0OPĆENITO


Vidi br.: HS-00112

001   Znanost i znanje

ADRIAS (Split)
Adrias : zbornik radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu = Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal / [Davorin Rudolf (glavni urednik, editor-in-chief)]. - Sv.3(1989)- . - Split : Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1989- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Adrias Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu = ISSN 1330-8173. - Drugi medij: Adrias (Split. Online) = ISSN 1848-7807. - Ne izlazi 1990-1992 ; 2001-2003 i 2011.
ISSN 0352-9924 = ADRIAS (Split)

001
7
(05)
(082)
HS-00001

ANALI Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku = Annals of the Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek / [urednici Vlasta Piližota, Antun Tucak]. - Sv.15(1999)-Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstveni i umjetnički rad, 2000- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku = ISSN 0352-4191. - Drugi medij: Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (Online) = ISSN 1848-7831.
ISSN 1332-456X = ANALI Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

001
(05)
HS-00002

BOOK of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference / ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference ; edited by Maja Baćović ... [et al.]. - Vol.1,no.1(2015)-Zagreb : Udruge za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2015-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7969 = BOOK of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference

001.8
33
(05)
HS-00003

GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Godišnje izvješće ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo = Annual report ... / Republic of Croatia, State Intellectual Property Office ; [urednica Tanja Milović]. - 1992/97- . - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-1544 = GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

001.894
347.77
(05)
HS-00004

INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)
Interdisciplinary description of complex systems : scientific journal / [Josip Stepanić editor-in-chief]. - Vol.1,issue 1/2(2003)- . - Zagreb : Croatian Interdisciplinary Society, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Interdisciplinary description of complex systems (CD-ROM) = ISSN 1334-5230.
ISSN 1334-4684 = INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)

001
(051)
HS-00005

IRT 3000 (Zagreb)
IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije / [glavni i odgovorni urednik Darko Švetak]. - God.1,br.1(2007) ; god.2,br.2=1(2008)- . - Zagreb : Profidtp, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=1(2008); prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1846-5951 = IRT 3000 (Zagreb)

001.895
(051)
HS-00006

ISTRAŽIVANJE i razvoj u ... = Research and development ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1997- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1087 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Znanstvenoistraživačke i istraživačko-razvojne organizacije u ... = ISSN 1331-3452.
ISSN 1332-8247 = ISTRAŽIVANJE i razvoj u ...

001
(083.41)
HS-00007

PROCEEDINGS of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference [Elektronička građa] / editors Maja Baćović ... [et al.]. - 2015- . - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2015-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7950 = PROCEEDINGS of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference

001.8
33
(05)
(086)
HS-00008

RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin / The Croatian Academy of Sciences and Arts ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Stjepan Damjanović]. - Knj.1(1986)- . - Varaždin : Zavod za znanstveni rad, 1986- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin (Online) = ISSN 1848-7890.
ISSN 0352-9509 = RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin

001
(05)
HS-00009

RADOVI Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; [glavni i odgovorni urednik Slobodan Kaštela]. - Sv.1(2007)- . - Zagreb ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Online) = ISSN 1848-7912. - Ne izlazi 2010; 2016.
ISSN 1846-9787 = RADOVI Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

001
7
(05)
HS-00010

Vidi br.: HS-00722

003   Sustavi pisanja i pisma. Znaci i simboli

BAŠĆINA (Zagreb)
Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice / [glavna urednica Maca Tonković]. - 1993/94,br.1(prosinac/siječanj)-4(jesen) ; br.5(1996) ; br.6(2001)- . - Zagreb : Društvo prijatelja glagoljice, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Lat. i glag. - Ne izlazi 1997-2000.
ISSN 1330-366X = BAŠĆINA (Zagreb)

003
(05)
HS-00011

SLOVO rogovsko : glasilo Udruge glagoljaša Zadar / [glavni urednik Ivica Vigato]. - God.1,br.1(2013)-Zadar : Udruga glagoljaša Zadar, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-0654 = SLOVO rogovsko

003
(051)
HS-00012

004   Računalna znanost i tehnologija. Računarstvo

BUG (Zagreb)
Bug : [časopis za informatiku] / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Rosandić]. - 1992,br.1- . - Zagreb : BUG, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Bug on line = ISSN 1332-6430. - Prilog: Bug[2] = ISSN 1848-5421.
ISSN 1330-0318 = BUG (Zagreb)

004
007
(051)
HS-00013

CADAM ... (Proceedings)
CADAM ... : proceedings / International Conference on Advanced Engineering, Computer Aided Design and Manufacturing ; editor Boris Obsieger. - 4(2006)-Ičići : Revelin, 2006- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje. - Spojeno: CADAM ... (Selected papers) = ISSN 1849-5168; i:Spojeni: CADAM ... : book of abstracts i: CADAM ... : selected papers. - Spojeni: CADAM ... : book of abstracts i: CADAM ... : selected papers.
ISSN 1849-5184 = CADAM ... (Proceedings)

004
(082)
(05)
HS-00014

CIT. Journal of computing and information technology
CIT : journal of computing and information technology / [editor-in-chief Vlado Glavinić]. - Vol.1,no.1(Mar. 1993)- . - Zagreb : University Computing Centre, 1993-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Journal of computing and information technology = ISSN 1846-3908.
ISSN 1330-1136 = CIT. Journal of computing and information technology

004
(051)
HS-00015

INFUTURE ... (Zagreb)
INFuture ... : the future of information science / [edited by Karen Anderson ... [et al.]]. - [1](2007)-4(2013) ; 2015-Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti = Faculty of Humanities ad Social Sciences, Department of Information Sciences, 2007- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1847-8220 = INFUTURE ... (Zagreb)

004
007
HS-00016

INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems / [editors-in-chief Drago Žagar, Goran Martinović]. - Vol.1,no.1(2010)- . - Osijek : Faculty of Electrical Engineering, 2010- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of electrical and computer engineering systems (Online) = ISSN 1847-7003.
ISSN 1847-6996 = INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems

004
621.3
(05)
HS-00017

IQ (Zagreb)
IQ : magazin za tehnologiju, znanost, internet, društvene mreže, gadgete i trendove / [urednik Tanja Ivančić Belošević]. - 2012,br.1(svibanj)- . - Zagreb : Večernji list, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Večernji list (Tisak) = ISSN 0350-5006.
ISSN 1848-5049 = IQ (Zagreb)

004.7
621.3
(051)
HS-00018

MIPRO ... (CD-ROM)
MIPRO ... [Elektronička građa] : conference proceedings = zbornici radova / ... International Convention = ... Međunarodni skup ; edited by Petar Biljanović. - 25(2002)- . - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2002-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: MIPRO ... (Tisak) = ISSN 1847-3938.
ISSN 1847-3946 = MIPRO ... (CD-ROM)

004
621.3
(051)
(086)
HS-00019

MREŽA (Zagreb. Tisak)
Mreža : časopis za IT profesionalce / [glavni urednik Miroslav Rosandić]. - 1996,prosinac-1998,br.4/5. ; god.5,br.[1](2000)- . - Zagreb : BUG, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Mreža (Zagreb. Online) = ISSN 1332-6422. - Prilog uz: Bug (Zagreb) = ISSN 1330-0318.
ISSN 1331-2839 = MREŽA (Zagreb. Tisak)

004.7
(05)
HS-00020

OPEN infotrend : informatika za otvoreno društvo : [prvi hrvatski časopis za informatiku u poslovanju] / [glavni i odgovorni urednik Branko Kosec]. - 2014,br.196-Zagreb : Teledom, 2014-. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Infotrend (Zagreb) = ISSN 1330-0393. - Drugi medij: Infotrend (Online) = ISSN 1332-6414.
ISSN 1849-6156 = OPEN infotrend

004
007
(051)
HS-00021

PC chip (Tisak)
PC chip : jednostavnost tehnologije / [glavni urednik Jasmin Redžepagić]. - 1995,br.6- . - Zagreb : Lividus, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Chip exclusive = ISSN 1330-6707. - Prilog: PC chip = ISSN. - Druga vrsta veze: PC chip (Online) = ISSN 1333-9605.
ISSN 1331-0542 1330-6707 (pogrešan) = PC chip (Tisak)

004
(051)
HS-00022

REBOOT : časopis za gaming kulturu / [glavni urednik Dario Zrno]. - 2012,br.1(kolovoz)-Zagreb : Digitalna avantura, 2012- . br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Reboot. Poster special = ISSN 1849-0301.
ISSN 1848-5669 = REBOOT

004
(051)
HS-00023

SRCE novosti / [izvršna urednica Nataša Dobrenić]. - 2003,br.1(studeni)- . - Zagreb : Sveučilišni računski centar, SRCE, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Pet puta godišnje. - Drugi medij: Srce novosti (Online) = ISSN 1334-6474.
ISSN 1334-5109 = SRCE novosti

004
(051)
HS-00024

VALLIS aurea : international journal / [editors in chief Branko Katalinic, Dinko Zima]. - Vol.1,no.1(June 2015)-Požega : Polytechnic in Pozega ; DAAAM International Vienna, 2015-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Vallis aurea (Online) = ISSN 1849-8485.
ISSN 2412-5210 = VALLIS aurea

004
33
658
(051)
HS-00025

VIDI (Zagreb)
Vidi : informatički časopis / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Kotnik]. - 1994,br.1(listopad)- . - Zagreb : Vidi-TO, 1994- . sv. ; 30 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Vidi.hr = ISSN 1333-9656. - Prilog: 100 godina suvremenog računalstva = ISSN.
ISSN 1330-626X = VIDI (Zagreb)

004
(051)
HS-00026

Vidi br.: HS-00737

Vidi br.: HS-00940

Vidi br.: HS-00734

Vidi br.: HS-00913

Vidi br.: HS-00636

Vidi br.: HS-00936

Vidi br.: HS-00031

Vidi br.: HS-00941

Vidi br.: HS-00944

005   Organizacijske znanosti

INTERNATIONAL journal of management science and business administration / [editor-in-chief Bojan Obrenović]. - Vol.1,no.1(December 2014)- . - Zagreb : Inovatus Usluge, 2014- . sv. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: International journal of management science and business administration (Online) = ISSN 1849-5664.
ISSN 1849-5419 = INTERNATIONAL journal of management science and business administration

005
(051)
HS-00027

OSOBNE odgovornosti direktora - pregled i mjere za smanjenje rizika : sažeti pregled zakonskih obveza, primjera i rokova za tvrtke i ustanove / [urednik Dražen Lančić]. - God.1,br.1(2015)- . - Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2015- . sv. ; 22 cm + optički disk (CD-ROM)    
Tri do četiri puta godišnje. - Prilog: Osobne odgovornosti direktora : pregled i mjere za smanjenje rizika = ISSN.
ISSN 1849-6989 = OSOBNE odgovornosti direktora - pregled i mjere za smanjenje rizika

005
331
(05)
HS-00028

ZBORNIK sažetaka (Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo)
Zbornik sažetaka / Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo - ICEL = Book of abstracts / Internatonal Conference on Entrepreneurial Learning - ICEL ; [glavni urednik, editor in chief Ivica Katavić, Vitomir Tafra]. - 5(2015)-Zagreb : Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 2015-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedno na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-8310 = ZBORNIK sažetaka (Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo)

005
33
37
(05)
(082)
HS-00029

006   Norme i normizacija. Mjeriteljstvo

SVIJET po mjeri : časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti / [glavni urednik Mladen Jakovčić]. - God. 1, br. 1 (studeni 2012)-Zagreb : Hrvatsko mjeriteljsko društvo ... [et al.], 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-7114 = SVIJET po mjeri

006
006.9
(051)
HS-00030

Vidi br.: HS-01104

Vidi br.: HS-01103

Vidi br.: HS-00030

007   Informacijske znanosti. Kibernetika

CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Print)
Central European Conference on Information and Intelligent Systems : CECIIS : conference proceedings / [editors Tihomir Hunjak, Sandra Lovrenčić and Igor Tomičić]. - 19(2008)- . - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online) = ISSN 1848-2295.
ISSN 1847-2001 = CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Print)

007
004.8
(063)
(05)
HS-00031

INFORMATOLOGIA (Zagreb)
Informatologia / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković]. - [Vol.]23,[no.]3(1991)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 1991- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Nastavak: Informatologia Yugoslavica = ISSN 0046-9483. - Drugi medij: Informatologia (Online) = ISSN 1848-7793. - Prilog: Informatologia. Separat speciale = ISSN 1332-1463.
ISSN 1330-0067 = INFORMATOLOGIA (Zagreb)

007
(051)
HS-00032

Vidi br.: HS-01064

Vidi br.: HS-00021

Vidi br.: HS-00013

Vidi br.: HS-00911

Vidi br.: HS-01067

Vidi br.: HS-00016

008   Kultura i civilizacija. Futurologija

15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu / [urednici Tomislav Brlek, Bruno Kragić]. - God.1,br.1(1957)- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Zagreb, Odjel za kulturu i nakladništvo, 1957- . sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 0031-6296 = 15 dana

008
7
(051)
HS-00033

ANTOLOGIA delle opere premiate / ... consorso d'arte e di cultura Istria nobilissima. - 1(1968)-Fiume : Unione italiana ; Universita popolare, 1968- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje.

008
7
HS-00034

CIVITAS Crisiensis : radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima = papers of the Institute for scientific research and artistic work of Koprivnica - Križevci county in Križevci / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Croatian Academy of Sciences and Arts ; glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić. - Vol.1(2014)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Civitas Crisiensis (Online) = ISSN 1849-4285. - Ne izlazi 2015.
ISSN 1849-3998 = CIVITAS Crisiensis

008
(051)
HS-00035

COOLTURA (Čakovec)
Cooltura : mjesečnik za kulturna zbivanja / [odgovorni urednik Vesna Makovec]. - 1998,ožujak-2000, lipanj ; 2000,br.27/28-2006,br.9 ; god.9,br.91(2007)-. - Čakovec : Centar za kulturu, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-4351 = COOLTURA (Čakovec)

008(497.5Čakovec)
7(497.5Čakovec)
(05)
HS-00036

HRVATSKA revija (Zagreb)
Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske / glavni urednik Mirjana Polić Bobić. - God.1,br.1/2(1928)-god.18,br.1/2(1945) ; god.1,sv.1(1951)-god.50,sv.4(2000) ; obnovljeni tečaj, god.1,br.1(2001)- . - Zagreb : Matica hrvatska, 1928- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Od god.1(1951)-god.14(1964) tekst na hrv. jeziku, uvodnici na španj. jeziku. - Drugi medij: Hrvatska revija (Online) = ISSN 1334-2037. - Ne izlazi 1946-1950. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije u Argentini.
ISSN 1330-2493 = HRVATSKA revija (Zagreb)

008
009
821.163.42
(051)
HS-00037

KOLO (1995)
Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu / [glavni urednik Ernest Fišer]. - God.5,br.1/4(1995)- . - Zagreb : Matica hrvatska, 1995- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Kolo Matice hrvatske = ISSN 0354-057X. - Drugi medij: Kolo (Online) = ISSN 1334-0522. - Prilog: Kolo : izvanredno izdanje = ISSN.
ISSN 1331-0992 = KOLO (1995)

008
821.163.42
821
7
(051)
HS-00038

KROATOLOGIJA : [časopis za hrvatsku kulturu] / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Zima]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Kroatologija (Online) = ISSN 1848-9117.
ISSN 1847-8050 = KROATOLOGIJA

008
(497.5)
(051)
HS-00039

KULTURA i umjetnost u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1039 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Kultura i umjetnost ...) = ISSN 1330-3554.
ISSN 1331-4424 = KULTURA i umjetnost u ...

008
7
(083.41)
HS-00040

NOVOGRADIŠKI godišnjak / [urednik Franjo Samardžić]. - 2000- . - Nova Gradiška : Novogradiški godišnjak, 1999-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Novogradiški pučki kalendar = ISSN 1331-8756.
ISSN 1332-0874 = NOVOGRADIŠKI godišnjak

008
(05)
HS-00041

PRIMORSKE novitadi : list grada Crikvenice / [glavni urednik Jasminka Citković]. - 2015, br. 1 (rujan)-Crikvenica : Grad Crikvenica, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1849-8248 = PRIMORSKE novitadi

008
796
33
(051)
HS-00042

PROGRAMSKI i financijski izvještaj za ... / Zaklada "Kultura nova" ; [priredili Krunoslav Kusaković, Danijela Šavrljuga Todorović, Ines Vanjak, Dea Vidović, Tamara Zamelli]. - 2012-Zagreb : Zaklada "Kultura nova", 2013-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-0123 = PROGRAMSKI i financijski izvještaj za ...

008
061.2
(05)
HS-00043

TURNING points (Zagreb)
Turning points : global agenda ... / [glavni urednik Dinko Boić]. - [2012]-2015, ožujak. - Zagreb : S3 Mediji, [2012]-2015. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-753X = TURNING points (Zagreb)

008
32
(051)
HS-00044

TVRĐA : časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti / [glavni i odgovorni urednik Žarko Paić]. - 2000,br.1/2- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2000. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-9146 = TVRĐA

008
821
(051)
HS-00045

Vidi br.: HS-00332

Vidi br.: HS-01439

Vidi br.: HS-00333

Vidi br.: HS-00405

Vidi br.: HS-00351

Vidi br.: HS-00345

Vidi br.: HS-00357

Vidi br.: HS-01421

Vidi br.: HS-01390

Vidi br.: HS-01373

Vidi br.: HS-00362

Vidi br.: HS-01315

Vidi br.: HS-01304

Vidi br.: HS-01356

Vidi br.: HS-00344

Vidi br.: HS-01324

Vidi br.: HS-01173

Vidi br.: HS-00047

Vidi br.: HS-00355

Vidi br.: HS-01377

Vidi br.: HS-01375

Vidi br.: HS-01282

Vidi br.: HS-01310

Vidi br.: HS-00359

Vidi br.: HS-01332

Vidi br.: HS-01321

Vidi br.: HS-00048

Vidi br.: HS-00358

Vidi br.: HS-00350

Vidi br.: HS-00337

Vidi br.: HS-01380

Vidi br.: HS-01426

Vidi br.: HS-01301

Vidi br.: HS-01423

Vidi br.: HS-00363

Vidi br.: HS-01387

Vidi br.: HS-00365

Vidi br.: HS-01298

009   Humanističke znanosti

AUTSAJDERSKI fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost / [glavni i odgovorni urednik Boris Beck]. - God.1,br.1/2(2005)-god.3,br.5/6(2009); god.4,br.1/2=7/8(2010) ; god.5,br.9/10(2010)- . - Zagreb : Institut "Vlado Gotovac", 2006- . 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva god.4,br.1/2=7/8(2010); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.5(2010) teče samo druga numeracija.
ISSN 1845-9528 = AUTSAJDERSKI fragmenti

009
(051)
HS-00046

EUROPSKI glasnik / [Dražen Katunarić (glavni urednik)]. - Br.1(1996) ; god.2,br.2(1997)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 1996-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Le messager Europeen = ISSN 0984-2624.
ISSN 1331-0232 = EUROPSKI glasnik

009
821
008
HS-00047

SVJETLO (Karlovac. 1884)
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja / [Vladimir Cvitanović (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1.siečnja 1884)-god.21,br.5(18.siečnja 1905) ; god.1,br.1-3(listopad/prosinac 1965) ; god.2,br.1=4(siječanj 1966)-god.4,br.3=20(ožujak 1968) ; 1968,br.[21](travanj)-1970,br.43(rujan) ; god.6[!],br.1-4/5(travanj-rujan/listopad 1971) ; [god.6!],br.6[!](studeni 1990) ; 1991,br.1(veljača)- . - Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak, 1884- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Svjetlo = ISSN. - Prilog uz: Karlovački tjednik, = ISSN 0022-9059 god.16,br.16/17(1968)-god.18,br.36(1970). - Ne izlazi 1887-1888,1906-1964 i 1972-1989. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1966)-god.4,br.3=20(1968); druga teče od početka izlaženja publikacije. - 1902,br.1-5 označeni kao god.17; br.6-51 kao god.18.
ISSN 0353-9180 0353-9188 (pogrešan) = SVJETLO (Karlovac. 1884)

009
008
(051)
HS-00048

TABULA (Pula)
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti = acta Departamenti litterarum humaniorum = rivista del Dipartimento di scienze umanistiche = journal od the Department of Humanities / [Klara Buršić Matijašić glavni urednik]. - 1(1999)-7(2004) ; 8(2010)-. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za humanističke znanosti, 1999- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na tal. jeziku. - Nadomješta: Radovi (Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR znanstveno-nastavne djelatnosti Pula) = ISSN 0352-9576. - Drugi medij: Tabula (Pula. Online) = ISSN 1849-1685. - Ne izlazi 2005-2009.
ISSN 1331-7830 = TABULA (Pula)

009
(051)
HS-00049

Vidi br.: HS-01286

Vidi br.: HS-00200

Vidi br.: HS-00037

Vidi br.: HS-01336

Vidi br.: HS-01300

02   Knjižničarstvo. Čitanje

GLASNIK Društva bibliotekara Split / [glavna urednica Edita Bačić]. - Br.1(1989)-br.2(1991) ; br.3(1994) ; br.4(1996)-br.5(1997) ; br.6(1999)-br.7(2000) ; br.8(2010)- . - Split : Društvo knjižničara, 1990-. sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Drugi medij: Glasnik Društva bibliotekara Split (Online) = ISSN 2623-9132. - Ne izlazi 1992-1993, 1995 i 1998-2000 i 2002-2009.
ISSN 1330-0970 = GLASNIK Društva bibliotekara Split

02
(051)
HS-00050

GRADSKA knjižnica Zadar : godišnje izvješće = Zadar Public Library : Annual report / [urednik, editor Mladen Masar]. - [2002]-2014. - Zadar : Gradska knjižnica, [2002]-2015. 6 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnje izvješće (Gradska knjižnica Zadar) = ISSN 2459-8216.
ISSN 2459-6051 = GRADSKA knjižnica Zadar

027
(05)
HS-00051

HRČAK : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva / [urednica Ana Sudarević]. - God.1,br.1(1992)-god.1,br.3(1992) ; 1997,br.1=4- . - Osijek : Hrvatsko čitateljsko društvo, 1992. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1993-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od 1997,br.1=4-1998,br.3/4=5/6; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8454 = HRČAK

028
(05)
HS-00052

IZVJEŠTAJ o radu ... (Knjižnice grada Zagreba)
Izvještaj o radu ... / Knjižnice grada Zagreba ; [urednica Alemka Belan-Simić;]. - 2012-Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izvještaj o radu ... (Knjižnice grada Zagreba. Online) = ISSN 2459-8755.
ISSN 1848-7777 = IZVJEŠTAJ o radu ... (Knjižnice grada Zagreba)

027(497.5)
(497.5)
(05)
HS-00053

SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Alisa Martek. - [1] (1997)-2013- Hrvatsko muzejsko društvo, 1998-. sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva 1846-5544 ; knj.26...)
Godišnje.
ISSN 1849-4080 = SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji

02
069
930.25
(05)
(082)
HS-00054

SLOBODAN pristup informacijama : zbornik radova / ... okrugli stol ; uredila Davorka Pšenica. - [1] (2001)-Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002-. sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, 1846-5544; 30 ...)
Godišnje.
ISSN 1849-5109 = SLOBODAN pristup informacijama

02
342.7
(082)
(05)
HS-00055

SVEZAK : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja / [glavna urednica Vinka Jelić-Balta]. - God.1,br.1(1999)- . - Bjelovar : Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, 1999- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-8578 = SVEZAK

02
(051)
HS-00056

VJESNIK bibliotekara Hrvatske / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Jelica Leščić]. - God.1,br.1/3(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1950- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., njem. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Online) = ISSN 1334-6938.
ISSN 0507-1925 = VJESNIK bibliotekara Hrvatske

02
(051)
HS-00057

06   Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji

ALUMNI UNIZG : Almae matris alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu / [glavna urednica Helena Jasna Mencer]. - 2015,br.21=26- . - Zagreb : Sveučilište, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: AMAC. Almae matris Croaticae alumni = ISSN 1334-1081. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije.
ISSN 2584-7309 1334-1081 (pogrešan) = ALUMNI UNIZG

061.2
378.4(497.5)
(051)
HS-00058

AMAC. Almae matris Croaticae alumni
AMAC : Almae Matris Croaticae alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu / [glavna urednica Helena Jasna Mencer]. - 2003,br.1=6-2015,br.20=25. - Zagreb : Sveučilište, 2003-2015. 5 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: AMA Croatica = ISSN 1334-1472. - Nastavlja se kao: Alumni UNIZG = ISSN 2584-7309. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1334-1081 = AMAC. Almae matris Croaticae alumni

061.2
378.4(497.5)
(051)
HS-00059

ÉVKÖNYV / Magyar Egyesületek Szövetsége ; szerkesztette Sipos Zsivics Tünde. - [2006]-Pélmonostor : Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia, [2006]-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje.

061.2
(06)
HS-00060

GLAS Gradskog muzeja Karlovac
Glas Gradskog muzeja Karlovac. - God.1,br.1/2(prosinac 2002)-god.7[br.1](2008) ; god.8,br.6(2009)- god.14,br.12(2015). - Karlovac : Gradski muzej, 2002-2015. 1 sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Glas (Karlovac) = ISSN 2584-3117.
ISSN 1333-879X = GLAS Gradskog muzeja Karlovac

069
(051)
HS-00061

GLAS narodne diplomacije : glasilo Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva : bilten događaja / [glavni i odgovorni urednik Andrija Karafilipović]. - God.1,br.1(svibanj 2011)-Zagreb : Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno god.3(2013)-.
ISSN 1848-087X = GLAS narodne diplomacije

061.2
(06)
(051)
HS-00062

GLASILO Hrvatske komore inženjera strojarstva / [glavni urednik Tomislav Tkalčić]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2010-. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7151 = GLASILO Hrvatske komore inženjera strojarstva

061.2
621
(05)
HS-00063

GLASILO invalida rada : GIR / [glavni urednik Zlatko Bočkal]. - [2002,br.1]-Zagreb : Udruga invalida rada Zagreba, [2002]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.

061
(05)
HS-00064

GLASNIK Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Tisak)
Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta / [odgovorna urednica Ana Marija Grancarić]. - 2004,br.1(prosinac)- . - Zagreb : AMCA TTF Zagreb, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Glasnik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Online) = ISSN 1846-6508.
ISSN 1846-6494 = GLASNIK Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Tisak)

061.2
677
(05)
HS-00065

GLASNIK Hrvatskog diplomatskog kluba / [urednik Zvonimir Marić]. - God.1,br.1(2003)- . - Zagreb : Hrvatski diplomatski klub, 2003- . 30 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Glasnik (Hrvatski diplomatski klub. Online) = ISSN 2584-4393. - Prilog: Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba [Elektronička građa] = ISSN.
ISSN 1845-2876 = GLASNIK Hrvatskog diplomatskog kluba

061.23:341.7
(051)
HS-00066

GODIŠNJAK (Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije)
Godišnjak : [časopis Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije] / [urednica Marija Sačer]. - God.1,br.1(2015)-Koprivnica : Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7497 = GODIŠNJAK (Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije)

061.2
616-006
(05)
HS-00067

GODIŠNJI izvještaj ... (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
Godišnji izvještaj ... / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ; [glavna i odgovorna urednica Cvjetana Plavša-Matić]. - 2009- . - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnji izvještaj o radu za ... godinu (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) = ISSN 1847-1234.
ISSN 1848-0519 = GODIŠNJI izvještaj ... (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

061.1
(05)
HS-00068

INFORMATICA museologica / [urednica, editor Lada Dražin Trbuljak]. - 1973,br.21-1990,br.1/2 ; [god.]21,br.3/4(1990)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1973-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Bilten informatica museologica = ISSN 1330-4615. - Drugi medij: Informatica museologica (Online) = ISSN 1849-4277. - Dvostruka numeracija brojeva od 1983,br.1/2=63/64-1990,br.1/2=89/90; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2325 = INFORMATICA museologica

069
(051)
HS-00069

IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ... : INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila Zagrebački velesajam, ... / [urednica Snježana Radovanlija Mileusnić]. - [198-]- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, [198-]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-3686 = IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ...

069
(05)
HS-00070

IZVJEŠĆE o radu Ureda za udruge u ... godini (Vlada Republike Hrvatske)
Izvješće o radu Ureda za udruge u ... godini / [urednik Igor Vidačak]. - 2007/2008- . - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-8399 = IZVJEŠĆE o radu Ureda za udruge u ... godini (Vlada Republike Hrvatske)

061.1(497.5)
(05)
HS-00071

IZVJEŠTAJ o radu (Hrvatski audiovizualni centar)
Izvještaj o radu / Hrvatski audiovizualni centar = Croatian Audiovisual Centre ; [glavna urednica Margarita Perić]. - 2013- . - Zagreb : Hrvatski audiovizualni centar, 2014- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-3513 = IZVJEŠTAJ o radu (Hrvatski audiovizualni centar)

061.2
(05)
HS-00072

KULTURA, art i turizam / [glavna urednica Vanda Šagovac]. - [2011,br.1]- . - Zagreb : Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske "Svijet tišine", 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-9352 = KULTURA, art i turizam

061.2
(051)
HS-00073

LETOPIS' (Russkij kul'turnyj krug)
Letopis' = Ljetopis : glasilo ruske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Saveza Rusa RH / [glavnij redaktor, glavna i odgovorna urednica Katarina Todorcev]. - God.1,br.1(2008)- . - Zagreb : Savez Rusa RH, 2008- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na rus. jeziku. - Lat. i ćir. - Prilog: Kolobok (Zagreb) = ISSN 1848-3208.
ISSN 1846-8756 = LETOPIS' (Russkij kul'turnyj krug)

061.2
323.15(497.5=161.1)
(06)
HS-00074

LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ... / urednik Slavko Cvetnić. - Knj.95(1991)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1949) = ISSN 0373-9902.
ISSN 1330-0725 0373-9902 (pogrešan) = LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ...

061.12
(06)
HS-00075

MUZEOLOGIJA / [glavni urednik, editor-in-chief Višnja Zgaga]. - Sv.1(1953)-sv.19(1975) ; br.20(1976)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1953- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Muzeologija (Online) = ISSN 1849-0913.
ISSN 0353-7552 = MUZEOLOGIJA

069
(051)
HS-00076

NOVINE (Hrvatsko-švedsko društvo)
Novine : glasilo Hrvatsko-švedskog društva Zagreb, Hrvatska / [glavni i odgovorni urednik Mirko Hrupelj]. - God.1,br.1(2005)-god.3,br.1(2007) ; god.3,br.2=8(2007)- . - Zagreb : Hrvatsko-švedsko društvo, 2005- . Ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.2=8(2007); druga izlazi od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1845-5522 = NOVINE (Hrvatsko-švedsko društvo)

061.239
(051)
HS-00077

PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
Planovi rada za godinu ... / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Academia scientiarum et artium Croatica ; [urednik Dobriša Skok]. - 1992- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Planovi rada za godinu ... (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti) = ISSN 1330-6774.
ISSN 1330-3643 = PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

061.1
(051)
HS-00078

ŠESTAR / [uredio Goran Krstić]. - [God.1(1991)]-Zagreb : Loža Pravednost, [1991]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.

