0OPĆENITO


Vidi br.: HS2016-00094

001   Znanost i znanje

GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Godišnje izvješće ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo = Annual report ... / Republic of Croatia, State Intellectual Property Office ; [urednica Tanja Milović]. - 1992/97- . - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-1544 = GODIŠNJE izvješće ... - Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

001.894
347.77
(05)
HS2016-00001

INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)
Interdisciplinary description of complex systems : scientific journal / [Josip Stepanić editor-in-chief]. - Vol.1,issue 1/2(2003)- . - Zagreb : Croatian Interdisciplinary Society, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Interdisciplinary description of complex systems (CD-ROM) = ISSN 1334-5230.
ISSN 1334-4684 = INTERDISCIPLINARY description of complex systems (Tisak)

001
(051)
HS2016-00002

IRT 3000 (Zagreb)
IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije / [glavni i odgovorni urednik Darko Švetak]. - God.1,br.1(2007) ; god.2,br.2=1(2008)- . - Zagreb : Profidtp, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=1(2008); prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1846-5951 = IRT 3000 (Zagreb)

001.895
(051)
HS2016-00003

ISTRAŽIVANJE i razvoj u ... = Research and development ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1997- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1087 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Znanstvenoistraživačke i istraživačko-razvojne organizacije u ... = ISSN 1331-3452.
ISSN 1332-8247 = ISTRAŽIVANJE i razvoj u ...

001
(083.41)
HS2016-00004

NOTAN : studentski e-časopis Odjela za kulturologiju Sveučilišta josip jurja Strossmayera u Osijeku. - 2016,br.1-Osijek : Odjel za kulturologiju Sveučilišta, 2016-. sv. : ilustr. u bojama : ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-4962 = NOTAN

001
7
(051)
HS2016-00005

PROCEEDINGS of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference [Elektronička građa] / editors Maja Baćović ... [et al.]. - 2015- . - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2015-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-7950 = PROCEEDINGS of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference

001.8
33
(05)
(086)
HS2016-00006

RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin / The Croatian Academy of Sciences and Arts ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Stjepan Damjanović]. - Knj.1(1986)- . - Varaždin : Zavod za znanstveni rad, 1986- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin (Online) = ISSN 1848-7890.
ISSN 0352-9509 = RADOVI Zavoda za znanstveni rad Varaždin

001
(05)
HS2016-00007

Vidi br.: HS2016-00633

003   Sustavi pisanja i pisma. Znaci i simboli

SLOVO rogovsko : glasilo Udruge glagoljaša Zadar / [glavni urednik Ivica Vigato]. - God.1,br.1(2013)-Zadar : Udruga glagoljaša Zadar, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-0654 = SLOVO rogovsko

003
(051)
HS2016-00008

004   Računalna znanost i tehnologija. Računarstvo

BUG (Zagreb)
Bug : [časopis za informatiku] / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Rosandić]. - 1992,br.1- . - Zagreb : BUG, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Bug on line = ISSN 1332-6430. - Prilog: Bug[2] = ISSN 1848-5421.
ISSN 1330-0318 = BUG (Zagreb)

004
007
(051)
HS2016-00009

CIT. Journal of computing and information technology
CIT : journal of computing and information technology / [editor-in-chief Vlado Glavinić]. - Vol.1,no.1(Mar. 1993)- . - Zagreb : University Computing Centre, 1993-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Journal of computing and information technology = ISSN 1846-3908.
ISSN 1330-1136 = CIT. Journal of computing and information technology

004
(051)
HS2016-00010

INTERNATIONAL journal of digital technology & economy / [editors in chief Bruce L. Jaffee, Velimir Srića]. - Vol.1,no.1(2016)- . - Zagreb : University college Algebra, 2016- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of digital technology & economy (Online) = ISSN 2584-332X.
ISSN 2459-5934 = INTERNATIONAL journal of digital technology & economy

004
33
(051)
HS2016-00011

INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems / [editors-in-chief Drago Žagar, Goran Martinović]. - Vol.1,no.1(2010)- . - Osijek : Faculty of Electrical Engineering, 2010- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: International journal of electrical and computer engineering systems (Online) = ISSN 1847-7003.
ISSN 1847-6996 = INTERNATIONAL journal of electrical and computer engineering systems

004
621.3
(05)
HS2016-00012

IQ (Zagreb)
IQ : magazin za tehnologiju, znanost, internet, društvene mreže, gadgete i trendove / [urednik Tanja Ivančić Belošević]. - 2012,br.1(svibanj)- . - Zagreb : Večernji list, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Večernji list (Tisak) = ISSN 0350-5006.
ISSN 1848-5049 = IQ (Zagreb)

004.7
621.3
(051)
HS2016-00013

MIPRO ... (CD-ROM)
MIPRO ... [Elektronička građa] : conference proceedings = zbornici radova / ... International Convention = ... Međunarodni skup ; edited by Petar Biljanović. - 25(2002)- . - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2002-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: MIPRO ... (Tisak) = ISSN 1847-3938.
ISSN 1847-3946 = MIPRO ... (CD-ROM)

004
621.3
(051)
(086)
HS2016-00014

MIPRO ... (CD-ROM. English ed.)
MIPRO ... [Elektronička građa] : miproproceedings / ... International convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). - [2010]- . - Rijeka : MIPRO Croatian Society, [2010?]- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 2623-8764 = MIPRO ... (CD-ROM. English ed.)

004
(086)
(082)
(05)
HS2016-00015

MREŽA (Zagreb. Tisak)
Mreža : časopis za IT profesionalce / [glavni urednik Miroslav Rosandić]. - 1996,prosinac-1998,br.4/5. ; god.5,br.[1](2000)- . - Zagreb : BUG, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Mreža (Zagreb. Online) = ISSN 1332-6422. - Prilog uz: Bug (Zagreb) = ISSN 1330-0318.
ISSN 1331-2839 = MREŽA (Zagreb. Tisak)

004.7
(05)
HS2016-00016

PC chip (Tisak)
PC chip : jednostavnost tehnologije / [glavni urednik Jasmin Redžepagić]. - 1995,br.6- . - Zagreb : Lividus, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Chip exclusive = ISSN 1330-6707. - Prilog: PC chip = ISSN. - Druga vrsta veze: PC chip (Online) = ISSN 1333-9605.
ISSN 1331-0542 1330-6707 (pogrešan) = PC chip (Tisak)

004
(051)
HS2016-00017

REBOOT : časopis za gaming kulturu / [glavni urednik Dario Zrno]. - 2012,br.1(kolovoz)-Zagreb : Digitalna avantura, 2012- . br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Reboot. Poster special = ISSN 1849-0301.
ISSN 1848-5669 = REBOOT

004
(051)
HS2016-00018

SRCE novosti / [izvršna urednica Nataša Dobrenić]. - 2003,br.1(studeni)- . - Zagreb : Sveučilišni računski centar, SRCE, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Pet puta godišnje. - Drugi medij: Srce novosti (Online) = ISSN 1334-6474.
ISSN 1334-5109 = SRCE novosti

004
(051)
HS2016-00019

VIDI (Zagreb)
Vidi : informatički časopis / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Kotnik]. - 1994,br.1(listopad)- . - Zagreb : Vidi-TO, 1994- . sv. ; 30 cm + DVD-ROM    
Mjesečno. - Drugi medij: Vidi.hr = ISSN 1333-9656. - Prilog: 100 godina suvremenog računalstva = ISSN.
ISSN 1330-626X = VIDI (Zagreb)

004
(051)
HS2016-00020

Vidi br.: HS2016-00802

Vidi br.: HS2016-00661

Vidi br.: HS2016-00660

Vidi br.: HS2016-00821

Vidi br.: HS2016-00558

Vidi br.: HS2016-00825

Vidi br.: HS2016-00646

Vidi br.: HS2016-00023

Vidi br.: HS2016-00826

Vidi br.: HS2016-00829

005   Organizacijske znanosti

INTERNATIONAL journal of management science and business administration / [editor-in-chief Bojan Obrenović]. - Vol.1,no.1(December 2014)- . - Zagreb : Inovatus Usluge, 2014- . sv. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: International journal of management science and business administration (Online) = ISSN 1849-5664.
ISSN 1849-5419 = INTERNATIONAL journal of management science and business administration

005
(051)
HS2016-00021

006   Norme i normizacija. Mjeriteljstvo

SVIJET po mjeri : časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti / [glavni urednik Mladen Jakovčić]. - God. 1, br. 1 (studeni 2012)-Zagreb : Hrvatsko mjeriteljsko društvo ... [et al.], 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-7114 = SVIJET po mjeri

006
006.9
(051)
HS2016-00022

Vidi br.: HS2016-00988

Vidi br.: HS2016-00989

Vidi br.: HS2016-00022

007   Informacijske znanosti. Kibernetika

CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Print)
Central European Conference on Information and Intelligent Systems : CECIIS : conference proceedings / [editors Tihomir Hunjak, Sandra Lovrenčić and Igor Tomičić]. - 19(2008)- . - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online) = ISSN 1848-2295.
ISSN 1847-2001 = CENTRAL European Conference on Information and Intelligent Systems (Print)

007
004.8
(063)
(05)
HS2016-00023

INFORMATOLOGIA (Zagreb)
Informatologia / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mario Plenković]. - [Vol.]23,[no.]3(1991)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 1991- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Nastavak: Informatologia Yugoslavica = ISSN 0046-9483. - Drugi medij: Informatologia (Online) = ISSN 1848-7793. - Prilog: Informatologia. Separat speciale = ISSN 1332-1463.
ISSN 1330-0067 = INFORMATOLOGIA (Zagreb)

007
(051)
HS2016-00024

Vidi br.: HS2016-00009

Vidi br.: HS2016-00954

Vidi br.: HS2016-00952

008   Kultura i civilizacija. Futurologija

15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu / [urednici Tomislav Brlek, Bruno Kragić]. - God.1,br.1(1957)- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Zagreb, Odjel za kulturu i nakladništvo, 1957- . sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 0031-6296 = 15 dana

008
7
(051)
HS2016-00025

CIVITAS Crisiensis : radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima = papers of the Institute for scientific research and artistic work of Koprivnica - Križevci county in Križevci / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Croatian Academy of Sciences and Arts ; glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić. - Vol.1(2014)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Civitas Crisiensis (Online) = ISSN 1849-4285. - Ne izlazi 2015.
ISSN 1849-3998 = CIVITAS Crisiensis

008
(051)
HS2016-00026

COOLTURA (Čakovec)
Cooltura : mjesečnik za kulturna zbivanja / [odgovorni urednik Vesna Makovec]. - 1998,ožujak-2000, lipanj ; 2000,br.27/28-2006,br.9 ; god.9,br.91(2007)-. - Čakovec : Centar za kulturu, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-4351 = COOLTURA (Čakovec)

008(497.5Čakovec)
7(497.5Čakovec)
(05)
HS2016-00027

HRVATSKA revija (Zagreb)
Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske / glavni urednik Mirjana Polić Bobić. - God.1,br.1/2(1928)-god.18,br.1/2(1945) ; god.1,sv.1(1951)-god.50,sv.4(2000) ; obnovljeni tečaj, god.1,br.1(2001)- . - Zagreb : Matica hrvatska, 1928- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Od god.1(1951)-god.14(1964) tekst na hrv. jeziku, uvodnici na španj. jeziku. - Drugi medij: Hrvatska revija (Online) = ISSN 1334-2037. - Ne izlazi 1946-1950. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije u Argentini.
ISSN 1330-2493 = HRVATSKA revija (Zagreb)

008
009
821.163.42
(051)
HS2016-00028

KOLO (1995)
Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu / [glavni urednik Ernest Fišer]. - God.5,br.1/4(1995)- . - Zagreb : Matica hrvatska, 1995- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Kolo Matice hrvatske = ISSN 0354-057X. - Drugi medij: Kolo (Online) = ISSN 1334-0522. - Prilog: Kolo : izvanredno izdanje = ISSN.
ISSN 1331-0992 = KOLO (1995)

008
821.163.42
821
7
(051)
HS2016-00029

KROATOLOGIJA : [časopis za hrvatsku kulturu] / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Zima]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Kroatologija (Online) = ISSN 1848-9117.
ISSN 1847-8050 = KROATOLOGIJA

008
(497.5)
(051)
HS2016-00030

KULTURA i umjetnost u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1039 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Kultura i umjetnost ...) = ISSN 1330-3554.
ISSN 1331-4424 = KULTURA i umjetnost u ...

008
7
(083.41)
HS2016-00031

NOVOGRADIŠKI godišnjak / [urednik Franjo Samardžić]. - 2000- . - Nova Gradiška : Novogradiški godišnjak, 1999-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Novogradiški pučki kalendar = ISSN 1331-8756.
ISSN 1332-0874 = NOVOGRADIŠKI godišnjak

008
(05)
HS2016-00032

TVRĐA : časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti / [glavni i odgovorni urednik Žarko Paić]. - 2000,br.1/2- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2000. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-9146 = TVRĐA

008
821
(051)
HS2016-00033

Vidi br.: HS2016-00305

Vidi br.: HS2016-00292

Vidi br.: HS2016-01235

Vidi br.: HS2016-00295

Vidi br.: HS2016-00313

Vidi br.: HS2016-01216

Vidi br.: HS2016-01229

Vidi br.: HS2016-00299

Vidi br.: HS2016-01168

Vidi br.: HS2016-00036

Vidi br.: HS2016-00310

Vidi br.: HS2016-00344

Vidi br.: HS2016-01125

Vidi br.: HS2016-00311

Vidi br.: HS2016-01186

Vidi br.: HS2016-01174

Vidi br.: HS2016-01193

Vidi br.: HS2016-01151

Vidi br.: HS2016-01231

Vidi br.: HS2016-00316

Vidi br.: HS2016-01271

Vidi br.: HS2016-01054

Vidi br.: HS2016-01163

Vidi br.: HS2016-00309

Vidi br.: HS2016-01244

Vidi br.: HS2016-01180

Vidi br.: HS2016-00306

Vidi br.: HS2016-00300

Vidi br.: HS2016-01188

Vidi br.: HS2016-00035

Vidi br.: HS2016-00314

Vidi br.: HS2016-01274

Vidi br.: HS2016-01233

009   Humanističke znanosti

AUTSAJDERSKI fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost / [glavni i odgovorni urednik Boris Beck]. - God.1,br.1/2(2005)-god.3,br.5/6(2009); god.4,br.1/2=7/8(2010) ; god.5,br.9/10(2010)- . - Zagreb : Institut "Vlado Gotovac", 2006- . 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva god.4,br.1/2=7/8(2010); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.5(2010) teče samo druga numeracija.
ISSN 1845-9528 = AUTSAJDERSKI fragmenti

009
(051)
HS2016-00034

EUROPSKI glasnik / [Dražen Katunarić (glavni urednik)]. - Br.1(1996) ; god.2,br.2(1997)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 1996-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Le messager Europeen = ISSN 0984-2624.
ISSN 1331-0232 = EUROPSKI glasnik

009
821
008
HS2016-00035

SVJETLO (Karlovac. 1884)
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja / [Vladimir Cvitanović (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1.siečnja 1884)-god.21,br.5(18.siečnja 1905) ; god.1,br.1-3(listopad/prosinac 1965) ; god.2,br.1=4(siječanj 1966)-god.4,br.3=20(ožujak 1968) ; 1968,br.[21](travanj)-1970,br.43(rujan) ; god.6[!],br.1-4/5(travanj-rujan/listopad 1971) ; [god.6!],br.6[!](studeni 1990) ; 1991,br.1(veljača)- . - Karlovac : Matica hrvatska, Ogranak, 1884- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Svjetlo = ISSN. - Prilog uz: Karlovački tjednik, = ISSN 0022-9059 god.16,br.16/17(1968)-god.18,br.36(1970). - Ne izlazi 1887-1888,1906-1964 i 1972-1989. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1966)-god.4,br.3=20(1968); druga teče od početka izlaženja publikacije. - 1902,br.1-5 označeni kao god.17; br.6-51 kao god.18.
ISSN 0353-9180 0353-9188 (pogrešan) = SVJETLO (Karlovac. 1884)

009
008
(051)
HS2016-00036

TABULA (Pula)
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti = acta Departamenti litterarum humaniorum = rivista del Dipartimento di scienze umanistiche = journal od the Department of Humanities / [Klara Buršić Matijašić glavni urednik]. - 1(1999)-7(2004) ; 8(2010)-. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za humanističke znanosti, 1999- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na tal. jeziku. - Nadomješta: Radovi (Pedagoški fakultet u Rijeci, OOUR znanstveno-nastavne djelatnosti Pula) = ISSN 0352-9576. - Drugi medij: Tabula (Pula. Online) = ISSN 1849-1685. - Ne izlazi 2005-2009.
ISSN 1331-7830 = TABULA (Pula)

009
(051)
HS2016-00037

Vidi br.: HS2016-00028

Vidi br.: HS2016-01199

Vidi br.: HS2016-01165

Vidi br.: HS2016-00531

Vidi br.: HS2016-01153

Vidi br.: HS2016-00172

02   Knjižničarstvo. Čitanje

HRČAK : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva / [urednica Ana Sudarević]. - God.1,br.1(1992)-god.1,br.3(1992) ; 1997,br.1=4- . - Osijek : Hrvatsko čitateljsko društvo, 1992. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1993-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od 1997,br.1=4-1998,br.3/4=5/6; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8454 = HRČAK

028
(05)
HS2016-00038

IZVJEŠTAJ o radu ... (Knjižnice grada Zagreba)
Izvještaj o radu ... / Knjižnice grada Zagreba ; [urednica Alemka Belan-Simić;]. - 2012-Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izvještaj o radu ... (Knjižnice grada Zagreba. Online) = ISSN 2459-8755.
ISSN 1848-7777 = IZVJEŠTAJ o radu ... (Knjižnice grada Zagreba)

027(497.5)
(497.5)
(05)
HS2016-00039

SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Alisa Martek. - [1] (1997)-2013- Hrvatsko muzejsko društvo, 1998-. sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva 1846-5544 ; knj.26...)
Godišnje.
ISSN 1849-4080 = SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji

02
069
930.25
(05)
(082)
HS2016-00040

SLOBODAN pristup informacijama : zbornik radova / ... okrugli stol ; uredila Davorka Pšenica. - [1] (2001)-Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002-. sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, 1846-5544; 30 ...)
Godišnje.
ISSN 1849-5109 = SLOBODAN pristup informacijama

02
342.7
(082)
(05)
HS2016-00041

SVEZAK : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja / [glavna urednica Vinka Jelić-Balta]. - God.1,br.1(1999)- . - Bjelovar : Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, 1999- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-8578 = SVEZAK

02
(051)
HS2016-00042

VJESNIK bibliotekara Hrvatske / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Jelica Leščić]. - God.1,br.1/3(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1950- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., njem. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Online) = ISSN 1334-6938.
ISSN 0507-1925 = VJESNIK bibliotekara Hrvatske

02
(051)
HS2016-00043

06   Organizacije. Društva. Udruge. Kongresi. Izložbe. Muzeji

ALUMNI UNIZG : Almae matris alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu / [glavna urednica Helena Jasna Mencer]. - 2015,br.21=26- . - Zagreb : Sveučilište, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: AMAC. Almae matris Croaticae alumni = ISSN 1334-1081. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije.
ISSN 2584-7309 1334-1081 (pogrešan) = ALUMNI UNIZG

061.2
378.4(497.5)
(051)
HS2016-00044

AMAC. Almae matris Croaticae alumni
AMAC : Almae Matris Croaticae alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu / [glavna urednica Helena Jasna Mencer]. - 2003,br.1=6-2015,br.20=25. - Zagreb : Sveučilište, 2003-2015. 5 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: AMA Croatica = ISSN 1334-1472. - Nastavlja se kao: Alumni UNIZG = ISSN 2584-7309. - Dvostruka numeracija brojeva; druga se nastavlja na numeraciju prethodne publikacije. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1334-1081 = AMAC. Almae matris Croaticae alumni

061.2
378.4(497.5)
(051)
HS2016-00045

GLAS (Karlovac)
Glas : časopis Gradskog muzeja Karlovac / [glavne i odgovorne urednice Ružica Stjepanović, Antonija Škrtić]. - God.15,br.13(2016)-Karlovac : Gradski muzej, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Glas Gradskog muzeja Karlovac = ISSN 1333-879X.
ISSN 2584-3117 = GLAS (Karlovac)

069
(051)
HS2016-00046

GLAS narodne diplomacije : glasilo Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva : bilten događaja / [glavni i odgovorni urednik Andrija Karafilipović]. - God.1,br.1(svibanj 2011)-Zagreb : Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno god.3(2013)-.
ISSN 1848-087X = GLAS narodne diplomacije

061.2
(06)
(051)
HS2016-00047

GLASILO Hrvatske komore inženjera strojarstva / [glavni urednik Tomislav Tkalčić]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2010-. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7151 = GLASILO Hrvatske komore inženjera strojarstva

061.2
621
(05)
HS2016-00048

GLASILO invalida rada : GIR / [glavni urednik Zlatko Bočkal]. - [2002,br.1]-Zagreb : Udruga invalida rada Zagreba, [2002]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.

061
(05)
HS2016-00049

GLASNIK HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / [glavni urednik, editor-in-chief Ivan Gušić]. - God.1,br.1(2014)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Glasnik HAZU (Online) = ISSN 1849-6091. - Ne izlazi 2015.
ISSN 1849-4838 = GLASNIK HAZU

061.1(497.5)
(051)
HS2016-00050

GLASNIK Hrvatskog diplomatskog kluba / [urednik Zvonimir Marić]. - God.1,br.1(2003)- . - Zagreb : Hrvatski diplomatski klub, 2003- . 30 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Glasnik (Hrvatski diplomatski klub. Online) = ISSN 2584-4393. - Prilog: Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba [Elektronička građa] = ISSN.
ISSN 1845-2876 = GLASNIK Hrvatskog diplomatskog kluba

061.23:341.7
(051)
HS2016-00051

GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak / [glavni urednik Vlatko Čakširan]. - [Br.]1(2000)-br.10(2010) ; br.11(2016) ; br.12(2018)-Sisak : Gradski muzej Sisak, 2000- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2002 i 2004, 2011-2015 ; 2017.
ISSN 1332-9308 = GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak

069
(051)
HS2016-00052

GODIŠNJI izvještaj ... (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
Godišnji izvještaj ... / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ; [glavna i odgovorna urednica Cvjetana Plavša-Matić]. - 2009- . - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnji izvještaj o radu za ... godinu (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) = ISSN 1847-1234.
ISSN 1848-0519 = GODIŠNJI izvještaj ... (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

061.1
(05)
HS2016-00053

HRVATSKI savez slijepih info (CD-ROM)
Hrvatski savez slijepih info [Elektronička građa] : glasilo Hrvatskog saveza slijepih / glavni i odgovorni urednik Vanja Rajić. - God. 23, br. 1 (2016)- . - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2016- . optički disk (CD-ROM) : sa zvukom ; 12 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Hrvatski savez slijepih info (Online) = ISSN 2584-4008.
ISSN 2584-4016 = HRVATSKI savez slijepih info (CD-ROM)

061.2
(086)
(051)
HS2016-00054

INFORMATICA museologica / [urednica, editor Lada Dražin Trbuljak]. - 1973,br.21-1990,br.1/2 ; [god.]21,br.3/4(1990)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1973-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Bilten informatica museologica = ISSN 1330-4615. - Drugi medij: Informatica museologica (Online) = ISSN 1849-4277. - Dvostruka numeracija brojeva od 1983,br.1/2=63/64-1990,br.1/2=89/90; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2325 = INFORMATICA museologica

069
(051)
HS2016-00055

IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ... : INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila Zagrebački velesajam, ... / [urednica Snježana Radovanlija Mileusnić]. - [198-]- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, [198-]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-3686 = IZDAVAČKA djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ...

069
(05)
HS2016-00056

IZVJEŠĆE o radu Ureda za udruge u ... godini (Vlada Republike Hrvatske)
Izvješće o radu Ureda za udruge u ... godini / [urednik Igor Vidačak]. - 2007/2008- . - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-8399 = IZVJEŠĆE o radu Ureda za udruge u ... godini (Vlada Republike Hrvatske)

061.1(497.5)
(05)
HS2016-00057

IZVJEŠTAJ o radu (Hrvatski audiovizualni centar)
Izvještaj o radu / Hrvatski audiovizualni centar = Croatian Audiovisual Centre ; [glavna urednica Margarita Perić]. - 2013- . - Zagreb : Hrvatski audiovizualni centar, 2014- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-3513 = IZVJEŠTAJ o radu (Hrvatski audiovizualni centar)

061.2
(05)
HS2016-00058

KULTURA, art i turizam / [glavna urednica Vanda Šagovac]. - [2011,br.1]- . - Zagreb : Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske "Svijet tišine", 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-9352 = KULTURA, art i turizam

061.2
(051)
HS2016-00059

LETOPIS' (Russkij kul'turnyj krug)
Letopis' = Ljetopis : glasilo ruske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Saveza Rusa RH / [glavnij redaktor, glavna i odgovorna urednica Katarina Todorcev]. - God.1,br.1(2008)- . - Zagreb : Savez Rusa RH, 2008- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na rus. jeziku. - Lat. i ćir. - Prilog: Kolobok (Zagreb) = ISSN 1848-3208.
ISSN 1846-8756 = LETOPIS' (Russkij kul'turnyj krug)

061.2
323.15(497.5=161.1)
(06)
HS2016-00060

LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ... / urednik Slavko Cvetnić. - Knj.95(1991)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1949) = ISSN 0373-9902.
ISSN 1330-0725 0373-9902 (pogrešan) = LJETOPIS Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ...

061.12
(06)
HS2016-00061

MUZEOLOGIJA / [glavni urednik, editor-in-chief Višnja Zgaga]. - Sv.1(1953)-sv.19(1975) ; br.20(1976)- . - Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1953- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Muzeologija (Online) = ISSN 1849-0913.
ISSN 0353-7552 = MUZEOLOGIJA

069
(051)
HS2016-00062

NOVINE (Hrvatsko-švedsko društvo)
Novine : glasilo Hrvatsko-švedskog društva Zagreb, Hrvatska / [glavni i odgovorni urednik Mirko Hrupelj]. - God.1,br.1(2005)-god.3,br.1(2007) ; god.3,br.2=8(2007)- . - Zagreb : Hrvatsko-švedsko društvo, 2005- . Ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.2=8(2007); druga izlazi od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1845-5522 = NOVINE (Hrvatsko-švedsko društvo)

061.239
(051)
HS2016-00063

PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
Planovi rada za godinu ... / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Academia scientiarum et artium Croatica ; [urednik Dobriša Skok]. - 1992- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Planovi rada za godinu ... (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti) = ISSN 1330-6774.
ISSN 1330-3643 = PLANOVI rada za godinu ... (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

061.1
(051)
HS2016-00064

RIJEČ slijepih (CD-ROM)
Riječ slijepih [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Darko Matić. - God. 43, br. 269 (siječanj/veljača 2016)- . - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2016- . optički disk (CD-ROM) : sa zvukom ; 12 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Riječ slijepih (Online) = ISSN 2584-4040.
ISSN 2584-4032 = RIJEČ slijepih (CD-ROM)

061.2
(086)
(051.056.262)
HS2016-00065

RIJEČ slijepih (Tisak)
Riječ slijepih. - God. 43, br. 269 (siječanj/veljača 2016)- . - Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2016- . sv. ; 32 cm.    
Dvomjesečno. - Brajica. - Drugi medij: Riječ slijepih (Online) = ISSN 2584-4040.
ISSN 2584-4024 = RIJEČ slijepih (Tisak)

061.2
(051)
HS2016-00066

ŠESTAR / [uredio Goran Krstić]. - [God.1(1991)]-Zagreb : Loža Pravednost, [1991]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.

061.2
(054)
HS2016-00067

UDRUGA.HR : časopis za predsjednice/ke udruga i ostale odgovorne osobe u udrugama / [glavni i odgovorni urednik Igor Milinović]. - 2013,prosinac ; 2014,br.1- . - Zagreb : Centar za management i savjetovanje, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-1960 = UDRUGA.HR

061.2
(051)
HS2016-00068

ZBORNIK Dubrovačkih muzeja / glavna urednica Vedrana Gjukić-Bender. - 1(2004) ; 2(2012)-. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji, 2004-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2005-2011 ; 2013-2014, 2016.
ISSN 1849-8876 = ZBORNIK Dubrovačkih muzeja

069
(05)
(082)
HS2016-00069

ZIPKA : glasilo Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec / [urednica Petra Mlinarić]. - [2008,br.1]-Čakovec : Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, [2008]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-7384 = ZIPKA

061.2
(06)
(051)
HS2016-00070

Vidi br.: HS2016-00040

Vidi br.: HS2016-00841

Vidi br.: HS2016-00543

Vidi br.: HS2016-01087

Vidi br.: HS2016-00674

Vidi br.: HS2016-01246

Vidi br.: HS2016-00315

Vidi br.: HS2016-00626

Vidi br.: HS2016-00436

Vidi br.: HS2016-01260

Vidi br.: HS2016-00429

Vidi br.: HS2016-01253

Vidi br.: HS2016-00628

070   Novinarstvo. Novinstvo

NOVINAR (Zagreb. 1984)
Novinar : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske / [glavni urednik Ivica Buljan]. - 1984,br.1-1991,br.9/10 ; god.47,br.1/2(1992)-god.64[i.e.66],br.3/5(2012) ; 2012,br.6/8- . - Hrvatsko novinarsko društvo : Sindikat novinara Hrvatske, 1984- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Informativni bilten Društva novinara Hrvatske (Zagreb. 1973) = ISSN 1330-7614. - Drugi medij: Novinar online = ISSN 1333-0357.
ISSN 1330-1543 = NOVINAR (Zagreb. 1984)

070
(051)
HS2016-00071

08   Poligrafije. Publikacije za djecu i mlade. Službene publikacije

ALBATROS (Dubrovnik)
Albatros : list učenika Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik. - [God.1,br.1(2000/01)]-god.2,br.2(2001/02) ; br.3(2002/03)-br.6(2006/07) ; br.7(2010/2011)- . - Dubrovnik : Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, [2000]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi za 2007/2008-2009/2010.
ISSN 1333-6878 = ALBATROS (Dubrovnik)

087.5
(05.053.5)
HS2016-00072

ARCOBALENO (Rijeka)
Arcobaleno : mensile per ragazzi / [caporedattore Tiziana Dabović]. - Anno 43,n.9(novembre 1990)- . - Rijeka : EDIT, 1990- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Il pioniere (Rijeka) = ISSN 0476-8590. - Od god.44(1991)-anno 58(2006) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, i od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1330-1470 = ARCOBALENO (Rijeka)

087.5(497.5=131.1)
(051)
HS2016-00073

BARKOCA : horvatorszagi magyar gyermeklap / föszerkesztö Micheli Tünde. - 1996,sz.1-2015,sz.8 ; 2017,sz.1-. - Osijek : Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, 1996- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Osam puta godišnje. - Prilog uz: Horvatorszagi magyarsag = ISSN 1218-1269. - Ne izlazi dijelom 2015 i 2016.
ISSN 1333-0462 = BARKOCA

087.5(497.5=511.141)
(05)
HS2016-00074

BIJELA pčela : list za svu djecu / [glavni urednik Srđan Tatić]. - 1994,br.1- . - Rijeka : SKD Prosvjeta Zagreb, Pododbor Rijeka, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Ćir. i lat.
ISSN 1331-5455 = BIJELA pčela

087.5(497.5=163.41)
(051)
HS2016-00075

CESARČEK : list učenika OŠ Augusta Cesarca, Krapina. - 2013/2014,br.1-Krapina : OŠ Augusta Cesarca, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-4358 = CESARČEK

087.5
(051.053.5)
HS2016-00076

CESARUS : list Osnovne škole "August Cesarec" Ivankovo / [odgovorna urednica Marija Jurić]. - God.1,br.1(2010)-Ivankovo : Osnovna škola "August Cesarec", [2010]-. sv. : ilustr. u bojama ; 34 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-9255 = CESARUS

087.5
(051.053.5)
HS2016-00077

CVRKUT (Vrbovec)
Cvrkut : list učenica i učenika I. Osnovne škole Vrbovec / [odgovorna urednica Helena Naimkadić]. - [God.1,br.1(1988/1990)]-Vrbovec : I. OŠ Vrbovec, [1989?]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6652 = CVRKUT (Vrbovec)

087.5
(051.053.5)
HS2016-00078

ČHAVORIKANO lil : o Romano lil ande Republika Hrvatska = Dječji list : časopis Roma u Republici Hrvatskoj / [glavni urednik Ivan Rumbak]. - 2012,br.=br.1/2(2012)- . - Zagreb : Humanitarna organizacija Svjetska organizacija Roma u Hrvatskoj, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-1833 = ČHAVORIKANO lil

087.5
(051)
HS2016-00079

DETSKY koutek (1994)
Detsky koutek : [mesičnik pro česke deti v Chorvatsku] / [odpovedna redaktorka Lidija Dujmenovićova]. - Roč.60,č.1(1994/95)- . - Daruvar : Jednota, 1994- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Naš koutek = ISSN 0351-7713. - Objavljivana pod istim stv. nasl. od 1929. do 1960.: Detsky koutek (1929) = ISSN 1330-1829.
ISSN 1330-5905 = DETSKY koutek (1994)

087.5(497.5=162.3)
087.5
(05.053.5)
HS2016-00080

ENGLISH extra : plus deutsche Seiten / Tituš Brezovački Primary School, Zagreb. - Year 3,no.1(2006)- year 5,no.1(2008) ; year 6,no.6(2009)- . - Zagreb : Osnovna škola Tituša Brezovačkog, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: English extra seven = ISSN 1847-4926.
ISSN 1847-3431 = ENGLISH extra

087.5
(051)
HS2016-00081

GIMNAZIJA Cres : [list učenika Srednje škole Ambroza Haračića Mali Lošinj, Područni odjel Opće gimnazije u Cresu] / [glavna urednica Sonja Pokupec Salković]. - [Br.1(2005/2006)]- . - Cres : Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Područni odjel, [2006]-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.

