Sveučilište u Zadru. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece)
Zbornik radova / Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece = Collected papers / University of Zadar, Department of Teacher and Preschool Teacher Education ; [glavni urednik, editor-in-chief Robert Bacalja]. - God.3,sv.3(2002/03)-god.5,sv.5(2004/05). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece,, 2003-2005. 3 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Visoka učiteljska škola u Zadru) = ISSN 1333-1809. - Nastavlja se kao: Zbornik radova (Visoka učiteljska škola u Zadru) = ISSN 1333-1809.
ISSN 1334-5982 = ZBORNIK radova (Sveučilište u Zadru. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece)

37
(082)
(05)
HS03/09-00559

ZRNO (Zagreb)
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Maleš]. - 1990,br.1-1991,br.11 ; god.2,br.2/3=12/13(1991)- . - Zagreb : Zrnoprint : Maba com : Akademija odgojnih znanosti Hrvatske, 1990-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2/3=12/13(1991); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-636X = ZRNO (Zagreb)

37.01
(051)
HS03/09-00560

ŽIVOT i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja = Life and school : journal for the theory and practice of education / [glavni i odgovorni urednik Ana Pintarić]. - God.1,br.1(1952)-god.44,br.1(1995) ; god.45,br.1/2(1999)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Filozofski fakultet : Učiteljski fakultet, 1952-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Preuzima: Obrazovanje i rad (Zagreb) = ISSN 0351-160X. - Drugi medij: Život i škola (Online) = ISSN 1849-0972. - Prilog: Davorski govor / autorica Nikolina Benić [DVD-ROM] = ISSN. - Ne izlazi 1996-1998. - Dvostruka numeracija brojeva od god.48,br.7=1(2002); prva se nastavlja na numeraciju od 1999.
ISSN 0044-4855 = ŽIVOT i škola

37
(051)
HS03/09-00561

Vidi br.: HS03/09-00137

Vidi br.: HS03/09-00148

Vidi br.: HS03/09-00146

Vidi br.: HS03/09-00123

Vidi br.: HS03/09-00023

Vidi br.: HS03/09-00982

Vidi br.: HS03/09-00021

371   Školstvo. Metodika nastave

ERS. Edukacija rekreacija sport
ERS : edukacija, rekreacija, sport : informativno stručno glasilo Udruge kineziologa grada Rijeke / [glavni i odgovorni urednik Aleksandra Pejčić]. - [God.1,br.1(1992)]-god.8,br.21/22(1999) ; god.9,br.23/24(2001)-god.13,br.30(2005) ; god.14,br.31(2007) ; god.17,br.32(2010) ; god.20,br.33(2011)- - Rijeka : Izvršni odbor Udruge kineziologa Grada Rijeke, [1992]- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2000 i 2006.
ISSN 1330-7800 = ERS. Edukacija rekreacija sport

371.1:796
796.072.2
(05)
HS03/09-00562

GODIŠNJE izvješće o organizaciji i provedbi nacionalnih ispita u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola / [glavna urednica Višnja Francetić]. - 2007/2008- - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,, 2009-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Biblioteka Vanjsko vrednovanje obrazovanja)
Godišnjak.
ISSN 1847-3806 = GODIŠNJE izvješće o organizaciji i provedbi nacionalnih ispita u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola

371
373.5
377.36
HS03/09-00563

HRVATSKI : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture / [glavni urednik Vlado Pandžić]. - God.1,br.1/2(2003)- . - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo,, 2003- . 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Hrvatski (Online) = ISSN 1849-1006.
ISSN 1845-8793 = HRVATSKI

371.3
811.163.42
(051)
HS03/09-00564

HUPE newsletter / Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika = Croatian Association of Teachers of English ; [editor-in-chief Zoran Birimiša]. - 1992,no.1- . - Zagreb : HUPE [Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika],, 1992- . sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Prilog: 18th Annual HUPE Conference = ISSN.
ISSN 1332-1005 = HUPE newsletter

371.1:802.0
(06)
HS03/09-00565

IZVJEŠĆE o vanjskom vrjednovanju u osnovnim školama
Izvješće o vanjskom vrednovanju u osnovnim školama : predstavljanje rezultata učiteljima i stručnim suradnicima : ispiti provedeni školske godine ... / [glavni urednik Nenad Marković]. - 2007/2008- . - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,, 2009-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Biblioteka Vanjsko vrednovanje obrazovanja)
Godišnjak.
ISSN 1847-3830 = IZVJEŠĆE o vanjskom vrjednovanju u osnovnim školama

371
373.3
HS03/09-00566

KATALOG natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske
Katalog natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u ... / Agencija za odgoj i obrazovanje = Education and Teacher Training Agency ; [urednik Miroslav Mićanović]. - 2007- . - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje,, 2006- . sv. ; 29 cm.    
Godišnjak.
ISSN 1845-8149 = KATALOG natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske

371.384(497.5)
HS03/09-00567

KONFERENCIJSKI zbornik (Rano učenje hrvatskoga jezika)
Konferencijski zbornik : ... međunarodni specijalizirani znanstveni skup : rano učenje hrvatskoga jezika (RUHJ) = Conference proceedings : ... International Special Focus Symposium : on the Early Learning of Croatian Language / glavni urednici, editors in chief Dunja Pavličević-Franjić, Ante Bežen. - 1(2007)- - Zagreb : ECNSI-Europski centar za napredna i sustavna istraživanja : Učiteljski fakultet,, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnjak.
ISSN 1847-7054 = KONFERENCIJSKI zbornik (Rano učenje hrvatskoga jezika)