061.2
(054)
HS-00079

UDRUGA.HR : časopis za predsjednice/ke udruga i ostale odgovorne osobe u udrugama / [glavni i odgovorni urednik Igor Milinović]. - 2013,prosinac ; 2014,br.1- . - Zagreb : Centar za management i savjetovanje, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-1960 = UDRUGA.HR

061.2
(051)
HS-00080

VIJESTI muzealaca i konzervatora / [urednica, editor-in-chief Lida Roje Depolo]. - [19]97,[br.]1-2011.br-1/2 ; 2012- . - Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 1997- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nadomješta: Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske = ISSN 0042-6083.
ISSN 1331-2448 = VIJESTI muzealaca i konzervatora

069
(05)
HS-00081

ZAGREBA esperantisto : gazeto de zagrebaj esperantistoj / [cefa kaj respondeca redaktoro Josip Pleadin]. - Jar.1,num.1(majo 2007)-jar.1,num.3/4(2007) ; jar.2,br.1=5(2008)- . - Zagreb : Unuigo de zagrebaj esperantisto, 2007- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od jar.2,br.1=5(2008); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1846-5021 = ZAGREBA esperantisto

061.237(497.5 Zagreb):811.922
(051)
HS-00082

ZBORNIK Dubrovačkih muzeja / glavna urednica Vedrana Gjukić-Bender. - 1(2004) ; 2(2012)-. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji, 2004-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2005-2011 ; 2013-2014, 2016.
ISSN 1849-8876 = ZBORNIK Dubrovačkih muzeja

069
(05)
(082)
HS-00083

ZIPKA : glasilo Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec / [urednica Petra Mlinarić]. - [2008,br.1]-Čakovec : Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, [2008]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-7384 = ZIPKA

061.2
(06)
(051)
HS-00084

Vidi br.: HS-01248

Vidi br.: HS-00957

Vidi br.: HS-00489

Vidi br.: HS-00043

Vidi br.: HS-00054

Vidi br.: HS-00558

Vidi br.: HS-01347

Vidi br.: HS-01398

Vidi br.: HS-00762

Vidi br.: HS-01392

Vidi br.: HS-01206

Vidi br.: HS-00498

Vidi br.: HS-00383

Vidi br.: HS-00714

Vidi br.: HS-01427

Vidi br.: HS-01407

Vidi br.: HS-00712

Vidi br.: HS-00364

070   Novinarstvo. Novinstvo

NOVINAR (Zagreb. 1984)
Novinar : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske / [glavni urednik Ivica Buljan]. - 1984,br.1-1991,br.9/10 ; god.47,br.1/2(1992)-god.64[i.e.66],br.3/5(2012) ; 2012,br.6/8- . - Hrvatsko novinarsko društvo : Sindikat novinara Hrvatske, 1984- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Informativni bilten Društva novinara Hrvatske (Zagreb. 1973) = ISSN 1330-7614. - Drugi medij: Novinar online = ISSN 1333-0357.
ISSN 1330-1543 = NOVINAR (Zagreb. 1984)

070
(051)
HS-00085

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

ALBATROS (Dubrovnik)
Albatros : list učenika Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik. - [God.1,br.1(2000/01)]-god.2,br.2(2001/02) ; br.3(2002/03)-br.6(2006/07) ; br.7(2010/2011)- . - Dubrovnik : Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, [2000]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi za 2007/2008-2009/2010.
ISSN 1333-6878 = ALBATROS (Dubrovnik)

087.5
(05.053.5)
HS-00086

ARCOBALENO (Rijeka)
Arcobaleno : mensile per ragazzi / [caporedattore Tiziana Dabović]. - Anno 43,n.9(novembre 1990)- . - Rijeka : EDIT, 1990- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Il pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590. - Od god.44(1991)-anno 58(2006) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, i od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1330-1470 = ARCOBALENO (Rijeka)

087.5(497.5=131.1)
(051)
HS-00087

BARKOCA : horvatorszagi magyar gyermeklap / föszerkesztö Micheli Tünde. - 1996,sz.1-2015,sz.8 ; 2017,sz.1-. - Osijek : Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, 1996- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Osam puta godišnje. - Prilog uz: Horvatorszagi magyarsag = ISSN 1218-1269. - Ne izlazi dijelom 2015 i 2016.
ISSN 1333-0462 = BARKOCA

087.5(497.5=511.141)
(05)
HS-00088

BIJELA pčela : list za svu djecu / [glavni urednik Srđan Tatić]. - 1994,br.1- . - Rijeka : SKD Prosvjeta Zagreb, Pododbor Rijeka, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Ćir. i lat.
ISSN 1331-5455 = BIJELA pčela

087.5(497.5=163.41)
(051)
HS-00089

CESARČEK : list učenika OŠ Augusta Cesarca, Krapina. - 2013/2014,br.1-Krapina : OŠ Augusta Cesarca, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-4358 = CESARČEK

087.5
(051.053.5)
HS-00090

CESARUS : list Osnovne škole "August Cesarec" Ivankovo / [odgovorna urednica Marija Jurić]. - God.1,br.1(2010)-Ivankovo : Osnovna škola "August Cesarec", [2010]-. sv. : ilustr. u bojama ; 34 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-9255 = CESARUS

087.5
(051.053.5)
HS-00091

CVRKUT (Vrbovec)
Cvrkut : list učenica i učenika I. Osnovne škole Vrbovec / [odgovorna urednica Helena Naimkadić]. - [God.1,br.1(1988/1990)]-Vrbovec : I. OŠ Vrbovec, [1989?]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6652 = CVRKUT (Vrbovec)

087.5
(051.053.5)
HS-00092

ČA more judi : zbornik čakavske poezije učenika osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije : ... pjesnički susret. - [Sv.]1(1999)- . - Grohote : Osnovna škola "Grohote", 1999- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4852 = ČA more judi

087.5
(051)
HS-00093

ČAROBNA frula : list Osnovne škole Jure Kaštelana. - God.1,br.1(1995/96)- . - Zagreb : Osnovna škola Jure Kaštelana, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-2001 = ČAROBNA frula

087.5
(05.053.5)
HS-00094

ČHAVORIKANO lil : o Romano lil ande Republika Hrvatska = Dječji list : časopis Roma u Republici Hrvatskoj / [glavni urednik Ivan Rumbak]. - 2012,br.=br.1/2(2012)- . - Zagreb : Humanitarna organizacija Svjetska organizacija Roma u Hrvatskoj, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-1833 = ČHAVORIKANO lil

087.5
(051)
HS-00095

DETSKY koutek (1994)
Detsky koutek : [mesičnik pro česke deti v Chorvatsku] / [odpovedna redaktorka Lidija Dujmenovićova]. - Roč.60,č.1(1994/95)- . - Daruvar : Jednota, 1994- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Naš koutek = ISSN 0351-7713. - Objavljivana pod istim stv. nasl. od 1929. do 1960.: Detsky koutek (1929) = ISSN 1330-1829.
ISSN 1330-5905 = DETSKY koutek (1994)

087.5(497.5=162.3)
087.5
(05.053.5)
HS-00096

ĐUREK : časopis za stvaralački rad, pouku i igru učenika i učitelja Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac. - 2005,br.31(svibanj)-2006,br.32 ; 2007,br.3-2010,br.5[i.e.6] ; god.7,br.7(2011)-. - Đurđevac : Osnovna škola Grgura Karlovčana, 2005- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Sunčanim stazama = ISSN 1332-5434.
ISSN 1845-545X = ĐUREK

087.5
(05.053.5)
HS-00097

ENGLISH extra : plus deutsche Seiten / Tituš Brezovački Primary School, Zagreb. - Year 3,no.1(2006)- year 5,no.1(2008) ; year 6,no.6(2009)- . - Zagreb : Osnovna škola Tituša Brezovačkog, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: English extra seven = ISSN 1847-4926.
ISSN 1847-3431 = ENGLISH extra

087.5
(051)
HS-00098

GIMNAZIJA Cres : [list učenika Srednje škole Ambroza Haračića Mali Lošinj, Područni odjel Opće gimnazije u Cresu] / [glavna urednica Sonja Pokupec Salković]. - [Br.1(2005/2006)]- . - Cres : Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Područni odjel, [2006]-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.

087.5
(05.053.5)
HS-00099

HLAPIĆ : list učenika i učitelja Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica. - God.2,br.2(1993)-god.14,br.14(2005) ; god.12,br.17(2007)- . - Virovitica : Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, 1993- . Ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zvono (Virovitica) = ISSN 1332-8972.
ISSN 1332-8964 = HLAPIĆ

087.5
(05.053.5)
HS-00100

IGLICE : školski list Medicinske škole Osijek. - [God.1,br.1(1994)]-god.6,br.16(1999) ; god.7,br.17(2001)-Osijek : Medicinska škola, [1994]- . Ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2000.
ISSN 1332-4063 = IGLICE

087.5
(051)
HS-00101

KAPLJICE : list Osnovne škole "Bijaći" Kaštel-Novi. - [1984,br.1-1996,br.13] ; god.14,br.14(1997)- . - Kaštel-Novi : Osnovna škola "Bijaći", [1984]- . Ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-375X = KAPLJICE

087.5
(05.053.5)
HS-00102

KLEK (Ogulin)
Klek : list učenika Prve osnovne škole Ogulin / [glavni i odgovorni urednik Đurđa Špehar]. - [1956]-1997 ; 1998,br.42- . - Ogulin : Prva osnovna škola, [1956]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-8069 = KLEK (Ogulin)

087.5
(05.053.5)
HS-00103

LEPTIRIĆ : glasilo Dječjeg vrtića Kutina / [glavni i odgovorni urednik Jasna Borovnjak]. - 1993,br.1(prosinac)- . - Kutina : Dječji vrtić, 1993- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-5027 = LEPTIRIĆ

087.5
(051)
HS-00104

LUDUS (Dubrovnik)
Ludus / Ženski đački dom Dubrovnik. - 1994/95,br.1/3- . - Dubrovnik : Ženski đački dom, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Naši dani (Dubrovnik) = ISSN 1332-0823.
ISSN 1332-0807 = LUDUS (Dubrovnik)

087.5
(05.053.5)
(051)
HS-00105

MI (Zagreb. 1973)
[M] : časopis učenika Klasične gimnazije. - 1973/74,br.1-1977 ; [god.1](1992/93) ; god.2(1993/94)-god.9(2002) ; br.16(2005/2006)-br.22(2012) ; br.23(2015)- . - Zagreb : Klasična gimnazija, 1973- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Gl. stv. nasl. na grč. pismu; grč. slovo M, koje se čita Mi. - Ne izlazi 1978-1991, 2000, 2013-2014.
ISSN 1333-0403 = MI (Zagreb. 1973)

087.5
(05.053.5)
HS-00106

MI mladi (Zagreb. 1961)
Mi mladi : list Treće gimnazije. - God.7,br.16(1961/62)-god.11,br.44(1967/68) ; 1969,br.45-1972,br.56 ; god.17[!],br.57(1973)- . - Zagreb : Treća gimnazija, 1961-. sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Mi mladi sa Treće = ISSN 1331-8349.
ISSN 1331-8357 1318-3570 (pogrešan) = MI mladi (Zagreb. 1961)

087.5
HS-00107

MODRA lasta / [urednica Lidija Šeatović]. - God.6,br.55(1960)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1960- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Djeca za djecu = ISSN 1330-2078. - Prilog: Iskra : književno kulturni prilog = ISSN.
ISSN 0352-3586 = MODRA lasta

087.5
(051)
HS-00108

MOJ planet (Zagreb)
Moj planet : [časopis s kojim se zabavljam i istražujem svijet] / [glavna urednica Željka Crnogorac]. - God.1,br.1/2(rujan/listopad 2006)- . - Zagreb : Mozaik knjiga, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm. + posteri    
Mjesečno.
ISSN 1846-1751 = MOJ planet (Zagreb)

087.5
(051)
HS-00109

NAPON riječi : list učenika Elektrotehničke škole. - God.1,br.1(1993/94)- . - Zagreb : Elektrotehnička škola, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-7682 = NAPON riječi

087.5
(051)
HS-00110

OK! specijal : [posebno izdanje Ok!-a] / [glavni urednik Neven Kepeski]. - 2003,ljeto- . - Zagreb : EPH magazini, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Ok! (Zagreb) = ISSN 1330-7983.
ISSN 1334-3246 = OK! specijal

087.5
379.8
(051)
HS-00111

OSNOVAC : list učenika i učitelja Osnovne škole Molve. - [1978-2004] ; god.28,br.28(2005)- . - Molve : Osnovna škola, [1978]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-3520 = OSNOVAC

087.5
05.053.5
(051)
HS-00112

OTROVNO pero
Otrovno pero. - 2005,br.1 ; god.2,br.2(2006)- . - Slavonski Brod : Gimnazija "Matija Mesić", 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-9099 = OTROVNO pero

087.5
(05.053.5)
HS-00113

PALMA 84 : list učenika Tehničke škole Zagreb. - God. 13, br. 19 (2011/2012)-god. 16, br. 22 (2014/2015). - Zagreb : Tehnička škola, 2012-2015. 4 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Žeteško = ISSN 1847-3032.
ISSN 1848-6002 = PALMA 84

087.5
(051.053.5)
HS-00114

POJ riči materinske : ... zbornik radova : ... literarno-likovni natječaj, Osnovna škola Primošten / [glavni urednik Tomica Jadronja]. - 1(2007)- . - Primošten : Osnovna škola Primošten, 2007- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-4289 = POJ riči materinske

087.5
821.163.42-053.2
(051)
HS-00115

PRERADOVIĆ (Pitomača)
Preradović : list učenika Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača / [glavna urednica Ana Hedl]. - 1992/93-1995/96 ; br.26(1996/97)-br.28(1998/99) ; god.22,br.29(1999/2000)- . - Pitomača : Osnovna škola Petra Preradovića, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7968 = PRERADOVIĆ (Pitomača)

087.5
(05.053.5)
HS-00116

PROLJEĆE (Pazin)
Proljeće : učenički list Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. - 1968/69,[br.1]- . - Pazin : Osnovna škola "Vladimir Nazor", 1968- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Proljeće : prigodni učenički list Osnovne škole Pazin : 110. obljetnica prve hrvatske pučke škole u Pazinu = ISSN.
ISSN 1332-3806 = PROLJEĆE (Pazin)

087.5
(05.053.5)
HS-00117

PRVA škola : školski list OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica / [odgovorni urednik Stanko Čudić]. - [God.1,br.1(2003)]-Velika Gorica : OŠ Eugena Kvaternika, [2003]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1334-4927 = PRVA škola

087.5
(051)
HS-00118

PRVI izbor : [časopis za učenike od 1. do 4. razreda] / [glavna urednica Sanja Polak]. - 1993,br.1-2001,br.[82] ; god.9,br.1/2(2001)-god.12/13,br.5(2002/2003) ; 2004,br.6- . - Zagreb : Mozaik knjiga, 1993-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Mjesečno. - Od god.9/10(2001/2002) numeracija brojeva počinje u rujnu i poklapa se sa školskom godinom.
ISSN 1333-0071 = PRVI izbor

087.5
(05)
HS-00119

RADOST (Zagreb)
Radost : ilustrirani književni list za učenike osnovnih škola / [glavni urednik Melita Redžić Savičić]. - God.1,br.1(1951)- . - Zagreb : Večernji list, God.64(2013)- sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje.
ISSN 0351-3688 = RADOST (Zagreb)

087.5
(051)
HS-00120

SEDMA : list učenika VII. gimnazije, Zagreb. - God.3,br.3(lipanj 2008)- . - Zagreb : VII. gimnazija, 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: 7. čulo = ISSN 1334-2096.
ISSN 1847-1633 = SEDMA

087.5
(051.053.5)
HS-00121

SMIB (Zagreb)
Smib : smilje i bosilje : poučno-zabavni časopis za djecu / [Snježana Marić, glavna urednica]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Prilog: Riblja škola : simbostvaraonica crtanog filma, tri originalne smiboigrice i crtić [CD-ROM] = ISSN.
ISSN 0352-3578 = SMIB (Zagreb)

087.5
(051)
HS-00122

SOLINČICA : list učenika i učitelja OŠ Kraljice Jelene. - 2008,br.1- . - Solin : Osnovna škola kraljice Jelene, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-3372 = SOLINČICA

087.5
(051)
HS-00123

SUSRET (Ferdinandovac)
Susret : pedagoški list za roditelje OŠ Ferdinandovac / [urednici Mihaela Patačko, LidijaLevačić-Mesarov, Danijel Balaško]. - God.1,br.1(svibanj 2000)-god.14,br.26(2012) ; god.15,br.27(2014)-Ferdinandovac : Osnovna škola Ferdinandovac, 2000- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1333-3526 = SUSRET (Ferdinandovac)

087.5
(051)
HS-00124

ŠARKO (Crikvenica)
Šarko : školski list Osnovne škole Vladimira Nazora. - [1971]- . - Crikvenica : Osnovna škola Vladimira Nazora, [1971]- . sv : iustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prvi koraci = ISSN.
ISSN 1333-0446 = ŠARKO (Crikvenica)

087.5
(05.053.5)
HS-00125

ŠESTANČICA : list OŠ "Dr. fra Karlo Balić", Šestanovac. - God.1,br.1(2008)-god.5,br.5(2012) ; god.6,br.6(2014)-. - Šestanovac : OŠ "Dr. fra Karlo Balić", 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1847-0777 = ŠESTANČICA

087.5
(051)
HS-00126

ŠKOLSKA oaza (2003)
Školska oaza : glasilo učenika OŠ "Vrgorac". - 2003,br.17- . - Vrgorac : Osnovna škola "Vrgorac", 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Glas (Osnovna škola Vrgorac) = ISSN 1845-2795.
ISSN 1845-2809 = ŠKOLSKA oaza (2003)

087.5
(05.053.5)
HS-00127

ŠKRINJICA (Zagreb)
Škrinjica / [glavni i odgovorni urednik Maja Svečnjak]. - 2004, br.1- . - 2013- ABC naklada, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Bojanka s aktivnostima! = ISSN.
ISSN 1334-8086 = ŠKRINJICA (Zagreb)

087.5
(054)
HS-00128

TRATINČICA Viškovo
Tratinčica : list učenika OŠ "Sveti Matej", Viškovo. - [1961,br.1]-1962,br.3 ; god.3,br.1(1971)-god.5[!],[br.2](1972) ; 1973,br.6- . - Viškovo : Osnovna škola "Sveti Matej", 1962-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7143 = TRATINČICA Viškovo

087.5
(051)
HS-00129

TREMA (Split)
Trema : školski list III. gimnazije, Split. - 1996,[br.]1- . - Split : III. gimnazija, 1996- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7550 = TREMA (Split)

087.5
(051)
HS-00130

UČKARIĆ : list učenika Centra za odgoj i obrazovanje - Rijeka : školska godina ... /. - 1994/95-1996/97 ; god.27,br.27(1997/98)-god.39(2009/10) ; 2010/11 ; god.41,br.41(2011/2012)- . - Rijeka : Centar za odgoj i obrazovanje, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7690 = UČKARIĆ

087.5
(051)
HS-00131

VEDRI dani : list učenika OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci. - 1990-[1996] ; 1997,br.4-2001,br.8 ; god.11,br.9(2002)-god.12,br.10(2003) ; 2004,br.11-2010,br.17 ; god.18,br.18(2010/2011)- . - Vinkovci : Osnovna škola Ivana Mažuranića, 1990- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-1590 = VEDRI dani

087.5
(05.053.5)
HS-00132

VENČYK = Vjenčić = Vinočok / [Vera Pavlović (glavni i odgovorni urednik)]. - Rok 1,č.1(1971)-rok 12,č.12(1982) ; 1991,č.15[!]-[2004,č.32] ; 2005,č.33=1- . - Vukovar : Savez Rusina RH = Sojuz Rusinoh, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1993. i 1996. - Od 2005,č.33=1 dvostruka numeracija brojeva; prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-2189 = VENČYK

087.5(497.5=161.2)
(051)
HS-00133

ZELJOTEKA : list učenika OŠ Koprivnički Bregi / [glavna odgovorna urednica Sanja Danček]. - [God.1,br.1(2004)]-Koprivnički Bregi : OŠ Koprivnički Bregi, [2004]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-9820 = ZELJOTEKA

087.5
(05.053.5)
HS-00134

ZLATARSKE iskrice : školski list učenika OŠ Ante Kovačića Zlatar i područnih škola u Donjoj Batini i Martinščini / [glavni i odgovorni urednik Denis Vincek]. - [God.40,br.40(1998/99)]- . - Zlatar : OŠ Ante Kovačića, [1998]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Iskrice (Zlatar) = ISSN 1849-1812. - Drugi medij: Zlatarske iskrice (Online) = ISSN 1849-1944.
ISSN 1849-1820 = ZLATARSKE iskrice

087.5
(051)
HS-00135

ZORA : list učenika Osnovne škole Petra Preradovića - Zagreb. - [1968,br.1]-Zageeb : Osnovna škola Petra Preradovića, [1968]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.

087.5
(05.053.5)
HS-00136

ŽIR (Velika Gorica)
Žir : list osnovnih škola grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle / [urednik Mirjana Marković]. - God.1,br.1(1991)- . - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, Odjel za kulturu, 1991-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-3695 = ŽIR (Velika Gorica)

087.5
(051)
HS-00137

Vidi br.: HS-00285

Vidi br.: HS-00281

Vidi br.: HS-00096

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


ACTA Iadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Iris Tićac]. - Vol.1(2004)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nadomješta: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije) = ISSN 0352-6798. - Drugi medij: Acta Iadertina (Online) = ISSN 1849-1243.
ISSN 1845-3392 = ACTA Iadertina

1
37
316
(05)
HS-00138

BILTEN studentskih radova iz filozofije / [glavni i odgovorni urednik Boško Pešić]. - God.1,br.1(2015)-Osijek : Filozofski fakultet, 2015-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-8736 = BILTEN studentskih radova iz filozofije

1
(051)
HS-00139

CROATIAN journal of philosophy / [editor Nenad Miščević]. - Vol.1,no.1(2001)- . - Zagreb : Kruzak : Institute of Philosophy, 2001- . sv. ; 23 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Croatian journal of philosophy (Online) = ISSN 1847-6139.
ISSN 1333-1108 = CROATIAN journal of philosophy

1
(05)
HS-00140

DANI Frane Petrića = Days of Frane Petrić = Frane Petrić Tage = Giorni di Francesco Patrizi / [urednici Hrvoje Jurić, Ivica Martinović, Mira Matijević]. - 3(1994)-Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1994-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Numerička oznaka odnosi se na godine održavanja manifestacije.
ISSN 1848-2228 = DANI Frane Petrića

1Petrić, F.
1:32
(063)
(05)
HS-00141

EUROPEAN journal of analytic philosophy / [editors Luca Malatesti, Majda Trobok]. - Vol.1,no.1(2005)- . - Rijeka : University of Rijeka, 2006- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: European journal of analytic philosophy (Online) = ISSN 1849-0514.
ISSN 1845-8475 = EUROPEAN journal of analytic philosophy

1
(05)
HS-00142

FILOZOFSKA istraživanja / [Ante Čović, glavni i odgovorni urednik]. - 1980,br.1-1981,br.5 ; god.3,br.6-7(1983) ; god.4,sv.1=8(1984)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1980- . sv. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Synthesis philosophica = ISSN 0352-7875. - Drugi medij: Filozofska istraživanja (Online) = ISSN 1848-2309. - Dvostruka numeracija svezaka od god.4,sv.1=8(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-4706 = FILOZOFSKA istraživanja

1
(051)
HS-00143

MEDITERANSKI korijeni filozofije : simpozij / [urednici Emil Kušan, Mira Matijević]. - 2007; [2(2008)]- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, 2007-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4387 = MEDITERANSKI korijeni filozofije

1
(082)
(05)
HS-00144

OBNOVLJENI život : časopis za filozofiju i religijske znanosti / [glavni urednik, editor-in-chief Marijan Steiner]. - God.26,br.1(1971)- . - Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Život (Zagreb. 1919) = ISSN 1330-1926. - Drugi medij: Obnovljeni život (Online) = ISSN 1849-0182.
ISSN 0351-3947 = OBNOVLJENI život

1
2
(051)
HS-00145

PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine / [Ivica Martinović (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1975)-god.8,br.16(1982) ; god.9,br.1/2=17/18(1983)- . - Zagreb : Institut za filozofiju, 1975- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Online) = ISSN 1847-4489. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1/2=17/18(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2791 = PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine

101(091)
(051)
HS-00146

PROLEGOMENA (Zagreb)
Prolegomena : časopis za filozofiju = journal of philosophy / [glavni urednik, editor-in-chief Filip Grgić]. - God.1,br.1(lipanj 2002)- . - Zagreb : Udruga za promicanje filozofije = Society for the Advancement of Philosophy :; Hrvatski studiji = Croatian Studies, 2002- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Pojedini brojevi izlaze na engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Prolegomena (Zagreb. Online) = ISSN 1846-0593.
ISSN 1333-4395 = PROLEGOMENA (Zagreb)

1
(05)
HS-00147

SYNTHESIS philosophica / [editor-in-chief Ante Čović]. - Vol.1,fasc.1/2(1986) ; vol.2,fasc.1=3(1987)- . - Zagreb : Croatian Philosophical Society, 1986- . sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl., njem. i na franc. jeziku. - Drugo izdanje: Filozofska istraživanja = ISSN 0351-4706. - Drugi medij: Synthesis philosophica (Online) = ISSN 1848-2317. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,fasc.1=3(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-7875 = SYNTHESIS philosophica

1
(05)
HS-00148

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu = Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split / [glavna urednica, editor-in-chief Nikica Mihaljević]. - God.1,br.1(2008)- . - Split : Filozofski fakultet, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 2459-5128.
ISSN 1846-9426 = ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu

1
316
37
811
821
(051)
HS-00149

Vidi br.: HS-00141

Vidi br.: HS-00607

13   Filozofija uma i duha. Metafizika duhovnog života. Okultizam

ASTRO magazin (1997)
Astro magazin / [glavna urednica Julijana Oremović]. - 1997,br.110(travanj)- . - Zagreb : Arena, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Astro express = ISSN 1330-8289. - Prilog: Astro magazin. Posebno izd. = ISSN 1331-3185.
ISSN 1331-2308 = ASTRO magazin (1997)

133.52
(051)
HS-00150

ASTRO magazin. Posebno izd.
Astro magazin. Posebno izdanje / [glavna urednica Julijana Oremović]. - [19]98- . - Zagreb : Arena, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Astro express = ISSN 1330-8009. - Prilog uz: Astro magazin (1997) = ISSN 1331-2308.
ISSN 1331-3185 1330-8009 (pogrešan) = ASTRO magazin. Posebno izd.

133.52
(051)
HS-00151

STELLA (Zagreb)
Stella : tajanstveni svijet na granici znanosti / [glavni urednik Osama Shreim]. - 1994,br.1(15. veljače)- . - Zagreb : ANKH, Centar za poboljšanje kvalitete života, 1994- . sv. : ilustr. ; 30cm.    
Mjesečno. - Prilog: Anđeli = ISSN 2459-8232.
ISSN 1331-2472 = STELLA (Zagreb)

133
(051)
HS-00152

159.9   Psihologija

DANI Ramira i Zorana Bujasa : sažeci priopćenja = Ramiro and Zoran Bujas' Days, : book of abstracts / [Međunarodni psihologijski znanstveni skup ; Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatsko psihologijsko društvo = International Scientific Psychology Conference ; Department of Psychology, Faculty of Hummanities and Social Scences, University of Zagreb, Croatian Psychological Association; urednici Predrag Zarevski, Tanja Jurin, Koraljka Modić Stanke]. - 17(2005)-Zagreb : Filozofski fakultet, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-6946 = DANI Ramira i Zorana Bujasa

159.9
(05)
(082)
HS-00153

KLINIČKA psihologija : časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina / [glavna i odgovorna urednica Slavka Galić]. - Vol.1,br.1/2(2008)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Klinička psihologija (Online) = ISSN 2459-6264.
ISSN 1847-3172 = KLINIČKA psihologija

159.9
(051)
HS-00154

LOGOSFERA : [logoterapijski bilten] / Logos, Hrvatska udruga za logoterapiju. - 2015,br.1 ; god.2,br.2(2016)-Velika Mlaka : Logos - Hrvatska udruga za logoterapiju, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-5179 = LOGOSFERA

159.9
(051)
HS-00155

PSIHOLOGIJSKE teme = Psychological topics / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Barbara Kalebić Maglica]. - Br.6/7(1997/98)-br.13(2004) ; vol.14,br.1(2005)- . - Rijeka : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Vol.18,no.2(2009) tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Godišnjak Odsjeka za psihologiju = ISSN 1330-9706. - Drugi medij: Psihologijske teme (Online) = ISSN 1849-0395.
ISSN 1332-0742 = PSIHOLOGIJSKE teme

159.9
(051)
HS-00156

REVIEW of psychology : international journal of Croatian Psychological Association / [editor-in-chief Vesna Buško]. - Vol.1,no.1(1994)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, 1994- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Revija za psihologiju = ISSN 0352-1605. - Drugi medij: Review of psychology (Online) = ISSN 1849-0905.
ISSN 1330-6812 = REVIEW of psychology

159.9
(051)
HS-00157

SUVREMENA psihologija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Predrag Zarevski]. - Vol.1,br.1/2(1998)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, [1999]- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Suvremena psihologija (Online) = ISSN 2584-3052.
ISSN 1331-9264 1330-6812 (pogrešan) = SUVREMENA psihologija

159.9
(051)
HS-00158

SVE 5!. - 2015,br.1. - Zagreb : Super studio, 2015. 1 br. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Neredovito.
ISSN 1849-627X = SVE 5!

159.913
(051)
HS-00159

Vidi br.: HS-00630

17   Etika

LOŠINJSKI dani bioetike / Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj =Lošinj days of bioethics / Croatian Philosophical Society, Croatian Bioethic Society, Town of Mali Lošinj ; urednik, editor Hrvoje Jurić. - [2001]-2002 ; [3(2003)]-Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo = Croatian Philosophical Society, [2001]-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1847-8662 = LOŠINJSKI dani bioetike

17(063)
(063)
HS-00160

Vidi br.: HS-00811

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


CONCILIUM (Hrvatsko izd.)
Concilium : međunarodni teološki časopis / [urednici Zoran Grozdanov, Alen Kristić i Entoni Šeperić]. - God.46,br.1(2010)- . - Rijeka : Ex libris ; Synopsis, 2010-. sv. ; 24 cm.    
Pet puta godišnje. - Numeracija godišta preuzeta od međunarodnog izdanja.
ISSN 1847-5213 = CONCILIUM (Hrvatsko izd.)

