Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

636.5:061(497.5)  CIP2020-02920 
 
Adolescenti -- Mentalno zdravlje  CIP2020-03016 
 
Adventisti  CIP2020-02971 
 
Adventisti -- Doktrine  CIP2020-02971 
 
Adventisti -- Kontroverzna literatura  CIP2020-02971 
 
Adventisti prvog dana Vidi: Adventisti
 
Adventisti sedmog dana Vidi: Adventisti
 
Adventistička crkva sedmog dana Vidi: Adventisti
 
Afekti Vidi i: Emocije
 
Agnosticizam Vidi i: Ateizam
 
Agramer Mumienbinde Vidi: Zagrebačka lanena knjiga
 
Akademsko pisanje  CIP2020-03095 
 
Akademsko pismo Vidi: Akademsko pisanje
 
Akupunktura -- Atlasi  CIP2020-03043 
 
Algoritmi Vidi i: Strojno prevođenje
 
Alternativni rock Vidi i: Grunge
 
Altruizam Vidi i: Egoizam
 
Anabaptisti -- Povijest  CIP2020-02943 
 
Analiza građevinskih konstrukcija Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Analiza konstrukcija (inženjerstvo)  CIP2020-03050 
 
Analiza poslovanja Vidi: Poslovna analiza
 
Anarhija Vidi: Anarhizam
 
Anarhizam  CIP2020-02991 
 
Andrić, Ivo, književnik -- Politički i socijalni pogledi  CIP2020-03190 
 
Andrić, Ivo, književnik -- Recepcija -- Bosna i Hercegovina  CIP2020-03190 
 
Anđeli  CIP2020-02933 
 
Anđeli -- Karakteristike Vidi: Anđeli
 
Angažirana književnost Vidi i: Književnost i politika
 
Angelologija Vidi: Anđeli
 
Anksioznost -- Alternativna terapija  CIP2020-02931 
 
Antički odgoj Vidi: Drevno obrazovanje
 
Antičko obrazovanje Vidi: Drevno obrazovanje
 
Antropologija, doktrinarna Vidi: Teološka antropologija
 
Antropologija, teološka Vidi: Teološka antropologija
 
Apologetika Vidi i: Svjedočenje vjere (kršćanstvo)
 
Arheološka istraživanja -- Čakovec -- Izložbe  CIP2020-03287 
 
Arheološka nalazišta -- Križevci (okolica, Hrvatska) -- Izložbe  CIP2020-03288 
 
Arheološka nalazišta -- Zelengrad -- Izložbe  CIP2020-03285 
 
Arheološki nalazi -- Križevci (okolica, Hrvatska) -- Prapovijest -- Izložbe  CIP2020-03288 
 
Arheološki nalazi -- Zagreb -- Podsused  CIP2020-03284 
 
Arheološki nalazi -- Zelengrad -- Izložbe  CIP2020-03285 
 
Arhitektonske tehnike Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Propadanje -- Testiranje  CIP2020-03050 
 
Ateizam  CIP2020-02935 
 
Ateizam Vidi i: Teizam
 
AutoCAD -- Priručnici  CIP2020-02910 
 
Automatsko prevođenje Vidi: Strojno prevođenje
 
Babl Vidi: Kvesić, Pero
 
Barok -- Glazba  CIP2020-03090 
 
Bergoglio, Jorge Mario Vidi i: Franciscus, papa
 
Beton -- Testiranje  CIP2020-03050 
 
Betonski stupovi -- Testiranje  CIP2020-03050 
 
Bezboštvo Vidi: Ateizam
 
Bezbožje Vidi: Ateizam
 
Bezbožnost Vidi: Ateizam
 
Bihevioralna ekonomija Vidi: Ekonomija -- Psihološki aspekti
 
Binden von Agram Vidi: Zagrebačka lanena knjiga
 
Biologija čovjeka Vidi i: Psihologija
 
Biskupija -- Genealogija  CIP2020-03289 
 
Bizantska umjetnost -- Utjecaj  CIP2020-03076 
 
Blagović, Jelena -- Izložbe  CIP2020-03078 
 
Blaženici -- Italija -- Biografije  CIP2020-02973 
 
Bog Vidi i: Božja opstojnost
 
Bog Vidi i: Teizam
 
Bog -- Dokaz Vidi: Božja opstojnost
 
Bog -- Egzistencija Vidi: Božja opstojnost
 
Bog -- Postojanje -- Dokazi Vidi: Božja opstojnost
 
Bog (kršćanstvo) -- Ljubav Vidi: Božja ljubav
 
Bogoslužba Vidi: Liturgija
 
Bogoslužje Vidi: Liturgija
 
Bogoštovlje Vidi i: Liturgija
 
Božja ljubav  CIP2020-02951 
 
Božja ljubav -- Kršćanstvo Vidi: Božja ljubav
 
Božja opstojnost  CIP2020-02935 
 
Božja riječ (kršćanska teologija) -- Propovijedi  CIP2020-02937 
 
Božje postojanje Vidi: Božja opstojnost
 
Braća Kristova Vidi: Adventisti
 
Branje grojzdja (Pregrada) -- Povijest  CIP2020-03023 
 
Brojčani izračuni Vidi: Numerički proračuni
 
Brojčani proračuni Vidi: Numerički proračuni
 
Broz Tito, Josip Vidi: Tito, Josip Broz
 
Broz, Josip Vidi: Tito, Josip Broz
 
Broz-Tito, Giuseppe Vidi: Tito, Josip Broz
 
Broz-Tito, Josip Vidi: Tito, Josip Broz
 
Burg Susedgrad  CIP2020-03284 
 
Burić, Jure  CIP2020-02988 
 
Civili u ratu Vidi i: Rat i društvo
 
Civili u ratu -- Žrtve nasilja -- Hrvatska -- 1991.-1995.  CIP2020-02984 
 
Cjeloživotno učenje -- Hrvatska  CIP2020-03021 
 
Cornell, Chris -- Biografije  CIP2020-03088 
 
COVID-19 (bolest) -- Prevencija  CIP2020-02915 
 
Crkva Adventista sedmoga dana Vidi: Adventisti
 
Crkva i država -- Hrvatska -- 1945.-1990.  CIP2020-02942 
 
Crkva i država -- Jugoslavija -- 1918.-1941.  CIP2020-02949 
 
Crkva sv. Jeronima (Štrigova)  CIP2020-02938 
 
Crkva svetog Jeronima (Štrigova) Vidi: Crkva sv. Jeronima (Štrigova)
 
Crkvena povijest -- Srednji vijek  CIP2020-02966 
 
Crkveni oci -- Biografije  CIP2020-02967 
 
Čovjek -- Religijski aspekti Vidi: Teološka antropologija
 
Čovjek -- Teološko gledište Vidi: Teološka antropologija
 
Čovjek -- Teološko-antropološko gledište Vidi: Teološka antropologija
 
Čovjek (teologija) Vidi: Teološka antropologija
 
Čovjekovo dostojanstvo Vidi: Dostojanstvo
 
Čuvstva Vidi: Emocije
 
Deizam Vidi i: Teizam
 
Deskriptivna katalogizacija  CIP2020-02917 
 
Dignitet Vidi: Dostojanstvo
 
Diskriminacija Vidi i: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Distopija na filmu Vidi: Distopijski film
 
Distopija u filmskoj umjetnosti Vidi: Distopijski film
 
Distopijski film  CIP2020-03091 
 
Dizajn lijekova -- Udžbenici  CIP2020-03035 
 
Djeca Vidi i: Masovni mediji i djeca
 
Djeca -- Interpersonalna komunikacija Vidi: Interpersonalna komunikacija u djece
 
Djeca -- Masovni mediji -- Utjecaj Vidi: Masovni mediji i djeca
 
Djeca -- Socijalne vještine Vidi: Socijalne vještine u djece
 
Djeca i masovni mediji Vidi: Masovni mediji i djeca
 
Djeca i tehnologija Vidi: Tehnologija i djeca
 
Djeca izumitelji Vidi: Djeca kao izumitelji
 
Djeca kao izumitelji  CIP2020-02903 
 
Djeca rane dobi -- Razvoj -- Priručnici  CIP2020-03040 
 
Djeca razvedenih roditelja -- Psihologija  CIP2020-02930 
 
Dječja psihologija Vidi i: Interpersonalna komunikacija u djece
 
Dječja psihologija Vidi i: Socijalne vještine u djece
 
Dječje pjesme  CIP2020-03083 
 
Dječje pjesme  CIP2020-03083 
 
Dječji razvoj -- Priručnici  CIP2020-03020 
 
Djela za poduku i obrazovanje  CIP2020-03081 
 
Djelovanje čovjeka na prirodu Vidi: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Dogmatska antropologija Vidi: Teološka antropologija
 
Dokaznost (lingvistika)  CIP2020-03095 
 
Doktorske disertacije Vidi i: Akademsko pisanje
 
Dom -- Socijalni aspekti  CIP2020-03024 
 
Domovi za starije i nemoćne osobe -- Istraživanje -- Zagreb  CIP2020-03012 
 
Domovinski rat (1991.-1995.) -- Daruvar  CIP2020-03005 
 
Domovinski rat (1991.-1995.) -- Hrvatske vojne postrojbe -- Banovina  CIP2020-03008 
 