371.3(063)
811.163.42(063)
HS03/09-00568

METODIKA : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi = journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education / [glavni urednik, editor-in-chief Ante Bežen]. - Vol.1,br.1(2000)-vol.3,br.5(2002) ; vol.4,br.6=1(2003)-vol.11,br.21=2(2010) - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2000-2010. 11 sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Djelomice se nastavlja kao: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X. - Drugi medij: Metodika (Online) = ISSN 1849-1715. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.4,br.6=1(2003); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1332-7879 = METODIKA

371.3
(051)
HS03/09-00569

NEOS (Čakovec)
Neos : journal of new trends in education = [Zeitschrift für neue Trends im Bildungsbereich] / [editors-in-chief, Chefredakteure Krunoslav Mikulan, Tihomir Engler]. - Vol.1,no.1(2006)-vol.2,no.2(2008) - Čakovec : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, podružnica Čakovec, 2007-2008. sv. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na engl. i na njem. jeziku. - Djelomice se nastavlja kao: Kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći = ISSN 1846-6036.
ISSN 1846-3703 = NEOS (Čakovec)

371
(051)
HS03/09-00570

POVIJEST u nastavi / Društvo za hrvatsku povjesnicu ; [glavna i odgovorna urednica Snježana Koren]. - God.1,br.1(2003)-god.1,br.2(2003) ; god.2,br.1=3(2004)- . - Društvo za hrvatsku povjesnicu : Srednja Europa, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Povijest u nastavi (Online) = ISSN 1849-1480. - Prilog: Terenska nastava = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2004); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1334-1375 = POVIJEST u nastavi

371.3
94
(051)
HS03/09-00571

PSIHOMETRIJSKA analiza nacionalnih ispita provedenih u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola : glavno izvješće / [glavna urednica Jasminka Buljan Culej]. - 2007/2008- - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,, 2009-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Biblioteka Vanjsko vrednovanje obrazovanja)
Godišnje.
ISSN 1847-3822 = PSIHOMETRIJSKA analiza nacionalnih ispita provedenih u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola

371
373.5
377.36
HS03/09-00572

STATISTIČKA analiza rezultata nacionalnih ispita provedenih u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola / [glavna urednica Anja Habus-Korpar]. - 2007/2008- . - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,, 2009-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Biblioteka Vanjsko vrednovanje obrazovanja)
Godišnjak.
ISSN 1847-3814 = STATISTIČKA analiza rezultata nacionalnih ispita provedenih u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola

371
373.5
377.36
HS03/09-00573

UČITELJ (Čakovec)
Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu / urednik Stjepan Hranjec. - Br.1(2001)- . - Čakovec : Visoka učiteljska škola,, 2001- . sv. ; 24 cm.     - (Znanstveno-nastavna biblioteka ; knj.5 ...)
Godišnje.
ISSN 1333-1396 = UČITELJ (Čakovec)

371.1
(05)
HS03/09-00574

ZBORNIK Učiteljske akademije u Zagrebu = Collected Papers of the Teacher Education Academy in Zagreb / [glavni urednik, editor-in-chief Milan Matijević]. - Vol.1,br.1(1999) ; vol.2,br.1=2(2000)-vol.7,br.2=10(2005). - Zagreb : Učiteljska akademija,, 1999-2005. 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavlja se kao: Godišnje izvješće ... (Hrvatske željeznice) = ISSN 1332-4713. - Dvostruka numeracija brojeva; druga je nastavak numeracije od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1332-0513 = ZBORNIK Učiteljske akademije u Zagrebu

371.1
(05)
HS03/09-00575

Vidi br.: HS03/09-01245

Vidi br.: HS03/09-01232

Vidi br.: HS03/09-01172

Vidi br.: HS03/09-00585

Vidi br.: HS03/09-00684

Vidi br.: HS03/09-00677

372   Sadržaji i oblici predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja

KATALOG odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole u školskoj godini ... / Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ; [glavni urednik Martin Oršolić]. - 2006/07- . - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,, 2006- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-1646 = KATALOG odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole u školskoj godini ...

372.8
(05)
HS03/09-00576

373   Općeobrazovne škole

DIJETE, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima / [glavna i odgovorna urednica Helena Burić]. - God.1,br.1(lipanj 1995)-god.7,br.26(2001) ; 2002,br.27- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Dijete, vrtić, obitelj (Online) = ISSN 2459-6094.
ISSN 1331-1948 = DIJETE, vrtić, obitelj

373.2
(051)
HS03/09-00577

GODIŠNJAK ... (VII. gimnazija u Zagrebu. CD-ROM)
Godišnjak ... [Elektronička građa] / VII. gimnazija ; Vanja Pogačić, Jan Pivac [autori]. - 1999/2000-2003/2004. - Zagreb : VII. gimnazija,, 2000-2004. 5 optičkih diskova (CD-ROM) ; 12 cm.    
Nastavak: Godišnjak ... (VII. gimnazija u Zagrebu) = ISSN 1331-6184.
ISSN 1334-2061 = GODIŠNJAK ... (VII. gimnazija u Zagrebu. CD-ROM)

373.5
(05)
(086)
HS03/09-00578

GODIŠNJE izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci / [glavna urednica Anita Kuduz]. - 1992/93- . - Rijeka : Prva riječka hrvatska gimnazija, 1993-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.
ISSN 1330-142X = GODIŠNJE izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci

373.5
(05)
HS03/09-00579

LJETOPIS Medicinske škole Osijek ...
Ljetopis Medicinske škole Osijek : (šk. god. ...) / glavna urednica Nada Prlić. - 1997/1998- . - Osijek : Medicinska škola,, 1998- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-6120 = LJETOPIS Medicinske škole Osijek ...