2
(051)
HS-00161

ZAJEDNO (Zagreb. 2013)
Zajedno : tekstovi o kontemplaciji i mistici / [glavni urednik Neven Bradić]. - 2013,br.1- . - Zagreb : Centar duhovnih putova Kontemplacija i mistika : Synopsis, 2013- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-658X = ZAJEDNO (Zagreb. 2013)

2
(051)
HS-00162

Vidi br.: HS-00470

Vidi br.: HS-00145

22   Biblija

DON Bosco danas : salezijanski vjesnik : glasilo Salezijanske obitelji / [urednik Luka Hudinčec]. - God.34=1,br.1(1990)-god.47=14,br.[4](2003) ; 2004,br.1- . - Zagreb : Hrvatska salezijanska provincija, 1990-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Salezijanski vjesnik = ISSN 0352-9355. - Drugi medij: Don Bosco danas (Online) = ISSN 1845-2655. - Dvostruka numeracija godišta od god.34=1(1990)-god.47,br.[4](2003); prva je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1330-1713 = DON Bosco danas

22
(051)
HS-00163

KRUH naš svagdašnji : dnevno čitanje Biblije za pojedinca i obitelj / [glavni urednik Jadranka Vacek]. - 1989,siječanj/ožujak-Zagreb : Duhovna stvarnost, 1989-. sv. ; 16 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-9346 = KRUH naš svagdašnji

22
286
(05)
HS-00164

23   Dogmatika

BLAŽENI Alojzije Stepinac : glasnik Postulature / [uređuje Juraj Batelja]. - God.6,br.1/2(1999)- . - Zagreb : Postulatura Blaženog Alojzija Stepinca, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Sluga Božji Alojzije Stepinac = ISSN 1331-2529.
ISSN 1331-9124 = BLAŽENI Alojzije Stepinac

235.3
(051)
HS-00165

BLAŽENI Augustin Kažotić : vjesnik za širenje štovanja i za kanonizaciju / [glavni urednik Marijan Biškup]. - God.1,br.1(1967)-god.2,br.1(1968) ; god.3,br.1(1977)-god.21,br.23(1995) ; god.29,br.24(1996)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1967-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1969-1976. - God.29(1996) označava zbroj svih godišta od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-5928 = BLAŽENI Augustin Kažotić

235.3
(05)
HS-00166

GLASNIK sv. Josipa : list štovatelja sv. Josipa / [glavni i odgovorni urednik Antun Sente]. - God.1(1873)-god.73(1945) ; god.1,br.1(1984)-god.9,br.4(1992) ; god.10=82,br.1(1993)- . - Karlovac : Nacionalno svetište sv. Josipa, 1873-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Vijesti rkt. župe Majke Božje Snježne = ISSN. - Ne izlazi 1946-1983. - Dvostruka numeracija godišta od god.10=82(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-4550 1330-4542 (pogrešan) = GLASNIK sv. Josipa

235.3
(051)
HS-00167

LJUDIMA prijatelj : glasnik sv. Leopolda Bogdana Mandića / [glavni urednik Stjepan Novoselec]. - God.14,br.1=51(1984)- . - Osijek : Hrvatska kapucinska provincija, Centar za promicanje i štovanje sv. Leopolda Mandića, 1984- . sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Prijatelj ljudi = ISSN 1331-6346. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=51(1984); druga je nastavak numeracije prethodnih naslova.
ISSN 1331-6354 = LJUDIMA prijatelj

235.3
(051)
HS-00168

MARIJA : vjerski list za Marijine štovatelje / [urednik Petar Lubina]. - God.1,br.1(1963)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, 1963- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.28,br.1=274(1990); druga teće od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-1476 = MARIJA

235.3
(05)
HS-00169

TEBI Majko : glasilo Svetišta bl. Marije Propetog Isusa Petković / [glavna i odgovorna urednica Jasminka Gašparović]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-6400 = TEBI Majko

23
(051)
HS-00170

25   Pastoralna teologija

USKRSNUĆE : stranice susreta sa Zajednicom Cenacolo /. - God.1,br.1(1998)- . - Vrbovec : Udruga Sveti Lovro Zajednica Cenacolo, 1998-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1332-2648 = USKRSNUĆE

25
(05)
HS-00171

VJERSKA sloboda : glasilo Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj / [glavni urednik Dragutin Matak]. - 2008-[2012] ; god.5,br.1(2013)- . - Zagreb : Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-770X = VJERSKA sloboda

25
342.7
(051)
HS-00172

26/27   Opća povijest Crkve

ADVENTISTIČKI pregled (1999)
Adventistički pregled : [glasilo Kršćanske adventističke crkve] / [glavni i odgovorni urednik Neven Klačmer]. - God.7=50,br.3(1999)- . - Zagreb : Kršćanska adventistička crkva, Jadranska unija konferencija, 1999-. sv. ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Pregled (Zagreb. 1999) = ISSN 1331-8764. - Dvostruka numeracija godišta od god.7=50,br.3(1999); druga je zbroj godišta prethodnih naslova.
ISSN 1331-9272 = ADVENTISTIČKI pregled (1999)

27
(051)
HS-00173

ADVOCATA Croatiae : list Svetišta i župe Majke Božje Remetske / [Antonio Mario Čirko (glavni urednik)]. - God.1,br.1(1996)- . - Zagreb : Župa uznesenja BDM, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1331-4092 = ADVOCATA Croatiae

262.2
(051)
HS-00174

AVE Maria (Zagreb)
Ave Maria : glasilo Sestara dominikanki Kongregacije Svetih anđela čuvara / [uređuje Slavka Sente]. - [19--]- . - Zagreb : Sestre dominikanke Kongregacije Svetih anđela čuvara, [19--]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.15,br.1=42(1996); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-7179 = AVE Maria (Zagreb)

271
(05)
HS-00175

BIBLIJA danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta / [glavni i odgovorni urednik Mario Cifrak]. - God.1,br.1([1996])-god.7,br.1=23(2002) ; n.s., god.1=8,br.1(2003)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, [1996]- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=5(1997)-god.7,br.1=23(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije; dvostruka numeracija godišta od n.s., god.1=8(2008); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5757 = BIBLIJA danas

272
(05)
HS-00176

BOGOSLOVSKA smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik, editor -in-chief Tonči Matulić]. - God.1,br.1(1910)-god.32,br.1/4(1944) ; god.33,br.1(1963)- . - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 1910-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Bogoslovska smotra (Online) = ISSN 1848-9648. - Prilog: Katolička društvena nauka ; Katolička sociologija / Jordan Kuničić = ISSN. - Prilog uz: Katolički list = ISSN 1331-7636 god.61(1910)-god.62(1911). - Ne izlazi 1945-1962.
ISSN 0352-3101 = BOGOSLOVSKA smotra

272
(051)
HS-00177

BOGUMILI XXI : kulturološki časopis bogumilstva III. tisućljeća / [urednik Leonel Patarović]. - 2015,no.1-Zagreb : Bogumilski centar, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Bogumili = ISSN 2623-6397.
ISSN 1849-7888 = BOGUMILI XXI

27
(05)
HS-00178

BOOK (Lučko)
Book : mjesečnik za promicanje nove evangelizacije / [glavni urednik Marko Matijašević]. - 2009,br.0-Koprivnica : Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota, Kristofori, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1847-5000 = BOOK (Lučko)

272
(051)
HS-00179

BRAT Franjo : list franjevačkih zajednica / [glavna urednica Antica-Nada Ćepulić]. - God.1,br.1(1977)-god.2,br.8(1978) ; god.3,br.1=9(1979)- . - Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 1977-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=9(1979); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5433 = BRAT Franjo

272
(051)
HS-00180

CHRISTUS Rex (Dugo Selo)
Christus Rex : službeni glasnik Svećeničkog bratstva sv. Pija X. za Hrvatsku / [glavni urednik Stefan Frey]. - 2014,br.1-Dugo Selo : Hrvatsko tajništvo FSSPXa/Udruga svetog Josipa, 2014-. sv. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-6695 = CHRISTUS Rex (Dugo Selo)

27
(05)
HS-00181

CRKVA u malom : list župne zajednice Kraljice sv. Krunice - Zagreb / [urednici Mirko Irenej Vlk i Ivan Marija Tomić]. - God.1,br.1(1967)-god.2,br.3/4(1968) ; 1980,br.1-1987,br.18 ; god.8,br.2=19(1987)- . - Zagreb : Župni ured Kraljice sv. Krunice, 1967- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.2=21(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1969-1979.
ISSN 1845-674X = CRKVA u malom

272
(05)
HS-00182

DAR (Našice)
Dar : list Župe sv.Antuna Padovanskog, Našice / [glavni i odgovorni urednik Zoran Bibić]. - God.1,br.1(studeni 2003)- . - Našice : Župa Sv. Antuna Padovanskog, 2003- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tri puta godišnje. - 2014. izašao samo jedan broj.
ISSN 1334-5095 = DAR (Našice)

262.2
(051)
HS-00183

DUH zajedništva : list župe svetog Mihaela / [glavni urednik Anto Barišić]. - God.1,br.1(1967)- . - Zagreb : Župa sv. Mihaela, 1967-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-9338 = DUH zajedništva

272
(051)
HS-00184

EPARHIJSKI vjesnik (Zagreb)
Eparhijski vjesnik : službeno glasilo Križevačke eparhije / [urednik Livio Marijan]. - God.95,br.[1](2009)- . - Zagreb : Ordinarijat Križevačke eparhije, 2009-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Djelomice nastavak: Vjesnik Križevačke eparhije = ISSN 1847-5841. - Od god.95(2009) urednik: Nikola Kekić; od god.99(2013): Livio Marijan. - Prethodna godišta izišla u obliku fotokopija.
ISSN 1847-585X = EPARHIJSKI vjesnik (Zagreb)

27
(051)
HS-00185

FRATERNITAS : glasilo Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca / [urednik Nikola Šantek]. - [1965]-god.30,br.4(1994) ; 1995,br.1- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, [1965]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2001.
ISSN 1332-7941 = FRATERNITAS

271.3
(051)
HS-00186

GLAS crkve (Zagreb)
Glas crkve / [odgovorni urednik Ruben Knežević]. - 1996,br.1-2010,br.38/39 ; god.17,br.40(2012)- . - Zagreb : Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1331-4130 = GLAS crkve (Zagreb)

27
(051)
HS-00187

GLASNIK Gospićko-senjske biskupije / [uredio Marinko Miličević]. - God.1,br.1(2000)-god.2,br.5(2001) ; god.3,br.1=6(2002)- . - Gospić : Biskupski ordinarijat, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=6(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-0101 = GLASNIK Gospićko-senjske biskupije

262.3
(051)
HS-00188

GLASNIK Srca Isusova i Marijina / [glavni urednik Mirko Nikolić]. - God.54,br.6/12(1945) ; 1963,br.1-1965,br.12 ; god.57,br.1(1966)- . - Zagreb : Hrvatska pokrajina Družbe Isusove, 1945- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik Srca Isusova = ISSN 1334-255X. - Ne izlazi 1946-1962.
ISSN 1330-0202 = GLASNIK Srca Isusova i Marijina

272
(051)
HS-00189

IGNACIJEV put : informativni list za prijatelje Družbe Isusove / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Harjač]. - 1985,[br.]1(Uskrs)-1985[br.]2(Božić) ; god.2,br.1=3(1986)- . - Zagreb : Provincijalat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, 1985-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Našim prijateljima = ISSN 1331-8519. - Ne izlazi 1995. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.12,br.17=2(1996)-god.13,br.19=2(1997) prva numeracija teče od početka izlaženja publikacije; od god.14,br.1=20(1998) druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8500 = IGNACIJEV put

271
282
(051)
HS-00190

INJIGO : časopis za sudionike duhovnih vježbi u Programu Injigo / [glavna i odgovorna urednica Marica Čunčić]. - God.1,br.1(2014)-Kuče : Marignacija, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-5885 = INJIGO

27
(051)
HS-00191

IZAZOV istine : glasilo mladih hrvatskih dominikanaca / [glavni i odgovorni urednik Domagoj Augustin Polanščak]. - God.1,br.1(1988)-god.4,br.8(1992); god.5,br.1=9(1993)- . - Zagreb : Mladi hrvatski dominikanci, 1988-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1991 i 2006-2010. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=9(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-1071 = IZAZOV istine

272
(051)
HS-00192

KAIROS (Hrvatsko izd.)
Kairos : evanđeoski teološki časopis / [glavni urednik Stanko Jambrek]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Biblijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (English ed.) = ISSN 1846-4599. - Drugi medij: Kairos (Hrvatsko izd. Online) = ISSN 1848-2503.
ISSN 1846-4580 = KAIROS (Hrvatsko izd.)

27
(051)
HS-00193

KLOŠTAR : glasnik župe i svetišta Majke Milosrđa : [glasnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću] / [urednik Lukrecija Špoljar]. - [God.1,br.1(prosinac 2000)]-Kloštar Ivanić : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 2000-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-4492 = KLOŠTAR

262.2
(051)
HS-00194

KOLIŠĆE : godišnjak zagorskog kraja / [glavna urednica Gordana Bertović]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagorje : KUD "Sv. Juraj" Zagorje, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-011X = KOLIŠĆE

262.2
(05)
HS-00195

KORIJEN (Crikvenica)
Korijen / [odgovara Nediljko Jerkan]. - [1988-1998]; god.11,br.21([1999])-Trogir : Samostan sv. Ante i župa sv. Jakova, [1988]-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1847-7607 = KORIJEN (Crikvenica)

27
821.163.42
(051)
HS-00196

KRIŽ (Zagreb. 1995)
Križ : glasilo Križarske organizacije / [urednici Stjepan Škvorc, Ana Komarić]. - God.15,br.1(1995)-god.22[i .e. 23],br.3(2003) ; god.24,br.1(2014)- . - Zagreb : Križarska organizacija, 1995- . sv. ; 21 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Križarska straža = ISSN 1331-517X. - Ne izlazi 2004-2013.
ISSN 1331-5161 = KRIŽ (Zagreb. 1995)

267
(051)
HS-00197

KRIŽ ljubavi : list Katedralne župe Uzvišenja svetog Križa, Sisak / [urednik Marko Karača]. - God.1,br.1(1996)- . - Sisak : Župa Uzvišenja sv. Križa, 1996- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Dva puta godišnje god.18(2013)-.
ISSN 1332-4608 = KRIŽ ljubavi

262.2
(051)
HS-00198

KRŠNI zavičaj : hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja / glavni urednik Ivan Žarko Ilić. - Br.9(1976)-br.34(2001) ; god.33,br.35(2002)- . - Ljubuški : Franjevački samostan ; Zbornik "Kačić", 1970-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Prilog: Susreti vjere i molitve : separatni prilog Kršnog zavičaja br.14(1981) = ISSN.
ISSN 1512-6005 =

272
908
(082)
(058)
HS-00199

KVARNERSKI vez : list za vjerski, kulturni i društveni život / [glavni urednik Anton Valković]. - God.1,br.1(travanj 1997)- . - Krk : Biskupija Krk, 1997- . sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=10(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-4327 = KVARNERSKI vez

262.3
009
(051)
HS-00200

LAĐA (Zagreb)
Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture / [glavna urednica Ružica Razum]. - God.1,br.1(2006)-god.1,br.2(2006) ; god.2,br.1=3(2007)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, Ured za vjeronauk u školi, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Lađa : radni listovi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2007); druga se nastavlja na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1846-2057 = LAĐA (Zagreb)

268
(051)
HS-00201

LITURGIJSKI kalendar franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : priređen prema vlastitom liturgijskom kalendaru Franjevačke obitelji i Nacionalnom liturgijskom kalendaru Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH : liturgijska godina ... / [urednik Benedikt Vujica]. - 2001-Zagreb : Vijeće franjevačkih zajednica, 2001-. sv. ; 18 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Liturgijski kalendar franjevačkih redova ... = ISSN 1333-0624.
ISSN 1848-4565 = LITURGIJSKI kalendar franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

264
(059)
HS-00202

LOVREĆ - Opanci : list Župe sv. Duha / [glavni i odgovorni urednik Dinko Bošnjak]. - God.1,br.1(2009) ; god.1,br.1=2(2010)- . - Lovreć : Župni ured Lovreć - Opanci, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.1,br.1=2(2010); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1847-5094 = LOVREĆ - Opanci

262.2
(051)
HS-00203

MAHNIĆEVO slovo : glasnik Postulature sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića / [glavni i odgovorni urednik Saša Ilijić]. - God.1,br.1(2014)- . - Krk : Postulatura sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića, 2014- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-3688 = MAHNIĆEVO slovo

272
(051)
HS-00204

MAJKA : list svetišta i župe Majke Božje Lurdske Zagreb / [odgovara Mate Matić]. - God.1,br.1(1976)- . - Zagreb : Franjevački samostan i župa Majke Božje Lurdske, 1976-. sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=22(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije; god.11,br.26(1988) teče samo druga numeracija; od god.24,br.5=107 dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 2459-7589 = MAJKA

272
(051)
HS-00205

MARANATHA (Zagreb)
Maranatha : župni časopis BDMŽ Špansko / [glavni urednik Mato Matić]. - [1996]-2014 ; god.19,br.42(2014)- . - Zagreb : Župa Blažena Djevica Marija Žalosna Špansko, [1996]-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-8054 = MARANATHA (Zagreb)

272
(051)
HS-00206

MARIJIN Trsat : vjesnik Svetišta Majke Božje Trsatske / [glavni i odgovorni urednik Antun Jesenović]. - God.1,br.1(1967)-god.39,br.2/3(2005) ; 2005,br.4-2014,br.3 ; god.48,br.1(2015)- . - Rijeka : Uprava Svetišta Majke Božje Trsatske, 1967-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.6=10(1968)-god.21,br.4=87(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 22,br.1(1988) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-7032 = MARIJIN Trsat

272
(051)
HS-00207

MATKO : časopis Ogranka Matice hrvatske Bizovac / [glavni urednik Vjekoslav Đaniš]. - [God.1,br.1(prosinac 2003)]- . - Bizovac : Ogranak Matice hrvatske, [2003]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito. - Za god.8(2010)-god.10(2012) izišao samo jedan br.
ISSN 1334-8892 = MATKO

262.2
(051)
HS-00208

MIHOVIL : glasilo Šibenske biskupije / [glavni i odgovorni urednik Stipe Perkov]. - God.19,br.15/16=3/4(2013)-Šibenik : Biskupski ordinarijat, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Sveti Mihovil = ISSN 1330-9730.
ISSN 1849-4013 = MIHOVIL

272
(051)
HS-00209

MILOSTI puna : glasilo Svetišta Majke Božje Bistričke / [glavna urednica Danica Ozimec]. - God.1,br.1(svibanj 1995)- . - Marija Bistrica : Župa i Svetište Majke Božje Bistričke, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-9663 = MILOSTI puna

272
(05)
HS-00210

MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualnosti / [glavni i odgovorni urednik Leonard Markač]. - God.1,br.1(1995)- . - Močile : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1995-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9361 = MOČILE

262.2
(05)
HS-00211

MODRUŠ : list mjesta i župe Modruš / [glavni urednik Zvonko Trdić]. - God.1,br.1(2004)- . - 2013- Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2004- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4992 = MODRUŠ

262.2
(05)
HS-00212

MOLITVENIK - vodič / ... međunarodno vojno hodočašće (... PMI) [i] ... hodočašće Hrvatske vojske i policije. - 43=9(2001)-Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 2001- . sv. : ilustr. u bojama ; 15 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva ; prva brojčana oznaka odnosi se na redni broj međunarodnog vojnog hodočašća, a druga se odnosi na redni broj hodočašća Hrvstske vojske, policije i branitelja.
ISSN 2623-5633 = MOLITVENIK - vodič

272
(036)
(05)
HS-00213

NAŠA družba : vjesnik Družbe sestara Presvetog Srca Isusova / [odgovara Nives Stubičar]. - God.1,br.1(1968)- . - Rijeka : Sestre Presvetog Srca Isusova, 1968- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=12(1972); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8276 = NAŠA družba

271
(051)
HS-00214

NAŠA Gospa : list Katedralne župe, Dubrovnik / [glavni i odgovorni urednik Stanko Lasić]. - God.1,br.1(1995)- . - Dubrovnik : Gradski župni ured, 1995- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-7908 = NAŠA Gospa

262.2
(051)
HS-00215

NOVA prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja / [glavni i odgovorni urednik Katica Knezović]. - [God.]1,br.1(proljeće/ljeto 2003)- . - Zagreb : Kršćanski akademski krug, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Nova prisutnost (Online) = ISSN 1848-8676.
ISSN 1334-2312 = NOVA prisutnost

27
(051)
HS-00216

OBAVIJESTI Dubrovačke biskupije / urednik Petar Palić. - God.1,br.1(2001)-Dubrovnik : Biskupski Ordinarijat, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-0204 = OBAVIJESTI Dubrovačke biskupije

262.3
(497.5Dubrovnik)
(051)
HS-00217

OKRUŽNICE (Šibenska biskupija)
Okružnice : službeno glasilo Biskupije šibenske / [odgovara Ante Ivas]. - 1999,[br.1]- . - Šibenik : Biskupski ordinarijat, 1999- . Ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Okružnice Biskupskog ordinarijata Šibenik (1989) = ISSN 1332-7984.
ISSN 1332-7976 1333-011X (pogrešan) = OKRUŽNICE (Šibenska biskupija)

262.3
(051)
HS-00218

POČECI : časopis bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. - God.1,br.1(1996)-god.3,br.3(1998) ; god.4,br.1=4(2003)-god.8,br.1=8(2007) ; god.9,br.1=9(2011)-. - Split : Franjevački bogoslovski klerikat, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Počeci (Online) = ISSN 2459-6167. - Ne izlazi 1999-2002 i 2008-2010; 2014. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=4(2003); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-0569 = POČECI

272
(051)
HS-00219

PRIJATELJ malenih : informativni bilten prijatelja Malog Isusa : [bilten PMI] / [odgovara Radoslava Radek]. - [God.1,br.1(1995)]- . - Zagreb : Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, [1995]- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=5(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8942 = PRIJATELJ malenih

271
(05)
HS-00220

PROLOŽAC : [list Župe sv. Mihovila, Proložac] / [glavni i odgovorni urednik Vinko Gudelj]. - God.1,br.1(1982)- . - Proložac : Župni ured sv. Mihovila, 1982- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-755X = PROLOŽAC

262.2
(051)
HS-00221

RADOSNA vijest : misijski list / [glavni urednik Antun Štefan]. - God.1,br.1(1972)-god.3,br.[12](1974) ; god.4,br.1=19(1975)- . - Zagreb : Nacionalna uprava PMD RH ; Nacionalna uprava PMD BiH, 1972-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=19(1975); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1331-1204 = RADOSNA vijest

272
(05)
HS-00222

RIJEČKA Majka : glasilo Postulature službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić / [glavna i odgovorna urednica Dobroslava Mlakić]. - God.1,br.1(prosinac 2013)-Rijeka : Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-2436 = RIJEČKA Majka

272
(05)
HS-00223

SIVERIĆ : [list Župe sv. Petra Apostola, Siverić] / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Matić]. - God.1,br.1(Božić 2001) ; god.2,br.1=2(2002)- . - Siverić : Župa svetog Petra Apostola, 2001- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(2002); druga teče od početka izlaženja poblikacije.
ISSN 1334-9589 = SIVERIĆ

262.2
(051)
HS-00224

SJEME istine : glasnik dominikanskih sjemeništaraca. - [2005,br.1]-Split : Dominikansko sjemenište, [2015]-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-5136 = SJEME istine

272
(05)
HS-00225

SLIVNO : [list Župe Presvetog Trojstva, Slivno] / [urednik Rafael Begić]. - God.1,br.1-2(1985) ; god.2,br.1=3(1986)- . - Slivno : Župni ured Slivno, 1985- . 24 cm.    
Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-2795 = SLIVNO

262.2
(051)
HS-00226

SLUGA Božji dobri otac Antić : glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića / [glavni i odgovorni urednik Josip Šimić]. - God.33,br.1=125(2003)- . - Sinj : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 2003- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Nastavak: Dobri otac Antić = ISSN 1331-646X. - Dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-4498 = SLUGA Božji dobri otac Antić

272
(051)
HS-00227

SLUGA Božji fra Aleksa Benigar : bilten Vicepostulature / [uredili Ratko Radišić i Danijel Lončar]. - God.1,br.1(2005)-god.3,br.1(2007) ; [god.4(2008)]- . - Zagreb : Vicepostulatura sl. B. Alekse Benigara, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-9759 = SLUGA Božji fra Aleksa Benigar

272
(051)
HS-00228

SLUŽBA Božja : liturgijsko-pastoralna revija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Anđelko Domazet]. - God.1,br.1(1960/61)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1961-. sv. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Služba Božja (Online) = ISSN 1849-1057.
ISSN 0037-7074 = SLUŽBA Božja

264
(051)
HS-00229

SLUŽBA riječi : građa za obnovljenu liturgiju / [glavni urednik Tomislav Filić]. - God.1,br.1(1969/70)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1969- . sv. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Religiozni odgoj i kateheza = ISSN 1332-0491. - Od 1979. godine imaju oznaku A, B, ili C, što označuje liturgijske godine.
ISSN 0351-5567 = SLUŽBA riječi

264
(05)
HS-00230

SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske / [odgovorni urednik Antun Perčić]. - God.1,br.1(1997)- . - Varaždin : Biskupski ordinarijat, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-954X = SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske

262.3
(051)
HS-00231

SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije / uredio Sergije Jelenić. - God.50,br.1(1999)-god.58,br.5(2007) ; god.59=11,br.1(2008)- . - Poreč : Biskupski ordinarijat, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Crkvene obavijesti (Poreč) = ISSN 1330-2213. - Dvostruka numeracija godišta od god.59=11(2008); druga označava zbroj godišta tekućeg naslova.
ISSN 1331-761X = SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije

262.3
(05)
HS-00232

SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije / [urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(1997)- . - Požega : Biskupski ordinarijat, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-8195 = SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije

262.3
(051)
HS-00233

SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije / [odgovara Ivan Devčić]. - God.1,br.1(18. listopada 2000)- . - Rijeka : Riječka nadbiskupija, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X.
ISSN 1332-8956 = SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije

262.3
(051)
HS-00234

SLUŽBENI vjesnik Sisačke biskupije / [uređuje Marko Cvitkušić]. - God.1,br.1(2010)-god.2,br.3(2011) ; god.3,br.1=7(2012)-Sisak : Biskupski ordinarijat, 2010-. sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija od god.3,br.1=7(2012); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1847-5957 = SLUŽBENI vjesnik Sisačke biskupije

272
(05)
HS-00235

SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije / uredio Ivica Budinšćak. - God.85,br.1(1998)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1998- . sv. ; cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke = ISSN 1332-1978. - Prilog: Zajedno u Kristu : papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj, Zagreb, 4.-5. lipnja 2011. = ISSN.
ISSN 1332-196X = SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije

262.3
(05)
HS-00236

STAŠEVICA : list župe sv. Staša u Staševici / [glavni i odgovorni urednik Vinko Marinko Prlić]. - God.1,br.1(Božić 2006) ; god.2,br.1=2(Božić 2007)- . - Staševica : Župa sv. Staša, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(2007); druga označava ukupan broj izašlih brojeva.
ISSN 1846-7377 = STAŠEVICA

272
(051)
HS-00237

SUSRET (Zagreb)
Susret : časopis za promicanje redovničkog života / [odgovorni urednik Antonio-Mario Čirko]. - God.1,br.[1](2013)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica : Konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica BIH, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-7645 = SUSRET (Zagreb)

27
(051)
HS-00238

SUZA dolinska : godišnjak župe uznesenja Bl. Djevice Marije - Dolina : [godišnjak župe uznesenja Bl. Djevice Marije - Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške u izgnanstvu] / [glavni urednik Milorad Oršulić - Mican]. - God.1,br.1(1996)-Okučani : Župno pastoralno vijeće Župe Uznesenja BDM Dolina, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6485 = SUZA dolinska

272
(051)
HS-00239

SVJEDOK : godišnjak Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije / [glavni urednik Josip Periš]. - [1995,br.1]- . - Split : Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije, [1995]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-1161 = SVJEDOK

268
(051)
HS-00240

SVJETIONIK (Senj)
Svjetionik : [župni list župe Uznesenja BDM, Senj] / [glavna i odgovorna urednica Franciska Tomljanović]. - God.1,br.1(Božić 2000)- . - Senj : Župa Uznesenja BDM, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-1221 = SVJETIONIK (Senj)

262.2
(051)
HS-00241

U službi Malog Isusa : vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa / [uređuje i odgovara Ana Marija Kesten]. - [1957]-god.19,br.12(1975) ; 1976,[br.1]-1979,br.3 ; god.23,br.1(1980)- . - Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.31,br.4=270(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8624 = U službi Malog Isusa

271
(051)
HS-00242

VENDELIN : informativni bilten Vicepostulature / [odgovara Rajko Gelemanović]. - [God.3,br.3(1995-1999)] ; god.8,br.8(2000)-Zagreb : Vicepostulatura sl. B. Vendelina Vošnjaka, [1995]- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Sluga Božji Vendelin = ISSN 1845-1896.
ISSN 2623-8802 = VENDELIN

272
(051)
HS-00243

VERITAS (Zagreb)
Veritas : glasnik sv. Antuna Padovanskoga / [glavni urednik Josip Blažević]. - God.7,br.1(1968)-god.21,br.12(1982) ; god.22,br.1=249(1983)-god.46,br.9=508(2007) ; 2007,br.10=509(listopad)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1968-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik sv. Antuna Padovanskoga = ISSN 1330-7320. - Drugi medij: Veritas (CD-ROM) = ISSN 1845-8866. - Dvostruka numeracija brojeva od god.22,br.1=249(1983); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 0352-5708 = VERITAS (Zagreb)

27
(051)
HS-00244

VIDIK (Vidovec)
Vidik : list Župe sv. Vida, Vidovec / [odgovorni urednik Dragutin Bogadi]. - God.1,br.1(1999)- . - Vidovec : Župni ured, [1999]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1334-6547 = VIDIK (Vidovec)

262.2
(05)
HS-00245

VJESNIK biskupa Langa : list bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. - 1971,br.1-1976,br.16 ; god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001) ; god.32,br.99(2002)- . - Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, 1971- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-4351 = VJESNIK biskupa Langa

272
(051)
HS-00246

VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju / [glavni i odgovorni urednik Boris Vulić]. - God.136,br.6(2008)- . - Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije = ISSN 1331-0879. - Nastavlja se kao: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije = ISSN 2623-7318.
ISSN 1847-0521 1331-0879 (pogrešan) = VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

272
(051)
HS-00247

VJESNIK franjevaca trećoredaca / [uređuje Matej Jovanovac]. - God.9,br.1(1971)- . - Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca, 1971- . 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša = ISSN 1332-7666. - Prilog: Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca 1963. - 2013. [DVD-ROM] = ISSN.
ISSN 1332-7658 = VJESNIK franjevaca trećoredaca

271.3
(05)
HS-00248

VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja / [glavni urednik Frano Doljanin]. - God.50,br.1(2001)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Vjesnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split = ISSN 1332-1218.
ISSN 1334-8248 = VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja

271.3
(051)
HS-00249

VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri / [glavni i odgovorni urednik Andrija Bilokapić]. - God.7,br.1/2(1965)- . - Zadar : Franjevački provincijalat sv. Jeronima, 1965-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Preuzima: Zajedno (Zagreb) = ISSN 1331-8497. - Prilog: Zajedno : bilten Vijeća frajevačkih zajednica = ISSN.
ISSN 1331-8470 = VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

271.3
(051)
HS-00250

VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije / [urednik Anto Gavrić]. - God.41,br.96(2004)-Zagreb : Dominikanski provincijalat, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije = ISSN 1331-7660. - Ne izlazi 2006.
ISSN 1848-1736 1331-7660 (pogrešan) = VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije

271.2
(05)
HS-00251

VJESNIK Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića / [odgovara Jure Šarčević]. - [1947-2006] ; god.41,br.[1](2007)-Zagreb : Provincijalat Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, [1947]-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-5766 = VJESNIK Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića

262.2
(051)
HS-00252

VJESNIK Splitsko-makarske nadbiskupije / [glavni urednik Nediljko Ante Ančić]. - God.17[i.e. 16],br.6(1969) ; 1970,br.1-2008,br.4 ; god.130,br.1(2009)- . - Split : Nadbiskupski ordinarijat, 1969- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Biskupije splitske i makarske = ISSN 1332-022X. - Prilog: Naša sinoda : bilten Pripremnog odbora : prilog Vjesniku Nabiskupije splitsko-makarske = ISSN. - Ne izlazi 1992-2001. - 2005. izašla tri broja.
ISSN 0042-7659 = VJESNIK Splitsko-makarske nadbiskupije

272
(051)
HS-00253

VJESNIK Zadarske nadbiskupije / odgovara Želimir Puljić. - [195-]-1957,br.6 ; god.6,br.1(1961)-god.24,br.12(1979) ; god.15[i.e. 25],br.1(1980)-god.18[i.e. 28],br.12(1983) ; god.29,br.1(1984)-god.47,br.11/12(2002) ; 2003,br.1/2- . - Zadar : Nadbiskupski ordinarijat, [195-]- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Posebno izdanje povodom smrti Pape Ivana Pavla II = ISSN.
ISSN 1331-7016 = VJESNIK Zadarske nadbiskupije

262.3
(051)
HS-00254

VOX minorum : glasilo odgojnih ustanova Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca; sjemeništa, postulature, novicijata i klerikata / [glavni urednik Zdravko Tuba]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2016.
ISSN 1847-0904 = VOX minorum

272
(051)
HS-00255

VRBNIČKI vidici / [glavni urednik Dina Valković]. - [God.1(1991)]- . - Vrbnik : VKD Frankopan, [1991]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2002.
ISSN 1332-4624 = VRBNIČKI vidici

262.2
(051)
HS-00256

VRIJEME srca : dehonijanski glasnik / [glavni i odgovorni urednik Mirko Sadak]. - [1996,br.1-2001,br.14] ; 2002,br.1=18[i.e. 15]-2002,br.4=18 ; god.8,br.1=19(2003)-god.21,br.3=70(2016) ; 2017,br.1=71-Zagreb : Družba Svećenika Srca Isusova - Dehonijanci, 2002- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od 2002,br.1=18[i.e. 15]; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-6665 = VRIJEME srca

271
(051)
HS-00257

ZAJEDNIŠTVO : glasilo Požeške biskupije / [glavni urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(veljača 2007)- . - Požega : Biskupski ordinarijat, 2007- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-4076 = ZAJEDNIŠTVO

262.3
(05)
HS-00258

ZLATNO pero : vjera i kultura, crkva jedna, Papa svjedok : [časopis za tematiku vjere i kulture i Crkve jedne] / [glavni i odgovorni urednik Bogdan Malešević]. - God.1,br.1(travanj 1998)- . - Zagreb : Parvus, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5803 = ZLATNO pero

261.6
(051)
HS-00259

ZMIJAVCI : list Župe Svih Svetih Zmijavci / [glavni i odgovorni urednik Frano Laco]. - God.1,br.1(1996)- . - Zmijavci : Župa Svih Svetih, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god. 2,br.1=3(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1332-0459 = ZMIJAVCI

262.2
(051)
HS-00260

ZVONA (Čakovec)
Zvona : list čakovečkih župa / [glavni i odgovorni urednik Željko Železnjak]. - God.5,br.11(1999)- . - Čakovec : Župa sv. Nikole biskupa, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Zvona svetog Nikole = ISSN 1332-4659.
ISSN 1332-4640 = ZVONA (Čakovec)

262.2
(051)
HS-00261

ZVONA Delorite : glasilo Župe "Uznesenje Marijino", Kuna. - God.1,br.1(1997)- . - Kuna : Župni ured, 1997- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Cvjetić Delorite = ISSN 1334-935X.
ISSN 1334-9341 = ZVONA Delorite

272
(051)
HS-00262

ŽIVA riječ (Zagreb)
Živa riječ : Evanđelja s razmatranjima. - 2014- . - Zagreb : Družba Misionara Krvi Kristove, 2014- . sv. ; 18 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-7163 = ŽIVA riječ (Zagreb)

272
(05)
HS-00263

ŽIVI kalež : okružnica Zajednice Krvi Kristove / [glavni urednik Ilija Grgić]. - 1996,br.1-2011,br.10 ; 2011,br.1=158-Zagreb : Družba Misionara Krvi Kristove, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1426-3920 = ŽIVI kalež

272
(051)
HS-00264

ŽIVO vrelo : liturgijsko-pastoralni list [za promicanje liturgijske obnove] / [glavni i odgovorni urednik Ante Crnčević]. - God.7,br.16(1990)- . - Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Liturgijsko pastoralni listić Živo vrelo = ISSN 1332-0505. - Prilog: Bogoslužni prostor = ISSN 1333-3445.
ISSN 1331-2170 = ŽIVO vrelo

264
(051)
HS-00265

Vidi br.: HS-00627

Vidi br.: HS-00539

28   Kršćanske crkve, zajednice i sekte

APOSTOL Bezgrešne : list članova vojske Bezgrešne / [glavni urednik Zdravko Tuba]. - God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- . - Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1994-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1995-2007.
ISSN 1845-0253 = APOSTOL Bezgrešne

282
(05)
HS-00266

BILTEN (Medžlis Islamske zajednice Zagreb)
Bilten : glasilo Medžlisa Islamske zajednice Zagreb / [glavni urednik Gzim Redžepi]. - [2001,br.1]-Zagreb : Medžlis Islamske zajednice Zagreb, 2001-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-6819 = BILTEN (Medžlis Islamske zajednice Zagreb)

28
(051)
HS-00267

COMMUNIO (Zagreb)
Communio : [međunarodni katolički časopis] / [glavni i odgovorni urednik Ivica Raguž]. - God.36,br.107(2010)-Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010-. sv. ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Svesci (Kršćanska sadašnjost) = ISSN 1331-0348.
ISSN 1847-6465 = COMMUNIO (Zagreb)

282
(051)
HS-00268

CRKVA u svijetu : CUS / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mladen Parlov]. - God.1,br.1(1966)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1966- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Crkva u svijetu (Online) = ISSN 1848-9656.
ISSN 0352-4000 = CRKVA u svijetu

282
(051)
HS-00269

CROATICA Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Franjo Šanjek]. - God.1,br.1(1977)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1977- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., tal. i na lat. jeziku. - Drugi medij: Croatica Christiana periodica (Online) = ISSN 1848-9982.
ISSN 0350-7823 = CROATICA Christiana periodica

282
(051)
HS-00270

DANICA ... (Zagreb. 1971)
Danica ... : hrvatski katolički kalendar / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Razum]. - 1972-1987 ; god.107(1988)- . - Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1971-. sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Katolički godišnjak za godinu ... = ISSN 1330-4267. - Prilog: Danica ... : džepni kalendar = ISSN.
ISSN 0414-9866 = DANICA ... (Zagreb. 1971)

282
821.163.42
(051)
HS-00271

DIACOVENSIA = Ephemerides theologicae Diacovenses : teološki prilozi / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Šimo Šokčević. - God.1,br.1(1993)-god.5,br.1(1997) ; god.6,br.1=6(1998)- . - Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Diacovensia (Online) = ISSN 1849-014X. - Ne izlazi 2000-2001. - Dvostruka numeracija brojeva od god.6,br.1=6(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-2655 = DIACOVENSIA

282
(05)
HS-00272

GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)
Glasnik reformacije : [glasilo Reformnog pokreta adventista sedmog dana] / [odgovorni urednik Vjekoslav Vončina]. - God.42,br.[1](1994)- . - Zagreb : Reformni pokret adventista sedmog dana, 1994- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Lat. i ćir. - Odijeljeno od: Glasnik reformacije = ISSN 0431-9443.
ISSN 1333-1655 = GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)

286
(051)
HS-00273

GOSPA Sinjska : glasilo Svetišta i župe Gospe Sinjske / [glavni i odgovorni urednik Petar Klapež]. - God.1,br.1(1922)-god.23,br.4/7(1944) ; god.22[!],br.1(1948)-god.24,br.10(1950) ; god.1,br.1(1974)- . - Sinj : Franjevački samostan, 1922-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 1945-1947 i 1951-1973. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=5(1975)-god.33,br.1=70(2006); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5107 = GOSPA Sinjska

282
(051)
HS-00274

KAČIĆ : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja = acta Provinciae ss. Redemptoris Ordinis Fratrum Minorum in Croatia / [glavni i odgovorni urednik, director principalis et responsabilis Hrvatin Gabrijel Jurišić]. - God.1(1967)- . - Split : Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja, 1967- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - God.23/24(1991/92) nije izišlo. - Ne izlazi 1968,1985-1987,1989,1994,1996,2001-2002,2005-2007 i 2009-2010.
ISSN 0453-0578 0543-0578 (pogrešan) = KAČIĆ

282
(082)
(05)
HS-00275

KAIROS (English ed.)
Kairos : evangelical journal of theology / [editor Stanko Jambrek]. - Vol.1,no.1(2007)- . - Zagreb : Bilbijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (Hrvatsko izd.) = ISSN 1846-4580. - Drugi medij: Kairos (English ed. Online) = ISSN 1848-2511.
ISSN 1846-4599 = KAIROS (English ed.)