Domovinski rat (1991.-1995.) -- Petrinja (Hrvatska) -- Izložbe  CIP2020-03010 
 
Domovinski rat (1991.-1995.) -- Riječne operacije -- Sisak (okolica)  CIP2020-03008 
 
Domovinski rat (1991.-1995.) -- Vukovar  CIP2020-03009 
 
Dostojanstvo  CIP2020-02923 
 
Dostojanstvo čovjeka Vidi: Dostojanstvo
 
Dostojanstvo osobe Vidi: Dostojanstvo
 
Drevne civilizacije -- Obrazovanje Vidi: Drevno obrazovanje
 
Drevni odgoj i obrazovanje Vidi: Drevno obrazovanje
 
Drevno obrazovanje  CIP2020-03018 
 
Društvena kriza -- Filozofsko gledište  CIP2020-02925 
 
Društvene mreže Vidi i: Međuljudski odnosi
 
Društvene mreže (online) -- Socijalni aspekti  CIP2020-03160 
 
Društvene promjene -- Filozofsko gledište  CIP2020-02925 
 
Društveni identitet Vidi: Grupni identitet
 
Društveno računovodstvo Vidi i: Kvaliteta života
 
Društvo -- Psihološki aspketi  CIP2020-02930 
 
Društvo i rat Vidi: Rat i društvo
 
Društvo književnika Hrvatske (Zagreb) -- Obljetnice -- Izložbe  CIP2020-02918 
 
Drveće -- Hrvatska -- Nazivlje  CIP2020-03052 
 
Drvni proizvodi -- Standardi -- Hrvatska -- Katalozi  CIP2020-03052 
 
Država -- Filozofsko gledište  CIP2020-02991 
 
Državna revizija  CIP2020-02996 
 
Duhovni rast Vidi: Duhovno napredovanje
 
Duhovni život Vidi i: Duhovnost
 
Duhovni život -- Adventisti  CIP2020-02971 
 
Duhovni život -- Adventisti sedmog dana Vidi: Duhovni život -- Adventisti
 
Duhovni život -- Hinduizam  CIP2020-03204 
 
Duhovni život -- Kršćanski autori Vidi: Duhovni život -- Kršćanstvo
 
Duhovni život -- Kršćanstvo Vidi i: Duhovno napredovanje
 
Duhovni život -- Kršćanstvo  CIP2020-02951 
 
Duhovno napredovanje  CIP2020-02965 
 
Duhovnost  CIP2020-02965  CIP2020-02922 
 
Duša Vidi i: Psihologija
 
Duša i tijelo (teologija) Vidi: Teološka antropologija
 
Dvorac Susedgrad Vidi: Burg Susedgrad
 
Ego Vidi i: Egoizam
 
Egocentričnost Vidi: Egoizam
 
Egoizam  CIP2020-02932 
 
Ekofeminizam  CIP2020-02976 
 
Ekofeminizam Vidi i: Žene i okoliš
 
Ekologija Vidi i: Zaštita okoliša
 
Ekologija Vidi i: Globalna promjena okoliša
 
Ekološki feminizam Vidi: Ekofeminizam
 
Ekološko pravo Vidi: Pravo okoliša
 
Ekonometrija Vidi i: Matematička ekonomija
 
Ekonomija -- Matematički modeli Vidi i: Matematička ekonomija
 
Ekonomija -- Matematički modeli  CIP2020-02992 
 
Ekonomija -- Metodologija Vidi i: Matematička ekonomija
 
Ekonomija -- Metodologija Vidi i: Matematička ekonomija
 
Ekonomija -- Psihološki aspekti  CIP2020-02993 
 
Ekonomija, matematička -- Matematička ekonomija Vidi: Matematička ekonomija
 
Ekonomska matematika Vidi: Matematička ekonomija
 
Elektoničko prevođenje Vidi: Strojno prevođenje
 
Elektronička pošta -- Priručnici  CIP2020-02909 
 
Emigracija i imigracija -- Socijalni aspekti  CIP2020-03024 
 
Emocije  CIP2020-03038 
 
Emocije Vidi i: Žalovanje
 
Emocionalna stanja Vidi: Emocije
 
Engleski jezik -- Diskursna analiza  CIP2020-03095 
 
Engleski jezik -- Glagoli  CIP2020-03095 
 
Engleski jezik -- Jezik struke  CIP2020-03095 
 
Engleski jezik -- Jezik struke -- Udžbenici  CIP2020-03098 
 
Engleski jezik -- Strukovni engleski Vidi: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Engleski jezik -- Tehnički engleski Vidi: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Engleski književnici -- 20. st. -- Biografije  CIP2020-03157 
 
Enigmatika Vidi i: Zagonetke
 
Enzensberger, Hans Magnus -- Boravišta -- Kuba  CIP2020-03172 
 
Enzensberger, Hans Magnus -- Boravišta -- Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika  CIP2020-03172 
 
Erasmus (program) -- Hrvatska  CIP2020-03014 
 
Ergonomija Vidi i: Zaštita na radu
 
Estetika glazbe Vidi i: Glazba -- Filozofsko gledište
 
Etnicitet -- Istraživanje  CIP2020-03024 
 
Etničke predrasude Vidi: Predrasude
 
Etnički stavovi Vidi i: Predrasude
 
Etnički sukobi -- Hrvatska -- 1991.-1995.  CIP2020-02984 
 
Etrurski jezik  CIP2020-03286 
 
Etrurski natpisi Vidi i: Zagrebačka lanena knjiga
 
Etrurski natpisi -- Zagreb  CIP2020-03286 
 
Etrurski tekstovi Vidi i: Etrurski jezik
 
Etrursko pismo Vidi i: Etrurski jezik
 
Etruščanski jezik Vidi: Etrurski jezik
 
Europa -- Vojna povijest -- 17. st. -- Izložbe  CIP2020-03297 
 
European Union -- Hrvatska -- Članstvo  CIP2020-02977 
 
Europska računalna diploma -- Priručnici  CIP2020-02909 
 
Europske snage solidarnosti (program) -- Hrvatska  CIP2020-03014 
 
Evidencijalnost (lingvistika) Vidi: Dokaznost (lingvistika)
 
Fantastični film Vidi i: Znanstvenofantastični film
 
Farmakologija -- Udžbenici  CIP2020-03045 
 
Feministička ekologija Vidi: Ekofeminizam
 
Feminizam Vidi i: Ekofeminizam
 
Film, distopijski Vidi: Distopijski film
 
Film, znanstvenofantastični Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Filmska znanstvena fantastika Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Filmski žanrovi Vidi i: Znanstvenofantastični film
 
Filologija Vidi i: Jezik i jezici
 
Filozofija Vidi i: Ateizam
 
Filozofija glazbe Vidi: Glazba -- Filozofsko gledište
 
Filozofija i religija  CIP2020-02922 
 
Filozofija i teologija Vidi i: Filozofija i religija
 
Filozofija muzike Vidi: Glazba -- Filozofsko gledište
 
Filozofija odgoja -- Antika  CIP2020-03018 
 
Filozofija religije Vidi i: Filozofija i religija
 
Filozofsko savjetovanje Vidi i: Način života
 
Folklor Vidi i: Sveti Graal
 
Folklor -- Hrvatska, srednja  CIP2020-03026 
 
Forenzična medicina -- Dubrovnik -- Povijest  CIP2020-02999 
 
Formalna katalogizacija Vidi: Deskriptivna katalogizacija
 
Fraktura krutina Vidi: Mehanika loma
 
Francesco, papa Vidi: Franciscus, papa
 
Francis, pope Vidi: Franciscus, papa
 
Francisco, papa Vidi: Franciscus, papa
 
Franciscus, papa  CIP2020-02964 
 
Francuska -- Povijest -- Miscelanea  CIP2020-02936 
 
Franziskus, papst Vidi: Franciscus, papa
 
Franjevci kapucini -- Italija -- Biografije  CIP2020-02972 
 
Franjo, papa Vidi: Franciscus, papa
 
FRBR Library Reference Model Vidi: IFLA-in knjižnični referentni model
 
FRBR-LRM (konceptualni model) Vidi: IFLA-in knjižnični referentni model
 
Futuristički film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Geotehnički fakultet (Varaždin)  CIP2020-03022 
 
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Varaždin) Vidi: Geotehnički fakultet (Varaždin)
 
GFV (Varaždin) Vidi: Geotehnički fakultet (Varaždin)
 
Girolamo, santo Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Glazba -- Filozofsko gledište  CIP2020-03087 
 
Glazbeni festivali -- Varaždin  CIP2020-03090 
 
Glazbeno izdavaštvo -- Hrvatska  CIP2020-03080 
 
Globalna promjena okoliša  CIP2020-02925 
 
Gospodarski kriminalitet -- Hrvatska -- 1990.  CIP2020-03000 
 
Gospodarski razvoj -- Socijali aspekti  CIP2020-02975 
 
Gospodarski razvoj -- Zdravstveni aspekti  CIP2020-02975 
 
Graal Vidi: Sveti Graal
 
Graal, sveti Vidi: Sveti Graal
 
Gradac (Posušje) -- Genealogija  CIP2020-03290 
 
Gradine -- Zelengrad -- Izložbe  CIP2020-03285 
 
Građansko procesno pravo -- Hrvatska -- Kongresi  CIP2020-03001 
 
Građevinarstvo Vidi i: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Građevinske konstrukcije -- Analiza Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Grael Vidi: Sveti Graal
 