373.5
(051)
HS03/09-00580

MIRISI djetinjstva : zbornik radova / Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije ; [urednica Hicela Ivon]. - Knj.4(1997)]- . - Split : Dječji vrtići Splitsko-dalmatinske županije, 1997-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije = ISSN 1845-8467. - Ne izlazi 2003.
ISSN 1845-772X = MIRISI djetinjstva

373.2
(05)
HS03/09-00581

OSNOVNE škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. ... i početak šk./pedag. g. ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojčić]. - 2004/2005=2005/2006- - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2006- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1846-3568 ; br.1301; 1330; 1358 ...)
Godišnje. - Nastavak: Osnovne škole i dječji vrtići. Kraj školske godine ... i početak školske godine ... = ISSN 1331-8551. - Dvostruka numeracija brojeva od 2004/2005=2005/2006 ; prva se odnosi na kraj šk. godine a druga se odnosi na poč. šk. godine.
ISSN 1846-3568 = OSNOVNE škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. ... i početak šk./pedag. g. ...

373
(051)
HS03/09-00582

OSNOVNE škole i dječji vrtići. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...
Osnovne škole i dječji vrtići : kraj školske godine ... i početak školske godine ... / [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1997/98-2003/04. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2000-2004. 7 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1083; 1109; 1140 ...)
Godišnjek. - Djelomice nastavak: Osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi. Početak školske godine ... = ISSN 1331-8543. - Nastavlja se kao: Osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi. Početak školske godine ... = ISSN 1331-8543.
ISSN 1331-8551 = OSNOVNE škole i dječji vrtići. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...

373
(05)
HS03/09-00583

PLAYMATH : časopis V. gimnazije i Hrvatskog matematičkog društva / [glavni urednik Adrian Satja Kurdija]. - 2003,br.1-2004,br.4 ; god.2,br.5(2004)- . - Zagreb : V. gimnazija : Hrvatsko matematičko društvo, 2003-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1334-7586 = PLAYMATH

373.5
51:373.5
(051)
HS03/09-00584

SREDNJE škole i učenički domovi. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...
Srednje škole i učenički domovi : kraj školske godine ... i početak školske godine ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - [1997/98]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, [2000]- .     . - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1084]; 1110; 1141 ...)
Djelomice nastavak: Osnovne i srednje škole. Kraj školske godine ... = ISSN 1331-3614. - Dvostruka numeracija brojeva od 2006/2007=2007/2008 ; prva se odnosi na kraj šk. godine a druga na početak šk. godine.
ISSN 1332-1862 = SREDNJE škole i učenički domovi. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...

373.5
371.87
(061)
HS03/09-00585

ZBORNIK radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. CD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] : prema kvalitetnoj školi : stručno-znanstveni skup s međunarodnom suradnjom / Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije ; urednica Hicela Ivon. - 5(2006)- - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak, Filozofski fakultet ;, 2005-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije) = ISSN 1847-6899.
ISSN 1849-7039 = ZBORNIK radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. CD-ROM)

373.3
(05)
(082)
(086)
HS03/09-00586

Vidi br.: HS03/09-00572

Vidi br.: HS03/09-00563

Vidi br.: HS03/09-00573

Vidi br.: HS03/09-00566

Vidi br.: HS03/09-00546

374   Izvanškolsko obrazovanje. Andragogija

ANDRAGOŠKI glasnik : glasilo Hrvatskog andragoškog društva = Andragogy : journal of the Croatian Andragogy Society / [glavni urednik Milan Matijević]. - 1997,br.1(lipanj)-2005,br.14(siječanj) ; god.9,br.2=15(2005)- . - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo, 1997-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Andragoški glasnik (Online) = ISSN 1849-0883. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.2=15(2005); druga se nastavlja na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1331-3134 = ANDRAGOŠKI glasnik

374.7
(051)
HS03/09-00587

376   Odgoj i obrazovanje posebnih skupina

DODIR (Zagreb)
Dodir : glasilo Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba "Dodir" / [glavna i odgovorna urednica Sanja Tarczay]. - 1997,br.1(zima)- . - Zagreb : Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba "Dodir",, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1332-3490 = DODIR (Zagreb)

376.34
(051)
HS03/09-00588

GODIŠNJAK Hrvatskog saveza slijepih : za ... / [glavni i odgovorni urednik Antun Kovač]. - Br.2/3(2000/2001)- - Zagreb : Hrvatski savez slijepih,, 2002- . 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak za ... (Hrvatski savez slijepih) = ISSN 1334-126X.
ISSN 1334-1251 = GODIŠNJAK Hrvatskog saveza slijepih

376.32
(058)
HS03/09-00589

HRVATSKA revija za rehabilitacijska istraživanja = [Croatian review of rehabilitation research] / [urednica, editor Daniela Bratković]. - Vol.32,br.1(1996)- . - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 1996-. sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Defektologija (Zagreb) = ISSN 0351-1839. - Drugi medij: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (Online) = ISSN 1848-7734.
ISSN 1331-3010 = HRVATSKA revija za rehabilitacijska istraživanja

