Kazalo stvarnih naslova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu  HS10/14-00043 
 
193 : list Vatrogasne zajednice grada Bjelovara  HS10/14-01109 
 
24 junior dječji zabavnik  HS10/14-00870 
 
25 FPS internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa  HS10/14-01596 
 
4x4 & SUV magazin : [revija o 4x4, terencima i SUV vozilima]  HS10/14-01281 
 
500 najboljih : 500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj = The best 500 : the top 500 creators of value added in Croatia  HS10/14-00588 
 
93 : list Vatrogasne zajednice grada Bjelovara  HS10/14-01110 
 
ABC tehnike  HS10/14-01205 
 
ACI Club.  HS10/14-01432  HS10/14-01431  HS10/14-01429  HS10/14-01430 
 
Acta Adriatica : international journal of Marine Sciences  HS10/14-01017 
 
Acta anaesthesiologica Croatica : [znanstveno stručni časopis Hrvatskog društva za anesteziologiju i intezivno liječenje = scientific-professional journal of the Croatian Society of Anaesthesiology and Intensive Care]  HS10/14-01160 
 
Acta botanica Croatica : an international journal of botany  HS10/14-01044 
 
Acta chirurgica Croatica : službeni časopis Hrvatskog kiruškog društva HLZ-a = official journal of the Croatian Surgical Association  HS10/14-01195 
 
Acta clinica Croatica  HS10/14-01048 
 
Acta clinica Croatica.  HS10/14-01049 
 
Acta dermatovenerologica Croatica : ADC : [official journal of the Croatian Dermatovenerological Society of the Croatian Medical Association]  HS10/14-01169 
 
Acta geographica Croatica : glasilo Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu  HS10/14-01936 
 
Acta graphica : znanstveni časopis za tiskarstvo i grafičke komunikacije = journal for printing science and graphic communications  HS10/14-01424 
 
Acta Hungarica Universitatis Essekiensis  HS10/14-01687 
 
Acta Iadertina  HS10/14-00224 
 
Acta medica Croatica : časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske = the journal of the Academy of Medical Sciences of Croatia  HS10/14-01050 
 
Acta medica Croatica : časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske = the journal of the Academy of Medical Sciences of Croatia.  HS10/14-01051 
 
Acta medico-historica Adriatica : AMHA  HS10/14-01052 
 
Acta pharmaceutica : a quarterly journal of Croatian Pharmaceutical Society and Slovenian Pharmaceutical Society, dealing with all branches of pharmaceutical and related sciences  HS10/14-01145 
 
Acta philatelica nova : hrvatski filatelistički almanah = Croatian philatelic almanah  HS10/14-01535 
 
Acta stomatologica Croatica  HS10/14-01170 
 
Acta turistica  HS10/14-00608 
 
Acta turistica nova  HS10/14-00609 
 
AD magazin : službeno glasilo Hrvatske zavoda za toksikologiju i antidoping = AD magazine : Croatian Anti-doping Agency official bulletin  HS10/14-01073 
 
Adrias : zbornik radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu = Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal  HS10/14-00001 
 
Advanced engineering : international journal  HS10/14-00013 
 
Adventistički pregled : [glasilo Kršćanske adventističke crkve]  HS10/14-00369 
 
Advocata Croatiae : list Svetišta i župe Majke Božje Remetske  HS10/14-00265 
 
Aerodrom : glasilo Kluba umirovljenika Zračne luke Zagreb  HS10/14-01433 
 
Aeronautika : magazin za promociju zrakoplova  HS10/14-01282 
 
Agma : školski list  HS10/14-00128 
 
Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra  HS10/14-01302 
 
Agriculture in nature and environment protection : proceedings & abstracts  HS10/14-01303 
 
Agroeconomia Croatica : časopis Hrvatskog agroekonomskog društva : časopis za agroekonomska i agrosociološka istraživanja = Agricultural economist : journal of Croatian Society of Agricultural Economist : the journal for research in agricultural economics and rural sociology  HS10/14-01304 
 
Agronomski glasnik = [Agronomy journal] : glasilo Hrvatskog agronomskog društva  HS10/14-01305 
 
Akademija : magazin za vino, gastronomiju i kulturu osjetila  HS10/14-01369 
 
Ako : časopis za društvena pitanja i kulturu grada Čakovca  HS10/14-01793 
 
Aktualna pravna problematika u zdravstvu  HS10/14-00677 
 
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji  HS10/14-01273 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova ... međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede = Actual tasks on agricultural engineering : proceedings of the ... International Symposium on Agricultural Engineering  HS10/14-01306 
 
Albatros : list učenika Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik .  HS10/14-00129 
 
Alcoholism : journal on alcoholism and related addictions  HS10/14-01074 
 
Alcoholism : journal on alcoholism and related addictions.  HS10/14-01075 
 
Aleph : časopis za književnost studenata Hrvatskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku  HS10/14-00805 
 
Alkohološki glasnik  HS10/14-01076 
 
Allegro : časopis Glazbenog odjela UMAS-a  HS10/14-01581 
 
Alter  HS10/14-01146 
 
AMAC : Almae Matris Croaticae alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu  HS10/14-00084 
 
Amalgam : časopis studenata sociologije  HS10/14-00806 
 
Ambalaža : [časopis za proizvođače i korisnike ambalaže = trade journal for manufacturers and users of packaging]  HS10/14-01467 
 
Anafora : časopis za znanost o književnosti = [academic literary journal]  HS10/14-01714 
 
Anali Galerije Antuna Augustinčića  HS10/14-01536 
 
Anali Hrvatskog politološkog društva  HS10/14-00447 
 
Anali za povijest odgoja = Annals for the history of education  HS10/14-00738 
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku  HS10/14-01959 
 
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku = Annals of the Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek  HS10/14-00002 
 
Analitički bilten  HS10/14-00535 
 
Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini  HS10/14-00589 
 
Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u ... godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja  HS10/14-00590 
 
Andragoški glasnik : glasilo Hrvatskog andragoškog društva = Andragogy : journal of the Croatian Andragogy Society  HS10/14-00788 
 
Anketa poslodavaca ...  HS10/14-00536 
 
Annales Instituti archaeologici = Godišnjak Instituta za arheologiju  HS10/14-01776 
 
Annual ... of the Croatian Academy of Engineering  HS10/14-01206 
 
Annual report  HS10/14-01241 
 
Annual report ...  HS10/14-00557  HS10/14-00559  HS10/14-00560  HS10/14-00085  HS10/14-01018  HS10/14-00558 
 
Annual report ... [Elektronička građa]  HS10/14-00561 
 
Annual report of MEFSB : science and research  HS10/14-00807 
 
Annual report of the Ministry of Finance ... .  HS10/14-00562 
 
Anti age  HS10/14-01077 
 
Antologia delle opere premiate : ... concorso d'arte e di cultura "Istria nobilissima"  HS10/14-00044 
 
Apostol Bezgrešne : list članova vojske Bezgrešne  HS10/14-00370 
 
Archaeologia Adriatica  HS10/14-01777 
 
Arcobaleno : mensile per ragazzi  HS10/14-00130 
 
Arheološki radovi i rasprave  HS10/14-01778 
 
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju = Archives of industrial hygiene and toxicology : [the official journal of Croatian Medical Association - Croatian Society on Occupational Health, Croatian Society of Toxicology, Slovenian Society of Toxicology, Croatian Radiation Protection Association]  HS10/14-01078 
 
Arhivski vjesnik = Bulletin d'archives  HS10/14-01951 
 
Ars Adriatica : časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru = journal of Department of Art History, University of Zadar  HS10/14-01537 
 
Art bulletin  HS10/14-01538 
 
Artefakti : izvori za historiju Srba u Hrvatskoj : [prilozi za povijest Srba u Hrvatskoj]  HS10/14-00462 
 
Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = croatian musicological review  HS10/14-01582 
 
Asseria  HS10/14-01779 
 
Astro magazin  HS10/14-00234 
 
Astro magazin.  HS10/14-00235 
 
Astronomski godišnjak Bolid za ... godinu [Elektronička građa]  HS10/14-01001 
 
Atlant bulletin  HS10/14-01434 
 
Atti  HS10/14-01946 
 
Autizam : časopis za autizam i razvojne poremećaje  HS10/14-00791 
 
Auto Bild  HS10/14-01615 
 
Auto Bild 4x4 : magazin za sve terene  HS10/14-01616 
 
Auto blic  HS10/14-01617 
 
Auto book : [glavni urednik Marko Tomac].  HS10/14-01618 
 
Auto klub  HS10/14-01619 
 
Auto mart : [stručno-informativna auto revija]  HS10/14-01620 
 
Auto moto magazin.  HS10/14-01621 
 
Auto motor i sport  HS10/14-01622 
 
Auto revija : [stručni magazin za vozila, tehniku i servis]  HS10/14-01623 
 
Auto start : mjesečnik za automobilizam, motociklizam, sport, zabavu i lifestyle  HS10/14-01624 
 
Auto style : magazin za automobile i lifestyle  HS10/14-01625 
 
Auto.  HS10/14-01626 
 
Das Auto. Magazin  HS10/14-01630 
 
Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije = journal for control, measurement, electronics, computing and communications  HS10/14-01207 
 
Automatizacija u prometu ... : zbornik radova = Automation in transportation ... : proceedings  HS10/14-01435 
 
Autopartner : magazin za entuzijaste  HS10/14-01283 
 
Autozona : AutoZubak magazin  HS10/14-01627 
 
Autsajderski fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost  HS10/14-00063 
 
Ave Maria : glasilo Sestara dominikanki Kongregacije Svetih anđela čuvara  HS10/14-00266 
 
Babičini kolači.  HS10/14-01370 
 
Bakarski zbornik  HS10/14-01794 
 
Balkan express : studentski časopis za južnoslavenske jezike, književnost i kulturu  HS10/14-00808 
 
Balneološki skup "Dr. Ivan Šreter" : knjiga izlaganja na stručnom skupu, Lipik, ...  HS10/14-01053 
 
Banka : financijsko-poslovni mjesečnik  HS10/14-00563 
 
Banks bulletin  HS10/14-00564 
 
Baranjsko slovo : časopis za književnost i prosudbe o književnosti i kulturu  HS10/14-01736 
 
Barkoca : horvatorszagi magyar gyermeklap.  HS10/14-00131 
 
Bašćina  HS10/14-01795 
 
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice  HS10/14-00011 
 
Bašćinski glasi : južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak = ethnomusicological yearbook of Southern Croatia  HS10/14-01583 
 
La battana : rivista trimestrale di cultura  HS10/14-01735 
 
Bebe : mjesečnik za trudnice i roditelje : sve o bebama i predškolskoj dobi  HS10/14-01079 
 
Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja  HS10/14-00463 
 
Belupo : glasilo Belupa  HS10/14-01493 
 
Bernardin : list učenika Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin.  HS10/14-00132 
 
Best banking : znamo što je važno na financijskom tržištu  HS10/14-00565 
 
The best shop : shopping magazin  HS10/14-00944 
 
Biblija danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta  HS10/14-00245 
 
Biblijski pogledi : [časopis Adventističkog teološkog fakulteta]  HS10/14-00267 
 
Bibliografija prinova knjižnice MDC-a  HS10/14-00086 
 
Bijela pčela : list za svu djecu  HS10/14-00133 
 
Biker : prvi hrvatski biciklistički magazin  HS10/14-01628 
 
Bilo : časopis HPD-a "Bilo" Koprivnica  HS10/14-01629 
 
Bilten  HS10/14-00653  HS10/14-00566  HS10/14-00719 
 
Bilten : [službeno glasilo Saveza izviđača Hrvatske]  HS10/14-00087 
 
Bilten : glasilo Medžlisa Islamske zajednice Zagreb  HS10/14-00408 
 
Bilten : službeno glasilo HZZOZZR-a  HS10/14-01111 
 
Bilten E učionice : projekt za darovite matematičare  HS10/14-00985 
 
Bilten Hrvatske ljekarničke komore  HS10/14-01147 
 
Bilten Krohema : glasilo Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti Krohem  HS10/14-01171 
 
Bilten Mjesnog odbora Šarengrad : [polugodišnje glasilo Vijeća Mjesnog odbora Šarengrad]  HS10/14-00679 
 
Bilten o bankama  HS10/14-00567 
 
Bilten o lijekovima  HS10/14-01148 
 
Bilten o sigurnosti u cestovnom prometu ...  HS10/14-00680 
 
Bilten Općine Jagodnjak : [informativni list za područje Općine Jagodnjak]  HS10/14-00681 
 
Bilten Parka prirode Lonjsko polje = Lonjsko Polje Nature Park bulletin  HS10/14-00969 
 
Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu  HS10/14-00067 
 
Bilten Razreda za tehničke znanosti  HS10/14-01208 
 
Bilten Studija o mladima za mlade  HS10/14-00418 
 
Bilten Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije, Visoko.  HS10/14-00045 
 
Biochemia medica : the journal of Croatian Society for Medical Biochemists and Laboratory Medicine  HS10/14-01037 
 
Biosvijest : časopis za cjelovit i održiv razvoj  HS10/14-01080 
 
Biuletyn informacyjny  HS10/14-00464 
 
Biz direkt : prvi besplatni poslovni časopis  HS10/14-01402  HS10/14-01404  HS10/14-01403 
 
Bjelovarski učitelj = [Bjelovar's teacher] : časopis za odgoj i obrazovanje  HS10/14-00739 
 
Blatski ljetopis  HS10/14-01796 
 
Blaž Baromić ... [Elektronička građa] : proceedings  HS10/14-01425 
 
Blaženi Alojzije Stepinac : glasnik Postulature  HS10/14-00248 
 
Blaženi Augustin Kažotić : vjesnik za širenje štovanja i za kanonizaciju  HS10/14-00249 
 
Blickpunkt Kroatien : aktuele Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  HS10/14-00448 
 
Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses  HS10/14-00371 
 
Bolesti dojke : zbornik radova ... znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog ... u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti  HS10/14-01197 
 
Bolid : astronomski godišnjak za ... godinu  HS10/14-01002 
 
Book : mjesečnik za promicanje nove evangelizacije  HS10/14-00372 
 
Book of abstracts  HS10/14-01220  HS10/14-01539  HS10/14-01201 
 
Book of abstracts, programme  HS10/14-01014 
 
Book of papers  HS10/14-01262 
 
Book of proceedings : magic world of textiles  HS10/14-01516 
 
Bošnjačka pismohrana : časopis Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju  HS10/14-00465 
 
Bošnjački glas : [informativno glasilo Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske]  HS10/14-00466 
 
Bošnjački list : list Općine Bošnjaci  HS10/14-01797 
 
Brat Franjo : list franjevačkih zajednica  HS10/14-00268 
 
Brava casa  HS10/14-01371 
 
Brdovečki zbornik  HS10/14-01798 
 
Brnaška strana : list Klape "Prijatelji" Brnaze  HS10/14-01799 
 
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije = Shipbuilding : journal of naval architecture and shipbuilding industry  HS10/14-01284 
 
Brojke & slova ... : podaci o proizvodnji i kinoprikazivaštvu za ... godinu  HS10/14-01597 
 
Bruška zora : časopis za očuvanje baštine, kulture, običaja i života Brusja  HS10/14-01800 
 
Budućnost = Anglunipe : časopis Udruge Bolja budućnost  HS10/14-00467 
 
Bug : [časopis za informatiku]  HS10/14-00014 
 
Bug[2] : ljetni tehnološki zabavnik  HS10/14-00015 
 
Bujština ... : književno-povijesni zbornik  HS10/14-01802 
 
Bujština = Il Buiese : informativno-revijalni mjesečnik  HS10/14-01801 
 
Buk : glasnik Javne ustanove "Nacionalni park Krka"  HS10/14-00970 
 
Bulletin  HS10/14-00568 
 
Bura : glasilo Grada Bakra  HS10/14-01803 
 
Business people : poslovni dnevnik  HS10/14-00515 
 
Business systems research journal : a system view accross business & economics  HS10/14-01405 
 
Buzetski list : [revijalno-informativni magazin]  HS10/14-01804 
 
Buzetski zbornik  HS10/14-01805 
 
Bužimski izvori : ekologija, tradicija, razvoj  HS10/14-01806 
 
CADAM ... : proceedings  HS10/14-00016 
 
Café24 : najtiražniji magazin sa TV prilogom  HS10/14-00871 
 
Cantus : novine Hrvatskoga društva skladatelja  HS10/14-01584 
 
Cardiologia Croatica : časopis Hrvatskog kardiološkog društva = journal of the Croatian Cardiac Society  HS10/14-01172 
 
Carinski vjesnik  HS10/14-00569 
 
Carpe diem! : školski list Osnovne škole Siniše Glavaševića Vukovar  HS10/14-00134 
 
CASE ... : razvoj poslovnih i informatičkih sustava  HS10/14-00017 
 
Cassius : časopis studenata kroatologije na Hrvatskim studijama : [časopis Društva studenata kroatologije "Cassius"]  HS10/14-00809 
 
Central European astrophysical bulletin  HS10/14-01003 
 
Central European Conference on Information and Intelligent Systems : CECIIS : conference proceedings  HS10/14-00038 
 
Cenzura  HS10/14-00810 
 
Cesarus : list Osnovne škole "August Cesarec" Ivankovo  HS10/14-00872 
 
Ceste i mostovi = [Roads and bridges] : glasilo Hrvatskog društva za ceste Via-vita  HS10/14-01263 
 
Cetinska vrila : glasilo Ogranka Matice hrvatske, Sinj  HS10/14-01807 
 
Chemical and biochemical engineering quarterly : [the international publication of "Kemija u industriji" : the official journal of Croatian Society of Chemical Engineers, Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb, Slovenian Chemical Society, and Austrian Association of Bioprocess Technology]  HS10/14-01494 
 
La cicala zaratina : periodico d'informazione della Communita degli Italiani di Zara = Zadarski cvrčak : informativni časopis Zajednice Talijana Zadar  HS10/14-00108 
 
Cijene u ...  HS10/14-00591 
 
CIT : journal of computing and information technology  HS10/14-00018 
 
City magazine : besplatni magazin za urbani životni stil  HS10/14-00873 
 
City one  HS10/14-00874 
 
City time : besplatni lifestyle magazin  HS10/14-00875 
 
Collegium antropologicum  HS10/14-01038 
 
Collegium antropologicum.  HS10/14-01039 
 
Colloquia Maruliana ...  HS10/14-01737 
 
Communio : [međunarodni katolički časopis]  HS10/14-00373 
 
Compas : lipički mjesečnik  HS10/14-01808 
 
Concilium : međunarodni teološki časopis  HS10/14-00244 
 
Contel ... : proceedings  HS10/14-01242 
 
Contemporary legal and economic issues  HS10/14-00636 
 
Cool : najcool magazin za najcool ekipu  HS10/14-00876 
 
Cooltura : mjesečnik za kulturna zbivanja  HS10/14-00046 
 
Corps diplomatique Croatia : [magazin za diplomaciju i međunarodnu zajednicu u Hrvatskoj]  HS10/14-00449 
 
Cosmo indeks  HS10/14-00877 
 
Cosmopolitan  HS10/14-00878 
 
Cris : časopis Povijesnog društva Križevci = journal of the Historical Society of Križevci  HS10/14-01960 
 
Crkva u malom : list župne zajednice Kraljice sv. Krunice - Zagreb  HS10/14-00269 
 
Crkva u svijetu : CUS  HS10/14-00374 
 
Crkvena kulturna dobra : analecta : godišnjak Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije  HS10/14-00258 
 
Crnogorski glasnik : glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba  HS10/14-00468 
 
CroArtScia ... : symposium : symmetry art & science  HS10/14-00003 
 
Croatia : putni časopis = in-flight magazine  HS10/14-01436 
 
Croatia a fortnight in review  HS10/14-00469 
 
Croatia Records news  HS10/14-01585 
 
Croatian arbitration yearbook  HS10/14-00630 
 
Croatian coast : from Istria to Dubrovnik.  HS10/14-01809 
 
Croatian economic outlook quarterly  HS10/14-00592 
 
Croatian economic survey ...  HS10/14-00593 
 
Croatian international relations review  HS10/14-00506 
 
Croatian journal of food science and technology : a publication of the Faculty of Food Technology Osijek  HS10/14-01502 
 