284.9
(051)
HS-00276

KANA (Zagreb)
Kana : kršćanska obiteljska revija / [glavni i odgovorni urednik Albert Turčinović]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Ladonja : Kanin prilog za Istru = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=8(1971); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-2828 = KANA (Zagreb)

282
(051)
HS-00277

KRKA (Šibenik)
Krka : časopis Eparhije dalmatinske / [uredništvo Nikodim (Kosović) ...et al.]. - God.1,br.1(2003)- . - Šibenik : Eparhija dalmatinska, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Ćir. - Prilog: Krka. Tematski broj = ISSN.
ISSN 1334-4293 = KRKA (Šibenik)

281.96
(051)
HS-00278

LADONJA : vjerski informativno-kulturni list / [glavni urednik Vilim Grbac]. - God.1,br.1(prosinac 1981)- . - Pazin : "Josip Turčinović", 1981-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=21(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5018 = LADONJA

282
(051)
HS-00279

LIST Župe Gospe Snježne : Vid, Prud, Dragovija, Podgrede, Ograđ / [uredili Mladen Margeta i Ante Vučić]. - 1999,br.1(travanj)- . - Vid : Župni ured, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9345 = LIST Župe Gospe Snježne

282
(051)
HS-00280

MAK. Mali koncil
MAK : mali koncil : dječji mjesečni list / [glavni urednik Vojmil Žic]. - God.12,br.4=121(travanj 1977)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1977- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Mali koncil = ISSN 1331-2723. - Prilog: Vjeronaučna služba riječi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.12,br.4=121(1977); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova; od god.31(1996) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1331-2731 = MAK. Mali koncil

282
087.5
(051)
HS-00281

MILJEVCI : list župe Miljevci : [glasilo župe Imena Isusova, Miljevci] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Vidović]. - God.1,br.1(1977)-god.9,br.1=15(1985) ; god.23,br.1=16(1998)- . - Drinovci : Župni ured Miljevci, 1977-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1986-1997. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1=15(1985); druga teče od početka izlaženja publikacije; 1998. oznaka godišta uključuje godine od početka izlaženja.
ISSN 1331-6710 = MILJEVCI

282
(051)
HS-00282

MINBER : glasilo Islamske zajednice u Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Nermin Botonjić]. - 2013,br.1/2 ; god.3,br.3/4(2015)- . - Zagreb : Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2013-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2014.
ISSN 1849-8299 = MINBER

28
323.15
(051)
HS-00283

NOVI svijet (Zagreb. 1991)
Novi svijet : [mjesečnik Pokreta fokolara] / [glavna urednica Đina Perkov]. - God.27,br.1(siječanj 1991)- . - Križevci : Djelo Marijino - Pokret fokolara, 1991-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-226X = NOVI svijet (Zagreb. 1991)

28
(051)
HS-00284

ODJEK (Zagreb)
Odjek : časopis za mlade / [glavni urednik Slobodan Bobo Marčeta]. - God.1,br.1(1990)- . - Zagreb : Odjel mladih Kršćanske adventističke crkve, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na sloven. jeziku. - Drugi medij: Odjek on-line = ISSN 1332-618X. - Prilog: Čuvari ognja = ISSN. - Izdano sa: Adventistički pregled (1993), = ISSN 1330-4968.
ISSN 1331-5994 = ODJEK (Zagreb)

286
087.5
(051)
HS-00285

PROBUDITE se! / [odgovorni urednik Henrik Kovačić]. - Vol.71,no.3(8.srpnja 1990)- . - Zagreb : Jehovini svjedoci, 1990- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Probudi se = ISSN 1331-9051.
ISSN 1331-9043 = PROBUDITE se!

289.954
(051)
HS-00286

RIJEČKI teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Marko Medved]. - God.1,br.1(1993)-god.7,br.2(1999) ; god.8,br.1=15(2000)- . - Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Riječki teološki časopis (Online) = ISSN 1849-0921. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=15(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0377 = RIJEČKI teološki časopis

282
(051)
HS-00287

STRAŽARSKA kula : glasnik Jehovinog kraljevstva / [odgovorni urednik Henrik Kovačić]. - Vol.129,no.1(2008)- . - Zagreb : Jehovini svjedoci, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polumjesečno. - Nastavak: Kula stražara = ISSN 1331-9035.
ISSN 1846-632X = STRAŽARSKA kula

289.954
(051)
HS-00288

SVETI Sava Gornjokarlovački : časopis Eparhije gornjokarlovačke / [glavni i odgovorni urednik Slaviša Simaković]. - 2002,br.1- . - Karlovac : Pravoslavna eparhija gornjokarlovačka izdavačka ustanova "Martiria", 2002-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ćir.
ISSN 1334-3467 = SVETI Sava Gornjokarlovački

281.96
(05)
HS-00289

TKALČIĆ : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis / [glavni urednik Stjepan Razum]. - God.1,br.=nr.1(1997)- . - Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 1997- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-3517 = TKALČIĆ

282
(051)
HS-00290

VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)
Vijesti / Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica ; [odgovaraju Jure Šarčević i Miroslava Bradica]. - 2001,[br.]1-2005 ; god.36,br.1(2008)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2001- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vijesti Konferencije VRPJ i Unije VRPJ = ISSN. - Od god.36 (2008) oznaka godišta je zbroj godina izlaženja prethodnih publikacija. - Ne izlazi 2006-2007.
ISSN 1846-8497 = VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)

282
(051)
HS-00291

ZNACI vremena (Latinično izd.)
Znaci vremena : [časopis za osobnu, obiteljsku i društvenu duhovnost utemeljenu na Bibliji] / [odgovorni urednik Dragutin Matak]. - God.1,br.1(1969)-god.23,br.1(1991) ; god.24,br.1(2000)- . - Zagreb : CIB Znaci vremena, 1969-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1992-1999.
ISSN 0353-0434 = ZNACI vremena (Latinično izd.)

286
(051)
HS-00292

Vidi br.: HS-00164

Vidi br.: HS-00190

Vidi br.: HS-00793

Vidi br.: HS-01321

Vidi br.: HS-00633

29   Druge religije. Mitologija

BIBLIJSKI pogledi : [časopis Adventističkog teološkog fakulteta] / [urednik, editor Dragutin Matak]. - Vol.1,br.1(1993)-vol.1,br.2(1993) ; vol.2,br.1=3(1994)- . - Maruševec : Adventistički teološki fakultet, 1993-. 13 sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Biblijski pogledi (Online) = ISSN 1849-0832. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,br.1=3(1994); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-1497 = BIBLIJSKI pogledi

29
(051)
HS-00293

Vidi br.: HS-00370

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


BARBANSKI zapisi : zbornik radova Znanstvenog skupa "Barban i barbanština od prapovijesti do danas" / Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu" ; Slaven Bertoša, glavni urednik. - Sv.1=2(2013)- . - Barban : Općina Barban, 2013-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od sv.1=2(2013); druga brojčana oznaka se odnosi na redni broj simpozija.
ISSN 1849-9260 = BARBANSKI zapisi

3
9
(058)
HS-00294

DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Renata Franc]. - God.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Društvena istraživanja (Online) = ISSN 1848-6096. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0288 = DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)

3
(051)
HS-00295

PILAR (Zagreb)
Pilar : časopis za društvene i humanističke studije / [glavni urednik Zlatko Hasanbegović]. - God.1,br.1(2006) ; year 1,issue 2(2006)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2006- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Year 1,issue 2(2006) i year 4(2009) tekst na engl. jeziku. - Drugi medij: Pilar (Online) = ISSN 1848-8773. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.3=1(2007); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-3010 = PILAR (Zagreb)

3
(051)
HS-00296

RICERCHE sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno)
Ricerche sociali / Centro di ricerche storiche Rovigno ; [direttore responsabile Giovanni Radossi]. - [1989] ; n.2(1990/91)-n.8/9(1998/99) ; n.10(2001)-n.11(2002) ; n.12(2004)- . - Rovigno : Centro di ricerche storiche ; Unione italiana ; Universita popolare, [1989]-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1990, 1998, 2000, 2003, 2007 i 2016.
ISSN 0353-474X = RICERCHE sociali (Centro di ricerche storiche Rovigno)

3
94(497.5)
(051)
HS-00297

THESIS (Zagreb)
Thesis : revistë kërkimore ndërkombëtare = international research review / [kryeredaktror, editor in chief Masar Stavileci]. - Viti=vol.1,n.=no.1(2012)-Zagreb : MST PLUS ; AAB-Riinvest PPoHE = BPrAL AAB-Riinvest, 2012-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na alb. jeziku. - Drugi medij: Thesis (Online) = ISSN 2623-8381.
ISSN 1848-4298 = THESIS (Zagreb)

3
(051)
HS-00298

ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu / [glavna i odgovorna urednica Nevenka Breslauer]. - God.1,br.1(lipanj 2010)-Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2010- . sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (Online) = ISSN 1849-1138.
ISSN 1847-702X = ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

3
62
(05)
HS-00299

ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci = Journal of the Polytechnics of Rijeka / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Dušan Rudić]. - Vol.1,no.1(2013)-Rijeka : Veleučilište, 2013- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1849-1723.
ISSN 1848-1299 = ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci

3
5
(082)
(05)
HS-00300

30   Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija

ZBORNIK radova ... konferencije o društveno odgovornom poslovanju - DOP / [urednica Mirjana Matešić]. - 7(2015)-Zagreb : Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - HR PSOR, 2015-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju - DOP) = ISSN 1849-8132.
ISSN 1849-8833 = ZBORNIK radova ... konferencije o društveno odgovornom poslovanju - DOP

304
338
(05)
HS-00301

Vidi br.: HS-01324

Vidi br.: HS-00311

Vidi br.: HS-00310

305   Rodne studije

TREĆA : [časopis Centra za ženske studije] / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nataša Govedić]. - Vol.1,br.1(srpanj 1998)- . - Zagreb : Centar za ženske studije, 1998- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1331-7237 = TREĆA

305-055.2
(051)
HS-00302

311   Statistika

CROATIAN review of economic, business and social statistics : journal of the Croatian Statistical Association / [editors-in-chief Dragan Bagić, Ksenija Dumičić, Nataša Erjavec]. - Vol.1,no.1(2015)-Zagreb : Croatian Statistical Association, 2015-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Croatian review of economic, business and social statistics (Online) = ISSN 2459-5616.
ISSN 1849-8531 = CROATIAN review of economic, business and social statistics

311
33
(051)
HS-00303

ENERGETSKA statistika u ... = Energy statistics ... / ržavni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1189 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2005.
ISSN 1334-5834 = ENERGETSKA statistika u ...

311.3:620.9
620.9
(051)
HS-00304

HRVATSKA u brojkama ... = Croatia in figures / Državni zavod za statistiku = Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2010- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010-. sv. ; 15 X 21 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1848-6673 = HRVATSKA u brojkama ...

311(497.5)
(497.5)
(05)
HS-00305

KALENDAR objavljivanja statističkih podataka / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Calendar of statistical data issues / Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2006- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na eng. jeziku.

311
(059)
(06)
HS-00306

MJESEČNO statističko izvješće (Državni zavod za statistiku)
Mjesečno statističko izvješće / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Monthly statistical report / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - God.1,br.9(1992)-god.23,br.12(2014). - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1992-2015. 23 sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Mjesečno statističko izvješće (Republički zavod za statistiku Republike Hrvatske) = ISSN 1332-652X.
ISSN 1330-0334 = MJESEČNO statističko izvješće (Državni zavod za statistiku)

311
(051)
HS-00307

PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Program publiciranja ... = Publishing programme ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1993- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Publishing program ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-2361. - Drugi medij: Program publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-0611.
ISSN 1330-2353 = PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311.312
(05)
HS-00308

STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Statističke informacije ... = Statistical information ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1992- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1993- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Od 1992-1995. tekst na hrv. jeziku; od 1996. tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Statistical information ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-3368. - Drugi medij: Statističke informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-062X.
ISSN 1330-335X = STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311
(051)
HS-00309

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa] = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2001- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2001- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-6738 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)

311
308
(083.4)
(086)
(05)
HS-00310

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Tisak)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - God.33(2001)- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2001- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nastavak: Statistički ljetopis ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske) = ISSN 1330-0369. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-3305 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Tisak)

311
308
(083.4)
(05)
HS-00311

STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...
Statistički ljetopis grada Zagreba ... = [Statistical yearbook of Zagreb]. - God.41(1992)- . - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku, 1992-. sv. ; 24 cm. + zemljop. karte    
Godišnje. - Nastavak: Statistički godišnjak Zagreba = ISSN 0561-9416.
ISSN 1330-3678 = STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...

311.314
(051)
HS-00312

Vidi br.: HS-00855

314   Demografija

HRVATSKA izvan domovine : zbornik radova predstavljenih na ... Hrvatskom iseljeničkom kongresu / urednici Marin Sopta, Franjo Maletić, Josip Bebić. - 1(2014)- . - Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva : Centar za kulturu i informacije Maksimir, 2015- . sv. ; 30 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 2584-4229 = HRVATSKA izvan domovine

314.15(100=163.42)
(=163.42)
(082)
(05)
HS-00313

HRVATSKI iseljenički zbornik ... (Tisak)
Hrvatski iseljenički zbornik ... = Croatian emigrant almanac ... = Anuario para la emigracion croata ... / urednik, editor, editora en jefe Vesna Kukavica. - 1992- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Matica. Iseljenički kalendar ... = ISSN 0543-1077. - Drugi medij: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Online) = ISSN 1333-9362.
ISSN 1330-3724 0543-1077 (pogrešan) = HRVATSKI iseljenički zbornik ... (Tisak)

314.15(=163.42)
94(497.5)
821.163.42
(05)
HS-00314

MATICA (1993)
Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation / [glavni urednik, chief editor Hrvoje Salopek]. - God.43,br.3(1993)- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Nova Matica = ISSN 0353-8052. - Drugi medij: Matica (Online) = ISSN 1846-5765. - Prilog: Heroji Vukovara : promo DVD-ROM / redatelj Eduard Galić = ISSN.
ISSN 1330-2140 0025-5920 (pogrešan) = MATICA (1993)

314.743(=163.42)
(051)
HS-00315

MIGRACIJSKE i etničke teme / [glavna urednica, editor-in-chief Sanja Klempić Bogadi]. - God.17,br.1/2(2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti = Institute for Migration and Ethnic Studies, 2001- . sv. ; 25 cm.    
Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Migracijske teme = ISSN 0352-5600. - Drugi medij: Migracijske i etničke teme (Online) = ISSN 1848-9184.
ISSN 1333-2546 = MIGRACIJSKE i etničke teme

314
323.15(=1/=8)
(051)
HS-00316

PRIRODNO kretanje stanovništva u ... / Državni zavod za statistiku = Natural change in population ... (Croatian Bureau of Statistics); [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1032 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Prirodno kretanje stanovništva ...) = ISSN 1330-3597. - Prilog: Rastavljeni brakovi u ... = ISSN 1332-3946.
ISSN 1331-5021 = PRIRODNO kretanje stanovništva u ...

314
(083.4)
(05)
HS-00317

ZOV Srijema : glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata / [glavni urednik Zlatko Žužić]. - God.1,br.1(1995)-god.1,br.6(1995) ; god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999) ; god.5,br.24(1999)- . - Zagreb : Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, 1995-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-7258 = ZOV Srijema

314.745.22
(051)
HS-00318

ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Women and men in Croatia ... / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2006-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006-. sv. : graf. prikazi ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4603 = ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ...

314
316
(05)
HS-00319

Vidi br.: HS-00856

Vidi br.: HS-00854

316   Sociologija

3K: kapital, klasa, kritika : časopis Centra za radničke studije / [uredništvo Stipe Ćurković, Marko Kostanić, Mislav Žitko]. - God.1,br.1(2014)- . - Zagreb : Centar za radničke studije, 2014- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6210 = 3K: kapital, klasa, kritika

316
32
33
(051)
HS-00320

MEDIA, culture and public relations = Mediji, kultura i odnosi s javnostima / [glavni i odgovorni urednik , editor-in-chief Mario Plenković]. - 2002,[br.]1-2 ; [god.]2,[br.]1(2003) ; [god.]3,[br.]2(2012)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2002- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Media, culture and public relations (Online) = ISSN 1848-8374. - Ne izlazi od 2004-2011.
ISSN 1333-6371 = MEDIA, culture and public relations

316.7
659.4
(051)
HS-00321

POLEMOS (Zagreb)
Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = journal of interdisciplinary research on war and peace / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mirko Bilandžić. - Sv.1,br.1(1998)-sv.3,br.1(2006) ; sv.3,br.2=6(2000)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Naklada Jesenski i Turk, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Polemos (Zagreb. Online) = ISSN 1848-8870. - Dvostruka numeracija brojeva od sv.3,br.2=6(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5595 = POLEMOS (Zagreb)

316
32
355/359
(051)
HS-00322

REVIJA za sociologiju / [glavni i odgovorni urednik, editor Ivan Landripet]. - God.1,br.1(1971)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1971- . sv. ; 25 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Revija za sociologiju (Online) = ISSN 1846-7954.
ISSN 0350-154X = REVIJA za sociologiju

316
(051)
HS-00323

SOCIJALNA ekologija (Zagreb)
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [ journal for environmental thought and sociological research] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Krešimir Kufrin]. - Vol.1,no.1(1992)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Socijalna ekologija (Online) = ISSN 1849-0360. - Prilog: Social ecology (Zagreb) = ISSN 1330-982X. - 2010. izišla 3 broja.
ISSN 1330-0113 = SOCIJALNA ekologija (Zagreb)

316.334.5
504.03
(051)
HS-00324

SOCIOLOGIJA i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja = Sociology and Space : journal for spatial and socio-cultural development studies / [glavna i odgovorna urednica Anđelina Svirčić Gotovac]. - God.45,br.175=1(2007)- . - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nadomješta: Sociologija sela = ISSN 0038-0326. - Drugi medij: Sociologija i prostor (Online) = ISSN 1849-0387. - Dvostruka numeracija brojeva; prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1846-5226 = SOCIOLOGIJA i prostor

316.334.5
(051)
HS-00325

ZAPOSLENA : časopis za uspješnu ženu / [glavna urednica Ana Gruden]. - 1994,br.1(lipanj)- . - Zagreb : Zaposlena, 1994- . sv. : ; ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1330-6642 = ZAPOSLENA

316.66
(051)
HS-00326

Vidi br.: HS-00388

Vidi br.: HS-00409

Vidi br.: HS-00389

Vidi br.: HS-00390

Vidi br.: HS-00403

Vidi br.: HS-00319

Vidi br.: HS-01109

Vidi br.: HS-00149

Vidi br.: HS-00138

32   Politika

ALPHEUS policy insight : [izvješće o stavovima političkih stranaka] / [urednik Zdravko Ivić]. - God.1,br.1(2014)- . - Zagreb : Alpheus, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-403X = ALPHEUS policy insight

32
(051)
HS-00327

ANALI Hrvatskog politološkog društva / [glavni i odgovorni urednik Enes Kulenović]. - God.1(2004)- . - Zagreb : Hrvatsko politološko društvo : Fakultet političkih znanosti, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Anali Hrvatskog politološkog društva (Online) = ISSN 1847-5299.
ISSN 1845-6707 = ANALI Hrvatskog politološkog društva

32
(05)
HS-00328

HRVATSKI tjednik (Zadar)
Hrvatski tjednik / [glavni urednik Ivica Marijačić]. - 2013, br. 441 (7.ožujka)-Zadar : Tempus, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Nastavak: Hrvatski list (Zadar) = ISSN 1845-3716.
ISSN 2584-4067 = HRVATSKI tjednik (Zadar)

32
(051)
HS-00329

IM (Zagreb)
Im : informativni mjesečnik Ureda eurozastupnice Ivane Maletić / [glavna urednica Ivana Maletić]. - 2013,br.1(kolovoz)-Zagreb : Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-0735 = IM (Zagreb)

32
336
(051)
HS-00330

INTERNATIONAL journal of innovation and economic development / [editor in chief Umidjon Ahunjonov]. - Vol.1,issue 1(2015)-Zagreb : Inovatus usluge, 2015- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: International journal of innovation and economic development (Online) = ISSN 1849-7551.
ISSN 1849-7020 = INTERNATIONAL journal of innovation and economic development

32
(051)
HS-00331

KIOSK (Zagreb)
Kiosk / [urednik Tomo Luetić]. - 2015, br. 1 (listopad)-Zagreb : Hrvatski centar za istraživačko novinarstvo i slobodu medija : Udruga Blank, 2015-. sv. : ilustr. ; 43 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-7977 = KIOSK (Zagreb)

32
33
008
(051)
HS-00332

OBNOVA (Zagreb. 2013)
Obnova : časopis za kulturu, društvo i politiku / [glavni i odgovorni urednik Marko Paraždik]. - God.1,br.1(listopad 2013) ; 2014,br.2-Zagreb : Udruga Obnova, 2013- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Obnova (Online) = ISSN 2584-4245.
ISSN 1849-0697 = OBNOVA (Zagreb. 2013)

32
008
82
73/76
(051)
HS-00333

POLITIČKE analize : tromjesečnik za analizu hrvatske i međunarodne politike / [glavna urednica Mirjana Kasapović]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, Centar za cjeloživotno obrazovanje, 2010- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Političke analize (Online) = ISSN 1849-093X.
ISSN 1847-4977 = POLITIČKE analize

32
(051)
HS-00334

REPUBLIKA Hrvatska (Zagreb. 1996)
Republika Hrvatska : mali vodič ... = Republic of Croatia : mini guide / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured = Digital Information Documentation Office ; glavna urednica Danica Horvat. - [God.]1,[br.]1(1996) ; [god.]2,[br.]1(1998)- . - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske = Digital Information Documentation Office of the Government of the Republic of Croatia, 1996- . 29 cm.    
Godišnje. - Od god.7,br.1(2003) tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Republic of Croatia (Print) = ISSN 1331-1271. - Drugi medij: Republika Hrvatska (Online) = ISSN 1334-0220. - Ne izlazi 1997.
ISSN 1331-1263 = REPUBLIKA Hrvatska (Zagreb. 1996)

32(497.5)
35(497.5)
(058.7)
HS-00335

Vidi br.: HS-00044

Vidi br.: HS-00320

Vidi br.: HS-00322

323   Unutarnja politika

ARTEFAKTI : izvori za historiju Srba u Hrvatskoj : [prilozi za povijest Srba u Hrvatskoj] / [glavni urednik Miodrag Milošević]. - God.1,br.1(1994)-god.4/5,br.3(2000) ; 2001,br.4/5- . - Rijeka : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Pododbor Rijeka, 1994- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Neredovito. - Tekst na srp. i na hrv. jeziku; Lat. i ćir. - Ne izlazi 2011, 2013-2015.
ISSN 1332-3628 = ARTEFAKTI

323.15(497.5=163.41)
94(497.5=163.41)
(05)
HS-00336

BEHAR (Zagreb)
Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja / [glavni i odgovorni urednik Sead Begović]. - God.1,br.1(1900/01)-god.10,br.24(1909/10) ; god.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", 1900-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Behar journal = ISSN 1334-5079. - Ne izlazi 1911-1991.
ISSN 1330-5182 = BEHAR (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
008
(051)
HS-00337

BOŠNJAČKA pismohrana : časopis za povijest i kulturu bošnjaka u Hrvatskoj / [glavni urednik Dževad Jogunčić]. - Sv.1,br.1/4(1999)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, [2000]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-2362 = BOŠNJAČKA pismohrana

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS-00338

BOŠNJAČKI glas : [informativno glasilo Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Edina Smajlagić]. - 2006,br.1(ožujak)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-3215 = BOŠNJAČKI glas

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS-00339

BUDUĆNOST (Zagreb)
Budućnost = Anglunipe : časopis Udruge Bolja budućnost / [glavni i odgovorni urednik Ramiza Memedi]. - [200?,br.1]-2004,br.4 ; 2005,br.9-Zagreb : Udruga žena Romkinja "Bolja budućnost", 200?-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-9124 = BUDUĆNOST (Zagreb)

323.15(497.5=214.58)
(05)
HS-00340

CORTE delle ore : foglio informativo della Comunità degli Italiani "Fulvio Tomizza" di Umago / [redazione Serena Telloli Vežnaver ... et al.]. - 2014,no.1- . - Umago : CI "Fulvio Tomizza", 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7993 = CORTE delle ore

323.15(=1/=8)
(051)
HS-00341

CRNOGORSKI glasnik (Zagreb)
Crnogorski glasnik : glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba / [glavni urednik Zoran Drašković]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Vijeće crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba, 2000- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Facta Montenegrina = ISSN 1332-4551.
ISSN 1332-4977 = CRNOGORSKI glasnik (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.16)
(05)
HS-00342

ČESKY lidovy kalendar ... / [hlavni a odpovedny redaktor Vlatka Dankova]. - 1953- . - Daruvar : Jednota, 1952-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 0411-6321 = ČESKY lidovy kalendar ...