376
(051)
HS03/09-00590

KRIJESNICA (CD-ROM)
Krijesnica : glasilo Udruge slijepih županije Požeško-slavonske : zvučni časopis / [uređuje Davor Marinović]. - God. 3, br. 0 (ožujak 2003)- . - Požega : Udruga slijepih županije Požeško-slavonske,, 2003- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Krijesnica (Požega) = ISSN 1333-7211. - Drugi medij: Krijesnica (Zvučna kaseta) = ISSN 1334-918X.
ISSN 1334-2126 = KRIJESNICA (CD-ROM)

376.32
HS03/09-00591

NAŠ prijatelj : časopis za pitanja mentalne retardacije : [glasilo Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom] / [glavna urednica Borka Teodorović]. - God.1,br.1(1974)-god.15,br.35/36(1988) ; god.19,br.1(1992)- . - Zagreb : Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom, 1974-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - 1992. oznaka godišta je zbroj kalendarskih godina od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-0183 = NAŠ prijatelj

376
616.89
(05)
HS03/09-00592

UKRATKO
Ukratko ... : vijesti iz Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih / [Nadica Hadžović, urednica]. - [God.1,br.1(1992)]-god.7,br.23(1998) ; god.11,br.24/25(1999/2000)- . - Zagreb : Hrvatski Savez gluhih i nagluhih,, [1992]- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1999. i 2001.
ISSN 1331-3029 = UKRATKO

376.33
376.353
(05)
HS03/09-00593

Vidi br.: HS03/09-00593

377   Strukovno obrazovanje

GODIŠNJAK za školsku godinu ... (Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci)
Godišnjak za školsku godinu ... / Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka. - 1992/95- . - Rijeka : Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja,, 1995- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-439X = GODIŠNJAK za školsku godinu ... (Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci)

377.36
(051)
HS03/09-00594

LJETOPIS (Medicinska škola Rijeka)
Ljetopis : za školsku godinu ... / Medicinska škola u Rijeci. - 1993/94-1996/97 ; sv.5(1997/98)- . - Rijeka : Medicinska škola,, 1994- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Od 1995/96 na predlistu stv. nasl. na glagoljici.
ISSN 1333-1329 = LJETOPIS (Medicinska škola Rijeka)

377.36:61
61
HS03/09-00595

Vidi br.: HS03/09-00573

Vidi br.: HS03/09-00563

Vidi br.: HS03/09-00572

378   Visokoškolsko obrazovanje. Znanstvena nastava

ANNUAL report ... (Faculty of Agriculture, University of Zagreb)
Annual report ... / Faculty of Agriculture, University of Zagreb ; editor-in-chief Tito Žimbrek. - 2001/02- . - Zagreb : Faculty of Agriculture, University,, 2002- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) = ISSN 1845-4291.
ISSN 1845-4305 = ANNUAL report ... (Faculty of Agriculture, University of Zagreb)

378.663(497.5 Zagreb)
(05)
HS03/09-00596

ČEMU : časopis studenata filozofije / [Krunoslav Lučić (glavni urednik)]. - God.1,br.1(1994)-god.4,sv.2=10(1997) ; 2003,br.11-2004,br.12/13 ; god.8,br.16/17(2009)-god.10,br.20(2011); god.11,br.21/22(2013)-. - Zagreb : Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta,, 1994- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Čemu (Online) = ISSN 1334-6857. - Dvostruka numeraciju brojeva od god.2,sv.1=5(1995)-god.4,sv.2=10(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1998-2002, 2005-2008 i 2012. - Nije izašao dvobroj 14/15(2005).
ISSN 1330-7193 = ČEMU

378.18
1
(051)
HS03/09-00597

DISKREPANCIJA : studentski časopis za društveno-humanističke teme = [students' journal for social sciences and humanities] / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Milena Ostojić]. - Sv.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Klub studenata sociologije "Diskrepancija",, 2000- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Diskrepancija (Online) = ISSN 1333-9079. - Ne izlazi 2009.
ISSN 1332-3415 = DISKREPANCIJA

378
009
(05)
HS03/09-00598

EPVLON : časopis studenata povijesti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli = journal of Student's of History of University Juraj Dobrila in Pula = rivista degli studenti di storia dell' Universita Juraj Dobrila di Pola / [Aldo Šuran (glavni urednik)]. - God.1,br.1(2003)-[god.7,br.7(2009)] ; br.8(2012)-. - Pula : Klub studenata povijesti ISHA : Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2003- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Epulon (Online) = ISSN 2459-6736.
ISSN 1334-1464 = EPVLON

378
93/94
(05)
HS03/09-00599

FRAGMENTI (Zagreb)
Fragmenti : časopis Studentskog kluba arheologa / glavni i odgovorni urednik Zoran Čučković. - God.1,br.1(2003) ; god.2/3=2004/05(2005)- . - Zagreb : Studentski klub arheologa,, 2003- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1334-9678 = FRAGMENTI (Zagreb)

378
902/904
(051)
HS03/09-00600

GODIŠNJAK (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek)
Godišnjak / Svečilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet ; [urednik Damir Markulak]. - 2009- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski fakultet,, 2010-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-6333 = GODIŠNJAK (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek)

378.662.4(497.5 Osijek)
(058)
HS03/09-00601

GODIŠNJAK ... (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Godišnjak ... / Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; [urednik Mladen Radujković]. - 1991/95(1996)- . - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta,, 1996- . 24 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1997-2003.
ISSN 1845-4925 = GODIŠNJAK ... (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

378.662.4(497.5 Zagreb)
(05)
HS03/09-00602

GODIŠNJAK Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ... / [glavni urednik Miljenko Lapaine]. - 2002/04- . - Zagreb : Geodetski fakultet Sveučilišta,, 2004- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-9643 = GODIŠNJAK Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ...