Croatian journal of forest engineering : [journal for theory and application of forestry engineering = časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva]  HS10/14-01292 
 
Croatian journal of philosophy  HS10/14-00225 
 
Croatian medical journal : CMJ  HS10/14-01054 
 
Croatian operational research review : CRORR  HS10/14-00986 
 
Croatian theatre : [a publication on croatian drama and theatre]  HS10/14-01598 
 
Croatian yearbook of European law & policy  HS10/14-00651 
 
Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu  HS10/14-01738 
 
Croatica chemica acta  HS10/14-01015 
 
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HS10/14-00375 
 
Croatica et Slavica Iadertina  HS10/14-01700 
 
Crociera nell' Adriatico croato : edizione speciale della rivista More  HS10/14-01437 
 
Crolab : glasilo hrvatskih laboratorija = [Croatian laboratories newsletter]  HS10/14-00088 
 
CROMIL : croatian military magazine  HS10/14-00707 
 
CROPOS konferencija : zbornik radova  HS10/14-01006 
 
Crtani romani šou : ... Međunarodni festival stripa  HS10/14-01569 
 
Cvrčak : časopis [učenika] Osnovne škole Ferdinandovac.  HS10/14-00135 
 
Cvrčak : list OŠ Ivana Rabljanina - Rab  HS10/14-00137 
 
Cvrčak : list učenika OŠ dr. Mate Demarina Medulin.  HS10/14-00136 
 
Ča more judi : zbornik čakavske poezije učenika osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije : ... pjesnički susret.  HS10/14-00138 
 
Ča vrh Arbe  HS10/14-01739 
 
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi  HS10/14-01701 
 
Čarobna frula : list Osnovne škole Jure Kaštelana.  HS10/14-00139 
 
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske = West croatian history journal  HS10/14-01961 
 
Časopis za suvremenu povijest  HS10/14-01947 
 
Čemu : časopis studenata filozofije  HS10/14-00811 
 
Česky lidovy kalendar ...  HS10/14-00470 
 
Čhavorikano lil : o Romano lil ande Republika Hrvatska = Dječji list : časopis Roma u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00140 
 
Čičke novosti : glasilo Novog Čiča i okolice.  HS10/14-01810 
 
Čovjek i prostor : mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekata.  HS10/14-01559 
 
Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice  HS10/14-01004 
 
D žemla : školske novine  HS10/14-00141 
 
Dalmatia : from Zadar to Dubrovnik : bays, restaurants, marinas in the south of Croatia.  HS10/14-01811 
 
Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova : stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće ...  HS10/14-01962 
 
Dani Frane Petrića = Days of Frane Petrić = Frane Petrić Tage = Giorni di Francesco Patrizi  HS10/14-00226 
 
Dani prometnica ...  HS10/14-01264 
 
Dani vjenčanja  HS10/14-00949 
 
Danica ... : hrvatski katolički kalendar  HS10/14-00376 
 
Dar : list Župe sv.Antuna Padovanskog, Našice  HS10/14-00270 
 
DAS: časopis  HS10/14-01561 
 
DDD i ZUPP ... : znanstveno-stručno-edukativni seminar : zbornik radova : novine u djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda = [Proceedings : scientific and educational seminarseminar : disinfection, disinfestation, deratization and protection of stored agricultural products]  HS10/14-01307 
 
Delicije : [vrhunski gastro užitak]  HS10/14-01372 
 
Dental design : glasilo strukovnog razreda dentalnih tehničara Hrvatske komore dentalne medicine  HS10/14-01173 
 
Dentist : list studenata studije Dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Splitu  HS10/14-01174 
 
Detsky koutek : [mesičnik pro česke deti v Chorvatsku]  HS10/14-00142 
 
Deutsches Wort : Blatt der Deutschen und Österreicher in Kroatien = Njemačka riječ : list Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj  HS10/14-00471 
 
Diabetes : slatki život : časopis za zdrav život : glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga  HS10/14-01175 
 
Diabetologia Croatica : journal of diabetes, endocrinology and metabolic diseases : [medical scientific journal of the Vuk Vrhovac Institute University Clinic for Diabetes, Endocrinology and Metabolic Diseases, School of Medicine, University of Zagreb, Society for Diabetes and Metabolic Diseases of the Croatian Medical Association, Diabetology Alumni Medical Association Vuk Vrhovac University Clinic, Zagreb]  HS10/14-01176 
 
Diacovensia : teološki prilozi  HS10/14-00377 
 
Diadora : glasilo Arheološkog muzeja Zadar = journal of the Archaeological Museum in Zadar  HS10/14-01780 
 
DIEM ... [Elektronička građa] : conference proceedings  HS10/14-00516 
 
Differential equations & applications editors-in-chief Mats Gyllenberg, Mervan Pašić, Jean-Michel Rakotoson.  HS10/14-00987 
 
Digital foto magazin  HS10/14-01579 
 
Dijete i društvo = Child and society = Das Kind und die Gesellschaft : časopis za promicanje prava djeteta  HS10/14-00654 
 
Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima  HS10/14-00740 
 
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima  HS10/14-00765 
 
Diplomatic Academy proceedings  HS10/14-00507 
 
Direktor : specijalizirani mjesečnik za predsjednik(c)e uprava i direktor(ic)e  HS10/14-01468 
 
Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme = [students' journal for social sciences and humanities]  HS10/14-00812 
 
Disputatio philosophica : international journal on philosophy and religion  HS10/14-00378 
 
Diva : lifestyle magazin  HS10/14-00879 
 
Djeca u Europi : zajednička publikacija mreže europskih časopisa  HS10/14-00741 
 
Dječji vrtić Ciciban  HS10/14-00766 
 
Dječji vrtić Proljeće : informativno-zabavni list za djecu i roditelje  HS10/14-00880 
 
Do!ts : rukom izrađen magazin  HS10/14-00881 
 
Dobar tek : recepti  HS10/14-01373 
 
Dobra hrana : najsočniji magazin Nedjeljnog Jutarnjeg  HS10/14-01374 
 
Dobra kob : časopis za lovce, ljubitelje pasa i prirode  HS10/14-01334 
 
Dodir : glasilo Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba "Dodir"  HS10/14-00792 
 
Doktor u kući : zdravlje za cijelu obitelj  HS10/14-01055 
 
Dolce vita : hrvatska revija za slastičarstvo, sladoledarstvo i konditorstvo  HS10/14-01375 
 
Dom i dizajn : D&D  HS10/14-01376 
 
Domaća rič : zbornik radova sa znanstvenog skupaDomaća rič, održanog u Biogradu na moru ...  HS10/14-01702 
 
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci  HS10/14-00047 
 
Don Bosco danas : salezijanski vjesnik : glasilo Salezijanske obitelji  HS10/14-00246 
 
Donjomeđimurski zbornik : multidisciplinarni znanstveni časopis = scientific multidisciplinary research journal  HS10/14-01812 
 
Dopuna Izvješća o radu za ... godinu  HS10/14-00068 
 
Double : časopis za psihodramu, sociodramu i sociometriju = journal of psychodrama, sociodrama and sociometry  HS10/14-00237 
 
Draga domača rieč ... : [zbornik radova s ... kajkavskog književnog natječaja]  HS10/14-01740 
 
Drugost : časopis za kulturalne studije  HS10/14-00436 
 
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues  HS10/14-00409 
 
Drvna industrija : znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije = scientific journal of wood technology  HS10/14-01517 
 
Drvo : časopis za drvnu industriju, obrt, tehnologiju, trgovinu i informatiku  HS10/14-01518 
 
Drvo znanja : enciklopedijski časopis za mlade : više od časopisa  HS10/14-00143 
 
Država Hrvatska : smotra za pitanja povijestnog kontinuiteta hrvatske državnosti  HS10/14-01963 
 
Državna nagrada za šport "Franjo Bučar" u ... godini.  HS10/14-01631 
 
Dubrovački horizonti : [časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu]  HS10/14-01813 
 
Dubrovnik : [časopis za književnost i znanost]  HS10/14-01741 
 
Dubrovnik annals  HS10/14-01964 
 
Duh zajedništva : list župe svetog Mihaela  HS10/14-00379 
 
Duhovno vrelo  HS10/14-00380 
 
Dumky z Dunaju : [litopys Sojuzu Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej : = [litopys Sojuzu rusyniv i ukrainciv Respubliky Horvatii] = Misli s Dunava : [ljetopis Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske]  HS10/14-00472 
 
Dunav : interno glasilo Zavičajnog kluba Beščana  HS10/14-00089 
 
Dvegrajski zbornik  HS10/14-01955 
 
Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara : [zbornik]  HS10/14-01742 
 
Đakovački vezovi : revija  HS10/14-00950 
 
Đurek : časopis za stvaralački rad, pouku i igru učenika i učitelja Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.  HS10/14-00144 
 
EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika  HS10/14-01221 
 
Eko revija : glasilo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost = Eco review : publication of the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund  HS10/14-00981 
 
Ekološki glasnik : časopis o prirodi  HS10/14-00982 
 
Ekonomija = Economics : časopis za ekonomsku teoriju i politiku  HS10/14-00517 
 
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar : školska godina ...  HS10/14-00798 
 
Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : journal of Economic and Environmental history  HS10/14-00518 
 
Ekonomska istraživanja = Economic research  HS10/14-00519 
 
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik  HS10/14-00520 
 
Ekonomska politika Hrvatske u ... : zbornik radova = Economic Policy of Croatia in ... : conference proceedings  HS10/14-00594 
 
Ekonomski pregled : [dvomjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb]  HS10/14-00521 
 
Ekonomski vjesnik = Econviews : review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues  HS10/14-00522 
 
Ekscentar : list studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  HS10/14-00813 
 
Elektroinženjerski simpozij Dani Josipa Lončara : zbornik radova  HS10/14-01243 
 
Elle  HS10/14-00882 
 
Elle decoration  HS10/14-01377 
 
Energetska i procesna postrojenja  HS10/14-01222 
 
Energetska i procesna postrojenja [Elektronička građa] : [zbornik radova]  HS10/14-01223 
 
Energetska statistika u ... = Energy statistics ...  HS10/14-00420 
 
Energija i okoliš  HS10/14-00971 
 
Engineering review : [znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici = scientific journal for new technologies in mechanical engineering, naval architecture and electrical engineering]  HS10/14-01209 
 
Ensuring the right to "effective remedy" for war crimes victims : monitoring war crime trials report for ...  HS10/14-00658 
 
Enter : kompjuterski časopis koji svi razumiju  HS10/14-00019 
 
Entomologia Croatica : [glasilo Hrvatskog entomološkog društva s međunarodnom recenzijom = Croatian entomological society official journal with international review]  HS10/14-01045 
 
The environment in your pocket  HS10/14-00977 
 
Eparhijski list : glasnik Mitropolije zagrebačko-ljubljanske  HS10/14-00271 
 
Eparhijski vjesnik : službeno glasilo Križevačke eparhije  HS10/14-00381 
 
Epidemiological news = Epidemiološki vjesnik  HS10/14-01112 
 
Epidemiološki vjesnik  HS10/14-01113 
 
Epvlon : časopis studenata povijesti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli = journal of Student's of History of University Juraj Dobrila in Pula = rivista degli studenti di storia dell' Universita Juraj Dobrila di Pola  HS10/14-00814 
 
ERS : edukacija, rekreacija, sport :nformativno stručno glasilo Udruge kineziologa Rijeke  HS10/14-00756 
 
Estetika : kirurgija & kozmetika  HS10/14-01196 
 
Estudiante : list Ustanove za obrazovanje odraslih Dante : [list polaznika i djelatnika Ustanove za obrazovanje odraslih Dante]  HS10/14-00789 
 
Ethnologica Dalmatica  HS10/14-00951 
 
Etnološka istraživanja = Ethnological researches  HS10/14-00952 
 
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva = journal of Croatian Ethnological Society  HS10/14-00953 
 
Euroatlantski tjednik : bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)  HS10/14-00708 
 
Eurocity : putna revija HŽ-Putničkoga prijevoza = Reisemagazin der HŽ-Personenverkehr = travel magazine of Croatian Railways Passenger Transport  HS10/14-01438 
 
European journal of analytic philosophy  HS10/14-00227 
 
Europski glasnik  HS10/14-00064 
 
Evo : vožnja je strast  HS10/14-01632 
 
Ex-bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom : [stručno-znanstveni časopis za protueksplozijsku zaštitu]  HS10/14-01114 
 
Exclusive  HS10/14-00883 
 
Extra!  HS10/14-00884 
 
Fama : školski list učenika I. gimnazije, Split  HS10/14-00885 
 
Fantom slobode : književni časopis  HS10/14-01731 
 
Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva  HS10/14-01149 
 
Farmaceutski tehničar : stručno informativni časopis farmaceutskih tehničara Hrvatske  HS10/14-01150 
 
Feferon.  HS10/14-00886 
 
Festival igranog filma u Puli = Pula Film Festival : [film pod zvijezdama]  HS10/14-01599 
 
Fijolica : časopis Udruge gluhih i nagluhih Međimurske županije - Čakovec  HS10/14-00793 
 
Filmonaut  HS10/14-01600 
 
Filologija : [časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti]  HS10/14-01683 
 
Filozofska istraživanja  HS10/14-00228 
 
Financial stability  HS10/14-00570 
 
Financial theory and practice  HS10/14-00571 
 
Financije i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije  HS10/14-01406 
 
Financije, pravo i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije  HS10/14-01407 
 
Financijska stabilnost  HS10/14-00572 
 
FIP : scientific journal of Effectus College for Law and Finance with international peer review  HS10/14-00637 
 
Five stars Croatia  HS10/14-01814 
 
Fizika A & B [Elektronička građa] : journals of experimental and theoretical physics  HS10/14-01010 
 
Fizika A : a journal of experimental and theoretical physics : classical physics, atomic and molecular physics, condensed matter physics, plasma physics, teaching and history of physics  HS10/14-01011 
 
Fizika B : a journal of experimental and theoretical physics : general physics, nuclear physics, particles and fields, astrophysics and cosmology  HS10/14-01012 
 
Fizikalna i rehabilitacijska medicina : časopis Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru  HS10/14-01151 
 
Fizikalna i rehabilitacijska medicina : časopis Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru.  HS10/14-01152 
 
Flour - Bread ... : proceedings of the ... International Congress Flour - Bread [and] ... Croatian Congress of Cereal Technologists  HS10/14-01503 
 
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja  HS10/14-01684 
 
Foka : bilten  HS10/14-00954 
 
Folia onomastica Croatica  HS10/14-01688 
 
Fontes : izvori za hrvatsku povijest  HS10/14-01965 
 
Food technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb : [official journal of Croatian Society of Biotechnology and Slovenian Microbiological Society]  HS10/14-01504 
 
Forbes  HS10/14-00523 
 
Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HS10/14-01743 
 
Four four two : ultimativni nogometni magazin  HS10/14-01633 
 
Fra Rafo Kalinić : žrtva svoga svećeništva  HS10/14-00250 
 
Fragmenta phytomedica et herbologica  HS10/14-01308 
 
Frakcija : časopis za izvedbene umjetnosti = performing arts journal  HS10/14-01601 
 
Franina i Jurina : istarski kalendar za ... godinu  HS10/14-01815 
 
Frankopan : glasilo grada Kraljevice  HS10/14-00682 
 
Fraternitas : glasilo Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca  HS10/14-00272 
 
The function of management increasing tourism consumption : conference proceedings  HS10/14-00616 
 
Fus:nota : časopis kluba studenata muzikologije.  HS10/14-00815 
 
Gala style  HS10/14-00887 
 
Game play : časopis za gaming kulturu  HS10/14-00888 
 
Gastro exclusive : hoteli, restorani, top destinacije  HS10/14-01378 
 
Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku  HS10/14-01816 
 
Gen : glasilo Saveza Društava distrofičara Hrvatske  HS10/14-01161 
 
Geo : otkrijte svijet kakav ne poznajete  HS10/14-00889 
 
Geoadria : glasilo Hrvatskoga geografskog društva Zadar i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru = journal of the Croatian Geographic Society, Zadar and Department of Geography, University of Zadar  HS10/14-01937 
 
Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva  HS10/14-01007 
 
Geofizika  HS10/14-01019 
 
Geografski horizont : [stručno-informativni časopis za geografiju]  HS10/14-01938 
 
Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society  HS10/14-01020 
 
Gitara : časopis Hrvatske udruge gitarskih pedagoga  HS10/14-01586 
 
Glas antifašista  HS10/14-00511 
 
Glas crkve  HS10/14-00382 
 
Glas Gradskog muzeja Karlovac.  HS10/14-00090 
 
Glas kastavski : glasilo Grada Kastva  HS10/14-01817 
 
Glas narodne diplomacije : glasilo Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva  HS10/14-00091 
 
Glas Paneurope  HS10/14-00508 
 
Glas Svete Barbare : [list župe svete Barbare djevice i mučenice]  HS10/14-00273 
 
Glas Trešnjevke : besplatno kvartovsko glasilo  HS10/14-01818 
 
Glas Zagorja : regionalni informativni magazin  HS10/14-01819 
 
Glas životinja : časopis za ljubitelje životinja, prirode i zdravog života  HS10/14-01081 
 
Glas@nsk.hr : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu = The voice of NUL : journal of the National and University Library in Zagreb  HS10/14-00069 
 
Glasilo biljne zaštite : [glasilo Hrvatskog društva biljne zaštite]  HS10/14-01309 
 
Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva  HS10/14-00092 
 
Glasilo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije  HS10/14-00093 
 
Glasilo Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.  HS10/14-01439 
 
Glasilo HUPT  HS10/14-01177 
 
Glasnik  HS10/14-01178 
 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje = Herald of the archives of Slavonia and Baranya  HS10/14-01952 
 
Glasnik Društva bibliotekara Split  HS10/14-00070 
 
Glasnik Gospićko-senjske biskupije  HS10/14-00274 
 
Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta  HS10/14-00094 
 
Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba  HS10/14-00095 
 
Glasnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize  HS10/14-01179 
 
Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva = Journal of the Croatian Catholic Medical Society  HS10/14-01056 
 
Glasnik Hrvatskoga plemićkog zbora = Herald of Croatian Nobility Association  HS10/14-01944 
 
Glasnik HSIN-@ : informativno stručno glasilo Hrvatskog saveza informatičara  HS10/14-00020 
 
Glasnik HT d.d. : službeno glasilo HT-Hrvatskih telekomunikcija d.d.  HS10/14-01421 
 
Glasnik HT d.d. : the official herald of Croatian Telecom Inc.  HS10/14-01420 
 
Glasnik matematički  HS10/14-00988 
 
Glasnik Medicinskog fakulteta u Splitu  HS10/14-00816 
 
Glasnik mira : list katoličke župe Rođenja Blažene Djevice Marije, Višnjevac  HS10/14-00275 
 
Glasnik Općine Semeljci  HS10/14-01820 
 
Glasnik Općine Viškovo  HS10/14-00683 
 
Glasnik pulske bolnice  HS10/14-01115 
 
Glasnik reformacije : [glasilo Reformnog pokreta adventista sedmog dana]  HS10/14-00383 
 
Glasnik slavonskih muzeja : glasilo Muzejske udruge Istočne Hrvatske  HS10/14-00096 
 
Glasnik Srca Isusova i Marijina  HS10/14-00276 
 
Glasnik sv. Ante : glasilo Samostana i Župe sv. Ante, Knin  HS10/14-00277 
 
Glasnik sv. Josipa : list štovatelja sv. Josipa  HS10/14-00251 
 
Glasnik Turopolja, Pokuplja, Posavine i Vukomeričkih Gorica : GT  HS10/14-01821 
 
Glasnik vrgorske krajine  HS10/14-01822 
 
Glasnik za šumske pokuse = Annales experimentis silvarum culturae provehendis  HS10/14-01293 
 