087.5
(05.053.5)
HS2016-00082

HLAPIĆ : list učenika i učitelja Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica. - God.2,br.2(1993)-god.14,br.14(2005) ; god.12,br.17(2007)- . - Virovitica : Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, 1993- . Ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zvono (Virovitica) = ISSN 1332-8972.
ISSN 1332-8964 = HLAPIĆ

087.5
(05.053.5)
HS2016-00083

IGLICE : školski list Medicinske škole Osijek. - [God.1,br.1(1994)]-god.6,br.16(1999) ; god.7,br.17(2001)-Osijek : Medicinska škola, [1994]- . Ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2000.
ISSN 1332-4063 = IGLICE

087.5
(051)
HS2016-00084

KAPLJICE : list Osnovne škole "Bijaći" Kaštel-Novi. - [1984,br.1-1996,br.13] ; god.14,br.14(1997)- . - Kaštel-Novi : Osnovna škola "Bijaći", [1984]- . Ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-375X = KAPLJICE

087.5
(05.053.5)
HS2016-00085

KLEK (Ogulin)
Klek : list učenika Prve osnovne škole Ogulin / [glavni i odgovorni urednik Đurđa Špehar]. - [1956]-1997 ; 1998,br.42- . - Ogulin : Prva osnovna škola, [1956]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-8069 = KLEK (Ogulin)

087.5
(05.053.5)
HS2016-00086

KOLOBOK (Zagreb)
Kolobok : časopis za djecu "Kolobok" Saveza Rusa Republike Hrvatske = žurnal "Kolobok" o detjah i dlja detej / [redaktor, urednik Katarina Todorcev Hlača]. - God.1,br.1(2011)-Zagreb. Savez Rusa RH Ruski kulturni krug, 2011- . br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Letopis' (Russkij kul'turnyj krug) = ISSN 1846-8756. - Ne izlazi 2014-2015.
ISSN 1848-3208 = KOLOBOK (Zagreb)

087.5
(05)
HS2016-00087

KORACI (Vrbovec)
Koraci : učenički list Srednje škole Vrbovec / [urednice Ivana Perković, Ana Glasnović]. - God.1,br.1(1978)-Vrbovec : Srednja škola, 1978-. 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-058X = KORACI (Vrbovec)

087.5
(05)
HS2016-00088

LEPTIRIĆ : glasilo Dječjeg vrtića Kutina / [glavni i odgovorni urednik Jasna Borovnjak]. - 1993,br.1(prosinac)- . - Kutina : Dječji vrtić, 1993- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-5027 = LEPTIRIĆ

087.5
(051)
HS2016-00089

LUDUS (Dubrovnik)
Ludus / Ženski đački dom Dubrovnik. - 1994/95,br.1/3- . - Dubrovnik : Ženski đački dom, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Naši dani (Dubrovnik) = ISSN 1332-0823.
ISSN 1332-0807 = LUDUS (Dubrovnik)

087.5
(05.053.5)
(051)
HS2016-00090

MI mladi (Zagreb. 1961)
Mi mladi : list Treće gimnazije. - God.7,br.16(1961/62)-god.11,br.44(1967/68) ; 1969,br.45-1972,br.56 ; god.17[!],br.57(1973)- . - Zagreb : Treća gimnazija, 1961-. sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Mi mladi sa Treće = ISSN 1331-8349.
ISSN 1331-8357 1318-3570 (pogrešan) = MI mladi (Zagreb. 1961)

087.5
HS2016-00091

MODRA lasta / [urednica Lidija Šeatović]. - God.6,br.55(1960)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1960- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Djeca za djecu = ISSN 1330-2078. - Prilog: Iskra : književno kulturni prilog = ISSN.
ISSN 0352-3586 = MODRA lasta

087.5
(051)
HS2016-00092

MOJ planet (Zagreb)
Moj planet : [časopis s kojim se zabavljam i istražujem svijet] / [glavna urednica Željka Crnogorac]. - God.1,br.1/2(rujan/listopad 2006)- . - Zagreb : Mozaik knjiga, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm. + posteri    
Mjesečno.
ISSN 1846-1751 = MOJ planet (Zagreb)

087.5
(051)
HS2016-00093

OSNOVAC : list učenika i učitelja Osnovne škole Molve. - [1978-2004] ; god.28,br.28(2005)- . - Molve : Osnovna škola, [1978]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-3520 = OSNOVAC

087.5
05.053.5
(051)
HS2016-00094

OTROVNO pero
Otrovno pero. - 2005,br.1 ; god.2,br.2(2006)- . - Slavonski Brod : Gimnazija "Matija Mesić", 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-9099 = OTROVNO pero

087.5
(05.053.5)
HS2016-00095

POJ riči materinske : ... zbornik radova : ... literarno-likovni natječaj, Osnovna škola Primošten / [glavni urednik Tomica Jadronja]. - 1(2007)- . - Primošten : Osnovna škola Primošten, 2007- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-4289 = POJ riči materinske

087.5
821.163.42-053.2
(051)
HS2016-00096

PRERADOVIĆ (Pitomača)
Preradović : list učenika Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača / [glavna urednica Ana Hedl]. - 1992/93-1995/96 ; br.26(1996/97)-br.28(1998/99) ; god.22,br.29(1999/2000)- . - Pitomača : Osnovna škola Petra Preradovića, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7968 = PRERADOVIĆ (Pitomača)

087.5
(05.053.5)
HS2016-00097

PROLJEĆE (Pazin)
Proljeće : učenički list Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. - 1968/69,[br.1]- . - Pazin : Osnovna škola "Vladimir Nazor", 1968- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Proljeće : prigodni učenički list Osnovne škole Pazin : 110. obljetnica prve hrvatske pučke škole u Pazinu = ISSN.
ISSN 1332-3806 = PROLJEĆE (Pazin)

087.5
(05.053.5)
HS2016-00098

PRVA škola : školski list OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica / [odgovorni urednik Stanko Čudić]. - [God.1,br.1(2003)]-Velika Gorica : OŠ Eugena Kvaternika, [2003]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1334-4927 = PRVA škola

087.5
(051)
HS2016-00099

PRVI izbor : [časopis za učenike od 1. do 4. razreda] / [glavna urednica Sanja Polak]. - 1993,br.1-2001,br.[82] ; god.9,br.1/2(2001)-god.12/13,br.5(2002/2003) ; 2004,br.6- . - Zagreb : Mozaik knjiga, 1993-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Mjesečno. - Od god.9/10(2001/2002) numeracija brojeva počinje u rujnu i poklapa se sa školskom godinom.
ISSN 1333-0071 = PRVI izbor

087.5
(05)
HS2016-00100

RADOST (Zagreb)
Radost : ilustrirani književni list za učenike osnovnih škola / [glavni urednik Melita Redžić Savičić]. - God.1,br.1(1951)- . - Zagreb : Večernji list, God.64(2013)- sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Deset puta godišnje.
ISSN 0351-3688 = RADOST (Zagreb)

087.5
(051)
HS2016-00101

SEDMA : list učenika VII. gimnazije, Zagreb. - God.3,br.3(lipanj 2008)- . - Zagreb : VII. gimnazija, 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: 7. čulo = ISSN 1334-2096.
ISSN 1847-1633 = SEDMA

087.5
(051.053.5)
HS2016-00102

SLATINKO
Slatinko. - Br.2 [2000/01]- . - Slatine : OŠ Slatine, [2001]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Maslina je neobrana : CD-ROM = ISSN.
ISSN 1845-4003 = SLATINKO

087.5
(05.053.5)
HS2016-00103

SMIB (Zagreb)
Smib : smilje i bosilje : poučno-zabavni časopis za djecu / [Snježana Marić, glavna urednica]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Školska knjiga, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm + DVD-ROM    
Deset puta godišnje. - Prilog: Riblja škola : simbostvaraonica crtanog filma, tri originalne smiboigrice i crtić [CD-ROM] = ISSN.
ISSN 0352-3578 = SMIB (Zagreb)

087.5
(051)
HS2016-00104

SOLINČICA : list učenika i učitelja OŠ Kraljice Jelene. - 2008,br.1- . - Solin : Osnovna škola kraljice Jelene, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-3372 = SOLINČICA

087.5
(051)
HS2016-00105

SUSRET (Ferdinandovac)
Susret : pedagoški list za roditelje OŠ Ferdinandovac / [urednici Mihaela Patačko, LidijaLevačić-Mesarov, Danijel Balaško]. - God.1,br.1(svibanj 2000)-god.14,br.26(2012) ; god.15,br.27(2014)-Ferdinandovac : Osnovna škola Ferdinandovac, 2000- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1333-3526 = SUSRET (Ferdinandovac)

087.5
(051)
HS2016-00106

ŠARKO (Crikvenica)
Šarko : školski list Osnovne škole Vladimira Nazora. - [1971]- . - Crikvenica : Osnovna škola Vladimira Nazora, [1971]- . sv : iustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prvi koraci = ISSN.
ISSN 1333-0446 = ŠARKO (Crikvenica)

087.5
(05.053.5)
HS2016-00107

ŠKOLSKA oaza (2003)
Školska oaza : glasilo učenika OŠ "Vrgorac". - 2003,br.17- . - Vrgorac : Osnovna škola "Vrgorac", 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Glas (Osnovna škola Vrgorac) = ISSN 1845-2795.
ISSN 1845-2809 = ŠKOLSKA oaza (2003)

087.5
(05.053.5)
HS2016-00108

ŠKRINJICA (Zagreb)
Škrinjica / [glavni i odgovorni urednik Maja Svečnjak]. - 2004, br.1- . - 2013- ABC naklada, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Bojanka s aktivnostima! = ISSN.
ISSN 1334-8086 = ŠKRINJICA (Zagreb)

087.5
(054)
HS2016-00109

TRATINČICA Viškovo
Tratinčica : list učenika OŠ "Sveti Matej", Viškovo. - [1961,br.1]-1962,br.3 ; god.3,br.1(1971)-god.5[!],[br.2](1972) ; 1973,br.6- . - Viškovo : Osnovna škola "Sveti Matej", 1962-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7143 = TRATINČICA Viškovo

087.5
(051)
HS2016-00110

TREMA (Split)
Trema : školski list III. gimnazije, Split. - 1996,[br.]1- . - Split : III. gimnazija, 1996- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7550 = TREMA (Split)

087.5
(051)
HS2016-00111

UČKARIĆ : list učenika Centra za odgoj i obrazovanje - Rijeka : školska godina ... /. - 1994/95-1996/97 ; god.27,br.27(1997/98)-god.39(2009/10) ; 2010/11 ; god.41,br.41(2011/2012)- . - Rijeka : Centar za odgoj i obrazovanje, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-7690 = UČKARIĆ

087.5
(051)
HS2016-00112

VEDRI dani : list učenika OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci. - 1990-[1996] ; 1997,br.4-2001,br.8 ; god.11,br.9(2002)-god.12,br.10(2003) ; 2004,br.11-2010,br.17 ; god.18,br.18(2010/2011)- . - Vinkovci : Osnovna škola Ivana Mažuranića, 1990- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-1590 = VEDRI dani

087.5
(05.053.5)
HS2016-00113

VENČYK = Vjenčić = Vinočok / [Vera Pavlović (glavni i odgovorni urednik)]. - Rok 1,č.1(1971)-rok 12,č.12(1982) ; 1991,č.15[!]-[2004,č.32] ; 2005,č.33=1- . - Vukovar : Savez Rusina RH = Sojuz Rusinoh, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1993. i 1996. - Od 2005,č.33=1 dvostruka numeracija brojeva; prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-2189 = VENČYK

087.5(497.5=161.2)
(051)
HS2016-00114

ZELJOTEKA : list učenika OŠ Koprivnički Bregi / [glavna odgovorna urednica Sanja Danček]. - [God.1,br.1(2004)]-Koprivnički Bregi : OŠ Koprivnički Bregi, [2004]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-9820 = ZELJOTEKA

087.5
(05.053.5)
HS2016-00115

ZLATARSKE iskrice : školski list učenika OŠ Ante Kovačića Zlatar i područnih škola u Donjoj Batini i Martinščini / [glavni i odgovorni urednik Denis Vincek]. - [God.40,br.40(1998/99)]- . - Zlatar : OŠ Ante Kovačića, [1998]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Iskrice (Zlatar) = ISSN 1849-1812. - Drugi medij: Zlatarske iskrice (Online) = ISSN 1849-1944.
ISSN 1849-1820 = ZLATARSKE iskrice

087.5
(051)
HS2016-00116

ZORA : list učenika Osnovne škole Petra Preradovića - Zagreb. - [1968,br.1]-Zageeb : Osnovna škola Petra Preradovića, [1968]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.

087.5
(05.053.5)
HS2016-00117

ŽIR (Velika Gorica)
Žir : list osnovnih škola grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle / [urednik Mirjana Marković]. - God.1,br.1(1991)- . - Velika Gorica : Pučko otvoreno učilište, Odjel za kulturu, 1991-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-3695 = ŽIR (Velika Gorica)

087.5
(051)
HS2016-00118

Vidi br.: HS2016-00246

Vidi br.: HS2016-00080

Vidi br.: HS2016-00250

1FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


ACTA Iadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Iris Tićac]. - Vol.1(2004)- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nadomješta: Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije) = ISSN 0352-6798. - Drugi medij: Acta Iadertina (Online) = ISSN 1849-1243.
ISSN 1845-3392 = ACTA Iadertina

1
37
316
(05)
HS2016-00119

CROATIAN journal of philosophy / [editor Nenad Miščević]. - Vol.1,no.1(2001)- . - Zagreb : Kruzak : Institute of Philosophy, 2001- . sv. ; 23 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Croatian journal of philosophy (Online) = ISSN 1847-6139.
ISSN 1333-1108 = CROATIAN journal of philosophy

1
(05)
HS2016-00120

DANI Frane Petrića = Days of Frane Petrić = Frane Petrić Tage = Giorni di Francesco Patrizi / [urednici Hrvoje Jurić, Ivica Martinović, Mira Matijević]. - 3(1994)-Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1994-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Numerička oznaka odnosi se na godine održavanja manifestacije.
ISSN 1848-2228 = DANI Frane Petrića

1Petrić, F.
1:32
(063)
(05)
HS2016-00121

EUROPEAN journal of analytic philosophy / [editors Luca Malatesti, Majda Trobok]. - Vol.1,no.1(2005)- . - Rijeka : University of Rijeka, 2006- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: European journal of analytic philosophy (Online) = ISSN 1849-0514.
ISSN 1845-8475 = EUROPEAN journal of analytic philosophy

1
(05)
HS2016-00122

FILOZOFSKA istraživanja / [Ante Čović, glavni i odgovorni urednik]. - 1980,br.1-1981,br.5 ; god.3,br.6-7(1983) ; god.4,sv.1=8(1984)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1980- . sv. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Synthesis philosophica = ISSN 0352-7875. - Drugi medij: Filozofska istraživanja (Online) = ISSN 1848-2309. - Dvostruka numeracija svezaka od god.4,sv.1=8(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-4706 = FILOZOFSKA istraživanja

1
(051)
HS2016-00123

MEDITERANSKI korijeni filozofije : simpozij / [urednici Emil Kušan, Mira Matijević]. - 2007; [2(2008)]- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, 2007-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4387 = MEDITERANSKI korijeni filozofije

1
(082)
(05)
HS2016-00124

OBNOVLJENI život : časopis za filozofiju i religijske znanosti / [glavni urednik, editor-in-chief Marijan Steiner]. - God.26,br.1(1971)- . - Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Život (Zagreb. 1919) = ISSN 1330-1926. - Drugi medij: Obnovljeni život (Online) = ISSN 1849-0182.
ISSN 0351-3947 = OBNOVLJENI život

1
2
(051)
HS2016-00125

PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine / [Ivica Martinović (glavni i odgovorni urednik)]. - God.1,br.1(1975)-god.8,br.16(1982) ; god.9,br.1/2=17/18(1983)- . - Zagreb : Institut za filozofiju, 1975- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Online) = ISSN 1847-4489. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1/2=17/18(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0350-2791 = PRILOZI za istraživanje hrvatske filozofske baštine

101(091)
(051)
HS2016-00126

SYNTHESIS philosophica / [editor-in-chief Ante Čović]. - Vol.1,fasc.1/2(1986) ; vol.2,fasc.1=3(1987)- . - Zagreb : Croatian Philosophical Society, 1986- . sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl., njem. i na franc. jeziku. - Drugo izdanje: Filozofska istraživanja = ISSN 0351-4706. - Drugi medij: Synthesis philosophica (Online) = ISSN 1848-2317. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,fasc.1=3(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0352-7875 = SYNTHESIS philosophica

1
(05)
HS2016-00127

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu = Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split / [glavna urednica, editor-in-chief Nikica Mihaljević]. - God.1,br.1(2008)- . - Split : Filozofski fakultet, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 2459-5128.
ISSN 1846-9426 = ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Splitu

1
316
37
811
821
(051)
HS2016-00128

Vidi br.: HS2016-00121

Vidi br.: HS2016-00530

13   Filozofija uma i duha. Metafizika duhovnog života. Okultizam

ASTRO magazin. Posebno izd.
Astro magazin. Posebno izdanje / [glavna urednica Julijana Oremović]. - [19]98- . - Zagreb : Arena, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Astro express = ISSN 1330-8009. - Prilog uz: Astro magazin (1997) = ISSN 1331-2308.
ISSN 1331-3185 1330-8009 (pogrešan) = ASTRO magazin. Posebno izd.

133.52
(051)
HS2016-00129

STELLA (Zagreb)
Stella : tajanstveni svijet na granici znanosti / [glavni urednik Osama Shreim]. - 1994,br.1(15. veljače)- . - Zagreb : ANKH, Centar za poboljšanje kvalitete života, 1994- . sv. : ilustr. ; 30cm.    
Mjesečno. - Prilog: Anđeli = ISSN 2459-8232.
ISSN 1331-2472 = STELLA (Zagreb)

133
(051)
HS2016-00130

159.9   Psihologija

IMPULS (Rijeka)
Impuls : časopis Udruge studenata psihologije Psirius / [glavni urednik Katarina Banov]. - Vol.1(2016)-Rijeka : Udruga studenata psihologije Psirius, 2016-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-749X = IMPULS (Rijeka)

159.9
(051)
HS2016-00131

KLINIČKA psihologija : časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina / [glavna i odgovorna urednica Slavka Galić]. - Vol.1,br.1/2(2008)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Klinička psihologija (Online) = ISSN 2459-6264.
ISSN 1847-3172 = KLINIČKA psihologija

159.9
(051)
HS2016-00132

PSIHOLOGIJSKE teme = Psychological topics / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Barbara Kalebić Maglica]. - Br.6/7(1997/98)-br.13(2004) ; vol.14,br.1(2005)- . - Rijeka : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Vol.18,no.2(2009) tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Godišnjak Odsjeka za psihologiju = ISSN 1330-9706. - Drugi medij: Psihologijske teme (Online) = ISSN 1849-0395.
ISSN 1332-0742 = PSIHOLOGIJSKE teme

159.9
(051)
HS2016-00133

REVIEW of psychology : international journal of Croatian Psychological Association / [editor-in-chief Vesna Buško]. - Vol.1,no.1(1994)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, 1994- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Revija za psihologiju = ISSN 0352-1605. - Drugi medij: Review of psychology (Online) = ISSN 1849-0905.
ISSN 1330-6812 = REVIEW of psychology

159.9
(051)
HS2016-00134

SUVREMENA psihologija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Predrag Zarevski]. - Vol.1,br.1/2(1998)- . - Jastrebarsko : Naklada Slap, [1999]- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Suvremena psihologija (Online) = ISSN 2584-3052.
ISSN 1331-9264 1330-6812 (pogrešan) = SUVREMENA psihologija

159.9
(051)
HS2016-00135

Vidi br.: HS2016-00553

17   Etika

LOŠINJSKI dani bioetike / Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj =Lošinj days of bioethics / Croatian Philosophical Society, Croatian Bioethic Society, Town of Mali Lošinj ; urednik, editor Hrvoje Jurić. - [2001]-2002 ; [3(2003)]-Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo = Croatian Philosophical Society, [2001]-. sv. ; 20 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1847-8662 = LOŠINJSKI dani bioetike

17(063)
(063)
HS2016-00136

Vidi br.: HS2016-00715

2RELIGIJA. TEOLOGIJA


CONCILIUM (Hrvatsko izd.)
Concilium : međunarodni teološki časopis / [urednici Zoran Grozdanov, Alen Kristić i Entoni Šeperić]. - God.46,br.1(2010)- . - Rijeka : Ex libris ; Synopsis, 2010-. sv. ; 24 cm.    
Pet puta godišnje. - Numeracija godišta preuzeta od međunarodnog izdanja.
ISSN 1847-5213 = CONCILIUM (Hrvatsko izd.)

2
(051)
HS2016-00137

ZAJEDNO (Zagreb. 2013)
Zajedno : tekstovi o kontemplaciji i mistici / [glavni urednik Neven Bradić]. - 2013,br.1- . - Zagreb : Centar duhovnih putova Kontemplacija i mistika : Synopsis, 2013- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-658X = ZAJEDNO (Zagreb. 2013)

2
(051)
HS2016-00138

Vidi br.: HS2016-00125

Vidi br.: HS2016-00411

22   Biblija

DON Bosco danas : salezijanski vjesnik : glasilo Salezijanske obitelji / [urednik Luka Hudinčec]. - God.34=1,br.1(1990)-god.47=14,br.[4](2003) ; 2004,br.1- . - Zagreb : Hrvatska salezijanska provincija, 1990-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Salezijanski vjesnik = ISSN 0352-9355. - Drugi medij: Don Bosco danas (Online) = ISSN 1845-2655. - Dvostruka numeracija godišta od god.34=1(1990)-god.47,br.[4](2003); prva je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1330-1713 = DON Bosco danas

22
(051)
HS2016-00139

KRUH naš svagdašnji : dnevno čitanje Biblije za pojedinca i obitelj / [glavni urednik Jadranka Vacek]. - 1989,siječanj/ožujak-Zagreb : Duhovna stvarnost, 1989-. sv. ; 16 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-9346 = KRUH naš svagdašnji

22
286
(05)
HS2016-00140

23   Dogmatika

BLAŽENI Augustin Kažotić : vjesnik za širenje štovanja i za kanonizaciju / [glavni urednik Marijan Biškup]. - God.1,br.1(1967)-god.2,br.1(1968) ; god.3,br.1(1977)-god.21,br.23(1995) ; god.29,br.24(1996)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1967-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1969-1976. - God.29(1996) označava zbroj svih godišta od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-5928 = BLAŽENI Augustin Kažotić

235.3
(05)
HS2016-00141

GLASNIK sv. Josipa : list štovatelja sv. Josipa / [glavni i odgovorni urednik Antun Sente]. - God.1(1873)-god.73(1945) ; god.1,br.1(1984)-god.9,br.4(1992) ; god.10=82,br.1(1993)- . - Karlovac : Nacionalno svetište sv. Josipa, 1873-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Vijesti rkt. župe Majke Božje Snježne = ISSN. - Ne izlazi 1946-1983. - Dvostruka numeracija godišta od god.10=82(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-4550 1330-4542 (pogrešan) = GLASNIK sv. Josipa

235.3
(051)
HS2016-00142

LJUDIMA prijatelj : glasnik sv. Leopolda Bogdana Mandića / [glavni urednik Stjepan Novoselec]. - God.14,br.1=51(1984)- . - Osijek : Hrvatska kapucinska provincija, Centar za promicanje i štovanje sv. Leopolda Mandića, 1984- . sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Prijatelj ljudi = ISSN 1331-6346. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=51(1984); druga je nastavak numeracije prethodnih naslova.
ISSN 1331-6354 = LJUDIMA prijatelj

235.3
(051)
HS2016-00143

MARIJA : vjerski list za Marijine štovatelje / [urednik Petar Lubina]. - God.1,br.1(1963)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, 1963- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.28,br.1=274(1990); druga teće od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-1476 = MARIJA

235.3
(05)
HS2016-00144

TEBI Majko : glasilo Svetišta bl. Marije Propetog Isusa Petković / [glavna i odgovorna urednica Jasminka Gašparović]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-6400 = TEBI Majko

23
(051)
HS2016-00145

25   Pastoralna teologija

USKRSNUĆE : stranice susreta sa Zajednicom Cenacolo /. - God.1,br.1(1998)- . - Vrbovec : Udruga Sveti Lovro Zajednica Cenacolo, 1998-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1332-2648 = USKRSNUĆE

25
(05)
HS2016-00146

VJERSKA sloboda : glasilo Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj / [glavni urednik Dragutin Matak]. - 2008-[2012] ; god.5,br.1(2013)- . - Zagreb : Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-770X = VJERSKA sloboda

25
342.7
(051)
HS2016-00147

26/27   Opća povijest Crkve

ADVENTISTIČKI pregled (1999)
Adventistički pregled : [glasilo Kršćanske adventističke crkve] / [glavni i odgovorni urednik Neven Klačmer]. - God.7=50,br.3(1999)- . - Zagreb : Kršćanska adventistička crkva, Jadranska unija konferencija, 1999-. sv. ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Pregled (Zagreb. 1999) = ISSN 1331-8764. - Dvostruka numeracija godišta od god.7=50,br.3(1999); druga je zbroj godišta prethodnih naslova.
ISSN 1331-9272 = ADVENTISTIČKI pregled (1999)

27
(051)
HS2016-00148

AVE Maria (Zagreb)
Ave Maria : glasilo Sestara dominikanki Kongregacije Svetih anđela čuvara / [uređuje Slavka Sente]. - [19--]- . - Zagreb : Sestre dominikanke Kongregacije Svetih anđela čuvara, [19--]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.15,br.1=42(1996); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-7179 = AVE Maria (Zagreb)

271
(05)
HS2016-00149

BIBLIJA danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta / [glavni i odgovorni urednik Mario Cifrak]. - God.1,br.1([1996])-god.7,br.1=23(2002) ; n.s., god.1=8,br.1(2003)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, [1996]- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2=5(1997)-god.7,br.1=23(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije; dvostruka numeracija godišta od n.s., god.1=8(2008); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5757 = BIBLIJA danas

272
(05)
HS2016-00150

BOGOSLOVSKA smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses / [glavni i odgovorni urednik, editor -in-chief Tonči Matulić]. - God.1,br.1(1910)-god.32,br.1/4(1944) ; god.33,br.1(1963)- . - Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 1910-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Bogoslovska smotra (Online) = ISSN 1848-9648. - Prilog: Katolička društvena nauka ; Katolička sociologija / Jordan Kuničić = ISSN. - Prilog uz: Katolički list = ISSN 1331-7636 god.61(1910)-god.62(1911). - Ne izlazi 1945-1962.
ISSN 0352-3101 = BOGOSLOVSKA smotra

272
(051)
HS2016-00151

BOOK (Lučko)
Book : mjesečnik za promicanje nove evangelizacije / [glavni urednik Marko Matijašević]. - 2009,br.0-Koprivnica : Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota, Kristofori, 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1847-5000 = BOOK (Lučko)

272
(051)
HS2016-00152

BRAT Franjo : list franjevačkih zajednica / [glavna urednica Antica-Nada Ćepulić]. - God.1,br.1(1977)-god.2,br.8(1978) ; god.3,br.1=9(1979)- . - Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 1977-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=9(1979); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5433 = BRAT Franjo

272
(051)
HS2016-00153

CHRISTUS Rex (Dugo Selo)
Christus Rex : službeni glasnik Svećeničkog bratstva sv. Pija X. za Hrvatsku / [glavni urednik Stefan Frey]. - 2014,br.1-Dugo Selo : Hrvatsko tajništvo FSSPXa/Udruga svetog Josipa, 2014-. sv. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-6695 = CHRISTUS Rex (Dugo Selo)

27
(05)
HS2016-00154

CRKVA u malom : list župne zajednice Kraljice sv. Krunice - Zagreb / [urednici Mirko Irenej Vlk i Ivan Marija Tomić]. - God.1,br.1(1967)-god.2,br.3/4(1968) ; 1980,br.1-1987,br.18 ; god.8,br.2=19(1987)- . - Zagreb : Župni ured Kraljice sv. Krunice, 1967- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.2=21(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1969-1979.
ISSN 1845-674X = CRKVA u malom

272
(05)
HS2016-00155

DUH zajedništva : list župe svetog Mihaela / [glavni urednik Anto Barišić]. - God.1,br.1(1967)- . - Zagreb : Župa sv. Mihaela, 1967-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-9338 = DUH zajedništva

272
(051)
HS2016-00156

EPARHIJSKI vjesnik (Zagreb)
Eparhijski vjesnik : službeno glasilo Križevačke eparhije / [urednik Livio Marijan]. - God.95,br.[1](2009)- . - Zagreb : Ordinarijat Križevačke eparhije, 2009-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Djelomice nastavak: Vjesnik Križevačke eparhije = ISSN 1847-5841. - Od god.95(2009) urednik: Nikola Kekić; od god.99(2013): Livio Marijan. - Prethodna godišta izišla u obliku fotokopija.
ISSN 1847-585X = EPARHIJSKI vjesnik (Zagreb)

27
(051)
HS2016-00157

FRATERNITAS : glasilo Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca / [urednik Nikola Šantek]. - [1965]-god.30,br.4(1994) ; 1995,br.1- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, [1965]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2001.
ISSN 1332-7941 = FRATERNITAS

271.3
(051)
HS2016-00158

GLAS crkve (Zagreb)
Glas crkve / [odgovorni urednik Ruben Knežević]. - 1996,br.1-2010,br.38/39 ; god.17,br.40(2012)- . - Zagreb : Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, 1996- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1331-4130 = GLAS crkve (Zagreb)

27
(051)
HS2016-00159

GLASNIK Gospićko-senjske biskupije / [uredio Marinko Miličević]. - God.1,br.1(2000)-god.2,br.5(2001) ; god.3,br.1=6(2002)- . - Gospić : Biskupski ordinarijat, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=6(2002); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-0101 = GLASNIK Gospićko-senjske biskupije

262.3
(051)
HS2016-00160

GLASNIK Srca Isusova i Marijina / [glavni urednik Mirko Nikolić]. - God.54,br.6/12(1945) ; 1963,br.1-1965,br.12 ; god.57,br.1(1966)- . - Zagreb : Hrvatska pokrajina Družbe Isusove, 1945- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik Srca Isusova = ISSN 1334-255X. - Ne izlazi 1946-1962.
ISSN 1330-0202 = GLASNIK Srca Isusova i Marijina

272
(051)
HS2016-00161

IGNACIJEV put : informativni list za prijatelje Družbe Isusove / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Harjač]. - 1985,[br.]1(Uskrs)-1985[br.]2(Božić) ; god.2,br.1=3(1986)- . - Zagreb : Provincijalat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, 1985-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Našim prijateljima = ISSN 1331-8519. - Ne izlazi 1995. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.12,br.17=2(1996)-god.13,br.19=2(1997) prva numeracija teče od početka izlaženja publikacije; od god.14,br.1=20(1998) druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8500 = IGNACIJEV put

271
282
(051)
HS2016-00162

INJIGO : časopis za sudionike duhovnih vježbi u Programu Injigo / [glavna i odgovorna urednica Marica Čunčić]. - God.1,br.1(2014)-Kuče : Marignacija, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-5885 = INJIGO

27
(051)
HS2016-00163

IZAZOV istine : glasilo mladih hrvatskih dominikanaca / [glavni i odgovorni urednik Domagoj Augustin Polanščak]. - God.1,br.1(1988)-god.4,br.8(1992); god.5,br.1=9(1993)- . - Zagreb : Mladi hrvatski dominikanci, 1988-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1991 i 2006-2010. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=9(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-1071 = IZAZOV istine

272
(051)
HS2016-00164

KAIROS (Hrvatsko izd.)
Kairos : evanđeoski teološki časopis / [glavni urednik Stanko Jambrek]. - God.1,br.1(2007)- . - Zagreb : Biblijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (English ed.) = ISSN 1846-4599. - Drugi medij: Kairos (Hrvatsko izd. Online) = ISSN 1848-2503.
ISSN 1846-4580 = KAIROS (Hrvatsko izd.)

27
(051)
HS2016-00165

KLOŠTAR : glasnik župe i svetišta Majke Milosrđa : [glasnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću] / [urednik Lukrecija Špoljar]. - [God.1,br.1(prosinac 2000)]-Kloštar Ivanić : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 2000-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-4492 = KLOŠTAR

262.2
(051)
HS2016-00166

KOLIŠĆE : godišnjak zagorskog kraja / [glavna urednica Gordana Bertović]. - God.1,br.1(2000)- . - Zagorje : KUD "Sv. Juraj" Zagorje, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-011X = KOLIŠĆE

262.2
(05)
HS2016-00167

KORIJEN (Crikvenica)
Korijen / [odgovara Nediljko Jerkan]. - [1988-1998]; god.11,br.21([1999])-Trogir : Samostan sv. Ante i župa sv. Jakova, [1988]-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1847-7607 = KORIJEN (Crikvenica)

27
821.163.42
(051)
HS2016-00168

KRIŽ (Zagreb. 1995)
Križ : glasilo Križarske organizacije / [urednici Stjepan Škvorc, Ana Komarić]. - God.15,br.1(1995)-god.22[i .e. 23],br.3(2003) ; god.24,br.1(2014)- . - Zagreb : Križarska organizacija, 1995- . sv. ; 21 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Križarska straža = ISSN 1331-517X. - Ne izlazi 2004-2013.
ISSN 1331-5161 = KRIŽ (Zagreb. 1995)

267
(051)
HS2016-00169

KRIŽ ljubavi : list Katedralne župe Uzvišenja svetog Križa, Sisak / [urednik Marko Karača]. - God.1,br.1(1996)- . - Sisak : Župa Uzvišenja sv. Križa, 1996- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Dva puta godišnje god.18(2013)-.
ISSN 1332-4608 = KRIŽ ljubavi

262.2
(051)
HS2016-00170

KRŠNI zavičaj : hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja / glavni urednik Ivan Žarko Ilić. - Br.9(1976)-br.34(2001) ; god.33,br.35(2002)- . - Ljubuški : Franjevački samostan ; Zbornik "Kačić", 1970-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Godišnje. - Prilog: Susreti vjere i molitve : separatni prilog Kršnog zavičaja br.14(1981) = ISSN.
ISSN 1512-6005 =

272
908
(082)
(058)
HS2016-00171

KVARNERSKI vez : list za vjerski, kulturni i društveni život / [glavni urednik Anton Valković]. - God.1,br.1(travanj 1997)- . - Krk : Biskupija Krk, 1997- . sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=10(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-4327 = KVARNERSKI vez

262.3
009
(051)
HS2016-00172

LAĐA (Zagreb)
Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture / [glavna urednica Ružica Razum]. - God.1,br.1(2006)-god.1,br.2(2006) ; god.2,br.1=3(2007)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, Ured za vjeronauk u školi, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Lađa : radni listovi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2007); druga se nastavlja na početak izlaženja publikacije.
ISSN 1846-2057 = LAĐA (Zagreb)

268
(051)
HS2016-00173

LOVREĆ - Opanci : list Župe sv. Duha / [glavni i odgovorni urednik Dinko Bošnjak]. - God.1,br.1(2009) ; god.1,br.1=2(2010)- . - Lovreć : Župni ured Lovreć - Opanci, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.1,br.1=2(2010); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1847-5094 = LOVREĆ - Opanci

262.2
(051)
HS2016-00174

MAJKA : list svetišta i župe Majke Božje Lurdske Zagreb / [odgovara Mate Matić]. - God.1,br.1(1976)- . - Zagreb : Franjevački samostan i župa Majke Božje Lurdske, 1976-. sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=22(1983); druga teče od početka izlaženja publikacije; god.11,br.26(1988) teče samo druga numeracija; od god.24,br.5=107 dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 2459-7589 = MAJKA

272
(051)
HS2016-00175

MARANATHA (Zagreb)
Maranatha : župni časopis BDMŽ Špansko / [glavni urednik Mato Matić]. - [1996]-2014 ; god.19,br.42(2014)- . - Zagreb : Župa Blažena Djevica Marija Žalosna Špansko, [1996]-. sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-8054 = MARANATHA (Zagreb)

272
(051)
HS2016-00176

MARIJIN Trsat : vjesnik Svetišta Majke Božje Trsatske / [glavni i odgovorni urednik Antun Jesenović]. - God.1,br.1(1967)-god.39,br.2/3(2005) ; 2005,br.4-2014,br.3 ; god.48,br.1(2015)- . - Rijeka : Uprava Svetišta Majke Božje Trsatske, 1967-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.6=10(1968)-god.21,br.4=87(1987); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 22,br.1(1988) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-7032 = MARIJIN Trsat

272
(051)
HS2016-00177

MATKO : časopis Ogranka Matice hrvatske Bizovac / [glavni urednik Vjekoslav Đaniš]. - [God.1,br.1(prosinac 2003)]- . - Bizovac : Ogranak Matice hrvatske, [2003]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito. - Za god.8(2010)-god.10(2012) izišao samo jedan br.
ISSN 1334-8892 = MATKO

262.2
(051)
HS2016-00178

MIHOVIL : glasilo Šibenske biskupije / [glavni i odgovorni urednik Stipe Perkov]. - God.19,br.15/16=3/4(2013)-Šibenik : Biskupski ordinarijat, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Sveti Mihovil = ISSN 1330-9730.
ISSN 1849-4013 = MIHOVIL

272
(051)
HS2016-00179

MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualnosti / [glavni i odgovorni urednik Leonard Markač]. - God.1,br.1(1995)- . - Močile : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1995-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9361 = MOČILE

262.2
(05)
HS2016-00180

MODRUŠ : list mjesta i župe Modruš / [glavni urednik Zvonko Trdić]. - God.1,br.1(2004)- . - 2013- Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2004- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4992 = MODRUŠ

262.2
(05)
HS2016-00181

MOLITVENIK - vodič / ... međunarodno vojno hodočašće (... PMI) [i] ... hodočašće Hrvatske vojske i policije. - 43=9(2001)-Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 2001- . sv. : ilustr. u bojama ; 15 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva ; prva brojčana oznaka odnosi se na redni broj međunarodnog vojnog hodočašća, a druga se odnosi na redni broj hodočašća Hrvstske vojske, policije i branitelja.
ISSN 2623-5633 = MOLITVENIK - vodič