Grail Vidi: Sveti Graal
 
Gral Vidi: Sveti Graal
 
Gral, sveti Vidi: Sveti Graal
 
Gramatika (opća i komparativna) Vidi i: Dokaznost (lingvistika)
 
Grijeh Vidi i: Oprost od grijeha
 
Grijeh -- Kršćanstvo  CIP2020-02945 
 
Grijeh -- Oproštenje Vidi: Oprost od grijeha
 
Grijeh, oprost Vidi: Oprost od grijeha
 
Groblja -- Velika Kopanica  CIP2020-03027 
 
Grunge  CIP2020-03088 
 
Grunge glazba Vidi: Grunge
 
Grunge rock glazba Vidi: Grunge
 
Grupni identitet  CIP2020-02923 
 
Grupni identitet -- Politički aspekti  CIP2020-02984 
 
Gubitak (psihologija) Vidi i: Žalovanje
 
Happening (umjetnost) Vidi i: Performans
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich -- Logika  CIP2020-02924 
 
Hieronymi Stridonensis Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Hieronymus, Heilige Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Hieronymus, sanctus  CIP2020-02968 
 
Hieronymus, sanctus -- Biografije  CIP2020-02967 
 
Hinduizam Vidi i: Duhovni život -- Hinduizam
 
Historiografija -- Hrvatska  CIP2020-03292 
 
Holy Graal Vidi: Sveti Graal
 
Holy Grail Vidi: Sveti Graal
 
Hramovci Vidi: Templari
 
Hrana -- Mikrobiologija -- Udžbenici  CIP2020-03042 
 
Hrana -- Sigurnosne mjere -- Udžbenici  CIP2020-03042 
 
Hristos Vidi: Isus Krist
 
Hrvati -- Porijeklo  CIP2020-03295 
 
Hrvatska -- Društveni uvjeti -- 1989.  CIP2020-02981 
 
Hrvatska -- Društveni uvjeti -- 2015.-2020.  CIP2020-02977 
 
Hrvatska -- Kulturna povijest  CIP2020-03298  CIP2020-03299 
 
Hrvatska -- Kulturna povijest -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Hrvatska -- Odnosi -- Mađarska -- Povijest -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 1989.  CIP2020-02981 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 1990.-2010.  CIP2020-02987 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 1990.-2010. -- Novinski članci  CIP2020-02986 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 2010.-2015.  CIP2020-03292 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 2010.-2015. -- Novinski članci  CIP2020-02986 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 2015.-2020.  CIP2020-02988 
 
Hrvatska -- Politika i vlast -- 2015.-2020. -- Novinski članci  CIP2020-02986 
 
Hrvatska -- Povijest  CIP2020-03298  CIP2020-03299 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1868.-1918. -- Kongresi  CIP2020-03302 
 
Hrvatska -- Povijest -- 1918.-1941. -- Kongresi  CIP2020-03302 
 
Hrvatska -- Povijest -- 630.-1102.  CIP2020-03300 
 
Hrvatska -- Vojna povijest -- 17. st. -- Izložbe  CIP2020-03297 
 
Hrvatska fotografija  CIP2020-03063 
 
Hrvatska književnost -- Zbirke tekstova  CIP2020-03281 
 
Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred  CIP2020-03008 
 
Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred (Sisak) Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Hrvatska. -- ZNG. -- Prvi mornarički odred Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Hrvatski branitelji -- Vukovar  CIP2020-03009 
 
Hrvatski jezik -- Diskursna analiza  CIP2020-03095 
 
Hrvatski jezik -- Glagoli  CIP2020-03095 
 
Hrvatski jezik -- Kodifikacija Vidi: Hrvatski jezik -- Standardizacija
 
Hrvatski jezik -- Politički aspekti -- 19. st.  CIP2020-03101 
 
Hrvatski jezik -- Standardizacija  CIP2020-03101 
 
Hrvatski jezik -- Stilistika -- Znanstveni stil Vidi: Hrvatski jezik -- Znanstveni hrvatski
 
Hrvatski jezik -- Znanstveni hrvatski  CIP2020-03095 
 
Hrvatski jezik -- Znanstveni jezik Vidi: Hrvatski jezik -- Znanstveni hrvatski
 
Hrvatski katolički pokret -- Povijest  CIP2020-02949 
 
Hrvatski narodni preporod (1835.-1845.)  CIP2020-03101 
 
Hrvatski povijesni muzej (Zagreb) -- Vodiči  CIP2020-02921 
 
Hrvatsko kiparstvo -- 19. st.  CIP2020-03067 
 
Hrvatsko kiparstvo -- 20. st.  CIP2020-03067 
 
Hrvatsko proljeće (1971.) -- Osijek -- Svjedočanstva  CIP2020-02985 
 
Hrvatsko slikarstvo -- 19. st.  CIP2020-03067 
 
Hrvatsko slikarstvo -- 20. st.  CIP2020-03067 
 
Humana ekologija Vidi i: Žene i okoliš
 
Humana ekologija Vidi i: Kvaliteta života
 
Humana ekologija Vidi i: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Humana ekologija Vidi i: Ekofeminizam
 
Humanistička psihologija Vidi i: Pozitivna psihologija
 
Humanistička psihologija Vidi i: Samoaktualizacija
 
Identitet Vidi i: Identitetska politika
 
Identitet Vidi i: Grupni identitet
 
Identitet -- Politički aspekti Vidi: Identitetska politika
 
Identitet grupe Vidi: Grupni identitet
 
Identitetska politika  CIP2020-02923 
 
Iesus Christus Vidi: Isus Krist
 
IFLA Library Reference Model Vidi: IFLA-in knjižnični referentni model
 
IFLA LRM (konceptualni model) Vidi: IFLA-in knjižnični referentni model
 
IFLA-in knjižnični referentni model  CIP2020-02917 
 
Ikone, ruske Vidi: Ruske ikone
 
Ilirski pokret (1830.-1843.) Vidi: Hrvatski narodni preporod (1835.-1845.)
 
Imotski (okolica) -- Društveni život i običaji -- 18. st.  CIP2020-03028 
 
Imotski (okolica) -- Društveni život i običaji -- 19. st.  CIP2020-03028 
 
Imotski (okolica) -- Genealogija  CIP2020-03301 
 
Imotski (okolica) -- Povijest -- Novi vijek  CIP2020-03028  CIP2020-03301 
 
Imotski (okolica) -- Stanovništvo -- Novi vijek  CIP2020-03301 
 
Indija -- Opisi i putovanja  CIP2020-03204 
 
Indulgencija Vidi: Oprost od grijeha
 
Industrijska higijena Vidi i: Zaštita na radu
 
Informacijski menadžment Vidi i: Poslovna inteligencija
 
Instalacije (umjetnost) -- Izložbe  CIP2020-03064 
 
Internet -- Korištenje -- Priručnici Vidi: Internet -- Priručnici
 
Internet -- Priručnici  CIP2020-02909 
 
Interpersonalna komunikacija u djece  CIP2020-03017 
 
Interpersonalni odnosi Vidi: Međuljudski odnosi
 
Interpretacija teksta Vidi i: Književna interpretacija
 
Interpretacija, književna Vidi: Književna interpretacija
 
Invalidsko ILCO društvo (Varaždin)  CIP2020-02919 
 
Inženjerstvo okoliša Vidi i: Zaštita okoliša
 
Isa Vidi: Isus Krist
 
Isus Vidi: Isus Krist
 
Isus Hrist Vidi: Isus Krist
 
Isus Hristos Vidi: Isus Krist
 
Isus iz Nazareta Vidi: Isus Krist
 
Isus Krist  CIP2020-02936 
 
Isus Krist -- Genealogija  CIP2020-02936 
 
Isus Nazarećanin Vidi: Isus Krist
 
Izumi -- Povijest -- Izložbe  CIP2020-02904 
 
Izumitelji Vidi i: Djeca kao izumitelji
 
Izvedbene umjetnosti Vidi i: Performans
 
Jadransko more (otoci) -- Društveni uvjeti -- 21. st. -- Kongresi  CIP2020-02974 
 
Jasenovac (koncentracijski logor) -- Historiografija  CIP2020-03292 
 
Javna skulptura -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03068 
 
Javna uprava Vidi i: Javni sektor
 
Javni sektor  CIP2020-02996 
 
Javno dobro Vidi i: Javni sektor
 
Jerome, saint Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Jeronim Dalmatinac, sveti Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Jeronim, Sofronije Euzebije Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Jeronim, sveti Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Jesus Vidi: Isus Krist
 
Jesus Christus Vidi: Isus Krist
 
Jezici Vidi: Jezik i jezici
 
Jezik (lingvistika) Vidi i: Znanost -- Jezik
 
Jezik i jezici  CIP2020-03096 
 
Jezik i jezici -- Obrada podataka Vidi: Kompjutorska lingvistika
 
Jezik i književnost Vidi: Književnost i jezik
 
Jezik i kultura -- Hrvatska  CIP2020-03101 
 
Jezik struke Vidi i: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Jezus Vidi: Isus Krist
 
