Kazalo stvarnih naslova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu  HS03/09-00050 
 
25 FPS internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa  HS03/09-01174 
 
500 najboljih : 500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj = The best 500 : the top 500 creators of value added in Croatia  HS03/09-00419 
 
A revija  HS03/09-01039 
 
ABC tehnike  HS03/09-00852 
 
Acta Adriatica : international journal of Marine Sciences  HS03/09-00704 
 
Acta anaesthesiologica Croatica : [znanstveno stručni časopis Hrvatskog društva za anesteziologiju i intezivno liječenje = scientific-professional journal of the Croatian Society of Anaesthesiology and Intensive Care]  HS03/09-00807 
 
Acta biologica  HS03/09-00720 
 
Acta botanica Croatica : an international journal of botany  HS03/09-00728 
 
Acta chirurgica Croatica : službeni časopis Hrvatskog kiruškog društva HLZ-a = official journal of the Croatian Surgical Association  HS03/09-00839 
 
Acta clinica Croatica  HS03/09-00731 
 
Acta clinica Croatica.  HS03/09-00732 
 
Acta dermatovenerologica Croatica : ADC : [official journal of the Croatian Dermatovenerological Society of the Croatian Medical Association]  HS03/09-00817 
 
Acta Facultatis medicae Fluminensis : [glasilo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci : = the journal of the Faculty of Medicine, University of Rijeka]  HS03/09-00733 
 
Acta graphica : znanstveni časopis za tiskarstvo i grafičke komunikacije = journal for printing science and graphic communications  HS03/09-01035 
 
Acta historico-oeconomica : časopis za ekonomsku povijest  HS03/09-00351 
 
Acta Hungarica Universiitatis Essekiensis  HS03/09-01222 
 
Acta Iadertina  HS03/09-00137 
 
Acta medica Croatica : časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske = the journal of the Academy of Medical Sciences of Croatia  HS03/09-00734 
 
Acta medica Croatica : časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske = the journal of the Academy of Medical Sciences of Croatia.  HS03/09-00735 
 
Acta medico-historica Adriatica : AMHA  HS03/09-00736 
 
Acta medicorum : glasilo djelatnosti za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin = the journal of the Scientific Unit of General Hospital Varaždin  HS03/09-00737 
 
Acta pharmaceutica : a quarterly journal of Croatian Pharmaceutical Society and Slovenian Pharmaceutical Society, dealing with all branches of pharmaceutical and related sciences  HS03/09-00795 
 
Acta stomatologica Croatica  HS03/09-00818 
 
Acta turistica  HS03/09-00439 
 
Acta turistica nova  HS03/09-00440 
 
AD magazin : službeno glasilo Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu  HS03/09-00759 
 
Adrias : zbornik radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu = Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal  HS03/09-00001 
 
Advanced engineering : international journal  HS03/09-00013 
 
Adventistički pregled : [glasilo Kršćanske adventističke crkve]  HS03/09-00222 
 
Advocata Croatiae : list Svetišta i župe Majke Božje Remetske  HS03/09-00168 
 
Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra  HS03/09-00958 
 
Agriculture in nature and environment protection  HS03/09-00959 
 
Agro klub : mjesečnik za traktore i mehanizaciju u poljoprivredi  HS03/09-00960 
 
Agronomski glasnik = [Agronomy journal] : glasilo Hrvatskog agronomskog društva  HS03/09-00961 
 
Ako : časopis za društvena pitanja i kulturu grada Čakovca  HS03/09-01318 
 
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji  HS03/09-00930 
 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova ... međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede = Actual tasks on agricultural engineering : proceedings of the ... International Symposium on Agricultural Engineering  HS03/09-00962 
 
Alcoholism : journal on alcoholism and related addictions  HS03/09-00760 
 
Alcoholism : journal on alcoholism and related addictions.  HS03/09-00761 
 
Alkohološki glasnik  HS03/09-00762 
 
Allegro : časopis Glazbenog odjela UMAS-a  HS03/09-01157 
 
Almanah Društva matematičara i fizičara ...  HS03/09-00671 
 
AMAC : Almae Matris Croaticae alumni : glasnik Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu  HS03/09-00092 
 
Ambalaža : [časopis za proizvođače i korisnike ambalaže = trade journal for manufacturers and users of packaging]  HS03/09-01066 
 
Ambalaža, grafička industrija : stručni časopis za ambalažu i grafičku industriju = trade journal for packaging and graphic arts industry  HS03/09-01067 
 
Amnesty : bilten Amnesty Internationala Hrvatske.  HS03/09-00478 
 
Anali Galerije Antuna Augustinčića  HS03/09-01127 
 
Anali Hrvatskog politološkog društva  HS03/09-00287 
 
Anali za povijest odgoja  HS03/09-00544 
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku  HS03/09-01433 
 
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku = Annals of the Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek  HS03/09-00002 
 
Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u .... godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja  HS03/09-00420 
 
Andragoški glasnik : glasilo Hrvatskog andragoškog društva = Andragogy : journal of the Croatian Andragogy Society  HS03/09-00587 
 
Annales forestales  HS03/09-00946 
 
Annales Instituti archaeologici = Godišnjak Instituta za arheologiju  HS03/09-01303 
 
Annual ... of the Croatian Academy of Engineering  HS03/09-00853 
 
Annual report  HS03/09-00883 
 
Annual report ...  HS03/09-01016  HS03/09-00377  HS03/09-00374  HS03/09-00378  HS03/09-00375  HS03/09-01040  HS03/09-00885  HS03/09-00379  HS03/09-00376  HS03/09-00884  HS03/09-00094  HS03/09-00596  HS03/09-00663  HS03/09-00093 
 
Annual report ... [Elektronička građa]  HS03/09-00380 
 
Annual report for the year ...  HS03/09-00947 
 
Annual report of the Ministry of Finance ... .  HS03/09-00381 
 
Antologia delle opere premiate : ... concorso d'arte e di cultura "Istria nobilissima"  HS03/09-00051 
 
Archaeologia Adriatica  HS03/09-01304 
 
Arcobaleno : mensile per ragazzi  HS03/09-00127 
 
Arheološki radovi i rasprave  HS03/09-01305 
 
Arhitektura : stručni i znanstveni časopis Udruženja hrvatskih arhitekata = professional and scholarly journal of the Croatian Architects Association  HS03/09-01144 
 
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju = Archives of industrial hygiene and toxicology : [the official journal of Croatian Medical Association - Croatian Society on Occupational Health, Croatian Toxicological Society, Slovenian Society of Toxicology, Croatian Radiation Protection Association]  HS03/09-00763 
 
Arhivski vjesnik = Bulletin d'archives  HS03/09-01427 
 
Artefakti : izvori za historiju Srba u Hrvatskoj  HS03/09-00293 
 
Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = croatian musicological review  HS03/09-01158 
 
Astronomski godišnjak Bolid za ... godinu [Elektronička građa]  HS03/09-00686 
 
Atlas rudarstva Republike Hrvatske ...  HS03/09-00914 
 
Atti  HS03/09-01422 
 
Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije = journal for control, measurement, electronics, computing and communications  HS03/09-00854 
 
Automatizacija u prometu ... : zbornik radova = Automation in transportation ... : proceedings  HS03/09-01041 
 
Automobil service : stručni časopis za održavanje i popravak vozila  HS03/09-00940 
 
Automobil servis : stručni časopis za održavanje i popravak vozila  HS03/09-00941 
 
Autsajderski fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost  HS03/09-00068 
 
Ave Maria : glasilo Sestara dominikanki Kongregacije Svetih anđela čuvara  HS03/09-00169 
 
Bakarski zbornik  HS03/09-01319 
 
Banka : financijsko-poslovni mjesečnik  HS03/09-00383  HS03/09-00382 
 
Banks bulletin  HS03/09-00384 
 
Barkoca : horvatorszagi magyar gyermeklap.  HS03/09-00128 
 
Barkun : politički magazin : ča je zad kantuna se najbolje vidi z barkuna  HS03/09-01320 
 
Bašćina  HS03/09-01321 
 
Bašćinski glasi : južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak : = ethnomusicological yearbook of Southern Croatia  HS03/09-01159 
 
Baština : časopis Gradskog muzeja Virovitica  HS03/09-00095 
 
La battana : rivista trimestrale di cultura  HS03/09-01269 
 
Batuda : časopis za uzgajatelje i ljubitelje ptica  HS03/09-00985 
 
Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja  HS03/09-00294 
 
Bejahad : židovska kulturna scena = [Beyachad] : the Jewish cultural scene  HS03/09-00295 
 
Betanija : časopis za bolesnike  HS03/09-00770 
 
Biblija danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta  HS03/09-00155 
 
Biblijski pogledi : [časopis Adventističkog teološkog fakulteta]  HS03/09-00223 
 
Bijela pčela : list za svu djecu  HS03/09-00129 
 
Bilten  HS03/09-00820  HS03/09-00385  HS03/09-00096  HS03/09-00819 
 
Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom : stručno znanstveni časopis za protueksplozijsku zaštitu  HS03/09-00036 
 
Bilten Hrvatske ljekarničke komore  HS03/09-00796 
 
Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku  HS03/09-00738 
 
Bilten Krohema : glasilo Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti Krohem  HS03/09-00821 
 
Bilten o bankama  HS03/09-00386 
 
Bilten o požarima ...  HS03/09-00771 
 
Bilten o sigurnosti u cestovnom prometu ...  HS03/09-00500 
 
Bilten Parka prirode Lonjsko polje = Lonjsko Polje Nature Park bulletin  HS03/09-00651 
 
Bilten Razreda za tehničke znanosti  HS03/09-00855 
 
Bilten Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije, Visoko  HS03/09-00052 
 
Bilten Zelenog foruma : glasilo hrvatske mreže okolišnih udruga  HS03/09-00652 
 
Biobibliographica : zbornik znanstvenog projekta Hrvatska biobibliografska baština  HS03/09-01419 
 
Biochemia medica : časopis Hrvatskoga društva medicinskih biokemičara = the journal of Croatian Society of Medical Biochemists  HS03/09-00721 
 
Biosvijest : časopis za cjelovit i održiv razvoj  HS03/09-00764 
 
Biz direkt : prvi besplatni poslovni časopis  HS03/09-01018  HS03/09-01020 
 
Biz direkt : prvi besplatni poslovni časopis.  HS03/09-01019 
 
Biz direkt : prvi osječko-baranjski besplatni gospodarski časopis  HS03/09-01017 
 
Biz direkt : prvi zagrebački besplatni gospodarski časopis  HS03/09-01021 
 
Bjelovarski učitelj = [Bjelovar's teacher] : časopis za odgoj i obrazovanje  HS03/09-00545 
 
Bjelovarski zbornik ...  HS03/09-00639 
 
Bjuleten' Predstavnika ukrains' koi nacional' noi menšini mista Zagreba = Bilten Predstavnika ukrajinske nacionalne manjine grada Zagreba  HS03/09-00296 
 
Blatski ljetopis  HS03/09-01322 
 
Blaž Baromić ... [Elektronička građa] : proceedings  HS03/09-01036 
 
Blaženi Augustin Kažotić : vjesnik za širenje štovanja i za kanonizaciju  HS03/09-00157 
 
Boćanje : glasilo Hrvatskog boćarskog saveza.  HS03/09-01192 
 
Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses  HS03/09-00224 
 
Bolesti dojke : zbornik radova ... znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog ... u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti  HS03/09-00841 
 
Bolid : astronomski godišnjak za ... godinu  HS03/09-00687 
 
Book of abstracts  HS03/09-00866 
 
Book of abstracts, programme  HS03/09-00701 
 
Book of papers  HS03/09-00918 
 
Bošnjačka pismohrana : časopis Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju  HS03/09-00297 
 
Bošnjački glas : kronika događanja u bošnjačkoj zajednici u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00298 
 
Brački zbornik  HS03/09-00053 
 
Brat Franjo : list franjevačkih zajednica  HS03/09-00170 
 
Brdovečki zbornik  HS03/09-01323 
 
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije = Shipbuilding : journal of naval architecture and shipbuilding industry  HS03/09-00942 
 
Bug : [časopis za informatiku]  HS03/09-00014 
 
Bujština ... : književno-povijesni zbornik  HS03/09-01325 
 
Bujština = Il Buiese : informativno-revijalni mjesečnik  HS03/09-01324 
 
Bulletin  HS03/09-00387 
 
Buzetski zbornik  HS03/09-01326 
 
CADAM ... : book of abstracts  HS03/09-00015 
 
CADAM ... : proceedings  HS03/09-00017 
 
CADAM ... : selected papers  HS03/09-00018 
 
CADAM ... [Elektronička građa]  HS03/09-00016 
 
Cantus : Croatian Composers' Society magazine  HS03/09-01160 
 
Cantus : novine Hrvatskoga društva skladatelja  HS03/09-01161 
 
Carinski glasnik : [interno glasilo Carinske uprave Republike Hrvatske]  HS03/09-00388 
 
Carinski vjesnik  HS03/09-00389 
 
CASE ... : metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava  HS03/09-00019 
 
CD proceedings [Elektronička građa]  HS03/09-00664 
 
Central European astrophysical bulletin  HS03/09-00688 
 
Ceste i mostovi = [Roads and bridges] : glasilo Hrvatskog društva za ceste Via-vita  HS03/09-00919 
 
Cestovni prijevoz robe u ... = Road transport of goods in ...  HS03/09-01042 
 
Cetinska vrila : glasilo Ogranka Matice hrvatske, Sinj  HS03/09-01327 
 
Chemical and biochemical engineering quarterly : [the international publication of "Kemija u industriji" : the official journal of Croatian Society of Chemical Engineers, Slovenian Chemical Society, and Austrian Association of Bioprocess Technology]  HS03/09-01088 
 
Chinese-Croatian Joint Colloquium : proceedings  HS03/09-00920 
 
Cijene i troškovi života u ...  HS03/09-00421 
 
Cijene u ...  HS03/09-00422 
 
CIT : journal of computing and information technology  HS03/09-00020 
 
Civilno društvo : časopis za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00277 
 
Collegium antropologicum  HS03/09-00722 
 
Collegium antropologicum.  HS03/09-00723 
 
Colloquia Maruliana ...  HS03/09-01271 
 
Computer Intergrated Manufacturing and High Speed Machining : CIM  HS03/09-00878 
 
Contel ... : proceedings  HS03/09-00886 
 
Contemporary legal and economic issues  HS03/09-00463 
 
Cris : časopis Povijesnog društva Križevci = journal of the Historical Society of Križevci  HS03/09-01434 
 
Crkva u svijetu : CUS  HS03/09-00225 
 
Crkvena kulturna dobra : analecta : godišnjak Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije  HS03/09-00165 
 