272
(036)
(05)
HS2016-00182

NAŠA družba : vjesnik Družbe sestara Presvetog Srca Isusova / [odgovara Nives Stubičar]. - God.1,br.1(1968)- . - Rijeka : Sestre Presvetog Srca Isusova, 1968- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.5,br.1=12(1972); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8276 = NAŠA družba

271
(051)
HS2016-00183

NAŠA Gospa : list Katedralne župe, Dubrovnik / [glavni i odgovorni urednik Stanko Lasić]. - God.1,br.1(1995)- . - Dubrovnik : Gradski župni ured, 1995- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-7908 = NAŠA Gospa

262.2
(051)
HS2016-00184

NOVA prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja / [glavni i odgovorni urednik Katica Knezović]. - [God.]1,br.1(proljeće/ljeto 2003)- . - Zagreb : Kršćanski akademski krug, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Nova prisutnost (Online) = ISSN 1848-8676.
ISSN 1334-2312 = NOVA prisutnost

27
(051)
HS2016-00185

OBAVIJESTI Dubrovačke biskupije / urednik Petar Palić. - God.1,br.1(2001)-Dubrovnik : Biskupski Ordinarijat, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-0204 = OBAVIJESTI Dubrovačke biskupije

262.3
(497.5Dubrovnik)
(051)
HS2016-00186

OKRUŽNICE (Šibenska biskupija)
Okružnice : službeno glasilo Biskupije šibenske / [odgovara Ante Ivas]. - 1999,[br.1]- . - Šibenik : Biskupski ordinarijat, 1999- . Ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Okružnice Biskupskog ordinarijata Šibenik (1989) = ISSN 1332-7984.
ISSN 1332-7976 1333-011X (pogrešan) = OKRUŽNICE (Šibenska biskupija)

262.3
(051)
HS2016-00187

POČECI : časopis bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. - God.1,br.1(1996)-god.3,br.3(1998) ; god.4,br.1=4(2003)-god.8,br.1=8(2007) ; god.9,br.1=9(2011)-. - Split : Franjevački bogoslovski klerikat, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Počeci (Online) = ISSN 2459-6167. - Ne izlazi 1999-2002 i 2008-2010; 2014. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=4(2003); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-0569 = POČECI

272
(051)
HS2016-00188

PRIJATELJ malenih : informativni bilten prijatelja Malog Isusa : [bilten PMI] / [odgovara Radoslava Radek]. - [God.1,br.1(1995)]- . - Zagreb : Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, [1995]- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.1=5(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8942 = PRIJATELJ malenih

271
(05)
HS2016-00189

PROLOŽAC : [list Župe sv. Mihovila, Proložac] / [glavni i odgovorni urednik Vinko Gudelj]. - God.1,br.1(1982)- . - Proložac : Župni ured sv. Mihovila, 1982- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1330-755X = PROLOŽAC

262.2
(051)
HS2016-00190

RADOSNA vijest : misijski list / [glavni urednik Antun Štefan]. - God.1,br.1(1972)-god.3,br.[12](1974) ; god.4,br.1=19(1975)- . - Zagreb : Nacionalna uprava PMD RH ; Nacionalna uprava PMD BiH, 1972-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=19(1975); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1331-1204 = RADOSNA vijest

272
(05)
HS2016-00191

RIJEČKA Majka : glasilo Postulature službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić / [glavna i odgovorna urednica Dobroslava Mlakić]. - God.1,br.1(prosinac 2013)-Rijeka : Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-2436 = RIJEČKA Majka

272
(05)
HS2016-00192

SJEME istine : glasnik dominikanskih sjemeništaraca. - [2005,br.1]-Split : Dominikansko sjemenište, [2015]-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-5136 = SJEME istine

272
(05)
HS2016-00193

SLIVNO : [list Župe Presvetog Trojstva, Slivno] / [urednik Rafael Begić]. - God.1,br.1-2(1985) ; god.2,br.1=3(1986)- . - Slivno : Župni ured Slivno, 1985- . 24 cm.    
Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-2795 = SLIVNO

262.2
(051)
HS2016-00194

SLUGA Božji dobri otac Antić : glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića / [glavni i odgovorni urednik Josip Šimić]. - God.33,br.1=125(2003)- . - Sinj : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 2003- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Nastavak: Dobri otac Antić = ISSN 1331-646X. - Dvostruka numeracija brojeva; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-4498 = SLUGA Božji dobri otac Antić

272
(051)
HS2016-00195

SLUGA Božji fra Aleksa Benigar : bilten Vicepostulature / [uredili Ratko Radišić i Danijel Lončar]. - God.1,br.1(2005)-god.3,br.1(2007) ; [god.4(2008)]- . - Zagreb : Vicepostulatura sl. B. Alekse Benigara, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-9759 = SLUGA Božji fra Aleksa Benigar

272
(051)
HS2016-00196

SLUŽBA Božja : liturgijsko-pastoralna revija / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Anđelko Domazet]. - God.1,br.1(1960/61)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1961-. sv. ; 23 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Služba Božja (Online) = ISSN 1849-1057.
ISSN 0037-7074 = SLUŽBA Božja

264
(051)
HS2016-00197

SLUŽBA riječi : građa za obnovljenu liturgiju / [glavni urednik Tomislav Filić]. - God.1,br.1(1969/70)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1969- . sv. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Religiozni odgoj i kateheza = ISSN 1332-0491. - Od 1979. godine imaju oznaku A, B, ili C, što označuje liturgijske godine.
ISSN 0351-5567 = SLUŽBA riječi

264
(05)
HS2016-00198

SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske / [odgovorni urednik Antun Perčić]. - God.1,br.1(1997)- . - Varaždin : Biskupski ordinarijat, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-954X = SLUŽBENI vjesnik Biskupije varaždinske

262.3
(051)
HS2016-00199

SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije / uredio Sergije Jelenić. - God.50,br.1(1999)-god.58,br.5(2007) ; god.59=11,br.1(2008)- . - Poreč : Biskupski ordinarijat, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Crkvene obavijesti (Poreč) = ISSN 1330-2213. - Dvostruka numeracija godišta od god.59=11(2008); druga označava zbroj godišta tekućeg naslova.
ISSN 1331-761X = SLUŽBENI vjesnik Porečko-pulske biskupije

262.3
(05)
HS2016-00200

SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije / [urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(1997)- . - Požega : Biskupski ordinarijat, 1997- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1331-8195 = SLUŽBENI vjesnik Požeške biskupije

262.3
(051)
HS2016-00201

SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije / [odgovara Ivan Devčić]. - God.1,br.1(18. listopada 2000)- . - Rijeka : Riječka nadbiskupija, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Djelomice nadomješta: Službeni vjesnik Riječko-senjske nadbiskupije (1993) = ISSN 1330-514X.
ISSN 1332-8956 = SLUŽBENI vjesnik Riječke nadbiskupije

262.3
(051)
HS2016-00202

SLUŽBENI vjesnik Sisačke biskupije / [uređuje Marko Cvitkušić]. - God.1,br.1(2010)-god.2,br.3(2011) ; god.3,br.1=7(2012)-Sisak : Biskupski ordinarijat, 2010-. sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija od god.3,br.1=7(2012); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1847-5957 = SLUŽBENI vjesnik Sisačke biskupije

272
(05)
HS2016-00203

SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije / uredio Ivica Budinšćak. - God.85,br.1(1998)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1998- . sv. ; cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke = ISSN 1332-1978. - Prilog: Zajedno u Kristu : papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj, Zagreb, 4.-5. lipnja 2011. = ISSN.
ISSN 1332-196X = SLUŽBENI vjesnik Zagrebačke nadbiskupije

262.3
(05)
HS2016-00204

STAŠEVICA : list župe sv. Staša u Staševici / [glavni i odgovorni urednik Vinko Marinko Prlić]. - God.1,br.1(Božić 2006) ; god.2,br.1=2(Božić 2007)- . - Staševica : Župa sv. Staša, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(2007); druga označava ukupan broj izašlih brojeva.
ISSN 1846-7377 = STAŠEVICA

272
(051)
HS2016-00205

SUSRET (Zagreb)
Susret : časopis za promicanje redovničkog života / [odgovorni urednik Antonio-Mario Čirko]. - God.1,br.[1](2013)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica : Konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica BIH, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-7645 = SUSRET (Zagreb)

27
(051)
HS2016-00206

SUZA dolinska : godišnjak župe uznesenja Bl. Djevice Marije - Dolina : [godišnjak župe uznesenja Bl. Djevice Marije - Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške u izgnanstvu] / [glavni urednik Milorad Oršulić - Mican]. - God.1,br.1(1996)-Okučani : Župno pastoralno vijeće Župe Uznesenja BDM Dolina, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6485 = SUZA dolinska

272
(051)
HS2016-00207

SVETAC : glasnik Svetišta sv. Nikole Tavelića u Šibeniku / [glavni urednik Ivan Bradarić]. - God.1,br.1(listopad 2016)-Šibenik : Samostan sv. Frane, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-6620 = SVETAC

272
(051)
HS2016-00208

SVJEDOK : godišnjak Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije / [glavni urednik Josip Periš]. - [1995,br.1]- . - Split : Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije, [1995]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-1161 = SVJEDOK

268
(051)
HS2016-00209

SVJETIONIK (Senj)
Svjetionik : [župni list župe Uznesenja BDM, Senj] / [glavna i odgovorna urednica Franciska Tomljanović]. - God.1,br.1(Božić 2000)- . - Senj : Župa Uznesenja BDM, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1333-1221 = SVJETIONIK (Senj)

262.2
(051)
HS2016-00210

U službi Malog Isusa : vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa / [uređuje i odgovara Ana Marija Kesten]. - [1957]-god.19,br.12(1975) ; 1976,[br.1]-1979,br.3 ; god.23,br.1(1980)- . - Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Malog Isusa, 1971-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.31,br.4=270(1986); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8624 = U službi Malog Isusa

271
(051)
HS2016-00211

VERITAS (Zagreb)
Veritas : glasnik sv. Antuna Padovanskoga / [glavni urednik Josip Blažević]. - God.7,br.1(1968)-god.21,br.12(1982) ; god.22,br.1=249(1983)-god.46,br.9=508(2007) ; 2007,br.10=509(listopad)- . - Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1968-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glasnik sv. Antuna Padovanskoga = ISSN 1330-7320. - Drugi medij: Veritas (CD-ROM) = ISSN 1845-8866. - Dvostruka numeracija brojeva od god.22,br.1=249(1983); druga označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 0352-5708 = VERITAS (Zagreb)

27
(051)
HS2016-00212

VJESNIK biskupa Langa : list bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. - 1971,br.1-1976,br.16 ; god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001) ; god.32,br.99(2002)- . - Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, 1971- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-4351 = VJESNIK biskupa Langa

272
(051)
HS2016-00213

VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju / [glavni i odgovorni urednik Boris Vulić]. - God.136,br.6(2008)- . - Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije = ISSN 1331-0879. - Nastavlja se kao: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije = ISSN 2623-7318.
ISSN 1847-0521 1331-0879 (pogrešan) = VJESNIK Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

272
(051)
HS2016-00214

VJESNIK franjevaca trećoredaca / [uređuje Matej Jovanovac]. - God.9,br.1(1971)- . - Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca, 1971- . 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša = ISSN 1332-7666. - Prilog: Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca 1963. - 2013. [DVD-ROM] = ISSN.
ISSN 1332-7658 = VJESNIK franjevaca trećoredaca

271.3
(05)
HS2016-00215

VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja / [glavni urednik Frano Doljanin]. - God.50,br.1(2001)- . - Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, 2001- . sv. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Vjesnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split = ISSN 1332-1218.
ISSN 1334-8248 = VJESNIK Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja

271.3
(051)
HS2016-00216

VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri / [glavni i odgovorni urednik Andrija Bilokapić]. - God.7,br.1/2(1965)- . - Zadar : Franjevački provincijalat sv. Jeronima, 1965-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Preuzima: Zajedno (Zagreb) = ISSN 1331-8497. - Prilog: Zajedno : bilten Vijeća frajevačkih zajednica = ISSN.
ISSN 1331-8470 = VJESNIK Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

271.3
(051)
HS2016-00217

VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije / [urednik Anto Gavrić]. - God.41,br.96(2004)-Zagreb : Dominikanski provincijalat, 2004- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije = ISSN 1331-7660. - Ne izlazi 2006.
ISSN 1848-1736 1331-7660 (pogrešan) = VJESNIK Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije

271.2
(05)
HS2016-00218

VJESNIK Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića / [odgovara Jure Šarčević]. - [1947-2006] ; god.41,br.[1](2007)-Zagreb : Provincijalat Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, [1947]-. sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-5766 = VJESNIK Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića

262.2
(051)
HS2016-00219

VJESNIK Splitsko-makarske nadbiskupije / [glavni urednik Nediljko Ante Ančić]. - God.17[i.e. 16],br.6(1969) ; 1970,br.1-2008,br.4 ; god.130,br.1(2009)- . - Split : Nadbiskupski ordinarijat, 1969- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vjesnik Biskupije splitske i makarske = ISSN 1332-022X. - Prilog: Naša sinoda : bilten Pripremnog odbora : prilog Vjesniku Nabiskupije splitsko-makarske = ISSN. - Ne izlazi 1992-2001. - 2005. izašla tri broja.
ISSN 0042-7659 = VJESNIK Splitsko-makarske nadbiskupije

272
(051)
HS2016-00220

VJESNIK Zadarske nadbiskupije / odgovara Želimir Puljić. - [195-]-1957,br.6 ; god.6,br.1(1961)-god.24,br.12(1979) ; god.15[i.e. 25],br.1(1980)-god.18[i.e. 28],br.12(1983) ; god.29,br.1(1984)-god.47,br.11/12(2002) ; 2003,br.1/2- . - Zadar : Nadbiskupski ordinarijat, [195-]- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Posebno izdanje povodom smrti Pape Ivana Pavla II = ISSN.
ISSN 1331-7016 = VJESNIK Zadarske nadbiskupije

262.3
(051)
HS2016-00221

VRBNIČKI vidici / [glavni urednik Dina Valković]. - [God.1(1991)]- . - Vrbnik : VKD Frankopan, [1991]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2002.
ISSN 1332-4624 = VRBNIČKI vidici

262.2
(051)
HS2016-00222

VRIJEME srca : dehonijanski glasnik / [glavni i odgovorni urednik Mirko Sadak]. - [1996,br.1-2001,br.14] ; 2002,br.1=18[i.e. 15]-2002,br.4=18 ; god.8,br.1=19(2003)-god.21,br.3=70(2016) ; 2017,br.1=71-Zagreb : Družba Svećenika Srca Isusova - Dehonijanci, 2002- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od 2002,br.1=18[i.e. 15]; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-6665 = VRIJEME srca

271
(051)
HS2016-00223

ZAJEDNIŠTVO : glasilo Požeške biskupije / [glavni urednik Ivica Žuljević]. - God.1,br.1(veljača 2007)- . - Požega : Biskupski ordinarijat, 2007- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-4076 = ZAJEDNIŠTVO

262.3
(05)
HS2016-00224

ZLATNO pero : vjera i kultura, crkva jedna, Papa svjedok : [časopis za tematiku vjere i kulture i Crkve jedne] / [glavni i odgovorni urednik Bogdan Malešević]. - God.1,br.1(travanj 1998)- . - Zagreb : Parvus, 1998-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=4(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5803 = ZLATNO pero

261.6
(051)
HS2016-00225

ZMIJAVCI : list Župe Svih Svetih Zmijavci / [glavni i odgovorni urednik Frano Laco]. - God.1,br.1(1996)- . - Zmijavci : Župa Svih Svetih, 1996- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od god. 2,br.1=3(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1332-0459 = ZMIJAVCI

262.2
(051)
HS2016-00226

ZVONA (Čakovec)
Zvona : list čakovečkih župa / [glavni i odgovorni urednik Željko Železnjak]. - God.5,br.11(1999)- . - Čakovec : Župa sv. Nikole biskupa, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Zvona svetog Nikole = ISSN 1332-4659.
ISSN 1332-4640 = ZVONA (Čakovec)

262.2
(051)
HS2016-00227

ZVONA Delorite : glasilo Župe "Uznesenje Marijino", Kuna. - God.1,br.1(1997)- . - Kuna : Župni ured, 1997- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Cvjetić Delorite = ISSN 1334-935X.
ISSN 1334-9341 = ZVONA Delorite

272
(051)
HS2016-00228

ŽIVA riječ (Zagreb)
Živa riječ : Evanđelja s razmatranjima. - 2014- . - Zagreb : Družba Misionara Krvi Kristove, 2014- . sv. ; 18 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-7163 = ŽIVA riječ (Zagreb)

272
(05)
HS2016-00229

ŽIVI kalež : okružnica Zajednice Krvi Kristove / [glavni urednik Ilija Grgić]. - 1996,br.1-2011,br.10 ; 2011,br.1=158-Zagreb : Družba Misionara Krvi Kristove, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1426-3920 = ŽIVI kalež

272
(051)
HS2016-00230

ŽIVO vrelo : liturgijsko-pastoralni list [za promicanje liturgijske obnove] / [glavni i odgovorni urednik Ante Crnčević]. - God.7,br.16(1990)- . - Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Liturgijsko pastoralni listić Živo vrelo = ISSN 1332-0505. - Prilog: Bogoslužni prostor = ISSN 1333-3445.
ISSN 1331-2170 = ŽIVO vrelo

264
(051)
HS2016-00231

Vidi br.: HS2016-00551

Vidi br.: HS2016-00477

Vidi br.: HS2016-00476

28   Kršćanske crkve, zajednice i sekte

APOSTOL Bezgrešne : list članova vojske Bezgrešne / [glavni urednik Zdravko Tuba]. - God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- . - Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1994-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1995-2007.
ISSN 1845-0253 = APOSTOL Bezgrešne

282
(05)
HS2016-00232

BILTEN (Medžlis Islamske zajednice Zagreb)
Bilten : glasilo Medžlisa Islamske zajednice Zagreb / [glavni urednik Gzim Redžepi]. - [2001,br.1]-Zagreb : Medžlis Islamske zajednice Zagreb, 2001-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-6819 = BILTEN (Medžlis Islamske zajednice Zagreb)

28
(051)
HS2016-00233

COMMUNIO (Zagreb)
Communio : [međunarodni katolički časopis] / [glavni i odgovorni urednik Ivica Raguž]. - God.36,br.107(2010)-Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010-. sv. ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Svesci (Kršćanska sadašnjost) = ISSN 1331-0348.
ISSN 1847-6465 = COMMUNIO (Zagreb)

282
(051)
HS2016-00234

CRKVA u svijetu : CUS / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mladen Parlov]. - God.1,br.1(1966)- . - Split : Katolički bogoslovni fakultet, 1966- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Crkva u svijetu (Online) = ISSN 1848-9656.
ISSN 0352-4000 = CRKVA u svijetu

282
(051)
HS2016-00235

CROATICA Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Franjo Šanjek]. - God.1,br.1(1977)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1977- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., tal. i na lat. jeziku. - Drugi medij: Croatica Christiana periodica (Online) = ISSN 1848-9982.
ISSN 0350-7823 = CROATICA Christiana periodica

282
(051)
HS2016-00236

DANICA ... (Zagreb. 1971)
Danica ... : hrvatski katolički kalendar / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Razum]. - 1972-1987 ; god.107(1988)- . - Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1971-. sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Katolički godišnjak za godinu ... = ISSN 1330-4267. - Prilog: Danica ... : džepni kalendar = ISSN.
ISSN 0414-9866 = DANICA ... (Zagreb. 1971)

282
821.163.42
(051)
HS2016-00237

DIACOVENSIA = Ephemerides theologicae Diacovenses : teološki prilozi / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Šimo Šokčević. - God.1,br.1(1993)-god.5,br.1(1997) ; god.6,br.1=6(1998)- . - Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Diacovensia (Online) = ISSN 1849-014X. - Ne izlazi 2000-2001. - Dvostruka numeracija brojeva od god.6,br.1=6(1998); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-2655 = DIACOVENSIA

282
(05)
HS2016-00238

GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)
Glasnik reformacije : [glasilo Reformnog pokreta adventista sedmog dana] / [odgovorni urednik Vjekoslav Vončina]. - God.42,br.[1](1994)- . - Zagreb : Reformni pokret adventista sedmog dana, 1994- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Lat. i ćir. - Odijeljeno od: Glasnik reformacije = ISSN 0431-9443.
ISSN 1333-1655 = GLASNIK reformacije (Hrvatsko izd.)

286
(051)
HS2016-00239

GOSPA Sinjska : glasilo Svetišta i župe Gospe Sinjske / [glavni i odgovorni urednik Petar Klapež]. - God.1,br.1(1922)-god.23,br.4/7(1944) ; god.22[!],br.1(1948)-god.24,br.10(1950) ; god.1,br.1(1974)- . - Sinj : Franjevački samostan, 1922-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 1945-1947 i 1951-1973. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=5(1975)-god.33,br.1=70(2006); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5107 = GOSPA Sinjska

282
(051)
HS2016-00240

KAIROS (English ed.)
Kairos : evangelical journal of theology / [editor Stanko Jambrek]. - Vol.1,no.1(2007)- . - Zagreb : Bilbijski institut ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Kairos (Hrvatsko izd.) = ISSN 1846-4580. - Drugi medij: Kairos (English ed. Online) = ISSN 1848-2511.
ISSN 1846-4599 = KAIROS (English ed.)

284.9
(051)
HS2016-00241

KANA (Zagreb)
Kana : kršćanska obiteljska revija / [glavni i odgovorni urednik Albert Turčinović]. - God.1,br.1(1970)- . - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Ladonja : Kanin prilog za Istru = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=8(1971); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-2828 = KANA (Zagreb)

282
(051)
HS2016-00242

KRKA (Šibenik)
Krka : časopis Eparhije dalmatinske / [uredništvo Nikodim (Kosović) ...et al.]. - God.1,br.1(2003)- . - Šibenik : Eparhija dalmatinska, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Ćir. - Prilog: Krka. Tematski broj = ISSN.
ISSN 1334-4293 = KRKA (Šibenik)

281.96
(051)
HS2016-00243

LADONJA : vjerski informativno-kulturni list / [glavni urednik Vilim Grbac]. - God.1,br.1(prosinac 1981)- . - Pazin : "Josip Turčinović", 1981-. sv. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm.    
Mjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.4,br.1=21(1984); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-5018 = LADONJA

282
(051)
HS2016-00244

LIST Župe Gospe Snježne : Vid, Prud, Dragovija, Podgrede, Ograđ / [uredili Mladen Margeta i Ante Vučić]. - 1999,br.1(travanj)- . - Vid : Župni ured, 1999- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-9345 = LIST Župe Gospe Snježne

282
(051)
HS2016-00245

MAK. Mali koncil
MAK : mali koncil : dječji mjesečni list / [glavni urednik Vojmil Žic]. - God.12,br.4=121(travanj 1977)- . - Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, 1977- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Mali koncil = ISSN 1331-2723. - Prilog: Vjeronaučna služba riječi = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.12,br.4=121(1977); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova; od god.31(1996) unutar jedne kalendarske godine koja čini godište publikacija izlazi od siječnja-lipnja s numeracijom brojeva 5-10, od rujna-prosinca s numeracijom brojeva 1-4.
ISSN 1331-2731 = MAK. Mali koncil

282
087.5
(051)
HS2016-00246

MILJEVCI : list župe Miljevci : [glasilo župe Imena Isusova, Miljevci] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Vidović]. - God.1,br.1(1977)-god.9,br.1=15(1985) ; god.23,br.1=16(1998)- . - Drinovci : Župni ured Miljevci, 1977-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1986-1997. - Dvostruka numeracija brojeva od god.9,br.1=15(1985); druga teče od početka izlaženja publikacije; 1998. oznaka godišta uključuje godine od početka izlaženja.
ISSN 1331-6710 = MILJEVCI

282
(051)
HS2016-00247

MINBER : glasilo Islamske zajednice u Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Nermin Botonjić]. - 2013,br.1/2 ; god.3,br.3/4(2015)- . - Zagreb : Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2013-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Ne izlazi 2014.
ISSN 1849-8299 = MINBER

28
323.15
(051)
HS2016-00248

NOVI svijet (Zagreb. 1991)
Novi svijet : [mjesečnik Pokreta fokolara] / [glavna urednica Đina Perkov]. - God.27,br.1(siječanj 1991)- . - Križevci : Djelo Marijino - Pokret fokolara, 1991-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-226X = NOVI svijet (Zagreb. 1991)

28
(051)
HS2016-00249

ODJEK (Zagreb)
Odjek : časopis za mlade / [glavni urednik Slobodan Bobo Marčeta]. - God.1,br.1(1990)- . - Zagreb : Odjel mladih Kršćanske adventističke crkve, 1990- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na sloven. jeziku. - Drugi medij: Odjek on-line = ISSN 1332-618X. - Prilog: Čuvari ognja = ISSN. - Izdano sa: Adventistički pregled (1993), = ISSN 1330-4968.
ISSN 1331-5994 = ODJEK (Zagreb)

286
087.5
(051)
HS2016-00250

PROBUDITE se! / [odgovorni urednik Henrik Kovačić]. - Vol.71,no.3(8.srpnja 1990)- . - Zagreb : Jehovini svjedoci, 1990- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Probudi se = ISSN 1331-9051.
ISSN 1331-9043 = PROBUDITE se!

289.954
(051)
HS2016-00251

RIJEČKI teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Marko Medved]. - God.1,br.1(1993)-god.7,br.2(1999) ; god.8,br.1=15(2000)- . - Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci, 1993- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Riječki teološki časopis (Online) = ISSN 1849-0921. - Dvostruka numeracija brojeva od god.8,br.1=15(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0377 = RIJEČKI teološki časopis

282
(051)
HS2016-00252

STRAŽARSKA kula : glasnik Jehovinog kraljevstva / [odgovorni urednik Henrik Kovačić]. - Vol.129,no.1(2008)- . - Zagreb : Jehovini svjedoci, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polumjesečno. - Nastavak: Kula stražara = ISSN 1331-9035.
ISSN 1846-632X = STRAŽARSKA kula

289.954
(051)
HS2016-00253

SVETI Sava Gornjokarlovački : časopis Eparhije gornjokarlovačke / [glavni i odgovorni urednik Slaviša Simaković]. - 2002,br.1- . - Karlovac : Pravoslavna eparhija gornjokarlovačka izdavačka ustanova "Martiria", 2002-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ćir.
ISSN 1334-3467 = SVETI Sava Gornjokarlovački

281.96
(05)
HS2016-00254

TKALČIĆ : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis / [glavni urednik Stjepan Razum]. - God.1,br.=nr.1(1997)- . - Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 1997- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1331-3517 = TKALČIĆ

282
(051)
HS2016-00255

VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)
Vijesti / Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica ; [odgovaraju Jure Šarčević i Miroslava Bradica]. - 2001,[br.]1-2005 ; god.36,br.1(2008)- . - Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2001- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Vijesti Konferencije VRPJ i Unije VRPJ = ISSN. - Od god.36 (2008) oznaka godišta je zbroj godina izlaženja prethodnih publikacija. - Ne izlazi 2006-2007.
ISSN 1846-8497 = VIJESTI (Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica)

282
(051)
HS2016-00256

ZNACI vremena (Latinično izd.)
Znaci vremena : [časopis za osobnu, obiteljsku i društvenu duhovnost utemeljenu na Bibliji] / [odgovorni urednik Dragutin Matak]. - God.1,br.1(1969)-god.23,br.1(1991) ; god.24,br.1(2000)- . - Zagreb : CIB Znaci vremena, 1969-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 1992-1999.
ISSN 0353-0434 = ZNACI vremena (Latinično izd.)

286
(051)
HS2016-00257

ŽARIŠTE : list Franjevačke gimnazije i sjemeništa u Sinju / [odgovara Blaž Toplak]. - God.1,br.1(1973)-god.12,br.1/2(1985) ; god.13,br.1(1987) ; god.14(1988/89)-god.15(1989/90) ; god.16,br.1(1990/91) ; 2000/01,br.1 ; god.30,br.1(2016) - Sinj : Franjevačka klasična gimnazija : Franjevačko sjemenište, 1973-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1986 ; 1992-1999 ; 2002-2015. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=2(1974)-god.8,br.1=16(1980); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-7084 = ŽARIŠTE

282
373.5
(051)
HS2016-00258

Vidi br.: HS2016-00140

Vidi br.: HS2016-01186

Vidi br.: HS2016-00162

29   Druge religije. Mitologija

Vidi br.: HS2016-00319

3DRUŠTVENE ZNANOSTI


BARBANSKI zapisi : zbornik radova Znanstvenog skupa "Barban i barbanština od prapovijesti do danas" / Memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu" ; Slaven Bertoša, glavni urednik. - Sv.1=2(2013)- . - Barban : Općina Barban, 2013-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Dvostruka numeracija brojeva od sv.1=2(2013); druga brojčana oznaka se odnosi na redni broj simpozija.
ISSN 1849-9260 = BARBANSKI zapisi

3
9
(058)
HS2016-00259

DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Renata Franc]. - God.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Društvena istraživanja (Online) = ISSN 1848-6096. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0288 = DRUŠTVENA istraživanja (Zagreb)

3
(051)
HS2016-00260

PILAR (Zagreb)
Pilar : časopis za društvene i humanističke studije / [glavni urednik Zlatko Hasanbegović]. - God.1,br.1(2006) ; year 1,issue 2(2006)- . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2006- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Year 1,issue 2(2006) i year 4(2009) tekst na engl. jeziku. - Drugi medij: Pilar (Online) = ISSN 1848-8773. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.3=1(2007); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1846-3010 = PILAR (Zagreb)

3
(051)
HS2016-00261

RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti / glavni i odgovorni urednik Nikša Stančić. - Knj.30=459(1991)-knj.47=505(2009) ; knj.48=510(2011)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti = ISSN 0351-3289. - Drugi medij: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti (Online) = ISSN 1848-7904. - Dvostruka numeracija svezaka; prva je numeracija Razreda, druga Rada. - Ne izlazi 2010, 2014-2015.
ISSN 1330-0768 0375-1015 (pogrešan) = RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti

3
(051)
HS2016-00262

THESIS (Zagreb)
Thesis : revistë kërkimore ndërkombëtare = international research review / [kryeredaktror, editor in chief Masar Stavileci]. - Viti=vol.1,n.=no.1(2012)-Zagreb : MST PLUS ; AAB-Riinvest PPoHE = BPrAL AAB-Riinvest, 2012-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na alb. jeziku. - Drugi medij: Thesis (Online) = ISSN 2623-8381.
ISSN 1848-4298 = THESIS (Zagreb)

3
(051)
HS2016-00263

ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu / [glavna i odgovorna urednica Nevenka Breslauer]. - God.1,br.1(lipanj 2010)-Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2010- . sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (Online) = ISSN 1849-1138.
ISSN 1847-702X = ZBORNIK radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

3
62
(05)
HS2016-00264

ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci = Journal of the Polytechnics of Rijeka / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Dušan Rudić]. - Vol.1,no.1(2013)-Rijeka : Veleučilište, 2013- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Veleučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1849-1723.
ISSN 1848-1299 = ZBORNIK Veleučilišta u Rijeci

3
5
(082)
(05)
HS2016-00265

30   Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija

NOVINE Galerije Nova / [urednici Ivet Ćurlin ... et al.]. - [2003,br.1]-[2011,br.27] ; 2016,br.28/29-Zagreb : Što, kako i za koga/WHW, 2003-. sv. : ilustr. ; 34 cm.    
Dvogodišnje. - Ne izlazi 2012-2015.
ISSN 1849-8388 = NOVINE Galerije Nova

304
793
(054)
HS2016-00266

Vidi br.: HS2016-00276

Vidi br.: HS2016-00275

Vidi br.: HS2016-01188

305   Rodne studije

TREĆA : [časopis Centra za ženske studije] / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nataša Govedić]. - Vol.1,br.1(srpanj 1998)- . - Zagreb : Centar za ženske studije, 1998- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1331-7237 = TREĆA

305-055.2
(051)
HS2016-00267

311   Statistika

BOOK of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia / [chief editors Ksenija Dumičić, Nataša Erjavec, Mirjana Pejić Bach]. - Vol.1,no.1(2016)-Zagreb : Hrvatsko statističko društvo = Croatian Statistical Association, 2016-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-9864 = BOOK of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia

311
(05)
HS2016-00268

ENERGETSKA statistika u ... = Energy statistics ... / ržavni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1189 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2005.
ISSN 1334-5834 = ENERGETSKA statistika u ...

311.3:620.9
620.9
(051)
HS2016-00269

HRVATSKA u brojkama ... = Croatia in figures / Državni zavod za statistiku = Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2010- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010-. sv. ; 15 X 21 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1848-6673 = HRVATSKA u brojkama ...

311(497.5)
(497.5)
(05)
HS2016-00270

KALENDAR objavljivanja statističkih podataka / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Calendar of statistical data issues / Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2006- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na eng. jeziku.

311
(059)
(06)
HS2016-00271

PROCEEDINGS of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia [Elektronička građa] / chief editors Ksenija Dumičić, Nataša Erjavec, Mirjana Pejić Bach. - Vol.1,no.1(2016)- . - Zagreb : Hrvatsko statističko društvo = Croatian Statistical Association, 2016-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1849-9872 = PROCEEDINGS of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia

311
(05)
HS2016-00272

PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Program publiciranja ... = Publishing programme ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1993- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Publishing program ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-2361. - Drugi medij: Program publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-0611.
ISSN 1330-2353 = PROGRAM publiciranja ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311.312
(05)
HS2016-00273

STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)
Statističke informacije ... = Statistical information ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1992- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1993- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Od 1992-1995. tekst na hrv. jeziku; od 1996. tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Preuzima: Statistical information ... (Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia) = ISSN 1330-3368. - Drugi medij: Statističke informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Online) = ISSN 1334-062X.
ISSN 1330-335X = STATISTIČKE informacije ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Tisak)

311
(051)
HS2016-00274

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa] = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2001- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2001- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-6738 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (CD-ROM)

311
308
(083.4)
(086)
(05)
HS2016-00275

STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Tisak)
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; [urednik, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - God.33(2001)- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2001- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nastavak: Statistički ljetopis ... (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske) = ISSN 1330-0369. - Drugi medij: Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... (Online) = ISSN 1334-0638.
ISSN 1333-3305 = STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske ... (Tisak)

311
308
(083.4)
(05)
HS2016-00276

STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...
Statistički ljetopis grada Zagreba ... = [Statistical yearbook of Zagreb]. - God.41(1992)- . - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Odjel za statistiku, 1992-. sv. ; 24 cm. + zemljop. karte    
Godišnje. - Nastavak: Statistički godišnjak Zagreba = ISSN 0561-9416.
ISSN 1330-3678 = STATISTIČKI ljetopis Zagreba ...

311.314
(051)
HS2016-00277

Vidi br.: HS2016-00749

314   Demografija

HRVATSKI iseljenički zbornik ... (Tisak)
Hrvatski iseljenički zbornik ... = Croatian emigrant almanac ... = Anuario para la emigracion croata ... / urednik, editor, editora en jefe Vesna Kukavica. - 1992- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Matica. Iseljenički kalendar ... = ISSN 0543-1077. - Drugi medij: Hrvatski iseljenički zbornik ... (Online) = ISSN 1333-9362.
ISSN 1330-3724 0543-1077 (pogrešan) = HRVATSKI iseljenički zbornik ... (Tisak)

314.15(=163.42)
94(497.5)
821.163.42
(05)
HS2016-00278

MATICA (1993)
Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation / [glavni urednik, chief editor Hrvoje Salopek]. - God.43,br.3(1993)- . - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Nova Matica = ISSN 0353-8052. - Drugi medij: Matica (Online) = ISSN 1846-5765. - Prilog: Heroji Vukovara : promo DVD-ROM / redatelj Eduard Galić = ISSN.
ISSN 1330-2140 0025-5920 (pogrešan) = MATICA (1993)

314.743(=163.42)
(051)
HS2016-00279

MIGRACIJSKE i etničke teme / [glavna urednica, editor-in-chief Sanja Klempić Bogadi]. - God.17,br.1/2(2001)- . - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti = Institute for Migration and Ethnic Studies, 2001- . sv. ; 25 cm.    
Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Migracijske teme = ISSN 0352-5600. - Drugi medij: Migracijske i etničke teme (Online) = ISSN 1848-9184.
ISSN 1333-2546 = MIGRACIJSKE i etničke teme

314
323.15(=1/=8)
(051)
HS2016-00280

PRIRODNO kretanje stanovništva u ... / Državni zavod za statistiku = Natural change in population ... (Croatian Bureau of Statistics); [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1032 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Prirodno kretanje stanovništva ...) = ISSN 1330-3597. - Prilog: Rastavljeni brakovi u ... = ISSN 1332-3946.
ISSN 1331-5021 = PRIRODNO kretanje stanovništva u ...