Glasnik zaštite bilja  HS10/14-01310 
 
Glazbeni vjesnik : glasilo Hrvatskog društva glazbenih umjetnika  HS10/14-01587 
 
Gle! : teen magazin  HS10/14-00145 
 
Global business conference : proceedings  HS10/14-00595 
 
Globus  HS10/14-00890 
 
Globus pad : mala knjiga muške mode i stila  HS10/14-00891 
 
Gloria  HS10/14-00892 
 
Gloria glam  HS10/14-00893 
 
Gloria in  HS10/14-00894 
 
Gloria in : ženska revija Jutarnjeg lista  HS10/14-00895 
 
Gloss  HS10/14-00955 
 
Gmajna : glasilo Općine Čavle  HS10/14-01823 
 
GO 21 : graditeljstvo, instalacije, oprema i energija 21. stoljeća  HS10/14-01528 
 
Godina novog početka  HS10/14-00596 
 
Godišnja izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika ...  HS10/14-01540 
 
Godišnjak  HS10/14-00817 
 
Godišnjak Annual.  HS10/14-00818 
 
Godišnjak ...  HS10/14-00537  HS10/14-01824 
 
Godišnjak ... : aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : [europsko, građansko, trgovačko, radno i socijalno, parnično, ovršno i upravno pravo u praksi]  HS10/14-00667 
 
Godišnjak : za školsku godinu ...  HS10/14-00768  HS10/14-00767 
 
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences  HS10/14-00638 
 
Godišnjak Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu ... = Faculty of architecture, Zagreb : yearbook  HS10/14-00819 
 
Godišnjak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ...  HS10/14-00820 
 
Godišnjak Gimnazije Bjelovar ...  HS10/14-00769 
 
Godišnjak grada Jastrebarskog  HS10/14-01825 
 
Godišnjak grada Korčule ...  HS10/14-01826 
 
Godišnjak Gradskog muzeja Sisak  HS10/14-00098 
 
Godišnjak Njemačke zajednice ... = DG Jahrbuch ... : zbornik radova ... Znanstvenog skupa "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu"  HS10/14-00473 
 
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir  HS10/14-01827 
 
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Nova Gradiška  HS10/14-01828 
 
Godišnjak Ogranka Seljačke sloge Buševec  HS10/14-00097 
 
Godišnjak Pomorske škole : za školsku godinu ...  HS10/14-00799 
 
Godišnjak Porečke i Pulske biskupije ...  HS10/14-00278 
 
Godišnjak srednjih škola grada Rovinja : školska godina ... = Annuario delle scuole medie superiori della città di Rovigno : anno scolastico ...  HS10/14-00770 
 
Godišnjak Sveučilišta u Zadru : akademska godina ...  HS10/14-00821 
 
Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Annual report Faculty of Engineering University of Rijeka  HS10/14-00822 
 
Godišnjak Titius : [godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke = anals of interdisciplinary research in the Krka river basin]  HS10/14-00437 
 
Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja : za ... godinu  HS10/14-01829 
 
Godišnjak za školsku godinu ...  HS10/14-00771  HS10/14-00800 
 
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske = The Preservation of Cultural Heritage in Croatia  HS10/14-01541 
 
Godišnje izvješće  HS10/14-00824  HS10/14-01634 
 
Godišnje izvješće ...  HS10/14-00576  HS10/14-00574  HS10/14-00575  HS10/14-00004  HS10/14-00823  HS10/14-01244  HS10/14-01021  HS10/14-01245  HS10/14-00573  HS10/14-00071 
 
Godišnje izvješće : pametno zdravlje = Annual report : smart health  HS10/14-00720 
 
Godišnje izvješće : za godinu ...  HS10/14-01294 
 
Godišnje izvješće …  HS10/14-01224 
 
Godišnje izvješće konjogojstva u Republici Hrvatskoj ... : s registrom ždrebljenja =Annual report for horse breeding in Republic of Croatia in ... : with the register of foals  HS10/14-01335 
 
Godišnje izvješće Ministarstva financija : za ... godinu.  HS10/14-00577 
 
Godišnje izvješće Poljoprivrednog fakulteta = Annual report  HS10/14-00825 
 
Godišnje izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci  HS10/14-00772 
 
Godišnje izvješće za ... godinu i program rada za ... godinu  HS10/14-01312  HS10/14-01311 
 
Godišnji izvještaj ...  HS10/14-00099  HS10/14-00826  HS10/14-00100  HS10/14-01022 
 
Godišnji izvještaj ... [Elektronička građa]  HS10/14-00827 
 
Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00578 
 
Godišnji izvještaj o radu za ... godinu  HS10/14-00896 
 
Golf  HS10/14-01635 
 
Golf danas  HS10/14-01636 
 
Golf magazin  HS10/14-01637 
 
Golubica : list učenika i učitelja Osnovne škole Zmijavci.  HS10/14-00146 
 
Gomolava : interno glasilo Zavičajnog kluba "Gomolava"  HS10/14-01830 
 
Goran : list Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo.  HS10/14-00147 
 
Gordogan : kulturni magazin  HS10/14-01715 
 
Gorica na dlanu  HS10/14-01831 
 
Goriva i maziva : časopis za tribologiju, tehniku podmazivanja i primjenu tekućih i plinovitih goriva i inžinjerstvo izgaranja = Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering  HS10/14-01234 
 
Gorušičino zrno : glasnik Vjerničkog društva "Dobri pastir"  HS10/14-00279 
 
Gospa Sinjska : glasilo Svetišta  HS10/14-00384 
 
Gospin glasnik : glasilo Svetišta i župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Vrpolje  HS10/14-00280 
 
Gospin otok : glasilo HKZ "Mi", Solin  HS10/14-00385 
 
Gospodarska kretanja  HS10/14-00597 
 
Gospodarska kretanja Zadarske županije  HS10/14-00598 
 
Gospodarski glasnik Karlovačke županije  HS10/14-00684 
 
Gospodarski kalendar ...  HS10/14-01313 
 
Gospodarski list  HS10/14-01314 
 
Gospodarstvo & održivost  HS10/14-00524 
 
Gost : glasilo Udruženja ugostitelja Zagreb  HS10/14-01397 
 
Govedarstvo : izvješće za ... godinu Hrvatska poljoprivredna agencija = Cattle breeding : annual report ... Croatian Agricultural Agency.  HS10/14-01336 
 
Gradac : list Župe sv. Marije - Gradac  HS10/14-00281 
 
Gradečki vjesnik : informativno glasilo Općine Gradec  HS10/14-01832 
 
Gradjanski : smotra za pitanja hrvatskog športa  HS10/14-01638 
 
Gradska knjižnica Zadar : godišnje izvješće = Zadar Public Library : Annual report  HS10/14-00072 
 
Gradske novine  HS10/14-01833 
 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije = Sources and contributions for the history of Dalmatia  HS10/14-01966 
 
Građenje & opremanje : stručni časopis : interijeri, graditeljstvo, energetika, projektiranje, arhitektura  HS10/14-01529 
 
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera = [the journal of the Croatian Association of Civil Engineers = journal des Kroatischen Verbandes der Bauingenieure]  HS10/14-01265 
 
Građevinarstvo u ...  HS10/14-01266 
 
Grafičar : list Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske  HS10/14-00538 
 
Grafička revija : revija hrvatskih grafičara  HS10/14-01426 
 
Graph : časopis o vizualnim komunikacijama  HS10/14-01578 
 
Grazia  HS10/14-00897 
 
Grb i zastava : glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva = bulletin of the Croatian Heraldic & Vexillologic Association  HS10/14-01945 
 
Grifon : [časopis za oživljenu povijest, srednjovjekovnu kulturu i fantasy]  HS10/14-00898 
 
Gynaecologia et perinatologia : časopis za ginekologiju, perinatologiju, neonatologiju, reproduktivnu medicinu i ultrazvučnu dijagnostiku = journal for gynaecology, perinatology, neonatology, reproductive medicine and ultrasonic dijagnostics.  HS10/14-01199 
 
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, neonatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics = [časopis za ginekologiju, perinatologiju, neonatologiju, reproduktivnu medicinu i ultrazvučnu dijagnostiku]  HS10/14-01198 
 
Hagiohr : časopis o antropološkoj medicini-hagioterapiji  HS10/14-01153 
 
Hagyaték  HS10/14-01716 
 
Haiku zbornik  HS10/14-01744 
 
Haiku zbornik Ludbreg ...  HS10/14-01745 
 
HAK : revija  HS10/14-01639 
 
Halo! : interna dvomjesečna publikacija Hrvatskih telekomunikacija  HS10/14-01422 
 
Hausbau : građenje, uređenje, stanovanje  HS10/14-01379 
 
HDBMB ... : book of abstracts  HS10/14-01040 
 
HDKBR info = CrSNDT journal  HS10/14-01210 
 
Helop : [časopis Hrvatskog planinarskog kluba "Sv. Mihovil"]  HS10/14-01640 
 
Hieronymus : časopis za romansku filologiju, klasičnu filologiju i onomastiku = commentarii romanicae classicae philologiae onomasticae fovendis  HS10/14-01689 
 
Hi-fi choice & home cinema  HS10/14-01519 
 
High class : lifestyle magazin za uspješne ljude  HS10/14-00899 
 
Historia Varasdiensis : časopis za varaždinsku povjesnicu  HS10/14-01967 
 
Historijski zbornik  HS10/14-01948 
 
Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review  HS10/14-01968 
 
Histria antiqua : časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Centra za arheološka istraživanja, Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin  HS10/14-01781 
 
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre = bulletin du Musee archeologique d'Istrie  HS10/14-01782 
 
Hlapić : list učenika i učitelja Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica.  HS10/14-00148 
 
Honda news  HS10/14-01285 
 
Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages  HS10/14-01542 
 
Horvatórszági magyar napló : kisebbségi magyar hetilap  HS10/14-00474 
 
Horvatorszagi magyarsag : a horvatorszagi magyar havilap : [megjelenik havonta]  HS10/14-00475 
 
Hosteler : magazin za mlade  HS10/14-00610 
 
Hoteli restorani barovi  HS10/14-00611 
 
Hrana i vino : mjesečni časopis za gurmane  HS10/14-01380 
 
Hrašće : časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest  HS10/14-01834 
 
Hrčak : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva  HS10/14-00073 
 
Hrvatistika : studentski jezikoslovni časopis  HS10/14-01703 
 
Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = Croatian and comparative public administration : [a journal for theory and practice of public administration]  HS10/14-00685 
 
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = [Croatian public administration : a journal for theory and practice of public administration]  HS10/14-00686 
 
Hrvatska konferencija o kvaliteti i ... znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu : zbornik sažetaka : međunarodni stručni skup  HS10/14-01469 
 
Hrvatska konferencija o kvaliteti i ... znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu [Elektronička građa] : zbornik radova  HS10/14-01470 
 
Hrvatska košarka  HS10/14-01641 
 
Hrvatska novinska fotografija ...  HS10/14-01580 
 
Hrvatska pčela : [časopis Hrvatskog pčelarskog saveza]  HS10/14-01337 
 
Hrvatska pravna revija : [časopis za promicanje pravne teorije i prakse = law journal promoting legal theory and practice]  HS10/14-00639 
 
Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske  HS10/14-00048 
 
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja = [Croatian review of rehabilitation research]  HS10/14-00794 
 
Hrvatska tamburica : glasilo za promicanje tamburaške glazbe  HS10/14-01588 
 
Hrvatska u brojkama ... = Croatia in figures  HS10/14-00421 
 
Hrvatska vjernost : časopis za hrvatski martirologij  HS10/14-00282 
 
Hrvatska vodoprivreda : [nformativno-stručni časopis Hrvatskih voda]  HS10/14-01274 
 
Hrvatska zora : glasilo Ogranka Matice hrvatske Vis  HS10/14-01835 
 
Hrvatske šume : časopis za popularizaciju šumarstva  HS10/14-01295 
 
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo  HS10/14-01023 
 
Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture  HS10/14-00757 
 
Hrvatski arheološki godišnjak  HS10/14-01783 
 
Hrvatski Crveni križ : glasilo Hrvatskoga Crvenog križa  HS10/14-01116 
 
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje = Croatian journal of education  HS10/14-00742 
 
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Croatian journal of education. Special edition  HS10/14-00758 
 
Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam : znanstveno-stručni časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam = Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition : scientific journal for food technology, biotechnology and nutrition  HS10/14-01505 
 
Hrvatski dijalektološki zbornik  HS10/14-01704 
 
Hrvatski domobran : glasilo Hrvatski domobran Udruge ratnih veterana Hrvatske  HS10/14-00709 
 
Hrvatski filmski ljetopis  HS10/14-01602 
 
Hrvatski geografski glasnik = Croatian geographical bulletin  HS10/14-01939 
 
Hrvatski iseljenički zbornik ... = Croatian emigrant almanac ... = Anuario para la emigracion croata ...  HS10/14-00429 
 
Hrvatski jezik : [znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika]  HS10/14-01705 
 
Hrvatski kajkavski kolendar ... : [godišnjak Matice hrvatske Čakovec]  HS10/14-01836 
 
Hrvatski kolekcionar : časopis Hrvatske udruge kolekcionara predmeta kulturne baštine  HS10/14-01543 
 
Hrvatski krš : glasnik Centra za krš  HS10/14-00972 
 
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu = [Croatian annual of criminal law and practice]  HS10/14-00659 
 
Hrvatski meteorološki časopis = Croatian meteorological journal  HS10/14-01024 
 
Hrvatski neretvanski zbornik  HS10/14-01837 
 
Hrvatski nogometni godišnjak ...  HS10/14-01642 
 
Hrvatski pekar : stručni časopis za pekarstvo, mlinarstvo, slastičarstvo, tjesteničarstvo i ambalažu  HS10/14-01506 
 
Hrvatski planinar : časopis Hrvatskog planinarskog saveza = [Croatian Mountaineer : journal of the Croatian Mountaineering Association]  HS10/14-01643 
 
Hrvatski seminar o tlačnoj opremi : zbornik radova  HS10/14-01235 
 
Hrvatski športskomedicinski vjesnik : glasilo Hrvatskog olimpijskog odbora = [Croatian sports medicine journal : journal of the Croatian Olympic Committee]  HS10/14-01644 
 
Hrvatski umirovljenički list : [glasilo Matice umirovljenika Hrvatske]  HS10/14-00721 
 
Hrvatski veterinarski vjesnik = Kroatischer veterinaermedizinischer Anzeiger = Croatian veterinary report  HS10/14-01202 
 
Hrvatski vojnik  HS10/14-00710 
 
Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za ... godinu [Elektronička građa]  HS10/14-01118 
 
Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za ... godinu = Croatian health service yearbook ...  HS10/14-01117 
 
Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu : zbornik radova  HS10/14-00612 
 
Hrvatsko glumište : časopis Hrvatskog društva dramskih umjetnika  HS10/14-01603 
 
Hrvatsko gospodarstvo ... godine  HS10/14-00525 
 
Hrvatsko novčano tržište [Elektronička građa]  HS10/14-00579 
 
Hrvatsko zagorje : časopis za kulturu [Krapinsko-zagorske županije]  HS10/14-01838 
 
Hrvatskozagorski književni zbornik ...  HS10/14-01746 
 
HUKA : bilten  HS10/14-01441 
 
HUKA : newsletter  HS10/14-01440 
 
Humski vjesnik : glasilo Općine Breznički Hum  HS10/14-01839 
 
HUPE newsletter  HS10/14-00759 
 
Hyla : herpetološki bilten = herpetological bulletin  HS10/14-01046 
 
Iće & piće : časopis za kulturu stola  HS10/14-01381 
 
Identitet : [nezavisni magazin]  HS10/14-00476 
 
Iglice : glasilo učenika Medicinske škole Osijek  HS10/14-00149 
 
Ignacijev put : informativni list za prijatelje Družbe Isusove  HS10/14-00283 
 
II. svjetski rat : kompletna priča o najvećem i najkrvavijem ratu svih vremena  HS10/14-00711 
 
Ikon : časopis za ikonografske studije = journal of the iconographic studies  HS10/14-01544 
 
Im : informativni mjesečnik Ureda eurozastupnice Ivane Maletić  HS10/14-00450 
 
Imperial : nacionalni mjesečnik  HS10/14-00451 
 
In store  HS10/14-00631 
 
INA energija : Inina revija za naftno i plinsko gospodarstvo = INA's magazine for oil and gas industry  HS10/14-01508 
 
INCC ... : zbornik radova ... međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj = proceedings of the ... International Numismatic Congress in Croatia  HS10/14-01565 
 
Indeks press : magazin karlovačkih studenata  HS10/14-00828 
 
Industrijska proizvodnja u .... Industrial production in ....  HS10/14-00599 
 
Infektološki glasnik : znanstveno-stručni časopis za infektologiju : croatian journal of infection  HS10/14-01162 
 
Informatica museologica  HS10/14-00101 
 
Informatika, inovacije, tehnika : IIT : bilten za promicanje tehničke kulture  HS10/14-00102 
 
Informativni ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga  HS10/14-00668 
 
Informativni list Općine Podgorač  HS10/14-00687 
 
Informatologia  HS10/14-00039 
 
Informatori : mujore e Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë = mjesečnik Unije Zajednice Albanaca u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00477 
 
Infotrend : informatička tehnologija u poslovanju  HS10/14-00021 
 
INFuture ... : the future of information science  HS10/14-00022 
 
ING pregled sudske prakse : odluke (presude, rješenja i sl.)  HS10/14-00669 
 
Inkluzija : glasilo Udruge za promicanje inkluzije  HS10/14-00795 
 
Inpharma : stručni časopis .  HS10/14-01082 
 
Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u ... : detaljni godišnji rezultati Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Inputs of raw materials and consumables in industrial production in ... : detailed annual results  HS10/14-01471 
 
Insekticidi, fumiganti i rodenticidi u prometu u Republici Hrvatskoj : novine u DDD i ZUPP djelatnosti  HS10/14-01495 
 
Interdisciplinary description of complex systems : scientific journal  HS10/14-00005 
 
Interdisziplinäre Managementforschung = Interdisciplinary management research : interdisciplinary symposium  HS10/14-01408 
 
Interklima ... : zbornik radova = proceedings  HS10/14-01275 
 
Interklima ... [Elektronička građa]  HS10/14-01276 
 
International Colloquium Transformer Research and Asset Management [Elektronička građa]  HS10/14-01246 
 
International journal for engineering modelling  HS10/14-01211 
 
International journal of electrical and computer engineering systems  HS10/14-00023 
 
International review of the aesthetics and sociology of music  HS10/14-01589 
 
Intervencije : prema zajedničkoj praksi javnih dobara  HS10/14-00452 
 
Investicije u ...  HS10/14-00526 
 
IPA revija : servo per amikeco : služiti u prijateljstvu  HS10/14-00688 
 
IQ : magazin za tehnologiju, znanost, internet, društvene mreže, gadgete i trendove  HS10/14-00024 
 
IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije  HS10/14-00006 
 
Iskra : list učenika Industrijsko-obrtničke škole, Slavonski Brod.  HS10/14-00150 
 
Iskre djetinjstva : list učenika Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin.  HS10/14-00151 
 
Iskrice : list učenika i učitelja OŠ Suhopolje  HS10/14-00152 
 
ISPA ... : proceedings of the ... International symposium on image and signal processing and analysis  HS10/14-01247 
 
Istarska Danica ...  HS10/14-01840 
 
Istarski gen : godišnje glasilo Društva distrofičara Istre  HS10/14-01180 
 
Istarski geodet : glasilo Udruge geodeta Istarske županije  HS10/14-01008 
 
Istarski povijesni biennale : zbornik radova = Istrian history biennale : conference papers  HS10/14-01969 
 
Istinite sudbine  HS10/14-00900 
 
Istraživanje i razvoj u ... = Research and development ...  HS10/14-00007 
 
Istrien magazin.  HS10/14-00613 
 
ITI ... : proceedings of the ITI ... International Conference on Information Technology Interfaces  HS10/14-00040 
 
ITI ... [Elektronička građa] : proceedings of the ... International Conference on Information Technology Interfaces  HS10/14-00025 
 