Crnogorski glasnik : glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba  HS03/09-00299 
 
Cro turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo  HS03/09-00441 
 
Croatia : putni časopis = in-flight magazine  HS03/09-01043 
 
Croatia exclusive ...  HS03/09-00423 
 
Croatia in ... : Croatian government bulletin  HS03/09-00343 
 
Croatia in focus : Croatian government bulletin  HS03/09-00344 
 
Croatiabiz.com : časopis o suvremenom poslovanju  HS03/09-00352 
 
Croatian arbitration yearbook  HS03/09-00456 
 
Croatian drama and theatre  HS03/09-01175 
 
Croatian economic outlook quarterly  HS03/09-00424 
 
Croatian economic survey ...  HS03/09-00425 
 
Croatian international relations review  HS03/09-00333 
 
Croatian journal of food science and technology : a publication of the Faculty of Food Technology Osijek  HS03/09-01096 
 
Croatian journal of forest engineering : [journal for theory and application of forestry engineering = časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva]  HS03/09-00948 
 
Croatian journal of philosophy  HS03/09-00138 
 
Croatian medical journal : CMJ  HS03/09-00739 
 
Croatian theatre  HS03/09-01176 
 
Croatian yearbook of European law & policy  HS03/09-00475 
 
Croatica chemica acta  HS03/09-00702 
 
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HS03/09-00226 
 
Croatica et Slavica Iadertina  HS03/09-01238 
 
CROMIL : croatian military magazine  HS03/09-00516 
 
Croprint : časopis za grafiku i tiskarstvo = [trade journal for graphic arts and printing industry]  HS03/09-01037 
 
Culturelink : network of networks for research and cooperation in cultural development  HS03/09-00054 
 
Culturelink : network of networks for research and cooperation in cultural development.  HS03/09-00055 
 
Čakavčići pul Ronjgi ...  HS03/09-01272 
 
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi  HS03/09-01239 
 
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske  HS03/09-01435 
 
Časopis za suvremenu povijest  HS03/09-01423 
 
Čemu : časopis studenata filozofije  HS03/09-00597 
 
Česky lidovy kalendar ...  HS03/09-00300 
 
Čovjek i prostor : mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekata = monthly magazine of the Croatian architects' association  HS03/09-01140 
 
Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice  HS03/09-00689 
 
Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova : stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće ...  HS03/09-01436 
 
Dani Frane Petrića = Days of Frane Petrić = Frane Petrić Tage = Giorni di Francesco Patrizi  HS03/09-00139 
 
Dani jabuke ... : ... izložba jabuka i voćnih prerađevina.  HS03/09-00963 
 
Dani Ramira i Zorana Bujasa : program i sažeci priopćenja = Ramiro and Zoran Bujas' Days, : program and abstracts  HS03/09-00149 
 
Danica ... : hrvatski katolički kalendar  HS03/09-00227 
 
Defendologija  HS03/09-00517 
 
Dekor : časopis za kulturu stanovanja i življenja]  HS03/09-01009 
 
Detsky koutek : [mesičnik pro česke deti v Chorvatsku]  HS03/09-00130 
 
Deutsches Wort : Blatt der Deutschen und Österreicher in Kroatien = Njemačka riječ : list Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj  HS03/09-00301 
 
Diabetes : slatki život : časopis za zdrav život : glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga  HS03/09-00822 
 
Diabetologia Croatica : journal of diabetes, endocrinology and metabolic diseases : [medical scientific journal of the Vuk Vrhovac Institute University Clinic for Diabetes, Endocrinology and Metabolic Diseases, School of Medicine, University of Zagreb, Society for Diabetes and Metabolic Diseases of the Croatian Medical Association, Diabetology Alumni Medical Association Vuk Vrhovac University Clinic, Zagreb]  HS03/09-00823 
 
Diacovensia : teološki prilozi  HS03/09-00228 
 
Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru = journal of the Archaeological Museum in Zadar  HS03/09-01306 
 
Differential equations & applications editors-in-chief Mats Gyllenberg, Mervan Pašić, Jean-Michel Rakotoson.  HS03/09-00672 
 
Dijalog : časopis za kulturu života i življenja  HS03/09-00253 
 
Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta  HS03/09-00479 
 
Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima  HS03/09-00546 
 
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima  HS03/09-00577 
 
Diplomatic Academy proceedings  HS03/09-00334 
 
Diplomatic Academy year book  HS03/09-00335 
 
Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme = [students' journal for social sciences and humanities]  HS03/09-00598 
 
Disputatio philosophica : international journal on philosophy and religion  HS03/09-00229 
 
Distributivna trgovina u ...  HS03/09-00457 
 
Djeca u Europi : zajednička publikacija mreže europskih časopisa  HS03/09-00547 
 
Dobra kob : časopis za lovce, ljubitelje pasa i prirode  HS03/09-00986 
 
Documenta urologica  HS03/09-00824 
 
Dodir : glasilo Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba "Dodir"  HS03/09-00588 
 
Dom : glasilo Hrvatske seljačke stranke  HS03/09-00345 
 
Dom i vrt : najbolji hrvatski magazin za dizajn i kulturu stanovanja  HS03/09-01010 
 
Domaća rič : zbornik radova sa skupa priređenog pod naslovom Domaća rič, održanog u Zadru ...  HS03/09-01240 
 
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci  HS03/09-00056 
 
Don Bosco danas : salezijanski vjesnik : glasilo Salezijanske obitelji  HS03/09-00156 
 
Dramski odgoj : glasilo Hrvatskog centra za dramski odgoj  HS03/09-01177 
 
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issues  HS03/09-00254 
 
Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije = scientific and professional journal of wood technology  HS03/09-01112 
 
Drvo : časopis za drvnu industriju, obrt, tehnologiju, trgovinu i informatiku  HS03/09-01113 
 
Drvo znanja : enciklopedijski časopis za mlade  HS03/09-00131 
 
Dubrovački horizonti : [časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu]  HS03/09-01328 
 
Dubrovnik : [časopis za književnost i znanost]  HS03/09-01273 
 
Dubrovnik annals  HS03/09-01437 
 
Dumky z Dunaju : [litopys Sojuzu Rusynoh y Ukraincoh Republyky Gorvatskej : = [litopys Sojuzu rusyniv i ukrainciv Respubliky Horvatii] = Misli s Dunava : [ljetopis Saveza Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske]  HS03/09-00302 
 
Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara : [zbornik]  HS03/09-01274 
 
Đakovački vezovi : revija  HS03/09-00640 
 
Edupoint : časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju = journal on application of information technologies in education  HS03/09-00021 
 
EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika  HS03/09-00867 
 
Eko revija : glasilo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost = Eco review : publication of the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund  HS03/09-00665 
 
Ekološki glasnik : časopis o prirodi  HS03/09-00666 
 
Ekonomija = Economics : časopis za ekonomsku teoriju i politiku  HS03/09-00353 
 
Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic and ecohistory : scientific research journal for economic and environmental history  HS03/09-00354 
 
Ekonomska istraživanja = Economic research  HS03/09-00355 
 
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku = Economic thought and practice : periodical of the University of Dubrovnik  HS03/09-00356 
 
Ekonomska politika Hrvatske u ... [Elektronička građa] : zbornik radova  HS03/09-00426 
 
Ekonomski pregled : [mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb]  HS03/09-00357 
 
Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku  HS03/09-00358 
 
Elektrika : stručno časopis za energetiku, elektriku, automatizaciju, telekomunikacije, zaštitu  HS03/09-00887 
 
Elektro : stručni časopis za elektrotehniku  HS03/09-00888 
 
Elektroenergetika : časopis za proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije  HS03/09-00889 
 
Elektroinženjerski simpozij Dani Josipa Lončara : zbornik radova  HS03/09-00890 
 
Elektrotehničke instalacije  HS03/09-00891 
 
Energetska i procesna postrojenja  HS03/09-00868 
 
Energetska i procesna postrojenja [Elektronička građa] : [zbornik radova]  HS03/09-00869 
 
Energetska statistika u ... = Energy statistics ...  HS03/09-00262 
 
Energija : journal of energy  HS03/09-00892 
 
Energija i okoliš  HS03/09-00653 
 
Energija u Hrvatskoj : godišnji energetski pregled = Energy in Croatia : annual energy report  HS03/09-00870 
 
Engineering power : bulletin of the Croatian Academy of Engineering  HS03/09-00856 
 
Engineering review : [znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici = scientific journal for new technologies in mechanical engineering, naval architecture and electrical engineering]  HS03/09-00857 
 
Enter : kompjuterski časopis koji svi razumiju  HS03/09-00022 
 
Enterprise in transition : proceedings  HS03/09-00370 
 
Entomologia Croatica : [glasilo Hrvatskog entomološkog društva s međunarodnom recenzijom = Croatian entomological society official journal with international review]  HS03/09-00729 
 
The environment in your pocket  HS03/09-00661 
 
Epidemiological news = Epidemiološki vjesnik  HS03/09-00772 
 
Epidemiološki vjesnik  HS03/09-00773 
 
Epoha : časopis za kulturu komuniciranja  HS03/09-01068 
 
Epvlon : časopis studenata povijesti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli = journal of Student's of History of University Juraj Dobrila in Pula = rivista degli studenti di storia dell' Universita Juraj Dobrila di Pola  HS03/09-00599 
 
EQIBELT : workshops ... : proceedings  HS03/09-00023 
 
E-quality [Elektronička građa].  HS03/09-01069 
 
ERS : edukacija, rekreacija, sport : informativno stručno glasilo Udruge kineziologa grada Rijeke  HS03/09-00562 
 
Etnološka istraživanja = Ethnological researches  HS03/09-00641 
 
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva = journal of Croatian Ethnological Society  HS03/09-00642 
 
EUkonomist : mjesečnik hrvatskih poduzetnika  HS03/09-00371 
 
European journal of analytic philosophy  HS03/09-00140 
 
Europski glasnik  HS03/09-00069 
 
Euroscope  HS03/09-00336 
 
Fantom slobode : književni časopis  HS03/09-01263 
 
Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva  HS03/09-00797 
 
Farmaceutski tehničar : stručno informativni časopis farmaceutskih tehničara Hrvatske  HS03/09-00798 
 
Festival igranog filma u Puli = Pula Film Festival : [film pod kožom]  HS03/09-01178 
 
Filologija : [časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti]  HS03/09-01219 
 
Filozofska istraživanja  HS03/09-00141 
 
Financial stability  HS03/09-00390 
 
Financial theory and practice  HS03/09-00391 
 
Financije i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije  HS03/09-01022 
 
Financijska stabilnost  HS03/09-00392 
 
Financijska teorija i praksa : [časopis za financijsku teoriju i praksu]  HS03/09-00393 
 
Fizika A & B [Elektronička građa] : journals of experimental and theoretical physics  HS03/09-00697 
 
Fizika A : a journal of experimental and theoretical physics : classical physics, atomic and molecular physics, condensed matter physics, plasma physics, teaching and history of physics  HS03/09-00698 
 
Fizika B : a journal of experimental and theoretical physics : general physics, nuclear physics, particles and fields, astrophysics and cosmology  HS03/09-00699 
 
Fizikalna i rehabilitacijska medicina : časopis Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru  HS03/09-00799 
 
Fizikalna i rehabilitacijska medicina : časopis Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru.  HS03/09-00800 
 
Fizioinfo : časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta  HS03/09-00801 
 
Flour - Bread ... : proceedings of the ... International Congress Flour - Bread [and] ... Croatian Congress of Cereal Technologists  HS03/09-01097 
 
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja  HS03/09-01220 
 
Foka : bilten  HS03/09-00643 
 
Folia onomastica Croatica  HS03/09-01223 
 
Fontes : izvori za hrvatsku povijest  HS03/09-01438 
 
Food technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb : [official journal of Croatian Society of Biotechnology and Slovenian Microbiological Society]  HS03/09-01098 
 
Forbes  HS03/09-00359 
 
Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HS03/09-01275 
 
Fra Rafo Kalinić : žrtva svoga svećeništva  HS03/09-00158 
 
Fragmenta phytomedica et herbologica  HS03/09-00964 
 
Fragmenti : časopis Studentskog kluba arheologa  HS03/09-00600 
 
Frakcija : časopis za izvedbene umjetnosti = performing arts journal  HS03/09-01179 
 
Franina i Jurina : istarski kalendar za ... godinu  HS03/09-01329 
 
Fraternitas : glasilo Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca  HS03/09-00171 
 
Futura : SF, fantasy, horror : [časopis za znanstvenu fantastiku i beletristiku]  HS03/09-01264 
 
Game play : časopis za gaming kulturu  HS03/09-00636 
 
Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku  HS03/09-01330 
 
Gen : glasilo Saveza Društava distrofičara Hrvatske  HS03/09-00808 
 
Geo : upoznati i razumjeti svijet  HS03/09-00637 
 
Geoadria : glasilo Hrvatskoga geografskog društva Zadar i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru = journal of the Croatian Geographic Society, Zadar and Department of Geography, University of Zadar  HS03/09-01412 
 
Geodetski informator  HS03/09-00693 
 
Geodetski informator [Elektronička građa]  HS03/09-00692 
 
Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva  HS03/09-00694 
 
Geofizika  HS03/09-00705 
 
Geografski horizont : [stručno-informativni časopis za geografiju]  HS03/09-01413 
 
Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society  HS03/09-00706 
 
Gitara : časopis Hrvatske udruge gitarskih pedagoga  HS03/09-01162 
 
Glas crkve : službeno glasilo Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00230 
 
Glas Gradskog muzeja Karlovac  HS03/09-00097 
 
Glas Paneurope  HS03/09-00337 
 
Glas pravoslavlja : versko-poučni i informativni bilten Srpske pravoslavne crkve  HS03/09-00231 
 
Glas Roma = Graju alu caganjilor = Romano akharipe  HS03/09-00303 
 
Glasilo  HS03/09-00724 
 
Glasilo biljne zaštite : [glasilo Hrvatskog društva biljne zaštite]  HS03/09-00965 
 
Glasilo DZNM  HS03/09-00037 
 
Glasilo Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.  HS03/09-01044 
 
Glasilo Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske  HS03/09-00501 
 
Glasilo Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti  HS03/09-00871 
 
Glasje : časopis za književnost i umjetnost  HS03/09-01250 
 
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje = Herald of the archives of Slavonia and Baranya  HS03/09-01428 
 
Glasnik Gospićko-senjske biskupije  HS03/09-00172 
 
Glasnik HDZ : unutarstranačko glasilo Hrvatske demokratske zajednice  HS03/09-00346 
 
Glasnik Hrvatskog filatelističkog saveza  HS03/09-01045 
 
Glasnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize  HS03/09-00825 
 
Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva = Journal of the Croatian Catholic Medical Society  HS03/09-00740 
 