314
(083.4)
(05)
HS2016-00281

ZOV Srijema : glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata / [glavni urednik Zlatko Žužić]. - God.1,br.1(1995)-god.1,br.6(1995) ; god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999) ; god.5,br.24(1999)- . - Zagreb : Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, 1995-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=7(1996)-god.5,br.17=23(1999); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-7258 = ZOV Srijema

314.745.22
(051)
HS2016-00282

ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Women and men in Croatia ... / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški. - 2006-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006-. sv. : graf. prikazi ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-4603 = ŽENE i muškarci u Hrvatskoj ...

314
316
(05)
HS2016-00283

Vidi br.: HS2016-00748

316   Sociologija

3K: kapital, klasa, kritika : časopis Centra za radničke studije / [uredništvo Stipe Ćurković, Marko Kostanić, Mislav Žitko]. - God.1,br.1(2014)- . - Zagreb : Centar za radničke studije, 2014- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6210 = 3K: kapital, klasa, kritika

316
32
33
(051)
HS2016-00284

MEDIA, culture and public relations = Mediji, kultura i odnosi s javnostima / [glavni i odgovorni urednik , editor-in-chief Mario Plenković]. - 2002,[br.]1-2 ; [god.]2,[br.]1(2003) ; [god.]3,[br.]2(2012)- . - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2002- . sv. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. i na hrv. jeziku. - Drugi medij: Media, culture and public relations (Online) = ISSN 1848-8374. - Ne izlazi od 2004-2011.
ISSN 1333-6371 = MEDIA, culture and public relations

316.7
659.4
(051)
HS2016-00285

REVIJA za sociologiju / [glavni i odgovorni urednik, editor Ivan Landripet]. - God.1,br.1(1971)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1971- . sv. ; 25 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Revija za sociologiju (Online) = ISSN 1846-7954.
ISSN 0350-154X = REVIJA za sociologiju

316
(051)
HS2016-00286

SOCIJALNA ekologija (Zagreb)
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [ journal for environmental thought and sociological research] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Krešimir Kufrin]. - Vol.1,no.1(1992)- . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Socijalna ekologija (Online) = ISSN 1849-0360. - Prilog: Social ecology (Zagreb) = ISSN 1330-982X. - 2010. izišla 3 broja.
ISSN 1330-0113 = SOCIJALNA ekologija (Zagreb)

316.334.5
504.03
(051)
HS2016-00287

SOCIOLOGIJA i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja = Sociology and Space : journal for spatial and socio-cultural development studies / [glavna i odgovorna urednica Anđelina Svirčić Gotovac]. - God.45,br.175=1(2007)- . - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Nadomješta: Sociologija sela = ISSN 0038-0326. - Drugi medij: Sociologija i prostor (Online) = ISSN 1849-0387. - Dvostruka numeracija brojeva; prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 1846-5226 = SOCIOLOGIJA i prostor

316.334.5
(051)
HS2016-00288

ZAPOSLENA : časopis za uspješnu ženu / [glavna urednica Ana Gruden]. - 1994,br.1(lipanj)- . - Zagreb : Zaposlena, 1994- . sv. : ; ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1330-6642 = ZAPOSLENA

316.66
(051)
HS2016-00289

Vidi br.: HS2016-00283

Vidi br.: HS2016-00332

Vidi br.: HS2016-00343

Vidi br.: HS2016-00119

Vidi br.: HS2016-00128

Vidi br.: HS2016-00994

32   Politika

ANALI Hrvatskog politološkog društva / [glavni i odgovorni urednik Enes Kulenović]. - God.1(2004)- . - Zagreb : Hrvatsko politološko društvo : Fakultet političkih znanosti, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Anali Hrvatskog politološkog društva (Online) = ISSN 1847-5299.
ISSN 1845-6707 = ANALI Hrvatskog politološkog društva

32
(05)
HS2016-00290

HRVATSKI tjednik (Zadar)
Hrvatski tjednik / [glavni urednik Ivica Marijačić]. - 2013, br. 441 (7.ožujka)-Zadar : Tempus, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Nastavak: Hrvatski list (Zadar) = ISSN 1845-3716.
ISSN 2584-4067 = HRVATSKI tjednik (Zadar)

32
(051)
HS2016-00291

OBNOVA (Zagreb. 2013)
Obnova : časopis za kulturu, društvo i politiku / [glavni i odgovorni urednik Marko Paraždik]. - God.1,br.1(listopad 2013) ; 2014,br.2-Zagreb : Udruga Obnova, 2013- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Obnova (Online) = ISSN 2584-4245.
ISSN 1849-0697 = OBNOVA (Zagreb. 2013)

32
008
82
73/76
(051)
HS2016-00292

POLITIČKE analize : tromjesečnik za analizu hrvatske i međunarodne politike / [glavna urednica Mirjana Kasapović]. - God.1,br.1(2010)- . - Zagreb : Fakultet političkih znanosti, Centar za cjeloživotno obrazovanje, 2010- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Političke analize (Online) = ISSN 1849-093X.
ISSN 1847-4977 = POLITIČKE analize

32
(051)
HS2016-00293

Vidi br.: HS2016-00284

323   Unutarnja politika

ARTEFAKTI : izvori za historiju Srba u Hrvatskoj : [prilozi za povijest Srba u Hrvatskoj] / [glavni urednik Miodrag Milošević]. - God.1,br.1(1994)-god.4/5,br.3(2000) ; 2001,br.4/5- . - Rijeka : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Pododbor Rijeka, 1994- . sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Neredovito. - Tekst na srp. i na hrv. jeziku; Lat. i ćir. - Ne izlazi 2011, 2013-2015.
ISSN 1332-3628 = ARTEFAKTI

323.15(497.5=163.41)
94(497.5=163.41)
(05)
HS2016-00294

BEHAR (Zagreb)
Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja / [glavni i odgovorni urednik Sead Begović]. - God.1,br.1(1900/01)-god.10,br.24(1909/10) ; god.1,br.1(1992)- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", 1900-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Behar journal = ISSN 1334-5079. - Ne izlazi 1911-1991.
ISSN 1330-5182 = BEHAR (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
008
(051)
HS2016-00295

BOŠNJAČKA pismohrana : časopis za povijest i kulturu bošnjaka u Hrvatskoj / [glavni urednik Dževad Jogunčić]. - Sv.1,br.1/4(1999)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, [2000]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1332-2362 = BOŠNJAČKA pismohrana

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS2016-00296

BOŠNJAČKI glas : [informativno glasilo Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Edina Smajlagić]. - 2006,br.1(ožujak)- . - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-3215 = BOŠNJAČKI glas

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS2016-00297

BUDUĆNOST (Zagreb)
Budućnost = Anglunipe : časopis Udruge Bolja budućnost / [glavni i odgovorni urednik Ramiza Memedi]. - [200?,br.1]-2004,br.4 ; 2005,br.9-Zagreb : Udruga žena Romkinja "Bolja budućnost", 200?-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-9124 = BUDUĆNOST (Zagreb)

323.15(497.5=214.58)
(05)
HS2016-00298

DEUTSCHES Wort : Blatt der Deutschen und Österreicher in Kroatien = Njemačka riječ : list Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj / [glavna urednica, Chefredakteurin Renata Trichler]. - N.s.=N.F.,1993,br.=Nr.1- . - Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj = Deutsche Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauscwaben in Kroatien, 1993-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodšnje. - Tekst usporedo na njem. i na hrv. jeziku.
ISSN 1330-7185 = DEUTSCHES Wort

323.15(497.5=112.2)
008
(051)
HS2016-00299

DUMKY z Dunaju : [litopys Sojuzu Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej : = [litopys Sojuzu rusyniv i ukrainciv Respubliky Horvatii] = Misli s Dunava : [ljetopis Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske] / [urednica, redaktorka Vera Pavlović]. - [No.]1(1989)-[no.]2(1990) ; [no.]3=1990/2000(2000)- . - Vukovar : Savez Rusina Republike Hrvatske = Sojuz Rusynoh Republyky Gorvatskej, 1989- . 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na rusin., ukr. i na hrv. jeziku. - Tekst na lat. i ćir. - Ne izlazi 1991-1999.
ISSN 0353-6076 = DUMKY z Dunaju

323.15(497.5=161.2)
008
(05)
HS2016-00300

HORVATORSZAGI magyar naplo
Horvatórszági magyar napló : kisebbségi magyar hetilap / [fo- es felelos szerkeszto, glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanović]. - [2001]- . - Beli Manastir : Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia, [2001]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Ne izlazi 2003-2004.
ISSN 1333-6517 = HORVATORSZAGI magyar naplo

323.15(497.5=511.141)
(05)
HS2016-00301

IDENTITET (Zagreb)
Identitet : [nezavisni magazin] / [glavni i odgovorni urednik Veljko Džakula]. - God.1,br.1[maj 1996]- . - Zagreb : Srpski demokratski forum, 1996- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Tekst na hrv. i na srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Posebni br.(2003) ujedno je i br.68(2003).
ISSN 1331-386X = IDENTITET (Zagreb)

323.15(497.5=163.41)
(051)
HS2016-00302

INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)
Informatori : mujore e Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë = mjesečnik Unije Zajednice Albanaca u Republici Hrvatskoj / [kryeredaktor, glavni urednik Esad Collaku]. - Viti=god.6,nr.=br.1(1998)- . - Zagreb : Unioni i Bashkësive shqiptare në Republikën e Kroacisë, 1998- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Informatori (Bashkesia Shqiptare ne Republiken e Kroacise) = ISSN 1332-8417.
ISSN 1846-3975 = INFORMATORI (Unionit te Bashkesive shqiptare ne Republiken e Kroacise)

323.15(497.5=18)
(051)
HS2016-00303

IZVOR (Vukovar)
Izvor : list Zajedničkog veća opština Vukovar / [urednik Slavko Bubalo]. - 2006,br.1(septembar)-2008,br.6 ; god.2,br.7/8(2008)- . - Vukovar : Zajedničko vijeće općina, 2006-. sv. : ilustr. u bojama ; 33 cm.    
Dvotjedno. - Ćir.
ISSN 1847-4454 = IZVOR (Vukovar)

323.15(497.5=163.42)
908(497.5-37 Vukovar)
(051)
HS2016-00304

JEDNOTA (Daruvar)
Jednota : [organ Svazu Čechu v Republice Chorvatsko] / [reditelka a hlavni a odpovedna redaktorka Lidija Dujmenovićova]. - Roč.1,č.1(1946)- . - Daruvar : Jednota, 1946 - . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tjedno. - Prilog: Studnice = ISSN 1332-0947.
ISSN 0021-5791 = JEDNOTA (Daruvar)

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS2016-00305

KOPERNIK / Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik" = Poljska kulturna udruga "Mikołaj Kopernik" ; [redaktor, urednik Marek-Mladen Stanojević]. - 2011,[Nr.]1- . - Zagreb : Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik", 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na polj. i na hrv. jeziku. - Nastavak: Biuletyn informacyjny (Polskie towarzystwo kulturalne "Mikołaj Kopernik") = ISSN 1848-266X.
ISSN 1848-2678 = KOPERNIK

323.15(497.5=162.1)
008
(05)
HS2016-00306

LIBURNIJSKA priloga : glasilo slovenske skupnosti Lovrana / [urednik Vasja Simonič]. - Let.1,št.1(2006)- . - Lovran : Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik, [2006]-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-377X = LIBURNIJSKA priloga

323.15(497.4)
(05)
HS2016-00307

LOVASKI list : [glasilo Općine Lovas] / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Pančić]. - God.1,br.1(rujan 1994)- . - Lovas : Općinsko vijeće Općine, 1994-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Zvono : školski list Osnovne Škole Lovas = ISSN.
ISSN 1331-906X = LOVASKI list

323.254
(051)
HS2016-00308

MAKEDONSKI glas (Zagreb)
Makedonski glas : [glasilo Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj = spisanie na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska] / [glaven urednik Milena Georgievska]. - God.1,[br.1](1993)- . - Zagreb : Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, [1993]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na mak. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat.
ISSN 1333-7769 = MAKEDONSKI glas (Zagreb)

323.15(497.5=163.3)
008
(051)
HS2016-00309

NOVA dumka / [Vera Pavlović (glavni i odvičatel'ni redakor)]. - Rok 1,č.1(1971/72)-rok 27,č.106(1998); rok 28,č.107=1(1999)- . - Vukovar : Savez Rusina RH, 1972- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Tekst na ukr. i na hrv. jeziku. - Ćir. i lat. - Ne izlazi 1995-1996. - Dvostruka numeracija brojeva od rok 28,č.107=1(1999); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0351-3181 = NOVA dumka

323.15(497.5=161.2)
008
(051)
HS2016-00310

PANORAMA (Rijeka)
Panorama : rivista quindicinale / [redattore capo responsabile Ilaria Rocchi]. - Anno 1,n.1(1952)- . - Rijeka : Edit, 1952- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polumjesečno. - Drugi medij: Panorama (Rijeka. Online) = ISSN 1334-4692.
ISSN 0475-6401 = PANORAMA (Rijeka)

323.15(497.5=131.1)
008
(051)
HS2016-00311

POLITIČKI zatvorenik (Tisak)
Politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ) / [glavni urednik Tomislav Jonjić]. - God.4[i.e.5],br.38(1994)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, 1994- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Zatvorenik = ISSN 1331-467X. - Drugi medij: Politički zatvorenik (Online) = ISSN 1334-0328.
ISSN 1331-4688 = POLITIČKI zatvorenik (Tisak)

323.28
343.3
(051)
HS2016-00312

PRAMEN (Našice)
Pramen : kulturno-spoločensky časopis Slovakov v Chorvatsku / [šefredaktor Sandra Kralj Vukšić]. - [1992,č.1]-1995,č.11/12 ; roč.5,č.1(1996)- . - Savez Slovaka = Zvaz Slovakov, [1992]-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-0512 = PRAMEN (Našice)

323.15(497.5=162.4)
008
(05)
HS2016-00313

PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek / [hlavni a odpovedna redaktorka Libuše Stranikova]. - Č.26(2008)- . - Daruvar : Jednota, 2008-. sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek = ISSN 1330-3880.
ISSN 1847-1676 1330-3880 (pogrešan) = PREHLED kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek

323.15(497.5=162.3)
008
(051)
HS2016-00314

PREPORODOV journal : mjesečnik KDBH "Preporod" / [glavni i odgovorni urednik Ismet Isaković]. - [2003,br.45]- . - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", [2003]-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Behar journal = ISSN 1334-5079.
ISSN 1334-5052 = PREPORODOV journal

323.15(497.5=1.497.6)
061.22(497.5=1.497.6)
(051)
HS2016-00315

PROSVJETA (Zagreb. 1955)
Prosvjeta : [novine za kulturu] / [glavni i odgovorni urednik Čedomir Višnjić]. - God.13,br.411(januar 1955)-god.28,br.610(septembar 1971) ; god.1=26[i.e.29],br.1=610(1994)-god.19=44,br.108=718(2012) ; 2012,br.109-Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 1955- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Ćir. i lat. - Nastavak: Srpska riječ (Zagreb) = ISSN 1333-0810. - Ne izlazi 1972-1993. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od 1=26,br.1=610(1994)-god.18=43,br.105=715(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5439 = PROSVJETA (Zagreb. 1955)

323.15(497.5=163.41)
008
(051)
HS2016-00316

RODNA riječ (Zagreb)
Rodna riječ : glasilo Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj = Rodna reč : organ na Nacionalnata obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija / [glavna urednica, glaven redaktor Diana Glasnova]. - 2003,br.1- . - Zagreb : Nacionalna zajednica Bugara u RH = Nacionalna obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na bug. jeziku; oba su teksta tiskana u međusobno obrnutim smjerovima. - Ćir. i lat.
ISSN 1334-613X = RODNA riječ (Zagreb)

323.15(497.5=163.2)
(051)
HS2016-00317

ROVÁTKÁK
Rovátkák ... / [szerkesztettek Labadi Karoly]. - 1995-2010 ; 2011,[sz.1]-Eszek : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, 1996- . sv. ; : ilustr. ; 20 cm.    
Tromjesečno. - Nije izišao za 1998.
ISSN 1333-0772 = ROVÁTKÁK

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS2016-00318

RUAH hadaša : glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel / [glavni i odgovorni urednik Vatroslav Ivanuša]. - God.1,br.1(prosinac 2005/siječanj 2006)- . - Zagreb : Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2005- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno 2013-. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1845-8742 = RUAH hadaša

323.15(497.5=411.16)
39
296
(051)
HS2016-00319

SABAH (Zagreb)
Sabah : list Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Asim Čabaravdić]. - God.1,br.0(listopad 2005)- . - Zagreb : Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, 2005- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1846-243X = SABAH (Zagreb)

323.15(497.5=1.497.6)
(051)
HS2016-00320

SNV bulletin (Zagreb)
SNV bulletin / Srpsko narodno vijeće = Srpsko narodno veće = Serb National Council ; [urednik Saša Milošević]. - 2014,[br.]1-Zagreb : Srpsko narodno vijeće : Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, 2014-. sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-7314 = SNV bulletin (Zagreb)

323.15(=1/=8)
(05)
HS2016-00321

SOPOTJA : glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ / [urednica Marjana Mirković]. - Let.1,št.1(2012)- . - Reka : Slovenski dom KPD Bazovica, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-4360 = SOPOTJA

323.15(=1/=8)
(051)
HS2016-00322

SRPSKO-DALMATINSKI magazin / [urednik Branko Čolović]. - Sv.1(2006)- . - Split : SKD Prosvjeta-Pododbor Split : Vijeće srpske nacionalne manjine grada Splita, 2006- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Nije izišao 2009.
ISSN 1846-3436 = SRPSKO-DALMATINSKI magazin

323.15(497.5=163.41)
HS2016-00323

UJ Magyar kepes ujsag : horvatorszagi magyar hetilap / [foszerkeszto Micheli Tunde]. - Evf.1,sz.1(1996)- . - Eszek : Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége ; Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa : Bethlen Gábor Alap, 1996- . sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tjedno. - Nastavak: Magyar kepes ujsag = ISSN 0460-5578. - Dvostruka numeracija godišta i brojeva od evf.3=49,sz.3=1456(1998)-evf.5=51,sz.17=1520(2000); druga teče od početka izlaženja publikacije; od evf.5,sz.18(2000) teče samo prva numeracija.
ISSN 1331-0135 = UJ Magyar kepes ujsag

323.15(497.5=511.141)
(051)
HS2016-00324

Vidi br.: HS2016-00248

Vidi br.: HS2016-00280

Vidi br.: HS2016-00060

327   Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika

DIPLOMATIC Academy proceedings / [editors Mladen Andrlić, Andrea Gustović-Ercegovac]. - Vol.6,no.1(2004) ; vol.7,no.1(2009) ; vol.8,no.1(2011)-vol.9,no.1(2012) ; vol.10,no.1(2016). - Zagreb : Diplomatic Academy, Ministry of Foreing Affairs and European Integration Republic of Croatia, 2004- . 24 cm.    
Neredovito. - Nastavak: Diplomatic Academy year book = ISSN 1332-0467.
ISSN 1334-7659 = DIPLOMATIC Academy proceedings

327
(05)
HS2016-00325

GLAS Paneurope / Hrvatska paneuropska unija = Foedus Paneuropaeum Croaticum ; [urednici Željko Obad ... [et al.]]. - God.1,br.1(1996)-Zagreb : Hrvatska paneuropska unija, 1996-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Paneuropa Croatica = ISSN 1333-0799.
ISSN 1333-0780 = GLAS Paneurope

327
(051)
HS2016-00326

329   Političke stranke i pokreti

GLAS antifašista (Zagreb)
Glas antifašista / [glavna i odgovorna urednica Katica Sedmak]. - 2008,br.54- . - Zagreb : Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske : Savez društva "Josip Broz Tito" : Savez ratnih i vojnih invalida Hrvatske : SUH, Podružnica vojnih umirovljenika, 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Glas antifašista demokratske Hrvatske = ISSN 1845-5735.
ISSN 1847-4861 1845-5735 (pogrešan) = GLAS antifašista (Zagreb)

329.75(497.5)
(051)
HS2016-00327

33   Ekonomija. Ekonomske znanosti

BEE conference (CD-ROM)
BEE conference [Elektronička građa] : Business and Entrepreneurial Economics Conference / editor Marko Kolaković. - 1 (2016)- . - Zagreb : Udruga Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu, 2016- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-5225 = BEE conference (CD-ROM)

33
(082)
(086)
(05)
HS2016-00328

BOOK of abstracts (Business & Entrepreneurial Economics Conference)
Book of abstracts / BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics ... ; [editor Marko Kolaković]. - 1(2016)-Zagreb : Udruga Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta, 2016- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-5187 = BOOK of abstracts (Business & Entrepreneurial Economics Conference)

33
(082)
(05)
HS2016-00329

BOOK of abstracts (Croatian Direct Marketing Association)
Book of abstracts / Croatian Direct Marketing Association Conference (CRODMA Conference) ; [editors Damir Dobrinić, Iva Gregurec]. - 1(2016)-Zagreb : CRODMA = Croatian Direct Marketing Association, 2016- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Book of abstracts (Croatian Direct Marketing Association. Online) = ISSN 2459-7961.
ISSN 2459-654X = BOOK of abstracts (Croatian Direct Marketing Association)

33
(05)
HS2016-00330

BUSINESS people (Zagreb)
Business people : poslovni dnevnik / [glavni urednik Marina Biluš]. - 2011,br.1-2013,br.5; 2013,jesen/zima- . - Zagreb : Večernji list, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Neredovito.
ISSN 1848-168X = BUSINESS people (Zagreb)

33
(051)
HS2016-00331

ECONOMIC and social development (Book of proceedings)
Economic and social development [Elektronička građa] : book of proceedings / ... International Scientific Conference on Economic and Social Development and ... Eastern European ESD Conference ; editors Ana Jovancai Stakic, Vladimir Kovsca, Jadranka Bendekovic. - 8=4(2014) ; 5(2015)- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2014- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Neredovito. - Drugi medij: Economic and social development (Book of proceedings. Online) = ISSN 1849-7535. - Dvostruka numeracija brojeva; prva se odnosi na redni broj međunarodne, a druga na istočnoeuropsku konferenciju.
ISSN 1849-6903 = ECONOMIC and social development (Book of proceedings)

33
316.334.2
(082)
(086)
(05)
HS2016-00332

EKONOMIJA (Zagreb)
Ekonomija = Economics : časopis za ekonomsku teoriju i politiku / [Marijana Ivanov ... et al.]. - God.1,br.1/3(1994)- . - Zagreb : Rifin, 1994-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1330-0636 = EKONOMIJA (Zagreb)

33
(051)
HS2016-00333

EKONOMSKA i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : journal of economic and environmental history / [urednici, editors-in-chief Hrvoje Petrić, Paul Hirt]. - Vol.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2005- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska i ekohistorija (Online) = ISSN 1849-0190.
ISSN 1845-5867 = EKONOMSKA i ekohistorija

33
9
504.03
(05)
HS2016-00334

EKONOMSKA istraživanja = Economic research / [glavni i odgovorni urednik Marinko Škare]. - Vol.11,no.1/2(1998)- . - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" = Juraj Dobrila University of Pula, Department for Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 1998-. sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Nastavak: Gospodarstvo Istre = ISSN 0353-2860. - Drugi medij: Ekonomska istraživanja (Online) = ISSN 1848-9664.
ISSN 1331-677X = EKONOMSKA istraživanja

33
(051)
HS2016-00335

EKONOMSKA misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Đuro Benić]. - God.1,br.1(1992)- . - Dubrovnik : Sveučilište = University of Dubrovnik, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nadomješta: Zbornik radova (Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu. Dubrovnik) = ISSN 0350-8536. - Drugi medij: Ekonomska misao i praksa (Online) = ISSN 1848-963X.
ISSN 1330-1039 = EKONOMSKA misao i praksa

33
(051)
HS2016-00336

EKONOMSKI pregled : [dvomjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb] / [glavni i odgovorni urednik Ivan Teodorović]. - God.1,br.1(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro : Ekonomski fakultet ; Ekonomski fakutlet ; Ekonomski fakutlet ; Fakultet za menadžent u turizmu i ugostiteljstvu, 1950-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nadomješta: Ekonomist (Zagreb. 1935) = ISSN 1331-9019. - Drugi medij: Ekonomski pregled (Online) = ISSN 1848-9494.
ISSN 0424-7558 = EKONOMSKI pregled

33
(051)
HS2016-00337

EKONOMSKI vjesnik = Econviews : review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Cini]. - God.1,br.1(rujan 1988)- . - Osijek : Ekonomski fakultet, 1988- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Ekonomski vjesnik (Online) = ISSN 1847-2206.
ISSN 0353-359X = EKONOMSKI vjesnik

33
(05)
HS2016-00338

HRVATSKO gospodarstvo ... godine / Hrvatska gospodarska komora ; urednik Jasna Belošević Matić. - 2006- . - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-644X = HRVATSKO gospodarstvo ... godine

33
(497.5)
(05)
HS2016-00339

INNOVATION Institute review ... / [urednik Diana Dražetić]. - [2012]-[2013] ; 2014/2015,br.3 ; 2015/2016- . - Zagreb : Institut za inovacije, [201?]-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - 2015/2016 tekst na engl. jeziku.
ISSN 1849-918X = INNOVATION Institute review ...

33
(05)
HS2016-00340

INTERNATIONAL OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship (CD-ROM)
International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship [Elektronička građa] / edited by Darko Tipurić and Maja Daraboš. - 1(2013)- . - Zagreb : CIRU - Governance Research and Development Centre, 2013- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6442 = INTERNATIONAL OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship (CD-ROM)

33
(0.034)
(082)
(05)
HS2016-00341

IZVJEŠĆE o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ... / CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva ; [urednica Slavica Singer]. - 2011- . - Zagreb : CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, 2011-. sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Small and medium enterprises report - Croatia ... = ISSN 2459-8194.
ISSN 1848-3526 = IZVJEŠĆE o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj ...

33
(05)
HS2016-00342

JOURNAL of economic and social development (Print)
Journal of economic and social development / [editor Marijan Cingula]. - [Vol.1,no.1(2014)]- . - Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, [2014]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of economic and social development (Varaždin) = ISSN 1849-3327.
ISSN 1849-6628 = JOURNAL of economic and social development (Print)

33
316.334.2
(051)
HS2016-00343

MINORANZE (Rijeka)
Minoranze : [periodico bilingue italiano-croato per l'economia e la cultura] = Manjine : [dvojezični hrvatsko-talijanski časopis za ekonomiju i kulturu] / [caporedattore, glavna urednica Vesna Fabris]. - 2012, n.=br. 1 (dicembre/prosinac)- . - Rijeka : AR, Agencija Roma, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-7254 = MINORANZE (Rijeka)

33
008
(051)
HS2016-00344

OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Tisak)
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno-stručni časopis obrazovanju za poduzetništvo = Education for entrepreneurship - E4E : international Journal of Education for Entrepreneurship / Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski = University College of Economics, Entrepreneurship and Managamenet Nikola Subic Zrinski ; glavni urednici Ivica Katavić, Vitomir Tafra. - Vol.4,br.=no.1(2014)-Zagreb : Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 2015-. sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Učenje za poduzetništvo = ISSN 1848-1264. - Drugi medij: Obrazovanje za poduzetništvo - E4E (Online) = ISSN 1849-661X.
ISSN 1849-7845 = OBRAZOVANJE za poduzetništvo - E4E (Tisak)

33
377
(051)
HS2016-00345

OECONOMICA Jadertina (Tisak)
Oeconomica Jadertina / Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju = University of Zadar, Department of Economics ; [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Aleksandra Krajnović]. - Vol.1,no.1(2011)-Zadar : Sveučilište, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Oeconomica Jadertina = ISSN 1848-1035.
ISSN 1848-4956 = OECONOMICA Jadertina (Tisak)

33
(051)
HS2016-00346

PODUZETNIK (Osijek)
Poduzetnik : mjesečnik za poduzetnike i menadžere / [glavni urednik Vladimir Mihajlović]. - God.4,br.41(2010)-Beli Manastir : Novi Poduzetnik, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Slavonski poduzetnik = ISSN 1846-3541.
ISSN 1848-0667 1846-3541 (pogrešan) = PODUZETNIK (Osijek)

33
(05)
HS2016-00347

REZULTATI Ankete o dohotku stanovništva
Rezultati Ankete o dohotku stanovništva u ... = Income and living conditions survey results ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske = Croatian Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2010-2013(2015)-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2015-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-8663 = REZULTATI Ankete o dohotku stanovništva

33
336
(083.4)
(497.5)
(05)
HS2016-00348

ZAGREB international review of economics & business / editor Jurica Šimurina. - Vol.1,no.1(May 1998)- . - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 1998-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zagreb international review of economics and business (Online) = ISSN 1849-1162. - Prilog: Zagreb international review of economics & business : special conference issue = ISSN.
ISSN 1331-5609 = ZAGREB international review of economics & business

33
65
(051)
HS2016-00349

ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu / [glavni urednik Anita Pavković]. - God.1,br.1(2003)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2003- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1845-495X.
ISSN 1333-8900 = ZBORNIK Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

33
(05)
HS2016-00350

ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivo Sever. - God.15,sv.1(1997)- . - Rijeka : Ekonomski fakultet = Faculty of Economics, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Zbornik radova (Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka) = ISSN 1330-6308. - Drugi medij: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-7520.
ISSN 1331-8004 1330-6308 (pogrešan) = ZBORNIK radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

33
(051)
HS2016-00351

Vidi br.: HS2016-00953

Vidi br.: HS2016-00808

Vidi br.: HS2016-00011

Vidi br.: HS2016-00006

Vidi br.: HS2016-00284

Vidi br.: HS2016-00398

Vidi br.: HS2016-00885

331   Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati

GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
Godišnjak ... / Hrvatski zavod za zapošljavanje ; [urednica Marica Barić]. - 1996-2015. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 1997-2016. 20 sv. : graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak Zavoda za zapošljavanje = ISSN 1330-4089. - Drugo izdanje: Yearbook ... (Croatian Employment Service) = ISSN 1849-4420. - Drugi medij: Godišnjak (Hrvatski zavod za zapošljavanje. Online) = ISSN 1849-4854.
ISSN 1331-2618 = GODIŠNJAK (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

331.5
(05)
HS2016-00352

GRAFIČAR : list Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske / [glavni urednik Stjepan Kolarić]. - God.1,br.1(svibanj 1992)-god.2,br.20(prosinac 1993) ; 1994,br.21(siječanj)- . - Zagreb : Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, 1992- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1330-4127 = GRAFIČAR

331.105.44
655
(051)
HS2016-00353

NA peronu : vijesti Sindikata prometnika vlakova Hrvatske / [uređuje A. Iličić]. - 1997,[br.1] ; god.1,br.2(1997) ; 2001,veljača-2007,ožujak ; 2009,br.1 ; 2012,br.1-. - Zagreb : Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, 1997- . sv. ; 30 cm.    
Neredovito. - Ne izlazi 1998-2000 ; 2008 i 2010-2011.
ISSN 1332-7739 = NA peronu

331.105.44
(051)
HS2016-00354

OBAVIJESTI (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)
Obavijesti : bilten s aktualnim obavijestima o stručnom obrazovanju odraslih, novim izdanjima i različitim uslugama iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša / ZIRS [Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti] Zagreb. - [Vol.1(1990)]- . - Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, [1990]- . sv. ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1331-1778 = OBAVIJESTI (Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti)

331.45
(051)
HS2016-00355

REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...
Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; br.1042 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Ne izlazi 2000 i 2005.
ISSN 1331-3444 = REZULTATI ankete o radnoj snazi. Hrvatska ... - Europa ...

331.5
(083.4)
(05)
HS2016-00356

SIGURNOST i zaštita na radu / [urednik Davor Tudja]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Sigurnost i zaštita na radu : stručne upute za poslodavce i potrebni obrasci na CD-u za provedbu zaštite na radnom mjestu = ISSN.
ISSN 1849-5087 = SIGURNOST i zaštita na radu

331.45/.46
(051)
HS2016-00357

SINDIKALNA akcija : glasilo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske / [uređuje Ana Milićević-Pezelj]. - 1991,[br.]1- . - Zagreb : Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1991-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Sindikalna akcija : posebno izdanje = ISSN.
ISSN 1330-1640 = SINDIKALNA akcija

331.105.44
(051)
HS2016-00358

VIJESTI SHŽ
Vijesti / SHŽ - Sindikat hrvatskih željezničara ; [urednica Biljana Limpić-Donadić]. - 2003,siječanj- . - Zagreb : Sindikat hrvatskih željezničara, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1845-5174 = VIJESTI SHŽ

331.105.44
(0.067)
HS2016-00359

YEARBOOK ... (Croatian Employment Service)
Yearbook ... / Croatian Employment Service ; [editor Marica Barić]. - [1996]-2016. - Zagreb : Croatian Employment Service, [1997]-2016. 19 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnjak (Hrvatski zavod za zapošljavanje) = ISSN 1331-2618. - Drugi medij: Yearbook (Croatian Employment Service. Online) = ISSN 2584-3729.
ISSN 1849-4420 1331-2618 (pogrešan) = YEARBOOK ... (Croatian Employment Service)

331.5
(05)
HS2016-00360

ZAPOSLENOST i plaće u ... = Employment and wages ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1999- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0277 ; br.1041-)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Zaposlenost i plaće ...) = ISSN 1330-3147.
ISSN 1331-5048 = ZAPOSLENOST i plaće u ...