Jezus Kristus Vidi: Isus Krist
 
Jugoslavija -- Politika i vlast -- 1980.-1991.  CIP2020-02987 
 
Juzbašić, Borislav, publicist -- Autobiografije  CIP2020-03228 
 
Južni Slaveni -- Povijest -- Stari vijek  CIP2020-03295 
 
Kaćunko, Anđelko -- Intervjui  CIP2020-02957 
 
Kafka, Franz -- Interpretacije i kritike  CIP2020-03171 
 
Kalež, sveti Vidi: Sveti Graal
 
Kaleži Vidi i: Sveti Graal
 
Kampanilizam Vidi i: Nacionalizam
 
Kanali -- Hrvatska -- Planiranje -- Povijest  CIP2020-03051 
 
Katalogizacija Vidi i: Deskriptivna katalogizacija
 
Katalogizacija, deskriptivna Vidi: Deskriptivna katalogizacija
 
Kataložni opis Vidi: Deskriptivna katalogizacija
 
Katastrofe  CIP2020-02925 
 
Katolička crkva -- 21.st.  CIP2020-02964 
 
Katolička crkva -- Hrvatska -- 1945.-1990.  CIP2020-02942 
 
Kazališni amaterizam -- Hrvatska -- Kongresi  CIP2020-03092 
 
Kazneno pravo  CIP2020-03002 
 
Kazneno pravosuđe Vidi i: Kazneno pravo
 
Keser, Zlatko -- Izložbe  CIP2020-03074 
 
Kirurgija Vidi i: Ortopedska kirurgija
 
Književna interpretacija  CIP2020-03190 
 
Književnost Vidi i: Književnost i politika
 
Književnost -- Balkanska Regija -- Zbirke tekstova  CIP2020-03106 
 
Književnost -- Politički aspekti Vidi: Književnost i politika
 
Književnost -- Povijest i kritika  CIP2020-03225 
 
Književnost i jezik  CIP2020-03101 
 
Književnost i politika  CIP2020-03228 
 
Književnost i politika -- Bosna i Hercegovina  CIP2020-03190 
 
Knjižnični izvori, metapodaci Vidi: Knjižnični metapodaci
 
Knjižnični metapodaci  CIP2020-02917 
 
Kolektivni identitet Vidi: Grupni identitet
 
Kolektivno pamćenje Vidi i: Grupni identitet
 
Komarci -- Hrvatska  CIP2020-03036 
 
Kompjutersko prevođenje Vidi: Strojno prevođenje
 
Kompjutorska lingvistika Vidi i: Strojno prevođenje
 
Kompjutorska lingvistika  CIP2020-03096 
 
Kompjutorski operacijski sustavi -- Priručnici  CIP2020-02911 
 
Komunikacija Vidi i: Jezik i jezici
 
Konceptualna umjetnost Vidi i: Performans
 
Konceptualna umjetnost -- Hrvatska  CIP2020-03063 
 
Konceptualna umjetnost -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03079 
 
Konstrukcije, analiza Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Konstrukcijska analiza (inženjerstvo) Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Konstrukcijska mehanika Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Kontrola stresa Vidi: Upravljanje stresom
 
Korporacije -- Sigurnosne mjere  CIP2020-02915 
 
Korporacijsko upravljanje Vidi: Korporativno upravljanje
 
Korporativna sigurnost Vidi: Poslovna sigurnost
 
Korporativno upravljanje  CIP2020-02915 
 
Kozmologija -- Popularna djela  CIP2020-03034 
 
Kraj života Vidi: Smrt
 
Kranjčević, Silvije Strahimir -- Rječnici  CIP2020-03246  CIP2020-03246 
 
Kreativno pisanje Vidi i: Akademsko pisanje
 
Kriminalitet -- Pravna regulativa Vidi: Kazneno pravo
 
Krist Vidi: Isus Krist
 
Krisztus Vidi: Isus Krist
 
Krivično pravo Vidi: Kazneno pravo
 
Krleža, Miroslav -- Polemike  CIP2020-03228 
 
Kršćanska adventistička crkva Vidi: Adventisti
 
Kršćanska etika -- Udžbenici  CIP2020-02970 
 
Kršćanska hodočašća -- Santiago de Compostela  CIP2020-02969 
 
Kršćanska hodočašća -- Srednji vijek  CIP2020-02966 
 
Kršćanska simbolika Vidi i: Ruske ikone
 
Kršćanska umjetnost Vidi i: Ruske ikone
 
Kršćanski odgoj djece i mladih Vidi: Odgoj -- Religijski aspekti -- Kršćanstvo
 
Kršćanski odgoj i obrazovanje Vidi: Kršćansko obrazovanje
 
Kršćanski sveci -- Hrvatska -- Biografije  CIP2020-02967  CIP2020-02968 
 
Kršćanski sveci -- Italija -- Biografije  CIP2020-02972 
 
Kršćansko obrazovanje  CIP2020-03018 
 
Kršćansko obrazovanje Vidi i: Odgoj -- Religijski aspekti -- Kršćanstvo
 
Kršćanstvo -- Obrazovanje Vidi: Kršćansko obrazovanje
 
Krutine -- Frakture Vidi: Mehanika loma
 
Krutine -- Lom Vidi: Mehanika loma
 
Kuće i nastambe -- Slikovna djela  CIP2020-03066 
 
Kuglanje -- Ogulin (Hrvatska) -- Povijest  CIP2020-03094 
 
Kultura i religija Vidi: Religija i kultura
 
Kultura i vjera Vidi: Religija i kultura
 
Kulturna baština -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Kulturna baština -- Mađarska -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Kunići -- Hrvatska -- Uzgoj -- Selekcijski indeksi -- Priručnici  CIP2020-03055 
 
Kušnja -- Kršćanstvo Vidi i: Grijeh -- Kršćanstvo
 
Kvaliteta okoliša Vidi i: Zaštita okoliša
 
Kvaliteta življenja Vidi: Kvaliteta života
 
Kvaliteta života  CIP2020-02975  CIP2020-02927 
 
Kvesić, P. Vidi: Kvesić, Pero
 
Kvesić, Pero  CIP2020-03232 
 
Kvesić, Petar Vidi: Kvesić, Pero
 
Laboratorijska dijagnostika -- Priručnici  CIP2020-03046 
 
László, Bulcsú  CIP2020-03096 
 
Legitimitet (politička znanost)  CIP2020-02983 
 
Legitimitet (ustavno pravo) Vidi: Legitimitet (politička znanost)
 
Legitimitet, politički Vidi: Legitimitet (politička znanost)
 
Legitimnost vlade Vidi: Legitimitet (politička znanost)
 
Legitimnost vlasti Vidi: Legitimitet (politička znanost)
 
Leonardo da Vinci -- Izložbe  CIP2020-02904 
 
Liber Agramensis Vidi: Zagrebačka lanena knjiga
 
Liber linteus Zagrabiensis Vidi: Zagrebačka lanena knjiga
 
Liber Unteus Zagrabiensis Vidi: Zagrebačka lanena knjiga
 
Libertarijanizam Vidi i: Anarhizam
 
Lifelong Learning Week Vidi: Tjedan cjeloživotnog učenja
 
Likovna kritika -- Hrvatska  CIP2020-03063 
 
Likovne izložbe -- Hrvatska -- 20. st.  CIP2020-03063 
 
Likovne izložbe -- Hrvatska -- 21. st.  CIP2020-03063 
 
Likovne umjetnosti -- 21. st. -- Izložbe  CIP2020-03064 
 
Lingvistika Vidi i: Jezik i jezici
 
Lingvistika -- Obrada podataka Vidi: Kompjutorska lingvistika
 
Lingvistika -- Udžbenici  CIP2020-03097 
 
Liturgija  CIP2020-02940 
 
Logistika -- Udžbenici  CIP2020-03057 
 
Lom materijala Vidi: Mehanika loma
 
Longo, Bartolo -- Biografije  CIP2020-02973 
 
Ljubav (krepost) Vidi i: Božja ljubav
 
Ljubav Božja Vidi: Božja ljubav
 
Ljubav, božja Vidi: Božja ljubav
 
Ljudsko dostojanstvo Vidi: Dostojanstvo
 
Ljudsko tijelo -- Religijski aspekti -- Kršćanstvo  CIP2020-02940 
 
Ljutomer -- Ekonomski uvjeti -- 1945.-1974. -- Arhivski izvori  CIP2020-03296 
 
Ljutomer -- Politika i vlast -- 1945.-1974. -- Arhivski izvori  CIP2020-03296 
 
Mađarska -- Kulturna povijest -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Mađarska -- Odnosi -- Hrvatska -- Povijest -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Majčinstvo u umjetnosti -- Izložbe  CIP2020-03078 
 