323.15(497.5=162.3)
(059)
HS-00343

DEUTSCHES Wort : Blatt der Deutschen und Österreicher in Kroatien = Njemačka riječ : list Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj / [glavna urednica, Chefredakteurin Renata Trichler]. - N.s.=N.F.,1993,br.=Nr.1- . - Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj = Deutsche Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauscwaben in Kroatien, 1993-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodšnje. - Tekst usporedo na njem. i na hrv. jeziku.
ISSN 1330-7185 = DEUTSCHES Wort

323.15(497.5=112.2)
008
(051)
HS-00344

DUMKY z Dunaju : [litopys Sojuzu Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej : = [litopys Sojuzu rusyniv i ukrainciv Respubliky Horvatii] = Misli s Dunava : [ljetopis Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske] / [urednica, redaktorka Vera Pavlović]. - [No.]1(1989)-[no.]2(1990) ; [no.]3=1990/2000(2000)- . - Vukovar : Savez Rusina Republike Hrvatske = Sojuz Rusynoh Republyky Gorvatskej, 1989- . 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na rusin., ukr. i na hrv. jeziku. - Tekst na lat. i ćir. - Ne izlazi 1991-1999.
ISSN 0353-6076 = DUMKY z Dunaju

323.15(497.5=161.2)
008
(05)
HS-00345

HORVATORSZAGI magyar naplo
Horvatórszági magyar napló : kisebbségi magyar hetilap / [fo- es felelos szerkeszto, glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanović]. - [2001]- . - Beli Manastir : Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia, [2001]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Ne izlazi 2003-2004.
ISSN 1333-6517 = HORVATORSZAGI magyar naplo

323.15(497.5=511.141)
(05)
HS-00346

IDENTITET (Zagreb)
Identitet : [nezavisni magazin] / [glavni i odgovorni urednik Veljko Džakula]. - God.1,br.1[maj 1996]- . - Zagreb : Srpski demokratski forum, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Tekst na hrv. i na srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Posebni br.(2003) ujedno je i br.68(2003).
ISSN 1331-386X = IDENTITET (Zagreb)

323.15(497.5=163.41)
(051)
HS-00347

INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)
Informatori : mujore e Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë = mjesečnik Unije Zajednice Albanaca u Republici Hrvatskoj / [kryeredaktor, glavni urednik Esad Collaku]. - Viti=god.6,nr.=br.1(1998)- . - Zagreb : Unioni i Bashkësive shqiptare në Republikën e Kroacisë, 1998- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Informatori (Bashkesia Shqiptare ne Republiken e Kroacise) = ISSN 1332-8417.
ISSN 1846-3975 = INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)

323.15(497.5=18)
(051)
HS-00348

IZVOR (Vukovar)
Izvor : list Zajedničkog veća opština Vukovar / [urednik Slavko Bubalo]. - 2006,br.1(septembar)-2008,br.6 ; god.2,br.7/8(2008)- . - Vukovar : Zajedničko vijeće općina, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Dvotjedno. - Ćir.
ISSN 1847-4454 = IZVOR (Vukovar)

323.15(497.5=163.42)
908(497.5-37 Vukovar)
(051)
HS-00349

JEDNOTA (Daruvar)
Jednota : [organ Svazu Čechu v Republice Chorvatsko] / [reditelka a hlavni a odpovedna redaktorka Lidija Dujmenovićova]. - Roč.1,č.1(1946)- . - Daruvar : Jednota, 1946 - . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Prilog: Studnice = ISSN 1332-0947.
ISSN 0021-5791 = JEDNOTA (Daruvar)

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS-00350

KOPERNIK / Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik" = Poljska kulturna udruga "Mikołaj Kopernik" ; [redaktor, urednik Marek-Mladen Stanojević]. - 2011,[Nr.]1- . - Zagreb : Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik", 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na polj. i na hrv. jeziku. - Nastavak: Biuletyn informacyjny (Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik") = ISSN 1848-266X.
ISSN 1848-2678 = KOPERNIK

323.15(497.5=162.1)
008
(05)
HS-00351

TORE : foglio della Comunita degli Italiani di Fiume / [redattore responsabile Mario Simonovich]. - N.s., n.1(1991)- . - Zagabria : Grafički zavod Hrvatske, 1991- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-0985 = LA tore

323.15(497.5=50)
(051)
HS-00352

LIBURNIJSKA priloga : glasilo slovenske skupnosti Lovrana / [urednik Vasja Simonič]. - Let.1,št.1(2006)- . - Lovran : Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik, [2006]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-377X = LIBURNIJSKA priloga

323.15(497.4)
(05)
HS-00353

LOVASKI list : [glasilo Općine Lovas] / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Pančić]. - God.1,br.1(rujan 1994)- . - Lovas : Općinsko vijeće Općine, 1994-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Zvono : školski list Osnovne Škole Lovas = ISSN.
ISSN 1331-906X = LOVASKI list

323.254
(051)
HS-00354

LJETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" / urednik Čedomir Višnjić. - Sv.1(1996)- . - Zagreb : SKD Prosvjeta, 1996- . sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Ćir.
ISSN 1332-3636 = LJETOPIS Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS-00355

MAĐARSKI glasnik : dvojezični mjesečnik mađarske manjine u RH = Magyar hírnök = a horvátországi magyarság kétnyelvü havilapja / [glavne i odgovorne urednice Ljiljana Milanović, Jelena Vidaković]. - God.=evf.1,br.=sz.1(2013)- . - Beli Manastir : Savez mađarskih udruga = Magyar Egyesületek Szövetsége, 2013-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-8587 = MAĐARSKI glasnik

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS-00356

MAKEDONSKI glas (Zagreb)
Makedonski glas : [glasilo Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj = spisanie na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska] / [glaven urednik Milena Georgievska]. - God.1,[br.1](1993)- . - Zagreb : Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, [1993]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na mak. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat.
ISSN 1333-7769 = MAKEDONSKI glas (Zagreb)

323.15(497.5=163.3)
008
(051)
HS-00357

NOVA dumka / [Vera Pavlović (glavni i odvičatel'ni redakor)]. - Rok 1,č.1(1971/72)-rok 27,č.106(1998); rok 28,č.107=1(1999)- . - Vukovar : Savez Rusina RH, 1972- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1995-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od rok 28,č.107=1(1999); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-3181 = NOVA dumka

323.15(497.5=161.2)
008
(051)
HS-00358

PANORAMA (Rijeka)
Panorama : rivista quindicinale / [redattore capo responsabile Ilaria Rocchi]. - Anno 1,n.1(1952)- . - Rijeka : Edit, 1952- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polumjesečno. - Drugi medij: Panorama (Rijeka. Online) = ISSN 1334-4692.
ISSN 0475-6401 = PANORAMA (Rijeka)

323.15(497.5=131.1)
008
(051)
HS-00359

PLANIKA : glasilo Slovenskega kulturnega društva Triglav Split / [urednica Vera Hrga]. - [Let.1,št.1(1993)]-Split : Slovensko kulturno društvo Triglav, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-9775 = PLANIKA

323.15(497.5=163.3)
(051)
HS-00360

POLITIČKI zatvorenik (Tisak)
Politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ) / [glavni urednik Tomislav Jonjić]. - God.4[i.e.5],br.38(1994)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, 1994- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Zatvorenik = ISSN 1331-467X. - Drugi medij: Politički zatvorenik (Online) = ISSN 1334-0328.
ISSN 1331-4688 = POLITIČKI zatvorenik (Tisak)

323.28
343.3
(051)
HS-00361

PRAMEN (Našice)
Pramen : kulturno-spoločensky časopis Slovakov v Chorvatsku / [šefredaktor Sandra Kralj Vukšić]. - [1992,č.1]-1995,č.11/12 ; roč.5,č.1(1996)- . - Savez Slovaka = Zvaz Slovakov, [1992]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-0512 = PRAMEN (Našice)

323.15(497.5=162.4)
008
(05)
HS-00362

PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek / [hlavni a odpovedna redaktorka Libuše Stranikova]. - Č.26(2008)- . - Daruvar : Jednota, 2008-. sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek = ISSN 1330-3880.
ISSN 1847-1676 1330-3880 (pogrešan) = PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS-00363

PREPORODOV journal : mjesečnik KDBH "Preporod" / [glavni i odgovorni urednik Ismet Isaković]. - [2003,br.45]- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", [2003]-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Behar journal = ISSN 1334-5079.
ISSN 1334-5052 = PREPORODOV journal

323.15(497.5=1.497.6)
061.22(497.5=1.497.6)
(051)
HS-00364

PROSVJETA (Zagreb. 1955)
Prosvjeta : [novine za kulturu] / [glavni i odgovorni urednik Čedomir Višnjić]. - God.13,br.411(januar 1955)-god.28,br.610(septembar 1971) ; god.1=26[i.e.29],br.1=610(1994)-god.19=44,br.108=718(2012) ; 2012,br.109-Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 1955- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Ćir. i lat. - Nastavak: Srpska riječ (Zagreb) = ISSN 1333-0810. - Ne izlazi 1972-1993. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od 1=26,br.1=610(1994)-god.18=43,br.105=715(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5439 = PROSVJETA (Zagreb. 1955)

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS-00365

RODNA riječ (Zagreb)
Rodna riječ : glasilo Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj = Rodna reč : organ na Nacionalnata obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija / [glavna urednica, glaven redaktor Diana Glasnova]. - 2003,br.1- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Bugara u RH = Nacionalna obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na bug. jeziku; oba su teksta tiskana u međusobno obrnutim smjerovima. - Ćir. i lat.
ISSN 1334-613X = RODNA riječ (Zagreb)

323.15(497.5=163.2)
(051)
HS-00366

ROMANO čaćipe : romano lil = Romska istina : časopis Roma u Republici Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Alija Mešić]. - God.10,br.19(2005)-god.12,br.28(2008) ; god.15[i.e.13),br.29(2008)-god.17[i.e.15),br.38(2010) ; god.16,br.39(2011)-Zagreb : Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Nastavak: Romengo čaćipe = ISSN 1331-4211. - Nije izišao br.23(2006)i 2014.
ISSN 1845-6413 = ROMANO čaćipe

323.15(497.5=214.58)
(051)
HS-00367

ROMI.HR (Tisak)
Romi.hr : [tromjesečnik RNV-a] / [glavni urednik Stojan Obradović]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Romsko nacionalno vijeće, 2015-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Druga vrsta veze: Romi.hr (Online) = ISSN 1849-9228.
ISSN 1849-8973 = ROMI.HR (Tisak)

323.15(497.5=214.58)
(051)
HS-00368

ROVÁTKÁK
Rovátkák ... / [szerkesztettek Labadi Karoly]. - 1995-2010 ; 2011,[sz.1]-Eszek : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, 1996- . sv. ; : ilustr. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Nije izišao za 1998.
ISSN 1333-0772 = ROVÁTKÁK

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS-00369

RUAH hadaša : glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel / [glavni i odgovorni urednik Vatroslav Ivanuša]. - God.1,br.1(prosinac 2005/siječanj 2006)- . - Zagreb : Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2005- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno 2013-. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1845-8742 = RUAH hadaša

323.15(497.5=411.16)
39
296
(051)
HS-00370

SABAH (Zagreb)
Sabah : list Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Asim Čabaravdić]. - God.1,br.0(listopad 2005)- . - Zagreb : Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, 2005- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1846-243X = SABAH (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS-00371

SNV bulletin (Zagreb)
SNV bulletin / Srpsko narodno vijeće = Srpsko narodno veće = Serb National Council ; [urednik Saša Milošević]. - 2014,[br.]1-Zagreb : Srpsko narodno vijeće : Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, 2014-. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-7314 = SNV bulletin (Zagreb)

323.15(=1/=8)
(05)
HS-00372

SOPOTJA : glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ / [urednica Marjana Mirković]. - Let.1,št.1(2012)- . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-4360 = SOPOTJA

323.15(=1/=8)
(051)
HS-00373

SRPSKO-DALMATINSKI magazin / [urednik Branko Čolović]. - Sv.1(2006)- . - Split : SKD Prosvjeta-Pododbor Split : Vijeće srpske nacionalne manjine grada Splita, 2006- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nije izišao 2009.
ISSN 1846-3436 = SRPSKO-DALMATINSKI magazin

323.15(497.5=163.41)
HS-00374

SUSRETI : glasilo Hrvatsko-češkog društva / [urednik Marijan Lipovac]. - [God.1,br.1(1993)]-Zagreb : Hrvatsko-češko društvo, [1993]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.

323.15(=1/=8)
(05)
HS-00375

TRAGOVI (Pula)
Tragovi : nezavisno glasilo Srba u Istri / [glavni urednik Branko Čizmić]. - God. 1, br. 1 (siječanj/veljača 2015)-Pula : Koordinacija Srba u Istri : Klub Srba Istarske županije, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 42 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1849-4536 = TRAGOVI (Pula)

323.15(=163.41)
(051)
HS-00376

UJ Magyar kepes ujsag : horvatorszagi magyar hetilap / [foszerkeszto Micheli Tunde]. - Evf.1,sz.1(1996)- . - Eszek : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége ; Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa : Bethlen Gábor Alap, 1996- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tjedno. - Nastavak: Magyar kepes ujsag = ISSN 0460-5578. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od evf.3=49,sz.3=1456(1998)-evf.5=51,sz.17=1520(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije; od evf.5,sz.18(2000) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-0135 = UJ Magyar kepes ujsag

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS-00377

Vidi br.: HS-00283

Vidi br.: HS-00074

Vidi br.: HS-00316

327   Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika

EUROPSKE studije = European studies / [glavni urednik Hrvoje Špehar]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2015-. sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Europske studije (Online) = ISSN 2459-6701.
ISSN 1849-8698 = EUROPSKE studije

327
33
(058)
HS-00378

GLAS Paneurope / Hrvatska paneuropska unija = Foedus Paneuropaeum Croaticum ; [urednici Željko Obad ... [et al.]]. - God.1,br.1(1996)-Zagreb : Hrvatska paneuropska unija, 1996-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Paneuropa Croatica = ISSN 1333-0799.
ISSN 1333-0780 = GLAS Paneurope

327
(051)
HS-00379

MEĐUNARODNE studije = International studies : časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju / glavni urednik Radovan Vukadinović. - Vol.1(2000) ; vol.1[i.e. 2],br.1(2001)- . - Zagreb : Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije : Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld : Euroavangarde, 2000- . sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Drugi medij: Međunarodne studije (Online) = ISSN 2459-623X.
ISSN 1332-4756 = MEĐUNARODNE studije

327
(051)
HS-00380

YEARBOOK Šipan ... (Zagreb)
Yearbook Šipan ... / International Summer School Šipan ; [editor in chief Lidija Čehulić Vukadinović]. - 2005- . - Zagreb : Atlantic Council of Croatia, Centre for International Studies, 2006-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Šipan ... = ISSN 1334-6776. - Prilog: Energetska sigurnost i kritična infrastruktura : zbornik radova / urednik Siniša Tatalović = ISSN.
ISSN 1846-4149 = YEARBOOK Šipan ... (Zagreb)

327
(051)
HS-00381

329   Političke stranke i pokreti

GLAS antifašista (Zagreb)
Glas antifašista / [glavna i odgovorna urednica Katica Sedmak]. - 2008,br.54- . - Zagreb : Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske : Savez društva "Josip Broz Tito" : Savez ratnih i vojnih invalida Hrvatske : SUH, Podružnica vojnih umirovljenika, 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Glas antifašista demokratske Hrvatske = ISSN 1845-5735.
ISSN 1847-4861 1845-5735 (pogrešan) = GLAS antifašista (Zagreb)

329.75(497.5)
(051)
HS-00382

NAŠA riječ (Rab)
Naša riječ : list antifašista otoka Raba / [uredio Ivo Barić]. - God.1,br.1(12. travnja 2009)- . - Rab : Udruga antifašista Raba, 2009-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1847-5035 = NAŠA riječ (Rab)

329
061.2
(051)
HS-00383

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

ABSTRACTS of the proceedings (International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship)
Abstracts of the proceedings / ... International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship ; editors Darko Tipurić i Marina Mešin. - 1(2013)- . - Zagreb : CIRU - Governance Research and Development Centre, 2013- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6434 = ABSTRACTS of the proceedings (International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship)

33
(05)
HS-00384

ACTA economica et turistica (Tisak)
Acta economica et turistica / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Vukonić]. - Vol.1,no.1(2015) ; vol.1,no.2(2016) ; vol.2,no.2(2016)-Zagreb : Sveučilište Libertas, 2015-. sv. ; 25 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavak: Acta turistica nova = ISSN 1846-4394. - Drugi medij: Acta economica et turistica (Online) = ISSN 1849-921X.
ISSN 1849-8469 = ACTA economica et turistica (Tisak)

33
338.48
(051)
HS-00385

BUSINESS people (Zagreb)
Business people : poslovni dnevnik / [glavni urednik Marina Biluš]. - 2011,br.1-2013,br.5; 2013,jesen/zima- . - Zagreb : Večernji list, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Neredovito.
ISSN 1848-168X = BUSINESS people (Zagreb)

33
(051)
HS-00386

DIEM ... (CD-ROM)
DIEM ... [Elektronička građa] : conference proceedings / Dubrovnik International Economic Meeting. - 1(2013)-Dubrovnik : University of Dubrovnik, 2013- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Druga vrsta veze: DIEM (Online) = ISSN 1849-5206.
ISSN 1849-3653 = DIEM ... (CD-ROM)

33
(082)
(05)
(086)
HS-00387

ECONOMIC and social development (Book of proceedings)
Economic and social development [Elektronička građa] : book of proceedings / ... International Scientific Conference on Economic and Social Development and ... Eastern European ESD Conference ; editors Ana Jovancai Stakic, Vladimir Kovsca, Jadranka Bendekovic. - 8=4(2014) ; 5(2015)- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2014- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Neredovito. - Drugi medij: Economic and social development (Book of proceedings. Online) = ISSN 1849-7535. - Dvostruka numeracija brojeva; prva se odnosi na redni broj međunarodne, a druga na istočnoeuropsku konferenciju.
ISSN 1849-6903 = ECONOMIC and social development (Book of proceedings)

33
316.334.2
(082)
(086)
(05)
HS-00388

ECONOMIC and social development (Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility)
Economic and social development : book of abstracts / Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility ; editors Ana Jovancai Stakic, Vladimir Kovsca, Jadranka Bendekovic. - 5(2015). - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; University North ; Megatrend University, 2015. 1 sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Djelomice nastavak: Economic and social development (Book of abstracts) = ISSN 1849-689X. - Druga vrsta veze: Economic and social development (Book of abstracts. Online) = ISSN 1849-7543.
ISSN 2584-6493 1849-689X (pogrešan) = ECONOMIC and social development (Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility)

33
316.334.2
(05)
HS-00389

ECONOMIC and social development (International Scientific Conference on Economic and Social Development)
Economic and social development : book of abstracts / International Scientific Conference on Economic and Social Development ; editors lko Vrankic, Goran Kozina, Vladimir Kovsca. - 9(2015)-Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; University North, 2015- . sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Djelomice nastavak: Economic and social development (Book of abstracts) = ISSN 1849-689X. - Druga vrsta veze: Economic and social development (Book of abstracts. Online) = ISSN 1849-7543.
ISSN 2584-6485 1849-689X (pogrešan) = ECONOMIC and social development (International Scientific Conference on Economic and Social Development)

33
316.334.2
(05)
HS-00390

EKONOMIJA (Zagreb)
Ekonomija = Economics : časopis za ekonomsku teoriju i politiku / [Marijana Ivanov ... et al.]. - God.1,br.1/3(1994)- . - Zagreb : Rifin, 1994-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1330-0636 = EKONOMIJA (Zagreb)

33
(051)
HS-00391

EKONOMSKA i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : journal of economic and environmental history / [urednici, editors-in-chief Hrvoje Petrić, Paul Hirt]. - Vol.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2005- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska i ekohistorija (Online) = ISSN 1849-0190.
ISSN 1845-5867 = EKONOMSKA i ekohistorija

33
9
504.03
(05)
HS-00392

EKONOMSKA istraživanja = Economic research / [glavni i odgovorni urednik Marinko Škare]. - Vol.11,no.1/2(1998)- . - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" = Juraj Dobrila University of Pula, Department for Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 1998-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavak: Gospodarstvo Istre = ISSN 0353-2860. - Drugi medij: Ekonomska istraživanja (Online) = ISSN 1848-9664.
ISSN 1331-677X = EKONOMSKA istraživanja

33
(051)
HS-00393

EKONOMSKA misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Đuro Benić]. - God.1,br.1(1992)- . - Dubrovnik : Sveučilište = University of Dubrovnik, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nadomješta: Zbornik radova (Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu. Dubrovnik) = ISSN 0350-8536. - Drugi medij: Ekonomska misao i praksa (Online) = ISSN 1848-963X.
ISSN 1330-1039 = EKONOMSKA misao i praksa

33
(051)
HS-00394

EKONOMSKI pregled : [dvomjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Teodorović]. - God.1,br.1(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro : Ekonomski fakultet ; Ekonomski fakutlet ; Ekonomski fakutlet ; Fakultet za menadžent u turizmu i ugostiteljstvu, 1950-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Ekonomist (Zagreb. 1935) = ISSN 1331-9019. - Drugi medij: Ekonomski pregled (Online) = ISSN 1848-9494.
ISSN 0424-7558 = EKONOMSKI pregled

33
(051)
HS-00395

EKONOMSKI vjesnik = Econviews : review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Cini]. - God.1,br.1(rujan 1988)- . - Osijek : Ekonomski fakultet, 1988- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Ekonomski vjesnik (Online) = ISSN 1847-2206.
ISSN 0353-359X = EKONOMSKI vjesnik

33
(05)
HS-00396

GOSPODARSTVO & održivost / [glavni urednik Katarina Plećaš]. - God.1,br.1(travanj 2005)- . - Zagreb : Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Gospodarstvo & održivost (Online) = ISSN 1845-4666.
ISSN 1845-4402 = GOSPODARSTVO & održivost

330.34:504
504.03
(05)
HS-00397

HRVATSKO gospodarstvo ... godine / Hrvatska gospodarska komora ; urednik Jasna Belošević Matić. - 2006- . - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-644X = HRVATSKO gospodarstvo ... godine

33
(497.5)
(05)
HS-00398

INNOVATION Institute review ... / [urednik Diana Dražetić]. - [2012]-[2013] ; 2014/2015,br.3 ; 2015/2016- . - Zagreb : Institut za inovacije, [201?]-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - 2015/2016 tekst na engl. jeziku.
ISSN 1849-918X = INNOVATION Institute review ...

33
(05)
HS-00399

INTERNATIONAL OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship (CD-ROM)
International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship [Elektronička građa] / edited by Darko Tipurić and Maja Daraboš. - 1(2013)- . - Zagreb : CIRU - Governance Research and Development Centre, 2013- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6442 = INTERNATIONAL OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship (CD-ROM)

33
(0.034)
(082)
(05)
HS-00400

INVESTICIJE u ... (Zagreb)
Investicije u ... = Gross investment / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - [1995]-2013. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [1997]-2015. 18 sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1332-0297 ; br.[1045] ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Investicije ...) = ISSN 1330-4046.
ISSN 1331-2510 = INVESTICIJE u ... (Zagreb)

330.3
(083.41)
HS-00401

IZVJEŠĆE o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ... / CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva ; [urednica Slavica Singer]. - 2011- . - Zagreb : CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, 2011-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Small and medium enterprises report - Croatia ... = ISSN 2459-8194.
ISSN 1848-3526 = IZVJEŠĆE o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ...

33
(05)
HS-00402

JOURNAL of economic and social development (Print)
Journal of economic and social development / [editor Marijan Cingula]. - [Vol.1,no.1(2014)]- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, [2014]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of economic and social development (Varaždin) = ISSN 1849-3327.
ISSN 1849-6628 = JOURNAL of economic and social development (Print)

33
316.334.2
(051)
HS-00403

JOURNAL of international business research and marketing / [editor-in-chief Asa Romeo Asa]. - Vol.1,no.1(2015)- . - Zagreb : Inovatus Usluge, 2015-. sv. ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Journal of international business research and marketing (Online) = ISSN 2584-3222.
ISSN 1849-8558 = JOURNAL of international business research and marketing

33
(051)
HS-00404

MINORANZE (Rijeka)
Minoranze : [periodico bilingue italiano-croato per l'economia e la cultura] = Manjine : [dvojezični hrvatsko-talijanski časopis za ekonomiju i kulturu] / [caporedattore, glavna urednica Vesna Fabris]. - 2012, n.=br. 1 (dicembre/prosinac)- . - Rijeka : AR, Agencija Roma, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-7254 = MINORANZE (Rijeka)

33
008
(051)
HS-00405

OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Tisak)
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno-stručni časopis obrazovanju za poduzetništvo = Education for entrepreneurship - E4E : international Journal of Education for Entrepreneurship / Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski = University College of Economics, Entrepreneurship and Managamenet Nikola Subic Zrinski ; glavni urednici Ivica Katavić, Vitomir Tafra. - Vol.4,br.=no.1(2014)-Zagreb : Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 2015-. sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Učenje za poduzetništvo = ISSN 1848-1264. - Drugi medij: Obrazovanje za poduzetništvo - E4E (Online) = ISSN 1849-661X.
ISSN 1849-7845 = OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Tisak)

33
377
(051)
HS-00406

OECONOMICA Jadertina (Tisak)
Oeconomica Jadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju = University of Zadar, Department of Economics ; [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Aleksandra Krajnović]. - Vol.1,no.1(2011)-Zadar : Sveučilište, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Oeconomica Jadertina = ISSN 1848-1035.
ISSN 1848-4956 = OECONOMICA Jadertina (Tisak)

33
(051)
HS-00407

PODUZETNIK (Osijek)
Poduzetnik : mjesečnik za poduzetnike i menadžere / [glavni urednik Vladimir Mihajlović]. - God.4,br.41(2010)-Beli Manastir : Novi Poduzetnik, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Slavonski poduzetnik = ISSN 1846-3541.
ISSN 1848-0667 1846-3541 (pogrešan) = PODUZETNIK (Osijek)

33
(05)
HS-00408

REVIEW of innovation and competitiveness : a journal of economic and social research / [editors Marinko Škare, Danijela Križman]. - Vol.1,issue 1(2015)-Pula : Faculty of economics and tourism “Dr. Mijo Mirković”, 2015-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Review of innovation and competitiveness (Online) = ISSN 1849-9015.
ISSN 1849-8795 = REVIEW of innovation and competitiveness

33
316
(051)
HS-00409

SEE-6 economic outlook : Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedoni,a Montenegro, Serbia, Slovenia / [editor Sandra Švaljek]. - Vol.1,no.1(2015)-Zagreb : The Institute of Economics ; The Institute of Economics ; The Institute of Economics, University "S. S. Cyril and Methodius" ; The University of Montenegro, Faculty of Economics ; Institute of Economic Sciences ; Institute for Economic Research, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: SEE-6 economic outlook (Online) = ISSN 1849-8884.
ISSN 1849-8817 = SEE-6 economic outlook

33
(051)
HS-00410

SMALL and medium enterprises report - Croatia ... / CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva = SMEs and Entrepreneurship Policy Center ; [editors Slavica Singer, Mirela Alpeza]. - 2014-Zagreb : CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva = SMEs and Entrepreneurship Policy Center, 2015-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ... = ISSN 1848-3526.
ISSN 2459-8194 1848-3526 (pogrešan) = SMALL and medium enterprises report - Croatia ...

33
(05)
HS-00411

ZAGREB international review of economics & business / editor Jurica Šimurina. - Vol.1,no.1(May 1998)- . - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zagreb international review of economics and business (Online) = ISSN 1849-1162. - Prilog: Zagreb international review of economics & business : special conference issue = ISSN.
ISSN 1331-5609 = ZAGREB international review of economics & business

33
65
(051)
HS-00412

ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu / [glavni urednik Anita Pavković]. - God.1,br.1(2003)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2003- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1845-495X.
ISSN 1333-8900 = ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

33
(05)
HS-00413

ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivo Sever. - God.15,sv.1(1997)- . - Rijeka : Ekonomski fakultet = Faculty of Economics, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Zbornik radova (Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka) = ISSN 1330-6308. - Drugi medij: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-7520.
ISSN 1331-8004 1330-6308 (pogrešan) = ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

33
(051)
HS-00414

Vidi br.: HS-00042

Vidi br.: HS-00029

Vidi br.: HS-00003

Vidi br.: HS-00332

Vidi br.: HS-00008

Vidi br.: HS-01001

Vidi br.: HS-00025

Vidi br.: HS-00303

Vidi br.: HS-00461

Vidi br.: HS-00378

Vidi br.: HS-00320

Vidi br.: HS-01065

Vidi br.: HS-00921

Vidi br.: HS-00487

331   Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati

GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
Godišnjak ... / Hrvatski zavod za zapošljavanje ; [urednica Marica Barić]. - 1996-2015. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 1997-2016. 20 sv. : graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Zavoda za zapošljavanje = ISSN 1330-4089. - Drugo izdanje: Yearbook ... (Croatian Employment Service) = ISSN 1849-4420. - Drugi medij: Godišnjak (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online) = ISSN 1849-4854.
ISSN 1331-2618 = GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

331.5
(05)
HS-00415

GRAFIČAR : list Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske / [glavni urednik Stjepan Kolarić]. - God.1,br.1(svibanj 1992)-god.2,br.20(prosinac 1993) ; 1994,br.21(siječanj)- . - Zagreb : Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, 1992- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-4127 = GRAFIČAR

331.105.44
655
(051)
HS-00416

NA peronu : vijesti Sindikata prometnika vlakova Hrvatske / [uređuje A. Iličić]. - 1997,[br.1] ; god.1,br.2(1997) ; 2001,veljača-2007,ožujak ; 2009,br.1 ; 2012,br.1-. - Zagreb : Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1998-2000 ; 2008 i 2010-2011.
ISSN 1332-7739 = NA peronu

331.105.44
(051)
HS-00417

OBAVIJESTI (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)
Obavijesti : bilten s aktualnim obavijestima o stručnom obrazovanju odraslih, novim izdanjima i različitim uslugama iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša / ZIRS [Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti] Zagreb. - [Vol.1(1990)]- . - Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, [1990]- . sv. ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-1778 = OBAVIJESTI (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)

331.45
(051)
HS-00418

REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...
Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; br.1042 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2000 i 2005.
ISSN 1331-3444 = REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...

331.5
(083.4)
(05)
HS-00419

SIGURNOST i zaštita na radu / [urednik Davor Tudja]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Sigurnost i zaštita na radu : stručne upute za poslodavce i potrebni obrasci na CD-u za provedbu zaštite na radnom mjestu = ISSN.
ISSN 1849-5087 = SIGURNOST i zaštita na radu

331.45/.46
(051)
HS-00420

SIND express (Sektor RSRH-ostali)
Sind express : tjednik Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Sektor RSRH - Ostali / [glavni i odgovorni urednici Željko Vidaković i Ivan Majdak]. - [God.1,br.1(1993)]-god.21 [i.e. 22],br.1038 (2015). - Zagreb : Republički sindikat radnika Hrvatske, [1993]-2015. 22 sv. ; 30 cm.    
Tjedno.
ISSN 1848-7157 = SIND express (Sektor RSRH-ostali)

331.105.44
(06)
(054)
HS-00421

SINDIKALNA akcija : glasilo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske / [uređuje Ana Milićević-Pezelj]. - 1991,[br.]1- . - Zagreb : Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1991-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Sindikalna akcija : posebno izdanje = ISSN.
ISSN 1330-1640 = SINDIKALNA akcija

331.105.44
(051)
HS-00422

SINDIKALNI list hrvatskih službenika i namještenika : glasilo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske / [glavni urednik Siniša Kuhar]. - God.1,br.1(20. prosinca 1995)- . - Zagreb : Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1331-1379 = SINDIKALNI list hrvatskih službenika i namještenika

331.105.44
(06)
HS-00423

VIJESTI SHŽ
Vijesti / SHŽ - Sindikat hrvatskih željezničara ; [urednica Biljana Limpić-Donadić]. - 2003,siječanj- . - Zagreb : Sindikat hrvatskih željezničara, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1845-5174 = VIJESTI SHŽ

331.105.44
(0.067)
HS-00424

YEARBOOK ... (Croatian Employment Service)
Yearbook ... / Croatian Employment Service ; [editor Marica Barić]. - [1996]-2016. - Zagreb : Croatian Employment Service, [1997]-2016. 19 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnjak (Hrvatski zavod za zapošljavanje) = ISSN 1331-2618. - Drugi medij: Yearbook (Croatian Employment Service. Online) = ISSN 2584-3729.
ISSN 1849-4420 1331-2618 (pogrešan) = YEARBOOK ... (Croatian Employment Service)

331.5
(05)
HS-00425

ZAPOSLENOST i plaće u ... = Employment and wages ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1999- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0277 ; br.1041-)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Zaposlenost i plaće ...) = ISSN 1330-3147.
ISSN 1331-5048 = ZAPOSLENOST i plaće u ...

331.5
(083.41)
HS-00426

ZBORNIK radova (Savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran")
Zbornik radova / ... savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran" ; [glavna urednica Sandra Telebec]. - 2001 ; 2(2003)-Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2001-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 2459-9212 = ZBORNIK radova (Savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran")

331.45/.46
(05)
HS-00427

ZBORNIK radova (Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu. CD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] / Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu ; urednik Neven Srb. - 2014-Zagreb : EDZ [i. e.] Elektrotehničko društvo Zagreb, 2014- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu) = ISSN 1846-2529.
ISSN 1849-6865 = ZBORNIK radova (Savjetovanje Sigurnost i zdravlje pri radu. CD-ROM)

331.45/.46
614.8
(082)
(086)
(05)
HS-00428

Vidi br.: HS-00028

Vidi br.: HS-00542

Vidi br.: HS-00550

Vidi br.: HS-00845

332   Regionalna ekonomika. Ekonomika zemljišta. Ekonomika stanovanja

OPERETA (Zagreb)
Opereta : magazin za nekretnine / [glavna urednica Ana Prodanić Šenija]. - 2012,br.1-Zagreb : Opereta, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog uz: Poslovni dnevnik = ISSN 1845-576X. - Do 2013,br.10 objavljivana kao prilog unutar Poslovnog dnevnika.
ISSN 2459-8976 = OPERETA (Zagreb)

332
(051)
HS-00429

334   Gospodarske organizacije i udruženja

NEWS & views (Amcham)
News & views : magazine of the American Chamber of Commerce in Croatia / [editor Andrea Doko Jelušić]. - 2002,no.1(May/Jun.)- . - Zagreb : American Chamber of Commerce in Croatia, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Newsletter (Amcham) = ISSN 1334-1138.
ISSN 1333-6487 = NEWS & views (Amcham)

334
(051)
HS-00430

336   Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav

ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)
Annual report ... / Raiffeisenbank Austria. - 2000- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria, 2001-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1332-3016. - Drugi medij: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria. CD-ROM) = ISSN 1846-5757.
ISSN 1334-7756 = ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS-00431

BEST banking (Zagreb)
Best banking : znamo što je važno na financijskom tržištu / [glavni urednik Damir Grund]. - 2011,br.1-2013,br.10 ; 2015,br.11- . - Zagreb : Salon bankarske opreme, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2014.
ISSN 1847-8182 = BEST banking (Zagreb)

336.7
(05)
HS-00432

CARINSKI vjesnik / [glavni urednik Zlatko Grabar]. - 1992,[br.1]-1996,br.2 ; god.5,br.3/4(1996)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Jedanaest puta godišnje.
ISSN 1330-0911 = CARINSKI vjesnik

336
(05)
HS-00433

FINANCIAL theory and practice (Print)
Financial theory and practice / [editor-in-chief Katarina Ott]. - Vol.32,no.1(2008)-vol.40,no.4(2016). - Zagreb : Institute of Public Finance, 2008-2016. 9 sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Financijska teorija i praksa (Tisak) = ISSN 1332-3970. - Drugi medij: Financial theory and practice (Zagreb) = ISSN 1845-9757.
ISSN 1846-887X = FINANCIAL theory and practice (Print)

336
(051)
HS-00434

GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)
Godišnje izvješće ... / Raiffeisenbank Austria. - 1995- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria, 1996- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Od 1995-1999 tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1334-7756.
ISSN 1332-3016 = GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS-00435

HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)
Hrvatsko novčano tržište [Elektronička građa] / ... znanstveno-stručna konferencija. - 8(2005)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2005-. optički disk (CD ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-3789 = HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)

336.76
(05)
(086)
HS-00436

JOURNAL of accounting and management (Zagreb)
Journal of accounting and management / [editor-in-chief Đurđica Jurić]. - Vol.1,no.1(2011)- . - Zagreb : Hrvatski računovođa = Croatian Accountant, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of accounting and management (Zagreb. Online) = ISSN 2459-5888.
ISSN 1848-137X = JOURNAL of accounting and management (Zagreb)

336
(051)
HS-00437

KONTROLER : bilten Udruge hrvatskih kontrolera / glavni urednik Neda Vitezić. - 2011, br. 1- . - Rijeka : Udruga hrvatskih kontrolera, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje 2015-.
ISSN 1848-1329 = KONTROLER

336.7
657
(051)
HS-00438

NAREDBA o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini / [urednica Ida Dojčić]. - 2003-Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN 1334-2495.
ISSN 1849-8140 = NAREDBA o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini

336
(05)
HS-00439

POREZNI vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - [God.1],[br.]1(1992)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Priručnik o nadzoru transfernih cijena = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.8=1(1993)-god.2,br.17/18=10/11(1993); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0903 = POREZNI vjesnik

336.2
(051)
HS-00440

POREZNI vjesnik. Poseban broj
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske. Poseban broj / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - God.6,br.2a(1997)-god.20,br.12e(2012) ; 2013,br.1-Zagreb : Institut za javne financije, 1997- . sv. ; 20 cm.    
Neredovito. - Prilog uz: Porezni vjesnik = ISSN 1330-0903.
ISSN 1333-073X = POREZNI vjesnik. Poseban broj

336.2
(05)
HS-00441

PRAVO i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu / [glavni urednik Vilim Gorenc]. - God.6,br.1(siječanj 1997)- . - Zagreb : RRiF-plus, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Izvješća za gospodarsku praksu = ISSN 1330-4402. - Drugi medij: Pravo i porezi (CD-ROM) = ISSN 1845-6383. - Prilog uz: Radni odnosi i zapošljavanje: zbirka aktualnih propisa = ISSN.
ISSN 1331-2235 = PRAVO i porezi

336.2
34
(051)
HS-00442

PRAVO i porezi (CD-ROM)
Pravo i porezi [Elektronička građa]. - 2001/2003- . - Zagreb : RRiF-plus, 2003-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje nadopunjavanje kumulativnog diska. - Drugi medij: Pravo i porezi = ISSN 1331-2235.
ISSN 1845-6383 = PRAVO i porezi (CD-ROM)

336.2
34
(086)
(051)
HS-00443

TEB-OV priručnik o porezima / [urednik Ida Dojčić]. - God.[21(1993)]- . - Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje, [1993]- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: TEB-ov priručnik o porezu na promet = ISSN 0351-0875. - Prilog: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN.
ISSN 1334-2495 = TEB-OV priručnik o porezima

336
(051)
HS-00444

Vidi br.: HS-00330

Vidi br.: HS-00488

Vidi br.: HS-01116

Vidi br.: HS-01114

Vidi br.: HS-01118

Vidi br.: HS-01117

Vidi br.: HS-01115

338   Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u ... / [glavni urednik Miodrag Šajatović]. - Zagreb : Lider media, [2008]- . 28 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1849-5214 = 1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u ...