Glasnik Hrvatskoga plemićkog zbora = Herald of Croatian Nobility Association  HS03/09-01420 
 
Glasnik HSIN-@ : informativno stručno glasilo Hrvatskog saveza informatičara  HS03/09-00024 
 
Glasnik Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"  HS03/09-00654 
 
Glasnik matematički  HS03/09-00673 
 
Glasnik reformacije : [glasilo Reformnog pokreta adventista sedmog dana]  HS03/09-00232 
 
Glasnik slavonskih muzeja : glasilo Muzejske udruge Istočne Hrvatske  HS03/09-00098 
 
Glasnik Srca Isusova i Marijina  HS03/09-00173 
 
Glasnik sv. Ante : glasilo Samostana i Župe sv. Ante, Knin  HS03/09-00174 
 
Glasnik sv. Josipa : list štovatelja sv. Josipa  HS03/09-00159 
 
Glasnik za šumske pokuse = Annales experimentis silvarum culturae provehendis  HS03/09-00949 
 
Glasnik za šumske pokuse = Annales experimentis silvarum culturae provehendis.  HS03/09-00950 
 
Glasnik zaštite bilja  HS03/09-00966 
 
Glazbene svečanosti Lipanjski zvuci : međunarodno natjecanje.  HS03/09-01167 
 
Glazbeni vjesnik : glasilo Hrvatskog društva glazbenih umjetnika  HS03/09-01163 
 
GO 21 : graditeljstvo, instalacije, oprema i energija 21. stoljeća  HS03/09-01122 
 
Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ...  HS03/09-00099 
 
Godišnjak  HS03/09-00601 
 
Godišnjak ...  HS03/09-00367  HS03/09-01331  HS03/09-00602  HS03/09-00338 
 
Godišnjak ... : aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : [građansko, trgovačko, radno i upravno pravo u praksi]  HS03/09-00487 
 
Godišnjak ... [Elektronička građa]  HS03/09-00578 
 
Godišnjak CROMA ... = Yearbook CROMA ...  HS03/09-01023 
 
Godišnjak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ...  HS03/09-00603 
 
Godišnjak grada Korčule ...  HS03/09-01332 
 
Godišnjak Gradskog muzeja Sisak  HS03/09-00101 
 
Godišnjak Hrvatskog saveza slijepih : za ...  HS03/09-00589 
 
Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ... = VDG Jahrbuch ... : zbornik radova ... Znanstvenog skupa "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu"  HS03/09-00304 
 
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir  HS03/09-01333 
 
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Nova Gradiška  HS03/09-01334 
 
Godišnjak Ogranka Seljačke sloge Buševec  HS03/09-00100 
 
Godišnjak Porečke i Pulske biskupije ...  HS03/09-00175 
 
Godišnjak Sveučilišta u Zadru : akademska godina ...  HS03/09-00604 
 
Godišnjak Šipan ... = Yearbook Šipan ...  HS03/09-00339 
 
Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Annual report Faculty of Engineering University of Rijeka  HS03/09-00605 
 
Godišnjak Titius : [godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke = anals of interdisciplinary research in the Krka river basin]  HS03/09-00278 
 
Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba  HS03/09-00464 
 
Godišnjak za filozofiju ...  HS03/09-00142 
 
Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja : za ... godinu  HS03/09-01335 
 
Godišnjak za školsku godinu ...  HS03/09-00594 
 
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske = The Preservation of Cultural Heritage in Croatia  HS03/09-01128 
 
Godišnje izvješće ...  HS03/09-00401  HS03/09-00896  HS03/09-00402  HS03/09-01046  HS03/09-00398  HS03/09-00399  HS03/09-00395  HS03/09-00396  HS03/09-00003  HS03/09-00394  HS03/09-00893  HS03/09-00397  HS03/09-00606  HS03/09-00403  HS03/09-00667  HS03/09-00894  HS03/09-00707  HS03/09-00895 
 
Godišnje izvješće ... = Annual report ...  HS03/09-00921  HS03/09-00987  HS03/09-00400 
 
Godišnje izvješće : o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za ... godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za ... godinu  HS03/09-00524 
 
Godišnje izvješće …  HS03/09-00872 
 
Godišnje izvješće Ministarstva financija : za ... godinu.  HS03/09-00404 
 
Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske ...  HS03/09-00427 
 
Godišnje izvješće o organizaciji i provedbi nacionalnih ispita u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola  HS03/09-00563 
 
Godišnje izvješće Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci  HS03/09-00579 
 
Godišnje izvješće Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi ...  HS03/09-00967 
 
Godišnje izvješće za ... godinu  HS03/09-00951 
 
Godišnji izvještaj ...  HS03/09-00607 
 
Godišnji izvještaj Instituta "Ruđer Bošković" = Annual report of the Ruđer Bošković Institute  HS03/09-00102 
 
Godišnji izvještaj o radu za ... godinu  HS03/09-00103 
 
Gordogan : kulturni magazin  HS03/09-01251 
 
Gorica na dlanu  HS03/09-01336 
 
Goriva i maziva : časopis za tribologiju, tehniku podmazivanja i primjenu tekućih i plinovitih goriva i inžinjerstvo izgaranja = Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering  HS03/09-00879 
 
Gospa Sinjska : godišnjak Svetišta  HS03/09-00233 
 
Gospodarska kretanja  HS03/09-00428 
 
Gospodarski glasnik Karlovačke županije  HS03/09-00502 
 
Gospodarski kalendar ...  HS03/09-00968 
 
Gospodarski list  HS03/09-00969 
 
Gospodarstvo & održivost  HS03/09-00360 
 
Gospodarstvo i okoliš : stručni časopis za tehniku zaštite okoliša  HS03/09-00931 
 
Govor : časopis za fonetiku  HS03/09-01224 
 
Grad na Gori : list imotskih župa  HS03/09-00176 
 
Graditelj : novi proizvodi, graditeljstvo, energetika, materijali, novosti  HS03/09-00922 
 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije = Sources and contributions for the history of Dalmatia  HS03/09-01439 
 
Građenje & opremanje : stručni časopis : interijeri, graditeljstvo, energetika, projektiranje, arhitektura  HS03/09-01123 
 
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera = [the journal of the Croatian Association of Civil Engineers]  HS03/09-00923 
 
Građevinarstvo u ...  HS03/09-00924 
 
Građevni godišnjak ...  HS03/09-00925 
 
Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo = croatian journal for art prints and publishing  HS03/09-01155 
 
Grobnički zbornik  HS03/09-01337 
 
Gupčeva lipa : glasilo Gornje Stubice  HS03/09-01338 
 
GVIK voda : časopis Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija : = Croatian Water and Wastewater Association magazine  HS03/09-00932 
 
Gynaecologia et perinatologia : časopis za ginekologiju, perinatologiju, neonatologiju, reproduktivnu medicinu i ultrazvučnu dijagnostiku = journal for gynaecology, perinatology, neonatology, reproductive medicine and ultrasonic dijagnostics.  HS03/09-00843 
 
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics = [časopis za ginekologiju, perinatologiju, reproduktivnu medicinu i ultrazvučnu dijagnostiku]  HS03/09-00842 
 
Hacker : dokaz da postoje korisne ovisnosti  HS03/09-00025 
 
Hagenin bilten : [bilten Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja] = Hagena bulletin : [bulletin of Agency for Supervision of Pension Funds and Insurance]  HS03/09-00525 
 
HaGeZe : glasilo Hrvatskoga glazbenog zavoda  HS03/09-01164 
 
Haiku : glasilo Društva hrvatskih haiku pjesnika : = the journal of the Associaton of Croatian Haiku Poets  HS03/09-01276 
 
HAK : revija  HS03/09-01193 
 
HD magazin : časopis Hrvatsko-njemačkog društva Split = Zeitschrift der Kroatisch-Deutschen Gesellschaft Split  HS03/09-00305 
 
Hieronymus : časopis za romansku filologiju, klasičnu filologiju i onomastiku = commentarii romanicae classicae philologiae onomasticae fovendis  HS03/09-01225 
 
Hi-fi media : multimagazin  HS03/09-01114 
 
HINEKA : glasnik Hrvatskog društva za hipertenziju  HS03/09-00826 
 
Historijski zbornik  HS03/09-01424 
 
Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju = journal of the International Research Centre for Archeology  HS03/09-01307 
 
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre = bulletin du Musee archeologique d'Istrie  HS03/09-01308 
 
Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages  HS03/09-01129 
 
Horvatórszági magyar napló : fuggetlen hetilap  HS03/09-00306 
 
Horvatorszagi magyarsag : az uj Magyar kepes ujsag melleklete: horvatorszagi magyar havilap  HS03/09-00307 
 
HP : časopis Hrvatske pošte  HS03/09-01047 
 
Hrašće : časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest  HS03/09-01339 
 
Hrčak : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva  HS03/09-00077 
 
Hrvatistika : studentski jezikoslovni časopis  HS03/09-01241 
 
Hrvatska bibliografija na CD-ROM-u. [Elektronička građa] = Croatian bibliography on CD-ROM.  HS03/09-00073 
 
Hrvatska bibliografija.  HS03/09-00075  HS03/09-00074  HS03/09-00076 
 
Hrvatska drama i kazalište  HS03/09-01180 
 
Hrvatska filatelija : glasilo Hrvatskog filatelističkog saveza  HS03/09-01048 
 
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave = [Croatian public administration : a journal for theory and practice of public administration]  HS03/09-00503 
 
Hrvatska konferencija o kvaliteti : [Elektronička građa]. zbornik radova  HS03/09-01070 
 
Hrvatska ljevica : list za demokraciju i socijalnu pravdu  HS03/09-00347 
 
Hrvatska novinska fotografija ...  HS03/09-01156 
 
Hrvatska obzorja : časopis Ogranka Matice hrvatske Split  HS03/09-01340 
 
Hrvatska pčela : [časopis Hrvatskog pčelarskog saveza]  HS03/09-00988 
 
Hrvatska pravna revija  HS03/09-00465 
 
Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske  HS03/09-00057 
 
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja = [Croatian review of rehabilitation research]  HS03/09-00590 
 
Hrvatska tamburica : glasilo za promicanje tamburaške glazbe  HS03/09-01165 
 
Hrvatska vjernost : glasilo Crkve hrvatskih mučenika na Udbini  HS03/09-00177 
 
Hrvatska vodoprivreda : [mjesečnik Hrvatskih voda]  HS03/09-00933 
 
Hrvatska zora : glasilo Ogranka Matice hrvatske Vis  HS03/09-01341 
 
Hrvatske šume : časopis za popularizaciju šumarstva  HS03/09-00952 
 
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo  HS03/09-00708 
 
Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture  HS03/09-00564 
 
Hrvatski arheološki godišnjak  HS03/09-01309 
 
Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam = Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition : znanstveno-stručni časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam  HS03/09-01099 
 
Hrvatski demokršćanin : glasilo Hrvatske kršćanske demokratske stranke  HS03/09-00348 
 
Hrvatski dijalektološki zbornik  HS03/09-01242 
 
Hrvatski domobran : časopis Udruge Hrvatski domobran  HS03/09-00518 
 
Hrvatski filmski ljetopis  HS03/09-01181 
 
Hrvatski geografski glasnik = Croatian geographical bulletin  HS03/09-01414 
 
Hrvatski geografski kongres : zbornik radova = proceedings  HS03/09-01415 
 
Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva : službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo  HS03/09-00004 
 
Hrvatski iseljenički zbornik ... = Croatian emigrant almanac ... = Anuario para la emigracion croata ...  HS03/09-01440 
 
Hrvatski kolekcionar : časopis Hrvatske udruge kolekcionara predmeta kulturne baštine  HS03/09-01130 
 
Hrvatski krš : glasnik Centra za krš  HS03/09-00655 
 
Hrvatski laboratorijski glasnik : informativno-stručno glasilo Hrvatske laboratorijske udruge (HLU)  HS03/09-00809 
 
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu = [Croatian annual of criminal law and practice]  HS03/09-00481 
 
Hrvatski meteorološki časopis = Croatian meteorological journal  HS03/09-00709 
 
Hrvatski neretvanski zbornik  HS03/09-01342 
 
Hrvatski nogometni godišnjak ...  HS03/09-01194 
 
Hrvatski optičar : stručni časopis za očnu optiku i optometriju  HS03/09-01115 
 
Hrvatski pekar : stručni časopis za pekarstvo, mlinarstvo, slastičarstvo, tjesteničarstvo i ambalažu  HS03/09-01100 
 
Hrvatski planinar : časopis Hrvatskog planinarskog saveza = [Croatian Mountaineer : journal of the Croatian Mountaineering Association]  HS03/09-01195 
 
Hrvatski prijevoznik : informativni mjesečnik Gospodarsko interesne udruge Hrvatskih cestovnih prijevoznika  HS03/09-01049 
 
Hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini : s međunarodnim sudjelovanjem : zbornik radova  HS03/09-00989 
 
Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost  HS03/09-01277 
 
Hrvatski stomatološki vjesnik = The Croatian journal of dental medicine  HS03/09-00827 
 
Hrvatski športski almanah ...  HS03/09-01196 
 
Hrvatski športskomedicinski vjesnik : glasilo Hrvatskog olimpijskog odbora = [Croatian sports medicine journal : journal of the Croatian Olympic Committee]  HS03/09-01197 
 
Hrvatski umirovljenički list : [glasilo Matice umirovljenika Hrvatske]  HS03/09-00526 
 
Hrvatski veterinarski vjesnik = Croatian veterinary record  HS03/09-00846 
 
Hrvatski veterinarski vjesnik = Kroatischer veterinaermedizinischer Anzeiger = Croatian veterinary report  HS03/09-00845 
 
Hrvatski vojnik  HS03/09-00519 
 
Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za ... godinu [Elektronička građa]  HS03/09-00775 
 
Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za ... godinu = Croatian health service yearbook ...  HS03/09-00774 
 
Hrvatsko glumište : časopis Hrvatskog društva dramskih umjetnika  HS03/09-01182 
 
Hrvatsko gospodarstvo ... godine  HS03/09-00361 
 
Hrvatsko novčano tržište : [Elektronička građa]. ... znanstveno-stručna konferencija  HS03/09-00405 
 
Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije = Croatian plant breeding, seed and nursery production and european integration : zbornik sažetaka  HS03/09-00970 
 
Hrvatsko zagorje : časopis za kulturu [Krapinsko-zagorske županije]  HS03/09-01343 
 
Human development report : Croatia ...  HS03/09-00429 
 
HUPE newsletter  HS03/09-00565 
 
Husar : slikovni časopis za vojnu povijest i militariju  HS03/09-00520 
 
Hvar Observatory bulletin  HS03/09-00690 
 
HZN glasilo : službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme  HS03/09-00038 
 