Majke -- Portreti -- Izložbe  CIP2020-03078 
 
Maraković, Ljubomir -- Kongresi  CIP2020-03282 
 
Marković, Franjo  CIP2020-02924 
 
Markuš, Stjepan -- Interpretacije i kritike  CIP2020-03228 
 
Markuš, Stjepan -- Prevodilački rad  CIP2020-03228 
 
Maršal Tito Vidi: Tito, Josip Broz
 
Masovni mediji i djeca  CIP2020-03013 
 
Mataušić, Damir -- Izložbe  CIP2020-03068 
 
Matematička ekonomija  CIP2020-02992 
 
Matematička ekonomija Vidi i: Ekonomija -- Matematički modeli
 
Matematička lingvistika Vidi i: Kompjutorska lingvistika
 
Matematika Vidi i: Matematička ekonomija
 
Matematika za ekonomiste Vidi: Matematička ekonomija
 
Materijali -- Frakture Vidi: Mehanika loma
 
Materijali -- Lom Vidi: Mehanika loma
 
Materijali -- Zamor Vidi i: Mehanika loma
 
Medalje -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03068 
 
Medijska umjetnost -- Izložbe  CIP2020-03064 
 
Međuljudska komunikacija u djece Vidi: Interpersonalna komunikacija u djece
 
Međuljudski odnosi  CIP2020-03160 
 
Međunarodna politika -- 21. st.  CIP2020-02923 
 
Međunarodna špedicija -- Udžbenici  CIP2020-03057 
 
Međunarodno poslovanje -- Udžbenici  CIP2020-02998 
 
Mehaničko prevođenje Vidi: Strojno prevođenje
 
Mehanika fraktura Vidi: Mehanika loma
 
Mehanika konstrukcija Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Mehanika loma  CIP2020-03050 
 
Menadžment Vidi i: Organizacijsko ponašanje
 
Menadžment stresa Vidi: Upravljanje stresom
 
Mentalna filozofija Vidi: Psihologija
 
Mentalno računovodstvo Vidi: Ekonomija -- Psihološki aspekti
 
Mentalno zdravlje Vidi i: Psihologija
 
Mentalno zdravlje Vidi i: Samoaktualizacija
 
Mesijanizam -- Palestina  CIP2020-02936 
 
Metafizika duhovnog života Vidi i: Duhovnost
 
Metapodaci Vidi i: Knjižnični metapodaci
 
Metapodaci, knjižnični Vidi: Knjižnični metapodaci
 
Micro:bit -- Priručnici  CIP2020-02906  CIP2020-02905 
 
Microsoft Excel -- Priručnici  CIP2020-02912 
 
Microsoft PowerPoint -- Priručnici  CIP2020-02908 
 
Microsoft Windows (operacijski sustav) -- Priručnici  CIP2020-02911 
 
Microsoft Word -- Priručnici  CIP2020-02907 
 
Mistična društva Vidi i: Templari
 
Mješoviti pjevački zbor Roženice (Pazin) -- Povijest  CIP2020-03089 
 
Mobbing Vidi: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Mobing Vidi: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Modeliranje entiteta i veza Vidi i: IFLA-in knjižnični referentni model
 
Moralno zlostavljanje na radnom mjestu Vidi: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Moslavina -- Društveni život i običaji  CIP2020-03025 
 
Motivacija Vidi i: Samoaktualizacija
 
Mumija, zagrebačka Vidi: Zagrebačka mumija
 
Mumije -- Egipat Vidi i: Zagrebačka mumija
 
Muzej Međimurja (Čakovec) -- Zgrade -- Izložbe  CIP2020-03287 
 
Muzej Mimara (Zagreb) -- Zbirke  CIP2020-03076 
 
Muzeji -- Obrazovni aspekti -- Hrvatska  CIP2020-02921 
 
Muzikologija Vidi i: Glazba -- Filozofsko gledište
 
Nacionalizam  CIP2020-02923 
 
Nacionalizam -- Studije slučajeva  CIP2020-03024 
 
Nacionalni identitet Vidi i: Nacionalizam
 
Nacionalni identitet -- Hrvatska -- 19. st.  CIP2020-03101 
 
Način življenja Vidi: Način života
 
Način života  CIP2020-03160 
 
Napredovanje, duhovno Vidi: Duhovno napredovanje
 
Nastavnici -- Stručno usavršavanje -- Priručnici  CIP2020-03019 
 
Naučnofantastični film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Neimarević, Dražen -- Umjetničke zbirke -- Izložbe  CIP2020-03075 
 
Nelojalna konkurencija Vidi i: Poslovna inteligencija
 
Neuroekonomija Vidi: Ekonomija -- Psihološki aspekti
 
Neurofiziolozi Vidi i: Neuroznanost
 
Neurološke znanosti Vidi: Neuroznanost
 
Neuroznanost  CIP2020-03038 
 
Neuroznanosti Vidi: Neuroznanost
 
Nicolaus -- V, papa, -- 1397-1455. Bog slavan u svecima svojim Vidi: Nicolaus -- V, papa, -- 1397-1455. Gloriosus Deus in sanctis suis
 