331.5
(083.41)
HS2016-00361

ZBORNIK radova (Savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran")
Zbornik radova / ... savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran" ; [glavna urednica Sandra Telebec]. - 2001 ; 2(2003)-Zagreb : Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, 2001-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 2459-9212 = ZBORNIK radova (Savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran")

331.45/.46
(05)
HS2016-00362

ZBORNIK radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. DVD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] / ... međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja" = Book of proceedings / ... International Professional and Scientific Conference "Occupational safety and health" ; urednica, editor Snježana Kirin. - [1(2006)]- . - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu = Karlovac University of Applied Sciences, 2006- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova(Zaštita na radu i zaštita zdravlja. USB) = ISSN 2623-6435.
ISSN 1849-238X = ZBORNIK radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. DVD-ROM)

331.45/.46
614
(05)
(082)
(086)
HS2016-00363

ZBORNIK radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. Tisak)
Zbornik radova / Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja" = Book of proceedings / International Professional and Scientific Conference "Occupational Safety and Health"; [urednica Snježana Kirin]. - 1(2006)- . - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2006- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Dvogodišnje. - Drugi medij: Zbornik radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. USB) = ISSN 2623-6435.
ISSN 1848-5731 = ZBORNIK radova (Zaštita na radu i zaštita zdravlja. Tisak)

331.45/.46
614
(082)
(05)
HS2016-00364

Vidi br.: HS2016-00480

Vidi br.: HS2016-00739

Vidi br.: HS2016-00487

332   Regionalna ekonomika. Ekonomika zemljišta. Ekonomika stanovanja

OPERETA (Zagreb)
Opereta : magazin za nekretnine / [glavna urednica Ana Prodanić Šenija]. - 2012,br.1-Zagreb : Opereta, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog uz: Poslovni dnevnik = ISSN 1845-576X. - Do 2013,br.10 objavljivana kao prilog unutar Poslovnog dnevnika.
ISSN 2459-8976 = OPERETA (Zagreb)

332
(051)
HS2016-00365

334   Gospodarske organizacije i udruženja

NEWS & views (Amcham)
News & views : magazine of the American Chamber of Commerce in Croatia / [editor Andrea Doko Jelušić]. - 2002,no.1(May/Jun.)- . - Zagreb : American Chamber of Commerce in Croatia, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Newsletter (Amcham) = ISSN 1334-1138.
ISSN 1333-6487 = NEWS & views (Amcham)

334
(051)
HS2016-00366

Vidi br.: HS2016-00384

336   Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav

ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)
Annual report ... / Raiffeisenbank Austria. - 2000- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria, 2001-. sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Godišnje izvješće ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1332-3016. - Drugi medij: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria. CD-ROM) = ISSN 1846-5757.
ISSN 1334-7756 = ANNUAL report ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS2016-00367

CARINSKI vjesnik / [glavni urednik Zlatko Grabar]. - 1992,[br.1]-1996,br.2 ; god.5,br.3/4(1996)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Jedanaest puta godišnje.
ISSN 1330-0911 = CARINSKI vjesnik

336
(05)
HS2016-00368

FINANCIAL theory and practice (Print)
Financial theory and practice / [editor-in-chief Katarina Ott]. - Vol.32,no.1(2008)-vol.40,no.4(2016). - Zagreb : Institute of Public Finance, 2008-2016. 9 sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugo izdanje: Financijska teorija i praksa (Tisak) = ISSN 1332-3970. - Drugi medij: Financial theory and practice (Zagreb) = ISSN 1845-9757.
ISSN 1846-887X = FINANCIAL theory and practice (Print)

336
(051)
HS2016-00369

GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)
Godišnje izvješće ... / Raiffeisenbank Austria. - 1995- . - Zagreb : Raiffeisenbank Austria, 1996- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Od 1995-1999 tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugo izdanje: Annual report ... (Raiffeisenbank Austria) = ISSN 1334-7756.
ISSN 1332-3016 = GODIŠNJE izvješće ... (Raiffeisenbank Austria)

336.71
(06)
HS2016-00370

HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)
Hrvatsko novčano tržište [Elektronička građa] / ... znanstveno-stručna konferencija. - 8(2005)- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2005-. optički disk (CD ROM) ; 12 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-3789 = HRVATSKO novčano tržište (CD-ROM)

336.76
(05)
(086)
HS2016-00371

KONTROLER : bilten Udruge hrvatskih kontrolera / glavni urednik Neda Vitezić. - 2011, br. 1- . - Rijeka : Udruga hrvatskih kontrolera, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje 2015-.
ISSN 1848-1329 = KONTROLER

336.7
657
(051)
HS2016-00372

NAREDBA o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini / [urednica Ida Dojčić]. - 2003-Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN 1334-2495.
ISSN 1849-8140 = NAREDBA o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u ... godini

336
(05)
HS2016-00373

POREZNI vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - [God.1],[br.]1(1992)- . - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Priručnik o nadzoru transfernih cijena = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.8=1(1993)-god.2,br.17/18=10/11(1993); prva teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1330-0903 = POREZNI vjesnik

336.2
(051)
HS2016-00374

POREZNI vjesnik. Poseban broj
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske. Poseban broj / [glavna urednica Mirjana Jerković]. - God.6,br.2a(1997)-god.20,br.12e(2012) ; 2013,br.1-Zagreb : Institut za javne financije, 1997- . sv. ; 20 cm.    
Neredovito. - Prilog uz: Porezni vjesnik = ISSN 1330-0903.
ISSN 1333-073X = POREZNI vjesnik. Poseban broj

336.2
(05)
HS2016-00375

PRAVO i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu / [glavni urednik Vilim Gorenc]. - God.6,br.1(siječanj 1997)- . - Zagreb : RRiF-plus, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Izvješća za gospodarsku praksu = ISSN 1330-4402. - Drugi medij: Pravo i porezi (CD-ROM) = ISSN 1845-6383. - Prilog uz: Radni odnosi i zapošljavanje: zbirka aktualnih propisa = ISSN.
ISSN 1331-2235 = PRAVO i porezi

336.2
34
(051)
HS2016-00376

PRAVO i porezi (CD-ROM)
Pravo i porezi [Elektronička građa]. - 2001/2003- . - Zagreb : RRiF-plus, 2003-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje nadopunjavanje kumulativnog diska. - Drugi medij: Pravo i porezi = ISSN 1331-2235.
ISSN 1845-6383 = PRAVO i porezi (CD-ROM)

336.2
34
(086)
(051)
HS2016-00377

TEB-OV priručnik o porezima / [urednik Ida Dojčić]. - God.[21(1993)]- . - Zagreb : TEB, poslovno savjetovanje, [1993]- . sv. ; 24 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: TEB-ov priručnik o porezu na promet = ISSN 0351-0875. - Prilog: TEB-ov priručnik o porezima = ISSN.
ISSN 1334-2495 = TEB-OV priručnik o porezima

336
(051)
HS2016-00378

Vidi br.: HS2016-00428

Vidi br.: HS2016-00999

Vidi br.: HS2016-01001

Vidi br.: HS2016-00348

Vidi br.: HS2016-01003

Vidi br.: HS2016-01000

Vidi br.: HS2016-01002

338   Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene

1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u ... / [glavni urednik Miodrag Šajatović]. - Zagreb : Lider media, [2008]- . 28 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1849-5214 = 1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u ...

338
658
(051)
HS2016-00379

500 najboljih : 500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj = The best 500 : the top 500 creators of value added in Croatia / [glavni urednik, editor-in-chief Miodrag Šajatović]. - 2003- . - Zagreb : Lider press, 2003- . 28 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1845-4119 = 500 najboljih

338
658
(051)
HS2016-00380

ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini / FINA ; urednik Vesna Kavur. - 2002- . - Zagreb : Financijska agencija - FINA, 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini (CD-ROM) = ISSN 2623-9574.
ISSN 1847-5434 = ANALIZA financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini

338
(05)
HS2016-00381

ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u ... godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja / FINA ; [urednica Vesna Kavur]. - [2004]- . - Zagreb : Financijska agencija, [2005]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske po županijama u ... godini (CD-ROM) = ISSN 2623-9566.
ISSN 1847-5426 = ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u ... godini

338
(05)
HS2016-00382

ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... po gradovima/općinama / FINA ; [urednica Vesna Kavur]. - 2013- . - Zagreb : Financijska agencija, 2014- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... godini po gradovima/općinama (CD-ROM) = ISSN 2623-9582.
ISSN 2623-8039 = ANALIZA financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u ... po gradovima/općinama

338
(05)
HS2016-00383

ANALYSIS of financial results of entrepreneurs in the Republic of Croatia ... / FINA ; [urednica Vesna Kavur]. - 2015-Zagreb : FINA, 2016- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - 2015 i 2016 zajedno izdano u međusobno obrnutim smjerovima.
ISSN 2623-5102 = ANALYSIS of financial results of entrepreneurs in the Republic of Croatia ...

338
334
(06)
(05)
HS2016-00384

CIJENE u ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 2004- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2005- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1282- .)
Godišnje. - Nastavak: Cijene i troškovi života u ... = ISSN 1331-3460.
ISSN 1846-1298 1331-3460 (pogrešan) = CIJENE u ...

338.5
(083.41)
HS2016-00385

CROATIAN economic outlook quarterly / The Institute of Economics, ; [Marina Tkalec, editor]. - 1999,no.1(Dec.)- . - Zagreb : The Institute of Economics, 1999- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Croatian economic outlook quarterly (Online) = ISSN 1847-7852.
ISSN 1332-3067 = CROATIAN economic outlook quarterly

338
(05)
HS2016-00386

CROATIAN economic survey ... / editors William Bartlett, Željko Lovrinčević. - 1993-1995 ; vol.4(1996/99)- . - Zagreb : Institute of Economics, 1994- . sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Croatian economic survey (Online) = ISSN 1846-3878. - Ne izlazi 1997-2001 i 2009.
ISSN 1330-4860 = CROATIAN economic survey ...

338
(051)
HS2016-00387

EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (Tisak)
Ekonomska politika Hrvatske u ... : zbornik radova = Economic Policy of Croatia in ... : conference proceedings / Tradicionalno savjetovanje, Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija ; glavni urednik Ljubo Jurčić. - 9(2002)-[Zagreb] : Hrvatsko društvo ekonomista : Inženjerski biro, 2001-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Ekonomska politika Hrvatske u ... (CD-ROM) = ISSN 1849-6849.
ISSN 1849-6482 = EKONOMSKA politika Hrvatske u ... (Tisak)

338
(05)
HS2016-00388

GLOBAL business conference : proceedings / editors Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - 2010- . - Zagreb : Institut za inovacije = Innovation Institute, 2010-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-2252 = GLOBAL business conference

338
(066)
HS2016-00389

GOSPODARSKA kretanja / Hrvatska gospodarska komora ; [glavna urednica Jasna Belošević Matić]. - God.1,br.1(1998) - god.17,br.12(2014) ; 2015,br.1/2 -Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Odjel za makroekonomske analize, 1998- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-4437 = GOSPODARSKA kretanja

338
(051)
HS2016-00390

GOSPODARSKA kretanja Zadarske županije / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar ; [glavni urednik Denis Ikić]. - God.9,br.18(2008) - god.18,br.33(2017) ; br.34(2018) - Zadar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Gospodarska kretanja (Zadar) = ISSN 1847-3180.
ISSN 1846-7830 = GOSPODARSKA kretanja Zadarske županije

338(497.5-35 Zadar)
(051)
HS2016-00391

INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)
Industrijska proizvodnja u .... Godišnji izvješaj - PRODCOM - rezultati = Industrial production in .... Annual PRODCOM results / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2002- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; 1187 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Industrija u ... (Godišnji izvještaj) = ISSN 1332-246X. - Ne izlazi 2004.
ISSN 1334-594X = INDUSTRIJSKA proizvodnja u ... (Godišnji izvještaj - PRODCOM - rezultati)

338.45(497.5)
(061)
HS2016-00392

INOVACIJE, tehnologije, edukacija i menadžment : [zbornik radova] / međunarodna konferencija; [glavna i odgovorna urednica Nevenka Breslauer]. - 2016 ; god.5,br.5(2018)- . - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2016- . sv. ; 29 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 2584-7562 = INOVACIJE, tehnologije, edukacija i menadžment

338
(082)
(05)
HS2016-00393

JOURNAL of business paradigms / [editor Goran Karanović]. - Vol.1,no.1(2016)-Rijeka : Business School PAR, 2016- . sv. ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of business paradigms (Online) = ISSN 2584-6612.
ISSN 2459-5004 = JOURNAL of business paradigms

338
(051)
HS2016-00394

KARAKTERISTIKE gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini / [uredio Milan Vanđura]. - 1994/1996- . - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora, 1997- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-352X = KARAKTERISTIKE gospodarstva Virovitičko-podravske županije u ... godini

338(497.5-35 Virovitica)
(05)
HS2016-00395

KRATKOROČNI pokazatelji industrije u ... Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije = Short-term indicators of industry ... Industrial production, producer prices, turnover and new orders of industry / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2009-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2010-. sv. : ilustr. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1402-)
Godišnje. - Nastavak: Industrijska proizvodnja u ... Detaljni kratkoročni pokazatelji = ISSN 1846-1875.
ISSN 1849-1200 = KRATKOROČNI pokazatelji industrije u ... Proizvodnja, proizvođačke cijene, promet i nove narudžbe industrije

338.45
(061)
(05)
HS2016-00396

MREŽA (Bjelovar)
Mreža : gospodarska kretanja / [urednica Martina Posavac]. - [1996,listopad]-2000,prosinac ; god.6,br.1(2001)-god.18,br.3(2013) ; god.19,lipanj(2014)- . - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora, [1996]- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-0882 = MREŽA (Bjelovar)

338
(05)
HS2016-00397

PERSPEKTIVE (Zagreb)
Perspektive : nove ideje za krizna vremena / [glavni urednik Ante Gavranović]. - Vol.1,br.1(2011)-Zagreb : Zagrebačka inicijativa, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-140X = PERSPEKTIVE (Zagreb)

338
33
(05)
HS2016-00398

PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika / [glavna urednica Andrea Mervar]. - 1991,br.1-2001,br.89 ; god.12,br.90(2002)-god.22,br.133(2012) ; god.23,br.1=134(2014)-. - Zagreb : Ekonomski institut, 1991-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Privredna kretanja i ekonomska politika (Online) = ISSN 1847-7860. - Dvostruka numeracija brojeva od god.23,br.1=134(2014); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 2013. - 2016 i 2015 izišao po jedan broj.
ISSN 1330-187X = PRIVREDNA kretanja i ekonomska politika

338
(051)
HS2016-00399

PROCEEDINGS (International conference "Valis Aurea")
Proceedings / International Conference "Vallis Aurea" ; editor Branko Katalinić. - 1(2008)- . - Požega : Polytechnic of Požega ; DAAAM International, 2008-. str. : ilustr. ; 24 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1847-8204 = PROCEEDINGS (International conference "Valis Aurea")

338
(063)
HS2016-00400

TIM4PIN magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora / [glavni urednik Davor Vašiček]. - 2012,promo br. ; 2013,br.2-Zagreb : Tim4pin za savjetovanje, 2012-. sv. ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-7610 = TIM4PIN magazin

338
34
(051)
HS2016-00401

WHITE book (Zagreb)
White book / Foreign Investors Council = Bijela knjiga / Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj ; [chief editor, glavni urednik Ante Babić]. - 2013- . - Zagreb : Udruga stranih investitora [i.e. Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj], 2013-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na engl. i na hrv. jeziku.
ISSN 1849-1952 = WHITE book (Zagreb)

338
(05)
HS2016-00402

ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku (Online)
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku [Elektronička građa] / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Vesna Vrtiprah. - Vol. 1, no. 1 (2014)-vol. 3, no. 3 (2016). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku = University of Dubrovnik, 2015-2016. 1 online jedinica građe.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku = ISSN 1849-630X.
ISSN 1849-6571 = ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku (Online)

338
378.4(497.5)
(05.034)
HS2016-00403

Vidi br.: HS2016-00992

Vidi br.: HS2016-00868

Vidi br.: HS2016-00453

338.48   Turizam

4 seasons Croatia (English ed.)
4 seasons Croatia : health tourism & wellness magazine / [editor-in-chief Andrea Šitum]. - Year 1,no.1(2016)-Zagreb : Nativa media, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Nepoznato. - Drugo izdanje: 4 seasons Croatia (Slovenska izd.) = ISSN 2459-7309.
ISSN 1849-9368 = 4 seasons Croatia (English ed.)

338.48
(497.5)
(051)
HS2016-00404

4 seasons Croatia (Russkoe izd.)
4 seasons Croatia : žurnal ob ozdorovitelnom turizme i velnese / [glavnij redaktor Andrea Šitum]. - God.1,izd.2[i. e. 1](2016)-Zagreb : Nativa media, 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Nepoznato. - Ćir. - Drugo izdanje: 4 seasons Croatia (Slovenska izd.) = ISSN 2459-7309.
ISSN 2459-7384 = 4 seasons Croatia (Russkoe izd.)

338.48
(497.5)
(051)
HS2016-00405

4 seasons Croatia (Slovenska izd.)
4 seasons Croatia : revija za zdravstveni turizem in wellness / [glavna urednica Andrea Šitum]. - Let.1,izd.1(2016)-Zagreb : Nativa media, 2016. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: 4 seasons Croatia (Russkoe izd.) = ISSN 2459-7384.
ISSN 2459-7309 = 4 seasons Croatia (Slovenska izd.)

338.48
(051)
HS2016-00406

ACTA turistica (Zagreb)
Acta turistica / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Nevenka Čavlek]. - God.1,br.1(1989)- . - Zagreb : Ekonomski fakultet, Katedra za turizam, 1989- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Acta turistica (Online) = ISSN 1848-6061.
ISSN 0353-4316 = ACTA turistica (Zagreb)

338.48
(051)
HS2016-00407

CONFERENCE proceedings (International Conference Foreign Languages and Tourism)
Conference proceedings [Elektronička građa] / ... International Conference Foreign Languages and Tourism ; editor Nevenka Blažević. - 1 (2012)- . - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2012- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na engl., njem. i na tal. jeziku.
ISSN 2584-5004 = CONFERENCE proceedings (International Conference Foreign Languages and Tourism)

338.48
(082)
(051)
HS2016-00408

ENJOY riviera Opatija : Kastav, Opatija, Ičići, Lovran, Mošćenička Draga / [glavni urednik Andreas Madejski]. - 2016,issue 1-Opatija : V.A.M., 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Tekst usporedno na njem. i na eng. jeziku.
ISSN 2459-4520 = ENJOY riviera Opatija

338.48
(05)
HS2016-00409

HOTELI restorani barovi / [glavni urednici Marija Kosor, Marija Sedlar]. - 2008,br.1(ožujak)- . - Zagreb : CMG Media solutions, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje 2012-. - Prilog: Gastro grupa magazin / [glavna urednica Ivana Vidušin] = ISSN.
ISSN 1846-9361 = HOTELI restorani barovi

338.48
(051)
HS2016-00410

ISTRIEN magazin
Istrien magazin. - 2010- . - Poreč : Tourismusverband Istrien, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7682 = ISTRIEN magazin

338.48
2011
HS2016-00411

POSLOVNI turizam (Zagreb. 2014)
Poslovni turizam : magazin za posao i užitak / [urednik Vladimir Nišević]. - 2014,br.1-Zagreb : 24sata, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Prilog uz: Poslovni dnevnik = ISSN 1845-576X.
ISSN 2584-6299 = POSLOVNI turizam (Zagreb. 2014)

338.48
(051)
HS2016-00412

PUNEŠTRICA : časopis o turzimu otoka Krka / [glavna urednica Jadranka Jurčić]. - [2007,br.1-2013] ; god.4,br.7(2014)- . - Krk : Turistička zajednica otoka Krka, [2007]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6105 = PUNEŠTRICA

338.48
908(497.5)
(05)
HS2016-00413

PUTOVANJA (Zagreb. 2009)
Putovanja : posebni prilog Večernjeg lista / [urednica priloga Mirela Drkulec Miletić]. - [2009,br.1]- . - Zagreb : Večernji list, [2009]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Večernji list = ISSN 0350-5006.
ISSN 2623-6567 = PUTOVANJA (Zagreb. 2009)

338.48
(051)
HS2016-00414

TOURISM & hospitality industry ... (CD-ROM)
Tourism & hospitality industry ... [Elektronička građa] : new trends in tourism and hospitality management : congress proceedings / Biennial International Congress. - 18 (2006)- . - Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2006- . optički disk (CD-ROM) : u bojama ; 12 cm.    
Dvogodišnje. - Tiskano izdanje sa sažecima tekstova: Turizam i hotelska industrija ... = ISSN 1848-4573. - Drugi medij: Tourism and hospitality industry (Online) = ISSN 2623-7407. - Druga vrsta veze: Turizam i hotelska industrija ... = ISSN 1848-4573.
ISSN 1848-4581 = TOURISM & hospitality industry ... (CD-ROM)

338.48
(063)
(086)
(05)
HS2016-00415

TOURISM (Zagreb)
Tourism : international interdisciplinary journal / [editor-in-chief Sanda Čorak]. - Vol.48,no.1(2000)- . - Zagreb : Institute for Tourism : Croatian National Tourist Board, 2000- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Odijeljeno od: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugo izdanje: Turizam = ISSN 0494-2639. - Drugi medij: Tourism (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1545.
ISSN 1332-7461 = TOURISM (Zagreb)

338.48
640.4
(051)
HS2016-00416

TOURISM and hospitality management / [urednice Dora Smolčić Jurdana, Sandra Janković]. - God.1,br.[1]-2(1995) ; vol.2,no.1(1996)- . - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management ; Alexandreion Technological Educational Institution (T.E.I.) of Thessaloniki, 1995- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Tourism and hospitality management (Online) = ISSN 1847-3377.
ISSN 1330-7533 = TOURISM and hospitality management

338.48
640.4
(051)
HS2016-00417

TURIZAM : međunarodni znanstveno-stručni časopis / [glavni urednik Sanda Čorak]. - God.4,br.1(1956)- . - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica : Institut za turizam, 1956-. sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku; od vol.48(2000) tekst na hrv. jeziku. - Nastavak: Turistički pregled = ISSN 1330-2418. - Djelomice se nastavlja kao: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461. - Drugo izdanje: Tourism (Zagreb) = ISSN 1332-7461.
ISSN 0494-2639 = TURIZAM

338.48
640.4
(051)
HS2016-00418

TURIZAM i hotelska industrija ... : trendovi i turizam : knjiga sažetaka / ... bienalni međunarodni kongres = Tourism & hospitality industry ... : trends and challenges : book of abstracts / ... Biennial International Congress ; [urednik, editor Helga Maškarin Ribarić, Dora Smolčić Jurdana]. - 18(2006)- . - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2006 - . sv. ; 30 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Godišta s prethodnih kongresa (1972-1998) u organizaciji istoimenog Fakulteta obrađena su pod nasl.: Hotelska kuća = ISSN 0352-0242 te kao omeđene publikacije (2000-2004). - Druga vrsta veze: Hotelska kuća = ISSN 0352-0242.
ISSN 1848-4573 = TURIZAM i hotelska industrija ...

338.48
(063)
(05)
HS2016-00419

TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)
Turizam u ... = Tourism ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 1996- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1027 ...)
Godišnje. - Nastavak: Dokumentacija (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Turizam ...) = ISSN 1330-3112.
ISSN 1331-341X = TURIZAM u ... (Zagreb. 1997)

338.48
(083.41)
HS2016-00420

TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Tourism in seaside resorts and municipalities / Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Ljiljana Ostroški]. - 2006- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2007- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća = Statistical reports / Državni zavod za statistiku 1332-0297 br.1326 ...)
Godišnje. - Nastavak: Promet turista u primorskim gradovima i općinama u ... = ISSN 1331-6761.
ISSN 1846-4777 = TURIZAM u primorskim gradovima i općinama u ...

338.48
(083.41)
(051)
HS2016-00421

UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam / [glavna urednica Silvana Jakuš]. - God.16,br.1/2(1968)- god.61,br.7/8(2013) ; god.62,ožujak(2014)- . - Zagreb : UTM revija, 1968- . sv : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: UT. Ugostiteljstvo i turizam = ISSN 0041-557X. - Drugo izdanje: UT (Zagreb, English ed. Deutsche Ausg.) = ISSN 1330-6863. - Prilog: HTI (Zagreb) = ISSN 2584-7139. - God.47,br.7(1999) nije izašao.
ISSN 1330-6766 = UT (Zagreb. Hrvatsko izd.)

338.48
640.4
(051)
HS2016-00422

Vidi br.: HS2016-00943

Vidi br.: HS2016-00947

Vidi br.: HS2016-00856

339   Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi

IN bar
In bar : B2B časopis za ugostiteljstvo / [urednica Iva Zlatar]. - God.1,br.1(2014)-god.3,br.13(2016). - Zagreb : Miremaks, 2014-2016. 13 br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavlja se kao: In horeca (Zagreb) = ISSN 2459-7937.
ISSN 1849-3823 = IN bar

339
640.4
659
(051)
HS2016-00423

IN store (Zagreb)
In store : b2b časopis za trgovinu / [urednica Jelena Domović]. - God.1,br.1(2012)- . - Zagreb : Miremaks, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: In store online = ISSN 1849-4110.
ISSN 1848-3577 = IN store (Zagreb)

339
(051)
(0.067)
HS2016-00424

PRIBAVLJANJE bespovratnih sredstava iz EU fondova / [urednica Renata Šeperić Petak]. - 2014,br.veljača- . - Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-2711 = PRIBAVLJANJE bespovratnih sredstava iz EU fondova

339.9
(05)
HS2016-00425

SUVREMENA trgovina (Zagreb)
Suvremena trgovina : stručni časopis za trgovinu / [glavni i odgovorni urednik Tihomir Sertić]. - Vol.17,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Seniko studio, 1992-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Supermarket (Zagreb) = ISSN 0350-4824. - Prilog: Suvremena kategorija : specijalizirani dodatak časopisu = ISSN.
ISSN 1330-0180 = SUVREMENA trgovina (Zagreb)

339
(05)
HS2016-00426

TRŽIŠTE (Zagreb)
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu : znanstveni polugodišnji časopis = Market : review for marketing theory and practice : scientific semi-annual journal / [glavni urednik, editor-in-chief Đurđana Ozretić Došen]. - God.1,br.1(1989)-god.10,br.1/2(1998) ; god.11=1999,br.1/2[2001]-god.14=2002,br.1/2[2003] ; god.15=2003,br.1/2[2005]- . - Zagreb : CROMAR- Hrvatska udruga za marketing : Ekonomski fakultet, Katedra za marketing, 1989-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Tržište (Zagreb. Online) = ISSN 1849-1383. - Ne izlazi 1999-2000 i 2004.
ISSN 0353-4790 = TRŽIŠTE (Zagreb)

339.1
658.8
(051)
HS2016-00427

Vidi br.: HS2016-00450

Vidi br.: HS2016-00946

Vidi br.: HS2016-00991

34   Pravo. Pravna znanost

FIP (Zagreb)
FIP : scientific journal of Effectus College for Law and Finance with international peer review / [editor in chief Mira Lenardić]. - Vol.1,no.1(2013)-Zagreb : Effectus College for Law and Finance, 2013-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na eng. jeziku. - Drugi medij: FIP (Zagreb. Online) = ISSN 1849-4803.
ISSN 1849-241X = FIP (Zagreb)

34
336
(051)
HS2016-00428

GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences / [glavni urednik, editor-in-chief Davor Derenčinović]. - Vol.1,br.1(2010)-Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2010- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Online) = ISSN 1849-0778.
ISSN 1847-7615 = GODIŠNJAK Akademije pravnih znanosti Hrvatske

34
061.1
(05)
HS2016-00429

HRVATSKA pravna revija : [časopis za promicanje pravne teorije i prakse = law journal promoting legal theory and practice] / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - God.1,br.1(siječanj 2001)-god.18,br.2(2018). - Zagreb : Inženjerski biro : Pravni fakultet, 2001-2018. 18 sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Nadomješta: Hrvatska gospodarska revija = ISSN 1330-9145.
ISSN 1332-8670 = HRVATSKA pravna revija

34
(05)
HS2016-00430

PRAVNI vjesnik : časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Boris Bakota]. - God.1=8(1985) ; god.2(1986)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, 1985- . sv. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Godišnjak Pravnog fakulteta u Osijeku = ISSN 0351-1987. - Drugi medij: Pravni vjesnik (Online) = ISSN 1849-0840. - Dvostruka numeracija godišta god.1=8(1985); druga je nastavak numeracije prethodne publikacije; od god.2(1986) teče samo prva numeracija.
ISSN 0352-5317 = PRAVNI vjesnik

34
(051)
HS2016-00431

PREGLED propisa : usklađeno sa stanjem na dan ... : propisi domaćeg prava, međunarodni ugovori / [glavni urednik Vlado Brkanić]. - [God.1,br.0](2000)- . - Zagreb : RRiF-plus, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1333-2619 = PREGLED propisa

340.136
(051)
HS2016-00432

PRO bono (Zagreb)
Pro bono : bilten Pravne klinike u Zagrebu / [urednici Josip Kovilić, Bruno Milinković]. - 2012,br.1(rujan)- . - Zagreb : Pravni fakultet, 2012- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Drugo izdanje: Pro bono (International ed.) = ISSN 1849-854X.
ISSN 1848-8439 = PRO bono (Zagreb)

34
(051)
HS2016-00433

ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Dionis Jurić]. - God.12(1991)-god.15(1994) ; vol.16,br.1(1995)- . - Rijeka : Pravni fakultet, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta "Vladimir Bakarić" u Rijeci = ISSN 0352-6445. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1846-8314. - Prilog: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement = ISSN 1333-1264.
ISSN 1330-349X = ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991)

34
(05)
HS2016-00434

ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Sammelschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Universite de Zagreb = Collected papers of the University of Zagreb Law School] / [glavni urednik, editor-in-chief, Chefredakteur, redacteur en chef Marko Petrak]. - 1948 ; 1951 ; god.3(1953)- . - Zagreb : Pravni fakultet, 1948- . sv ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Drugi medij: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Online) = ISSN 1849-1154. - Prilog: Posebni broj povodom 60. obljetnice Zbornika : god.1(1948)-60(2010) = ISSN. - Ne izlazi 1949-1950 i 1952.
ISSN 0350-2058 = ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu

34
(051)
HS2016-00435

Vidi br.: HS2016-00953

Vidi br.: HS2016-00562

Vidi br.: HS2016-00401

Vidi br.: HS2016-00377

Vidi br.: HS2016-00376

341   Međunarodno pravo

CROATIAN yearbook of European law & policy / [editors-in-chief Ira Goldner Lang, Tamara Perišin]. - Vol.1(2005)- . - Zagreb : Faculty of Law, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Croatian yearbook of European law & policy (Online) = ISSN 1848-9958.
ISSN 1845-5662 = CROATIAN yearbook of European law & policy

341(4-67EU)
061.1(4-67EU)
(05)
HS2016-00436

Vidi br.: HS2016-00450

342   Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo

IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM)
Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... [Elektronička građa]. - [2010]-Zagreb : Ustavni sud Republike Hrvatske, 2010-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske … = ISSN 1847-8646.
ISSN 1847-8670 = IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM)

342
(086)
(05)
HS2016-00437

IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske … / [glavni urednik Davor Krapac]. - 1996/2009- . - Zagreb : Ustavni sud Republike Hrvatske, 2010-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... (CD-ROM) = ISSN 1847-8670.
ISSN 1847-8646 = IZBOR odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske …

342
(05)
HS2016-00438

Vidi br.: HS2016-00041

Vidi br.: HS2016-00147

343/344   Kazneno pravo (opće i posebno)

HRVATSKI ljetopis za kaznene znanosti i praksu = [Croatian annual of criminal sciences and practice] / [glavna i odgovorna urednica, editor in chief Zlata Đurđević]. - God.23,br.1(2016)- . - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu = Croatian Association of Criminal Sciences and Practice, 2016- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu = ISSN 1330-6286.
ISSN 2459-6531 1330-6286 (pogrešan) = HRVATSKI ljetopis za kaznene znanosti i praksu

343
(051)
HS2016-00439

MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Juvenile perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1118; 1150 ...)
Godišnje. - Nastavak: Maloljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3088.
ISSN 1332-165X = MALOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.915
(051)
HS2016-00440

POČINITELJI prekršaja u ... = Perpetrators of misdemeanours ... / Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - [1998]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [1999]- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1094]; 1119; 1151 ...)
Godišnje.
ISSN 1332-1676 = POČINITELJI prekršaja u ...

343.23
(083.41)
HS2016-00441

PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... = Adult perpetrators of criminal offences, reports, accusations and convictions / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1999- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2000- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1117; 1149 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Punoljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude u ... = ISSN 1331-3096.
ISSN 1332-1668 = PUNOLJETNI počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...

343.91
(083.41)
HS2016-00442

Vidi br.: HS2016-00312

346   Gospodarsko pravo

ZBORNIK ... susreta pravnika = / Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu ; [urednici Jakša Barbić i Miljenko Giunio]. - 41(2003)-Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2003-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-3044 = ZBORNIK ... susreta pravnika

346
347.7.
(082)
HS2016-00443

347   Građansko pravo

GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)
Godišnjak ... : aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : [europsko, građansko, trgovačko, radno i socijalno, parnično, ovršno i upravno pravo u praksi] / Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu ; [uredili Dražen Jakovina, Daria Keškić]. - Br.5(1998)-br.15(2008); 16(2009)- . - Zagreb : Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu : Organizator, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Godišnjak (Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske) = ISSN 1330-6227.
ISSN 1332-6015 1330-6227 (pogrešan) = GODIŠNJAK (Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu)

347
(05)
HS2016-00444

INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)
Informativni ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga / [glavni urednik Krešimir Deban]. - God.35(1992)- . - Zagreb : Inženjerski biro, 1992- . sv. ; 25 cm.    
Dvotjedno. - Nastavak: Informativni ING registar saveznih, republičkih i pokrajinskih propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga = ISSN 1333-2007. - Drugo izdanje: Informativni ING registar predpisov, sodnih odločb, uradnih mnenj, strokovnih člankov in knjig, = ISSN 1330-5980. - Prilog: Porezni propisi 2007 = ISSN.
ISSN 0352-3209 = INFORMATIVNI ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga (Hrvatsko izd.)

347
65.01
(051)
HS2016-00445

ING pregled sudske prakse : odluke (presude, rješenja i sl.) / [glavni urednik Ante Šumelj]. - God.1,br.1(1997)- . - Zagreb : Inženjerski biro, 1997- . sv. : ; 25 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1331-2073 = ING pregled sudske prakse

347
(05)
HS2016-00446

IZBOR odluka / Vrhovni sud Republike Hrvatske ; [glavni urednik Ana Garačić]. - 1993- . - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, [1993]- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Pregled sudske prakse = ISSN 0350-445X.
ISSN 1330-5999 = IZBOR odluka

347.95
(05)
HS2016-00447

IZBOR odluka ... / Visoki upravni sud Republike Hrvatske ; [urednik Ante Galić]. - [2012]-Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, [2012]-. sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izbor odluka (Upravni sud Republike Hrvatske) = ISSN.