Ivanečka škrinjica  HS10/14-01841 
 
Izazov istine : glasilo mladih hrvatskih dominikanaca  HS10/14-00284 
 
Izazovi u graditeljstvu  HS10/14-01267 
 
Izbor odluka  HS10/14-00670 
 
Izbor odluka ...  HS10/14-00671 
 
Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... [Elektronička građa].  HS10/14-00655 
 
Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske …  HS10/14-00656 
 
Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske  HS10/14-00674 
 
Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ... : INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila Zagrebački velesajam, ...  HS10/14-00103 
 
Izvedbeni plan nastave za preddiplomske i diplomske studije : za ... akademsku godinu ...  HS10/14-00760 
 
Izvješće : školska godina ...  HS10/14-00773 
 
Izvješće : za školsku godinu ...  HS10/14-00774 
 
Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u ... godini  HS10/14-00104 
 
Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ...  HS10/14-00527 
 
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za ... godinu  HS10/14-00689 
 
Izvješće o radu ...  HS10/14-00983 
 
Izvješće o radu Kineziološkog fakulteta : akademska godina ...  HS10/14-00829 
 
Izvješće o radu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini ...  HS10/14-00830 
 
Izvješće o radu Ureda za udruge u ... godini  HS10/14-00105 
 
Izvješće o radu za ...  HS10/14-00074 
 
Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu - s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti  HS10/14-00722 
 
Izvještaj o radu  HS10/14-00106 
 
Izvještaj o radu ...  HS10/14-00075 
 
Izvještaj o radu u ... = Activity report for ...  HS10/14-01083 
 
Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH  HS10/14-00657 
 
Izvor : časopis Županijske bolnice Čakovec  HS10/14-01057 
 
Izvor : godišnjak Srednje škole "Vladimir Nazor" Čabar : šk. god. ... .  HS10/14-00775 
 
Izvor : list Zajedničkog veća opština Vukovar  HS10/14-00478 
 
J3 : lifestyle magazin Jutarnjeg lista  HS10/14-00901 
 
Ja trgovac  HS10/14-01472 
 
Jadranska meteorologija : stručno-znanstveni časopis iz pomorske meteorologije i ekologije = Adriatic meteorology : original scientific magazine of marine meteorology and ecology  HS10/14-01025 
 
JAHR : europski časopis za bioetiku = european journal of bioethics; [editor-in-chief, glavni urednik Stjepka Popović].  HS10/14-01047 
 
Jasmin : bošnjački list za pouku i zabavu.  HS10/14-00902 
 
Jat : časopis studenata kroatistike  HS10/14-01717 
 
Javni bilježnik : [časopis Hrvatske javnobilježničke komore]  HS10/14-00672 
 
Javno zdravstvo  HS10/14-01119 
 
Jednota : [organ Svazu Čechu v Republice Chorvatsko]  HS10/14-00479 
 
Jela i kolači  HS10/14-01382 
 
Jet-set magazin  HS10/14-00903 
 
Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika  HS10/14-01706 
 
Jezikoslovlje  HS10/14-01690 
 
Jordan : časopis Zajednice mladih Jordan  HS10/14-00386 
 
Journal of accounting and management  HS10/14-00580 
 
Journal of communications software and systems : a publication of the Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB  HS10/14-01248 
 
Journal of information and organizational sciences  HS10/14-01409 
 
Journal of mathematical inequalities  HS10/14-00989 
 
Judo magazin : glasilo Hrvatskog judo saveza  HS10/14-01645 
 
Juraj : bilten Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac  HS10/14-01842 
 
Ka libar : časopis Društva knjižničara Karlovačke županije  HS10/14-00076 
 
Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja = acta Provinciae ss. Redemptoris Ordinis Fratrum Minorum in Croatia  HS10/14-00387 
 
Kad zvoni ... : list učenika OŠ Oroslavje.  HS10/14-00153 
 
Kairos : evanđeoski teološki časopis  HS10/14-00285 
 
Kairos : evangelical journal of theology  HS10/14-00388 
 
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu  HS10/14-01747 
 
Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju : ... zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina ... godine  HS10/14-01707 
 
Kakvu Hrvatsku hoćemo : zbornik radova  HS10/14-00453 
 
Kalendar objavljivanja statističkih podataka  HS10/14-00422 
 
Kalnovečki list : glasilo Općine Kalinovac.  HS10/14-00690 
 
Kalokagathia : časopis za društvena i pedagoška pitanja = journal of social and education issues  HS10/14-00410 
 
Kamen života : list župe sv. Stjepana Prvomučenika - Brela  HS10/14-00286 
 
Kamion & bus : stručni časopis za cestovni prijevoz i prometnu infrastrukturu  HS10/14-01442 
 
Kampanelići : list Dječjeg vrtića "Pahuljica"  HS10/14-00776 
 
Kana : kršćanska obiteljska revija  HS10/14-00389 
 
Kap : školski list Ekonomsko-birotehničkoe škole, Slavonski Brod.  HS10/14-00154 
 
Kapetanov glasnik  HS10/14-01443 
 
Kapljice : list Osnovne škole "Bijaći" Kaštel-Novi.  HS10/14-00155 
 
Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini  HS10/14-00600 
 
Karašica : školski list OŠ Josipovac.  HS10/14-00156 
 
Kardio list : časopis Hrvatskog kardiološkog društva = journal of the Croatian Cardiac Society  HS10/14-01181 
 
Karijere ...  HS10/14-00539 
 
Karika : glasilo Hrvatskog društva karikaturista  HS10/14-01570 
 
Karlovački politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika Karlovačke županije  HS10/14-00660 
 
Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva = [Cartography and geoinformation] : journal of the Croatian Cartographic Society  HS10/14-01009 
 
Kaštelanski zbornik  HS10/14-00049 
 
Katalog 100 najljepših kuća  HS10/14-01383 
 
Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske  HS10/14-00010 
 
Katehetski glasnik  HS10/14-00287 
 
Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih  HS10/14-00288 
 
Kazalište : [časopis za kazališnu umjetnost]  HS10/14-01604 
 
Kemija u industriji : časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske = [journal of chemists and chemical engineers]  HS10/14-01496 
 
Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology  HS10/14-01646 
 
Klek : list učenika Prve osnovne škole Ogulin  HS10/14-00157 
 
Klesarstvo i graditeljstvo  HS10/14-01530 
 
Klik : magazin za sve : www.klik.hr  HS10/14-00904 
 
Klima forum : zbornik radova  HS10/14-01277 
 
Klima forum [Elektronička građa]: zbornik radova  HS10/14-01278 
 
Klimaoprema info : časopis za promicanje novih tehnologija, materijala i proizvoda na području klimatizacije, ventilacije i čistih prostora  HS10/14-01279 
 
Klinček : list učenika Osnovne škole Sveti Petar Orehovec.  HS10/14-00905 
 
Klinička psihologija : časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina  HS10/14-00238 
 
Kloštar : glasnik župe i svetišta Uznesenja BDM : [glasnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću]  HS10/14-00289 
 
KmanKo : glasilo učenika i učitelja OŠ Kman-Kocunar, Splitt  HS10/14-00158 
 
Knjiga doktora znanosti : promocija, ...  HS10/14-00831 
 
Knjiga sažetaka  HS10/14-01497  HS10/14-01026 
 
Knjiga sažetaka : Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Muzej Mimara, Zagreb  HS10/14-01545 
 
Književna republika : časopis za književnost  HS10/14-01718 
 
Književna revija : časopis za književnost i kulturu  HS10/14-01719 
 
Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe  HS10/14-01748 
 
Književno pero : časopis za kulturu i književnost = journal for culture and literature  HS10/14-01749 
 
Književnost i dijete : časopis za dječju književnost i književnost za mlade  HS10/14-01720 
 
KoG : znanstveno-stručni časopis Hrvatskog društva za geometriju i grafiku = scientific and professional journal of Croatian Society for Geometry and Graphics  HS10/14-00990 
 
Kolišće : godišnjak Župe Zagorje  HS10/14-00290 
 
Kolivka : glasilo udruge Vinkovački šokački rodovi  HS10/14-00956 
 
Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu  HS10/14-00050 
 
Kolobok : časopis za djecu "Kolobok" Saveza Rusa Republike Hrvatske = žurnal "Kolobok" o detjah i dlja detej  HS10/14-00159 
 
KOM ... : elektroničke komunikacijske tehnologije i norme u informatici  HS10/14-00026 
 
Komikaze  HS10/14-01571 
 
Končarevac : [glasilo Končar- Elektroindustrije]  HS10/14-01249 
 
Kondicijska priprema sportaša ... : zbornik radova  HS10/14-01647 
 
Kongres Društva nastavnika općeobiteljske medicine  HS10/14-00743 
 
Kontura art magazin  HS10/14-01546 
 
Kopernik  HS10/14-00480 
 
Koprivnički književni godišnjak ...  HS10/14-01721 
 
Korak u prostor : stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama, energetskoj učinkovitosti  HS10/14-01531 
 
Korak života : glasilo Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina  HS10/14-01182 
 
Korijen  HS10/14-00291 
 
Kormat ... : zbornik radova = proceedings  HS10/14-01225 
 
Košuta : list Osnovne škole Stjepana Radića - Čaglin  HS10/14-00160 
 
Koža i obuća = Leather and footwear = Leder und Schuh = Le cuir et la chaussure : [stručno glasilo Hrvatskog društva kožara i obućara]  HS10/14-01520 
 
Kraljica mora : časopis pomorskih kapetana sjevernog Jadrana  HS10/14-01444 
 
Krapinski vjesnik : informativno glasilo grada Krapine  HS10/14-01843 
 
Kratkoročni pokazatelji industrije u ... Short-term indicators of industry ...  HS10/14-00601 
 
Krčki kalendar ...  HS10/14-01844 
 
Krčki val : časopis za kulturu življenja na otoku Krku  HS10/14-01845 
 
Krčki zbornik  HS10/14-01846 
 
Kreativni kaos : list učenika 18. gimnazije.  HS10/14-00161 
 
Kresnica : glasilo Općine Koprivnički Ivanec.  HS10/14-01847 
 
Kretanja : časopis za plesnu umjetnost  HS10/14-01611 
 
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju  HS10/14-00661 
 
Križ : glasilo Križarske organizacije  HS10/14-00292 
 
Križ ljubavi : list Katedralne župe Uzvišenja svetog Križa, Sisak  HS10/14-00293 
 
Krka : časopis Eparhije dalmatinske  HS10/14-00390 
 
Krmiva ... : zbornik sažetaka Međunarodno savjetovanje = ... book of abstract International Conference ; [glavni urednik, editor-in-chief Slavko Lulić].  HS10/14-01339 
 
Krmiva : časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme = [review for animal feeding, production and feed technology]  HS10/14-01338 
 
Kroata esperantisto = Hrvatski esperantist : oficiala organo de la Kroata esperantista unuigo : dumonata gazeto  HS10/14-01685 
 
Kroatologija : [časopis za hrvatsku kulturu]  HS10/14-00051 
 
Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU  HS10/14-01750 
 
Kronika Županije splitsko-dalmatinske : informativno glasilo Splitsko-dalmatinske županije  HS10/14-01848 
 
Krtica : [list Osnovne škole Orehovica].  HS10/14-00162 
 
Kruh naš svagdašnji : dnevno čitanje Biblije za pojedinca i obitelj  HS10/14-00247 
 
Kruvenica : list Župe sv. Stjepana I. pape i mučenika, Hvar  HS10/14-00391 
 
Kuchnik : pučki kalendar za ... godinu  HS10/14-00083 
 
Kuhinje & kupaonice : magazin  HS10/14-01384 
 
Kultura  HS10/14-00906 
 
Kultura i umjetnost u ...  HS10/14-00052 
 
Kultura, art i turizam  HS10/14-00107 
 
Kulturna baština : časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja  HS10/14-01956 
 
Kupusov list : [www.kupus.net]  HS10/14-00053 
 
Kvadrat : časopis za strip  HS10/14-01572 
 
Kvarnerski vez : list za vjerski, kulturni i društveni život  HS10/14-00294 
 
Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj  HS10/14-01547 
 
Ladonja : vjerski informativno-kulturni list  HS10/14-00392 
 
Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture  HS10/14-00295 
 
Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  HS10/14-01708 
 
Lampušek : list učenika OŠ Marija Bistrica  HS10/14-00163 
 
Lapis Histriae ...  HS10/14-01722 
 
Lastauto omnibus : testovi, tehnologije, trendovi  HS10/14-01286 
 
Latina et Graeca  HS10/14-01691 
 
Leptirić : glasilo Dječjeg vrtića Kutina  HS10/14-00164 
 
Letopis' = Ljetopis : glasilo ruske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Saveza Rusa RH  HS10/14-00109 
 
Libellarium : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova = journal for the history of writing, books and memory institutions  HS10/14-00077 
 
Libertas news : časopis Visoke poslovne škole Libertas  HS10/14-00832 
 
Libra libera  HS10/14-01723 
 
Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture = journal of research on children's literature and culture  HS10/14-01724 
 
Libri oncologici : croatian journal of oncology  HS10/14-01163 
 
Liburna : međunarodni znanstveni časopis za kulturu, turizam i komuniciranje  HS10/14-00614 
 
Lička revija : LR : [časopis Ogranka Matice hrvatske Gospić]  HS10/14-01849 
 
Lički planinar : glasilo za popularizaciju planinarstva, ekologije, prirodne i kulturne baštine  HS10/14-01648 
 
Lider : poslovni tjednik  HS10/14-01473 
 
Lider trend  HS10/14-00907 
 
Lidrano ... : zbornik literarnih i novinarskih radova učenika osnovnih i srednjih škola  HS10/14-01751 
 
Liječničke novine = [Medical news] : glasilo Hrvatske liječničke komore  HS10/14-01058 
 
Liječnički vjesnik : [glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora = the journal of the Croatian Medical Association]  HS10/14-01059 
 
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskog liječničkog zbora.  HS10/14-01060 
 
Like Croatia  HS10/14-00615 
 
Like!  HS10/14-00908 
 
Limarija i krovopokrivanje : specijalizirani časopis za završne radove u graditeljstvu  HS10/14-01532 
 
Lipa : list učenika OŠ Gornji Mihaljevec.  HS10/14-00165 
 
Lipovljanski susreti ...  HS10/14-00957 
 
Lisa : tjednik za svestranu ženu  HS10/14-00909 
 
Lisa.  HS10/14-01385  HS10/14-01386 
 
Lisa. časopis za mame i tate  HS10/14-01084 
 
List Dubrava : besplatno kvartovsko glasilo  HS10/14-00910 
 
List Hrasta  HS10/14-01085 
 
List Župe Gospe Sinjske  HS10/14-00296 
 
List Župe Gospe Snježne : Vid, Prud, Dragovija, Podgrede, Ograđ  HS10/14-00393 
 
Listek : časopis Udruge tjelesnih invalida Međimurja  HS10/14-00723 
 
Literat : revija za književnost i publicistiku  HS10/14-01752 
 
Liturgijski kalendar franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : priređen prema vlastitom liturgijskom kalendaru Franjevačke obitelji i Nacionalnom liturgijskom kalendaru Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH : liturgijska godina ...  HS10/14-00297 
 
Livingstone : croatian magazine for quality of life  HS10/14-00911 
 
Logopedija  HS10/14-00796 
 
Lokvarsko glasilo  HS10/14-00691 
 
Lošinjski dani bioetike  HS10/14-00243 
 
Lovački vjesnik : [glasilo Hrvatskog lovačkog saveza i časopis za lovce i ostale ljubitelje prirode]  HS10/14-01340 
 
Lovaski list : [glasilo Općine Lovas]  HS10/14-00482 
 
Lovočuvar : neovisni časopis : tromjesečnik o lovstvu, lovnoj balistici, divljači, divljim životinjama Hrvatske i svjeta, streličarstvu, sokolarstvu, kinologiji, lovcima i lovu  HS10/14-01341 
 
Lovorko : [list učenika OŠ Lovre pl. Matačića].  HS10/14-00166 
 
Lovranski feralić :.  HS10/14-00167 
 
Lovranski list : glasilo Općine Lovran  HS10/14-01850 
 
Lovreć - Opanci : list Župe sv. Duha  HS10/14-00298 
 
Lovrećki libar : časopis Društva Lovrećana Zagreb  HS10/14-01851 
 
LPG : magazin & CNG : [regionalni stručno-popularni magazin za propan-butan plin, metan, bioplin, vodik]  HS10/14-01498 
 
Lucius : zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius".  HS10/14-00833 
 
Luč : časopis OgrankaMatice hrvatske Velika Gorica  HS10/14-01852 
 
Luči : list OŠ Don Lovre Katića Solin.  HS10/14-00168 
 
Ludus  HS10/14-00169 
 
Luka : revija za lutkarsko kazalište  HS10/14-01605 
 
Luško libro : godišnjak Društva "Vela Luka"  HS10/14-00054 
 
Ljekovite biljke : liječenje biljem, biljna kozmetika, bilje u kuhinji, bilje u kućanstvu, uzgoj bilja  HS10/14-01154 
 
Ljepota & zdravlje : [revija za njegu i zdrav život]  HS10/14-00912 
 
Ljetopis  HS10/14-01853 
 
Ljetopis ...  HS10/14-00834  HS10/14-00802 
 
Ljetopis : za školsku godinu ...  HS10/14-00801 
 
Ljetopis crnogorski  HS10/14-00483 
 
Ljetopis Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka : školska godina ... .  HS10/14-00777 
 
Ljetopis Grada Velike Gorice  HS10/14-01854 
 
Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ...  HS10/14-00110 
 
Ljetopis Medicinske škole Bjelovar  HS10/14-00803 
 
Ljetopis Medicinske škole Osijek : (šk. god. ...)  HS10/14-00778 
 
Ljetopis općine Viškovo ...  HS10/14-01855 
 
Ljetopis Osnovne škole Molve : školska godina ...  HS10/14-00779 
 
Ljetopis Pomorske škole Bakar  HS10/14-00780 
 
Ljetopis Prve gimnazije ... : za školsku godinu ...  HS10/14-00781 
 
Ljetopis socijalnog rada [Annual of social work University of Zagreb, Faculty of law - Department of Social Work] ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković].  HS10/14-00724 
 
Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"  HS10/14-00484 
 
Ljevarstvo : glasilo Hrvatskog udruženja za ljevarstvo : časopis za teoriju i praksu u ljevarstvu = journal for theory and application in foundry  HS10/14-01236 
 
Ljudima prijatelj : glasnik sv. Leopolda Bogdana Mandića  HS10/14-00252 
 
[M] : učenički list Klasične gimnazije.  HS10/14-00170 
 
Made in  HS10/14-00913 
 
Mađarski glasnik : dvojezični mjesečnik mađarske manjine u RH = Magyar hírnök = a horvátországi magyarság kétnyelvü havilapja  HS10/14-00485 
 
Magazinplus : magazin o stvaranju i stvarateljima  HS10/14-01512 
 
Magistra Iadertina  HS10/14-00744 
 
Majka : list svetišta i župe Majke Božje Lurdske Zagreb  HS10/14-00299 
 
Majstor : [praktični časopis za promicanje novih tehnologija, materijala i proizvoda]  HS10/14-01387 
 
MAK : mali koncil : dječji mjesečni list  HS10/14-00394 
 
Makarsko primorje  HS10/14-00055 
 
Makarsko primorje : glasilo grada Makarske  HS10/14-01856 
 
Makedonski glas : [glasilo Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj = spisanie na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska]  HS10/14-00486 
 
Makronova : glasilo  HS10/14-01086 
 
Maksi produkt : b2b magazin za marketing, prodaju, medije i pr  HS10/14-01474 
 
Mali glasonoša : glasilo Društva Karlovčana  HS10/14-01857 
 
Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Juvenile perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions ...  HS10/14-00662 
 
Mama & beba : vodeći svjetski magazin za mame i trudnice  HS10/14-01087 
 
Mamino sunce : besplatni časopis za trudnice, mame i tate  HS10/14-01088 
 
Management : journal of contemporary management issues  HS10/14-01410 
 
Management of technology - Step to sustainable production ... : MOTSP : conference proceedings  HS10/14-01475 
 
Management of technology - Step to sustainable production ... [Elektronička građa] : MOTSP ... : conference proceedings  HS10/14-01476 
 
