Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

Abbado, Claudio  HA14-06783 
 
Abortus -- Zakonska regulativa -- Kontracepcija  HA14-06204 
 
Abrazijska otpornost -- Abrazija -- Otpornost materijala -- Mehanička svojstva -- Beton -- Reciklirana guma  HA14-06239 
 
Adolescenti -- Ovisničko ponašanje -- Ovisnost -- Škola -- Istraživanje  HA14-05899 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund  HA14-06555 
 
Adorno, Theodor Wiesegrund -- Stravinskij, Igor' Fedorovič  HA14-06543 
 
Adris grupa d.d. -- Cenmar d.d.  HA14-06326 
 
Aerogel -- Toplinska izolacija -- Građevinski materijali -- Fizikalna svojstva  HA14-06230 
 
Agencija Eko-Kaštelanski zaljev  HA14-06117 
 
Agrarna politika -- Poljoprivredna gospodarstva -- Regionalna ekonomija -- Regionalni razvoj  HA14-06317 
 
Agronomija -- Marketing  HA14-06316 
 
Akademska zajednica -- Lijeva politička teorija -- Desna politička teorija -- Politička aktivizam -- Akademski marksizam -- Kapitalizam  HA14-06111 
 
Akcelerogram -- Seizmički odziv -- Građevinske konstrukcije -- Dinamička analiza konstrukcija -- Spektar odziva  HA14-06287 
 
Alkoholizam -- Antialkoholna kampanja -- Prvi svjetski rat  HA14-06171 
 
Althusser, Louis  HA14-05977 
 
Anatomija biljaka -- Endemske biljke -- Hladnikia pastinacifolia -- Apiaceae -- Štitarke  HA14-06164 
 
Andrijić, Marko  HA14-06428 
 
Ansambl Phish  HA14-06549 
 
Antependij -- Vez -- Tekstil -- Gotika  HA14-06503 
 
Antifosfolipidni sindrom -- Sistemski eritemski lupus -- Preeklampsija -- Trudnoća  HA14-06216 
 
Antioksidacijski enzimi -- Osmotski stres -- Fibigia triquetra (DC.) Boiss. -- Trobridi sijedac -- Statistička analiza  HA14-06166 
 
Apolloni, Ignazio  HA14-06650 
 
Apple Inc. -- Tvrtka Apple  HA14-06228 
 
Arbanas, Nevenka  HA14-06538 
 
Archer, Antun  HA14-06532 
 
Arheološka istraživanja -- Kulturno-povijesna baština -- Hidroarheologija -- Podmorje  HA14-06765 
 
Arheološka istraživanja -- Naselja  HA14-06764 
 
Arheološka istraživanja -- Nekropole -- Grobovi  HA14-06773 
 
Arheološka istraživanja -- Prapovijesni lokaliteti  HA14-06770 
 
Arheološka istraživanja -- Skulpture -- Mramorne skulpture -- Konzervatorsko-restauratorski radovi -- Muzeji  HA14-06767 
 
Arheološki nalazi -- Granične oznake -- Granice  HA14-06762 
 
Arheološki nalazi -- Kapele  HA14-06772 
 
Arheološki nalazi -- Prapovijesna naselja  HA14-06769 
 
Arheološki nalazi -- Restauratorsko-konzervatorski radovi -- Staklo -- Zaštita  HA14-06410 
 
Arheološki nalazi -- Staklo  HA14-06763 
 
Arheološki nalazi -- Štukature -- Forum  HA14-06760 
 
Arhitekti  HA14-06467 
 
Arhitekti -- Izložbe  HA14-06465 
 
Arhitekti -- Moderna arhitektura -- Bauhaus  HA14-06786 
 
Arhitektura -- Arhitekti  HA14-06461 
 
Arhitektura -- Arhitekti -- Povijesni prikaz  HA14-06430 
 
Arhitektura -- Arhitektonski projekti -- Arhitekti  HA14-06464 
 
Arhitektura -- Kiparstvo  HA14-06428 
 
Arhitektura -- Modernizam -- Izložbe  HA14-06458 
 
Arhitektura -- Neboderi  HA14-06431 
 
Arhitektura -- Obrambena arhitektura -- Utvrde -- Arheološka istraživanja -- Osmanlije  HA14-06450 
 
Arhitektura -- Rasvjeta -- Svjetlo -- Izložbe  HA14-06462 
 
Arhitektura -- Rekonstrukcija -- Crkve -- Palače  HA14-06447 
 
Arhitektura -- Svjetovna arhitektura -- Gradska loža -- Renesansa  HA14-06442 
 
Armaturne šipke -- Polimeri armirani vlaknima -- Mehanička svojstva -- Naprezanje -- Ispitivanje materijala  HA14-06240 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Dimenzioniranje -- Nosivost konstrukcije -- Proračun nosivosti -- Naprezanje  HA14-06272 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Konstrukcijska oštećenja -- Pomak tla -- Iskop tunela -- Georadarska snimanja  HA14-06262 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Seizmičko opterećenje -- Okvirne konstrukcije -- Numerički model -- Posmično naprezanje  HA14-06259 
 
Armiranobetonski stupovi -- Nosivost stupova -- Armatura -- Naprezanje -- Deformacija -- Duktilnost  HA14-06267 
 
Artuković, Andrija  HA14-06780 
 
Artuković, Lovro  HA14-06529  HA14-06511 
 
Asfaltbeton -- Bitumen -- Granulometrijski sastav -- Fizikalno-mehanička svojstva -- Asfaltne mješavine  HA14-06286 
 
Atletika -- Hologramska narukvica -- Alternativna medicina -- Magnetoterapija -- Uspješnost  HA14-06604 
 
Atletika -- Pliometrijski trening -- Dubinski skok -- Skok s pripremom -- Vertikalni skok -- Skok u dalj s mjesta -- Sprint -- Mišićna snaga -- Mišićni zamor -- Mišićna oštećenja -- Uspješnost  HA14-06605 
 
Atletika -- Skok u dalj -- Cjeloviti zalet -- Kratki zalet -- Brzina zaleta -- Brzina odraza -- Uspješnost -- Matematički model -- Polinomna jednadžba -- Regresijska analiza -- Procjena  HA14-06611 
 
Autoceste -- Prometna sigurnost -- Prometne nezgode  HA14-06353 
 
Babić, Damir  HA14-06518 
 
Badurina, Anđelko  HA14-05935 
 
Bajuk, Lidija  HA14-06742 
 
Bakić, Vojin  HA14-06494 
 
Bakterijske infekcije kože -- Staphylococcus aureus -- Streptococcus pyogenes -- Celulitis -- Erizipel -- Impetigo -- Terapija  HA14-06201 
 
Banac, Ivo  HA14-05940 
 
Bandić, Milan -- Kerum, Željko  HA14-05991 
 
Barišić, Petar -- Živković Kuljiš, Loren  HA14-06471 
 
Batvača -- Kruška -- Hrvatska književnost -- Književni motivi  HA14-06663 
 
Bauer, Marina  HA14-06486 
 
Bauer, Veronika  HA14-06407 
 
Beethoven, Ludwig van -- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  HA14-06544 
 
Belgijski umjetnici -- Izložbe  HA14-06396 
 
Ben Azaj -- Rabi Akiva -- Ben Zoma -- Aher  HA14-05928 
 
Benko Grado, Artur  HA14-06788 
 
Bernardi, Bernardo  HA14-06449 
 
Bertalanffy, Ludwig von  HA14-05849 
 
Beton -- Čeličanska zgura -- Abrazija -- Tlačna čvrstoća -- Savojna čvrstoća -- Modul elastičnosti  HA14-06234 
 
Beton -- Granulometrija -- Vlačna čvrstoća -- Tlačna čvrstoća -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala  HA14-06246 
 
Betonske grede -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička simulacija -- Udarno opterećenje -- Tlačna čvrstoća -- Raspodjela naprezanja  HA14-06238 
 
Biblijske teme -- Časopisi  HA14-05929 
 
Biciklističke staze -- Skycycle -- Biciklistički promet -- Urbano planiranje -- Prometna infrastruktura -- Projektiranje nadvožnjaka  HA14-06378 
 
Biciklistički promet -- Bluetooth tehnologija -- Vrijeme putovanja  HA14-06357 
 
Biennale arhitekture, Venecija  HA14-06458 
 
Bilosnić, Tomislav Marijan  HA14-06739 
 
Biljne vrste -- Bioraznolikost -- Kemijski sastav tla -- Ispaša  HA14-06167 
 
BIM -- Upravljanje projektima -- Građevinski projekti -- Sustav za podršku odlučivanju -- Održiva gradnja  HA14-06274 
 
Bioetika -- Cyber-kriminal -- Internet -- Adolescenti -- Ovisnost o internetu -- Istraživanje  HA14-05910 
 
Bioetika -- Teologija  HA14-05944 
 
Bioetika -- Teologija -- Kršćanstvo -- Ekologija -- Zaštita okoliša  HA14-05911 
 
Biostratigrafija -- Paleoekologija -- Fosili -- Foraminifere -- Planktonske foraminifere  HA14-06153 
 
Bitke -- Krbavska bitka -- Vojni ustroj -- Vojna strategija -- Naoružanje  HA14-06813 
 
Bitke -- Ratovanje -- Vojna strategija  HA14-06814 
 
Blizanačka trudnoća -- Medicinski potpomognuta oplodnja -- Preeklampsija -- Perinatalni ishod  HA14-06214 
 
Bolesti kralježnice -- Osteomijelitis kralježnice -- Spondilodiscitis -- Patogeneza -- Dijagostika -- Kirurško liječenje  HA14-06200 
 
Bonino Jakovljev iz Milana  HA14-06468 
 
Borelli Vranski-Alačević, Zoe -- Borelli, Zoe -- Obitelj Borelli  HA14-06522 
 
Borilačke vještine -- Judo -- Koordinacija pokreta -- Kretni obrasci -- Motoričke sposobnosti -- Vrijeme reakcije u sportu -- Situacijska učinkovitost -- Analiza uspješnosti  HA14-06602 
 
Borilački sportovi -- Boks -- Judo -- Emocionalna inteligencija -- Neuroticizam -- Ekstrovertiranost  HA14-06599 
 
Borilački sportovi -- Opterećenje -- Subjektivna procjena -- Energetski zahtjevi  HA14-06613 
 
Botić, Matko  HA14-06744 
 
Boulanger, Nadia -- Mauclair, Camille  HA14-06568 
 
Bourek, Zlatko  HA14-06519 
 
Božić-Šejić, Rafaela  HA14-06640 
 
Božje ime -- Analiza teksta -- Prevođenje  HA14-05922 
 
Braća Žagar  HA14-06465 
 
Bratovština Sv. Duha -- Hvarska biskupija  HA14-05937 
 
Bratovštine -- Povijest  HA14-05937  HA14-05932 
 
Bratstvo -- Mir -- Siromaštvo  HA14-05924 
 
Brijunski sastanak  HA14-06664 
 
Brlić, Andrija Torkvat  HA14-06782 
 
Brodogradilišta -- Samoupravljanje -- Radnici -- Radničko upravljanje -- Radnički savjeti -- Upravni odbori  HA14-06306 
 
Brodska organizacija -- Upravljanje brodom  HA14-06363 
 
Brodska prevodnica -- Optimizacijski model -- Optimizacijski algoritmi  HA14-06372 
 
Brza cesta -- Cesta Solin-Klis -- Gradnja ceste -- Vijadukt Jamani -- Tunel Klis Kosa -- Prometni koridori  HA14-06254 
 
Brzina slobodnog toka -- Cestovne prometnice  HA14-06360 
 
Bućan, Boris  HA14-06530 
 
Budimirov, Bogdan  HA14-06467 
 
Buka -- Luke -- Akustičko modeliranje  HA14-06382 
 
Bukove šume -- Sječa stabala -- Privlačenje drva -- Šumski traktor -- Brdsko-planinsko područje -- Zimski uvjeti -- Proizvodnost -- Učinkovitost -- Radni proces  HA14-06308 
 
Bura -- Advekcija -- Mahovitost vjetra -- Numerička simulacija  HA14-06144 
 
Burđelez, Ivana  HA14-06803 
 
Burgovi -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06414 
 
Burgovi -- Utvrde -- Arheološki nalazi -- Arhitektonski ostaci -- Srednjovjekovna keramika  HA14-06759 
 
Callalo, Paolo -- Grassi, Francesco  HA14-06491 
 
Campanula pyramidalis -- Zvončići (biljka) -- Taksonomija -- Flavonoidi -- Fenolna kiselina  HA14-06156 
 
Castells, Manuel  HA14-05989 
 
Cestovni promet -- Autoceste -- Prometna sigurnost  HA14-06340 
 
Cestovni promet -- Prometna infrastruktura  HA14-06338 
 
Cestovni promet -- Prometni model -- Planiranje prometa  HA14-06339 
 
Cestovni promet -- Sigurnost cestovnog prometa -- Kazneno zakonodavstvo -- Uvjeti kažnjivosti  HA14-06051 
 
Colymbada tauromenitana -- Biljke -- Bioraznolikost -- Ekologija -- Floristička analiza  HA14-06158 
 
Crkva -- Evanđelje -- Pastoral -- Obitelj -- Župa -- Crkveni dokumenti  HA14-05926 
 
Crkva -- Misionarstvo -- Misionari -- Pastoral -- Crkveni dokumenti  HA14-05947 
 
Crkva -- Pastoral -- Papinstvo  HA14-05948 
 
Crkva bosanska  HA14-06531 
 
Crkva Gospe Maslinske  HA14-06441 
 
Crkva i država -- Lokalna vlast -- Sukobi -- Agrarna reforma -- Vjeronauk  HA14-05978 
 
Crkva i država -- Vjerske zajednice -- Sekularizacija -- Religija -- Sloboda vjeroispovijesti  HA14-05979 
 
Crkva Ishan -- Povijesne građevine -- Zidane građevine -- Statički proračun -- Dinamički proračun -- Numerički model  HA14-06269 
 
Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije  HA14-06448 
 
Crkva sv. Antuna pustinjaka  HA14-06532  HA14-06408 
 
Crkva sv. Asela  HA14-06453 
 
Crkva sv. Franje (Pula)  HA14-06451 
 
Crkva sv. Jakoba  HA14-06772 
 
Crkva Sv. Krševana -- Benediktinci  HA14-06503 
 
Crkva Sv. Kuzme i Damjan -- Palača Užižić  HA14-06447 
 
Crkva sv. Ladislava  HA14-06415 
 
Crkva sv. Lovre  HA14-06517 
 
Crkva Uznesenja B. D. Marije u Gori  HA14-06771 
 
Crkve -- Inventar -- Kulturna baština -- Domovinski rat -- Ratne štete -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06415 
 
Crkve -- Inventar -- Obnova -- Obnovitelji -- Konzervatorsko-restauratorska istraživanja  HA14-06402 
 
Crkve -- Oltari  HA14-06444 
 
Crkve -- Oltari -- Ikonografija -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06408 
 
Crkvena glazba -- Muzikologija -- Hrvatski skladatelji 20. st. -- Svećenici -- Život i rad  HA14-05950 
 
Crkvena povijest -- Drugi svjetski rat  HA14-05961 
 
Crnogorska književnost -- Crnogorski jezik -- Dijalektologija -- Vokalizam  HA14-06656 
 
Crnogorska književnost 20. st. -- Repeticija -- Stilistika -- Stilogenost -- Jezik -- Književni tekst  HA14-06625 
 
Croatia Records -- Fonoteka Hrvatskog radija  HA14-06576 
 
Croce, Benedetto  HA14-06797 
 
Cruising-turizam -- Luke -- E-usluge  HA14-06349 
 
Crveni križ -- Društvo Crvenoga križa Hrvatske -- Gradsko društvo Crvenoga križa Zagreb  HA14-06496 
 
Čelične konstrukcije -- Seizmički proračun -- Seizmičko opterećenje -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Numerički model  HA14-06276 
 
Čelične konstrukcije -- Šuplji profili -- Hladno oblikovanje -- Otpornost materijala -- Zavarivanje  HA14-06231 
 