347.9
(05)
HS2016-00448

ODVJETNIK : glasilo i časopis Hrvatske odvjetničke komore = journal of Croatian Bar Association / [glavni i odgovorni urednik Robert Travaš]. - God.1,br.1(1927)-god.15(1941) ; god.1=16,br.1(1951)-god.19=34(1969) ; god.43,br.1(1970)- . - Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora, 1927-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Imenik odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore : 2003. = ISSN. - Ne izlazi 1942-1950. - Dvostruka numeracija godišta od god.1=16(1951)-god.19=34(1969); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god. 43(1970) nova numeracija godišta u koju su uračunate sve kalendarske godine od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0029-8530 = ODVJETNIK

347.96
(051)
HS2016-00449

347.7   Trgovačko pravo

INTEREU law east : journal for the international and european law, economics and market integrations / [editors in chief Hana Horak, Rajko Knez]. - Vol.1,issue 1(2014)-Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2014- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: InterEU law east (Online) = ISSN 1849-4439.
ISSN 1849-3734 = INTEREU law east

347.7
341
339.5
(051)
HS2016-00450

IZBOR odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske / [uredili Branka Ćiraković i Ante Milinović]. - Br.11(2006)- . - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2006- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova = ISSN 1334-9880. - Ne izlazi 2011.,2013., 2015-2016.
ISSN 1847-3229 = IZBOR odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

347.7
(051)
HS2016-00451

POREDBENO pomorsko pravo = Comparative maritime law / [glavni urednik, editor-in-chief Davorin Rudolf]. - God.39,br.153/154(1997) ; god.40,br.155(2001)- . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod, 1997- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Uporedno pomorsko pravo = ISSN 0353-5487. - Drugi medij: Poredbeno pomorsko pravo (Online) = ISSN 1848-8927. - Ne izlazi 1998-2000.
ISSN 1331-9914 = POREDBENO pomorsko pravo

347.79
(051)
HS2016-00452

PRAVO u gospodarstvu : [časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu = a journal for business law theory and practice] / [glavni urednik Miljenko Giunio]. - Vol.33,no.5/6(1994)- . - Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 1994-. sv. ; 24 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Privreda i pravo = ISSN 0032-8952.
ISSN 1330-5476 0032-8952 (pogrešan) = PRAVO u gospodarstvu

347.7
338
(051)
HS2016-00453

ZBORNIK Hrvatskog društva za autorsko pravo (Tisak)
Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo / [glavni urednik Igor Gliha]. - Vol.1(2000)-10(2009) ; vol.11/12(2011) ; vol.13/14(2016)-Zagreb : Hrvatsko društvo za autorsko pravo, 2001-. sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo (CD-ROM) = ISSN 1333-4336. - Ne izlazi 2003; 2010 i 2012-2015.
ISSN 1333-4328 = ZBORNIK Hrvatskog društva za autorsko pravo (Tisak)

347.78
(05)
HS2016-00454

Vidi br.: HS2016-00443

Vidi br.: HS2016-00001

348/349   Posebne grane prava

AKTUALNA pravna problematika u zdravstvu / Kongres Udruge pravnika u zdravstvu ; urednica Snježana Cerjan. - 1(2008)- . - Varaždin : Udruga pravnika u zdravstvu, 2008-. sv. ; 23 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7739 = AKTUALNA pravna problematika u zdravstvu

349:614.2](497.5)(063)
614.2(497.5)(063)
(05)
HS2016-00455

NOVI Zakon o radu / [urednik i autor Kristian Plazonić]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Forum Poslovni Mediji, 2014- . sv. ; 22 cm.    
Tri do četiri puta godišnje. - Prilog: Novi zakon o radu : praktična pojašnjenja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove = ISSN.
ISSN 1849-5362 = NOVI Zakon o radu

349
(051)
HS2016-00456

RADNO pravo : stručni časopis / [urednik Krešimir Rožman]. - 2004,br.1(prosinac)- . - Zagreb : Rosip, 2004- . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1845-1500 = RADNO pravo

349
(051)
HS2016-00457

35   Javna uprava

FRANKOPAN (Kraljevica)
Frankopan : glasilo grada Kraljevice / [glavni urednik Ana Prodan Mogorović]. - God.1,br.1(1999)-god.6,br.10(2004) ; 2005,br.11- . - Kraljevica : Grad Kraljevica, 1999- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 1331-8144 = FRANKOPAN (Kraljevica)

352
(051)
908(497.5 Kraljevica)
HS2016-00458

GLASILO Općine Petrijevci
Glasilo Općine Petrijevci. - [2007,br.1]-2016,br.10. - Petrijevci : Općina Petrijevci, [2007]-2016. 10 br. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavlja se kao: Info Općine Petrijevci = ISSN 2584-6590.
ISSN 2623-6664 = GLASILO Općine Petrijevci

352
(051)
HS2016-00459

GLASNIK Općine Viškovo / [urednica Doris Brusić]. - 1995,br.1(rujan)- . - Viškovo : Općina Viškovo, 1995- . br. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Prilog: Glasnik općine Viškovo = ISSN.
ISSN 1332-0149 = GLASNIK Općine Viškovo

35
(051)
HS2016-00460

GOSPODARSKI glasnik Karlovačke županije / [glavna i odgovorna urednica Jasna Plevnik]. - God.1,br.1(2000)- . - Karlovac : Županijska komora Karlovac, 2000- . sv. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1332-9413 = GOSPODARSKI glasnik Karlovačke županije

353(497.5-35 Karlovac)
(061)
(05)
HS2016-00461

HRVATSKA i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = Croatian and comparative public administration : [a journal for theory and practice of public administration] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivan Koprić]. - God.11,br.1(2011)-Zagreb : Institut za javnu upravu : Pravni fakultet, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Hrvatska javna uprava = ISSN 1331-6443. - Drugi medij: Hrvatska i komparativna javna uprava (Online) = ISSN 1849-2150.
ISSN 1848-0357 = HRVATSKA i komparativna javna uprava

35(497.5)
(497.5)
(051)
HS2016-00462

INFORMATIVNI list Općine Podgorač / [urednik Josip Mojzeš]. - 2012,br.1(travanj)-Podgorač : Općina Podgorač, 2012-. sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1848-4719 = INFORMATIVNI list Općine Podgorač

352(497.5Podgorač)
(497.5Podgorač)
(054)
HS2016-00463

IPA revija : servo per amikeco : služiti u prijateljstvu / [International Police Association, Hrvatska sekcija - Section of Croatia (IPA)(IPA) ; urednik Damir Berta]. - 2009,[br.1]-Rijeka : International Police Association, Hrvatska sekcija (IPA), 2009- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1848-9915 = IPA revija

351
(051)
HS2016-00464

KOMUNAL : časopis za komunalno gospodarstvo / [glavni urednik Marijan Kavran]. - God.1,br.1(2015)-Zagreb : Centar za razvoj i marketing, 2015- . sv. : ilustr. u bojama ; 31 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 2623-5676 = KOMUNAL

351
(054)
HS2016-00465

MEĐIMURSKA županija u brojkama ... / Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. - [2006]- . - Čakovec : Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-7822 = MEĐIMURSKA županija u brojkama ...

353(497.5-35Čakovec)
(051)
HS2016-00466

NAŠA Baška : glasilo Općine Baška / [glavni urednik Hajrudin Mulaosmanović]. - God.1,br.1(2000)-god.9,br.29(2008) ; 2013,br.29-Baška : Općina Baška, 2000- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2009-2012.
ISSN 1333-3887 = NAŠA Baška

352(497.5)
(05)
HS2016-00467

SOS 112 : glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje / [glavna urednica Marijana Klanac]. - God.1,br.1(2009)- . - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1847-523X = SOS 112

351
(051)
HS2016-00468

VIROVSKI bobnjar : godišnjak Općine Virje / [odgovorna urednica Danijela Sunara-Jozek]. - Br.1(2016)-Virje : Općina Virje, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-6825 = VIROVSKI bobnjar

352
(054)
HS2016-00469

ZBORNIK radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". CD-ROM)
Zbornik radova [Elektronička građa] / ... Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Dani kriznog upravljanja" = Book of papers / ... International Conference "Crisis Management days" ; urednik, editor Ivan Toth. - 5 (2012)-. - Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica = University of Applied Sciences Velika Gorica, 2012- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja") = ISSN 1847-6791.
ISSN 2623-5358 = ZBORNIK radova (Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". CD-ROM)

351
(082)
(05)
HS2016-00470

Vidi br.: HS2016-00984

Vidi br.: HS2016-00965

Vidi br.: HS2016-01282

351.74   Policija

POLICIJA i sigurnost (Zagreb)
Policija i sigurnost / [glavni i odgovorni urednik Zvonimir Dujmović]. - God.1,br.1/2(1992)- . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1992- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nadomješta: Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova = ISSN 1330-3015. - Drugi medij: Policija i sigurnost (Online) = ISSN 1848-428X.
ISSN 1330-0229 = POLICIJA i sigurnost (Zagreb)

351.74
(051)
HS2016-00471

ZAŠTITA (Zagreb)
Zaštita : časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine = croatian security magazine / [glavni urednik Nikola Milijević]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : Tectus : HGK - Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti : Hrvatski ceh zaštitara, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Devet puta godišnje. - Drugi medij: Zaštita (Online) = ISSN.
ISSN 1845-7134 = ZAŠTITA (Zagreb)

351.74/.75
(051)
HS2016-00472

355/359   Vojništvo

CROMIL : croatian military magazine / [editor-in-chief Željko Stipanović]. - Year 1, no. 1 (March 2009)- . - Zagreb : Ministry of Defense of the Republic of Croatia, Public Affairs and Publishing Service, The Croatian Military Press and Publications Division, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Prilog: Pet godina članstva Republike Hrvatske u NATO-u = ISSN.
ISSN 1847-2036 = CROMIL

355
(05)
HS2016-00473

HRVATSKI domobran (Zagreb. 1991)
Hrvatski domobran : glasilo Hrvatski domobran Udruge ratnih veterana Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Dražen Žagi]. - God.1,br.1(1991)-god.3,br.2(1993) ; god.3,br.3=19(1993)- . - Zagreb : Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana hrvatske, 1991- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,br.3=19(1993); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-8810 = HRVATSKI domobran (Zagreb. 1991)

355.11
(051)
HS2016-00474

HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)
Hrvatski vojnik / [glavni urednik Željko Stipanović]. - God.1,br.1(studeni 1991)-god.5,br.89/90(svibanj 1995) ; god.5,br.1(lipanj/srpanj 1995)-god.14,br.109/110(2004) ; god.1,br.1(listopad 2004)-god.9,br.393(2012) ; 2012,br.394- . - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, 1991- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Preuzima: Obrana (Zagreb. 2000) = ISSN 1332-6856. - Drugi medij: Hrvatski vojnik.hr = ISSN 1333-9036. - Prilog: Ružo crvena : CD-ROM / Klapa Sv. Juraj - HRM = ISSN.
ISSN 1330-500X = HRVATSKI vojnik (Zagreb. 1991)

355/359
(051)
HS2016-00475

OBAVIJESTI Vojnog ordinarijata : službeno glasilo Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj / uredio Mladen Čobanović. - 1998,br.1(Božić)-2010,br.41 ; god.14,br.1=42(2011)-god.19,br.2=68(2016). - Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 1998-2016. 14 sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Nastavlja se kao: Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata = ISSN 2459-8941. - Dvostruka numeracija brojeva od god.14,br.1=42(2011); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1333-5332 = OBAVIJESTI Vojnog ordinarijata

355/359
272
(051)
HS2016-00476

SLUŽBENI vjesnik Vojnog ordinarijata / [uredio Mladen Čobanović]. - Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 2016-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje. - Nastavak: Obavijesti Vojnog ordinarijata = ISSN 1333-5332. - Dvostruka numeracija brojeva ; druga teče od početka izlaženja prethodne publikacije.
ISSN 2459-8941 = SLUŽBENI vjesnik Vojnog ordinarijata

355/359
272
(051)
HS2016-00477

VP (Zagreb)
VP : magazin za vojnu povijest / [glavni urednik Zvonimir Despot]. - 2011,br.1(travanj)- . - Zagreb : Večernji list, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Mjesečno. - Prilog: VP. Posebno izdanje = ISSN 1848-8749.
ISSN 1848-0284 = VP (Zagreb)

355/359
(051)
HS2016-00478

36   Socijalni rad. Osiguranje

FIGHTER (Zagreb)
Fighter : charity magazine which is sold only by homeless people and other socially group disadvantaged groups / [editor in chief Mile Mrvalj]. - Year 1,no.1(2016)-Zagreb : Humanitarian association Fajter, 2016- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-9082 = FIGHTER (Zagreb)

364
(051)
HS2016-00479

GLAS umirovljenika (Zagreb. 2015)
Glas umirovljenika : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske / [Jasna A. Petrović, glavna i odgovorna urednica]. - God.21,br.217(siječanj 2015)- . - Zagreb : Sindikat umirovljenika Hrvatske, 2015-. sv. : ilustr. ; 31 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: SUH = ISSN 1331-3703.
ISSN 1849-7837 1331-3703 (pogrešan) = GLAS umirovljenika (Zagreb. 2015)

368
331.105.44
(06)
(051)
HS2016-00480

HRVATSKI umirovljenički list : [glasilo Matice umirovljenika Hrvatske] / [glavni i odgovorni urednik Savan Tomašević]. - God.48,br.1=7(srpanj 1992)- . - Zagreb : Matica umirovljenika Hrvatske, 1992- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Glas umirovljenika (Zagreb. 1983) = ISSN 1333-1310. - 1994,br.3-8 numerirani kao god.47.
ISSN 1331-2812 = HRVATSKI umirovljenički list

368.914
(051)
HS2016-00481

LJETOPIS socijalnog rada / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada = [Annual of social work / University of Zagreb, Faculty of law - Department of Social Work] ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković]. - Sv.14,br.1(2007)- . - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 2007-. sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ... = ISSN 1330-6456. - Drugi medij: Ljetopis socijalnog rada (Online) = ISSN 1848-7971.
ISSN 1846-5412 1330-6456 (pogrešan) = LJETOPIS socijalnog rada

364
(051)
HS2016-00482

MI rolamo : časopis hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara / [glavna urednica Manda Knežević]. - 2014,br.37(prosinac)- . - Zagreb : Udruga HUPT, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Glasilo HUPT = ISSN 1332-9871.
ISSN 2459-8003 = MI rolamo

364
616.7
(051)
HS2016-00483

OSIGURANJE (Zagreb)
Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja / [glavna urednica Nensi Botica Jukić]. - God.36,br.1/2(1996)- . - Zagreb : Croatia zdravstveno osiguranje, 1995-. sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Deset puta godišnje. - Nastavak: Osiguranje i privreda = ISSN 0030-6193.
ISSN 1330-9692 0030-6193 (pogrešan) = OSIGURANJE (Zagreb)

368
(051)
HS2016-00484

REVIJA za socijalnu politiku = Croatian journal of social policy / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Zoran Šućur]. - God.1,br.1(siječanj/ožujak 1994)- . - Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 1994- . sv. ; 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Drugi medij: Revija za socijalnu politiku (Online) = ISSN 1845-6014.
ISSN 1330-2965 = REVIJA za socijalnu politiku

364
(051)
HS2016-00485

SENIOR (Zagreb)
Senior / [glavna urednica Andreja Šinkec]. - God.1,br.1(2005)- . - Zagreb : SDP, Forum seniora Hrvatske, 2005- . Ilustr. ; 29 cm.    
Pet puta godišnje.
ISSN 1846-0283 = SENIOR (Zagreb)

364
(051)
HS2016-00486

SUH : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske / [glavni urednik Jasna A. Petrović]. - God.1,[br.1](1995)-god.20,br.216(2014) . - Zagreb : Sindikat umirovljenika Hrvatske, 1995-2014 . sv. ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavlja se kao: Glas umirovljenika (Zagreb. 2015) = ISSN 1849-7837.
ISSN 1331-3703 = SUH

368.914
331.105.44
(051)
HS2016-00487

SVIJET osiguranja : SO : [mjesečnik financijske industrije] / [glavni urednik Nikola Milijević]. - God.1,br.1(prosinac 1998)- . - Zagreb : Tectus, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1331-7695 = SVIJET osiguranja

368
(051)
HS2016-00488

ULIČNE svjetiljke : prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama / [odgovorni urednik Jasna Krapac]. - God.1,br.1(rujan 2008)- . - Rijeka : Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Trsat, 2008 -. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-9574 = ULIČNE svjetiljke

364
(051)
HS2016-00489

ULIČNI fenjer : humanitarni časopis koji prodaju isključivo beskućnici i druge socijalno ugrožene skupine / [glavni urednik Bojan Bengez]. - God. 1, br. 1 (kolovoz 2016)- . - Zagreb : Humanitarna udruga Ulični fenjer, 2016- . sv. ; 26 cm.    
Neredovito.
ISSN 2459-6183 = ULIČNI fenjer

364
(051)
HS2016-00490

Vidi br.: HS2016-00521

37   Odgoj i obrazovanje

BJELOVARSKI učitelj = [Bjelovar's teacher] : časopis za odgoj i obrazovanje / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Strugar]. - God.1,br.1(svibanj 1992)-god.8,br.2/3(1999) ; god.9,br.1/3(2004)- . - Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, 1992- . 24 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2000-2003.
ISSN 1330-0954 = BJELOVARSKI učitelj

37
(05)
HS2016-00491

HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak)
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje = Croatian journal of education / Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet = University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ; urednik, editor-in-chief Ivan Prskalo. - Vol.13,no.1(2011)-Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education, 2011- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Djelomice nastavak: Neos (Čakovec) = ISSN 1846-3703. - Drugi medij: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Online) = ISSN 1848-5197. - Prilog: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak) = ISSN 1848-5650.
ISSN 1848-5189 = HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak)

37
(051)
HS2016-00492

MEĐUNARODNE Eko-škole u Republici Hrvatskoj : [bilten ...] = International Eco-schools in the Republic of Croatia : bulletin ... / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Kutle]. - No.=br.2(June 2002)- . - Zagreb : Udruga Lijepa naša, 2002-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Europske Eko-škole u Republici Hrvatskoj = ISSN 1845-481X.
ISSN 1845-4801 = MEĐUNARODNE Eko-škole u Republici Hrvatskoj

37.033
502/504
(05)
HS2016-00493

METODIČKI ogledi : časopis za filozofiju odgoja / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ivana Zagorac]. - Vol.1,[no.]1(1990)-vol.6,no.2=11(1995) ; vol.7,no.1/2=12(2000)- . - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1990- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Metodički ogledi (Online) = ISSN 1848-2325. - Ne izlazi 1996-1999. - Dvostruka numeracija brojeva od vol.2,no.1=2(1991); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-765X = METODIČKI ogledi

37
(051)
HS2016-00494

NAPREDAK (Zagreb. 1991)
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Miljković]. - Vol.132,br.1(1991)- . - Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Pedagoški rad = ISSN 0031-384X. - Drugi medij: Napredak (Online) = ISSN 1848-8641.
ISSN 1330-0059 = NAPREDAK (Zagreb. 1991)

37
(051)
HS2016-00495

POSLOVNI edukator : časopis za osnovne i srednje škole, predškolske ustanove i druge javne ustanove / [glavni i odgovorni urednik Ela Kovačić]. - 2007,br.1- . - Kaštel Sućurac : Poslovni edukator za savjetovanje, 2007-. sv. ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1846-3916 = POSLOVNI edukator

37.075.5
(05)
HS2016-00496

POVIJEST u nastavi / Društvo za hrvatsku povjesnicu ; [glavna i odgovorna urednica Ida Ograjšek Gorenjak]. - God.1,br.1(2003)-god.1,br.2(2003) ; god.2,br.1=3(2004)- . - 2013- Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Povijest u nastavi (Online) = ISSN 1849-1480. - Prilog: Terenska nastava = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.1=3(2004); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1334-1375 = POVIJEST u nastavi

37
94
(051)
HS2016-00497

ŠKOLSKI vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu = [journal of pedagogic theory and practice] / [glavna i odgovorna urednica Hicela Ivon]. - God.2,br.1(1952)-[god.38,br.1/4(1989)] ; god.39=1990/93,br.1/2(1993)- . - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split : Filozofski fakultet, 1952- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Bilten Prosvjetnog savjeta grada Splita = ISSN 1330-2043. - Drugi medij: Školski vjesnik (Online) = ISSN 1849-532X.
ISSN 0037-654X 0037-456X (pogrešan) = ŠKOLSKI vjesnik

37
(051)
HS2016-00498

ŠKOLSKI vjesnik (CD-ROM)
Školski vjesnik [Elektronička građa] : časopis za pedagoška i školska pitanja / [glavna i odgovorna urednica Hicela Ivon]. - Vol.56,br.1/2(2007)- . - Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split : Filozofski fakultet, 2007- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Školski vjesnik (Online) = ISSN 1849-532X.
ISSN 1848-0756 = ŠKOLSKI vjesnik (CD-ROM)

37
(051)
(086)
HS2016-00499

VODIČ za roditelje (Zagreb)
Vodič za roditelje : besplatni časopis za roditelje / [urednica Kata Ivanković-Marić]. - God.1,br.1(2008)- . - Zagreb : Naklada Nika, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tri puta godišnje. - Ne izlazi 2011-2012.
ISSN 1846-7679 = VODIČ za roditelje (Zagreb)

37
613.95
(051)
HS2016-00500

VUKOVARSKO-SRIJEMSKI učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja / [urednik Ivana Petričević]. - God.1,br.1(2004) ; br.2(2005)- . - Vukovar : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Vukovarsko-srijemske županije, 2004- . sv. ; : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1334-983X = VUKOVARSKO-SRIJEMSKI učitelj

37
(051)
HS2016-00501

ZRNO (Zagreb)
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Maleš]. - 1990,br.1-1991,br.11 ; god.2,br.2/3=12/13(1991)- . - Zagreb : Zrno-print : Maba com : Akademija odgojnih znanosti Hrvatske, 1990-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Neredovito. - Dvostruka numeracija brojeva od god.2,br.2/3=12/13(1991); druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0353-636X = ZRNO (Zagreb)

37.01
(051)
HS2016-00502

ŽIVOT i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja = Life and school : journal for the theory and practice of education =Leben und schule : Zeitschrift für die Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung / [glavni i odgovorni urednik Anđelka Peko]. - God.1,br.1(1952)-god.44,br.1(1995) ; god.45,br.1/2(1999)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 1952-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Preuzima: Obrazovanje i rad (Zagreb) = ISSN 0351-160X. - Drugi medij: Život i škola (Online) = ISSN 1849-0972. - Prilog: Davorski govor / autorica Nikolina Benić [DVD-ROM] = ISSN. - Ne izlazi 1996-1998. - Dvostruka numeracija brojeva od god.48,br.7=1(2002); prva se nastavlja na numeraciju od 1999.
ISSN 0044-4855 = ŽIVOT i škola

37
(051)
HS2016-00503

Vidi br.: HS2016-00654

Vidi br.: HS2016-00119

Vidi br.: HS2016-00885

Vidi br.: HS2016-00128

371   Školstvo. Metodika nastave

ERS. Edukacija rekreacija sport
ERS : edukacija, rekreacija, sport : informativno stručno glasilo Udruge kineziologa Rijeka / [glavni i odgovorni urednik Elida Ružić]. - [God.1,br.1(1992)]-god.8,br.21/22(1999) ; god.9,br.23/24(2001)-god.13,br.30(2005) ; god.14,br.31(2007) ; god.17,br.32(2010) ; god.20,br.33(2011)- . - Rijeka : Izvršni odbor Udruge kineziologa Grada Rijeke, [1992]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2000 i 2006.
ISSN 1330-7800 = ERS. Edukacija rekreacija sport

371.1:796
796.072.2
(05)
HS2016-00504

HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak)
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje = Croatian journal of education. Special edition / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Faculty of Teacher Education University of Zagreb ; glavni urednik, editor-in-chief Ivan Prskalo. - Vol.14,spec.ed.1(2012)-Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education, 2012-. 5 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Tisak) = ISSN 1848-5189.
ISSN 1848-5650 = HRVATSKI časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak)

371
(051)
HS2016-00505

VJESNIK Družbe sestara franjevki od Bezgrješne / [odgovara Zdravka Gverić]. - [God.1,br.1(1974)]- . - Šibenik : Družba sestara franjevki od Bezgrješne, 1974- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1846-4416 = VJESNIK Družbe sestara franjevki od Bezgrješne

371.3
(051)
HS2016-00506

Vidi br.: HS2016-01132

Vidi br.: HS2016-01078

Vidi br.: HS2016-01147

Vidi br.: HS2016-00517

373   Općeobrazovne škole

BOLJI svijet : list Klasične gimnazije s pravom javnosti u Zadru / [glavni i odgovorni urednik Joso Kokić]. - God.1,br.1(2005)- . - Zadar : Klasična gimnazija Ivana Pavla II, 2005- . Ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-1403 = BOLJI svijet

373.5
(051)
HS2016-00507

DIJETE & roditelj : časopis za roditelje / [urednik Tomislav Kenfelja]. - 2016,proljeće/ljeto-Sesvete : Lento fluo 31, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-4547 = DIJETE & roditelj

373.2
(051)
HS2016-00508

DIJETE, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima / [glavna i odgovorna urednica Helena Burić]. - God.1,br.1(lipanj 1995)-god.7,br.26(2001) ; 2002,br.27- . - Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995- . sv. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Dijete, vrtić, obitelj (Online) = ISSN 2459-6094.
ISSN 1331-1948 = DIJETE, vrtić, obitelj

373.2
(051)
HS2016-00509

GODIŠNJAK srednjih škola grada Rovinja : školska godina ... = Annuario delle scuole medie superiori della città di Rovigno : anno scolastico ... - [1997/98]- . - Rovinj : Srednja škola Zvane Črnje = Scuola media superiore Zvane Črnje : Talijanska srednja škola = Scuola Media Superiore Italiana : Strukovna škola Eugena Kumičića = Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić, [1998]- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-4070 = GODIŠNJAK srednjih škola grada Rovinja

373.5
(05)
HS2016-00510

HIŽICA : novice Dj. vrtića Rožica, Veliko Trgovišće / [glavni i odgovorni urednik Gordana Pavlinić]. - Br.1(2011)- . - Veliko Trgovišće : Dječji vrtić Rožica, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 21x30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6431 = HIŽICA

373.2
(051)
HS2016-00511

IZVJEŠĆE (Gimnazija u Karlovcu)
Izvješće : školska godina ... / Gimnazija u Karlovcu. - 1994/95- . - Karlovac : Gimnazija Karlovac, 1995- . sv. : ilustr. ; 22 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-0577 = IZVJEŠĆE (Gimnazija u Karlovcu)

373.5
(051)
HS2016-00512

KAMPANELIĆI : list Dječjeg vrtića "Pahuljica" / [glavni urednik Sanja Grozdanić]. - God.1,br.1(2013)-Rab : Dječji vrtić Pahuljica, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-9354 = KAMPANELIĆI

373.2
(051)
HS2016-00513

LJETOPIS Medicinske škole Osijek ...
Ljetopis Medicinske škole Osijek : (šk. god. ...) / glavna urednica Renata Gal. - 1997/1998- . - Osijek : Medicinska škola, 1998- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-6120 = LJETOPIS Medicinske škole Osijek ...

373.5
(051)
HS2016-00514

LJETOPIS Pomorske škole Bakar / [glavni urednik Niko Cvjetković]. - 2007- . - Bakar : Pomorska škola Bakar, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-7011 = LJETOPIS Pomorske škole Bakar

373.5
(058)
HS2016-00515

OSNOVNE škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. ... i početak šk./pedag. g. ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 2004/2005=2005/2006-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006- . sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1846-3568 ; br.1301; 1330; 1358 ...)
Godišnje. - Nastavak: Osnovne škole i dječji vrtići. Kraj školske godine ... i početak školske godine ... = ISSN 1331-8551. - Dvostruka numeracija brojeva od 2004/2005=2005/2006 ; prva se odnosi na kraj šk. godine a druga se odnosi na poč. šk. godine.
ISSN 1846-3568 = OSNOVNE škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk./pedag. g. ... i početak šk./pedag. g. ...

373
(051)
HS2016-00516

SREDNJE škole i učenički domovi. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...
Srednje škole i učenički domovi = Upper secondary schools and students' boarding homes : kraj školske godine ... i početak školske godine ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; urednica Ljiljana Ostroški. - [1997/98]- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2000]- .     . - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.[1084]; 1110; 1141 ...)
Djelomice nastavak: Osnovne i srednje škole. Kraj školske godine ... = ISSN 1331-3614. - Dvostruka numeracija brojeva od 2006/2007=2007/2008 ; prva se odnosi na kraj šk. godine, a druga na početak šk. godine.
ISSN 1332-1862 = SREDNJE škole i učenički domovi. Kraj školske godine ... i početak školske godine ...

373.5
371.87
(061)
HS2016-00517

Vidi br.: HS2016-00651

Vidi br.: HS2016-00258

374   Izvanškolsko obrazovanje. Andragogija

ANDRAGOŠKA praksa : glasilo Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih RH / [odgovorna urednica Eržebet Tomić]. - [God.1,br.1(2012)]-Osijek : Zajednica ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, [2012]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito.
ISSN 2584-6809 = ANDRAGOŠKA praksa

374.7
(051)
HS2016-00518

376   Odgoj i obrazovanje posebnih skupina

AUTIZAM : časopis za autizam i razvojne poremećaje / [glavni urednik Đurđica Sokolić]. - 1990,br.1-2001,br.1/2 ; [2002,br.1=22]- . - Zagreb : Centar za autizam, 1990- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Bilten (Centar za autizam) = ISSN 1331-2790. - Ne izlazi 1992-1998. - Dvostruka numeracija brojeva od [2002,br.1=22]; druga označava zbroj sveščića prethodnog naslova.
ISSN 1331-2782 = AUTIZAM

376.4
(05)
HS2016-00519

DODIR (Zagreb)
Dodir : glasilo Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba "Dodir" / [glavna i odgovorna urednica Ilka Zadro]. - 1997,br.1(zima)- . - Zagreb : Hrvatski savez gluhoslijepih osoba "Dodir", 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1332-3490 = DODIR (Zagreb)

376.34
(051)
HS2016-00520

FIJOLICA : časopis Udruge gluhih i nagluhih Međimurske županije - Čakovec / [glavna urednica Mirela Igrec]. - God.1,br.1(prosinac 2009)- . - Čakovec : Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2015.
ISSN 1847-4713 = FIJOLICA

376
364
(05)
HS2016-00521

HRVATSKA revija za rehabilitacijska istraživanja = [Croatian review of rehabilitation research] / [urednica, editor Sandra Bradarić-Jončić]. - Vol.32,br.1(1996)- . - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 1996-. sv. ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Defektologija (Zagreb) = ISSN 0351-1839. - Drugi medij: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (Online) = ISSN 1848-7734.
ISSN 1331-3010 = HRVATSKA revija za rehabilitacijska istraživanja

376
(051)
HS2016-00522

377   Strukovno obrazovanje

GODIŠNJAK za školsku godinu ... (Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci)
Godišnjak za školsku godinu ... / Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka. - 1992/95- . - Rijeka : Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 1995- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-439X = GODIŠNJAK za školsku godinu ... (Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci)

377.36
(051)
HS2016-00523

LJETOPIS ... (Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar)
Ljetopis ... / Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar ; [urednice Nataša Vibiral, Tatjana Kreštan]. - 2008- . - Bjelovar : Komercijalna i trgovačka škola ; Arca, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ljetopis ... (Trgovačka škola Bjelovar) = ISSN 1846-7016.
ISSN 1847-2648 = LJETOPIS ... (Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar)

377
(05)
HS2016-00524

OD teorije do prakse u jeziku struke (Knjižica sažetaka)
Od teorije do prakse u jeziku struke : knjižica sažetaka / Stručno-znanstveni skup Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama ; uredile Vesna Cigan ... [et. al.]. - 3(2015) ; [1(2016)]-Zagreb : Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2015- . sv. ; 22 cm.    
Godišnje. - Brojčana oznaka 3(2015) označava redni broj domaće konferencije i godinu od koje je publikacija počela izlaziti; a brojčana oznaka 2(2017) označava redni broj i godinu međunarodne konferencije.
ISSN 1849-6563 = OD teorije do prakse u jeziku struke (Knjižica sažetaka)

377
81'24
(05)
HS2016-00525

OD teorije do prakse u jeziku struke (Zbornik radova)
Od teorije do prakse u jeziku struke [Elektronička građa] : zbornik radova / ... međunarodna konferencija = From theory to practice in language for specific purposes : conference proceedings / ... International conference = Von der Theorie zur Praxis in der Fachsprache : Sammelband / ... internationale Konferenz; urednice, editors, Redaktion Darija Omrčen, Ana-Marija Krakić. - 3 (2015) ; 1 (2016)- . - Zagreb : Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2016-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Numeracija kreće iz početka 2016. s promjenom naziva konferencije.
ISSN 1849-9279 = OD teorije do prakse u jeziku struke (Zbornik radova)

377
81'24
(082)
(05)
(086)
HS2016-00526

SEMAFOR / Škola za cestovni promet ; [urednik Josip Sraka]. - 1998,lipanj-2012 ; 2014-. - Zagreb : Škola za cestovni promet, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Semaforov godišnjak = ISSN 1846-5099. - Ne izlazi 2013.
ISSN 1845-5204 = SEMAFOR

377.36
(05)
HS2016-00527

Vidi br.: HS2016-00345

378   Visokoškolsko obrazovanje. Znanstvena nastava

ANNUAL report of MEFSB : science and research / Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; [editor-in-chief Ivan Samardžić]. - Vol.1,no.1(2010)-vol8,no.1(2016) ; vol.9,no.1(2018) - Slavonski Brod : Mechanical Engineering Faculty, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Prilog: Annual report of MEFSB = ISSN. - Ne izlazi 2017.
ISSN 1847-7429 = ANNUAL report of MEFSB

378.662.1(497.5Slavonski Brod)
(497.5Slavonski Brod)
(05)
HS2016-00528

BALKAN express (Zagreb)
Balkan express : studentski časopis za južnoslavenske jezike, književnost i kulturu / [Hrvoje Japirko, (glavni urednik)]. - Sv.1,br.1(2006) ; sv.2,br.3(2009)-sv.4,br.5(2012); br.6(2013)-. - Zagreb : Klub studenata južne slavistike "A-302" Filozofskog fakulteta, 2006- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2007-2008. - Sv.2,br.2(2008) nije izišao.
ISSN 1846-2936 = BALKAN express (Zagreb)

378
811
821
(051)
HS2016-00529

ČEMU : časopis studenata filozofije / [Karlo Jurak (glavni urednik)]. - God.1,br.1(1994)-god.4,sv.2=10(1997) ; 2003,br.11-2004,br.12/13 ; god.8,br.16/17(2009)-god.10,br.20(2011); god.11,br.21/22(2013) ; god.12,br.23(2015)- . - Zagreb : Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1994- . sv. ; 25 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Čemu (Online) = ISSN 1334-6857. - Dvostruka numeraciju brojeva od god.2,sv.1=5(1995)-god.4,sv.2=10(1997); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Ne izlazi 1998-2002, 2005-2008, 2012 i 2014. - Nije izašao dvobroj 14/15(2005).
ISSN 1330-7193 = ČEMU

378.18
1
(051)
HS2016-00530

DISKREPANCIJA : studentski časopis za društveno-humanističke teme = [students' journal for social sciences and humanities] / [glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Katarina Jaklin]. - Sv.1,br.1(2000)- . - Zagreb : Klub studenata sociologije "Diskrepancija", 2000- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Diskrepancija (Online) = ISSN 1333-9079. - Ne izlazi 2009, 2015.
ISSN 1332-3415 = DISKREPANCIJA

378
009
(05)
HS2016-00531

EKSCENTAR : list studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. - 1997,br.1(lipanj)-1998,br.2/3(prosinac) ; 2001,br.4(svibanj) ; 2003,br.5(lipanj)- . - Zagreb : Studentski zbor Geodetskog fakulteta, 1997- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Neredovito. - Od 2010,br.13 tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ekscentar (Online) = ISSN 1848-6398. - Ne izlazi 1999-2000, 2002, 2008 i 2013.
ISSN 1331-4939 = EKSCENTAR

378
528
(051)
HS2016-00532

ERASMUS+ student guide / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek ; [edited by Željko Turkalj, Lidija Getto]. - Osijek : Josip Juraj Strossmayer University, 2016- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Nastavak: International student guide (Josip juraj Strossmayer University of Osijek) = ISSN 2584-3672.
ISSN 2584-3648 = ERASMUS+ student guide

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00533

GLASNIK Medicinskog fakulteta u Splitu / [glavni urednik Milan Ivanišević]. - 2007,br.0(prosinac) ; vol.1,br.1(2008)- . - Split : Medicinski fakultet, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1846-7946 = GLASNIK Medicinskog fakulteta u Splitu

378.661(497.5 Split)
(051)
HS2016-00534

GLASNIK Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu / [glavna urednica Jadranka Pavić]. - God.1,br.1(2016)-Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Glasnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (Online) = ISSN 2584-4121.
ISSN 1849-9147 = GLASNIK Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

378.4(497.5)
(051)
HS2016-00535

GODIŠNJAK (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek)
Godišnjak / Svečilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet ; [urednik Damir Varevac]. - 2009- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski fakultet, 2010-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-6333 = GODIŠNJAK (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek)

378.662.4(497.5 Osijek)
(058)
HS2016-00536

GODIŠNJAK (Sveučilište u Zagrebu. Arhitektonski fakultet. Studij dizajna)
Godišnjak / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna = Annual review / University of Zagreb, Faculty of Architecture, School of Design ; [uredili, editors Damir Bralić ... et al.]. - 2011/2012- . - Zagreb : Arhitektonski fakultet, Studij dizajna = Faculty of architecture, School of design, 2013- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku.
ISSN 1848-7823 = GODIŠNJAK (Sveučilište u Zagrebu. Arhitektonski fakultet. Studij dizajna)

378.6(497.5)
(058)
HS2016-00537

GODIŠNJAK Sveučilišta u Zadru : akademska godina ... / [glavni i odgovorni urednik Dijana Vican]. - 2002/03- . - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2005- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-9498 = GODIŠNJAK Sveučilišta u Zadru

378
(058)
HS2016-00538

GODIŠNJAK Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Annual report Faculty of Engineering University of Rijeka / [glavni urednik, editor-in-chief Sven Maričić]. - God.1=vol.1(2007/2008)- . - Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 22 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online) = ISSN 1847-0718.
ISSN 1846-9795 = GODIŠNJAK Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

378.6(497.5 )
(051)
HS2016-00539

GODIŠNJE izvješće Poljoprivrednog fakulteta = Annual report / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet ; [glavna i odgovorna urednica Sonja Jovanovac]. - 2006/2007-Osijek : Poljoprivredni fakultet, 2007-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-6326 = GODIŠNJE izvješće Poljoprivrednog fakulteta