Iće & piće : časopis za kulturu stola  HS03/09-01011 
 
Identitet : magazin  HS03/09-00308 
 
Ignacijev put : informativni list za prijatelje Družbe Isusove  HS03/09-00178 
 
Iločki zbornik : zbornik radova Ogranka Matice hrvatske u Iloku  HS03/09-01344 
 
In : glasnik inovatora  HS03/09-00005 
 
In linea d'aria : periodico dell'Istituto italiano di cultura di Zagabria  HS03/09-00309 
 
INA časopis : hrvatska revija za naftno i plinsko gospodarstvo  HS03/09-01103 
 
INA energija : Inina revija za naftno i plinsko gospodarstvo = INA's magazine for oil and gas industry  HS03/09-01104 
 
INCC ... : zbornik radova ... međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj = proceedings of the ... International Numismatic Congress in Croatia  HS03/09-01148 
 
Incontri : periodico della minoranza italiana della cita di Zagabria = Susreti : glasilo talijanske nacionalne manjine grada Zagreba  HS03/09-00310 
 
Industrija u ...  HS03/09-00430 
 
Industrijska proizvodnja u ....  HS03/09-00433 
 
Industrijska proizvodnja u .... Industrial production in ....  HS03/09-00431  HS03/09-00432 
 
Infektološki glasnik : znanstveno-stručni časopis za infektologiju : croatian journal of infection  HS03/09-00810 
 
Infograd : časopis studenata Građevinskog fakulteta.  HS03/09-00608 
 
Informacija o financijskim rezultatima neprofitnih organizacija Republike Hrvatske u ... godini : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja  HS03/09-00406 
 
Informatica museologica  HS03/09-00104 
 
Informatika, inovacije, tehnika : IIT : bilten za promicanje tehničke kulture  HS03/09-00105 
 
Informativni ING registar propisa, sudskih odluka, službenih mišljenja, stručnih članaka i knjiga  HS03/09-00488 
 
Informatologia  HS03/09-00042 
 
Informatologia.  HS03/09-00043 
 
Informatori : mujore e Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë = mjesečnik Unije Zajednice Albanaca u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00311 
 
Infotrend : informatička tehnologija u poslovanju  HS03/09-00026 
 
INFuture ... : the future of information science  HS03/09-00027 
 
ING pregled sudske prakse : odluke (presude, rješenja i sl.) : u godini ...  HS03/09-00489 
 
Inpharma : stručni časopis  HS03/09-00765 
 
Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u ... : detaljni godišnji rezultati Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku = Inputs of raw materials and consumables in industrial production in ... : detailed annual results  HS03/09-01071 
 
Instalater : stručni časopis za grijanje, klimatizaciju, sanitarije  HS03/09-01124 
 
Intelektualni kapital : uspješnost na nacionalnoj, županijskoj i poduzetničkoj razini ...  HS03/09-00434 
 
Interdisciplinary description of complex systems : scientific journal  HS03/09-00006 
 
Interdisziplinäre Managementforschung = Interdisciplinary management research : interdisciplinary symposium  HS03/09-01024 
 
Interklima ... : zbornik radova = proceedings  HS03/09-00934 
 
International Colloquium Transformer Research and Asset Management [Elektronička građa].  HS03/09-00897 
 
International journal for engineering modelling  HS03/09-00858 
 
International review of the aesthetics and sociology of music  HS03/09-01166 
 
Inventum : informativno stručno glasilo  HS03/09-00007 
 
Investicije u ...  HS03/09-00362 
 
IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije  HS03/09-00008 
 
ISPA ... : proceedings of the ... International symposium on image and signal processing and analysis  HS03/09-00898 
 
Istarska Danica ...  HS03/09-01345 
 
Istarski povijesni biennale : zbornik radova = Istrian history biennale : conference papers  HS03/09-01441 
 
Istina : list Srpske pravoslavne eparhije dalmatinske  HS03/09-00234 
 
Istraživanje i razvoj u ...  HS03/09-00009 
 
Istraživanje, eksploatacija i prerada čvrstih mineralnih sirovina : međunarodni rudarski simpozij : zbornik radova = International Mining Symposium : symposium proceedings :  HS03/09-00915 
 
ITI ... : proceedings of the ITI ... International Conference on Information Technology Interfaces  HS03/09-00044 
 
ITI ... [Elektronička građa] : proceedings of the ... International Conference on Information Technology Interfaces  HS03/09-00028 
 
Ivanečka škrinjica  HS03/09-01346 
 
Izbor odluka  HS03/09-00490 
 
Izbor odluka ...  HS03/09-00491 
 
Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske  HS03/09-00494 
 
Izbori ...  HS03/09-00332 
 
Izdavačka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija ... : INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila Zagrebački velesajam, ...  HS03/09-00106 
 
Izvješća hrvatskih muzeja  HS03/09-00107 
 
Izvješća hrvatskih muzeja [Elektronička građa]  HS03/09-00108 
 
Izvješća o znanstveno-stručnim projektima iz ... godine  HS03/09-00695 
 
Izvješća zagrebačkih muzeja ...  HS03/09-00109 
 
Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u ... godini  HS03/09-00110 
 
Izvješće o društvenom razvoju : Hrvatska ...  HS03/09-00435 
 
Izvješće o kakvoći zraka Državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za ... godinu  HS03/09-00668 
 
Izvješće o mareografskim mjerenjima na istočnoj obali Jadrana ... = Report on tide-gauge measurements along the east Adriatic coast  HS03/09-00710 
 
Izvješće o mirovinskim tržištima u Republici Hrvatskoj u ...  HS03/09-00527 
 
Izvješće o održivom razvoju ...  HS03/09-01105 
 
Izvješće o poslovanju društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u osiguranju od automobilske odgovornosti u ... godini  HS03/09-00528 
 
Izvješće o prekograničnom prometu otpada ...  HS03/09-00935 
 
Izvješće o radu ...  HS03/09-01141  HS03/09-00669 
 
Izvješće o radu ... [Elektronička građa]  HS03/09-01142 
 
Izvješće o radu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini ...  HS03/09-00609 
 
Izvješće o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u ... godini  HS03/09-00111 
 
Izvješće o radu za ...  HS03/09-00078 
 
Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu - s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti  HS03/09-00529 
 
Izvješće o vanjskom vrednovanju u osnovnim školama : predstavljanje rezultata učiteljima i stručnim suradnicima : ispiti provedeni školske godine ...  HS03/09-00566 
 
Izvješće za ... godinu = Annual report ...  HS03/09-00991  HS03/09-00990 
 
Izvještaj o radu u ... = Activity report for ...  HS03/09-00766 
 
Izvori : časopis za duhovni život  HS03/09-00235 
 
Jadranska meteorologija : stručno-znanstveni časopis iz pomorske meteorologije i ekologije = Adriatic meteorology : original scientific magazine of marine meteorology and ecology  HS03/09-00711 
 
JAMA : the journal of the American Medical Association  HS03/09-00741 
 
Javni bilježnik : [časopis Hrvatske javnobilježničke komore]  HS03/09-00492 
 
Jednota : [organ Svazu Čechu v Republice Chorvatsko]  HS03/09-00312 
 
Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika  HS03/09-01243 
 
Jezikoslovlje  HS03/09-01226 
 
Journal of communications software and systems : a publication of the Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB  HS03/09-00899 
 
Journal of humanoids  HS03/09-00045 
 
Journal of information and organizational sciences  HS03/09-01025 
 
Journal of mathematical inequalities  HS03/09-00674 
 
K. : časopis za književnost, književnu i kulturalnu teoriju  HS03/09-01265 
 
Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja = acta Provinciae ss. Redemptoris Ordinis Fratrum Minorum in Croatia  HS03/09-00236 
 
Kairos : evanđeoski teološki časopis  HS03/09-00238 
 
Kairos : evangelical journal of theology  HS03/09-00237 
 
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu  HS03/09-01278 
 
Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju : zbornik radova s okruglih stolova (znanstvenih kolokvija i skupova) u Krapini ... godine  HS03/09-01244 
 
Kalendar spomenica : za godinu ...  HS03/09-00179 
 
Kamion & bus : [stručni časopis za cestovni prijevoz i prometnu infrastrukturu].  HS03/09-01051 
 
Kamion & bus : stručni časopis za cestovni prijevoz i prometnu infrastrukturu  HS03/09-01050 
 
Kana : kršćanska obiteljska revija  HS03/09-00239 
 
Kapetanov glasnik  HS03/09-01052 
 
Kardio list : časopis Hrvatskog kardiološkog društva = journal of the Croatian Cardiac Society  HS03/09-00828 
 
Karika : glasilo Hrvatskog društva karikaturista  HS03/09-01152 
 
Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva = [Cartography and geoinformation] : journal of the Croatian Cartographic Society  HS03/09-00696 
 
Kaštelanski zbornik  HS03/09-00058 
 
Katalog natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u ...  HS03/09-00567 
 
Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole u školskoj godini ...  HS03/09-00576 
 
Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske  HS03/09-00012 
 
Katehetski glasnik  HS03/09-00180 
 
Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih  HS03/09-00181 
 
Kazalište : [časopis za kazališnu umjetnost]  HS03/09-01183 
 
Kemija u industriji : časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske = [journal of chemists and chemical engineers]  HS03/09-01089 
 
Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology  HS03/09-01198 
 
Klima forum : zbornik radova  HS03/09-00936 
 
Klinička psihologija : časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina  HS03/09-00150 
 
Kloštranski haiku zbornik = The Kloštar Ivanić haiku miscellany  HS03/09-01279 
 
Klub : časopis za književnost i umjetnost.  HS03/09-00132 
 
Knjiga doktora znanosti : promocija, ...  HS03/09-00610 
 
Knjiga sažetaka Book of abstracts Croatian meeting of chemists and chemical engineers ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Predrag Novak].  HS03/09-01090 
 
Knjiga sažetaka : Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Muzej Mimara, Zagreb  HS03/09-01131 
 
Knjiga sažetaka [Elektronička građa] Book of abstracts ... Croatian meeting of chemists and chemical engineers ; glavni i odgovorni urednik, editor-in-Chief Predrag Novak.  HS03/09-01091 
 
Književna republika : časopis za književnost  HS03/09-01252 
 
Književna revija : časopis za književnost i kulturu  HS03/09-01253 
 
Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe  HS03/09-01280 
 
Književno pero : časopis za kulturu i književnost Hrvatskog književnog društva  HS03/09-01281 
 
Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje  HS03/09-00079 
 
KoG : znanstveno-stručni časopis Hrvatskog društva za geometriju i grafiku = scientific and professional journal of Croatian Society for Geometry and Graphics  HS03/09-00675 
 
Kolivka : glasilo udruge Vinkovački šokački rodovi  HS03/09-00644 
 
Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu  HS03/09-00059 
 
KOM ... : komunikacijske tehnologije i norme u informatici  HS03/09-00029 
 
Kondicijska priprema sportaša ... : zbornik radova  HS03/09-01199 
 
Kondicijska priprema sportaša ... [Elektronička građa] zbornik radova  HS03/09-01200 
 
Kondicijski trening : stručni časopis za teoriju i metodiku kondicijske pripreme  HS03/09-01201 
 
Konferencijski zbornik : ... međunarodni specijalizirani znanstveni skup : rano učenje hrvatskoga jezika (RUHJ) = Conference proceedings : ... International Special Focus Symposium : on the Early Learning of Croatian Language  HS03/09-00568 
 
Kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći : zbornik radova  HS03/09-00776 
 
Korak u prostor : stručni časopis za podne obloge, ambijent i vanjsko uređenje  HS03/09-01125 
 
Kormat ... : zbornik radova = proceedings  HS03/09-00873 
 
Koža i obuća = Leather and footwear = Leder und Schuh = Le cuir et la chaussure : [stručno glasilo Hrvatskog društva kožara i obućara]  HS03/09-01116 
 
Krčki kalendar ...  HS03/09-01347 
 
Krčki zbornik  HS03/09-01348 
 
Kretanja : časopis za plesnu umjetnost  HS03/09-01190 
 
Krijesnica : glasilo Udruge slijepih županije Požeško-slavonske : zvučni časopis  HS03/09-00591 
 
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju  HS03/09-00482 
 
Križ : glasilo Križarske organizacije  HS03/09-00182 
 
Krmiva : časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme = [review for animal feeding, production and feed technology]  HS03/09-00992 
 
Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU  HS03/09-01282 
 
Kruh & ruže : [feministički časopis Ženske infoteke = feminist magazine of Women's Infoteka]  HS03/09-00260 
 
Kuchnik : pučki kalendar za ... godinu  HS03/09-00091 
 
Kultura i umjetnost u ...  HS03/09-00060 
 
Kulturna baština : časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja  HS03/09-01431 
 
Kupusov list : [www.kupus.net]  HS03/09-00061 
 
Kvadrat : časopis za strip  HS03/09-01153 
 
Kvalitetna suradnja za zdravijeg čovjeka : zbornik radova ... Hrvatskog kongresa [o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine] : = [proceedings ... Croatian Congress on Collaboration of Conventional and Alternative Medicine]  HS03/09-00802 
 
Kvarnerski vez : list za vjerski, kulturni i društveni život  HS03/09-00183 
 
Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj  HS03/09-01132 
 
Lađa : časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture  HS03/09-00184 
 
Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  HS03/09-01245 
 
Lanterna sv. Marka  HS03/09-00185 
 
Lapis Histriae ...  HS03/09-01254 
 
Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti = annual of the Institute of Ornithology of the Croatian Academy of Sciences and Arts  HS03/09-00730 
 
Latina et Graeca  HS03/09-01227 
 
Libellarium : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova = journal for the history of writing, books and memory institutions  HS03/09-00080 
 
Libra libera  HS03/09-01255 
 
Libri oncologici : croatian journal of oncology  HS03/09-00811 
 
Licus : journal of literary theory and cultural studies= Zeitschrift für Literatur und Kulturwissenschaften  HS03/09-01256 
 
Lička revija : LR : [časopis Ogranka Matice hrvatske Gospić]  HS03/09-01349 
 
Lički planinar : glasilo za popularizaciju planinarstva, ekologije, prirodne i kulturne baštine  HS03/09-01202 
 
Ličko-senjski kalendar ...  HS03/09-01350 
 
Lidrano ... : zbornik literarnih i novinarskih radova učenika osnovnih i srednjih škola  HS03/09-01283 
 
Liječničke novine = [Medical news] : glasilo Hrvatske liječničke komore  HS03/09-00742 
 
Liječničke novine = Medical news : društveno glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora  HS03/09-00743 
 
Liječnički vjesnik : [glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora = the journal of the Croatian Medical Association]  HS03/09-00744 
 