Čileanska književnost -- Hrvatski autori  HA14-06655 
 
Čovjek -- Teologija -- Antropoloigija  HA14-05933 
 
Čuka, Jakov  HA14-06684 
 
Ćirilica -- Srbi -- Nacionalne manjine -- Ravnopravnost  HA14-06815 
 
Dal Bianco, Stefano  HA14-06653 
 
Damjanović, Stjepan  HA14-06630 
 
Darwall, Stephen  HA14-05918 
 
Darwin, Charles Robert  HA14-06097 
 
Delimar, Vlasta  HA14-06412 
 
Demokracija -- Etički relativizam -- Politika -- Teologija  HA14-05949 
 
Demur, Boris  HA14-06526 
 
Deželić, Sofija  HA14-06588 
 
Dijalektika -- Sloboda -- Ljutnja -- Moralna praksa -- Kompatibilizam -- Inkompatibilizam  HA14-05909 
 
Dijatomeja -- Alge kremenjašice -- Rasprostranjenost -- Rijeke  HA14-06160 
 
Dioklecijanova palača  HA14-06460 
 
Distanazija -- Umiranje -- Palijativna skrb -- Biomedicina -- Etika -- Eutanazija  HA14-06181 
 
Dizajn -- Unutarnje uređenje prostora -- Izložbe  HA14-06405 
 
Dizajneri -- Dizajn  HA14-06400 
 
Djeca -- ADHD -- Hiperaktivnost -- Kognitivna usmjerenost -- Terapija  HA14-05896 
 
Djeca -- Mladi -- Infektivne bolesti -- Osteomijelitis -- Septički artritis -- Tuberkuloza  HA14-06202 
 
Djeca -- Mladi -- Škole -- Deklamiranje -- Igrokazi -- Kazalište -- Igra  HA14-06099 
 
Djeca -- Spremnost za školu -- Kompetencije -- Istraživanje  HA14-06108 
 
Djeca -- Uspavanke -- Glazbeni odgoj -- Socijalizacija -- Antropološko gledište  HA14-06115 
 
Djeca mlađe školske dobi -- Pedagoške radionice -- Teorija evolucije  HA14-06097 
 
Djeca rane školske dobi -- Pažnja -- Pamćenje -- Nastava -- Strani jezik  HA14-06100 
 
Dječja književnost -- Televizijske serije -- Svakodnevica -- Socijalizam  HA14-06734 
 
Dnevne migracije -- Ekološki promet -- Zeleni transport -- Zaštita okoliša  HA14-06354 
 
Dnevne migracije -- Radne migracije -- Zaposlenici  HA14-06355 
 
Dobri pastir -- Maranatha  HA14-05938 
 
Dobronić, Antun  HA14-06565 
 
Domovinski rat -- Borbeni moral -- Bojna spremnost -- Logistika  HA14-06093 
 
Domovinski rat -- Mirna reintegracija -- Hrvatsko-srpski odnosi  HA14-05982 
 
Domovinski rat -- Ratni zločini  HA14-06096 
 
Domovinski rat -- Učenici osnovnih škola -- Edukacija -- Povijest  HA14-06092 
 
Domovinski rat -- Vojne postrojbe -- Branitelji  HA14-06091 
 
Dragojević, Danijel  HA14-06705 
 
Dreyfus, Hubert -- McDowell, John  HA14-05885 
 
Drugi svjetski rat -- Korejski rat -- Hladni rat -- Političke doktrine -- Trumanova doktrina  HA14-06090 
 
Drugi svjetski rat -- Obavještajne radiokomunikacije -- Obavještajne službe -- Špijunaža -- Podmornice  HA14-06094 
 
Drugi vatikanski koncil  HA14-05949  HA14-05959 
 
Drugi vatikanski sabor  HA14-05933 
 
Društva -- Slovenska društva -- Prosvjetna društva -- Kulturna društva  HA14-05857 
 
Društvene klase -- Prekarijat -- Kapitalizam -- Marksizam -- Tržište rada -- Zapošljavanje  HA14-06033 
 
Društveno-političke promjene -- Društvene vrijednosti -- Politički aktivizam -- Protestni pokreti -- Umreženi kapitalizam -- Projektpolis  HA14-05974 
 
Državna granica -- Zaštita državne granice -- Kopnena granica -- Zone rizika -- Analiza rizika -- Upravljanje zaštitom  HA14-06084 
 
Državni sektor -- Globalizacija -- Porezno opterećenje -- Javni dug  HA14-06015 
 
Dubrovački muzeji  HA14-05860 
 
Dujmović, Šime -- Meštrović, Ivan  HA14-06492 
 
Duktilnost -- Drvene konstrukcije -- Ispitivanje materijala -- Mehanička svojstva -- Numerički model -- Metoda konačnih elemenata  HA14-06233 
 
Dvodomna biljka -- Carica papaya -- Papaja -- Determinacija biljaka -- PCR -- Polimerazna lančana reakcija  HA14-06165 
 
Dvornik, Mate Dujam  HA14-05953 
 
Đonović, Janko  HA14-06656 
 
Ego-psihologija -- Psihoanalitička dijagnostika -- Diferencijalna dijagnoza -- Psihotične ličnosti  HA14-05893 
 
Ekonomska politika -- Hotelijerstvo -- Turizam -- Hotelska poduzeća  HA14-06019 
 
Ekonomska teorija -- Individualizam -- Kolektivizam -- Uloga države -- Tržišno gospodarstvo  HA14-05998 
 
Ekonomski rast -- Uspješnost poslovanja -- Jedinice lokalne samouprave -- Gradovi -- Analiza varijance -- Statistička analiza  HA14-06007 
 
Elastična stabilnost -- Tankostjeni nosači -- Građevinski elementi -- Posmično naprezanje -- Numerički model  HA14-06252 
 
Elektromiografija -- Mišićna kontrakcija -- Bedreni mišići -- Musculus vastus medialis -- Musculus vastus lateralis -- Izokinetika -- Mišićni zamor -- Neuromuskularni zamor -- Koljeni zglob -- Stabilnost zgloba  HA14-06608 
 
Elektromiografija -- Mišićna kontrakcija -- Elektromiografski signali -- Segmentacija -- Točnost mjerenja -- Iskustvo -- Nadzor -- Povratna veza  HA14-06606 
 
Emocije -- Akrazija -- Iracionalnost -- Pristranost -- Samozavaravanje -- Samokontrola  HA14-05913 
 
Epigrafija -- Epigrafski spomenici -- Svetišta -- Kult  HA14-06766 
 
Epistemologija -- Misaoni eksperimenti -- Konceptualni prostor -- Eksternalizam -- Intuicija -- Nesporazum  HA14-05916 
 
E-poslovanje -- Elektroničko poslovanje -- Računovodstvo -- Pametna kartica -- Hrvatske tvrtke  HA14-06014 
 
Estetizacija tijela -- Raspad tijela -- Kultura kontrole -- Bioparanoja -- Biološki rat -- Dezinfekcija  HA14-05966 
 
Etika -- Filozofija sporta -- Sport -- Nastavni predmeti -- Metodika  HA14-06098 
 
Etnografski muzej Zagreb  HA14-05871  HA14-05865 
 
Etnologija -- Običaji -- Predenje -- Preslice -- Simbolika  HA14-06114 
 
Europeana  HA14-06589 
 
Europol  HA14-06043 
 
Europska povijest -- Politička povijest -- Svjetski ratovi -- Prvi svjetski rat -- Drugi svjetski rat  HA14-06810 
 
Europska povijest 20. st. -- Prvi svjetski rat -- Nacionalizam -- Etnocentrizam -- Posljedice  HA14-06807 
 
Europska udruga visokih glazbenih škola -- ERASMUS  HA14-06582 
 
Europska udruga za rak vrata maternice -- ECCA  HA14-06182 
 
Europska unija  HA14-06317  HA14-06229  HA14-06237 
 
Europska Unija  HA14-05987  HA14-06013 
 
Europski sud za ljudska prava  HA14-06083 
 
Europski sud za ljudska prava -- Europski sud pravde  HA14-06035 
 
Europski uhidbeni nalog -- Kriminalistička policija -- Policijska suradnja -- Međunarodna suradnja  HA14-06043 
 
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja -- Europski uhidbeni nalog -- Dvostruka kažnjivost  HA14-06037 
 
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja -- Međunarodna suradnja -- Sudska praksa -- Uzajamno priznavanje -- Izvršenje presuda  HA14-06046 
 
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja -- Prekogranična suradnja -- Prikupljanje dokaza -- Učinkovitost  HA14-06045 
 
Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Transnacionalno pravo -- Ne bis in idem -- Ljudska prava -- Temeljna prava  HA14-06035 
 
Evanđelje -- Vjera -- Spoznaja  HA14-05939 
 
Evaporiti -- Sedimentne stijene -- Ležišta -- Dijageneza  HA14-06130 
 
Faktorska analiza -- Marketing -- Kvaliteta usluga -- Turistička destinacija  HA14-06021 
 
Fašnički običaji -- Fašnik -- Povijest  HA14-06112 
 
Film  HA14-06594 
 
Film -- Cenzura -- Socijalizam -- Nacionalizam -- Partizani  HA14-06593 
 
Film -- Filmski festivali  HA14-06592 
 
Film -- Igrani film -- Politika -- Cenzura -- Ideologija -- Socijalizam  HA14-06595 
 
Film -- Niska rezolucija  HA14-06591 
 
Film -- Video instalacije -- Multimedijalna umjetnost -- Avangarda -- Izložbe  HA14-06406 
 
Filozofija -- Teologija -- Časopisi  HA14-05887 
 
Filozofija 20. st. -- Politička filozofija -- Društveno-političke promjene -- Metamorfoze -- Migracije  HA14-05968 
 
Filozofija jezika -- Kognitivna semantika -- Semantička teorija -- Vrste riječi -- Konceptualni prostor -- Geometrija misli  HA14-05904 
 
Filozofija morala -- Epistemičke vrijednosti -- Moralne intuicije -- Etika -- Podučavanje  HA14-05919 
 
Filozofija morala -- Moralna odgovornost -- Napuštanje -- Krivnja -- Reakcija -- Posljedičnost  HA14-05912 
 
Filozofija uma -- Kartezijanska paradigma -- Intencionalnost -- Utjelovljenje -- Metodološka ograničenja  HA14-05885 
 
Filozofija umjetnosti -- Književnost -- Film -- Naratologija -- Moralna filozofija -- Etičko gledište  HA14-06395 
 
Filozofija za djecu -- Filozofija -- Terapija  HA14-05890 
 
Filozofska antropologija -- Teorija odgoja -- Odgoj -- Ljudska priroda  HA14-05886 
 
Filozofsko savjetovanje -- Komunikacija -- Psihoterapija  HA14-05884 
 
Financije -- Novac -- Potražnja za novcem -- Gospodarska kriza -- Posttranzicijske zemlje  HA14-06012 
 
Financijski kapitalizam -- Makroekonomija -- Ekonomska nestabilnost -- Nacionalna ekonomija  HA14-06000 
 
Financijski proizvodi -- Investicije -- Certifikati -- Derivativi  HA14-06009 
 
Fiskalna politika -- Ekonomski rast -- VAR model -- Vektorski autoregresijski model  HA14-06011 
 
Fišer, Ernest  HA14-06706 
 
Fluorid -- Ljudsko zdravlje -- Štetni učinci -- Fitotoksičnost -- Biljke -- Industrijska postrojenja  HA14-06191 
 
Foraminifere -- Planktonske foraminifere -- Biostratigrafija  HA14-06154 
 
Fortifikacijska arhitektura -- Utvrde -- Konzervatorski radovi  HA14-06463 
 
Fotografija -- Izložbe  HA14-06540  HA14-06541  HA14-06539 
 
Franciscus, papa -- Papa Franjo  HA14-05956  HA14-05926  HA14-05947  HA14-05924 
 
Francuska književnost -- Srednjovjekovna književnost -- Junački spjev  HA14-06652 
 
Francuska književnost 16. st. -- Pjesništvo  HA14-06651 
 
Fundamentalna teologija -- Dogmatika -- Časopisi  HA14-05936 
 
Funkcija bassa continua -- Realizacija bassa continua -- Glazbena pratnja -- Harmonizacija -- Dopuna -- Estetika glazbe  HA14-06546 
 
Funkcionalna muzička pedagogija -- Solfeggio -- Nastava intonacije -- Durska ljestvica -- Molska ljestvica -- Nastavne metode  HA14-06562 
 
Galerija Klovićevi dvori  HA14-06409 
 
Galić, Pavao  HA14-06798 
 
Galović, Fran  HA14-06668  HA14-06669 
 
García Márquez, Gabriel  HA14-06643 
 
Gärdenfors, Peter  HA14-05906 
 
Gašparoti, Hilarion  HA14-06754 
 
Genetska raznolikost -- Genotipovi graha -- Prinos  HA14-06318 
 
Geografija -- Ekspedicije -- Istraživači  HA14-06774 
 
Geokemijska istraživanja -- Geodinamika -- Hercinska orogeneza -- Metamorfne stijene -- Kemijski sastav -- Amfiboliti  HA14-06136 
 
Geokemijska istraživanja -- Morski sedimenti -- Teški metali -- Taloženje  HA14-06141 
 
Geološka istraživanja -- Sedimenti -- Klastično-karbonatne naslage  HA14-06142 
 
Geotermalne karte -- Toplinski tok -- Geotermalna energija  HA14-06148 
 
Gestacijski dijabetes -- Pretilost -- Adipokini  HA14-06213 
 
Glagoljica -- Paleografija  HA14-05850 
 
Glazba  HA14-06547 
 
Glazba -- Glazbeno djelo -- Estetika glazbe -- Glazbena ontologija -- Kulturni kontekst  HA14-06561 
 
Glazba 20. st. -- Filozofsko gledište -- Psihološko gledište -- Psihopatologija -- Infantilizam -- Neoklasicizam  HA14-06543 
 
Glazbena baština -- Digitalizacija -- Digitalizirana baština -- Digitalna knjižnica  HA14-06589 
 
Glazbena baština -- Fonografija -- Zvučni zapisi -- Gramofonske ploče  HA14-06577 
 
Glazbena baština -- Glazbena građa -- Glazbene zbirke -- Knjižnice -- Ostavštine  HA14-05856 
 
Glazbena baština -- Memorijalne zbirke  HA14-06581 
 
Glazbena baština -- Muzeji  HA14-06586  HA14-06554 
 
Glazbena baština -- Notni zapisi -- Kajkavski jezik -- Rukopisi  HA14-06556 
 
Glazbena kritika -- Glazbena percepcija -- Opera -- Članci -- Reagiranja  HA14-06778 
 
Glazbena parataksa -- Sintaksa -- Estetika glazbene paratakse -- Glazbeni minimalizam -- Indeterminizam -- Inventivno slušanje  HA14-06555 
 
Glazbena pedagogija -- Glazbena teorija -- Glazbeni pedagozi -- Bibliografija  HA14-06781 
 
Glazbeni festival Margazhi  HA14-06542 
 
Glazbeni instrumenti -- Restauracija  HA14-06579 
 
Glazbeni pedagozi -- Pijanisti -- Biografije  HA14-06588 
 
Glazbenici -- Memorijalne zbirke -- Ostavštine  HA14-06550 
 
Glazbenici -- Skladatelji -- Biografije -- Memorijalne zbirke -- Ostavštine  HA14-06560 
 
Glazbeno novinarstvo -- Glazbeni prikazi -- Glazbena kritika -- Engleski jezik -- Tamilski jezik  HA14-06542 
 
Gliha, Oton  HA14-06507 
 
Gljive -- Micelij  HA14-06320 
 
Golub, Momčilo  HA14-06423 
 
Gornji ustroj -- Tračnički sustav -- Kolosijek -- Tramvajski promet -- Višekriterijska analiza -- Optimizacija  HA14-06305 
 
Grad Zagreb  HA14-06298 
 
Graditeljska baština -- Kulturna baština -- Arhitektonska baština -- Metode procjene -- Prostorno planiranje -- Višekriterijska analiza  HA14-06438 
 