Manjinski forum  HS10/14-00487 
 
Maranatha : župni časopis BDMŽ Špansko  HS10/14-00300 
 
Marija : vjerski list za Marijine štovatelje  HS10/14-00253 
 
Marijin Trsat : vjesnik Svetišta Majke Božje Trsatske  HS10/14-00254 
 
Marketinški vodič : savjeti i ideje za uspješno upravljanje marketingom  HS10/14-01477 
 
Marsonic : zbirka SF priča : [časopis za znanstvenu fantastiku]  HS10/14-01725 
 
Marulić : hrvatska književna revija : [časopis za književnost i kulturu]  HS10/14-01753 
 
Maslina : časopis za maslinarstvo i uljarstvo  HS10/14-01315 
 
Maslinar : časopis za maslinare i uljare  HS10/14-01316 
 
Maškadur.  HS10/14-00958 
 
Matematičko fizički list : MFL : [za učenike i nastavnike]  HS10/14-00991 
 
Matematika i škola : MIŠ : časopis za nastavu matematike  HS10/14-00992 
 
MATHCHEMCOMP ... : program & abstracts  HS10/14-00993 
 
Mathematical communications  HS10/14-00994 
 
Mathematical inequalities & applications  HS10/14-00995 
 
Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation  HS10/14-00430 
 
Matka : časopis za mlade matematičare  HS10/14-00996 
 
Matko : časopis Ogranka Matice hrvatske Bizovac  HS10/14-00301 
 
Matrib ... : zbornik sažetaka = abstracts book  HS10/14-01227 
 
Matrib ... [Elektronička građa] : zbornik radova = conference proceedings ; urednici, editors Krešimir Grilec, Gojko Marić.  HS10/14-01226 
 
Max fishing  HS10/14-01649 
 
Maya : mjesečnik za zdrav um, duh i tijelo  HS10/14-00236 
 
Media, culture and public relations = Mediji, kultura i odnosi s javnostima  HS10/14-00438 
 
Medianali : međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva  HS10/14-00439 
 
Medica Jadertina  HS10/14-01061 
 
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka = the journal of Croatian Medical Association, Rijeka Branch  HS10/14-01062 
 
Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine = časopis Hrvatske udružbe obiteljske medicine  HS10/14-01063 
 
Medicina Fluminensis : glasilo Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = the journal of Croatian Medical Association - Rijeka Branch and Faculty of Medicine - University of Rijeka  HS10/14-01064 
 
Medicinar = Medical student : časopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HS10/14-00835 
 
Medicinska informatika ...  HS10/14-01065 
 
Medicinski vjesnik  HS10/14-01066 
 
Medicus  HS10/14-01067 
 
Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije = Media research : Croatian journal for journalism and the media  HS10/14-00126 
 
Medijske studije = Media studies  HS10/14-00440 
 
Medikus.hr : medicinski magazin : mjesečnik za promicanje zdravlja  HS10/14-01068 
 
Mediteranski korijeni filozofije : simpozij  HS10/14-00229 
 
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik  HS10/14-01069 
 
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik.  HS10/14-01070 
 
Međimurska županija u brojkama ...  HS10/14-00692 
 
Međimurski pinklec.  HS10/14-01858 
 
Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini : zbornik radova = International Conference on Industrial Heritage : conference proceedings  HS10/14-01521 
 
Međunarodne Eko-škole u Republici Hrvatskoj : [bilten ...] = International Eco-schools in the Republic of Croatia : bulletin ...  HS10/14-00745 
 
Međunarodne studije = International studies : časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju  HS10/14-00509 
 
Međunarodni seminar kajakaških i rafting trenera i sudaca : zbornik radova  HS10/14-01650 
 
Međunarodni simpozij o konjičkoj industriji i ... Hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini : zbornik radova  HS10/14-01342 
 
Međunarodni stručno-znanstveni seminar kajakaških i rafting trenera, instruktora i sudaca : zbornik radova  HS10/14-01651 
 
Međunarodni zagrebački salon autokarikature = International Exhibition Car Cartoon Zagreb  HS10/14-01573 
 
Mef.hr : list Medicinskog fakulteta  HS10/14-01071 
 
The men  HS10/14-00945 
 
Mendula : list učenika OŠ Voštarnica - Zadar.  HS10/14-00914 
 
Men's health  HS10/14-00915 
 
Meridijani : časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja  HS10/14-01941 
 
Meridijani [Elektronička građa] : časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja.  HS10/14-01940 
 
Meso : prvi hrvatski časopis o mesu  HS10/14-01343 
 
Metalurgija = Metallurgy  HS10/14-01513 
 
Meteorološki i hidrološki bilten  HS10/14-01027 
 
Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja  HS10/14-00746 
 
Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi = journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education  HS10/14-00747 
 
Mi mladi : list Treće gimnazije.  HS10/14-00171 
 
Migracijske i etničke teme  HS10/14-00431 
 
Mihalovčan : list Općine Gornji Mihaljevec  HS10/14-01859 
 
Milosti puna : glasilo Svetišta Majke Božje Bistričke  HS10/14-00302 
 
Miljevci : list župe Miljevci : [glasilo župe Imena Isusova, Miljevci]  HS10/14-00395 
 
Mineral : stručni časopis za područje rudarstva i graditeljstva  HS10/14-01260 
 
Minoranze : [periodico bilingue italiano-croato per l'economia e la cultura] = Manjine : [dvojezični hrvatsko-talijanski časopis za ekonomiju i kulturu]  HS10/14-00528 
 
MIPRO ... : proceedings  HS10/14-00028 
 
MIPRO ... [Elektronička građa] : conference proceedings = zbornici radova  HS10/14-00027 
 
Mir, ugled, povjerenje : MUP : glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske  HS10/14-00704 
 
Mirisi djetinjstva : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa  HS10/14-00782 
 
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea  HS10/14-01970 
 
Mjesečev sjetveni kalendar ... : s vremenima sadnje, okopavanja, sjetve i žetve te danima povoljnim za rad pčelara ... : [za poljodjelce, vrtlare i pčelare]  HS10/14-01317 
 
Mjesečni statistički bilten Monthly statistics bulletin Croatian Employment Service ; [uredništvo Marica Barić, Biserka Bulić].  HS10/14-00540 
 
Mjesečno statističko izvješće  HS10/14-00423 
 
Mlijeko i ja : mljekarska revija : časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani  HS10/14-01344 
 
Mljekarski list : mjesečnik za unapređenje proizvodnje mlijeka  HS10/14-01345 
 
Mljekarstvo : časopis za unapređenje proizvodnje i prerade mlijeka = Dairy : journal for dairy production and processing improvement  HS10/14-01346 
 
Močile : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualnosti  HS10/14-00303 
 
Modra lasta : zabavno-poučni časopis za mlade  HS10/14-00172 
 
Modruš : list mjesta i župe Modruš  HS10/14-00304 
 
Modruški zbornik  HS10/14-01860 
 
Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi  HS10/14-01754 
 
Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije : zbornik radova  HS10/14-01229 
 
Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije [Elektronička građa] : [zbornik radova]  HS10/14-01228 
 
Moj Božić  HS10/14-00916 
 
Moj cvijet : najbolji hrvatski vodič kroz bilje  HS10/14-01318 
 
Moj lijepi vrt : najveći europski časopis za vrt  HS10/14-01296 
 
Moj lijepi vrt.  HS10/14-01297 
 
Moj pas i prijatelji : [službeno glasilo Hrvatskog kinološkog saveza]  HS10/14-01347 
 
Moj planet : [časopis s kojim se zabavljam i istražujem svijet]  HS10/14-00173 
 
Moja 4 zida  HS10/14-01388 
 
Moja brodica : prilog More magazina  HS10/14-01287 
 
Moja istina  HS10/14-00917 
 
Moja kosa : top-magazin za frizuru sa stilom  HS10/14-01522 
 
Moja kupaonica : welness časopis : uređenje, dizajn, ideje, zanimljivosti, uživanje  HS10/14-01389 
 
Moja sudbina : ispovijedi koje piše život  HS10/14-00918 
 
Moja tajna : istinite ispovijedi  HS10/14-00919 
 
Moja Toyota : revija za prijatelje Toyote  HS10/14-01288 
 
Moja zemlja : magazin za poljoprivredu  HS10/14-01319 
 
Moje dijete specijal  HS10/14-01089 
 
Moje ljeto  HS10/14-00920 
 
Moje masline : časopis članova Udruge maslinara Paićuša  HS10/14-01320 
 
Moje zdravlje  HS10/14-01090 
 
More magazin : [magazin za plovidbu i plovila]  HS10/14-01445 
 
Moslavačko zrcalo : časopis moslavačkih ogranaka Matice hrvatske  HS10/14-01861 
 
Most : časopis za međunarodne književne veze = The bridge : croatian journal of international literary relations  HS10/14-01755 
 
Moto klub : specijalno izdanje Auto kluba  HS10/14-01652 
 
Motorevija  HS10/14-01653 
 
Mozaik sv. Petra : list župe i grada Supetra  HS10/14-00305 
 
Mreža : časopis za IT profesionalce  HS10/14-00029 
 
Mreža : gospodarska kretanja  HS10/14-00602 
 
Mrvica : magazin za ljude kojima je hrana više od hrane  HS10/14-01390 
 
Multietničnost i razvoj : bilten Instituta STINE za promociju razvojnih potencijala multietničkih i povratničkih sredina  HS10/14-00441 
 
Murterski godišnjak : zbornik  HS10/14-01862 
 
Music box : OK! posebno izdanje  HS10/14-01590 
 
Muzeologija  HS10/14-00111 
 
Na peronu : vijesti Sindikata prometnika vlakova Hrvatske  HS10/14-00541 
 
Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj : za razdoblje od ... do .... godine  HS10/14-00693 
 
Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva ...  HS10/14-01606 
 
Nacionalni sustav i upute za identifikaciju i registraciju kopitara u Republici Hrvatskoj  HS10/14-01348 
 
Nacionalno izvješće  HS10/14-01446 
 
Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry  HS10/14-01509 
 
Naftaplin : stručni časopis Hrvatske udruge naftnih inžinjera i geologa  HS10/14-01510 
 
Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ...  HS10/14-00112 
 
Nagrada Vladimir Nazor za ... godinu : svečana dodjela nagrada ...  HS10/14-01548 
 
Naj-Gaj : [list učenika OŠ Ljudevit Gaj Krapina].  HS10/14-00174 
 
Najljepše priče : sudbine, tajne i šokantne ispovijedi  HS10/14-00921 
 
Napon riječi : list učenika Elektrotehničke škole.  HS10/14-00175 
 
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu  HS10/14-00748 
 
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini  HS10/14-00581 
 
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = croatian journal of ethnology and folklore research  HS10/14-00959 
 
Narodni list  HS10/14-01863 
 
Narodno zdravlje.  HS10/14-01091 
 
Nasciturus : list studenata Pravnog fakulteta u Splitu.  HS10/14-00836 
 
Naš odjek : list učenika i učitelja OŠ Kloštar Podravski  HS10/14-00176 
 
Naša Baška : glasilo Općine Baška  HS10/14-00694 
 
Naša družba : vjesnik Družbe sestara Presvetog Srca Isusova  HS10/14-00306 
 
Naša familija : časopis Novoapostolske crkve  HS10/14-00396 
 
Naša gazeta  HS10/14-00488 
 
Naša Gospa : list Katedralne župe, Dubrovnik  HS10/14-00307 
 
Naša katedrala : [časopis Odbora Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale]  HS10/14-00259 
 
Naša Neretva : prekogranični bilten za promociju zaštite okoliša i održivi razvoj  HS10/14-00973 
 
Naša riječ : list antifašista otoka Raba  HS10/14-00512 
 
Naša riječ : zbornik ...  HS10/14-01756 
 
Naše more : međunarodni znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo = [international journal of maritime science & technology]  HS10/14-01447 
 
Naši školji : list općine Preko  HS10/14-01864 
 
Naši zvoni : glasilo Općine Malinska-Dubašnica  HS10/14-01865 
 
Našički zbornik ...  HS10/14-01866 
 
National geographic Hrvatska  HS10/14-01942 
 
National geographic junior : [časopis za mlade istraživače i pustolove]  HS10/14-00177 
 
National geographic traveler Hrvatska  HS10/14-01943 
 
Nato intervjui = Nato interviews : mjesečni OPSA bilten  HS10/14-00712 
 
Natura Croatica : [periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja].  HS10/14-00966 
 
Natura Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja  HS10/14-00965 
 
Nautički godišnjak ... = [Nautical almanac ...]  HS10/14-01028 
 
Ne nasilju! : publikacija za prevenciju nasilja  HS10/14-00725 
 
Ne! dopingu : službeno glasilo Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping  HS10/14-01092 
 
NEK : energija i okoliš : bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš  HS10/14-00984 
 
Neurologia Croatica : official journal of Croatian Neurological Society, Croatian Neurosurgical Society.  HS10/14-01184 
 
Neurologia Croatica : službeni časopis Hrvatskoga neurološkog društva, Hrvatskoga neurokirurškog društva = official journal of Croatian Neurological Society, Croatian Neurosurgical Society  HS10/14-01183 
 
News & views : magazine of the American Chamber of Commerce in Croatia  HS10/14-00555 
 
Nogomet : [hrvatski nogometni časopis]  HS10/14-01654 
 
Nord : magazin za kulturu življenja  HS10/14-01391 
 
Nova Akropola : filozofija, humanizam, kultura  HS10/14-00056 
 
Nova batuda : časopis za uzgajatelje i ljubitelje ptica  HS10/14-01349 
 
Nova burza nautike : [nautički oglasno-informativni mjesečnik]  HS10/14-01655 
 
Nova Croatica : časopis za hrvatsku književnost i kulturu  HS10/14-01757 
 
Nova dumka  HS10/14-00489 
 
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme  HS10/14-01758 
 
Nova mehanizacija šumarstva : [časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva = journal for theory and application of forestry engineering]  HS10/14-01298 
 
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja  HS10/14-00308 
 
Nova zadruga : glasilo za zadružno poduzetništvo  HS10/14-00556 
 
Nove staze : do zdravlja kroz život i prirodu : časopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo županija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske  HS10/14-01093 
 
Novi odmev : glasilo Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom  HS10/14-00490 
 
Novi pekar : pekarstvo, konditorstvo, slastičarstvo, mlinarstvo i tjesteničarstvo  HS10/14-01507 
 
Novi plamen : časopis demokratske ljevice za politička, društvena i kulturna pitanja  HS10/14-00454 
 
Novi svijet : [mjesečnik Pokreta fokolara]  HS10/14-00397 
 
Novinar : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske  HS10/14-00127 
 
Novine : glasilo Hrvatsko-švedskog društva Zagreb, Hrvatska  HS10/14-00113 
 
Novljanski list : glasilo grada Novog Vinodolskog.  HS10/14-01867 
 
Novogradiški godišnjak  HS10/14-00057 
 
Novosti GS1 Croatia  HS10/14-00036 
 
Numizmatičke vijesti  HS10/14-01566 
 
Obavijesti : bilten s aktualnim obavijestima o stručnom obrazovanju odraslih, novim izdanjima i različitim uslugama iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša  HS10/14-00542 
 
Obavijesti Dubrovačke biskupije  HS10/14-00309 
 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva  HS10/14-01784 
 
Obavijesti Vojnog ordinarijata : službeno glasilo Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00713 
 
Obiteljski list : [glavni urednik Mladen Dominić].  HS10/14-00260 
 
Obnova : časopis za kulturu, društvo i politiku  HS10/14-00455 
 
Obnovljeni život : časopis za filozofiju i religijske znanosti  HS10/14-00310 
 
Obol : glasilo Hrvatskog numizmatičkog društva  HS10/14-01567 
 
Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj ...  HS10/14-00974 
 
Odgojne znanosti = Educational sciences = Erziehungswissenschaften  HS10/14-00761 
 
Odjek : časopis za mlade  HS10/14-00398 
 
Odjel za ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda : Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka, Odsjek za kontrolu ocjenjivanja na liniji klanja, Odsjek za kontrolu kvalitete stočne hrane : izvješće za ... godinu Hrvatska poljoprivredna agencija = Department for quality control of agricultural products : Central laboratory for milk quality control, Division for carcasses classification control, Division for animal feed quality control Croatian Agricultural Agency.  HS10/14-01350 
 
Odraz : časopis studenata Katolličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.  HS10/14-00837 
 
Odvjetnik : glasilo i časopis Hrvatske odvjetničke komore = journal of Croatian Bar Association  HS10/14-00673 
 
Oeconomica Jadertina  HS10/14-00529 
 
Oglas za pomorce = Notice to mariners  HS10/14-01029 
 
Ok!  HS10/14-00922 
 
Ok! specijal : [posebno izdanje Ok!-a]  HS10/14-00178 
 
Okno : osječke katoličke novosti  HS10/14-00313 
 
Okoliš na dlanu  HS10/14-00975 
 
Okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane : zbornik sažetaka = Environmentally acceptable production of safe quality food : book of abstract  HS10/14-01321 
 
Okruška kartolina : informativno glasilo Općine Okrug  HS10/14-00695 
 
Okružnice : službeno glasilo Biskupije šibenske  HS10/14-00311 
 
Oldtajmerski vjesnik : [prvi hrvatski oldtajmerski časopis]  HS10/14-01656 
 
Olimp  HS10/14-01657 
 
Oluja : prvi magazin hrvatskih branitelja  HS10/14-00714 
 
Omiški ljetopis  HS10/14-00312 
 
Oni mogu više i bolje  HS10/14-00749 
 
Opera info : glasilo Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu = [newsletter of the Opera of the Croatian National Theatre in Zagreb]  HS10/14-01607 
 
Operators and matrices  HS10/14-00997 
 
Optimist : magazin za hedonistički stil života  HS10/14-00923 
 
Opvscvla archaeologica  HS10/14-01785 
 
Orahovački glasnik : mjesečnik grada Orahovice  HS10/14-01868 
 
Organization, technology & management in construction : an international journal  HS10/14-01212 
 
Oris : časopis za arhitekturu i kulturu življenja = magazine for architecture and culture of living  HS10/14-01562 
 
Oris : revija za arhitekturo in kulturo = magazine for architecture and culture  HS10/14-01563 
 
Oro list : javno glasilo grada Oroslavja  HS10/14-01869 
 
Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja  HS10/14-00726 
 
Osiguranje prava na „djelotvoran pravni lijek“ žrtvama ratnih zločina : izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine za ... godinu  HS10/14-00663 
 
Osijek news  HS10/14-01870 
 
Osječki matematički list  HS10/14-00998 
 
Osječki sportski godišnjak ...  HS10/14-01658 
 
Osječki zbornik  HS10/14-01871 
 
Osječko-baranjski sportski godišnjak  HS10/14-01659 
 
Osnovac : list učenika i učitelja Osnovne škole Molve.  HS10/14-00179 
 
Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk.pedag. g. ... i početak šk.pedag. g. ...  HS10/14-00783 
 
Osvit : list mladih katolika Gospićko-senjske biskupije  HS10/14-00180 
 
OTO ... : zbornik radova  HS10/14-01478 
 
Otočki list : glasilo Grada Otoka  HS10/14-01872 
 
Otočki vjesnik : list građana Cresa i Lošinja  HS10/14-01873 
 
Otrovno pero.  HS10/14-00181 
 
Otvoreno more  HS10/14-01660 
 
Outdoor fitness : život je avantura! živite ga bez granica!  HS10/14-01661 
 
Outdoor sport : skijanje, biciklizam, planinarenje, snowboard, trekking, ronjenje, prehrana  HS10/14-01662 
 
Ovčarsko kozarski list : časopis za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza  HS10/14-01351 
 
Ovčarstvo, kozarstvo i male životinje : izvješće za ... godinu Hrvatska poljoprivredna agencija = Breeding of sheep, goats and small animal : annual report ... Croatian Agricultural Agency.  HS10/14-01352 
 
Ovdje smo : list župe Bošnjaci  HS10/14-00314 
 
Označavanje i evidencija domaćih životinja : godišnje izvješće za ... godinu Hrvatska poljoprivredna agencija = Identification and registration of domestic animals : annual report Croatian Agricultural Agency.  HS10/14-01353 
 