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00540

GODIŠNJI izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu. CD-ROM)
Godišnji izvještaj ... [Elektronička građa] / Veleučilište u Slavonskom Brodu ; glavni urednik Božica Japundžić-Palenkić. - Slavonski Brod : Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2010-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Godišnji izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu) = ISSN 1847-7321.
ISSN 1847-733X = GODIŠNJI izvještaj ... (Veleučilište u Slavonskom Brodu. CD-ROM)

378.4(497.5)
(086)
(05)
HS2016-00541

HUMANIST (Split)
Humanist : časopis studenata Filozofskog fakulteta Split / [glavni i odgovorni urednik Renata Busatto]. - 2013/2014,br.1(ljetni semestar)-Split : Filozofski fakultet, 2014- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1849-5834 = HUMANIST (Split)

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00542

IN vivo Zagreb
In vivo : list Udruge studenata biologije - BIUS. - [God.1,br.1(1998)]-god.5,br.9(2002) ; 2003,br.10- . - Zagreb : Udruga studenata biologije - BIUS, [1998]- . sv. : ilustr. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 1332-3229 = IN vivo Zagreb

378
061.2
(05)
HS2016-00543

INDEKS press : magazin karlovačkih studenata / [glavni i odgovorni urednik Maja Purgar]. - 2005,br.1(svibanj)- . - Karlovac : Studentski centar Karlovac, 2005- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Pet puta godišnje.
ISSN 1845-5913 = INDEKS press

378.18
(051)
HS2016-00544

IZVEDBENI plan nastave za preddiplomske i diplomske studije : za ... akademsku godinu ... / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji ; [urednica Tamara Tvrtković]. - 20(2011/2012)- . - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2011-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-4822 = IZVEDBENI plan nastave za preddiplomske i diplomske studije

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00545

IZVJEŠĆE o radu Kineziološkog fakulteta : akademska godina ... / Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet ; [urednik Damir Knjaz]. - 2002/03- . - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta, 2003- . sv. : ilustr. ; 20 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-0696 = IZVJEŠĆE o radu Kineziološkog fakulteta

378.679.6(497.5 Zagreb)
(051)
HS2016-00546

KNJIGA doktora znanosti i umjetnosti : promocija, ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavni urednik Miloš Judaš]. - 2015,br.25-Zagreb : Sveučilište, 2015-. sv. : ilustr. ; 33 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Knjiga doktora znanosti ... = ISSN 1846-9655.
ISSN 2459-8992 = KNJIGA doktora znanosti i umjetnosti

378
(051)
HS2016-00547

LANTERNA (Zadar)
Lanterna : glasnik Sveučilišta u Zadru / [glavni urednik Ivica Radoš]. - God.1,br.1(2016)-Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 2459-4555 = LANTERNA (Zadar)

378
(051)
HS2016-00548

LUCIUS : zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius". - God.1,sv.1(2002)-god.9,br.15(2010) ; god.11,br.16/17(2012)-god.12,br.18/19(2013) ; god.13,sv.20(2015)-Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius", 2002- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Lucius (Online) = ISSN 2459-5438. - Ne izlazi 2011 i 2014.
ISSN 1333-6185 = LUCIUS

378
93/94
(051)
HS2016-00549

MEDICINAR (Zagreb)
Medicinar = Medical student : časopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / [glavna i odgovorna urednica Ivana Trivić]. - God.1,br.1(1946/47)-god.10,br.7/8(1959) ; vol.11,br.1/2(1960)- . - Zagreb : Medicinski fakultet, 1946- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medicinar (Zagreb. Online) = ISSN 1847-8123. - Prilog: Medicinar. Suplement (Zagreb) = ISSN 1331-9981. - Ne izlazi 1953, 1956-1957, 1978-1979, 1989-1990 i 1993-1995.
ISSN 0025-7966 = MEDICINAR (Zagreb)

378
61
(051)
HS2016-00550

POGLEDI (Rijeka)
Pogledi : list studenata Teologije u Rijeci. - God.1,br.1(1967)-god.5,br.1(1971/72) ; god.5,br.1(1981/82)- . - Rijeka : Studenti Teologije, 1967-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1973-1981 i 2009-2012.
ISSN 1330-7479 = POGLEDI (Rijeka)

378
272
(05)
HS2016-00551

PROMOCIJA doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / [glavni i odgovorni urednik Rudolf Scitovski]. - 31(2010)- . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2010- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Brojčana oznaka odnosi se na redni broj održanih promocija.
ISSN 1848-3453 = PROMOCIJA doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

378.4(4/9)
(058)
HS2016-00552

PSYCHOACTIVE : časopis studenata psihologije Hrvatskih studija / [glavna i odgovorna urednica Tea Brezinšćak]. - God.1,br.1(2008) ; god.3,br.2(2010)-god.4,br.3(2011) ; god.9,br.4(2016)- . - Zagreb : Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu "Feniks", 2008-. sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Psychoactive (Online) = ISSN 2459-5454. - Ne izlazi 2009, 2012-2015.
ISSN 1846-9280 = PSYCHOACTIVE

378.4(497.5)
159.9
(051)
HS2016-00553

RED predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... (Sveučilište u Zagrebu)
Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... / Sveučilište u Zagrebu ; [glavna i odgovorna urednica Ivana Čuković-Bagić]. - 1996/97- . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Red predavanja - Sveučilište u Zagrebu = ISSN 0352-3128.
ISSN 1331-2154 = RED predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ... (Sveučilište u Zagrebu)

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00554

ROSTRA (Zadar)
Rostra : časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru / [glavni urednik Goran Đorđević]. - God.1,br.1(2008)- . - Zadar : Udruga ISHA Zadar : Studentski zbor Sveučilišta, 2008-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Rostra (Online) = ISSN 2459-7716.
ISSN 1846-7768 = ROSTRA (Zadar)

378
93/94
(051)
HS2016-00555

STUDENTI u akademskoj godini ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 2004/2005- . - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2006- . 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 1332-0297 ; br.1272-)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Studenti u školskoj godini ... = ISSN 1331-3622.
ISSN 1845-9927 = STUDENTI u akademskoj godini ...

378.18
(083.41)
HS2016-00556

SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku)
Sveučilišni godišnjak : akademska ... godina / Sveučilište u Dubrovniku = University of Dubrovnik ; glavni urednik Vesna Vrtiprah. - 1(2004/05)-12(2015/2016). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2005-2016. 12 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Veleučilišni godišnjak akademske ... godine = ISSN 1331-713X. - Drugi medij: Sveučilišni godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku. Online) = ISSN 2584-6175.
ISSN 1845-8637 = SVEUČILIŠNI godišnjak (Sveučilište u Dubrovniku)

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00557

TEHNIČKI glasnik (Varaždin)
Tehnički glasnik : znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Sjever = scientific professional journal of University North / [glavni urednici, editors-in-chief Marin Milković, Živko Kondić]. - God.1,br.1/2(2007) ; god.3,br.1/2(2009)- . - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2007- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Tehnički glasnik (Online) = ISSN 1848-5588. - Ne izlazi 2008.
ISSN 1846-6168 = TEHNIČKI glasnik (Varaždin)

378.4
62
004
(051)
HS2016-00558

UNIQINFO : novosti Ureda za upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Zagrebu / [urednici Marija Badovinac, Katarina Babić, Blaženka Divjak]. - Br.1(2008)-br.3(2010) ; br.4(2013)- . - Zagreb : Ured za upravljanje kvalitetom, Sveučilište, 2008-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2011-2012.
ISSN 1846-8985 = UNIQINFO

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00559

VISOKO obrazovanje u ... : Higher education ... / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske ; [urednica Ljiljana Ostroški]. - 1997-Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1999-. sv. ; 29 cm.     - (Statistička izvješća / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1332-0297 ; br.1062 ...)
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Visoko školstvo u ... = ISSN 1331-4580.
ISSN 1331-7784 = VISOKO obrazovanje u ...

378
(051)
HS2016-00560

VODIČ za buduće studente preddiplomskih, intergriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu / [glavni urednik Damir Boras]. - 2013/2014-Zagreb : Sveučilište, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Vodič za buduće studente (Sveučilište u Zagrebu) = ISSN.
ISSN 9789536002832 =

378.14(497.5Zagreb)
(497.5Zagreb)
(036)
(05)
HS2016-00561

ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Split] / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Arsen Bačić]. - God.1(1963)- . - Split : Pravni fakultet, 1963- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku. - Drugi medij: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online) = ISSN 1847-0459. - Dvostruka numeracija brojeva od god.32,br.1/2=39/40; druga teče od početka izlaženja publikacije.
ISSN 0584-9063 = ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu

378.4(497.5)
34
(051)
HS2016-00562

ZBORNIK radova Veleučilišta u Šibeniku / [glavni urednik, editor-in-chief Dragan Zlatović]. - God.1,br.1/2(2007)- . - Šibenik : Veleučilište, 2007- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku = ISSN 1846-6656.
ISSN 1846-6699 1846-6656 (pogrešan) = ZBORNIK radova Veleučilišta u Šibeniku

378.4(497.5Šibenik)
(082)
HS2016-00563

ZBORNIK sažetaka radova (Kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske)
Zbornik sažetaka radova / Kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske ; [glavni urednik Željka Milin Šipuš]. - [6(2014)]-Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo , [2014]-. sv. : ilustr. ; 21 cm.    
Dvogodišnje. - Nastavak: Zbornik radova (Kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske) = ISSN 1849-8116.
ISSN 2459-7333 = ZBORNIK sažetaka radova (Kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske)

378.4
(082)
HS2016-00564

ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku / [glavna i odgovorna urednica, editor-in chief Vesna Vrtiprah]. - Br. 1 (2014)-br. 3 (2016). - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2015-2016. 3 sv. ; 24 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku (Online) = ISSN 1849-6571.
ISSN 1849-630X = ZBORNIK Sveučilišta u Dubrovniku

378.4(497.5)
(05)
HS2016-00565

Vidi br.: HS2016-00044

Vidi br.: HS2016-00403

Vidi br.: HS2016-00045

379.8   Slobodno vrijeme

24 junior dječji zabavnik / [urednik Nina Midžor]. - God.1,br.[1](studeni 2010)-god.7,br.91(2016). - Zagreb : 24sata, 2010-2016. 7 sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tjedno. - Nastavlja se kao: 24 junior totalni zabavnik = ISSN 2459-6450.
ISSN 1847-8239 = 24 junior dječji zabavnik

379.8
(051.053.5)
HS2016-00566

24 sata café. Specijal / [urednica Martina Starčević]. - God.1,br.1(2016)- . - Zagreb : 24sata, 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Prilog uz: Café24 = ISSN 1849-7861.
ISSN 1849-7853 = 24 sata café. Specijal

379.8
379.8
(051)
HS2016-00567

BUSINESS & lifestyle (Zagreb)
Business & lifestyle / [urednica izdanja Andrea Marić]. - 2016,srpanj/kolovoz-Zagreb : Privredni vjesnik, 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog uz: Privredni vjesnik (Zagreb. 1953) = ISSN 0032-8995.
ISSN 2459-8968 = BUSINESS & lifestyle (Zagreb)

379.8
(05)
HS2016-00568

CAFÉ24 : najtiražniji magazin sa TV prilogom / [urednik Željka Sablić Odrljin]. - 2013,br.[1]-Zagreb : 24sata, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Prilog: 24 sata café. Specijal = ISSN 1849-7853. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 1849-7861 = CAFÉ24

379.8
(051)
HS2016-00569

CITY one / City Center One ; [urednica Marija Gamulin]. - [2008,br.1]- . - Zagreb : CC Real, [2008]-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-8051 = CITY one

379.8
(051)
HS2016-00570

COOL (Zagreb. 2012)
Cool : najcool magazin za najcool ekipu / [urednik Gorjana Ćaleta Turković]. - 2012,[br.1]-2016,br.40. - Zagreb : 24sata, 2012-2016. 5 sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Nastavlja se kao: Joomboos = ISSN 2584-3184. - Prilog: Cool posteri = ISSN. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 1849-5583 = COOL (Zagreb. 2012)

379.8
(051)
HS2016-00571

COSMOPOLITAN (Hrvatsko izd.)
Cosmopolitan / [glavna urednica Marjana Filipović-Grčić]. - 1998,travanj-2010,veljača ; 2010,br.144(ožujak)- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 1998- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Cosmopolitan stil (Zagreb) = ISSN 1847-1072. - 2010,br.144 označava ukupan zbroj brojeva od početka izlaženja publikacije.
ISSN 1331-5625 = COSMOPOLITAN (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS2016-00572

CVRČAK (Ferdinandovac)
Cvrčak : časopis [učenika] Osnovne škole Ferdinandovac. - God.1,br.1(1992/93)-god.3,br.3(1994/95) ; br.4(1995/96)-br.5(1996/97) ; god.6,br.6(1998)-god.24,br.24(2016). - Ferdinandovac : Osnovna škola, 1993-2016 . 24 br. ; 28 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Male novine (Ferdinandovac) = ISSN 2584-640X.
ISSN 1332-7119 = CVRČAK (Ferdinandovac)

379.8
(051.053.5)
HS2016-00573

DIVA (Zagreb. 2013)
Diva / [glavna urednica Tončica Zlački]. - 2013,br.1-2015,br.90 ; 2015,srpanj-Zagreb : Večernji list, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Tjedno. - Prilog: Diva beauty = ISSN. - Prilog uz: Večernji list (Tisak) = ISSN 0350-5006.
ISSN 1849-7829 = DIVA (Zagreb. 2013)

379.8
(051)
HS2016-00574

DIVA style / [glavna urednica Tonkica Zlački]. - God.1,br.1(2014)-Zagreb : Večernji list, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tri puta godišnje.
ISSN 1849-4528 = DIVA style

379.8
(051)
HS2016-00575

DJEČJI vrtić Proljeće : informativno-zabavni list za djecu i roditelje / [glavni urednik Zoran Buhač]. - God.1,br.1(2013)- . - Kloštar Ivanić : Katarina Geršak, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1848-994X = DJEČJI vrtić Proljeće

379.8
(051.053.2)
HS2016-00576

DOUGLAS magazin
Douglas magazin. - 2016,zima- . - Zagreb : Douglas parfumerije, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 25 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 2623-7733 = DOUGLAS magazin

379.8
(051)
HS2016-00577

ELLE (Hrvatsko izd.)
Elle / [glavna urednica Vladimira Mirković Blažević]. - 2002,studeni-prosinac ; 2003,br.3(siječanj)-2004,br.17(ožujak) ; god.3,br.18(2004)- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1333-7963 = ELLE (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS2016-00578

EXCLUSIVE / [urednik Mislav Šimatović]. - 2012,br.1-2014,br.8 ; 2014,lipanj ; 2016,br.9- . - Zagreb : Večernji list, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje 2014. - Prilog uz: Poslovni dnevnik = ISSN 1845-576X. - Ne izlazi 2015.

379.8
(051)
HS2016-00579

FEFERON.. - 2013,br.1(ožujak)-[2013,br.12] ; [god.2,br.1(2014)]- . - [Čakovec] : [s. n.], 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    

379.8
(051)
HS2016-00580

FRANZINE : [školski list učenika Gimnazije "Fran Galović"]. - 2006,br.1-Koprivnica : Gimnazija "Fran Galović", 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Fran Galović Times = ISSN 2584-4814.
ISSN 1849-4749 = FRANZINE

379.8
(051.053.5)
(0.067)
HS2016-00581

GLAS Zagreba : glasilo grada Zagreba / [glavni urednik Jozo Renić]. - God. 1, br. 1 (4. rujna 2015)-Zagreb : AGM, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1849-8183 = GLAS Zagreba

379.8
(054)
HS2016-00582

GLORIA (Zagreb. Tisak)
Gloria / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - 1994,br.1- . - Zagreb : Gloria grupa, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tjedno. - Drugi medij: Gloria (Zagreb. Online) = ISSN 1332-6368. - Prilog: Životne priče : Gloria specijal = ISSN.
ISSN 1330-7975 = GLORIA (Zagreb. Tisak)

379.8
(051)
HS2016-00583

GLORIA glam / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - God.1,br.1(prosinac 2006) ; 2007,br.1-2007,br.5 ; god.2,br.6(2008)-god.6[i.e.7],br.41(2013) ; 2014,br.42-Zagreb : Europapress holding, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno.
ISSN 1846-3320 = GLORIA glam

379.8
(051)
HS2016-00584

GLORIA in / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - God.1,br.1(lipanj 2009)- . - Zagreb : Gloria grupa, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1847-3202 = GLORIA in

379.8
(051)
HS2016-00585

GLORIA in : ženska revija Jutarnjeg lista / [glavna urednica Dubravka Tomeković Aralica]. - [2005,br.1]- . - Zagreb : Europapress holding, [2005]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tjedno. - Do 2012,br.377 izlazi kao prilog publikacije Jutarnji list.

379.8
(051)
HS2016-00586

GRAZIA (Hrvatsko izd.)
Grazia / [glavna urednica Selma Terlević]. - 2006,br.1- . - Zagreb : Mediatop International, 2006- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Grazia casa (Hrvatsko izd.) = ISSN 1847-1692.
ISSN 1845-8785 = GRAZIA (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS2016-00587

HIGH class (Zagreb)
High class : lifestyle magazin za uspješne ljude / [glavna urednica Andrea Hribar Livada]. - 2012, br. 1- . - Zagreb : Optima media, 2012- . sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1848-4921 = HIGH class (Zagreb)

379.8
(051)
HS2016-00588

ISTINITE sudbine : najljepše ljubavne priče s mora / [glavna urednica Julijana Oremović]. - 1998,ljeto-2013,br.31 ; 2015,br.32-. - Zagreb : EPH Media, [1998]- . sv. : ilustr. ; 27 cm.    
Tromjesečno. - Druga vrsta veze: Moja romanca = ISSN 1331-159X. - Ne izlazi 2014.
ISSN 1331-6451 = ISTINITE sudbine

379.8
(051)
HS2016-00589

JASMIN (Zagreb)
Jasmin : bošnjački list za pouku i zabavu. - [1994,br.1]-Zagreb : KDBH Preporod, [1994]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1847-5205 = JASMIN (Zagreb)

379.8
(051)
HS2016-00590

JET-SET magazin / [urednik Mihovil Švigir]. - [19]92,lipanj/srpanj-1993,lipanj/srpanj ; 1993,br.9-1997,br.33 ; god.7,br.34(1998)- . - Zagreb : M-14, 1992- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Hrvatski šport ... (Zagreb. 1993) = ISSN 1332-2095.
ISSN 1330-2973 = JET-SET magazin

379.8
(051)
HS2016-00591

JOOMBOOS / [urednica Gorjana Ćaleta Turković]. - 2016,br.1- . - Zagreb : 24sata, 2017- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Cool (Zagreb. 2012) = ISSN 1849-5583. - Prilog uz: 24 sata = ISSN 1845-3929.
ISSN 2584-3184 = JOOMBOOS

379.8
(051)
(0.067)
HS2016-00592

LIDER trend / [urednica izdanja Dušanka Figenwald]. - 2010,br.1-Zagreb : Lider media, 2011- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Lider (Zagreb) = ISSN 1845-7118.
ISSN 1848-0977 = LIDER trend

379.8
(051)
HS2016-00593

LIKE! / [urednica Lana Mindoljević]. - God.1,br.1(travanj 2012)- . - Zagreb : EPH Media, 2012- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Jutarnji list = ISSN 1331-5692.

379.8
(051)
HS2016-00594

LIPIN pučkoškolac : list učenika OŠ Matije Gupca Gornja Stubica. - [God.1,br.1(1996/1997])-Gornja Stubica : OŠ Matije Gupca, [1997]- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2623-5625 = LIPIN pučkoškolac

379.8
(051.053.5)
HS2016-00595

LISA (Zagreb)
Lisa : tjednik za svestranu ženu / [glavna urednica Danijela Petrov]. - 2002,br.43- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tjedno. - Prilog: Lisa. Horoskop (Zagreb) = ISSN 1845-1152.
ISSN 1333-7890 = LISA (Zagreb)

379.8
(051)
HS2016-00596

LISA. Ljeto ... / [glavna urednica Danijela Petrov]. - 2016,br.1-Zagreb : Adria Media Zagreb, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Godišnje.
ISSN 2459-5691 = LISA. Ljeto ...

379.8
(051)
HS2016-00597

LJEPOTA & zdravlje (Zagreb)
Ljepota & zdravlje : [revija za njegu i zdrav život] / [glavna urednica Martina Požgaj]. - God.1,br.1(srpanj/kolovoz 2008)-god.2,br.22(2010) ; 2012,br.50-Zagreb : Mediatop International, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1846-8861 = LJEPOTA & zdravlje (Zagreb)

379.8
613
(051)
HS2016-00598

LJETOPIS (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar)
Ljetopis : školska godina ... / Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar ; [priredio Vojislav Kranželić]. - 2010/2011- . - Bjelovar : Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar = ISSN 1845-7924.
ISSN 2584-6779 1845-7924 (pogrešan) = LJETOPIS (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar)

379.8
(051.053.2)
HS2016-00599

MENDULA : list učenika OŠ Voštarnica - Zadar. - God.1,br.1(2008/2009)- . - Zadar : Osnovna škola Voštarnica, 2008- . sv. : ilustr. . u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-3491 = MENDULA

379.8
(051.053.5)
HS2016-00600

MEN'S health (Hrvatsko izd.)
Men's health / [Krešimir Šego, glavni urednik]. - 2004,br.5=[1](svibanj)-2007,br.12 ; god.5,br.1(2008)-god.14,br.8(2017) ; god.14,rujan(2017)-Zagreb : Adria media Zagreb, 2004. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1334-7640 = MEN'S health (Hrvatsko izd.)

379.8
(051)
HS2016-00601

MOJA sudbina : ispovijedi koje piše život / [glavna urednica Julijana Oremović]. - God.1,br.1(rujan 1994)- . - Zagreb : Europapress holding, 1994- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Praktični savjeti = ISSN 1331-2243. - Druga vrsta veze: Istinite sudbine = ISSN 1331-6451.
ISSN 1330-8262 = MOJA sudbina

379.8
(051)
HS2016-00602

MOJA tajna : istinite ispovijedi / [glavna urednica Julijana Oremović]. - 1995,br.12-19(svibanj-prosinac) ; god.3,br.1(siječanj 1996)- . - Zagreb : Europapress holding, 1995- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Mjesečno. - Nastavak: Moja super tajna = ISSN 1331-4017. - Prilog: Praktični savjeti = ISSN 1331-2243. - Druga vrsta veze: Istinite sudbine = ISSN 1331-6451.
ISSN 1330-8270 = MOJA tajna

379.8
(051)
HS2016-00603

NAJLJEPŠE bajke svijeta / [glavni urednik Željko Anić]. - [2016],br.1-Zagreb : Novi mediji, [2016]- . sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1849-9821 = NAJLJEPŠE bajke svijeta

379.8
(051.053.2)
HS2016-00604

OK! (Zagreb)
Ok! / [glavni urednik Neven Kepeski]. - [19]95,br.1- . - Zagreb : EPH magazini, 1995- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm. + posteri    
Mjesečno. - Prilog: Ok! Sport (Zagreb) = ISSN 1849-9244.
ISSN 1330-7983 = OK! (Zagreb)

379.8
(051)
HS2016-00605

OK! Sport (Zagreb)
Ok! Sport / [glavni urednik Neven Kepeski]. - 2016,br.1- . - Zagreb : Europapress holding, 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog uz: Ok! (Zagreb) = ISSN 1330-7983.
ISSN 1849-9244 = OK! Sport (Zagreb)

379.8
796
(051)
HS2016-00606

PEGLA (Šibenik)
Pegla : školski list Gimnazije Antuna Vrančića : [časopis koji promiče učeničku kreativnost]. - [God.1,br.1(2002/2003)- . - Šibenik : Gimnazija Antuna Vrančića, 2003- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-6469 = PEGLA (Šibenik)

379.8
(051.053.5)
HS2016-00607

PLACE 2 go (Hrvatsko izd.)
Place 2 go / [glavna urednica Petra Rožman]. - God.11,br.36(proljeće 2016)- . - Zagreb : Place2go, 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Putovanja za dvoje = ISSN 1846-2928.
ISSN 2459-5918 1846-2928 (pogrešan) = PLACE 2 go (Hrvatsko izd.)

379.85
(051)
HS2016-00608

PLACE 2 go (Slovenska izd.)
Place 2 go / [glavna urednica Gordana Steinbauer]. - Leto 1,št.1(jesen 2016)-Zagreb : Post scriptum, 2016-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 2459-5926 = PLACE 2 go (Slovenska izd.)

379.85
(051)
HS2016-00609

SKANDISMJERKA / [glavni i odgovorni urednik Predrag Buconjić]. - [2004],br.1 ; [2013,br.1]- . - Zagreb : Precor Primo, [2004]-. 1 sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1334-6962 = SKANDISMJERKA

379.8
(051)
HS2016-00610

SNJEŽNO kraljevstvo / [urednica Sunčica Švaco]. - [2014,br.1]-2014,br.4 ; god.1,br.1(2015)-Zagreb : Egmont, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog: Snježno kraljevstvo. Specijal = ISSN 1849-8426.
ISSN 1849-7756 = SNJEŽNO kraljevstvo

379.8
(051.053.2)
HS2016-00611

SNJEŽNO kraljevstvo. Specijal / [urednica Ana Konta]. - God.1,br.1(2015)- . - Zagreb : Egmont, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Tromjesečno. - Prilog uz: Snježno kraljevstvo = ISSN 1849-7756.
ISSN 1849-8426 = SNJEŽNO kraljevstvo. Specijal

379.8
(051.053.2)
(0.067)
HS2016-00612

STORY (Zagreb)
Story / [glavna urednica Zrinka Ferina]. - God.1,br.1(17.travnja 2002.)-god.9,br.52(2010) ; 2011,br.1-Zagreb : Adria media Zagreb, 2002-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Tjedno. - Prilog: Story ljeto = ISSN 1848-5464.
ISSN 1333-5863 = STORY (Zagreb)

379.8
(051)
HS2016-00613

STORY book : priča za sebe / [glavna urednica Vedrana Čarapović]. - 2009,br.1(3. prosinca)- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2009-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno.
ISSN 1847-4578 = STORY book

379.8
(051)
HS2016-00614

STORY ljeto / [urednik Zrinka Ferina]. - 2012, br. 1- . - Zagreb : Adria media Zagreb, 2012-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Dva broja ljeti 2013-2014. - Prilog uz: Story (Zagreb) = ISSN 1333-5863.
ISSN 1848-5464 = STORY ljeto

379.8
(051)
HS2016-00615

SVIJET : kakav želimo / [urednik Ilija Matanović]. - [God.1,br.1(2011)]-Zagreb : EPH Media, [2011]-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Prilog uz: Jutarnji list = ISSN 1331-5692.

379.8
(051)
HS2016-00616

TEHNOPOLIS : magazin za novo doba / [urednica izdanja Tatjana Vukić]. - 2011,br.1(veljača)- . - Zagreb. Lider Media, 2011-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Dvomjesečno 2013-. - Prilog uz: Lider = ISSN 1845-7118. - 2015 izašao samo jedan broj.

379.8
(051)
HS2016-00617

VITA (Zagreb)
Vita / [glavna urednica Sandra Kukić]. - God.1,br.1(1994)-19[i.e.21],br.242(2014) ; 2014:br.243- . - Zagreb : EPH Media, 1994- . sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Mjesečno. - Preuzima: Anti age = ISSN 1848-8420.
ISSN 1330-8297 = VITA (Zagreb)

379.8
613
(051)
HS2016-00618

VL skandi : enigmatski specijal Večernjeg lista. - 2016,br.1(svibanj)-Zagreb : Večernji list, 2016-. sv. : ilustr. u bojama ; 28 cm.    
Neredovito.
ISSN 2459-5284 = VL skandi

379.8
(05)
HS2016-00619

WELLBIS / [glavna urednica Sanela Frančešević]. - 2011,br.1- . - Zagreb : Fransanel, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno.
ISSN 1848-624X = WELLBIS

379.8
(051)
HS2016-00620

ŽUPČICA : list učenika OŠ Župa dubrovačka / [odgovorna urednica Jozefina Domazet Delić]. - [1995,br.1]- . - Mlini : Osnovna škola Župa dubrovačka, [1995]- . sv. : ilustr. u bojama ; 32 cm.    
Godišnje.
ISSN 2584-7821 = ŽUPČICA

379.8
(051.053.5)
HS2016-00621

Vidi br.: HS2016-00729

Vidi br.: HS2016-00696

Vidi br.: HS2016-00567

Vidi br.: HS2016-01066

Vidi br.: HS2016-00697

39   Etnologija. Običaji. Folklor

ĐAKOVAČKI vezovi : revija / [glavni i odgovorni urednik Mirko Ćurić]. - 1970-1991 ; 1993-2000 ; god.32,br.31(2001)- . - Đakovo : Grad Đakovo, 1970- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 1992.
ISSN 0351-1553 = ĐAKOVAČKI vezovi

39
(051)
HS2016-00622

ETHNOLOGICA Dalmatica / [glavni urednik, editor-in-chief Silvio Braica]. - Vol.1(1992)-vol.17(2009) ; vol.18(2011)-. - Split : Etnografski muzej, 1992- . sv. ; 24 cm.     - (Izdanja Etnografskog muzeja Split 1333-4646)
Godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Ethnologica Dalmatica (Online) = ISSN 1849-1030. - Ne izlazi 2010.
ISSN 0353-9210 = ETHNOLOGICA Dalmatica

39
(051)
HS2016-00623

ETNOLOŠKA istraživanja = Ethnological researches / [glavni urednik, editor-in-chief Iris Biškupić Bašić]. - Br.1(1981)-br.5(1989) ; sv.=vol.6(1999) ; sv.7(2001)- . - Zagreb : Etnografski muzej, 1981- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Od sv.8(2002) tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku ; od sv.18/19(2013/14) tekst na hrv. i na engl. jeziku na obrnuto tiskanom smjeru. - Drugi medij: Etnološka istraživanja (Online) = ISSN 1847-6198. - Ne izlazi 1990-1998 i 2000.
ISSN 0351-4323 = ETNOLOŠKA istraživanja

39
(051)
HS2016-00624

ETNOLOŠKA tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva = journal of Croatian Ethnological Society / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Sanja Potkonjak. - God.7/8,[br.]1(1978)-god.20,[br.]13(1990) ; [br.]14(1991)-[br.]20(1997) ; vol.28,[br.]21(1998)- . - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta, 1978- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Izvješća (Hrvatsko etnološko društvo) = ISSN 1333-0993. - Drugi medij: Etnološka tribina (Online) = ISSN 1848-9540. - Ne izlazi 1981-1982.
ISSN 0351-1944 = ETNOLOŠKA tribina

39
(051)
HS2016-00625

KOLIVKA : glasilo udruge Vinkovački šokački rodovi / [glavni urednici Zvonimir Liščić i Tomo Šalić]. - God.1,br.1(prosinac 2004)- . - Vinkovci : Vinkovački šokački rodovi, 2004- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje.
ISSN 1845-2701 = KOLIVKA

398(497.5-37 Vinkovci)
061.23:39
(06)
(05)
HS2016-00626

NARODNA umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = croatian journal of ethnology and folklore research / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ines Prica]. - Knj.1(1962)-knj.31(1994) ; vol.32,br.1(1995)- . - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1962- . sv. ; 25 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Narodna umjetnost (Online) = ISSN 1848-865X.
ISSN 0547-2504 = NARODNA umjetnost

39
(051)
HS2016-00627

PUTOVANJA (Zagreb)
Putovanja : godišnjak Družine čuvara tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga / [urednice Manda Svirac i Martina Vargek]. - God.1,br.1(2008) ; god.2,br.2/5(2012)- . - Zagreb : Družina - čuvari tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga, 2008- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2009-2011.
ISSN 1846-890X = PUTOVANJA (Zagreb)

39(497.5)
061.2(497.5)
(05)
HS2016-00628

SEMINAR folklora panonske zone / [urednica Blanka Žakula]. - 7(2002)- . - Vinkovci : Kulturni centar Gatalinka, 2002-. sv. : note, ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1846-193X = SEMINAR folklora panonske zone

394
(05)
HS2016-00629

STUDIA ethnologica Croatica / [glavni urednik, editor-in-chief Marijana Belaj]. - Vol.5(1993)- . - Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, 1994- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Studia ethnologica (Zagreb) = ISSN 0353-4553. - Drugi medij: Studia ethnologica Croatica (Online) = ISSN 1848-9532. - Prilog: Hrvatska Baranja / [odgovara Vitomir Belaj] = ISSN. - Ne izlazi 1996-1998 i 2000.
ISSN 1330-3627 = STUDIA ethnologica Croatica

39
(051)
HS2016-00630

Vidi br.: HS2016-00319

5MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI


NATURA Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja / [editor-in-chief, glavni urednik Nikola Tvrtković]. - Vol.1,no.1(1992)- . - Zagreb : Croatian Natural History Museum = Hrvatski prirodoslovni muzej, 1992- . sv. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Natura Croatica (Online) = ISSN 1848-7386. - Prilog: Natura Croatica. Supplementum = ISSN 1330-3430.
ISSN 1330-0520 = NATURA Croatica

5
(051)
HS2016-00631

PRIRODA (Zagreb)
Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti / [glavni i odgovorni urednici Nenad Judaš i Vladimir Stilinović]. - God.1,br.1/2(1911)-god.77,br.10(1988/89) ; god.78/79,br.1=754(1989/90)- . - Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo : Laser plus, 1911-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Mjesečno. - Drugo izdanje: Priroda (Zagreb. Ćirilično izd.), = ISSN 1332-6953. - Prilog: O postanku Hrvatskoga naravoslovnoga družtva : pretisak članka iz Glasnika Hrvatskoga naravoslovnoga družtva : god.1,br.1(1886) / S. Brusina = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.78/79,br.1=754(1989/90); druga označava zbroj prethodno izašlih brojeva.
ISSN 0351-0662 = PRIRODA (Zagreb)

5
(051)
HS2016-00632

PRIRODOSLOVLJE : časopis Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske / glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Barbara Bulat. - [God.]1,br.1(2001)-god.2,br.2(2002) ; god.8,br.1/2(2008)-Zagreb : Matica hrvatska, Odjel za prirodoslovlje i matematiku, 2001- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Ne izlazi 2003-2007.
ISSN 1333-6347 = PRIRODOSLOVLJE

5
001.8:5
(051)
HS2016-00633

Vidi br.: HS2016-00265

502   Priroda. Proučavanje i zaštita prirode

BUK (Šibenik)
Buk : glasnik Javne ustanove "Nacionalni park Krka" / [glavni urednik Drago Marguš]. - God.1,br.1(2010)- . - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Polugodišnje.
ISSN 1847-6511 = BUK (Šibenik)

502/504
(05)
HS2016-00634

KOPAČKI rit jučer, danas, sutra ... : zbornik sažetaka ... simpozija s međunarodnim sudjelovanjem = book of abstracts ... symposium with international participation on / [uredništvo Vlatko Rožac ... et al.]. - [1](2012)- . - Tikveš : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2015-. sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-8264 = KOPAČKI rit jučer, danas, sutra ...