Graditeljsko naslijeđe -- Tehnička dokumentacija  HA14-06460 
 
Gradnja hotela -- Zgrade hotela -- Hrvatski dizajn -- Arhitektura  HA14-06449 
 
Gradovi -- Graditeljstvo -- Graditelji -- Mletačka uprava  HA14-06432 
 
Gradovi -- Urbani razvoj -- Demografski razvoj -- Katastarski plan -- Rekonstrukcija -- Projekti  HA14-06775 
 
Gradska kazališta -- Poslovanje -- Ravnatelji -- Ekonomska praksa -- Umjetnička praksa -- Modeli upravljanja  HA14-06596 
 
Gradski muzej Požega  HA14-05859  HA14-05876 
 
Gradski muzej Sisak  HA14-05877 
 
Gradski muzej Vinkovci  HA14-05873 
 
Gradski promet -- Prometna signalizacija  HA14-06345 
 
Građansko pravo -- Obiteljsko pravo -- Pravna povijest -- Položaj žena -- Promjene zakona -- Neravnopravnost spolova  HA14-06068 
 
Građevinske konstrukcije -- Posmični zidovi -- Seizmička otpornost -- Okvirni sustavi -- Utrošak materijala  HA14-06289 
 
Grafička umjetnost -- Grafički dizajn -- Izložbe  HA14-06534 
 
Grafička umjetnost -- Grafika  HA14-06538 
 
Grafička umjetnost -- Strip -- Grafičke novele -- Animirani film -- Multimedijalni performansi  HA14-06537 
 
Grafika -- Crteži -- Izložbe  HA14-06535 
 
Grafika -- Izložbe  HA14-06536 
 
Gucunski, Nenad  HA14-06273 
 
Guercino  HA14-06524 
 
Gustoća prometa -- Zagušenje prometa -- Prometni tok -- Predviđanje prometa  HA14-06371 
 
Gustoća prometa -- Zdravstvene usluge -- Zdravstvene ustanove  HA14-06381 
 
Hameršak, Filip  HA14-06811 
 
Heidegger, Martin  HA14-05968  HA14-05882 
 
Henneberg, Većeslav  HA14-05880 
 
Hidraulički tranzijenti -- Oscilacija vodnih masa -- Vodna komora -- Numerički model -- Metoda konačnih elemenata -- Jednadžba kontinuiteta  HA14-06247 
 
Hidroelektrane na Savi -- Male hidroelektrane -- Protočne hidroelektrane -- Protok vode  HA14-06242 
 
Historiografija -- Kulturna povijest  HA14-06795 
 
Historiografija -- Kulturna povijest -- Prvi svjetski rat  HA14-06793 
 
Historiografija -- Putopisi -- Hodočašća  HA14-06790 
 
Hitna kontracepcija -- Neželjena trudnoća  HA14-06218 
 
Hitrec, Hrvoje  HA14-06734 
 
Hladni rat -- Međunarodni odnosi -- Svjetska politika  HA14-05988 
 
Hodočašće -- Vjerski turizam -- Turizam -- Vjera  HA14-05934 
 
Horner, Franz  HA14-06814 
 
Hotel Liburna  HA14-06449 
 
Hraste, Kažimir  HA14-06489 
 
Hraste, Vojin  HA14-06479 
 
Hrgović, Luka  HA14-06594 
 
Hrvati -- Katoličanstvo -- Povijest  HA14-05940 
 
Hrvatinić, Hrvoje Vukčić  HA14-06531 
 
Hrvatska glazbena pedagogija -- Glazbeno obrazovanje -- Glazbenici -- Umjetnici -- Pedagozi  HA14-06575 
 
Hrvatska književnost  HA14-06755 
 
Hrvatska književnost -- Hrvatska emigrantska književnost  HA14-06743 
 
Hrvatska književnost -- Kajkavsko narječje -- Kajkavska književnost -- Časopisi -- Hrvatsko proljeće  HA14-06690 
 
Hrvatska književnost -- Književna kritika  HA14-06700  HA14-06698 
 
Hrvatska književnost -- Teorija književnosti -- Traduktologija  HA14-06707 
 
Hrvatska književnost 16. st. -- Misticizam -- Simbolizam  HA14-06702 
 
Hrvatska književnost 17. st. -- Engleska književnost 17. st. -- Putopisi -- Komparacija  HA14-06639 
 
Hrvatska književnost 18. st. -- Vitezovi -- Propovijedi  HA14-06754 
 
Hrvatska književnost 19. st. -- Biografija  HA14-06681 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Citatnost -- Ludizam -- Ornamentalnost  HA14-06701 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književna kritika  HA14-06740 
 
Hrvatska književnost 19./20. st. -- Književno stvaralaštvo  HA14-06660 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Drame -- Predstave  HA14-06718 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatska drama 20. st.  HA14-06735 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Poezija -- Biografija -- Tematska analiza  HA14-06777 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književna kritika  HA14-06669 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Književna kritika -- Hrvatski jezik -- Publicistika  HA14-06661 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Poetika -- Žena -- Impresionizam -- Ljubav -- Ljepota  HA14-06694 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Polemike  HA14-06726 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Publicistika -- Jezično pitanje -- Biobibliografski prilozi  HA14-06684 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Romanistika  HA14-06709 
 
Hrvatska književnost 20./21. st.  HA14-06680  HA14-06708 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Biobibliografski prilozi  HA14-06675 
 
Hrvatska književnost 20./21. st. -- Identitet  HA14-06678 
 
Hrvatska književnost 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo -- Srpska poezija -- Književna kritika  HA14-06666 
 
Hrvatska narodna banka -- Nacionalni centar za analizu novčanica  HA14-06087 
 
Hrvatska povijest  HA14-06822 
 
Hrvatska povijest -- Historiografija -- Hrvatska književnost  HA14-06821 
 
Hrvatska povijest -- Hrvati -- Povijest  HA14-06819 
 
Hrvatska povijest -- Teritorijalne pretenzije  HA14-06818 
 
Hrvatska povijest -- Trgovina -- Frankopani  HA14-06816 
 
Hrvatska proza  HA14-06724 
 
Hrvatska proza -- Kazalište  HA14-06744 
 
Hrvatska proza 20. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA14-06696 
 
Hrvatska proza 21. st.  HA14-06717  HA14-06670  HA14-06747  HA14-06757  HA14-06737  HA14-06674  HA14-06662  HA14-06699  HA14-06710  HA14-06689  HA14-06658  HA14-06692 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA14-06733  HA14-06746  HA14-06697  HA14-06695  HA14-06673  HA14-06758  HA14-06716  HA14-06683 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje -- Putopisi  HA14-06691 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-06679 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Putopisi  HA14-06738  HA14-06749  HA14-06676  HA14-06741  HA14-06731  HA14-06751  HA14-06667  HA14-06748  HA14-06750  HA14-06665  HA14-06659 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Sjećanja  HA14-06671  HA14-06703  HA14-06727 
 
Hrvatska proza 21. st. -- Svećenici  HA14-06732 
 
Hrvatska umjetnost -- Nacionalna umjetnost -- Nacionalni identitet  HA14-06413 
 
Hrvatske šume d.o.o.  HA14-06312 
 
Hrvatski graditeljski forum  HA14-05853 
 
Hrvatski iseljenici -- Kulturološka adaptacija -- Psihološka prilagodba  HA14-05999 
 
Hrvatski jezik -- Bibinjski govor -- Narječja -- Rječnici  HA14-06634  HA14-06637 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Frazemi -- Leksemi -- Životinje  HA14-06633 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Kajkavsko narječje -- Rječnici  HA14-06628 
 
Hrvatski jezik -- Dijalektologija -- Narječja  HA14-06629 
 
Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Kognitivna lingvistika -- Glagoli -- Mišljenje -- Konceptualizacija prostora  HA14-06626 
 
Hrvatski jezik -- Glagoljica -- Slavistika  HA14-06630 
 
Hrvatski jezik -- Govorni jezik -- Akcentuacija -- Morfologija -- Istraživanje  HA14-06631 
 
Hrvatski jezik -- Gramatika -- Nepromjenjive riječi -- Nastava hrvatskog jezika  HA14-06632 
 
Hrvatski katolički pokret -- Društvo Sveta vojska -- Kapucini  HA14-06171 
 
Hrvatski narodni preporod -- Hrvatska književnost -- Hrvatski jezik  HA14-06677 
 
Hrvatski povijesni muzej  HA14-06485 
 
Hrvatski znanstvenici -- Građevinari -- Život i rad  HA14-06273 
 
Hrvatsko pjesništvo -- Mediteranizam -- Postmoderna  HA14-06688  HA14-06736 
 
Hrvatsko pjesništvo 19./20. st. -- Književna kritika -- Teološki elementi -- Protuklerikalizam  HA14-06745 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Aforizmi -- Etika -- Filozofija  HA14-06704 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Književna kritika  HA14-06711  HA14-06686 
 
Hrvatsko pjesništvo 20. st. -- Književna kritika -- Biografija  HA14-06687 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Čakavsko narječje -- Biobibliografski prilozi  HA14-06706 
 
Hrvatsko pjesništvo 20./21. st. -- Dijalektalna književnost -- Kajkavsko narječje  HA14-06668 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st,  HA14-06739 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st.  HA14-06672  HA14-06752  HA14-06721  HA14-06685  HA14-06705  HA14-06729  HA14-06742  HA14-06753  HA14-06722  HA14-06725  HA14-06693  HA14-06723  HA14-06713  HA14-06712  HA14-06714  HA14-06682  HA14-06715 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Čakavsko narječje  HA14-06720 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Kajkavsko narječje  HA14-06756 
 
Hrvatsko pjesništvo 21. st. -- Književna interpretacija -- Biobibliografski prilozi  HA14-06730 
 
Hrvatsko pravosuđe -- Hrvatski pravnici -- Hrvatsko sudstvo -- Reforma pravosuđa  HA14-06047 
 
Hrvatsko-srpska koalicija -- Srpska samostalna stranka  HA14-06064 
 
Humani papiloma virus -- HPV -- Cijepljenje -- Farmaceutski marketing -- Rak vrata maternice -- Etičke dvojbe  HA14-06182 
 
Humor -- Studenti -- Matematika -- Anksioznost -- Istraživanje  HA14-05901 
 
Hvarsko povijesno kazalište  HA14-06792 
 
Ikonografija -- Katedrale -- Romanika  HA14-06434 
 
Ilirski preporod -- Korespondencija -- Arhivska građa  HA14-06638 
 
Iluminacija -- Iluminirani rukopisi -- Ornamenti -- Dekalog  HA14-06531 
 
Iluminacije -- Inkunabule  HA14-06512 
 
Imena -- Porijeklo naziva -- Mitologija -- Kršćanstvo  HA14-06622 
 
In vitro fertilizacija -- Indukcija ovulacije -- Trudnoća  HA14-06209 
 
Industrijalizacija -- Gospodarska politika -- Rudarstvo -- Ugljenokopi -- Boksit -- Povijesni prikaz  HA14-06017 
 
Industrijska baština -- Tvornice -- Zaštita baštine -- Arhitektonska analiza  HA14-06466 
 
Industrijska umjetnost -- Industrija -- Kultura -- Rudnici -- Izložbe  HA14-06418 
 
Infektivne bolesti -- Zoonoze -- Leptospiroza -- Kliničke karakteristike -- Učestalost -- Rasprostranjenost -- Istraživanje  HA14-06198 
 
Informacijska industrija -- Medijska industrija -- Umreženi kapitalizam -- Digitalna ekonomija -- Kolektivitet -- Vrijednost rada  HA14-06003 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Knjižnice -- Znanstvene informacije -- Elektronički izvori -- Knjižnični katalozi -- Online katalozi -- Povijest -- Humanistika  HA14-05855 
 
Instalacije -- Prostorne instalacije -- Skulpture -- Holokaust  HA14-06475 
 
Intelektualno vlasništvo -- Autorska prava -- Umjetnička djela -- Digitalizacija -- Nove tehnologije  HA14-06067 
 
Inteligencija -- Kaznena djela -- Psihologijski kriteriji -- Ubrojivost  HA14-06050 
 
Iohannes Paulus II, beatus -- Ivan Pavao II.  HA14-06727 
 
Istočnjačka glazba -- Zapadnjačka glazba -- Glazbena percepcija -- Glazbeni ukus -- Psihosocijalni kontekst -- Kulturalni kontekst  HA14-06551 
 
Isus Krist  HA14-05939 
 
Isus Krist -- Paulus, sanctus -- Sveti Pavao -- Ioannes, sanctus -- Sveti Ivan  HA14-05921 
 
Isusologija -- Isusova smrt -- Teologija -- Evanđelja  HA14-05941 
 
Isusovci  HA14-06435  HA14-05948 
 
Ivan Krstitelj, sveti -- Isus Krist  HA14-05942 
 
Ivanišin Kardum, Katarina  HA14-06536 
 
Izbjeglice -- Tipologija -- Izbjegličke studije -- Transnacionalizam -- Migracijske studije -- Transnacionalne aktivnosti  HA14-05986 
 
Izložbe  HA14-06526  HA14-06494  HA14-05872 
 
Izložbe -- Tematske izložbe -- Arhitektura -- Prostor  HA14-05858 
 
Jagić, Vatroslav  HA14-05881 
 
Jajnici -- Cista jajnika -- Akutna bol -- Ultrazvučna dijagnostika -- Cistektomija -- Endokrinološki poremećaji -- Hipertireoza -- Anestezija  HA14-06219 
 
Jakubin, Marijan  HA14-06528 
 
Javna uprava NP Sjeverni Velebit  HA14-06443 
 
Javni gradski prijevoz  HA14-06383 
 
Javni gradski prijevoz -- Gradski promet  HA14-06342 
 
Javni prijevoz -- Željeznički promet -- Zadovoljstvo korisnika  HA14-06329 
 
Javno-privatno partnerstvo -- Subvencije -- Ekonomičnost -- Javne investicije  HA14-06008 
 
Javor -- Acer spp. -- Rasprostranjenost -- Bioklimatologija -- GIS -- Geografski informacijski sustav  HA14-06169 
 
Jazz glazba -- Jazz scena -- Jam sesija -- Glazbenici -- Institucije -- Interakcije  HA14-06559 
 
Jordanić, Petar -- Crivelli, Carlo  HA14-06521 
 
Just, Vilim  HA14-05876 
 
Kabakov, Ilija -- Kabakov, Emilija -- Lissitzky, El  HA14-06411 
 
Kačić Miošić, Andrija -- Zrinski, Nikola  HA14-06728 
 
Kanalizacija -- Akvedukt -- Vodoopskrba -- Odvodnja -- Dioklecijanova palača  HA14-06297 
 
Kanalizacijski sustav -- Uređaj za pročišćavanje voda -- Otpadne vode -- Vodoopskrba -- Odvodnja -- Pitka voda  HA14-06299 
 
Kanalizacijski sustav -- Zaštita morskog okoliša -- Pročišćavanje voda -- Vodoopskrba -- Odvodnja  HA14-06117 
 
Kaolin -- Glina -- Cement -- Tlačna čvrstoća -- Fizičko-kemijska svojstva -- Ispitivanje materijala  HA14-06391 
 
Kapela sv. Franje Ksaverskog u Rtiću  HA14-06436  HA14-06445 
 
Karcinom dojke -- Tumori -- Prognostički pokazatelji  HA14-06221 
 
Karizmatske zajednice -- Religioznost -- Duhovnost  HA14-05938 
 
Karlovačka županija  HA14-06092 
 
Karlovčani -- Mletačka vojska -- Kopnene postrojbe -- Vojna povijest -- Arhivska građa  HA14-06089 
 
Katedrala sv. Stošije  HA14-06403 
 
Katolička crkva  HA14-05940  HA14-05949  HA14-05959  HA14-05925  HA14-05934  HA14-05933 
 
Katolička crkva -- Narodni odbor  HA14-05978 
 
Kazalište -- Arhivski dokumenti -- Inventar  HA14-06792 
 
Kaznena djela -- Seksualni delikti -- Sudska praksa -- Zakonodavni okvir  HA14-06061 
 