Pacijent : bilten Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata  HS10/14-01120 
 
Pacijent danas  HS10/14-01121 
 
Paediatria Croatica : časopis Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora = the journal of the Croatian Paediatric Society and the Croatian Society for School and University Medicine of Croatian Medical Association  HS10/14-01164 
 
Paediatria Croatica : časopis Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora = the journal of the Croatian Pediatric Society and the Croatian Society for School and University Medicine of the Croatian Medical Association.  HS10/14-01165 
 
Pais : časopis studenata pedagogije  HS10/14-00838 
 
Paklina : časopis Javne ustanove Nacionalni park Paklenica  HS10/14-00976 
 
Palma 84 : list učenika Tehničke škole Zagreb.  HS10/14-00182 
 
Paneuropean shipping conference [Elektronička građa]  HS10/14-01289 
 
Panorama : rivista quindicinale  HS10/14-00491 
 
Panorama : Vukovar  HS10/14-01874 
 
Pasionska baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture = Patrimoine de la passion : passion as a neverending cultural inspiration  HS10/14-00261 
 
PC chip : jednostavnost tehnologije  HS10/14-00030 
 
PC play  HS10/14-00031 
 
Pčelarski dani : zbornik radova  HS10/14-01354 
 
Periodicum biologorum : [an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885]  HS10/14-01041 
 
Periodicum biologorum : [an interdisciplinary international journal of the Societas Scientiarum Naturalium Croatica established 1885].  HS10/14-01042 
 
Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti  HS10/14-01549 
 
Perspektive : nove ideje za krizna vremena  HS10/14-00603 
 
Petrijevački ljetopis ...  HS10/14-01875 
 
Petrinjske staze  HS10/14-01876 
 
Petrinjski list  HS10/14-01877 
 
Pharmabiz : stručni magazin za lijekove i medicinske proizvode  HS10/14-01155 
 
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju : glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju i Udruge poslodavaca u zdravstvu = [official journal of the Croatian Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Croatian Medical Association]  HS10/14-01156 
 
Physiotherapia Croatica : časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta  HS10/14-01157 
 
Pia : časopis za žene  HS10/14-00924 
 
Pilar : časopis za društvene i humanističke studije  HS10/14-00411 
 
Plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju : državne potpore u stočarstvu : izvješće za ... godinu Hrvatska poljoprivredna agencija = Payments in agriculture and rural development : state subsidies in livestock : annual report ... Croatian Agricultural Agency.  HS10/14-01355 
 
Plan B  HS10/14-00925 
 
Planovi rada za godinu ...  HS10/14-00114 
 
Playboy  HS10/14-01094 
 
Pleasure : beauty of life  HS10/14-00926 
 
Plin : stručni časopis za plinsko gospodarstvo i energetiku  HS10/14-01511 
 
Plinarski forum : zbornik radova  HS10/14-01533 
 
Plinska energetska konferencija [Elektronička građa] : [zbornik radova]  HS10/14-01499 
 
Plinska energetska konferencija = Gas energy conference : zbornik radova  HS10/14-01500 
 
Plovidba ... : [posebno izdanje More magazina]  HS10/14-01448 
 
Pljesak jedne ruke : [časopis Udruge "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih - Dlan"]  HS10/14-01608 
 
Počeci : časopis bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja  HS10/14-00315 
 
Počinitelji prekršaja u ...  HS10/14-00664 
 
Pod murvu, na Krče : zbornik ... festivala dječjeg i odraslog kajkavskog stvaralaštva  HS10/14-01759 
 
Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja = scientific multidisciplinary research journal  HS10/14-01878 
 
Podravski zbornik  HS10/14-01879 
 
Podstranska revija : polugodišnjak za kulturu i društvena pitanja.  HS10/14-01880 
 
Poduzetnik : mjesečnik za poduzetnike i menadžere  HS10/14-01411 
 
Poezija : časopis pjesničke prakse  HS10/14-01760 
 
Pogledi : list studenata Teologije u Rijeci.  HS10/14-00839 
 
Poj riči materinske : ... zbornik radova : ... literarno-likovni natječaj, Osnovna škola Primošten  HS10/14-00183 
 
Pokušaji : list učenika OŠ Ivana Kozarca, Županja  HS10/14-00184 
 
Polaris : časopis Akademskog astronomskog društva Rijeka  HS10/14-01005 
 
Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = journal of interdisciplinary research on war and peace  HS10/14-00442 
 
Policija : godišnjak  HS10/14-00696 
 
Policija i sigurnost  HS10/14-00705 
 
Polimeri : časopis za plastiku i gumu : [plastics and rubber journal]  HS10/14-01523 
 
Politička misao : časopis za politologiju  HS10/14-00456 
 
Političke analize : tromjesečnik za analizu hrvatske i međunarodne politike  HS10/14-00457 
 
Političke stranke u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00513 
 
Politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ)  HS10/14-00492 
 
Polytechnic and design  HS10/14-01213 
 
Poljica : godišnjak Poljičkog dekanata  HS10/14-00316 
 
Poljoprivreda : znanstveno-stručni časopis = [Agriculture : scientific and professional review]  HS10/14-01322 
 
Poljoprivredna proizvodnja u ... = Agricultural production in ...  HS10/14-01323 
 
Poljoprivredni glasnik : časopis za povrtlarstvo, ratarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo  HS10/14-01324 
 
Pomologia Croatica : glasilo Hrvatskog agronomskog društva  HS10/14-01325 
 
Pomorac  HS10/14-00185 
 
Pomorski zbornik = Annals of maritime studies  HS10/14-01449 
 
Pomorstvo : multidisciplinarni znanstveni časopis = multidisciplinary journal of maritime research  HS10/14-01450 
 
Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law  HS10/14-00675 
 
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske  HS10/14-00582 
 
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske.  HS10/14-00583 
 
Portal : godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda  HS10/14-01550 
 
Portal [Elektronička građa] : godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda.  HS10/14-01551 
 
Poslovna izvrsnost = Business excellence : znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti  HS10/14-01479 
 
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu : Business logistics in modern management  HS10/14-01480 
 
Poslovni edukator : časopis za osnovne i srednje škole, predškolske ustanove i druge javne ustanove  HS10/14-00750 
 
Poslovni savjetnik : poslovni časopis  HS10/14-01481 
 
Poslušni Duhu : časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog "Juraj Križanić" Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HS10/14-00317 
 
Posvećeni život : prinosi redovničkoj obnovi  HS10/14-00318 
 
Pošalji recept : kulinarske tajne, najukusnija jela, vrijedni pokloni  HS10/14-01392 
 
Poštar : list FD "Poštar"  HS10/14-01451 
 
Potepuh : hrvatski humorističko-satirički časopis  HS10/14-00927 
 
Potočnica : školski list Osnovne škole Mirka Pereša  HS10/14-00186 
 
Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike  HS10/14-00999 
 
Povećalo : časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji  HS10/14-01881 
 
Povećalo : list učenika Srednje škole Prelog.  HS10/14-00187 
 
Povijesni prilozi = Historical contributions  HS10/14-01950 
 
Povijesni zbornik : godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe  HS10/14-01957 
 
Povijest u nastavi  HS10/14-00762 
 
POWA ... [Elektronička građa] : conference proceedings = zbornik radova  HS10/14-01452 
 
Power tuning  HS10/14-01663 
 
Pozica : zbirka literarnih i likovnih radova učenika Poreča, Zaboka i Crikvenice.  HS10/14-01761 
 
Požeški pučki kalendar ...  HS10/14-01882 
 
Praćenje suđenja za ratne zločine : izvještaj za ...  HS10/14-00665 
 
Praktični menadžment : stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu menadžmenta = Practical management : journal of management in theory and practice  HS10/14-01412 
 
Praktični ribolov : mjesečnik za športski ribolov na moru, rijekama i jezerima  HS10/14-01664 
 
Praktični ribolov more : časopis za tradicionalne i moderne tehnike morskog ribolova  HS10/14-01665 
 
Pramen : kulturno-spoločensky časopis Slovakov v Chorvatsku  HS10/14-00493 
 
Pravni vjesnik : časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = journal des sciences juridiques et sociales Faculte de droit, J.J. Strossmayer d'Osijek = journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek  HS10/14-00640 
 
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja = [law and society review]  HS10/14-00641 
 
Pravo i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu  HS10/14-00584 
 
Pravo i porezi [Elektronička građa].  HS10/14-00585 
 
Pravo u gospodarstvu : [časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu = a journal for business law theory and practice]  HS10/14-00676 
 
Pregled propisa : usklađeno sa stanjem na dan ... : propisi domaćeg prava, međunarodni ugovori  HS10/14-00642 
 
Prehled kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek  HS10/14-00494 
 
Preporodov journal : mjesečnik KDBH "Preporod"  HS10/14-00495 
 
Preradović : list učenika Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača  HS10/14-00188 
 
Presjek : časopis za detalj u arhitekturi = magazine for details in architecture  HS10/14-01564 
 
Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ...  HS10/14-01095 
 
Prevoditelj : glasilo Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja  HS10/14-01692 
 
Pri svetem Mihalu : ... zbornik pjesama samoborskih pjesnika  HS10/14-01762 
 
Pribavljanje bespovratnih sredstava iz EU fondova  HS10/14-00632 
 
Pribislav : list općine Pribislavec  HS10/14-01883 
 
Prijatelj malenih : informativni bilten prijatelja Malog Isusa : [bilten PMI]  HS10/14-00319 
 
Prikazi ...  HS10/14-01030 
 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu  HS10/14-01786 
 
Prilozi povijesti otoka Hvara  HS10/14-01971 
 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji  HS10/14-01552 
 
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine  HS10/14-00230 
 
Primaljski vjesnik  HS10/14-01200 
 
Primat : studentski popularno-znanstveni časopis Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HS10/14-00840 
 
Print - magazin  HS10/14-01427 
 
Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti  HS10/14-00967 
 
Prirodno kretanje stanovništva u ...  HS10/14-00432 
 
Prirodoslovlje : časopis Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske  HS10/14-00968 
 
Privatna praksa u zdravstvu : časopis  HS10/14-01122 
 
Privredna kretanja i ekonomska politika  HS10/14-00604 
 
Pro bono : bilten Pravne klinike u Zagrebu  HS10/14-00643 
 
Pro gradnja : stručni časopis za graditeljstvo  HS10/14-01268 
 
Pro tempore : časopis studenata povijesti  HS10/14-00841 
 
Problemi sjevernog Jadrana  HS10/14-01972 
 
Probudite se!  HS10/14-00399 
 
Proceedings  HS10/14-00605 
 
Proceedings book  HS10/14-01514 
 
Proceedings book [Elektronička građa]  HS10/14-01515 
 
Proceedings Elmar ...  HS10/14-01250 
 
Proceedings of the ... Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites  HS10/14-01016 
 
Proceedings of the ... International Design Conference  HS10/14-01553 
 
Proceedings of the ... International Scientific and Expert Conference TEAM ... : Technics, Education, Agriculture & Management  HS10/14-01214 
 
Proceedings of the IBC ... [Elektronička građa]  HS10/14-00032 
 
Program ...  HS10/14-00078 
 
Program publiciranja ... = Publishing programme ...  HS10/14-00424 
 
Programski i financijski izvještaj za ...  HS10/14-00058 
 
Progress report ...  HS10/14-00842 
 
Progressive magazin : prvi specijalizirani časopis za trgovinu mješovitom robom  HS10/14-01482 
 
Projekt : novine za arhitekturu, graditeljstvo, dizajn, umjetnost i forografiju  HS10/14-01554 
 
Prolegomena : časopis za filozofiju = journal of philosophy  HS10/14-00231 
 
Proložac : [list Župe sv. Mihovila, Proložac]  HS10/14-00320 
 
Proljeće : učenički list Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.  HS10/14-00189 
 
Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske : zbornik radova  HS10/14-00079 
 
Prom : list studenata Fakulteta prometnih znanosti.  HS10/14-00843 
 
Promet = Traffic & Transportation : scientific journal on traffic and transportation research  HS10/14-01453 
 
Promo gradnja : specijalizirani časopis za graditeljstvo  HS10/14-01534 
 
Promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  HS10/14-00844 
 
Propisi.hr : [časopis za pravnu praksu]  HS10/14-00644 
 
Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam = a scholarly journal of architecture and urban planning  HS10/14-01560 
 
Prosvjeta : [novine za kulturu]  HS10/14-00496 
 
Prva škola : školski list OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica  HS10/14-00190 
 
Prvi izbor : [časopis za učenike od 1. do 4. razreda]  HS10/14-00191 
 
Psihologijske teme = Psychological topics  HS10/14-00239 
 
Psychiatria Danubina : [an official journal of Danubian Psychiatric Association]  HS10/14-01185 
 
Psychiatria Danubina : [an official journal of Danubian Psychiatric Association].  HS10/14-01186 
 
Psychoactive : časopis studenata psihologije Hrvatskih studija  HS10/14-00845 
 
Pučki kalendar Bjelovarsko-bilogorske županije ...  HS10/14-01884 
 
Pučki kalendar Sisačko-moslavačke županije ...  HS10/14-01885 
 
Pučki pravobranitelj : izvješće o radu za ... godinu = Croatian People's Ombudsman : activity report for ...  HS10/14-00697 
 
Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Adult perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions  HS10/14-00666 
 
Puntarski fuoj : [glasilo Zavičajnog društva "Puntari" Punta Križa]  HS10/14-01886 
 
Punte moj : glasilo općine Punat  HS10/14-01887 
 
Put : glasilo Bogoslovije u Splitu  HS10/14-00400 
 
Putovanja : godišnjak Družine čuvara tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga  HS10/14-00960 
 
Putovanja za dvoje  HS10/14-00928 
 
Qlife : znanost i umjetnost liderstva.  HS10/14-01413 
 
Quaderni  HS10/14-01973 
 
Quintessence dentalna tehnika  HS10/14-01187 
 
Quintessence international : QI : [časopis za dentalnu medicinu]  HS10/14-01188 
 
Quorum : časopis za književnost  HS10/14-01763 
 
Rabski list : list grada Raba  HS10/14-01888 
 
Računovodstveno-financijske informacije  HS10/14-01483 
 
Računovodstvo i financije  HS10/14-01484 
 
Računovodstvo i porezi u praksi : mjesečnik za računovodstvena, porezna i druga ekonomska područja  HS10/14-01485 
 
Računovodstvo, revizija i financije : [časopis za računovodstvo, reviziju, poreze, carine, poslovne financije, bankarstvo, poslovnu informatiku, trgovačko pravo, radno pravo, komercijalno poslovanje, za tržište i propisi i ostalu gospodarsku praksu i teoriju]  HS10/14-01486 
 
Računovodstvo, revizija i financije [Elektronička građa].  HS10/14-01487 
 
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.  HS10/14-01215  HS10/14-00412  HS10/14-01000 
 
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rad Croatian Academy of Sciences and Arts. Medical sciences  HS10/14-01072 
 
Radio HRS : časopis Hrvatskoga radioamaterskog saveza  HS10/14-01524 
 
Radiološki vjesnik : radiologija, radioterapija, nuklearna medicina  HS10/14-01166 
 
Radno pravo : stručni časopis  HS10/14-00678 
 
Radobojski list : glasilo Općine Radoboj  HS10/14-01889 
 
Radobojsko-jesejanski list : glasilo Općina Radoboj i Jesenje  HS10/14-01890 
 
Radosna vijest : misijski list  HS10/14-00321 
 
Radost : ilustrirani književni list za učenike osnovnih škola  HS10/14-00192 
 
Radovi  HS10/14-01974  HS10/14-01299 
 
Radovi Instituta za povijest umjetnosti = Journal of the Institute of History of Art  HS10/14-01555 
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  HS10/14-01975 
 
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi  HS10/14-01891 
 
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin  HS10/14-00008 
 
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru  HS10/14-00009 
 
Rama : glasilo Ramske zajednice  HS10/14-01892 
 
Raspored akademske godine ...  HS10/14-00846 
 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje  HS10/14-01709 
 
Rat i mir : list Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.)  HS10/14-00715 
 
Razgovori i čudesa : RIČ  HS10/14-00059 
 
Različak : list učenika II. OŠ Čakovec  HS10/14-00929 
 
Razvedeni brakovi u ...  HS10/14-00433 
 
Re : časopis za umjetnost i kulturu  HS10/14-01764 
 
Reboot : časopis za gaming kulturu  HS10/14-00033 
 
Red predavanja ...  HS10/14-00848 
 
Red predavanja : za akademsku godinu  HS10/14-00847 
 
Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ...  HS10/14-00849 
 
Referati [Elektronička građa]  HS10/14-01252  HS10/14-01251 
 
The Regent Esplanade Zagreb  HS10/14-01400 
 
Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske.  HS10/14-00633 
 
Regprint : časopis za grafiku i tiskarstvo = [trade journal for graphic arts and printing industry]  HS10/14-01428 
 
Relations : literary magazine : [the journal of Croatian literature]  HS10/14-01765 
 
Repete : recepti  HS10/14-01393 
 
Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo  HS10/14-01726 
 
Republika Hrvatska : mali vodič ... = Republic of Croatia : mini guide  HS10/14-00458 
 
Restaurant & hotel : stručni magazin za ugostiteljstvo i turizam  HS10/14-01398 
 
Reuma : glasilo Hrvatske lige protiv reumatizma  HS10/14-01189 
 
Reumatizam  HS10/14-01190 
 
Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate  HS10/14-01976 
 
Review of psychology : international journal of Croatian Psychological Association  HS10/14-00240 
 
Revija tenis  HS10/14-01666 
 
Revija za socijalnu politiku = Croatian journal of social policy  HS10/14-00727 
 
Revija za sociologiju  HS10/14-00443 
 
Revoske novine : informativno glasilo Općine Orehovica  HS10/14-00698 
 
Rezultati ankete o potrošnji kućanstava : u ... = Results of households budget survey in ...  HS10/14-01394 
 
Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ...  HS10/14-00543 
 
Rhema : časopis za promicanje nove evangelizacije  HS10/14-00262 
 
Ribarstvo = Croatian journal of fisheries  HS10/14-01356 
 
Ribiči & ribe : prvi hrvatski mjesečnik za sportski ribolov  HS10/14-01667 
 
Ribolov : mjesečnik za sportski ribolov  HS10/14-01668 
 
La ricerca : bollettino del Centro di ricerche storiche di Rovigno  HS10/14-01949 
 
Ricerche sociali  HS10/14-00413 
 
Rider : info listić župe Danilo  HS10/14-00322 
 
Riječ : časopis za slavensku filologiju  HS10/14-01686 
 
Riječi : časopis za književnost, kulturu i znanost Matice hrvatske Sisak  HS10/14-01766 
 
Riječka Majka : glasilo Postulature službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić  HS10/14-00323 
 
Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanog u Rijeci od ...  HS10/14-01710 
 
Riječki teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses  HS10/14-00401 
 
Rijeka  HS10/14-01893 
 
Rizik : bilten za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih  HS10/14-01123 
 
Riznica : časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru  HS10/14-01488 
 
Road and rail infrastructure : proceedings of the ... International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA ...  HS10/14-01270 
 
Road and rail infrastructure [Elektronička građa] : proceedings of the ... International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA ...  HS10/14-01269 
 
Rodna riječ : glasilo Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj = Rodna reč : organ na Nacionalnata obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija  HS10/14-00497 
 
Rolling stone  HS10/14-01591 
 
Romano čaćipe : romano lil = Romska istina : časopis Roma u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00498 
 
Rostra : časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru  HS10/14-00850 
 
Rovátkák ...  HS10/14-00499 
 
RRIF-ov porezni priručnik ...  HS10/14-00586 
 
Ruah hadaša : glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel  HS10/14-00500 
 
Rudarsko-geološko-naftni zbornik : glasilo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge hrvatskih rudarskih inženjera = Mining-geological-petroleum engineering bulletin : [publication of the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering the University of Zagreb and Society of Croatian Mining Engineers]  HS10/14-01261 
 