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskog liječničkog zbora.  HS03/09-00745 
 
Loci communes : časopis za teološka istraživanja  HS03/09-00240 
 
Logos : duhovni i informativni časopis Evangeličke crkve  HS03/09-00241 
 
Lovački vjesnik : [glasilo Hrvatskog lovačkog saveza : časopis za lovce i ostale ljubitelje prirode]  HS03/09-00993 
 
Lovrećki libar : časopis Društva Lovrećana Zagreb  HS03/09-01351 
 
Lucius : zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius".  HS03/09-00611 
 
Luka : revija za lutkarsko kazalište : [glasilo Zagrebačkoga kazališta lutaka]  HS03/09-01184 
 
Luško libro : godišnjak Društva "Vela Luka"  HS03/09-00062 
 
Ljetopis ...  HS03/09-00612 
 
Ljetopis : za školsku godinu ...  HS03/09-00595 
 
Ljetopis crnogorski  HS03/09-00313 
 
Ljetopis Grada Velike Gorice  HS03/09-01352 
 
Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu ...  HS03/09-00112 
 
Ljetopis Medicinske škole Osijek : (šk. god. ...)  HS03/09-00580 
 
Ljetopis općine Viškovo ...  HS03/09-01353 
 
Ljetopis socijalnog rada [Annual of social work University of Zagreb, Faculty of law - Department of Social Work] ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Marina Ajduković].  HS03/09-00530 
 
Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"  HS03/09-00314 
 
Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada ...  HS03/09-00531 
 
Ljevarstvo : glasilo Hrvatskog udruženja za ljevarstvo : časopis za teoriju i praksu u ljevarstvu = journal for theory and application in foundry  HS03/09-00880 
 
Ljudima prijatelj : glasnik sv. Leopolda Bogdana Mandića  HS03/09-00160 
 
Macroprudential analysis  HS03/09-00407 
 
MaFest  HS03/09-01154 
 
Magistra Iadertina  HS03/09-00548 
 
Majstor : [praktični časopis za promicanje novih tehnologija, materijala i proizvoda]  HS03/09-01012 
 
MAK : mali koncil : dječji mjesečni list  HS03/09-00242 
 
Makarsko primorje  HS03/09-00063 
 
Makedonski glas : [glasilo Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj = spisanie na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska]  HS03/09-00315 
 
Makrobonitetna analiza  HS03/09-00408 
 
Mala brodogradnja : časopis o amaterskoj i profesionalnoj brodogradnji  HS03/09-00943 
 
Mali Levijatan : studentski časopis za politologiju  HS03/09-00288 
 
Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...  HS03/09-00483 
 
Management : journal of contemporary management issues  HS03/09-01026 
 
Management in the function of increasing the tourism consumption  HS03/09-00442 
 
Management of technology - Step to sustainable production ... : MOTSP : conference proceedings  HS03/09-01072 
 
Marija : vjerski list za Marijine štovatelje  HS03/09-00161 
 
Marijin Trsat : vjesnik Svetišta  HS03/09-00162 
 
Marketing.UP : [oruđa marketinškog uspjeha]  HS03/09-01073 
 
Marulić : hrvatska književna revija : [časopis za književnost i kulturu]  HS03/09-01284 
 
Maslinar : časopis za maslinare i uljare  HS03/09-00971 
 
Mat ... : list Studentskog kluba Matice hrvatske  HS03/09-00613 
 
Matematičko fizički list : MFL  HS03/09-00676 
 
Matematika i škola : MIŠ : časopis za nastavu matematike  HS03/09-00677 
 
Mathematical communications  HS03/09-00678 
 
Mathematical inequalities & applications  HS03/09-00679 
 
Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika = monthly magazine of the Croatian Heritage Foundation  HS03/09-00270 
 
Matica glinska : glasilo Udruge Matice hrvatske, Glina  HS03/09-01354 
 
Matična knjiga engleskog punokrvnjaka Republike Hrvatske.  HS03/09-00994 
 
Matka : časopis za mlade matematičare  HS03/09-00680 
 
Matrib ... : zbornik radova = conference proceedings  HS03/09-00875 
 
Matrib ... [Elektronička građa] : zbornik radova = conference proceedings ; urednici, editors Krešimir Grilec, Gojko Marić.  HS03/09-00874 
 
Media, culture and public relations = Mediji, kultura i odnosi s javnostima  HS03/09-00279 
 
Medianali : međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima  HS03/09-00280 
 
Medica Jadertina  HS03/09-00746 
 
Medica Jadertina.  HS03/09-00747 
 
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka : [the journal of the Croatian Medical Association, Rijeka Branch].  HS03/09-00749 
 
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka = the journal of Croatian Medical Association, Rijeka Branch  HS03/09-00748 
 
Medicina familiaris Croatica : journal of the Croatian Association of Family medicine = časopis Hrvatske udružbe obiteljske medicine  HS03/09-00750 
 
Medicina i turizam = Medicine and tourism  HS03/09-00767 
 
Medicinar = Medical student : časopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  HS03/09-00614 
 
Medicinska informatika ...  HS03/09-00751 
 
Medicinski vjesnik  HS03/09-00752 
 
Medicus  HS03/09-00753 
 
Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije = Media research : Croatian journal for journalism and the media  HS03/09-00125 
 
Mediteranski korijeni filozofije : simpozij  HS03/09-00143 
 
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik  HS03/09-00754 
 
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik.  HS03/09-00755 
 
Međimurska županija u brojkama ...  HS03/09-00504 
 
Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini : zbornik radova = International Conference on Industrial Heritage : conference proceedings  HS03/09-01117 
 
Međunarodne Eko-škole u Republici Hrvatskoj : [bilten ...] = International Eco-schools in the Republic of Croatia : bulletin ...  HS03/09-00549 
 
Međunarodne studije = International studies : časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju  HS03/09-00340 
 
Međunarodni kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći : zbornik  HS03/09-00778 
 
Međunarodni kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći : zbornik radova  HS03/09-00777 
 
Mef.hr : list Medicinskog fakulteta  HS03/09-00756 
 
Meridijani : časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja  HS03/09-01416 
 
Meso : prvi hrvatski časopis o mesu  HS03/09-00995 
 
Metalurgija = Metallurgy  HS03/09-01110 
 
Meteorološki i hidrološki bilten  HS03/09-00712 
 
Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja  HS03/09-00550 
 
Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi = journal of theory and application of teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education  HS03/09-00569 
 
MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre  HS03/09-00113 
 
Migracijske i etničke teme  HS03/09-00271 
 
Mineral : stručni časopis za područje rudarstva i graditeljstva  HS03/09-00916 
 
MIPRO ... : proceedings  HS03/09-00031 
 
MIPRO ... [Elektronička građa] : conference proceedings = zbornici radova  HS03/09-00030 
 
Mir i povjerenje : glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske  HS03/09-00511 
 
Mir, ugled, povjerenje : MUP : glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske  HS03/09-00512 
 
Mirisi djetinjstva : zbornik radova  HS03/09-00581 
 
Mirotvorni izazov : časopis za kulturu mira i nenasilja  HS03/09-00243 
 
Mirovinsko osiguranje : revija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  HS03/09-00532 
 
Mjesečno statističko izvješće  HS03/09-00263 
 
Mljekarski list : mjesečnik za unapređenje proizvodnje mlijeka  HS03/09-00996 
 
Mljekarstvo : časopis za unapređenje proizvodnje i prerade mlijeka = Dairy : journal for dairy production and processing improvement  HS03/09-00997 
 
Mobil : prvi u digitalnim tehnologijama i multimediji  HS03/09-00900 
 
Mobil media : prvi u telekomunikacijama i multimediji  HS03/09-00901 
 
Modra lasta : poučno-zabavni časopis za učenike osnovne škole  HS03/09-00133 
 
Modruški zbornik  HS03/09-01355 
 
Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi  HS03/09-01285 
 
Moj moby : magazin za bežične tehnologije  HS03/09-00902 
 
Moj pas : glasilo Hrvatskog kinološkog saveza  HS03/09-00998 
 
Moj pas i prijatelji : [službeno glasilo Hrvatskog kinološkog saveza]  HS03/09-00999 
 
Monetium : brinjski magazin  HS03/09-01356 
 
More magazin : [magazin za plovidbu i plovila]  HS03/09-01053 
 
More, priobalje, ribarstvo i marikultura ... : izvješće temeljeno na indikatorima zaštite morskog okoliša  HS03/09-00670 
 
Most : časopis za međunarodne književne veze = The bridge : Croatian journal of international literary relations  HS03/09-01286 
 
Mostovi ... : godišnjak Slunjskog dekanata  HS03/09-00186 
 
Mošćenički zbornik  HS03/09-01357 
 
Možemo sve : glasilo Društva multiple skleroze Hrvatske  HS03/09-00829 
 
Mreža : časopis za IT profesionalce  HS03/09-00032 
 
Murterski godišnjak : zbornik  HS03/09-01358 
 
Musica sacra : časopis o crkvenoj glazbi  HS03/09-01168 
 
Muzeologija  HS03/09-00114 
 
N&Q : normizacija & kvaliteta : interno glasilo Grupe Končar  HS03/09-00039 
 
Nacionalna konferencija = National Conference  HS03/09-00281 
 
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji [Elektronička građa] National programme for the integration of the Republic of Croatia into the European Union Government of the Republic of Croatia.  HS03/09-00476 
 
Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry  HS03/09-01106 
 
Naftaplin : znanstveno-stručno glasilo Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa = scientific and professional journal of the Croatian Association of the Petroleum Engineers and Geologists  HS03/09-01107 
 
Naftaplin : znanstveno-stručno glasilo Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa.  HS03/09-01108 
 
Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za ...  HS03/09-00115 
 
Nagrada Vladimir Nazor za ... godinu : svečana dodjela nagrada ...  HS03/09-01133 
 
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu  HS03/09-00551 
 
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = croatian journal of ethnology and folklore research  HS03/09-00645 
 
Narodne novine [Elektronička građa] : službeni list Republike Hrvatske  HS03/09-00505 
 
Naš prijatelj : časopis za pitanja mentalne retardacije : [glasilo Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom]  HS03/09-00592 
 
Naša Baška : list Općine Baška  HS03/09-00506 
 
Naša družba : vjesnik Družbe sestara Presvetog Srca Isusova  HS03/09-00187 
 
Naša flora : magazin za cvijeće, vrt i dom  HS03/09-00972 
 
Naša katedrala : [časopis Odbora Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale]  HS03/09-00166 
 
Naša riječ : zbornik ...  HS03/09-01287 
 
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo = [journal of marine sciences]  HS03/09-01054 
 
Našički zbornik ...  HS03/09-01359 
 
National geographic Hrvatska  HS03/09-01417 
 
National geographic Hrvatska.  HS03/09-01418 
 
National security and the future  HS03/09-00513 
 
Natura Croatica : [periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja].  HS03/09-00648 
 
Natura Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici = časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja  HS03/09-00647 
 
Nautički godišnjak ... = [Nautical almanac ...]  HS03/09-00713 
 
Neos : journal of new trends in education = [Zeitschrift für neue Trends im Bildungsbereich]  HS03/09-00570 
 
Neurologia Croatica : official journal of Croatian Neurological Society, Croatian Neurosurgical Society.  HS03/09-00831 
 
Neurologia Croatica : službeni časopis Hrvatskoga neurološkog društva, Hrvatskoga neurokirurškog društva = official journal of Croatian Neurological Society, Croatian Neurosurgical Society  HS03/09-00830 
 
News & views : magazine of the American Chamber of Commerce in Croatia  HS03/09-00372 
 
Nova Akropola : filozofija, humanizam, kultura  HS03/09-00064 
 
Nova batuda : časopis za uzgajatelje i ljubitelje ptica  HS03/09-01000 
 
Nova burza nautike : [nautički oglasno-informativni mjesečnik]  HS03/09-01203 
 
Nova Croatica : časopis za hrvatsku književnost i kulturu  HS03/09-01288 
 
Nova diplomacija : časopis za diplomatska predstavništva = New diplomacy : magazine for diplomatic missions  HS03/09-00341 
 
Nova dumka  HS03/09-00316 
 
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme  HS03/09-01289 
 
Nova mehanizacija šumarstva : [časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva = journal for theory and application of forestry engineering]  HS03/09-00953 
 
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja  HS03/09-00188 
 
Nova zemlja : revija za vrt, obitelj i agrar : [časopis za poljoprivredu, obiteljska gospodarstva i agrarni management]  HS03/09-00973 
 
Novi Kamov  HS03/09-01290 
 
Novi odmev : glasilo Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom  HS03/09-00317 
 
Novi pekar : pekarstvo, konditorstvo, slastičarstvo, mlinarstvo i tjesteničarstvo  HS03/09-01101 
 
Novi svijet : [mjesečnik Pokreta fokolara]  HS03/09-00244 
 
Novinar : glasilo Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske  HS03/09-00126 
 
Novine Galerije Nova.  HS03/09-00259 
 
Novosti  HS03/09-00081 
 
Novosti EAN Croatia : stručno glasilo Hrvatskog udruženja za kodiranje  HS03/09-00040 
 
Novosti GS1 Croatia  HS03/09-00041 
 
Novski litopis : časopis Matice hrvatske, Povjereništvo Novigrad : [časopis za kulturu, povijest i etnologiju]  HS03/09-01360 
 
Numizmatičke vijesti  HS03/09-01149 
 
Nuntius : [časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa]  HS03/09-01228 
 
Obavijesti Vojnog ordinarijata : službeno glasilo Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00521 
 
Obnova povijesne jezgre Splita = Rehabilitation of the historic core of Split  HS03/09-01145 
 
Obnovljeni život : časopis za filozofiju i religijske znanosti  HS03/09-00189 
 
Obol : glasilo Hrvatskog numizmatičkog društva  HS03/09-01150 
 
Obrana : tjednik Ministarstva obrane RH  HS03/09-00522 
 
Odgojne znanosti = Educational sciences = Erziehungswissenschaften  HS03/09-00552 
 
Odjek : časopis za mladež  HS03/09-00245 
 
Održavanje i eksploatacija : časopis Hrvatskog društva održavatelja namijenjen stručnjacima koji se bave održavanjem i gospodarenjem tehničkim sustavima  HS03/09-01074 
 
Odvjetnik : glasilo i časopis Hrvatske odvjetničke komore  HS03/09-00493 
 
Oglas za pomorce = Notice to mariners  HS03/09-00714 
 
Okoliš : glasilo Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja  HS03/09-00656 
 