338
658
(051)
HS-00445

500 najboljih : 500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj = The best 500 : the top 500 creators of value added in Croatia / [glavni urednik, editor-in-chief Miodrag Šajatović]. - 2003- . - Zagreb : Lider press, 2003- . 28 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1845-4119 = 500 najboljih

338
658
(051)
HS-00446

ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini / FINA ; urednik Vesna Kavur. - 2002- . - Zagreb : Financijska agencija - FINA, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini (CD-ROM) = ISSN 2623-9574.
ISSN 1847-5434 = ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini

338
(05)
HS-00447

ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u ... godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja / FINA ; [urednica Vesna Kavur]. - [2004]- . - Zagreb : Financijska agencija, [2005]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske po županijama u ... godini (CD-ROM) = ISSN 2623-9566.
ISSN 1847-5426 = ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u ... godini

338
(05)
HS-00448

ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... po gradovima/općinama / FINA ; [urednica Vesna Kavur]. - 2013- . - Zagreb : Financijska agencija, 2014- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama (CD-ROM) = ISSN 2623-9582.
ISSN 2623-8039 = ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... po gradovima/općinama

338
(05)
HS-00449

CIJENE u ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 2004- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2005- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1282- .)
Godišnje. - Nastavak: Cijene i troškovi života u ... = ISSN 1331-3460.
ISSN 1846-1298 1331-3460 (pogrešan) = CIJENE u ...

338.5
(083.41)
HS-00450

CROATIAN economic outlook quarterly / The Institute of Economics, ; [Marina Tkalec, editor]. - 1999,no.1(Dec.)- . - Zagreb : The Institute of Economics, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Croatian economic outlook quarterly (Online) = ISSN 1847-7852.
ISSN 1332-3067 = CROATIAN economic outlook quarterly

338
(05)
HS-00451

CROATIAN economic survey ... / editors William Bartlett, Željko Lovrinčević. - 1993-1995 ; vol.4(1996/99)- . - Zagreb : Institute of Economics, 1994- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Croatian economic survey (Online) = ISSN 1846-3878. - Ne izlazi 1997-2001 i 2009.
ISSN 1330-4860 = CROATIAN economic survey ...

338
(051)
HS-00452

EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (Tisak)
Ekonomska politika Hrvatske u ... : zbornik radova = Economic Policy of Croatia in ... : conference proceedings / Tradicionalno savjetovanje, Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija ; glavni urednik Ljubo Jurčić. - 9(2002)-[Zagreb] : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro, 2001-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska politika Hrvatske u ... (CD-ROM) = ISSN 1849-6849.
ISSN 1849-6482 = EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (Tisak)

338
(05)
HS-00453

GLOBAL business conference : proceedings / editors Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - 2010- . - Zagreb : Institut za inovacije = Innovation Institute, 2010-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-2252 = GLOBAL business conference

338
(066)
HS-00454

GOSPODARSKA kretanja / Hrvatska gospodarska komora ; [glavna urednica Jasna Belošević Matić]. - God.1,br.1(1998) - god.17,br.12(2014) ; 2015,br.1/2 -Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Odjel za makroekonomske analize, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-4437 = GOSPODARSKA kretanja

338
(051)
HS-00455

GOSPODARSKA kretanja Zadarske županije / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar ; [glavni urednik Denis Ikić]. - God.9,br.18(2008) - god.18,br.33(2017) ; br.34(2018) - Zadar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Gospodarska kretanja (Zadar) = ISSN 1847-3180.
ISSN 1846-7830 = GOSPODARSKA kretanja Zadarske županije

338(497.5-35 Zadar)
(051)
HS-00456

INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)
Industrijska proizvodnja u .... Godišnji izvješaj - PRODCOM - rezultati = Industrial production in .... Annual PRODCOM results / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; 1187 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Industrija u ... (Godišnji izvještaj) = ISSN 1332-246X. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1334-594X = INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)

338.45(497.5)
(061)
HS-00457

KARAKTERISTIKE gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini / [uredio Milan Vanđura]. - 1994/1996- . - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-352X = KARAKTERISTIKE gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini

338(497.5-35 Virovitica)
(05)
HS-00458

KRATKOROČNI pokazatelji industrije u ... Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije = Short-term indicators of industry ... Industrial production, producer prices, turnover and new orders of industry / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2009-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1402-)
Godišnje. - Nastavak: Industrijska proizvodnja u ... Detaljni kratkoročni pokazatelji = ISSN 1846-1875.
ISSN 1849-1200 = KRATKOROČNI pokazatelji industrije u ... Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije

338.45
(061)
(05)
HS-00459

MREŽA (Bjelovar)
Mreža : gospodarska kretanja / [urednica Martina Posavac]. - [1996,listopad]-2000,prosinac ; god.6,br.1(2001)-god.18,br.3(2013) ; god.19,lipanj(2014)- . - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora, [1996]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-0882 = MREŽA (Bjelovar)

338
(05)
HS-00460

PERSPEKTIVE (Zagreb)
Perspektive : nove ideje za krizna vremena / [glavni urednik Ante Gavranović]. - Vol.1,br.1(2011)-Zagreb : Zagrebačka inicijativa, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-140X = PERSPEKTIVE (Zagreb)

338
33
(05)
HS-00461

PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika / [glavna urednica Andrea Mervar]. - 1991,br.1-2001,br.89 ; god.12,br.90(2002)-god.22,br.133(2012) ; god.23,br.1=134(2014)-. - Zagreb : Ekonomski institut, 1991-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Privredna kretanja i ekonomska politika (Online) = ISSN 1847-7860. - Dvostruka numeracija brojeva od god.23,br.1=134(2014); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2013. - 2016 i 2015 izišao po jedan broj.
ISSN 1330-187X = PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika

338
(051)
HS-00462

TIM4PIN magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora / [glavni urednik Davor Vašiček]. - 2012,promo br. ; 2013,br.2-Zagreb : Tim4pin za savjetovanje, 2012-. sv. ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-7610 = TIM4PIN magazin

338
34
(051)
HS-00463

WHITE book (Zagreb)
White book / Foreign Investors Council = Bijela knjiga / Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj ; [chief editor, glavni urednik Ante Babić]. - 2013- . - Zagreb : Udruga stranih investitora [i.e. Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj], 2013-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na engl. i na hrv. jeziku.
ISSN 1849-1952 = WHITE book (Zagreb)

338
(05)
HS-00464

ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku (Online)
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Vesna Vrtiprah. - Vol. 1, no. 1 (2014)-vol. 3, no. 3 (2016). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku = University of Dubrovnik, 2015-2016. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku = ISSN 1849-630X.
ISSN 1849-6571 = ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku (Online)

338
378.4(497.5)
(05.034)
HS-00465

Vidi br.: HS-00301

Vidi br.: HS-00516

Vidi br.: HS-01107

Vidi br.: HS-00982

338.48   Turizam

ACTA turistica (Zagreb)
Acta turistica / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Nevenka Čavlek]. - God.1,br.1(1989)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, Katedra za turizam, 1989- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Acta turistica (Online) = ISSN 1848-6061.
ISSN 0353-4316 = ACTA turistica (Zagreb)

338.48
(051)
HS-00466

ACTA turistica nova / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Vukonić]. - Vol.1,no.1(2007)-vol.9,no.1(2015). - Zagreb : Visoka poslovna škola Libertas, 2007-2015 . 9 sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Acta economica et turistica (Tisak) = ISSN 1849-8469. - Drugi medij: Acta turistica nova (Online) = ISSN 1848-8471.
ISSN 1846-4394 = ACTA turistica nova

338.48
(051)
HS-00467

HOTELI restorani barovi / [glavni urednici Marija Kosor, Marija Sedlar]. - 2008,br.1(ožujak)- . - Zagreb : CMG Media solutions, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje 2012-. - Prilog: Gastro grupa magazin / [glavna urednica Ivana Vidušin] = ISSN.
ISSN 1846-9361 = HOTELI restorani barovi

338.48
(051)
HS-00468

ISTRA gourmet (Hrvatsko-talijansko izd.)
Istra gourmet : etno-gastro vodič kroz Istru ... . - 2010- . - Poreč : Turistička zajednica Istarske županije, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na tal. jeziku. - Preuzima: Istra gourmet (English-German ed.) = ISSN 1847-7690.
ISSN 1847-7704 = ISTRA gourmet (Hrvatsko-talijansko izd.)

338.48
(05)
(0.067)
HS-00469

ISTRIEN magazin
Istrien magazin. - 2010- . - Poreč : Tourismusverband Istrien, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7682 = ISTRIEN magazin

338.48
2011
HS-00470

POSLOVNI turizam (Zagreb. 2014)
Poslovni turizam : magazin za posao i užitak / [urednik Vladimir Nišević]. - 2014,br.1-Zagreb : 24sata, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Prilog uz: Poslovni dnevnik = ISSN 1845-576X.
ISSN 2584-6299 = POSLOVNI turizam (Zagreb. 2014)

338.48
(051)
HS-00471

PUNEŠTRICA : časopis o turzimu otoka Krka / [glavna urednica Jadranka Jurčić]. - [2007,br.1-2013] ; god.4,br.7(2014)- . - Krk : Turistička zajednica otoka Krka, [2007]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6105 = PUNEŠTRICA

338.48
908(497.5)
(05)
HS-00472

PUTOVANJA (Zagreb. 2009)
Putovanja : posebni prilog Večernjeg lista / [urednica priloga Mirela Drkulec Miletić]. - [2009,br.1]- . - Zagreb : Večernji list, [2009]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Večernji list = ISSN 0350-5006.
ISSN 2623-6567 = PUTOVANJA (Zagreb. 2009)

338.48
(051)
HS-00473

TOURISM (Zagreb)
Tourism : international interdisciplinary journal / [editor-in-chief Sanda Čorak]. - Vol.48,no.1(2000)- . - Zagreb : Institute for Tourism : Croatian National Tourist Board, 2000- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Odijeljeno od: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugo izdanje: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugi medij: Tourism (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1545.
ISSN 1332-7461 = TOURISM (Zagreb)

338.48
640.4
(051)
HS-00474

TOURISM and hospitality management / [urednice Dora Smolčić Jurdana, Sandra Janković]. - God.1,br.[1]-2(1995) ; vol.2,no.1(1996)- . - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management ; Alexandreion Technological Educational Institution (T.E.I.) of Thessaloniki, 1995- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Tourism and hospitality management (Online) = ISSN 1847-3377.
ISSN 1330-7533 = TOURISM and hospitality management

338.48
640.4
(051)
HS-00475

TURIZAM : međunarodni znanstveno-stručni časopis / [glavni urednik Sanda Čorak]. - God.4,br.1(1956)- . - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica : Institut za turizam, 1956-. sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku; od vol.48(2000) tekst na hrv. jeziku. - Nastavak: Turistički pregled = ISSN 1330-2418. - Djelomice se nastavlja kao: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461. - Drugo izdanje: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461.
ISSN 0494-2639 = TURIZAM

338.48
640.4
(051)
HS-00476

TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)
Turizam u ... = Tourism ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1027 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Turizam ...) = ISSN 1330-3112.
ISSN 1331-341X = TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)

338.48
(083.41)
HS-00477

TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Tourism in seaside resorts and municipalities / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2006- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2007- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća = Statistical reports / Državni zavod za statistiku 1332-0297 br.1326 ...)
Godišnje. - Nastavak: Promet turista u primorskim gradovima i općinama u ... = ISSN 1331-6761.
ISSN 1846-4777 = TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ...

338.48
(083.41)
(051)
HS-00478

UHPA : stručna revija / [glavni urednik Željko Trezner]. - 2013,br.1-2015,br.6 ; 2017,br.7-Zagreb : Udruga hrvatskih putničkih agencija, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2016.
ISSN 1848-8501 = UHPA

338.48
(051)
HS-00479

UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam / [glavna urednica Silvana Jakuš]. - God.16,br.1/2(1968)- god.61,br.7/8(2013) ; god.62,ožujak(2014)- . - Zagreb : UTM revija, 1968- . sv : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: UT. Ugostiteljstvo i turizam = ISSN 0041-557X. - Drugo izdanje: UT (Zagreb, English ed. Deutsche Ausg.) = ISSN 1330-6863. - Prilog: HTI (Zagreb) = ISSN 2584-7139. - God.47,br.7(1999) nije izašao.
ISSN 1330-6766 = UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)

338.48
640.4
(051)
HS-00480

Vidi br.: HS-00385

Vidi br.: HS-00971

Vidi br.: HS-01059

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi

CROATIAN arbitration yearbook / [general editor Hrvoje Sikirić]. - Vol.1(1994)- . - 2012- Croatian Chamber of Economy, Permanent Arbitration Court, Meditation Center, 1994- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na engl. i na njem. jeziku. - Prilog: Review of arbitration in Central and Eastern Europe = ISSN 1332-6961.
ISSN 1330-6219 = CROATIAN arbitration yearbook

339
347.7
(051)
HS-00481

IN bar
In bar : B2B časopis za ugostiteljstvo / [urednica Iva Zlatar]. - God.1,br.1(2014)-god.3,br.13(2016). - Zagreb : Miremaks, 2014-2016. 13 br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavlja se kao: In horeca (Zagreb) = ISSN 2459-7937.
ISSN 1849-3823 = IN bar

339
640.4
659
(051)
HS-00482

IN store (Zagreb)
In store : b2b časopis za trgovinu / [urednica Jelena Domović]. - God.1,br.1(2012)- . - Zagreb : Miremaks, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: In store online = ISSN 1849-4110.
ISSN 1848-3577 = IN store (Zagreb)

339
(051)
(0.067)
HS-00483

PRIBAVLJANJE bespovratnih sredstava iz EU fondova / [urednica Renata Šeperić Petak]. - 2014,br.veljača- . - Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-2711 = PRIBAVLJANJE bespovratnih sredstava iz EU fondova

339.9
(05)
HS-00484

SUVREMENA trgovina (Zagreb)
Suvremena trgovina : stručni časopis za trgovinu / [glavni i odgovorni urednik Tihomir Sertić]. - Vol.17,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Seniko studio, 1992-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Supermarket (Zagreb) = ISSN 0350-4824. - Prilog: Suvremena kategorija : specijalizirani dodatak časopisu = ISSN.
ISSN 1330-0180 = SUVREMENA trgovina (Zagreb)

339
(05)
HS-00485

TRŽIŠTE (Zagreb)
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu : znanstveni polugodišnji časopis = Market : review for marketing theory and practice : scientific semi-annual journal / [glavni urednik, editor-in-chief Đurđana Ozretić Došen]. - God.1,br.1(1989)-god.10,br.1/2(1998) ; god.11=1999,br.1/2[2001]-god.14=2002,br.1/2[2003] ; god.15=2003,br.1/2[2005]- . - Zagreb : CROMAR- Hrvatska udruga za marketing : Ekonomski fakultet, Katedra za marketing, 1989-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tržište (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1383. - Ne izlazi 1999-2000 i 2004.
ISSN 0353-4790 = TRŽIŠTE (Zagreb)

339.1
658.8
(051)
HS-00486

Vidi br.: HS-01106

Vidi br.: HS-00514

34   Pravo. Pravna znanost

CONTEMPORARY legal and economic issues / editors Ivana Barković Bojanić, Mira Lulić. - 2007 ; 2(2009)-Osijek : Faculty of Law, 2007-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1847-6171 = CONTEMPORARY legal and economic issues

34
33
(05)
HS-00487

FIP (Zagreb)
FIP : scientific journal of Effectus College for Law and Finance with international peer review / [editor in chief Mira Lenardić]. - Vol.1,no.1(2013)-Zagreb : Effectus College for Law and Finance, 2013-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Drugi medij: FIP (Zagreb. Online) = ISSN 1849-4803.
ISSN 1849-241X = FIP (Zagreb)

34
336
(051)
HS-00488

GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences / [glavni urednik, editor-in-chief Davor Derenčinović]. - Vol.1,br.1(2010)-Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2010- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Online) = ISSN 1849-0778.
ISSN 1847-7615 = GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske

34
061.1
(05)
HS-00489

HRVATSKA pravna revija : [časopis za promicanje pravne teorije i prakse = law journal promoting legal theory and practice] / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - God.1,br.1(siječanj 2001)- . - Zagreb : Inženjerski biro : Pravni fakultet, 2001- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Hrvatska gospodarska revija = ISSN 1330-9145.
ISSN 1332-8670 = HRVATSKA pravna revija

34
(05)
HS-00490

PRAVNI vjesnik : časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Bakota]. - God.1=8(1985) ; god.2(1986)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, 1985- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Godišnjak Pravnog fakulteta u Osijeku = ISSN 0351-1987. - Drugi medij: Pravni vjesnik (Online) = ISSN 1849-0840. - Dvostruka numeracija godišta god.1=8(1985); druga je nastavak numeracije prethodne publikacije; od god.2(1986) teče samo prva numeracija.
ISSN 0352-5317 = PRAVNI vjesnik

34
(051)
HS-00491

PRAVNIK (Zagreb)
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja = [law and society review] / [urednik, editor-in-chief Martina Kajtazi]. - God.1,br.1(1967/68)-god.7,br.6/7(1973) ; 1974,br.8/9-1985,br.22/23 ; god.19,br.1/2(1986)- . - Zagreb : Udruga Pravnik, 1967-. sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Pravnik (Zagreb. Online) = ISSN 1848-6355. - Prilog: 40 godina časopisa Pravnik = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.20,br.1=35(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-342X = PRAVNIK (Zagreb)

34
(051)
HS-00492

PREGLED propisa : usklađeno sa stanjem na dan ... : propisi domaćeg prava, međunarodni ugovori / [glavni urednik Vlado Brkanić]. - [God.1,br.0](2000)- . - Zagreb : RRiF-plus, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1333-2619 = PREGLED propisa

340.136
(051)
HS-00493

PRO bono (International ed.)
Pro bono : international edition : official newsletter of the Law Clinic of the University of Zagreb Faculty of Law / [editor-in-chief Josip Kovilić]. - 2015,no.1-Zagreb : Faculty of Law, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugo izdanje: Pro bono (Zagreb) = ISSN 1848-8439.
ISSN 1849-854X = PRO bono (International ed.)

34
(051)
HS-00494

PRO bono (Zagreb)
Pro bono : bilten Pravne klinike u Zagrebu / [urednici Josip Kovilić, Bruno Milinković]. - 2012,br.1(rujan)- . - Zagreb : Pravni fakultet, 2012- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Pro bono (International ed.) = ISSN 1849-854X.
ISSN 1848-8439 = PRO bono (Zagreb)

34
(051)
HS-00495

ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Dionis Jurić]. - God.12(1991)-god.15(1994) ; vol.16,br.1(1995)- . - Rijeka : Pravni fakultet, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta "Vladimir Bakarić" u Rijeci = ISSN 0352-6445. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-8314. - Prilog: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement = ISSN 1333-1264.
ISSN 1330-349X = ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)

34
(05)
HS-00496

ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Sammelschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Universite de Zagreb = Collected papers of the University of Zagreb Law School] / [glavni urednik, editor-in-chief, Chefredakteur, redacteur en chef Marko Petrak]. - 1948 ; 1951 ; god.3(1953)- . - Zagreb : Pravni fakultet, 1948- . sv ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1849-1154. - Prilog: Posebni broj povodom 60. obljetnice Zbornika : god.1(1948)-60(2010) = ISSN. - Ne izlazi 1949-1950 i 1952.
ISSN 0350-2058 = ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu

34
(051)
HS-00497

Vidi br.: HS-00463

Vidi br.: HS-01065

Vidi br.: HS-00442

Vidi br.: HS-00640

Vidi br.: HS-00443

341   Međunarodno pravo

CROATIAN yearbook of European law & policy / [editors-in-chief Ira Goldner Lang, Tamara Perišin]. - Vol.1(2005)- . - Zagreb : Faculty of Law, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Croatian yearbook of European law & policy (Online) = ISSN 1848-9958.
ISSN 1845-5662 = CROATIAN yearbook of European law & policy

341(4-67EU)
061.1(4-67EU)
(05)
HS-00498

IZAZOVI integracije : izvještaj za .... godinu / Centar za mirovne studije. - [2013]-Zagreb : Centar za mirovne studije, [2014]-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-9190 = IZAZOVI integracije

341
(051)
HS-00499

Vidi br.: HS-00514

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske … / [glavni urednik Davor Krapac]. - 1996/2009- . - Zagreb : Ustavni sud Republike Hrvatske, 2010-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM) = ISSN 1847-8670.
ISSN 1847-8646 = IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske …

342
(05)
HS-00500

ZAŠTITA osobnih podataka : priručnik o zakonitoj uporabi tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u / [urednik Kristian Plazonić]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2015-. sv. ; 23 cm + optički disk (CD-ROM)    
Tromjesečno. - Prilog: Zaštita osobnih podataka : priručnik o zakonitoj uporabi tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u = ISSN.
ISSN 1849-8701 = ZAŠTITA osobnih podataka

342
(05)
HS-00501

Vidi br.: HS-00172

Vidi br.: HS-00055

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

HRVATSKI ljetopis za kazneno pravo i praksu = [Croatian annual of criminal law and practice] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Zlata Đurđević]. - God.1(1994)-god.22(2015). - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu = Croatian Association of Criminal Sciences and Practice, 1994-2015. 22 sv ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nastavlja se kao: Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu = ISSN 2459-6531. - Drugi medij: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Online) = ISSN 1847-263X. - Prilog: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu : prilozi (Microsoft Word, Microsoft Excell) : CD-ROM = ISSN. - 1994. izašao samo jedan broj.
ISSN 1330-6286 = HRVATSKI ljetopis za kazneno pravo i praksu

343
(051)
HS-00502

MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Juvenile perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1118; 1150 ...)
Godišnje. - Nastavak: Maloljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3088.
ISSN 1332-165X = MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.915
(051)
HS-00503

POČINITELJI prekršaja u ... = Perpetrators of misdemeanours ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - [1998]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [1999]- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1094]; 1119; 1151 ...)
Godišnje.
ISSN 1332-1676 = POČINITELJI prekršaja u ...

343.23
(083.41)
HS-00504

PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Adult perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1117; 1149 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Punoljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3096.
ISSN 1332-1668 = PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.91
(083.41)
HS-00505

Vidi br.: HS-00361

346   Gospodarsko pravo

ZBORNIK ... susreta pravnika = / Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu ; [urednici Jakša Barbić i Miljenko Giunio]. - 41(2003)-Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-3044 = ZBORNIK ... susreta pravnika

346
347.7.
(082)
HS-00506

347   Građansko pravo

GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)
Godišnjak ... : aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : [europsko, građansko, trgovačko, radno i socijalno, parnično, ovršno i upravno pravo u praksi] / Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu ; [uredili Dražen Jakovina, Daria Keškić]. - Br.5(1998)-br.15(2008); 16(2009)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu : Organizator, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak (Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske) = ISSN 1330-6227.
ISSN 1332-6015 1330-6227 (pogrešan) = GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)

347
(05)
HS-00507

INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)
Informativni ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga / [glavni urednik Krešimir Deban]. - God.35(1992)- . - Zagreb : Inženjerski biro, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Dvotjedno. - Nastavak: Informativni ING registar saveznih, republičkih i pokrajinskih propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga = ISSN 1333-2007. - Drugo izdanje: Informativni ING registar predpisov, sodnih odločb, uradnih mnenj, strokovnih člankov in knjig, = ISSN 1330-5980. - Prilog: Porezni propisi 2007 = ISSN.
ISSN 0352-3209 = INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)

347
65.01
(051)
HS-00508

ING pregled sudske prakse : odluke (presude, rješenja i sl.) / [glavni urednik Ante Šumelj]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : Inženjerski biro, 1997- . sv. : ; 25 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1331-2073 = ING pregled sudske prakse

347
(05)
HS-00509

IZBOR odluka / Vrhovni sud Republike Hrvatske ; [glavni urednik Ana Garačić]. - 1993- . - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, [1993]- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Pregled sudske prakse = ISSN 0350-445X.
ISSN 1330-5999 = IZBOR odluka

347.95
(05)
HS-00510

IZBOR odluka ... / Visoki upravni sud Republike Hrvatske ; [urednik Ante Galić]. - [2012]-Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, [2012]-. sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izbor odluka (Upravni sud Republike Hrvatske) = ISSN.

347.9
(05)
HS-00511

JAVNI bilježnik : [časopis Hrvatske javnobilježničke komore] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Maleković]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-5978 = JAVNI bilježnik

347.961
(05)
HS-00512

ODVJETNIK : glasilo i časopis Hrvatske odvjetničke komore = journal of Croatian Bar Association / [glavni i odgovorni urednik Robert Travaš]. - God.1,br.1(1927)-god.15(1941) ; god.1=16,br.1(1951)-god.19=34(1969) ; god.43,br.1(1970)- . - Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora, 1927-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Imenik odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore : 2003. = ISSN. - Ne izlazi 1942-1950. - Dvostruka numeracija godišta od god.1=16(1951)-god.19=34(1969); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 43(1970) nova numeracija godišta u koju su uračunate sve kalendarske godine od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0029-8530 = ODVJETNIK

347.96
(051)
HS-00513

347.7   Trgovačko pravo

INTEREU law east : journal for the international and european law, economics and market integrations / [editors in chief Hana Horak, Rajko Knez]. - Vol.1,issue 1(2014)-Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2014- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: InterEU law east (Online) = ISSN 1849-4439.
ISSN 1849-3734 = INTEREU law east

347.7
341
339.5
(051)
HS-00514

POREDBENO pomorsko pravo = Comparative maritime law / [glavni urednik, editor-in-chief Davorin Rudolf]. - God.39,br.153/154(1997) ; god.40,br.155(2001)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Uporedno pomorsko pravo = ISSN 0353-5487. - Drugi medij: Poredbeno pomorsko pravo (Online) = ISSN 1848-8927. - Ne izlazi 1998-2000.
ISSN 1331-9914 = POREDBENO pomorsko pravo

347.79
(051)
HS-00515

PRAVO u gospodarstvu : [časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu = a journal for business law theory and practice] / [glavni urednik Miljenko Giunio]. - Vol.33,no.5/6(1994)- . - Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 1994-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Privreda i pravo = ISSN 0032-8952.
ISSN 1330-5476 0032-8952 (pogrešan) = PRAVO u gospodarstvu

347.7
338
(051)
HS-00516

Vidi br.: HS-00506

Vidi br.: HS-00481

Vidi br.: HS-00004

348/349   Posebne grane prava

AKTUALNA pravna problematika u zdravstvu / Kongres Udruge pravnika u zdravstvu ; urednica Snježana Cerjan. - 1(2008)- . - Varaždin : Udruga pravnika u zdravstvu, 2008-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7739 = AKTUALNA pravna problematika u zdravstvu

349:614.2](497.5)(063)
614.2(497.5)(063)
(05)
HS-00517

NOVI Zakon o radu / [urednik i autor Kristian Plazonić]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tri do četiri puta godišnje. - Prilog: Novi zakon o radu : praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove = ISSN.
ISSN 1849-5362 = NOVI Zakon o radu

349
(051)
HS-00518

RADNO pravo : stručni časopis / [urednik Krešimir Rožman]. - 2004,br.1(prosinac)- . - Zagreb : Rosip, 2004- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-1500 = RADNO pravo

349
(051)
HS-00519

35   Javna uprava

FRANKOPAN (Kraljevica)
Frankopan : glasilo grada Kraljevice / [glavni urednik Ana Prodan Mogorović]. - God.1,br.1(1999)-god.6,br.10(2004) ; 2005,br.11- . - Kraljevica : Grad Kraljevica, 1999- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1331-8144 = FRANKOPAN (Kraljevica)

352
(051)
908(497.5 Kraljevica)
HS-00520

GLASILO Općine Petrijevci
Glasilo Općine Petrijevci. - [2007,br.1]-2016,br.10. - Petrijevci : Općina Petrijevci, [2007]-2016. 10 br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Info Općine Petrijevci = ISSN 2584-6590.
ISSN 2623-6664 = GLASILO Općine Petrijevci

352
(051)
HS-00521

GLASNIK Općine Viškovo / [urednica Doris Brusić]. - 1995,br.1(rujan)- . - Viškovo : Općina Viškovo, 1995- . br. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Glasnik općine Viškovo = ISSN.
ISSN 1332-0149 = GLASNIK Općine Viškovo

35
(051)
HS-00522

GOSPODARSKI glasnik Karlovačke županije / [glavna i odgovorna urednica Jasna Plevnik]. - God.1,br.1(2000)- . - Karlovac : Županijska komora Karlovac, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1332-9413 = GOSPODARSKI glasnik Karlovačke županije

353(497.5-35 Karlovac)
(061)
(05)
HS-00523

HRVATSKA i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = Croatian and comparative public administration : [a journal for theory and practice of public administration] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Koprić]. - God.11,br.1(2011)-Zagreb : Institut za javnu upravu : Pravni fakultet, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Hrvatska javna uprava = ISSN 1331-6443. - Drugi medij: Hrvatska i komparativna javna uprava (Online) = ISSN 1849-2150.
ISSN 1848-0357 = HRVATSKA i komparativna javna uprava

35(497.5)
(497.5)
(051)
HS-00524

INFORMATIVNI list Općine Podgorač / [urednik Josip Mojzeš]. - 2012,br.1(travanj)-Podgorač : Općina Podgorač, 2012-. sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-4719 = INFORMATIVNI list Općine Podgorač

352(497.5Podgorač)
(497.5Podgorač)
(054)
HS-00525

IPA revija : servo per amikeco : služiti u prijateljstvu / [International Police Association, Hrvatska sekcija - Section of Croatia (IPA)(IPA) ; urednik Damir Berta]. - 2009,[br.1]-Rijeka : International Police Association, Hrvatska sekcija (IPA), 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-9915 = IPA revija

351
(051)
HS-00526

KOMUNAL : časopis za komunalno gospodarstvo / [glavni urednik Marijan Kavran]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Centar za razvoj i marketing, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 2623-5676 = KOMUNAL

351
(054)
HS-00527

MEĐIMURSKA županija u brojkama ... / Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. - [2006]- . - Čakovec : Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-7822 = MEĐIMURSKA županija u brojkama ...