Runovići : list Župe Gospe od Karmela  HS10/14-00324 
 
Rusan : časopis za književnost, kulturu i druga društvena zbivanja  HS10/14-01727 
 
Sabah : list Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske  HS10/14-00501 
 
Sajamski vodič, zbornik radova i izvješća sa sajma  HS10/14-01096 
 
Salsa in the city : magazin posvećen salsi, bachati i kizombi  HS10/14-01612 
 
Samarijanac  HS10/14-01124 
 
San : list Osnovne škole Ivana Gundulića Dubrovnik.  HS10/14-00193 
 
Satovi & nakit  HS10/14-01525 
 
Savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj : zbornik predavanja  HS10/14-01357 
 
Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj i Izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva  HS10/14-01358 
 
Savjetovanje uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj : zbornik predavanja  HS10/14-01359 
 
Scientia Podraviana : glasilo Povijesnog društva Koprivnica  HS10/14-01894 
 
Scopus : časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija  HS10/14-00851 
 
Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest  HS10/14-01977 
 
Scuba life  HS10/14-01669 
 
Sedma : list učenika VII. gimnazije, Zagreb.  HS10/14-00194 
 
SEE : South East Europe : a fortnight review  HS10/14-00459 
 
SEE the summer.  HS10/14-00460 
 
Semafor  HS10/14-00804 
 
Seminar folklora panonske zone  HS10/14-00961 
 
Senior  HS10/14-00728 
 
Sensa : magazin za sretniji život  HS10/14-01097 
 
Sensa psihologija  HS10/14-00241 
 
Sensa sretna hrana  HS10/14-01098 
 
Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu = Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture  HS10/14-01895 
 
Serilia [Elektronička građa]: časopis studenata Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.  HS10/14-01787 
 
Sestrinski glasnik : tromjesečnik Hrvatske udruge medicinskih sestara  HS10/14-01125 
 
Shop in magazin  HS10/14-00930 
 
Shop in professional : specijalizirani časopis za tržišta robe široke potrošnje FMCG) i ugostiteljstva (HoReCa)  HS10/14-01399 
 
Signa vitae : journal for intesive care and emergency medicine  HS10/14-01167 
 
Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini = [Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment]  HS10/14-01126 
 
Silentium : list Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška  HS10/14-00115 
 
Sind express : poštanski tjednik Republičkog sindikata radnika Hrvatske  HS10/14-01454 
 
Sind express : tjednik Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Sektor RSRH - Ostali  HS10/14-00544 
 
Sind express-t : tjednik Sektora telekomunikacija Republičkog sindikata radnika Hrvatske  HS10/14-01423 
 
Sind express-z : tjednik RSRH - Republičkog sindikata radnika Hrvatske  HS10/14-00545 
 
Sindikalna akcija  HS10/14-00546 
 
Sindikalni list hrvatskih službenika i namještenika : glasilo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske  HS10/14-00547 
 
SING : glasilo Sindikata naftnog gospodarstva.  HS10/14-00548 
 
Sinjske novine : glasilo grada Sinja  HS10/14-01896 
 
Sirius B : znanstvena fantastika, fantasy, horor : [časopis za znanstveno-fantastičnu književnost]  HS10/14-01728 
 
Siverić : [list Župe sv. Petra Apostola, Siverić]  HS10/14-00325 
 
Sjemenarstvo : [glasilo Hrvatskog agronomskog društva]  HS10/14-01326 
 
Sjetveni priručnik Marie Thun : kalendar za poljoprivrednike, vrtlare i pčelare : [kalendar pogodnih dana za sjetvu, presadnju, njegu i spremanje biljaka te rad sa pčelama]  HS10/14-01327 
 
Sjeverozapad : info & oglasi  HS10/14-01489 
 
Skazalište : repertoar i zbornik drama i predložaka za igre ... Susreta kazališnih amatera Zagreba, SKAZ  HS10/14-01609 
 
Skica : [školski list učenika i učitelja Osnovne škole Josipa Račića, Zagreb, Srednjaci).  HS10/14-00931 
 
Skup o prirodnom plinu, toplini i vodi [i] Međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi = [Elektronička građa] Natural Gas, Heat and Water Conference [and] International Gas, Heat and Water Conference  HS10/14-01230 
 
Slap : list učenika Osnovne škole Dobriše Cesarića.  HS10/14-00195 
 
Slatinko.  HS10/14-00196 
 
Slavonski narodni kalendar ...  HS10/14-01897 
 
Slavonski poduzetnik : mjesečnik za poduzetnike i menadžere  HS10/14-01414 
 
Slivno : [list Župe Presvetog Trojstva, Slivno]  HS10/14-00326 
 
Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu  HS10/14-01693 
 
Slovo rogovsko : glasilo Udruge glagoljaša Zadar  HS10/14-00012 
 
Sluga Božji dobri otac Antić : glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića  HS10/14-00255 
 
Služba Božja : liturgijsko-pastoralna revija  HS10/14-00327 
 
Služba riječi : građa za obnovljenu liturgiju  HS10/14-00328 
 
Službeni vjesnik Biskupije varaždinske  HS10/14-00329 
 
Službeni vjesnik Porečko-pulske biskupije  HS10/14-00330 
 
Službeni vjesnik Požeške biskupije  HS10/14-00331 
 
Službeni vjesnik Riječke nadbiskupije  HS10/14-00332 
 
Službeni vjesnik Sisačke biskupije  HS10/14-00333 
 
Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije [Elektronička građa].  HS10/14-00699 
 
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije  HS10/14-00334 
 
Smib : smilje i bosilje : poučno-zabavni list za djecu  HS10/14-00197 
 
Smiješak : godišnji glasnik Društva tjelesnih invalida Pazin  HS10/14-00116 
 
Smile : informativni stomatološki časopis za pacijente  HS10/14-01191 
 
Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo ...  HS10/14-00751 
 
SN plus : magazin Sportskih novosti  HS10/14-01670 
 
Snz.hr : list Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar"  HS10/14-00852 
 
Socijalizam danas : glasilo Socijalističke radničke partije Hrvatske  HS10/14-00514 
 
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [ journal for environmental thought and sociological research = Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung]  HS10/14-00444 
 
Socijalna politika i socijalni rad = Social policy and social work  HS10/14-00729 
 
Socijalna psihijatrija = Social psychiatry : [časopis Hrvatskog psihijatrijskog društva]  HS10/14-01192 
 
Socijalna skrb u ... = Social welfare in ...  HS10/14-00730 
 
Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj : u razdoblju … : (metodologija ESSPROS) = Social protection in the Republic of Croatia ... : (ESSPROS methodology)  HS10/14-00731 
 
Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja = Sociology and Space : journal for spatial and socio-cultural development studies  HS10/14-00445 
 
SoftCOM ...  HS10/14-01254 
 
SoftCOM ... [Elektronička građa]  HS10/14-01253 
 
Solarna tehnologija : časopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustava  HS10/14-01231 
 
Solinčica : list učenika i učitelja OŠ Kraljice Jelene.  HS10/14-00198 
 
Sonda : list studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  HS10/14-00853 
 
Sopotja : glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ  HS10/14-00502 
 
SOS 112 : glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje  HS10/14-00700 
 
SOS 112 : godišnje izdanje ...  HS10/14-00701 
 
South-east European forestry : international scientific journal in field of forestry  HS10/14-01300 
 
Spectrum : ogledi i prinosi studenata teologije.  HS10/14-00854 
 
Speleolog : časopis za speleologiju : glasilo Speleološkog odsjeka HPD "Željezničar" i Speleološkog kluba "Željezničar" = [bulletin of Caving Section of the Croatian Mountaineering Club "Željezničar" and the Caving Club "Željezničar"]  HS10/14-01031 
 
Spletke & čarolije : [revija za modernu ženu]  HS10/14-00932 
 
The Split mind : [časopis za književnost i kulturu studenata Filozofskog fakulteta u Splitu]  HS10/14-01732 
 
Spogovac : list učenika Srpske pravoslavne opšte gimnazije KKB  HS10/14-00199 
 
Sport za sve : [časopis za stručna i organizaciona pitanja]  HS10/14-01671 
 
Sportski godišnjak  HS10/14-01672 
 
Sportski godišnjak Zajednice športova Primorsko-goranske županije  HS10/14-01673 
 
Srce novosti  HS10/14-00034 
 
Srednje škole i učenički domovi : kraj školske godine ... i početak školske godine ...  HS10/14-00784 
 
Srpsko-dalmatinski magazin  HS10/14-00503 
 
Starine  HS10/14-01788 
 
Starohrvatska prosvjeta  HS10/14-01789 
 
Stars  HS10/14-00933 
 
Staševica : list župe sv. Staša u Staševici  HS10/14-00335 
 
Statističke informacije ... = Statistical information ...  HS10/14-00425 
 
Statistički ljetopis grada Zagreba ... = [Statistical yearbook of Zagreb].  HS10/14-00428 
 
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa]. Statistical yearbook of the Republic of Croatia ...  HS10/14-00426 
 
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ...  HS10/14-00427 
 
Stilist : magazin  HS10/14-00934 
 
Stočarstvo : časopis za unapređenje stočarstva = [Stockbreeding] : journal of animal improvement = [Tierzucht] : Shefte zur Förderung der Tierzucht = [Zootechnie] : revue d'elevage des animaux domestiques  HS10/14-01360 
 
Story  HS10/14-00935 
 
Story book : priča za sebe  HS10/14-00936 
 
Story kids : lifestyle magazin za mame i djecu  HS10/14-01099 
 
Story ljeto  HS10/14-00937 
 
Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku  HS10/14-01694 
 
Stražarska kula : glasnik Jehovinog kraljevstva  HS10/14-00402 
 
Streljaštvo : časopis Hrvatskog streljačkog saveza  HS10/14-01674 
 
Strip revija  HS10/14-01574 
 
Strip revija Večernjeg lista  HS10/14-01575 
 
Stripos : strip magazin  HS10/14-01576 
 
Strojarske tehnologije i konstrukcijski materijali : zbornik radova = Mechanical technologies and structural materials : conference proceedings  HS10/14-01237 
 
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu = journal for the theory and application in mechanical engineering = žurnal dlja mašinostroitel'noj teorii i praktiki = Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Maschinenwesens  HS10/14-01238 
 
Strukovnjak : list učenika Strukovne škole Virovitica.  HS10/14-00200 
 
Stubički glasnik  HS10/14-01898 
 
Studenti u akademskoj godini ...  HS10/14-00855 
 
Studia ethnologica Croatica  HS10/14-00962 
 
Studia lexicographica  HS10/14-01695 
 
Studia Polensia : rivista del Dipartimento di studia in lingua italiana  HS10/14-01698 
 
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia : [revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb]  HS10/14-01699 
 
Submerged heritage : yearbook of the International centre for underwater archaeology in Zadar = Potopljena baština : godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru  HS10/14-01790 
 
Subterranea Croatica : [stručni časopis za speleologiju]  HS10/14-01032 
 
Sudbine  HS10/14-00938 
 
SUH : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske  HS10/14-00732 
 
Suma : SUPEUS magazin  HS10/14-01232 
 
Sunce : školski list OŠ "dr. Franje Tuđmana" Korenica  HS10/14-00201 
 
Super Mila : tjednik za modernu ženu  HS10/14-00939 
 
Superstar  HS10/14-00202 
 
Susret : časopis za promicanje redovničkog života  HS10/14-00336 
 
Susret : pedagoški list za roditelje OŠ Ferdinandovac  HS10/14-00203 
 
Susret riječi : Bedekovčina ...  HS10/14-01767 
 
Susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva  HS10/14-01556 
 
Sustavi : časopis za razumijevanje naše okoline  HS10/14-00041 
 
Sustavsko mišljenje : glasnik Hrvatskog društva za sustave  HS10/14-00042 
 
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara  HS10/14-01899 
 
Suvremena lingvistika  HS10/14-01696 
 
Suvremena psihologija  HS10/14-00242 
 
Suvremena trgovina : stručni časopis za trgovinu  HS10/14-00634 
 
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa  HS10/14-01455 
 
Sveta Cecilija : časopis za sakralnu glazbu : [glasilo Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" KBF Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika]  HS10/14-01592 
 
Sveti Juraj : list župe i općine Sveti Đurđ  HS10/14-00337 
 
Sveti Mihovil : glasilo Šibenske biskupije  HS10/14-00338 
 
Sveti Rok : glasnik Župe Sv. Roka u Virovitici  HS10/14-00339 
 
Sveti Sava Gornjokarlovački : časopis Eparhije gornjokarlovačke  HS10/14-00403 
 
Sveučilišni godišnjak ...  HS10/14-00858 
 
Sveučilišni godišnjak : akademska ... godina  HS10/14-00857  HS10/14-00856 
 
Sveučilišni vjesnik = Universitatis Zagrabiensis informationes  HS10/14-00859 
 
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja  HS10/14-00080 
 
Svijet : kakav želimo  HS10/14-00940 
 
Svijet hrane : revija za prehranu, gastronomiju i turizam  HS10/14-01395 
 
Svijet osiguranja : SO : [mjesečnik financijske industrije]  HS10/14-00733 
 
Svijet po mjeri : časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti  HS10/14-00037 
 
Svijet u čaši : hrvatska revija za vino, kulturu jela, pića i turizam  HS10/14-01501 
 
Svinjogojstvo : izvješće za ... godinu Hrvatska poljoprivredna agencija = Pig breeding : annual report ... Croatian Agricultural Agency.  HS10/14-01361 
 
Svitanja : školski list Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica.  HS10/14-00204 
 
Svjedok : godišnjak Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije  HS10/14-00340 
 
Svjetionik : [župni list župe Uznesenja BDM, Senj]  HS10/14-00341 
 
Svjetionik : periodični magazin Zajednice "Mondo Nuovo".  HS10/14-01100 
 
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja  HS10/14-00065 
 
Synthesis philosophica  HS10/14-00232 
 
Šahovski glasnik : [glasilo Hrvatskoga šahovskog saveza]  HS10/14-01613 
 
Šanac info : školski list Tehničke škole Karlovac  HS10/14-00205 
 
Šarko : školski list Osnovne škole Vladimira Nazora.  HS10/14-00206 
 
Šestančica : list OŠ "Dr. fra Karlo Balić", Šestanovac.  HS10/14-00207 
 
Šibenik tm : časopis za promicanje zavičajnih vrijednosti i baštine  HS10/14-00941 
 
Šibenski tjednik : kronika Šibensko-kninske županije  HS10/14-01900 
 
Školska oaza : glasilo učenika OŠ "Vrgorac".  HS10/14-00208 
 
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja = [journal for educational and school issues]  HS10/14-00752 
 
Školski vjesnik [Elektronička građa] : časopis za pedagoška i školska pitanja  HS10/14-00753 
 
Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem  HS10/14-01711 
 
Športski ribolov  HS10/14-01675 
 
Štrigovske vijesti : informativno glasilo općine Štrigova  HS10/14-01901 
 
Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva = journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = revue de la Societe forestiere Croate  HS10/14-01301 
 
T3 : tehnologije trećeg tisućljeća  HS10/14-01490 
 
Tablice morskih mijena : Jadransko more - istočna obala ... = Tide tables : Adriatic sea - East coast ...  HS10/14-01033 
 
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti = acta Departamenti litterarum humaniorum = rivista del Dipartimento di scienze umanistiche = journal od the Department of Humanities  HS10/14-00066 
 
Tajnica.hr : časopis za pomoć tajnicama, voditeljima ureda i administrativnim djelatnicima u svakodnevnom radu.  HS10/14-01415 
 
Tarifno-prijevozna izvješća  HS10/14-01456 
 
Tarifno-prijevozna izvješća : (TPI)  HS10/14-01457 
 
Tarsatika : glasilo Kluba prijatelja Grada Trsata za kulturna i društvena zbivanja  HS10/14-01902 
 
Tartajun : prva dolska informativno-zabavna publikacija  HS10/14-01903 
 
Teantropos : teološki časopis Eparhije gornjokarlovačke  HS10/14-00342 
 
Tebi Majko : glasilo Svetišta bl. Marije Propetog Isusa Petković  HS10/14-00256 
 
TEB-ov priručnik o porezima  HS10/14-00587 
 
'teen : [magazin za mlade]  HS10/14-00942 
 
Tehnička kultura : glasilo Hrvatske zajednice tehničke kulture  HS10/14-01216 
 
Tehničke znanosti = Engineering power : glasnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske  HS10/14-01217 
 
Tehnički glasnik : znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Sjever = scientific professional journal of University North  HS10/14-00860 
 
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Technical gazette : scientific-professional journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek  HS10/14-01218 
 
Tehnika : list Dioničkog društva Tehnika  HS10/14-01219 
 
Tehnoeko : stručni časopis za tehnologije u ekologiji  HS10/14-01280 
 
Tehnopolis : magazin za novo doba  HS10/14-00943 
 
Tehnos : list studenata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta .  HS10/14-00861 
 
Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju = Zeitschrift für Textiltechnologie und Bekleidungstechnik = journal of textile and ready made clothing technology  HS10/14-01526 
 
Tekstilna znanost i gospodarstvo : zbornik radova ... znanstveno-stručno savjetovanje ; Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet = Textile science & economy : book of proceedings  HS10/14-01527 
 
Tema : časopis za knjigu  HS10/14-01729 
 
Tempo : gazeto de Kroata Esperanto Ligo = časopis Hrvatskog saveza za esperanto  HS10/14-01697 
 
Tenis : hrvatski magazin  HS10/14-01676 
 
Theoria.  HS10/14-01593 
 
Thesis : revistë kërkimore ndërkombëtare = international research review  HS10/14-00414 
 
Tim4pin magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora  HS10/14-00606 
 
Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis  HS10/14-00404 
 
Toerns Kroatien ... : Sonderheft des Magazins More  HS10/14-01458 
 
Tonovi : časopis glazbenih i plesnih pedagoga  HS10/14-01594 
 
Top camping Croatia : best Croatian camps = die besten Campingplätze in Kroatien = i migliori campeggi Croati : top camping Croatia magazine  HS10/14-00617 
 
Top gear  HS10/14-01677 
 
La tore : foglio della Comunita degli Italiani di Fiume  HS10/14-00481 
 
Tourism & hospitality industry ... [Elektronička građa] : new trends in tourism and hospitality management : congress proceedings  HS10/14-00618 
 
Tourism : international interdisciplinary journal  HS10/14-00619 
 
Tourism and hospitality management  HS10/14-00620 
 
Trag prirode : prilog za lov, ribolov i uživanje u prirodi  HS10/14-01362 
 
Transactions of FAMENA  HS10/14-01239 
 
Transactions on maritime science  HS10/14-01459 
 
Transatlantic review : bimonthly magazine  HS10/14-00716 
 
Transformers magazine  HS10/14-01255 
 
Transfuziološki vjesnik : glasilo transfuziološke djelatnosti Republike Hrvatske  HS10/14-01158 
 
Transport & logistika : stručni časopis za transport i logistiku  HS10/14-01460 
 
Transport i komunikacije u ... = Transport and communications in ...  HS10/14-01461 
 
Transport magazin : revija o gospodarskim i flotnim vozilima, vozačima i cestovnom prijevozu  HS10/14-01462 
 
Tratinčica : list učenika OŠ "Sveti Matej", Viškovo.  HS10/14-00209 
 
Treća : [časopis Centra za ženske studije]  HS10/14-00419 
 
Treći program Hrvatskog radija  HS10/14-00060 
 
Trema : školski list III. gimnazije, Split.  HS10/14-00210 
 
Triljski most : list za kulturu  HS10/14-01904 
 
Trudna & lijepa : specijalizirani magazin za najljepše trudničke dane  HS10/14-01101 
 
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu : znanstveni polugodišnji časopis = Market : review for marketing theory and practice : scientific semi-annual journal  HS10/14-00635 
 
Tržište osiguranja u RH  HS10/14-00734 
 
Turist plus : revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja  HS10/14-00621 
 
Turizam : međunarodni znanstveno-stručni časopis  HS10/14-00622 
 
Turizam i hotelska industrija ... : novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu  HS10/14-00623 
 