502/504
502.1
(082)
(05)
HS2016-00635

ODABRANI pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Ivana Gudelj]. - 2016-Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2016- . sv. : ilustr. u bojama ; 21 cm.    
Dvogodišnje. - Nastavak: Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj ... = ISSN 1848-6770.
ISSN 2459-7708 = ODABRANI pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj

502/504
(497.5)
(05)
HS2016-00636

OKOLIŠ na dlanu / Agencija za zaštitu okoliša ; [glavni i odgovorni urednik Rene Vukelić]. - [2004]- . - Zagreb : Agencija za zaštitu okoliša, 2004-. sv. : ilustr. u bojama ; 17 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: The environment in your pocket = ISSN 1846-8454.
ISSN 1846-8446 = OKOLIŠ na dlanu

502/504
(051)
HS2016-00637

PAKLINA : časopis Javne ustanove Nacionalni park Paklenica / [glavni urednik Gordan Lukač]. - God.1,br.1(2013)- . - Starigrad-Paklenica : Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, 2010-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1847-8360 = PAKLINA

502.4(497.5Paklenica)
(051)
HS2016-00638

ENVIRONMENT in your pocket / Croatian Environment in your pocket ; [editor-in-chief Neven Voća]. - [2004]- . - Zagreb : Croatian Environment Agency, 2004-. sv. : ilustr. u bojama ; 17 cm.    
Godišnje. - Drugo izdanje: Okoliš na dlanu = ISSN 1846-8446.
ISSN 1846-8454 = THE environment in your pocket

502/504
(051)
HS2016-00639

ZBORNIK sažetaka (Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem)
Zbornik sažetaka / Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama = Book of abstracts / Croatian Symposium on Invasive Species ; [urednik, editor Sven Jelaska]. - 1(2014)-Zagreb : Hrvatsko ekološko društvo, 2014- . sv. ; 30 cm.    
Dvogodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na eng. jeziku.
ISSN 1849-5702 = ZBORNIK sažetaka (Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem)

502/504
(082)
(05)
HS2016-00640

Vidi br.: HS2016-00635

Vidi br.: HS2016-00493

Vidi br.: HS2016-01107

504   Ekologija

Vidi br.: HS2016-00867

Vidi br.: HS2016-00808

Vidi br.: HS2016-00287

Vidi br.: HS2016-00334

51   Matematika

101 zadatak E učionice : zbirka zadataka : [projekt za darovite matematičare] / [glavni urednici Alena Dika i Ivan Dražić]. - 2014,br.1-Rijeka : OŠ Gornja Vežica, 2014- . sv. : ilustr. ; 23 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1849-4056 = 101 zadatak E učionice

51
794.5
(051)
HS2016-00641

BILTEN E učionice : projekt za darovite matematičare / OŠ Gornja Vežica, Rijeka ; [glavni i odgovorni urednik Alena Dika]. - [2011/2012,br.1]-2012/2013,br.2 ; 2015/2016,br.3- . - Rijeka : OŠ Gornja Vežica, [2012]-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje. - Ne izlazi 2013/2014-2014/2015, 2016/2017.
ISSN 1848-3194 = BILTEN E učionice

51
(051.053.5)
HS2016-00642

CROATIAN operational research review : CRORR / [editors Marijana Zekić-Sušac, Rudolf Scitovski]. - Vol.1(2010)-Zagreb : Croatian Operational Research Society : Faculty of Economics and Business Faculty of Economics Faculty of Economics : Department of Mathematics, 2011-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Proceedings of the ... international conference on operational research = ISSN 1847-5566. - Drugi medij: Croatian operational research review (Online) = ISSN 1848-9931.
ISSN 1848-0225 = CROATIAN operational research review

51
(05)
HS2016-00643

GLASNIK matematički / [editor-in-chief Andrej Dujella]. - Ser.3,t.1=21,no.1(1966)-t.27=47,no.2(1992) ; vol.28=48,no.1(1993)- . - Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo : PMF, Matematički odjel, 1966-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Glasnik matematičko-fizički i astronomski = ISSN 0367-4789. - Drugi medij: Glasnik matematički (Online) = ISSN 1846-7989. - Dvostruka numeracija svezaka od t.1=21(1966); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 0017-095X = GLASNIK matematički

51
(051)
HS2016-00644

JOURNAL of mathematical inequalities / [editors-in-chief Alois Kufner, Josip Pečarić]. - Vol.1,no.[1](2007)- . - Zagreb : Element, 2007- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Journal of mathematical inequalities (Online) = ISSN 1848-9575.
ISSN 1846-579X = JOURNAL of mathematical inequalities

51
(051)
HS2016-00645

KOG : znanstveno-stručni časopis Hrvatskog društva za geometriju i grafiku = scientific and professional journal of Croatian Society for Geometry and Graphics / [Sonja Gorjanc, Ema Jurkin, Marija Šimić Horvath editors]. - Br.1(1996)- . - Zagreb : Croatian Society for Geometry and Graphics, 1996- . sv. ; 30 cm.    
Godišnje. - Od br.1(1996) tekst na hrv., engl. i na njem. jeziku; od br.9(2005) tekst samo na engl. jeziku. - Drugi medij: Kog (Online) = ISSN 1846-4068. - Ne izlazi 2000 i 2003.
ISSN 1331-1611 = KOG

514
004.92
(051)
HS2016-00646

MATEMATIČKO fizički list : MFL : [za učenike i nastavnike] / [Željko Hanjš, glavni i odgovorni urednik]. - God.50,br.1=197(1999)- . - Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo : Hrvatsko fizikalno društvo, 1999- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Matematičko fizički list za učenike srednjih škola = ISSN 0543-0038. - Prilog: Matematičko fizički list. Izvanredni broj = ISSN 1333-3763. - Dvostruka numeracija brojeva od god.50,br.1=197(1999); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1332-1552 0543-0038 (pogrešan) = MATEMATIČKO fizički list

51
53
(051)
HS2016-00647

MATEMATIKA i škola : MIŠ : časopis za nastavu matematike / [glavni urednik Dubravka Glasnović Gracin]. - God.1,br.1(1999)- . - Zagreb : Element, 1999- . sv. : ilustr. ; 26 cm.    
Pet puta godišnje. - Drugi medij: Matematika i škola (Online) = ISSN 1848-9869.
ISSN 1332-0327 = MATEMATIKA i škola

51
(051.034)
HS2016-00648

MATHEMATICAL communications (Osijek)
Mathematical communications / [editor in chief Dragan Jukić]. - Vol.1,no.1(1996)- . - Osijek : Osijek Mathematical Society : Department of Mathematics, University of Osijek, 1996- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Mathematical communications (Osijek. Online) = ISSN 1848-8013. - Prilog: Mathematical communications. Supplement (Osijek) = ISSN 1333-0829.
ISSN 1331-0623 = MATHEMATICAL communications (Osijek)

51
(051)
HS2016-00649

MATHEMATICAL inequalities & applications / editors-in-chief Josip Pečarić, Ivan Perić, Sanja Varošanec. - Vol.1,no.1(1998)- . - Zagreb : Element, 1998- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Mathematical inequalities & applications (Online) = ISSN 1848-9966.
ISSN 1331-4343 = MATHEMATICAL inequalities & applications

51
(051)
HS2016-00650

MATKA (Zagreb)
Matka : časopis za mlade matematičare / [glavni i odgovorni urednik Renata Svedrec]. - 1992,br.1-1993,br.3 ; [god.]1,br.4(1992/93)- . - Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo : Školska knjiga, 1992- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Matka (Online) = ISSN 1848-7947.
ISSN 1330-1047 = MATKA (Zagreb)

51
373.3
(051.053.5)
HS2016-00651

OPERATORS and matrices / editors-in-chief Zlatko Drmač, Chi-Kwong Li, Leiba Rodman. - Vol.1,no.1(March 2007)- . - Zagreb : Element, 2007- . sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Operators and matrices (Online) = ISSN 1848-9974.
ISSN 1846-3886 = OPERATORS and matrices

51
(051)
HS2016-00652

OSJEČKI matematički list / Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku i Udruga matematičara ; [glavni urednik Zdenka Kolar-Begović]. - Vol.5,br.1(2005)- . - Osijek : Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera : Udruga matematičara, 2005- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Osječka matematička škola = ISSN 1333-0764. - Drugi medij: Osječki matematički list (Online) = ISSN 1848-946X.
ISSN 1845-4607 1333-0764 (pogrešan) = OSJEČKI matematički list

51
(051)
HS2016-00653

POUČAK : časopis za metodiku i nastavu matematike / [glavni urednik Tomislav Šikić]. - God.1,br.1(2000)- . - 2015- Hrvatsko matematičko društvo : Profil Klett, 2000- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Poučak (Online) = ISSN 1849-1650.
ISSN 1332-3008 = POUČAK

51
37
(051)
HS2016-00654

RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Matematičke znanosti / glavni i odgovorni urednik Andrej Dujella. - Sv.14=knj.49=knj.481(2003)-sv.18=knj.53=knj.519(2014) ; sv.19=knj.523(2015)-Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2003- . sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Tekst na više jezika. - Nastavak: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti = ISSN 1330-0814. - Drugi medij: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti (Online) = ISSN 1849-2215. - Trostruka numeracija brojeva od sv.14=knj.49=knj.481(2003) ; prva je numeracija Matematičkih znanosti, druga Razreda, treća Rada ; dvostruka numeracija brojeva od sv.19=knj.523(2015); prva je numeracija Matematičkih znanosti, druga Rada.
ISSN 1845-4100 1330-0814 (pogrešan) = RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Matematičke znanosti

51
(051)
HS2016-00655

Vidi br.: HS2016-00802

52   Astronomija. Astrofizika. Istraživanje svemira

ASTRONOMSKI godišnjak Bolid za ... godinu [Elektronička građa] / glavni i odgovorni urednik Damir Hržina. - 2007- . - Zagreb : Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, 2008-. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Bolid (Zagreb) = ISSN 0352-4787.
ISSN 1847-4942 = ASTRONOMSKI godišnjak Bolid za ... godinu

52
(051)
(086)
HS2016-00656

BOLID (Zagreb)
Bolid : astronomski godišnjak za ... godinu / [Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez ; glavni i odgovorni urednik Damir Hržina]. - God.1,br.1(1974)- . - Zagreb : Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, 1974-. 25 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Astronomski godišnjak Bolid za ... godinu = ISSN 1847-4942. - Prilog: Pomrčine : tematski broj = ISSN. - Dvostruka numeracija brojeva od god.16,br.38=1(1989); prva označava zbroj prethodno izašlih sveščića.
ISSN 0352-4787 = BOLID (Zagreb)

52
(051)
HS2016-00657

CENTRAL European astrophysical bulletin / [editor D. Ruždjak]. - Vol.30,no.1(2006)- . - Zagreb : Faculty of Geodesy, 2006- . sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Nastavak: Hvar Observatory bulletin = ISSN 0351-2657.
ISSN 1845-8319 = CENTRAL European astrophysical bulletin

52
(051)
HS2016-00658

ČOVJEK i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice / [glavni i odgovorni urednik Ivan Romštajn]. - God.14,br.1(1970/71)- . - Zagreb : Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, 1971- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Zemlja i svemir = ISSN 1330-2388.
ISSN 0350-6207 = ČOVJEK i svemir

52
(05)
HS2016-00659

528   Geodezija

CONFERENCE proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM)
Conference proceedings [Elektronička građa] / Geographic Information Systems Conference and Exibition "GIS ODYSSEY ...". - 2016- . - Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2016- . optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) = ISSN 2623-5714.
ISSN 2459-7627 = CONFERENCE proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM)

528
004
(082)
(05)
(086)
HS2016-00660

CONFERENCE proceedings (GIS Odyssey. Print)
Conference proceedings / Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS Odyssey ... " ; [editors Agnieszka Bieda, Jaroslaw Bydlosz, Anna Kowalczyk]. - 2016-Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2016- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Godišnje. - Drugi medij: Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) = ISSN 2623-5714.
ISSN 2459-7619 = CONFERENCE proceedings (GIS Odyssey. Print)

528
004
(082)
(05)
HS2016-00661

GEODETSKI list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva / [glavni urednik, editor-in-chief Damir Medak]. - God.2,br.1/2(siječanj/veljača 1947) ; god.1,br.1(maj 1947)-god.3,br.8/12(1949) ; god.4=27,br.1/3(1950)- . - Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo = Croatian Geodetic Society, 1947-. sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Bilten Geodetske sekcije DIT-a za Hrvatsku = ISSN 1330-1764. - Drugi medij: Geodetski list (Online) = ISSN 1849-0611. - Dvostruka numeracija godišta od god.4=27(1950); druga je zbroj godišta svih prethodnih naslova.
ISSN 0016-710X = GEODETSKI list

528
(051)
HS2016-00662

KARTOGRAFIJA i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva = [Cartography and geoinformation] : journal of the Croatian Cartographic Society / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Dražen Tutić]. - 2002,br.1-2004,br.3 ; vol.4,br.4(2005)- . - Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2002- . sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Kartografija i geoinformacije (Online) = ISSN 1848-0713.
ISSN 1333-896X = KARTOGRAFIJA i geoinformacije

528
(051)
HS2016-00663

PROCEEDINGS (Annual Baška GNSS Conference)
Proceedings / Annual Baška GNSS Conference ; [editor-in-chief Serdjo Kos, Renato Filjar]. - 8(2014)-Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies Rijeka ; The Royal Institute of Navigation, 2014- . sv. : ilustr. u bojama ; 24 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Proceedings (GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference) = ISSN.
ISSN 1849-7306 = PROCEEDINGS (Annual Baška GNSS Conference)

528.8
621.39
(082)
(05)
HS2016-00664

Vidi br.: HS2016-00532

53   Fizika

FIZIKA A & B [Elektronička građa] : journals of experimental and theoretical physics / [editor K. Ilakovac]. - Vol.10,no.1(2001)-vol.19(2010). - Zagreb : Croatian Physical Society, 2001-2010. optički disk (CD-ROM) ; 12 cm.    
Godišnje. - Druga vrsta veze: Fizika B (Online) = ISSN 1333-9133.
ISSN 1333-8390 = FIZIKA A & B

53
(086)
(051)
HS2016-00665

FIZIKA A (Zagreb)
Fizika A : a journal of experimental and theoretical physics : classical physics, atomic and molecular physics, condensed matter physics, plasma physics, teaching and history of physics / [editor K. [Ksenofont] Ilakovac]. - Vol.1=24,no.1(1992)-vol.4=27,no.1(1995) ; vol.4,no.2(1995)-vol.19,no.1/4(2010). - Zagreb : Croatian Physical Society, 1992-2010. 19 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na engl. jeziku. - Djelomice nastavak: Fizika (Zagreb) = ISSN 0015-3206. - Drugi medij: Fizika A (Online) = ISSN 1333-9125. - Prilog: Dedicated to the memory of Vladimir Šips : special issue = ISSN. - Druga vrsta veze: Fizika A & B = ISSN 1333-8390. - Dvostruka numeracija godišta od vol.1=24,no.1(1992)-vol.4=27,no.1(1995); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1330-0008 = FIZIKA A (Zagreb)

53
(051)
HS2016-00666

FIZIKA B (Zagreb)
Fizika B : a journal of experimental and theoretical physics : general physics, nuclear physics, particles and fields, astrophysics and cosmology / [editor K. [Ksenofont] Ilakovac]. - Vol.1=24,no.1(Jan./Apr.1992)-vol.4=27,no.1(1995) ; vol.4,no.2(1995)-vol.9,no.3(2000) ; vol.9,no.4=2000(2001)-vol.19,no.1/4(2010). - Zagreb : Croatian Physical Society, 1992-2010. 19 sv. ; 24 cm.    
Tromjesečno. - Djelomice nastavak: Fizika (Zagreb) = ISSN 0015-3206. - Drugi medij: Fizika B (Online) = ISSN 1333-9133. - Prilog: Dedicated to the memory of Dubravko Tadić : special issue = ISSN. - Druga vrsta veze: Fizika A & B = ISSN 1333-8390. - Dvostruka numeracija godišta od vol.1=24,no.1(1992)-vol.4=27,no.1(1995); druga je nastavak numeracije prethodnog naslova.
ISSN 1330-0016 = FIZIKA B (Zagreb)

53
(05)
HS2016-00667

KNJIGA sažetaka (Međunarodni dan boja)
Knjiga sažetaka / Međunarodni dan boja ... = International Colour Day ... ; Hrvatska udruga za boje; [uredništvo Ana Marija Grancarić, Martinia Ira Glogar, Ivana Žiljak Stanimirović]. - 2016-Zagreb : Hrvatska udruga za boje = Croatian Colour Society, 2014- . sv. ; 21 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-9856 = KNJIGA sažetaka (Međunarodni dan boja)

535
(082)
(05)
HS2016-00668

Vidi br.: HS2016-00647

54   Kemija. Kristalografija. Mineralogija

CROATICA chemica acta : journal of the Croatian Chemical Society / [editor-in-chief Olga Kronja]. - Vol.28,no.1(1956)- . - Zagreb : Croatian Chemical Society : Faculty of Science, University : Ruđer Bošković Institute, 1956- . sv. ; 25 cm.    
Tromjesečno. - Tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Arhiv za kemiju = ISSN 0365-3730. - Drugi medij: Croatica chemica acta (Online) = ISSN 1334-417X. - Prilog: Croatica chemica acta. Special publication = ISSN 1846-1921.
ISSN 0011-1643 = CROATICA chemica acta

54
(051)
HS2016-00669

55   Geologija. Meteorologija. Hidrologija

ACTA Adriatica : international journal of Marine Sciences / Institute of Oceanography and Fisheries ; [editor-in-chief Jakov Dulčić]. - Vol.1,no.1(1932/36)- . - Split : Institute of Oceanography and Fisheries, 1936- . sv. ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Acta Adriatica (Online) = ISSN 1846-0453.
ISSN 0001-5113 = ACTA Adriatica

551.46
639.2/.6
(051)
HS2016-00670

ACTA Adriatica (Online)
Acta Adriatica [Elektronička građa] / glavni urednik Mira Zore-Armada. - Vol.1(1932/1935)-. - Zagreb : Institut za oceanografiju i ribarstvo, 2006- . 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Acta Adriatica = ISSN 0001-5113.
ISSN 1846-0453 = ACTA Adriatica (Online)

55
639
(051.034)
HS2016-00671

GEOFIZIKA (Zagreb)
Geofizika / glavni urednik, editor-in-chief Zvjezdana Bencetić Klaić. - Vol.1(1984)- . - Zagreb : Geofizički zavod "Andrija Mohorovičić", Prirodoslovno-matematički fakultet, 1984-. sv. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nadomješta: Radovi (Geofizički zavod) = ISSN 1332-0548. - Drugi medij: Geofizika (Online) = ISSN 1846-6346. - Ne izlazi 1999 i 2001-2002.
ISSN 0352-3659 = GEOFIZIKA (Zagreb)

550.3
551.4/.5
(051)
HS2016-00672

GEOLOGIA Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society / [editors Lidija Galović, Mladen Juračić]. - Vol.45,[no.]1(1992)- . - Zagreb : Croatian Geological Survey = Hrvatski geološki institut, 1992- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Tekst na engl. jeziku. - Nastavak: Geološki vjesnik = ISSN 0016-7924. - Drugi medij: Geologia Croatica online = ISSN 1333-4875.
ISSN 1330-030X = GEOLOGIA Croatica

55
(051)
HS2016-00673

GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatski geološki institut)
Godišnje izvješće ... / Hrvatski geološki institut = Annual report / Croatian Geological Institut ; urednici, editors Josip Terzić, Zoran Peh. - 2008- . - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2007-. sv. : ilustr. u bojama ; 26 cm.    
Godišnje. - Tekst usporedo na hrv. i na eng. jeziku.
ISSN 1846-629X = GODIŠNJE izvješće ... (Hrvatski geološki institut)

55
061.6
(051)
HS2016-00674

HRVATSKE vode : časopis za vodno gospodarstvo / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Josip Marušić]. - God.1,br.1(1993)- . - Zagreb : Hrvatske vode, 1993- . sv. : ilustr. u bojama ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Hrvatske vode (Online) = ISSN 1849-0506.
ISSN 1330-1144 = HRVATSKE vode

556
628.1/.2
(051)
HS2016-00675

HRVATSKI meteorološki časopis = Croatian meteorological journal / glavni i odgovorni urednik, chief editor Lidija Srnec. - Vol.26(1991)- . - Zagreb : Hrvatsko meteorološko društvo = Croatian Meteorogical Society, 1991- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Nastavak: Rasprave (Meteorološko društvo SR Hrvatske) = ISSN 1330-1241. - Drugi medij: Hrvatski meteorološki časopis (Online) = ISSN 1849-0700. - Prilog: Hrvatski meteorološki časopis = ISSN. - Ne izlazi 1998-2000 i 2002.
ISSN 1330-0083 = HRVATSKI meteorološki časopis

551.5
(051)
HS2016-00676

INŽENJERSTVO okoliša : scientific and professional journal in the area of environmental engineering / [glavni urednik, editor in chief Stjepan Strelec]. - [God.=vol.1,br.=no.1(2014)]- . - Varaždin : Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Nadomješta: Croatian geotechnical journal = ISSN 1330-4925. - Drugi medij: Inženjerstvo okoliša (Online) = ISSN 1849-5079.
ISSN 1849-4714 = INŽENJERSTVO okoliša

551.1/.4
624
(051)
HS2016-00677

NAUTIČKI godišnjak ... = [Nautical almanac ...] / Hrvatski hidrografski institut ; [urednica Lea Vojković]. - 1955-1978 ; god.38(1980)-god.47(1989) ; 1990- . - Split : Hrvatski hidrografski institut, 1955-. br. ; 29 cm.    
Godišnje.
ISSN 0490-4567 = NAUTIČKI godišnjak ...

551.46
656.6
(05)
HS2016-00678

OGLAS za pomorce = Notice to mariners / Hrvatski hidrografski institut, Split ; [glavni urednik Nenad Leder]. - 1930,sv.1-1934,sv.12 ; god.13,sv.1(1935)-god.19,sv.2(1941) ; god.1=23,sv.1(1945)-god.2=24,sv.12(1946) ; god.25,sv.1(1947)-god.58,sv.12(1980) ; 1981,sv.1- . - Split : Hrvatski hidrografski institut, 1930- . sv. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Oglas za moroplovce = ISSN 1845-8629. - Drugi medij: Oglas za pomorce (Online) = ISSN 2623-8136. - Prilog: Pravilnik o prolazu brodova kanalom Sv. Ante kod Šibenika = ISSN. - Ne izlazi 1942-1944. - Dvostruka numeracija godišta od god.1=23(1945); druga teče od početka izlaženja publikacije; od god.25(1947) teče samo druga numeracija.
ISSN 0030-0713 = OGLAS za pomorce

551.46
656.6
(05)
HS2016-00679

SUBTERRANEA Croatica : [stručni časopis za speleologiju] / [glavni urednik Hrvoje Cvitanović]. - God.1,br.1(rujan 2003)- . - 2014- Speleološki klub "Ursus spelaeus", 2003- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Subterranea Croatica (Online) = ISSN 2623-6648. - Prilog: Spelaeologia ragusina 1 : katastar speleoloških objekata, podzemnih građevina, krških izvora i krških bunara kopnenog dijela Dubrovačko-neretvanske županije = ISSN.
ISSN 1334-5281 = SUBTERRANEA Croatica

551.44
(05)
HS2016-00680

TABLICE morskih mijena Jadransko more istočna obala ...
Tablice morskih mijena : Jadransko more - istočna obala ... = Tide tables : Adriatic sea - East coast ... / [odgovorni urednik, chief editor Nenad Domijan]. - 1974- . - Split : Hrvatski hidrografski institut, 1974-. sv. ; 25 cm.    
Godišnje.
ISSN 0350-3488 = TABLICE morskih mijena Jadransko more istočna obala ...

551.46
(05)
HS2016-00681

VIJESTI Hrvatskoga geološkog društva / [glavna urednica Katarina Krizmanić]. - 1974,br.1(prosinac)-[1992,br.29] ; vol.30,sv.1(1993)- . - Zagreb : Hrvatsko geološko društvo, 1974- . sv. : ilustr. ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Vijesti Hrvatskoga geološkog društva (Online) = ISSN 1848-9907. - Ne izlazi 1985, 1987 i 1990.
ISSN 1330-1357 = VIJESTI Hrvatskoga geološkog društva

55
(051)
HS2016-00682

Vidi br.: HS2016-00672

Vidi br.: HS2016-00832

Vidi br.: HS2016-00831

57   Biologija

BIOCHEMIA medica : the journal of Croatian Society for Medical Biochemists and Laboratory Medicine / [glavna i odgovorna urednica Ana-Maria Šimundić]. - God.3,br.1(1993)- . - Zagreb : Croatian Society for Medical Biochemists and Laboratory Medicine :, 1993- . sv. ; 29 cm.    
Tri puta godišnje. - Nastavak: Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara = ISSN 1330-1195. - Drugi medij: Biochemia medica (Online) = ISSN 1846-7482. - Prilog: Biochemia medica. Supplement (CD-ROM) = ISSN 1849-8205.
ISSN 1330-0962 = BIOCHEMIA medica

577
61
(051)
HS2016-00683

HDBMB ... : book of abstracts / Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation ; [editors Maja Katalinić and Zrinka Kovarik]. - 2004-Zagreb : Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 2004-. sv. ; 21 cm.    
Dvogodišnje.
ISSN 1847-7836 = HDBMB ...

577.1/.2(063)(048)
(05)
HS2016-00684

PERIODICUM biologorum : [an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885] / [urednici Sabina Rabatić, Sven Jelaska]. - Vol.72,no.1(1970)- . - Zagreb : Croatian Society for Natural Sciences : Ruđer Bošković Institute : LASERplus : Croatian Academy of Sciences and Arts, 1970- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Biološki glasnik = ISSN 0366-0435. - Drugi medij: Periodicum biologorum (Online) = ISSN 1849-0964. - Prilog: Periodicum biologorum. Supplement = ISSN 0353-9164.
ISSN 0031-5362 = PERIODICUM biologorum

577
61
(051)
HS2016-00685

Vidi br.: HS2016-01006

58   Botanika

ACTA botanica Croatica : an international journal of botany / [editor-in-chief Branka Salopek Sondi]. - Vol.16(1957)- . - Zagreb : Department of Biology, Faculty of Science, 1957-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Acta botanica Instituti botanici Universitatis Zagrebensis = ISSN 0374-5007. - Drugi medij: Acta botanica Croatica (Online) = ISSN 1847-8476. - Ne izlazi 1996-1997.
ISSN 0365-0588 = ACTA botanica Croatica

58
(05)
HS2016-00686

ACTA botanica Croatica (Online)
Acta botanica Croatica [Elektronička građa] / editor-in-chief Damir Viličić. - Vol. 68, no. 1 (2009)-. - Zagreb : Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb, 2009-. 1 online jedinica građe.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Acta botanica Croatica = ISSN 0365-0588.
ISSN 1847-8476 = ACTA botanica Croatica (Online)

58
(05.034)
HS2016-00687

6PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA


JAHR (Rijeka)
JAHR : europski časopis za bioetiku = european journal of bioethics; [editor-in-chief, glavni urednik Stjepka Popović]. - Vol.=god.1,no.=br.1(2010)- . - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini = University of Rijeka, Faculty of Medicine, Department of Social Sciences and Medical Humanities : Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci - Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku. "Fritz Jahr" Documentation and research Centre for European Bioethics, 2010-. sv. ; 23 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na engl . i na hrv. jeziku. - Drugi medij: JAHR (Rijeka. Online) = ISSN 1848-7874.
ISSN 1847-6376 = JAHR (Rijeka)

60
(051)
HS2016-00688

61   Medicinske znanosti

ACTA clinica Croatica (Online)
Acta clinica Croatica [Elektronička građa] / editor-in-chief Zvonko Kusić. - Vol.39,no.1(March 2000)- . - Zagreb : Sestre milosrdnice University Hospital : Institute for Clinical Medical Research, 2000- .     
Tromjesečno. - Drugi medij: Acta clinica Croatica (Tisak) = ISSN 0353-9466.
ISSN 1333-9451 = ACTA clinica Croatica (Online)

61
(051.034)
HS2016-00689

ACTA clinica Croatica. Supplement / [editor-in-chief Vesna Šerić]. - Vol.31,suppl.1(1992)- . - Zagreb : Sestre Milosrdnice University Hospital, Institute for Clinical Medical Research, 1992-. sv. ; 24 cm.    
Neredovito. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Anali Kliničke bolnice "Dr. M. Stojanović". Suplement = ISSN 0301-2263. - Prilog uz: Acta clinica Croatica = ISSN 0353-9466. - Ne izlazi 2003 i 2005.
ISSN 0353-9474 = ACTA clinica Croatica. Supplement

61
(05)
HS2016-00690

ACTA medica Croatica : časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske = the journal of the Academy of Medical Sciences of Croatia / [editor-in-chief Nastja Kučišec-Tepeš]. - Vol.45,br.4/5(1991)- . - Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 1991- . sv. ; 29 cm.    
Pet puta godišnje. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Nastavak: Acta medica Iugoslavica (Hrvatsko izd.) = ISSN 0375-8338. - Drugi medij: Acta medica Croatica (Online) = ISSN 1848-8897. - Prilog: Acta medica Croatica. Supplement = ISSN 1331-1638.
ISSN 1330-0164 0375-8338 (pogrešan) = ACTA medica Croatica

61
(051)
HS2016-00691

ACTA medica Croatica. Supplement
Acta medica Croatica : časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske = the journal of the Academy of Medical Sciences of Croatia. Supplement / urednik, editor-in-chief Nastja Kučišec-Tepeš. - Vol.46,suppl.(1992)- . - Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 1992-. sv. ; 30 cm.    
Neredovito. - Tekst na hrv. i na engl. jeziku. - Prilog uz: Acta medica Croatica = ISSN 1330-0164. - Ne izlazi 1994-1996, 1998-1999 i 2002-2004.
ISSN 1331-1638 1330-0164 (pogrešan) = ACTA medica Croatica. Supplement

61
(051)
HS2016-00692

ACTA medico-historica Adriatica : AMHA / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Škrobonja]. - 2003,br.1-2003,br.1[i. e.2] ; [vol.]2,br.1(2004)- . - Rijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture : Medicinski fakultet, 2003- . sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Polugodišnje. - Tekst na hrv., tal. i na engl. jeziku. - Drugi medij: Acta medico-historica Adriatica (Online) = ISSN 1334-6253.
ISSN 1334-4366 = ACTA medico-historica Adriatica

61(091)
(051)
HS2016-00693

BALNEOLOŠKI skup "Dr. Ivan Šreter" : knjiga izlaganja na stručnom skupu, Lipik, ... / urednik Oto Kraml. - 1(2011)- . - Lipik : Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, 2012-. sv. : ilustr. ; 24 cm.    
Godišnje.
ISSN 1849-2630 = BALNEOLOŠKI skup "Dr. Ivan Šreter"

61
(05)
(063)
HS2016-00694

CROATIAN medical journal : CMJ / [editor-in-chief Srećko Gajović]. - Vol.33,no.1(1992)- . - Zagreb : Medicinska naklada, 1992-. sv. ; 30 cm.    
Dvomjesečno. - Nastavak: Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu = ISSN 0033-8575. - Drugi medij: Croatian medical journal (Online) = ISSN 1332-8166. - Prilog: Croatian medical journal. War Supplement = ISSN 1332-8158.
ISSN 0353-9504 = CROATIAN medical journal

61
(051)
HS2016-00695

DOKTOR plus (Zagreb)
Doktor plus / [glavna urednica Sandra Kukić]. - [2016,br.1]-Zagreb : Hanza media, 2016- . sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Dvomjesečno. - Prilog uz: Doktor u kući = ISSN 1331-2499.
ISSN 2459-6299 = DOKTOR plus (Zagreb)

61
379.8
(051)
HS2016-00696

DOKTOR u kući : zdravlje za cijelu obitelj / [glavna urednica Sandra Kukić]. - God.1,br.1-11(1998) ; 1999,br.12(siječanj)-2013,br.191 ; god.15,br.192(2014)- . - Zagreb : EPH Media, 1998-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Mjesečno. - Prilog: Doktor plus (Zagreb) = ISSN 2459-6299.
ISSN 1331-2499 = DOKTOR u kući

61
379.8
(051)
HS2016-00697

IZVOR (Čakovec)
Izvor : časopis Županijske bolnice Čakovec / [glavna urednica Andreja Marić]. - 2013,br.1(ožujak)-Čakovec : Županijska bolnica, 2013-. sv. : ilustr. u bojama ; 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Izvor (Čakovec. Online) = ISSN 2584-6760.
ISSN 1849-8027 = IZVOR (Čakovec)

61
(051)
HS2016-00698

JOURNAL of applied health sciences (Tisak)
Journal of applied health sciences = časopis za primijenjene zdravstvene znanosti / [glavna urednica Lana Mužinić]. - Vol.1,no.1(2015)-Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2015-. sv. : ilustr. u bojama ; 27 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Journal of applied health sciences (Online) = ISSN 2459-5640.
ISSN 1849-8361 = JOURNAL of applied health sciences (Tisak)

61
613.86
(051)
HS2016-00699

LIJEČNIČKE novine (Hrvatska liječnička komora)
Liječničke novine = [Medical news] : glasilo Hrvatske liječničke komore / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Željko Poljak]. - God.1,br.1(2001)- . - Zagreb : Hrvatska liječnička komora = The Medical Chamber of Croatia, 2001- . sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Deset puta godišnje. - Djelomice nastavak: Liječničke novine = ISSN 1331-8640. - Drugi medij: Liječničke novine (Hrvatska liječnička komora. Online) = ISSN 1849-2193. - Prilog: Sažeci opisa svojstava lijekova i upute za lijekove oglašene u "Liječničkim novinama" br.45 od prosinca 2005. godine [Elektronička građa] = ISSN.
ISSN 1333-2775 1331-8640 (pogrešan) = LIJEČNIČKE novine (Hrvatska liječnička komora)

61
(051)
HS2016-00700

LIJEČNIČKI vjesnik : [glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora = the journal of the Croatian Medical Association] / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Branimir Anić. - God.1,br.1(1877)- . - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Mjesečno. - Drugi medij: Liječnički vjesnik (Online) = ISSN 1849-2177. - Prilog: Zdravstveni vjestnik oružanih snaga = ISSN 1333-2147. - Izdano sa: Liječničke novine (Hrvatski liječnički zbor) = ISSN 1333-476X.
ISSN 0024-3477 = LIJEČNIČKI vjesnik

61
(051)
HS2016-00701

LIJEČNIČKI vjesnik. Suplement
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskog liječničkog zbora. Suplement / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Branimir Anić]. - God.106,supl.1(1984)- . - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1984- . sv. ; 29 cm.    
Godišnje. - Prilog uz: Liječnički vjesnik = ISSN 0024-3477.
ISSN 1330-4917 0024-3477 (pogrešan) = LIJEČNIČKI vjesnik. Suplement

61
(051)
HS2016-00702

MEDICA Jadertina / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Tatjana Vukelić-Baturić]. - God.1,br.1(1969)- . - Zadar : Opća bolnica = General Hospital, 1969- . 25 cm.    
Tromjesečno. - Drugi medij: Medica Jadertina (Online) = ISSN 1848-817X. - Prilog: Medica Jadertina. Supplement = ISSN 0353-4324.
ISSN 0351-0093 = MEDICA Jadertina

61
(051)
HS2016-00703

MEDICINA familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine = časopis Hrvatske udružbe obiteljske medicine / [glavni urednik, editor-in-chief Rajka Šimunović]. - Vol.1,no.1(1993)- . - Zagreb : Hrvatska udružba obiteljske medicine = Croatian Association of Family Medicine, 1993- . 30 cm.    
Polugodišnje. - Drugi medij: Medicina familiaris Croatica (Online) = ISSN 2459-5497.
ISSN 1330-1527 = MEDICINA familiaris Croatica

61
(051)
HS2016-00704

MEDICINA Fluminensis : glasilo Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = the journal of Croatian Medical Association - Rijeka Branch and Faculty of Medicine - University of Rijeka / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Saša Ostojić]. - Vol.46,no.2(2010)- . - Rijeka : Hrvatski liječnički zbor, Podružnica : Medicinski fakultet Sveučilišta, 2010-. sv. : ilustr. ; 29 cm.    
Tromjesečno. - Nastavak: Medicina (Rijeka) = ISSN 0025-7729. - Drugi medij: Medicina Fluminensis (Online) = ISSN 1848-820X.
ISSN 1847-6864 = MEDICINA Fluminensis

61
(051)
HS2016-00705

MEDICUS (Zagreb. 1992)
Medicus / glavna urednica, editor-in-chief Ivana Klinar. - Vol.=sv.1,no.=br.1(1992)- . - Zagreb : Pliva Hrvatska, 1992-. sv. : ilustr. ; 28 cm.    
Polugodišnje. - Vol.3,no.2/3(1994) tekst na engl. jeziku. - Nadomješta: Saopćenja (Pliva) = ISSN 0581-7250. - Drugi medij: Medicus(Zagreb. Online) = ISSN 1848-8315.
ISSN 1330-013X = MEDICUS (Zagreb. 1992)

61
615
(051)
HS2016-00706