378.652.8(497.5)
(05)
HS03/09-00603

GODIŠNJAK Sveučilišta u Zadru : akademska godina ... / [glavni i odgovorni urednik Ante Uglešić]. - 2002/03- . - Zadar : Sveučilište u Zadru,, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-9498 = GODIŠNJAK Sveučilišta u Zadru

378
(058)
HS03/09-00604

GODIŠNJAK Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Annual report Faculty of Engineering University of Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Tonči Mikac]. - 2007/2008- . - Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta,, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1847-0718.
ISSN 1846-9795 = GODIŠNJAK Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

378.662(497.5 Rijeka)(058)
(051)
HS03/09-00605

GODIŠNJE izvješće ... (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Godišnje izvješće ... / Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; urednik Edi Maletić. - 2001/02- . - Zagreb : Agronomski fakultet,,, 2002- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Faculty of Agriculture, University of Zagreb) = ISSN 1845-4305.
ISSN 1845-4291 = GODIŠNJE izvješće ... (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

378.663(497.5 Zagreb)
(05)
HS03/09-00606

GODIŠNJI izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu)
Godišnji izvještaj ... / Veleučilište u Slavonskom Brodu. - 2009- - Slavonski Brod : Veleučilište,, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnji izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu. CD-ROM) = ISSN 1847-733X.
ISSN 1847-7321 = GODIŠNJI izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu)

378.4
(05)
HS03/09-00607

INFOGRAD : časopis studenata Građevinskog fakulteta. - 2002,br.1- . - Zagreb : Podružnica Studentskog zbora Građevinskog fakulteta,, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-5036 = INFOGRAD

378
624
HS03/09-00608

IZVJEŠĆE o radu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini ... / [Melita Kovačević glavna i odgovorna urednica]. - 1992/93=vol.40(1994)-1997/98=vol.45(1999) ; 1998/99/2000=vol.47(2001)- . - Zagreb : Sveučilište,, 1994- . sv. ; 29 cm.     - (Sveučilišni vjesnik. Posebno izdanje 1332-9375 ; vol. 40 ...)
Godišnjak. - Nastavak: Izvještaj o radu Sveučilišta u Zagrebu u školskoj godini ... = ISSN 1331-0968. - Dvostruka numeracija svezaka; prva se odnosi na šk. god., druga je numeracija nakladničke cjeline. - Ne izlazi 2000.
ISSN 1331-081X = IZVJEŠĆE o radu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini ...

378
(05)
HS03/09-00609

KNJIGA doktora znanosti ...
Knjiga doktora znanosti : promocija, ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavni urednik Melita Kovačević]. - [2008,[br.1]]- - Zagreb : Sveučilište,, 2008-. sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-9655 = KNJIGA doktora znanosti ...

378
(05)
HS03/09-00610

LUCIUS : zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius". - God.1,sv.1(2002)-god.9,br.15(2010) ; god.11,br.16/17(2012)-god.12,br.18/19(2013) ; god.13,sv.20(2015)- - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius",, 2002- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Lucius (Online) = ISSN 2459-5438. - Ne izlazi 2011. i 2014.
ISSN 1333-6185 = LUCIUS

378
93/94
(051)
HS03/09-00611

LJETOPIS (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Ljetopis ... / Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet = Universitas studiorum Zagrabiensis, Facultas veterinaria ; [glavni urednik Lidija Kozačinski]. - 2000/2001- . - Zagreb : Veterinarski fakultet,, 2001- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-8358 = LJETOPIS (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

378
619
(051)
HS03/09-00612

MAT ... (Zagreb)
Mat ... : list Studentskog kluba Matice hrvatske / [glavni urednik Petar Ćurić]. - Vol.1,br.1(prosinac 2002)-vol.2,br.7(2003) ; god.3,br.8(2004)- . - Zagreb : Matica hrvatska,, 2002- . 24 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1333-8722 = MAT ... (Zagreb)

378
(05)
HS03/09-00613

MEDICINAR (Zagreb)
Medicinar = Medical student : časopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavna i odgovorna urednica Vlatka Šimunić]. - God.1,br.1(1946/47)-god.10,br.7/8(1959) ; vol.11,br.1/2(1960)- . - Zagreb : Medicinski fakultet, 1946- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medicinar (Zagreb. Online) = ISSN 1847-8123. - Prilog: Medicinar. Suplement (Zagreb) = ISSN 1331-9981. - Ne izlazi 1953, 1956-1957, 1978-1979, 1989-1990 i 1993-1995.
ISSN 0025-7966 = MEDICINAR (Zagreb)

378
61
(051)
HS03/09-00614

PRO tempore (Zagreb)
Pro tempore : časopis studenata povijesti / [glavna i odgovorna urednica Nikolina Sarić]. - God.1,br.1(2004)- . - Zagreb : ISHA-Zagreb - Klub studenata povijesti,, 2004- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje god.1(2004)-god.5(2008). - Drugi medij: Pro tempore (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1499.
ISSN 1334-8302 = PRO tempore (Zagreb)