Kazneno djelo -- Krivnja -- Nepravo -- Sastojci krivnje -- Zakonska definicija -- Kaznenopravne sankcije  HA14-06056 
 
Kazneno pravo -- Kazneni postupak -- Pravna osoba -- Kaznena odgovornost -- Predstavnik pravne osobe -- Autorsko pravo  HA14-06063 
 
Kazneno pravo -- Međunarodno pravo -- Javna nabava -- Kriminološki aspekti -- Zakonska zaštita  HA14-06072 
 
Kazneno pravo -- Nacionalno pravo -- Nadnacionalno pravo -- Europski uhidbeni nalog -- Sudska praksa -- Pravosudna suradnja  HA14-06039 
 
Kazneno pravo -- Noveliranje kaznenog zakona -- Prijepori -- Izmjene -- Razlozi izmjena  HA14-06038 
 
Kazneno procesno pravo -- Kazneni postupak -- Pokretanje kaznenog postupka -- Minimalni standardi prava -- Hrvatsko pravo -- Europsko pravo  HA14-06048 
 
Kelemen, Milko  HA14-05868 
 
Keramika -- Prapovijesna keramika -- Kemijski sastav -- Spektroskopska analiza -- Infracrvena spektroskopija -- Klaster analiza -- Arheološka istraživanja  HA14-06761 
 
Kerdić, Ivo -- Langdon, William Chauncy  HA14-06474 
 
Kipari -- Skulpture -- Politika -- Jugoslavenstvo  HA14-06476 
 
Kiparstvo -- Izložbe  HA14-06479  HA14-06489  HA14-06478  HA14-06493  HA14-06471  HA14-06490  HA14-06469 
 
Kiparstvo -- Kipari  HA14-06486 
 
Kiparstvo -- Kipari -- Rukopisi  HA14-06477 
 
Kiparstvo -- Kipari -- Splitska katedrala -- Kasna gotika  HA14-06468 
 
Kiparstvo -- Multimedijalna umjetnost -- Instalacije -- Izložbe  HA14-06480 
 
Kivy, Peter  HA14-06572 
 
Klasična glazba -- Popularna glazba -- Visoka kultura -- Popularna kultura -- Supkultura -- Kulturna kritika  HA14-06570 
 
Klasifikacija tala -- Granulometrijski sastav tla -- Europske norme -- Norma EN ISO 14688-1 -- Smjernice EU -- Inženjerstvo  HA14-06229 
 
Klavir -- Klavirska pedagogija -- Glazbeni stilovi -- Stilsko sviranje -- Stilska analiza -- Karakteristike stilova  HA14-06573 
 
Klavir -- Nastava instrumenta -- Klavirska pedagogija -- Početnice -- Stručno usavršavanje  HA14-06574 
 
Klavir -- Sviranje klavira -- Glazbena poduka -- Glazbene škole -- Društvena uloga -- Glazbena povijest  HA14-06585 
 
Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu  HA14-06195 
 
Klizišta -- Padine -- Nagib terena -- Fliš -- Glina -- Geotehničke karakteristike  HA14-06137 
 
Klizišta -- Sanacija klizišta -- Željeznička pruga Zagreb-Rijeka  HA14-06277 
 
Knežević, Sanja  HA14-06688  HA14-06736 
 
Knifer, Julije  HA14-06525  HA14-06504 
 
Književnost -- Distopija -- Romani  HA14-06640 
 
Knjižnice -- Glazbene zbirke -- Glazbena građa -- Zvučna građa -- Gramofonske ploče -- Digitalizacija  HA14-06552 
 
Kodarić Ivanković, Snježana  HA14-06535 
 
Kognitivna lingvistika -- Kognitivna semantika -- Članovi -- Determinacija -- Raspoznatljivost -- Specifičnost  HA14-06620 
 
Kognitivna lingvistika -- Konceptualni prostori -- Leksička semantika -- Komunikacija -- Pejorativi -- Emocije -- Pažnja  HA14-06621 
 
Kognitivna lingvistika -- Konverzacija -- Književni sadržaj -- Neknjiževni sadržaj -- Metafora -- Govorne implikacije  HA14-06623 
 
Kognitivna lingvistika -- Semantička transformacija -- Konceptualni prostori -- Socijalni čimbenici -- Gubitak leksika -- Sociolingvistička analiza  HA14-06619 
 
Kognitivni kapitalizam -- Javni dug -- Dužnička kriza -- Ekonomija znanja  HA14-06001 
 
Kognitivno-bihevioralna terapija -- Spavanje -- Nesanica -- Liječenje  HA14-05895 
 
Kolakušić, Mislav  HA14-06047 
 
Količina oborina -- Sezonske oborine -- Spektralna analiza  HA14-06133 
 
Kolumbijska književnost 20./21. st -- Biografija  HA14-06643 
 
Komunalni otpad -- Gospodarenje otpadom -- Prikupljanje otpada -- Zakon o održivom gospodarenju otpadom -- Pravna regulativa  HA14-06298 
 
Komunistička partija Jugoslavije  HA14-05977 
 
Konceptualna umjetnost -- Izložbe  HA14-06407  HA14-06411 
 
Konceptualni modeli -- Bootstrapp metoda -- Mentalni prikazi -- Urođeni pojmovi -- Problem općenitosti -- Pouzdanost  HA14-05903 
 
Koncerti -- Koncertni programi -- Tematsko programiranje -- Metode programiranja -- Umjetnički identitet -- Tehnički aspekti  HA14-06548 
 
Konkurentska prednost -- Menadžment -- Strateški menadžment -- Uslužni menadžment -- Poslovna politika  HA14-05852 
 
Kontejnerski promet -- Brodski prijevoz  HA14-06375 
 
Kontejnerski promet -- Kontejnerski terminali -- Logistika  HA14-06331 
 
Kontrola prometa -- Prometna signalizacija -- Optimizacijski algoritmi  HA14-06369 
 
Konzervatorska istraživanja -- Stambena arhitektura -- Kuće -- Renesansa  HA14-06417 
 
Konzervatorsko-restauratorska istraživanja -- Ladanjska arhitektura -- Ljetnikovci  HA14-06455 
 
Kopenhagenska škola -- ZAVNOH  HA14-05981 
 
Kopenhaška škola  HA14-06057 
 
Kopljar, Zlatko  HA14-06475 
 
Koronina šupljina -- Sunčeva korona -- Sunce -- Sunčev vjetar  HA14-06121 
 
Korozija -- FEM -- Metoda konačnih elemenata -- Naftne platforme -- Numerička analiza -- Izvanobalne konstrukcije  HA14-06232 
 
Korporativna arhitektura -- Moderna arhitektura -- Poslovne zgrade -- Nosive konstrukcije -- Arhitektonski projekti  HA14-06452 
 
Korske klupe -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06403 
 
Košarka -- Košarkašice -- Kadetski uzrast -- Veličina lopte -- Preciznost -- Učinkovitost  HA14-06607 
 
Košarka -- Košarkaška utakmica -- Košarkaški sudac -- Fiziološko opterećenje -- Srčani ritam -- Aerobni kapacitet -- Anaerobni prag -- Dobne razlike  HA14-06610 
 
Košutić-Brozović, Nevenka  HA14-06707 
 
Kotromanić, Stjepan II.  HA14-06470 
 
Kovačević, Mate  HA14-06821 
 
Kovačić, Petra  HA14-06480 
 
Krajolik -- Kulturni krajolik -- Kulturno naslijeđe  HA14-06425 
 
Kraker, Velimir  HA14-05877 
 
Kraljevska obitelj -- Dvorska glazba -- Zvučni zid -- Energija -- Svjetovna dimenzija -- Duhovna dimenzija  HA14-06580 
 
Kraljevski toranj -- Kingdom Tower -- Neboderi -- Gradnja nebodera  HA14-06266 
 
Kresnik, Franjo  HA14-05861 
 
Kriminalistika -- Kriminalistička istraga -- Arheologija -- Homo tyrolensis  HA14-06055 
 
Kriminalistika -- Prekršaji -- Prekršajno zakonodavstvo -- Kriminalističko istraživanje prekršaja -- Metodologija istraživanja -- Nastavni plan  HA14-06060 
 
Kriminalitet -- Kaznene prijave -- Odbačaj kaznenih prijava -- Pravna osnova -- Policijski postupak  HA14-06082 
 
Kriminalne taktike -- Zasjeda -- Policijska patrola -- Teško ubojstvo -- Analiza zasjeda -- Odgovor na zasjedu  HA14-06065 
 
Kršćanska vjera -- Ljubav -- Teološko gledište  HA14-05921 
 
Kružno raskrižje -- Kružni tok -- Brzina vozila -- Sigurnost prometa -- Projektiranje raskrižja  HA14-06260 
 
Kuby, Gabriele  HA14-05959 
 
Kuliš, Vatroslav  HA14-06514 
 
Kultura -- Komunizam -- Međunarodni odnosi  HA14-05970 
 
Kulturna baština -- Kulturna povijest  HA14-06800 
 
Kulturna povijest -- Kolektivna svijest -- Kolektivna imaginacija -- Predrasude -- Identitet -- Globalizacija  HA14-06796 
 
Kulturna povijest -- Mediteranizam  HA14-06803 
 
Kulturna povijest -- Povijest  HA14-06801 
 
Kulturna povijest -- Talijanistika -- Knjižničarstvo  HA14-06798 
 
Kurije -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06435 
 
Kuštović, Tanja  HA14-06636 
 
Kužić, Krešimir  HA14-06790 
 
Ladanjska arhitektura -- Ljetnikovci  HA14-06437 
 
Lah, Milena  HA14-06469 
 
Laparoskopija -- Izvanmaternična trudnoća  HA14-06215 
 
Lebdeće čestice -- Hidrološke prilike -- Rijeke -- Diskretna valna transformacija -- Metoda potpornih vektora -- Numeričko modeliranje  HA14-06294 
 
Legure -- Aluminij -- Mehanička svojstva -- Deformacijska svojstva -- Ispitivanje materijala -- Zavarivanje aluminija  HA14-06243 
 
Leonardo da Vinci  HA14-06506 
 
Liberalizam -- Postliberalizam -- Radničke stranke -- Socijalističko učenje -- Kooperativno učenje -- Kršćanski socijalizam  HA14-05994 
 
Lieder, Friedrich Johann Gottlieb -- Obitelj Pejačević  HA14-06520 
 
Likovna umjetnost -- Karikature -- Karikaturisti  HA14-06500 
 
Likovna umjetnost -- Pjesništvo  HA14-06398 
 
Likovni umjetnici -- Identitet  HA14-06422 
 
Likovni umjetnici -- Slikarstvo  HA14-06530 
 
Lindbergh, Peter  HA14-06540 
 
Liturgija -- Euharistija -- Časopisi  HA14-05930 
 
Liturgija -- Misa -- Teorija znakova -- Govor tijela -- Geste -- Fenomenologija  HA14-05958 
 
Liturgijska glazba -- Beneventansko pjevanje  HA14-06571 
 
Liturgijske knjige -- Iluminirani inicijali  HA14-06399 
 
Liturgijske knjige -- Liturgija -- Rimski obred -- Bizantski obred -- Liturgijska tipologija -- Prevođenje  HA14-05960 
 
Liturgijske knjige -- Misali  HA14-06566 
 
Liturgijske knjige -- Rukopisi  HA14-06563 
 
Locke, John  HA14-05886 
 
Logika -- Semantika mogućih svjetova -- Fikcija -- Kreativnost  HA14-05908 
 
Lojdl, Milica  HA14-06730 
 
Lokalni izbori 2013. -- Gradonačelnik Zagreba -- Izborna kampanja -- Politička komunikacija -- Internet  HA14-05985 
 
Lončarić, Zvonimir  HA14-06404 
 
Lopičić, Nikola  HA14-06625 
 
Lovrenčić, Željka  HA14-06655 
 
Lučni mostovi -- Armiranobetonski mostovi -- Seizmička otpornost -- Statistička analiza -- Numerički model  HA14-06279 
 
Luka Ploče  HA14-06293 
 
Luke -- Klasifikacija  HA14-06334 
 
Lukobran -- Luke -- Lučki objekti -- Projekt lukobrana -- Hidrotehnika  HA14-06296 
 
Luther, Martin -- Isus Krist  HA14-05927 
 
Ljevica -- Marksizam -- Boljševici -- Hrvatsko proljeće  HA14-05981 
 
Ljubičić, Boris  HA14-06400 
 
Maestro di Pico -- Jenson, Nicolas  HA14-06512 
 
Majić, Šima  HA14-06693 
 
Makanec, Marta  HA14-06516 
 
Makjanić, Josip  HA14-06490 
 
Mala i srednja poduzeća -- Upravljanje poduzećem -- Marketing -- Konkurentnost -- Održivi razvoj  HA14-06385 
 
Maloprodaja -- Povrat robe -- Zadovoljstvo kupaca -- Odnosi s kupcima -- Upravljanje odnosima s kupcima -- Kvaliteta usluge  HA14-06034 
 
Mandejci -- Kršćani Svetog Ivana -- Gnosticizam -- Kršćanske sekte  HA14-05942 
 
Marina Zadar  HA14-06022 
 
Marine -- Izgradnja marine -- Jahte -- Nautički turizam  HA14-06022 
 
Marine -- Nautički turizam -- Tehničko-ekonomski pristup -- Izgradnja marine -- Troškovi izgradnje -- Broj vezova  HA14-06024 
 
Marinić, Marin  HA14-06478 
 
Markovljevi lanci -- Statistički model -- Tržište dionica -- Dionice  HA14-06010 
 
Marksizam -- Kritika marksizma -- Filozofija -- Dijalektički materijalizam -- Kapitalizam  HA14-05888 
 
Martić, Nikola  HA14-06708 
 
Marx, Karl  HA14-06111 
 
Masovni mediji -- Sredstva javnog priopćavanja -- Crkveni dokumenti -- Obitelj -- Medijska pismenost  HA14-05954 
 
Mataušić, Damir  HA14-06473 
 
Materijalizam -- Potrošnja -- Studenti -- Društveni status  HA14-06029 
 
Maternica -- Tumori -- Postmenopauza  HA14-06206 
 
Matetić Ronjgov, Ivan  HA14-06581 
 
Matičević, Ivica  HA14-06735 
 
Matić, Mitar  HA14-06513 
 
Matijašić, Robert  HA14-06822 
 
Matoš, Antun Gustav  HA14-06701  HA14-06660 
 
Matoš, Antun Gustav -- Brlić-Mažuranić, Ivana  HA14-06694 
 
Matoš, Antun Gustav -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm  HA14-05915 
 
Matoš, Antun Gustav -- Polić Kamov, Janko -- Ujević, Tin  HA14-06740 
 
Matz, Rudolf -- Matz, Margita  HA14-06550 
 
Mažuranić, Ivan  HA14-06681 
 
Medalje -- Medaljerstvo -- Plakete -- Korespondencija -- Pisma  HA14-06474 
 
Medicinska etika -- Nirnberški kodeks -- Helsinška deklaracija -- Eksperimenti nad ljudima -- Informirani pristanak -- Etičke dvojbe  HA14-05914 
 
Medulić, Andrija -- Klović, Julije -- Niccolo dell'Arca  HA14-06422 
 
Međuljudski odnosi -- Moralna odgovornost -- Moralne obveze -- Osobni razlozi -- Rješenje  HA14-05918 
 
Međunarodna politika -- Politika i gospodarstvo -- Porezna politika -- Politički aktivizam -- Politika i mediji -- Umreženost  HA14-05989 
 
Međunarodno gospodarstvo -- Trgovinska politika -- Slobodna trgovina -- Vanjska trgovina -- Razvoj  HA14-06028 
 
Međunarodno pravo -- Europsko pravo -- Kazneno pravo -- Pravosudna suradnja  HA14-06040 
 
Međunarodno pravo -- Hrvatsko zakonodavstvo -- Izbjeglice -- Izbjegličko pravo -- Zaštita ljudskih prava -- Teritorijalni azil -- Načelo non-refoulement  HA14-06036 
 