Okoliš na dlanu  HS03/09-00657 
 
Oldtajmerski vjesnik : [prvi hrvatski oldtajmerski časopis]  HS03/09-01204 
 
Olimp : časopis Hrvatskog olimpijskog odbora  HS03/09-01205 
 
Omiški ljetopis  HS03/09-00190 
 
Oni mogu više i bolje  HS03/09-00553 
 
Op.a : kulturni magazin i katalog knjiga  HS03/09-01257 
 
Operators and matrices  HS03/09-00681 
 
Ophthalmologia Croatica  HS03/09-00840 
 
Opvscvla archaeologica  HS03/09-01310 
 
Orahovački glasnik : mjesečnik grada Orahovice  HS03/09-01361 
 
Organization, technology & management in construction : an international journal  HS03/09-00859 
 
Oris : časopis za arhitekturu i kulturu = magazine for architecture and culture  HS03/09-01146 
 
Oris : revija za arhitekturo in kulturo = magazine for architecture and culture  HS03/09-01147 
 
Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja  HS03/09-00533 
 
Osječka matematička škola  HS03/09-00682 
 
Osječki matematički list  HS03/09-00683 
 
Osječki sportski godišnjak ...  HS03/09-01206 
 
Osječki zbornik  HS03/09-01362 
 
Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u ...  HS03/09-00725 
 
Osnovne škole i dječji vrtići : kraj školske godine ... i početak školske godine ...  HS03/09-00583 
 
Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, kraj šk.pedag. g. ... i početak šk.pedag. g. ...  HS03/09-00582 
 
Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u .... Main structural-business indicators on industry in ....  HS03/09-00436 
 
Osteoporoza : časopis Hrvatskog društva za osteoporozu = Osteoporosis : journal of Croatian Osteoporosis Society  HS03/09-00832 
 
OTO ... : zbornik radova  HS03/09-01075 
 
Otvoreno more  HS03/09-01207 
 
Ovčarsko kozarski list : časopis za uzgajivače i ljubitelje ovaca i koza  HS03/09-01001 
 
Pacijent : bilten Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata  HS03/09-00779 
 
Paediatria Croatica : časopis Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora = the journal of the Croatian Paediatric Society and the Croatian Society for School and University Medicine of Croatian Medical Association  HS03/09-00812 
 
Paediatria Croatica : časopis Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora = the journal of the Croatian Pediatric Society and the Croatian Society for School and University Medicine of the Croatian Medical Association.  HS03/09-00813 
 
Paklenički zbornik  HS03/09-00658 
 
Paklenički zbornik [Elektronička građa]  HS03/09-00659 
 
Panorama : rivista quindicinale  HS03/09-00318 
 
Pasionska baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture = Patrimoine de la passion : passion as an inexhaustable source of inspiration for culture  HS03/09-00167 
 
Pazinski memorijal : [zbornik Katedre Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin]  HS03/09-01442 
 
PBN revija : znanstveno-stručni časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam  HS03/09-01102 
 
PC chip : jednostavnost tehnologije  HS03/09-00033 
 
PC play  HS03/09-00034 
 
Pčelarski dani : zbornik radova  HS03/09-01002 
 
Pedagogijska istraživanja : znanstveni časopis  HS03/09-00554 
 
Periodicum biologorum : [an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885]  HS03/09-00726 
 
Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti  HS03/09-01134 
 
Petrinjski list  HS03/09-01363 
 
Petrinjski zbornik : za povijest i obnovu zavičaja  HS03/09-01364 
 
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju : glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju i Udruge poslodavaca u zdravstvu  HS03/09-00803 
 
Physiotherapia Croatica : časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta  HS03/09-00804 
 
Pilar : časopis za društvene i humanističke studije  HS03/09-00255 
 
Plan rada za ...  HS03/09-00082 
 
Planovi rada za godinu ...  HS03/09-00116 
 
Plavi fokus : dvomjesečnik Hrvatske komore medicinskih sestara  HS03/09-00780 
 
Playmath : časopis V. gimnazije i Hrvatskog matematičkog društva  HS03/09-00584 
 
Plin : stručni časopis za plinsko gospodarstvo i energetiku  HS03/09-01109 
 
Plinska energetska konferencija = Gas energy conference : zbornik radova  HS03/09-01092 
 
Plitvički bilten : radovi  HS03/09-00660 
 
Počeci : časopis bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja  HS03/09-00191 
 
Počinitelji prekršaja u ...  HS03/09-00484 
 
Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja = scientific multidisciplinary research journal  HS03/09-01365 
 
Podravski zbornik  HS03/09-01366 
 
Podstranska revija : polugodišnjak za kulturu i društvena pitanja  HS03/09-01367 
 
Poezija : časopis pjesničke prakse  HS03/09-01291 
 
Polaris : časopis Akademskog astronomskog društva Rijeka  HS03/09-00691 
 
Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = journal of interdisciplinary research on war and peace  HS03/09-00282 
 
Policija i sigurnost  HS03/09-00514 
 
Polimeri : časopis za plastiku i gumu  HS03/09-01118 
 
Politička misao : časopis za politologiju  HS03/09-00289 
 
Političke stranke u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00349 
 
Politički zatvorenik : glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ)  HS03/09-00319 
 
Politološki vjesnik : glasnik Hrvatskog politološkog društva  HS03/09-00290 
 
Poljica : godišnjak Poljičkog dekanata  HS03/09-00192 
 
Poljoprivredna proizvodnja u ... = Agricultural production in ...  HS03/09-00974 
 
Poljoprivredno okolišni indikatori Republike Hrvatske  HS03/09-00975 
 
Pomorski zbornik = Annals of maritime studies  HS03/09-01055 
 
Popis svjetala i signala za maglu : Jadransko more, Jonsko more, Malteški otoci ...  HS03/09-00929 
 
Porečki susret arheologa : rezultati arheoloških istraživanja na području Istre : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u ...  HS03/09-01311 
 
Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law  HS03/09-00495 
 
Porezni propisi ... : važeći pročišćeni tekstovi  HS03/09-00409 
 
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske  HS03/09-00410 
 
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske.  HS03/09-00411 
 
Porezno pravo  HS03/09-00412 
 
Poslovna analiza i upravljanje : časopis za menadžment i njegovu stručnu potporu  HS03/09-01076 
 
Poslovna Hrvatska ... [Elektronička građa] = Business Hrvatska ...  HS03/09-00117 
 
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu : Business logistics in modern management  HS03/09-01077 
 
Poslovni magazin  HS03/09-00413 
 
Poslovni puls  HS03/09-01034 
 
Poslovni savjetnik : najčitaniji poslovni mjesečnik  HS03/09-01078 
 
Poslovno izvješće ... Annual report ... Varaždin Stock Exchange.  HS03/09-00414 
 
Poslovno izvješće : za ... godinu  HS03/09-00954 
 
Posvećeni život : prinosi redovničkoj obnovi  HS03/09-00193 
 
Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike  HS03/09-00684 
 
Povećalo : časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji  HS03/09-01368 
 
Povijesni prilozi = Historical contributions  HS03/09-01426 
 
Povijest hrvatskog športa  HS03/09-01208 
 
Povijest u nastavi  HS03/09-00571 
 
POWA ... [Elektronička građa] : conference proceedings  HS03/09-01056 
 
Praćenje suđenja za ratne zločine : izvještaj za ...  HS03/09-00485 
 
Praktični ribolov : mjesečnik za športski ribolov na moru, rijekama i jezerima  HS03/09-01209 
 
Pramen : kulturno-spoločensky časopis Slovakov v Chorvatsku  HS03/09-00320 
 
Pravni vjesnik : časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = journal des sciences juridiques et sociales Faculte de droit, J.J. Strossmayer d'Osijek = journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek  HS03/09-00466 
 
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja  HS03/09-00467 
 
Pravo i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu  HS03/09-00415 
 
Pravo i porezi [Elektronička građa].  HS03/09-00416 
 
Pravo u gospodarstvu : [časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu = a journal for business law theory and practice]  HS03/09-00496 
 
Praxis veterinaria : časopis za veterinarsku medicinu i stočarsku proizvodnju = journal of veterinary medicine and livestock production  HS03/09-00847 
 
Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on ... CIESKS: Communication, Information and Economic Science in the Knowledge Society  HS03/09-00046 
 
Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on Catallactics : quantitative-behavioural modelling of human actions and interactions on markets  HS03/09-00458 
 
Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom ...  HS03/09-00937 
 
Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava  HS03/09-00477 
 
Pregled propisa : usklađeno sa stanjem na dan ... : propisi domaćeg prava, međunarodni ugovori  HS03/09-00468 
 
Prehled kulturnich a historickych, literarnich a školnich otazek  HS03/09-00321 
 
Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek  HS03/09-00322 
 
Preporodov journal  HS03/09-00323 
 
Prevoditelj : glasilo Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja  HS03/09-01229 
 
Prijatelj malenih : informativni bilten prijatelja Malog Isusa  HS03/09-00194 
 
Prijevoz, skladištenje i veze u ...  HS03/09-01057 
 
Prikazi ...  HS03/09-00715 
 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu  HS03/09-01312 
 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji  HS03/09-01135 
 
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine  HS03/09-00144 
 
Primaljski vjesnik  HS03/09-00844 
 
Primorsko-goranska county  HS03/09-01369 
 
Primorsko-goranska županija  HS03/09-01370 
 
Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti  HS03/09-00649 
 
Prirodno kretanje stanovništva u ...  HS03/09-00272 
 
Prirodoslovlje : časopis Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske  HS03/09-00650 
 
Privatna praksa u zdravstvu : časopis  HS03/09-00781 
 
Privredna kretanja i ekonomska politika  HS03/09-00437 
 
Pro autoservis : stručni časopis za održavanje i popravak vozila  HS03/09-00944 
 
Pro elektro servis : stručni časopis za elektrotehniku i elektroniku  HS03/09-00903 
 
Pro gradnja : stručni časopis za graditeljstvo  HS03/09-00926 
 
Pro mente Croatica : revija za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju  HS03/09-00151 
 
Pro tempore : časopis studenata povijesti  HS03/09-00615 
 
Pro turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo  HS03/09-00443 
 
Proceedings  HS03/09-01230  HS03/09-00438 
 
Proceedings book [Elektronička građa]  HS03/09-01111 
 
Proceedings Elmar ...  HS03/09-00904 
 
Proceedings of the ... Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites  HS03/09-00703 
 
Proceedings of the ... International Scientific and Expert Conference TEAM ... : Technics, Education, Agriculture & Management  HS03/09-00860 
 
Prodajni kapaciteti u trgovini na malo ...  HS03/09-01079 
 
Program ...  HS03/09-00083 
 
Program kooperativne katalogizacije ... : tečajevi  HS03/09-00084 
 
Program publiciranja ... = Publishing programme ...  HS03/09-00264 
 
Prolegomena : časopis za filozofiju = journal of philosophy  HS03/09-00145 
 
Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske : zbornik radova  HS03/09-00085 
 
Promet = Traffic & Transportation : scientific journal on traffic and transportation research  HS03/09-01058 
 
Promet turista u primorskim gradovima i općinama u ... = Tourist turnover in seaside resorts and municipalities ...  HS03/09-00444 
 
Promo gradnja : specijalizirani časopis za graditeljstvo  HS03/09-01126 
 
Propisi.hr : [časopis za pravnu praksu]  HS03/09-00469 
 
Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam = a scholarly journal of architecture and urban planning  HS03/09-01143 
 
Prosvjeta : [novine za kulturu]  HS03/09-00324 
 
Psihologijske teme = Psychological topics  HS03/09-00152 
 
Psihometrijska analiza nacionalnih ispita provedenih u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola : glavno izvješće  HS03/09-00572 
 
Psoriasis : vjesnik Društva psorijatičara Hrvatske = the journal of the Croatian Psoriasis Association  HS03/09-00833 
 
Psychiatria Danubina : [an official journal of Danubian Psychiatric Association]  HS03/09-00834 
 
Psychiatria Danubina : [an official journal of Danubian Psychiatric Association].  HS03/09-00835 
 
Pučki kalendar Bjelovarsko-bilogorske županije ...  HS03/09-01371 
 
Pučki kalendar Sisačko-moslavačke županije ...  HS03/09-01372 
 
Pučki pravobranitelj : izvješće o radu za ... godinu = Croatian People's Ombudsman : activity report for ...  HS03/09-00507 
 
Pula film festival  HS03/09-00118 
 
Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ...  HS03/09-00486 
 
PUP : profit u poljoprivredi  HS03/09-00976 
 
Put, istina i život : [list za duhovno prosvećenje]  HS03/09-00246 
 
Quaderni  HS03/09-01443 
 
Quintessence international : QI : [časopis za doktore stomatologije i zubne tehničare]  HS03/09-00836 
 
Quorum : časopis za književnost  HS03/09-01292 
 
Računovodstvo i financije  HS03/09-01080 
 
Računovodstvo i porezi u praksi : mjesečnik za računovodstvena, porezna i druga ekonomska područja  HS03/09-01081 
 
Računovodstvo, revizija i financije : [časopis za računovodstvo, reviziju, poreze, carine, poslovne financije, bankarstvo, poslovnu informatiku, trgovačko pravo, radno pravo, komercijalno poslovanje, za tržište i propisi i ostalu gospodarsku praksu i teoriju]  HS03/09-01082 
 
Računovodstvo, revizija i financije [Elektronička građa].  HS03/09-01083 
 
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.  HS03/09-01258  HS03/09-00861  HS03/09-00256  HS03/09-01169  HS03/09-00757  HS03/09-00685 
 
Radio HRS : časopis Hrvatskoga radioamaterskog saveza  HS03/09-01119 
 
Radiološki vjesnik  HS03/09-00814 
 
Radionica  HS03/09-01136 
 
Radno pravo : stručni časopis  HS03/09-00499 
 
Radosna vijest : misijski informativni list  HS03/09-00195 
 
Radost : ilustrirani književni list za djecu  HS03/09-00134 
 
Radovan : časopis Društva za zaštitu kulturnih dobara Trogira  HS03/09-01373 
 
Radovi  HS03/09-00146  HS03/09-01445  HS03/09-01444 
 
Radovi = Works  HS03/09-00955 
 
Radovi Instituta za povijest umjetnosti = Journal of the Institute of History of Art  HS03/09-01137 
 
Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.  HS03/09-00090 
 
Radovi studenata Odsjeka za povijest umjetnosti  HS03/09-00616 
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  HS03/09-01446 
 
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin  HS03/09-00010 
 
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru  HS03/09-00011 
 
Radovi. Works.  HS03/09-00956 
 
Raosov zbornik ... : zbornik radova s književnih susreta Raosovi dani  HS03/09-01293 
 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje  HS03/09-01246 
 