378
93/94
(05)
HS03/09-00615

RADOVI studenata Odsjeka za povijest umjetnosti / [glavni urednik Ivan Basić]. - 2004,[br.]1-2006,br.4. - Zagreb : Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta,, 2004-2006. 3 sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Neredovito. - Nadomješta: Patina (Zagreb) = ISSN 1331-2227. - Nastavlja se kao: Patina (Zagreb) = ISSN 1331-2227.
ISSN 1334-8205 = RADOVI studenata Odsjeka za povijest umjetnosti

378
7(091)
(05)
HS03/09-00616

RED predavanja ... (Katolički bogoslovni fakultet)
Red predavanja : za akademsku godinu / Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet ; uredio Anton Tamarut. - 2001/02- . - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet,, 2001- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Raspored akademske godine ... (Katolički bogoslovni fakultet) = ISSN 1333-1515.
ISSN 1333-2430 = RED predavanja ... (Katolički bogoslovni fakultet)

378.62(497.5)
(05)
HS03/09-00617

RED predavanja ... (Prirodoslovno-matematički fakultet)
Red predavanja ... / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet ; uredili Marina Cindrić ... et al. - 1989/90- . - Zagreb : [Prirodoslovno-matematički fakultet],, 1989- . sv. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9876 = RED predavanja ... (Prirodoslovno-matematički fakultet)

378.4
5
HS03/09-00618

RED predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... (Sveučilište u Zagrebu)
Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavna i odgovorna urednica Ljiljana Pinter]. - 1996/97- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu,, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Red predavanja - Sveučilište u Zagrebu = ISSN 0352-3128.
ISSN 1331-2154 = RED predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... (Sveučilište u Zagrebu)

378.4(497.5)
(05)
HS03/09-00619

ROSTRA (Zadar)
Rostra : časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru / [glavni urednik Eduard Visković]. - God.1,br.1(2008)- . - Zadar : Klub studenata povijesti Sveučilišta u Zadru : Studentski zbor Sveučilišta u Zadru,, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-7768 = ROSTRA (Zadar)

378
93/94
(051)
HS03/09-00620

SCOPUS (Zagreb)
Scopus : časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija / [glavna urednica Miljenka Kuhar]. - God.1,sv.1,br.1(1996)-[god.11,br.24(2007)] ; god.12,br.25(2012)- - Zagreb : Hrvatski studiji,, 1996- . 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Scopus (Zagreb. Online) = ISSN 1849-0980. - Ne izlazi 2008-2011.
ISSN 1330-9986 = SCOPUS (Zagreb)

378
1
(051)
HS03/09-00621

SIXSIGMA : magazin studenata Zagrebačke škole ekonomije i managementa / [glavna urednica Anita Parlov]. - [God.1,br.1(2006)]- . - Zagreb : Zagrebačka škola ekonomije i managementa,, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečnik.
ISSN 1847-3733 = SIXSIGMA

378.18:65
65:378.15
HS03/09-00622

SONDA (Zagreb)
Sonda : list studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. - God.3,br.4(2001)- . - Zagreb : Stomatološki fakultet Sveučilišta,, 2001- . Ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Stomatološka sonda = ISSN 1333-235X. - Ne izlazi 2006.
ISSN 1333-1647 = SONDA (Zagreb)

378
616.314
HS03/09-00623

STUDENTI u akademskoj godini ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 2004/2005- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 2006- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1272-)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Studenti u školskoj godini ... = ISSN 1331-3622.
ISSN 1845-9927 = STUDENTI u akademskoj godini ...

378.18
(083.41)
HS03/09-00624

STUDENTI u školskoj godini ... / [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1996/97-2003/04. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1998-2005. 8 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1037-1240)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Studenti u školskoj godini ...) = ISSN 1330-3376. - Nastavlja se kao: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Studenti u školskoj godini ...) = ISSN 1330-3376.
ISSN 1331-3622 1331-4424 (pogrešan) = STUDENTI u školskoj godini ...

378.18
(05)
HS03/09-00625

SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
Sveučilišni godišnjak : akademska ... godina / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; [urednici Đeni Dekleva Radaković, Robert Matijašić]. - 2008/2009- . - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile ,, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-9957 = SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

378.4(497.5 Pula)
(058)
HS03/09-00626

SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku)
Sveučilišni godišnjak : akademska ... godina / Sveučilište u Dubrovniku = University of Dubrovnik ; glavni urednik Mateo Milković. - 1(2004/05)- . - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku,, 2005-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Veleučilišni godišnjak akademske ... godine = ISSN 1331-713X.
ISSN 1845-8637 = SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku)

378.4
HS03/09-00627

SVEUČILIŠNI godišnjak...
Sveučilišni godišnjak ... / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ; [glavni i odgovorni urednik Gordana Kralik]. - 1994/95- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera,, 1995- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru školske godine... (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) = ISSN 1331-1255.
ISSN 1331-1085 = SVEUČILIŠNI godišnjak...