Međunarodno pravo -- Pravna kontrola -- Pravne odluke  HA14-06042 
 
Memorijalne zbirke -- Skladatelji  HA14-06565 
 
Menadžeri -- Sklonost riziku -- Hrvatski menadžeri -- Strani menadžeri -- Hotelsko poslovanje -- Usporedba  HA14-06327 
 
Menadžment -- Strateški menadžment -- Poduzeća -- Poslovna strategija  HA14-05851 
 
Mentalne mape -- Prazni pojmovi -- Prepoznavanje -- Indeksiranje -- Pripisivanje -- Singularno mišljenje  HA14-05905 
 
Meštrović, Ivan  HA14-06476  HA14-06477 
 
Metafilozofija -- Epistemologija -- Filozofska skepsa -- Epistemološki skepticizam -- Antički skepticizam  HA14-05907 
 
Metafizika -- Bitak -- Sloboda -- Istina  HA14-05882 
 
Michelozzo di Bartolomeo  HA14-06430 
 
Michelstaedter, Carlo  HA14-06799 
 
Migracije -- Izbjeglice -- Drugi svjetski rat  HA14-05973 
 
Mikić, Janko -- Lerman, Dragutin  HA14-06774 
 
Minerva  HA14-06766 
 
Minichreiter, Kornelija -- Marković, Zorko  HA14-06764 
 
Minijature -- Iluminacije -- Časoslov -- Renesansa  HA14-06505 
 
Ministarstvo kulture RH  HA14-05880 
 
Miró, Joan  HA14-06495 
 
Miró, Joan -- Foix, Josep Vicenc  HA14-06398 
 
Mlinovi -- Kulturna baština -- Obnova  HA14-06113 
 
Mlinovi -- Mlinarstvo  HA14-06791 
 
Moderna arhitektura -- Kulturni centri -- Višenamjenski objekti -- Arhitektonski projekti -- Dongdaemun Design Plaza  HA14-06429 
 
Molitvenici -- Plemstvo -- Biografski prilozi  HA14-05946 
 
Monsunske oborine -- Količina oborina -- Konvektivna naoblaka -- Ljetni monsun -- Sezonska varijabilnost  HA14-06139 
 
Monsunske oborine -- Količina oborina -- Ljetni monsun -- Prognostički model  HA14-06151 
 
Mort -- Žbuka -- Građevinski materijali -- Duktilnost -- Čelična vlakna -- Ispitivanje materijala  HA14-06244 
 
Mostogradnja -- Mostovi -- Projektiranje mostova -- Projektanti  HA14-06264 
 
Mostovi -- Cestovna mreža -- Državne ceste -- Upravljanje mostovima -- Obrada podataka -- Metoda najmanjih kvadrata  HA14-06251 
 
Mostovi -- Građevinski projekti -- Projektiranje mostova -- CAD -- Računalom podržano projektiranje -- Numeričko modeliranje  HA14-06253 
 
Mostovi -- Zatezanje užadi -- Sila zatezanja -- Matematički model -- Numerička simulacija -- Hidraulička preša  HA14-06263 
 
Mozaici -- Zidni mozaici -- Spomenici -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06497 
 
Mrijestilišta -- Marikultura -- Uzgoj ribe -- Ribogojilište -- Akvakultura  HA14-06326 
 
Muhlenbergia schreberi -- Poaceae -- Trave -- Naturalizirana vrsta -- Neofiti  HA14-06163 
 
Murtić, Edo  HA14-06497 
 
Muzej grada Koprivnice  HA14-05866 
 
Muzej grada Zagreba  HA14-06550 
 
Muzej Međimurja Čakovec  HA14-06560 
 
Muzej Slavonije  HA14-05869 
 
Muzej Slavonije Osijek  HA14-05864 
 
Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb)  HA14-06421 
 
Muzej za umjetnost i obrt  HA14-06416  HA14-05875 
 
Muzej za umjetnost i obrt -- Muzej grada Zagreba -- Hrvatski povijesni muzej  HA14-05867 
 
Muzeji -- Glazba -- Glazbena baština -- Glazbene zbirke  HA14-05862 
 
Muzeji -- Glazba -- Glazbena građa -- Muzikologija  HA14-05870 
 
Muzeji -- Glazba -- Glazbene radionice -- Nematerijalna kulturna baština  HA14-05865 
 
Muzeji -- Glazbena baština  HA14-05869 
 
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbene zbirke  HA14-05874 
 
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbene zbirke -- Izložbe  HA14-06557 
 
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbeni instrumenti  HA14-05875 
 
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbeni instrumenti -- Etnomuzikologija  HA14-05873 
 
Muzeji -- Glazbena baština -- Glazbeni instrumenti -- Fortepijano  HA14-05860 
 
Muzeji -- Glazbene zbirke  HA14-05876 
 
Muzeji -- Glazbene zbirke -- Fonografija -- Gramofoni  HA14-05863 
 
Muzeji -- Glazbene zbirke -- Skladatelji  HA14-05868 
 
Muzeji -- Glazbeni instrumenti  HA14-05871 
 
Muzeji -- Glazbeni instrumenti -- Instrumenti s tipkama  HA14-05867 
 
Muzeji -- Knjižnice -- Arhivi -- Glazbene zbirke -- Glazbena baština -- Zvučna građa  HA14-06576 
 
Muzeji -- Kolekcionarstvo -- Privatne zbirke -- Gramofoni -- Fonografija -- Radiofonija  HA14-05877 
 
Muzeji -- Muzejski predmeti -- Ostavštine -- Glazbeni instrumenti -- Violina  HA14-05861 
 
Muzeji -- Ostavštine -- Glazbene zbirke -- Glazbenici  HA14-05866 
 
Muzeji -- Ostavštine -- Muzejske knjižnice -- Glazbene zbirke -- Glazbena baština -- Vlastelinske obitelji  HA14-05864 
 
Muzeji -- Povijesni prikaz -- Obljetnice  HA14-05859 
 
Muzička akademija u Zagrebu  HA14-05878 
 
Muzikologija -- Glazba -- Vremenska dimenzija -- Prostorna dimenzija -- Estetičko gledište -- Sociološko gledište -- Antropološko gledište  HA14-06590 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  HA14-06552 
 
Nacionalne manjine -- Slovenci -- Slovenske zajednice  HA14-05983 
 
Nadbiskupi -- Metropoliti -- Biografija  HA14-05953 
 
Nadgrobni spomenici  HA14-06441 
 
Nadrealizam -- Skulpture -- Slikarstvo -- Izložbe  HA14-06495 
 
Naprezanje i deformacije -- Laboratorijska ispitivanja -- Numerički model -- Tuneli -- Projektiranje tunela  HA14-06119 
 
Narodni plesovi -- Kulturna baština -- Slavonsko salonsko kolo -- Povijest -- Izvori  HA14-06804 
 
Naselja -- Povijest -- Povijesni izvori  HA14-06776 
 
Nasilna smrt -- Sudska medicina -- Tjelesne ozljede -- Vještačenje -- Obdukcija -- Analiza  HA14-06192 
 
Nastava glazbe -- Masovni mediji -- Medijska pismenost -- Televizijske emisije -- Poučnost -- Zabava  HA14-06564 
 
Nastava glazbe -- Primarno obrazovanje -- Učitelji  HA14-06103 
 
Nastava hrvatskoga jezika -- Gramatika -- Povijest  HA14-06107 
 
Nastava povijesti -- Dodatna nastava -- Projektna nastava -- Osnovna škola -- Muzeji  HA14-06110 
 
Nastava povijesti -- Nastavna jedinica -- Zavičajna povijest -- Osnovna škola -- Fašizam -- Antifašizam -- Narodnooslobodilačka borba  HA14-06812 
 
Nastava povijesti -- Projektna nastava -- Lokalna povijest -- Srednjovjekovne utvrde  HA14-06109 
 
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Srednjoškolci -- Teorija samoodređenja -- Samopoimanje -- Motivacijski slijed -- Psihološke potrebe -- Nastavnici -- Podrška -- Samopoštovanje -- Anketno istraživanje -- Etničke razlike  HA14-05898 
 
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Učenici osnovne škole -- Tjelesno vježbanje -- Slabinska kralježnica -- Fleksibilnost -- Istezanje mišića  HA14-06172 
 
Nastavni predmeti -- Povijest -- Geografija -- Matematika -- Međupredmetno povezivanje  HA14-06102 
 
NATO -- Sjevernoatlantski savez -- Varšavski ugovor  HA14-05988 
 
Nekonvencionalni žig -- Mirisni žig -- Zvukovni žig -- Registracija žiga -- Razlikovnost žiga -- Opisnost žiga -- Generičan žig  HA14-06070 
 
Nekrotizirajuće infekcije -- Infekcije mekog tkiva -- Infektivna gangrena -- Kirurško liječenje -- Antibiotska terapija  HA14-06196 
 
Nematerijalna kulturna baština -- Očuvanje baštine -- Tradicija  HA14-06802 
 
Neoliberalni kapitalizam -- Globalizacija -- Tržišna konkurentnost -- Prekarizacija -- Klasni odnosi -- Nesigurnost  HA14-06031 
 
New age -- Kršćanstvo  HA14-05943 
 
Nezasićeno tlo -- Zbijeno tlo -- Posmična čvrstoća -- Vlažnost tla -- Ispitivanja tla  HA14-06150 
 
Nietzscheova filozofija -- Individualizam -- Kršćanstvo -- Moderna  HA14-05915 
 
Nikola de Barnis -- Obitelj de Barnis  HA14-06816 
 
Nikola Firentinac -- Sturarius, Matej  HA14-06441 
 
Nizeteo, Antun  HA14-06709 
 
Nizeteo, Antun -- Jurišić, Blaž  HA14-06661 
 
Nizinske šume -- Sječa stabala -- Izvoženje drva -- Forvarder -- Okolišna održivost -- Djelotvornost stroja -- Kolotrazi -- Sekundarne šumske prometnice  HA14-06309 
 
Nogomet -- Nogometaši -- Kadetski uzrast -- Mišići potkoljenice -- Mišićna snaga -- Sezonske varijacije  HA14-06615 
 
Nogomet -- Nogometaši -- Sprint -- Agilnost -- Vertikalni skok -- Horizontalni skok -- Dominantna noga -- Asimetrija  HA14-06614 
 
Nogometni stadioni -- Sportske građevine -- Stadion Maracana -- Stadion Arena Amazonia  HA14-06457 
 
Novac -- Krivotvorenje novca -- Monetarni sustav -- Ugroženost -- Nacionalna strategija  HA14-06052 
 
Novčanice -- Krivotvorenje novčanica -- Valute -- Vještačenje -- Indikativ -- Izvještaj o vještačenju  HA14-06087 
 
Novinarstvo -- Mediji -- Medijsko izvještavanje -- Vjerodostojnost -- Profesionalni standardi -- Referendum o braku  HA14-05879 
 
Novorođenčad -- Fetalni rast -- Porođajna masa  HA14-06207 
 
Novorođenčad -- Kefalhematom -- Ultrazvučna dijagnostika -- Neurorizični čimbenici -- Perinatalno oštećenje mozga  HA14-06193 
 
Novorođenčad -- Konjunktivitis -- Novorođenački konjunktivitis -- Infekcije -- Antibiotska profilaksa -- Liječenje  HA14-06217 
 
Novorođenčad -- Mokraćni sustav -- Bubrežni kanalići -- Kanalni sustav bubrega -- Spontana ruptura -- Urinom  HA14-06199 
 
Novorođenčad -- Neonatologija -- Probavni sustav -- Radiološka dijagnostika  HA14-06194 
 
Numerički model -- Fizikalna svojstva -- Prijenos topline -- Prijenos tvari -- Toplinska izolacija -- Zgrade  HA14-06126 
 
Numizmatika -- Novac -- Antoninijani -- Bodeži  HA14-06481 
 
Numizmatika -- Novac -- Ikonografija -- Grafija  HA14-06470 
 
Numizmatika -- Novac -- Ilirski novac  HA14-06483 
 
Numizmatika -- Novac -- Kovani novac -- Hrvatski novac -- Dizajn -- Sinjska alka  HA14-06473 
 
Numizmatika -- Novac -- Rimski kovani novac  HA14-06472 
 
Numizmatika -- Novac -- Torinsko platno -- Simpulum  HA14-06482 
 
Njemačka glazba 20. st. -- Gudački kvarteti -- Glazbena subjektivnost -- Sebstvo -- Filozofsko gledište -- Filozofija glazbe  HA14-06544 
 
Njirić, Hrvoje  HA14-06461 
 
Obilaznica -- Državne ceste -- Cestogradnja -- Vijadukti  HA14-06255 
 
Obitelj -- Nasilje u obitelji -- Kazneno pravo -- Međunarodno pravo -- Zakonska zaštita  HA14-06044 
 
Obitelj Bassano  HA14-06515 
 
Obitelj Braun  HA14-06791 
 
Obitelj Crnica  HA14-06437 
 
Obitelj Machiedo  HA14-06785 
 
Obitelj Pejačević -- Pejačević, Dora  HA14-06586 
 
Obitelj Prandau-Normann  HA14-05864 
 
Obitelj Vragović -- Vragović, Kristofor  HA14-06779 
 
Obitelj Zrinski -- Obitelj Frankopan  HA14-06719 
 
Obitelji -- Biografije -- Genealogija  HA14-06785 
 
Obnovljivi izvori energije -- Sunčeva energija -- Fotonaponski sustavi -- Solarni paneli -- Domaćinstva  HA14-06248 
 
Oborine -- Količina oborina -- Klimatske promjene -- Klimatski model  HA14-06143 
 
Obrtnici -- Popisi -- Povijest  HA14-06390 
 
Od pustinje do ledenjaka  HA14-06655 
 
Odbojka -- Odbojkaši -- Vrhunski sportaši -- Analiza igre -- Položaj igrača -- Napadački stil igre -- Strategija i taktika -- Predvidljivost  HA14-06598 
 
Odbojka -- Odbojkašice -- Vrhunski sportaši -- Analiza igre -- Položaj igrača -- Strategija i taktika -- Napadački stil igre -- Predvidljivost  HA14-06612 
 
Odlikovanja -- Ordeni  HA14-06485 
 
Odlikovanja -- Priznanja -- Medalje -- Povelje  HA14-06496 
 
Olimpijski park -- Stadion Fisht -- Ledena dvorana Boljšoj -- Sportska arhitektura  HA14-06439 
 
Oltari -- Ornamentika -- Altaristika -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06445 
 
Opeka -- Vodoupojnost -- Tlačna čvrstoća -- Građevinski materijali -- Otpornost na smrzavanje -- Ispitivanje materijala  HA14-06241 
 
Opera -- Barok -- Lirska tragedija -- Scenografija  HA14-06545 
 
Opera -- Zborske dionice  HA14-06587 
 
Ophioglossum lusitanicum -- Paprati -- Rasprostranjenost -- Ugrožene vrste -- Flora  HA14-06162 
 
Oraić Tolić, Dubravka -- Matoš, Antun Gustav  HA14-06700 
 
Orbini, Mavro -- Shakespeare, William -- Palmotić, Junije  HA14-06639 
 
Organizacijska predanost -- Zaposlenici -- Javni sektor -- Privatni sektor -- Hrvatska poduzeća  HA14-06005 
 
Organizacijska promjena -- Otpor zaposlenika -- Zaposlenici -- Deskriptivna statistika -- Empirijsko istraživanje  HA14-06006 
 
Organizacijski sustavi -- Korporativno upravljanje -- Krizno upravljanje -- Vojna organizacija -- Vojna hijerarhija -- Vojni model  HA14-06328 
 
Organizirani aparat moći -- Posredno počiniteljstvo -- Koncepti -- Poredbeno pravo -- Primjena  HA14-06049 
 
Oriel Chambers -- Moderna arhitektura -- Graditeljska baština -- Projektiranje zgrada  HA14-06440 
 
Ormandik, Marek  HA14-06509 
 
Osnovnoškolska nastava -- Razredna nastava -- Učenici -- Mlađa školska dob -- Glazbeno obrazovanje -- Glazbene sposobnosti  HA14-06553 
 