Rastavljeni brakovi u ...  HS03/09-00273 
 
Ratovi kroz stoljeća  HS03/09-00523 
 
Razvedeni brakovi u ...  HS03/09-00274 
 
Re : časopis za umjetnost i kulturu  HS03/09-01294 
 
Red predavanja ...  HS03/09-00618 
 
Red predavanja : za akademsku godinu  HS03/09-00617 
 
Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru akademske godine ...  HS03/09-00619 
 
Referati [Elektronička građa]  HS03/09-00906  HS03/09-00905 
 
Regional : istarski magazin  HS03/09-01374 
 
Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske.  HS03/09-00459 
 
Relations : literary magazine : [the journal of Croatian literature]  HS03/09-01295 
 
Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo  HS03/09-01259 
 
Republika Hrvatska : [glasilo Hrvatske republikanske zajednice]  HS03/09-00291 
 
Republika Hrvatska : mali vodič ... = Republic of Croatia : mini guide  HS03/09-00292 
 
Republika Hrvatska.  HS03/09-00508 
 
Restaurant & hotel : stručni magazin za ugostiteljstvo i turizam  HS03/09-01014 
 
Reuma : glasilo Hrvatske lige protiv reumatizma  HS03/09-00837 
 
Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate  HS03/09-01447 
 
Review of psychology : international journal of Croatian Psychological Association  HS03/09-00153 
 
Revija : [časopis Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d.]  HS03/09-00907 
 
Revija za socijalnu politiku = Croatian journal of social policy  HS03/09-00534 
 
Revija za sociologiju  HS03/09-00283 
 
Revizija : časopis za revizijsku teoriju i praksu  HS03/09-01084 
 
Rezultati ankete o potrošnji kućanstava : u ... = Results of households budget survey in ...  HS03/09-01013 
 
Rezultati ankete o radnoj snazi : Hrvatska ... - Europa ... = Labour force survey results : Croatia ... - Europe ...  HS03/09-00368 
 
Ribarstvo : znanstveno-stručni časopis za ribarstvo = Croatian journal of fisheries : scientific and technical journal in fisheries  HS03/09-01003 
 
Ribiči & ribe : prvi hrvatski mjesečnik za sportski ribolov  HS03/09-01210 
 
La ricerca : bollettino del Centro di ricerche storiche di Rovigno  HS03/09-01425 
 
Ricerche sociali  HS03/09-00257 
 
Riječ : časopis za slavensku filologiju  HS03/09-01221 
 
Riječi : časopis za književnost, kulturu i znanost Matice hrvatske Sisak  HS03/09-01296 
 
Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanog u Rijeci od ...  HS03/09-01247 
 
Riječki teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses  HS03/09-00247 
 
Rijeka  HS03/09-01375 
 
Riznica : časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru  HS03/09-01085 
 
Road and rail infrastructure [Elektronička građa] : proceedings of the ... International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA ...  HS03/09-00927 
 
Rodna riječ : glasilo Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj = Rodna reč : organ na Nacionalnata obštnost na B'lgarite v Republika H'rvatija  HS03/09-00325 
 
Romano čaćipe : romano lil = Romska istina : časopis Roma u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00326 
 
Romengo čaćipe : [kroacika romani patrini] = Romska istina : [časopis Roma u Hrvatskoj]  HS03/09-00327 
 
Ronilac : glasilo Hrvatskog ronilačkog saveza  HS03/09-01211 
 
Rostra : časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru  HS03/09-00620 
 
Rovátkák ...  HS03/09-00328 
 
RRIF-ov porezni priručnik ...  HS03/09-00417 
 
Rudarsko-geološko-naftni zbornik : glasilo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge hrvatskih rudarskih inženjera = Mining-geological-petroleum engineering bulletin : [publication of the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering the University of Zagreb and Society of Croatian Mining Engineers]  HS03/09-00917 
 
Ruđer : znanstveno glasilo Instituta "Ruđer Bošković"  HS03/09-00119 
 
Runovićki zbornik ...  HS03/09-01376 
 
Rusan : časopis za književnost, kulturu i druga društvena zbivanja  HS03/09-01260 
 
S vama : polugodišnjak Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem"  HS03/09-00535 
 
Sajamski vodič, zbornik radova i izvješća sa sajma  HS03/09-00768 
 
Savjetovanje uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj : zbornik radova  HS03/09-01004 
 
Science in practice : SIP ... : proceedings International Conference ; [editor-in-chief Radoslav Galić].  HS03/09-00908 
 
Scientia Podraviana : glasilo Povijesnog društva Koprivnica  HS03/09-01377 
 
Scopus : časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija  HS03/09-00621 
 
Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest  HS03/09-01448 
 
Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova  HS03/09-00086 
 
Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu = Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture  HS03/09-01378 
 
Sestrinske novine : informativno glasilo Hrvatske udruge medicinskih sestara i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara.  HS03/09-00782 
 
Sestrinski glasnik : tromjesečnik Hrvatske udruge medicinskih sestara  HS03/09-00783 
 
Signa vitae : journal for intesive care and emergency medicine  HS03/09-00815 
 
Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini = [Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment]  HS03/09-00784 
 
Sixsigma : magazin studenata Zagrebačke škole ekonomije i managementa  HS03/09-00622 
 
Sjemenarstvo : [glasilo Hrvatskog agronomskog društva]  HS03/09-00977 
 
Slavonski narodni kalendar ...  HS03/09-01379 
 
Slavonski poduzetnik : mjesečnik za poduzetnike i menadžere  HS03/09-01027 
 
Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu  HS03/09-01231 
 
Sluga Božji dobri otac Antić : glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića  HS03/09-00163 
 
Služba Božja : liturgijsko-pastoralna revija  HS03/09-00196 
 
Služba riječi : građa za obnovljenu liturgiju  HS03/09-00197 
 
Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije  HS03/09-00198 
 
Službeni vjesnik Biskupije varaždinske  HS03/09-00199 
 
Službeni vjesnik Porečko-pulske biskupije  HS03/09-00200 
 
Službeni vjesnik Požeške biskupije  HS03/09-00201 
 
Službeni vjesnik Riječke nadbiskupije  HS03/09-00202 
 
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije  HS03/09-00203 
 
Smib : smilje i bosilje : poučno-zabavni list za djecu  HS03/09-00135 
 
Smotra : časopis Hrvatsko-njemačkog društva za kulturnu, znanstvenu i gospodarsku suradnju = Rundschau : Zeitschrift der Kroatisch-deutschen Gesellschaft fuer kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit  HS03/09-00329 
 
Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo ...  HS03/09-00555 
 
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline = [ journal for environmental thought and sociological research = Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung]  HS03/09-00284 
 
Socijalna psihijatrija = Social psychiatry : [časopis Hrvatskog psihijatrijskog društva]  HS03/09-00838 
 
Socijalna skrb u ...  HS03/09-00536 
 
Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja  HS03/09-00285 
 
Sociologija sela : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja = [quartely journal for spatial and sociocultural development studies = revue pour la recherche du developpement spatial et socio-culturel]  HS03/09-00286 
 
SoftCOM ...  HS03/09-00910 
 
SoftCOM ... [Elektronička građa]  HS03/09-00909 
 
Solarna tehnologija : časopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustava  HS03/09-00876 
 
Sonda : list studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  HS03/09-00623 
 
SOS 112 : glasilo Državne uprave za zaštitu i spašavanje  HS03/09-00509 
 
Spelaeologia Croatica : glasilo Hrvatskoga speleološkog saveza i Društva za istraživanja i snimanja krških fenomena = a journal of Croatian Speleological Federation and the Society for the Research, Surveying and Filming of Karts Phenomena  HS03/09-00716 
 
Sport za sve : [časopis za stručna i organizaciona pitanja]  HS03/09-01212 
 
Sportski godišnjak Zajednice športova Primorsko-goranske županije  HS03/09-01213 
 
Srednje škole i učenički domovi : kraj školske godine ... i početak školske godine ...  HS03/09-00585 
 
Starine  HS03/09-01313 
 
Starohrvatska prosvjeta  HS03/09-01314 
 
Statistička analiza rezultata nacionalnih ispita provedenih u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola  HS03/09-00573 
 
Statističke informacije ... = Statistical information ...  HS03/09-00265 
 
Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije ...  HS03/09-00266 
 
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... [Elektronička građa]. Statistical yearbook of the Republic of Croatia ...  HS03/09-00267 
 
Statistički ljetopis Republike Hrvatske ... = Statistical yearbook of the Republic of Croatia ...  HS03/09-00268 
 
Statistički ljetopis Zagreba ... = [Statistical yearbook of Zagreb]  HS03/09-00269 
 
Statistika robne razmjene Republike Hrvatske po proizvodima i zemljama te zemljama i proizvodima u ... [Elektronička građa]  HS03/09-00460 
 
Status quaestionis : časopis za filozofska, društvena i kulturna pitanja = journal for philosophical, social and cultural issues  HS03/09-00070 
 
Stočarstvo : časopis za unapređenje stočarstva  HS03/09-01005 
 
Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku  HS03/09-01232 
 
Streljaštvo : časopis Hrvatskog streljačkog saveza  HS03/09-01214 
 
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu = journal for the theory and application in mechanical engineering = žurnal dlja mašinostroitel'noj teorii i praktiki = Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Maschinenwesens  HS03/09-00881 
 
Studenti u akademskoj godini ...  HS03/09-00624 
 
Studenti u školskoj godini ...  HS03/09-00625 
 
Studia ethnologica Croatica  HS03/09-00646 
 
Studia lexicographica  HS03/09-01233 
 
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia : [revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb]  HS03/09-01237 
 
Subterranea Croatica : [stručni časopis za speleologiju]  HS03/09-00717 
 
SUH : glasilo Sindikata umirovljenika Hrvatske  HS03/09-00537 
 
Susret riječi : Bedekovčina ...  HS03/09-01297 
 
Sustavi : znanstveno-popularni časopis za razumijevanje sustava  HS03/09-00047 
 
Sustavsko mišljenje : glasnik Hrvatskog društva za sustave  HS03/09-00048 
 
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara  HS03/09-01380 
 
Suvremena lingvistika  HS03/09-01234 
 
Suvremena psihologija  HS03/09-00154 
 
Suvremena trgovina : stručni časopis za trgovinu  HS03/09-00461 
 
Suvremene hrvatske teme : [godišnjak Hrvatskog društva za sustave]  HS03/09-00049 
 
Suvremene teme : međunarodni časopis za društvene i humanističke znanosti = Contemporary issues : international journal for social sciences & humanities  HS03/09-00258 
 
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa  HS03/09-01059 
 
Suvremeno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva  HS03/09-01028 
 
Svesci = Communio  HS03/09-00248 
 
Sveta Cecilija : časopis za sakralnu glazbu : [glasilo Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" KBF Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika]  HS03/09-01170 
 
Sveti Sava Gornjokarlovački : časopis Eparhije gornjokarlovačke  HS03/09-00249 
 
Sveti Vid : zbornik  HS03/09-01381 
 
Sveučilišni godišnjak ...  HS03/09-00628 
 
Sveučilišni godišnjak : akademska ... godina  HS03/09-00627  HS03/09-00626 
 
Sveučilišni vjesnik = Universitatis Zagrabiensis informationes  HS03/09-00629 
 
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja  HS03/09-00087 
 
Svijet elektronike : revija za elektroniku, automatiku, računalstvo i telekomunikacije : časopis za prave elektroničare  HS03/09-00911 
 
Svijet osiguranja : SO : [mjesečnik financijske industrije]  HS03/09-00538 
 
Svijet piva : stručna revija za pivovarstvo i pivoljupce  HS03/09-01093 
 
Svijet u čaši : hrvatska revija za vino, kulturu jela, pića i turizam  HS03/09-01094 
 
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja  HS03/09-00071 
 
Synthesis philosophica  HS03/09-00147 
 
Šahovski glasnik : [glasilo Hrvatskoga šahovskog saveza]  HS03/09-01191 
 
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja  HS03/09-00556 
 
Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt  HS03/09-01248 
 
Športski ribolov  HS03/09-01215 
 
Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva = journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = revue de la Societe forestiere Croate  HS03/09-00957 
 
T3 : hrvatski high-tech magazin  HS03/09-01086 
 
Tablice morskih mijena : Jadransko more - istočna obala ... = Tide tables : Adriatic sea - East coast ...  HS03/09-00718 
 
Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti = acta Departamenti litterarum humaniorum = rivista del Dipartimento di scienze umanistiche = journal od the Department of Humanities  HS03/09-00072 
 
Tarsatika : glasilo Kluba prijatelja Trsata za kulturna i društvena zbivanja  HS03/09-01382 
 
TEB-ov priručnik o porezima  HS03/09-00418 
 
Techne : list Udruženja inženjera i Politehničkog studija u Puli  HS03/09-00862 
 
Tehnička kultura : glasilo Hrvatske zajednice tehničke kulture  HS03/09-00863 
 
Tehničke znanosti : glasnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske  HS03/09-00864 
 
Tehnički glasnik : časopis Veleučilišta u Varaždinu  HS03/09-00630 
 
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku = Technical gazette : scientific-professional journal of technical faculties of the University of Osijek  HS03/09-00865 
 
Tehnoeko : stručni časopis za tehnologije u ekologiji  HS03/09-00938 
 
Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju = Zeitschrift für Textiltechnologie und Bekleidungstechnik = journal of textile and ready made clothing technology  HS03/09-01120 
 
Tekstilna znanost i gospodarstvo : zbornik radova ... znanstveno-stručno savjetovanje ; Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet = Textile science & economy : book of proceedings  HS03/09-01121 
 
Tema: : časopis za knjigu  HS03/09-01261 
 
Tempo : gazeto de Kroata Esperanto Ligo = časopis Hrvatskog saveza za esperanto  HS03/09-01235 
 
Tenis : hrvatski magazin  HS03/09-01216 
 
Theoria  HS03/09-01171 
 
Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis  HS03/09-00250 
 
Tomizza i mi : susreti uz granicu : zbornik = Tomizza e noi : incontri di frontiera : atti = Tomizza in mi : obmejna srečanja : zbornik  HS03/09-01270 
 
Tonovi : časopis glazbenih i plesnih pedagoga  HS03/09-01172 
 
Tourism : interdisciplinary journal  HS03/09-00445 
 
Tourism and hospitality management  HS03/09-00446 
 
Tourism in figures ...  HS03/09-00447 
 
Tourist guide Novalja day & night : free tourist info magazine county of Novalja= besplatni turistički info magazin Općine Novalja  HS03/09-01383 
 
Transfuziološki vjesnik : glasilo transfuziološke djelatnosti Republike Hrvatske  HS03/09-00805 
 
Transport & logistika : stručni časopis za transport i logistiku  HS03/09-01060 
 
Transport i komunikacije u ... = Transport and communications in ...  HS03/09-01061 
 