Nicolaus -- V, papa, -- 1397-1455. Gloriosus Deus in sanctis suis  CIP2020-02938 
 
Noga -- Mjerenje  CIP2020-03037 
 
Nogomet -- Politički aspekti -- Hrvatska  CIP2020-02981 
 
Novaković, Marija, slikarica -- Izložbe  CIP2020-03075 
 
Novum testamentum -- Propovijedi  CIP2020-02937 
 
Numerička analiza Vidi i: Numerički proračuni
 
Numerički izračuni Vidi: Numerički proračuni
 
Numerički proračuni  CIP2020-03050 
 
Njemački jezik -- Udžbenici za strane govornike -- Hrvatski jezik  CIP2020-03099 
 
Njemački književnici -- 20. st. -- Biografije  CIP2020-03172 
 
Obitelj Vidi i: Roditeljstvo
 
Obitelji -- Psihologija Vidi: Obitelji -- Psihološki aspekti
 
Obitelji -- Psihološki aspekti  CIP2020-02930 
 
Obiteljski odgoj -- Priručnici  CIP2020-03040 
 
Oblikovanje pomoću računala -- Priručnici  CIP2020-02910 
 
Obrazovanje Vidi i: Drevno obrazovanje
 
Obrazovanje -- Međunarodna suradnja  CIP2020-03014 
 
Obrazovanje -- Povijest -- Antika Vidi: Drevno obrazovanje
 
Obrazovanje -- Učinak tehnoloških inovacija  CIP2020-03013 
 
Obrazovanje i odgoj u književnosti Vidi: Obrazovanje u književnosti
 
Obrazovanje u drevnim civilizacijama Vidi: Drevno obrazovanje
 
Obrazovanje u književnosti  CIP2020-03018 
 
Obrazovanje, antičko Vidi: Drevno obrazovanje
 
Obrazovanje, drevno Vidi: Drevno obrazovanje
 
Obrazovanje, kršćansko Vidi: Kršćansko obrazovanje
 
Obrazovna tehnologija Vidi i: Obrazovanje -- Učinak tehnoloških inovacija
 
Obrtništvo -- Vukovar -- Povijest  CIP2020-02995 
 
Očuvanje prirode Vidi: Zaštita prirode
 
Odgoj -- Priručnik Vidi i: Obiteljski odgoj -- Priručnici
 
Odgoj -- Religijski aspekti -- Kršćanstvo  CIP2020-03018 
 
Odgoj djece -- Priručnici  CIP2020-03040 
 
Odgoj i obrazovanje u književnosti Vidi: Obrazovanje u književnosti
 
Odnosi među ljudima Vidi: Međuljudski odnosi
 
Odnosi s javnošću -- Priručnici  CIP2020-03059 
 
Odnosi, međuljudski Vidi: Međuljudski odnosi
 
Odrješenje Vidi i: Oprost od grijeha
 
Održiva poljoprivreda -- Varaždin  CIP2020-03065 
 
Oholost  CIP2020-02932 
 
Okoliš Vidi i: Zaštita okoliša
 
Okoliš -- Globalna promjena Vidi: Globalna promjena okoliša
 
Okoliš i žene Vidi: Žene i okoliš
 
Okoliš, zaštita Vidi: Zaštita okoliša
 
Okolišno pravo Vidi: Pravo okoliša
 
Operativna ortopedija Vidi: Ortopedska kirurgija
 
Opraštanje -- Religijski aspekti Vidi i: Oprost od grijeha
 
Opraštanje grijeha Vidi: Oprost od grijeha
 
Oprost od grijeha  CIP2020-02938 
 
Oproštenje Vidi: Oprost od grijeha
 
Opsesivno-kompulzivni poremećaji Vidi i: Religijska ovisnost
 
Oralna medicina -- Atlasi  CIP2020-03048 
 
Oreč, obitelj -- Genealogija  CIP2020-03290 
 
Organizacijska kultura Vidi i: Organizacijsko ponašanje
 
Organizacijska psihologija Vidi i: Organizacijsko ponašanje
 
Organizacijsko ponašanje  CIP2020-03058 
 
Ortopedija Vidi i: Ortopedska kirurgija
 
Ortopedska kirurgija  CIP2020-03037 
 
Orwell, George -- Putovanja -- Katalonija  CIP2020-03157 
 
Osjećaji Vidi: Emocije
 
Osobe s invaliditetom -- Službe pomoći  CIP2020-02919 
 
Osobni odnosi Vidi: Međuljudski odnosi
 
Osobni rast Vidi: Samoaktualizacija
 
Otrovanja -- Povijest -- Udžbenici  CIP2020-03044 
 
Otrovi -- Povijest -- Udžbenici  CIP2020-03044 
 
Ovisnost, religijska Vidi: Religijska ovisnost
 
Palijativna skrb Vidi i: Smrt
 
Panteizam Vidi i: Teizam
 
Papa Franjo Vidi: Franciscus, papa
 
Parlov, Mate -- Biografije  CIP2020-03028 
 
Pasmine kunića -- Hrvatsk -- Priručnici  CIP2020-03055 
 
Patriotizam Vidi i: Nacionalizam
 
Pavlek, Mihovil Miškina -- Kongresi  CIP2020-02980 
 
Pavlek, Mihovil Miškina -- Politička aktivnost -- Kongresi  CIP2020-02980 
 
Pavlović, Rade -- Autobiografija  CIP2020-03291 
 
Pedagogija -- Udžbenici  CIP2020-03015 
 
Pehar, sveti Vidi: Sveti Graal
 
Peradarstvo -- Hrvatska  CIP2020-02920 
 
Performans  CIP2020-03064 
 
Pisanje stručnih djela Vidi: Akademsko pisanje
 
Pisanje, akademsko Vidi: Akademsko pisanje
 
Pisanje, znanstveno Vidi: Akademsko pisanje
 
Pius a Pietrelcina, sanctus -- Biografije  CIP2020-02972 
 
Pjesme za djecu Vidi: Dječje pjesme
 
Pjesme, dječje Vidi: Dječje pjesme
 
Plastična kirurgija  CIP2020-03037 
 
Pogrebni običaji i obredi -- Velika Kopanica  CIP2020-03027 
 
Policija -- Daruvar -- 1991.-1995.  CIP2020-03005 
 
Policijsko postupanje -- Hrvatska -- Udžbenici  CIP2020-03006  CIP2020-03004  CIP2020-03007 
 
Politička kultura -- Hrvatska  CIP2020-02987 
 
Politička participacija Vidi i: Identitetska politika
 
Politička participacija -- Socijalni aspekti  CIP2020-02923 
 
Političko nasilje -- Hrvatska -- 1990.-2000.  CIP2020-02984 
 
Politika i književnost Vidi: Književnost i politika
 
Politika i kultura Vidi i: Književnost i politika
 
Politika identiteta Vidi: Identitetska politika
 
Politika zaštite okoliša Vidi i: Zaštita okoliša
 
Politika zaštite okoliša Vidi i: Pravo okoliša
 
Politika, identitetska Vidi: Identitetska politika
 
Politike identiteta Vidi: Identitetska politika
 
Pomirenje Vidi i: Oprost od grijeha
 
Ponašanje Vidi i: Način života
 
Ponašanje u organizaciji Vidi: Organizacijsko ponašanje
 
Ponos i taština (grijeh) Vidi: Oholost
 
Popijevke Vidi i: Dječje pjesme
 
Popularna glazba -- Hrvatska -- Diskografija  CIP2020-03080 
 
Poremećaji koagulacije krvi -- Dijagnostika -- Priručnici  CIP2020-03046 
 
Poslovna analiza  CIP2020-02914 
 
Poslovna etika Vidi i: Poslovna inteligencija
 
Poslovna inteligencija  CIP2020-02914 
 
Poslovna matematika -- Priručnici  CIP2020-03033 
 
Poslovna sigurnost  CIP2020-02915 
 
Poslovna statistika Vidi i: Matematička ekonomija
 
Poslovne informacije Vidi i: Poslovna inteligencija
 
Poslovni rizici Vidi i: Poslovna sigurnost
 
Poslovno upravljanje Vidi i: Poslovna inteligencija
 
Poslovno upravljanje Vidi i: Korporativno upravljanje
 
Postojanje Boga Vidi: Božja opstojnost
 
Posuda, sveta Vidi: Sveti Graal
 
Poštanske službe -- Osijek  CIP2020-02985 
 
Poštanske službe -- Politički aspekti -- Jugoslavija  CIP2020-02985 
 
Potpuno upravljanje kvalitetom -- Udžbenici  CIP2020-03041 
 
Povjesničari -- Hrvatska  CIP2020-03292 
 
Pozitivna psihologija  CIP2020-02969 
 
Praćenje stanja okoliša Vidi i: Zaštita okoliša
 
Praktična teologija Vidi i: Kršćansko obrazovanje
 
Pravo Vidi i: Kazneno pravo
 
Pravo okoliša  CIP2020-03002 
 
Pravo zaštite okoliša Vidi: Pravo okoliša
 
Predrasude  CIP2020-02930 
 
Predškolski odgoj -- Priručnici  CIP2020-03020 
 
Pregovaranje -- Priručnici  CIP2020-02916 
 
Prekogranično onečišćenje zraka Vidi i: Pravo okoliša
 
Pretilost -- Terapija -- Udžbenici  CIP2020-03047 
 
Pretilost -- Udžbenici  CIP2020-03047 
 
Prevođenje Vidi i: Strojno prevođenje
 
Prevođenje, strojno Vidi: Strojno prevođenje
 
Primijenjena lingvistika Vidi i: Kompjutorska lingvistika
 
Primijenjena lingvistika Vidi i: Strojno prevođenje
 
Priroda -- Antropogeni učinak Vidi: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Priroda -- Antropogeni utjecaj Vidi: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Priroda -- Učinak čovjeka  CIP2020-03030 
 
Priroda -- Utjecaj čovjeka Vidi: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Priroda, očuvanje Vidi: Zaštita prirode
 
Prirodne znanosti -- Hrvatska -- Povijest  CIP2020-03029 
 
Priručnici  CIP2020-03081 
 
Procesna lingvistika Vidi: Kompjutorska lingvistika
 
Profesionalni engleski jezik Vidi: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Profesionalni stres  CIP2020-03039 
 
Promjena okoliša, globalna Vidi: Globalna promjena okoliša
 
Prvi mornarički odred Sisak Zbora narodne garde Republike Hrvatske Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Prvi mornarički odred Zbora narodne garde Republike Hrvatske Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Prvi mornarički odred ZNG RH Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Psihičko zlostavljanje Vidi i: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Psihologija  CIP2020-02930 
 
Psihologija Vidi i: Pozitivna psihologija
 
Psihologija obitelji Vidi: Obitelji -- Psihološki aspekti
 
Psihologija pozitivnog mišljenja Vidi: Pozitivna psihologija
 
Psihologija rada Vidi i: Profesionalni stres
 
Psihologija rada Vidi i: Organizacijsko ponašanje
 
Psihologija religije Vidi i: Religijska ovisnost
 
Psiholozi Vidi i: Psihologija
 
Psihoteror na radnom mjestu Vidi: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Pučko pjevanje -- Rovinj  CIP2020-03082 
 
Računalna kemija -- Udžbenici  CIP2020-03035 
 
Računalna lingvistika Vidi: Kompjutorska lingvistika
 
Računalno prevođenje Vidi: Strojno prevođenje
 
Računarska lingvistika Vidi: Kompjutorska lingvistika
 
Radni odnosi Vidi i: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Radni stres Vidi: Profesionalni stres
 