Osobe s duševnim smetnjama -- Postupanje policije -- Prisilno zadržavanje -- Smještaj -- Nadzor -- Međunarodno pravo  HA14-06083 
 
Osobe s oštećenjem vida -- Prometna mreža -- Računarstvo u oblaku  HA14-06341 
 
Osobna imena -- Nadimci -- Onomastika -- Povijesni izvori -- Narodni običaji  HA14-06635 
 
Otpadne vode -- Odvodnja -- Kanalizacijski sustavi -- Pročišćavanje -- Uređaj za pročišćavanje  HA14-06300 
 
Ötzi  HA14-06055 
 
Ozaljski jezično-književni krug -- Zrinsko-frankopanski književni krug -- Hrvatski jezik -- Dijalekti  HA14-06719 
 
Ožanić, Stanko  HA14-06323 
 
Palača Manhyia  HA14-06580 
 
Palijativna skrb -- Medicinska skrb -- Obitelj  HA14-06176 
 
Paljetak, Luko  HA14-06729  HA14-06698  HA14-06510 
 
Papa Franjo -- Franciscus, papa  HA14-05948 
 
Pardes -- Zohar -- Talmud -- Židovstvo -- Judaizam -- Misticizam  HA14-05928 
 
Parkovi -- Perivoji -- Ukrasno bilje  HA14-06324 
 
Parlov, Mladen -- Marulić, Marko  HA14-06755 
 
Parnični postupak -- Povrat u prijašnje stanje -- Propuštanje radnje -- Opravdani razlozi -- Rimsko pravo -- Hrvatsko zakonodavstvo -- Restitutio restitutionis non datur  HA14-06069 
 
Pasivna kuća -- Obiteljske kuće -- Stambena arhitektura -- Ventilacijski sustav -- Građevinska fizika  HA14-06394 
 
Pasivna kuća -- Zelena gradnja -- Projektiranje zgrada -- Energetska učinkovitost -- Održiva arhitektura  HA14-06237 
 
Pastirski stanovi -- Obnova  HA14-06443 
 
Pavlini  HA14-06754 
 
Peirce, Charles Sanders  HA14-05958 
 
Pejorativi -- Uvrede -- Uvredljivi govor -- Verbalna agresija -- Njemački jezik -- Hrvatski jezik  HA14-06627 
 
Perforacija maternice  HA14-06227 
 
Petrova služba -- Papinstvo -- Primat pape -- Biskupi -- Teologija -- Ekleziologija -- Communio -- Successio  HA14-05925 
 
Petrović, Gajo -- Bujas, Zoran  HA14-06703 
 
Phonogrammarchiv  HA14-06558 
 
Piogeni spondilodiscitis -- Epidemiologija -- Klinička slika -- Dijagnoza -- Čimbenici rizika -- Terapija  HA14-06195 
 
Plavi laburisti -- Laburisti jedne nacije  HA14-05994 
 
Plemenita općina Turopolje  HA14-06030 
 
Plemićke obitelji -- Plemićki posjedi -- Ekonomsko-historijska analiza  HA14-06779 
 
Plemstvo -- Dodjela plemstva -- Druga austrijska uprava  HA14-06784 
 
Pluteji -- Reljefi -- Predromanika -- Klesarske radionice  HA14-06488 
 
Poboljšanje tla -- Zbijanje tla -- Građevinski radovi -- Mjerenje vibracija  HA14-06270 
 
Podmorska arheologija -- Arheološki lokaliteti -- Rekognosciranje podmorja -- Amfore  HA14-06768 
 
Poduzeća -- Poslovanje poduzeća -- Društvena odgovornost -- Društveno odgovorno poslovanje -- Gospodarska praksa  HA14-06384 
 
Poduzeća -- Upravljanje -- Organizacija poslovanja -- Organizacijske promjene -- Učinkovitost poduzeća -- Burke-Litwin model  HA14-06389 
 
Poduzetništvo -- Hrvatska književnost 19. st. -- Narativnost  HA14-06016 
 
Podzemne vode -- Hidrokemijske karakteristike -- Sušna područja -- Vadi  HA14-06145 
 
Pogačar, Marko -- Ivankovac, Davor -- Živanović, Miloš  HA14-06666 
 
Policija -- Policijska pomoć -- Policijska asistencija -- Policijska intervencija -- Pravna osoba -- Javne ovlasti  HA14-06077 
 
Policija -- Policijski izvidi -- Kazneni postupak -- Kazneno postupovno pravo  HA14-06079 
 
Policija -- Policijski službenici -- Policijska etika -- Organizirani kriminal -- Informatori -- Etičko gledište  HA14-06074 
 
Policija -- Unutarnja kontrola -- Nadzor -- Ovlasti  HA14-06086 
 
Policijska uprava Zadar  HA14-06085 
 
Policijski posao -- Policijska kultura -- Organizacijska kultura -- Elementi organizacijske kulture  HA14-06078 
 
Policijski službenici -- Kaznena djela -- Prekršaji -- Viktimizacija -- Zadovoljstvo životom  HA14-06088 
 
Policijski službenici -- Poslovno ponašanje -- Poslovno odijevanje -- Međusobni odnosi -- Međusobna komunikacija  HA14-06076 
 
Policijski službenici -- Službena dužnost -- Povreda službene dužnosti -- Radno pravo -- Disciplinska odgovornost -- Disciplinski postupak -- Disciplinski sud  HA14-06081 
 
Polić, Branko  HA14-06778 
 
Političari -- Političko djelovanje -- Mađari  HA14-06782 
 
Politička filozofija -- Demokracija -- Politička pobuna -- Identifikacija -- Subjektivacija  HA14-05969 
 
Politička filozofija -- Korporativni kapitalizam -- Informacijska ekonomija -- Otpor -- Subverzija -- Revolucija -- Kaos  HA14-05967 
 
Politička korupcija -- Nacionalna sigurnost -- Sigurnosne prijetnje -- Sigurnosni značaj -- Sigurnosna analiza -- Sekuratizacija  HA14-06057 
 
Politička povijest -- Komunistička represija -- Uhićenje -- Ustavotvorna skupština -- Izbori -- Jugoslavenska armija  HA14-05984 
 
Političke ideologije -- Liberalizam -- Realizam -- Levijatan -- Politička hegemonija -- Međunarodni odnosi -- Ratovi  HA14-05992 
 
Političke revolucije -- Klasni odnosi -- Radnička klasa -- Srednja klasa -- Konzumerizam -- Geopolitika  HA14-06004 
 
Političke stranke  HA14-05995 
 
Politika zapošljavanja -- Javna politika -- Europeizacija -- Globalizacija  HA14-05987 
 
Poliuretanska žbuka -- Građevinski materijali -- Metode mjerenja -- Fizikalna svojstva -- Specifični toplinski kapacitet -- Toplinska vodljivost  HA14-06125 
 
Poljoprivreda -- Ruralni prostor -- Revitalizacija -- Agrarna politika -- Održivi razvoj  HA14-06319 
 
Pomorska navigacija -- Izbor rute  HA14-06376 
 
Pomorske nezgode -- Sigurnost plovidbe  HA14-06333 
 
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka  HA14-05861 
 
Popis stanovništva -- Stanovništvo -- Vjerska pripadnost -- Nacionalni identitet  HA14-05972 
 
Poplave -- Količina oborina -- Vodni val -- Slivno područje -- Vodostaj -- Hidrološka analiza  HA14-06140 
 
Poplave -- Proboj nasipa -- Sanacija nasipa -- Poplavljena područja  HA14-06146 
 
Poplave -- Zaštita od poplava -- Plimni valovi -- Projekt MOSE -- Mobilne brane  HA14-06295 
 
Popularna glazba -- Koncerti -- Estetski pristup -- Karnevalizacija -- Društveni utjecaj -- Politički utjecaj  HA14-06549 
 
Popularna kultura -- Ruralni identitet -- Urbani identitet -- Glazbena produkcija -- Folklor -- Barovi  HA14-06567 
 
Porez na imovinu -- Porez na nekretnine -- Fiskalna politika -- Komparativna analiza  HA14-06013 
 
Porođaj -- Vakuum ekstrakcija -- Perinatalni ishod  HA14-06208 
 
Portfolio -- Nastava povijesti -- Ocjenjivanje -- Samovrednovanje  HA14-06105 
 
Posjedi -- Srednjovjekovni posjedi -- Toponimi -- Naselja -- Međe  HA14-06124 
 
Poslovna organizacija -- Poslovno upravljanje -- Organizacijska kultura -- Organizacijske promjene -- Zaposlenici -- Otpor zaposlenika  HA14-06386 
 
Poslovne zgrade -- Arhitektonski projekti -- Energetska učinkovitost  HA14-06228 
 
Poslovne zgrade -- Stambene zgrade -- Suvremena arhitektura  HA14-06459 
 
Poslovni ciklusi -- BDP -- Bruto domaći proizvod -- Makroekonomija -- Ekonometrija  HA14-05997 
 
Poslovni menadžment -- Poslovanje poduzeća -- Učinkovitost poduzeća -- Konkurentnost -- Competitive Intelligence -- Mystery shopping  HA14-06388 
 
Poslovni procesi -- Informacijski sustavi -- ERP sustav  HA14-06387 
 
Poslovno-stambeni kompleks -- Neboderi -- Arhitektonski projekti -- Projektiranje i izgradnja  HA14-06256 
 
Posteljica -- Placenta -- Preeklampsija -- Trofoblast  HA14-06211 
 
Posteljica -- Placenta -- Terapija  HA14-06220 
 
Postkolonijalizam -- Povijesnost -- Žene -- Politička svijest -- Identitet -- Drugost  HA14-05971 
 
Povijesne građevine -- Kameni zidovi -- Graditeljska baština -- Seizmički proračun -- Statička analiza -- Metoda konačnih elemenata  HA14-06250 
 
Povijesni izvori -- Stilizacija  HA14-06728 
 
Povijest -- Časopisi  HA14-06789 
 
Povijest -- Drugi svjetski rat  HA14-06817 
 
Povijest -- Drugi svjetski rat -- Oslobođenje  HA14-06820 
 
Povijest -- Prvi svjetski rat  HA14-06811  HA14-06824 
 
Povijest -- Prvi svjetski rat -- Nacionalizam -- Politika  HA14-06809 
 
Povijest -- Stvaranje povijesti -- Propast -- Apokaliptičnost -- Romanticizam -- Društveno-političke promjene -- Teološko gledište  HA14-06805 
 
Povijest glazbe 20. st. -- Prvi svjetski rat -- Patriotske pjesme -- Talijanska glazba -- Austrijska glazba -- Njemačka glazba -- Francuska glazba  HA14-06808 
 
Povjesničari -- Život i rad  HA14-06806 
 
Požari -- Atmosferske prilike  HA14-06179 
 
Požari -- Gašenje požara -- 3D tehnika gašenja požara -- Hlađenje požarnih plinova  HA14-06178 
 
Požari -- Gašenje požara -- Helikopteri  HA14-06189 
 
Požari -- Gašenje požara -- Matematičko modeliranje -- Helikopteri  HA14-06184 
 
Požari -- Gašenje požara pjenom  HA14-06190 
 
Požari -- Temperatura zraka -- Meteorološke prilike  HA14-06186 
 
Požgaj, Joža  HA14-06781 
 
Prančić, Ivo  HA14-06523 
 
Pravednost -- Teorija pravednosti -- Načelo supsidijarnosti -- Politički liberalizam  HA14-05917 
 
Predstavnička demokracija -- Političko djelovanje -- Izborna kampanja -- Političke poruke -- Sadržaj -- Kvalitativna analiza  HA14-05991 
 
Prekršaj -- Počinitelj prekršaja -- Kazne -- Uhićenje -- Mjere opreza  HA14-06053 
 
Prekršajni zakon -- Maloljetnici -- Narkotici -- Posjedovanje droga -- Zlouporaba droga -- Dekriminalizacija  HA14-06059 
 
Pretjecanje vozila -- Prometni tok -- Brzina vozila -- Vrijeme pretjecanja -- Duljina puta pretjecanja -- Fizikalni model  HA14-06358 
 
Prijevoz drva -- Daljinski prijevoz -- Kamioni -- Analiza troškova -- Energetska učinkovitost -- Okolišni aspekti -- Potrošnja goriva -- Staklenički plinovi -- Emisija stakleničkih plinova  HA14-06312 
 
Prijevremeni porod -- Porođaj -- Novorođenčad -- Nedonoščad -- Perinatalni ishod  HA14-06212 
 
Prikaz slučaja  HA14-06220 
 
Primijenjena umjetnost -- Dizajn -- Izložbe  HA14-06499 
 
Projekt bolnice -- Gradnja bolnice -- Napuštena gradilišta  HA14-06393 
 
Projektni menadžment -- Građevinski projekti -- Optimizacija rojem čestica -- Troškovi projekta -- Matematički model  HA14-06275 
 
Promet -- Emisija ugljičnog dioksida  HA14-06336 
 
Prometna sigurnost -- Prometna signalizacija -- Raskrižja  HA14-06332 
 
Prometna sigurnost -- Sustav za izbjegavanje sudara -- Prometne nezgode  HA14-06343 
 
Prometna sigurnost -- Tuneli -- Rasvjeta  HA14-06370 
 
Prometna sigurnost -- Željeznički promet -- Cestovni promet -- Sudari -- Prometne nezgode  HA14-06352 
 
Prometne mreže -- Algoritmi  HA14-06373 
 
Prometne mreže -- Simulacija dinamike prometa  HA14-06330 
 
Prometne mreže -- Učinkovitost -- Miješana ravnoteža  HA14-06348 
 
Prometne nezgode -- Dobne skupine -- Dob  HA14-06346 
 
Prometne nezgode -- Smrtnost -- Bolnice  HA14-06361 
 
Prometni model -- Gradski promet -- Brojanje prometa -- Osobna vozila  HA14-06350 
 
Prometno povezivanje -- Uronjeni tunel -- Podmorski tunel -- Most -- Projektiranje -- Gradnja mosta  HA14-06261 
 
Propovijedi -- Prijepisi -- Rukopisi -- Jezik -- Autorstvo  HA14-05881 
 
Prosvjeta -- Narodni odbori -- Obrazovni tečajevi -- Narodna sveučilišta -- Knjižnice -- Povijesni prikaz  HA14-06106 
 
Protok prometa -- Predviđanje prometa  HA14-06379 
 
Protok vode -- Rijeke -- Hidrološki model -- Digitalno filtriranje -- Algoritam filtriranja  HA14-06132 
 
Protupožarna zaštita -- Vatrogasne mjere -- Toplinska izolacija -- Ispitivanje materijala -- Građevinski materijali -- Fasade  HA14-06188 
 
Prvi svjetski rat -- Aprovizacija -- Opskrba stanovništva -- Gospodarsko stanje  HA14-06018 
 
Prvi svjetski rat -- Hrvati -- Sudbine  HA14-06788 
 
Prvi svjetski rat -- Medalje -- Plakete  HA14-06487 
 
Psihoterapija -- Djeca -- Terapijske metode -- Dijaloška igra  HA14-05900 
 
Pšenica -- Triticum aestivum L. -- Kukuruz -- Zea mays L. -- Katalaza -- Fotosinteza  HA14-06168 
 
Puerperij -- Babinje -- Miom -- Tumori  HA14-06225 
 
Pukotine -- Kolnik -- Neuronske mreže -- BP algoritam -- Obrada slike  HA14-06335 
 
Putnam, Hilary  HA14-05916 
 
Putnici -- Informacijski sustav  HA14-06347 
 
Putnici -- Starije osobe -- Gradski promet  HA14-06351 
 
Račić, Josip  HA14-06533 
 
Radio -- Radijske emisije -- Audio radovi -- Umjetnička audio djela -- Zvukovne slike -- Zvučna umjetnost -- Izložbe  HA14-06419 
 
Rafinerija nafte -- Kvaliteta zraka -- Onečišćenje zraka -- Lebdeće čestice -- Sumporovodik  HA14-06302 
 
Rancièr, Jacques  HA14-05969 
 
Rasprostranjenost -- Elodea nuttallii -- Vodene biljke -- Invazivne biljke -- Morfološke značajke  HA14-06157 
 