Treća : [časopis Centra za ženske studije]  HS03/09-00261 
 
Treći program Hrvatskog radija  HS03/09-00065 
 
Triljski most : list za kulturu  HS03/09-01384 
 
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu = Market : review for marketing theory and practice  HS03/09-00462 
 
Tržište osiguranja u RH  HS03/09-00539 
 
Turist plus : revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja  HS03/09-00448 
 
Turizam : znanstveno-stručni časopis  HS03/09-00449 
 
Turizam i hotelska industrija ... : novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu : knjiga sažetaka  HS03/09-00450 
 
Turizam info : časopis za turizam i ugostiteljstvo  HS03/09-00451 
 
Turizam u ... = Tourism ...  HS03/09-00452 
 
Turizam u brojkama ...  HS03/09-00453 
 
Turizam u primorskim gradovima i općinama u ... Tourism in seaside resorts and municipalities Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; [urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić].  HS03/09-00454 
 
Tusculum : časopis za solinske teme  HS03/09-01385 
 
Tvrđa : časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti  HS03/09-00066 
 
U službi Malog Isusa : vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa  HS03/09-00204 
 
Ubiq : književni časopis za znanstvenu fantastiku  HS03/09-01266 
 
Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu  HS03/09-00574 
 
Udica : mjesečnik za sportski ribolov na rijekama, jezerima i moru  HS03/09-01217 
 
Ugostiteljstvo u ... = Hotels and restaurants  HS03/09-01015 
 
Uj Magyar kepes ujsag : horvatorszagi magyar hetilap  HS03/09-00330 
 
Ukorak s vremenom : glasilo ...  HS03/09-01062 
 
Ukratko ... : vijesti iz Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih  HS03/09-00593 
 
Ultimatum! : desničarske novine  HS03/09-00350 
 
Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti  HS03/09-01262 
 
Up & underground : art dossier  HS03/09-01138 
 
Urbanizam, turizam, zdravlje  HS03/09-01386 
 
Urbanizam, turizam, zdravlje [Elektronička građa]  HS03/09-01387 
 
Usponi : povremenik za književnost i kulturu  HS03/09-01298 
 
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam  HS03/09-00455 
 
Uzgajatelj : bilten Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih životinja  HS03/09-01006 
 
Valpovački godišnjak  HS03/09-01388 
 
Varaždinski književni zbornik  HS03/09-01299 
 
Vartal : časopis za kulturu : [časopis Ogranka Matice hrvatske Trogir za kulturu, društvena i gospodarska pitanja]  HS03/09-01389 
 
Vatrogasni vjesnik : glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo  HS03/09-00785 
 
Veleučilišni godišnjak akademske ... godine  HS03/09-00631 
 
Venčyk : časopys za dzecy y mladež = Vjenčić : časopis za djecu i mladež = Vinočok : časopys dlja ditej i molodi  HS03/09-00136 
 
Veritas : glasnik sv. Antuna Padovanskoga  HS03/09-00206 
 
Veritas [Elektronička građa] : glasnik sv. Antuna Padovanskoga  HS03/09-00205 
 
Veterinar : časopis Udruge studenata veterinarske medicine "Equus".  HS03/09-00632 
 
Veterinarska stanica : znanstveno-stručni veterinarski časopis = scientific veterinary journal  HS03/09-00848 
 
Veterinarski arhiv : journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb  HS03/09-00849 
 
Veterinarski arhiv : journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb.  HS03/09-00850 
 
Vidi : informatički časopis  HS03/09-00035 
 
View to Croatia : turizam, gospodarstvo, kultura življenja, design  HS03/09-01390 
 
Vijesti  HS03/09-00251 
 
Vijesti Hrvatskoga geološkog društva  HS03/09-00719 
 
Vijesti muzealaca i konzervatora  HS03/09-00120 
 
Vila Velebita : časopis za Liku i Velebitsko primorje  HS03/09-01391 
 
Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva  HS03/09-01392 
 
Vinogradarski & vinski atlas Republike Hrvatske  HS03/09-00978 
 
Vinski krug : hrvatski časopis za vinogradarstvo i vinarstvo = Wine cycle : croatian journal of wine-growing and wine production  HS03/09-01095 
 
Visoko obrazovanje u ... : Higher education ...  HS03/09-00633 
 
Viterska vila : glasilo Društva Zaostrožana  HS03/09-01393 
 
Vitki & zdravi  HS03/09-00638 
 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu  HS03/09-01315 
 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske  HS03/09-00088 
 
Vjesnik biskupa Langa : list bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu  HS03/09-00164 
 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci  HS03/09-01429 
 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju  HS03/09-00207 
 
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju  HS03/09-00208 
 
Vjesnik franjevaca trećoredaca  HS03/09-00209 
 
Vjesnik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja  HS03/09-00210 
 
Vjesnik Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri  HS03/09-00211 
 
Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HS03/09-00121 
 
Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije  HS03/09-00212 
 
Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije  HS03/09-00213 
 
Vjesnik Hrvatskog filatelističkog društva u Zagrebu  HS03/09-01063 
 
Vjesnik Istarskog arhiva  HS03/09-01430 
 
Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske  HS03/09-00214 
 
Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj = Visnik ukrains'koj gromadi v Horvatii  HS03/09-00331 
 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku  HS03/09-01316 
 
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku  HS03/09-01317 
 
Vjesnik Zadarske nadbiskupije  HS03/09-00215 
 
Vještak  HS03/09-00470 
 
Vodič za buduće studente : akademska godina ...  HS03/09-00634 
 
Vox minorum : glasilo odgojnih ustanova Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca; sjemeništa, postulature, novicijata i klerikata  HS03/09-00216 
 
Vrabac : haiku časopis  HS03/09-01300 
 
Vrela : glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost  HS03/09-01394 
 
Vrela Brela  HS03/09-01395 
 
Vukovarski zbornik ...  HS03/09-01396 
 
Vukovarsko-srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja  HS03/09-00557 
 
Wam : webzin o audiju i muzici  HS03/09-01173 
 
Workshop on information and communication technologies  HS03/09-00912 
 
Yearbook Šipan ...  HS03/09-00342 
 
Z & S informator : zdravlje i sigurnost : službeno glasilo Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini HIS-a  HS03/09-00786 
 
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost  HS03/09-01301 
 
Zadarski filološki dani ... : zbornik radova  HS03/09-01249 
 
Zadruga : magazin za zadružno poduzetništvo  HS03/09-00373 
 
Zadrugar : hrvatsko glasilo za zadružno poduzetništvo  HS03/09-00979 
 
Zagreb film festival  HS03/09-01185 
 
Zagreb international review of economics & business  HS03/09-00363 
 
Zagreb journal of economics  HS03/09-00364 
 
Zagreb moj grad  HS03/09-01397 
 
Zagreber germanistische Beiträge : Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft  HS03/09-01267 
 
Zagreber germanistische Beiträge : Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft.  HS03/09-01268 
 
Zajedništvo : glasilo Požeške biskupije  HS03/09-00217 
 
Zambak : bilten Kulturnog društva Bošnjaka "Preporod" Split  HS03/09-00067 
 
Zapis : bilten Hrvatskog filmskog saveza = [Note : bulletin of the Croatian Film Club's Association]  HS03/09-01186 
 
Zapis : glasilo Hrvatskog filmskog saveza.  HS03/09-01187 
 
Zaposlenost i plaće u ...  HS03/09-00369 
 
Zaprešićki godišnjak ... : za grad Zaprešić i općine Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća  HS03/09-01398 
 
Zaštita : časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine  HS03/09-00515 
 
Zaštita zraka ... : zbornik radova Hrvatski znanstveno-stručni skup = Air protection : proceedings  HS03/09-00662 
 
Zavarivanje = Welding = Schweissen : časopis za zavarivanje i srodne tehnologije = journal for welding and allied techniques  HS03/09-00882 
 
Zavičaj : časopis Ogranka Matice hrvatske u Virovitici  HS03/09-01400 
 
Zavičaj : godišnjak Udruge povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema  HS03/09-01399 
 
Zbirka akata  HS03/09-00540 
 
Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova  HS03/09-00497 
 
Zbirka uputa  HS03/09-00541 
 
Zbornik  HS03/09-01401  HS03/09-01007  HS03/09-01302 
 
Zbornik ...  HS03/09-01402 
 
Zbornik ... kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti  HS03/09-01139 
 
Zbornik ... Savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta.  HS03/09-00542 
 
Zbornik drama i predložaka za igre  HS03/09-01188 
 
Zbornik dramskih tekstova i sinopsisa praizvedenih na Susretima zagrebačkih kazališnih amatera ... godine : [SKAZ]  HS03/09-01189 
 
Zbornik Društva za povjesnicu Klana : [prilozi za povijest,jezik, kulturu i gospodarstvo]  HS03/09-01403 
 
Zbornik Dubrovačkih muzeja  HS03/09-00122 
 
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu  HS03/09-00365 
 
Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo  HS03/09-00498 
 
Zbornik Kastavštine  HS03/09-01404 
 
Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena : život, kultura i povijest Kostrene  HS03/09-01405 
 
Zbornik Moslavine ...  HS03/09-01406 
 
Zbornik Muzeja Đakovštine  HS03/09-01407 
 
Zbornik o Zagori  HS03/09-01408 
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  HS03/09-01449 
 
Zbornik općine Lanišće ...  HS03/09-01409 
 
Zbornik Općine Lupoglav ...  HS03/09-01410 
 
Zbornik Povijesnog društva Pakrac-Lipik  HS03/09-01432 
 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Racolta di scritti della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Rijeka].  HS03/09-00472 
 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l'Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell' Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Rijeka  HS03/09-00471 
 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Sammelschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Universite de Zagreb = Collected papers of the University of Zagreb Law School]  HS03/09-00473 
 
Zbornik radova  HS03/09-00558  HS03/09-00980  HS03/09-00939  HS03/09-00089  HS03/09-01218  HS03/09-00945  HS03/09-00510  HS03/09-00877  HS03/09-01029  HS03/09-00123  HS03/09-00913 
 
Zbornik radova Collected papers University of Zadar, Department of Teacher and Preschool Teacher Education ; [glavni urednik, editor-in-chief Robert Bacalja].  HS03/09-00559 
 
Zbornik radova Proceedings International Conference on Printing, Design and Graphic Communications Blaž Baromić ; [urednici, editors Zdenka Bolanča, Miroslav Mlikota].  HS03/09-01038 
 
Zbornik radova ... Strossmayerovih dana  HS03/09-01421 
 
Zbornik radova ... susreta Hrvatskog društva za mehaniku  HS03/09-00700 
 
Zbornik radova ... znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost  HS03/09-01030 
 
Zbornik radova : održavanje cesta  HS03/09-00928 
 
Zbornik radova : Sabor HDFT ; Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara  HS03/09-00806 
 
Zbornik radova [Elektronička građa]  HS03/09-00981 
 
Zbornik radova [Elektronička građa] : prema kvalitetnoj školi : stručno-znanstveni skup s međunarodnom suradnjom  HS03/09-00586 
 
Zbornik radova = Proceedings  HS03/09-00851 
 
Zbornik radova Centra za strane jezike  HS03/09-01236 
 
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business  HS03/09-00366 
 
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu  HS03/09-00148 
 
Zbornik radova Hrvatsko-francuskog pravnog simpozija = Recueil des actes Colloque juridique franco-croate  HS03/09-00480 
 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu = [Collected papers of the Law Faculty of the University of Split]  HS03/09-00474 
 
Zbornik radova Veleučilišta [Elektronička građa]  HS03/09-00982 
 
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku  HS03/09-00635 
 
Zbornik radova Visoke pomorske škole u Splitu  HS03/09-01064 
 
Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici = Collected papers of Virovitica college  HS03/09-01031 
 
Zbornik radova za medicinske sestre : ... seminar za liječnike i medicinske sestre  HS03/09-00816 
 
Zbornik sažetaka  HS03/09-01008  HS03/09-00983  HS03/09-00727 
 
Zbornik sažetaka [Elektronička građa]  HS03/09-00984 
 
Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu = Collected Papers of the Teacher Education Academy in Zagreb  HS03/09-00575 
 
Zbornik Visoke poslovne škole Libertas  HS03/09-01032 
 
Zdrave vijesti : magazin za dobar puls života  HS03/09-00769 
 
Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita pučanstva starije životne dobi u Republici Hrvatskoj  HS03/09-00787 
 
Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena djelatnost u gradu Zagrebu u ... godini  HS03/09-00789 
 
Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena djelatnost u gradu Zagrebu u ... godini [Elektronička građa]  HS03/09-00788 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Dubrovačko-neretvanske županije za ... godinu  HS03/09-00790 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis grada Zagreba ... : izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba u ... godini  HS03/09-00791 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis grada Zagreba ... [Elektronička građa] : izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba u ... godini  HS03/09-00792 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije za ... godinu  HS03/09-00793 
 
Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije za ... godinu [Elektronička građa]  HS03/09-00794 
 
ZIMS abstract book : Zagreb International Medical Summit [for medical students and young doctors]  HS03/09-00758 
 
Zlatna knjiga najboljih hrvatskih poduzetnika i menadžera ... = Golden book of best Croatian entrepreneurs & managers ...  HS03/09-01033 
 
Zlatno pero : vjera i kultura, crkva jedna, Papa svjedok : [časopis za tematiku vjere i kulture i Crkve jedne]  HS03/09-00218 
 
Zmajske vijesti : godišnjak Družbe Braća hrvatskog zmaja  HS03/09-00124 
 
Znaci vremena : [časopis za osobnu, obiteljsku i društvenu duhovnost utemeljenu na Bibliji]  HS03/09-00252 
 
Zov Srijema : glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata  HS03/09-00275 
 
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu  HS03/09-00560 
 
Zvona : mjesečni list čakovečkih župa  HS03/09-00219 
 
Zvono : časopis za marketing u praksi  HS03/09-01087 
 
Željeznice 21 : stručni časopis Hrvatskog društva željezničkih inženjera  HS03/09-01065 
 
Žene i muškarci u Hrvatskoj ... = Women and men in Croatia ... Republic of Croatia, Central Bureau of Statistics ; urednica, editor-in-chief Jasna Crkvenčić-Bojić.  HS03/09-00276 
 
Živo vrelo : liturgijsko-pastoralni list  HS03/09-00220 
 
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja = Life and school : journal for the theory and practice of education  HS03/09-00561 
 
Život s mirovinom : mjesečnik umirovljenika  HS03/09-00543 
 
Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja = magazine for contemporary visual arts  HS03/09-01151 
 
Žumberački krijes : [kalendar ...]  HS03/09-00221 
 
Županjski zbornik : za povijest, kulturu, umjetnost i društvena pitanja  HS03/09-01411