353(497.5-35Čakovec)
(051)
HS-00528

NAŠA Baška : glasilo Općine Baška / [glavni urednik Hajrudin Mulaosmanović]. - God.1,br.1(2000)-god.9,br.29(2008) ; 2013,br.29-Baška : Općina Baška, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2009-2012.
ISSN 1333-3887 = NAŠA Baška

352(497.5)
(05)
HS-00529

OKRUŠKA kartolina : informativno glasilo Općine Okrug / [glavni urednik Domagoj Miše]. - 2010,br.1- . - Okrug : Općina, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1847-8557 = OKRUŠKA kartolina

352
908(497.5Okrug Gornji)
(051)
HS-00530

REVOSKE novine : informativno glasilo Općine Orehovica / [glavna urednica Ivana Čurila]. - God.1,br.1([2011])-Orehovica : Općina Orehovica, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-1116 = REVOSKE novine

352
(054)
HS-00531

SOS 112 : glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje / [glavna urednica Marijana Klanac]. - God.1,br.1(2009)- . - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1847-523X = SOS 112

351
(051)
HS-00532

ZBORNIK radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". CD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] / ... Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Dani kriznog upravljanja" = Book of papers / ... International Conference "Crisis Management days" ; urednik, editor Ivan Toth. - 5 (2012)-. - Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica = University of Applied Sciences Velika Gorica, 2012- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja") = ISSN 1847-6791.
ISSN 2623-5358 = ZBORNIK radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". CD-ROM)

351
(082)
(05)
HS-00533

Vidi br.: HS-01429

Vidi br.: HS-00335

Vidi br.: HS-01080

351.74   Policija

POLICIJA i sigurnost (Zagreb)
Policija i sigurnost / [glavni i odgovorni urednik Zvonimir Dujmović]. - God.1,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova = ISSN 1330-3015. - Drugi medij: Policija i sigurnost (Online) = ISSN 1848-428X.
ISSN 1330-0229 = POLICIJA i sigurnost (Zagreb)

351.74
(051)
HS-00534

ZAŠTITA (Zagreb)
Zaštita : časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine = croatian security magazine / [glavni urednik Nikola Milijević]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Tectus : HGK - Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti : Hrvatski ceh zaštitara, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Devet puta godišnje. - Drugi medij: Zaštita (Online) = ISSN.
ISSN 1845-7134 = ZAŠTITA (Zagreb)

351.74/.75
(051)
HS-00535

355/359   Vojništvo

CROMIL : croatian military magazine / [editor-in-chief Željko Stipanović]. - Year 1, no. 1 (March 2009)- . - Zagreb : Ministry of Defense of the Republic of Croatia, Public Affairs and Publishing Service, The Croatian Military Press and Publications Division, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Prilog: Pet godina članstva Republike Hrvatske u NATO-u = ISSN.
ISSN 1847-2036 = CROMIL

355
(05)
HS-00536

HRVATSKI domobran (Zagreb. 1991)
Hrvatski domobran : glasilo Hrvatski domobran Udruge ratnih veterana Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Dražen Žagi]. - God.1,br.1(1991)-god.3,br.2(1993) ; god.3,br.3=19(1993)- . - Zagreb : Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana hrvatske, 1991- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.3=19(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8810 = HRVATSKI domobran (Zagreb. 1991)

355.11
(051)
HS-00537

HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)
Hrvatski vojnik / [glavni urednik Željko Stipanović]. - God.1,br.1(studeni 1991)-god.5,br.89/90(svibanj 1995) ; god.5,br.1(lipanj/srpanj 1995)-god.14,br.109/110(2004) ; god.1,br.1(listopad 2004)-god.9,br.393(2012) ; 2012,br.394- . - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, 1991- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Preuzima: Obrana (Zagreb. 2000) = ISSN 1332-6856. - Drugi medij: Hrvatski vojnik.hr = ISSN 1333-9036. - Prilog: Ružo crvena : CD-ROM / Klapa Sv. Juraj - HRM = ISSN.
ISSN 1330-500X = HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)

355/359
(051)
HS-00538

OBAVIJESTI Vojnog ordinarijata : službeno glasilo Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj / uredio Mladen Čobanović. - 1998,br.1(Božić)-2010,br.41 ; god.14,br.1=42(2011)-god.19,br.2=68(2016). - Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 1998-2016. 14 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Nastavlja se kao: Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata = ISSN 2459-8941. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=42(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-5332 = OBAVIJESTI Vojnog ordinarijata

355/359
272
(051)
HS-00539

RATOVI 20. stoljeća = 20th century wars / [urednik izdanja Zvonimir Despot]. - 2015, br. 1-Zagreb : Večernji list, 2015- . sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1849-6512 = RATOVI 20. stoljeća

355/359
(051)
HS-00540

VP (Zagreb)
VP : magazin za vojnu povijest / [glavni urednik Zvonimir Despot]. - 2011,br.1(travanj)- . - Zagreb : Večernji list, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Mjesečno. - Prilog: VP. Posebno izdanje = ISSN 1848-8749.
ISSN 1848-0284 = VP (Zagreb)

355/359
(051)
HS-00541

Vidi br.: HS-00322

36   Socijalni rad. Osiguranje

GLAS umirovljenika (Zagreb. 2015)
Glas umirovljenika : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske / [Jasna A. Petrović, glavna i odgovorna urednica]. - God.21,br.217(siječanj 2015)- . - Zagreb : Sindikat umirovljenika Hrvatske, 2015-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: SUH = ISSN 1331-3703.
ISSN 1849-7837 1331-3703 (pogrešan) = GLAS umirovljenika (Zagreb. 2015)

368
331.105.44
(06)
(051)
HS-00542

HRVATSKI umirovljenički list : [glasilo Matice umirovljenika Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Savan Tomašević]. - God.48,br.1=7(srpanj 1992)- . - Zagreb : Matica umirovljenika Hrvatske, 1992- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glas umirovljenika (Zagreb. 1983) = ISSN 1333-1310. - 1994,br.3-8 numerirani kao god.47.
ISSN 1331-2812 = HRVATSKI umirovljenički list

368.914
(051)
HS-00543

LISTEK (Udruga tjelesnih invalida Međimurja)
Listek : časopis Udruge tjelesnih invalida Međimurja / [urednik Ivana Vimer]. - 2000,br.1-2010,br.13 ; 2012,br.14-Čakovec : Udruga tjelesnih invalida Međimurja, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2011 i 2014.
ISSN 1333-655X = LISTEK (Udruga tjelesnih invalida Međimurja)

364.262
(051)
HS-00544

LJETOPIS socijalnog rada / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada = [Annual of social work / University of Zagreb, Faculty of law - Department of Social Work] ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković]. - Sv.14,br.1(2007)- . - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ... = ISSN 1330-6456. - Drugi medij: Ljetopis socijalnog rada (Online) = ISSN 1848-7971.
ISSN 1846-5412 1330-6456 (pogrešan) = LJETOPIS socijalnog rada

364
(051)
HS-00545

MI rolamo : časopis hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara / [glavna urednica Manda Knežević]. - 2014,br.37(prosinac)- . - Zagreb : Udruga HUPT, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Glasilo HUPT = ISSN 1332-9871.
ISSN 2459-8003 = MI rolamo

364
616.7
(051)
HS-00546

OSIGURANJE (Zagreb)
Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja / [glavna urednica Nensi Botica Jukić]. - God.36,br.1/2(1996)- . - Zagreb : Croatia zdravstveno osiguranje, 1995-. sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Osiguranje i privreda = ISSN 0030-6193.
ISSN 1330-9692 0030-6193 (pogrešan) = OSIGURANJE (Zagreb)

368
(051)
HS-00547

SENIOR (Zagreb)
Senior / [glavna urednica Andreja Šinkec]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : SDP, Forum seniora Hrvatske, 2005- . Ilustr. ; 29 cm.    
Pet puta godišnje.
ISSN 1846-0283 = SENIOR (Zagreb)

364
(051)
HS-00548

SOCIJALNA zaštita u Republici Hrvatskoj : u razdoblju … : (metodologija ESSPROS) = Social protection in the Republic of Croatia ... : (ESSPROS methodology) / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2008/2010- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2013-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-7602 = SOCIJALNA zaštita u Republici Hrvatskoj

364
(497.5)
(05)
HS-00549

SUH : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske / [glavni urednik Jasna A. Petrović]. - God.1,[br.1](1995)-god.20,br.216(2014) . - Zagreb : Sindikat umirovljenika Hrvatske, 1995-2014 . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavlja se kao: Glas umirovljenika (Zagreb. 2015) = ISSN 1849-7837.
ISSN 1331-3703 = SUH

368.914
331.105.44
(051)
HS-00550

SVIJET osiguranja : SO : [mjesečnik financijske industrije] / [glavni urednik Nikola Milijević]. - God.1,br.1(prosinac 1998)- . - Zagreb : Tectus, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-7695 = SVIJET osiguranja

368
(051)
HS-00551

ULIČNE svjetiljke : prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama / [odgovorni urednik Jasna Krapac]. - God.1,br.1(rujan 2008)- . - Rijeka : Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Trsat, 2008 -. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-9574 = ULIČNE svjetiljke

364
(051)
HS-00552

ULIČNI fajteri : humanitarni časopis koji prodaju isključivo beskućnici i druge socijalno ugrožene skupine / [glavni urednik Mile Mrvalj]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Humanitarna udruga Fajter, 2015-. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1849-7640 = ULIČNI fajteri

364
(051)
HS-00553

37   Odgoj i obrazovanje

ANALI za povijest odgoja = Annals for the history of education / [glavna urednica, editor-in-chief Štefka Batinić]. - [Vol.]1(1992) ; vol.2(2003)- . - Zagreb : Hrvatski školski muzej, 1992-. 24 cm.    
Godišnje. - Djelomice nadomješta: Zbornik za povijest školstva i prosvjete = ISSN 0352-7972. - Ne izlazi 1993-2002.
ISSN 1330-1020 = ANALI za povijest odgoja

37(091)
(051)
HS-00554

BJELOVARSKI učitelj = [Bjelovar's teacher] : časopis za odgoj i obrazovanje / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Strugar]. - God.1,br.1(svibanj 1992)-god.8,br.2/3(1999) ; god.9,br.1/3(2004)- . - Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, 1992- . 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2000-2003.
ISSN 1330-0954 = BJELOVARSKI učitelj

37
(05)
HS-00555

DJECA u Europi : zajednička publikacija mreže europskih časopisa / [glavna i odgovorna urednica Helena Burić]. - God.1,br.1(2009)-god.6,br.11(2014) ; god.7,br.12=27(2015)- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-2796 = DJECA u Europi

37
(051)
HS-00556

HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak)
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje = Croatian journal of education / Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet = University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ; urednik, editor-in-chief Ivan Prskalo. - Vol.13,no.1(2011)-Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Djelomice nastavak: Neos (Čakovec) = ISSN 1846-3703. - Drugi medij: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Online) = ISSN 1848-5197. - Prilog: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak) = ISSN 1848-5650.
ISSN 1848-5189 = HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak)

37
(051)
HS-00557

KONGRES Društva nastavnika opće/obiteljske medicine / [urednica Biserka Bergman-Marković]. - [1(2010)]-6(2015). - Split : Redak, [2010]-2015. sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4158 = KONGRES Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

37
614
061
(05)
(082)
HS-00558

MAGISTRA Iadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja = University of Zadar, Department of Teacher and Preschool Teacher Education ; [glavni urednik, editor-in-chief Robert Bacalja]. - God.1,sv.1(2005/06)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2006-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Sveučilište u Zadru. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece) = ISSN 1334-5982. - Drugi medij: Magistra Iadertina (Online) = ISSN 1849-0018.
ISSN 1846-3606 = MAGISTRA Iadertina

37
(051)
HS-00559

MEĐUNARODNE Eko-škole u Republici Hrvatskoj : [bilten ...] = International Eco-schools in the Republic of Croatia : bulletin ... / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Kutle]. - No.=br.2(June 2002)- . - Zagreb : Udruga Lijepa naša, 2002-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Europske Eko-škole u Republici Hrvatskoj = ISSN 1845-481X.
ISSN 1845-4801 = MEĐUNARODNE Eko-škole u Republici Hrvatskoj

37.033
502/504
(05)
HS-00560

METODIČKI ogledi : časopis za filozofiju odgoja / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivana Zagorac]. - Vol.1,[no.]1(1990)-vol.6,no.2=11(1995) ; vol.7,no.1/2=12(2000)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1990- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Metodički ogledi (Online) = ISSN 1848-2325. - Ne izlazi 1996-1999. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,no.1=2(1991); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-765X = METODIČKI ogledi

37
(051)
HS-00561

NAPREDAK (Zagreb. 1991)
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Miljković]. - Vol.132,br.1(1991)- . - Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Pedagoški rad = ISSN 0031-384X. - Drugi medij: Napredak (Online) = ISSN 1848-8641.
ISSN 1330-0059 = NAPREDAK (Zagreb. 1991)

37
(051)
HS-00562

OBRAZOVANJE za interkulturalizam = Intercultural education / urednici, editors Vesna Mlinarević, Maja Brust Nemet, Jozef Bushati. - 2(2010) ; 2015- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2010- . sv. ; 25 cm.    
Svakih pet godina. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-7209 = OBRAZOVANJE za interkulturalizam

37
(082)
(05)
HS-00563

PEDAGOGIJSKA istraživanja : znanstveni časopis / [glavni i odgovorni urednik Vlatko Previšić]. - God.1,br.1(2004)- . - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo : Školska knjiga, 2004-. sv. : ilustr. ; 26 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Pedagogijska istraživanja (Online) = ISSN 1849-8787.
ISSN 1334-7888 = PEDAGOGIJSKA istraživanja

37
(051)
HS-00564

POSLOVNI edukator : časopis za osnovne i srednje škole, predškolske ustanove i druge javne ustanove / [glavni i odgovorni urednik Ela Kovačić]. - 2007,br.1- . - Kaštel Sućurac : Poslovni edukator za savjetovanje, 2007-. sv. ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-3916 = POSLOVNI edukator

37.075.5
(05)
HS-00565

POVIJEST u nastavi / Društvo za hrvatsku povjesnicu ; [glavna i odgovorna urednica Ida Ograjšek Gorenjak]. - God.1,br.1(2003)-god.1,br.2(2003) ; god.2,br.1=3(2004)- . - 2013- Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Povijest u nastavi (Online) = ISSN 1849-1480. - Prilog: Terenska nastava = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2004); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-1375 = POVIJEST u nastavi

37
94
(051)
HS-00566

ŠKOLSKI vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu = [journal of pedagogic theory and practice] / [glavna i odgovorna urednica Hicela Ivon]. - God.2,br.1(1952)-[god.38,br.1/4(1989)] ; god.39=1990/93,br.1/2(1993)- . - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split : Filozofski fakultet, 1952- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Bilten Prosvjetnog savjeta grada Splita = ISSN 1330-2043. - Drugi medij: Školski vjesnik (Online) = ISSN 1849-532X.
ISSN 0037-654X 0037-456X (pogrešan) = ŠKOLSKI vjesnik

37
(051)
HS-00567

ŠKOLSKI vjesnik (CD-ROM)
Školski vjesnik [Elektronička građa] : časopis za pedagoška i školska pitanja / [glavna i odgovorna urednica Hicela Ivon]. - Vol.56,br.1/2(2007)- . - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split : Filozofski fakultet, 2007- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Školski vjesnik (Online) = ISSN 1849-532X.
ISSN 1848-0756 = ŠKOLSKI vjesnik (CD-ROM)

37
(051)
(086)
HS-00568

VODIČ za roditelje (Zagreb)
Vodič za roditelje : besplatni časopis za roditelje / [urednica Kata Ivanković-Marić]. - God.1,br.1(2008)- . - Zagreb : Naklada Nika, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2011-2012.
ISSN 1846-7679 = VODIČ za roditelje (Zagreb)

37
613.95
(051)
HS-00569

VUKOVARSKO-SRIJEMSKI učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja / [urednik Ivana Petričević]. - God.1,br.1(2004) ; br.2(2005)- . - Vukovar : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Vukovarsko-srijemske županije, 2004- . sv. ; : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-983X = VUKOVARSKO-SRIJEMSKI učitelj

37
(051)
HS-00570

ZEGE zin : za mlade magazin / [glavna urednica Ivona Šeparović]. - [2013,br.1]-Zagreb : Udruga Zamisli, 2013-. sv. : ilustr. ; 15 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-6687 = ZEGE zin

37
(051)
HS-00571

ZRNO (Zagreb)
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Maleš]. - 1990,br.1-1991,br.11 ; god.2,br.2/3=12/13(1991)- . - Zagreb : Zrno-print : Maba com : Akademija odgojnih znanosti Hrvatske, 1990-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2/3=12/13(1991); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-636X = ZRNO (Zagreb)

37.01
(051)
HS-00572

ŽIVOT i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja = Life and school : journal for the theory and practice of education =Leben und schule : Zeitschrift für die Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung / [glavni i odgovorni urednik Anđelka Peko]. - God.1,br.1(1952)-god.44,br.1(1995) ; god.45,br.1/2(1999)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 1952-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Preuzima: Obrazovanje i rad (Zagreb) = ISSN 0351-160X. - Drugi medij: Život i škola (Online) = ISSN 1849-0972. - Prilog: Davorski govor / autorica Nikolina Benić [DVD-ROM] = ISSN. - Ne izlazi 1996-1998. - Dvostruka numeracija brojeva od god.48,br.7=1(2002); prva se nastavlja na numeraciju od 1999.
ISSN 0044-4855 = ŽIVOT i škola

37
(051)
HS-00573

Vidi br.: HS-00029

Vidi br.: HS-01001

Vidi br.: HS-00149

Vidi br.: HS-00743

Vidi br.: HS-00138

371   Školstvo. Metodika nastave

ERS. Edukacija rekreacija sport
ERS : edukacija, rekreacija, sport : informativno stručno glasilo Udruge kineziologa Rijeka / [glavni i odgovorni urednik Elida Ružić]. - [God.1,br.1(1992)]-god.8,br.21/22(1999) ; god.9,br.23/24(2001)-god.13,br.30(2005) ; god.14,br.31(2007) ; god.17,br.32(2010) ; god.20,br.33(2011)- . - Rijeka : Izvršni odbor Udruge kineziologa Grada Rijeke, [1992]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2000 i 2006.
ISSN 1330-7800 = ERS. Edukacija rekreacija sport

371.1:796
796.072.2
(05)
HS-00574

HRVATSKI : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture / [glavni urednik Vlado Pandžić]. - God.1,br.1/2(2003)- . - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Filozofski fakultet, 2003- . 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Hrvatski (Online) = ISSN 1849-1006.
ISSN 1845-8793 = HRVATSKI

371.3
811.163.42
(051)
HS-00575

HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak)
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje = Croatian journal of education. Special edition / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Faculty of Teacher Education University of Zagreb ; glavni urednik, editor-in-chief Ivan Prskalo. - Vol.14,spec.ed.1(2012)-Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education, 2012-. 5 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak) = ISSN 1848-5189.
ISSN 1848-5650 = HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak)

371
(051)
HS-00576

VJESNIK Družbe sestara franjevki od Bezgrješne / [odgovara Zdravka Gverić]. - [God.1,br.1(1974)]- . - Šibenik : Družba sestara franjevki od Bezgrješne, 1974- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1846-4416 = VJESNIK Družbe sestara franjevki od Bezgrješne

371.3
(051)
HS-00577

Vidi br.: HS-01280

Vidi br.: HS-01263

Vidi br.: HS-01196

Vidi br.: HS-00590

373   Općeobrazovne škole

BOLJI svijet : list Klasične gimnazije s pravom javnosti u Zadru / [glavni i odgovorni urednik Joso Kokić]. - God.1,br.1(2005)- . - Zadar : Klasična gimnazija Ivana Pavla II, 2005- . Ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-1403 = BOLJI svijet

373.5
(051)
HS-00578

DIJETE, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima / [glavna i odgovorna urednica Helena Burić]. - God.1,br.1(lipanj 1995)-god.7,br.26(2001) ; 2002,br.27- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Dijete, vrtić, obitelj (Online) = ISSN 2459-6094.
ISSN 1331-1948 = DIJETE, vrtić, obitelj

373.2
(051)
HS-00579

GODIŠNJAK OŠ Stjepana Cvrkovića ...
Godišnjak OŠ Stjepana Cvrkovića / [glavna urednica Dora Rolj Kovačević]. - 2014/2015-Stari Mikanovci : Osnovna škola Stjepana Cvrkovića ; Proventus natura, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-6221 = GODIŠNJAK OŠ Stjepana Cvrkovića ...

373.3
(058)
HS-00580

GODIŠNJAK srednjih škola grada Rovinja : školska godina ... = Annuario delle scuole medie superiori della città di Rovigno : anno scolastico ... - [1997/98]- . - Rovinj : Srednja škola Zvane Črnje = Scuola media superiore Zvane Črnje : Talijanska srednja škola = Scuola Media Superiore Italiana : Strukovna škola Eugena Kumičića = Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić, [1998]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4070 = GODIŠNJAK srednjih škola grada Rovinja

373.5
(05)
HS-00581

HIŽICA : novice Dj. vrtića Rožica, Veliko Trgovišće / [glavni i odgovorni urednik Gordana Pavlinić]. - Br.1(2011)- . - Veliko Trgovišće : Dječji vrtić Rožica, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 21x30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6431 = HIŽICA

373.2
(051)
HS-00582

IZVJEŠĆE (Gimnazija u Karlovcu)
Izvješće : školska godina ... / Gimnazija u Karlovcu. - 1994/95- . - Karlovac : Gimnazija Karlovac, 1995- . sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-0577 = IZVJEŠĆE (Gimnazija u Karlovcu)

373.5
(051)
HS-00583

KAMPANELIĆI : list Dječjeg vrtića "Pahuljica" / [glavni urednik Sanja Grozdanić]. - God.1,br.1(2013)-Rab : Dječji vrtić Pahuljica, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-9354 = KAMPANELIĆI

373.2
(051)
HS-00584

LJETOPIS Medicinske škole Osijek ...
Ljetopis Medicinske škole Osijek : (šk. god. ...) / glavna urednica Renata Gal. - 1997/1998- . - Osijek : Medicinska škola, 1998- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-6120 = LJETOPIS Medicinske škole Osijek ...

373.5
(051)
HS-00585

LJETOPIS Pomorske škole Bakar / [glavni urednik Niko Cvjetković]. - 2007- . - Bakar : Pomorska škola Bakar, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7011 = LJETOPIS Pomorske škole Bakar

373.5
(058)
HS-00586

LJETOPIS Prve gimnazije ... : za školsku godinu ... / [odgovorna urednica Dunja Marušić Brezetić]. - 1992/93- . - Zagreb : Prva gimnazija, 1993- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-6341 = LJETOPIS prve gimnazije ...

373.5
(051)
HS-00587

MIRISI djetinjstva : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa / Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije ; urednica Ivana Visković]. - Knj.4(1997)]- . - Makarska ; : Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", 1997-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije = ISSN 1845-8467. - Ne izlazi 2003.
ISSN 1845-772X = MIRISI djetinjstva

373.2
(05)
HS-00588

OSNOVNE škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. ... i početak šk./pedag. g. ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 2004/2005=2005/2006-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1846-3568 ; br.1301; 1330; 1358 ...)
Godišnje. - Nastavak: Osnovne škole i dječji vrtići. Kraj školske godine ... i početak školske godine ... = ISSN 1331-8551. - Dvostruka numeracija brojeva od 2004/2005=2005/2006 ; prva se odnosi na kraj šk. godine a druga se odnosi na poč. šk. godine.
ISSN 1846-3568 = OSNOVNE škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. ... i početak šk./pedag. g. ...

373
(051)
HS-00589

SREDNJE škole i učenički domovi. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...
Srednje škole i učenički domovi = Upper secondary schools and students' boarding homes : kraj školske godine ... i početak školske godine ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; urednica Ljiljana Ostroški. - [1997/98]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2000]- .     . - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1084]; 1110; 1141 ...)
Djelomice nastavak: Osnovne i srednje škole. Kraj školske godine ... = ISSN 1331-3614. - Dvostruka numeracija brojeva od 2006/2007=2007/2008 ; prva se odnosi na kraj šk. godine, a druga na početak šk. godine.
ISSN 1332-1862 = SREDNJE škole i učenički domovi. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...

373.5
371.87
(061)
HS-00590

ŠKOLSKI godišnjak ... (Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci)
Školski godišnjak ... / Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci ; [glavna urednica Iva Rupčić]. - 2014/2015 -Križevci : Srednja škola "Ivan Seljanec", 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7411 = ŠKOLSKI godišnjak ... (Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci)

373.5
(058)
HS-00591

ZBORNIK radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije)
Zbornik radova : prema kvalitetnoj školi : zbornik stručnih radova / Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije ; urednice zbornika Hicela Ivon, Suzana Tomaš. - [1(2001)]- . - Split : Filozofski fakultet, [2001]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv., franc. i na sloven. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. CD-ROM) = ISSN 1849-7039.
ISSN 1847-6899 = ZBORNIK radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije)

373.3
(05)
(082)
HS-00592

ZBORNIK radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. CD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] : prema kvalitetnoj školi : znanstveni skup s međunarodnom suradnjom / Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije ; urednice Hicela Ivon, Suzana Tomaš. - 5(2006)- . - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak, Filozofski fakultet ;, 2005-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije) = ISSN 1847-6899.
ISSN 1849-7039 = ZBORNIK radova (Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. CD-ROM)

373.3
(05)
(082)
(086)
HS-00593

Vidi br.: HS-00740

374   Izvanškolsko obrazovanje. Andragogija

ANDRAGOŠKA praksa : glasilo Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih RH / [odgovorna urednica Eržebet Tomić]. - [God.1,br.1(2012)]-Osijek : Zajednica ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, [2012]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 2584-6809 = ANDRAGOŠKA praksa

374.7
(051)
HS-00594

376   Odgoj i obrazovanje posebnih skupina

AUTIZAM : časopis za autizam i razvojne poremećaje / [glavni urednik Đurđica Sokolić]. - 1990,br.1-2001,br.1/2 ; [2002,br.1=22]- . - Zagreb : Centar za autizam, 1990- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Bilten (Centar za autizam) = ISSN 1331-2790. - Ne izlazi 1992-1998. - Dvostruka numeracija brojeva od [2002,br.1=22]; druga označava zbroj sveščića prethodnog naslova.
ISSN 1331-2782 = AUTIZAM

376.4
(05)
HS-00595

DODIR (Zagreb)
Dodir : glasilo Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba "Dodir" / [glavna i odgovorna urednica Ilka Zadro]. - 1997,br.1(zima)- . - Zagreb : Hrvatski savez gluhoslijepih osoba "Dodir", 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1332-3490 = DODIR (Zagreb)

376.34
(051)
HS-00596

HRVATSKA revija za rehabilitacijska istraživanja = [Croatian review of rehabilitation research] / [urednica, editor Sandra Bradarić-Jončić]. - Vol.32,br.1(1996)- . - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 1996-. sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Defektologija (Zagreb) = ISSN 0351-1839. - Drugi medij: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (Online) = ISSN 1848-7734.
ISSN 1331-3010 = HRVATSKA revija za rehabilitacijska istraživanja

376
(051)
HS-00597

377   Strukovno obrazovanje

GODIŠNJAK za školsku godinu ... (Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci)
Godišnjak za školsku godinu ... / Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka. - 1992/95- . - Rijeka : Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 1995- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-439X = GODIŠNJAK za školsku godinu ... (Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci)

377.36
(051)
HS-00598

LJETOPIS ... (Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar)
Ljetopis ... / Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar ; [urednice Nataša Vibiral, Tatjana Kreštan]. - 2008- . - Bjelovar : Komercijalna i trgovačka škola ; Arca, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ljetopis ... (Trgovačka škola Bjelovar) = ISSN 1846-7016.
ISSN 1847-2648 = LJETOPIS ... (Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar)

377
(05)
HS-00599

OD teorije do prakse u jeziku struke (Knjižica sažetaka)
Od teorije do prakse u jeziku struke : knjižica sažetaka / Stručno-znanstveni skup Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama ; uredile Vesna Cigan ... [et. al.]. - 3(2015) ; [1(2016)]-Zagreb : Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2015- . sv. ; 22 cm.    
Godišnje. - Brojčana oznaka 3(2015) označava redni broj domaće konferencije i godinu od koje je publikacija počela izlaziti; a brojčana oznaka 2(2017) označava redni broj i godinu međunarodne konferencije.
ISSN 1849-6563 = OD teorije do prakse u jeziku struke (Knjižica sažetaka)

377
81'24
(05)
HS-00600

OD teorije do prakse u jeziku struke (Zbornik radova)
Od teorije do prakse u jeziku struke [Elektronička građa] : zbornik radova / ... međunarodna konferencija = From theory to practice in language for specific purposes : conference proceedings / ... International conference = Von der Theorie zur Praxis in der Fachsprache : Sammelband / ... internationale Konferenz; urednice, editors, Redaktion Darija Omrčen, Ana-Marija Krakić. - 3 (2015) ; 1 (2016)- . - Zagreb : Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2016-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Numeracija kreće iz početka 2016. s promjenom naziva konferencije.
ISSN 1849-9279 = OD teorije do prakse u jeziku struke (Zbornik radova)

377
81'24
(082)
(05)
(086)
HS-00601

SEMAFOR / Škola za cestovni promet ; [urednik Josip Sraka]. - 1998,lipanj-2012 ; 2014-. - Zagreb : Škola za cestovni promet, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Semaforov godišnjak = ISSN 1846-5099. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1845-5204 = SEMAFOR

377.36
(05)
HS-00602

Vidi br.: HS-00406

378   Visokoškolsko obrazovanje. Znanstvena nastava

ANNUAL report of MEFSB : science and research / Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; [editor-in-chief Ivan Samardžić]. - Vol.1,no.1(2010)-vol8,no.1(2016) ; vol.9,no.1(2018) - Slavonski Brod : Mechanical Engineering Faculty, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Annual report of MEFSB = ISSN. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1847-7429 = ANNUAL report of MEFSB

378.662.1(497.5Slavonski Brod)
(497.5Slavonski Brod)
(05)
HS-00603

BALKAN express (Zagreb)
Balkan express : studentski časopis za južnoslavenske jezike, književnost i kulturu / [Hrvoje Japirko, (glavni urednik)]. - Sv.1,br.1(2006) ; sv.2,br.3(2009)-sv.4,br.5(2012); br.6(2013)-. - Zagreb : Klub studenata južne slavistike "A-302" Filozofskog fakulteta, 2006- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2007-2008. - Sv.2,br.2(2008) nije izišao.
ISSN 1846-2936 = BALKAN express (Zagreb)

378
811
821
(051)
HS-00604

BALTAZAR / [glavni urednik Goran Popović] ; Visoka škola za poslovanje i upravljanje ["Baltazar Adam Krčelić"]. - 2013,promotivni br. ; 2013,br.1-Zaprešić : Veleučilište Baltazar, 2013- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-2290 = BALTAZAR

378
(051)
HS-00605

CASSIUS : časopis studenata kroatologije na Hrvatskim studijama : [časopis Društva studenata kroatologije "Cassius"]. - God.1,br.1(2008)-god.2,br.2(2009) ; god.3,br.3(2011)- . - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Cassius (Online) = ISSN 2459-5446. - Ne izlazi 2010.
ISSN 1846-7571 = CASSIUS

378.4(497.5)
930.85(497.5)
(051)
HS-00606

ČEMU : časopis studenata filozofije / [Karlo Jurak (glavni urednik)]. - God.1,br.1(1994)-god.4,sv.2=10(1997) ; 2003,br.11-2004,br.12/13 ; god.8,br.16/17(2009)-god.10,br.20(2011); god.11,br.21/22(2013) ; god.12,br.23(2015)- . - Zagreb : Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1994- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Čemu (Online) = ISSN 1334-6857. - Dvostruka numeraciju brojeva od god.2,sv.1=5(1995)-god.4,sv.2=10(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1998-2002, 2005-2008, 2012 i 2014. - Nije izašao dvobroj 14/15(2005).
ISSN 1330-7193 = ČEMU

378.18
1
(051)
HS-00607

EKSCENTAR : list studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. - 1997,br.1(lipanj)-1998,br.2/3(prosinac) ; 2001,br.4(svibanj) ; 2003,br.5(lipanj)- . - Zagreb : Studentski zbor Geodetskog fakulteta, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito. - Od 2010,br.13 tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ekscentar (Online) = ISSN 1848-6398. - Ne izlazi 1999-2000, 2002, 2008 i 2013.
ISSN 1331-4939 = EKSCENTAR

378
528
(051)
HS-00608

GLASNIK Medicinskog fakulteta u Splitu / [glavni urednik Milan Ivanišević]. - 2007,br.0(prosinac) ; vol.1,br.1(2008)- . - Split : Medicinski fakultet, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-7946 = GLASNIK Medicinskog fakulteta u Splitu

378.661(497.5 Split)
(051)
HS-00609

GODIŠNJAK (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek)
Godišnjak / Svečilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet ; [urednik Damir Varevac]. - 2009- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski fakultet, 2010-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-6333 = GODIŠNJAK (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek)

378.662.4(497.5 Osijek)
(058)
HS-00610

GODIŠNJAK (Sveučilište u Zagrebu. Arhitektonski fakultet. Studij dizajna)
Godišnjak / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna = Annual review / University of Zagreb, Faculty of Architecture, School of Design ; [uredili, editors Damir Bralić ... et al.]. - 2011/2012- . - Zagreb : Arhitektonski fakultet, Studij dizajna = Faculty of architecture, School of design, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1848-7823 = GODIŠNJAK (Sveučilište u Zagrebu. Arhitektonski fakultet. Studij dizajna)

378.6(497.5)
(058)
HS-00611

GODIŠNJAK Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu ... / : Yearbook / Faculty of architecture, Zagreb ; [glavni i odgovorni urednici, editors in chief Tajana Jaklenec, Maroje Mrduljaš]. - 2011/12- . - Zagreb : Arhitektonski fakultet = Faculty of architecture : UPI 2M Books, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2015-2016.
ISSN 1848-7416 = GODIŠNJAK Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu ...