Ratni zločinci -- Drugi svjetski rat  HA14-06780 
 
Rawls, John  HA14-05902 
 
Razbojništvo -- Prevencija razbojništva -- Lokalna zajednica -- Benzinske postaje -- Prodavaonice -- Samozaštita  HA14-06085 
 
Recikliranje otpada -- Spalionice otpada -- Odlagališta otpada -- Zaštita okoliša -- Gospodarenje otpadom  HA14-06303 
 
Regesta -- Povijest  HA14-06794 
 
Regionalna uprava -- Regionalni razvoj -- Upravljanje razvojem -- Regionalni indeks konkurentnosti -- Indeks razvijenosti -- Administrativni ustroj  HA14-06073 
 
Rekreacijsko-sportski centar Jarun -- Košarkaški centar Dražen Petrović  HA14-06291 
 
Restauracija -- Restauratorske radionice -- Izložbe -- Drugi svjetski rat  HA14-06416 
 
Ricov, Joja  HA14-06711  HA14-06686  HA14-06687  HA14-06787 
 
Riječ -- Mišljenje -- Komunikacija -- Imaginacija -- Filozofsko gledište  HA14-06624 
 
Rijeke -- Gatski kanal -- Poplavna područja -- Obrana od poplava -- Melioracija  HA14-06147 
 
Rimsko pravo -- Sudska praksa -- Korupcija -- Kaznena odgovornost -- Zakonske kazne  HA14-06062 
 
Rojc, Nasta  HA14-06508 
 
Romi -- Identitet -- Predrasude -- Stigmatizacija -- Diskriminacija -- Socijalna distanca  HA14-05975 
 
Romitelli, Fausto  HA14-06584 
 
Rotar, Janez  HA14-06657 
 
Rotkiewicz, Wilhelm  HA14-06817 
 
Rudnici -- Tlo -- Geokemijske karakteristike -- Željezo -- Taloženje  HA14-06134 
 
Rukomet -- Međunarodna natjecanja -- Reprezentacija -- Rukometaši -- Relativna dob -- Igračka pozicija -- Utakmica -- Stvarno vrijeme -- Uspjeh  HA14-06600 
 
Rukomet -- Rukometaši -- Profesionalni sportaši -- Rezultat utakmice -- Analiza uspješnosti -- Situacijska učinkovitost  HA14-06603 
 
Rukometašice -- Notacijska analiza -- Frekvencija srca -- Aerobna izdržljivost -- Anaerobna snaga  HA14-06597 
 
Rukopisi -- Ostavštine -- Arhivistika -- Kulturna baština  HA14-05880 
 
Sajmovi -- Prihodi -- Gospodarstvo  HA14-06030 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve -- Franjevačke crkve -- Tlocrtni tip  HA14-06451 
 
Sakralna arhitektura -- Crkve -- Zvonici -- Pučko graditeljstvo  HA14-06448 
 
Sakralna arhitektura -- Kapele -- Zidni oslik -- Konzervatorsko-restauratorska istraživanja  HA14-06436 
 
Sakralna arhitektura -- Ranokršćanske crkve -- Arheološka istraživanja -- Krstionice  HA14-06453 
 
Samopoimanje -- Tjelesna aktivnost -- Zadovoljstvo tjelesnim izgledom -- Zadovoljstvo životom -- Mediteranska dijeta -- Adolescenti -- Spolne razlike -- Anketno istraživanje  HA14-05892 
 
Samostan sv. Duje  HA14-06512 
 
Samozbijajući beton -- Granit -- Portland cement -- Mehanička svojstva -- Ispitivanje materijala  HA14-06245 
 
Schittke, Alfred  HA14-06544 
 
Sedlmayr, Hans -- Zuckerkandl, Viktor -- Heer, Friedrich  HA14-06795 
 
SEEDpass projekt  HA14-06237 
 
Selmanagić, Selman  HA14-06786 
 
Serologija -- Bakterijske infekcije -- Q groznica -- Vertebralni osteomijelitis -- Discitis -- Antimikrobna terapija  HA14-06197 
 
Signalni uređaji -- Prometni model -- Upravljanje prometom -- Simulacijski model -- Semaforizirano raskrižje  HA14-06374 
 
Sigurnost na moru -- Obalna straža  HA14-06366 
 
Sigurnost prometa -- Električni automobili -- Zvukovi u prometu  HA14-06377 
 
Simbolizam u književnosti -- Uglazbljivanje stihova -- Popijevke -- Belle Époque -- Biografije  HA14-06568 
 
Siromaštvo -- Socijalno siromaštvo -- Evanđeosko siromaštvo -- Crkva  HA14-05923 
 
Siromaštvo -- Teologija -- Crkva  HA14-05952 
 
Sječa stabala -- Šumski ostaci -- Oštećenja -- Krošnja stabla -- Brdsko-planinsko područje -- Nagib terena -- Privlačenje drva -- Skider  HA14-06311 
 
Sjećanja -- Politički progoni  HA14-06787 
 
Skladatelji -- Glazbena genijalnost -- Geniji -- Filozofsko gledište -- Polemika  HA14-06572 
 
Skulpture -- Spomenici -- Kipari -- Biskupi  HA14-06491 
 
Skulpture -- Staklo -- Izložbe  HA14-06502 
 
Slikarice -- Biografija  HA14-06522 
 
Slikarstvo  HA14-06521  HA14-06527  HA14-06504  HA14-06511 
 
Slikarstvo -- Analiza slike  HA14-06533 
 
Slikarstvo -- Grafika -- Konceptualna umjetnost  HA14-06423 
 
Slikarstvo -- Izložbe  HA14-06508  HA14-06507  HA14-06514  HA14-06510  HA14-06509  HA14-06518  HA14-06519  HA14-06529  HA14-06524  HA14-06513  HA14-06523 
 
Slikarstvo -- Oltarne pale -- Gospa od Ružarija  HA14-06515 
 
Slikarstvo -- Pejzaži  HA14-06516 
 
Slikarstvo -- Slikari  HA14-06528 
 
Slikarstvo -- Slike -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06520 
 
Slikarstvo -- Zidno slikarstvo  HA14-06517 
 
Slivno područje -- Vodni režim -- Hidrološke prilike -- Upravljanje vodama -- Neparametarske metode -- Statistička analiza  HA14-06149 
 
Slovenistika -- Južnoslavenske književnosti  HA14-06657 
 
Smareglia, Antonio  HA14-05856 
 
Socijalizam -- Mladi -- Ideologizacija -- Stipendiranje -- Prosvjetna politika -- Omladinske radne akcije -- Titov fond  HA14-05990 
 
Socijalizam -- Socijalističko društvo -- Ideološki aparati države  HA14-05977 
 
Socijalizam -- Socijalističko društvo -- Omladinske radne akcije  HA14-05996 
 
Sokić, Damir  HA14-06401 
 
Solarne elektrane -- Elektrane na nebu -- Sunčeva energija -- Obnovljivi izvori energije  HA14-06236 
 
Spašavanje -- Ruševine  HA14-06180 
 
Specijalistički studij -- Studij kriminalistike -- Studenti kriminalistike -- Sociodemografske značajke -- Zadovoljstvo životom -- Psihološka dimenzija  HA14-06080 
 
Splitska obilaznica -- Omiška obilaznica -- Cesta Trogir-Omiš -- Tunel Omiš -- Gradnja tunela -- Trasa ceste  HA14-06281 
 
Spol -- Rodna ideologija  HA14-05959 
 
Spomen-dom Ivan Matetić Ronjgov  HA14-06581 
 
Spomenici -- Ikonografija -- Arhivski dokumenti  HA14-06492 
 
Sport -- Skijanje -- Nacija -- Nacionalni identitet  HA14-06616 
 
Sportska događanja -- Sportska arhitektura -- Stavovi građana -- Anketno istraživanje -- Dobne i spolne razlike -- Zadovoljstvo ispitanika  HA14-06609 
 
Sportske ozljede -- Operacija koljena -- Rehabilitacija -- Muževnost -- Motivacija sportaša -- Psihološka potpora -- Sportski treneri -- Samoučinkovitost  HA14-05897 
 
Sportski objekti -- Gradilišta Univerzijade  HA14-06291 
 
Srednjoškolci -- Tjelesno vježbanje -- Sedentarno ponašanje -- Elektronički mediji -- Gledanje televizije -- Zdrava prehrana -- Utjecaj na zdravlje -- Raspodjela vremena  HA14-06177 
 
Srednjovjekovna glazba -- Gregorijanski koral  HA14-06569 
 
Srednjovjekovno pravo -- Dalmatinski statuti -- Kazneni postupak -- Pravni položaj okrivljenika -- Procesni položaj okrivljenika  HA14-06058 
 
Srpska stranka  HA14-05995 
 
Srpska vojska Krajine  HA14-06093 
 
Stanković, Đorđe  HA14-06806 
 
Stanovništvo -- Kolonizacija -- Pogranična područja -- Turski ratovi -- Svištovski mir  HA14-06823 
 
Starije osobe -- Volontiranje -- Motivacija  HA14-05976 
 
Starokatolička crkva -- Rimokatolička crkva  HA14-05961 
 
Staroslavenski jezik -- Glagoljski rukopisi  HA14-06636 
 
Stečajni postupak -- Bankrot -- Efikasnost pravosuđa -- Trgovački sud -- Statistička analiza  HA14-06066 
 
Stečajni postupak -- Vjerovnici -- Dužnici -- Hrvatska poduzeća -- Trgovački sud  HA14-06002 
 
Stečajni zakon -- Poslovni subjekti -- Insolventnost -- Financijsko poslovanje  HA14-06071 
 
Stišljivost tla -- Indeks stišljivosti -- Kolapsibilnost tla -- Edometarsko ispitivanje -- Temperatura -- Granitno tlo  HA14-06290 
 
Strawson, P. F.  HA14-05909 
 
Streličarstvo -- Studentice -- Usmjerenost pažnje -- Vizualna pažnja -- Povratna veza -- Bacačke sposobnosti -- Motoričke sposobnosti -- Motorička izvjedba -- Usmjerenost na zadatak -- Uspješnost  HA14-06601 
 
Stropne ploče -- Armiranobetonska konstrukcija -- Seizmička otpornost -- Progib -- Okvirne konstrukcije  HA14-06288 
 
Stroud, Barry -- Sosa, Ernest  HA14-05907 
 
Stubišta -- Rukohvati -- Ograde -- Javne zgrade  HA14-06456 
 
Studentski pokret -- Mediji -- Omladinski tisak  HA14-05993 
 
Sudec, Kruno -- Hrelja, Damir  HA14-06446 
 
Sudska praksa -- Procesno pravo -- Dokazi -- Međunarodno pravo -- Međunarodna pravna pomoć  HA14-06054 
 
Sunce -- Sunčevi bljeskovi -- Rendgensko zračenje -- Sunčeva korona -- X-zrake  HA14-06122 
 
Sunčeva rotacija -- Diferencijalna rotacija -- Brzina rotacije -- Sunce -- Sunčeve pjege  HA14-06120 
 
Sunčeva rotacija -- Diferencijalna rotacija -- Sunce -- Sunčeva korona -- Koronine svijetle točke  HA14-06123 
 
Supek, Ivan  HA14-05981 
 
Suša -- Kukuruz -- Fotosinteza -- Uvijanje lista -- Prinos zrna  HA14-06161 
 
Suvremena arhitektura -- Gotička arhitektura -- Akvarij -- L'Hemisfèric -- Zgrade muzeja -- Katedrala  HA14-06454 
 
Suvremena umjetnost -- Izložbe  HA14-06397 
 
Suvremena umjetnost -- Slikarstvo -- Izložbe  HA14-06525 
 
Suvremena umjetnost -- Svjetlosne instalacije -- Neonska umjetnost -- Izložbe  HA14-06424 
 
Suvremena umjetnost -- Tržište -- Vrijednost umjetnina -- Kolekcionarstvo -- Aukcijske kuće  HA14-06420 
 
Suvremeni terorizam -- Protuterorizam -- Sigurnosne strategije -- Sigurnosni modeli -- Rezultati -- Usporedba  HA14-05980 
 
Sv. Krševan  HA14-05951 
 
Sv. Nikola  HA14-05962 
 
Sv. Šimun  HA14-06484 
 
Sveci zaštitnici -- Kult  HA14-05951 
 
Svećenici -- Radost -- Navještanje evanđelja -- Svjedočenje vjere  HA14-05963 
 
Sveučilišna bolnica Zagreb  HA14-06393 
 
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  HA14-05856 
 
Sviranje instrumenta -- Učenje glazbe -- Razvoj djeteta -- Psihološko gledište -- Društvena uloga -- Samorealizacija  HA14-06583 
 
Svjetlosno onečišćenje -- Javna rasvjeta -- Urbana naselja -- Umjetni izvori svjetla -- Zaštita okoliša  HA14-06118 
 
Svjetski misijski dan 2014. -- Papini govori -- Teologija  HA14-05956 
 
Svjetsko nogometno prvenstvo  HA14-06457 
 
Szütz, Bruno  HA14-06539 
 
Šavor, Zlatko  HA14-06264 
 
Šestak, Tomo  HA14-05866 
 
Šimić, Antun Branko  HA14-06777 
 
Šimić, Antun Branko -- Šešelj, Stjepan  HA14-06718 
 
Šimunić, Božidar  HA14-06634  HA14-06637 
 
Šimunović, Dinko -- Božić, Mirko -- Aralica, Ivan  HA14-06678 
 
Školstvo -- Povijest školstva -- Kulturna povijest  HA14-06104 
 
Škrinje -- Sarkofazi -- Relikvije -- Ikonografija -- Sveci  HA14-06484 
 
Štolcer Slavenski, Josip  HA14-06560 
 
Šumske ceste -- Prometno opterećenje -- Šumska vozila -- Nagib terena -- Kolnik  HA14-06310 
 
Šumske površine -- Četinjače -- Listače -- Drvna zaliha -- Šumska biomasa -- Energetska vrijednost -- Gustoća drva -- Energetski potencijal -- Obnovljivi izvori energije  HA14-06307 
 
Šumske prometnice -- Primarne šumske prometnice -- Sekundarne šumske prometnice -- Projektiranje šumskih prometnica -- Strateško planiranje -- Prostorni raspored -- Izgradnja -- Održavanje  HA14-06313 
 
Tadić, Stipan  HA14-06527 
 
Talijanska filozofija 17./18. st. -- Humanizam -- Metafizika -- Lingvistika -- Književnost  HA14-05883 
 
Talijanska filozofija 20. st. -- Kulturna povijest -- Povijest filozofije  HA14-06797 
 
Talijanska glazba 20. /21. st. -- Dirigenti -- Povijest glazbe -- Glazbena interpretacija -- Biografija  HA14-06783 
 
Talijanska glazba 20./21. st. -- Video-opera -- Elektronička glazba -- Glazbene izvedbe -- Recepcija  HA14-06584 
 
Talijanska književnost 19./20. st. -- Kultura -- Filozofija -- Teme -- Teritorijalnost  HA14-06799 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Proza -- Književni likovi -- Ženski likovi  HA14-06649 
 
Talijanska književnost 20. st. -- Talijansko pjesništvo -- Poezija -- Književna analiza  HA14-06653 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Autobiografska proza  HA14-06646 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Književna analiza -- Poetika -- Jezik i stil  HA14-06650 
 
Talijanska književnost 20./21. st. -- Proza  HA14-06654 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Manjinska književnost -- Časopisi -- Obljetnice  HA14-06641 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Pjesništvo  HA14-06648 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Proza  HA14-06647  HA14-06645  HA14-06642 
 
Talijanska književnost 21. st. -- Talijansko pjesništvo -- Poezija  HA14-06644 
 
Talijansko slikarstvo 15./16. st. -- Renesansno slikarstvo -- Ženski likovi -- Likovna analiza -- Psihološka analiza  HA14-06506 
 
Tehnička analiza -- Armiranobetonske konstrukcije -- Okvirne konstrukcije -- Seizmička otpornost -- Norma EN 1998-3:2005  HA14-06284 
 