Turizam info : časopis za turizam i ugostiteljstvo  HS10/14-00624 
 
Turizam u ... = Tourism ...  HS10/14-00625 
 
Turizam u primorskim gradovima i općinama u ... Tourism in seaside resorts and municipalities Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški].  HS10/14-00626 
 
Turning points : global agenda ...  HS10/14-00061 
 
Turopoljček : list Odgojnog zavoda, Turopolje  HS10/14-00211 
 
Tusculum : časopis za solinske teme  HS10/14-01905 
 
Tvrđa : časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti  HS10/14-00062 
 
U službi Malog Isusa : vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa  HS10/14-00343 
 
Ubiq : časopis za znanstvenu fantastiku  HS10/14-01733 
 
Učenje za poduzetništvo = znanstveni časopis ICEL3 konferencije = ICEL3 Conference Scientific Journal  HS10/14-00530 
 
Učinkovita rasvjeta : zbornik radova  HS10/14-01256 
 
Učkarić : list učenika Centra za odgoj i obrazovanje - Rijeka : školska godina ... .  HS10/14-00212 
 
Udruga.hr : časopis za predsjednike udruga i ostale odgovorne osobe u udrugama  HS10/14-00117 
 
Ugostiteljstvo u ... = Hotels and restaurants  HS10/14-01401 
 
UHPA : stručna revija  HS10/14-00627 
 
Uj Magyar kepes ujsag : horvatorszagi magyar hetilap  HS10/14-00504 
 
Ukorak s vremenom : glasilo ...  HS10/14-01463 
 
Ulične svjetiljke : prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama  HS10/14-00735 
 
Umijeće lobiranja : informacije, analize i novosti o lobiranju u Hrvatskoj i svijetu  HS10/14-00461 
 
Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu  HS10/14-01730 
 
Unikat : [ideje za kreativne]  HS10/14-01577 
 
Uniqinfo : novosti Ureda za upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Zagrebu  HS10/14-00862 
 
Unisport : riječke studentske sportske novine = Rijeka student sports newspaper  HS10/14-01678 
 
Up & underground  HS10/14-01557 
 
Urbanizam, turizam, zdravlje [Elektronička građa]  HS10/14-01906 
 
Uskrsnuće : stranice susreta sa Zajednicom Cenacolo  HS10/14-00263 
 
Usponi : povremenik za književnost i kulturu  HS10/14-01768 
 
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam  HS10/14-00628 
 
Uzgajatelj : bilten Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih životinja  HS10/14-01363 
 
Uzgoj goveda : glasilo Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i Središnjeg saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda  HS10/14-01364 
 
Valpovački godišnjak  HS10/14-01907 
 
Varaždinski književni zbornik  HS10/14-01769 
 
Vartal : časopis za kulturu : [časopis Ogranka Matice hrvatske Trogir za kulturu, društvena i gospodarska pitanja]  HS10/14-01908 
 
Vaše zdravlje : vodič za zdraviji život  HS10/14-01102 
 
Vatrogasni glasnik : glasilo Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije  HS10/14-01127 
 
Vatrogasni vjesnik : glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo  HS10/14-01128 
 
Vatrogastvo i upravljanje požarima : [znanstveno-stručno glasilo Hrvatske vatrogasne zajednice] = Fire fighting and management : [professional and scientific magazine of the Croatian Fire Fighting Association]  HS10/14-01129 
 
Vazakov bilten : glasilo Zagonetačke sekcije Vazak KUD-a HŽ Varaždin  HS10/14-01614 
 
Vedri dani : list učenika OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci .  HS10/14-00213 
 
Velebiten.  HS10/14-01679 
 
Veliki odmor : školski list Osnovne škole Selnica.  HS10/14-00214 
 
Venčyk : časopys za dzecy y mladež = Vjenčić : časopis za djecu i mladež = Vinočok : časopys dlja ditej i molodi  HS10/14-00215 
 
Vendelin : informativni bilten Vicepostulature  HS10/14-00405 
 
Veritas : glasnik sv. Antuna Padovanskoga  HS10/14-00344 
 
Veterani : glasilo Hrvatskih ratnih veterana Bjelovarsko-bilogorske županije  HS10/14-00118 
 
Veterinar : znanstveno-stručni časopis studenata veterinarske medicine utemeljen 1988.  HS10/14-00863 
 
Veterinarska stanica : znanstveno-stručni veterinarski časopis = scientific veterinary journal  HS10/14-01203 
 
Veterinarski arhiv : journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb  HS10/14-01365 
 
Vidi : informatički časopis  HS10/14-00035 
 
Vidici : glasilo Udruge slijepih Zagreb  HS10/14-00797 
 
Vidik : list Župe sv. Vida, Vidovec  HS10/14-00345 
 
View magazine : časopis za učenje engleskog jezika  HS10/14-00790 
 
Vijesti  HS10/14-00549  HS10/14-00406 
 
Vijesti Hrvatskoga geološkog društva  HS10/14-01034 
 
Vijesti muzealaca i konzervatora  HS10/14-00119 
 
Vijesti Muzeja Brodskog Posavlja  HS10/14-00120 
 
Vila Velebita : časopis za Liku i Velebitsko primorje  HS10/14-01909 
 
Vinodolski zbornik : gospodarstvo, turizam, povijesna i kulturna baština, ekologija i promicanje ljudskog stvaralaštva  HS10/14-01910 
 
Virje na razmeđu stoljeća : zbornik ...  HS10/14-01911 
 
Virski list : [mjesečni magazin]  HS10/14-01912 
 
Visit Split : welcome magazine : magazine for tourism and culture = časopis za turizam i kulturu  HS10/14-01913 
 
Visoko obrazovanje u ... : Higher education ...  HS10/14-00864 
 
Vita  HS10/14-00946 
 
Vitka & zdrava  HS10/14-01103 
 
Vivere : časopis za poslovne komunikacije  HS10/14-01491 
 
Vizija : list učenika Gospodarske škole Čakovec.  HS10/14-00216 
 
Vjenčanja : specijalizirani magazin za kulturu vjenčanja  HS10/14-00963 
 
Vjera u kamenu : glasilo KUD-a Sv. Jurja i Družbe Braće hrvatskog zmaja, Primošten Burnji  HS10/14-00346 
 
Vjerska sloboda : glasilo Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj  HS10/14-00264 
 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu  HS10/14-01791 
 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske  HS10/14-00081 
 
Vjesnik biskupa Langa : list bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu  HS10/14-00257 
 
Vjesnik dentalne medicine = The Croatian journal of dental medicine : [glasilo Hrvatske komore dentalne medicine]  HS10/14-01193 
 
Vjesnik Družbe sestara franjevki od Bezgrješne  HS10/14-00763 
 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci  HS10/14-01953 
 
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju  HS10/14-00347 
 
Vjesnik franjevaca trećoredaca  HS10/14-00348 
 
Vjesnik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja  HS10/14-00349 
 
Vjesnik Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri  HS10/14-00350 
 
Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije  HS10/14-00351 
 
Vjesnik Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića  HS10/14-00352 
 
Vjesnik Istarskog arhiva  HS10/14-01954 
 
Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije  HS10/14-00353 
 
Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj = Visnik ukrains'koj gromadi v Horvatii  HS10/14-00505 
 
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku  HS10/14-01792 
 
Vjesnik Zadarske nadbiskupije  HS10/14-00354 
 
Vjesnik Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije  HS10/14-01130 
 
Vjesnik Župe Duha Svetoga  HS10/14-00355 
 
Vještak  HS10/14-00645 
 
Vodič ekskurzija = Excursion guide-book  HS10/14-01035 
 
Vodič za buduće studente : akademska godina ...  HS10/14-00865 
 
Vodič za roditelje : besplatni časopis za roditelje  HS10/14-00764 
 
Vox alumni  HS10/14-00866 
 
Vox minorum : glasilo odgojnih ustanova Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca; sjemeništa, postulature, novicijata i klerikata  HS10/14-00356 
 
Vozač.info : besplatni časopis za vozače  HS10/14-01464 
 
Voziona : savjetnik za vozače i vozačice 21. stoljeća  HS10/14-01680 
 
VP : magazin za vojnu povijest  HS10/14-00717 
 
VP : magazin za vojnu povijest.  HS10/14-00718 
 
Vrabac : haiku časopis  HS10/14-01770 
 
Vrbnički vidici  HS10/14-00357 
 
Vrela : glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost  HS10/14-01914 
 
Vrgorac : list Župe Navještenja BDM Vrgorac  HS10/14-00358 
 
Vrijeme srca : dehonijanski glasnik  HS10/14-00359 
 
Vrtal : časopis za vrt i dom u priobalju  HS10/14-01291 
 
Vrutak : list učenika Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik.  HS10/14-00218 
 
Vrutak : list učenika Osnovne škole Frane Petrića, Cres.  HS10/14-00217 
 
Vukovarski zbornik ...  HS10/14-01915 
 
Vukovarsko-srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja  HS10/14-00754 
 
Wam : webzin o audiju i muzici  HS10/14-01595 
 
Welcome to Rijeka  HS10/14-01916 
 
Wellbis  HS10/14-00947 
 
What car? : najpoznatiji vodič za kupnju automobila  HS10/14-01681 
 
White book  HS10/14-00607 
 
Workshop on information and communication technologies  HS10/14-01257 
 
Yachts Croatia  HS10/14-00629 
 
Yearbook Šipan ...  HS10/14-00510 
 
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost  HS10/14-01771 
 
Zadarski filatelist : glasilo Hrvatskog filatelističkog društva Zadar  HS10/14-01465 
 
Zadarski filološki dani ... : zbornik radova  HS10/14-01712 
 
ZADI : zagrebački dijabetičar : [bilten Zagrebačkog dijabetičkog društva]  HS10/14-01194 
 
Zagorka : glasilo Društva Marije Jurić Zagorke  HS10/14-00121 
 
Zagovor jezika hrvatskoga : časopis za učitelje hrvatskoga jezika  HS10/14-01713 
 
Zagreb international review of economics & business  HS10/14-00531 
 
Zagreb moj grad  HS10/14-01917 
 
Zagreba esperantisto : gazeto de zagrebaj esperantistoj  HS10/14-00122 
 
Zagrebački ekonomski forum ...  HS10/14-00532 
 
Zagreber germanistische Beiträge  HS10/14-01734 
 
Zajedništvo : glasilo Požeške biskupije  HS10/14-00360 
 
Zapis : bilten Hrvatskog filmskog saveza = [Note : bulletin of the Croatian Film Club's Association]  HS10/14-01610 
 
Zaposlena : časopis za uspješnu ženu  HS10/14-00446 
 
Zaposlenost i plaće u ...  HS10/14-00550 
 
Zaprešićki špigl  HS10/14-01918 
 
Zaštićena priroda Brodsko-posavska : godišnjak zaštite prirode u Brodsko-posavskoj županiji za ...  HS10/14-00978 
 
Zaštita : časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine  HS10/14-00706 
 
Zaštita zraka ... : zbornik sažetaka Hrvatski znanstveno-stručni skup = Air protection : abstracts  HS10/14-00979 
 
Zavarivanje = Welding = Schweissen : časopis za zavarivanje i srodne tehnologije = journal for welding and allied techniques  HS10/14-01240 
 
Zavičaj : časopis Ogranka Matice hrvatske u Virovitici  HS10/14-01920 
 
Zavičaj : godišnjak Udruge povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema  HS10/14-01919 
 
Zbornik  HS10/14-01921  HS10/14-01366 
 
Zbornik ...  HS10/14-01922 
 
Zbornik ... kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti  HS10/14-01558 
 
Zbornik ... Savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta.  HS10/14-00736 
 
Zbornik … gornjogradskog književnog festivala  HS10/14-01772 
 
Zbornik Društva za povjesnicu Klana : [prilozi za povijest,jezik, kulturu i gospodarstvo]  HS10/14-01923 
 
Zbornik Dubrovačkih muzeja  HS10/14-00123 
 
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu  HS10/14-00533 
 
Zbornik Hrvatske udruge za mirenje.  HS10/14-00646 
 
Zbornik Kastavštine  HS10/14-01924 
 
Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena : život, kultura i povijest Kostrene  HS10/14-01925 
 
Zbornik književnog natječaja Radio Ludbrega za najbolji prozni i pjesnički rad u ... godini  HS10/14-01773 
 
Zbornik Kraljevice  HS10/14-01926 
 
Zbornik Lovranšćine  HS10/14-01927 
 
Zbornik Moslavine ...  HS10/14-01928 
 
Zbornik Muzeja Đakovštine  HS10/14-01929 
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HS10/14-01978 
 
Zbornik općine Lanišće ...  HS10/14-01930 
 
Zbornik Općine Lupoglav ...  HS10/14-01931 
 
Zbornik pjesama s ... susreta mladih pjesnika Osječko-baranjske županije  HS10/14-01774 
 
Zbornik Povijesnog društva Pakrac-Lipik  HS10/14-01958 
 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Racolta di scritti della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Rijeka].  HS10/14-00648 
 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Rijeka  HS10/14-00647 
 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Sammelschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Universite de Zagreb = Collected papers of the University of Zagreb Law School]  HS10/14-00649 
 
Zbornik radova  HS10/14-01271  HS10/14-00867  HS10/14-01328  HS10/14-00082  HS10/14-01290  HS10/14-00703  HS10/14-01233  HS10/14-01272  HS10/14-00702  HS10/14-01775  HS10/14-01131  HS10/14-01258  HS10/14-00551  HS10/14-00554  HS10/14-01682  HS10/14-01367  HS10/14-01133  HS10/14-00124  HS10/14-01330  HS10/14-01259  HS10/14-00552 
 
Zbornik radova ... simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja = Proceedings of the ... Symposium of Croatian Radiation Protection Association ; [urednici Ines Krajcar Bronić ... [et al.]].  HS10/14-01132 
 
Zbornik radova ... susreta Hrvatskog društva za mehaniku  HS10/14-01013 
 
Zbornik radova ... znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost  HS10/14-01416 
 
Zbornik radova : prema kvalitetnoj školi : stručno-znanstveni skup s međunarodnom suradnjom  HS10/14-00785 
 
Zbornik radova : Sabor HDFT ; Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara  HS10/14-01159 
 
Zbornik radova [Elektronička građa]  HS10/14-00553 
 
Zbornik radova [Elektronička građa] : hrvatski speleološki poslužitelj Speleologija.hr  HS10/14-01036 
 
Zbornik radova [Elektronička građa] : prema kvalitetnoj školi : znanstveni skup s međunarodnom suradnjom  HS10/14-00786 
 
Zbornik radova = Proceedings  HS10/14-01204 
 
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business  HS10/14-00534 
 
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu  HS10/14-00233 
 
Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu  HS10/14-00415 
 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Split]  HS10/14-00650 
 
Zbornik radova stručnih suradnika pedagoga osnovnih škola Varaždinske županije  HS10/14-00787 
 
Zbornik radova Veleučilišta [Elektronička građa]  HS10/14-01329 
 
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku  HS10/14-00868 
 
Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici = Collected papers of Virovitica college  HS10/14-01417 
 
Zbornik radova za medicinske sestre : ... seminar za liječnike i medicinske sestre  HS10/14-01168 
 
Zbornik sažetaka  HS10/14-01368  HS10/14-01331  HS10/14-01043 
 
Zbornik studentskih radova Međunarodnopravnog modula Pravnog fakulteta u Osijeku  HS10/14-00652 
 
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu  HS10/14-00416 
 
Zbornik Veleučilišta u Rijeci = Journal of the Polytechnics of Rijeka  HS10/14-00417 
 
Zbornik Visoke poslovne škole Libertas  HS10/14-01418 
 
Zbornik za narodni život i običaje  HS10/14-00964 
 
Zdrav život : obiteljski časopis o zdravlju  HS10/14-01492 
 
Zdrava hrana  HS10/14-01396 
 
Zdrave vijesti : magazin za dobar puls života  HS10/14-01104 
 
Zdravlje & bilje  HS10/14-01332 
 
Zdravlje iz prirode  HS10/14-01105 
 
Zdravo Hrvatska! : glasilo udruge Zdravi grad  HS10/14-01106 
 
Zdravo Splite! : glasilo udruge Zdravi grad  HS10/14-01107 
 
Zdravstveni ljetopis Karlovačke županije za ...  HS10/14-01134 
 
Zdravstveni ljetopis Ličko-senjske županije ...  HS10/14-01135 
 
Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena djelatnost u gradu Zagrebu u ... godini  HS10/14-01137 
 
Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena djelatnost u gradu Zagrebu u ... godini [Elektronička građa]  HS10/14-01136 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Dubrovačko-neretvanske županije za ... godinu  HS10/14-01138 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis grada Zagreba za ... godinu  HS10/14-01140 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis grada Zagreba za ... godinu = [Elektronička građa]  HS10/14-01139 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije za ... godinu  HS10/14-01141 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije za ... godinu [Elektronička građa]  HS10/14-01142 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Zadarske županije za … godinu  HS10/14-01143 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Zagrebačke županije ...  HS10/14-01144 
 
Zeleni magazin : z in : održivi razvoj, ekologija, odgovorno poslovanje, zdravo življenje  HS10/14-00980 
 
Zeleno i plavo : magazin Primorsko-goranske županije  HS10/14-01932 
 
Zeljoteka : list učenika OŠ Koprivnički Bregi.  HS10/14-00219 
 
Zemlja & znanje : besplatni časopis za poljoprivrednike, obiteljska gospodarstva i šumoposjednike  HS10/14-01333 
 
Zlatarske iskrice : školski list učenika OŠ Ante Kovačića Zlatar i područnih škola u Donjoj Batini i Martinščini  HS10/14-00220 
 
Zlatna knjiga najboljih hrvatskih poduzetnika i menadžera ... = Golden book of best Croatian entrepreneurs & managers ...  HS10/14-01419 
 
Zlatno pero : vjera i kultura, crkva jedna, Papa svjedok : [časopis za tematiku vjere i kulture i Crkve jedne]  HS10/14-00361 
 
Zmajske vijesti : godišnjak Družbe Braća hrvatskog zmaja  HS10/14-00125 
 
Zmijavci : list Župe Svih Svetih Zmijavci  HS10/14-00362 
 
Znaci vremena : [časopis za osobnu, obiteljsku i društvenu duhovnost utemeljenu na Bibliji]  HS10/14-00407 
 
Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci ...  HS10/14-00869 
 
Zov Srijema : glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata  HS10/14-00434 
 
Zvijezde : list učenika Osnovne škole Ludbreg.  HS10/14-00221 
 
Zvona : list čakovečkih župa  HS10/14-00363 
 
Zvona Delorite : glasilo Župe "Uznesenje Marijino", Kuna.  HS10/14-00364 
 
Željeznice 21 : stručni časopis Hrvatskog društva željezničkih inženjera  HS10/14-01466 
 
Žene i muškarci u Hrvatskoj ... = Women and men in Croatia ... Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški.  HS10/14-00435 
 
Ženska posla : časopis za žene u najboljim godinama  HS10/14-00948 
 
Žeteško : list učenika Željezničke tehničke škole u Zagrebu .  HS10/14-00222 
 
Žir : list osnovnih škola grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle  HS10/14-00223 
 
Živi kalež : okružnica Zajednice Krvi Kristove  HS10/14-00365 
 
Živo vrelo : liturgijsko-pastoralni list [za promicanje liturgijske obnove]  HS10/14-00366 
 
Život : informativno-pastoralni list Karlovačkog dekanata Vojnog ordinarijata  HS10/14-00367 
 
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja = Life and school : journal for the theory and practice of education =Leben und schule : Zeitschrift für die Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung  HS10/14-00755 
 
Život i zdravlje : obiteljski časopis za promicanje cjelovitog zdravlja  HS10/14-01108 
 
Život s mirovinom : mjesečnik umirovljenika  HS10/14-00737 
 
Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja = magazine for contemporary visual arts  HS10/14-01568 
 
Žminjsko srce  HS10/14-01933 
 
Žrvanj : glasilo udruge Žrvanj - Žrnovnica  HS10/14-01934 
 
Žumberački krijes : [kalendar ...]  HS10/14-00368 
 
Županijska kronika : informativni bilten Osječko-baranjske županije  HS10/14-01935