378.4(497.5)
(05)
HS03/09-00628

SVEUČILIŠNI vjesnik = Universitatis Zagrabiensis informationes / [Aleksa Bjeliš glavni i odgovorni urednik]. - Vol.1(1955)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu,, 1955- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Statut Sveučilišta u Zagrebu = ISSN. - Ne izlazi 1962-1965 i 1990-1994.
ISSN 0351-0867 = SVEUČILIŠNI vjesnik

378
(05)
HS03/09-00629

TEHNIČKI glasnik (Varaždin)
Tehnički glasnik : časopis Veleučilišta u Varaždinu / [glavni urednik, editor-in-chief Živko Kondić]. - God.1,br.1/2(2007) ; god.3,br.1/2(2009)- . - Varaždin : Veleučilište u Varaždinu,, 2007- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Tehnički glasnik (Online) = ISSN 1848-5588. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1846-6168 = TEHNIČKI glasnik (Varaždin)

378.4
62
004
(051)
HS03/09-00630

VELEUČILIŠNI godišnjak akademske ... godine / Veleučilište u Dubrovniku / = Collegium Ragusinum ; [glavni i odgovorni urednik Mateo Milković]. - 1997/98-2003/2004. - Dubrovnik : Veleučilište,, 1998-2003. 7 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak o osnivanju Veleučilišta akademske godine ... = ISSN 1331-6419. - Nastavlja se kao: Godišnjak o osnivanju Veleučilišta akademske godine ... = ISSN 1331-6419.
ISSN 1331-713X = VELEUČILIŠNI godišnjak akademske ... godine

378.4
(051)
HS03/09-00631

VETERINAR (Zagreb. 1947)
Veterinar : časopis Udruge studenata veterinarske medicine "Equus". - God.2,br.1/2(1947)-god.24,br.4(1978) ; god.41,br.1(1979)-god.47,br.1/4(1985) ; god.38,br.1(1995)-god.42,br.5/6(1999) ; god.38,br.1(1995)-god.42,br.5/6(1999) ; god.43,izvanredni br.(2000) ; god.45[!](2001); god.46(2003) ; god.45[!],br.1(2006)- . - Zagreb : Udruga studenata veterinarske medicine "Equus", 1947- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Neredovito. - Nastavak: Studentski veterinarski glasnik = ISSN 1330-9978. - Ne izlazi 1952-1954,1986-1994,2002,2004-2005 i 2008-2009. - Od 1979 numeracija god.41 odnosi se na zbroj godina od početka izlaženja prvotnog naslova; od 1995 numeracija god.38 je zbroj izdanih godišta uključujući i godišta prethodnih naslova.
ISSN 0303-5409 = VETERINAR (Zagreb. 1947)

378
619
(051)
HS03/09-00632

VISOKO obrazovanje u ... : Higher education ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Jasna Crkvenčić-Bojić]. - 1997- - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske,, 1999-. sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1332-0297 ; br.1062 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Visoko školstvo u ... = ISSN 1331-4580.
ISSN 1331-7784 = VISOKO obrazovanje u ...

378
(051)
HS03/09-00633

VODIČ za buduće studente : akademska godina ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavna urednica Helena Jasna Mencer]. - 2000/01(2000)- . - Zagreb : Sveučilište,, 2000- . 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Vodič za brucoše = ISSN 1331-8101.
ISSN 1332-3407 = VODIČ za buduće studente

378.4
(05)
HS03/09-00634

ZBORNIK radova Veleučilišta u Šibeniku / [glavni urednik, editor-in-chief Onesin Cvitan]. - God.1,br.1/2(2007)- . - Šibenik : Veleučilište,, 2007- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku = ISSN 1846-6656.
ISSN 1846-6699 1846-6656 (pogrešan) = ZBORNIK radova Veleučilišta u Šibeniku

378.4(497.5Šibenik)
(082)
HS03/09-00635

Vidi br.: HS03/09-00860

Vidi br.: HS03/09-00092

Vidi br.: HS03/09-00758

379.8   Slobodno vrijeme

GAME play (Zagreb)
Game play : časopis za gaming kulturu / [glavni urednik Dario Zrno]. - 2002,br.1-2002,br.2 ; 2003,br.3=1-2009,br.99. - Zagreb : NCL Media grupa, 2002-2011. Ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1333-8218 = GAME play (Zagreb)

379.8
(051)
HS03/09-00636

GEO (Hrvatsko izd.)
Geo : upoznati i razumjeti svijet / [glavna urednica Vanja Ratković]. - 2005,br.1(studeni)- . - Zagreb : Adria Media Zagreb, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno. - Prilog: 100 najvećih otkrića : znanosti o zemlji ; medicina = ISSN.
ISSN 1845-7681 = GEO (Hrvatsko izd.)

379.8
(05)
HS03/09-00637

VITKI & zdravi / [glavna urednica Stella Bogdanić]. - Br.1(travanj 2000)-br.10(2009). - Zagreb : Revije,, 2000-2009. 10 br. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - Vitki i zdravi. - Prilog uz: Tena (Zagreb) = ISSN 1331-7806.
ISSN 1332-3512 = VITKI & zdravi

379.8
613
(051)
HS03/09-00638

39   Etnologija. Običaji. Folklor

BJELOVARSKI zbornik ... / [glavni urednik Mladen Medar]. - 1989-1991 ; 1994,br.4/5 ; 2003,br.6 ; 2006,br.7- . - Bjelovar : Matica hrvatska Ogranak Bjelovar, 1989- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1992-1993, 1995-2002 i 2004-2005.
ISSN 0353-5231 = BJELOVARSKI zbornik ...