Radni uvjeti Vidi i: Zaštita na radu
 
Radni uvjeti -- Psihološki aspekti  CIP2020-03039 
 
Raspoloženja Vidi: Emocije
 
Rast, duhovni Vidi: Duhovno napredovanje
 
Rat Vidi i: Rat i društvo
 
Rat -- Socijalni aspekti Vidi: Rat i društvo
 
Rat -- Sociološko gledište Vidi: Rat i društvo
 
Rat i društvo  CIP2020-02984 
 
Rat i društvo -- Zemlje bivše Jugoslavije  CIP2020-03024 
 
Rat i kriminalitet -- Hrvatska -- 1991.-1995.  CIP2020-02984 
 
Rat u Jugoslaviji (1991.-1999.) -- Socijalni aspekti  CIP2020-03024 
 
Ratna mornarica -- Hrvatska -- 1991.-1995.  CIP2020-03008 
 
Ratne žrtve -- Petrinja (Hrvatska) -- 1991.-1995. -- Izložbe  CIP2020-03010 
 
Ratne žrtve -- Velika Kopanica -- 20. st.  CIP2020-03027 
 
Ratne žrtve -- Vukovar -- 1991.  CIP2020-03009 
 
Realnost Vidi: Stvarnost
 
Rekonstrukcijska kirurgija Vidi: Plastična kirurgija
 
Religija Vidi i: Duhovnost
 
Religija Vidi i: Teizam
 
Religija Vidi i: Teološka antropologija
 
Religija i filozofija Vidi: Filozofija i religija
 
Religija i kultura  CIP2020-02923 
 
Religija i politika -- Hrvatska -- 1868.-1918.  CIP2020-02949 
 
Religija i politika -- Hrvatska -- 1918.-1941.  CIP2020-02949 
 
Religija i politika -- Hrvatska -- 1941.-1945.  CIP2020-02949 
 
Religija i znanost -- Povijest  CIP2020-02934 
 
Religijska ovisnost  CIP2020-02965 
 
Religijsko obrazovanje Vidi i: Kršćansko obrazovanje
 
Religioznost Vidi i: Duhovnost
 
Reologija -- Industrijska primjena -- Udžbenici  CIP2020-03061 
 
Revizija, državna Vidi: Državna revizija
 
Rimska književnost Vidi i: Rimski književnici
 
Rimski književnici  CIP2020-03018 
 
Rock glazbenici -- Sjedinjene Američke Države -- Biografije  CIP2020-03088 
 
Roditelji i djeca -- Savjetnik Vidi i: Obiteljski odgoj -- Priručnici
 
Roditeljstvo  CIP2020-03013 
 
Roditeljstvo -- Pedagoški savjetnik Vidi i: Obiteljski odgoj -- Priručnici
 
Roditeljstvo -- Priručnici  CIP2020-03040 
 
Roditeljstvo -- Psihološki savjetnik Vidi i: Obiteljski odgoj -- Priručnici
 
Roman -- Teorija  CIP2020-02922 
 
Romi -- Državna politika -- Hrvatska  CIP2020-02978 
 
Romi -- Hrvatska -- Društveni uvjeti -- Istraživanje  CIP2020-02978 
 
Romi -- Medicinska skrb -- Hrvatska  CIP2020-03011 
 
Romi -- Socijalna skrb -- Hrvatska  CIP2020-03011 
 
Romkinje -- Hrvatska -- Društveni uvjeti -- Istraživanje  CIP2020-02978 
 
Romska djeca -- Odgoj i obrazovanje -- Hrvatska -- Istraživanje  CIP2020-02978 
 
Ruske ikone  CIP2020-03076 
 
Saint Graal Vidi: Sveti Graal
 
Sakralna umjetnost -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Sakralna umjetnost -- Mađarska -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Sakralni objekti -- Zagreb (okolica)  CIP2020-03062 
 
Sakralno kiparstvo -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03068 
 
Sakralno slikarstvo -- Rusija -- Kasni srednji vijek  CIP2020-03076 
 
Sakralno slikarstvo -- Rusija -- Novi vijek  CIP2020-03076 
 
Samoaktualizacija  CIP2020-02927 
 
Samoostvarenje Vidi: Samoaktualizacija
 
Samopredstavljanje -- Priručnici  CIP2020-03059 
 
Samorealizacija Vidi: Samoaktualizacija
 
Santiago de Compostela -- Opisi i putovanja  CIP2020-02969 
 
Science fiction film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Sci-fi film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Sebičnost Vidi: Egoizam
 
Sekularizam Vidi i: Ateizam
 
Semantika Vidi i: Dokaznost (lingvistika)
 
Sestrinstvo -- Kontrola kvalitete -- Udžbenici  CIP2020-03041 
 
SF film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Sigurnost na radu Vidi i: Zaštita na radu
 
Slaveni -- Materijalna kultura  CIP2020-03295 
 
Slom konstrukcije Vidi i: Mehanika loma
 
Slom konstrukcije -- Prevencija  CIP2020-03050 
 
Slovenski umjetnici -- Zagreb (okolica)  CIP2020-03062 
 
Slovenski umjetnici -- Zagreb (okolica) -- Biografije  CIP2020-03062 
 
Služba Božja Vidi: Liturgija
 
Smrt  CIP2020-03232 
 
Smrtni grijesi Vidi i: Oholost
 
Smrtnost Vidi i: Smrt
 
Socijalizam Vidi i: Anarhizam
 
Socijalna psihologija Vidi i: Međuljudski odnosi
 
Socijalna psihologija Vidi i: Organizacijsko ponašanje
 
Socijalne vještine -- Nastava i učenje  CIP2020-03016 
 
Socijalne vještine u djece  CIP2020-03017 
 
Socijalni identitet Vidi: Grupni identitet
 
Socijalni odgoj Vidi: Socijalne vještine -- Nastava i učenje
 
Socijalno obrazovanje Vidi: Socijalne vještine -- Nastava i učenje
 
socijalno ponašanje Vidi i: Međuljudski odnosi
 
Socijalno ponašanje Vidi i: Predrasude
 
Sociologija Vidi i: Rat i društvo
 
Sociologija -- Udžbenici  CIP2020-02979 
 
Sociologija prava -- Udžbenici  CIP2020-02979 
 
Solfeggio  CIP2020-03081 
 
Sophronius Eusebius Hieronymus Vidi: Hieronymus, sanctus
 
Spiritualnost Vidi: Duhovnost
 
Srednjovjekovna arheologija -- Europa  CIP2020-03295 
 
Stambena arhitektura -- Slikovna djela  CIP2020-03066 
 
Starenje stanovništva -- Istraživanje -- Europa  CIP2020-02994 
 
Stari grad Čakovec -- Izložbe  CIP2020-03287 
 
Stari grad Susedgrad Vidi: Burg Susedgrad
 
Starije osobe -- Europa -- Društveni uvjeti -- Istraživanje  CIP2020-02994 
 
Starije osobe -- Europa -- Ekonomski uvjeti -- Istraživanje  CIP2020-02994 
 
Starije osobe -- Institucionalna skrb -- Zagreb  CIP2020-03012 
 
Starije osobe -- Zdravlje i higijena  CIP2020-02994 
 
Starije osobe -- Žrtve nasilja -- Istraživanje  CIP2020-03012 
 
Stepinac, Alojzije -- Politički i socijalni pogledi  CIP2020-02942 
 
Stereotipi Vidi i: Predrasude
 
Stigmatizacija (društvene znanosti) Vidi i: Predrasude
 
Strani jezici Vidi: Jezik i jezici
 
Strasti Vidi: Emocije
 
Stres Vidi i: Profesionalni stres
 
Stres (fiziologija) Vidi i: Profesionalni stres
 
Stres na poslu Vidi: Profesionalni stres
 
Stres na radnom mjestu Vidi: Profesionalni stres
 
Stres, upravljanje Vidi: Upravljanje stresom
 
Strojarstvo -- Jezik -- Udžbenici  CIP2020-03098 
 
Strojno prevođenje  CIP2020-03096 
 
Stručni engleski jezik Vidi: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Stručni radovi -- Pisanje Vidi: Akademsko pisanje
 
Stručno i znanstveno pisanje Vidi: Akademsko pisanje
 
Strukovni engleski jezik Vidi: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Strukturna analiza konstrukcija Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Stvarnost  CIP2020-02975 
 
Subotari Vidi: Adventisti
 
Sudski procesi -- Hrvatska -- 1990.  CIP2020-03000 
 
Susedgrad Vidi: Burg Susedgrad
 
Svemir -- Popularna djela  CIP2020-03034 
 
Sveta posuda Vidi: Sveti Graal
 
Sveti Graal  CIP2020-02936 
 
Sveti Gral Vidi: Sveti Graal
 
Sveti kalež Vidi: Sveti Graal
 
Sveti pehar Vidi: Sveti Graal
 
Sveučilište (Zagreb). -- Geotehnički fakultet (Varaždin) Vidi: Geotehnički fakultet (Varaždin)
 
Svjedočenje vjere (kršćanstvo)  CIP2020-02971  CIP2020-02971 
 
Svjedočenje za Krista Vidi: Svjedočenje vjere (kršćanstvo)
 
Šajatović Krabat, Janko -- Izložbe  CIP2020-03297 
 
Španjolski građanski rat (1936.-1939.) -- Svjedočanstva  CIP2020-03157 
 
Štićenici domova za starije i nemoćne osobe -- Stavovi -- Istraživanje -- Zagreb  CIP2020-03012 
 
Štrigova -- Crkvena povijest  CIP2020-02938 
 
Šumarstvo -- Hrvatska -- Standardi  CIP2020-03052 
 
Tabanski mišić -- Istraživanje -- Hrvatska  CIP2020-03037 
 
Tabanski mišić -- Snimanje  CIP2020-03037 
 
Tajna društva Vidi i: Templari
 
Talijanske popijevke -- Rovinj  CIP2020-03082 
 
Taština (grijeh) Vidi: Oholost
 
Tehnički engleski jezik Vidi: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Tehničko crtanje -- Priručnici  CIP2020-02910 
 
Tehnologija Vidi i: Tehnologija i djeca
 
Tehnologija i djeca  CIP2020-03013 
 
Tehnološke inovacije Vidi i: Obrazovanje -- Učinak tehnoloških inovacija
 
Tehnološke inovacije i obrazovanje Vidi: Obrazovanje -- Učinak tehnoloških inovacija
 
Teizam Vidi i: Ateizam
 
Teizam  CIP2020-02935 
 
Templari  CIP2020-02936 
 
Teologija -- Nastava i ućenje Vidi i: Kršćansko obrazovanje
 
Teološka antropologija  CIP2020-02940 
 
Teolozi -- Grčka -- Stari vijek  CIP2020-03018 
 
Teolozi -- Rimsko Carstvo  CIP2020-03018 
 
Teorija informacija Vidi i: Strojno prevođenje
 
Teorija konstrukcija Vidi: Analiza konstrukcija (inženjerstvo)
 