378.6(497.5Zagreb)
(058)
HS-00612

GODIŠNJAK Sveučilišta u Zadru : akademska godina ... / [glavni i odgovorni urednik Dijana Vican]. - 2002/03- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-9498 = GODIŠNJAK Sveučilišta u Zadru

378
(058)
HS-00613

GODIŠNJAK Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Annual report Faculty of Engineering University of Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Sven Maričić]. - God.1=vol.1(2007/2008)- . - Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1847-0718.
ISSN 1846-9795 = GODIŠNJAK Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

378.6(497.5 )
(051)
HS-00614

GODIŠNJE izvješće ... (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Godišnje izvješće ... / Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; urednik Boro Mioč. - 2001/02- . - Zagreb : Agronomski fakultet, 2002- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Annual report ... (Faculty of Agriculture, University of Zagreb) = ISSN 1845-4305.
ISSN 1845-4291 = GODIŠNJE izvješće ... (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

378.663(497.5 Zagreb)
(05)
HS-00615

GODIŠNJE izvješće Poljoprivrednog fakulteta = Annual report / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet ; [glavna i odgovorna urednica Sonja Jovanovac]. - 2006/2007-Osijek : Poljoprivredni fakultet, 2007-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6326 = GODIŠNJE izvješće Poljoprivrednog fakulteta

378.4(497.5)
(05)
HS-00616

GODIŠNJE izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = za akademsku godinu ... = Annual Report Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb : for the academic year ... / [urednici Anamarija Grbeš ... et al.]. - 2013/2014-Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-5850 = GODIŠNJE izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

378.4(497.5)
(05)
HS-00617

GODIŠNJI izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu. CD-ROM)
Godišnji izvještaj ... [Elektronička građa] / Veleučilište u Slavonskom Brodu ; glavni urednik Božica Japundžić-Palenkić. - Slavonski Brod : Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2010-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnji izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu) = ISSN 1847-7321.
ISSN 1847-733X = GODIŠNJI izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu. CD-ROM)

378.4(497.5)
(086)
(05)
HS-00618

HUMANIST (Split)
Humanist : časopis studenata Filozofskog fakulteta Split / [glavni i odgovorni urednik Renata Busatto]. - 2013/2014,br.1(ljetni semestar)-Split : Filozofski fakultet, 2014- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-5834 = HUMANIST (Split)

378.4(497.5)
(05)
HS-00619

INDEKS press : magazin karlovačkih studenata / [glavni i odgovorni urednik Maja Purgar]. - 2005,br.1(svibanj)- . - Karlovac : Studentski centar Karlovac, 2005- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje.
ISSN 1845-5913 = INDEKS press

378.18
(051)
HS-00620

IZVEDBENI plan nastave za preddiplomske i diplomske studije : za ... akademsku godinu ... / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji ; [urednica Tamara Tvrtković]. - 20(2011/2012)- . - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2011-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-4822 = IZVEDBENI plan nastave za preddiplomske i diplomske studije

378.4(497.5)
(05)
HS-00621

IZVJEŠĆE o radu Kineziološkog fakulteta : akademska godina ... / Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet ; [urednik Damir Knjaz]. - 2002/03- . - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta, 2003- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-0696 = IZVJEŠĆE o radu Kineziološkog fakulteta

378.679.6(497.5 Zagreb)
(051)
HS-00622

KNJIGA doktora znanosti i umjetnosti : promocija, ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavni urednik Miloš Judaš]. - 2015,br.25-Zagreb : Sveučilište, 2015-. sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Knjiga doktora znanosti ... = ISSN 1846-9655.
ISSN 2459-8992 = KNJIGA doktora znanosti i umjetnosti

378
(051)
HS-00623

LUCIUS : zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius". - God.1,sv.1(2002)-god.9,br.15(2010) ; god.11,br.16/17(2012)-god.12,br.18/19(2013) ; god.13,sv.20(2015)-Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius", 2002- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Lucius (Online) = ISSN 2459-5438. - Ne izlazi 2011 i 2014.
ISSN 1333-6185 = LUCIUS

378
93/94
(051)
HS-00624

LJETOPIS (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Ljetopis ... / Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet = University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine; [glavni urednik Marko Samardžija]. - 2000/2001- . - Zagreb : Veterinarski fakultet, 2001- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-8358 = LJETOPIS (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

378
636.09
(051)
HS-00625

MEDICINAR (Zagreb)
Medicinar = Medical student : časopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavna i odgovorna urednica Ivana Trivić]. - God.1,br.1(1946/47)-god.10,br.7/8(1959) ; vol.11,br.1/2(1960)- . - Zagreb : Medicinski fakultet, 1946- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medicinar (Zagreb. Online) = ISSN 1847-8123. - Prilog: Medicinar. Suplement (Zagreb) = ISSN 1331-9981. - Ne izlazi 1953, 1956-1957, 1978-1979, 1989-1990 i 1993-1995.
ISSN 0025-7966 = MEDICINAR (Zagreb)

378
61
(051)
HS-00626

POGLEDI (Rijeka)
Pogledi : list studenata Teologije u Rijeci. - God.1,br.1(1967)-god.5,br.1(1971/72) ; god.5,br.1(1981/82)- . - Rijeka : Studenti Teologije, 1967-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1973-1981 i 2009-2012.
ISSN 1330-7479 = POGLEDI (Rijeka)

378
272
(05)
HS-00627

PROGRESS report ... (Faculty of Electrical Engineering and Computing)
Progress report ... / University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing : [editor Gordan Gledec]. - 1994/95-Zagreb : Faculty of Electrical Engineering and Computing, 1995-. 4 sv. ; 29 cm.    
Dvogodišnje. - Nastavak: Progress report ... (Faculty of Electrical Engineering) = ISSN 1332-5558.
ISSN 1332-554X = PROGRESS report ... (Faculty of Electrical Engineering and Computing)

378.662.13(497.5 Zagreb)
378.600.4(497.5 Zagreb)
(05)
HS-00628

PROMOCIJA doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / [glavni i odgovorni urednik Rudolf Scitovski]. - 31(2010)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2010- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Brojčana oznaka odnosi se na redni broj održanih promocija.
ISSN 1848-3453 = PROMOCIJA doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

378.4(4/9)
(058)
HS-00629

PSYCHOACTIVE : časopis studenata psihologije Hrvatskih studija / [glavna i odgovorna urednica Tea Brezinšćak]. - God.1,br.1(2008) ; god.3,br.2(2010)-god.4,br.3(2011) ; god.9,br.4(2016)- . - Zagreb : Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu "Feniks", 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Psychoactive (Online) = ISSN 2459-5454. - Ne izlazi 2009, 2012-2015.
ISSN 1846-9280 = PSYCHOACTIVE

378.4(497.5)
159.9
(051)
HS-00630

RED predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... (Sveučilište u Zagrebu)
Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavna i odgovorna urednica Ivana Čuković-Bagić]. - 1996/97- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Red predavanja - Sveučilište u Zagrebu = ISSN 0352-3128.
ISSN 1331-2154 = RED predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... (Sveučilište u Zagrebu)

378.4(497.5)
(05)
HS-00631

ROSTRA (Zadar)
Rostra : časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru / [glavni urednik Goran Đorđević]. - God.1,br.1(2008)- . - Zadar : Udruga ISHA Zadar : Studentski zbor Sveučilišta, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Rostra (Online) = ISSN 2459-7716.
ISSN 1846-7768 = ROSTRA (Zadar)

378
93/94
(051)
HS-00632

SPECTRUM (Katolički bogoslovni fakultet)
Spectrum : ogledi i prinosi studenata teologije. - God.1,br.1(1967)-god.30[!],br.1(1998) ; 1998,br.2- . - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, 1967- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Spectrum (Katolički bogoslovni fakultet. Online) = ISSN 1849-1065.
ISSN 0352-6968 = SPECTRUM (Katolički bogoslovni fakultet)

378
282
(051)
HS-00633

STUDENTI u akademskoj godini ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 2004/2005- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1272-)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Studenti u školskoj godini ... = ISSN 1331-3622.
ISSN 1845-9927 = STUDENTI u akademskoj godini ...

378.18
(083.41)
HS-00634

SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku)
Sveučilišni godišnjak : akademska ... godina / Sveučilište u Dubrovniku = University of Dubrovnik ; glavni urednik Vesna Vrtiprah. - 1(2004/05)-12(2015/2016). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2005-2016. 12 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Veleučilišni godišnjak akademske ... godine = ISSN 1331-713X. - Drugi medij: Sveučilišni godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku. Online) = ISSN 2584-6175.
ISSN 1845-8637 = SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku)

378.4(497.5)
(05)
HS-00635

TEHNIČKI glasnik (Varaždin)
Tehnički glasnik : znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Sjever = scientific professional journal of University North / [glavni urednici, editors-in-chief Marin Milković, Živko Kondić]. - God.1,br.1/2(2007) ; god.3,br.1/2(2009)- . - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2007- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Tehnički glasnik (Online) = ISSN 1848-5588. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1846-6168 = TEHNIČKI glasnik (Varaždin)

378.4
62
004
(051)
HS-00636

UNIQINFO : novosti Ureda za upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Zagrebu / [urednici Marija Badovinac, Katarina Babić, Blaženka Divjak]. - Br.1(2008)-br.3(2010) ; br.4(2013)- . - Zagreb : Ured za upravljanje kvalitetom, Sveučilište, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2011-2012.
ISSN 1846-8985 = UNIQINFO

378.4(497.5)
(05)
HS-00637

VISOKO obrazovanje u ... : Higher education ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1997-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1999-. sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1332-0297 ; br.1062 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Visoko školstvo u ... = ISSN 1331-4580.
ISSN 1331-7784 = VISOKO obrazovanje u ...

378
(051)
HS-00638

VODIČ za buduće studente preddiplomskih, intergriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Damir Boras]. - 2013/2014-Zagreb : Sveučilište, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Vodič za buduće studente (Sveučilište u Zagrebu) = ISSN.
ISSN 9789536002832 =

378.14(497.5Zagreb)
(497.5Zagreb)
(036)
(05)
HS-00639

ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Split] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Arsen Bačić]. - God.1(1963)- . - Split : Pravni fakultet, 1963- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 1847-0459. - Dvostruka numeracija brojeva od god.32,br.1/2=39/40; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0584-9063 = ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu

378.4(497.5)
34
(051)
HS-00640

ZBORNIK radova Veleučilišta u Šibeniku / [glavni urednik, editor-in-chief Dragan Zlatović]. - God.1,br.1/2(2007)- . - Šibenik : Veleučilište, 2007- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku = ISSN 1846-6656.
ISSN 1846-6699 1846-6656 (pogrešan) = ZBORNIK radova Veleučilišta u Šibeniku

378.4(497.5Šibenik)
(082)
HS-00641

ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku / [glavna i odgovorna urednica, editor-in chief Vesna Vrtiprah]. - Br. 1 (2014)-br. 3 (2016). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2015-2016. 3 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku (Online) = ISSN 1849-6571.
ISSN 1849-630X = ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku

378.4(497.5)
(05)
HS-00642

ZNANSTVENI kolokvij Sveučilišta u Rijeci
Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci ... / [glavni i odgovorni urednik Nevenka Ožanić]. - 2010/2011- . - Rijeka : Sveučilište, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1849-8086 = ZNANSTVENI kolokvij Sveučilišta u Rijeci

378.4(497.5)
(082)
(05)
HS-00643

Vidi br.: HS-00058

Vidi br.: HS-00465

Vidi br.: HS-00628

Vidi br.: HS-00059

379.8   Slobodno vrijeme

24 junior dječji zabavnik / [urednik Nina Midžor]. - God.1,br.[1](studeni 2010)-god.7,br.91(2016). - Zagreb : 24sata, 2010-2016. 7 sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tjedno. - Nastavlja se kao: 24 junior totalni zabavnik = ISSN 2459-6450.
ISSN 1847-8239 = 24 junior dječji zabavnik

379.8
(051.053.5)
HS-00644

BARAC : školski list učenika Srednje škole dr. Antuna Barca / [urednica Viliana Malnar]. - 1=20(2014/2015)- . - Crikvenica : Srednja škola Dr. Antuna Barca, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Postignuća i trenuci = ISSN 2459-458X. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se odnosi na zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 2459-4539 = BARAC

379.8
(051.053.5)
HS-00645

BUDI in. Man : muški magazin koji čitaju i žene / [urednica Vesna Blašković]. - 2015,br.1-Zagreb : 24sata, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 2584-7252 = BUDI in. Man

379.8
646
(051)
HS-00646

CAFÉ24 : najtiražniji magazin sa TV prilogom / [urednik Željka Sablić Odrljin]. - 2013,br.[1]-Zagreb : 24sata, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Prilog: 24 sata café. Specijal = ISSN 1849-7853. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 1849-7861 = CAFÉ24

379.8
(051)
HS-00647

CITY one / City Center One ; [urednica Marija Gamulin]. - [2008,br.1]- . - Zagreb : CC Real, [2008]-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-8051 = CITY one

379.8
(051)
HS-00648

COOL (Zagreb. 2012)
Cool : najcool magazin za najcool ekipu / [urednik Gorjana Ćaleta Turković]. - 2012,[br.1]-2016,br.40. - Zagreb : 24sata, 2012-2016. 5 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavlja se kao: Joomboos = ISSN 2584-3184. - Prilog: Cool posteri = ISSN. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 1849-5583 = COOL (Zagreb. 2012)

379.8
(051)
HS-00649

COSMOPOLITAN (Hrvatsko izd.)
Cosmopolitan / [glavna urednica Marjana Filipović-Grčić]. - 1998,travanj-2010,veljača ; 2010,br.144(ožujak)- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Cosmopolitan stil (Zagreb) = ISSN 1847-1072. - 2010,br.144 označava ukupan zbroj brojeva od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5625 = COSMOPOLITAN (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS-00650

CRO life / [urednica Anela Novina]. - 2015,br.1-Donja Stubica : B.E.T., 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-7470 = CRO life

379.8
(051)
HS-00651

CVRČAK (Ferdinandovac)
Cvrčak : časopis [učenika] Osnovne škole Ferdinandovac. - God.1,br.1(1992/93)-god.3,br.3(1994/95) ; br.4(1995/96)-br.5(1996/97) ; god.6,br.6(1998)-god.24,br.24(2016). - Ferdinandovac : Osnovna škola, 1993-2016 . 24 br. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Male novine (Ferdinandovac) = ISSN 2584-640X.
ISSN 1332-7119 = CVRČAK (Ferdinandovac)

379.8
(051.053.5)
HS-00652

DIVA (Zagreb. 2013)
Diva / [glavna urednica Tončica Zlački]. - 2013,br.1-2015,br.90 ; 2015,srpanj-Zagreb : Večernji list, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Tjedno. - Prilog: Diva beauty = ISSN. - Prilog uz: Večernji list (Tisak) = ISSN 0350-5006.
ISSN 1849-7829 = DIVA (Zagreb. 2013)

379.8
(051)
HS-00653

DIVA style / [glavna urednica Tonkica Zlački]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Večernji list, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-4528 = DIVA style

379.8
(051)
HS-00654

DJEČJI vrtić Proljeće : informativno-zabavni list za djecu i roditelje / [glavni urednik Zoran Buhač]. - God.1,br.1(2013)- . - Kloštar Ivanić : Katarina Geršak, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-994X = DJEČJI vrtić Proljeće

379.8
(051.053.2)
HS-00655

ELLE (Hrvatsko izd.)
Elle / [glavna urednica Vladimira Mirković Blažević]. - 2002,studeni-prosinac ; 2003,br.3(siječanj)-2004,br.17(ožujak) ; god.3,br.18(2004)- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1333-7963 = ELLE (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS-00656

FEFERON.. - 2013,br.1(ožujak)-[2013,br.12] ; [god.2,br.1(2014)]- . - [Čakovec] : [s. n.], 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    

379.8
(051)
HS-00657

FRANZINE : [školski list učenika Gimnazije "Fran Galović"]. - 2006,br.1-Koprivnica : Gimnazija "Fran Galović", 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Fran Galović Times = ISSN 2584-4814.
ISSN 1849-4749 = FRANZINE

379.8
(051.053.5)
(0.067)
HS-00658

GLAS Zagreba : glasilo grada Zagreba / [glavni urednik Jozo Renić]. - God. 1, br. 1 (4. rujna 2015)-Zagreb : AGM, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-8183 = GLAS Zagreba

379.8
(054)
HS-00659

GLORIA (Zagreb. Tisak)
Gloria / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - 1994,br.1- . - Zagreb : Gloria grupa, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tjedno. - Drugi medij: Gloria (Zagreb. Online) = ISSN 1332-6368. - Prilog: Životne priče : Gloria specijal = ISSN.
ISSN 1330-7975 = GLORIA (Zagreb. Tisak)

379.8
(051)
HS-00660

GLORIA glam / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - God.1,br.1(prosinac 2006) ; 2007,br.1-2007,br.5 ; god.2,br.6(2008)-god.6[i.e.7],br.41(2013) ; 2014,br.42-Zagreb : Europapress holding, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-3320 = GLORIA glam

379.8
(051)
HS-00661

GLORIA in / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - God.1,br.1(lipanj 2009)- . - Zagreb : Gloria grupa, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1847-3202 = GLORIA in

379.8
(051)
HS-00662

GLORIA in : ženska revija Jutarnjeg lista / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - [2005,br.1]- . - Zagreb : Europapress holding, [2005]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tjedno. - Do 2012,br.377 izlazi kao prilog publikacije Jutarnji list.

379.8
(051)
HS-00663

GRAZIA (Hrvatsko izd.)
Grazia / [glavna urednica Selma Terlević]. - 2006,br.1- . - Zagreb : Mediatop International, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Grazia casa (Hrvatsko izd.) = ISSN 1847-1692.
ISSN 1845-8785 = GRAZIA (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS-00664

HIGH class (Zagreb)
High class : lifestyle magazin za uspješne ljude / [glavna urednica Andrea Hribar Livada]. - 2012, br. 1- . - Zagreb : Optima media, 2012- . sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-4921 = HIGH class (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00665

ISTINITE sudbine : najljepše ljubavne priče s mora / [glavna urednica Julijana Oremović]. - 1998,ljeto-2013,br.31 ; 2015,br.32-. - Zagreb : EPH Media, [1998]- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Druga vrsta veze: Moja romanca = ISSN 1331-159X. - Ne izlazi 2014.
ISSN 1331-6451 = ISTINITE sudbine

379.8
(051)
HS-00666

JASMIN (Zagreb)
Jasmin : bošnjački list za pouku i zabavu. - [1994,br.1]-Zagreb : KDBH Preporod, [1994]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1847-5205 = JASMIN (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00667

JET-SET magazin / [urednik Mihovil Švigir]. - [19]92,lipanj/srpanj-1993,lipanj/srpanj ; 1993,br.9-1997,br.33 ; god.7,br.34(1998)- . - Zagreb : M-14, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Hrvatski šport ... (Zagreb. 1993) = ISSN 1332-2095.
ISSN 1330-2973 = JET-SET magazin

379.8
(051)
HS-00668

LIDER trend / [urednica izdanja Dušanka Figenwald]. - 2010,br.1-Zagreb : Lider media, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1848-0977 = LIDER trend

379.8
(051)
HS-00669

LIKE! / [urednica Lana Mindoljević]. - God.1,br.1(travanj 2012)- . - Zagreb : EPH Media, 2012- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Jutarnji list = ISSN 1331-5692.

379.8
(051)
HS-00670

LISA (Zagreb)
Lisa : tjednik za svestranu ženu / [glavna urednica Danijela Petrov]. - 2002,br.43- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Prilog: Lisa. Horoskop (Zagreb) = ISSN 1845-1152.
ISSN 1333-7890 = LISA (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00671

LJEPOTA & zdravlje (Zagreb)
Ljepota & zdravlje : [revija za njegu i zdrav život] / [glavna urednica Martina Požgaj]. - God.1,br.1(srpanj/kolovoz 2008)-god.2,br.22(2010) ; 2012,br.50-Zagreb : Mediatop International, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-8861 = LJEPOTA & zdravlje (Zagreb)

379.8
613
(051)
HS-00672

LJETOPIS (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar)
Ljetopis : školska godina ... / Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar ; [priredio Vojislav Kranželić]. - 2010/2011- . - Bjelovar : Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar = ISSN 1845-7924.
ISSN 2584-6779 1845-7924 (pogrešan) = LJETOPIS (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar)

379.8
(051.053.2)
HS-00673

MAFEST / Makarski festival stripa. - 3(2008)-6(2011) ; [7(2013)]- . - Makarska : Udruga "Mozaik stripa", 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Prva brojčana oznaka označava redni broj festivala od koje je publikacija počela izlaziti. - Festival se ne održava 2012. i 2016. godine.
ISSN 2623-856X = MAFEST

379.8
(0:741.5)
(05)
HS-00674

MAKIĆI : list učenika OŠ Mihovil Pavlek Miškina. - Br.3(2004)- . - Đelekovec : OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, 2004-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-9239 = MAKIĆI

379.8
(051.053.5)
HS-00675

MENDULA : list učenika OŠ Voštarnica - Zadar. - God.1,br.1(2008/2009)- . - Zadar : Osnovna škola Voštarnica, 2008- . sv. : ilustr. . u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-3491 = MENDULA

379.8
(051.053.5)
HS-00676

MEN'S health (Hrvatsko izd.)
Men's health / [Krešimir Šego, glavni urednik]. - 2004,br.5=[1](svibanj)-2007,br.12 ; god.5,br.1(2008)-god.14,br.8(2017) ; god.14,rujan(2017)-Zagreb : Adria media Zagreb, 2004. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1334-7640 = MEN'S health (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS-00677

MOJA sudbina : ispovijedi koje piše život / [glavna urednica Julijana Oremović]. - God.1,br.1(rujan 1994)- . - Zagreb : Europapress holding, 1994- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Praktični savjeti = ISSN 1331-2243. - Druga vrsta veze: Istinite sudbine = ISSN 1331-6451.
ISSN 1330-8262 = MOJA sudbina

379.8
(051)
HS-00678

MOJA tajna : istinite ispovijedi / [glavna urednica Julijana Oremović]. - 1995,br.12-19(svibanj-prosinac) ; god.3,br.1(siječanj 1996)- . - Zagreb : Europapress holding, 1995- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Moja super tajna = ISSN 1331-4017. - Prilog: Praktični savjeti = ISSN 1331-2243. - Druga vrsta veze: Istinite sudbine = ISSN 1331-6451.
ISSN 1330-8270 = MOJA tajna

379.8
(051)
HS-00679

MRAVAC : list za djecu od 4-8 godina, učenje kroz igru / [glavna urednica Darija Klaričić-Veg]. - God.1,br.1/2(2015)-Osijek : Gradska tiskara, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1849-8175 = MRAVAC

379.8
(051.053.5)
HS-00680

OK! (Zagreb)
Ok! / [glavni urednik Neven Kepeski]. - [19]95,br.1- . - Zagreb : EPH magazini, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm. + posteri    
Mjesečno. - Prilog: Ok! Sport (Zagreb) = ISSN 1849-9244.
ISSN 1330-7983 = OK! (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00681

OTOCI zadarski : list učenika OŠ Zadarski otoci / [odgovorna urednica Bernarda Kamber]. - God.1,br.1(2015)-Zadar : Osnovna škola Zadarski otoci, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-8604 = OTOCI zadarski

379.8
(051.053.5)
HS-00682

OTOK sreće : školski list OŠ Otok / [odgovorni urednik Tatjana Ognjenović]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Novinarska skupina OŠ Otok, 2015- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7659 = OTOK sreće

379.8
(051.053.5)
HS-00683

PEGLA (Šibenik)
Pegla : školski list Gimnazije Antuna Vrančića : [časopis koji promiče učeničku kreativnost]. - [God.1,br.1(2002/2003)- . - Šibenik : Gimnazija Antuna Vrančića, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-6469 = PEGLA (Šibenik)

379.8
(051.053.5)
HS-00684

PLAVI žabac : list vrtića Grada Velike Gorice / [urednik Mirjana Marković]. - God.1,br.1(2015)-Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, Odjel za kulturu, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-6814 = PLAVI žabac

379.8
(051.053.2)
HS-00685

POSTIGNUĆA i trenuci / [uredništvo Ljiljana Butković ... et al.]. - 1995/96 ; 2(1996/97)-19(2013/2014). - Crikvenica : Srednja škola Dr. Antuna Barca, 1996-2015. sv. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Barac = ISSN 2459-4539.
ISSN 2459-458X = POSTIGNUĆA i trenuci

379.8
(051.053.5)
HS-00686

PRINCESKINI ljubljenčki : revija / [uredil Edo Fičor]. - 2015,travanj-Zagreb : Egmont, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Dvomjesečno. - Drugo izdanje: Princezini ljubimci = ISSN 1849-5761.
ISSN 1849-5907 = PRINCESKINI ljubljenčki

379.8
(051.053.2)
HS-00687

PRINCEZINI ljubimci / [urednica Ana Konta]. - 2015,[br.]1-Zagreb : Egmont, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Dvomjesečno. - Drugo izdanje: Princeskini ljubljenčki = ISSN 1849-5907.
ISSN 1849-5761 = PRINCEZINI ljubimci

379.8
(051.053.2)
HS-00688

SKANDISMJERKA / [glavni i odgovorni urednik Predrag Buconjić]. - [2004],br.1 ; [2013,br.1]- . - Zagreb : Precor Primo, [2004]-. 1 sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1334-6962 = SKANDISMJERKA

379.8
(051)
HS-00689

SNJEŽNO kraljevstvo / [urednica Sunčica Švaco]. - [2014,br.1]-2014,br.4 ; god.1,br.1(2015)-Zagreb : Egmont, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Snježno kraljevstvo. Specijal = ISSN 1849-8426.
ISSN 1849-7756 = SNJEŽNO kraljevstvo

379.8
(051.053.2)
HS-00690

SNJEŽNO kraljevstvo. Specijal / [urednica Ana Konta]. - God.1,br.1(2015)- . - Zagreb : Egmont, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Snježno kraljevstvo = ISSN 1849-7756.
ISSN 1849-8426 = SNJEŽNO kraljevstvo. Specijal

379.8
(051.053.2)
(0.067)
HS-00691

STORY (Zagreb)
Story / [glavna urednica Zrinka Ferina]. - God.1,br.1(17.travnja 2002.)-god.9,br.52(2010) ; 2011,br.1-Zagreb : Adria media Zagreb, 2002-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tjedno. - Prilog: Story ljeto = ISSN 1848-5464.
ISSN 1333-5863 = STORY (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00692

STORY book : priča za sebe / [glavna urednica Vedrana Čarapović]. - 2009,br.1(3. prosinca)- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1847-4578 = STORY book

379.8
(051)
HS-00693

STORY ljeto / [urednik Zrinka Ferina]. - 2012, br. 1- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dva broja ljeti 2013-2014. - Prilog uz: Story (Zagreb) = ISSN 1333-5863.
ISSN 1848-5464 = STORY ljeto

379.8
(051)
HS-00694

SUDBINE (Zagreb)
Sudbine / [urednik Tamara Horvat]. - 2012, br. 1- . - Zagreb : Aerogram, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-7326 = SUDBINE (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00695

SUPER Mila : tjednik za modernu ženu / [urednica Super Mile Vesna Blašković]. - 2012, br. 1-2015, br. 110. - Zagreb : 24sata, 2012-2015. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 2584-7082 = SUPER Mila

379.8
(051)
HS-00696

SVIJET : kakav želimo / [urednik Ilija Matanović]. - [God.1,br.1(2011)]-Zagreb : EPH Media, [2011]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Jutarnji list = ISSN 1331-5692.

379.8
(051)
HS-00697

'TEEN (Zagreb)
'teen : [magazin za mlade] / [glavni urednik Neven Kepeski]. - God.2,br.6(veljača 1995)-god.4,br.1(siječanj 1997) ; 1997,br.2(veljača)-1999,br.12(prosinac) ; god.6,br.1(siječanj 2000)-god.18,br.12(prosinac 2011); 2012,br.1(siječanj 2012)- . - Zagreb : EPH Magazini, 1995. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Super 'teen (Zagreb) = ISSN 1330-8246. - Drugi medij: 'teen (Zagreb. Online) = ISSN 1333-8994. - Prilog: Extra teen = ISSN 1334-2754.
ISSN 1330-8254 = 'TEEN (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00698

TEHNOPOLIS : magazin za novo doba / [urednica izdanja Tatjana Vukić]. - 2011,br.1(veljača)- . - Zagreb. Lider Media, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno 2013-. - Prilog uz: Lider = ISSN 1845-7118. - 2015 izašao samo jedan broj.

379.8
(051)
HS-00699

THE best shop (Zagreb)
best shop : shopping magazin / [glavna urednica Sandra Dragičević]. - God.1,br.1(prosinac 2007)-god.7,br.68(2015). - Zagreb : Diakons media, 2007-2015. 7 sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-6478 = THE best shop (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00700

VITA (Zagreb)
Vita / [glavna urednica Sandra Kukić]. - God.1,br.1(1994)-19[i.e.21],br.242(2014) ; 2014:br.243- . - Zagreb : EPH Media, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Preuzima: Anti age = ISSN 1848-8420.
ISSN 1330-8297 = VITA (Zagreb)

379.8
613
(051)
HS-00701

VOLIM Šibenik tim : novine za promicanje zavičajnih vrijednosti i baštine / [glavni i odgovorni urednik Stanko Ferić]. - 2015,br.23=1-Šibenik : Moć komunikacije, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Šibenik tm = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva; prva nastavlja zbroj prethodno izašlih sveščića.

379.8
(051)
HS-00702

WELLBIS / [glavna urednica Sanela Frančešević]. - 2011,br.1- . - Zagreb : Fransanel, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-624X = WELLBIS

379.8
(051)
HS-00703

WOMEN'S health (Zagreb)
Women's health / [glavna urednica Slavica Josipović]. - 2015,br.travanj - Zagreb : S3 Mediji, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-6830 = WOMEN'S health (Zagreb)

379.8
(051)
HS-00704

ŽUPČICA : list učenika OŠ Župa dubrovačka / [odgovorna urednica Jozefina Domazet Delić]. - [1995,br.1]- . - Mlini : Osnovna škola Župa dubrovačka, [1995]- . sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-7821 = ŽUPČICA

379.8
(051.053.5)
HS-00705

Vidi br.: HS-01183

Vidi br.: HS-01240

Vidi br.: HS-00817

Vidi br.: HS-00828

Vidi br.: HS-00792

Vidi br.: HS-00111

39   Etnologija. Običaji. Folklor

ANTROPOLOŠKI almanah / [glavni urednik Darko Polšek]. - 2015,br.1-Zagreb : FF-press, 2015-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-5613 = ANTROPOLOŠKI almanah

39
572
(051)
HS-00706

ĐAKOVAČKI vezovi : revija / [glavni i odgovorni urednik Mirko Ćurić]. - 1970-1991 ; 1993-2000 ; god.32,br.31(2001)- . - Đakovo : Grad Đakovo, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1992.
ISSN 0351-1553 = ĐAKOVAČKI vezovi

39
(051)
HS-00707

ETHNOLOGICA Dalmatica / [glavni urednik, editor-in-chief Silvio Braica]. - Vol.1(1992)-vol.17(2009) ; vol.18(2011)-. - Split : Etnografski muzej, 1992- . sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Etnografskog muzeja Split 1333-4646)
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ethnologica Dalmatica (Online) = ISSN 1849-1030. - Ne izlazi 2010.
ISSN 0353-9210 = ETHNOLOGICA Dalmatica

39
(051)
HS-00708

ETNOLOŠKA istraživanja = Ethnological researches / [glavni urednik, editor-in-chief Iris Biškupić Bašić]. - Br.1(1981)-br.5(1989) ; sv.=vol.6(1999) ; sv.7(2001)- . - Zagreb : Etnografski muzej, 1981- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Od sv.8(2002) tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku ; od sv.18/19(2013/14) tekst na hrv. i na engl. jeziku na obrnuto tiskanom smjeru. - Drugi medij: Etnološka istraživanja (Online) = ISSN 1847-6198. - Ne izlazi 1990-1998 i 2000.
ISSN 0351-4323 = ETNOLOŠKA istraživanja

39
(051)
HS-00709

ETNOLOŠKA tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva = journal of Croatian Ethnological Society / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Sanja Potkonjak. - God.7/8,[br.]1(1978)-god.20,[br.]13(1990) ; [br.]14(1991)-[br.]20(1997) ; vol.28,[br.]21(1998)- . - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta, 1978- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izvješća (Hrvatsko etnološko društvo) = ISSN 1333-0993. - Drugi medij: Etnološka tribina (Online) = ISSN 1848-9540. - Ne izlazi 1981-1982.
ISSN 0351-1944 = ETNOLOŠKA tribina

39
(051)
HS-00710

KAZIVAČ : časopis za etnološke i kulturnoantropološke teme = [journal for themes in ethnology and cultural anthropology] / [glavni urednik, editor-in-chief Tomislav Augustinčić]. - God.1,br.1(2015) - Zagreb : Klub studenata etnologije i kulturne antropologije, 2016-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-9201 = KAZIVAČ

39
(051)
HS-00711

KOLIVKA : glasilo udruge Vinkovački šokački rodovi / [glavni urednici Zvonimir Liščić i Tomo Šalić]. - God.1,br.1(prosinac 2004)- . - Vinkovci : Vinkovački šokački rodovi, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-2701 = KOLIVKA

398(497.5-37 Vinkovci)
061.23:39
(06)
(05)
HS-00712

NARODNA umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = croatian journal of ethnology and folklore research / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ines Prica]. - Knj.1(1962)-knj.31(1994) ; vol.32,br.1(1995)- . - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1962- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Narodna umjetnost (Online) = ISSN 1848-865X.
ISSN 0547-2504 = NARODNA umjetnost

39
(051)
HS-00713

PUTOVANJA (Zagreb)
Putovanja : godišnjak Družine čuvara tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga / [urednice Manda Svirac i Martina Vargek]. -