394
908(497.5-37 Bjelovar)
(05)
HS03/09-00639

ĐAKOVAČKI vezovi : revija / [glavni i odgovorni urednik Mirko Ćurić]. - 1970-1991 ; 1993-2000 ; god.32,br.31(2001)- . - Đakovo : Grad Đakovo, 1970- . Ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1992.
ISSN 0351-1553 = ĐAKOVAČKI vezovi

39
(051)
HS03/09-00640

ETNOLOŠKA istraživanja = Ethnological researches / [glavni urednik, editor-in-chief Ivan Šestan]. - Br.1(1981)-br.5(1989) ; sv.=vol.6(1999) ; sv.7(2001)- . - Zagreb : Etnografski muzej,, 1981- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Od sv.8(2002) tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku ; od sv.18/19(2013/14) tekst na hrv. i na engl. jeziku na obrnuto tiskanom smjeru. - Drugi medij: Etnološka istraživanja (Online) = ISSN 1847-6198. - Ne izlazi 1990-1998 i 2000.
ISSN 0351-4323 = ETNOLOŠKA istraživanja

39
(051)
HS03/09-00641

ETNOLOŠKA tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva = journal of Croatian Ethnological Society / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Valentina Gulin Zrnić. - God.7/8,[br.]1(1978)-god.20,[br.]13(1990) ; [br.]14(1991)-[br.]20(1997) ; vol.28,[br.]21(1998)- . - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta,, 1978- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izvješća (Hrvatsko etnološko društvo) = ISSN 1333-0993. - Drugi medij: Etnološka tribina (Online) = ISSN 1848-9540. - Ne izlazi 1981-1982.
ISSN 0351-1944 = ETNOLOŠKA tribina

39
(051)
HS03/09-00642

FOKA : bilten / Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja ; [glavni urednik Goran Knežević]. - [2002,br.1]-2011,br.25 ; 2013,br.26- - Zagreb : Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja,, [2002]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje 2007-2010. - Ne izlazi 2012.
ISSN 1845-531X = FOKA

394.3:792.8
(055)
HS03/09-00643

KOLIVKA : glasilo udruge Vinkovački šokački rodovi / [glavni urednik Vlasta Markasović]. - God.1,br.1(prosinac 2004)- . - Vinkovci : Vinkovački šokački rodovi,, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-2701 = KOLIVKA

398(497.5-37 Vinkovci)
061.23:39
(06)
(05)
HS03/09-00644

NARODNA umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = croatian journal of ethnology and folklore research / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Lozica]. - Knj.1(1962)-knj.31(1994) ; vol.32,br.1(1995)- . - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1962- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Narodna umjetnost (Online) = ISSN 1848-865X.
ISSN 0547-2504 = NARODNA umjetnost

39
(051)
HS03/09-00645

STUDIA ethnologica Croatica / [glavni urednik, editor-in-chief Vitomir Belaj]. - Vol.5(1993)- . - Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Flozofski fakultet Sveučilišta, 1994- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Studia ethnologica (Zagreb) = ISSN 0353-4553. - Drugi medij: Studia ethnologica Croatica (Online) = ISSN 1848-9532. - Prilog: Hrvatska Baranja / [odgovara Vitomir Belaj] = ISSN. - Ne izlazi 1996-1998 i 2000.
ISSN 1330-3627 = STUDIA ethnologica Croatica

39
(051)
HS03/09-00646

Vidi br.: HS03/09-01240

Vidi br.: HS03/09-01159

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


NATURA Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja / [editor-in-chief, glavni urednik Nikola Tvrtković]. - Vol.1,no.1(1992)- . - Zagreb : Croatian Natural History Museum = Hrvatski prirodoslovni muzej,, 1992- . sv. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Natura Croatica (Online) = ISSN 1848-7386. - Prilog: Natura Croatica. Supplementum = ISSN 1330-3430.
ISSN 1330-0520 = NATURA Croatica

5
(051)
HS03/09-00647

NATURA Croatica. Supplementum
Natura Croatica : [periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja]. Supplementum / [editor-in-chief, glavni i odgovorni urednik Nikola Tvrtković]. - Vol.3,suppl.1(1994)- . - Zagreb : Croatian Natural History Museum = Hrvatski prirodoslovni muzej,, 1994- . 24 cm.    
Neredovito. - Prilog uz: Natura Croatica = ISSN 1330-0520.
ISSN 1330-3430 = NATURA Croatica. Supplementum

5
(051)
HS03/09-00648

PRIRODA (Zagreb)
Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti / [glavni i odgovorni urednik Nenad Raos]. - God.1,br.1/2(1911)-god.77,br.10(1988/89) ; god.78/79,br.1=754(1989/90)- . - Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo : Laser plus, 1911-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Drugo izdanje: Priroda (Zagreb. Ćirilično izd.), = ISSN 1332-6953. - Prilog: O postanku Hrvatskoga naravoslovnoga družtva : pretisak članka iz Glasnika Hrvatskoga naravoslovnoga družtva : god.1,br.1(1886) / S. Brusina = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.78/79,br.1=754(1989/90); druga označava zbroj prethodno izašlih brojeva.
ISSN 0351-0662 = PRIRODA (Zagreb)

5
(051)
HS03/09-00649

PRIRODOSLOVLJE : časopis Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Barbara Bulat. - [God.]1,br.1(2001)-god.2,br.2(2002) ; god.8,br.1/2(2008)- - Zagreb : Matica hrvatska, Odjel za prirodoslovlje i matematiku,, 2001- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2003-2007.
ISSN 1333-6347 = PRIRODOSLOVLJE

5
001.8:5
(051)
<