Teorija odlučivanja Vidi i: Ekonomija -- Psihološki aspekti
 
Teorija romana Vidi: Roman -- Teorija
 
Tetive -- Transplantacija  CIP2020-03037 
 
Težak gubitak -- Psihološki aspekti Vidi i: Žalovanje
 
Tito Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tito, Giuseppe Broz Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tito, J. B. Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tito, Josip Broz  CIP2020-02982 
 
Tito, Josip Broz Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tito, Joszip Broz Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tito, Jozef-Broz Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tito, Yosip Broz Vidi: Tito, Josip Broz
 
Tjedan cjeloživotnog učenja  CIP2020-03021 
 
Toksikologija -- Udžbenici  CIP2020-03044 
 
Tradicijska kultura -- Moslavina  CIP2020-03025 
 
Tradicijski plesovi -- Hrvatska, srednja  CIP2020-03026 
 
Trening asertivnosti Vidi i: Pozitivna psihologija
 
Trgovačka društva Vidi i: Korporativno upravljanje
 
Trgovačka društva -- Menadžment Vidi: Korporativno upravljanje
 
Trgovina -- Menadžment -- Udžbenici  CIP2020-02997 
 
Trgovina -- Varaždin -- Povijest  CIP2020-03065 
 
Tridesetogodišnji rat (1618.-1648.) -- Hrvatske vojne postrojbe -- Izložbe  CIP2020-03297 
 
Tržnice -- Varaždin -- Povijest  CIP2020-03065 
 
Tuga Vidi: Žalovanje
 
Tugovanje Vidi: Žalovanje
 
Turizam -- 21. st. -- Kongresi  CIP2020-02974 
 
Turizam u divljini Vidi i: Zaštita prirode
 
Tyto, Josyp Broz Vidi: Tito, Josip Broz
 
Učinak čovjeka na prirodu Vidi: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Učitelji -- Stručno usavršavanje -- Priručnici  CIP2020-03019 
 
Udruga za znanost o peradi (Zagreb) -- Povijest  CIP2020-02920 
 
Ukrajinci -- Hrvatska -- Povijest -- Arhivski izvori  CIP2020-02990 
 
Ulična umjetnost Vidi i: Performans
 
Umiranje Vidi: Smrt
 
Umjetna inteligencija Vidi i: Strojno prevođenje
 
Umjetnici -- Hrvatska -- 20. st.  CIP2020-03063 
 
Umjetnici -- Hrvatska -- 21. st.  CIP2020-03063 
 
Umjetnička fotografija -- Izložbe  CIP2020-03078 
 
Umjetnost -- 20. st. Vidi i: Performans
 
Umjetnost -- 21. st. Vidi i: Performans
 
Umjetnost -- Hrvatska -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Umjetnost -- Mađarska -- Izložbe  CIP2020-03294  CIP2020-03293 
 
Umjetnost i tehnologija -- Izložbe  CIP2020-03064 
 
Upravljanje sigurnošću Vidi i: Poslovna sigurnost
 
Upravljanje sigurnošću -- Kongresi  CIP2020-02913 
 
Upravljanje stresom  CIP2020-02975 
 
Upravljanje sukobima -- Nastava i učenje -- Predškolska dob  CIP2020-03017 
 
Upravljanje sukobima -- Psihološki aspketi  CIP2020-03017 
 
Upravljanje, korporativno Vidi: Korporativno upravljanje
 
Uskoci -- Izložbe  CIP2020-03297 
 
Usmena književnost Vidi i: Zagonetke
 
Usna šupljina -- Bolesti -- Atlasi  CIP2020-03048 
 
Utjecaj čovjeka na prirodu Vidi: Priroda -- Učinak čovjeka
 
Uznemiravanje na radu Vidi: Zlostavljanje na radnom mjestu
 
Varaždin -- Društveni život i običaji  CIP2020-03065 
 
Varaždin -- Glazbeni život -- 20. st.  CIP2020-03090 
 
Varaždin -- Glazbeni život -- 21. st.  CIP2020-03090 
 
Varaždin -- Zgrade i građevine  CIP2020-03065 
 
Varaždinske barokne večeri -- Povijest  CIP2020-03090 
 
Velika Kopanica -- Društveni život i običaji  CIP2020-03027 
 
Vinogradarski običaji -- Hrvatsko zagorje  CIP2020-03023 
 
Visoko školstvo -- Varaždin  CIP2020-03022 
 
Visoko školstvo -- Zagreb  CIP2020-03022 
 
Viteški crkveni redovi Vidi i: Templari
 
Vivoda, Ana -- Izložbe  CIP2020-03077 
 
Vjera i kultura Vidi: Religija i kultura
 
Vjersko svjedočanstvo (kršćanstvo) Vidi: Svjedočenje vjere (kršćanstvo)
 
Vodno gospodarstvo -- Hrvatska -- Povijest  CIP2020-03051 
 
Vojna sociologija Vidi i: Rat i društvo
 
Vojnici -- Španjolska -- Biografije  CIP2020-03157 
 
Volonteri u znanosti -- Priručnici  CIP2020-02906  CIP2020-02905 
 
Volonterstvo -- Međunarodna suradnja  CIP2020-03014 
 
Vrijednosti Vidi i: Dostojanstvo
 
Vučemilović, Fedor -- Izložbe  CIP2020-03079 
 
Zagonetke  CIP2020-03093 
 
Zagreb -- Podsused -- Starine  CIP2020-03284 
 
Zagrebačka lanena knjiga  CIP2020-03286 
 
Zagrebačka lanena knjiga -- Konzervacija i restauracija  CIP2020-03286 
 
Zagrebačka mumija  CIP2020-03286 
 
Zagrebačka mumija -- Konzervacija i restauracija  CIP2020-03286 
 
Zaštićena područja Vidi i: Zaštita prirode
 
Zaštita biljnog i životinjskog svijeta Vidi: Zaštita prirode
 
Zaštita na radu  CIP2020-02915 
 
Zaštita na radu -- Kongresi  CIP2020-02913 
 
Zaštita okoliša  CIP2020-03002 
 
Zaštita okoliša Vidi i: Pravo okoliša
 
Zaštita okoliša -- Pravna regulativa Vidi: Pravo okoliša
 
Zaštita prirode Vidi i: Zaštita okoliša
 
Zaštita prirode  CIP2020-03030 
 
Zaštita žive prirode Vidi: Zaštita prirode
 
Zbilja Vidi: Stvarnost
 
Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred (Sisak) Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Zborsko pjevanje -- Pazin  CIP2020-03089 
 
Zdravlje Vidi i: Upravljanje stresom
 
Zdravstveni menadžment -- Udžbenici  CIP2020-03041 
 
Zdravstveni pokazatelji Vidi i: Kvaliteta života
 
Zeleni feminizam Vidi: Ekofeminizam
 
Zemlje bivše Jugoslavije -- Emigracija i imigracija  CIP2020-03024 
 
ZF film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
Zlostavljanje na radnom mjestu  CIP2020-03039 
 
Znanost -- Jezik Vidi i: Engleski jezik -- Jezik struke
 
Znanost -- Jezik Vidi i: Hrvatski jezik -- Znanstveni hrvatski
 
Znanost -- Jezik  CIP2020-03095 
 
Znanost -- Nastava i učenje -- Priručnici  CIP2020-02906  CIP2020-02905 
 
Znanost o književnosti Vidi i: Književna interpretacija
 
Znanstvena fantastika Vidi i: Znanstvenofantastični film
 
Znanstveni hrvatski Vidi: Hrvatski jezik -- Znanstveni hrvatski
 
Znanstveni jezik Vidi: Znanost -- Jezik
 
Znanstveni jezik -- Hrvatski jezik Vidi: Hrvatski jezik -- Znanstveni hrvatski
 
Znanstveni rad -- Pisanje Vidi: Akademsko pisanje
 
Znanstveni tekstovi -- Pisanje Vidi: Akademsko pisanje
 
Znanstveno i stručno pisanje Vidi: Akademsko pisanje
 
Znanstveno pisanje Vidi: Akademsko pisanje
 
Znanstvenofantastični film Vidi i: Distopijski film
 
Znanstvenofantastični film  CIP2020-03091 
 
Znanstveno-fantastični film Vidi: Znanstvenofantastični film
 
ZNG. -- Prvi mornarički odred Vidi: Hrvatska. -- Zbor narodne garde. -- Prvi mornarički odred
 
Žalost Vidi: Žalovanje
 
Žalovanje  CIP2020-02928 
 
Žalovanje -- Psihološki aspekti Vidi: Žalovanje
 
Žbuka -- Svojstva -- Udžbenici  CIP2020-03061 
 
Žbuka -- Tehnološke inovacije -- Udžbenici  CIP2020-03061 
 
Žene i okoliš  CIP2020-02976 
 
Žene i okoliš Vidi i: Ekofeminizam
 
Ženski kuglački klub (Ogulin) -- Povijest  CIP2020-03094 
 
Židovi -- Osijek -- Izložbe  CIP2020-02989 
 
Židovska arhitektura -- Osijek -- Izložbe  CIP2020-02989 
 
Živčani sustav Vidi i: Neuroznanost
 
Život Vidi i: Kvaliteta života
 
Život Vidi i: Smrt
 
Životni ciklus čovjeka -- Istraživanje -- Europa  CIP2020-02994