Tehnički muzej u Zagrebu  HA14-05863 
 
Tekstil -- Tekstilni materijali -- Tkanje -- Konstrukcijska analiza -- Misno ruho -- Konzervacijsko-restauratorski radovi  HA14-06501 
 
Temperatura -- Staklenik -- Fotosinteza -- Kukuruz -- Kultivar  HA14-06322 
 
Temperatura zraka -- Vlažnost tla -- Oborine -- Klimatske promjene -- Numerička simulacija  HA14-06138 
 
Templari -- Crkve -- Rekonstrukcija -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06771 
 
Teologija -- Crkva -- Kanonsko pravo -- Časopisi  HA14-05931 
 
Teologija -- Časopisi  HA14-05854 
 
Teologija -- Moralna teologija  HA14-05964 
 
Teologija -- Pastoral -- Katehetika -- Časopisi  HA14-05955 
 
Teologija -- Povijest umjetnosti  HA14-05935 
 
Teologija -- Svećenici  HA14-05945 
 
Teologija križa -- Indulgencije -- Oproštajnice -- Reformacija -- Protestantizam  HA14-05927 
 
Teorija odlučivanja -- Očekivano žaljenje -- Putnici -- Protok prometa -- Izbor rute  HA14-06368 
 
Teorija pripovijedanja -- Metafikcija -- Rekurzivna teorija -- Nerekurzivna teorija -- Istinitost -- Razumijevanje  HA14-06618 
 
Teretni prijevoz -- Logistika -- Multimodalni prijevoz  HA14-06337 
 
Terminal za rasute terete -- Kontejnerski terminal -- Čelični piloti -- Pristaništa -- Međunarodni projekti  HA14-06293 
 
Tjelesna aktivnost -- Spavanje -- Sedentarno ponašanje -- Stajanje -- Utjecaj na zdravlje -- Raspodjela vremena  HA14-06175 
 
Tjelesna aktivnost -- Studenti -- Pušenje -- Konzumacija alkohola -- Indeks tjelesne mase -- Sociodemografske značajke -- Samoprocjena zdravlja -- Spolne razlike -- Regionalne razlike -- Anketno istraživanje -- Javno zdravstvo -- Prevencija bolesti  HA14-06174 
 
Tjelesna aktivnost -- Vježbanje -- Test opterećenja -- Anaerobni prag -- Srčana frekvencija -- Plućna ventilacija -- Kronobiologija -- Dnevni ritam -- Prevencija bolesti  HA14-06170 
 
Tjelesni odgoj -- Nastava tjelesne i zdravstvene kulture -- Učenici osnovne škole -- Motivacija -- Zadatak -- Kompetentnost -- Percepcija kompetentnosti -- Ciljna orijentacija -- Intrinzična motivacija -- Dobne i spolne razlike  HA14-05894 
 
Tjelesno vježbanje -- Izvannastavne aktivnosti -- Učenici osnovne škole -- Manjine -- Hispano-Amerikanci -- Afro-Amerikanci -- Pretilost -- Emocije -- Motivacija -- Samopouzdanje -- Percepcija uspjeha -- Usmjerenost na zadatak -- Usmjerenost na uspjeh -- Etničke razlike  HA14-06173 
 
Tlo -- Crvenica -- Mineralni sastav  HA14-06128 
 
Tlo -- Fliš -- Erodirano tlo -- Erozija -- Denudacija -- Prostorna analiza  HA14-06127 
 
Tlo -- Geokemijska analiza -- Toksični elementi  HA14-06135 
 
Tlo -- Rudnici -- Teški metali -- Mangan -- Bioraspoloživost  HA14-06131 
 
Tlo -- Stabilizacija tla -- Fosfogips -- Vapno -- Tlačna čvrstoća  HA14-06285 
 
Tomašević, Luka  HA14-05944 
 
Tomić, Josip Eugen  HA14-06016 
 
Tomić, Sonja  HA14-06732 
 
Tomizza, Fulvio  HA14-06649 
 
Tradicijsko graditeljstvo -- Naselja -- Kuće  HA14-06427 
 
Tradicijsko odijevanje -- Narodne nošnje -- Gradovi  HA14-06116 
 
Tramvajski promet -- Kružno raskrižje -- Kružni tok -- Rotor -- Gradnja tramvajske pruge  HA14-06271 
 
Transkript -- Hrvatski generali -- Operacija Oluja -- Semantička analiza -- Jezična analiza  HA14-06664 
 
Transport drva -- Šumska vozila -- Forvarder -- Šumski traktor -- Brzina kretanja -- Privlačenje drva -- Učinkovitost -- Topola -- Plantaže topole  HA14-06314 
 
Transport hrane -- Algoritam optimizacije kolonijom mrava -- ACO -- Kombinatorna optimizacija  HA14-06356 
 
Treći program Hrvatskoga radija  HA14-06419 
 
Trgovački sud u Zagrebu  HA14-06047 
 
Trgovina -- Krijumčarenje -- Crno tržište -- Povijesni prikaz  HA14-06032 
 
Trgovina drvom -- Trupci -- Mjerenje -- Masa -- Obujam -- Transport drva -- Šumska vozila -- Forvarder -- Proizvodnost  HA14-06315 
 
Trudnice -- Glukoza -- Adipokini -- Šećerna bolest tip 1 -- Diabetes mellitus tip 1 -- Novorođenčad -- Porođajna težina  HA14-06222 
 
Trudnoća -- Adenomioza -- Neplodnost -- In vitro fertilizacija  HA14-06210 
 
Trudnoća -- Gangrena -- Maternica  HA14-06226 
 
Trudnoća -- Krvarenja -- Fetomaternalna hemoragija -- Fetalna anemija -- Fetalna hipoksija -- Kardiotokografija  HA14-06205 
 
Truman, Harry S.  HA14-06090 
 
Tržište kapitala -- Vrijednosni papiri -- Povlaštene informacije -- Zlouporaba informacija  HA14-06075 
 
Tuđman, Franjo  HA14-06664 
 
Tumori -- Fetus  HA14-06223 
 
Tunel Stupica -- Gradnja tunela -- Cesta Makarska-Vrgorac -- Cestovne prometnice -- Odron kamenja -- Sigurnost prometa  HA14-06282 
 
Tuneli -- Bušenje tunela -- Slijeganje tla -- 3D model -- Numerička simulacija  HA14-06280 
 
Turističke destinacije -- Obalni turizam -- Logistika  HA14-06362 
 
Turizam -- Biciklizam -- Cikloturizam -- Biciklističke staze  HA14-06023 
 
Turizam -- Kulturni turizam -- Marketing  HA14-06026 
 
Turizam -- Povijest turizma -- Gospodarstvo -- Gospodarski razvoj  HA14-06020 
 
Turizam -- Transnacionalne korporacije -- Globalizacija -- Inozemna ulaganja -- Zemlje u razvoju  HA14-06025 
 
Turizam -- Turističke zajednice -- Turističke regije -- Regionalizacija -- Destinacijski menadžment  HA14-06027 
 
Tvornica strojeva i ljevaonica metala Braća Ševčik  HA14-06466 
 
Učitelji -- Izvannastavni rad -- Prosvjetna politika -- Školstvo  HA14-06101 
 
Ujedinjeni narodi -- Međunarodni sud pravde -- Vijeće sigurnosti  HA14-06042 
 
Uljana repica -- Brassica napus -- Prinos zrna -- Rast biljaka -- Prolin  HA14-06159 
 
Uljanik (Pula)  HA14-06306 
 
Umjetna oplodnja -- Medicinska znanost -- Talmud -- Halaha -- Judaizam -- Židovstvo  HA14-06224 
 
Umjetnost -- Feminizam -- Performans -- Izložbe  HA14-06412 
 
Umjetnost -- Izložbe  HA14-06401  HA14-06421  HA14-06404 
 
Umjetnost -- Znanost -- Umjetničko-znanstveni projekti -- Izložbe  HA14-06409 
 
UNESCO  HA14-06802 
 
Univerzijada '87  HA14-06291 
 
Upravljanje poslovnim procesima -- Logistički sustav  HA14-06365 
 
Urbane sredine -- Grad -- Logistika -- Poslovne zone  HA14-06367 
 
Urbanizam -- Gradovi -- Povijest  HA14-06426 
 
Uređaj za pročišćavanje voda -- Pročišćavanje voda -- Vodocrpilišta -- Pitka voda -- Vodoopskrba  HA14-06301 
 
Ušaj, Josip  HA14-06462 
 
Utvrde -- Povijest  HA14-06446 
 
Uvrede -- Pejorativi -- Govor mržnje -- Konceptualni prostori -- Kognitivna lingvistika  HA14-05906 
 
Vapnenačke alge -- Clypeina lagustensis -- Taksonomija -- Stratigrafija  HA14-06129 
 
Vatrogasci -- Zdravlje  HA14-06187 
 
Vatrogasno vozilo -- Pumpe  HA14-06185 
 
Vatrogastvo -- Mobilne aplikacije -- Pametni telefoni  HA14-06183 
 
Veleizdajnički proces  HA14-06064 
 
Vesović, Mio  HA14-06541 
 
Vico, Giambattissta  HA14-05883 
 
Vid -- Očna funkcija -- Glazbenici -- Slabljenje vida -- Siva mrena -- Glaukom  HA14-06203 
 
Vidak, Dubravka -- Šešelj, Stjepan  HA14-06743 
 
Vidaković, Albe  HA14-05950 
 
Vidrić, Vladimir  HA14-06745 
 
Viennale  HA14-06592 
 
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda  HA14-05982 
 
Vinogradarstvo -- Poljoprivreda -- Biografija  HA14-06323 
 
Vinogradarstvo -- Vinogradarsko tlo -- Otpor tla -- Zbijanje tla  HA14-06321 
 
Viola, Bill  HA14-06397 
 
Visintini, Irene -- Flego, Isabelle  HA14-06649 
 
Visoko glazbeno obrazovanje -- Predstudijska razina -- Glazbena pedagogija -- Projekti -- Glazbenici -- Profesionalizacija  HA14-06582 
 
Visoko školstvo -- Glazbeno obrazovanje -- Studij glazbe -- Prijamni ispiti -- Ocjenjivanje  HA14-06578 
 
Vježbanje -- Trening -- Laktati u krvi -- Anaerobna snaga -- Tjelesna temperatura -- Termografija -- Oporavak  HA14-06617 
 
Vladović, Borben  HA14-06670 
 
Vlastelinstvo Turković  HA14-06325 
 
Voćarstvo -- Jabuke -- Arhivsko gradivo  HA14-06325 
 
Voda -- Podzemne vode -- Pitka voda -- Bunarska voda -- Fizičko-kemijska svojstva -- Mikrobiološka istraživanja -- Bakterijska svojstva -- Faunistička svojstva  HA14-06155 
 
Vojna povijest -- Kopnena vojska -- Zagrepčani  HA14-06095 
 
Von Mises, Ludwig -- Marx, Karl  HA14-05888 
 
Vraz, Stanko -- Macun, Ivan  HA14-06638 
 
Vrhovni sud Republike Hrvatske -- Europski sud za ljudska prava  HA14-06044 
 
Vrijednosne orijentacije -- Kršćanske vrijednosti -- Personalizam -- Tradicionalizam -- Globalizacija  HA14-05891 
 
Vrijeme -- Sekvenca -- Trajanje -- Povijest -- Sadašnjost -- Vremenitost -- Povijesnost  HA14-05889 
 
Vrkić, Jozo  HA14-06680  HA14-06675 
 
Vrlić, Anton  HA14-06502 
 
Vrljić, Nikola  HA14-06493 
 
Vuk-Pavlović, Pavao  HA14-06704 
 
Walter, Anton  HA14-05860 
 
Wanders, Marcel  HA14-06405 
 
Wittgenstein, Ludwig  HA14-05890 
 
Wyroubal, Zvonimir -- Tkalčić, Vladimir  HA14-06416 
 
Zagrebačka burza  HA14-06010 
 
Zatvorski sustav -- Sigurnosne mjere -- Prava zatvorenika -- Zaštita prava -- Psihijatrijsko liječenje -- Liječenje od ovisnosti  HA14-06041 
 
Zavičajni muzej Našice  HA14-06586 
 
Zavičajni muzej Slatina  HA14-05868 
 
Zeleni krovovi -- Krovni vrtovi -- Održiva gradnja -- Nosive konstrukcije  HA14-06392 
 
Zgrade -- Medijsko izvještavanje -- Medijska analiza  HA14-05878 
 
Zidane građevine -- Kamene građevine -- Injektiranje zidova -- Mehanička svojstva -- Seizmička otpornost  HA14-06278 
 
Zidane građevine -- Seizmička otpornost -- Žbuka -- Metoda konačnih elemenata -- Numerička analiza  HA14-06235 
 
Zidane konstrukcije -- Svođeni mostovi -- Lučni mostovi -- Betonske ploče -- Kolnik -- Prometno opterećenje -- Metode ispitivanja  HA14-06292 
 
Zidno slikarstvo -- Crkve -- Konzervatorsko-restauratorski radovi  HA14-06532 
 
Zidovi -- Posmična čvrstoća -- Posmik -- Nosivost -- Laboratorijska ispitivanja -- Seizmički proračun  HA14-06258 
 
Zimske olimpijske igre  HA14-06439 
 
Zlatarstvo -- Zlatari -- Križevi -- Ophodni križ -- Gotika  HA14-06498 
 
Zlato -- Ispiranje zlata -- Mineraloški sastav -- Geološka građa  HA14-06152 
 
Znanost -- Teorija sustava -- Otvoreni sustav -- Zatvoreni sustav -- Samoorganizacija  HA14-05849 
 
Znanstvena knjižnica Zadar  HA14-06505 
 
Znanstveno-stručni skup -- Hrvatsko graditeljstvo -- Građevinarstvo -- Energetska učinkovitost -- Održiva gradnja  HA14-05853 
 
Zoranić, Petar  HA14-06702 
 
Zračna luka Atatürk -- Turkish Airlines  HA14-06265 
 
Zračne luke -- Aerodromi -- Projektiranje -- Izgradnja  HA14-06265 
 
Zračni prijevoz -- Zrakoplovne kompanije -- Niskotarifni zračni prijevoz  HA14-06359 
 
Zrinski, Katarina -- Obitelj Zrinski-Frankopan  HA14-05946 
 
Zvonici -- Crkve  HA14-06433 
 
Zvuk -- Zvučna građa -- Arhiv zvuka  HA14-06558 
 
Žagar, Mateo  HA14-05850 
 
Željeznička infrastruktura -- Održavanje kolosijeka -- Upravljanje održavanjem -- Sustav za podršku odlučivanju -- Informacijski sustav -- Poslovno odlučivanje  HA14-06304 
 
Željezničke pruge -- Betonski pragovi -- Nosivost pruge -- Dinamičko opterećenje -- Norma EN13230-4:2009  HA14-06249 
 
Željeznički kolodvor -- Željeznički promet -- Urbano planiranje -- Gradovi -- Održivi razvoj  HA14-06268 
 
Željeznički mostovi -- Most Ličanka -- Željeznička pruga Zagreb-Rijeka -- Rekonstrukcija mosta -- Čelične konstrukcije  HA14-06283 
 
Željeznički mostovi -- Zeleni most -- Hendrixov most -- Projektna dokumentacija -- Gradnja mosta -- Obnova mosta  HA14-06257 
 
Željeznički promet -- Brzi vlak -- Prometna sigurnost  HA14-06344 
 
Željeznički promet -- Željeznička infrastruktura -- Investicije  HA14-06380 
 
Željeznički promet -- Željeznička politika -- Ekonomska povijest -- Novine  HA14-06364 
 
Žena -- Judaizam -- Židovstvo -- Talmud  HA14-05965 
 
Žeželj, Danijel  HA14-06537 
 
Židovska zajednica -- Bet Israel  HA14-05965 
 
Životopis -- Crkve -- Bratovštine -- Čašćenje svetaca  HA14-05962 
 
Župa Dol  HA14-05932 
 
Župnici -- Svećenici -- Popisi  HA14-05957 
 
Župnici -- Župe -- Pastoral -- Crkva  HA14-05920